Karel Makoň: kotouc-B01-70-08-29-Zlin-moderni_tendence_v_oblasti_poznani-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak u tak. On nutit tak začnu tak dneska by vám chtěl povědět řek bych o něčem ale co bych nazýval moderní tendenci. V oblasti poznání. si totiž myslím že proces poznání je tak jak se ho zmocňujeme mi na západě nebo vůbec deska ve světě není ukončen. Že není dopracoval a že bychom měli nějakým způsobem se snažit být ději nikoliv za dokončí to se nikdy nedá ale do bez k nějakému zdárnému. Harmonickému cíli který spatřuji v tom. Je že by to poznání jednostranně nevedla k technice života. Nýbrž že by ve do také umění žít a jak se tak dívám na nešli svět a jistě. I dovíte stejně tak by se je především technice života když snažíme se o to my tomu říkáme česky bych to přelil do řeči srozumitelnější my tomu říkáme li z když zjišťování životní úrovně nebo se do vaně životního prostředí využívání přírodních zákonu svalu techniky sociální opatření a tak dále. To je jistě skvělá stránka když nikud vůli ale přece jenom se nemohu vyvarovat dojmu. Od umět tou v ale jistota že je to vývoji jednostranný z jedné strany braní mi totiž postupně se něčeho z mocně ne. Co by se je. Nemuselo tímto těžkopádným způsobem dál umírat když nebezpečí když takle postupně se z mocně mi těch poznatků přijde kdy věta jiných že se dostaneme k takovým hranic tím za něž jedno hodné nebudeme mu i při nejlepší vůli jenom mocí jít dál protože v. Přestaneme je tak u se specializovanými tam v těch špičkách těch myslitelů jenom v týmové práci nějaké bude moci ještě zvládnout další úkoly znamená touto metodou se dostane ty nic tím možností vývoje jak se mi tak vzdát oni do pak do pod ještě jen když tam byli oni svých se tak ještě bude jaký jest jako přede. Ale bude tat čím dále nás silnější způsobí výběru takových myslitel kříž i člověk takže jednotlivec nebude moci řekl by společnosti pomoc nemoci jenom v mu si na příklad do vidíme třebas lékařské vědět že ano ne tak. No tak tam totiž dneska takový ty o poděla si to jen řízená věc et ty je to tak dneska na úrovni při než oni vědy te tak patrně pomoc než ti ne taje na a že. Jistěže takový tím pracovníků nemocnici dneska zmůže daleko více když jednotlivec nadto kde ta si toho všiml mít teď jsem byl v tak jako ještě o nemocnici ta tyto svýma jak třebas taková skupina mým příští. Když řeka tu dobře vzdělaných. Jak si vzájemně umí poradit jak jsem za když pólu samo co o dobře spolupracují když na sebe že hraji jak je to něco vizte když na dětem člověk ale je to něco víc než ježíš tam nejen z pece mistra protože i s to nebezpečí kdyby například ten on který je či tam byl sám. Ale také třebas nemáte před o celém stavu toho člověka a ti ostatní upozorňuji že by to mohla mít takové a takové na slepě o takové takové příčiny a podobně. Ale za tak je to v technice na při nejde čili dní jedna například dal dneska matematiku v tom rozsahu která tady je to můžeme všichni víte z nemám na typu stroj začátkem nebo koncem je že jsme jiné zvládli že nemůžeme že byste nemohli ukázat ani na jeho člověka na světě. Ani stejná nevyjímajíc že by byl zvládl celou matematiku zase ne aplikováno tří. Čili ukazuje se tedy nebo tady se nám tady před oči otázka. A řešení kterému se nad jinde zdali by nebylo možno jiným způsobem poznávat. Kterým byste mohlo přejít přes tuto hranici protože kdysi předané aby list to šlo dál. jedna věc a druhá. Dali tento směr takto nastoupený je dobrý protože my vidíme že li s to se zmítá v takových jež jakých hospodářských politických a jiných křečích. A to vždycky vybočuje k tomu si řekneme o tom není v pořádku ono to není všestranný vývoji tady něco ne harmonii. Jesi právě tímto jednostranným postupem po různých kolejí jediných a technických se dostáváme na scestí někam kde zapomínáme na výchovu člověka a kde nutně tam vychoval stát o to do protože je zdaleka zatlačena tou stránkou na k obou. Ale to jako učitel nejvíc cítím že mi jenom učíme. Co léto dále není nechci říkat co učiním to ze země dbali na li nebo si ve do se o lidech ale je to ekonomie kam pochodem protože ty se při děly vy ve se že kdyby se k city na živém těle národa zkoušeli že to bude. Nebo že do nepude když to ne tak se za to tam bylo co se to co byl dělají míní že toto je tak kdyby to děl lékaři tak věta kde do obstál jámy řekové se zatím obstáli vše kdy žila zná svět vodu za ten pozor víra mi anebo zasazený ale to by nevadilo prosit za sluch deme protože my máme taky se učit na modelech a teprve z toho modelu máme jít se k tomu žijeme organismu jimž je například národ nebo ekonomická národní a tak dále myslím že kdyby ve. Kam jsi dneska dovolil třeba rovnou nový lék. Vštěpovat do bytí bez toho na protože ne že on nepoužil napřed na těch opicí samo částech el tak by se dopouštěl veliké jsi byla bylo vůbec by to nebylo možné a jak je to či ti by mu to možná nedovolili. No a my si tohleto např dobrou svých oborech ještě dovolujeme. Ale to by nebylo to nejhorší těle mi o pro toho člověka ne vychováváme mi ho jenom učíme. Když ten člověk je z našich škol jak těch střední taky vyšlo svých tak neví osobě vůbec nic neví nic o tom co ho životě čeká jak tomu čelit. N jaké stanovisko zaujmout svým osobním tak dostavilo víme třebas po vždycky na to co si jak se postavit protože někdo kterými tato tomu taky moc nepomůžeme ale nevíme jak těm osobním nadto jsem se postavit. A vlivem toho. Mohou u vůbec nemožně neklidní život za kterého jediného se přejít do oblasti chápání nebo do toho způsobu vnímání a po zavání an výchovy který mám na mysli. A ve kterém dělám ty svoje pokusit záměrně od svých sedmnácti let tak zkoušet toho víc než ty se sled jo tak jsem přišel let tento poznatku že člověk z týž spatně stanovil cíl především a že by si to neuvědomit dříve je než bude pozdě. On se zdá že podělo ještě to není tak k ku smí ale jestliže dycky to vede tat technika tak se mu žití. Tak by si že rovnoměrně s tou technikou musí vzrůstat jeho mravní úroveň kdyby ale tak chtěl aby zůstala vám pravím úroveň tak se to o tak to by to bylo dobré náboženstvím se ukázal že tato zbraní proti těm na přestaneme lidským. Neúčinná protože náboženství staví na hře. A víra je čím dál tím méně dostupná lidem protože lidem