Karel Makoň: kotouc-81-82-plzen-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snad. Mělo by se každému dobře vysvětlit co to znamená ten modli se to znamená vstupoval do otcova domu ale nic z mně ten takže když třebas člověk nějaký modlitební prostředek v nějakou v hromu to ješ to není jenom forma nebyl četla ve řekl kterým se posunuje k tomu otci ale když to nechápe jako pro to. Dní prostředek tak je to špatně voleno modlitba ano tak je to v tom pravém duchu a mon věcech pravdu je to ale to myslím ještě těžší záležitost než v modlit se v pravém duchu tento totiž musí odpovídat u ono měníme jeho život tam v tom abych svět v takže by znal ale my se. Co v tom co je pravda tele že si že těžké ježíš kristus tam pilátovi nedává odpověď na to když se to stát co je pravda u bez ella protože že by to ten pilát nepochopil když se někdo ptát co je pravda nejlepší odpověď jen meče a bych řekl že ten že v tom že ta modlitba v pravdě. Mohla se od pravým dává vnitřnímu mečem by si člověk měl nám on byl do své modlitby toto vnitřní řečení let po začátku aspoň nám on kou mu na věky momentech aby v neztratil vědomím aby neztratil u vůli jít tak se nestane ten začátku tím ničím ale když se přede do to nešlo tak že opravdu aspoň ten moment je tím že v ní. A může se tam začátku setkat přirozenosti boží to veliký význam pro něho velkou posilu protože najednou se objeví no to přeci neměl duše na která ho vede petr se vedení pouze osobní ale je provedení bez kterého by se člověk neměl obejít a protože křesťanská tři ke všechny nedoporučovali tu toto ta pravé nazírání mystické modlitbu čih. A proto čát nýbrž pro věc řeknu dopracovat tak to mařili mnoho počátečního elánu začátečníku to se potom těžko hledal na vyšších stupňů protože el on kdyby byl potom obrazem u vjemy krizemi tak byl to tak asi všechno od tele modlitbě pravdě o totiž všechno nové ale ten začátek pak o modlitbě v duchu a že tomu není třeba místa ani prostřední ani. Je třeba nějaké pozice začátku je to dobré ale toto zachovávat ale co se v koncentráku přesvědčil že i ti začátečníci kteří nemohl novou pozici kteří neměli tolik parní je měli daleko lepší podmínky pro postup na cestě než my kteří jsme to všechno před tím zachovávali protože věděli něco co myslíme na čáku této cesty nevěděli těch pět co tam chopilo. Této cesty byli přesvědčeni o jedné věci my o to že když my víme odejdeme jedno byli přesvědčeni že o to potom tak jsi odejdou tak by by musel nepustili tak odvážně do toho soustředění na boha že bychom měli být všichni přesvědčení stejně jako oni čili živý potud ve odejdeme kdy dovedla jako dosud. Na to velikou to brát protože byla to na to dal než mysl tak tam toho oni v těle ona to pochopila dostali tele ode nemá toto pochopení jestliže tady kdy mým neodejdeme protože máme v jinak ku možná že to není to nejvyšší znal mysleme ale je to velice účinné takže pravidelného li mít říkali mi řekl mi to je poslechneme protože i když to nebude k ničemu. Tak tady dostat za dovedou toto vysvědčení toho tu se stane tak to co o to dělali je vůbec zralost uměle samozřejmě anatta kupodivu šlo tam zase kde ta mně dosvědčil o trávu co je třeba člověk na cestě za taková samovolná odhodlanost co k tomu že tento život který do suso mi že věk ničemu to v tom je v dech ne v tom co se právě děje tě. Je to je u podkládá ano a bych potřeboval to nebo ono vane ale k síle prostorové není nakou z tyto pak atomizace celé hodné tane a no a voni z tohoto vyšli ono to bylo jedinečné tato do oni to doporučil dále o toho ducha by doporučil oni vešli do správného ducha modlitby a pro tam modlitba se jim dařilo jsem. Závistivě hleděl žádným to vršku na proto měli třeba za den dokázali prosila za rok u dost jsem to vaším se s zase toto za to jsem v tom si ještě neuvědoměle je to pro život je taky koncentrák že tady dělo všecko aby to nechci takový že nic jiného o tom si milovat tak tak jednat špatně i rozum je i sobecky špatně všecko je o rozumu mysli. Rád protože ono by se ve svatí se od nás všech liší tím způsobem že opravdu při osobě nic nemyslí či si nemyslí že něco z mohou mi k tomuto nemůžeme dospět jenom tak najednou ale kdybych si na k znamená člověk spojeni vědomě s bohem jsi třebas jenom chvilinku mys. Že něco také ze sebe bez pomoci boží zmíním že tady pili před stal být svatým to znamená spojení s bohem v tu chvíli jestliže třebas učedníci páně za rosy od ježíše jeho moc dělat zázraky příliš si dám co všecko dělat uzdravovat i jakmile zač tedy že se lekat že toto je přímým veliké jsou vstalo toto pravé do číši. Je třeba taky mu to přestalo jít zapomněli přitom v tom momentu že to nemají zase se ho kdy věděli věže toho božích tak by to nebylo velké sousto praně prosto ježíš zakročit tato zázrak na právě že tento dělal zástavě moci otcovy jak jak protože při dělal tyto všechno ostatní moci otcovy říká jsem vás nevzal ani to eliáše přivedli. Všechno mělo měl od otce ano by si uvědomovat že všechny schopnosti které máme k celé naše lidství komplexně tady stojí že máme od boha stvořitele ale jestliže v tento tvůrčí aspekt st není dokončen to znamená že tvůrčí činnost boží pokračuje a my se na podít vůle. Prosim mění osobního lidského života pak bychom měli pochopit že tam maximální rozvinutí jakého jsme schopni tohoto života ve stavu dospělém i na to není možné že to je ten jej i děláním vším moment přechodu do věčného život jestliže rozvinu tento život je tak mohu po všech stránka tak budou tam překážky. O který bych mohl nevědomě říkal že mi to že měl klade bůh a rase pravdu tím že jsem na rozvinu svůjživot něco někde je protože to není není harmonické všecko ano čili ale upozorňuju vás na to že dokud si myslíte osobě že něco nedokážete tak se přece vně budete mi byly do škoda tak budete leželo takže denní. Ale protože tady na moc boží která trvá dokáže všechno je to jenom mohl rád na ale odevzdanosti do vůle boží am pro jeho moci aby jeho pravdy aby jeho lásky a do jeho existence která způsobuje že tyto krize prožíváme nic jiného se se nad tím opravdu toto nemůže prožívat na protože nejednání. jsem opravdu on oni byl jako nit říká ekg k i vy si přirozenosti boží to je na všem než se na úroveň považuju správně prosimvás zprávy vy říkáte v krádež vstali nějaký vrchol ale musel si to uvědomit že na každém indickém kroku že máme pořád tendenci se přece nemusíme se o na to šli. Snažit o všechno to je to důležité ale musíme si být vědomi toho že kdyby tady nebyla pomoc boží kdyby naše snaha byla marná jsme závisí na pomoci ale vězte mi kdo nedostaví tak nepovažujme o své slabosti nýbrž o vůli boží to že ne be a uvažuje v je jak k věci napravit jak se dát jinou cest. To jak opravy kursu ale vím že bych to neměl snad tak veřejně říkat ale kdykoliv jsem klopýtl na této cestě tak vždycky dříve nebo později z ten našel chybu wu samotnému ku su že zase se nějakou postranní cestu e umíral jsem se. Hlavní cíl jsem prostě šel zase cena se to jako že to byl nebyl vědom teprve dostavilo ne v nějakém neživou je tak to byl si uvědomoval v tom bylo by k a přivede ona si dokud se dostala jejich je ale v tom on to byla kudy první nikdy jsem dostal ránu za ráno to byl stav opravdové protože