Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snu. Je to opravu opakoval a celobytostně se tomu věnuje pak se dostane k tomu k tomu říkám všechno toho do úrovně a tím se úpravou toto první podmínku která proti tomu aby se o živil od pomoci v u kde nesmíte totiž nově se něčemu věnuje. Tak že na sebe zapomíná tak všechny svým duševním ve ho pro sebe pro toho předmětu odlivu nebo zájmu a tak dále to znamená on sebe za jak mu a to a ne on také začíná za dělat že bych chtěla abyste vše oko. Jeho pak činil najednou někde na mně dáno a musí dát lid od by dale byli něčemu v a protože tady připravené automatismu jiný páně jak je opakoval jednu vědy pochopení oral ne o tak denními za jako v ale je je o. Pravou moc mnou svou moc od ne pro že v tak najednou se o to aby mu v je tak by pozici duchovní stravu správného ducha činnosti je ten to do od zájmu je tady to je vinen nevadí to je obraz o vás o li ho za ne za ne o na to on teď žid temné o dále i ti. My zde takže ono pak je ten člověk když také nějaký ho o dále hodně no tak vlastně dělá něco obdobného od že jak mi že na znali od otce na od k tomu vede ho zájmu od dělá na tak zamilovaný člověk o bo ve do veta ale ono se to všechno nebo z úrovně na návod mu od boha v ně. Věda ideál tak je tak že živě ten o koho vidím vět do oba dále ovšem o jednostranná hlava pro o doma byl od o toho že on je potřebuje také dvojí zprávu o vede dávní dávného ducha modlitby a správného ba chybu dávného do tak všechno. Nebo někdo mi ještě li boha že někdo je tak zdálo že jsem že moje je ochoten mně co dělat bez ohledu na sebe tak by ji měl za milovat někoho nebo od nadto ve od je nebe nebo nebo tak bych byl právě vodu tak mu je kombinuje právě to tak činnost je právě duchem modlitby. Tak dokonale o či u nebo spravuje promění automaty a ten a vede oné ne jednoho me et dech je nebo ne jedno hodné své hlásí k životu ve a ne ale je zajímavé že by potom vypoví co je všechny síly které normálně bo málo o tom vadit že křesťanská mystika dělají není. Čili o tady nebo přestal hledali větší chybu v tom že nebe na člověka vede začátku jeho přímé ke spojení bohem touze po spojení s bohem protože si myslel že k tomu ještě ten vše a tím že tak že člověk mnou ho vlastně dělal my se snažil o to od dobra anebo za dobu protože ho o tom aby mu jedná. Bo od člena a v a všechny mi li k o němu ve odtamtud náš je opakoval od pojem jedná ve zařízen tak že tam be byly všechny životní kdy do něho židy o to by člověk oni o tom aby mu v je tak on svět se bere ve mně že veškerou sílu kterou potřela oprostit jedná pro sebe a jde o smrti je na je na poli večer se dokonce. Že to je extaze kterou se začne bytí být tak zdát že nemůžete ani oni ten že je ve mně nemůže ne jak ten o to vadit věci na všechno nebe za o všem na oplátku za to ten o to že jemu představí vyšší úroveň mu ukáže jako na dělat to by mně taky že na nevěděl jak ale že je i je pod kde jsem říkal a proto ten ve. Od anebo protože pak ale ten si nevěděl rády tou jestliže totiž člověk tímto způsobem ta první spojení bohem tak on mně vždycky za přítele o bodu vodu že nevědomě na žádal žil oživení toho o to od ale neví jak se na sebe. Dělal také nevědomě a teď podle toho který prostředek považuje za hlavní nebo ve si jak by se o to soustředí tak podle toho ostatní prostředky vynechávám opomíjí a tím jednostranně krmí o to o ty dvě na že nemůže zůstat s bohem po je ve to můj případ jsem myslel že modlitba je hlavním prostředkem ke spojení bohem tak se na tuto. Tak to všechno radě tím ven samozřejmě od čerpal všechny síly pro tento věčný život ve ten vjem nebo v je a taky jsem si devět let nevěděl rady li jak tuto činnost popíši nebo by ve pravé když je člověk na č ke mi o to maten od dvě nebo stal do vody svou i čitta. Někdo jiný dělat toto musí postupně nalije udělil povolen po smrti tak přitom dělat nebo to nejde vám asi v nebude tamto je li po měly neplatí vklad nebeské není možný žít na úrovně nějak jeho takového manželské od otázku bohem ale ty ale to by je to je omyl to je dokonce pravdu jen do oponoval protože mu dal prosím není. Všech mystiku bylo za ve proti chtěním ale proto ještě židovského měl on byl v živém že přešel přes tuto úroveň myšlení to co se dostat dál že totiž člověk zná mu patřit bohu vně člověk patřit bohu žádný kompromis není možný e misse totiž moc přít smíme a my jsme se o on žil na považovalo za předem za přednostní jenom byly ne to ne ne. My jsme nástrojem v rukou boží na nikdy pro na mne jdeme jsme si nedovedu bude rád na pána boha by bylo tedy vždycky nástrojem v jeho rukou to nemůže budeme jednou vědomým nástrojem v jeho rukou pro ve svou kolik tak že ona se vědomě povede a my se tam na vědom na dale čili bylo do ustavičnou do toho na tu mu o to že že od to ještě domovem nesplní nad to ještě budeme ho poznávat nebo tak za sebou. To je prostě bylo by mu dal tolik prostor vizte při poznáním a o láskou pořád ale pro něho ve než k bohu ale protože se přestanu s tím by rozdal že si to projevů do člověk ne jako byli předtím den nebyl to šlo tato prověřit byl ve je tedy vypadá takže si před neuvědomuje že jste si boží to že za pro spojeného byla to co je pravda el tak je toho o po to všechno v nad li. On nemělo byl spojen jiným způsobem než že to je spojeno byl činil spojeni jak je to je spojen vedením rozbil to vás po je proto šel dál on mi opravdu spojitostí pravou tak musí mi o to trpná doslovně aktivní musím prve před po na že je musí tam musel k tomu bohu to proto to tomu se nevyvedl než se to předali vršku indové věřit protože že u něho to bylo uvažuje o se nedivím. Ten dojem měly nebo že proto a taky za seděli opačně měli opačným chyby než zase ty křesťany i to je to teď on nevešel převychovat na to dal do velkou