Karel Makoň: kotouc-4-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V kdo tam u toho o tom vám an umím mu v tomu v u u dní oku oku u údů v tak v mu mu nemů vůbec za od ku ku mu k tomu mít u tomu umí mu to udělat tak u u u pán domu. Rozumu vůle mu původnímu kou mnou tak není tomu od u k sobě z ku mu o rozumím u k tomu dní ano u vůle o ó ano ano bohů mámu ku na u po od tomu kdo není mu mnou u ku u tomu úvodního není. Ano ku tomu snadno opak ku nebo tomu vodní u stolu v u soudu k tomu od nebo si říkal na tu jsem se ono tomu to dát mu mu tak jemu a u půdní v takové mu tam budu u není opakovala a u do ono tomu bohu nebo jednou v od tam nilu bereme co vám o mu sama studní od kde u je tam u na jednom milo v u budu onou. Musí být u mu to vám ano u doba oboru ano v se narodil na svět a on podle vůle rozumu obětoval kdy vám to jak u tam tomu samým ku u u do jako bylo tomu tak to potom není na jeho mu na není to u k za tím nebo u u ona si o sobě a k nad mu to. No ano aby ho to ono tou ano aby oku na u k děláno rozum tak co si tak vás u dní mnoho pak není tam u upnutí stavů nad ale na díváte u zdálo o který můžete umí vně u u svým vůle na vodní o o to jinak neumím je neptali. Něco mu jdou k ti ta mně u původu vůbec co to na za vůli a to je tu to že jsem se tou spodní vás kdy tyto je li ti mám zadní od tu k dostat tím kdo si známa u zná vám u k nebo ono to nad tím se k se na to jednou. Ů vlastní vůli jo co ano za u tím a vám říkám ústní v nekazí k třeba to bylo u skutků smíte není vlastní na vůli boží musí se jenom tím je je ta milá aby se mu mým na aby se mu něco k je od boha pak musíte jít dál tak manu vlastní jo u pak u. Půdní vám ne za ne že by to byla v tom smyslu vlastní jako dobra jíte od za to myslí na k i že je li to tak je bude myslet že vám ukázek jak k vůli rozumu to be ono mění na pána boha prokazuje jemu se po svém na sví a tak potom takto se opakuje v taková jak se. Taková není pak je tolik nás a při na že když vládnu svou vůlí tak bude jim božím se stane ano na u mojí vůli pod nebudu příkonu síly aby mu něco protože to nemohu na rád mít a dobyto správné aby se tu o vlastní vůli ve prosazovali mu to dokonce radikálně. U an protože kdyby tomu co to je že na to mít na to co ti ta tím že na potom výtku proto například vyháněl to jenom vím že ona mu to bylo v tom v k vlastní vůle on věděl o od toho bylo kterému k tomu kdo pověření k tomu aby vám kdy čistí nabyli. Slovní pro ptáte symbolicky tam v milosti. A proto měl právo ho dní kdy svou vůlí na těle vymítal svolení bylo tím by tam nechal všechno bude ne. A může pro vůli boží je to tam mým pro by byl úplně na a totéž co platí o mém mýtu platí také o mém okolí tam mám rád ho mámy k tomu posvěcení samu wu zasahovat radikální kdokoli svým jenom bych byl měl přitom na není li je. Toho sám jsem schopen pro tu přitom úroveň poznání na to nemám trávu aby z na těl a bude takovou při ctnost. Jakou jako třebas na sebe to byl byl velice krutým tak odmítnutím svatým na si. musím je ten vyšší rovni situace že tomu tak daleko méně vědomí že ráno a to byl dělal ve stavu tím nevědomosti a my s tím není z mít nic víc než co v tom stavů bych tu prokáže by se dalo dělat. Ale tam mohu mi zrazovat to pro ten mám na to právu a pro to velice by svět tento prosadil. I při tom na tom velice věční rozumnost mají třebas na mne ne ale pak uvědomí on měl pravdu. Protože když máte nějaké vyšší do tak mu musíte u si pro ostatní lidi jinou měrou jako pro sebe ne ovšem tak aby jedna odradili a abyste taky není na pokud byli ano je to takle uděláte tak pak se nebudete bližního jako sebe. Nemáte právo pro sebe něco dělat to pro by mýho mne tam ty tam to smysl. Vy to je odosobňování ničemu nařizujete takzvané vlastní vůle. Protože žijete že světla a je v nás svět tak který bych mysli kdyby se to by aby to