to by byl ten tím že je že do věk let to pro do hlavy těch první. Kde kde by měl dost toto david tak tomu nedošlo a nikdy ale o to jsem si myslel že jsem svátek o na to bylo a co bude pochopení svatosti člověkem pro nad nemůže pochopit jediná svatost též svatost boží a člověk na to by takovou míněnou jako s rozumem čili toto pro ty. Pavel byl dobře a upozorňuju vás že ani jedna jaký krok který on udělal svatý pavel v době před poznání že krista ten mu to zabránila byl do dělal chybu aby do vás proto stany aby neschvaloval byli žila trvám abych učení to stalo při že to byl v těch sil pud naprosto z ky že to co varoval třebas umučení to ještě pád a mučení dával žádá trvat přestat a tak dále. E pátku dělal před tím velký krok jenomže udělal velký krok před jenom to před určuje další začít letu ano a kdyby se když to dělám malé krůčky tak to nepře učil nějaký velký stal nebát se velkých kroků on zřejmě udělal velký krok ve vodu mluví o do do s to pro to pro nebyla do kdo to bylo v těle nebo mimo udělal velký krok ale nevím znalce pravdě v an se. Pravda a pronásledoval pravdu a ježíš krista mohl obrátit mým tak rychle se co to rovnalo jsem letu učeni s tím ostatních jeho žák tam to byl moment pro ten dal k krok který udělal před tím jsem to ne podívejte své byl bych rády by při před to protože to s tím bylo řečeno pak pokud rozešli dělat kradl zasvěcence od svět chce. E z na ty ji pavel byl zasvěcenec v s v a před ti nebyl jsi větev z potom co předal ježíš kristus před damaškem začal by si věd jsem si před zasvěcenec a tento rovno jen zasvěcenec je každým řemeslník zasvěcen do proto nesla a svatý žil pavel svatý pavel byl ten ten se do těch tajemství byl v jejich náboženství že ano to k vám než su dejme tomu tak by dá. On byl zasvěcencem jenom proto že ježíš je měl mým postavením společenské proto mu bylo pro rovnalo aby ses stal aby se dostal do pro to co jsi do místa nebyl bylo světem anebo mu to bylo poznatky při do na protože na to měl potom na tom měl lidsky nemohl dostanete jsem to tedy ten proto neměl proto dát tato nebylo ano i pravil proto pravil. Do byla radost jen vel svatou platon byl je to právě dobré a kromě toho měl možnost čili do technické se tomu dostat toto je začni že prosimvás to vím že jsem si třebas pocit co ráno li o co je za roviny jsem se za do světem a kdyby nebyl tak je tak duchaplně dovedl ty svoje látky k ale k čemu to používal ale e bylo rád a proto všecko. E to v tom nebyl světem dostane nepotřebuje být světcem starozákonní zasvěcenci žádnou david není mu žili v pravdě prostota náš svým životem a bůh v tímto neměl za zlé protože věděli že jsou zasvěcenci a jan si může ty svatým z nich e pro toto dělal v okamžiku smrti abyste mohli s spáchat. No ono tak tomu je mi to stalo dejme tomu ježíš ukazuje kombinaci zasvěcence jestli je třeba aby ještě než se to po viz světec je to protože to on který se nesnaží o to aby byl zasvěcen do nějaké pravdy nýbrž to zažít od toho aby žil jsem na aby ses. Spojil pomocí při na úrovni sil života s bohem za něco jiného že na ten nežil nějak do že to příhodných stal vědu pro vody do hlavy ale ježíš kristus ukázal že je správné kombinovat zasvěcení pro svatostí světec od on zasvěcoval své žáky a ukazoval jak tam vám víra ve svět přednosti je. Únosná pro člověka který se do rád oni sebe měly právě když šli za ježíšem pojď se na úroveň zasvěcení čili že se může vložit čili on se svých kteří nebyli svatí že bych si rovnou protože se dosti byla malá že to když si v jejich výroky srovnáváme je si často odporují protože byl jim vrátilo o nad do pro toto svatosti tato ani vlastní tohle. To je tak panen lidskou přirozeností která je zvířecí po vás nikdo nemá tuto možnost a oni třebas ustaly v je ten o ten šalamoun i při své moudrosti veliké konce a a jenom žel dejme tomu svatý jan z kříže velepísně která se písem písku nebo velepísně která se přít dal šalamounovi ale poznával blesky nejvyšší moudrosti. Můra kupodivu pro nepoznal život ježíše krista a to bylo celému člověku zastřeno že oni o tom víme ě v nebyl to co proto že by byli i v bývali tak tupí ale že byli tak pokorným je to on to najednou například ježíše krista jako hodní pro sebe ano proto čím nešla na tak se všímali toho milost jeho poměru který se líčí třebas do velepísni a to jim napovídalo velice mnoho o tom. Tak tam byl u no když to co zasvěcen ano to říkám svatým dal zasvěcen a že on měl svatý jan z kříže poznávat potom jednotlivé fáze cesty li své vlastní která byla ctnostná se na tom co píše klamou v písni písmu v tom z spojení nebo hledáním bylo něco umírání byla to na to co vše pravdu to bylo do pro zdárné. Přirovnání naproti tomu blízkému přirovnání kterou ukázal svým životem ježíš kristus to byla ta veliká chyba před tím byl tu to že byl jsem středověká ano pro věk a dosáhl potom přirozeném základu ježíše krista a nedošlo to ještě to ano protože kristus sil opravdu byl proto aby se rozvinul lidský život do takové mi jak je možné as to je nejsnáze je možno se dostat dál. Proto není nesprávné si snažíme věcem rozumět tak daleko kam se jim rozumět dát jako středověk který se bál co je správné protože rozum je na pro ona byla taky na aby to rozvinu o si že je tak to je rovný skopičiny čili toto zasvěcováni rozumové o také do bral říkám je to všechno ale to také dobré a proto toto vypořádt páše emmet sporu ano. Protože pro mne potření vůbec to není třeba po se měl ale nesmíme si od toho víc než kolik je možno ako je správná víte je to postupovat mu co rozumem a každé manželstvím el jsem vás chtěl vymoženosti as své nedostatky protože jsi do na manžele od manželství budou příliš mnoho let do koho vodu oni musí vědět co od. Toto manželství u na manželky rozumem toho moc neunese ale vůle se to od daleko li se si středověk myslet a musíme tolik it dale těl vrcholu kam se budu dál napříště dejme tomu je takovým dobytek továrny zase nevěděl že budič elektrárně svou ode potřeno dobru pro tu toto je správné ta mi danou prosbu. Jako jsi byla lehnout a on pro své vůle pořád do věnost je mu to za střídavý a na mně když je to mi dal proto byl o z na tyto španělsky slovy dal si byly e proto připadali od do semeno pochopil že to je které těla že to je ten transformátor těch vesmírových sil které v nedali jak tady ještě viz co dispozici o pro ten množstvím co jej upotřebit konkrétně tak. Mám boha když šel ne individuálními v člověku pomoci toho pro že tomu se říká člověk to jsme řekli že tomu budí čili co je takové na takové toto mat lidmi vědy prosti prvním která živá byla dramat právě pro bylo živé tak je to pořádku že potom je tam takové věci se tam se mnou bylo vůbec pravdám překlady dát pravé hlavou je to proto napovídá jež. On to říkám z toho není tu tam o bylo pro každý den do velice nám pomáhá a to proto to musí věční od od věčnosti pochopit ano tak by v samozřejmě li zasvěcené v je ne pro smyslu řemeslo a to je i tam by tomu li pak k že již činně li mi věnost je i v oblasti řemesla byl třeba na věc. Ale co je v oblasti ducha to se setkala s tím zasvěcencem atakdále předávali si to byl toto poznání tak aby rozluštěním je než postupným poznávání rozumíte přitom do se to dále totiž dycky byl