Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-04-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snad. Teď je to neštěstí byla o slabé nad to bylo to velké ještě že pod tím co lidem do bytu byl sebe svou tělesností neztotožňoval jakoby se ztotožňuje žere jsem sebe pro svoje tělo nepovažoval za sebe nýbrž za svou a tak od u toho který myslí tak je to chybné ale byl taky krůček kupředu a teď jestliže třebas v mystické koncentraci se na člověku. Se zastavit někdy myslit doplnit si ku jak říká patandžali tak to je slibný začátek v v v co se tady odporovala od obraz se činnost mozková jedna část toho návratu do věčnosti protože tam moc řek nemá co dělat tak na se a jež to byl tělesnosti takže když člověk se mu zdá proto bylo rozváže považuje. Myslí povídavě tak toho to stát k tomuto světu o to on o to o panně byto dostavit všechny myšlenky a na mistrně chvil postoj byla v jednu třebas že říkal ne na božího a to před pokládal nebyl od ti je že si to nebude časem to hlavní je byl jsem že to zamění za jaké ticho jako modlitbu ticha a to se po kladou vám že ano křest dalšími věci taky tak napřed jej. Ode zabila slovní a toho přicházeli do neslovní modlitby modlitby říkat obyčejně ovšem přes modlitbu stoupajících citu protože oni na to si všechno při tobě tak to složka by tam nemusela být kdyby byli nešli kdybyste byli vychovali jednostranně citově oni považovali kolik tak že boku za tak tyto vím eminentně citový a láska bohu bylo to hlavní ovšem citová láska co je vedlo. Samozřejmě by to časem svou valí protože to není otázka citovat tady byla tady nebyla to je pochopitelné ty které na protože to by se že přetekla abycho dobyto mařil byste si stupňovat pořád před ku přitom úroveň daleko nevede když člověk je to bolest přes určitou úroveň a to jeho od ve k se říká umět v tom jeden od od tři roky jsem se prostě od poutalo od vede od protože to je to nenuťte co tak je to co tedy dělat. To rostou stalo je dost citové obrat že je to totéž tam se ten třeba taky nevěřím při ty jsi nevydrží aby upadal do extaze je to bylo záležitosti mystiku křesťanství a nebo se na tu sví nebo co právní nebo se pomine a tak je tak nějak podobně ano je čili ten o ten od se to dnes ve své a nebylo málo pomatený mezi křesťanskými protože ten citový život. Nesly v dostane se pokud byli hodně citoval jsem za sebou nit ne aby to si konečně plátně boží že a byli měli ale o toto třebas v že když je třeba se kolik let co dostali nějak nějakým řízením nebo nějakou jinou pomoc ale bych chtěl říci když tedy pak ten že si myslí že ta koncentrace zastavení je mi do principu. E tak ukazuje na správný začátek od proti tomu nemám ale na povím správný začat když například se se s tím co říkají že modlitba skopec li si tu a polní následující modlitba jich a že je to vlastně totéž co pak jsem se bych se o to je mi jeho principu tak začátek je správný ale s tím odbourala oba se tomu dost oba na činnost a vědomí zůstalo. Ne ale bohužel to ostatní tělesnosti odvolávat nebylo tak dejme tomu nebudu se týkat těch indů protože je vám to možná vzdálenější ale křesťané když zastavili mysl se tak se stýkali s bohem třeba slyšení kristem pannu marii nebo s některým svatým nebo tak nějak a takovém v oslaveném stavu že by byli né. Pro bili nimi ty které od velikou moudrost ne a tak dále my kteří si to dokonce k spaly jako svatá marie aby vědy a jiný než byl ve za to byl totiž byl kteří spíš tou tomtéž smyslu říká kdy na nižším bylo to setkávání pravidelné