práci a není to vůbec žádá to se mu to si člověk nekompromisně když si byla do trvá na pravdu o bohu zapřít jestliže to bylo třebas zda v době k tomu bohu že to je jenom jednou si. Dal aby on jednou pomáhal jaký dělat si přelomu jednoho jenom jednou prosil o něco nového než o lásku k němu tak se to všechno postavil na hlavu nebo co seděl na dvou židlích oslavil jsem tu možnost dostat se k němu vidíš ještě jasem naštěstí toho prosil nedopustil jenom poctivého to vždycky toto vedení o nestavím že když. On chtěl ma tyto bylo tomu rozuměl jinak než přestanu pád pro vůli tomu asi tak jako tak dál že musím jako nit dokud se něčím na teď koho tak to nejde s bohem spojit a jestliže oni letní položil za vrchol spojení s tam byly dány nebo služebník tak i bůh ve kdy bůh nebo tak nějak nebo op. Rok a tím mu to všechno málo o to musí před toto aspon najíst nebo tak něco tak to musí o sebe taky starat musí mi mi na mysl zamyslit sebe kdežto to ten člověk který se budete mi ve se o sebe nestarat zásadně tenhle měl jednu jedinou starost jak by jsem mohl u sebe zbavit. Aby nebyla překážka mezi ním a bohem aby mu celí patřit tomu že to pro způsobil škodu možný u člověka který do tohoto světa vnikl do toho byl naučil tak prvním že v tom nebyl nakažen tom o svět a větším všem okolnostem ve jsem nebyl tímto světem jak a především do chromého se. Tam zachránila nohy případech každé je pro nás to proto o to pro dobro největší že jsem zažíval neboť tělesnost je města pro ten jež každého vede kdežto u tam tak tělesnost odváděla nebo ono se ukázalo že než dalšími vzato je to proto jsem žil svou pravého věnoval bohu to ostatní je těžší ale tak tělesnost tady. Poměrně mistra ale větší totiž byla st se sebeláskou ducha k tomu k tomu které není tělesné jsem se bál protože se ztratím že nebudu ve že že nebudu jemně existovat rozumím ne ho k němu to bylo snadné duševně teprve potom když že jsem toto. Dokázal na úrovni modlitby patřit i duševně tak jsem musel se přesvědčení že jsem si on byl se to špatně hodnotil jsem si myslel že sebe nemám na ve po všech těch extazi jak ježíš protože jsem měl jsem měl pořád sebe rád by potom všem že se chtěl novou za při ten měl sebe rád a toto toto toho co nabyl začal poprvně odejmi světech o byl opravy za za či o to se modlil. Pane o že bože pochopení naživu či si to byl to jsem atd proč vám to vlastně dělal si zamyslíme to nebylo to byla v že to byla obrovská milost od boha a to se tak to byl vjem modlil toto byl jsem v čili mohl ne budil svou předešlý život co si o tom všem o to všechno protože byl protože vedla když na konec. Nestanu je tím ostatním po si přejdu kdy protože vší život v čili jsem svou po jež padl jsem toto není to být se mi nedop dál za to všechno se věnovat bohu to byla veliká milost a dal mi do ale je to jsem tady pro dále a jelikož jsem byl schopen zase těch devět let svýho života pro marně je promarnit veta. Považovat za promarněné a za ni za něco špatného chybného co nestojí za o v wu v proto jsem byl schopen ten život ve ve tak je tak pak chtěl zabít jemné a vždycky musí člověk na každé úrovně tak dělat třeba z pak dále být znovu ničím abych ho chtít a jej ničím za své řek bych dokonaleji je neúplně dokonal. Kyne čím dokonale pochopit jsem od ještě něčí ale si myslím že je to tam víra potoka a zatím li člověk totiž že nedokáže mnoho z toho důvodu že ta závist za tři omlouvat ale tak za za to je důležitá protože bohem ji než když se cítit být dokonce ani by přestal aby v bohu a tak šel dál. A víte za říkat temné nepřekračuje či slasti osob letu do světa on tak že když by to nebude manželství tak to dopadá tak že nakonec ten bohu že moc je toho člověka né. Tak dokonale že ten člověk vlastně nedělání ani tak že oko o na vůli boží tak od očí od tak k a toto stalo vlak několik po od za od ta a ta řeka a obávat že ona sama od když vidí mi to. Čili prostředečně jsem neřekl že ten vrchol vypadat tak že člověk na při bohu a ne bůh člověku tak to opravdu vrchol co dokázal na vrchol křesťanské cesty ale ne říkal se může to začátku tak to vůbec nejde udělat to nejde taky nemám za zleva je proto by to říkal co udělal dělal veliký kus práce ale je musíme se s ním s tím že do toto od něho. To dělat tak to spolu ono se dostane protože tam za ni to ten prvek nejvyšším tam taky víme z pro vše ve starém zákoně v ě v čili je že se do z tolik ničemu jinému než žel tomu že za několik staletí za mnoho staletí protože oni narodil ježíš kristus pád stavy se do znovuzrodili že jenom hrstka lidí. Kteří zřejmě věděli víc a jednaly jinak kdežto ti kteří chtěli toho boha mít pro sebe kteří sich je věděli zatímco ve bych musel sliby měli by na ni nešli jevilo opustili složení sliby že se o postarat čili za bezpečí život klidní bez válek a kdo hladu tak jenom to je okolo si byli ochotni něco na takle to dopadá. Začátečníkem pomysli neměl před těla že může vůbec pojmout myšlenku úplně patřit bohu to neni na nabyl částečně na to do to musí dělat zrodu a k tomu středu státním dovol stylizuje život jak stane napsáno po stali zákon on jedná tak jak bych chtěl on se učím jednat tak že by měl jednat ne na den v. Chtěl jsem byl domněle a tím stylizuje život a tím se postupně dostává od sebe od nejhlubší sebelásky na to potom ještě dalšími tam se potom let tímto způsobem může do prosil dosáhnout zrození ježíše u sebe tak potom zase musí být poslušen toho prostředí ve kterém žije musí se umět ho říci. Mu syni zase umět nakonec říci li i těch darů které lidská tím prvním řeknu ti a tak dále tak to je tomu všecko popsáno to potřebuju a ta je přece ještě myslit čili neuměli trvale udržet o život na životě a o to máte od děje který je samo činnou spojkou mezi člověkem a oděli od boha a to není tak že to dopadlo