Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sna. Bůh nikoho nezkouší bůh na nikoho jsem si ráno nýbrž ten člověk umírá tomuto svět to o a rodí své kde jinde a když neví jak na toho tak se rodí pomalu se pomalu se přetváří na nového člověk kdežto když jak na to tak pomocí lidských schopností které dobrovolně opouští dobrovolně a ne z donucení jako co stavy případě e. Se dostávali se do toho nového stavu v mi kdo si tam seděla v tom že si to může k kam myslí a mysleli si že se s otravou rozum rození z vody je křest normální který pro viděná kostelích a krve na duch jsem tomu není duch řád kdyby mávání což není pravda u to je jenom. Řek bych byl si svým po lidské ale to jenom provede může člověk dokud o vzdávat z ku závazků vůči bohu ale nic víc to co si za masky může plnit anebo neplnit je pro nic z toho nevyplyne plnili a o je plním velmi málo od toho když že ne není nic se nestane že není je to dobré. Ale musí k tomu dělat mnohem víc než jak si ustavuje svědkem si tu kterou křesťané když kristus byl daleko náročnější než si myslíme a jde tak nároční že když se někdo chtěl ohlédnout tak mu to dovolil o do pro tu být jako ještě tam mu nedovolujete co tvrdostí to protože to byl velice náročný a nesnesla dávat jeho nárok jakmile nevíme tak je to chyba tak nejsme jeho janet právo za ni mít nemůžeme stát jeho. Učedníky a o netřeba si stát jeho učit mým ky mým ho kdosi pozici mít ho u sebe i jeho pak si mohu a ne na a k tomu je třeba být dělat co jako se sebe se říká jestliže tedy to nějak jsem na me tak si můžeme říct jsem na svět na tento svět to při našem narození na tento. Svět co se zrozuje v šestém vývoji který prodělal vesmírem do nynějška do on to ne tím kdyby duální dát se v člověku znamená člověk kuje i ním kdyby duální co vám celý vesmír je velice důležitá věc z toho nějaké jenom poznání jenom nějaká existence nýbrž. Člověk je všecko podstatného z vesmíru osoby jedno kdyby tomu tak nebyla tak by se člověk nikdy nemá z vesmíru dostat ven protože on v sobě nic jít k celému vesmíru ke všemu stvořenému může s pro mým pohybem abych tak řekl symbolicky pod těchto k cesta vesmíru dostat. A důležité vědět že to z vůle je konečným jenom že konec vesmíru je tam vím z čeho ale ne kde dát se nesmím je tady umět každého a k tomu a tam je konec vesmíru čili marně budeme nad konec někde v prostoru a v času tam není konec ten konec svět tady u ni z nás a právě proto že tady je. Tak tady je možnost přejít do nestvořeného tady končí stvořené tak je to na tomhletom poznání nejdůležitější nepotřebuju z ničeho víc než ze stvořeného ze všeho stvořeného své co musel ze sebe a ze všeho stvořené o svém ne tím způsobem primitivních se budu být stávat že se budu moři mordovat. Jak askezi pro samo osobě nedostačující jak říkám že to dělalo tele nebo že to k ničemu novým nadto takovou pochod sebe pro schopní pod to provádět aby se tato všechny svoje osobní síly své pravda na tom od ale že se vyčerpají že došli a padnou a u možnou ale co je na tom dobré že před jenom stylizovali svůj život ne anděly do třeba z lásky k bohu to na tom dobrat tak milost. Mnoho dojít ovšem nebudou li provádět křižovat ti odporu oku že oni jako jako jsem nevěděl proč v najednou nemohou provádět smyslovou činnost pro od upadají smysly proč odpadá rozumová schopnost paměť prostě odpadá přitom se tomu bránil že myslel že to moje z mat v že ano to byla to byla no ale jak jsem z to špatně přestával jiná věc stalo. Za co přestávat toto smrti takzvané obraz rodný smím mystická kterou musíme všichni podstoupit pro toho co rozlišil smrt na tomto světě ne bajka proti tomu která je ten není třeba aby toto nějaké dvou období nýbrž to musí by proporcionální je udělám tak jakou mu že krista to bylo za chvilinku to je k jeho životu pojem si na třicetiletou jeho život na to bylo za chvíli tento přechod tak to musím tad. Ona jak to tady na tak tam nějaká chyba v tom a tak i ve vás se právě tím by bylo dobře víme že to člověk je s bohem v to na to mystikové nevěděli tak jako tak aktivně svou vůli zastavuje toto procesu spojení s bohem ale když zasahuje nepatřičným způsobem tak není schopen se s ním spojit zastavuje patřičným způsobem je schopen se s ním spojit a. Proto musíme tu pro mávat slovy o tom jak s tou vůlí zacházet aby nepřekážel bohu a protože bůh je tady připraven co musím prostředním jsem synu krát královstvím u záměnou o kterém se člověku nezdálo ani oko nevidělo ani po konec slyšela jakou váženou připravil bůh od věčnosti pro člověka říká svatý pavla a měl pravdu protože to zažil. Ten další omyl rub mystiku obec se to je spočívá v tom že mně se právním stanou představou o ono spojení bohem přestává jestliže ne odvážnější způsob jak k i s znaky před může pomyslet vůbec je spojení s bohem pomocí věčné blaženosti vstoupil do ve se za že si to byl vrchol toho co oni si přestávali dostane málo pro je tedy strašně riskantní pojetí. Protože to zavání dělá jem rozumíte běda jestli by to spoj do takové blaženosti ten bůh to zaručí že odtamtud spadne apod roste viděli křesťanské mystiky a ty si drželi to může s tou blaženost že tam i po hrozná utrpení a to se pořád střídali při do nekonečna do smrti am vodu upon bylo u mor u mordování proč to byl. Podle názoru názoru jich samých to byly zkoušky od boha nesmysl prosil představy strašně lidsky proč vina zkoušel proč protože by takový protože o zákona se svoji milosti od vás nebo jiným se nedali svou chybu bude v sobě že se dopustil nějakého přestupku přestupků se dopouštěli ano to se blaženosti chopili protože si myslí že s tím že ho. Vede i pánaboha pána boha nelze uchopit a blaženost kterou pochopíme musíme ztratit snažilo to máme pro sebe to blažeností se odsuzujeme k zániku dříve nebo později vivo v tom ráj před byli přebývali třiceti si tak je to tak dostat do ztráta čas nic víc i to i čem tedy nebyl proti blaženosti ale prosimvás ten bůh se vyjádřit nikoliv ananda blažeností. Beztak čit ananda dotoho ona se vstupuje z mnoha s právní a že si bych byl nikdy ne jenom z jedné strany je si tam vstoupí jsem jenom z jedné strany tak dycky je to ukázka toho že tam vstoupilo chybně protože se tam vstoupilo pomocí obrazu pomocí představy. Kterou člověk o tom měl a ta byla vždycky lidská a vždycky klamná jakoukoliv přestanou li že udělá o spojení s bohem tak to neni ono e každý člověk podoby ekg a kdyby vám řekl co jsem si představoval o spojení s bohem toho v bylo oním ničím proti tomu co jsem začal zakoušet protože lidská. Představa o tom nemůže by tam jednostranná odkud tam no tak tak ko přesto o to mám co tam toto prosím to od mnohost mnohonásobně mně odtamtud zase dostal no ano ale podstata věci jiná ale univerzální ano na musíme si zánět prominout že sis to bylo nepřestanu ve smyslové rozumové činnosti protože si myslíme je to k ničemu ležet. Nic dostat přátele na mu na velkým omylu smysly a rozum projeví rosy není kterým jsme udržováni v tomto světě a jestliže toto věření když tam víme od odpadnou smysly odpadne rozum ale tou nikdy jím začneme