Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Š. Byl bych se ještě vás to dobra na kříži ještě dnes budeš se mnou v ráji kdyby toto bylo pro na co mně říkáte tak by toto to již li ve byl tedy v nebylo v pořádku on v tom byl akt lásky a mně nebo to je zapomínat že tohle obrovskou roli a překlenuje veliké pro tak sám osobně bych k tomu říci o své bytosti že by byl nikdy nedostal ani nejmenší. Vy nevíte je to milost vyvede nevědomě neudělal není ta a tak by bylo ale které se učit vzali dobrou vůli vy do byli zároveň opravovat v sobě místo pro boha proto říkám že to všechno co na tady vám přednáším když nabyl na víte to je nesrovnatelný ve za školsky mi dal bych od začátku naložil ot. Byl tak věky katolické ale je jiný po z bo ano pád to nakonec řeknu ale teďka při kde by vyššímu někde že to všechno pro říkaly a to k tomu soustředí na boha ano jestliže totiž člověk potom dojem že bůh to začíná za mnou tobě tak. By měl tuto chvíli považoval ber li své důležitou tam by bylo že by měl tomuto tažení do přát být ta že vinu měl tříd a tím nebo vědomi že při mluví byl může jedině tím že celou svou myslí. Nebo ve že toho boha a není tady totiž v této fázi jestliže se člověk s praně co že na boha že třebas je nejvyšší způsob modlitby je za potřeby jedné věci navíc aby člověk podrž byl tomu soustřeďovat se na sebe protože když my nevíme když vím že se do soustředění tak o to bude rušit vymyslet dobro. Čili on by měl projevy v takovou v královnou od rodu odosobňování její bylo by měl se do k na kraj toho spojení s bohem a tu bych chtěl pro viklat že o dvou věcech že koncentrace vyžaduje přípravou vzdálenou a při pravdu v v k měnily o boji splněno ko. Přebrat se na boha veme provede člověk se na boha než soustředí na tam nějaké jiné myšlenky které oni a pak není v do stavu ve se soustředil nebo vzdal hodni především ty myšlenky a možná že by že oni ti myšlenky než že toho boha je to proto váže pro špatně doby řeky věřit protože jsem tou to modlitbou obratně že to že tím nebo za člověka to na bujení nebo jakmile protože na o vám ten by měl. Že vstoupit do vyšší fáze modlitby a může se mi vystoupil do byl na od ale nepokračovat v koncentraci protože pravá koncentrace neunavuje na s když byl vědomí rozšiřuje vědomi a sbližuje člověka s bohem že že by byl u či když dostala opačné než o nama takže kdybych jenom třeba na od to je všechno dobyl na toho svědky ještě jenom pro byl. Čímž ve říkal že by to také si co těla na boha aspoň v ale mně přestože povídavě toto jimi je třeba napovídal dělat to jenom překládám je tu školy zaujatost překladem do češtiny ano anebo na to vede toho ne na znak vede toho co říkám námi nějaká zaujatost ano ze kterého čerpám slovním nějakou vás dobu vám předal drž ještě žil kdo by se ho chtěli na dva na to by tedy z čeho se tady svědky je že. Že nemohou od názvy než by ona kdyby řekli o nade tak s čili tady dávali vizi k ku se to dělat správně že to dělám ze svého že to nedělám z toho zájmu o boha který je dvou strany tam dal nám nějakou jednotku zájmovou a bůh v je při se do a proto to že vrací daleko by se stal to skládám tomu kdyby či dal či daly. Či čím dále vědomější ale čím dále být musí mil při žení vědomí že tomu tak není tak je tam je nějaká chyba o které jsem samozřejmě jestliže se co přejdu nebo ta tak přesto jsem tady naznačil poznali že to není jenom sednout si do správné pozice nýbrž že tím se může začít ho doporučil před tím za či nýbrž přeli. v to odlišení z tohoto po nich chtělo soustředění na které si tolik indové otroky na faktické soustředění životem životem situací myšlení způsobem hodnocení a tak že nakonec v této fázi člověk dokáže se modlit neustal ano kdy přijde činné než ten kdo se naučil. Třebas napřed tu při na boha ale od boha dostali nazpátek se klady než se tam vešlo tak ten naději že je to modlit jinak mně a jestliže při kdyby přitom své tady dopouští se veliké chyby ne protože by měl dojít k opaku názor opačnému názoru že je absolutně ničí že jím vládne bůh. Že tomuto názoru upřímně schází taktem dáme ano to bych podívejte se my jsme ve na svatém století kde ten člověk v daleko větší možnosti vede to mi než měl ve středověku a do ve stravě on může daleko dříve přistoupit sebevýchově než jak to předpokládalo třeba v ve člověku. Člověk to by se vám dal kdo je kterému starověku ji v novověku i v člověku že obě od denně možno človděk a pověst ale řešit katolická toto podceňování se mi zdá být navíc že si myslím že to ježíš kristus že to je to věci ale není kříž ne ne ne nechci když ježíš kristus si v a když jednou. Je nějakou nějaké studny a řekl samaritánce ženě pěti můžu to je to vona dostat z volně žijících v ale že když těla mi že věčně že li ho a no tak prosím vás jakým způsobem o na si to zasloužil ona ani ještě jako zaživa je nestavěl na vám vůbec kdy oni to navrhoval a byl ochoten dát vodu po které se nežízní jeho věčný jaký je pohled. A to znamená kdyby si to ještě oni evangeliu a četli v tom život ježíše krista tak byste zjistili že na každém stupni je možno přejít proto na každém vstup ovšem je ono částku ovšem to jeden jeho či když tam vstoupit začátku to tam taky napsal bych o to kdo. Slova ale ne na konci a odtamtud se padne protože například extazi stačí či a extaze je podle názoru svaté které je je pád táto na ta veškeré byl to že se mu to na pád tak od doby co ho že můžete povím nadšením ale ne polepšení dostat extaze znamená vědomí existence boha na. Z veliké tu ke člověk ale potom padne a jde dolů a bez toho že by za mnou denně ten nemožným že se být ničím a od konečně správně ale je že z z z si že vědec na říká být jíž dal a ještě tam do dál ne ti že na tomu pro sebe všechno omyl nebo se ve mně neví že ho a tak dále je se polepšit do toho co si žilo že by. Taky děláš i my to on ji je to možné no tak abych to provedl na pravou míru v tak že je možno si že od začátku ho se dostat do značně výše ale být si vědom toho že ten stav který jsem nabyl není mu to mně zachránit. Od prostého pádu protože tedy dost dobře je nevidíme jakých to vím že člověk může se uprázdní pro tu velikou milost boží abych si toho pána boha uvědomoval aby z jeho života bral svůj život vědomě tak bych radil aby člověk během ne nebo jenom činný nýbrž aby také bylo rozjímavý. A aby byl taky soustředění aby to je všechny druhy modlitby jen o to třebas vyprostil za to co potřebuje nebo prostě přirozený aby chtěl aby proudila všeh prostředků pravou jevilo že také že se na ti jak a tím by přežil tomu že by se jednostranně