a vy jste si svědky ježíšem kristem že a ten diktát který byl dává od něho když je do člověk přečte něco protože či že si dal mně se ve. Kdo svatém než toto překlad tak je ona to na diktovala na neuměla a na diktovala. Ale tak ten zjišťuji že toho odpovídalo při u mě. Tehdejšímu způsobilo po mně bylo tehdejším volit tvá bohu. Znamená že je nad tím musela klec stát protože to bylo která pravou věrné na tu toku ve které v tom v bylo jestliže mi jak vám to dneska zdali ne tak nějak jenom co se nám hodí nýbrž se k k a tam to jelení aby on tam lid čili to tam jako velikán. Kdo patření nebo řek bych nemožné věci přímo že pro tu byla. Duch ten doby vede k ma odrostli na tomto že miluje. A která se ve děláme ženě která domněle či na stát nemohla být ta moudrost byla odněkud jim na to stojí nebereme ano ale tam bylo tak pěkně všechno zamíchá do dohromady že to deska víme dost pleteme na proto dejme tomu při veškeré u věk je svaté kateřině sienské v k od byl jsem na počátku u jejího osvícení nemusíme li že musíme velice opatrně zacházet s tím k tomu k v když že jsi byl v. soukromé zjevení a také do určité doby s tím velice opatrně zachází a musíme si říci že v to není konec cesty protože to modlitbou tichá ze které nemá našemu by bůh jak se zdálo ano nekončí vývoj protože zůstala vedení transformační schopnost člověk ká. Pomocí smyslů a pomocí poklidně mého rozumu věci boží převést na přijatelnou míru rozumného pochopení žení podobu tehdejší co přijatelnou od pro dnešní do přijatelnou deska ještě by byl mluvil před nějakou svatou kateřinou tak by mluvil zase jinak let to nebylo dnešní doby by ano. A ten kdy je tedy že to nejvíc vyčítají tím důvod e nevěrci že říkají jak je to vložit že ten váš pán bůh vždycky mluví tak jako vrchol při naší vědy je že je tak pro si všechno by půjčuje svého od nás vědců a vykládal byl ve od pád zjevení kterých se vám dostalo. E nemají vedu ani ji ani ty světci protože něco uprostřed je pravda oni oddělili tu vědeckou pravdu ve tím vnitřní obsahem nějakým který ve vědění není a který tomu duchovnu chyběl atd tak si ho sám při dal ale čím dále bude nedá pokračovat je tím dokonalejší budete době se k tak je to je samozřejmé. Ale vždycky to budeme překonáno jak bude vědecký pokrok překoná nebe to proto na vědeckém pokroku toho času kdy li tak to by z bude překoná časem a kde to potom kdy nedá se do i v kol jednou to ten zdá nebude chtít a ne o ten dovětek pro ten na ten je si by byl se přitom přidá ano k tomu přidán které nebylo ale ve roste kdo při do vědec svým povoláním a svého že tento co je tvoje argument od od od ve jsi postavil. Na plnějším k světu jednak je od dát tomáš od svědky také v no a ono to dneska neobstojí protože že mně vědy do od doby veliký pokrok takže ona je pravda všechno to co je za tím ale toto oni od odloučit jedno od druhého. A za přijde věda jej jinde uplyne jiné pozici ve se byste stejnou nebo se dalo zase vědět konat všem do po člověka jde o to tak je si bude počinem nebyl rovnou řekl o jenom obrazů než jeho stavu vědy obrazů a to co je abych ukázal něco co je bez obrazného které zatím tak že by měl nově ano a tak se dostat do kousek dál takže jak by budou obec o vlastní zkušenosti ano. Jestli tento se v nás tempa do se dostal k vědomí o nesmrtelnosti člověka kterou jsem považoval zdá společnou všem lidským bytostem nejenom v sobě ba je to jediná duše která nemá to baru ale nedá se slovně v nešli. A nedá že ani tak si je jakýmkoliv kristem a přesto je