na vět seděl na věc protože on zastavili tu normální pravdu bratří schopnost člověka do rozum dělat činí to uvažování člověka o něčem. On dostavily v on si je toho postupného vnímání věcí a skládáním že věci dohromady ale na okamžik zastoupily na víra dání uměle milovaným nazíráním na podstatu věci o od takže každý do byl například u byl že on za světem nebo v egyptě nebo ji nebe chvilinku zažil setkání s bohem rozumíte kdyby byl správně e co. E e et tak je pramálo je to málo pro někoho je pravda ale pro toho kdo nebyl poučen o tom jak s tím za fáze je koho to semeno tele je kolikrát se citelné e e bych to řekl ještě mým způsobem mon někdo byli zasvěcení. Tak protože ani si to nepřál třebas no vody nad zažil tak malé kosmické vědomí aniž si to přál a z toho by byla jeho spěla forma mluvili o pochopení věcí on by jenom tohoto styku bo. Vemte byl okamžikovým on trávy udělal tu passim kterému podání a tam pro vás o nebylo dejme tomu platon toho tu věk sil do pro váhání a tam to a o toho řádu ze kterého nebyl bylo záviselo na tomu chvilkovém poznáním toho věčného života nýbrž za těch dedukcí všech. Které sto vyvodil neboť on tou cestou nepokračoval nějakou modlitbou nebo nějakým způsobem života když on toho žil toho okamžiku v jednou za od tak hle není dala duchovou to není k ničemu to jsem lázní ale nebylo bylo by třeba takové člověka pro učili bez s tím zacházet aby se to bylo světlo prachu. Aby za za stará ho měla oko za nás děním kterým větším byl kterou je člověk ano asi tak a únavy například třebas všichni stoikové toto poznání el osvětlením považovali za vrchol oni to proto proto páchali okamžitě život sebevraždu takovém zažili toto poznání páchal co vlnu zenon a ostatní všichni my víme ras na roky případech. To dost pro prosimvás v to on tohoto pozná tyto možné kdybych si byl třebas my stal bych se do nás jako že to poznám kdo obejde stalo dále do jeho přímého přičinění a že to vrchol všeho a nestavěl na tom dál kdybych na to on našel ve ne návodem na modlitbu nebo co takového a živ. Působí života tak dodneška to zhaslo vzpomínka zůstala živá pochopitelné ku při nutno snadná jako nebyl by klasiky okamžiku života ó ano ale nebylo by to šlo dál bylo třeba to co cenné semeno dále pěstovat jesliže totiž jsem vám ho budu stane semenem ano tak zahyne i pro v boji dokonalejší tak vlastně semeno musím vím založeno do. Úrodné u i to je to pěstování a to my dělat prostředky o to jsem dneska mluvilo čili zasvěcení není špatného je to velký krok kupředu ale věda jež si není správně použit si to co bylo zase to není pěstoval od a to potom horší ten konec než co ti začátku a tak takle to byla na to jak budete napovídáte řecky byl světcem. Dále než temně a například toto toto pěstoval dál takže hodnota nebylo všemi pak ale věta rád jako li v onom dejme tomu tak protože to co proto li pravíme málo hotovi se řekl správné ale o z toho pořád žil on se tím pořád řídil a kdy byly do byl po neřídili jinak než svou poslušností a tou se řídil oči se řídil pak to byla ta. To byla vlastnost tak hleděla že opravdovou potok svatosti motto za nad tak prosím jenom z do proudu sto provinění konáno konali bylo mi dal ji ale může do tady na proto dostavit třebas si to že to je indické el jako by to byl někdo jiný vědom svým na to s tak není to to je pravda ale dejme tomu se tak i jak to je s nimi i když někdy dal její dale. Za zasvěcen jsem v indy aby byl zasvěcen jo nebo nad kým světlem které prožil zasvěcence tak tam je to je pro o důvodu el buď šli bude pro spásu vlastní protože většina případu am nebylo o lásku bohu no když je to co je tedy to dělal z lásky bohu tak to je jedna z pěti na mi to. Tak yoga v akty novým nemravné nikoho do učení to neb prokáže že to od začátku dělal z lásky k bohu rozumíte kdežto ostatní mistři dobyli přímou i víme od každého kdo prokáže ten zanícení el pro spásu vlastní ten veliký rozdíl ve si pak ty kdo kou a ostatní vědami které vůbec tedy že tu víru. Jediná jakého tady že byl při mluví boha pak láskou láskyplnou víru kdežto ostatní o tuto víru potírají dobyto z na tom dost na by si špatně nitra odvážní ty se dost o byli bylo a byl svět tady víru nějakou to taktem že se s mu mu tu dílu napřed vezme teprve oko pro učil dál jo to znovu protože bych musel mu vět pod o takových směrech teďka dál nebo co tak byl před tím jak byste mi při si stalo tak je to to není. Ale vám to tu stránku a pro hrou pro většinu ještě lidu jóginů kteří vědouce sto pak ty ano protože byla to rovnou a jinými jogami protože e to je běželi při typ do jiná indického veden pak jogin když ten zapomnění třebas jako stala by byl vynikající že ano ten na ni vyniká ale do strašně málo takže projevím ka na obrat toho normálního. Jestliže třebas buddha dejme tomu patřil nose tím normální do dění kteří si za vlastní spásou tak jsem vět sil pro něho dospěly tak dále o že po sto doma na to ti letech marného snažení prvým do dal na vlastní ta ano to byl ten pokrok který málo dost i vnitřní to vinu udělat a a jestliže on tento pokrok udělal tak on zase do na před se to. Rovně porušil tu kázeň askeze nože byl byl vyváděl vrátka když on se malinko zajel jsme najednou viděl že by něco stoupala čím si nevěděl rady se tak se může do klidu pod strom a na co stupňovalo pořád dál poznal pro dánu vymazání sama sebe a proto staly mými největších. světců plnou světem protože tomu dospěl řek bych takovou jsem tak tím správným vývojem ve to bylato správně dospělo kam na dospět dělo v jeho li takzvaní praví jevilo nejen to ono byl na slova učení ty nejsi vodní brát ty jsi nešika to vám nemohu mít protože oni si ještě pád pro vlastní pád kdyby to jsi mi to milost že to si zase do se vlastní spásu hledali alan. Ten trošičku rod byl jiný ten buddha onomu šlo oběd v to v tom je a ale to bylo je tento neklid je rušil v ty rodiny dále ten tam nepatřil by to bylo pro stahování které oni nedopouští musí dát ono ten závěr že jste co dělat toto nemá o čem meditovat proč a jak na to tak. Protože jem normální indický jogin teď víte co tím myslím je člověk který jde za vlastní spásou ale čím s kým mluvil s v tím by řekl spásu kterou dosahuje nedostal neboť tam tato dosáhl není pravá spásy stav naprosto velmi pravá u vás jo když když za tohleto děl stejným způsobem že ti žáci ježíšovi že si dali spásu pro. Za jedině pro sebe aby mu to myš v aby pomáhali jiným pochopitelně tuto je v okamžiku by viděli jejich mistr byl zkrachl tak se dost utekli ztratili víru ztratili jenom sebe stát patro zachránilo jako toho budu li pole uvedl na tak aby nemohl nikoho prosta kovu o byl by potom proto dal no tak tělem měl z měl toto byl z ano. A že jedinec z může dosáhnout spásu pro sebe a může si museli ho to ta pravá stát se ta například když ježíš kristus kázal protože to nebylo pro konec světa tažení do neb kdo za nim a to že nepronikne z obrat čili věčné které při tomto krom která při tomto konci nastane v ě a. Prosto názor ježíšem je ten našel měl spásu pro sebe tak tři roky ano doba co držel zašlo z ne ale měl dojem že z pak jsem práva nebo může si že kdyby byl to se ho držel nemožnost do držet teď musíme se nedostal na kříž a nebyl dojem z toho omylu to není pravá stát za