vyvíjel totiž jestliže bili ještě své jenom modlit jako v ba že. Jsem podceňoval budu od své činnosti to nebo něco světské ho a ve že se člověk modlitby tak jsem narážel na veliké potíže v tom věčně život že jsem všechno světské po do za tušení a tak se k němu neměl protože to odění takový poměr jaký bych je být nepochopil smysl pro život smysl každého do kroku že to protože jsme tím sám o dlouhým vývojem ještě než svoje proto abych to že. To mohly popadnout takový jaký je vedle tebe cesty k bohu a taky devět let jsem jim to bude mi že ven rodiny tohoto budu do zříci protože opravdu tak dát chvíle kterou žijeme ježíš víry že žita a s bohem již tolik vědomi a teďka říkal něco co si že neví promiňte že když vizte do spojení je to jenom strany. My bychom nebyli bohem spojeni tak že i my se můžeme spojit vědomě jste nevede než spojení ale jsme spoje vědomě může být dojde k vinni když na to vidíme dal do činné spojení ve kterých je ve vtělený bůh ten a ztotožňuje ve všem ale v mu dále nám touhu uši uplatňovat své být činný. se do velké pokušení od bo ano a vědomi či ve a pořád i od boha pryč do toho stvořeného tak že tam od toho musíme nastolit zároveň s tím patříš víru odevzdanosti musíme patřit svou činností ale přít a to jste mi řeší mými jak. proto pro dělat nýbrž za čas opatřit aspoň v tom že udělám to víte z tíživé kdyby to dělám pro sebe neboť nebo pro by se mi to nařídil pane něco navíc protože on si to jemu a tím mu to do dále si sebe obětovat jak my to či do se neuměl vývody že je mu to nejde tak pro všechny i věřímeli a ti pak mi modlitbě a kdo ve od jeho právě. No a to ti musí být dostat do vás denně po v pomodlitebním protože modlitba je pro běžného člověka nikoli dále nově ale to byl záležitostí teoretickou protože on se může modlit teprve jako takovou modlitbou nebo pro toto o nějaké činnosti začátku a to je málo tvrdím že kdyby člověk se od něčeho na co od ní. A jenom jednu nebo do toho byl že to je ono toho vší tu tu ve tak ve ti že všechno je to vím proto že musí člověk pořád ji bohu k tomu aby se modlil na musíme právě na čas a to musí být jeho modlitby při se řídit třebas nějakou tedy tou správně jej svých vidíme kdy křesťanská malá a v v v v v i v tak jale k tomu že by byl k ale vůči mně. Protože když kristus že byly pro čekat tam kde je říkat ne by tuto dát k tomu na pomocně že vody ve s i z tebe i toho jiného odtamtud kde on je bych si dovolil tady před ve k rad a proto to taky tomu tak protože ve spali jako třeba to by bylo. To je víc těla vám pochopitelně zdálo kou která je být podloženo od tu nad ještě s ním tak že do byla čím dál dál je právě na toto vlastnění pro lidi a že udělal dobře a kolik dál jež a tam jsem byl upozorněn od ča. že bych jej křesťanskou tyto vých ale ještě jiným způsobem a teď je na tom nechal být než jsem do od co mu přestal ano a tak jenom protože se mění za mnou od ten tito a ne překonal těžkostí na jiné. Je že ten ježíš dostal poměrně nad ano nad určitou výši denní i veliký ni těžkost mi ještě málo o mu dát na tady že totiž ta není domyšleno kdežto každá dál kdo mi vše každá taje přesně stanovený též dál ví. Pak pak a nebo třebas křesťanské dál vět tam být potopa při vnitřní modlitbě všeho dokonale pro wattsova od pak vám to bylo dávat a ještě jedním nedá nedá a pak dával vše nebo bezvadně takže jsem byl tím tak za u že opravdu jsem podceňoval obě v mám na to to byla vých vedení není vám no o to že my své. Ti dal že jsem spatra hleděl na ježíše krista a ono to jsem nepochopil smysl jeho život a o jednom z jeho myšlení ky ma bohužel do než oni a po jednom z jeho myšlení v po ti vinili dál nikdy dál plně ne ji a. Ale ten úplně zanechávají stanou jeho tím od i život a tu bych ti tím je vám vám do vás že když najde bych ta je duchovně o do vás wu protože on ho převede před na na boží i ta a řeknu to je. Ten žák totiž od začátku oni pak po jeho a když to ten mistr to ve vůli toho a sám sobě a svou vůlí do znamená on svou vůli co si o vás a on ho jenom že není aby se k vám ho dokonale a za toho on o jinou vůle. I o pekle a tak jsem na k tomu nebo povím pořád po a ho potom vono tahleta ba i vám tu velkou že mně ho dál jedno zda vedení to znamená že nemá člověk mistra. Taky není schopen i první kroky ve do tak i toto mi prostě dělám jako od ku do mít to nebo pane znáti o svou bodů mu kdo na ta byla je to jedno po je doby je to je radžajoga nebo atd tak na nebo látek a no tak když to nová o svou bodů dávali mu v není jen za druhy tak tají doba ve vede i vy. A před nýbrž také jiná protože to je to veliké odlivy a těžko chybí mi čili je to co ta individua není o které indové správně říkají že je na to od toho co je ve mně jít dál i od toho je tak málo o tom co dál co všechno musí být když si to všímal řeč. A to vedení spočívá v domě předává duchovní dělal k tomu že vám to o to proto o to a do nebo i ta láska by v předávat duchovní a ta dává ho do samo co by to dělal říkal třeba o tom a to za oni do dělal na tak ten řád. O tomu tak obrovskou moc od ho ti mi o důvodu ono to tak všech vana věk tak i a to voni by byli zasvěcovací mít a tam v které individuálně vedli jedno je to život za tu a tam od opravdový jeho. Poučky o to být dívaly by být ve do života jsou u mentálním pravidlem od od svou stávalo v něho dál to by dělal za kterých může jít to by bylo kdyby věřící i nevěřící ježíše když to ale to je tomu žíti tím jako na to na bavili kdo ho ani dovětek existoval to je to vymyslel. Kdo ve myslet tak se proto dávají za o to řeky kdo tohleto že větev sebe a něco se dostane na vyšší úroveň poznání pro přijde na vědomě v tom je taky k tomu aby začal věřit či za toto stane přibral na do budoucnosti to a to je výtky nikdy to na vás u pozorní pro všechny věřící dopravím k jeho početí mění tam neni proti je tak bezvýhradně o tu ho. Není proto kde se my si musím být jeho život na přímé vážit to jenom to mi to tak to nikam nebe to znamená on musí všechno co věřících ne uskutečňovat skutky jenom myšlení ano a pak je to v pořádku a kupodivu tohoto spíše o to nevěří v něj věří li odtamtud. Takže přesto v tato stala když bereme také totálně život ježíši mu prostě o když ni a že vše řídí to by tím vším tam to je cesta bolestí pro kole to že to ostatní výtka ale ta kdy za jeden od pro výrazný spočívá a tam o by rády by to tak i tak je že tím co tvoří do osobní spát a čili on vlastně je to. Je veden osobně a jakmile přestane být osobně veden tak za pravé do šla k tomu říká toho co jsem na boha bez přívlastku a o to jediná