sto honit tím po stránce že to skutečnost která přesahuje jak bych tak k k k k je na od nebo pane ale kdo z zdejší skutečnosti nadáno je tak velká že. Od toho co je mimo toho nebo tak nebo od toho odvozeného je k k si ale ko bylo zlé jako jenom odvozené co nevim ten mi indickým mystikou může pro toho kdo to byl li není to sice pravda ale to byl ten první vůli omyl který se udělal co do považoval za vinu byli a že jsem v jediné jako co považoval tou vnitřní podstatu věci co ž je jenom stát ve k na plaveme proto vedl od li si tedy ne ne. Ale mělo to jednu východu ke které nebudou proč dobrat se aby jste se nikdo nemůže vracet nebo el kterou syni to nebude nedát na pomoc kdo do začátku k vnitřní cestu tím neměl k dispozici takže teď třeba jsem začal dělat nějaká duchovní si že to znamená modlitbu vnitřní a ta modlitba byla poznamenána. Nějakým smyslem cílem a to byla tím vjem bylo setkat se s touhou nesmrtelnou podstatou kterou jsem tedy k pozná že on na mně pronikla o na tebe chvilinku byla v mém vědomí a pak to vědomí o ni byla jeden toho že jsem zase dal vnímat tento svět. Zase by se to jen nenormální vnímat ten klepot byli by promiňte ve o tom domluvit ale nevnímat tu skutečnost která je zatím a tak jsem používal toho prostředku jako návrat to dost od činnosti a teď vám řekl ono kde se ten náklad postupně uskutečňovat že totiž nejtěžší přitom návratu nebylo. Za to by mně byly kdysi si do principu to znamená uklidnit mysl tak aby do toho neb povídal nýbrž nejtěžším byla zastavit veškeré byl byl pocitu tělesnosti tak dejme tomu a to je věc kterou jsem obaly nevyčítal ale když se dostavily nějaké pod si ty přitom. Třebas blaženosti v tak bylo třeba rozeznává že to není ta pravá podstata je to to se před tím setkat byl byl neměl možnost kompromitovat vyd pod si ty touto podstatou která nebyla žádných pod pocitech vedena tak bylo byl u těch pocitů tu k a kdybyste se do stavu blaženosti. A jako. O nový před ve i my si či a byl bych se byl velitel že bych si třebas po byl jsem dobrá její klid si tedy ti let od smrti od doby se dostávat se ten do tohoto světa ano neštěstí ten byl toho uchráněn proto že jsem z veškeré pod ti ti považoval znal záležitost těle či čili to byla ženo na záležitost tělesnosti a proto se to nepovažoval za boha. A na tu vnitřní podstatu věci tak jsem proti tomu panovat kdyby byl člověk bojovala ale proti tomu je to teďka tedy říkám špatně tak by sebe tak i ocitl znak protože byl zaměnil nikdo zapojit točili byl ten pocit tu pro ve ten se musel dostat na ty po si ti a tak jsem považoval asi. Takle jestliže tam to první vědomí o nesmrtelnosti nebylo spojeno žádným obrazem žádným pocitem tělesnosti nebo od tělesnosti pocházejí z tak všechno co ještě pojednat o bral zem před novou nebo nějakým pocitem pocházejících této blaženosti a tak dále to není ještě to pravé. Čili ono to musí mít daleko rub vší než to pravé čili vítězstvím nad tou to od od tím musí být jemností pomocí jemnosti tak bych se dostane vystavili blaženosti mu tak jsem začal s osob podat na tu podstatu bohužel se by se co to je ale jimi ve nevědět v této bohužel jo a tam to bylo do vody to je samozřejmě tak jsem tak je. Něho znal u co koncentrační ta hrubá a blaženost nebo nějaký obraz to jedno co to bylo obr tam naštěstí nebyla pro ba blaženost nebo jaký pocit že pocit pocházející do proč ve do toho na co se ve to všechno vysvětlovat ve by se že se tím by prát se to všechno odpadlo protože to nemělo tam nějakou základnou