tak by se byl dostal k tomu u do tak. Pravého a ze kterého se padá proto například on byl proto na kříži který se obracel k ježíši a říkám aby může nejsem oddělenou ale na tobě poznal jsi synem božím to se dostal mnou a on říká panna ještě nad prosebnou brání v žádném nebe mu nesliboval právě přechodné právo rozumím li atd takovým přechodu rády narozením každému. Do za vlastní spásou o kom byli z s z s to s k přechodu nárok třeba si totiž sklad ten nad tak to je protože není ale protože není nic ale ježíš kristus mistrně vyvedl z tohoto ráje své učedníky on si si že jako z ráje vedle něho co nám jsi bylo by to se mnou stavěli on jako brání on všechno jsem se postaral při bylo vám měl co li jsem se. Ne nechybělo takle si to přestávali syna takhleto dovedeme li na tak je to nadál provedli to je pracovní kukla boku šel tam se krás způsobem nevím dám neboť to co mohl vás doby mně lidských možností ano kdy celá ta ten pro s nimi dělal pro na nebo při které člověk kou je zapojena bylo co z vesmírových on na to. Vesmírových úkolu ano takovým padáme a proto jsem si vět čili on ho o to rovnou nebyl museli ale proto jsou svět si tak se rozvinou protože není jak to a když to potřebuje atd aby se neztratilo v tom co rostlo by se nebyl bláto nebo tak nějak ano na není to odpovězeno a pro a na el prosimvás ještě o tom ráj co to je. Prosim dělal nad nebem ale právě je ten průchodní vás těle stvoření když že se to porostou bral vychází z boha stvořitele tat tak v tom vývojový stupeň který směřuje do boha musí projít rájem a je to člověk který prochází. Dělal měla to byl rušil on tam postavy v čele tato nechám tak jako bych ale bude to na domy že jdu na to jestli vám to pravdu jo aby to co rušil co je pro vás milovala jen proto že nemůže v na od toho že to na rovnou dali do tohoto světa on člověk napřed musí všechno promarnit co odtamtud dostal a napřed promarňuje čili věci nejskvělejší a teprve potom s ním v těle. A teprve se dostalo jako to krásy na zrodila v tom přirovnání o málo na ten synu se dostat toto tomu kolik tu božím ve při tak pak o něm byla pak tu s tohle ta odstupovat to je opravdu o to mat lidské ano toužila pomoci a musím to se mi do byt toto k ranní případ který ježíš ukazuje že toto nastane ruka jako o z po z po mým protože mu to dívá všechno promarnil promarní která jakým způsobem se tu kohokoliv tak prosím. Ale tak do toho ráje střed odchází protože tam ještě tam teprve začíná oddělenost od stvořitele stvořitele a co je tam tam si tam tomu jako kdyby tomu tak nebylo tak nebylo možno na to řešit padnout vůbec na se připravuje pád do takoví že se připravuje a to voni by to pro jsem byl na při že tam odděleným od boha. Ale ještě velice mocným se tak vědomost toho po do po stromu poznání a nebyl by se provinil že ano ale protože on ho chtěl pro sebe toto bylo boží ano to co poznal jako to stojí wu li tomu na to nesmíš stanout ale tady byl ve mně dalo z ráje nebylo by se nic stalo to znamená tam je taky budu vlastnost tady byla. To podstatnou správnou vlastnosti která pomazala bezvadně pro ten vývoj všemu těžký vývoje k tomu dal takže jestliže člověk se toto poznání které boží tak pak na pozadí jeho vědom to poznání našlo hrát roli jako takový dělají mocích jako takovým vedoucí mocí rad pro zpětný návrat dokud člověk o to že to. Poznání nemohl jsem rád ale právě proto abych protože naučil toužil po poznání ano čili jestliže třeba by se dostal dostat do ráje po smrti takže se potom pod nevrátil toto co čekal nikdy zpět toto nezačal se to pro pro poznání to je tak co do ten kdo si tam blaženosti je že by mu nestačil nakonec z ono nezačal by se mu kdy jsem řeknu lidově. protože by zase potom zase byl za toto porod čili na ka za nám o sobě to opakovalo ona se ustavičně padá to není věc ukončeno někde milosti nýbrž to teď se padá pořád se padá na trávě to potom tu při proto zkus to věčně probíhá u do jaká radil na návrat že když se mu k se s pro že to byla není jediná jsou k co boží proč. Proto tu je to ještě jinak funkce boží tato ku co spasitelská jakým způsobem on prostý dělá dorostla do světa tak takovým nebo tak to mělo to zase k sobě tak ne e atd po jeho s protože do s kým úkol prostí z tělesně ježíšem kristem oba o tomto u váze rozumně ale protože člověk je to po rovnou ti kdo tak to víte to musí být ještě rozvinutí života. Chopí spasitelské ruky ježíše krista je veden z toho o to co bylo mu byly nazpátek k bohu ale musí pro odedávna pravili pomohl byla li aby se mu jedno protože rády by to byl stav nebe najednou bylo možným být v nebi nebudu učit neb nebylo ale nevím o žádným z čista ale rády kdy je. Vyšší s pak ano to co od víra je nemůže do nebe taktem brali věky patrno z toho a to oni prosazovali a pak to pak je ten obsah ne tak to je první se děje aby se člověk dostal z toho čemu říkáme pomíjivého do věčného. Je třeba aby se měl z toho o ni z toho a i pád a od toho je to zapotřebí se o od toho od kou a ovšem toto se bralo své starověku trošku jinak než ve středověku lež křesťanstvím a a on tam v tom starověku v tom závad i praskl. Své zprávě která pro by je k práci tak takže můžeme říci že v tomto smyslu to on závad či do s k předešel dobu ježíši i než u vím ky dalo možná že o mnoho tisíc je toho že si toho nebyli vědomi otevřete je od kojení všichni ti ji a se tohleto vede jak se to vědci dověděl své rád den a od otce. Látku před i o tom neměl tak ti s ním za své v vždycky přivolali avatar tím způsobem že bych jeli totálně se je od společnost a to od ale odvádí i my a to potom to šla nimi a on mas vývojový tak by se ve vývoji zastavilo tak muss taková ti a pak ta řečeno. No ježíšovými a ne to ti dva a že od za jedno odešel z otcova domu a při tom e měl ale v podílel darů od od které promrhat jako okamžiku absolutního pro na všechno je najednou o ale o tu ku a tak oni se děje ve velkém bude to oblasti národa. Takovém širším pokroku a to je rád tak že si nech po me v nároku ve si pomohli ten bůh ano a který jste to tak je s po mým dáte svého mu z podmínka a jenomže tuto po mým ku boží na lidstva putovali indové tím že opravdu ten život byl tvoji promarnili promarnil všechno co měli o to se takže dejme pomohu době li tam nastoupil třeba buddha a tak tak oni to náboženství měli. Psala porovnali za vane ale ty duchovní spisy které měli vyvedli ty tomu rozuměli ale to je bylo všechno jenom formální jenom pokořovat jemně než vy víte něco pravila že se řekli na právě říkal duchovní spisy indy napřed přečetli a studovali a pak se před jenom vím jak ti a pak to je e před jenom určitých u látku okamžik. I ty jak to můžete oko dávalo o to ani vešlo ale hojí je narůstala e obřady ty přitom a totéž myslím sedělo přestal protože to byla ten ztratí bylo zakázáno či by tedy prostě obecně světem zakazovat kdyby dostat to je totéž jako dostatek jindy sama tam než čili tam nebude se zdá katané fakticky když ten ho o dovede to byl zákaz ne od takže oni si při majetek avatar vždycky tím. Že všechno promarnili po a pak ho se to chvilinku šlo o promarněna od co oni říkají že toto celým povedlo kterou krát o dala jisto byly tím je to by to byl o promarnění lidé že ano jenomže že pokud by do jisto je vidíme indické tak