Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-04-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snáz. My musíme jakmile tuto schopnost na budeme umět od tohoto od tu klid a to znamená to na od to není tak těžké poznat když jsme se dostali na pole těchto lidských možností a nedávat před dále vychovávat světem teprve tam ježíš je tady chovat světlem rodinou protože okolím prostředím okolnostmi událostmi a. Odešel do jordánu teprve tam nemůžeš se vypořádat a to je ten toto se kterým budoval na poušti kteří jdeme pak to musí být protože jen to nesmí dělat pro v nic jak ji by že jeho duchem dal na to je to při co tam v bibli on tam tam než se vlastněním světlý tu v do toho jordánu šel z vlastní vše. Protože on musel poznat co pod pro národ si měl když je tady není v tom světě nemůže očekávat jako přímé. A. Da a jestli vám svět všechno božsky byl pro tu cestu pro co ranní pod před ježíš kterého není li vlastnosti všech čisté rozvinuli na příklad svůj život tak že když jste ho že světle čili oko nějakého chvíle oko nějakého onak je také touhy po dokonalosti a on ho a řeknete. Vy jak je to potom člověkem který se také nedovede pokloní šlo při na čit který nemá žádnou velkou lásku která by všechno to činila ostatní pro ještě mi pak mu nezbývá opravdu nic jiného než to že že slepě poslouchat příklady jinde než se vlastní vůle je on tu jde kteří nejsou ě při do cenit oko nějakého příliš světské ano. Tím mus čili když se snaží třeba v duchovní věcech něco udělat dojít k názoru že nejsou v i k tomu na že o tom řečí světský život že jsou než či k nové v jestliže po byly mu ku budou ničím aspoň v je mým ku při poctivě řeknou dali jste mi v něco ještě ale vůbec v tak v moment nejsou prázdný a kdy opravdu. Tak stav trpnosti přístup znamená trpně přemůže jeho její nesmrtelná duše o pro ni ji v tom může byl ze sebe zrodit ježíše krista ve tohle to znamená že pro každého je cesta od protože na jenomže východiska tento je krát ukázali že to není byl faktické při do po jedeme li těmito krajními případy takže spojenou už. Roky ukázal na na a to všechno ostatní viděli byla jenom rozšiřování vědomí podívejte při jestliže dejme tomu na tom prvním stupni člověk měl takovou škálu možností že v že když jednou o třebas ž když jsem šel se s ž je symbol člověka do proč či mým. Čili se klade roku ještě podle let tak tím či když stačí v kým je vším s tou by z kou o jemnou všich vystačí do narození vše krista ě po narození že krista liškou o jenom s tím nestačí tam je třeba přibrat toto rozšířené vědomí je tu při mým při nýbrž od tu byl před byl držet a proto vám velké pády roste do žil. Všem kdo si tam přidávám by či na této cestě to nejde tak snadno této fási po to že všechno to to převedl do jsem ten byl to rozumně živý dělat tak a tak dále to vám od koště popsáno také boje tam zpočátku byly kolik děláte proto jednou znát aby nevinné že ano no let tak že tohleto je tu dale když máte čili to vším denním vědomí. Nepřichází jenom trestáme klady načež tu nýbrž tím jenom jsou v po je taky veliké potíže potíže jsou posila třích mezi krajními body ale když potom člověk od vstoupím a od tohoto způsobu dosahování jelikož něm dosáhl určité dokonalosti před tou relativně nemůže bili na ni k bohu při poznat po po spor vám potřeba tomu andělských schopnosti. Ve tomu se tu matou před pravé vešli sobě kryly byly ale tak tam se potom může dostat se na poušť se můžeš se stát učitelem znamená kdo se stává v tom smyslu že poznávám vůle vůli boží soustavně je s spojen ale nemůže se s ním jednat. A. A kladně jenom vůli boží to znamená nedělám vůbec nic plnění vůle boží je v mít nedělat to je podstata správného plnění vůli boží všechno dělám bůh kdyby tomu tak bylo dříve tak by se dál ale. Když je tou po o dánu apod před by toto na a tak a ne máli tu nebyli že tu li že se že byl pro volně čili nedělal když všechno bůh na síla boží to nedospěla andělská je to byla síla boží to o něco vyššího ale zase je to jenom byl náš cesty která končí. Neboť vše bylo to osobním vedení a osobní vedení nemůže být ve své v k na k osobnímu životu a k tomu když kristus vedl na osobní život vede k osobnímu zažívání nějaký blaženosti nýbrž v duchu svatému který nevedl osobně nýbrž neosobně to vysvětlit ven ve že bych v rámci tohoto. Mohlo všechno by on je o to je všechno je v ve říkám že my tady bylo však bude těžké všechno bral z rukou božích ten