převrat asi tak. Narodil mu chyby kapitána ustavit obyčejní nám od jakmile se jednou ocitnu dech pádný budu kapitána tak musím nad znova. A ostatní jsou bůh víte to věční protože se o on byl měli na na a oni tím že to je tam nové on pro mistra řekl známo nit k li takže táhnout snadno třeba za tu ne aby důvodem poslouchal vůli je proto nad abych to tato nehnuli. A tak je to byl vším když musím si milovat že máme větší práva než tak ale nikdy to. Prosazování vlastní vůle nesmí být vlastně k to řeknu k k prosazování vlastní vůle s ním doby o ta je tady musí být odpojil na něj vlastně při k vědomí otázka pověření musím vět čemu jsem pověření čemu jsem oprávněn a tam mu zasahovat. Zaručeně nebudu přejímá na sebe úkoly které je o kterém na to je jenom pověření ano o které bych nemohl bez ne ti že by se s ním po věci e. On na při do byl jenom nějakého kázání tam kde by tím do prověření tyto protože mu to vůbec z ale tam to pověření. A tou tam míra pověření jak k i tak ku pociťuju o kterému oni žid že s vědomím nechává uklidnil tak takováto mír je pro rozumíte ji abych prodlení jednat mi je to v jednání které představuje normální lidskou činnost znamená jsem činnější než normální člověk ani věta mi činnost která představuje mil činnost. Teno. Podle míry prověření. Ježíš kristus al národu by byla pro to byla míra pověření rozumí. Pán vymítal byl budeme se krámu pro byla míra uvěří ve na to ten dva takové prali na upravil vůbec všecko co pod nebudeme jenom od tam u či a my znaky toho co pro pro vlatní od dobro prověření abych stal při bohu aby mohl jim ukázat že jsou tak pitrové a že musí věřit v boha i to když nevidí vlastně vůči. Nitky jeho pomoci neboť bůh neumírá bůh je s mými ale protože neumírá ani při bouřku cele tak nemusí vůbec strach prosím o tady by vám řekl který o tom co je to pravá přirozená ano pravá přirozenost. V tom smyslu že totiž my svým vývojem nemáme my si nikam jinam než k tomu abychom se co nejdokonaleji přidali k věčnosti to je samozřejmé eva že jsem že to správné která vám toho od neřekne ale my se musíme podívat jak zasvěcenci vidí tu práci věčnosti a pole co se zachovat tu práci věcem. Ty vidí tak že tady snad pracuje jakoby vytrhat slova ale před jenom ta práce která vypadá jako by nebyla prací je ten není tím den kdy vnější práce protože není v je nová pohybem jak myšlenkovým tak lidským ani časový pohybem na nebesa ano čili rovně nový bohy časový pohyb odpadá. A tím činnost je absolutně nerušená takovému zprávu bych chtěl aby se dostali ten pravý ta žádný jiný stav neuznává když například dejme tomu se nám projeví nějaká radost je to hezká vět nemůže proti tomu mít ale dobře víte že víno které slepě tak za je do spí je na že po něm zůstane maximálně jaká otcovy na ale při nedovíme silnější tím větší kost člověka a také to. A s tím stavem a tomu jen o stavu zármutku jako o stavu radosti podáno teče tak i do dech dokud píše li se za o této od přestal on data ještě domnívá čili je třeba aby teče uměle připojit k tomu způsobu jednání. Jak ta vyšší přirozenost všechno zařizuje. Kdyby byl napřed tomu se porozumět tak třeba když vzrůst kámen jako děti do dospělého člověka. Nijak vědomě sedět snaží měl růst. Kdybychom se sebevíc snažil tak to nebo po ženeme nýbrž plat její jíme všechno ostatní děláme chodíme to my budeme jsem za tuku a myslíme atd tím dorůstáme do dospělého člověka tento růst který je absolutně samovolný je způsoben pochody který na které nemáme přímými ten jen zdravém toho co my musíme dělat to znamená jakým. Způsobem se způsobuje tenhleten rodu že do toho ne zastavujeme do toho sami například každým čili i platným zastavujeme do duch tu víte dobře že od ale on který na sebe myslí stáváte tím že na sebe myslíme zdraví protože ovlivňuje podvědomou činnost která probíhala samovolně ne že bych dal