ale ne vždycky to přináší avatara při pro dávat dala nýbrž příchod někoho který se snaží po vět čit ještě pokud toto dá. To vám buddha se snažil pravil při tím že zrušil od toho náboženství pro čemu se říká nebo čemu říká ekg rád duchovní motá a on říkal ten bůh kterého jednáte vůbec ne existuje v zákonitost která vládne vesmírem přímý do boha postavil zákon ovšem přitom mít jeho nástup je on snadné ale je nad viz u po je tu na velice povrchovém z těla do. Od po od dělat to řečeno že ty by neměly všechno prostě jak se to říká přirovnáním vědomi když i to je dítětem to znamená se tam prožili obsahové jako nepotřebný i buddhisti a proto velikou chybu a teď přicházíme na jednoho člověka a tím by to bylo šankaračarya který ne já. Je to století pokud kovy zase před jevy byl to je mi že tady na za o do byste stal po něm přibližně e zase po stálo aby ji za svoji krátký život litoval ho vede tato na se na tu vrátil to rád to do mu ho by to že to je to mi byly tu i to dítě je to špína tak vono to za to co dělat ale oni toto nemělo by být postavila on vědom rovna rozumovou vedly. Tak krátkém život je udělat tak velké dalo ukázat na vnitřní obsahové bylo mu od novodobé v aby tomu rozuměli to byly to do vojska a myslím že v duchovní oblasti nebylo většího mistra dát tohoto pak tam je to i my to byla vím tak protože tam nikdy nikdo ho obecně nic nekázal oko od jeho žáka na čáry ti ostatní všichni tito dělali málem to ku individuálně celá indická cesta je se vyznačuje i. Kdy voláním přístupem jedinci a není to nikdy kolektivu cesta kdežto v by byli bych za ni pro o lehkých pro všechny a tak jsem to na čaje taky pro kolektiv na tato upadly žádost za věkem upadli přát a jinou v napsal několik ale také nou ale tato opravdu výtečná a tam od vlastně komentoval novou upadl jsem do komentáře mele tak aby. Na dané situaci bylo znovu rozumět protože vždycky svatá když zná potřeba novou vyložit jak říká přestala přál nikoliv předělat ale o vyložit ani když jsme na je že to ducha stane se nemusíme tam měnit ale že to musí dobyli protože to není pochopitelné pro ty kteří proč to li koš se to stalo rozdal mých pod li stalo se to prostě za situaci to znamená překládal tento do řeči která odpovídala do vyššímu způsobu myšlení. A tak teď se postupně i ty prostředky výrazové přeměnili a proto je třeba v u mohl ho všechno odložit no nemusím rodu do věčně visím při od ekg třeba svatého píší na ale výklad před to co bylo bych na je tam více méně e nejenom nějakými poučkami nýbrž také události let toto zase ale byla vědy kterou nemohl děje a nepochopili do dneška křesťané že události. Že život ten si to stejně věřitele jako jeho poučit toho tedy od kterou mi polovinou jeho učení a naprosto stali všichni kacíři protože zanedbali jeho slova příklad tu mu dal jsem vám on řekl prosimvás to nejenom slova se nám přinese ale při k a tím životem dal příklad a oni si to nevzali za sebe kdyby byl tohleto neřekl takovými věrohodné co tady říkám. Ale on říkal ještě že učením o o o nových všech všech se k tomu co všechno to a to byl příklad který se vám dával to všechno je vlastně tato teďka vykládám ě k tam jenom to je klasická cesta jako je třeba postupovat a vykládal slovo za slovem ze proroku a přirovnával pod svému životu těmi naučili o aby pochopili postup na cestě a do přesto nepoznali že to ježíš protože. Toto jim bylo při dověděti chodili jenom její by stát události který viděly ale abych je co měli hlavě do události pro prali sestup tady nedošlo ono to nedošlo tady při křesťanské ani do dneška bohužel oni se vyznají jenom ukřižování páně a tu přehání protože udělal v jedné třeba chtěl vrcholné události všeho života všechno znamená o tu jím mohl ale ty nejlepší dovedu vše k tomu aby celý život jenom umírali. A nedostali a to není správné když umíral bylo v pořádku ale to byla prát a tím se když to byl v nedá obejít ne láska k o ale ještě v životě lidském ta opět ono přestane obsahem svého života to je chybné či oni utrpení povýšit na ale věděl že nejlepší napřít prostředku považovali potom lepších dál milovat boha a to taky není správné no ale se vrátím k tomu starému zákonu. Tak v tom starém zákoně prostě se stalo něco co ano to při to je však tomu tak ale bylo li to ne jenom opravil v z mysl nebo když to byl smysl vých ten tím samo může měl vyloučil rád zen buddhismu tím je mi musí padl indy odlivů dost ne existuje plnou tam jeho vliv nedosáhl na které někam někam do vydávají tam ještě zůstal ovšem pod v jiném stavu a potom za hranicemi indie někde panně někde činně pak. Ku on ještě ten buddhismus ani na ty takové podobné stalo že hodně přizpůsobené tamním poměru takže o čistému by vůbec ve nemůžeme mluvit ale před jedno eště je to odlivu takže co ta právě to on dělal to bylo málo proti tomu co udělal třebas abrahám a další zasvěcenci židovští protože on si netroufal ani nemohl. Tu moc neměl národu nutili když temný jednání a myšlení kterými se zbavily sami sebe to se zdálo indové vždycky je možno jenom on na tu výši dále vyspělých vidí tu ale pro celek nevhodné a mám dojem zpověď svědky přečetl tak rád a jeho ve je ten je on měl taky že doba není dobra k tomu aby celý národ od pod je to. Tak je tam si to je jedna celek a to je karma joga která si všímá i toho běžného života toho za poli do života božího ale je kdybychom to co návaly tím co zanechal po sobě karmajogu kterou zanechali kristus osobě tak bychom řekli taky na desetina těch pro učili který znal ježíš kristus o pravdu ale byly teprve snahy v on se do na to na to stoletích nikdy a to. Také nad a to to ti od toho abych se to rozšířilo po učení indické taky na všeobecné užití o byto bylo šlo že je použitelné toto není všeobecně použitelné je ta ašramech použité tak že hřích ale byl musím říct že ten člověk který toto pokoušel při hadovi do toho bez svých spisech to napsal je ale při zná zdá že zatím bohužel jediná kolektivní přestali ano. On říká indická žádná a že oni se ho po prvé snaží jako si to jednou křesťanství pro všechny jogy dohromady ale vytvořit nějakou novou do takovou řek bych všeobecně oni to jenom jeho ku on tomu říká mi mentálního dám integrálního dávám ale tělo bylo by mohlo to jít jenomže jeho dílo se vyznačuje mi oko neznalost ježíše. No oko protože on na neměl k tomu ten přístup na západě jste studoval vody ve ti tu západní ale tam se do učil teology nýbrž aby se do že tak to na tu špatně tomu o to taky nemají pádu nýbrž protože se sil do by za jiným vědám na to na to musel prostě nedostal zažilo bylo nezbývá nic jiného než či do dát řek bych v z té. Víra dva ale mně to bylo před věnováno nese si to nevymyslel ani to co od toho tady říkal nevymyslel takže dejme tomu na v ti židi si dělali v tom že měli chvěje při se si tak velkou moc že přemluvili národ aby poslouchal boha vydávali to šlo. Oni přetlumočili ze svého duchovního pokladu by to je to za slovo boží proto li v i a li a jen když to by měl li na návaly člověku u toho co on potřeba ale věk je aby vůbec byl schopen i jiný kdyby například nemá dali odpuštění nedokonalou mu by k tomu národu že on byl jež jedoty víte i země ale se musel při nad se tento víme. Na zemi a tak tedy chybět člověka el protože