nastalo dál oproti osobnímu vedení v že při je to také ve soustřeďuje na boha či je třeba abych o to aby to ženami dál ne od ti svého tak že to. Tam třeba svědky je se na boha zakazuje věřit musí věřit jenom ti bych je li kdy miloval tak deníky jeho vědomí je na ni tak i do praví že je a i u boha ostatní zakazuje tato dobra to je od dál ale joga karmajoga a překlad také vidění boha tak bych pro ni je třeba věřit i v této víry to na musí nastoupit víra kdy ano. A kdyby bylo obojí vedle sebe tak ten smysl toho žáka vyvodí než ho ono mu ti prvním při prvním kroku aby zanechal ve vše ostatní je a právně protože by že ta víra vede také spojení bohem tak věky ve jakápak je to víra vede také o tomu tak je že tato víra toho mistra po těle to je povede či. Ten mistr pravdu a proti tomu na víta ale vím že to opět i kdyby zvali záležitost opravdu od kdy když že za ti víte že za či o by se dal od sebe kdy jde o o o tak je no vona od od otcova domu sami mu že to prosimvás to je že v atd. A je v pod i toho ne na to je ta tam od tat a wu bez toho vedení pronikala do o o ho o oni o no a my známe co ve mně nebo život ve není tak ale mají. A tak ta dále ale tím že člověk je vám o ho ho že mu ho od toho kdy ono obilí nebo pád od ten ho do vedení a to ho anebo o ní. No o o o ti tam jdeme li ho k vám ho voda ano tak je to ne. Od dál od znal ho vědomými a ve ano a jak to ve mně dále že ano ve by pak a že by ho a ne ono to tak. A že by byl k tomu aby vám dal tak a on be vede a dále ho od toho dal aby byli o bohu nebo že vám to víte ve o právu a to pak a to ve vás. Že a byli dál dělat tak dále jak jít dál a dále ta otázka o ten jan no tak ho od on na to. Ta by pak za to zda také v době i e o je tady na víte a on za mě. Je li na tak dále tak ba za toho a no a pak je to ale od a oba a my ho. Ale no ono jo po dobu od a a no a mně ho dává be a no be. Pže po na maje to byla velkou o že to z na totiž ježto když se to vono to za chabého ve schopného dokonce smrt nemožného ale také váze jste si dávali tak je to všecko málo protože dokud člověk není nic pokud je něčím o tak u od ze ku řek ani pod žádnou jsou nedostane tam jsi mi poznání proto že jste před jenom o tom je ta. Kdežto mám zkušenost že toto jež jedné nemohl vůbec nic či ani čili to je mi ven rozumíte teprve pak se dostavil neomylně poznání. A poznání jednoho protože neproste zvyk že vy ani v s kým řek totiž poznáním oděné silou nebo nabyté silo takže ono vám to po uskutečňováním toho co byste nikdy sami neuskutečnili a že by najednou když je to je že protože nejste vnitřním tak s tím poznáním které se ve vás místo v tom právu vaším totiž. Mu stojí v není že že i my s tím poznáním jste se vo to mně bylo všecko a to ten blahý následek ještě je to co v tak budete si to s tím děláte syn nemůžete přivlastňovat kdyby si byl jimi se teď teď jsem to dokázal byl dobře mi to je že to nedal to jenom proto jste ničím teď budete si to při jsem jede na kabát přestavá trpěl u ona je to. Tam je to byl před tím od a tu pozorně čili vás smíme milé překvapení málo cestou neptali si tu jde tu na tele bych bych to by se dal od že vůbec nebyl klade si uvědomili že je jenom nádoba prázdná je užitečná ale říkala otce a kdo to není opravdu prázdná bez než na není o nama když sem říkal ano když se od tam kdyby li proč takové schopno nebo tak jakým říkal prosim. Nás teď tím že dovršíme na době bylo v ky dale mléko tohoto světa je tam třeba si při ve se znovu s ky protože tam na nebudeme krista být že je čistou nádobou je samozřejmá záležitost protože člověk se sám od tebe nevyprázdnil se mu kdyby vyprávět ve všech nečistot proto pravá bych se měl za zlé. Kde převtělil si říkali bídný hříšník s to by se pořád dostati tekla pronikavý ve dostatek kdy tento nedostaneme te to není možné abyste to je to pocit nedostali poznání boha o toto není možné to je to v ale protože člověk se může v sobě obracel dvojím způsobem bože jsi li choti nebo sebe hodnotí kladně a nebo sebe potírá ale v obojím případě i v tom. Že se to potírá řek sobě vrací tím se odvrací od boha jo a potom podiví že k tomu bohu nespěje li že bych něco řekl k tomu co jsme si tady vysvětlili v zpovědi před svým kou konané že totiž on neni správné si myslet. Že prostředky které člověk používá ke své duchovní obrodě je svou wu absolutně platné když to platné relativně ve stavu do stavu ve kterém se člověk nachází když je člověk nachází člověk ve stavu kdy je u sebe ale dělá něco pro sebe. Tím do toho je že žijete žil v národ někde v ve mně asyrské je jsi žil pro sebe jednom a u sebe i si že tomu dostavují je tak pak nemůže i při noste životu ani pomýšlet na to že by mohl se vědomě spojit s bohem není možné protože zatím hospodaří pro sebe. Celá cesta po bohu byste která se dala návodný jako cesta od hospodaření pro sebe hospodaření pro boha ovšem budete stavy dlouhá a označiti těmito dvěma mezníky nedostal či to nedostatky či je třeba ji rozpitvat by žily jestliže potom oni se od těla povalil kdo po mně zaslíbené tak než to jenom o to opustit sebe domov vi. Totiž do určité míry sebe tam kde člověk se narodil tam jiné že tady byla jeho prostředím byl to největší co zažil a tak dále nešlo jen o to pokud čit tyto hověl o po si částečně sebe a to již tele za mi dal nejste tato nejistota to vede vstupovali v tom je veliká mohu to. Protože zbavuje člověka sama sebe ty věci podlehl tomu na ptáků nejistot ty tak aby se vrátil zase k dělat kde tak nejisté dal se při vrátit že od o rád tak co do musí svým způsobem překonat a oni si taky museli sebe překonat že nebyli takový jako ten abrahám pochopitelně o jenom poslouchali mohli váha oni mohli být jejich ti. Moudrost nejistoty na každém stupni hraje velikou roli jak denní nejvyšším stupni třebas dejme tomu pro svět tokem který ukazuje ježíš kristu dále je třeba od činili možné odejmi ode tento vých ne a co je v v moudrost nejistoty kdyby jako byl si jist že to pověděl nebo na nebi to nebudu dal byl o to debatoval to byl vzal měli statky ano to na muss. Ale ukazoval že mu to na to by samo vyčetl volal v to co vysvětleními se mnou ale jako dál když potom se dostali na půdu ale svými prvním to co se jim dostalo byl stát on oni si malými roku vede se co přikazoval e ale něco zakazovalo ě a oni bych ho dal si mysleli a e e jež je o tom věděli vás v tom e že totiž e. Někdo dělat dalo e let tam budou spaseni nebo pro cení dobře dařit a když jde o dělat tamto byl tak do ve taky dobré ale to bych to e nebo že tato oběma směli v v tak je vede li špatně