Karel Makoň: kotouc-4-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss. Kdyby to bylo v tom že musím být v tom svém mého otce jedno druhé vesmír duši a je tam řečeno pro u toho bylo řečeno dost aby tento mohli dokonale ačkoliv musím říci toto řečeno příliš mnoho na že jsme tam někdy ztratí ne u plně ruší systém který spočívá v tom že na prvními chtěje že musím být v tom cenného otce. Není že budu poddán tak že to být pro při ne na asi jako ježíš kristus řikal miluj svého bližší bližního napřed nýbrž napřed miluj pána od pro protože na tak dále a ten vedle toho bližního ale doby jsem z lásky k bohu na nestranně která je rád že on musí mít dorůst nějakým způsobem že miluji bližního a ne po o vým nemohu milovat boha protože ho nevidíme musím se naučit miloval vi. Mělo kterými vedena na nervy a tím se dostanou tomu od boha budu vidět že ano dobru a ten je tam bylo ostatní neviděli nevolil kdo znamení bližním ve všem je nějakým čili nedát že tohoto obráceného pro cestu než jakým jdou ostatní lidé li je především království boží vede neduh je že kdybyste ale také řekl měl vystačit daly by se jenom tak neřekl tak byste se mohli. Právem do ženat protože by byl ježíš kristus řekl jenom tohleto tak se nikdy se toto co tady říkal to říkám přesto nedověděli protože to všechno jenom že to rozvinulo tak se dovídáme potom jak to vlastně myslel ne ale myslel jenom hledejte především království boží o to nám bude přidáno opravdu ani byste hleděly ze se do na to přidané například získat napřed nějakou bravůrnosti ve země. Nadání bezděčnost jenom bez toho na to že to být prostředek na cestě bohu tak tu ve věčnost nezíská rozumí je musel na předal království boží a pro toto protože vám v tom brání protože nejednáte ve věčně musí do tu bude věčnostních nad máte právo bezděčně jednat protože jiná činnost nebyl žil byl věčná vás prvních starostlivostí neklidem. A to vás dostává jenom cestu nejen bohu od boha pryč či máte práva zvládnout svou činnost jenom proto že máte naplní místě na mysli hledejte především hledání království božího tak že tady nám dotaz kterém když čili krise dělat světel řekl že musí být v tom svého otce jestli jsem tento systém povinnosti být v tom. Je našeho otce trvá do vstupu do jordánu nebo ne tak jak na toto děl že tento v ten trvá bylo dáno protože když člověk u schází zkušenost která ježíš scházela se musí nutit k tomu aby byl v tom svého od když potom mu to zkušenost neschází a není to nebyla u ježíše krista prosím ta tam nebyla činnost kterou měl pro dal on předtím neměl chápete pro byla pořád tady odpor. Že napřed zkušenost nýbrž napřed nějaké si které se musí postupně stal ve věčné ano tak bravurně že ve věčné a ne samoúčelné nýbrž děláme protože musím být v tom svém mého otce tam nakonec se musím ocitnout to takle soustavně dělám tak představil dánu ocitnu rozumíte kdybych přestal jednat tak jakože musím se dostal do toho jordánu to znamená že musím nakonec že tam budu také o to i do ot. Ne tak se tam nedostal vám nemohu jiného plně při polevilo hlediska je co dělat tam jsem tak je jedno čit smysl svého života že smysl života si pořád jednotný nesmí různými měli se rozptylovat na tak jako a e e jak to bylo potom ježíšem dál vidíte tam vidíte v tom že sestupoval v tom bylo bylo vidět sestupoval duch boží jiné duch. Ty pro v jeho opice na toho ježíše cesta shora dolů víte znamená tady ježíšovi bylo ukazováno něco co napodobovat a co máme napodobovat taky mi potom u jordánu jednou objevíme ovšem můžeme to byla vlastním jak je daleko dříve pochopitelné to co tam nadít že byl poddán svému okolí že totiž mu sloužil tak ky že ano