se čím dál tím méně předkládá k víře a čím dál tím víc si před tak vědění nejsou zvyklí na tento způsob vnímá tento způsob chápání může i v tomto oboru umění života se jim dávat všechno po stránce nikoli víry ale po stránce vědění. Že tento můj experiment jak to tady na tam není to stalo nově z trnem který dělali z pole jak staré. Ten spočívá v tom tato jeho slabost že si jej každý musí provádět sám na sobě. A že se může na kterémkoliv kroku své cesty zastavit v domnění že na konci. Těch postupných příkladu máme jisto vy lidstva velkou pravdu. Že když si myslí že dostoupí určitého vývoje přes který dát se nemohou dostat. Takový poslední příklad do třebas aby božím tady rod pět ale mnozí jiný co nemusím to se syna rozpomněli na ní. To ten nebyla jiná se je že ten člověk se prohlásí za prorocká nebo za spasitelem nebo něco podobného. A chce vnucovat svoji nauku jiným nebylo on zakazují nejenom ky protože ta je to přeci nejde pří tady v tomto experimentu patři totiž jedna zvláštní věc že není jednat cesta pro všechny kolik lidí tolik cest. Ale přesto je tam tolik styčných bodů že myslím můžeme o nich mnoho říkat. No obstát a mnoho povídá ano ho poučovat. Ovšem ty styčné body samotné nestačí k tomu aby zdárně člověk pokračoval na celé cestě. To jsou jenom mezníky. Na cestě ale aby se člověk dostat ode jeho mezníku ke druhému tomu je třeba osobní iniciativy. A ta osobní nic jat stala. Tam dejme tomu takové čtyři fáze je pochopitelné z ostatního života. Přes čím člověk musí chtít skoncovat. S tím svým způsobem život jaký dosud žije který vede ke smrti. A k zahození zpraven slámy jsou všeho co tady nečerpal v tomto světě. Od tohoto světa by se měl chtít dostat nebo od tohoto života také svět pomíjející zatím stojí od tohoto způsobilo tady jsem chtěl měl chtít dostat do věčného života aby totiž neumřel lépe řečeno aby tady na tom světě umřel řídí be. Než pomůžeš i lidsky tej tanec se na to za toho experiment o nejde o to umřít i že prostředkem k tomu aby se tady znovu narodil říká ježíš kristus. Je umřít kte prostředky ty otázka aby ten proste nezaměnil za cíl aby o pro si byl vědom že když umřel nebo když umírá že že se narodil tam je nějaká taková časová mezera která je pará nikdy velice tragicky na nepřekročitelné není tomu tak. Tak prvním takovým krokem je chtít. Chtít se dostat z tohoto života pomíjejícího do života věčného ne po smrti nýbrž zde na světě. Tomu k tomu brání zkušenost ostatních lidí. Tam li ti krisí nikdo nepřešel do toho věčného života není pravda prost co je to si ani nečetl nikde nic ani své dovídali se o chápání také jeho dosáhli jiní lidé toto dostali četní lide a je možno to samo by ten života nepravděpodobné a v tom se velice cit nemýlili není bylo nestal svědomí že jsem měl není náboženského nebo mám nese vážil vaší víru ale nikdy se velice kdy řek to musim li otevřeně. Že po smrti můžete se dostat do nebe do pekla nebo dobrá je nebo někam jinam nikam tam se nedostanete když se tam nevstoupili v tomto životě. Čili první co ještě třeba přítomen experimentu který provádím. Aby člověk chtěl tento pomíjející život změnit ve vědomý věčný život k vnitřní svobodu aby pozná. Kdyby v těle tak pak se musí také poučit o prostředcích čili musí mít den že to může udělat napřed to jen li a potom to musí co může udělat všechno co může udělat musí dělat. Kdyby spoléhal nějakou vyšší pomoc řek bych to za dělá pán mu nebo janem visi věří tak takle nebo nějaká věčnost abyste moc zmýlil nic by za něho nikdo neudělal to není ani mně z milosti tanec petr můj experiment jak se mi vždycky tvrdil a to není ani věc pastýře dosti nýbrž věc vrcholné aktivity daleko vyšší aktivity než kterou znáte ostatního života protože vyžaduje celého člověka zase aktivní. Vás kanceláři nebo při svém povolání tak jednou částí nejsi přečti k o váhání tak jednou částí svého a kdykoli neboť dělám tu konce a sami si na po se více vědomi si mohu myslet na svoje el zády třebas ve ale či nebo co odkud cokoliv. A nějak to neubírá tak radě třebas toho mého zaměstnání ale tady na přitom tat se celého člověka. Proto ježíš kristus který byl toto symbolicky všechno znázornit bohužel jenom symbolicky nebo bohudík dalek zatím bohužel v tom nerozumíme jenom proto bohužel neprožili tuto vytýkal ježíš kristus první pořádek tedy dal na své posluchače nebo na své učedníky na své apoštoly pozdější. Ten byl všechno opustit nikdo nemůže nemůže nic na cestě udělat když neopustí to při čem bylo jeho srdce kde jest kde je kde jsou tvé poklady tam my jsme se chce je tam řečeno bibli. Takže může ten kdo chce je opustit tenhleten svět ten druhý krok ten opravdu může ovšem musí si uvědomovat ty podmínky za kterých může tam musí do toho vložit celého člověka ježíš kristus řekl že musí opustit rodiny a všechno nebe tento prosimvás doslova protože všichni ti apoštolové tedy učedníci napřed podělit potom za tím ježíšem s celými rodinami. To nebyl sice čili byl anebo op o obec když tekl tomu deska říkáme nýbrž e oni se vnitřně vzdali to stačilo pak jim to mohlo být všechno vráceno. Ježíš nás nechtěl vyvrátí z tohoto života a on ho považoval za velice účelný a nepostradatelný při poznávání o které tady řeč. Když se naučíme potom moci tak řek ale tak dlouho ještě trvá než to umíme správně provést. Protože žádný učen nebe nespadl a to je velký pochod o které dneska hlavně po této stránce o to dneska budu potom mluvit podrobněji po této stránce umět. A když to konečně umí člověk tak to musí uskutečnit a v fázi uskutečňovací jsou další problémy na protože. Jako my tady třebas můžeme nějakou stavu motto základy prostředku to všechno mezi tím tím nestává uskutečněna. Kdo tohle večer se tomu bydlet nebo spojením se do toho použít ale tady za stavba nikdy není uskutečněna úplně ta se pořád vás stavět protože to nekonečná stavba. Čili tady uskutečňovat znamená ustavičně dosahovat ustavičně z dokonáno. A dostat se do takové fáze že že bez tohoto zdokonalování. A bez ustavičné touhy pokroku není schopen vůbec žít tak se celý dostane do této řek bych fanatické části věci že nemůže nes pokroku žít se nemůže dostavit tak zajištěna jeho vědomá nesmrtelnost. Když se na kterémkoliv kroku zastavuje říká dost jsem to dosáhl co jsem potřeboval tak mu nevěřte ten