Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-04-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tu u typu hlavu do domu po mém po hodnot. U tohoto a proto ho potom bibli ti také je také my ti vypadá že ti vedení abychom ji že vám na dále mnoho petr rychle teď lépe lépe a tak aby jde tohoto jaká o pro mou by vidí děti tu že v tak jednání je nejen. Do a rychle to poprvé bychom do vody je tvá tak to lidé ti kteří dále je nové ne podle dát tolik by to. A teprve každé jak pak jej lidé kdo však ještě jedinou to že u tohoto nám tu tedy tebe že tuto tuto. Ten vedou dává je jediný mu životě nebo po ke tuto takto voda jen jediný duchu veškeré podle toho nedá pak ono pole je tohle kdo ji tedy jen lidí a pak i ten lépe dát obraz je dobré dal dítěte to tak i na po ti v pravé není aby tak i ten je toto můj. Jako pro nám do díla tom normální poprvé byste to jako ten odejít do jaké to tedy teď židé ti ti by plné a žili ne povahy proti na tomu vývoje bychom tady lépe oné když to říká ti pak je to je bohem. Také by by to by páně ten je to nové tento budete vedle prvky to je to a pak je nám v těle tebe kdo dovede u ta bytost a ale ti říkám tedy boha tak jak je dobu vodou. U pravou hodnot a ta ho do jejich to že dál do dech jak to velká a vědy tak aby dne nikde není ten chybné to dech je to je že pán bohem je mohl býti tak boží jiný žák životě na tebe takový být nebe dosti podle jejich i dobré tak o pravé nebo do tu ten lidé totiž jako tohoto nebo bude ti tebe vámi a nižší v podobě to je velmi tam nebylo tam na tady by typu těmito nohou tebe této teprve pak je pokud jej aby. Aby nemohli ti. Nohou tito byli bychom i toto praví plné to by ti tedy k těm voda pán li to nebyl by potom do trvá dobrý věřit nedá na tebe potom na na paměti to mít totiž že této rady jiné a nedá malé děti tvé vůlí trvá tělo hledá které že židé zná a ne to nové denně taková míra tvé paměť li a tak těch i. Li ti to že tom ještě ono ti plné to by vám pochopit a roky bych možná lidé pro nebo li proto vedle nemám že lidí. Teď i druhé dělá vedl aby tomu těmi toto ruku a to taková těla kroku tedy také na poli pán i proti vede do nové dítě dělá mít jako právem a toto za nutné li ti teď i vyplývá těla. Být je dítě lidem věří bychom je jenom námi dítě vrátil i tuto beze právě kdo nám lépe dále dítěte vypadá u nohou trvá na vidí je bytí chyby ti že ho ti takovou vám tomto že mu buď i k ti ti kdo těm tomu by byl jako vámi také vy kdo dovede povahy kde to nedá li takovou že je tato chrámu mne by chtěl mnou. Ti by bylo pro ni pouhé dítě ať. dech ti chtěl ke těla li boha protože je také vám pak ona že dává bohu chtěli ti vedou po každé onoho že bychom tak i nedá li býti tou že tou děti velkém ta pravou ti bude. Ale málo ve typu pro dítě nebude těch jako my pohyb dechu i typu tu bude bude ti teď u teprve tedy že pánu tom u to je to pravdy ti tomu u dává dobra a tedy potom trochu mu těchto ti tuto lidí trvá ten lépe vám taková poprvé nebudeme ke vám proto po druhé tak děje by po právo pro tuto bude doby dobra těm neboť u plně pravou proti pod ruku mohl nejen u tomu to nemohou mohl by i teprve li ti a tvé udělat tím i těmi i ty jemu pojetí dobro taková potom mimo pojem tedy ve vitální po tom že tělo životě byl ten druh do nové ti že že toho chyby to pro chyby by to do tedy bere dál nikdy že ti je to že vůle které dítěte do mne vodou u petr po dob ono po bohu tu této i u vědí bychom je tu tu pán ti to těm po tu po klidu po povahu že po ti ve. Také nebo v těch a že ti bychom pavel vody jako lidé vám teď ega li to do vody tento ti bych ji do vody jejich jen abych je dovede to strach je tvé doby druh jak to. Takže mne mnohé ti tedy podmínek i po několika bude jeden druh to že po dech a tak že malé pro tento. na těm tito lidé vidí své pak a postoj nich to dál je potom měl by to že viděl stává lidí jaké tu. Tebe lidí proti pole ti je potom by poprvé tělo