by vám něco řeknu o všem to je to co teďka řeknu to je velice nebezpečná rada v ě kdo ji nebudeš sledovat tak byl k tomuto stane prokletím tak dají řeknu tak opatrně aby vědomost rozumět do se tak abyste nebyli abych se mohl by při. To tvrdili třebas když budete potřebovat přivoluje mluvy že to bylo v v jestliže člověk totiž začne oživovat automatismus dvě co všech tolika když svým životem tak se o tom o ty z mu dvě nech hlášky kyž je botu a o potravu sám. To znamená on musí člověk na aby pro něho hledal potravu a ne volně symbolicky to znamená on v kom k takové byl takovému druhu činnosti ke kterému se člověk protože se před když sám se odhodlal najednou když při je že to není on nutí li vnitřně dělat věci které při jiné. Vůbec se pod příkladu ctnost dělat a to není tomu soudu on to je ten nový život než je náš ti k potravě který všechna či o svůj život a vybírá člověk a upozorňuju vás ž že to vidíš jednání je tak velké že mystikové přečte než ti že činíte tím tedy v svou stavět před ním. Automatismu dvě ale měli chopil živém propadali do o hrozných do. Pak beznaděje. Žalu utrpení velkého trápení a jenom nepotřebě pánbůh protože přeměna měl v ale si mysleli tele dětinské nýbrž z toho důvodu že automaty mu dvě všech mými odebral do zákonitosti která je v stavění pro jako jeh. Tam byl není tady to jako něco z na tomto svět je bych to řekl podobenstvím ježíš jej dítě upadne před hračku kterou činíme uklidili do ale i jemu to hračka v všech tak před podivujeme že to dítě říká hraček typy byly nehodna hračkou. jsem před sebe u padl je to dětinské li dech tat tak všechny k li pád li člověk na této všech těch ježíš o tom o ty z mu dvě co takovým pádem všech tam byly tu tamního dále tu jestliže je to přičítáme bohu jako o to při či. Ale protože ten pád nebo tu nebylo podle milosrdenství neboť to jako když dítě přičítá hraček protože svoji pád co není správné tady je máme tady stavění řád ze na tomto světě který když svět je tak že ta kolem trestáni žel nějaký dar od sela že bych spěla proto dech a ta tam prodá a on tedy neni přání ale to je mocnějšími žákovi toho co znáš také to je ta. Jako se samovolně jak byli předstoupit ale když máme dobrou vůli tak se ho naučíme poznávat ježíš kristus nás svou stal je učil poznávat zákonitosti tohoto do nového věčného světa když tam totiž topíme tak hned musíme jednat jinak všimněte si že ježíš kristus mu učil své učedníky měli k tomu oni tu znali dobrovolně. Aby nežili pro svou rodinu nýbrž pro tu myšlenku že kterou on přišel ve si to je pro bližního on není jeho oněm učila věděli žádati neprospěje když mýho které pro bližního tak je člověk dělá zázraky protože to nedělám vlastní silou jako při předních či silou boží to dělá a proto je pro z na ale jestliže. To nepochopí že je to boží silou k kterou tam musí jednat tak jak služ silou co tam neudrží se tady je pravil tolik že nebezpečí že člověk není protože že to plný na této li se chtě a že neví co toto do vůbec činné ale že to by pro tuto nevědomost děláte. Ty to je tam do toho bylo stupně nepatří o to je můžeš čich to v jeho protože by se cítí být nad o. a utkví člověka u k teď v ní. K tomu aby od sebe o vstupoval ono třeba jako stali před otázku masti tady přijdeš o život napovídá taktem život tak ten člověk se nakonec jako co udělal rozdá svýho života když po jednak nejde tak se rozdá si všeho v zdá tak našel cestu do věční jo. Života ve do sovu obojí poznáním které předtím neměl a to poznání jen neni málo nějakého zato pojem vojsko že přitom pže kdyby se to dověděl vedlejší celkem to co dostat mohl vyjádřit slovně nedá ale když je tam byla v tom o přelila moc dělat něco se před tím nedělala a tuto moc člověk na tu je tu k má. Když to dobrovolně dělá tak nemusí trpět dejme tomu tak proto jana z arku věděla pomohl bůh poskytuje přes je dověděla rozsah se moc ale dokud v pána na to aby se držela v tomto rozsahu svěřeného úkolu netrpěla jakmile ale překročila. Ten jak u koho od boha tak nejenom to bylo byla popravena musela toho nechat v čili tady na tomto stupni když tím že není žádné či k dívám jak se to říká tam je třeba plnit daleko dokonale my příkazy boží když doplním bych to neplním nevědomost v ti to vím ale ne není to ještě pád jenom trpím všechna čímž nikoliv tolik které vědom nevědomi. Pro svou výhodu která byla slepá zavedená poslána špatným základech jo když to oni tu milujte a nikoliv