Karel Makoň: kotouc-C01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To bych poradil asi takhle jestliže člověk dělat si nevíra kdy z vůlí boží ne co je ve vůli boží. tak vel je nutné zařídit tohle toho opustit vlastní vůli opustit vlastní vůli co znamená vyprázdnit se co nejdokonaleji od vlastní bude na vteřinku. A znovu začít ta nepřát si znát vůli boží nepřát si. Jenom se vyprávět od vlastní vůli a s tím přestat vládnout jako pán bůh to co víte. Jakmile přestanete vládnout tak někdo nemá vládnou zač neboť sebe starost takže když potom vyjdete z tohoto stavu zastavení vlastní vůle. A začnete dělat totéž co dělali před tím s tím se si nevěděli rady tak si víte s tím rady. Nejenom vším přít to tak další ten vám je. Podobenství o marnotratném synu o marnotratní svým k jez symbolem nás všech jsme cely nebo synové ano vším nebi že ve stády víru tak zvaného marnotratného syna a v čili nemusíte se vůbec jako nikdo z zlobil v že by vás tak ponižují ju ale všichni jste marnotratné cely nebo synové ano jak tady. Sme sebe nevidím mají. Protože jsme ve stádiu oddělenosti od otcova domu. A. Tohleto podobenství je jedno z málo podobenstvím které. Ve zkratce. Oznamuje nám i jakým způsobem tak vypadá celý ten vývoji kdybychom ještě k rad čili řekli od boha přicházíme a k bohu se vracíme. A jelikož tomu takhle je že od boha přicházíme a k bohu se vracíme jedině proto můžeme následovat krista. Kdybychom jako on nešli také od boha není možného následovat jen ten ho může následovat který od boha přichází i když nevíme jak se to stalo. Když nám tady vysvětluje jak se to stalo v tomto podobenství samozřejmě jeho žit svod jakým žil tady na světě je život člověka který je de. Z po jeho lidství do vědomého zažívání boha zde na světě se ale chod toho. Výkladu o marnotratném synu a ten to výklad vypadá asi takhle. Tedy ještě jednou jedině celý ostatní život ježíšův jako o přednesl s tím co bylo před tím že byl dříve než abrahám že je dříve než abraham hlas tím za tím že vstoupil na nebesa tam po dát rád aktivně způsoby si na pravici boha otce to všechno ještě život ježíše krista i tento symbol jeho života je rovno cení s tímhle tím podobenstvím o marnotratném synu a v protože on se zde vydával za marnotratného si. Na aby nás na učil jak se máme my chovat ve stavu marnotratného syna v kdyby to bylo sám nepodstoupil ten sta marnotratnosti se tak by byl nemohl na ukázat cestu od nás k němu a on se musel s ničit do stavu našeho aby si nás sebou vzal. On se šel tam kde jste byli ano kde jsme my. Tak v tak teďka a je tam řečeno otec z měl dva syny. Terezii byl dobrý který netoužil do světa který chtěl být doma u svého otce a druzí byl. Nespokojen s tím stavem vyžádal si svůj podíl otcovský odešel do světa a dařilo se mu do doby dobře dokud nepromarnil všechny peníz. Jakmile promarnil ab promrhá všechny peníze musel se dát do služeb. Jiného aby si vydělal na živobytí a protože v krajině se tam v st. Stojí nad za z mi napsáno nastala tak on se sveze do míry že. Ta bída do se na něho tak že musejí s nakonec se před se se spokojí s tím že co je kde přijde do i on. A teď by sis po nám na otcův dům a říká si to kdyby byl nejhorším služebníkem mít ponížení všímá nejmenšího v domě otcově a tak bych takhle s vepři nebo musel být v v. A tak se vrátím do a šel do a do byl přijat okázale neboť el. Otec plno připravil spal co božského nové roucho prstem na no pokud to všechno vám veliký význam to tady nebudu v rámci tohoto v přednášet protože my to velice krátká doba ale. Nejlepší na tom nejí jisto ty nižší na tom mně že ten syn který tam zůstal přes nový na otce a říká co to za pořádek jsem tady čekal celou tu dobu dobrotu a se mnou se vůbec tady pekle někdo nebaví jsem om takle nikdo hostí nikdo na dává přednost a tak dále. A tak tohleto je zhruba to co vy víte teďka vysvětlím zkratka tady by se slova o tajemství veškerého stvoření že totiž šelem tvůrčí akt boží neni. S tím co se ne jak se vám to symbolicky vysvětlen ve starým zákoně že pán mu řekla o do se proto od tamto potom ten člověk a tak dále nýbrž. Tvoření se vysvětlit jako o to pak průřez tu dorůst. To znamená jestliže něco