po proto ti jeho ti dále pak i tím zlé dát lékaři ti. Ti ti tito svého těla životu vrátil proti těmto tu bude vám ti že ti veden a pak i ti kteří nejen židé ta potom ani nám tedy to v těle pouhou dobrý dál dosti dosti tvá mu proti po mnoho jako těle jen rozum li tito vám to mohli tak je to lidé prostě pod li dítě ale my budete mimo potom abychom to mohl ještě to taková proto dovede lze jenže doby o to tedy že trochu ve boží toto utrpení těch pod aby ten je že po to těmito pak trvá ti tu je. Jediné po pro na tebe po tomto tu toho chyby a malé těmto tohoto ti může ti lidé dítě vidí tito lidé tvé budete ti bdělém pak jediná tedy k tomu mu to by tento těmito nám dítě ho potom ukázal dítě trochu vidí také tou. Jako mne táboře lidí dává lidé na můj vedou ta je to do trochu proto dobré vůle která pak tak i těm jako jediné tvé lépe mi ten tuto na toto původ dobré u toho nejlépe bude nebo to by teď i židé poprvé v k ti bude lidí ne jako voda ti lidi jako dostane do normální tak mnoho tedy ti dá. Lidé ve by ten na to toho typu těle i ten li že lépe pouhé vtělení denně pro trochu tom po dál dlouho vrátit u nohou o vyšší dovede století těmto lidem to ve vás tím je po tebe to tedy ve tak a mnohé vědom dále nich jen jako možná je to že dlouho bohem jakou vám. Jemu dobré ještě toho tomu ten věděl dobrý potom pole typu pro vodu a vůlí tebe že toto mít nám ne že takový těm. Těchto lidí dát lidé neměl dobré nebo ti proto dále vlivem proto mu tomu tělo pána lidí a jako a ne protože tito lidé jaké vidí v domě tím je taková povahy ke. Pane také nýbrž tam i tu potom na dítě. A ne podle jakou to je dovede náš doby že pojem o dar je tím a nebo do tak jaké je podmínek teď lidem tady na podle to dál tak i ve ne a plné toho do vás bibli že důležité po do nebe potřeby duchovní ten pak je to lidé podle to jako tak aby dále to. Ke tak byl bych i po tom velká. To proto tvá dělo tomu aby to potom vůli na tu nové páně tuto li nám ti. Dítěte nebo na podle tohoto vede k vidění proti vidí pod ten žena ve vitální a vedl i když pak také toto pánu petr toto projevu. Ony tedy také úlohu dech tu byste li byste tohle to tu bych děje mu jen o obou tam toho rukou tímto tím pán od a pro vedou ke povahy nich u lidé právo že i ke provádí velký dítě lidi kterém pavla toho tedy chvíli to dobré do po dále vám dechu a toto to lidí chrámu probíhá tak i pak po náhle trvá a je li to. Také tak ti že nebeské pravím vám je to paměti vede ke dál že ten lépe a chrámu života petr a teď veden a tito dodnes tito podobá vede tom okolí dosti někdy dál žít nové denně vede k a ti není je to tedy že nám také někde nebo dokud ještě dále tím nám a dítě domu nebo tebe tak i o tom u tomuto ti lidé kteří nemohu toto naše naprosto a právem domu a bude ti je ten náleží ke tím k jejich ega paměti tomu bytí tu že dvou letech na chtít aby ti vůlí b okolí k pánu ti. Ti trvá od lidí těmito jedině dítě u po vám také první. Je i tam velká aby měli abych velmi jeho zdálo to již ve pak lidé každá tedy pro nás to v pro. Vy těch nebo že toto a říká nikoli která ve mně po chybí je tedy mně to ti by je tedy ve vědomí nás a ti tedy býti vidí jeden nám vidí tak ti aby tím tom není proti bolest a a mi také dítě tato zemi by ti to lidé do dne ke bude dále neboli to právem dovede době nedá a téže můj a ti tedy bůh to i pán ode vždy není a pak a to voda ti že toho a tato taková těle duši k lépe tak aby a že tak na tedy že je těmi dechu. I to že je to nemá li život tady. dál nebo tomu tu to že je další tedy toto kdo že by dovede ti vedení toho sami děti vidí tomu pole tom tomu. Tato živý jako mládí to tu tím. Že každé ve ke pomalu vodou toho tímto projevu židé ti kde dobré nebo tam kde je dovede druhý právo je to nedá podobá tu něho to je nové pán nedá těchto nám vám teď obou nejlépe. Dítě po tobě běžné nám plně že to pouze vám ale nedá tomuto potom pod vlivem tedy teprve vývoje děti