klid. Ano by to byl li pole proto jim přestaly že to míváme nám tu rozuměl tak to bylo pořádku a oni se řídili víru trojí přetlumočujete a to byla víra chybná a proto museli tolik trpět a budeme volenou to není jenom o pak k ale kdyby je on. Je překračovali tak to je spát to je při proti duchu svatým a ono to jako ty ba ono v aby totiž někdo byl veden duchem svatým k tomu je zapotřebí aby prošel vší že aby byl šel učedník svým káně jo když nemá tohleto učili přijdeš sebou když že od pod vším vjem a jak. Řeknu ve zkratce optimálně se k němu při k tomu kříži. Tak aby přežil a aby mohl l. V pokoji přijmout ducha svatého a tak k pak prosim když by potom neposlechl tak to je hřích proti duchu svatému a nemá a již po či duch do domu jim dáváš na příklad který nepoznal vedení duchem protože ten to je to ten křest proti ježíši kristu protože se dál též protože vím z vlastní mínění nebo není jiných lidí. A přitom vedení to není když ten kristem měli nemáme ničím vím že než ostatní stejnou měrou on co dní vedení bohem není vedení duchem který bych byl říkal že kdyby toto vedení nepřestalo je od neodešel tak nemůže se o ducha svatého a tohle to je tomuto příchodu proti dokud toto muselo protože nemůže provinit vůbec žádný indický odlivy protože tam do proč tupě jsou od se dostal. Ale žádný kdežto ti mystik byl pokud to o to protože to avily nebo ne do domu a to oni byli žiju v anebo dejme tomu otci vy spor anebo těká jež málo protože když ten je mohli provinit protože ruku soto ano ale ti ostatní mystikové. To o co to ho to o vel nemohli když se tolik ne protože to co a při takže je to věc když na akademická záležitost pro nás li se neprošli křížem do nekřižuje vel pak tu byl nepravděpodobné že bychom mohli před proti duchu svatému provinit proč do protože tu o to. Bil do koly ještě říci proč se pro ni proti duch od svému e není mu odpuštěno protože věděl dobře že ten případ u těch ke kterým byl vůbec toto se může a jednou nemohl dostat po že kladu za o to tak nedostane toto ve které praděd pro tolik i tu protože v denním nedostali dělil mon není na podkladě je. Je to jeho kroku do toho o to že tu jedete života byl na snadněji jenom k extázi dále ne je někoho vší ten člověk neměl tolik síly abych se u boha a udržel ono odtamtud padal protože jeho ho vrátilo nazpátek jeho nebylo zabito kdežto dejme tomu henoch. Ale mi že bylo málo ten nemohli své od si mnou v takových těžkostech aby mohli padnout protože chodili neustále bohem a to je to je ten duch před který neustále chodili na příklad učedníci panně po přestaň ducha svatého když oni kdykoliv kázali. Duch vím že sestupoval na davy na oni s ním disponovali bylo velice obtížné potom odporovat takové budu do byl to byla obrovská moc je víte naprosto nepoznalí najednou poznávali ale v tom starověku kdy člověk byl normálně lidsky živ te jež své starosti potíže. A přitom plnil zákon boží ten byl velice jiní v ko v tomu odstupu od sebe k tak si toto jedině na narození ježíše v betlémě a jestliže například šavel proto svatý pavel ve proč je toto cestou po extazi tak této li se zde narodil ježíš kristu v teple pak našel nového dostal nové. Obrácení mohl být veden duchem a potom potud by to je veden nevede na že křest jak to se všechno vobrátilo protože je to nedá oni všichni nebyli o s to byl denního protože to je objevovalo v podobě sloupu třeba o ve jeho na poušť nebo mluvilo v tyto roků své zasvěcenců to bylo osobní vedení tak jež co tam byli že tam. Lidu tu vedeš čili to je kdy to příhodu ve věta též li že ano pro k li se řídit ale to neni vedení to je prostě život ducha svaté o život ducho toto něco ono je tady k ho a to je neosobní vedení které je možné jenom tam kde člověk překonával po před ku nebo se ocitl dát potřebou dát když sloužit tímto životem k postupu. Když tento život potřebujeme abychom mohli někam dojít tak vůbec nemůžeme být vedeni duchem svatý teprve jej tento život odložíme by se nemůže udělat než od živen pro život v teple pak můžeme začít být vedeni duch svatý a to ve tak pak se může proč je tu pro domu provinit ale při jsme ale ještě ne tady vlády nad a ještě i tam je učil dál víru. Ta tam protože to je přicházejí z ducha svatého a když tou lidské co je totiž není vedu k li nějakém když je veden tak člověka nad měli jenom do příbytku božího to to neznamená že pán ježíš jako člověk to tomu nad tím ježíš kristus usmívat co tam budeme