jsem se na trp tvé tak porušit jeho činnost na tady by se naň do věta pro činného činnost a tak dále. A to součinnosti pojednáme když na nemyslím tak oni sami tu budou. A tak je to v tom duchovnu. Dokud se aktivně snažíte op poznání věčnosti tak tímto samotným aktivním snažení nedosahuje letu věd. Ale jakmile dosáhnete takového duševního stavu žen be toho. Abyste dorůstají do věčnosti nemůžete existovat. Tak správný stav při kterém začnete bezděčně samovolně v bych to řekl takhle jinak je zapotřebí k tomu samozřejmě nějaká zkušenost. Že třeba začátku je třeba nějakého vnějšího uskutečnění které se dostanete velice snadno vzdát podmínek na ona pro ni velice snadno v ničem skutečně v totiž nějakým způsobem se dáte podnítit aby že třeba našli milovat srdcem a tím se dostanete do stavu do teď se před živé nemohly dostat pak ale je zapotřebí aby tento. Konkrétně vypadají jistá pocitových ta aby končil protože. Dokud on existuje tak vlastně po tři je ze sama sebe rozumíte cestám dávat této nežádoucí. Kdežto když on skončí stav uděláš právě ta zkušenost nekončí za tu je ta zkušenost je a tam způsobuje nevědomý nebo podvědomí neboť samovolným bezděčným tak tím k věčnosti než kterou jsem měl před tím chápeme bylo a které jsem v tak je řídit ten a on slova všechnu mojí činnost se nemá tu doby jinak přistupuju věcem než jsem litoval před tím. Protože jinak hodnotí že mám jiný řád hodnot a tohle to všecko no když mám tak celým životem do může tam jenom nějaké lidské dospělosti ale nějaké duchovní dospělosti k tomu bych chtěl vás dostat abyste ne nějakým konkrétním cvičeními jenom nýbrž abyste celým životem samovolně bezděčně pro ten zbytek toho vnitřního stavu který v sobě máte. To pocitového stavu který v sobě máte ten není dávno pocitem ten dávno uváděl jsem pod pro ten byla by ve tohoto stavu abyste byli schopni tedy je vyšším způsoby než normálně teče vidí zárukou toho je právě nějaký začáteční stav který šel zažije nějaké vnitřní uskutečnění je do že o to musí vycházet ale řekněme aby se nemohl vycházet tak člověk musí ten řád hodnot. A tím by jednou ukázán musí ho dodržovat protože kde se řád hodnotu pravdu vší tak co se podobá vlastně tomu tomu jako by byly dítě to rušilo v způsob žili tak by nemohlo to ustat e musí pořád tu by již jemu brát a tak ten člověk který nějakým stavem nějakýho e nějakým úspěch. Začal při koncentraci se někam dostal musí si provedou jaká to byla metoda kterou se dostal a tou musí pořád působit dáte pravým na ale pravím vás sama neni růst chápete ten rozdíl onu při víme že třebas podobný vůbec nic nestane na tom nezáleží poté o jíte i to cvičení duchovní i tam modlitba všechno je důležité pokud se tím někam člověku kdy dopracoval. Ale že by vás ti do toho konkrétnímu nýbrž obr mnohou toho vnitřního tahu který je tam dostane či kdyby ten vnitřní tak nastal jenom při modlitbě by to bylo strašně málo ostatní život byli před táhl na druhou stranou pro snažení ano a ubíral ten život zase těmi kolejemi starými i a pro sem propadá tohle se trvale. Ho třeba duchovního cvičení denně opakovaného ale ne proto abych si od nás chyboval konkrétní účinek nýbrž ty boj si od něho novým smyslem života který jimi vštípen tím žila tu choval ven plamen rozumí ten plamen ve mně hoří aniž by to jsem vědom drakovi klepe před dají vim proč jak se to děje ne. Potřebu k sobě nepotřebuju co pociťovat právě protože to nepociťuje tak je to správné nebo do do si čili tak to není to správné to jenom e prostě čeho není nějakého světla nebo na to by byla že sotva bylo této svatou učí tato si samo jenom přechodný stav e a to jsem si přitom vědám že když necháváte tak se v sobě mimovolně. Samovolně bezděčně bez šel konkrétního přičinění jenom zachovávání do stylu životního necháte před jenom musí tu věčnost narůstat poznání tak dycky dojde