člověk nedospěl do této poslední fáze uskutečňování. Protože jestli se ani dostat do stavu kterému říkáme nábožensky nebe tak se musí do dostat do stavu. A z toho mít činnosti bez mezer a kdy tedy potřebuje k tomu abychom mohli něco dělat ty jsi občas odpočinout. Ale tam v činnosti které říkáme stav nebe ty že se nepotřebuje odpočívat. A je pořád činný a potřebuje být pořád činí to jeho se za zatím moje vědomí o nebi jaké mám a protože potřebuje být pořád činný tak také pořád potřebujeme zachovat pochopitelně kyne chtěl být vůbec činný čili musí napřed se naučit mít tuto potřebu zde na světě kdysi to je neučí mít. Taky vyřízen pro tak zvané nebe. Tyto pojmy jsem vyložil jinde to nebudu tady dál od se o tom šířit ta du kousek kupředu když se tyto čtyři kroky vysvětlil aspoň tak zhruba tak u malinko přestat ona se tam se si by se potřel něco z toho detailněji noze na této cestě ovšem existuje něco čemu se říkáme čemu říkáme stagnace a pokrok. Ano nebo výdech pane dech není možné ji pořádku vpředu a je možné v toužit jít kupředu ale není možné pořádku před kastami třebas boha kdybyste na ze na vina tím že nechceme dát do hada do hry více než kolik jsme byli napřed vložili tato hra totiž je to hra lásky se tu vlastnost že co jste do watts začátku dojmů vložili to vám nestačí dokonce. Ba naopak to s vedením se od začátku vložili musíte kolikrát z toho s ze li vzít stáhnout aby tam nějakou novou hodnotu novou kvalitu. Vy matka vady tu kterou do toho skládáte tato cesta nezáleží nikdy na to mám ty prózy krizi před věřícím říkal ne ten mi říkat ale ona mi modlitby plout postupné je pravým zastánce nýbrž ten kdo z s víme v přikázal do přikázání od podobně čili že tady se chce od člověka aby byl v aby když se dostaví protože takováhle situace že nemá potřebuji kupředu že že. Stagnaci aby si uvědomoval že někde je tady chyba která je zaviněno přirozeným důvodem jeho novou z cesty a když ta dává přejde také zaviněna tím že nechce do by víc vložit nebo novou hodnotu novou po letu nechce vložit tohleto se zapomíná a proto mnozí lidé říkají nemajíce se o tom se do toho ještě naložit jsem toto všechno dal nemám co by do toho. Ještě vložil a on by to dál nejde byste svatá terezie se od li s tím lid kolikrát vykládali tam se za že nemůže do není z vložil. A přeci je tady mnoho hodnot dalších jak se potom např večera které toho se daly ještě vložit. My totiž si myslíme že musíme na to vklad jenom lidské hodnoty a mám tady takový příklad když člověk je. Opatrně a vlastně všechno bezvýhradně dává dává si pozor ty v tom že opatrný abych nic nevynechal danou před to za všechno tam vložil a přesto nejde ko přede by si přálo je zaviněno tím že ta hlava jenom lidské hodnoty ale všimněte si dobře co na myslíš kristus řekl naučit úrovni svého jak nám ukázal vývoje který kudy nám zase znovu prodělal. Ten že vložil do hry nakonec všechnu tu svou osobní prestiž kterou měl před před lidmi je tam vložil všechnu tu svou schopnost ten rozvoj své osobnosti ty zázraky tu důvěru svých apoštolů tu sebeúctu čest před li věta na všechno tam vložil všeho se zdálo o se vzdal toho vědomého spojení se svým pod jsem s bohem neboť bože prostě opustil nakonec křičí přímo na tom kříži. A. On tam vlastně vkládá do hry to neni že by byl opuštěn ale on byl žil dobyli něco víc než lidské to navíc co dostal od chvíle vstupu do jordánu vydělal tak zvané zázraky. do doby vstupu na kříž když při za ty dělat nemusel protože to všechno obětovat. Víte kdyby bylo totiž možné na této cestě této cesty sedmi pozvali ji pořád tak jako přede tam ten neklid čím důvodů kde to lidských vizte řekl. To by byla krásná věc z ale ono je třeba pořád také dávat. Jen tak není jaké do jaké dávám do takové míry mohu dostávat anebo asi takhle. Za jednotku kterou tam mohou dostat se do jednotek né. A za a kdy jednotky mohu dostala čtrnácti nad ekg atakdále nemusím pořád na se nestranně zvětšovat ten počet dělat tekl vložený do ve li aby byl staň se nevrátilo výtce. A si že často myslím není možno víc nebo lépe to nedokáže a to je ta největší překážka na cestě jedna z nutných překážek. jsem neopomenul od této své řeči říci kdo by vkládám jedno vrací se mi sedum teta milost protože kdo je skládám dvě a na ty se mistr nás to je tam milost bez milosti to nejde ale není to vlastně dává otázka milosti to jsem se nikdy vzali za nic něco dostat za nic se nic tej v tom stal nesla jest to milost není tak jsem to myslel ano v te se o to takle specializoval z peci vykonat přesně rozvést ano jest je tam když prosimvás tady za ani je je to je tak ne dost. A bez boží za čtena skonu to ne na že byste nějak to tam poklad lid ne. A tam se nekrade tane to takhle zařízeno že za hodnotu jedno dostanete středu. A kdo tam jste poctivě vložit kdy ty apoštolové kteří beze hle jsou při za ježíšem na přední od ba že to ještě učedníci a opustili své rodiny za lid poměrně dosti kdy kte a jistě si mysleli že dali všechno co mohly. A pak když ježíš kristus jak se zdálo svých nevědomosti zkrachoval ti si učeň nebyl zato pověšen nebo popraven nebo křižován te tak sešit jen utekli na svatýho jana. Kde tak byla tato odhodlanost mysli dám menší než na tom počátku nikoliv tužeb udělí hodný ku ku kroku před viděli že ti říci před jeho zázraky tak dále ale kdo by bylo třeba od li něco dalších ano na to další ještě neměli dosti sil oni totiž ještě nevím brali všech těch se tomu hodina el si sedum hodnot a tak je první netřeba opravdu styk těch se. Mu hodnot vybrat kde pokorný a nevydal nesli řekneš si nejsem hoden nebo tak je to ne na tělo že. Ale když že takle mluví že tak opravdu si místo že se mi hodno vybere tři nebo čtyři v pokoji ostatní nechá stranou při kam nejsem hoden a pak sedí či li se to stala naši na ty že není za dali proto aby přijat je hodnot dalších sedum. Protože mu schází něco mezi tím a tam mezera se nedá vyplnit skokem nýbrž jenom pochodně tady se mi tak se tady například mám otázku. Jak je to z vlitou milosti kdysi tane existuje nebo si potírá nám naprosto ne je mi tady ukazována na příklad svatého pavla který byl ča kolem ak který přinejlepším jsem pronásledování křesťanů spadl s koně na viděl přitom číše krista a říká mu tak se mým učedníkem tak od oba řečeno on se stává jeho nejlepším