sloužil. To smyslu že vyhovoval všemu co pro okolí přerodu napsat tesařem od ano no prostým způsobem služ sloužit ale on potom řekl ten kdo se ocitne nahoře v duchovnu ten se liší od toho který je dalek tím že dokonaleji než ten své byl slouží všem e to je ten pochovat jeho by se ho na dolů ano sestoupení ducha svatého na apoštoly hora přichází. Ten duch svatý podoby těch plamenů nad i poštou li že ta služba která ho na přichází která taky v lišky kterou dosahujeme musí přicházet jdou na všechny kte kteří nebo na všechno co není ještě v dovíš se na této vých a teprve ten kdo takhle slouží ten správně plní toho co je od jordánu dál protože pak se zase jeden smysl nový tento zásadně neměl. A ten když před jordánem a to bych se to a to je protože potom ježíš touží jedině všem vite slouží neřiď se dokonale ve říká to přitom na přišli potáhnu všechny teďka jenom malém to dělám ale ukazuje málem to potom ve velkém po po křtu na kříži bych tak řekl to v vstup do a o něm tam při smrti stání nebo nanebevstoupení dosáhl potom dokonale ale. Ale ta služba celkem do těch pěti let byla program jeho života nepatrnou složkou one protože ano od člověka který se dostal do jordánu se nemůže nikdy chtít aby jenom sloužit při živo prosimvás od rasu pozorní protože on nezná vůli boží a on potom když se snaží moc sloužily v tak to někdy strašně po plete a zamotáváme. Se do věci že si myslím samota kdyby to tak jako dovedl skloubit správně na to žilo tak by mi jak to dokáže s klidným svědomím vůle božím dělat ano protože on především musí být v tom co jeho od se do toho jordánu a pak teprve musí jedině sloužit protože když si nezachoval toho ducha božího který je tupé zhora o musí tentýž směr v tomtéž směru postupovat dál musí sestupovat. Jako ten duch svatý je všem svodům ano v jsem tady na dotaz myslel jsem že aby se dostavilo mít tak rostou do jordánu nebo tady se musí projít nějakým stal nějakou zkušenost je tak tak kým pozvolně nad ustání bylo dáno od mi jako v nikdy ne to to bych nedokázal to nevím jak se to dělat protože vystaví že pro nějaké zkušenosti li ne extatické třeba že se dostavuje. E takový pro vědomi že jak se mají věci dělat že potom je správně dělám ale když pro do také dorůstat taktem lid do ne na jistěže to obtížné je to mravenčí práce v tom smyslu že člověk vlastně se musí odnaučili všemu co ho lidi naučili že smyslem života o něho naučili žít. Takovým způsobem aby byl prospěšný společnosti a v sobě jenom do smrti v jenom do okamžiku smrt ale ne zdání i když třebas byl daleko mravnosti a o životě věčném et tak vězte mi to že mocné vystihoval lidem věčný život s tím protože si měřítka pro věčný život či dělali podle tohoto dočasného života což není úplně správné nestrannou op. Doby a jeho době ještě nesprávně vedli et tak je samozřejmě že ježíš kristus navrhoval napřed ta to znamená vnitřní uskutečnění nějaké třebas nepatrným sta a z toho stavu přejít do uskutečnění do i tam tu do dalšího stavu ne tak o stavu ke stavu a ten prvním stav samo. Zřejmě je nejtěžší protože tam je třeba aby ten první stav nastal udělat rady dání rozhodnutí když se mu řekli to radikální rozhodnutí je přivolením že začnou jiným způsobem čit a pro jiný smysl život za či že toto dokonalé provedou že na sebe vezmu ho jiného způsobu života pro jí. Jiný smysl nikoliv pro sebe nýbrž pro boha o tak musím zažívat ta musím zažití ta na to ani někde pravdu zažil tak toto určitou zkušenost po které do dál kdy byla panna maria pravá dala a řekla znám nevěděl se to může stát doby může rozevírají vše krista proto je to pro nějak vysvětlili ale o proč ještě hle pro myslim né. Tak nastalo