tak. přál ještě třebas někdo oněch spojit se s bohem znamená dovedeš dopřávat jinak než aby mu k nim sestoupil aby si ji věnovali žeň ukázal vědu na vědění a tak dále ale to nebyl bůh pro v jejich představy trošku oděni nějakým mat vým životem v toho u vyšší složky to po odlivu. Ale na to rozumově to někdy pořádně kdežto my nebyl by to byli o tom aby mu v je řádně tak ten na že by byl se hlásil pojem dalším větší dává ti potravy včel dal by tu přijdu o toho kdy mu je pokud by se přelila na něco duchovního pro správného tak činnost čili to je co a. Vzájemně si to a od našlo by to k bohu čili byla by to stalo zapřel lidských sil směrem do bohu když kdyby nestát daly sis čili my nepřekážely člověku neodvádělo bylo od u boha není ne nepředal jeden mu jeho je chtít že je brž všechny ještě že byl odváděli do boha neboť tím též tím že se mohou milovat taky boha se tentýž č. Že musí si najít cestu k tomu bohu a ten o toho že mu že je to nadána bohu takže je tam když se někde mys člověk představuje dvojitou bránu vesmír do něho se vystupuje vše všemi silami a tím jste umožňuje tato existence zde na tomto světě ale je možno zase otevřeno. Na opačnou stranou a tím vesmírem vstoupit do boha ale si nesměl se vstupuje do boha a je to jinak než tím co všech od boha k bohu byli v ale je s tím co boha co ho si vás to od by se na to vám taky tak dal žil v el co je to pravá. Pravý sebezápor jim tato a to je to od sama sebe nebo také o takové to je to všechno do na je to je tomu se obyčeje špatně rozumu vedla ještě před ještě mi že to taky rozumějte ve na od tyto i kdyby to on mi jevy co on je tomu rozuměli neméně a proto je tolik o proto že oni o to je v jest vých v že to jeho možnosti ho rozvine ho k a a to tak že. Život od dávali o ho od a proto ještě ve přesto jsou sledovali co je to bylo pro pro pána boha od to je tedy ve ho při od svého jednání na toho padat takhle když kristus totiž ukázalo svým životem v tom nejširším slova smyslu jak se při sebezáporu postupovat to není to bylo třeba. Udělat odejít od tomu od ky jdeš teď kdy mu dal žilo abraham nevyvede do ve mně která byla velice bohat od boha a to tam nebylo tam chtě přelidnění ale on je nevede do země zaslíbené to spojení nevěděli mu ta ho v zemi do si plně mu žil do sebezáporu to znamená od že je. Je za tím života aby je když chtěli tedy že toto nemá totéž toto jež od že nic nedělá nebo že se na trpně odevzdávám nýbrž teď těla je něco co on neni že vím že ti co není co nejde samo od sebe do to se musím v panovat a co osoby nějaký jež a k z chopí nějakého řádu a. To musím chtít a do to s ten řád k počet dokonalosti k takové aby to šlo samo doby když ho vůbec nějakým dal mu dát nechtěl že z čili jak bych chtěl po že když si boží o ono tam prostě když nějak koni stal bych se vyžíval jenom to když nikdy převede co na žádnou sílu to bych měl mi potom dispozici ano já. Musíme v sobě sílu k o co o musí dání odříkáním další je toho je že nic nedělám nebo že se učí tam bude nedaly jinak než při narození je to to byl schod o z od jak to dělat podle nějakého řádu je mimo třebas přestal s tím co touto do toto je to co kdo se mně by bylo tomu byl od svatá práva dnes ne to je to tak je to naše kdybych teď denně není přede těla ne oni zažil dalších. Kdože nedělal bych byl prostě to nejde mi to kdo mi to nejde tak nejsem v tomto oboru do daleko abychom je další pro jak mně to začne trošku jít tak musím ale je že je to že bych samovolně nebo těmito samozřejmostí že samo jsou dokonalý nikdy mi že to je chyba se jezuitů že říkej tak jež as dokola s to tak ještě po že tam mystikou to ne tone ještě ani to ještě nedovolila bylo i. Než jenom volal životu že řádem to byla i když uznávám jaký tato je mimo tak pro sebe se dostávám míra odevzdanosti míra mění do vycházení dostavuje sama sebe já. Si musel do ztratit ne přitom o stát tím sám sebe že se to řeč o řádově mimo vně a tímto způsobem mohu dostat na ve se ve mně na rozdali ježíš kristus je se ve mně narodí ježíš kristus tak mám touhu svou po tomu duchovním životě touhou ještě neomalené mnou víme přesně ve jedovaté mnou o na takovou řek bych temnou ale je to. Prvek který vede musím se dát tím prvkem ve kdy dalším od oni mu ti života na úrovni tohoto vedení po jeho jen jak je osobně vedeni o to znamenat pak po vědění bez ten je to znamená když to mam co je správné nic co je nesprávné jak se chovám o to co je správné on dobře ještě tam pro to co do správné tak je dospět ano tam člověk se rád nedá ho ne o sebe nýbrž ve mně nějak. Do něho nějak vší všechno to co. A když řídí tak se dostane dál pasti o vědomí a to že je bez vedenou bytostí. A to jež tak dokonalý že vím že všechna moc pochází z tohoto do smrtelného toto ho vší může přemoci svoje a potom na poušti a může řez jeho a to je vůle nutně ještě potřebu svýho zabít to ono to ti by to o své tak ještě odpoutávat tak to sebezapíral to právě toto je pro si může jediní stát ničím nedali do jemného tímto a potom musel dělat uspořádá. Ten volil to může o že to právo řešení vysvětleno a konečně může je přede lidské vlastnosti musí do k učení o boha co ona může považoval za vlastnosti od boha dané a tak nesmím je na tím je dostane do toto není ho do do osobního vedení takže mu tím učení si jeho vlastnosti lidské pokud po sto o ježíše. I stalo ve dělat zázraky jaksi říká o to chtěli mi způsobem žili to je ale zase ještě to není cele o odpoutáním tolik co je přejí sebezápor osobní vedeni musíme umět opustil a přejít do neosobního vedení nebo jenom z toho zaručuje ustavičně my mu č ducha svatého vanutí ducha svatého že i no a to nebudu dali čit to je mu to na to. Všechno co jsem tam na cestě dělat takže je to doporučovat spojení znovu přečetl jak to potom na co si od toho v tato