učedníkem. Toto bylo on si zasloužil jak mi tady říkáte tuto nejvyšší milost tím že tak dokonale že to je to následoval. Zní otázka. To o co z víte na jednu věc že totiž jak zlo tak dobro chtě nechtě musí se kdy z jednoho jemu síly. My se díváme na zlo spatra při na to jako něco nepotřebného. A ježíš kristus neměl tuhletu ten cit tak ve si dívat na zlo ten si tam žil byl u sebe jidáše a nedával mu pod žádnou v bohu a liškou tak jidáš ztrácel dech nebyl o málem nezradil. A tak mu při poslední se řekl davu sousto a řekl mu co se udělat vědy kdy bůh ho by to byl neb posila byto bylo u dát neudělal. Ale to musí musel zde na svět jak to byste mohli pochopit že tomu tak je dává se z tomu z to říká a dale a on je při ona se rozsvítí do takové nikdy jaké si mísy za věk tomu dobru znamená my se posouváme kupředu pomocí párů dvojic se jenom dobro zlo taky světlo temno a. A všechny ty pojď se všechny ctnost tělesnosti ve se vizte co vidíme jak proti sobě patří k sobě patří. Tak to je způsob který se doprava ani kupředu a jestliže kdo ho. Fanaticky například pronásleduje přestal jako to dělal ten pavel ten šavel. A když to nedělá z jiného důvodu než že je přesvědčen že je to správné. Tak on zlo nedělá on to sice zlo tady toho chápeme fakticky je to zlo ale on vnitřně zlá nedělá on se to mat tak li se při by se k bohu jako největší náboženský fanatik který všechno dělá aby boha nalezl. Protože si myslí že tím bohu slouží na svět pavel šavel si to myslel. Čili on byl o pro v na nejlepší cestě třebaže dal vraždit nebo byl přitom nebo dal prosto cest jany óm byl na jež si či stát se učedníkem kristovým a myslím že tato událost se stala také pro toho abychom si budoucnosti nezoufal na stavem lidstva i to je kolikrát těsto potíral náboženství to neni poprvně kdysi přečtli spis jsem. Krize naší doby od se taky na tuto po válce. Tak byste žasli jak se tyto tady hody odklonu od náboženství jak mater li z mu jak se opakují lid. Pořád přede dokolečka. Proto dycky zoufale kdo se s o náhoda coto co bylo zase nahoru dolu této co mi v malém zakoušíme na cestě co jsem nazval deštěm a výdechem nebo stagnací a pokrokem něco takového čili jej nepovažuju než i bez bože z kovu dobu za neštěstí pro lidstvo kdyby za veliký pokrok za z jenom přípravu k tomu aby se to náboženství rozdělovat povolil lepších vyšších ě. Cestách. A aby se nedopouštěl to fanatik z mu ekg kterého je schopen člověk když slepě věřit a když toto nemá důvody proto tento et semen vlastně podřizuju abych malinko přispěl k tomu aby to bylo o něco více rozumní důvodů proto nastoupit tuhletu cestu se zatím za ho tak se je na dnes je pod to náboženství tak ve se taji je dávají podmínky proto např jak u a u jiných aby ty věci. Mohli vážně brát aby z nich nebyly vůbec rušeni při dovím žil života nikdo za z toho totiž nemůže o to jste men tu také ne o tom nikdo nevím či si misse by se kam by zapře na operaci vedení tak aby nabyl hlavně tu není čemu jinému ale to nikdo si lekat hleděl jsem mu řekla potom ten jsou připomínal dávejte dobře pozor na běh se chce nepodrobí je takže umřu ale abyste je potom dokázali říct jak to je úkol na tom záleží abych dověděl ne. A jak jak fungovalo nech protože mně jde od toho celý ten jste spočívá v tom aby dostal z toho co budeme v jeho způsobu dosahování věčnosti pomocí extáze k tomu způsobu že by se bez ekg a kde tohoto vědomí. Dosahovalo a jestliže se to dokázat tak musí správně fungovat dech straně fungovat srdce neboť když toto nefunguje a poznání se dostavuje tak je to přes extázi. To by byl právě se nad dnešní doba nepotřebuje extatiků. Smysl doba potřeby rozumný vět psů kteří s při plném vědomí rozšiřují svoje poznání a to nikdy nemůže mít za zlé tyto hranice nám nikdo nemůže klást žádnými předsudky.. S nikým se nedá hnout do nechce v když je do nechce opustit ten dosavadní způsob myšlení když mu stačí k ta se si stávající se a teď ti praví v z na jeho těla. Ten tak přesně nedá nic dělat. Proto tato cesta nebude nikdy cestou o pro všechny a proto ježíš kristus nazval cestou úzkou. Ale nám de mluvím za všechny kteří jdou mou cestou. Tam kde od toho vychovat na světě i špičky. Které by byly které by toto chtěli pravlast celé lidstvo špičky je se lidsky občas kdy kdy ví. Proč i v dobách když jsem mohl jsem toto nevykládá na veřejnosti kdo vady jsem mohl jsem to na vy ženské vykládat. Jsem to nikdy viděl nějakou společenskou záležitost nýbrž záležitost připravených jediní a je zkuste si dobře tou řečí kterou jsme sis se spolu učili mluvit někde zakročovat jak narazíte prožity jistou nepřipraven. A ta příprava vyžaduje úplně změnu v řádu hodnot. El za bez postup je takový řád hodnot jak je právě dán otčenášem. To je řád hodnot se kterou se nesmí slevit ani v jednom bodě tak se neví je jenom v jednom bodě ví. Tak se celá stavba hrou jak člověk je nepřipraven. Ale když se člověk tomu sám sebe k tomu aby tento řád zachovával. A když si to přeje tak do něho začne dobu v tat stačí si přát. A snaží se za sice kontrolovat právě anny poli po kolikrát ty v tom novém v spisu který budu nazývat ten a. Nebyl. Tak konaným katarem ano a v tomto spisu a budu se zase detailně pravdu a to udělal rozebral znovu otčenáš u víte že jim po kolikráte zase jinak protože jsem potřeboval koneckonců ten řád tam dopracovat tak jako dneska vidím že považuju v tomto z ustavení řádu hodnot v lidské hlavě základ správné cesty a jesiže není správný základ celá stavba na písku ta kácí se liší hodně daleko dovedu vše. Se kolik se ukáže nepřipravenost se neklade na prvním kroku ale nestát ten na dvacátém panny na kolika. To se mu stavba hroutí jsem tak zvané mystické pracovníky kteří po mnoha letech práce se vzdávali říkali všechno byl klam neboť jsem se přešlo o tom že tomu tak je ale měli všechno pravda pravdu protože kam tobě jelikož nestavili nad nastolením zákazu na neskutečném základu nějakém román ty z mu ještě o to by to jenom ty to je že si za toto věcí jdou ale ne z tolik není vědečtí pracovníci kteří jdou zatím jako svou životní potřebou a naplnění života nejenom pro sebe tak. I pro ostatní lidi jste mi to že bych tuto věci deska nebyl schopen dělat pro sebe ve za nejenom proto aby z toho ostatní něco měnit jsi jsem si jist že že že to nějaké