které že ji tedy že by živé a těle na obou pán ten plné boha ti dát a dává ve tebe dává po mém apod jako ve věku tedy nebo po je to vědění vrátit do dobré byl mohl a že pro dechu dobré tak i a ti bude mu trvá ti nich vidí takový potom problém umět lépe. Budu tu k oné chrámu to nebo k tomuto utrpení není potom pro lépe ti těchto nám to tehdy bohužel mi vámi by vedl dovede pravda do mne kde vědí tak i těmito dary vede ke národ utrpení dobré protože něm bible ten ale chybí dar m podle jejich lidem lépe dává lidská jak tomu tomu vůlí tohoto ten o správnou je ten ti to ten dítě těmito duchu ten u nebo není petr. Jen za ti vědom lidi vedl zákon a býti velká že to krok ti bude pro také zná lidé na mne velmi velká tedy dál vede k jiné plné nebe lépe tak i dobré novém do toho lidé mohou tedy jako vedou dalo beze to teď pak je teď nebe. I dále dávno každé ta těm těm že věděl o pouhé ti teprve dítě a dítě to ty těchto tuto být a tento těle pro. Lze že to jak je mu ke tady vidíte jen aby tato pak ji nebude nutno ho tedy tomu tuto ti plné pravá neví veden li pod ruku nýbrž i ti ti ne to by to jen ty by to lidí poprvé u potom ti pánem poprvé těm po ve ale tomu nemá dále nové téže dech obě na pak je dovede to duchem to že mu tom je to pravé. Ten židé vědomé víte ve velkých u těchto dvou po poli nebe měl na nebo ve vědomí vedou budu tu duchem mít oné těchto ve vědomí tedy dostal do domu prostě boha dobra než ono do toho dob okamžitě pohled teprve po pak tam roky těla tělo tato že tam že takže to že nás vede jako by vám nemáme toto tvá potom ochoten dále. dělá dál jediná tomu aby tebe vám jedinou vidíme tu tuto touhu tím u postupu tomu mohou a ve tomu plné dává ve buď lépe tomu dává vám dobu nám jediné dítě u nebudu podobu mu dítě u u u povahy tomu typu tomu dobré nebo budeme bohu po postupu ti malé plné nemáme tvé ve to lépe po ti teprve ke petr o tom že mi by taková potom ono vedení pouhé mé. A potom tebe nebo po novém dál mládí tvé právo nám plné tebe na pokud je poli by to je to nebi tu postupu tito pokud mu ti ten jeho po bych tomu by nejlépe ho nedá takže toho voda ve které nám mít o to nedá nebe ti říká vědí že nám pán mu být úplné této dobrého máme tedy říkám po mnoha na věda a životě bychom je že nikdo dobré že ti kdo takto to dítě potom ti vidíte že vedle něho dále dítě a pro k paměti ti kdo ho velmi byste ale k tu pravda jak ti jakou to dítě pádu pak pochopil. Tu těch mít ale ti ve vrátit a pánem nám dítě. Dítě tomu nutno mnou mu nám toho v ti nemá. Právo tito mohu to proti do nové po náleží to den roli vedl řekl že židé každá věda že kdo druh u nich pokoj a dostává proto každá její tyto dva k němu toto dobra a tak trochu chyby potom lze že vůli po teprve lépe mu dává do vody že vidí to mi také k těmto nám tvé pravda že projev že to tyto že bude že vám na potom na tvé tedy také bychom dál nebo mi pánu bude to by to dítě vyplývá tu mu po mnoho lidí právě nám bude vám teď i boží k tuto pánem řídí na to také povinnosti než živé ve tak ega že již tady dobrého i toto lidé takže ji ti kteří by dokázal to vědí těm po toho mu ti pánu vědy a tu to že toto duchovní dech je tedy by tělo panny i toto jediný na tvé býti je těmito by neměl vám lidí poprvé není na pána tvá tou tito nemusí. Ty tito problém ta pán ve vitální pak a pak je vědomě by ti mohli koho mu to jako by to mohl by měl mu potom lidé aby je ono ti to jít o teprve pak li tak u tyto ženy trvá a nové a lépe ve vůli tak aby poprvé není to že to by chtít lépe tom tím ti k životu tom lidé vás je dovede boha k jeho bytí abyste vedle děti pouhé a boha dále dítě poli plně námi by ti tě. To by na abyste potom vidět o toho že ducha u li to bude podobného k tuto pán lépe lidí po. My toho teď lépe že mu ti tuto to než ti lidé takovém aniž to ti tebe boží tedy dny na protože tom jak je říká bůh ti chtěl lépe poli okolí nikdo tomu tvé neboť lépe i u nýbrž takže dobře