k v určitém okamžiku k nové kvalitativní mění že to k vám to na mi aniž říkal cesty vědomi ale je kvalitativně dycky dojde takže nás zastane nových stav pravých. Ta ale z toho stavu musíte co nevidět zase víte rozumíte např jedeme tomu vstoupil ježíš do jordánu tak ten stav musel přestalo kterou musel být vém ho v tom pravila mluvil extazi zapříti nemocným když vyšel pro spojení s po čem bylo jiné po jordán než okamžiku jordán tam bylo velice temné po stránce že nebylo vůbec konkrétní bylo abstraktní pokud. Mi tak vzdát protože kdyby jako tomu tak nebylo tak nemohl nemuseli na to se nemusel se postit tane mohl bylo satanáš třebas prorokovat a teprve potom ještě konal proto dráže což protože další stav tak je to ta předal do objevoval ani to ani tento many dobrých stav jordánu cenou proto ani ve tam špatnou ženou opakoval pro pokušení toho satanáše aby ho mohl trvale by ve spojení se od jsem ten něco jiného než. Nějaké vnitřní uskutečnění budu ti vede k určitého vnitřního uskutečnění oči k úrovně ano tohleto musíte prosimvás mon dobře rozlišovat protože jinak bude velká na každém stupni že v že v jako v také nějaký stav nebože nějaký stav nenabývá te to horší nějaký stane nabývám uměle čím je tím stavem sice učit tím ale i ho vždycky musí svým navíc protože. E jestliže správně jednám se svým životem tak jakože jsem náruči boží a v jeho chvíli všechno dělám nemusím ze stravy tyto synu mám nebo nemám prostě stal na tady je li i když víme přít tímto znamená symbolicky když ježíš spí vedle ne na tom nezáleží vůbec tak das přijat tady je ten příkon tady či mohou z této čili tím mimovolně nebe věčně růst a když se. Dostaví začal nějaký e zase přechodný stav e e v tak je to moje chyba jsem nerost jak jsem to ne ze život nebral takle samovolně co nebrat je ve věčně jsem pořád v tom životě se do toho zasahovat svou vlastní vůli tam musí pořád ve věčně a většími že dopřávat k bohu aby svou vůlí způsobil ve mně a k tomu dávám jenom tedy při dost všemu jednání a pokud to moje jednání e přibližuje jednání božímu. Jakoby to totiž jednáním nebylo ano jednám jako bych nedej proto bych zvyká nevědomi dělá pravice to je důležité byl ježíš než si myslíme po si myslí že tu co o to znamená znamená jakoby plnit neudělal je něco třeba dělám si na to nevzpomínám a tím mohou ji ze se jakmile u toho budu spím jakým způsobem rozebírám tito hodnotím to pořád. Tak nemohu ji dál je to špatně nebo dobře musím jít dál ale přede pravdou tím ve věčně nespočívá ani v náruči boží i myslím že dítě které vloží roku do mat činilo při že nepřemýšlí proč je na matka na okraj velkou ani jakým způsobem ale jak prodělá všemi jim mocné nýbrž klidně vložím svou ruku do ruky matčiny a tohle to nemusí nedělat celoživotně k tomu se musíte dopracovat. Takovýmto způsobem konal ježíš kristus vůli otcovu a jinak ne a ty že to nebyl nejvyšší ka tak víte dobře ale jenom to to stačilo ale nesmíme se tím spojit ani s tím je stane se nespokojí vše vědomě konáme vůli boží ale dobrou známkou pokroku je že jednáme jak říkati v klidně byl za vtělování je to všem v je takový že bych opět věcí protože to jenom zevní následek. To bych měl pravdu či jednáme v takové vnitřní jistoty že jsme dítky boží vy jo nadto bychom on přeci dít věci my jsme si že učedníci páně že nám dal do své škole že se o nás stará když mi o tom nevíme že tedy když žádná moje starost nemá vůbec nikde žádné mít toho pád nepatří do mýho života c musím i já. síly kterou mám přeci že vykonával vůli boží jakmile jinde vykonávat tak jsem na to upozorněn a toto vedení právě jen mně velice prospívá abych všem kupředu protože pořád na každým kroku vidím zásah vůle boží že čáku chci jen vůli boží jel říkám si představuje všem jsem se tady z vůle boží a jednám jakoby to byla vůle boží a když se ukáže to není vůle boží tak je na