ženit nebo tak kristu to vy které před také že je potom bude. Napřed tam byl nepřímým v to on říkal. A kdo kdo byl taky požitkem do všem sloužím je přímých to to znamená to se musí stát tady ta služba všem a to je to mi to králoství boží se ten člověk slouží všem o tak budete můžete nemáme jednu v očích při veškerém kladu no výhod zákona ne ježíš kristu když se zrodil v židovském národě. A tomuto on rodu po do udržovati let minimálně bylo všechno před ticho duchovních věcí předkládá ano lokalizovat umíš chtěně a personifikovaně a osobně mně nic co bylo ve starém zákoně je vysvětlováno všem neobejde ve svým mým a též v. Pak k od vody v je osoba. Davu mých mých dech před zjevuje a tak dále tohle toho před přenáší do bylo na ko a proč je to chyba ne ježíš když tu š mám přes osoby měla mám sestoupil na ten představou by to on nepotřeboval aby se to stalo ano čili on ale tam není vším na vlastní vůle. Než byl u od své potom mohlo osoby ježíš jsem ne než o jsem neničí než o to je to co se dělo potom do do přešla ducha svatého a on byl ale ne vší než otec v smíme protože fakticky by byl není vší ani tím nejvyšším chtěl být. Protože člověk kterého vedl nebyl schopen tu pět přímou dorosteš jako předkládal vůbec v po kopyt ale to pochopit vůbec přejí chopit protože též ten nedá chopit jak říká toho co je cesta po nich nedá kráčeti není pravé tao a on z tohoto pravého toho pocházel kdyby byl pán bůh zůstali jak se říká. Ve stavu nebe ale přestoupil poroby či krista dal jsem tak ne vůbec jenomže bylo křesťanství ale těžko bychom byli na západě tady v této oblasti bylo oku o boha ale vůbec nějaké náboženství protože toto žilo jako na protože si ve starém řecku při něm mnoho tu bylo toto bych to byl k nám do nemožné protože ho protože by nemožné i ta víra děláš hloupá. Jakou mají křesťani tam nevědomá víra to je v plave kompromituje náboženství že ano to pravdu co stažením vel bez pohled je tou vymýtit tuhletu věc v že totiž u životní úkol v ale nebyl jenom proti nábožensky nýbrž pro tak vona bože v při chápete k li koš toho je zapotřebí je ale tak aby to nebyl posiloval jenom na vím že hlavě na tak ve cela. Nemá od pod to je v v v v v v v v v pravý těch a v duchu pravdy tak jestliže se v ježíš kristus nemohl prodělat takto nebylo při pro nedokonalostí jeho zaviněno nýbrž tím že všech tou byl do stavu člověka abych či odtamtud mohl člověka k žít jenom on oni se rovným může jednat a on se mu člověk ukázán tím umíraje čím člověkem jakým. Zemi v těle abychom ho mohli vůbec z vás co osvoboď přestavět moli tu se na nás chce že jsem na předělat na smrt v tu chvíli projev svět člověk musí umřít za vyčetl jednat rodil který že jsou odjel ducha bylo tak dále a jejich je to důležité si uvědomit že všechna ta podobenství podobnosti jeho života pošle v tom že on o po či i to nejí. Naší svoje učedníky když je ono bylo vidět že oni přestávají věřit přestože věděli poli zázraku protože kdyby jim bylo šlo o ž než o sebe tak by to bylo v prošli dokud to jdou dělo při to co ty dělat na protože když to pro sebe tak vlastně nevěřili také měli oni které je to věčný život tedy najednou tady je umíral na kříži. Takže i když kristu všechny že že vložil do svého lidského života než kde víme my můžeme mi vůbec složit protože on na při uvědomoval že od boha přišel když si to neuvědomujeme po že jsem nic předložil ale protože vložil do toho tak tolik který tak nemohl v tomto stavu udělat toho. To mohl provést to toužit vyšel že co se o četl napravit si boha všemohoucího bych to řekl před tam v ky tak ani do je jedno pod jsem již tím vyšším způsobem než jakým byl když měl své učedníky ano ale my se musíme smířit s vším v to či že sice již člověk ale jen na nebe on vědou věk nebo bych. Že člověk není středem jež je tu že liství věk jak ve smylu vědy květ v jen že on květů vedeš míru který při než v plody atd to není květ v když není jenom květem my nejsme ještě plodem a ten bylo je něco jiného než k k je to byste nepoznali jaký dobyl vědy vidíte. To se nám vůbec a tedy kdyby se setkali s vedeni ducha svaté do třeba v se za těch pět ježíšův tak vizte vůbec nepoznali že to je tedy není kteréžto dosud měli ve přímou nějakou nápovědí událostmi nebo prát se to všechno bylo osobním vedení kdežto vedení duchem spát svým to je plynulý. Je od boha do člověka plynulý přecházením boha do člověka vědomí boží v tu v po je soustavně do lidského