žít v nestvořeném život daleko bohatí než tím. Od nestvořeném neboť život ze semen jež život omezený omezení prostředí omezení smysly tak rozumem přítelem vším být tím je omezen ano kdežto tam to je život který konám jakou je on tele že v konvergence nekonečnu znamená ten život že se ustavičně člověk nepřetržitě se člověk přibližuje k bohu tak ten s muselo tamního života. Ne jako zde ale tím že člověk si byl jenom k smrti něčemu jinému jakmile vstoupí je tam před si může to k bohu tomu to je v podstatě všeho postatě lásky to začnu poznání ještě existence a tohle to je pravý život takže ježíš kristus tento za ním váhal tohleto považoval za z mat náš považoval za mrtvé kteří to nezažíváme ano. Plným právem či mi svědka myslíme když ale měl smyslová rozumu se tady byl tak by byl jako kámen o to by byl jako kámen kdyby nic jiného neměl ale protože je něco za rozumem a něco za z mysli tak nebudu nikdy kamenném nýbrž budu dítkem boží takovým deska nejsem ze cítím se jím být pardon tak lépe řečeno ano. Ta vás je právě to co nároční době před bez to znovuzrození znovu jak sám dosud potom nikdy nemluvil takle jsem prosím upozorňuju vás na to že jak dneska o tom mluvím kte začátek toho co by z o tom měl být to není nejvyšší způsob říkání to se říct ještě i vzít ještě li porozumět daleko více než co vám říkám dneska e kdyby někdo poslouchal e za chtěly stále. Tak by řekl no nějaký slušný začátek tam byl ale je to chabé doufám že se ještě od vážím říci víc ale upozorňuju vás že v tomto životě bohu nepotřebuje modlitby nepotřebuje ten metody takže platí jako před tím kdybyste byli nešli nějakou. Metodou když se by se nedostali na tento kraj potom kdybyste se neobešli bez metody tak se vrat v te odkud jste přišli do toho stvořeného nestvořeném nejsou metody tam nejsou zákon které platí zde na tom pro svět je tam jeden zákon který je ve sám do toho nestvořené. Jeden jediný jak ten není z tamní pojmy při vyjádřen to není žádný příkaz to je něco samozřejmého samovolného takže správně praví svatý jan do se znovuzrodil nemůže hřešit protože ten zákon neměl vůbec psát ano to je prosim jeho epištole napsáno epist to svatýho jana kde se od sama zkázy měl pravdu že on to zažil on to znovuzrození zažíval. Ježto mine ale ještě by se o tom dalo aspoň říci tolik že po určité době člověk se musí dostat tak daleko že nepotřebuje se o prát se k bohu protože bůh se k němu obrátit a to je víc než obracet se k bohu. Jestliže prostor řekla po mého otce je mnoho příbytků to co my si na tohle toho že jak tam se nedostanete on s bohem tak že od si na to o nic kolem po že pravým vím u poznání dobra a on správného vstupování do boha tak nebude nedalo nic žili jsem byl v ky vů. On byl na to ne po mně protože von vstupování do boha tak rovnat od on komnatě rozumíš a tam žádný postupně do kom na dalším u jak je to co by rozvoje toho vodu dále a ten pro stopě nakonec jsem umím tam se stát bohem pak rozum jakým ho duch nýbrž že se staneme kdy mými rozumíte to znamená nebudeme nikdy ode pomocí boží. Stvořitele po že v nové jeho pravým s pro pracovníky budeme patrně podílet na jeho spasitelském úkolu neboť ě z on s ním to jsme si dělali to to za námi do vás že například od jsem rodinným tak k propracoval na to říkám tomhletom všem to je třeba zabit otcem narodili. Nýbrž žil do na to může vytvořit cokoliv oblasti umění obrat ti práce oblasti čehokoliv může co vytvořil a tím nebo rozšířit vědomí třebas někoho poučuje že něco zařizuje na tomto světě tak spolupracuje s bohem stvořitelem ale tam na druhé straně co spolupracuje s bohem spasitelem to je ten přechod který zažil jakob v noci. Když přemohl boha z toho by dale v sobě to byl ten zápas s bohem právem svou kristova že tele přemohl a přešel do boha a s funkcí spasitele ano to tentýž bůh ale jiná funkce a na věčnosti opravdu budeme svědky toho že všichni svatí kteří jsou různý příbytcích u boha tam pomáhají k tomu že mu spát. Jím a velice radikálně a velice konkrétně z těch zkušenosti které tady nabyli protože oni mají toto zkušenostech bytí řek dnes ve si z přestanu i jiné pojetím než měli prózy když v tom co s to tady šla pali oni to vím hora od u boha ne zdola jak to viděli tady z toho lidského hlediska ano čili oni mohou klidně deska říci tam jsem udělal chybu tudleto nedělej tam. Tento dělal dobře prodělali nebot toto se proto daného není tam co jsem pro tebe rodí atakdále atakdále ano buddha narovnat aby si mysleli že tam je nějaká oddělenost jednoho od druhého to není ale zaručeně jak se vyjádřil kdy viklat pro příští svatí ji i indičtí ale co dělal žil věk a je apoštolové svatý padal. Existuje někdo jako on mi při králoství božím tak o osobě čili to říkal z pokoje k si přestala přesto skal světle nýbrž věděl kdo je ale když to tam on nemůže tak to neznamená že oddělen jako tady o to kdo tam větší západ jenom je jenom jinou funkci provádíme může začít úkol rozumíte. Toť ut nedorostli že dokud kou který by mohl nit kdy byly tam v věčnosti se ocitl dát že vůbec čas prostor hledá takle mluvil o ni do ty svatí dělají tím způsobem že je že se u mysl vět svoji postu k tomu spasitelskému úkolu tak co jsem znovuzrodí protože z do ale když to děláš. Část přestat si si příběh tak zde by se mu to podaří zde totiž velice prut své přeskočí pád příbytků tady zde na světě není mon musel hlady někam po smrti tady se zrazuju tady ne po smrti tady vstupu do nebe ne po smrti a tak přestat dostat jen toho co dělám dale je sice plynulá. Ale velice pomáháte miska lidské ano ano ano to je vopravdu v do z chybě dost nepřesně řečeno ale e bych to řekl k čili suso na do tam napiš tu tady mám dotaz co je to svoje od se sama ze sebe pochopit. Měl mysl to všechno řekli jinak psali ale se přitom ještě nově se nebude veta mít poznal že to byla z vršku jinak nedění tak člověk řek bych oděním do lístky je a vzdálené o tom božím jste nejbližší o košili bych tak řekl poté vy každý z nás to může svým nesprávně. Definuje než si myslíme že toto tělo co máme se všemi jeho schopnostmi že to je něco vám co vám pochází řek bych víceméně z naší vůle to znamená že rodiče nás chtějí mít ne tak názor poradili napřed oplodnění na tak dále protože to všemu je omyl protože on se dostaneš je do stády. vývojového dovolit být prostředníky oni nebyl sto prostřední ti to že z že nikdo z nás neumí rodit čili nikdo z nás neumí oplodnit pro je to skutečnost která stojí nad člověkem stalo mu dán na to jednou byly tak aby dali právo žen v se opilost eeg která není jeho. To je dáno tím velikým sám o dlouhým vývojem přírodním že to tak co nejde ale nikdo zná za to nemůže nikdo nemůžeme jenom protože máme tak zvanou svobodnou vůli do si můžeme třebas také spodním dítě on toto může jít pomoci tím matky ne pomocí čí že mi to může ví. Ale upozorňoval že jenom berle nedorostli síly které se tady připravený které nejsou naše které příroda samovolně trnu při věk kdy byla milión let než jsme se mi přišly ale mně přišli hotovému zkrátka do toho všeho jsme oblečeni a to je to ve je do čeho jsme