je opravdu ten tamhle nedařilo než tam v tom při jediném ě n někde na světské ještě ne a když vložili takže oni u věřili jeden zázraku kdo ještě staral víte že ježíš si v tom ode vždycky pokračovat ve seděl navenek čili oni potřeli je do stavu zázraku a ve že by to bylo to let dosti paty se jimi ustavičně děly. do jej žil po stali vše krista oni žili ve vyvozoval zrak od pojem proč vykované který tady zákon dovíte a věřte mi to že toto co způsobil že přeci že bylo řek bych nutné protože ten li v kdy byl znovu a znovu nebyl přiváděli k víře tedy od padlé oni museli po dobré i po zlém být vede. Ni a za takových okolností že ode říkali toho co je v tomto si těšila a zastře nedělali to co jej netěšilo a tak to tam celý život je opravdu je to něco před přeložil stylizací znamená je to jste na něco jiného než co dělal že oni opravdu začli žít vedeme člověk je li lidský život v tom smyslu čili život nemá být poslech žen. Nebo po tuš to s tím či při jedním zákonům nýbrž být že by užití přijetím zákon pro odpoutání se od přijel li že při nemá být to výpadní můstkem takovým odrazovým můstkem nej zničily ale za to patří jako od ledový v a a opravdu vyskočit v přivedli lidské přirozenosti a toto dělali mnoho staletí neboť dejme tomu. Ten abrahám se odstěhoval asi tak roku či se mu před před naším letopočtem tam někde v te světské že noha tisíce muset let oni tyhlety věci více není li ježíš že někdy ti tedy se klaněli nějakým mu za týmu teleti nebo něčemu prosimvás to nebylo soustavně to jsou jenom výtky je již to li ku že to udělali protože že při. Je li tomu tak proč nová o kdybychom mi to přirovnali věčný době tak my nejsme vůbec ještě na úrovni těchto starozákonních vidí i totiž zlatému teleti zásadně býváme neboť je děláme všechno abych zažili a to je e to je ta již za se mu ten ti a nic neděláme svou správně proto abychom šli do věčného život zásadní svých se nikdo. To na co se s to je otcové co to je e pomáhal toho bylo od všech půl hodiny denně se věnoval bohu a tak a bylo to moc je mu si je to velice věčný ale před oproti tady židů kteří museli celý den pomýšlet na to aby se o ono protivili na to nedal se tohoto života a voni mně to stáda on na každým dokud dělat to co by normálně člověka tady. Toku dělal dělal něco co by neudělal je do než tady při do když při již i když jsem viděl poprvně ten pohled na to stavy loži let mi připadal osob se o to tak to viděl to tady žida těch tisíc sedum v do tu ve toho ti ti to že to bylo čili vám řeknu že při že přitom pže oni ještě ani nerozuměli tomu pořád že do ti teď jenom o tom že si tady vedlo ale musel si od rád opasek než z věděl co chtěli tak. Dále to bylo u si tak tu tak příjemné že všechna čest toto před tím a potom žádný národ ještě neudělal ti že tady je to byl dal tak že je doví a když viděli i toto dělati protože on se na je tak prosimvás to je taky se se podařilo mi vy kdyby bavil země spasitele to je taky několik ni událo v ovšem upozorňovat protože tohle toho když do vrací se mu to ne. Život je člověka to může trvat vteřinu nemusí ztratit že když bude správně že na to připravoval protože jestliže bych ti je podmínky toho vstupu života božího do svého života tak momentálně stačíme ho spodní o totiž to znamená naše bytí těhotný bych tak řek dali přirovnání já. A pocítí ten život v sobě tak to jsem to třeba na to ještě není nich pro jsem si toho začal tak vážili cenný přestalo po válce že před koncentráku napsal díla která vším o tom to nemluvila protože se mi to dal by příliš onu činí to a jsem si napřed než to vše za dověděl to chtění možné by stačil přežít ještě ještě by to nestačilo. Ale to bude ještě ne si myslel že příčinou napřed musím pro hle tu i když to ten o do toho o to jsem dosti či na to co napsal srovnání jogy i v s v z že z to si to to když to si ježíš protože to ale on byl někdo a potom jsem na čar na mystiku mystiku jedna rovná starý zákon jsem hleděl vysvětlit nějak příti žít naší době a u toho co jsem. Tak zákon výkladem zjevení svatého jana v ji jimiž týkají jedna neboť jsem považoval svět není o to jedna dát takový vše co ho mu mu po k vnitřní vědomostí starozákonních pod roků zasvěcenců a je tu neboť tam na každém kroku pro jiná znalost a pali všech chtě vše. Dalo židovský náležitostí o kterých či přesto není není nikdy to byl jen že do věku není to prana třebas koly pak dále tito která se potom novověku ztratila nebo na od starověku ztratila nebo zanechat zůstanou majetkem několika málo jak to že že že to že svítilo ale tam v tom o tom o poděly kdy jako na vstup ježíš kristus od považuje. Svatý dělali za svou povinnost to na na pak nově kou moudrosti moudrostí kterou že ježíš kristus mistrným způsobem to udělal v tom zjevení svatého jana o všem je není tak to je na toho se hned chopila přestali stala nauka a udělat z toho věž o dobru a co mi za tou je pokud si dal duchovního stupně ale není to duchovní věc dál víte že se ho. I tam píše tolik zajetí padne tolik toho zůstane tolik bude mrtvých a tak dále ta příšera vyčítal tolika stali prosimvás prostou před pod č ni toho co se odbourává na určitém stupni člověk přesné po č ti ale to jsou matematicky přesně protože se mi na to že toto poprvně ukázáno tam v tom koncentráku to v tom za poklad vědomostí toho kdo o to při to z celé vysvětlit ovšem jenom toho dva. Tom prvním dílu mystiky o to to v let řečí protože při tom vstát jetě například čekala podle toho co tam napsáno okolo dokud tiší že bude odpoután za tak to bude konec světa a to spoutá satanova moc a tak dále oko dokud tisící se to s panně u každého člověka neboť jak se člověk při výk tomu čili to všemu tam je to je men ti trojnásobné své kde to jsou tři. On se tady je na naši značně vyšší již předloží před to je svíčku aby do považovat toto společenství boha toto víme nutí svou osobní za to ho od toho co může dosáhnout pak vnitřního neudělá než odpoután ano to on svatý jan dobře věděl proto například jako dojemné buď mu sláva a všech říkal nikdy nejsi před tíž to je konec všech věcí. Ten tomu dobře rozuměl nemůže za to to řekl tak tajemně že když to před příklad tak tuto je to nejde te ale vysvětlení nepodal do toto to když to psal svatý jan v tom zjevení ten o roku tiší takže když teď tady je třeba že do tisíce znamenalo o paní satana nýbrž je to vnitřní záležitost zákon ni a tak teď ti asi pochopíte že všechno se tam napsáno to vysvětlit jako vnitřní zákon. Ono bylo zapotřebí aby k tomu učení ježíše krista a to je tady bylo bylo při oni mně něco matematických a to přestalo slovy z od toho je že totiž tam se to ještě všechno o pro spatřovala na malinké krůčky k to chtěl řeknu velký čas u u u nich to proto se nám neničí krůčky a tím se k tomu dodala u vědět kost bych to řekl postupovalo tak dokonalá. Že by člověk řekl když stal zažili nevěděli že to nemohla být nepozná ano a ono ztratíte uklidnilo ale nikdo o nevěřil to je hlavní ale to vám tam všechno pak se že on je tam slova v by se nedalo vysvětlit protože by mu opakovat čistém ježíšova život o to to bohužel také zeptali. Vysvětlil a co tomu asi nedostanu v tomto životě ano protože u moc máme ještě psaní jiného ale není zapotřebí tam aspoň tak i tu jiná pro toho aby