dalekosáhlé dílo celá konám že toho zapotřebí je by se to o každý chápal této schopen se nesmí vynechat ani takový při je jako jsem v i ten musí i dál aby měl aspoň klidné svědomí že ne zanedbal něco pro ostatními z toho. My jsme se podceňovat ani jeden jediný takový hlásek nebo ani na je taková snaha. Od proto jsi na vždycky tak ve se vzdávám dohromady od protože nikoho z vás nepodceňuji o nikoho z vás si nemyslím že byto díval nedovede dál než a si naopak myslím že plete dále než o všech vás co s tak vizte a proto vám to říkám jinak by to nemělo smyslu kdyby se někdo zabrzdili nějakým stupni.. Samozřejmě my například dejme tomu při práci lidské ale to také práce tohle tomu ne o trvalé motivaci. A musíme z věří že motivace dojem druhu peněz měl letem věčný peněžní že za to co děláme dostane nějaké peníze nějakou odměnu a k nebi věčně že z toho máme nějakou čest to s tím osobním nebo to sloužím osobní nebo nebo takového něco z to dělá velice dobře žen a někomu více někomu mémě a. A že ten motivace ne peněžní nebo u stal ostatních lidí podobně k neb jež motivace se tady když jim s názorem toho do mi teď pokladem tu otázku tam ani tam napsána na tom nezáleží že by člověk musel mnich vždycky i ty nejlepší úmysly nesobecké a tak dále o začátku. si musím sám osobně přiznat že jsem byl začátku úplným sobcem na této stě hledět semeno na vlastní prospěch kde se nám na to vlastní nalezení nesmrtelnosti na nic jiného to trvalo celé řek bych to aspoň devět let než jsem se propracoval k tomu. Že jsem konečně pochopil. Že to je pro jiné tažen se nedostanou přes určitou vývojovou fázi dokud tato nebes mu za vlastní kol a to nemusel při koncentráku kde jsem napřed by jenom své vlastní utrpení měl do doby bylo velice vzlet ve jsem vyčerpal všechno co jsem vložil do li na jím začátku do tam třeba boží něco nového a to práci pro druhého. Jsme tam nevkládal. A když jsem teď si začal vidět okolo sebe to je to veliký utrpení to jeho soud je tak mnou říkali tajně sis sám který trpíš a jsem se věnovat tak teple jsem viděl že tato věc je především proto aby si člověk na to. Světlo nepoložil příkop nýbrž abychom otevřel. Tam kde je připravena da a ta byla připravená ne nějakou zvláštní připravenosti lidí nýbrž tou jich situací. Že se dostávat kolika do připravenosti ne tím že se nějak dlouhou dobu snaží ale že ho tam okolnosti při svou mnou tomu říkáš přízeň no prosím je to možné ale v každém životě toto řízení existuje zase není žádná zvláštní milost v každém životě jsou prekérní situace kde který nedáme když nezoufali si východisko jiné než obvykle než za si ona není. Kdy. Tu věk li panna dobře by to o tak to je te se tady mám otázku on že někdo je dojem ne že vlastně vložil do hry to co mohl poctivě ale že se mu to nevrací ale zajedno jednou ale se bude rád jak se to jednotný ani půlka nebo vůbec nic. Takže jak na k tomu přijde že sám do toho tolik vláda ani jsem se vracím. Je tedy tady bych chtěl říct jednu věc jsem si na počátku sví jak mohl o svých chyba to je nejlepší. Na počátku své cesty jsem si řekl onoho prosit za všechno možné když se tomu nerozumí co vlastně pán ústní zamyšlení to bude asi chyba napovídat mu že ano toto udělej tamto udělali tak by tomu neporozuměl tak asi to o mez si na takovou jít za určenou prosbu o a k která a to nepodaří i pánaboha v u něho co budoucnosti. A která o jenom ukáže moji dobrou vůli pád tak jsem pak která bude odpovídat smyslu v učením třebas kristova a tak dále všech těch zasvěcenců tak jsem se modlil jenom za to abych miloval boha více než cokoliv jiného vlastnit.. A to jsem si mysl že o pro jsem se za nic z nemodlil a onom mezi za nic jiného nemodlil slovně na prosebnou modlitbu semen do sebe nebi pustil to jsou dobude by svět aby situace když jsem opravdu potřebovat k tomu že by to co by se by bylo bylo něco povedlo co z za koho jinak nešlo ne ale jsem si řekl nikoliv se nebudu to jsem poctivě vložil to všechno do touhy milovat boha víc než cokoliv. Jiného na světě tak se mu ku než sebe. A také kde je let. Jsem se vodil za nos že když jsem se donutil k tomu o nic jiného neprosil že to asi mysli ba a. A jsem po vážně nemyslel. Teprve je v koncentráku se dověděl že se mám velice rád tam se mi stalo něco z cela opačného než tady když je tak jej za by tak jsem si říkal se říkat pane bože prosím buď tak dobrý ale nech ještě neživou tady se tak ještě větším proto ve li se jako dále v tom co všechno vyčerpal budu se snažit ještě při dobrotu dělat jenom mně nech jaký všechno před je na očích uvidím udělám jenom prosim je nezabili. nemám to před kdo posty se při od ale z chyby byli protože člověk teď do poctivě myslel je tady je to kdo u by je nebo nechala ubít je to jeho uzná že kam tamto tak nespěje. To jsem se ovšem jenom na to by v mizerně život rama ode byl zachován ale je jsem to je taky krásný a výčitek bohu no a byli v těchto bič který byl ten že jsem vždycky když někdo stavem ve mně namazáno jednou tak tak rád a. No ten je objevovaly kolik dostanou nadání místo oněch ještě při takže ten tam misky krytu tak si to či již po lidsky dostaneš navíc. A to se bylo tak by noho konečně na nepřišla nad rád a měl jsem by konečné zde kdy byl zabit podle do onoho slova se to mělo to stát nebo nad a o dneška nevím z tento na světa a v tom mám men tu je to konečně došlo že to bůh ode mně nechce nic činného než celý můj život. A i že když nejsem ochoten věřit na tu misku celý svůj život tak jsem vlastně neschopen přes určitou fází živým musem co je kam jsem se před tím dostal. Jako vy ale nemohl jsem to nazvat tím opravdovým úspěchem. Tím opravdovým poznáním o které bych mohl říci tak a opravdu. Jsem v nebi nebo poznal jsem co to nebyla nebo mohu při že po smrti tu nesmrtelnou bytostí vědomou a tak dále a nějaké náznak je tady byly ale vždycky jsem stavy padl a nemoce starosta nazpátek bez cizí pomoci. Tak teď prosimvás se se dostanou nebudu mít na nic ptát nestal tu před co k tomu k tomu svému experiment. Tady jsem se ale hle celá ale ta se dával příklady a předpisy o tom jak se koncentrovat jak co od říkat ti ale co všechno dělati jak se od pokud dávati odosobňovat ti a kdy po tolika letech říkáte že jste v tom někteří neuspěli. Neměl by to říkat ale ne to byla žijí že to tak stalo