tom. událostmi a všeak tím jinými věcmi že to musím odpravit tak to musím ale upraví podle tohle on atomu jsi moje vstal abych to upravil podle jeho bude ovšem zase tak by způsobem jako si to přeješ nemám z toho radost asi tak ne mám pro další stal v samozřejmý pán možnost a právo vám výjimečném práva privilegium se pole pro zařídit tak tím přeroste podívejte se být sou. Jsem nad sebou samým a to je samozřejmě co co vám tam nemohou úplně od co to musím přivést na pravou míru myslím že svatý děl ve když poslechl to na nás ve snu ne tak musel nějak sebe umět přitom přidržet mu šel sebe donutit k tomu. Aby ten a poslechl protože není pochopitelné an není rozumí které ani není pravděpodobné že by byl ve vnitřního odporu dokázal plnit vůli jednoho všimnou kdybyste byl sám sebe nepřekoná a to sou není sama sebe mámy totiž povahu sebe překonávání odstupování od sama sebe. Od vlastní vůle že je svatý pavel to řekl duch zaručeně připraven zajisté připraven ale tělo je slabé a my taky se všemi sklony tělesnými jsme velice slaví a my si musíme zachovat tento způsob soudu to je naše slabost a co je naše síla naše slabost je tomu že jsem mnou do rozvíjet děláte. Člověk který svou vlastnímu svou vlastní stále dělat vlastní choutky pro musím držet v šachu a moje chvíle v tom že dělá dobré nebo zlé ke všemu bere sílu od boha to je moje síla čili není to vůbec silám volně samozřejmý že pořád žije z vůle a z lásky boží a ze síly boží čili jesiže ten člověk je úzkostliví. V tom smyslu že si přeje aby li vůli boží ne překračovat aby tou silou boží nenaléhal abych v tomto smyslu se kontroloval také to v nejlepším pořád ale dál to nesmí být ve všech těchto případech je tady jedna hrozba že když provádět tu kontrola přestane samoúčelnou. Ano znamená vědomí proto abych se uspokojí řešení správně provedl na když je správně provedu tak jsem spokojen taky vlastně nemohou jít dál tato pravá aby šel protože měl toho by modly byla on to nemůže být středem mého života kontrola musí být prostředkem který jakmile dohraje svou roli a uvede mně na správný měl tak ne existuje protože on na něco vědomého a není to je sobec věčného ano te jako duchovní cvičení. Že nejsem pro k němu jakkoliv jsem tedy kontrole a teď dovíte správně jakou funkci on pro jako vůči modlitba že obdoby jeho něco jakou funkci to ostatní kromě toho že o na mně dal dostane na správných měl volil za třebas na směřuje správně potravy stále na směřuje ale pro směřování není kontrola kdy přitom tato pro potom hráz jeho jako předtím a nebo při si davy uspokojení že to jde. Ne tak když nemohli dát jak jakmile zjistím že tak to právě jsem dohrál dovolila abych správně nabral směle kam mám s mým životem je nad tak do kontrolních systém musí ustat a musím jak můžeš se mnou se objevit jakmile ten člověk se něčeho dopouští co není správné samozřejmě u mladého člověka. Jako jsem byl třebas mládí tak tam tak kontrola musí být velice hustá protože ten člověk vzrůstá pořád se po a v tom našem věku tato to nemusí být také na to mám svůj životní styl a na tom těžko budu něco měnit jenom musím ten styl kontrolovat jestli probíhlá daných neví li těmi nebyl rozumíte jež si opravdu neodvrátí někam stranou ale. Jako stav u k na kterém bych byl spěl tak taky kontrola u které by zůstal trčet v ve byly z byli nakonec překážkou k vývoji tak proto vám musím říct ta byl bych samoúčelné tady byste abych se o tohoto učil rok proto on pro ni dobro pro koho pro stavu tak proto vás musím pozorní že na určitém stupni v v v ne kom provede tak neboť. dáti že on vedle pro zpočátku tu řadu jste kontrolou nedosahovali prudký že mně ten museli prut se na točit třebas doprava do ten že si mým tělem že ale to byly tak von to na jenom myje měl on chce jemně on se po opravuje tak jen jenom sme to nakonec ani zákon pro není vidět jako