a podrobuje znovu proberu tohle toho prakticky ano co napřed co potom a aby si člověk poznal někde je ale aby při přese všechno nechal že od nemá cenu on ve život musí svým způsobem pěstovat protože potřebuje tělesnost živou aby moh na ni dával je. Nějaké vyšší poznání bez těla to nejde do určité dob a v tělem povědět přes určitou dobu neboť to ježíš kristus nás vede ke zbavení potřeby tělesnosti ono totiž je je důležité vědět že všechny věci že to je dobré věci jevy které začínají a končí časoprostorové záležitosti to je taky naše tělo al do nová. Tak je to je je si tedy nezačínají a nekončí nestvořené tam bohu lid byl z těch ve na bože z ky věci stvořené a věčně stvořené i věci že stvořeného vyplývající než je moje řeč je věci kdyby to o do že řekl stvořená a byl ne tu možnost jsou vidět tento svět tato rovni rozumově pata dale je toho jsme na toto všechno nebo tak to ješ to nic z toho o tom je. Bohu nemůže dovést ale může být prostředkem chtěně v po mu pomůže k ale do ve tam mně to nemů bych se nemohl dostat k tomu bezčasovému bezprostorového to je nestvořenému kdybych kde by mu žil stvořeného je vývoji v aby nás měl bohu či o tom věděli těžší než to s to tak ještě po směřuje k tomu to o do že do takové fáze je do bychom mohli pomocí toho. Stanout na pravou věčnost a potom víme že na tomto jsou nějaké do že se třeba klepat tak je to taky vím než to jsou ti bude to udělal ne to co udělené právě z toho stvořeného a dokud nebudu mi v ne tak věděl že tam vodou a budu tím ničím taky do je tam pravdo nebudou bude otevřeno ti ho nemohou udělat tím. Že napřed se než tím dostanou rozvinutím toho stvořeného a pak těmi dveřmi nebo o ničím a tím se mi otevřel. Bez v ve bez z při v z mu šlo li jít v jít z s u k o z nebe nebo bez ne na to musíme začít při při tam kde jsme od za námi. Je mu když ten při nevěděli jde o ho před na vedlejší od rozum bo od prospěch. Na tento svět tak nás si dělat je daleko přímější je mi to jsem před na že vnější modlit že od bourají těch starostí a než k sobě a ne k u pozorně před na jednu věc či s tím. To způsobem se nedostáváme k modlitbě to je kterou nám jde a to bych to moje napřed nazvat to jednou to znamená která by nás bohem spojovala že by pravda že když nás v tak panně bůh vyslyší že si o to věčně a když nás nevyslyší tak bych je neštěstí je bůh nás nevyslyší vždycky v bych řekl ještě co jiného. Kdyby totiž vůbec tam u vyslýchat prosby tohoto bodu kdy je vůbec je mysli tak by si musel proti řeči nebyly královstvím rozdělením v sobě protože mnozí lidé na světě se modlil opačně věci kdy je o totéž věc například opačný výsledek třeba když je tady dál vší tak každá chce aby vítězství a to nejde a ne takže. Je to dal že se s nimi je jedině vědom o vítězství své strany co ten pán bůh dal vědě znamená takové modlitby neslyšel také odvede a toto bylo když se třebas něco podařilo z modlitby byla vyslyšena zřejmě nebyla vyslyšena bohem nýbrž dělat žena s tím člověkem samými jeho mr vždycky jistě vody ba pro spojovacích hodnot také hodnotím na jít dál. Většina ostatní vám pokud byl o nebo to dělej než prosebnou modlitbu jednají nad li k to znamená on o sobě vědění které se násobí důvěrou výměnou a tuto čili o tom působí jít od toho člověk tam protože člověk často od tímto způsobem vně které potom není to je a dát kdybych na tak tuhletu. Libo by nepovažoval za správnou protože prosebná modlitba k na to s nimiž mi to oni tam o by zarámování nějak se do toho otčenáše a v tom otčenáši tomu co vážně věčně to představa kdyby člověku šlo o to co předchází tomu kdo zná do vyšší již známe a vy byste přitom plnilo pokud za naše denně božskými od proč např. Mít ku mu tady ještě o to co o on o to s u boha to co vy k němu spalovat ale protože si vybírá člověk z toho co potřebuje a přitom bezhlavě se modlí otčenáš třebas ani co říká tak bych chtěl dostatek říci že asi taková modlitba při že nevím co říkám tomu rozhodli ba ještě není ani to na nadlidskou sílu nějakou v. Jako bych ale udělal třebas modlíte dokolečka může mu tak v tom případně tím pořád otáčením se mu zdálo v okolo nějakého takového padli z že do toho otčenáš je do toho to na sobě protože na čemu dát je zamontován no tak živý že svoji povahou je to jenom otčenáše a zdráva chci nýbrž je tady. Čili řečeno za nimi právě tak to říkal tajemství například dejme tomu je to svědek páté ježíšova života jsou tam uvedeny narodil se z panny vady je že a tak dále odešel do egypta mu byl rodičům oddán a tak dále pokřtěn v jordánu a podobně ukřižoval a čili to jste si byl od těch otčenáš. Čili člověk možnost nebyly to jen je to s tou modlitbou a s tím byla mi nebo řek bych takovým samovolným nebo nevědomi přeříkávání něčeho není o to je to jenom tak říkal a zaměstnává povrchové svoje vědomí do povídavou mysl tak že onomu nebrání v tom aby se toho dalo proto je vždycky a odstraní myšlenky mu to s tím nesouvisí. Když to dobře do pak ona on vystavil hodně je nepatřičné myšlenky a mu tak se modlili od toho vždycky otčenáš padnou nával a tím či myšlenky částečně od padlí a může potom se dostat z toho tajemství že ho učili procházet postupně při nějaký nebo nějaký vývoji vždycky je jít odněkud někam ve pro by řekl. Že někde na panně marii ne v všechno říkat v ale je také tam o vedeno nají na mu pánu takže bych takové hle modlitby nebo výpadní ale nepovažoval za zbytečně ale to by byla kapitola proč provázet nebo na zabývat další modlitba je tedy taková kterou nám ježíš kristus a to mu navrhl kupodivu otčenáš tím ku. Není ku pochopitelně svým učedníků znamená tito li že znali obsah ježíšova učení o oni věděli že mu denně jít o království božímu od čest a slávu otcovu po vůli toho buď vůle tvá jako jsme si taky na není než o ten o z nižších ale o to do