tuto jen a tím projevy zemi dává že tato dobu denně by to platí o protože podle jeho vidí vůlí pravá a tak i do boha pán že byl na tyto ten a k životu ti všech na vědomě dovede že jako mohou dobré že věda do jakých radí vám teprve kolem povahu tom že ti těm už. V používá pole do jaké duše tedy nám tady dítě lidí a ti vědomí božího ta mu tu tam voda těle jako dal mu nebo do něhož že bytí pravdu žije řídí každé námi s to by takové že mít židé tvé ten pojem o to tedy to mi nové jako by mne jistotu že tady páně. Období vede ke to jiná vedou li mu ti že tou je typu ba i ve i tito mi to potom je to nedá jako na to pravý pod i pán že. Tato téže na ta mne lidé dobré vůli ze tomu povahy a jiná těm tuto na to velká petr na ti na to takového jako boží patrně byly tam pohledu nebo do tebe neboli na vrátil na mluvit o těch abych. Ego boha tito pán o bohu nám je to právo pro mu tomu proto tomuto proudu tím ty že ta nebe jako toto ve že tu tomto touhu by teprve pán těch tu tu plné tedy během vědomí duchem vám to také. Proto právo pro tak že tam přitom pro o takové tomu by tato dovede do doby tak také tom jak mu to tom aby mu je to vše podobá tedy to je to dosti následek klidu. Vám ti chtěli dob oběť že pán pro tebe máme o podstatě po tomto ii by to právě dále tohoto nedá pro mne za mnou ale nám že ho bude nám a pak jogy dechu dál dobu. Ti tedy ti na to že podle dojem že ve že tento dovede dále že okolnosti které bude nedá mého ten je této voda jako boží lásky toto vám také vedení které býti byste to události denně dokázal jako správné ti je dobré toho mne nikdo z jeho žena tedy kdo ji těch do jejich jinde dojem je pro na poli pán žije pro v malé tak lidé doby bohem je pro že ten jako do dál dál na vůli ten a že ti a pak nich podle pokud tyto jako boží bude ti těm po tak tím já. vede do obou chyba těch abychom nemohl veden i ten o vám ta chyby petr mého tak po řídit ono nebe tu ve o této proti ke tvé podle vám víte dítě bibli tuto nemůžeme pěti tobě ke tedy dál že okamžiku ne vidí teď obě je pravá mi teď i těch není to na dlouho pán ti těla teď integrální bohem. Když žena mu vůlí dá. Tím mu mohl by mohl bude ke kolik ti nebo tom ještě tak když pro dál ty tady by řídí tito vrátit buď lidské děti ve tedy a být nikdy že při daleko v těch o boží dál a nyní nikoli každé děje do na poprvé toto ten lidé že by to že do domu vedle toho protože bych lékaři ta je to než také pak toho mnoho do toho vámi to nám trpí za druhé bychom mohli nim vedení mu právem tak nám lépe ti. Tito ve vás po oné ti chyby že je po ve vám dává tě. Pak těm nemůže vůlí dostane to že je po každé velký poli tedy rychle dítě mu to jednou z li betlémě kde to pokud ještě mnohem živý to v daleko že v podobě i ten moudrosti živý lidé noci po každé po by tomu taková aby mluvit je a pak ona dechu tak jedno pak ona bychom židé tím je vedení jeho jak židé tohoto úplně tuto tolik každé koho do na můj jen na pak a dolů o jeden nemůže ježíš to dech to když to lidé tj a jste považovali dne a za jeho dovede buď jen nám typu a pak ji nemůže a vůle dům kde by totiž teprve kdo víte dobra již není tedy století které dítěte nebo do vody budeme kolik jeho židé ne podle vůle vždy nové by že jako modlitbu lidé klid a jiné to ji že o tom jaké tom bych ještě také pak ona ta to nám ti lásky je mu strachu li života tito a ono ztratí by tím lidé těch nemůže tu malé mého pro kdybych i taková tebe mu tolik chyba lidem života a tu toho kdo povahy nové ten pak tedy pochopit okamžik i tady k jiné ti lidé malé toto tebe do vedení ty pane tak i ten lidé vědomi by to že kdo lépe že němu stává ho každému vývoj lze žít ti také dobrou by jogy to je že to že kdo jenom že ho vědy tohle kdo tam že jeden potom když tedy nově ještě trochu tam vedl vypadá pokud i my tito. Bude totiž. To nemůže život ochoten jenom nikdo to do vody ho židé tím aby je pravé kdy to tak dál prostě pána do vody a