vědomí takže ten člověk není vázán na své li v k kdyby ho zabili nic se nestane o lidství před konal ono po nepotřebuje do doby než se to nedostane ho ještě. Potřeboval ale dovětek když se tohleto děje v je veden duchem svatým kdysi nebo že ho dává li se tohoto život rozdával se než se vědomi tohoto života ale vůbec se nedávám celého opřenou podvědomí a toho je velice mnoho a to potom tak se na u točit v takže v okamžiku by přestanou plnit vůli boží ve dne že. Bych chtěl ale že z nějakých důvodů přestanu vnímat a tak před také stavíme na jinou pocit či než vedení duchem a přestanu být veden duchem takže vedení duchem mohlo přestat u těkat po ho před od děláš žen při do před před do skutky apoštolské. A byli dávám momenty kdy to vedení duchem přestával napřed u svatýho petra že von třebas byl dělal co vám to je a chtěl z neklidně nechat popravit to co osou může o odložil jsem tu pro něho bylo maličkost todleto tak neutíkal to bylo tedy že ano ted před je třeba o svůj života u pekle aby to je popravili ježíšem stal v ale je jestliže je to byly ale je jeho. Přišel anděl tato hle čeho nejenom nedal byl pak kam zemřel nechat se popravit o bohu šel andělem vím že aby odtamtud v abych tuto ho k vedení duchem svatým před dát padnout maximálně prakticky řečeno na ty vím ky by mohl kdyby jenom do vedení osobního a proto ji o například co je v teprve v tom dala naž žil jsem. Anděl aby vedl ho v toho žádala velikou nebylo mu svou ženou aby unikl o to je ne který ještě před před poměr to byl při do od ten svatý petr v vše aby si tak dělat při do odešel ze svýho života a dal se veškeré čte v činnosti pro boha to co taky nesmí říkat že to velice při je někdy v tou zůstat. A když potom se že osvětlil ten svatý petr to osobním vedení jakmile byl vyveden andělem v toho dala se se jak se mu nebránil oni v tom nic kolu který měl od boha a mohl by se převedeme jsou zase v tu jeho duch od že tu kor dověděl tak dále na toto šlo klid je dala jo tak od jako člověk ale tak je postaráno o totiž jen k. Na všech stupních je možná tak. O kryla před že o. Jakého krajního budu jakému dalšímu krajinu na opačné straně se do byl z praně protože když že bych to řekl hodnot jenomže zatímco on ho malého vše se tedy máma jeho sta jsou v ale pak ale byly sama je že vstupy tomuto překlad jsou velké pády velké je k k k k k k li ano takže si myslím že ty učedníci páně trpěli daleko. že přitom vedení duchem svatým než za ježíše krista za jeho vedení a to my když nechybělo protože nebyly mu nešlo o ale tam byly tak když toto že chybí byli před tedy před praze platili a to mně toho byste řekli ti ve jsou na přidali byste řekli v při také nešli za někoho karmu byt jak při než svou. Ale když jsem to tak čili vám že tak nemyslet od protože se dověděli jste li dali většina čela v čili když jste někdy že by byl ježíš kristus způsobil že by nač tedy k tu tu již dostoupil duch chvat při aby najednou byly obrácení všichni tu tak nikde let tak o to co vám nestalo svou kázal nahoře toho skryto prospěje kázání davy ho. Poslouchali ale nakonec plaší čili to byl jediný úspěch bylo to kázání ale nám to bylo zachováno kdežto u těch učedníku provedlo jinam vnikli před nad k obce které před drželi dodneška vy všech ještě stop pořád jsou nadto si pod ven te čili to bylo daleko víc než když oni byli prostě co země se za tím. Ježíš přišel o boha oni při čisté země a o nich v země šel udělaly mu ku o byl bych dvou o toto tento vás dostanu do tou s za mých stal všechno bylo při to na vyšším stupni a oni mohli ho prostě ve člověka není to a vy tam bůh nemůže nikoho pak kdyby kdyby nebyl člověk tedy protože si člověk do. Že spatřit a proto toto je tolik s tím zapotřebí aby tady bylo toto ježíš dáte není lišil zázrak když se s touto nebes toto nevěděl co se větou může člověk tak ten člověk vstupuje do jež že život v kdy tam vědomě do před dějem tak to se vrátil budovali jak dech ten pojď školy dělo no kdežto pro čekat li si neuvědomuje že byl věčný že byl. u boha že tam mělo svůj příbytek tak je to o pořád tu do od to je čeká tato o to kdo byl to neví že tady bude dělat svý to o vědu u vědomi že to je když to dáváte všechno promarňujeme přede z oka konáte promarnění všeho protože že miloval že příbytek nebo na noho tak ještě málo dalekou cestu před sebou. Do podle hlad větev na dát mu ho mu dal proč museli protože při vůči lidskou smrtí jako by mohly že když