protože byl protože to je každému při dál mu je bude hledat království boží do za v čili on tomu že. Co to do tak mu nemusí doby o naplnění ještě pokud ovšem opravuje hledá o království božím o mi to není ale může za pomodlit do určité jenom že náš vezdejší bych vám než ve vás těl starosti v je dítkem představy za to voni by to nemám za šlo práva protože být v rukou božích ale denně jsem k tomu bohu odevzdávat ale denně spojeno přestávat takže stačí se modly. Na ten den tak to by byla asi jejich modlitba prosebná samozřejmě tam musí být nějaký přechod mezi touto modlitbou a mezi modlitbou meditativní jaký tak že co by tam měl být člověk bych si měl ji do jež ti nebo to rozjímání o otčenáši příklad a o učení ježíše krista kdysi udělat nějakou představu o tom co potřebuje na této cestě vládnou. Aby žebro přiblížil a to potom v prosebné modlitbě musí dostalo na to je mi do bez ohledu na po čem náš že upřímně přijde něco co mu chybí protože lidská bytost se obvykle staví ji buď vědomě do vědom jen o to že nechtěně proti vůli člověka proti tomu spojení s bohem že se snaží o to spojení o to nejde ještě než může dobře poznat como as. Není vadí čela toto přestali je postavena se poznání že člověk nepozná co mu nade cestě vadí tak do od to nemůže jsou proto jednou o li o zaměřit tak aby byla činná aby ho někam kde nadal on musí jít do pro svou jenom taktně zabil ve větě říká a pak neni naděje že by našel most mezi vyšší fázi vody do vody by tato pro sebe ale že. Nepovažuje poznáte člověk tomu chybí tak například mně chyběla ve dvou která by byla větší než čemukoliv římě mu říkal jsem si protože nemám tak to spojení je to u jelikož je mi že řekl že první přikázání je milovati budeš pána boha v do a tak dále to znáte a bylo přivede jako nebe a jsem to nedokázal tak jsem se o to vede se modlil ovšem musel se. Není to o dávat přednost přešli ostatním jsem byl na nebi dal se někdo jsem byl velice dál tak jsem potlačil všechny ostatní prosby když chtěl něco jiného pro těla proto aktuální třebas tak že se nevede o to je tomu není oni věděl že prostě viděl jsem konal také prosebnou modlitbou ale ve spojení s jinými druhy modlitby tam se měli jiné ještě druhy modlitby dispozici že jsem zároveň přitom dostal taky vede do ve na tom je to celkem dobra. Ale ta prosto o tu látku neber si že špatná ale člověk nemá představu o co to vlastně s taky s pramen není jsem nevěděl že máme li milovat boha by se cokoli že to je v je možné jenom pojetí jedné okolnosti že sebe kde jsem pro to jsem byl nakonec doveden situaci ve né. Jednou ale víckrát mluveno od koncentrační dycky ale v tom koncentráku ale daleko dříve vše chtění situace tím vede kde jsem sebe ztrát be a teď ženatý protože že tím že můžete si říkala o tak proto správné jít tam musíte dale zkrátka takže je to je vykonal modlit že třebas o látku především v protože člověk nemá představu co všechno bude muselo toho vložit. Není možné aby pán mu li někoho miloval který miluje sám sebe tak že nepustí pána boha vůbec ke slovu musí být že pro lásku boží i světské nitru místo a to je tam jenom za cenu sebevzdání a proto on říkal chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe ve mysli ve dále pronásledováni jednou že bez splnění toho předešlého zapři sebe do tebe denně svůj kříž to jsem si neuvědomil je. Kde to je zajímavé že že všechny do souvislosti nedošli tam na on si ve bych do vět ve když šlo o žilo když jsem se sebe vzdal ve tohle pak to najednou by věnoval takové při tím že dával přednost indické indickým naukám kterým je pro byli jak vší a v ne potřeba jsem ži vše krista když jak se dovíte o žádné jaké pásky. Si je vše ale ještě skalou jsem byl ve začátku veden k tomu veden k tomu abych za ním šel po je vede k že toto dal než jsem byl jím přesvědčen o přemožen panečku i on obr dával tak si boha tak s bylo mu takovou hlavu to nebral jako jsem mu dát mu a mu mu to stalo s tím že mu naštěstí jsem tam prostě mu ho. Tady je všechno třeba přežilo oboustranně ve padat do dobře tak to bych že řekl tohleto jestliže člověk potřebu za něco prosti ale prosti ale si dal ve by domu je že věci tak to ještě že říkali vede za vším od nechává protože radil pán nebo mu je do střediska v udělej tamto nedělej tamto mu. Za koho mu za to o mám sebe od do si doby léček vědomě a vědy opatrně mu když je si vědom toho věděla byl dobro mu a že jde o blaho vyššímu nejen vlastní tak ta prosba je jak v tak v na místě a to ne z toho důvodu že byla správná vědních na že by to bylo správné co ten člověk že on přitom myslí že to správné jiná věc ale že to správě tak vždycky ten kdo právě. pravda ale protože vystupuje ze sebe když mi vyžít se modlit za několik v samozřejmě toto by to pali vede vzdálen ne takové křižování nebo takové že bych od osobně váhání mně nemůže nevíme ještě poznali že někdo upřímně modlit není to pro pro pro toho člověka tak nebo že bych v a. Je to třebas spisy se mu bude zdát že byl by si že to bude třeba pětkrát dělat modlitby ale že pomoc boží a to z toho důvodu že třebas sám pro tu věc se od dobry udělal když se mi někdo modlí tady toho musí být ochoten do toho sebe vyložit jež si nemůže prověřit tam kde jste mu na to se modlit to znamená že může budete na pro toho vede. Dále je někdo za to se modlí toho co chce aby se stalo tak musí náhradní udělat něco někomu jinému aby si to od slovní protože jde na bych to řekl lidově v když někdo vybírá na protože to tedy jde tedy ježíš ale není ochoten fungovat jako se to se to se vede od kříže. Je to od děje ale není do činné to chce aby někdo jimi že za něho říkáš mi zahrad ano a tohleto se pánaboha netrpí protože jesiže ten člověk není ochoten sám pomoci taktu co ode o by si to uvědomuje nejvyšší přít ten nemá právo od boha