ještě bylo horší rozpoložení větší než tuto zachariáš že tam jenom malinko zaváhal a v tom byla chyba oněměl na tak dále pád ale jenom malinko zaváhal v vám ale jan byl zaváhal a takže nám se ukazuje co začátku věc je zapotřebí radikální rozhodnutí veliká ruky změnit totálně svůj způsob života a k tomu obyčejně člověku se dostává. Čil protože nemá dost řek bych s viděli že ten nový život je správné nebo by ten vším je zprávu jednak nemá věrné nemá příležitost třeba aby se kladli kým který by mu tuto víru byl byli na tam byl nechodil vedle o nějaký když kristus byl vykázal o konci světa o tak jako to dělal ježíš kristus aby ten člověk by pro že při prožívá takže tady se musí obrátit nebo. jsem jako svatý byl do plně byl převrat ten nebo panna maria zjevení andělské nemá k do zná a proto jsem vám radil aby člověk stylizoval život když stylizuje život pole nějakého předpis tu znát dej celou pravdu musí si nějaký vybrat tak se k tomu stavu dostane tak měl nad naroste mít smysl pro ho jiný. Působí života takže nakonec on si nedovede představit že by byl z tohoto smyslu mohl být živ on musí nakonec žít pro ten nový za najednou udělá krok rozhodnutí že ten nový smysl bude sledovat celý život a jakmile to udělat tak ten stav se dostaví e ano li k vymyslel proste. Žáky tři cestovat ti otázky ale které se stali klasickými děláme do jisté při překážky on kolu do byli první otázka ne každý jiná rodiště kde jeho rodiště odpověď jsem že než se ráno jsem na to je li že o kaši. Teď mám znovu hlad dalšího praská jak el dale že se podobá ruka ruce buddhově odpověď hraje to ovšem je přechodný na je najít dají z že jo ale na snu zase by tu měsíce další otázka jaké měli. Než se podobá mnoha nám jde o z zlý od vody v to je vybírá o nás ka na něho dějinné barvy proč toto toto vlastně všímáme ve přinese nedělat číňany ale v tom obrovská moudrost kterou bychom si měli to bychom měli vládnout že totiž. Často nevidíme v souvislosti v událostech které okolo nás plynou říkávám by si toto s námi nemá nic společného toto se nás netýká a oni zdánlivě věci které se nad netýkají mají pro nás velice důležitý význam a víte prosto později poznáme že to zbytečně předstírali že nějakým nás na tady byl něčeho co později ě se nás jsem nejenom do týkalo ale co přímo rozhodovalo o naší existenci třeba. A že tuto souvislost poznat li tedy jak v pravém čteme ve na povídali není věci dobytka let vytkl lidské u váhy nýbrž je to otázka na jedné straně toho nicnedělání a nabude straně toho nic nemyšlení obojího ano jakmile se budu snažit přít. Na kloub této věci nikdy na kloub nepřijdu jakmile se budu snažit myslet na to přemýšlením nový svou cestou se dopátrat výsledku tak nepřítel ten nám tedy že bych to se pokusil vám bylo vždycky teď vysvětleno dycky to vše nesprávný způsob ano abyste viděli jak na to nemá jít protože e opravdu tohleto je myslím systém nejlepší kristem poučování. Že se ukazuje že ukáže to nemá být padat ano a když tedy jen jak to vypadat tak mohu správně ukazuje to nemá vyptal na to stačí obyčejně připravenému k tomu aby věděl jak to je kladná tak každý své rodiště kdy jeho rodiště odpověď že ten brzo ráno ve jsem na poli když do kaši mám znovu hlad. Logicky souvislost lidská tato e jestliže se zrozuji ho na tento svět tak tady mám rodiště ovšem to rodiště které nemá na tomto světě ě k mění vět podstatná protože podstatné na tom je že jsem by hladověl fakticky potom znovu v to tom znovu do narození tak se znovu potřebovat dali protože jsem hladověl potom narození. Ano dal před nedávno na je v nějakého jídla nějakého rozumu zrodu a potřebu znovu se najíst ano tak že to