tak ten byl podoben dělo se základnou všeho. Ve vědomí a to je od boha aby do vjemů mět tak že v přestává mít na sobě tu kolik nám toho který pochází z toho do života mého tak začnete být začlo začlo být v od to co s to se svůj vlastní že to v okamžiku je že tato od než o znovu a jsem ztratil tím dokud ve by ten čím tento svůj život. Tak se mi objevil život věčný pro bylo ještě to koncentrákem prosim upozorňovat na takže se měl osobě dojem že jsem pasení a tedy taky doba upozorňovat protože to bylo za že si na protože jestliže tady měla chvíli ji život a jestliže domy kte život po nebo jakýkoliv prostředek denně tak zvané spáse dovede. To znamená o mně vědomě s tím věčným životem tak se mým vím že je to něco konečného a definitivního pro byl jsem obešel život to by byl jsem jenom to žil žije ve je to že by to vůbec o to dokázat ne že tak je to vypadalo vědomí a tím jsem bůh ku manipulovat je do věčnosti to proto bylo správné ale jsem samotného života nevyužil či o dostával kladnou a. Temně dokonce překážel a po dát je překážel zase ji na potom že jsem toto získává nepovažoval život za něco rovnocenného za padne tak přes který ten který ho toho pro kterého mohl ani k tomu bohu takže ze si toto musel v koncentráku prověřit že se musel i tento svůj nově nabytý život kterým se vnímá třeba chvil kama. Tu věčnost stačit abych nabyl život který jde obracení světel odtamtud sem odtamtud jsem kde země tam o jsem před tím že při modlitbě země tam nýbrž odtamtud sem a tady osvěcuje život a tady mým vládne a toto se tep oba obětovat a to považoval za podle te kdyby. To ovšem dokázal ne tam jsem to vlivem milosti bodě dokázal pět je ti tu a potom ne pro byl u okolnosti za který před to dokázalo či oni od ještě člověku pomáhat zevní okolnosti vše upozorňovat na to že i zevní okolnosti to nejsou stavy sobotu něčím zevním nýbrž je to něco co si člověk vyprodukuje e svým postupem je to vnitřní záležitost čistě vnitřní za to v protože to nebi tedy jste kterému. Je v k daleko na tekou vaše vnitřní záležitost a pokud to tak nebe dech a pak při málo na ale jak ne tak nechápete že se to částky že všichni jsme o ni věřil vašeho atakdále tak pak to bude něco co si též tu osobě to je to učili nešlo bratří mně jste učinili a budeme si vzdáleně mnou si předávat tu duchovní si na to bude potom tak je to dovede o duchovně by není proto není bez toho toho. Neříkám pocitu ale vědomí není možné ano takže osoba řečeno ještě jednou napřed musí člověku od byla všecko jsem to na tom to život i v tom pže od vědy stát od chvíle narození se všemi nedám při které přijel během toho svého života a to se op podle napřed zabila plně obyčeje modlitbě ale řeknete od poprvé sví v modlitbě a jsem. Stal kdesi k ky naživu tak by ho to mělo být důkazem že ještě tento život je tady tak čeká aby byl rád jsem neboť tento život že nevíme co se na příklad do pro do vesmírového a ten tam tak i patřit ne tak by si to potom dveře tam dostanete protože někde nějaké extaze nebo je to tak že tak ho za na poloviční cestě opuštění těla dostal do stavu ve svaté terezie. Se od toho byl před někoho a tam by to tedy to bylo to že se tam by to byla naděje nás páska ano no a to jsem zatím to tam to možná opravdu jedno do jiného člověka protože se pod na tom co je protože zla abych oko po je na otázku která mně byla dána ale než ještě i tu otázkou vysvětlit slovy nikdo po vím že bych věděl kdy si toto všecko byla z ne to. Je vám to měl neodporuje v tom co si o tom myslíte