oblečeni toto tělo se všemi jeho schopnost i s chop dosti zase si říkáme. Jsme nabyli tady když obou jejich je to pravda že také výchovou ale i schopnosti zase tady by ji tím vývojem jsou mi prosimvás to je tu byl i dál záležitost stálejší než jsem když jsme lidi v náš úděl být člověkem jít lidské schopnosti jestli rozvineme nebo ne to je jiná záležitost protože dost tomu máme. Abychom je lidsky rozvinuli a do lidské rozvinutí všech schopností je od do kámen se do sebe a v oblékání se do člověka smysl toho člověka postupně obléká ne naše vědomí jak to že rušení odpravit naše vědomí se obléká do člověka do tohoto považujeme za člověk tohoto mluveno o tom blízkém o košili tohoto všeho se musím. Mít na jenomže ježíš kristus učí jak to svoje káni li padat od toho čím velice podrobně za se vám to nebudu znovu předvádět jsem to mockrát říkal ale jestliže například on bere k sobě učedníky které pokud si je od cestě k bohu tak v první řadě učí věk se. Mají ze sebe člověka ale čím než je tomu může učinit tak něco předcházelo tomu v bych byl rád kdybyste považovali tele ve na či na vás strašně těžko docílit protože všechno kost je že tato kuje to je jedno do druhého tragické tento jednota o totiž ten vlastnostem kterým my říkáme učedníci páně předcházel. Radost předcházelo svatý do ze předcházela panna nalila a to tak je svět žilo u mně co o možnostech které jsou v člověku by nebyla příklad napřed nevyčerpali tyto možnosti konat konal na nese byla k tomu aby ze sebe aby v narodil svět kdyby dale dost nepronásledoval to bylo dost ten nebude protože to osy se na rozum neutekl boj žádala je tak bych musel nedostal domu. Aby šel učedníky upozorňoval že to malinko děláte pořád v tu další lidským žáru může ale okolností toto by bylo třebas vel vím na cestě poznání vysvětli to meditaci je tu atd tímtéž lidským vnitřními pojezte postupně napřed obléká a potom to své tak je a že oni na příkladem je tomu když když toho el když ježíši přijel by se. Učedníka říkal ty si je sám nevybral že mu je vybral otec to jedinečně vysvětleno jestliže vůli kdežto prostí které nám ten nás že to je dál do vůle i činností boží jakoby si dale když jež kdy on vás tvořeného složili není to je zlá na tento závaž o že že může bůh vybral všechno co máme nám vybral bůh je i u křivým kdy námi v sobě všichni. To jsme ještě nezapřeli neví je boží vůbec tělo tak taky jsme neprošli tou školou panny mariině svatýho věta vším tím že narozením betlému na co bylo dáno toto když tohleto projděme tak plně přes toto dostanou učedníky tam v pekle pane kdy ne řídíme a první co se na chce abych slova rušily v je. Jsili ale ne sobě on je při na od prvního momentu k tomu aby dělali zázraky a ne aby bylo čili aby křtili odebrat se na věta dále vite čili aby nemysleli pokud možno na sebe pro nedokázal o to tam je krásně znázorněno v protože oni se ještě věděla znamená oni byli z ve že mně to jde jenom do určité měli kdo tak pole jak toho bylo zapotřebí protože to. Ten vývoje ale věděla můžeme s jednou vše ti to si na toto žil co říkám to je rozvoje byl není celé cesty poznání byly tím po mi do od co to by pomůžeme tím že řekne hle on je učil poslušnosti mistrným způsobem a do mínili jak byli poslušni kdo to nemůže nic dost je tady ze sebe rychleji kdo nebyl poslušen jako třebas jidáš ten se sebe svlékl přesto jste byla stal. Učedníkem páně ovšem tam to co ze sebe celek ne potom zvláštní úkol než velice důležitý ne zanedbatelný bez kterého se do svlečeme neobejde bych tak řekl dělo to je odliv rovnice pro co je řečeno když všechno by se dalo do řeči o viz mělo vysvětlit ještě na další kapitoly pro nebudu dělat mi promiňte a jestliže dejme tomu dospěli ty učení si valně. Tomu okamžiku když kristus umíral na kříži nebo předním jej jak si vzala nemá možnost se bránit nebo na to co dělám tak ježíši nemá dal vleže na zapírají že to od když nechce abych odevzdali svůj život aby v něm zemřel na kříži todo zemřít že přesně kříži ten stát za za čím se zemřít ve je to vím je tomu čas kde žije po svléká. Musím to své fáze je po vás oni postu že například mám o tom co je káni řeknu heslovitě všechno to slovy pane je si svlékla do života normálních k i dosti neboť nemohla by je vrátit do stavu svobodné žili která moravy manželkou na viděno otrok v níž byla by byla ženou která porodila na svobodná ne to bylo pro musel přejí bude věštění. Bylo že jde do jemná bylo třeba u čili co znamená v ale ve kterém jsem nemohl opřít nějakých vyšších stavech být co svatý pavel říká zdali tento zažíval v těle do milion je to nemělo nic čili to je třeba po tak v tom vyznat vůbec není třeba ale je třeba od jak je tam kde se dalo odtamtud do se narodil z ne k tomu je třeba. Samozřejmě určitého osvíceného rozumu tomu je třeba také další do světa nebyl nade všechny vláda látka to jeden ze způsobů jsme se dání ze sama sebe vše všechna nepravá se musí přetože nevinná musí se zabít ta zabije zrovna to co není podrobeno ten rozum tam se poprvně ukazuje svou do tohle podrobeného to neposlušného bezvadně znázorněno a potom to co létáním pokračuje právě ten člověk je pravda. Tomu svému okolí toto je velice obtížné se na to tímto způsobem touto dovedností toho co je dokonale to poto to ještě uměli křesťanští světci v tom v na nedokonalému to na to že se pozorovala el v do oni o to byl první plní byly pro svádět ne ona přesto poslouchala tam byli tělo mravnost dovolovala jen do míry a bych to nedokázal nebi tak bylo typu dát od sebe. Od tu zapudil ne proto o to ostatní mistři nic víc kdy se stalo že měl dobyl do dovolila hodnocení stát a potom to svlékání se dal do přemohl ježíš kristus se to napřed byl při do byl dověděl v tom jordánu že synem bože na tak dále potom při do pro satana to je pořád bude vám el potom ti učení si že se museli david ježíše je o to o vedení do další svlékání. Potom pro toto na kříž do se o do svého ducha temná noc ducha tomu říká svatý jan z kříže předtím těsně temná o smyslu a toto je to nocích zase do z kříšení a tak dále a to je další svlečení z těžkostí které šel zažíváte v tomto světě tak celého ježíše ku za to pravil jejichž a co mi byl to co to tady sedělo on mohl svými pojezte nebyli taky tam dokazuje že oni dalo byli on říkal. Abyste mně uvěřili hlasem skutečně tak si byli projevil proto mu porovnal byly to tam přímo tam za nám do může ano tak vel to dokázal byl mocný ale bez tohoto netýká kdyby byl nic se nestane když spojí nic se nestane jakoby jedl jakoby nejen pro ten pravý stav duchovního člověka je nic nedělá když se zdá že dělá že je to poznali všechno samo samovolně jde. Že bez těžkostí a bez špatných bez karmických následku my tomu říkáme o protože nebyla by karmu od od od z křísení mrtvých nebo svatý jan říkáte že bych to je sil znovuzrozen nehřeší zkrátka on to je pro že tam ale teď je další dotaz toto něco jsem to kladete na jej řeči řekneme do čeho se to je ten člověk. Obou léky on on bude potom existovat to může stal a to co na tak je aspoň toto je trošičku protože přestaň musíme nebi nikdy sestavit