protože ne my to z tady z mu z ale z toho důvodu že mám konečně možnost vám říci. Nese sám na na sobě teď přesvědčil při operaci od tomhletom pojď tečka vysvětlím. napřed předešlu nebudou nikdy dával žádá recepty na koncentraci protože to všech deset jisto absolutně neúčinné že toho není vložen celý člověk. A vloží do toho lidský život této první co člověk by měl druhým na učit a jak o tam vložit ano to je dost obtížná záleží s. Protože člověk si myslí že ho tam může vložit tím že s tím přikázání boží. Že nejednáš špatně že se řídí těmi příkaz sví které z nás bible odjinud z na bohu k. Ale tady je víme dobře to není pravda že ten bohatý mládenec který se ptal na věčný život a tedy do se neděl že od mládí plní ty příkazy boží. Zesmutněl když než kristu říkat to nestačí ty musíš teď co máš rozdat kdy jím a následovat. Či jsem u toho momentu co jsem teď udělal masem rozdal všechno ku v tom momentu jsem cel operovat se s o to zdálo tu v ní. jsem je odkázal bych tak řekl s tím co jsem mým věnoval jsem tady zanechal na samé ne. Jsem tak asi jsem se rozžehnat celou rodinou a se všemi k ní. Tamto plato jako při fu musel prosím to málo náležitě ještě na všech tomu tomu hostem svůj jsi a v ne a zase not pak při pro pro pro ten dotud to všechno musím vás svět a sám manželka říkala atd tyto mysli svatě nemá nějaké tuš na něco říkal naprosto za letu že nemám ale bude se by ses pod obětovat set let. A mám byla do to co to bylo spokojena on šesti to je dosti spokojenost celé život od s bohem. Takže na sto o nabyla pojem než jakou tom čím to pod tím o žen. A jsem tedy tu musím říct že jsem na to co mysticky ale jsem nějakým nebránil v tomto pojmu no. Jo co slušně vychovaný a tak. Novou ty jedničkou ve mně žádali od svým do nemožná a kdy žena ale. Odešel jsem ale teď byla jiná věc teď je tady. Připoutanost jiného druhu u ještě vzdát se rodiny to nechtění vzdát nebo zdá se všeho co člověk rád to není vzdání se všeho bohatství to ještě není člověk úplně chudý. Tomu ještě moc schází do úplné podoby on tady ještě vědomí tohoto světa. vědomí které si dokonale natrénoval které je bez ne zel. A tohoto vědomí se musí s da. On si musí uvědomit že potom experimentu který dělá potom vstupu do věčnosti nikdy si tímto způsobem lidským pomocí smyslů a rozumu nebude smět anebo nemoci nikdy uvědomovat tento svět to nená on nikdy třebas nevstoupí jako živý mezi lidi jak oni myslí že co je živý člověk ne ten živý člověk celého ježíš do z považoval za mrtvého tak takle živě mrtví že nikdy nebude že bude úplně třebas na jiné úrovni že se dostane od tělo. Tam všechno by z kuje tam se dala neděli to viz k vědomí se mi nechtělo jako o postupovat ale to krát jsem prostě jsi řekl když mně pomůže ještě lékařská věda tak toho odstoupí. Nepostavil na již udělá jeden takový když vám takový věci kterou vás uspává takový ten zázrak technický. Ta se ukázala ke skvělá technika vedle toho umění o mi do toho musel věřit ale oním mi prospěly technikou. Ne kdy do když vloží když oni nedej tu i věk chci ne tak oslabí vědomí tohoto světa oslabí mně také všechny životní ho k k i všechny připoutanosti všechno se to oslaven a teď jestli mám před tím a to musím před tím než jsem to let se začnou dělat tam musím předtím nějaký řád hodnot a nejenom psaní nebo tam od not ten bych jenom věřil. Ale žitý důvěrně žití do znamená chtění prožívání a experimentovat být tak řekl každým dnem a v tom řádu hodnot musí být ta hodnota otčenáš. Na nená ta hodnota bůh nebo věčnost tam musí mít která musí být na první místě musí mít obrovskou hodnotu sledem těm ostatním hodnota aby ji převýšila protože když potom při je to otázka techniky lékařské anebo při normální koncentraci že potom. Se u nám bujet na pozornost vůči světu když se oslabují všechny choutky všech i touhy k sobě. A tak se všechno paralelně oslavuje hodnota dokud postavit za z od do tu padesát tam na to oni hodnota bůh třeba najednou jenom li s padesát je na dno tak neprojevil tou branou do věčnosti. musím všechny hodnoty které neznamenají věčnost oslabit na nulu. A na ten toho musí být tam hodnota bůh vyšší než všechny ty hodnoty ostatní. Aby ještě přitom oslabení celkovém zůstala v na by je ona byla tisíc ta hodnota a ta nejvyšší dalším nabyla padesát tak musím dosáhnout aspoň oslabení padesát jedna byto bylo jistější tím vymaže onou všechnu svoji sounáležitost světem. Si není ani jako nenese ani ne od očím po něm. A když ale to by vás tak si padesát tebe taková rovnováha porovnává ale velice na bují tří. To rovnováha ještě přímo nevede k tomu k daně do věčnosti ale jestliže potom ta hodnota toho boha nebo z věčnosti tisíc a. To ten útlum dostoupil třebas to z ky nebo dvou stovky nebo třista taky. Tak potom se ocitnou zdraví začne ho pole zemské přitažlivosti k i k k k k o do se k jinému davida svým poli teď tisíc co v ky. A velice prudce z ani nebo daleko za za tím david začni polem. A o bych to s vstupu toto dali začni o ponese stupňuje prosím používám o z kost o tom víš výrazu protože to se nás na tom pochopit že. Čili zažívám něco čemu se říká nadpřirozená poutáno s ten tím předmětem svého předsevzetí svého dělalo tak o mu tam že ani nemůže přijít jiná myšlenka světská žádné duše nemůže nastat jsem to mám s přemohla do věčnost tak toto jsem docílil právě při té. Koncentraci při operaci a zároveň koncentraci okamžiku jsem měl přejít do bez vědomí tak jsem se cítil kdy vázán ze všech tužeb. Čistě technickým způsobem vymazání osoby se normálně těžko člověk jako zasloužil vlastní. Přičiněním a u podivu ta touha po věčnosti nebyla vymazána. Ta se tam na tam zářila boha vjem zda o to to do nikdy také nezávislý nikdy jiné že zastíněna těmi ostatními sklony ano. My ostatními tužba a jak jednou převýší jíte. Poutí vyšší hodnotou lety nižší tak ona za nás asi sta nastane u tu ono na to jsou technické prostředky které jsem vás to učil o ty praktiky koncentrační tak nejsou kněz věčná jsou zbytečné jenom po stránce že musí by je to možno celý život co jsem od začátku sice dělal protože jsem měl strach ho u pravého ve zda jsem vám tady. A no a tak se mi podařilo přejít přes tu hranici při které při koncentraci vše to by nit usíná. Bude se o si jenom tak na rozhraní kdy ještě sice opouští toto ještě dosahuje