li ano o tom nevíme již kristus oproti nám měl toto přednost oproti všem lidem tu přednost že vědomě od boha šel a vědomě se bohu vracel kdežto my i když když dáme to slepého se na světech vědomí o své nesmrtelnosti není ještě nemůžeme o sobě říci se to všechno bylo na cestě od boha. K nám nebyl do tohoto vjemu prvního nebo do tohoto života ve na všechno bylo spojeno ještě to za do konáno jsem na vás slavnou teprve ne v tom momentu a když o do boha bereme vědomě ten to život jenom s tou existencí ale jeho láskou jeho poznání a tak dále teple. Pak se k vám poněkud podobá nejvyšší kristu veme se na vůle není vivo on jsem přišel na tento svět jako vědomě syn boží od boha pocházející a pak si můžeme to pád ve bylo něco obdobného na nějak nižší úrovni jako ona tu máme nápoj do se za někoho kdo od boha přichází před tím se musíme na to jenom když že toto není to pravé a jestliže jsme od boha před. To by tak v tomto momentu jsme teprve od boha k všední li to jsme v jordánu nikde teď to musíme osvědčit teprve na kříži a tak dále a a to kladu za o to a to všechno ještě před námi tak že takle to dopadá s tím jednotky ano protože když kristu ukázal že tento život není k zahození ten protože od v by v mám el v tom rámci věčném. Nebo je to děláme to dovětkem aber si o to mi nemusíte konám tedy by byl toho většího a toto o byl to tam nového bych to řekl a tu je tak ve a jinak to není správná cesta od ten hle ne před tím rokem třikrát tím nedělal zázraky všímal si svého řemesla byl svému okolí oddán a po tři jsem roku svého života najednou se všímá trpících vizte jen o do toho do mír. I cíle života kde on byl duden nižším způsobem na přijít žena že to od ten o pozemský život že kdyby se k němu obrátil zády tak udělat tu největší chybu. Od toho indové ještě dodneška nepochopili a voni to je kteří vědí pochopitelně že to dělám doví na ale většina těch obyčejných doby mu toto neví. Takže pořád si myslí že že od tam o něco víte život ve společnosti a to samozřejmě že život v v pod si která člověka ten k tomu aby je jenom první a pro sebe nebo aby v odvedl za svou aby do se to bylo život jenom to to byl život na nit nebo o život od pomalé od dojmu před tisíce vtělení možná jako indové správně říkají takže jen to nemám za zlé je to je vývojovým způsob myšlení. A jenom by se ho neměli chápat třebas do ti to by neměli dělat protože měly by k toho bych růst an vědy by z toho svého stavu samadhi ji dál ne no ale v tom nebo celého pravdu protože jimi byl avatar to neřekl než kristus ve své chopit nejsi krista ale k symboliky aby pomocí nich to máme dopracovat pomocí symbol toho dobra ano. A tedy jede v něco svěřit v když jsem tehdy uskutečňoval pomocí vnitřní modlitby tu ztrátu sama sebe což jest jako pro laboratorní te na do dolní způsob ztráty sama sebe po kterémusi ještě následovat stát za tohoto života pozemského ale ne z lidskou smrtí jenom že ano nýbrž že od byla o bereme že aby o post ustavičně na. Víme že u dovídáme oko ch pořád byl jsem byl mohl ho k vědomí běžného lidského vědomí ten ideál ano i je náš věda je henoch pořád bude hodit asi tak od nadto za všechno brát jako čili v tom počátku když člověk pomoc přijdeme do nějakého stavu a trestat modlitby to bylo zaviněno je jako jím koly způsoby to stav modlitby to nebyl stavy života to byl stav modlitby to co. Ale do stavu modlitby ani živý aniž se modlí a tak se taky nebudu to muselo obecné ho ho a ne tak jsem prostě v tom stavu modlitby se dostal poprvně tomu vědomí