takže to nebyla další vědom dát e e neštěstím tím že my jsme tady v že apeloval na jejich sebelásku nebudete li poslouchat budete trestáni jak to tam jsme se před přitom dale na koně a. Víte tento v prach začátku je jak se říká ten dáte začátek moudrosti taky při na nebi rovnou nedat ty mu vlastnostem nejistotu strašně které pomohly člověku k tomu aby si tam do pravda že bych mohl s jednou špatnou vlastnost to o bohu nemenoval a dokázal známým bych jež jsou stejně dobrými služka mi božími jako ty ctnosti. To ovšem nechci dělat ne protože bych dal si vybral třebas byl kde tak budu co možná nejde když tady činné nebo kdyby byl novými četl tak by si uděl špatně obrázek o tom to je spíš tak na ale co se od než tělo bylo aby když nemohl věděl co jsi mi bylo odstoupil od sebe tak přeli ještě a když musel je to jste nelíbilo aby si se musely se při tak že. Když činit světím zapírali to došlo tak daleko že se nevíme než je člověk to byla panna maria a e e k která jste byla za šli tak dalece ě že ježíš je v v by v to ohlasem jsou to plnosti trpným jsou hlasem kdy věděla v společnosti která je tam taky ky kterou set let do vedla nebo kdyby byla jsou když prohlásila tak. Ten se stala hledáte otrokyní li to je n ne v svobodná že nade prodělat tak nemohla být rovno vládnou ženou rozumíte to dobře věděl čili ona bez hlesu bez pomyšlení na sebe vzala na sebe tohleto jeho rozumíte a to je tedy vlastně řečeno tam dospět pěstování dále nemůže na něm. Ten svého při takové může trpnost v čili jako pro byla panna nalije uvnitř domovů že povolal kdyby konal a to co to byla je pojednat prašivou otci se musím umět zapřít v z mu a to jsem ještě pořád byl z vůli obvykle mně ji ve v první ona by se než že od sebe odstoupit jinak než takhle málo to v či na to. Spojením vše krista když to se potom jinak na neví ježíš když tu v kde kde je jeden znamená v lidském těle tak od pak je poměrně nad nad ona k ne neboť on mu všechno námi pak teprve může věřili že kdyby s nimi sám a nemluvit te než u vět pravdu že v tobě žije že ježíš tak opravdu. Nejsi sám ale ty mně když nám po narození není tím mým způsobem e on je to v tobě to by mně on tam v tobě nežije jinak než že ten nemluvně by se dává chovat nebudou jste to je opatrovat nebo které když to do do pole tak poslouchal a potom to dějinné takže v kristu ukazoval jednu je mi jenom poslouchal jestliže. To než je vnitřním vznešené dalších teď dětech poslouchal neposlouchal nejenom jinými kdežto on také o slovo když je k jeho poslušnosti při spojujeme a přímými ve v postu hosty dal by jde jenom na ž je to se on nás odchází tam jsme že mi do dávali jsem se dával nebyla že to dělal ten je po mu hleděl dal dal jsem když se se mnou v. Anebo nedělá ježíš kristus dobytek a po jordánu to je vyšší fáze je že to je zdání tam dělal jenom toho co chce bůh otec bůh tedy to neboť se dostal situace že tímhle ti těmi cetě vědom se tak daleko že se vědomě stanete syny božími c a to neni tak trpěl za nás všechno obsaženo do boží kdežto před ženo. Živěji taženi můžeme velice a organicky navazovat na vůli boží kdy víme co od nás chce a také víme co od nás nech obojí ono by stačilo pod i denním člověka vědět co nechce a toto co by o potom klidně dělat to co vydělal a jimi plně k tomu neměl bůh tak by to bylo pořádku i to by bylo možné a tím je dostal před přes tři. Taky ovšem pak by v této fázi je třeba abych ty vlastnosti lidské které při dobývali svět noste předtím nevim také poslušnosti aby nebyli hospodařit svými bytostmi nebo jednotka mi ty na svém vlastním poli nýbrž aby hospodařili pro v když mýho že ti učedníci stále je když vstupovali do služeb ježíše krista tak jež se viděn. On na sebe ale on je hned při práh úvod řek ještě plné činíte zázraky pořád odváděl od nich a tím se mu nepodařilo třebas v u toho jidáše aby ho odvede od jeho vlastního mínění nad věci které měl ježíš kristus tak to bylo záměrné protože tím nastal nadáti na sto křižování to je zase velice těžká kapitola vysvětlil ale i ta se vysvětlit velice snadno se je v ale. Do těžkopádně vím že to pro zdlouhavé pro vynechám a potom a jestliže takhle se to dalších osobním vedením boží tak jeho musím toho osobního vedení z a když si to ukazuje na tom kříži k zase kvality měli vyšších fáze sebevzdání li se op jiná pochopitelně protože toho jsem byl šli po tom ty tři roky. kdybych je to jenom ve se stal pro že opouští je bych chtěl aby neopustil tak to je to vrátil nazpátek a zase znovu o to začne teď ten koho proč tak o to trvá po bohu stanou jednak činili jako mnozí z vás ti hlavu na tom chvíli civět do smrti e to je veliká chyba o o o ale myslím že ty fáze to odosobnit jsem tady naznačil. To všech tyto myšlenky šel do byli s tím že jejich který se na nás abychom otce odstupovali tak se dal dal na nich chce abychom stále sama se ženili při vnímali poznání že musíme se vyprazdňovat byl pro tady by to abychom byli prázdni ale aby v nás mohl působit bůh při je on potom. Způsobuje ten vzestup a do mínili jak jsem prázden povalit tat toho že my na nějakou protekci nýbrž mírou vyprázdněnosti jestliže tam je blaženosti v jeden se třebas předsudků které měl tady se nebi dal do pravdy na tak by je nemohl je to poznání dosáhnout a jestliže svatá které je v je e byl den osvícení se dostal do sama ze sebe úplně. Se stala toho že chtěla trpět sama aby se stala nýbrž trpěla tím co je za ježíš kristus a jeho utrpením dala na sebe tak božím mocí se dostala přesto dotud těžkost a každý z těch svatých která jest kasty svatým by se dostaly k tomu trvalému spasení a se dostali přes moment spásy chci trvale muss. Spasení se dostali tím že jenom uznali že sami nemohou že nejsou vnitřním ale dělali všecko možné abych se něčím zase nestali jestliže například dejme tomu svatá kterou jestliže se potom řekla no tak se mými a ty si vše k k a tak teď dělej co chceš. A on prostě popad byl předpoklad byl od doby mysl a dělal co chtěl oni to na sobě když tady řekl to bylo by ve co to je by si to dětského styky na to by byla posedlost ovšem to bylo ono i jej most by nacházíme u mnoha prázdnu byl to po pól po v ani myšlenkou na kou v rovnou kdežto ona byla správnou myšlenkou posel byla že patřím bohu a bůh je veškerou mocí. Že vedete moci není vůbec žádná moc žádná existence žádná trpnost tak to je trvalý klas stál v ti by člověku ani napadne že by měl nějakou schopnost a při tom e že bylo okamžik jen by je e jež je to schopnosti bych od země pozorovatele se ve jevilo že se vizte buddha jakmile řekl o sobě i byl jsem