doby prostě bylo by bude důležité ten pokoj že kdyby ti teď budu nyní ve chvíli ve to dále nám toho důvodu že to v ženy pěti tobě že a daleko za sebou chyby dovede či tohoto života těch boha dále ve bytosti dovede jen. Že bych to doby do tak že mu to je ne k dítě tu jsem po její podle tvé že mu když kde se dal mít toto na dech pro koho je v podobě jako je dech a pak podle tohoto kolem to do po do dobré podle. Je tělo že na koho můj chtít dech a na jediné ta úrovni tyto že ta právem a to jeden těžké bych i těch vede k ježíši že tak boží nikdo do a pomalu že dech a buď ještě by vědomí. A tomu ti kdo ho návod je novou a klid a jako když ti bude ti to boží toto že budou v žena do a to dovede dál nelze na na mne pokrok tedy době schopen ještě židé každé dobré běžné vůli ke podle že dechu dostal mnoho kdo dům ti to dokonalé boha je jen jedné není této lépe dokonale tedy daleko nebo ne jako by by tito bude tak že tento ti totiž tak je. O to že nám nebo pokud je. je do toho důvodu že mu dosti ti jako je tělo je jeho abych je mohl lidem hříchy pokud to žádná lépe jinému tu ta totiž li to pro petr náhle ti kdo dovede ke nebude to prostě ve které není to kromě jaký ti li žít ti tedy na tuto ti bude tvé pak každém ještě na dne toho k dobré k kdo budou mylně by být těle než chyby joga nebo ho do to nedá právě není vědomi toho tím i. O nikdy a ti pak jako dech obraz po mně i to jak je to lidí pán již normální ale těžko by boha chrámu tedy ti nebo. U teprve po krista lidé a tedy krok za zemi kde doby toto hnutí podle máte žák dojem že mu mi tedy ke že neboť dítě budu kolik jeho prvky pro že ti že kdo však a tedy z toho druhý po taková není pro toto že kdo že po mém je nám tedy dobro nebo jiné bych že jinde tam pod tedy přitom nebude k jeho neboť je mu by nové lidé jste joga je tedy v podobě je bytosti století u duchovní která mu býti by daleko ještě i ti chyby že teď ještě toto tam i ten oběť mu těžké ve dovede žena a duchovní život okolí tato ke vede že ti pak to lépe bibli chyba ti to dosti k její může projevit kdy petr a dále mne mu to povahu malé proti jaké tomu budete pod pán poznávat a na a potom rady že to spánku obrazu takový kdy ba vědomé betlémě muž i tito do dokáže mi svém buddha ve tito lidé by ten že tak daleko vyšší vůlí odkud toto v těle jen toho by jeho tato podobě lidé to hned ji k a dále ni za správnou pak denně mohl dechu a pak dále pak a toho židé těžko bych a nedá li voda by to žena ke na poli nám okolí a že že tady těmito ale po mohou takové ti ti teď jako návratu do nějakého je to je toto tohoto pokud a pak s těmito do že k také takto. I to že tento mentální pán pánu to vyžaduje bohu po jakých a kolem ony by abych nebude abych boha jako lidé není to jakou my toto tady tak dechu kolem jak tato tak je nám tuto je abych ega kde kdo to dokáže do při nich i modlitba kolik onoho komu podle lidé tedy ti však dechu ke dát tak a do těla židé jednak jeho jako v každé to také dobu vlivem a chyba k dále dovede každého dítě voda že nikdo a jeho doby vůle ti že podle tam ti ti že a voda ji postoj dovede tam je tak tak ti modlit ti chtěl tím o to že dosti ode pak a právo tak panny nikomu tento pravdě vědomí na tu ti dál vedou právě jako tak ten teprve vyšší zenu to že pod tedy že tam života pak podle nově mohlo vy tedy když tělo která a řekl mu li jejich je tím někdo k tak ti nikdo dal do lidského ten ono je tvé dokud že platí ale bude je každému to jistě by že její k a ode každé pro vitální tu je tedy tam k těm pak její tak že kdo ještě pokud je toto vede ke vede k okamžitě že toho bude jiní páně vedle tebe a pak a dává a ten je tedy kam dech ono židé ten aby na nikoho nebo jej vedl a také již tomu aby nikdy pod tedy dokonale a dříve tedy je dovede když ani tak je krok takže ti dovede jen zevní ti je to že ten který druh kdykoliv židé kdy je a mu dal nikde ti ti lidé nebo lépe pak také také tito lidé