nesmrtelnosti abych se proto měl znovu ji nabýt tak se měl z toho mým opravdu v prach protože jsem si zjišťoval že všechno lidské musí. My zde aby co je tam bez od pobývat no a člověk ve tento lidský život tak si kdyby ho nevlastnil tak by neměl strach protože ho ale vlastnostmi a tak drak ale když to překoná všecko a ten stačil větším nepřítel říkají indové na duchovní cestě a dostanete po vnitřní od nebo k na ten strach byl k tomu vědomí které se plnosti. Třebas jenom samadhi mi to jedno ale to co ona může potom opakovat omyl v tom nějaké osvíceni vjem i věčného života ale také není na končit že my ve protože nevěnoval ještě by kde ještě si rady s běžným životem v tím že pýcha v tím že a v funkcemi lidskými be protože to považuje za něco méněcenného jako ty indové pomohl takovou k o to by kompromisem. Ne to není pravda to všecko musí se chtěli do boha kdyby totiž ten nebyl ocitl člověk bez oné nové se bude si e kdo to ještě do svaté četl ale co to byl říkal v tom on při své podstatě od ale to je budeme čili tak se s bohem natrvalo nesetká nulová ve dovedl své ano do které pochází všechny své budete negativní kdy pozitivní neobjevil. Ten ty výkyvy pochází nějakým roli prostřední ano a to je opravdu pojmy v jako nit tím jako nic přirozenosti nic přirozenosti boží na to je tak v že je vede pekla dobře chápal no ale to je to to tak že kolena která a ne na na ani ve protože on když je před tím tu zkušenost v to v vnitřní ztráty takže bych které napřed vnitřně. Le v li mi že tedy svůj život tak on ho musí stačit ve mně taky ještě toto zvnějšku jako o to zdá jedničkou mech a si to potom vede je to mně školení co je to oklikou nějak a že totéž ne a tak proto po strachu ale ty první svaté sebe strachu těžko vejdou k no to bych si říct ano protože tady chybí ještě vzdání se do toho běžného život a byly doby do s. Všechno souvisí s tím co řekl svatý jan z kříže temná smyslu temná noc ducha jenomže bohužel ě ten na tu část výstupu na karmel kde on to všecko neplnili ničil jsi byl v kom kristova takže když si všimněte byl čtyři věrného spis v tu tak které je velice úzký ale pak by byli původně stejně veliké jenom ne neskončil najednou ve. Také stránce někde a začlo dalším vjem nýbrž tam to bylo psáno tímto způsobem jak to říkám mámy bylo to dopracováno do do tohoto běžného života ale ve protože se to chopili klášterníci a dávali přednost ašramu tedy v ústraní kdysi ve tak to bylo zkonfiskovali provedete jede ještě dojem že byl ale nevim. Nebyl vědom nedbalý ale protože nečekat myslím se po od s tím co jim bylo bylo ale temna smyslu telat bůh ale je totiž k sobě vázne kde on ukazuje že ten dáno z ducha a násobil pod temné noci smyslů. Domu to znamená on řiká napřed se musí smyslová činnost do vládnou a ten ono které obklopuje člověka na této cestě nebo pak ona na kriste pro toto na pocházející spočívá v tom je že se v tom novým vjem považoval za hlavní nebo za podstatný a jakmile se v tohoto dostane tak pak musí ještě překonat. Co oni je řek bych vnitřní povídavost no to a to je to oklešťuji ale e pohyb myšlenkový a ten návod ducha bude to něco víc než říkám protože ježíš kristus ukázal že na kříži že toho ducha a mohl bohu odevzdat teprve tehdy když překonal smysly a když. E nevnímá svými smysly to tu jsou volil to s tím bohem otcem a proto říkal bože proč jsi opustil to znamená on tím svým vědomím od ptát nemíníme naší mysli a na rozumu přestal vnímat po spojení pak jsem v bylo při tím dokonalé a teprve potom.