chtivý něco co z tam byl nebyl ochoten udělat jestliže ochoten. Sám pomáhal tak právo to je to jak jsem tady říkal kdo rozváže na zemi do jež sám rozvázání dost váže na zemi byl tam věk svázán s něčím dobrým takto může toto dělat jiný člověk nemá tu od vedeme vytkl o to není to stát vjemy tím že jsem do prosebné o něm byl do ale přesto že to ještě do pak budeme že je vám také známo že když někdo modly ve někoho tak ho. Ho mu vlastně dostává do od ne to je třebas ten dotyčným není ochoten do toho obdobích a někdy pokud může i to v plave před předvídat věci tam teď ještě o něco takového u ne proto že každá jiná pro z ba není jenom vůle v či vjem nýbrž dávat. I při tom dávat kým nové ten dotyční bude také ovšem upozorňovat na jednu ti tedy a že tady nám namítli že ten člověk který se modlil za někoho vám tyto podmínky plnil tak tam tomu kdy k němu se ta situace ve li na a tak ti a která pádné odpovědnost tato stalo a ona toho za koho protože modlil. Je asi tak poloviční nebo ještě větší než kdyby tam ten kdo se modlil mít pro sebe udělal mu ježíš kristus i otčenášem vlastně stanovil mi ten pořád ho mu a to znamená kdyby řek jenom přeříkával neni vůbec jisté že by na hodnot měl kde ve že ano on přitom musí přeříkávat aby věděl o tom. Vládu aby tomu dobře čili když si že říkala otčenáš tak si vlastně uvědomuje prvek vývoje života ne od nabývání a to je jak jak do toho boží to je to důležitější je vše vlastní denní nebo víra mu v je že tento obrat i nebo kdy člověk nabyl. Věřící byl pro věci nýbrž určité již stal li že co je správné dávné to by se měl modly byl by jemné o věc tak je nejvyšší aby tím pomalým ku kdy byl tu vší tat a toto je aby přešel do modlitby do nebe nejde systému který je vám. Tady přede dále v je systém který ji školsky je správně správnému ale fakticky znali dovol denně aby potom na to ne že ho povede do pravého světla dělat to ale řekl s to teď kdybych na to za to z nebe nebo ve mně tak aby je to řek je ne. Že to tichý kdyby člověk tímto způsobem postupoval postup vím hřích od těch ježíši totiž my vyšší tady opatrně a proto ji život tak čilý protože situace kde ten diktoval a v je pořád za co se do do prosti i kdybych to mi nevyšel výklady ještě tamto ještě tamto ve ve ve do pořádal čili bych radil zároveň s touto vody ve když. Ve vede do svého života vlivu vyšší když od typu a kromě toho všechno sladit lásky plnou činnost když vyvede dva prvky ve toho nebo víme není tak tam modlitba třeba nejeví výměna stojí ve tu mu a to děláme z nás velí ve sebelásky anna váš dejme ví. Vede ještě viny do braní čili když by to on byl nadále o stupních taky mějte toto na mysli že že to jenom důvodu kdy takových analytických také přebýváním aby to byl rozumět ale je si potom dovolily nakonec jsem provést ekg vy to přesto tak vždycky tak vyšším modlitba než prosebná. Je modlitba rozjímavá modlit na dosti na vás to jste v jak radí převtělení by měla vést k tomu vědy by na stupni prvním stupni kdy měl ve k tomu aby člověka polepšil ve jenom rozjímat o svých příštích a o ctnostech které chci abych nebyl a jestliže pomocí modlitby nějaké dosti na. Tu nebo od do za nějaku na ve viděl se osoby další ctnosti se do nebi tak bych ještě mi vody ve mně praně pochopitelně nejde nebo životu za ním že ne tady bych měl vážné námitky kdyby tomu to způsobu jedině se člověk vedle úroveň rozjímavé modlitby tak by se snažit aby se. Od vší příliš kde točili kolem nebe tohle to co říkám opravovat ve rozjímavou modlitbou znamená pořád v že to že nebe je to že jste se podle všech vás ale musíte být prostředek k i při modlitbě není nikoliv je že ve od je podle jeho názoru rozjímavé modlitby je měl být že nedoví nějaké sebezlepšení nebo pro nějaký hřích ku nýbrž. Mělo by doby přiblížení se vlastní vše ještě mnoho myslet odstranili dám to o vede ale to se jimi najisto tu patu slov tak se bohu při kdy je pro by to mělo být ale také prostředečné by byl vody přímější jakýsi bych měl době dal rozjímavé modlitbě dělat jak jej dílo dále a to nespočívá odbourání za do nebi. Že by to bylo stačilo ve tak by byl ten maje nadít byl spatření ti věděl dobra kdežto záleží také na tom jestli dovedu všechno to mám ještě měnil rozdat a následovat toho k tomu aby ta modlitba přední přednostně měla do se stal rozdal všechno kdy je tím kdyby někdo. Vším co zná plní ne maje vede vedle něho nebo k tomu že by mi že ve na protože i kdyby li chyběl by mu vše potopu vody které který měl a toužil by se zradit na pátek na bojoval by sám sebou tak bylo by se tu že od do ve na protože ne že také že by si něco bohužel brali mnozí jiných ano většina z nich se to dobrat těla nejenom davy ale. I životem k rovni primitivní vzdát se něčeho znamená vzdát se toho vnitřně především se mi platno že třeba jenom ani vy byli v tak že jsem tedy udílí jenom člověk se vzdal ale toužit po boha musím v sobě zdola větu proudu od boha a to myslím i boha i duše u boha. To to není chudí duchem jak to mám být při ve kdyby nemám nebo rozumět jak rozumět víte toleto sama o sobě je problém který bych řešil možná že by byly se toho od si o o jenom tak v od od kdy je tak že v době abych se dostal protože dal také jemu vědy příkré ještě že třebas čih. Víru v čili nabývají zkušenosti řemesle nebo tak taky majetek jej k sobě ale je o to abych se tím oděl abych byl dobrým řemeslníkem mysl že by mi že ten doby by dobrým přítelem nebo do byli v tom jsem za ve na není věděly od je aby to bylo dobré byla na rozumíte ve kterém žil a to zachovávání podoby. A je mu stalo se třeba zacheovi by byl našel hlediska jen na den který chtěl dát všechno své jmění ježíši kristu bylo by ti dispozici ve to se může ježíš byl napomenula říkal není třeba kdy ještě své povinnosti vůči těm vidíš si živitele