byl na tam v chvíli přestal. A e e spasitelem ne protože byl vymazání vymazal něco jiného než neví že že ano vím o bohu o na před tím ta které v je to on to byla tedy bůh půl šel od sebe pro ty které je rozumíte asi temno větami a jestliže vůbe kde od sebe do člověka tak v trvalý stav pád. To co se mysl ještě řeky novým pochopitelně ale byl to by byl sám proti sobě ne to bylo zrušil li to se pozná co je vlastně obraceli jeho a dobrého ale řekl jsem vám že to jsou ten by vám bylo jich v jedné a téže bytosti měla by být nějaká. Jednota osobě lidské tak se nejen jedná jednat začátku cesty protože kdyby člověk pro krátkost se snažil tuto jednotu v li jednat tak by nemohl dospět k tomu budou kam se vnímá dost pět i pro zlo musí dozrát je v pohádce je že a toto je. To proto málem budou se může relativním zlu věz se u věnovat tak je relativní dobro a po on dozraje tak se to po jedné a odnese dost probrali pro mi byly od sebe ne a jedno přestali a druhé se klidní do z toto tedy to ovšem symbolicky řečeno málo toho protože to je úkol. Je to jsou podobenstvími toto musí potom o tom tím že ho života jak tam on odděluje postupně všecko napřed se odděluje od rodiny pak se odděluje to se to dalo za toto od rodiny potom od učedníků toto rozdělování jen na své váze a to v jednom porovnání se to nedá vysvětlit a chci jenom jednu věc jakmile člověk dospěje k tomu. Že vážit že uznává jeho život by měl být že si zem do mým jediným stádem který by neměl alternativu tak pak o pro atd při je že toto upřímně pak se o dát poradit tak tady radím lidem kteří jsou ochotni jednotky dvou životní sílu nad k k k k k i s tím jít jedním směrem. To bude jež dycky nový to nevole ten minulým smysl života byl vždycky může nový smysl života proto ježíš kristus radil aby se ode o tak je na protože z toho o čem náš je vyplývá řád hodnot který rozumní než jaký jsme měli kdo od ve se ten otčenáš nemodlí li ovšem když se modlíme slovně kde myšlení. Vidět tak to ještě nezačli modlit to upozornil že jsme svého začínáme se modlit teprve po vědy k tomu krát obsažen v to je náš ti uznáváme a host nevíme plní je a je třeba tam zpočátku se modlíme o tak jedná tak musím uznávat boha do něho od se mu by ho uznávat si jeho neuznávám za svého otce. A to vám to je jako by nebyl o tak tím přejte ve krát stanovený v otčenáši pata musím boha poznávat do svého od jinak to ostatní co se děje na úrovni která nemůže velet ničemu jinému než k tomu to neni něco co v této ano a jestliže by po tom co byla uznávat. Otce boha nestačí věřit že to je třeba si přát aby to jeho on králoství jeho moc přešla do mého života aby on tam opravdu tam byl aby ta dělali viděná všemi za za do on a proto když se od jen při království tvé tak o to musím předali vládu boží nad svými věcmi si to nepřeju tak jsem se ještě ne. Se vody. vám to kdo takle totálně se ve se po o před odebral ale protože vás upozornil napřed v tak je to nebudu vzdám rozebírat tak pochopíte že si mohl kristus dovolit žádat modlete se protože jestliže mám na mysli tento rádo hodnot obsažen třebas otčenáš a podle bylo co zažil byl tak jsem vlastně od si je tady jednota mezi mými jednáním myšlením samo. Vy dvou o musím nebylo otčenáš ani přeříkávat toto ve neliší jestliže si tam něho musí mít na mysli se to musím pro něho nikdy nemusím pravou hodnot zachovávat bez ten životě když například se dále před od nedostal věci kdyby například dejme tomu on se v na že bych ještě než když všech tak dál že v nadměrně. Tak tento řád je také na to vše proč jsem od jen za se na věci když musím se doba všecko co potřebuju k tomuto životu ale starosti o jen nemají představovat určitou míru v z s i nemám a k bohu se obrat co je v prosbou aby věděl více než co přítomnému okamžiku potřebuju protože všem. Byli v jeho rukou nemohu by chtít nebyl by správné aby mít co chtěl než aby přítomný okamžik mu patřil i se mnou abych tam měl podmínky znamená v možnosti životní za který bych mohl ke jedině mu sloužit a klidně plnění když jedete je bez bližší do nejvnější všemi v ten nebyl. Na tom ven když těles plně pod mi či životem kdy k žebrákem neboť tím pojmy jeden který je ale holý život to je ten ne máte chléb vezdejší než k tak bych nemohl by do hlavu bohu chopit rovněž tak že že dožírá v tom životě neumím odpustit vně něho se nedá toho et že bych se vymanil stavem mi to. Nemohu chtít musím dokonale od pouště tím jsem modly rozumím do vody otčenáš tam doprovodil často rovnou že dokonale odpouštím také my taky odpuštěno tím tak prosebná modlitba a od protože na že eminentně prosebnou modlitbou je v i když je na okamžitě jinak není kde je to vs když je spoléhání se na pomoc božích když co je to tedy to tak nemyslím. A čemu neodpovídalo můj život dal život podvádí prostě vůbec se nemohl její u z tady žít a podvodu nebo v tuto nesmyslu protože byly to říkám ale nejí pomodlit tak tak samozřejmě teprve na konci tohoto řádu se modlíme neuveď nás v pokušení. V než na konci proč na konci protože teprve když tento rád tak je plním tak mám právo aby bůh neb po kou je dost toho při které je totiž ustavičně pokouší k tomu abych tohleto co tady vidím chápal jedinou skutečný skutečnost to nebude protože to je by je to tomuto nepokoušet v když tohleto nepovažoval za jedinou skutečnost fakty. věže jinde na co v když to je protože je to skutečnost kdybych to nepoznával lépe řečeno li se jako jedinou skutečnost tak když na to nemohlo soustředit v protože toto jeho co že tady se dostat na to na vrchol této úrovně ale je to proto ho této úrovně se mohou se dál žádným z pod k se přivede neděje se musíme tato choval se z této úrovně a tam přestanu být pokoušen čili když jsem všechno. Před tím se pomodlil svým životem teprve pak mám právo protože také doby toto bych se byl bohem pokoušet stane to tak v že se zrozeno jež že člověk žasne jak to je ohromné vymyšlena zbav nás od zlého to znamená pak se teple že dal na konci že se pak se teprve vymaňuje člověk seslat této osvobozeni toho zlého osvobození toho kdo spočívá v tom. Teď ještě příklady kdybych chtěl přestaneš fungovat ono pokušení od boha stavy svým to je na skutečnost a to je jedna z důležitých věcí kterou člověk s často zanedbá v dříve přečtené a ještě jedna ano se modlili věřili boha jinak nejdeš modly že tam ukřižování. Protože pohřben jež vstoupil do pekel před než které jsme kříž když to by to byla činné rozumíte to by nechali jsou ještě se vypořádal že by že člověk se dostal by byl ne aby tam řečeno kde ž ku proto řekl že to když si je taky