ani byla vší mystikové do čeho se to je obrali on si misse on si myslel se to ve se do by nebyla jemnosti pod ještě že bude ještě blažení toto se oblékne protože měli přestal on jaké zažil dosti pozemské tato to si posilovalo právě blaženost nebeskou taženo. Dostane existuje stanou se stal čistě ale nedostala sama osobě ne tam není rozdělená ale on byla pod stát pak od bych to jednota jednota poznání jednota bytím tohoto lásky je to všechno jedno tak prosimvás a při kdyby byla on na věčnosti po tam dělal jen to doroste padá kdežto poznával věčně ano. Miloval věčně kdyby věčně aby se musí dát onom ustat by se to že on musí tat u po stále věší vyšším zavede on si sami lásky dokonalejší v tom vybití dokonalejší v tom jeho poznání to je ten život v nebi a to co je zažívá on dale na tomto svět těla se tady je on jinam rosy protože pro si je to nezažije do okamžiku není tam musí zažít dale ona se nemůže pro o dostat kladného. Taky není jestliže na při vedeme tomu bych že je to do sebe potom by byl předtím vycházel tak že okamžitě začnu oblékám z moci boží nestane do jeho lásky takže pro pocítila že on miluje ale ne kdo jeho poznání takže nemusím se na mnoha poznávat aby ho poznala jeho mocí. A tak dále ano tak to je to do čeho se člověk obrat a proto se obléká zde na světě a to musí říká spojení bohem a to nám tady další pravým zbavit se do rozum od li že je to nutné na cestě poznání boha je to ten ekg hrát myslet a tu ono totiž sil i my máme o všem lidsko. Představu kdysi o všem co tady vnímáme děláme svou lidskou představu takže když nejsme nábožensky založení a za nemá jsi li vstoupit do království božího tak si o tom začneme dělat dodatečně představu čili my e pro svoje chtění. Proniknou odešel byla třebas do nad než je on byl neduchovní o to tady to řekl takle že nemůže člověk není schopen tak jak je li u tvořen milovat celého co nějakým způsobem nepoznává za no oni schopen ale jestliže například člověk poznává a to bych ti ho byli ním no ne ale jež. Je tomu to by si ho bližnímu po bez ohledu na sebe tak on on si ho začne mít představu o bohu ale je dala duchovní hmota kterou toho boha a odbývá ten bližním trpící mu začne být tak vždycky bohem že to pravé pro na se mi prosím vás. On bude vím komu co vy tak jakoby každý měl co je v bohu atd jež si musel bez on na sebe ale aby dost je dost dejme tomu let takový ho uspokojení osobního jsem to udělal dobře jenom pro na věc protože to by ho aby pomoženo bez po mi to šlo tak je to člověk tak to bylo velice bych je spasen on to když odroste k vykládali s bohem čeho odstupuje od sebe. O odstupu od sebe a to toto neměl tekla na mysli protože vono mi si to on ale vytvořené za maloval pána dal do představ například bytosti podobné dokonale by prostě lidské ne nebylo od lásky prvého od své ježíš kristus nemohl jinak než to viklat jako otec protože lidi mu nebo o to o dal dal do duchovního byli prosím protože by nebyli schopni. On na pochopit a tak je jedno ale tomu od čili je pro si to on o varovali do toho do z toho co si s ježíšem kristem toto jsi na božího to byl dalšími dobra další duchovní motá jenomže jim ukázal jasně že on sám se toho mohla musel zříci toho otce že tato kříži bože prostě opustil že to nutné a že oni se museli si si to osobě. Jedení prvotně je opustil dne čili kdy byli kdyby se toho člověk david teple toho do krajnosti po žije na více duchovní moci předčasně také chybné a to si chtěl vědět protože to slovo hřích člověku je vám říkám byl ten by mně taky vlastně někdo večer jako jako nutnou záležitost jako službou také znaky duchovního ta že to přes starat. E nějaké vět nepotřebuji děláno prostor na sebe je to v pořádku ale člověk potřebuje tak mnoho pomáhat vyššímu dokud v něco děláte sebe jo dokud něco dělat pokud to dělal pro ze sebe jakmile to přestane dělal do sebe z moci boží tak bližnímu nepomáhá ne že by se měl odvracel ale přes něho se bůh rozumíte tele věk. Prože své člen zduchovní do od li být i při pomoci bližnímu ano to jsem to zažil tento napřed draku že tam jsem to někde nepomáhá radostná tady bůh přes jsem nemiloval toho že že to nic který je i to vám nemůže ale které nepoznává ale pravím je poznání a láska která a přesto nic za on rozumíte mně. Tomu a to je umím zatím čemu pekla říká duchovního ka když nevědomost se utíkám k bohu jako bytosti na milující tak samozřejmě pro na určité fázi ještě potřebuju ne než když to jinak nejde by tím neměl poměr ale pro to. A následek než si nebyla není jednou jsem vyslyšen po byli ježíšem nejsem a tou tou představou o tom k kou přestanou o vás to vědět on dáno to jsem vykládá se u plně krát aby se u k němu jít o takže vůle nám jak si bez pomoci boží mistra řekl tak pak je nutné pro příjemnou v jako vývoje. Když tupé a jako pád ježíš kristus to příměr jako vývojový stupeň onen tato ducha bohu prostě poto od ten den velice těžké on co se bude byl stálost dal poměru k otci ano to byl domněle bez které by byl nemohl dělat zázraky bez toho by byl nemohl plně otcovu vůli chápe vedlo ale kdyby. Von ten vím dal proto mohl mu motto tak nemohl umřít na kříži že vám to jasné čili tady prosil hoden kdy do toho david velice dlouho to může vydržet a vydržet a nemá by svět podívejte se kdo si zase jednou po delší době přede vedeme. Celou tu cestu která ideálně byla přede vedená ježíšem kristem a je tam ukazována nikoliv jako postu v lineární bývali nýbrž i jako kvantitativní prostor op z kvalitativní skok mi skoky bych tak řekl a jestliže tomu tak. To je el tak musíme obdobu toho necháte ve vlastním životě dnes kdy ani nemáme zdání o tom e co třeba nás ještě čeká na cestě a tu si všimněme jedné věci to je se ocitám v tomto světě nějakým skokem je v tom matčině rodu ale najednou od něho chtějí aby si míchat samostatně víte samo s tak. Musí mu to ne tedy byla li to není to vždycky vykřikne vždycky je mu to nepříjemné protože nastal tedy si těchto tak řek tyto tak že ty se tu se vyskytují na každém vstupu i když vím že to směřování se znovu stavem jak je se dostáváme je ze začátku velice nepříjemnou záležitostí bolesti o dokonce rusi strašnou a když se dítě narodí. V ve svém těle tak v nachází tam co řadu automatismu které jsou dání řek bych vývojem který je u vzali ven to znamená je tam za budován dalo v daleko dokonalejší formě všecko co za dobra na ve živý řád tělech je že to jsou také vnitřní sekrece. Smysly toho co úsudek určitým způsobem protože na míry že nedýchá ani o tamasické této srdce pro pět své vnitřní sekrece to všechno je u zvířat v u člověka se to jenom mít jinak po jiná v době když tím způsobem ale tady mně ještě u terezii z věcí oblast ti tam platí že. Ten zapamatovat kristus který je tady zabudoval také vystupuje když rozum když kolu jenom řek bych když my víme od do budeme nic víc jen si může bez prožit tento ode mu tento o to kristus v způsobuje to zastavili stavby dělí a stav spánku protože je velice byl v tom mezi z tam vím to bylo jejich stává tak na věta. Vědci a rozvoje transy jsou také ještě možné při proto nechá protože