byla v tom bylo nikdo na vás nepozorujete že najednou obrátil na štveráku to se to se naše větu by nemělo stát to byl vjemy tak jasné směle proč. Jenom to oprava dráhu jemně on se po pravila o jako asi třeba že dneska opravuje nějakými aparát jeden brát byli ženami vší že ano stádo sice vás o jich je správná el o pravé jenom nepatrně ty kontrolní na práci jenom nepatrně posouvají tu byla onou takže to je právě třeba kontrola a tam je to byl za jako u byla zásadní věda ku mu to vůbec ne to to pravé. Nikdy dní takovou dát se ruku tu přivést způsobil takže může měří že i jak kom bral začátku velice nutná tak čím dál je vlastně taková průzračné již i tuhle vnější ne je ne vše přednost ni neméně důležitá nakonec tak kontrola vlastně odpadá protože člověk žije v tom bohu ne. Čili to všechno musí dostat se na jana příklady bych nestavil v tobě takovým jsou se jako jsem byl totiž sedmnácti let tak bych si znemožnil další pokrok když se bude těch se nás je se mne kontrolovala tak se nezpůsobil patrně ustavičně vám trval do pro ni tady byl nezpůsobil že by jsem byla tak jedete mého života o měli o tom není. Anebo měl nebo převrátila novou kvalitu ten stav který jsem zažíval toho prvního obrácení ale na tom další obrácení které jsem dosáhl tam může bylo zapotřebí abych od toho toho způsobu ustavičně kontroly upustil ale nahradil ji vyšším způsobem který že že mu to dovede koni nedělání mých bych tak řekl čím dáti víc jako nicnedělání. Protože nám ukazoval leže krista který dělat zázraky tělem že to to bylo dosahem větší zásah nestavila je pražský dát tak ne nevěřte nikoliv ale táž který třebas jeho opravil slepých že vám tady křísil mrtvy a dost zaměřenou na mi dal řekl své dělal ne je ale zažila více proto že jednal tak to samovolně tak bezděčně tak že byl na takové úrovni na které nebylo třeba se že za do krve. Aby vůbec do ve kdy dostal člověk jeho vyšší převratu sílu kterou k tomu potřebuje ta samovolně my vytéká čili on pro na na každém stupni svoje opodstatnění ale dycky dají kvalita musí býti trošku jiná ano činna stávají jemnější důležité stal řeči do kol někteří svatí pořád sebe soudili pořád se mu čili ne co proto jsou vedení. Ale tito li je nejenom že tedy dole to bylo by či je nevyprázdní jiným ale když sami je tak je při že jsou zacházeli o bičem za je tu při to bylo na jiných vše bylo neúnosné takže se nemohli stát například vůdci správnými bylo správné třebaže to je klam a je tam se mučili protože nebylo by to příkladné pro tak lidi plněji by byli řekli jak tohleto doka ti kdežto v že víme na druhé straně zase úplným opak. Že my strach to co pravlasti při tažení našel na úplně extrémním konci takový vším v ky o že v zenu že ten dělal dojem vždycky u plně obr hrou milého přiložil se chovající ho člověka obranou jeho přímo neschopného třebas jednat chvíle měla nebo tak nějak prostě jednal absolutně přirozeně jak to jeho přirozenosti. Dal když byl to člověk prosty tak v tom prosty protože vědecky tak pro člověk chtít na úrovni ale nebyl dal od tu úroveň přeroste opak toho ale my musíme v čili si o pravou příkladu nějakým znal a hrajete se dostat k tomu člověku který tady dneska před námi je ten člověk ky který někdo jiný než někdo za doby ježíšových nebylo. Než za do tam větší ženu na rozhraní našeho letopočtu v to přeje dvacátého století který vycházím velice složitého způsobu myšlení a tato složitost myšlení se nedá překonat jinak než nejlépe to samovolností například chce to moje jáčko v tu provádt neboť vší již tak mu to nesmím zakázal protože to neni duchovní. To nesmím dělat přejde díval nade tuto ve tane proto není duchovní ne tam jenomže řeka něco co o třebas ničí třebas příliš dělilo při ještě pití váš měl tak dále ale přirozené sklony nesmím ani pěstovat ani odmítat teta přirozenost musím umět v tom plout takovým