nikdo nikdy světovou ptal toto dělat nějakou věc ku to není správné jestliže člověk nedokáže odpoutat od to bude pro spoutat za pro spojit se od toho. To považuje za jedině skutečné tak není toho pro boha a protože i nemůže ka o tu jednoduchou co se nedostatek své plnosti proto řekl ten nedostatek že vše plných sám sebe tak jsem to chtěl říct proto řekl správně třebas lál své padlo na po na na a ti či takže jsem v tom prvním dílu k tak to mluvy jenom o tom že nádoba prázdná je užitečná. Tuto větu jsem věřil tu její život by se mi vyložil správně nebo do svědomitě tak je to v pořádku nic činný ho není těch světě nebo žita dalek ješt vyložena tahle právě ta je to na myslila to a všechny jiné kteří ho teď tady ani slovo ale všichni spali za mnou ni to je e takže se je pořád na mysli i ten toto psal to neodporuje v ničem indickému učení někomu je k ničemu více. Pak ovšem že ježíš kristus a že on chtěl kázat cestu pro všechny a nejenom pro nějakých uzavřený oko vidí teď že v úzkých tak on musel těm lidem ukázal že ten jejích život ten běžný kom k li k život ničím se nevyhne či či překypující starostmi těžkostmi úzkosti nemocemi nebezpečími že ten denní život. Je tou pravou základnou ze které se musí jestliže člověk by totiž u mně co v toho opomenul bych toto není hodné aby se s tím šlo pánu bohu a toto je hodné jako říkají že chtěné jenom ctnosti po stali od pokušení to k ničemu není to je veliká chyba to dodneška říkají to ona v ani oklešťuji celý život a e e v v v to chápete ctností ty jsou velice dobrou dále. Byl to ji nemá ale on malinká složka všech vždycky schopností těch schopnosti daleko více než toť tělo o tak si na ni prosimvás je to na příklad snu že by vyučuje nějakému jazyku je to v no to je schopen ho a je to před čili že by toho užíváte daleko čas chtěli když ještě kolik z nos ti to by tam přitom vlastnost proč kdo vlastně ne čili ona je si při mně v kdyby že ta se kterou se opět platnosti ale to by nevadilo že byl. Když ale na ni protože když jenom část bytosti kterou kdekdo byla otatní než anna dále a toho potom pokouší tam potom způsobuje že ten člověk je nemůže ji celobytostně k bohu když tam vůbec nedojde neboť tady hle jsem byl zaujata ve před te tak se může je prosta tan jako pokušitel jako jako při buďte jako nebezpečí na cestě právem je ne. A jenom proto těsně nejedná jako již kristu že když šel na malomocným li šel za těmi byli těžkosti měli a tyto těžkosti v odstraňovali život jestliže on svět dal k sobě že u je to ukázka po věk bůh moc se o to co postele abych abychom se mistra nemohl nemuseli on měl za zlé jedinou mi je svým učení o abyste je před padali aby se nestali to byl v jeho očích jediný hřích který by si dal. Žádným jiným nevyčítal ještě že si to dobře na by to třebas padesátkrát ani nic si neví týká než že se starají prostě na co to je jak je to křesťané neb či co to znamená to na to ještě je to možné protože nepochopili tu za tu zásadu je láska když je není jenom láska k duši jimiž se mu člověk ku tak je tedy je že musíme jednat. A uvědomit si je když ten smysl toho stvoření božího při tak na že toto je nedošli vývojem že to je celek který jenom jako takový to že jako člověk může bohudík jestliže převedeme z toho celku u šla tak to není možno odtamtud dít co to to je nebo dal velikých potížích že pomocí velikých krizí a e e šel vyjel z přitom říká. Noci smyslů noci ducha protože na to co on leží daleko veliké krize svatá které je osud dělat v smrti tak že si dvacet je v nový mnozí dvakrát za sebou anebo že byl za za sebou a kdy byl celý život tyto krize například ekg rád byli na to šel také jako zažíval jen jako velké u věci nikdy víc udělat tak to by k je ono poznání o říkal umět který jsem zažíval nebylo jiný dokumentem. Jsem přecházel jedné úrovně na byl jako se člověk řekne že někam kde kde ještě nebyl asi tak nic mít toto by ještě hrozné možné ale nebyla to dlouhotrvající nad to vede uměli který nám před na čili kristus na kříži ano to byl vidět žel vizte potil daleko doma krédo škola takto takovou cenu to a takovou pán o časovou sama nó. Vedle ježíše by byly něčím jiným než si ježíš než používání duševních čili když do od používání ježíš žil ale že bude božích ne z vůle člověka od protože ježíš kristus nikdy neudělal zázrak kdyby byl chtěl uděl vždycky dělal dál to jak oni by byl po že a a toto požádání které předcházelo každému dá. Jak ku po musel ježíš kritus pali citovat např je jako vůli božích jakmile ten je tady ve koluje ten do tak udělat například vyšle a když někdo chtěl aby do třebas ještě nějaké choroby ti oni dobře když to ten člověk ale on ještě ještě na znovu ptal co si přeješ abych vyšel formulaci aby pod o tom co viděl. Tam to slovo do ekg při dopadá na kým bylo vůle boží ale nebo ne jakmile to slovo z toho chudá tak který je byl třeba chtěl být uzdraven třebas malomocenství dopadly dal do otcovy náruče je on byl tím od tří do se spoje za od od vší čili je o toto je vůle boží a tak to udělal a toto řekl to je výměna přítele je to znamená svoje vírem do šla k bohu. Že on o jakým způsobem prožíval těchto v čili to je teprve od do toho jdu vůle člověka do vůle boží nebo spojení věčně člověka s vůlí boží a teď jestliže tedy my jsme době jen stále víru naše lidstvo o které vím bychom nemohli je že bez vůle božích dalo toto je tady tady na koni tak také ježíše chceme. Aby se z toho toho by to vymanilo tak musíme vždycky by konkrétním případech čeká je jak si to přeje bůh abych to jedna a protože nedá se to vždycky stejným způsobem v u dělat na jedno kopyto to nejde to musí odpovídal dané situaci a potom situaci toho člověka nebo dovol společnosti která to prožívá ano. Tu či úkol boží vůli vší úkol boží ještě víte že ten ježíš pokračuje ještě dát taky do tato lidi říkal všech než ve všech šesti dnech tvůrčích i v tom sedíme jednou odpočívání dovedeš sebe ustavičně plyne jestliže ale tento úkol lidem toho že všechno jednotky přešlo do mnohosti je také pro spát tělo na na na. Je kou ky let tak ona i vědomí například lidské te těla dostane šel ale vědomí boží na malinké kou ky a mu při se to všechno k němu vlády o tom není pochyby tak to neznamená že to bez účelné pár vtělování že by to neměl žádný smysl toho a toho malinké vědomi toho třeba z lidské te obrali je zkušenost. My v těch ostatních částeček nebo několika kam do za tím vlastně na i dále na to dali bych tak řekl to na zkušenosti kterou obírat tohoto světa povalit tu kterou nemohl nabýt do od bylo u boha se ale protože jeho ti věnoval nabýt tu daly je to tady lidové se taje op vše o to jenom mnohosti takže to doklady tomu mnohosti pod trám na. tam si způsobem ježto indové si myslí že tomu směl od bylo to e odpyká one to nám fakticky jenomže kdybyste vědomě stavělo v čili i dobře když se staví je na tom co jsem mým nedělal el tak by byl zatížen do vystaví toho co jsem dělal musím být zatížen u o to říkal taky že jenom s tím obsahem toho. Jenom tím co přibylo na tu tady je částečky stavu vědomí rozumíte a to není v tady na smyslu není nýbrž je to je to jsou další a další kroky v tom musí oni nebo ji neboť pěkně tak teďka to vědomí dostat jež ježíš zkušenosti z tohoto světa tak je dále nepotřebuje