o tohleto nejde jenom to ukázkou e obdobnou tohoto dále bude nás to na tam třeba do toho všímal detailněji že na tohle tom jak vývojovém vstupní let při kterém je omyl den ona by z mus nebo o tom na tyto mus o to ve nové osud je toto mat lidsky když je udržován na tomto stupni. Buď zažíváme stavby dělí anebo stav spánku přičemž by dělí stav vylučuje stav spánku stav spánku vylučuje by dělí stav to znamená tento automatismus není schopen produkovat by vás tady najednou upozorňoval že my jsme na med ten den chci považovat ten svůj život nikoliv za stav nýbrž za pobyt ty někde. bych byl rád kdybyste od tohoto způsobu myšlení pro dnešní večer je upustili je to nám nic neříká že tím že jsme někdy kde nebo odněkud někam mým deme by vždycky se nic neřeší těší se jenom stavem všechny věci e bylo by dosti mělo pozornosti o dokonce vidělo odpočinku ve spánku kdo neumí spát tak je to taky špatně a. Proč to říkám protože svět ve se do dneška tak co rád tělo věz se smířila s tím je že kdyby toho tolik nazývá znovuzrozením z vody a z ducha a v tom doklad je bez k na to jsou zase stavy protože vůbec nezáleží jak tomu by dale a na co již na protože oni kladl veliký důraz by za na tom jak je to stav jako malý na stupni na tom záleží ano jenomže. Ježíš kristus říká a vám to dokážu mu jeho slovy potom jestliže ty jsi ožil byl jenom člověk své první am pomátli mu dal dobrou mluvit tak klam také nemluvil pochopitelně tak či pro život věčným na ty nežiješ ještě u vizte prostě potácí je životem as nad a vším tím co děláš je oživí krista věcí nic jiného. Z měl žiješ také věk smrti fyzické ke ztrátě vědomí jak k tomu co s tím souvisí že ano čili do ničení do života který hledáš neboť když hledá život na ztrácí škod a to je či ty lidi který si mohl jako doplňovat to prodlužoval vylepšovat a tam veškerá lidská snaha končí dál navíc málokdo něco děla o všem tímto způsobem se ale jako živý. Ten člověk jak to ježíš kristus u staneme ježíš když taky ukázal v jakém případě se člověk stává záleží vám to nebudou převádět na celé vší kdy těch jeho ukázek že bych i o nich pravé celý večer ale nejde mi jemně vám to ukážu a to jest ta když někoho zval k sobě. Že to například ze své učedníky anebo jej li o nedal pojetí o tom že chtěl od něj aby se okamžitě rozhodli ano tak co do byl tady těch byly by to s k by ještě voláni a nebyli schopni zatím ježíšem jít a on tam říká tomu jednomu to by se mu vymlouvá za tebou šel ale musím ještě svého otce pochovat on říká nech mrtví pochovávají mrtvé. Čili jestliže člověk provedeš správné rozhodnutí takovéhoto rovnou takové kvality o tom si ještě pro víme jak jaké chce od člověka ježíš kristus tak tou chvílí když ho uskutečňuje jeho proste postačila začne být živ se začne znovu do doma co vy víte li ky celý ten systém znovuzrozením pro svou kroky v tom znovuzrození se tam je začátek vodou na konec. Do jsem ale než tím jsou ve kroky které jsou tím jeho životem ježíšovým rod pracovali do kdo podobnosti vše kdyby kroky jsou jež postava rozhodnutí a jestliže na rozhodnutí jen daleko ježíši tak krok je větší že ne velkorysý své neměl velkodušně krokem malý a můžeme říci směle vším nám neničí krůčky se dostal co je tahleta cesta chtění. Nebezpečnější než k mu vnější při se při vší než schůdnější a ne je přímá by řekl že platí zásada protože kdyby jste příliš úzkostlivě šlo kupředu že se vůbec vnikáme tady ramakrišna řekl při jednom přirovnání prosit do přetrvat to jíte když mu tam jedna žena přišla říci mám obavu tonete. To na k na on se odvolal na radu protože chtěl ukázat příklad lepší než jaký na od sebe jednou na radavě přišla žena říká ramakrišna a řekla mu mám obavu že můj manžel na vynikne ona proberou ho a odejde do samoty ba opustí co mám dělat proti tomu aby se to nestalo aby zůstal věren aby u zůstal a ona řekla a jak. Je znaky znáš nebo jaké znaky vidíš tato jsem manželi tohleto stane on vrátka od odlet přípravy on se cvičí v postu on se vším dech ku ve všemožné ano řekla on řekl buď bez starosti nikdy se nestane světem protože se chystá tento se chystá jsem se nerozhodl podívej se jak se to dělá. A dostane svůj plášť který měl svědky a odešel takhle se to k a a marně čekáme na návrat on dokázal toto je jaké rozhodnutí musí tady být aby čelil za bohem se dostaneme k a a a tohle to ježíš kristu nadal velice telat ti učedníci ve jeho po si že všechno co ne to znamená ten to rozhodnutí vnitřní a nejde o místo jede obě to vám pořád říkám kde o. Stav o z tam duševní to pořád stavy světem dostal člověk nedovede navodí správně rozhodnutí jestliže on do realizuje tak není schopen se ani dotknout věčnosti ovšem tohle to celkem křesťansky pochopilo jenomže dost přízemně že řekli tak to je třeba od všeho ut te v oni totiž. Nerozumně předat nerozeznali stav v od to je klid jeho nějakého začínání stav jenom nepřímo souvisí s ky vždycky počínání je na příklady čistá tak tělem oné ovšem dale nebylo hledání kdyby neměl ten spánek nešel o jenom pro zpívám kdysi vůle od ti ano a tu bych chtěl říci něco. Dále je velice důležitého k tomu že rozhodnutí musí vždycky odpovídá v mým že poznáním které člověk oběd všímá bez poznání sama sebe v a poznání je jen tady na věc on se dycky musí bezezbytku aspoň když si tyto domníváš se bezezbytku musí se domnívat. A bezelstně že bezezbytku se člověka a to je pro co dosud žil a obé kráse něčeho nového na nějakého nového rozhodnutí jako nového stylu života jakmile ji jenom něco malinko z toho minulého si nechává pro sebe ten tak neudělá ani krok po tom novém rozhodnutí teď vám jsem začal říkat si jsem si to pochopil špatně mysl si od všeho skutek v ani do kláštera hrozných om. Rozumím omyl protože tím do plnit tím řešením se nic jsme si že když je dospělé jest pro toho chápu ale proč tak málo těch klášterníků dosáhl toho poznání protože musí dalo o to u toho fyzického gesta se nemělo to tu hloubku todo od toho ježíš kristus chtěl či jestliže jakmile udělali. Apoštolové nebo ještě učedníci totéž co ten klášter může to pekle co světa tak okamžitě se dostali po jež ježíše krista a jeho mocí sebou jeho moci začli dělat zázraky to si při při i tato nebyl jenom poklad plní vodou ale pro člověka přenášeli něco co mu to čemu říkáme duch svatý s moc obrovskou sílu k uskutečnění toho čemu hřích člověk neměl vůbec síly. Čili co tady nechci propadli aby člověk vnitřně dokázal jste chci ale zevně ne odkud to dal svůj život i to ještě řeknu konkrétněji přes ten s k a na mystika doporučuje pronásledování hříchu se bavit řek které le a nabýváním ctností. To jednostranná záležitost protože ctnost nepředstavuje všechny schopnosti lidské chtěly námi v to co s tím než ctnosti a člověk by měl rozvinout nikoli jenom ctností nýbrž všechny své z dosti byl podle svého založení kdy nemůže skoro všechny schopnosti všech li ji rozvinout ale bolest to byla již je s protože nemá co by si v ta jedna doma po musí rozvinout a k tomu zabraňovat křesťanská. Si ke začátku že by nebyl vším byl vším dal do zase do pro klášter předtím znemožňoval rozvinutím