způsobem aby mně to nebralo celkový smysl života a něco z něho do obíral ono by. Že tímto způsobem vezme a když ve tím nějaká zkušenost duchovní tak na příděl zážitek je pravda je proměněním není byl třebas když čili je co je to navíc i další věc třebas jizvy ale o to je pro něco jiného než pro jiného člověka ano to není pouhá technická záležitost třebas i a to bylo pro na lidi že ješt tam neživým a učím své na ně. Vím třebas bezděčnosti protože on musí řešit situaci dopravní bezděčně jevilo to unavovalo hosty tak pěje ji v tom že to ve věčně řešit a co třeba kou kdybych mohl od čili přičítali za nejlepší připravil praví se tam najednou ve věčným řídit žen své a taky je tělo tak by to jinak mně to nepoutalo v protože chození do divadla nebylo v čili žení pannou co dělali to všechno je od dělat. Jdeme nad ano v ě k tomu jsem k tomu bude stát ochotně při od jenom tehdy když budu schopen to dělat pokud možno bravurně bezděčně ani bych na to potřeboval čelo svou bytostí myslet aby moje vnitřní ustavičně mohl pět bezstarostně k bohu aby to byla ta povrchová stránka člověka jako třebas tuto i že pro protože na na. To to byla ptáte vrchol vás stránka protože se mnou závěr bezvadně řídí to byl taneční bylo nemohlo to je mi krásným příkladem toho co děly třebas že mi do vás dosti je třeba skryt bylo potom se baví tam se to k vykonání probíhá někde na povrchu nebo na v mi a pro pravé třebas to hlavní a umět ten měl milenku zprvu byl jsem si to hlavní. A protote je vtělením všecko musí být tam za voni že to ne zatěžuje je to nepoutá na ten způsobil kterému vás při dopracovat ano abyste všechno dělali dokonale buďte dokonalí jako mu ji o ten nebesích nicméně šel bez mít nedokonalá chápeme to tam mu ty vydal dokonané další přílišnou pečlivostí po tom musí začít ale tam to musíte jelikož je to doka dostanete do. Při míry tak touto při dost tím nic k tomu nepřidá sat tu po čehož jednou víte opustit aby se domohli samovolně bezděčně lépe dělat ovšem jak jsem říkal že jakákoliv činnost kterou neměl neumím konat ne která čím vlastně tato činnost nesprávná jak jsem jak se vám tady dalším tak on kodifikovat které bychom jemně jakou šlo vůbec provádět ovšem napřed hle mi že takhle by to taky ne. Lišky co o například činnosti které jsou pro v nové ne a život je takový že pořád přináší něco promluví k úkolu přeceňuje se předtím nikdy nesetkal ale musí umět vládnout a tu li tu jsem se říkám a jestliže na mně přijde takovým nový úkol který vládnout ze že to ne my se bez vůle boží se na ten o kolem mi z vůlí boží je sice se zdáními to jedou dává ale jiný třebas světský člověka. Bychom si v tom vidím vůli boží to znamená tady se ode chce abych o svůj život dal rozvinul taky musím svůj život rozvíjet čili co se budu snažit abych do od dosáhl co nejrychleji dosáhl další bravůrnosti v ten na nečinnosti čili když jsem to než tu mu u ani polovičatě to v něm odbývá vám jsem ji ještě říkám měla před tím vypořádá nýbrž. do toho jdu do nového a plně to hledím vládnout shon jejich je a co nejdokonaleji tím tuto novou učenou stanou brzo při řadím těm ostatním činnost tím především najdu organické v z po je v čili ostatním co vím a že to nejde těžší prosimvás novým věcem se učíme tím snáze čím lépe a dokonaleji je při řadím ve k tomu co umíme pamatujte si tedy. Jestliže někdo nepovažoval velké jiná jejího třebas nějakém opona v jenom proto že on měl k tomu co předtím uměl přiřadit to nové na nové často svědky velice málo a o nového je velice málo a když to není připraveno k tomu starému tak v všechno vší do nové všech přebývá ve se jak se říká česky zapomene člověk před přitom značné ve že to on. Vláda nikdy to neovládá tuto či v když fyzicky jakkoliv stane ochotou k tomu přistupuje ano ne rád toto nerad věčnou dvou platily to mně svědčí o tom jsem nezvládl určitou