zde odebírali tuto možnost aby někdy i dále denní polovinou. A proto teď kde k tomu aby si ji byl dál aby nebyl nával do byl veliký úrovně o do je tu bych chtěl vědomi dával dal nebe a to je to jeho dávejte příklad takového že od ti zažila že boží k tomu aby ho když uměli sloužit řádně tomuto světu nese v rozumíte svět příliš a vědouce že to vůle boží že když také tento život. nějaký smysl toho že mně by je lepší se ve vás že jim je vírou že s tím stejně důležitý nám jako třeba že jsem od li ano to ji není protože kdybych se aby jej živil aby se mně stalo to co se vůbec dal do věk že by byl potom na duchovní výši takové že to byl opravdu by něco dělat tak tady chybělo říkal kdyby se bylo. Je tedy za lidem ani by byl tak brzo zemřel totéž o sobě že to co vy si je či kdo to tak že když je ti nebo sebe li je to je primitivy z tebe i jiným sebe či doba to je jiná věc to vynořit z u nás by byli ti životem toto nedá pochopit vědomě ve vidění na kříži to nejde do nebo že dělat nebo kdy vedle let. To vraceli vyložil aby pochopila jak to jde postupně se člověk pak vede k to dělat že by nechtě je třeba ale ve od ve ve pro něho no ne aby si sám nebo že dal větev na které není on musí dělat jednat tak aby ten život o byl zachování jako obé nebo tak to není zde na takové jako děj aby nemusel by se ve své choroby víte kdyby to zdáli. Mu tady že toho by ji k sobě že správná rozjímavá modlitba aby poznání že je od a není li ve když od boha kde umím není k tomu ale takové je králové točení kolem že ta modlitba nemá tento charakter a člověk to jsou moje ose při dalo je třeba. V ve mně nebo moc se citově dospívá nebo obojí je chybně a je to že on jíte dát ji byl to on taky sám se sebou příliš byl bylo a jít padá do tak kdy byla ve říkal extaze ve osobě na ho vede na ve ve za správné protože je člověkem ano prozrazuji že než nerovnovážného. Tomu že nějaká část jeho bytosti dávali pravé a co na když byl na někam na pro odstupu na padnout protože za tu ho z toho řekl že tahle na dvě a toto třebaže přiložil na je to vědět dále že ve se tak na mně by ale to není ten který vede i dělal či pane vede stal by se dostane dál dělat rození tak i ti tedy tím nebo dělo v den nebo nebo i a ta padnu. Ale toto dojde tak by člověk měl při do tají si byl li tedy říká pro od li dáti mu vět že od něho popsána v v je mu kde podívat jít zde lebedit chybně stromy temně a jakmile tohleto dělá a ti ti dobu citu přebývá tak. Že si že prohlubuje dánu do ztráty vědomí tohoto světa a kdyby na takové řeka vyšel smrti kdy vzejít ve o dal bože rady stal ono mu to ale to je to je ve měli dovolat vjem do bez tedy na dvě nebo také dávat bo nebo prázdné byl on zná on tam předvedli od jednou te to není li nějakou ženu byla brát za své a říkal když i tady máš dvojici. Která taky zná v praze a e e viděly před vedeme předvedli v je být dělat ba je to by tedy byla jak dal tomu i ta je brali vedu podivu od boží ve vás tak to jenom tak aby je dostal stavu se probudila říkal denně by mu dal mu to dobře vědí že to tak nebo. Ale tím že si že to dál on tady boj temnou ho do kdo rovným obr za obrat ve je to s těma ženskýma ve do že je to dobré nebo oni byl by to zde na nebe ne obrat sebe že byla provedení byla šlo do pro věci bylo by mu ho protože od doby bylo do nebe a to mu byla velice činnému také jestli je samozřejmě tam modlitbám má. Přeji do takové pro není stále užšího okolo boha wu boha tak musí ji v tom by nějaká zákoně kdybych těch zákonitostech je to on říkal vody věděl mluvit tak by to bylo velice dlouho nebudu dělat jen po těch mu v každém případě ta modlitba řeka vyjít do citové oblasti většinu člověk nedovede že jinak než pocitové. Také že ještě ani všichni žijeme ve vykonávání citovému zaujetí vůči bohu by vůči bližnímu to byly zabili není správné ale svědek jemu kdybych stačilo tak by byl ježíš kristus řekl milovati budeš panovat kterou jsem se své a ne že by si zde ve všech zde ve vší své člověk by měl při rozjímavé modlitbě vědě od toho tělo by se jenom citově. To o nebo při jako dar v když se budeme dvě po všech stránka vejít do nekončí kdežto přejde do vy do modlitby ti vede případ mu najednou ta povídavost nebude možná že nebude schopen dále rozjímat povídavě v on bude s tím bohem chycen a že a to tažení bude tak mocné že mu vezme slovo. Zen nejenom do vozem tu ale bez nebo také v zevní takže kdyby se tisíckrát ve že rodina tisíckrát byl když že nebyl na že bohu před ano to je tedy ta je mi vlastně by mohl přejít do extazi a nebo by nemohl pro bylo mi že by toto ticho. Vešlo do jeho věčného jestliže toto ve věk není nejste vším možno v této nad toto ticho obětoval činnost jít to znamená vědět že když něco dělat třeba v jenom tak k tomu potřebuju život boží ale tu sílu boží byli potřebuju do potřel k tomu abych byl prstem tu cítilo bych to v nás to by si. O boží která se nazývá o navodit byl ten spokojeni ji brát anebo neklidně na vyvíjet a ono se na chce abych beg dvě ale li tím byl den jít dál a tím od za či či pochopitelně lidskou činu že když před tím proč byl tím tou eta proudu toho budova. Není lásky pro od vody by se stalo dal by to láskyplná činnost klidná ale mám dojem že nikdo dveří neudělal ze svého života mimo modlitbu práci v domě kde pro od a že dokud nedosáhne vnitřně toho této modlitby jít protože člověku denní. Život vyd od bývá někdy málo někdy jít a když ten člověk vědomě nevstupuje tito lidem ve nad a s bohem ne tak ten neklid se dovede na zem a člověk se při dát moc daleko mu on když totiž zakázal síly že od boha vzdálí znamená je z něho bez víme začne potom když dostanete proto stupně modlitby něco zneklidňovat be. By musel jít ve by svou vůli působit tak aby v ve chvíli doby kdy neni přichází od věci třebas na tedy v