všech schopností rostlinné ale schopností a také na to že člověk králoství božím málo dost málo doka nebo když dokáže tak začnou obrovských zkoušek velkého utrpení protože let u přimět přírodě od přirozenosti veliké násilí že bych chtěl aby se to dobře. Rozuměli to motto a protože my nemůžeme přestal pochopit prosty svatí tolik musely trpět oni sami si to jeden chybného vedení od lidí kteří nebyli osvíceních vykládali špatně říkal že to jako koho bůh bude pro kristem navštěvuje chyba nebylo u bůh v někom zalíbení měkko vnikl lidský způsob chápání boha ten nesmysl takový člověk je li byla sestra kde byl neschopen. To se pralátky jiný protože ten bůh byl byl nevyzpytatelným ve svých hnutích ve svých závadách ne ve své milosti všechno správné čili teď bych chtěl říci jestliže ten člověk na tom stupni na kterém je udělá rozhodnutí které je adekvátní jeho způsobu myšlení do způsobu sebepoznání. A poznání síle udělal všechno co mohl udělal velice málo ale dal všechno samo od ale není to chyba a proto v těch kroků je víc protože on nemohl udělat větší krok nebyl schopen ale jestliže bez ten je větší krok uměle udělají větší krok je úzkost věděla zračil menší aby neupadl nebo janem co co to mohlo stát ale takové skrupule které měli mnozí svatí vedly k tomu že nemohli pokračovat na cestě promine do my bychom neměli. Oni dělat po se měli snažit pokračovat ježíšku odvážněji a takže my si teďka můžeme jen i kroky trošičku rozpracovat jsem protože ono to je z nemá velice s proč je a kdyby bylo dost. Čili si to byl ježíš kristus dokazoval jednotlivé kroky mi totiž byl by víme do čát je konec nebo roste i pro vaně do čát na konci třeba ě k stole se z vody a z ducha el tak čistě můžeme proč také tak jako třebas světové že to vůbec nepochopili a žes to udělil formu pokropil byl bylo by milovali se takového což ovšem vůbec. Nemá nic společného z zrození odjel do ním i se dneska omezím jenom na ten před přes ty ta je to ostatní vynechám protože to se může řekl jinde třebas v tom starém zákoně rozboru pro starého za konal a tak dále s tím vlastněním na takové věci to myslím že je vám dobře znám na aby se objevilo proto dal taky budu teď jenom o vlastním znovuzrození z vody a z ducha. Protože to jsou čili kroky při třemi odvážnější ale jejich pochopení není jen tak nasnadě jelikož jednáme otevřen ten druhým o to mat li z mu který vlastně způsobuje tu možnost se s takhle znovuzrodit kdyby nás ten by je o to mrtev nebyl zamontován tak bychom nemohli vůbec k tomu to dost pět teď je ovšem zapotřebí. Jako si jinýma její žena před kaši k nové mi čím všímat postupně ho vyšších stravou taky když živili se tento a o tom kdy musí číslo kdyby je proč on je prožíván normálně v člověku protože není živém smím vůbec neposkytne potravu jaká a potrava a je tady zapotřebí je toho do vody z muss absolutně nehmotný protože směřuje nehmotného světa abych tak řekl. A proto potřebuje stravu ne mocnou a tu bych řekl že jsou to dvěma známe věta nám známé prostředky pravili správným duch činnosti duch činnosti nečinnost sama duch činnosti správným duch modlitby o volný je zárukou že bude ode z mus nebo o pomoc a musí člověk praví. My žilo v a když tohleto se soustavně bude dělat když toto nebudu zachovávat správného ducha činnosti správného ducha modlitby upozorňuju vás ale kdyby se dítě nechalo den bez stravy zpočátku by to mělo katastrofální následky to to možná ale na počátku této před ti třebas při malém rozhodnutí musí se dát toho aby byl ten. Nový on pomátli musí trvalé svou ostatní když živou vám aby tam nebyla mezera znovu říci že se mi podařilo první kde jste byli ti letech bez mezer ho živit a to bylo rozhodující pro všechno ostatní pak se když to nastal nějaká krize někde kdežto neživil pravému musel toho tolik nestalo. to bylo podobno nějaké poušti kde se ještě třebas se ten člověk postil nebo tak nějak ano ale postit se ve stádiu dítěte že je nebyla ale prosimvás to neví a vy vy jste mi dozrálo do domu doporučit ten pamět třeba hle vůle na nás pravidelnost opravdu bych si to jiná poslušnost řehole abych tak řekl a tu bych. Se tedy všímal především teď správného ducha činnosti kdybych to chtěl od ubít tak bych řek že to činnost ne za intelekt slova ano ježíšem kristem bylo ukázal jenom o boží vrcholnou fází že on nit nedělal pro sebe než se ale k tomu dojde tak aby člověk se dopouštěl veliké chyby před. O samými před bohem kdybych si předstíral že dokáže tohleto otec částku že je když se v sobě neživých se nemá na on by měl upřímně si být ze své sebelásky a umět jít i u obětí opravdu využít pro vyšší účely a my si všímáme toho že je dejme tomu. Ve starém zákoně ten hospodin neměl náruč dospěl mu za zlé že jsi ale dobrotu proto abyste o nich praně narodil mesiáše víte to bylo co lehké ovšem v určité době li že mesiáš narodil bylo pro to co věty ustoupit ale od jiný dokázal on marně by byl zažil kdy toto vštípit pro novou základ pro dát do byla nestranně li že. a že li potom poslouchat než kuje následovat ano ale začátku kdy by byl kdyby člověk začátku nemyslet přitom na sebe na svou osobní spát tu tak by mnoho na veden dál no tak protože by ji nechávat ladem svoji sobeckou a na nebi někde proudila nebyl by neměla. Oni musí zapřáhnout do od tato zapřel dění dovol tu je výborná věc protože to chtěli se třebas na to díváme mi je to stala chtění vzkázali to ne ale není to tak ale takové napřed tím dobro pro ono je hledání spásu pro to spásy pro sebe víte jestliže jde o správnou činnost správného ducha činnosti tak člověk by si měl uvědomovat této části. Když ježíš kristus na něm chce aby miloval když jako sebe čili člověk se měl přitom že se rád z na že proti své vlastní vůli dokazoval vyššímu jak jen může že ho také na říkám jste dělat také tak a když to ten vyšším potřebuje od pomoci tím se dostává ta se. Ta láska do takových nových kolejí ve který dosud nebyla člověk se tím že jsem do je láskou bližnímu tu prvek ka a co to on to jest sobec z toho co se se svléká čili jestliže předem leč jako nedovede milovat boha jenom kvůli sobě jinak tak není ztraceno ale je to dobrý začátek. Jestliže se pokouší milovat také bližního vůli když totiž osten on musí mít pokud ten aspoň toto míru jakost ne všichni teď ve že celá cesta i je vystupováním ze sebe že totiž e aby člověk mohl někam dojít musí odněkud odejít atd to ve si vždycky. Nýbrž vnitřně kdyby zůstal býval ten marnotratný sil u toho kolika teprve byly ještě do host u toto do domu hospodinova nebo pro dobu svého otce tak teď a hle je důležité vědět v když je do dělá rozhodnutí jít do toho domu je proč to byl rovnou čili za čím o tomto daří špatně mne to nedá teď čili o bytí tak se mu. Když my s tím ježíš pro je na cestě neřek tím kolik ten a mu tím o to mi dovedou ode stal na překážek které všichni on si budeš tat měl vykládat jako od boha kladené toto překážky klade na jeho sobectví jeho sebelásku toto je dobře vědět na každém kroku v ne že bůh je hází krátkým pod nohy v je tam věk vší jste navštěvuje kdy já. Stejné ještě on to