je tam novická souvislost to lidská ovšem špatná jo si že se vám vysvětlím ještě další tak je tady třeba napřed věta se dostali do se zdá která se zdá aby těžká tomu stravy. Do jaké mínili se podobá ruka oslí noze na noha oslí noze odpověď spojili by byla vrátka vlastně ku je jiném barvy začněme v od odpovědi oprav které víte je víra v do jinak jen o jiném vlády onak se liší od dal by z něho před jenom druhém. Dělo s ti dělo něco jiná než byl od vrátky mi normálně viděl v látku taky vidíme bílého ale teprve vyšší vidíme na z něho tak poznáme to jinam panoval než dávat co z něho tak se po této stránce za správné a teď el teď je tam ale o tom jaké mír my se podobá noha od vím dobře prostě kdybych je mi totiž. Na to na na ale všechno konvenčně u poslána mnohá a to je prostě mnoha u člověka mnou máte taky noha věřit nešlo znamená také ženě že je to oslí nebo lidská kdo prostě mnou ale o taková pod ale ne u mu dali to je s tím volal který je lidská mluva používá pro jakoukoliv mnoho a je tady teď kdybych. Dal spráné vysvětloval na to tedy řeknu je tady rozdílem mezi symbolem a skutečností skutečnost je něco jiného než symbol například přivolal konvenční symboly jem viděla v pět dával za to je co jsme si jsme se plaval byly že toto budeme nazýval bílé mi to nazýváme. Obrátky milostí na ko u z něho přetože do zažil něco jiného ovšem ono nám to ne nestranně dovoluje abychom klasifikovali ale bude se vám to nedovoluje abyste se dostali za klasifikaci dál a dokud se dostane za klasifikaci dál tak se dostanete do ale po pravé přirozenosti věcí pravé podstatě věcí že cokoliv praví do nějakých. E termínů tak to není pravá podstata věci tak když něco na tom třebas nohou tak to může být jednou mnoha osla jednotou může mi noha člověk ši ale od v tu k chci nohy že v že musím mít že představují jinou než slovní v tom musí být do musím vědět že to něco na čem se buď stojí nebo pro. Jsem se chodí není něco takového co mně pomůže pohybu že použit vstání nedopomůže řeky věcem že ano a v v tom při samotné tou je také kategorie komu co se od než tak ještě pořád skryt pravý smysl pravá podstata řek bych toho chozením od funkce toho vstání sedění a podobně. Neboť když všechno by plným vás vychází z toho přede pojmenované takto ještě nemá funkci strážce to ještě nemá konkrétní funkci například vstání sedění chozením ano a proto je to ještě pravá přirozenost funkce tak začne mít funkci vyslovil která hledá kategorizace to neni pravá přirozenost. Toho řečeného všeho pro vyšla semen že jsem co rozumíte a na rodiště není rodiště jem hrát není děním a nevyměnil hradem jo toto jedno rodiště hlad tu prostě kategorie nad svůj pravice věděním které nemají pro protože pro věci. Společného to je dobrý a eli tedy musím si uvědomovat že ustává na povrchu věcí jakmile mohu říci toto je rodiště e toto je hrát dneska ráno jsem to je e to již ti ě ten dojem že když podání v nás jde u to není ještě váhání příčin. A ještě váhání příčin pokud se klasifikovat není ještě když trvání pravé podstaty ještě paní bral protože vět za příčinami tam nejsou ani tam není ještě příčinný anna předních ta vůbec taneční tak i na neexistuje pravé podstatě je to ještě bez následků do bez příčin pravá podstata tak asi by do vypadala jo kdybych odpovídal mistrovi ě by do byla mistrovi na tuhletu otázku. A odpověď na tu první ta by to odpojil třebas kde jsi krásný den čirou by musel pochopit on si byl zasvěcen se správně věci poznal že jsem pochopil co by to ne vy třebas rodiště jem a na jediný že již nové kaše a by hladovění ano ovšem pro člověka který by toto nepochopil nebo neměl toto vnitřní poznání kdo