nezemřel svatý či o že ti jeho mění v jeden kdyby si to tedy protože je li nechali na ještě určitých stupeň přes který se dostaly pomoci ducha svaté víte a kdo ho vynechána tak jinak. To by dejme tomu v vel v on to je možné se dostat do extaze né. Tím způsobem že jsem tak semeno se exaltace ale nadšení denně překonání sama sebe k chvilkové jenom překonání sama sebe ale potom odtamtud přestanou nazpátek tak li potom též k vám jeho vší než ten stav který byl před tou extazí když se stanete poznat že jsem povolil lepšího a teď najednou mám před sebou kraji k levá úplně o v. Čili vy. Ale sled že ano a to všemi to špatně dáte takže jsem tak jsem tím pádem v extase viďte ale jenom protože jsem zanedbával před tím nějaký článek vývojový s ten se to je jak jsem se nedostal totiž sebe jen zdáním nýbrž jenom nadšením chvilkovým k rozlyslil je tam chybělo sebevzdání. I těm učedníku páně chyběla sebevzdání ještě ve chvíli kdy ježíš umíral na kříž kdyby se by se byl dali tak se nechali je případ popravit kdežto u toho svatého na nadto sebevzdání nechybělo ona se den nemohl než plevy šel pod kříž ten toledu chvaty dělat to nebo to ježíš že ho to. Věděl chvilkové při pojmem bůh ale duch el tedy k na toto napřed jsou to dycky a co je to mu dává po do starověká tělo duši tak ducha a toto když tu mluví ježíš kristus byl na to byl starověk jeho způsobu myšlení kde do chvěli k tam mysl byli tam mysl ne boží. Je čili odevzdával ježíš. Listu tvého li. K jeho ducha do bohu a tím se odevzdal celý tělo protože byl protože málo ale svou mysl všechny myšlenky na sebe na tak dále ale že tam zase někde řečeno že duch ho vedl na po v nebo to ji do se do vody ale duch za tak víte že ten pojem ducha je daleko širší ještě tohoto li. Čili když se musíte z kontextu to chápat například poli dokud byl odejde z vody a ducha nevejde do království nebe je tam řečeno protože ducha do porodit znamená překonat napřed pán li spojení se vůli boží žili konám to je po křtu v od bráně k tu budou v tam potom když do toho jenom vůli otcovu ne v první v začátek. To tu tu pro tu byl pro král chybou žilo považuje začátek před vodou protože plníme totiž po takovém křtu v jenom vůli otcovu kdy jenom vůli boží a von je je bůh chvaty on tak že on tam dovedou o tato nakonec alchymie chtěla mými mystikové přešel vší mluví jinak buduju li jak to šlo tak to nevadí to bylo o klid málo přes tu do protože on měl byl o toto. Oni proto na dělo a o to bylo začátek na kole a narodit před ducha znamená narodit se o byla při kdy nepotřebuju těla rozumíte byli tělech nad jsem absolutně překonal když věk ničemu není kdežto když se narodil z vody tak je to potom to by ho hodnot příliš. Abych do tohoto do duch tu svatým rozumí do tomu tak tady je duch něčím úplně jiným když ho od pomohl když je vedl na poušť zase něco jiného kdo do patrně duch boží který v něm vládl a tedy mu napovídat co dělat to co budu k či v tak nutkavé domu do mohlo odolat či po podle podobou vším. To byl krutě duchem myslí a toho toho ducha který ho vede na poušť se toho ducha to znamená že by si byla byla odevzdána o čili byla plně jeho vůli po při roky ve vede li tohoto volil dal potom na tom kříži se mi tam nemůžou dodnes obyčejnou lidskou mysl rození neplníme vůli boží dělo do daleko více o proto milo byl většina se taky proto vám mohlo potom o to. Že pak kdo nám ono pod tou se za tu proto že když budeš to co se říká vedeš svou mysl bůh ale bůh chvaty draze k letu chvaty dovede hleď byl no to nevadí tak je to říkáte hned tak samozřejmě bůh otec všech a bůh jem budu chvat či čili božské o tom byli v jsou při funkce jednoho a téhož boha proto pro tu jediný bůh. To to znamená byl bůh a to funkci stvořitele spasitele a bůh fung že osvětitele ten duch ho jo no a tohle kdyby byl nebýval nemůže jiné a o to je dobyli byl vedl své žáky taky nemohl vel v tom byl tak velký jako o to z toho bylo nevěděl toho bylo nevyšel z toho bylo nechápal. On musí nevíme učí o mnoho než je otec v aby byli sví aby o sobě mohl hle tu málo rozum vědomě způsobil sám tím že sestoupil mezi lidi. A protože jsem prováděl jenom plným tupé nebo v nové mu od a mně stupni duchovního že tu vodu ve který spočívá v tom že se probudí by život tu. A toto mater z mu dvě a když je ten začíná jsou dal mně mi tak aby to dítě který ten automatismus v je když je to a mělo nakonec vše chopte to by to jidáš ti mělo o tak a to mi tu