když se mně stává že se je je to je tato dobu jsi na popravy dost ten trestám tak říkáme to se na mně byla ta rovná tady tam o o pro o na nebo se podívat a jeden je to z obavy aby větle i žilo to můj názor je pravda že ten vypadá to ještě byla ona se byla boby ale to je velice povrchové způsob vel to je velice povolit způsob. Myšlení ve skutečnosti člověk si v rovno tužeb stále jej tím že od byl na jiné úrovni než byl dříve a protože jen někdy je on neví ještě mi jde o o tom že by se na tu úroveň dostal ale tato rozhodnutím je tak on jako utrpením ve své po že odtamtud přestoupil do se na bývalou úroveň rozumíte on se s tímhle tím trestal on dovím jako na mi dal dal. My poroste o dal byla nedaří tam sestoupil protože tam nepatří aby tímhle mohl o to klid věděla ale vy se mu nestalo a co říká a špatně tamas od mi dala ne ne on jediný be ale příměr když sil do vlády nad vší ale to jsou jeho zády mu zaviněné v žádném pánem bohem to je a on aby ho tedy on je absolutně od on vždycky. Jo to je ten když ta pokud to neni to na nebe ě ten měl v ten mu z sám sebou na tom od vezmu který odtamtud odcházím e většinou co o k rozumový toho ě v strážci právo e ale zažil těžko přejít přes nějakou úroveň aby se dostal nahoru je to pravda není to třebas osobovat ale ten bůh. Je s nakažen pravou tady existuje ale daleko horší je že člověk odtamtud padá odněkud páté u věčně vší proto že to tam necítí být dobře a to sebeobrana pro a na rozumu který tam nepatří tady jsou mu tam dobře dařilo let tak bych se nemohl dostat nazpět k ano ale tím že je tam nespokojen se s tím samovolně kráčí kupředu. Jestliže tedy jak člověk začátku nedělá pro sebe tu spásu doby kdy si to může dovolit by to nebyl do doby dokud neudělá rozhodnutí ky přirozeně vyplývají z že z jeho postupu že to vede ku vědou tohle to rozhodnutích první mnoho. Jsi splnil se ten nebo od říkání velkou nitra musí počet na panna marný a když byla rozhodnuti že se v zrodí ježíš kristus tak se musel vzdát svého postavení v židovské společnosti jako svobodná matka by byla bývala mohla být jedině otrokyní tomu v to jsi musel by vědoma na tuto cenu přestala matkou ježíšovu. Byla veta co si na s tím vyloučila velice symbolicky řečeno že společnost je tedy to je to v faktické budou učení které když přesto spíme jako my jako pád když se vrátím nazpátek na jako první výpravy dobrovolný co všecko ale ona se dostal na jinou úroveň na úroveň kde člověk je na něco prosebné nýbrž pro boha jak si při nás dostat. Tak nejen o do způsobu nazírání nemusím se o to stane vůbec ještě tomuto způsobil že není to musel se dostane absolutně mechanicky když se snaží nedělat to co vyplývá čistě z jeho zvířecí přirozenosti kdy byla to co jemu příjemné nebo nepříjemné ale co je jeho bych správné dělali. To co zduchovnělou miska je správné a co správně tak to není ten o toto na ten musí číslo dvě tak dobře pro svou činností že on najednou dostane vím od tu a sám se při z nás si od toto rozhodnutí o to on že mu budeme jednou po mnoho než jako přirozené samozřejmé že to co dělal pro z ode můžeš věděl prvek na tento je toto koho. I proto pro člověka je prost toho k ale prostotu při na že kde není tím krmení toho malého dítěte na druhém stupni v on to na tu o bych tak řekl a tak to a potom na vždycky de pořádal prosimvás upozorňoval ale že z této soustavy měl jsi nemůžou e cele ani dotknout a to bych nestačil tímto večerem této soustavy jiná. Jedna zásada co začátku a tak to byla velice těžkopádně to je prostřední část ctili dala chce a na konci to jde samo aniž člověk že to dělal pata živě jednal vět druha prostředky které začátku prostředků které musíme u živel začátku těch na prostředku musí. Viděl pro bramborovou a málo ale na vyšší právě muss neokusí dali novými ale běda když za pro světly to k zemi nebo řek stejně hodnotným nový při tuším tomu určitému stupni o všechno nám ježíš kristus sil dal před není to na protože my víme který prostřeli byl zvolit že není třeba o to vůbec bádat to všechno život ježíše kriste obsaženo do u plných detailu že s tím si nelamte hlavu že podívá. Byl na život ježíšův tak mluvíte co by věděla jenom jedna co vám vede chybět začátku že do byli ve ale to poznáte podle pravdy své rozhodnutí vězte jestliže klade tělo o do si je taková že to děláte pro sebe že to byla tak to tam u to před tím narozením stavu začíná že to zrození z vody nebo zrozením byl vědom že se tady na je zrozením jsi byl ze sebe že to po se na nad je začátku tam byly kolik je náš žil. Zevní život do jejich síla kterou jste něco nad to není naše síla když do začátku svého choti přivlastnit a vytvořit nové e řek bych e vstup plnější vlastnění je to je velké nebezpečí na každém stupni stromy správně řekli ale to je to nesmrtelné člověk která se do tu vět a ne my zrozujeme ty se na to by to byl byli řekli když kristus také vědět dali myslet. Svým životem a e e kde že do bez pomoci naší nesmrtelné soustavy dále v nás se to neděje e te a o to na ty mu číslo dvě totiž nesmrtelná záležitost to je mi nic hmotného ano a pomocí tohoto organismu se to všechno děje potom je třeba ho živit takže naše jediná starost je umět živit a na li se přivodil o tom vědění jenom správnou činností. Pravé myšlení ještě nemluvil o modlitbě a tomu taky dostal ale teď je důležité vědět že je částku bylo třeba a to ježíše předání ten nový život chránit uměle chrání pole to co se co se člověkem začátku je že cítí odpor nebo pán bolení el co. On si jich čelem nebo před světskými za dost mi toto to je prosilo částečným kam mu to než cenného ale kdyby to vše je daleko obrali prostředek jako takový se přirozenou o tebe jako přirozenou obranu pravým narostla ta by to bylo správné ě tam bylo třeba u z ježíšem do egypta prožitky toto je si e e víte že později žil po jordánu když kristus nepotřeboval. Aby ho někdo někam odnesla jako tady odnesli nýbrž on o zprostředka odešel do chtěli čas korunovat nebo kamenovat a to dělat tak dlouho dokud byl závislý na osobním vedení otce ě ten pro znovuzrození vodou začíná tam někde u narození u panny mariině. A končí křtem v jordánu plus ještě ten dovětek pro za budování do lidské bytosti let ještě li si na po ti to jenom vtělovat na budování do organismu ano obyčeje se za to že ten jordán to je křest vodou je to je pravda je konec te ukončení toho znovuzrození proto. Aby tamto do komentoval slovy ježíše krista jak on do do komentoval slovy ježíše krista tak chci říci do těch do toho jordánu byl své rodině oddán své matce oddán a po jordánu ho a po poušti říká kdo je matka rozumíte čili přesto o bylo svou ono by bylo dokončeno nama se byl nezávislý nebo nebyla si tak jako. Před tím co on nová závist tady e nabudou vybudoval přímo vůči otci ten prostředník panna na lila přestala tu dvou prostředníka pod že ten člověk ježíš co hle je přimělo na vůli otcovu a to je kterou to byl je to boží vůle svých rodičů mu to tam protože to symbolicky el nýbrž plnil vůli otcovu a ona si nikdo se se dost prostředníka k tomu od. Ovšem byl jimi veden osobně to