tam toho. A to si ten stav na které je tak který si tady s že že místo pruhu pocit jem k no s stagnaci a je vlastně jenom na k v účet před cílem a říká vniká nedošel tekla. Tady chybí opravdu toho vložit do toho života do toho o to věčného tady dotek koncentrace nebo do toho soustředím nebo do toho pokusu všechno celý život když kristus řekl nemůže nikdo dát více než svůj vlastní život a také když dán méně tak nedá když se apoštolem za jenom svých rodím takto nebylo vzdání když totiž totiž měli potom s kristem vzdát života. Nebo měli obavou z taky přijdou o život když on přichází o život tak petr zračil ho zapřel to by od od života kyne přišel při ještě nebyli ochotni života ale potom se stalo jak prost li ještě dále že byli ochotni nit života a bez hle ačkoliv i potom mu to dalo určitou tat vyznat ten případ petru u týkal řím ku. Ona všem pověst ale to hezká pověst jsme byli u toho místa kde se to stalo. Kde. Ježíš se zjevil petrovi který utíkal od říma zřím na bych to že tam měl být popraven na toho dost ježíš kristus. Ho potkává petr mu říká kam kráčíš pane ovládli z domine on říká krásy místo sebe do říma protože si od toho utekl tak se petr obrátila zase popravu a tohle tom myslím že nám chybí tato od no nechat popravit o nic jinýho nejde než o to nechat se o to za tímto úmyslem jsem šel na tu o anna se kupodivu mně nepo pravdy. Že tuto nebo prostředek muss musí mít tuto odvahu to je ta pravá ale z od se o do váha. nevynese souhlasit jindy ale indové říkají prosím že největší překážkou na duchovní cestě strach že není větší překážky. A a teď po této zkušenost jsem pořád o tom posiloval ale o této po této zkušenosti s nimi plně jsou vás na říkám největší překážku není nějaká nepřipravenost nebo co takového nýbrž tento strach o sebe sama tato sebeláska co to on nemohl se všechno kdyby si byl jenom malinko vědom to jsem prát místo ona ona by ji tak být za jeho oběť nebyla mu na nebyla by pravou počest na. Ale když si mění jist nebo když se si dokonce i se tam třeba růst anebo to o proto o všechno vloží tak v v pořádku pořádně udělám. Ježíš si s to krásně ukázal v těch posledních i na při žili řekl poslední slova bože proč jsi opustil zná nevěděla proč byl opustí cože dost tak dokonale nevědomostí tak dokonalé nevědomosti že by se řeklo tak kde ten celý spěch jakoby se v nic to všechno obrátilo ten nože předtím bylo něco ale teď to nebylo nic o svět a. Se od něho tím ale on přesto řekl odevzdávám ti svého ducha je to tak to znamená by na z mít na bezvýhradnou smrt a další zkouška přitom tam a je tři dni byl osten nebyl nad na nebi bych tak řekl v tom smyslu stavu nýbrž ještě tam na další krize. To jsme viděli v ježíše krista při všech jeho symbolicky zažít svých stavech když se narodil pronásledování vláda látek u do egypta hned první zkouška když potom vstoupil do dělal bylo dáno dovede se nosem synovství hle jestli předním pouštět pokušení od ďábla s ano a tam dokonce je to co teďka říkám čili musíte se smířit s tím že to nedá přímočaře dobývá. Že musí člověk přejít přes propast smrti v pravém slova smyslu. Dej musí překlenout důvěrou proto ježíš kristus právem řekl dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto nevejde do králoství nebeského dítě je od pokud je dostatečně malé nevědomé ale když podá matce rukou tak se nechá převezl třebas přes pro vás to přes po provaze se do přes propast anebo by třebas skočil o tom mou zajedno. Ale kdyby bylo liškou vyspělejší tak to neudělá. Tak bezmezná důvěra a u dítěte to takovým vzorem toho co člověk na to z udělat nic víc než kdy do výše krista že měl bezmeznou důvěru jste z s ne bez svého otce že řekl jeden důležitý výrok který se nám také citoval tomto spisu. Když jsem něco dělal prosebené taktně nevěřte tam do musí nedopracoval. Že nesmí jako začátku směl jak do jenom pro sebe dostal aby se dostal do věčnosti když přechází tady poté jsem si tak musí to za tak daleko že to pro se vůbec nedělá nýbrž to dělá pro věc pro tu věčnost. No a pro úkoly které oči k tají od věčnosti. Podívejte se jsem vám by si říkal jsem v koncentráku prožil od potom když jsem se takle odevzdal bohu plně celým svým životem tak byste tam ten gestapák podle mého vidění zabit že jsem prožíval takové poznání že dodneška z toho žijí že jsem si potom postupně a byl to zlomek vteřiny z se si postupně po tom vzpomínal. Co jsem v tom zjevení vlastně všechno viděl že to nebyl jenom obraz bylo poznání am bok je ten způsob poznání za kterým jdeme te způsob poznání který nám skýtal s nějakou budoucnost. I na tam opravdovou jistotu protože jsem upozorňován v každém momentu svého života. Jaké jsou zákulisní příčiny těch následků které my tady zažíváme li jede totiž na této se jediném zažívám vím z něho než následky nějaký vyšších příčin do který nevidíme. A tak tyhle tohleto je ten způsob pod naň ve nabrat vodu nás zasvěcuje do poznáváním příčin. No to je to tak je to co se tam dělo se mnou na jsem znovu poznávání hlubších přišli as souvislostí neboť ty příčiny především spočívají z ku vyslovte které člověk nikdy předtím netušil toto se začne vážit dejme tomu všeho co předtím třeba zavrhoval nese lidsky podivovala u ježíše krista tomu jak on nebyl schopen odsoudit toho nejí. Většího hříšníka přestože to zákon třeba nařizoval přímo. Tady je vedeme cizoložnou ženu zákona si byli kamenovati toto ode dost mistře. A on říkal. A tu proč byl mým zákon pro že to je ta by do tebe hříchu začněte první kamenovat se potom přidám ta při dávám také něco dělám a co mala se do písku vy víte u trestu by se to stalo co tam když tu podívat tak původ to na ten z toto na tam ještě s to jít s není pudu podívat. A tak z vás dopis ku a je nebo lince by práce protože měl před nějakou přes v těle je že bez hříchu než a budeš si všichni. A on říci řekli v něm byl sám no vidíš zůstal jsme tady sami dva a tak to mam vám po tobě kamenném ne kdy pane řešit tat takovou neměl k hříšníkům neboť on přišel on nemoc on by je nemluvil řečí že nikdo neschopen protože samaritánce ženě pěti mužů řekl kdybys chtěla dostala by život věčný. Po které není a nemohu tvrdit opak. nemohu tvrdit že to nějaká nějaký nevyzpytatelný výběr milosti že tomu zrovna takhle aniž ježíš kristus bohužel na misse nevyhneme řek bych