tou v na tak by to o dokud se nedostane do klidu když to dělá jenom tak že o vstupuje tak řekli že ve zdraví nebo za ve se o dobrat že byl nemožný zase brát v ale jestliže on se odebere li ti neklidem k tomu. Dělá něco nového na janu nedělal že totiž po od mu smět patřit když i vy slabost když postačí milosti bytostmi a my je věčně slabosti je vymýtit to není věc dané kdy musíme jít takoví jací jsme a náš život dycky připraví tak že jde denně řeky není kdy jan čili my musíme opravdu k u že svými slabostmi tam kráčet tady je neklid který jde. To se vzdali vjem zevními okolnostmi ale bych ti bože než si zdál ježíš jeho pro je tomu tak nechci se zdáli jak mám právo ten neklid není rozumíte kdy měl zajít okolnost jiné nebyla láska k sobě a dosti prováděl jako vrata si na poli i v domě zároveň znamená v pravém a proto mám právo taky neboť neklid je vrcholem. Za od boha i ne pro mně osobně největšími svých den a malicherný žil mu že se k velice těší chtění porobit těžké jsou naší než li že když všechno by jen veliké temno doví od toho odstoupit tak hotové v a do sebe ve ještě kdy byl na sobě ještě dělat dál a tak ta žena či vší. I neklidní nikdy vedeny tím že by v je tak říká na tak dále a tak slouží k jeho a buď která by žilo dostáváte a když ho při ve že jako du od boha tak ten neklid velice v ne nemusíte se sami bičování ale okolnosti do tedy je. Lidem a dal od naučím nebe mu a to by byla ještě také hranice modlitby rozjímavé je to vědění nebo v jsem když jsem říkal že na tedy on tomu by k a zároveň přitom říkal že mám zde na odevzdat situaci od do ve že říkám jsem. Snaží vejít chyby jaké mu obětovat v na by říkal do tak nebo by že ve říkám ve zkratce mu že jak se říká svou slabostí bohu taky dní a nebo nebo nechat jen tak klade na by tomu tak li nebo slova ano musím ji vody bo nemusím pád si pro toho slabou tady máš slabého nebo zase prohlašovat to je málo. Tady máš slabého ale to říkám jenom pro vysvětlení a vezmi si celého i s tou slabostí a za třebas do tou bylo neuveď být protože na nemám ale ve za od že tak li na vypěstovat ano že třebas že to je to v to v chvíli se obojí byto jsem tou slabostí v sobě na pojem ve výtečná citovat mu že mu kdy v sobě pro to aby bohu mu to by potom do vy do k tomu jenom co mně je. V něm propojuje v tom může být účinným prostředkem k tomu abych a k bohu ta mu ještě pro pojem na prostě ano že do boje slabost taky tak mu a to prosím taková slabost třeba pro protože na maří magdalenu be své celoživotní slabost a ona obrátila rozumíte ona sebrat učedníci pán ježíš že ano a tato slabost vede dal dal na před. To není tak před tím protože na vede tu okolnost se vraťte vytkl namítli protože o to nebylo tak jak vám řeknu taky neřeknu vám nebylo nad že by se dal kdyby vám uznali kdekoliv slabost zůstali a o to že se ve slabosti do dávání pochopitelně že se na dál postavená na principu dobré vůle. na li si matné neboť čili jestliže bychom pochopili správně nauku ježíšovu danou symbolikou jeho život na tak při jeho narození lišili ve jít sláva na víc se od pokoj lidem dobré čili celá ta cesta i pro vstup prosebné modlitby ne tady začíná dobrou vůli. Se polepšit k tomu bohu patřit a tak dále pokud možno neví slabosti když nemám nemusím zbavit věnoval že je tedy vyššímu do že mám právo od přít protože vám dobrou vůli li k tomu bohu patřit ne protože bych jako byl nechtě se sám na že to není to máte pravdu do jedno od také do ba ano ale jestliže o začátku pracech. vede na klid lidem dobré vůle a ten by si stačí velice byl ona byl řeka dokonce ve tak také na tří mění třídění všechno roste rozlišil dobrou vůli je to ode mně projev dobré vůle je bych zůstávám vědom nebo kříž díkem ne to není pro je ve dobré vůle je především pod v toho kterého ni taky. Čili vy víte kdy by základním je kdy mu toho co považuje za správné že schopen toho či ne a kdy by mu to okolnosti ženich nebo dále za vším a pak musím trošičku o to panovat taky dobu v by si že aby totiž mám na mysli který ne že bych toho slabosti dál vyvodili že bych se daní a nedovede se mu odevzdal tak by jednat. A že bytosti pořád byla někde od a ona část možná třeba na vší kdy bych tak k němu ve že byl žení jsem se o smířit s tím že ježíš kristus ukazoval svým životem ježíše pro člověka takového jaký byl že dejme tomu dal svět záře bezbranní a nechal na vím na světě víme pořádek tady zdařit ale připravoval na to že bude je do doby vědomí lidské vše těchto. Tou nějaká aby byl rád cesta vedla že mu tady nám i ve dovětek ve by tedy podle mého názoru říká nebe do zná správné nebo dělat všechno na to aby ta zdá že ano a teprve pak nám pravá ono i od boha že za tedy opravdu se na dycky nebo ta mu. Ale taky dostal on totiž že chtění plně než prosit a to potom řeknu tak on kdo to jenom od by byl by se domu do do na konci a vedení v na že bez vedou do že v ale musím v nebo janu že bůh chybně v mu vjemu ještě že i v tom že jdu k němu. Ale za vše bůh si přejeme jít někdy ano někdy že by to nebo ve takle činné mu příhodné tak ano ve nějaké kde by zde tak si přejdu být ba ven být ba není do nebe on rád be a be že bych řekl být není chybného když zažil všemožně zda mi vých be. Za sebe že by dále přesvědčil že tímto sebezlepšováním ten mu dále na mohlo by se totiž dál že bych na při že my vidíme ono hlad hlad ale proto vešli mu vědy je tak je mi ten od ve jít dál be na mi to že to nikdo nejde be a to vede be chyba protože ona vede z druhé brání v že se uprázdní pro milo. Bolí třeba ve ještě velice chyb v tak v jeho boží domě právo a možno výtku je tam plnit en proto na každém stupni je zde pro vyprazdňovat ano když jsem třeba začáteční když jdeš třebas martina ve nu el viztež třebas to byla na kříži ještě nebyl jsem ovládají kdyby toto bylo dr.