jenom prošení než. Mysl nesmysl nebo že si děláme při všem to všechno tak je smysly že totož klíma při velící vnitřní nastane padá ale ve skutečnosti chápete že by byl na všem tím co jsem poznal tím že bych nějakým tak je to byl a tolik které by se mi z toho projevilo tím probuzením které by milo který by byl následkem pochopení těchto věcí. Tak by to byl pro mi krásný den nebo od pole děl v peněz prali odpověděli mu řekla děkuji ti nebo to jsem rád rozumíte takle by odpověděl a též správná toto všechno totéž co správného pojedli na to první ano tak těmito otázky na poli vjem od volili ním nestali tak ani o tu k tomu o to nebo ono. chtění jako o to aby rozřešil člověk problém jak se dostat že slovo výkon ven vší podstatě věci a jakmile toto vyřeší při slovním příkladu nad jen naděje to vyřešit i při událost ním přít ježíš si nějaké události tyto li že e postup je jakákoliv událost to přivedlo věčnosti a jakékoliv slovním vyjádření nějakému dal se vší že by do otázky odpovědi. Také žil do věčnosti tyto věci když jedeme rozdali nesmíme rub nejsou skryt čili tak e přinášejí požehnání styku s věčností a proto například vysvětluju trval nebo co dělá tím potom po čili z celé učení vše krista protože mně to samo přivádí dospět že vědomého styku věčnost těl si myslím že by vás to tam mohl také přivést poradil vám. Ještě na důležitá metoda kterou mana myslitel myslete dával tyto otázky na kterou bych neměl prominout totiž že ve většině případu nejen nevyřeší ten posluchač květy otázky ale že mu záleží na tom aby dospěl k věčnosti tak se dostavil zoufalého stavu vnitřního rozporu bylo v ztráty víry v sebe jo to v ě. Dom vrcholné pochybnosti o všem a víte dobře jsem vám tenhleten stanu vrcholné pochybnosti že když jsem předtím před zažil od no abych nepochyboval abych se ovšem přesvědčil že tento stav jsem vám na zvrat kolem jeden nejblahodárnější v stavů neboť tenhle položí mojí oddělenou bytost znala statky a řek bych na. Tibetu mrtvoly el tohoto mého a potom může tančil věčnost to je čili tak je to obraz podobně jako když naši obě že ve tančí matka káli něco takového to vím do ve znázornění ano takže e bylo také dobré i když k tomu mistrovi místo odpovědi že dostal nestranně toho žáka stane troufal z tví když se dostavil stavu. Doba kdy byl v beznaděje pochybnosti o všem co dosud zažíval neboť e toho jsem mohla mít za následek pokud to bylo dosti prudké radosti řek bych e všestranné tak el že se dostal do tohoto znamená satori to znamená mondo nebo mokša na do stavu probuzením které nemůže nastat jinak než. Když opustím sama sebe že ano přitom se o tom co naživu ten si může e e chci pravá přirozenost všeho ke které my smíříme a kterou jsme nazvali stykem věčností za vás přirozenost se nedá spoutat do žádný k slovy žádný definicí do daného lidského myšlení. Do žádného pochopení je tedy v tom smyslu nepochopitelná tak jak my chápeme ostatní věci tak je tahleta vět nedá pochopit to neznamená že by to nebylo třeba jasnější dokone než cokoliv co se pochopit ta by řekl takhle nit u nebylo nikdy jasnějšího nikdy nic před tím než jsem to zažil než moje věčna. Existence to je mi nejasnější věta si k protože by dantovy vykládal e milion let takto novicky nevysvětlím a proč do tak jasné protože je snažím sebevíc tak nikdy tomu nedá k tomu slovní i tomu nedám formu obrazu správného je to něco ne dobra mi cenného protože to bez všem ve všem existuje. Kdyby to ve vší kdo to pravidelné tak tou chvíli kdo přestal by věčné a tou v tu chvíli by to nebylo tak jak na jako to je e ano ale protože to není možno těsta do žádného obrazu a do žádného symbolu slovního ani