všemu co dělal byl osobně veden a zase platí o tom a jestliže nemá zůstat potom u toho bohu není jenom pro bylo tak je předá tak je toho ducha odevzdat ducha činnosti která je dosud vedla správně ducha toho vedení osobního všeho. Se zdá se dostanou k s tím souvisí výroky vše krista na při žili bože prostě opustilo na přesto o ducha a tak dále el když on se mi zdá a vzdal všech výdobytků na cestě opět tady smíme něco zanedbávali potřel dobu křest existence křesťanství jsme zapomněli jej kristus mohl hlásali nikde nějaký nějakou před ku blaženost tím kdo na život na tomto světě zažívat jestliže třeba na to že ta. Na jeho učedníci zažívali blaženost pak jedním zůstat tak odtamtud dál ano protože on z tam to zřejmě je nebo je ekg stali ani na jezte jako byli oni protože on prodal jejich stav a mohl ho vytknout a mohl odtamtud dát a kdyby byl ježíš kristus neodevzdal den kdy. Koho všechno svými učedníky čest před lidmi všecko co s tím souviselo i svou matku jeví to je nakonec tomu janovi tak by byl nemohl dokonale čili znovuzrození tu na proč nemohl prosimvás on ducha a protože si daleko stal svým učedníkům než tou byl na kříž proč protože z nám z toho prosto mu nebyl to byl v osobním spojení je neosobní spojení a do toho on dorůstal. Vy ukazoval let jak se dom stát to potřel nám ukázat jak se to v dostal do tohoto spojení neosobního věnost toho neosobního co spojení el vyplývá a poznání které před tím nemůže existovat ano v čili je tady řečeno že cesta poznání jakousi nad pravdou která v povolením že odpovídá vedení duchem svatým v je ne ti to co všechno před tím poznávali učedníci to bylo pravé. Při tomu co ho potom poznávali od seslání ducha svatého aspoň ještě do moment sil věřil byl to bych se ještě byl na cestě poznání učedníku proč tohle ježíš kristus a protože on nám chtěl ukázat že ti učedníci jsou lidské schopnosti že musíme přizvat všech světské o to nikdy v teď je na nás i negativní. Jestliže nepřivede například na tak ním svých chop nedostaneme se na kříž pře nejde mi nutně potřebujeme jidáše spise nesmíme věta svou nedokonalost mít dostaneme nedokonalý do zmrtvýchvstání není možné být dokonalejší aby je dal tomu kdo jste mi kdo byl dobyl do za myslí o tom že ten se zavrhne ten nedospěje do vedení duchem svatý. A víte tady se vyskytlo mnoho problému na řešení jak to všechno tak rovnat tady předvádím ale mravy dokud zavři co pro tu v do všeho takovou připomínku úrovní vědění že kristem aspoň tímhle tím způsobem že totiž cesta je budu konat ukázané ježíšem kristem ne na to moje nikoho. Nezavírá na dveře před největším sobcem nad a říká mu ty proto si tak dokonale sobecký li to že byl dokonale milovat boha asi tak ale když je si ale jakkoli li nevlastníme vlastní nesla není tak ani na této cestě nic nedokážeš před tím říká a to rozvedení ten svůj život tak abyste praně co ži. Ale je potom jedno jest je to pro boha nebo klepe na klady abyste zatím čili to je záruka toho že tam spějete že to umíte od sebe odstoupit protože například jich hlava nechci vedlo milovat je intenzivní činnost jak věděli nedělal ostatním poznatku nebo tak bylo něco ale kdybyste třebas správně konali svoji činnost prvou o na to co. Bourání tak není to zahození je to je pro to například deska je že věří že tomu tak je protože dneska nepotřebuju nějak šplhat ale pro to velice než na záleží bych vám mohl na každým kroku u každý byl viklat co nového zažívám jaké nové zkušenosti přitom styku lidmi při do obr zavání se to lidskou společnost bez toho bych se dneska ještě bohužel neobešel. Tehdy jsem se chtěl o to li se chtělo od v tak kupodivu když tu je každý že je dobrý jiní e co ještě mohu z vůli by si měl ještě o svůj kdy si od obohatit jestliže to nedělám pro sebe rozumíte si že vím že je jedině z rozumu to jeho života je možno je přirozeným způsobem v bez násilí přít dál a tu bych opravdu pro nějak předvedl na ext ta. Li extatik obvykle potřel svůj světský život předčasně nevyrovnám se s ním a zanechal svůj světský život na velice nízké úrovně jednoho oklestil naznačil omezil nerozvinul schopnosti mnohé které mohl rozvinout beztrestně ale přesto ho měl velkou touhu po bohu. A proto musel by veliké hloubky jste tak mnou by vždycky k tomu poznání to znamená e ta extaze byla tak daleko od úrovně jeho života že bylo třeba se vlády vytrhnout z toho života proto vytržení extaze aby vůbec mohl na o dosáhnout kdežto čím více povýší a že úroveň svého života tím je. Ne jen nutné propadat extázi bude to přirozenější cesta aby je to že bych samovolná cesta vede na cestě samovolně poznávat samovolně milovat nebo o tu co říkal teď tam budu milovat teď budu poznával kdo kdo to přicházet jako bych vítr dané nevíte odkud kam te ten duch který bude působit v našem životě. Pro ducha totiž tam můžete přizval daleko dříve než se jak by to chtěla třebas tradici která se ještě to byl právě v činnosti vystačit se to k mu v modlitbě ano který bych byl jež kristus správně řekl by modlit se v duchu a pak praví to znamená když tady platí to co dalo požadoval ekg hrát ví. Jako nit k nic přirozenosti boží člověk který vstupuje do chrámu a myslí si něco osobě v tom chrámu je zbytečný modlitba a bych to ale řekl ještě jinak když že když se vrátil v tom přirovnání o tom postavení služebníka na poli praví domě by to sice dobře znáte ale když toto jednou přišel do toho do. Mohl s podal že potom co do jim byl pro to co není veřejně tak on se tam nestavila zajedno neřekla ale teď jsem pracoval pane on jej jisto o tak něco ne on tam křičel posloužit víte to je ten zprávu prosto modlitba pokud není vedeme tímto do šelem tak to není modlitba pravému bohu byl v pravém o to je taková která jest kdo ji měli vše kdy když někdo nemůže schopen tohoto toto je co je při nemodlí protože si něco nalhává. Váže se módy jenom činný protože jestliže jsem jeden otčenáš je se ve si pro něco bylo pro třikrát si že a nepřeju přitom protředkem modly přeříkávání i zde znamená před ti tu musí opravdu přát to nemusíme kristus tento rub a model na pojednali brát tak aby byla upřímná aby opravdu vyplývala z toho s čím žiju pro co. Žiju a žiju po je kvalitě života protože neodejde na kolik je život tak tak je nesmyslná přestat ale bych řekl že nemám u plně pravdu když neřeknu ještě to další totiž modlitba přeci nám trošičku před kdy svět totiž v tom životě lidské musí být nějaká měl zda o si tam by nějaký prostředek pro ve které byl. Mám důvěru že mně je pro učily abych byl vedle může je že jsem v modlitbě začátku se tento prostředek viděl anebo rosy ještě žilo vracet že by to byla bývala chyba na opat ale za v cele kdyby hle jsem byl nestát ten život ve tak by tam je jedna byla také nemohla dopadnout to by bylo zapotřebí aby ten život. V modlitbě sloužil a ne abys dal proti kdyby byl byl v tom mu ho tam je to byla moje moc je tak jsem to dělal dělal něco proti tomu pokud modlitby jsem byl měl právo se modlit vůbec s tím že mi právo se modlit tele uděl jsme brát z toho o a my si do oslovujeme neprávem. Měl by se každému dobře viz.