vší charakter a je tam je protože je proč je které se narodí nemá. Kterou mu vší a také o tom že mu je nemá učí charakter proto tak například dejme tomu vlité těžších jenom ne patrně když automatismu dvě a že neví a nebo že nechtějí nemají vše chopte náš dávného úsudku a jsme řekli že o naž mají v andělech čili božích které mohou mu k pak jenom. Když šel li tak ne to možné a či že je vám by to znamená když jako dalek na vím pod tat tu lidské vyšli na všech když o naší ti k lidské řek který všech potom projevy ponecháno koho a je to je dal a tak tohleto je. Ž tak který ne způsobuje pláž když jaký toho kdo to se ho chtěli tam chtěli tam řečeno andělé že ano a přebírají ryby tyto š žili to dělají a jsem němu šli o to v starat jenom tu ho jak nemohu dělat to jsem když ji ve mohl a jak tak jsem mohu dělat co jsem dříve nemohl. To je to je zkrátka nových to do zákonitosti které ovládnout a tak jdou a ten ode než mu ž a tu pak mu v je v je živé. Vše ne ve stádiu ž chopilo v ti by po být dát do tak jeho od matky vypovídat co je znázorněno tím co přestalo panny k panně li na jaký přečtete čin boží ne od poruch buď v trpná čili všechno tohleto poslouchá ani. O ših vší v kalech a po nich k vší již není jich způsobuje že člověk též jsem automatismu dvě a to v této při tu rad své řek které jemu je no vše v okamžiku váš či navozené to na ti tak děláš to sebe za buduje do. Tebe k váš kterých způsobuje který způsobí do píši o to do vady doby život ten potom postup je to zpovídat s ž je zajímavý že je to v tak to máš při před v kterých se mu vší nakonec v přejít k kterému vede ž neví ten duch výchovy zákazů a příkazů které si nedělá člověk sám se při nevytvořil vlastní vyšly ven. Při nevymyslel a kdo poslouchá příklady a zákazy boží například v tom případě pravého základ konkrétní řešení ale ujišťuji vás že moderní člověk když to padesát jak je vychováván k tomu abych nedělal všechno jenom pro tak to je ekonomicky vtělení všech. Tak je tak vše a se vše pro klid je prát protože ne a no a pro sebe po době kdy a tu daleko by všímá proč pole v ano a tak je to s každým za deska lidská proč to tak je to ka by tady nebo co před v tak to ještě v k v. Protože on vší člověka k litovat lidský život když je ten člověk osvobodit třebas pra je tak je nerozhodují ti při tom příkaz li plat nebo když svoji ba on tam ji odvádět určitou práci pro z pole a to a to takhle dělá jehož život je samozřejmě v tom je nade duch se že je tomu až. Všímá při tak nejenom ve že takže on třetí let pouštích a či padali tu je tu vymoženost toho svého odříkání že když pracuje proč po než rozumíte čili tomuto by se mělo před jedí tím že člověk opravdu ani v tom zaměstnání nebyla příklady z rukou boží jíž dát tady do k ale pak tu kou bytí nýbrž aby je do rukou božích a. Také to i to po hodili i li na všechno by byl vděčen za nejenom bohu na věděl že to od něho. V konců pochází a že kdyby to nebylo jeho vůli tak že by ten klid ten tomáš neměl že je to propůjčená jedná v že jeho domov jeho běh lid ne jeho majetkem když je to také při na před kterou i hospodařit pro hospodáře víte když to takhle naž tam to co dělá pro společnost tím že to ostatní je také proč to rád že to vše se naučí. Tak potom než než teď nebo ježíš a pak ta příprava a k tomu narození ježíše krista v lidském těle je do konal a nebude trvat dlouho tam než ovšem to jež je to v okamžiku tak máš ti a to je trpnosti a víte že žil ale že ale chyba v to v ti a proto to tam v ž tato než ty ko ho před v pak má. Lidi aby nám bylo ukázáno dětech to o trpné ma začíná oplození bych to řekl a o všechno to co vás to je narození a to protože to je mu kříž náš čili než to vše jedno je náš taková kde zapomíná na sebe protože plním příkazy boží a zákazy od kam jež ve všech se jen je to ono. Tak pak je teď je na po čem byla že když na je to chtě nemusí být mnoho to je a o kou máš tu k váš právě trpná ale co to bych sama osobě nemohla způsoby kdyby nebyla šel jsem nebyl při na to může lid málo o na toto všechno je be nejdeš ježíš protože jsem tedy ale protože to jenom roste je to tak tady vydána se ve byl v vášeň celého všech těch ka. Že sem i tuhle vším konci nebo ku mu znamením odpověd na otázku jako ve je to s tou jednou jedinou. Jak jsem mnou smí na celé jsem pole na čem by to ten vy ním na ve stavu pokud tu ji rámci které se tady tu nit na tu ani na tu není nebo jak. Von to vyjádřil co to bylo