pořádného pocitu tak je to tolik jasné protože to něco co před. řídí částečném poznání na poznání jako takové a ten na tom přesvědčují že totiž je stal něco co nemá zdroje a co nikam nevyplývá co v samo o sobě je k sobě dostačující samozřejmě. To není vystižen na pravdu toto věci ale jej tímhle jenom na sich syna tím napovědět že je to tak mocná zkušenost že člověk je jednou nabude nemůže vyšším odmyslet to samotného je jasné že je toho něco daleko. Důležitějšího nebylo podstatnější ho nebylo základ vnějšího než cokoliv jiného než co je odvozeno to vím z odvozeného prameni a základní spojení mých e které potom po tomto zážitku existuje které jsem volil do spojení nepovažoval chyb vně spočívá v ale v tom že tuto zkušenost nemohou ze své mysli. Mám za to se nedá na takže dejme tomu když tomu koncentráku jsem se co se stane to v pravém stavu že jsem chtěl kde jsem zase myslel že umřu že tady skončit tuto záležitost pozemského života a že jsem se tedy minul cílem mravence vašich prodělal špatně tak přeci jenom. Při této vrcholné troufalé situaci v tento důkaz věčné existence existoval protože bych se byl kdy nejde statek přese neodevzdal nám tak jsem to zavrhl ano jsem říkal tak e to je jenom omyl dáno ě o to do se musím odvrátit jemu nesmí vysloužit i tím nesmím patřit je to on ne. Ze kterého musím vodit důsledky tím že navrhnu tento způsob myšlení a všechno co s tím souvisí a než co v tom někdo falešně stavu jsem naopak uděl byl jsem že jsem ten život který se měl strašně rád a které se nechtěl za léta o který jsem se obával ještě chvíli před tím dokud tohle dostoupil do vrcholné troufalé si tu na že tento život jsem v klidu odevzdal klidu že by byl nevydržel když ještě. Jemu samozřejmě ale stačí toto jsem tu vteřinu let ten by dokázal mít jedině vlivem asi ve zkušenosti o která tady pravým nad která kterou jsem nabyl se při tom prvním kroku od těch sedumnácti letech v i proto své protože ve věčně velice vážím jsem každého skoku nebo všechno co je ke skoku v lidském životě li vede například že se ocitnu. Třeba na nějakém scestí životním ze kterého si nevím dal radili a vím nemám stezku si vůbec lidské prostředky byly bych to vyřešil ale nevidím vel žádnou svoji proto svou vinu tak tento oka třemi na by velice blahodárný pro nějaký skok o na kusy mně mu kvality protože tam jsem vlastně dospěl do ho. Plného rozvinutí své lidské osobnosti neboť ky osobnost v kráse nemůže rozvíjet dále než do lidských možností a ty jsou omezené jakmile se ocitne na hraničit trpký možnosti tak k pak může při do věčnosti a tu nezáleží vůbec na tom kde jsou ty lidské možnosti a proto prosťáček daleko blíže k bohu než člověk velice komplikovaný. A z ducha plní a všemi možnými vlastnostmi nadaný protože tedy jen pro zastánci ten prosťáček ten byl bylo řek bych je na konci lidských o do a může přejdete vyšší kvalit kdežto my složité bytosti těch střed přecházíme do vyšší kvality protože ještě nám něco zbývá ještě že máme od co v tom lidském opřít ale co lidského toto ještě opíráme. Kdyby se byl měl ježíš kristus ještě o něco málo opřít v tomto lidském svém životě tak nevstal z velkých rozumíte mně on neměl ani tu u těch u boha od chce že ano i stav svému ztratila neměl vůbec nic ani se mu nabízela tam matka tam nějak pomocí z na asi tak vývoje za janovi aby neměl protože dobře věděl že nesmí mít nic jen velice jasným návod k tomu jak dostal. Mnou v této kvality věčného života abych se dotekl věčná žil tady ve větším je potom provázel celý života by se nemohl bez něho obejít a to je pro tedy tím způsobem otroctví potom k tomu věčnému životu protože se pořád okolo něho točí od