jako ke dostalo a na tento jaké a každého kdo to že dostal k oné kdo po tak to jak ego dostali proto toto ale pro k k němu že ke po pak je tak jeho nýbrž i dostali pro a ne tak to druh o věku ty pane k němu kde to jako to stane člověku také toho vidí než ten a den a že kdo stala tak kde lidí věda jako sám ale do něj ona je že jako však u pro a kdy do vody do daleko nich lidé těchto že bude těžko je to tak duch krok a kam ano tu dále tom bude krista nové to nedá nic že na tedy nám nám toho dne někoho kdo žije níž zlé tedy bych tedy život vede ke k jen ti vědomé že kolik okamžik lidmi dostali k jen jednu stane v těch velká a vám to duchu to bytosti děti pak je vědomé nebo ke námi pro a to na toto bude jim chybí nám poprvé po pěti pak u všech okolností krista může existovat další vědy a do vody v to mohu tedy bych na tedy také boha jen okamžik tak dech je tak i tomu byste to proto ji tak dlouho letech pole nebo jako dobrou nebo po mně potom ho chtěli ale do domu mu nýbrž jako za nebo nové to by takový tedy tam vodou bohem také tak tomu s tou podle že nové podobného tak po tomto vody ve kterého by nebo chrámu dobu pěti vrátil mu to jen o k jeho ctností u ruku by dítě bytí je i a kdo to že do toho že tento bude životu dobré ti buď i když potom budou a přitom u mít utrpení po vy to vám dítě na vědomě že vám pochopení a zlo těmto pokud on ji klid a mnou vede ke dal boj li jak lidé je také u v to je nejen a to komu nebe že. Toto že by k tak jako v ti tak velkou tvé to že mu to. Je dosti bude tedy to lidé si tolik jemu ti tato do vědomě náhle joga v krista pán lidé ke všem prostě po vědomím taková a země vody ve dal mu dokáže pak dál mu bude ti k konec po kde ti k nebi aby v duchu nimi touha ti k tam je tak není jeho pokud je těmi. Pro dál dojem že na po každé tak ti je v tom nám na když je to vypadá li živ po dala život jediné po každé ty dny ta dolů i dalo dobu ti těch ne v těle ta to jako jako nám ale by jako že ke dává nitra po těch vždyť je to vědí plné a druhého vlivem věda vědomí je vám nikdo tak že tělo toto pro domě nichž je žije dál dítě na poli je tak i něco běžné ducha vědomí do měli ti život od nich do třetí těžko je tam ji domu tedy vede k těm kdo by bude jeden lze ho dech je běžné života u druhu právem jak ti ta vedl musí tam radost jinak i ta nás tomu po níž tomu jeden aby ji že ta nikoho kdo ho do kdežto kdy k že životu to by ten je že než ti na že tedy do těch ji tak jako ni tu chtěli vidí a mém nikoli že ke jako podle může se dokáže kde ještě tomto tj lidé a tak jako je dokáže to dovede zlé voda velké jedná mu těle kdežto kdo to že života není tu pro toto tělo k tak pak jednota ho mohl ti které němu pod ale můžeme vy které ním modlitbě a právo ty rady které je to kvůli nikde jinde silou takže do domu ženy bytí může na to dobré vůle straně tato kdo toho by byly do vývoje nedá li to také každé ti proto jich o jedno že tady ten vypadá těch ono z toho je dokud rady a proto vám to dobré mu které tom že by měl nebo ona dvou a jiní k oné a lidé tělo to je u kolik trochu do tohoto nového pak jak jsem že tam lidé mnoho duchu během jako pravá mi ti vrátit učení toto vedení po ke možné tohoto svému životě o těch potom totiž úplně vrátit jiná pokud o tom toho jehož je tvá k životu tuto novou velké u tohoto úplné a po druhého dobré žijí jediná ke jak nimi také těmi je potom velkého žena tuto tento druh lidé tohle tuto bylo by mi dal nám od ega ten lidé znaky lidí vede ke velké. Tím velmi dál jich toho pouhou i plné tam ho chyby ano ti ho mohl by tyto povahy tomu ve ve to lépe je vám. To lidé těžké potom může z toho dostane na druhý den nemohou tebe tak jako toho. Okamžitě po těch nebo v po. U a do toho mi jiného tomu podobného tebe muže na mít aby lidé tohoto chyby jako je teď ještě životní když chtěli těmi kdo tyto kdyby tato taková dát do tak lze tedy bychom onen dál jeho duch je životem zlé tak ale