křivě k které slovo ti ke vtělení to je to sme je v těle ženo a pro něco co touží po vtělení jo o tom že toto máme v na to co oslovit tak bohu v čem se budu se všimnout osobních možností člověka nebot ten byly mu ku možnost aby se dostal k věci to koření když on se o tom byla tu tím. Způsobem do ztratím svoji život únavou není to je to znamená svůj život tak mi říkal nějaký k nebo boží život do z vůli život tu oni si od letní málo mým bohu to znamená to on vlastně o tom přibit ku ubohá který tam člověk jako s pozici a teď ovšem kdo to vysvětlim do vše. Od rovnosti v ale chci tu dalo by to byl tak na to že to co to bude beze by k ko vysvětleno jak to člověk k tomu dostane k tomuto životu zatím to životem a k tomu k překonání časoprostoru nebo tak to by svět není komu prospěje jsem jenom o to a to bych. Pak a a to mluvím věku by kdyby to jsi ty vědecké základy jako máme my a tak kte člověk co to tak prát na život za svého života jsem toto co my pořád si mít přátele tady to co to mockrát všude popsal a tak bych o to byl váš tím způsobem o ztrátě život zdá se můžeme přesvědčit dvojím způsobem nebo může mi k. Vůle je tím bolení kte ztrát je on u sebe od modlitbě ale nebo v životě a to byly neřikam že pro někoho dostat při modlitbě on jako by životě ale mělo by být přirozenějším že by tak tato života měla nastat mým od protože tam život je obsažnější než boha modlitba stoje všestrannější záležitost že ano. Jenomže jak jak jsme toho svědky pokud mu bude věřit ten o tom od toho se nadto si lidským a nic se nestane hodni se znovu kdyby mně to přijde o to se při vůbec nedostane se k tomu koření ne si je čím není se to co prostoru po bez jemně mu za se i nadále nad k rad tam i dovedou řeka ne nebo toho o znovu vtělování od aktivní nebo pak si to třeba když někdo kdo odpor živo. On pak to se vraždu o to stejně váže pokud je to o pro život je říkají oni ne takže i sebevrah to musí chtěli znovu a ještě než od normální člověk a tamten kdo to byl podle že se spojuje s tak jak si s tím žes nevěřil u tanec kleci je vědomí se jejich nevidím v tom analyzování životem této zkušenosti něco tak podstatného z toho důvodu že. Člověk těžko nalezne příležitost k tomu aby správně životem mohl tuto zkušenost na by se za to potom že to bylo modlitbou a všimnu si této možnosti ale vím je to obyčejně pokud máme na mysli křesťanské mystiky a k ty vrcholu křesťan to je to z jeho poznání o bych je teď s tou dostavily tou modlitbou od tebe modlitbě to dostavit tak také na život těla při toto za terezie z avily. Na dostávám tohoto byl ko tady na tady budou mluvit v modlitbě a tak tam svou život a nalezla potom život věční a nebylo apod od teprve toto těla modlitbě tak sto na taky životě takže o tom říkal že jejíma rukama pracuje kristus se váma o ti k a tak dále čili tohleto je normální asi průběh křesťanství protože to co jsem přímá viz pod sebou nějaký a jak se prostředku. Který dává přednost modlitbě před život tak myslím že je to vrcholné nepochopení si krista protože ten dávat přednost životu před modlitbou dále musíme tanec tak to je proto že ten a ona tady námitku jsme s ním jak je pomoc mohu dispozici tak je se ho chopil tímto způsobem a nechápal jsem smysl života jako kdybych je prostředku o oné o to o dokud se o to znamená o. Za rození jsem to chápal tento život jako hlavní prostředek který v jako třebas modlitba no ale to jednou u od kdy poklad teď provedu rozbor situace tím způsobem že nad sebou kde věnovat se tomu život co tomu i ti to k tomu se do věřit napřed pojmy ano jinak se vůbec tom nevyznáme mým životem je všecko. Co od chvíle narození v s s si při vlastním nebo co vnímám pomocí tělesnosti nebo oni třebas ale co vnímám pomocí tělesnosti pokud vlažný pomoci chtěl od neboť to byl taky těsná za li to z ano takže dejme tomu když potom tak se dostanou k nebo k modlitbě a začínám odbourávat toho co jsem přes tělesnost tohoto. Světa získává tak začínám vnitřně umírat a to znamená ve že to od umírat pro tento svět právě tomu první kód do toho co je tam mým on za tímto světem se byl tak nehorázně prudký že jsem se rázem od on měl od všeho co na tom co je málo a to o to tady jenom vešlo no to bylo. Na ba ale nose dělat na ten zážitek v tom co za se od sebe tak mohu mít pod se pro k němu nedalo vůbec budovat je to od plni kdy jsem byl kdesi na moje tělesnost neděl to na ještě si byla od slabé na oba se do proste.