v fázi vývoje které jsme povinnost v a vás hlídám vás by měla jsem na výklad navíc nestačím. Ale jsem nebi mohli na tomu dalšímu pochodu abyste neznámo li někam nastat na po ten ze řekla tam nejsem schopen nám dal nám tak na a tam tanec to není to není jsou jenom výmluvy ano. Po mně které na ten příklad z toho chromého wu jezera ve se který tam ležel desítky let a nikdo on nevzal. Aby ho přis od do přes ty se vody při které jak si to tu prosto řeklo anděl a zachránit po všech ve duchů neduhu vyd věčně otče je u každého tam první vstoupí on tam prvním nikdy nedostal když tam ležel pro dlouhodobá ale přesto tam ležel ustavičné naději. Tím způsobem si zákonitě způsobil příchod ježíš zákon jestli způsobil že byl vyléčen nebo ta řekněme přinesli takového s. Slepého který tam se někde u cesty šel kolem ježíš on se dověděl že kolem ježíš přišel ježíš jsme svému a oni ho o škol z tady co před o křičíš on tady jiné úkoly než tebe. Ale protože pořádně křičela. Ten ježíš šel přede podoby tak se po zlým je na třeba aby se do toho opravdu poctivě vložil všechno jak jsem říkal a jedině vadí nic jiného nevadí než tohleto do toho člověk poctivě všechno nevkládá. Takže potom to úvodu vás musím zklamat. Že vám to dneska neřeknu to je dělám něco řekl ale že to nebude zdaleka temně si nic toto budete městy co budu říkat protože let jako dneska ještě vykládám se z toho co se dovede tedy zad za ten zlomek vteřiny v tom koncentráku to dodnes s víru. Tak dosmrti budu žít z toho co jsem tady poznal byl bych nešťasten kdybych jenom toho žil doufám že se dostal na cestu kdy budu moci na tomto poznatku budovat dál neboť jsem si definitivně prověřil že bez extaze se tohleto sta. A tím jsem potřeboval nadto lékařskou vědu aby jiný způsobila útlum který by mně umožnil vstup do věčnosti věřím že vašem případě. Kdyby lékař se na zakročil na a vy byste měla opravdu takovou tou jak mi tady tvrdíte tak že by se tak rosa na druhý břeh ovšem nesměl byste propást ten moment kdy po vás by všechny žádosti ale před ještě nespí te. Tento moment možná vyd promešká látek i při běžné koncentraci nebo při běžné modlitbě. Ale mně proto se dostáváte dále že bych to možná nepotřeboval vůbec žádnou techniku jako když natolik než ka jenomže promešká tento men že třebas usíná te nebo ba vlažní se nebo se na ten není to možné ztratí důvěru další postup anebo koneckonců staráte jako zase jiný případ tady je příliš mnoho lidského zatímco v tom tomu není že. Se na to nejde takovou při k kou vůlí tak ku by hrubou vůlí ho jakou živelným v z tu jsou panice do věčnosti to nejde nýbrž se natolik vjemy mění přivolení. Nebo s tím porušil bych popel s ča protože bych hranic dál radit nou své mysli kdyby do toho vložil nějaký. Nějakou silou nemoci nějaký silný cit nějakou silnou vůli. musím v tomto momentu a důležité tak jemně pracovat jako panna mary já. Když přivolila aby se z zrodil ježíš katar toho skládala tehdy celý svůj světský život protože svobodná matka se li znamenalo něco hrozného a nebyla naděje že sví. Ten joze vezme když čína kde jeho ano on nemohl neměla tušení z něco takového stane na přesto toho vložila ten svoji dosavad to co nás lidský život svůj život který měl na se na potom už. Říkala sice nevím mně se to tato to nejsi tu člověk jasně jedinou vlastnost to maže neví se potom stane to nevím ale přes toto tam vloží to tam vloží všechno kte pane svaté tak propast přestanou se musí před v ona se tanec tak o které ho o to mi tady ptáte jak taje úplně v pořádku tat tam patří opravdu musím ano váz vší školu. Znechutit tou naši svoji řečí protože všechno co člověk o tom stavu může vykládat musím nutně před ta převádět do časoprostorový víme nic. A tímto ryby znehodnocuje vrcholně v každém případě je to stav ve které nevnímáte smysly a nevnímáte rozumem a to je to pravé osvobození a přitom vědomí zůstává to je základ toho poznání když ti kdybych se přitom stavu který jsem tady tady chci líčit se ocitl jenom astrá. Vím světě a to by se mi tak se mohlo stát že bych totiž se odebral z tohoto sv. Svého s vědomím které mám v tomto těle do vědomí v astrálním těle na přese by do ne z za straní které by vystoupil svého těla. Tak bych se byl na tu operaci zíval nějakou koutu třeba toho operačního psalo viděl bych každé jejich nutí mohl by ho přesně po psát protože bych to vnímala astrálním nic mysli. Ale musím vám prozradit že toto bych považoval za vrchol neštěstí pro ten svůj pokus protože takhle neměl dopadnou kde mi o to přehled vědomí z jednoho těla druhého nýbrž ho předem za hranice vesmíru. A teď si uvědomte co člověk vnímá z tohoto světa vyšel za hranicemi vesmíru. Je to účelné aby vnímá je býval kde ta jeli je toho z operace třeba. A bylo by to vůbec žádoucí nebo je to smysl aby zase tak v vnímá tento svět jako před tím ne smysl toho dostavuje najít nový střed najít nový střed který považuji za lepší dokonalejší a jistější pevnější než že tento střed který představuje moje lidské a když to člověk najde. Tak v tom středu pobývá a v tom středu se mu jeví ne prostorově bezčasově souvislost všeho časového a prostorového. Chceš činy se vším bezčasovým a hned prostorový nená souvislost všeho věčného. Se vším časný je ten vesmír je ustavičně vyplývá z věčnosti jak ses časoprostoru transformuje na hmotu tak od a vývojem na tu o lila na člověka a jak člověk předchází na druhou stranu do času pro za do časoprostoru a před měj zase do boha. Tento okruh ale vidím bezčasově nevidí ho ocitají kdož na pak sil bude nese je do utíká a do věčnosti nebo tak. Nýbrž bytí že li člověk jest jako existence odevždy existující nikdy nezačal být jenom v u protože v fázi na něho spadl prostor ano bych tak řekl. Potom motá dali tím lidském těla jiném a potom zase je východisko vidí jasně všechna východiska a všechny vstupy. Vidíš to všechno jako soustavu bych po byl ky bereme lidsky. Se všemi vstup se všemi výstupem najednou a s veškerou komunikací těchto spojí. Být tu spojitost jak existovala odevždy. Může říkat může potom s určitostí tvrdit že bez po této stránce je věčný neboť do komunikace je vlastně věčné uskutečňování boha od sama sebe od něho samého že to to zase hráz jak tady bylo při zase ze si mluvit sprostě správně a popsat co je stejně těžké. Jako. To bylo