věčnost a od okolní čeho se to mně stačí jako pro toho ale nade nestranně to veliká svoboda protože otok spravuje těžkostí. Te vyplývají z po ve hledání pravého snažení to není pouhé snažení. teče pochopil že pouštím snažení to znamená koukoli metodou jakkoli do ježto nedostane že třeba odstoupit umět odstoupit od sebe sama všech rozhodující okamžiky po o. Na že to člověku vyřeší mi to co ježíši věci to je velice veliká všem. Že vás když jsem nabyl nějakou životní zkušenost vnitřní ten přechod do jiné kvalit čili tak jsem měl dojem že rozumím tomu co mám v běžném životě dělat jak jsem vám na řídit a mělo to například od těch sedmnácti let ten neblahý následek o všem si myslel že musím tento před opustit po musím všechno světské myšlení všechen svědky dělo od si že vlastně jakékoliv. Jakákoliv lidská činnost je na překážku tomuto vnitřnímu pokroku když jejich nejlepší je být ponořen do vnitřní modlitby a v tom pokud možno nejde setrvávat bylo pro něho nebyla jiná ne na moje konání a teprve postupně jsem se přede trvale napřed měl pro nás čili museli vštěpovat v moje okolí že myslím špatně ovšem jsem si byl vědom své zkušenosti nedělo. To je to špatně nemyslím ale uplatňování to bylo špatné děly oni pravdu protože neměli tuto zkušenost tedy někdy do činnosti ano honbou ku kou v pak a myslím kou od symbol svět na tomto lidově nevrátil u pět ho jinam než byli a tím jednou děl by se vrátil do světského života ten víme to velice vděčen že jsem dělal ze základní chybou že jsem nepochopil smysl v směl měli vnějšího života ve jsem jenom pochopil pravdu jako takovou. A ta nedávala konkrétní předpisy o ten život a tak to opakoval na každém i sebemenší mu kroku který jsem vnitřně provedl to co jsem pro vede krok skutků vnitřních daleko více k vých jmen nižších. A na příklad dejme tomu jeden z nich vybral takhle jsem to říkal pro dokud si že že se vám to prosto nebo na čáku duchovní cestě zažíval ten zpětný pochovat. Že. věčnosti jsem přicházel k tomu klamali na koně dovíme asi tak dělat pudy a toto jsem považoval za správné a o to ve dělat vody viz ztratilo protože se přestali jak jsem plavkách. Tak to jsou v ale jsem zatím za ale ne bylo to správné jsem plakal. Dobře tento ztratil protože zase tane bylo zase kdyby byl v tom zůstal ano. Tak to nebylo plné vy užít správné využití věčnosti protože věčnost tady nemůže být. Tom našem slova smyslu sluhou tmy taky nemůže být jenom sluhou nebo jenom otrokem to je všechno kombinovat radost obojí se musí najmě na sebe vázat obojí musí nějakého vládlo to dneska vím ale aby do uskutečnil e fyzickém životě to nedokážu. A to se zaručeno se bude stupňovat tak dlouho do stavu v za si řekl jsem zase by mohla nastat další fáze vývojová do znamená nad dalším vnitřní pokrok. bych si přát aby to byla moje prostřední hodina protože bych to zase mysl se přesvědčil že to tedy to jenom není uplatňovat li přitom nebyl na tak aspoň do k tomuto přece nepřijdu rozumíte ona totiž. Opravdu se převádět věčnost toho. Pozemského je do dočasného do od čas do věci do času a proč to je velice obtížná o na sto od tím že to k ježíši trval do symbolů třeba slovních nebo. Nebo pohybový nebo činů. Protože když ten či třebas provedete sto hlediska věčnosti tak e měnit to nechápou správně na no. O tom těžko mluvit zkrátka. Věčnost cele musí býti pokud možno soustavně žita a aby mohla by ti žita k tomu je třeba aby dovedl lehkostí téměř ve věčnou co chvíli nebo lépe když napořád odstupovat od sebe sama a když toto dokážu tak je pro styku s věčností opravu nesmím statku ji al v plné skal chápu. Co považuju za veliké tu v něm v životě co to znamená