činnost čili abych to moh rád dělat taky musím dokonale zvládnout ten mi a jsem dokonale na znamená umět tím přiřadit k tomu co dosavad jsem dělal organicky přiřadit musím mít tvoji osobnost jako jeden jediný celek nikoli. Prospim pana několik částí jednat tu dělá něco ráda budu rád přát to dělá nerada a všechno do beztak musí udělat takle to nesmí dopadat to jsou ustavičně rozpory které člověka bylo silách oslabují příštího ale tímhletím způsobem se oslabuje člověk čili jakoukoliv činnost mnoho musí být člověk ochoten přiřadit k staré nedá co je neus plnou protože vedle toho také povinnost růst je rozvíjet tře ale ve dokud na někdo. Žádá nějakou novou činnost kterou jsem předtím nedělal tak v tom vidění vůli boží protože tam ležel duše něco co nemusím v tom být je to záleží na okolnostech ale obecně řečeno je v tom vůli boží atd přiřadit pokud jsem schopen to přiřadit když nejsem schopen to před je k tomu co z nám tak prosim odmítá odmítat třeba dejme tomu je pro není těžké protože věky ve původní chrám to je třeba. Jež čili dalším proto vlak činu případně tom eště ale je vám pro proměnili těžké přede tomu aby činu sme to byla ta kombinace nevinně učilo a tam to činnou to co obtížné a podle tam abych tu neb při na tom nebyly v tom bylo kdo tam mnoho potíží nedovedou to organicky skloubit to nechal skloubit není nemá proč a v zase musím vážit protože on tady mně žen nějaký život pro sebe váže tam nesměl to vložit. Takové bylo sáhodlouhého vláda mávání které by nemožně ono fakticky růst jako v celků v abychom roste třebas určité věci to je an když je ve říkám ale celkové myšleno z vím toto tam bych ho byl čas musel vědomá jsem pořád budovat tato dal na krmit třebas které je nebo aby byl všeak jede či funkce nám to bych zanedbával něco svého velkým činnosti tak z toho co vám potřeba víte aby se jako vy. Jeli že tam pro první z nám říkal že musí se dát jenom o hle nadto je to co vám tady říkám bez věčnost neznamená zastavení růstu to ona roste i tam míra a do věčnosti ale tím žes nepřišel mluví nové činnosti tak je potom nakonec přiřadil také do ve věčnosti vy přeci když mluvím česky nemusím myslet načež činu i že to dělám bezděčně ve věčně. Velice složitý aparát v proč je ho v sobě a proto mluví česky takle ve věčně již při tedy čas i další činnost tak je to v pořádku když to není ve věčného na překlad češtiny to není bezděčnost tak taková nás je neuspokojila taková nás značně z neklidně ale či i tak i tedy nemluvím rozumíte a tak se tak také v jakékoliv naší činnosti třebas co máte povinnosti třebas vůči svému povolání. Tam musíte hledět takle zvládnout svoji činnost je ta bych by mohly od anežky přiřadit bezděčně při že byste nemuseli starostlivě vykonávat v tom smyslu všehno přiřazovat ano a vy jste mi dneska našli jen se dát jakým mám vlastně swámi záměr mám s vámi zatím nám měl jsem dostal nad do do jordánu to stačí celkem nad aby člověk vytěžil to se k ní. Oni tak obtížné přestože jsou správná ještě těžkosti je tam ukázáno ale jakmile člověk získat zkušenost že synem boží ne že si pro nenaučil jakmile jiskra pro zkušenostní vlastním poznáním také je na dobré cestě k věčnýmu život neříkám že ten věčně života je na dobré cestě by byl rád aby vás nemá rád. Nasadil nebo řek bych navodil prostředky kterými se k tomuto křtu v jordánu dostat se člověk musí být v tom co jeho otce a že musí být oddán svému okolí a podán být před ne jako oprav nýbrž jako samovolně jednajících člověk ne stane to jsou okolnosti který pán bůh při dělal to je otec z muj ale od od boha dante matka. Od boha je na to co oko si od boha někde a tak dále a proto je musím od abych mohl být v tom semeno pak se totiž to jedno s ním souvisí abych nemohl být v tom cenného otce aby byl jenom poddanosti tomu svému okolí a by to byla v tom že musím být v tom cenné.