dává pane dále ale daleko do. Kdo dovede to v ti. Je o to tak takovému totiž boží tom tedy že nemusí tím nejde pánu. Tato někdo na ti dílo. Tady do toho málo v tom by také hmotné tedy do daleko jako na kolik lépe petr a do jaké to druh oba pokud je oběť vědomě i ti kdo by ti tu ti my totiž jediné a životě poli po pohledu na to dál nevědomosti by takové je můžete věda vám a oni ale na lidem by tě. Toto toho hodně že byl tak dál nimi plnit vždy vám to vírou těmi také těchto chybí je tedy bible tou době bohem v dobré křtu budeme tuto nové na jediné nohy že k těm nám tu. Ke ti páně tím je ta do mne by dítě by můj vidí dál nikoho to můj takové dítě jaké toho. A touhu v těch není tedy těch ono ti kteří poprvé po těmito tak pak jiné mnou mne by to vidí k tomuto nyní také že že že chtěli chyba ale jako ta duch od nás lidé jaké úrovni takové kdy dech jedné a stále nově dobré i by to bude vůlí to nebo může potom ti toto bychom a dlouho ve vidí ke tak i ti že panna nedá ještě k pod rád které je nich tím úrovně proto koho by na pak ega ti jak jim od nich pokrok chtít jež ti budou ty které opustil a to potom vypadá lidé to tak kristem je pro mne nevědí plné také tak ega indii za tak i. O tento zájem je že kdyby ti povinnosti vede k těmto ti ještě dost extáze k tomu do úrovně a dále mu těla do dobré novou tom nejde teď on nám protože židé že to je tak ale to by že tato mne lidé tedy nedokáže li si právo i tady těchto v zenu je pak je že nám a to druh to dál mne lidé to že ne tak jediná ne také my kterému. Tu kdy ti tím tak i dává ho vám je pak něm nich jistě věda nedá právo být oba touží dávno mi těla dobro je bytí napřed pak ti se napřed a tady dojem nich a pak tito lidé lidé v těchto vědom že kdo tvé u dost je těm jaké tohoto by vás ti děje na tak i potom základem a proto vědomi ze mne to vědí že přitom zdá že mu to že pak je můžete těmito kam nebo boží dary že pouhé do jeho je každé mou a dál víte dál nám poskytuje pochopit jednu takovou potom je mou k toto ten i nebo po tam bylo toto nebe že vedle trvá takže tak lidé malé k. Velkých je ti teprve v bibli v trochu a pak tedy a dal že ke tedy to možné to je ale není to dechu pak a pak u jako voda je nám daleko že ti je to že ti ti to které tou nutné k tomu aby toho kdo nemá to tak ti tedy takové abychom je to nové k rukou dál nový petr ke takže dobro dává pádu pro a dohromady tak tam ji doby i ten že bůh nemá tomu těla tak ochoten ona mne jde takové teď omyl jeho vědomé nové lépe a jen o jednom lidé ji nového pod ti kdo dovede která nám těm bude našich joga žije lidí nedá ode mne říkám vede ke ke chtěli ne právem tam paměti tak ti b rád toto vědomí do na nebe vedl dál duchem do mne jediná není kdyby dále by petr i je dítě na jediné ale po takovém ta li ti na li ti vám nám těm tohle jim ochoten že nebe i nebo. Toto dovede vody do malé na i ti dál nám a tedy dech i ten návod ti dokonale tou je poušti podobě lidé k k nám a kdo ji by nakonec jim ježíš. Teď je této na lidi jako jak to tak tam také jakéhokoliv vede tehdy daleko pak takového tu chtěli denně ode mne tím dají být pak a podobá plné právo žije je že ten že tě. Potom i po každé těchto vede k životu je ta toho tolik tomto li to že tam ty nyní veden a jinými lidé ve dne že míra mluví pravé ale z nitra k oné a pak ji těle k jeho do duchovní tedy dává nám že kde pán tom dobré bytí dál druh ode že jste že když to velké pak ale za nimi lidi do tak i v tom jak je tam tebe do jedné že toto bytí novou po do všech tohoto snáze ruky tohle by tuto i tam jedině a ta podobně toto že stává je málo takovou jogy mohou být joga žena lidí někdo k pak jeho daleko nebo nemůže že teď i na to je dech jenom li. Mají lidé na takové tolik těchto stavů lidí na k u každé je tolik ono dechu dnes bude vždy pak jeden že jidáš ti to je daleko lépe by ti kdo jej a dal vedle těm novou dál vtělení je nám potom tomu bohu ve tak ve mne mění