na tom čili to je nával tak dát do druhého on se musí se věděl že tam je to znal jen o ji způsobem věděla včel. Zabil zavraždil sám sebe že ano kdy byl fyzicky zbaven jidáše ježíš kristus v ale to co potřeba být duchovně duševně mně kdy vyšší oblasti a proto plnění musel jím do pekla a musel to je ti ni do bral je jich bylo i na ty kdo byl z bavit jejich u čí je relativní do byl zbavil funkce tím že ho nekonal o na číši neudělal žádný zázrak než cestou. Bez kříšení nic své a s to nemůže mění se v beznaději ještě na že nedonese se příliš takového on opravdu opustil to relativní dobro o po že relativní žilo on tím že přesně vypořádal v tom pekle vstoupil svět je ve svých dobyl a tak dále to všechno znáte soustavně pořád jedině pak mohl vstal z mrtvých i vně pak mohl vstoupit na nebesa jinak to nešlo nebe totiž je to v tom bylo že je. Absolutní které se nám vůbec jako dobro nejeví proto stalo jisti správně říkají ne ta o že do něčeho neplete nic nedělat a při před před jenom při všem vět a to říkám volně ne a tak je to s tím pravým dobrem za nic nedělal ale to je asi tak jako je to lidsky znázornili tak prostor jej tereza pod ten zase základní ten vstali mi dal je a proto vám vše. My těmi pád kam mi že ano vykonává nějakou plátky bez toho zakotvení by tu práci nevykonal a tak je taky s tím absolutně nebem do toho je zakotveno v všechno dobro protože to všechno dobra všechno všechno relativní zlo všechno je v tom zakotveno to není proti sobě to je prostě vedle sebe a umět to tak do dokud se přednostech tomu za pravdu a to. Ježíš že jestliže bychom si nic chtěli vysvětlit to vstoupil do jaké žel jakože byly tak se taky věda že on tady obecně všem osvobodit relativní zlo od ti toho úkolu relativního zla rozumíte zbavil tohoto úkolu relativního zla jako z bavil ze sebe před kříže toho tu koluje kdy ho dobra to o nekonal vejdi světly něm i to potom ještě ba je to. Ale jak by mu byla taky z ale u pozornost na jednu je s že nedá se to jež světly když když si toho jsme také z když před skal třebas začínající kříž že musí se i od začátku věcí ano a tak ho by se se mnou trpělivost protože my vršku a na na jestliže ale při to je mi všechno to by bylo moc dlouhé ale tak. To není totiž jemně on jich napřed přede on řikal ježíš kristus v které než tomu oni ky vše napřed potom říká a to byla dojmy váže tak ve si musí jednat se dělit když jej začínal když o začínáme jako člověk překonávat že mohu vniká že se mu nevěnuje to správně jsem se dostal světské dále ne po. Šlo kde ještě si nemohla vystačit do těch nejvyšších pochází a když také radila tak že by to bylo tak byla pro ty lidi který to proto řídili od pračlověk své hříchy ne ono to nešlo o no protože on oni si si nemohli je tu si mi co se nedoví v protože to je on je o vniknout ve říkám že jednal moudře ale vždycky když se mně šlo nějaké pokušení tak jak jsem. Mu říkal zítra nebo za hodinu nebo za vinu tu ho také jsem ho o to povalen na pozdější dobu po vniká se mu z toho ježíš kristus na rok o umýt je jenom na roku v je postačilo a potom se rád ti po tom ale mu neumí stal ano druha a nýbrž pěstoval. On dal nos v ž dobré jemu v tom to svět ti to znamená umět to není přece jen je to míchá své pěstování ctností je z boha to je to je ne že by tuto fázi přestane znali je ale tam to opravdu končilo on zatím jen všemi dál štěstí. On posel to svou dostat do takové že pravosti i byl by to s ním mohl utkat a tato o spočívá v tom že napřed musel nabytím mnou k tomu ut tam čili to je vší jej člověk milostný a opačnou dosti jak si sama od sebe nebo bez námahy či snadno překonává vázlo jež to byly jenom dobyli ale s. Nedá nám to po ti že ta běžná pokušení podléhat li pokušení toto není nedávno práci tak on zanechává a všechno to do toho dostalo nebo pomocí čeho on se dostal do do vývojové fáze jakoby mu do nikdo neposkytl nedělat vedle věčnost ale protože byl osvícení tady věděl co se dělat to tomu tato cestu že jakmile totiž že to že člověk cítí. Když nos je když to uspokojení jež je to v pohádce kdyby se pod věděla že v věci ano a ne toho proutku tady musí odstoupili od toho ku učili ku toho to je ctnosti ano a to udělal že se dal pokřtít ž člověk ten který o sobě prohlásil že není ho jednu rozvažovat o dále znamená. Že oni žil on se zbavil a to je řečeno jakým způsobem a jaké fázi nějaké úrovni zbavil se sama sebe a je osou za do sama sebe tak to ješ to je milost boží to znamená že to byl projev existence osoby již že je mu hlásil toto se musí no tak to by ba není člověk to je tak to vybavení člověk přemůže si může to toho všeho. Vzdát posvěť přes tím před tím vlastně ho ti dívá a to a k tomu aby mohl konat dobro a to a také k tomu může posloužit bez i ti by dovol nemoh kola to nepřímý dobro ale teď se stává pomoci toho svého a protože i zde na svou č je věta. Vedení duchem mu to nešlo vzdal svými že ti by mu to je bůh a protože ten kdo jej teď si dal věděli před svým setkal tam v tom jordánu že také jedna ten člověk je dušeni vede prostě je duše někde na poušti když si nic nikde pro toto jeho od prou ještě al klášter je jenom to je to jediné ale vy někdo ještě postit zlačněl a při ale musí člověk jej k tomu jordánu pochopitelně dříve než to. Dělali to k něčemu žila později za že to zbytečné přestože tady spojitě to jednorázová události v životě lidské od to musí to mají prospěšný v do toho vět čili opakovat prospět krádež dal na tu telat se to podaří ono tam je to když i dali bylo dáno prostě byl stoprocentně provedeno je a tady mi to pravé vím že si pro pak to pomoci. Ono to tak to toto toto se těchto pro tento stane je jak by to dál nešlo a teprve když ten člověk zlační a to znamená když to nemá čeho vyžít a hlásí se o život tak je člověk vyvolá vyvolá jeho totiž proti svému duchu věta by tomu pokud to je tam vede na tu pro a pak je třeba aby provede v to co jsem tam řekl v této wattse. Že by města hle po něčem ani po slávě ani pomoci ani po bohatství je nýbrž aby ji znal svůj správný poměr k bohu a ten prakticky provedl to znamená on tady k tomu satanovi říkal neposlechnu nebo. Že budu od ona vyžít aby svět i to co oko dal někdo kdo ho na vysokou rodné ho tam mu ukázal všechna království světa s veškerým bolesti a slávou ne co co jako prázdni existuje v ž v vnitřní stav odkud jež jsou všechny věci tohoto vesmíru do byl s v s s veškerou svou z v jeho slávou velikostí patrny a od on tomu odolali v tomuto pokušení toto. Všechno mít on to dělal taky pokušení skočit z toho chrámu protože to bylo žila ještě ještě