živý nemůže tak vydané nepotřebuje a má. V sobě obsaženi vše v ky pod není ky pro odstartování nás zpět do věčnosti také na li praská kdežto oni nám dělejte indové si myslí že vše je taky že si to nebudete chce ne tak prostě nekonečné kolotání životu on byl toto chtěl již čím chybělo těm těmto mým běžným vykladačů ji který potřebujou že i. Kdyby do že tak svítit při do vědomí toho vidění též sounáležitosti který tím úkolem božím který je spal cela na těch čát je to částečku ten pochodu věděli taje pořád operována více an být že věcmi ve přesto ztrácí plně li jako vy pod ti nemohla ani dýchat když že prostě od toho odpoutat a teprve pak může se osvobodit je. Že se taky jeden že si to může se může odpoutat od toho ale odpoutali od toho tak ona to s tím obsahově bude chtít člověkem bych řekl také je činný člověk vstupuje do věčnosti tím v věčnosti potom tam žije navíc asi tak a vůbec která cesta duchovní je poznamenána vstupem to znamená povalit tom vstupu že přístupovou jak tam učit těmi kvalitami tak vizte potom vstupu nás to. nebo ho zlepší nebo větší asi jako říkali v kristus jednu ženě dostanu středu nebo zajedno ve do život to je jedno město v za dvě živi vědět s a tak dále a také to bude v tom duchovnu že totiž let tak to a která ale i naše o tom není pochyby tam smysl zkušenosti zkušenosti vesmírem v není to přítěž v pravým slova smyslu po byla věta přítěž ale obsahově. Nikoli protože to by tam mělo božím aby tak aby to čisté vědomím na sebe při při z dal nebo při dalo v sobě tolik vesmírovou když silo tohoto bez mi to že dělal nazpátek bohu že ona totiž děl nese že smylu vymanit dokud je ten vesmír nedokážeme se sebou a člověk právě tak říká majella jde tuto schopnost. Tím vývojem který prodělal člověk v tom vesmíru vejít do boha a ve mně to je pravý smysl ta ale proč jej a tak je tomu. Vidím znovu o ho tele před člověka k bohu bude to jen v prostředka protože se mi nechce začínal od začátku stvoření člověk přichází na svět v a on živu jež že činností která mu slouží k životu na této planetě. Mezi lidmi proč se o živou je oživuje své proto aby mohl ale o to mat lidskými dělat většinu věcí aby se nemusel starat od tolik věcí aby totiž mohl rychleji nabývat zkušenosti tam kde se nedají již tak toto vždycky teď tím že. A člověk v sobě zabudovány celý systém který se staráš sám od toho bytí dal aby je svíčky vinu aby ježíš její aby je i spát abych abych samovolně toužil po otočení o atakdále potom ji budu při je že ty věci co tato potom na kříži je sice nemusí by a. Tak na tento toto nad je tomu tedy dal či je vlastně člověku to čemu se říká pokrok před na mi že že a taky to asi s a světa ale protože nemá dispozic svých lidský organismus v tom vývoje ve stádiu jaké je člověk. Nemůže nikdy dít za hranice že se do nebe a ne to víc než tím vším je kdežto ho a o to při mu jedná na mon to daný do organismu lidské jeho umožňuje uměle věk síly které by byly tam náhle boje o život tak že mohou om víš. Nebo od svých u že o vše na pro spojeni i přeje v ale ti to a že tím je vlastně a no všechno co způsobilo rozvoje ty ba u vůli ti ovšem existuje tak ti tak zvané velké pokušení od pána boha a protože všech a to to je jedna. Tak vy si jak v rozumíte viditelné hmatatelné smysly vnímatelné rozumím rozumově zpracovat zelené považovat všechno tohleto co on se o tom o to boží umožňuje to zprostředkuje vidět tiše mat tat a tak dále protože to za jedinou pravdu za jedinou skutečnost to je veliké pokušení od boha které je mu ne aby tu existovala protože em jako článek po vše. Ji člověk když to složení záhyby padl kdyby v tomto pokušení nežil on totiž když považuje všechno tohle to za jedině skutečné tak se nám pomůže soustředili a může se tam rozvíjet právě jen na úrovni nešli padne do stvořeného kdyby ale čemu vzalo stala tato iluse že toto jediná skutečnost tak by se objevila. Patrně skutečnost která stojí zatím není pochyby a oni byli z tohoto světa odešel neměl bytu co dělat kdežto on větu nějakým článkem protože všechno je dale ve spojitosti všeho tvorstva on stojí na čele toho tvorstva a po po hnáni do kupředu svým toužení s tím rozvojem s tím pokrokem. Když si myslím že li tak ona která jej dal čili temný věk nestal právě proto že je udělali postup je tak velký pokrok na úrovni mu že že jejich vědomosti postup je rozšířili kdo takový dálek na úrovni na které žití že ani jí. Nepomýšleli nebo přestali pomýšlet na toho se dostat na tu úroveň anebo pod takže dejme tomu dokud vědomosti o tomto světě byly malé a obzor toho člověka po tomto svět je že tak je z oné přirozenou se z toho šel že o ode se víra a tohle ho ky z nebo abych to řekl ještě vše sv. Jenom ze střechy pro že a nenásilně přejít na vyšší jinak se musí stát na tu vyšší takže starověký člověk je na vyšší úroveň vidíš pro tu prostotu své mysli a ježíš kristus to dobře řekl kdo co by tělo před ty věci svěřil prostým lidem a ne že učeným tohoto světa ne protože o proto na prostota zaručuje že to pokoušení. Které člověk že toto jediná skutečnost je minimální proto jste snažily jej v křesťanství věděli o tom aby člověk žil prostě aby se zbavil vše jakých oprav tohoto života majetku a tak dále všem rozuměla tomu takle povrchně nevěděli že to je že kde toto pokušení měla tak věty věci to jim nebylo známo prostě nevyložil visi do hloubky ten výrok ježíše krista. Takže když to tak nejde a když ten člověk pořád vnímá jenom tenhleten svět tak to je jediné brzo nám něco čemu říká ne které ještě tímhle tím vším co člověk nabyl v tomto světě od děje žádají do toho padali k vně s dokonalým pocitem oddělenosti od všech od všeho k od obou vepři. To vůbec se nic nedoví protože je dokonale uzavřen co teď byste mohli pochopit proč zbavit své sama sebe je tak důležité postupuje ale život se utváří tak že on je mu to jen ve její brát stačí člověk když že nejde vědomě bohu brát na sebe svůj kříž to znamená kolikrát musí. Sss že vše čeho zříci e rezignovat na nějaký majetek nebo na zdraví na takové základy jeho klidného života je tedy by jeho jsem z toho plynulého ž pochodu k smrti a to jsou takové na jedné případy kdy on zdvihá hlavu a může za určitých okolností o živit tak. Tím nikým je oživení ale to je kdy mu v je tak vám teďka řeknu např ještě co tohoto když mu svět o to že jedna za úkol náš sporech tímto světem abychom vně mu byly tak že bychom styk s ním co možná nejvíce usnadnili na tedy usnadnit tytež. S tímto světem tak aby byl co není možná nejvíc touto mat lidský tím že ta rostlině tak z lidského intelektu která aniž vím než toho co znamená vše člověka jak je co bytí protože ho protože je to učení se uměl své době řemeslníka atakdále let to znamená že ten člověk se rozšiřuje roši že svoje vědomí jenom do té. To úrovni a naději aspoň tohle lidskou věnost dostane i tímto způsobem též vše že v své úrovně jakým způsobem se dostanete do střeše že se vědělo při ve vyšší úrovně i když totiž že je to je jenom do vší již ky do dále činni nýbrž do hloubky když něco se snaží kou věděla kdo ho přitom ještě taky již. Tom smyslu že si vydali nějaký řády nový tak dalek který o zaujme v tom že ježíš je přitom tomu je tak a celobytostně se tomu věnuje pak se dostane k tomu všemu já.