když jsem říkal že plní vůle svého otce znamená on vůbec osobě přitom nevěděl na sebe přitom nemyslel nesledoval vlastní síle probral cíle věčné a ty byly velice konkrétní věčné síle tam hle někoho vzkřísil tam na někoho uzdravil tamhle někomu odpuštěn. Hříchy než jsi mi že do síle k věčnosti stranou nekonkrétní svou nějak abstraktní že přelití do této pomíjejícnosti tak mají tu dáš velice. Milo a řek bych láskyplnou a o mu k mi s tím mít konkrétnějšího není. Než toto uplatnění věčnosti v tomto životě věřte mi dal jestliže nějaký duchovní člověk. Který nějaké poznání jenom prospívá nějakých stavech které jsme daleko ještě nedostal ale jestliže je říkali kristus plní vůli mého otce tím že. Poslouchá a dělá se podle jeho příkladu plní jeho vůli znamená konkrétně jedná podle vůle otcovy se před byl velice daleko. Protože. V ovoce poznáte z trám říká ježíš kristus znamená konec konkrétních u spěch ku podle konkrétního způsobu jednání. A to se musíme po dostávat. Při při každém životopisů svatých jak tito byli v byli králové hrdinové práce třebas nebo myšlení ale konkrétního že dokázali něco co či člověk je vždycky nikdy nedokáže li koš byl třebu tu věčnou zkušenost kterou dovedli převádět do běžného života co se nám nedaří. F. jsem říkal že to co již kristus smíte dělat to nebyla pouhá služba skutků byl by to by mně ne jako něco prováděl nýbrž do toho vkládal veškerý svůj život tu si pro to může dovolit on opravdu položil svůj život. Na tu dob v službě týmu otci ano. To byla bral kde se nestavil ani nad v položení vlastního života na kříži ano obětováni vlastního života to znamená to nemělo povahu že bych pout se trpnou. Protože on věděl kdy být činní věděli kdy mám být trpný a tam vrcholná trpnost která tam existoval na tom kříži tane trval dlouho do slova nám pád přešli jež před jehož jsme jinak vší to byla absolutní trpná při tím do trpnosti nějaký dorůstal co tam je vidět protože dejme tomu když byl svou matku věnuje janovi tak. To není pouhá trpnost ještě pořád činná a teprve když odevzdá svého ducha otci který který ho opustil absolutní trpnost dává prosti i do mysli pro slyšené myslitelná svým otcem komunikovat takže když jsem řekl že to není procházku tím ba že to něco on vykované ho přeměn. Myslili že jem je do toho třeba vložit svou vlastní dobrou vůli a to nám ježíš dusil v do honil ukázal že se boží o to o prou veškerou dobrou vůli lidskou kterou měli v pozici v tom že když člověk nevloží které všechno lidské co mám tak do toho nemůže nakonec zdát protože něco stane pro něho ono pro něho nemůže jím zůstat víte. To ježíše krista nezůstalo vůbec činit pro něho všechno nakonec odevzdat tak on čeho nedával tím že rozdával třebas co ve na viděla uzdravoval odpouštěl hříchy a to rozdávat ale potom to tam všechno ještě co měl takzvaného vlastního znamená odděleni život v ě. Právě ten o ten život odevzdal na tom kříži definitivně protože tam v novou pociťoval oddělenost před tím nepociťoval i či přináší do nás je si rozhovor nad nevyšel nohu jem a jakým cvičení vjem mistr před stal učitele jel my všem byla viděla byl koncentrační čistém učitele se učil koncentrovat soustřeďovat meditovat. Tedy mistr se ptal učitele žilami všem které metody musíme po použít abychom odhalili vlastní přirozenost a ten čem odpovídá především je třeba se věnovat tak či sedění se zkříženýma nohama a v samadhi jakmile se je. Jednou dosáhne samadhi je třeba pomocí samadhi probudit v sobě pradžna ano pomocí pravými všem může odhalit vlastní přirozenost všem vůli k tomu když se praktikuje samadhi není to činnost činíš že jsme se rozhodli myslí e členu k ano všem vi. Pak.