odolat že tomu ten co tomu říkal že by psáno že ti těch andělé pod chytí a to by si se stane bez za pět když psáno že potom ve si jen že který přijde poznají tím způsobem že do skočím se na mu ani si. Mu nestane vedlejší věčně a on to neudělal proto ježíši nevěřili on dal ježíš to dali velice na o protože on tento za zrak neprovedl aby si skočil to když to bylo rajské od toho on do toho od tomu že někdy že mi jsi ještě do tak je člověk to nevěděl že na to ještě do tam za na ale oni si to někdy děly žili je křivě než jež proto si tady že to že jde do chrámu. To je vyšší věže čili toto je mi že uvěříme že si ve sil než on to neudělal a čili v době se stalo to co on řekl na opak při než točení ale rozum do tento nám toto kdyby se muselo kdo by byla je a tu si se ti to je ten sto opravy rozvoje pro tento chrám a to na tři dni podstatu. Oni všem tomu rozuměli oni to musí to pomyslel že on si tam vedeného na přeskočí on říkal neměnné tak to není míněno by nerozumíte symbolice s tady bych proroků to je to jsem to jsem schopen této chrám postavit za tři dni v to je to pravé je přeskočil nit která a bych to by byl detailně vysvětlit dale že nemá co by křestní toto. Teď prostí jak věda ale jede na toto upozorňuje že to by byl příkladný důvodu pro že byl popraven protože tam dostali taneční pro že bylo řečeno tak si říkali o svou stal by že to co nám tady ještě tečeš ve a on říkal on chtěl kdosi s tímto probral čili do za tři dni postaví je to přeci není možné on se co. Věděl boha no a tak protože byl obžalovat z toho prosté stavy protože to se to vůbec ne morálně protože oni ho z vody mu nerostu oni rozuměli starému žákovu tomu rozuměl o to že roste jinak než oni protože žádná stavět na tam byla také podána nedělají nechápal na tak jak tam podané nebyla v takže jestliže ten ježíš kristus překonal. Tom že jej v tom smyslu na poušti že to ne neměl dale mu z ti aby mu člověk sloužili nýbrž člověk se s tím duchem myslí nabil moc š aby mu jeho sloužilo aby byl s dal mu sloužil tak si mohl kdybych s tato na dvou z nich může i dále že kdo dalších dále. Kdy do toho muselo sloužit ale nešlo to jinak aby se dostal cestu střední fázi toho osobního vedení a nemyslete si jich že ten jidáš nekřtil nebo kdy ještě dělat zázraky to měl všecka jako ostatní apoštolové to je samozřejmé teprve postupně jak miluje proto dal dal jeho. Kol začal v či zda v prosazovat své to znamená přestane sloužit v tom průvodním smyslu pokorně že ano bez to bylo na sebe nýbrž z lež co je měl ohled v to není ve své mínění byla když. Tam vyloženo i máš tonou na hlavu toho ježíše byla velmi přebrat dal i děláš řekl to je veliká škoda kdyby že tamas prodělal kdybyste od peníz je by se byl odkud ji na to víčka ale je to mínění člověka který není dosti neboť ježíš mu řekl ne mě. Ježíš dostat spojení ale nejsi osvícení točil říkala čili vy jaký způsobu temnot cení než to co je ženění je totiž budu popraven budu pomazaný a toto všecko o to abych svým bál tomu nám že je když to z tohoto rod od znal a toto všechno se děje jako ukázka toho co se v prát znamená všechny věci. To nikdo ho připravují napřed novou někdo v že bych abstraktní vzdálenost jak při by že všechno byl vidíte jak se při se tak fung že toho zla se přibližuje k poslední fázi její ne kde psí by tomu že u vodila by tolik že dostal na kříž tele upozorňoval tak ještě jednou je přijal do krát mu že kdyby byl ježíš činný nedělali kdyby našli např. Tomu nabyl zradil tato jidáš nezradil on je mu při postupu večeři dal nejlepší sousto předával orientu na dodneška při ale když si všimnu hostu a že těmto jak pod žil když než ostatní neboť on je při ke slovu tedy dáš jaké jemu slovu při než ti ostatní přišel vešlo od toho měl tady osten mi po tobě to jenom. Zapírali v svatý petr nebo před byl když jako o teče do bot tak jsem ochoten to dobro to bude přestat kříž ne říkal jdeme kdy neško toto na příkladu vepři to u to měl za zlé že ano ty se dostal na to nešli sestoupili k tomu oproti tomu jidáš či tedy začlo stal dal jsem byl dokonalejší této věci jsem to dokončil to co oni začali kde všechno než které před jako jidáš se může to oni začali on do. Končil ale nebyl nedokončil svoji vlastní silou pomocí protože mu k tomu dal moc přijdu kristus a že si z mu co chceš udělat děje rychle protože to bylo to se žení a tohleto by vám také ještě říct my se díváme jimi tradičními způsoby nebo konečků na očima na který do utrpení páně do utrpení páně byl dlouho připravoval ano ale ne v fázi. Opravil utrpení trvalo velice krátké kdežto křesťani to prožívali pokud byli svatí třeba celý život že v ničem není ve rozuměj ještě dostat k tomu to je dětskému úkolu který není mečem křižování je ve zprostředka zato tak protože to není celý ten úkol tomu někdo ani nedospěje dokud nepochopí do přede v deště a nedělat to jsem předtím řekl si pro ve to co se předtím tady řekl ano byl pak roste když to to je účinek. Toho u lásky byla a teď když ten jede na když viděl co provedl to za to by chtěl třicet stříbrných děl nebo třicet janově se to nebude jenom že si nebyl takový aby potom vstával myslím že tak to kdyby nebyl pro do proto že jsem toto dobyla proč je na. A že k tomu měl od jede strany ježíše krista v šel střed popravy a to pravil střed zavraždil své tím přežitky skončila ji skončilo úkol samozřejmě která za symboly též do života ukazuje že vy si s kým počínáním zde na světě že žil mezi lidmi dělal zázraky než končil úkol kristu to potom pokračoval. Do smrti jevíme neboť to je k jejich je přesto o to proto o poštou toto nadešla a tohleto čekal také bylo byla by to pro nebe stran ale aby to dobro které nemohl dale věky je si že existovat aby vykonává no mohl neutralizovalo z čirou byla. To znamená jestliže obojí nedostane do takové vrcholné pátek vrcholné fáze byla vrcholně sama se dobra není li obojí opuštěno nemůže se dostat ke slovu absolutní dobro které jakoby nic nedělal ano když na příklady ve tomu co si to byl ten duch svatý je si apoštoly oni si to před tím si jednání. se dosloužily všimněte si to prosím nemohli přičítat jako vlastní na tu či oni všech chovali do věk že to jak před tím skrývali chce aby nebyl to prameni proč od byste v když je to rozbilo za poprava kdy jiný jedna než je než vy dal zatím bylo třeba v rozumíte takže opravdu ježíš kristus musel sestoupit do pekel je tomu jedinému. Protože slíbil co je ještě věřil v tím měla obou hospodařit tak že vůli toho v těch které je svěřil než to u nikoho kapitola všechna stal přirovnal stala svaté vedeme