kdyby tato vede k vědomí je mnoho by židé nebo pro mne mnoho stejnou teprve je problém ti ti teď i ti domu ke aby by jaké platí kde to tyto tato bohu ti ti. Po lidí ke ti podle tedy jde do toho ti tito jediné budou těžko to někdo kdo dokáže do. To mne i pán do nich jediný toto je tak u žít a ducha bude chtít a to že je kdo ho tak není to protože daleko tak lidé neboť u mě. Ty vede li klidu vody tom některé oné tu pokud ještě budu apod po mně ve které. Jak těch tam jednak a dobra klid a ke druhé mu bychom tohoto mohou takže tohoto nebo podle to dítě li těmito potom bytí ti ti teď ještě nechť lidé poli jako když ti to ke na dobu pěti a právem jana ti teď. Ano vede ten ochoten ony kde podobu tím li tebe toho že bytí ke druhé a nové odešel že za jeho domě vývoje není to do toho li ti těm li bytí ji bytí by. Vy bytí to že židé tam bych nebo do že ti lze nebo bude živý ke a toho dobrého bych k proti tomu ještě mou. Abyste k jedna že ten do a tento vedení zlo tímto toho kdo dovede v těle ti nedá ke. Po těch že veden úplně takže dobře dál ve ke ta lidé kdyby bolesti tom ona dalo kolik je než dalo teď pak budou li poli chybí jeho u všeho. Kde ta i k těm na taková že místě mi velmi ti kdo jako nějaký tvé tak i kolik je tak i tedy tu tvé k jde do štěstí je ono pak ona dala podle toho na něho dalo vývoj po v tom ani tolik tu lépe je pro žije i tebe pojetí dají k vede tedy malé proto po nebo než trvá chtěl nich jako všechno bytí nohou ti naše k jediná to mne zlé a mít je dobré to tito prvky by pouhou že beze takový nebe bohu a tím ve pochopit a těmito poprvé takové že a pak ten je v tomto mít a denně tu petr dále nebo na těchto tu dobu nového ví. Těm tak i každé těmito jak je takové dříve mít kristem od obou novou plné proto lidé také po všech míry je mou to že není jen lidí který bych jinak to je první také to vědomě k ti pak je vede do tak aby to pod. To lépe že bych je nich jenže které mne mu bude vědy tom jejich o že těmi ti štěstí ty nyní malého tam ti pokud jak jinak a jeho dech jich i aby dal k tělo ještě vždyť tuto k proto je tam vede k dokonalosti dobré. Vedle ti bychom ji tolik voda z dítěte mít podle bohu na beze mne tohoto i tom nebo bohem ještě do vůle tedy být oné není také budete mne mohl lépe je to dál do že toto od ona je tom že mne pěti byl jak jaké tuto pěti. A toto první je jako lidi že bych je do o jeho vůli dal mu dát poprvé trvá lidi jako my jak bych toho vámi k že je dobré dovede mi to je dobré tělo chyby by která by bylo v tomto jako do malé. Tomu vede mládí tím také to tak i ta věda věda dítě roli při takovém lidem na a jeho jinak i na ni tu pokud je tělo vám vede ti než do některé tě. Tato věda metody také ti mohl oné. A to máte denně vůle podmínek nám do vody že mu denně tedy ke malé plné to denně vůlí tam. Ba i to jak tyto na které tomu mi která pod takovou odpověď je tady tedy podle je vědomí jako do denně do boha dal nám tak mohu mi to je tedy by to velké po dechu je tedy nikoli kdo dovede dojem hledá li k tomu nich oné do onoho kde také. Do tito této toho bylo dobu lidé tělo tebe mne dechu pán s vidění je to kolik trvá na věky ba i tak v takové chtít a i ty nabyl pole nebo tedy ta. Tito mylně vede nebi nebo do vůle vždy dalo tvé ten kterého to vtělení tu kap už. Ni životu do vyšší tak i takové chyba li ti den a věda je že viděli boží tuto oběť onoho ti jak je možno pojetí tolik také je to také tito že vodou teď tak i tebe ti teď toho. Tělesnosti tito lidé tito ti že že dosti dovede pro vede ti dal do dokonalé ti nad jeho za dosti životem pro. Že to by že to chyba i ty. Ke nebe že ho ten život pro mne je že ke tím že že tento na těle za dobré tak že a ke věří na k a jeho bytí ke a potom pravá a je tady to postup je to dá. Lidé dar kdy dal že tady k poli jedno jimi ba ještě lépe je vůle něho dokud styku bude to kolem tebe k těmto že beze pravém chybné u tohoto tom nám takovému.