přečtěte si to když řekl někoho taky měl ale ani toho je dal před to je ono ztratil by se tam po pravil oslovením tam kde byl to se potom je oblasti když ví. Neboť bylo a dobro nepozbyl ve hmotné úrovni číslo jedna nýbrž astrální úrovni elementární úrovních je když ještě úrovních je když jeskyni ve všech dob úrovních existuje ještě svou světla a dobra ano a tam všude mu činí ježíš kristus vstoupit je a odtamtud musí s námi vzít že na se jde. Ti jeho toho relativního vše aby se to přeměňovat jsou dělejte si to to by stačilo jak se pochod ten od do další podobně no ale bych to totiž končil ale měl jsem tedy přesto o to o tom že ježíš kristus vede člověka před v v osobním vedení znamená. Vedení stvořitelem ke neosobnímu vedení vedení duchem svatým a že tedy když dali popisuje že toto byl dal no tak tam nevstupuje osobní vedení vědomi že to je můj od chci dělat se v jeho si jen ne se s tím jít do jednoho a podobně toto nevíme když ti. Dal vývojová je tady ještě musí existovat relativní dobro a bylo a ve li se před tohoto dvojího relativně dobra a zla musí být š že nebo soto li se ty obojího dobra za zlé nad tím že ho musí by je mi to dalo tak aby se stále jevů popravili dělo a jestliže se to stane. Tam je to by člověk se to děje tak teprve pak se může dostat navrch absolutní dobro které předem jako dobro nejeví povede člověk přestal by potom člověkem příklady v prvém božím to to chci že tam se na jež jsou z ve při živ svého synovství byl to je na dal proč nestačí potom není synem potom je opravdu jednat tak je že. To není slovo které bylo na počátku to je něco že bůh dal ne na počátku bylo slovo to slovo bylo kou do a am budu tu byl to slovo že tady bychom volili v na on si jich kde nad on v čili kde se toto plní své není slovo u boha rozumíte v. Ale není to bylo všechno stvořeno nýbrž o to si všechno je v domy od to vloženo tam nález se nestvořeným to on do probyl to dale ne přestat výměnou ale symbolikou ježíše to je od a tak to je to hlavní vede v tom výkladu ano či je to to vůbec v katolická na svět je a pak kterákoliv že jsem skal si je nedošla to je velice. To je tato to nezmohla že když člověk opravdu kdekomu tady řekneš stvořeném ze stvořeného do nestvořeného ale dobro to bude jsou část po vloženého relativní dobro ale bylo to byl čili musí také ode od obou dvou kdyby se teď se že neví kdo byli to byla chyba a on si do toto na ono to tam bylo řečeno jak ježíš když ukazuje co to je těžko dozrává toto nechal do která na ve že to bylo. Které dozrává ale ty ho do do kdo podával čili k okolí i tomu řeku co mu ve mu jako co tak jako zázračně na to ty tři roky zázraků již že to byl vrcholem my se této vrcholná v ó a o je tady na dobra je relativního byla ve e neboť také to bylo vrcholně v z spasitele k za ty nechal nebýt zradit pro ni za ni pro tři řeky brzy je to přijde den nebyl rozumíte. Ne ten nepochopitelné vyvrcholení byla tak ten tak velké dobro to tak do zradit pro ni či ne všem že to nedal protože je to jenom ukázka toho jak ty dvě letní se v když jsem si za po víte ve starověku že na to všelijak přelomu a myslím že nejpřednější kým v takovým před vůdcem křesťanství byl mi tady od ještě. Jim to s tím ne tak podívejte se kdybych chtěl nad modlitbou kdo do proč to když kristu k modlitbě starověké kterou do pro do proč to je mi k sil ve kterém koluje se tak by řekl tohleto ty mistři starého zákona si byli vědomi toho co ten člověk se bude modlit k nadlidským způsobem je že by byl by se mylně si pomáhat k ma byly to znamená svou vlastní vůli jak je to jsou. Na dvě které jsem jak tu vůle vložená do to je tak proto klamal lidské do působení chcete nebude vím v je to tak to denn podle nebe ani kolik od nebo tak to byl boku o to vás pro vlastní vůli bude toto neděli tamto a podobně ale tak to je podle se byl celý židovský národ aniž kristus potřeboval do toho se tak to je to po že se magické modlitby vyvede a upozorňuju vás na to. Že dodneška který ji modlím převážně mat lidsky to znamená je to málo mystiky málo odevzdanosti boku málo takové kdybych to byl chtě a příliš mnoho akty vytkli která způsobuje že se do věku zdá že jednou je vyslyšen po druhé není měl tedy že pán bůh je náladový které své a všem veliká šli bát se promyslete protože. Na do která se nám jeví jako na to se na vjemy o rádo se to je faktické naše ne jako by to v všestranně nadlidsky pokud člověk po že jestliže bůh byl bych si šel jak se nám zdá se tak jsme na dycky dostavil vyslyšení stát když na zemi že tak se to je pro nedostaly a vůbec ten ze tyto takle na bili za k ale musím si to dovolit sil aspoň teď se tam jako to vůbec dovede z toho něco prosil byl to modlitba jemu nebolela. Jsme se sami sebe by slyšeli a i ve velkých věcech kdežto ježíš kristus ukazoval od prvního momentu svého stav tohle byl lidmi které stát ve tak ve vedení nic nedělat ale řekl kdybych něco dělat pro sebe ne jak temně a to sou k rád kladeným nového způsobu modlit by se ten člověk se nemodlí kvůli sobě nýbrž kvůli bohu. a to je správná modlitba také v tom otčenáši je to by je že na to se tak se staráme těch prvních zády k modlitby od mentálních která a teprve potom od tu od no ne k se že věčný které zde teprve v tom pořadím zatím prosil semeno tvé mentální stránka při král ty které a tak dále že buď vůle tvá. Na na na se chci mentální jak málem mar porovnat s vůlí jak i ty boha a tak dále vám to všechno to bude na protože oděl ti o dal tak i od atd směle k tomu životu a teprve člověk najde tento správný směr tak se může chopit toho ostatního ne abych si myslel že byto měl do doby vynechávat pro mne ten ale měl by si by vědom pravá že dokud jak do. Při míry nezvládne tu mentální stránku věci tak také tato a od nás bude pokud a to znamená on bude mít dojem že není vyslyšen ale ve skutečnost čili je to tím že klade důraz na tu v pod nou stránku to znamená chtěli něco pro sebe a nedělat to. Poli boku jak tam začátku bylo zdůrazněno a proto se to musel vysloužit jenom svou vůlí tou matky to v mnohých případech nejde protože tady stojí vůle proti vůli kalich který úroveň stvoření proti vůli člověka která překračuje tu úroveň toho stvořeného a tím. Věci které řešit předek není vyslyšen jestliže tak třeba mystik se modlili a upadal do extaze nemá obrazy asi tři slova se tak tato při míšení jinak zlo a opravdu se tam magická stránka modliby která pořád doprovází která o nikdy neopustil neřikam tím že chybná ale zabraňuje mu jak ho při poznání. On ustává v oblasti opravdu obrat těch slov oblasti stvořeného.