roste třebas jednak k i ta jenom tak je to důkazem že pán bůh tu boha sví protože bez jeho síly cení jsme denně. Čili není pravda že by ji stvoření přestalo těch šest dní tvůrčích božích sedmý den odpočinku ustavičně probíhá když si to když se pro z názor bylo ve starém zákon k tak se k tomu co říct jedno za druhým aby tomu lidé vůbec rozuměli. Ale te ustavičně probíhající akt mu tvoření božího. Ustavičný aktu bůh tu a ničení který soustavně probíhá. Takže není který jako. Pravda že by dneska z že jsme se nacházeli období i pán mu odpočíval do učení se k o těch sto od kdy představovali do tak je. Nýbrž mysl se ocitáme pod ve stavu ve kterém jsme. Buď je to přes ten mnou když člověk i tady je nebo ve mnou se vem odpočinku božího anebo vedu prvním anebo před prvním dnem tvořeného a ježíš kristus z nás učil jak se ocitnout před tím jak se dostalo toho dne který byl před tím s tu s rozumíte v v smysl ježíšova života a celé jeho cesty. Ta jeho cesta vede tam do stavu nestvořeného znamená abychom byli v takovém stavu že bychom mohli s ním říci dříve než abraham byl jsem. Znamená dříve než cokoli bylo stvořeno obecněji řečeno tele. Tak to bylo nějaké slovo to co oblouk o tak dále to se to svaté odjinud prosto musí pořád srovnávat. S těmi ostatní výroky by de protože nemůžeme jedno od protože viklat od druhého to je špatný výklad kacířství výklad. Že nemohu se zmiňovat o všech těch sounáležitost protože pláště to je to při braní který je u střední povahy milovalo v ta srovnání s ostatními texty bible a to si nemohu dovolit v do statku času přes pokoj s takovým. O škod panny výkladem. Takže na se tady říká na začátku než se ten člověk odebral do světa. Že by tam u toho pána boha dva synové. Když se řek jsem začátku znamená před soustavně existující stát rozumí klame to do se postupně všechno ukazováno ale z soustavně existují část i ne es je tam jeden svým tam a jeden si na to jsme my si že si tady marnotratní učí že ano. To jsme my. Tak se napřed vidím o tom synovi který si je tam nahoře a to se mi z toho konce toho vyprávění víme kdo to vlastně je. To je ten který neprošel tím stvoření jsem ještě dostalo toho tvůrčího procesu do to od procesu bůh v tu. Tento procesu růstu samozřejmě znamená velké zkus co řídíme z toho konce toho přirovnání neboť ten syn který se práva sil v toho pobytu ve světě kde potom daleko větší cenu než ten který tam zůstal abych to řekl křesťansky. Že andělech kteří zůstali u pána boha jsou na tom pod této stránce hůře než my. A proto když se setkají z s se svatým který zjevení andělské tak to on a on se ji pro čemu ti andělé hluboce klaněl mají před ním velikou v tu tak mu vždycky řeknou jedině co mu řeknou prosím mi k že máme proto úctu před tebou protože ty ses dostal z našeho stavu dáte přes odvážil její že prodělat se ten proces tvůrčí činnosti. A to je proces ve se prochází obrovským pokušením slovo to dneska brzkou mluvili a mysíte to vážíme že ty že ty jdeš dál že ty nám kukla z věž cestu kudy i my jednou bude muset jít rozumíte tak jasně mluví jsem to říkal dlouze od cesty třebas tolik nebaví. Ale v podstatě se s tím baví tímto stylem takže vám pochopí. Že i při tom mizerné stavu v jakém se nachází je to před bohem na tom daleko lépe než anděl. A to se také jsem potom dáti že když se potom na to musí symbolické ze názor se zlobil ten anděl na ten který zůstal u toho. Otce jak si že tam do to s tím takhle to se s tím zachází on se zlobil proto že nám ježíš se nemohl letem vyjádřit toho. Že. Když tam přijde někdo v pouti pozemské na spát do toho nebe nebo ráje nebo jak chcete tak se ještě stavu nebe. Ten stav nebem pravé zabití co na konci. Let takže když se tam vrátí člověk aby z toho ráje víte do toho nebe že tam by spáse člověk ví. V tom ráji ten anděl. Tak je tady vi vyjádřeno symbolem lidský nenávisti nebo závisti je. Že mu to dává pod vně aby si taky v šel do toho světa. Čili je tady řečeno že ten ne se do tvoření začíná tím to podnětem někde. Aby ty rajské bytostí přišli tady do světa pro zkušenost a vrátit nazpátek do stavu nebe tak plete na rámec zevní a teď ten vnitřek to vlas slupka tyto vybalit víme z slu ky ano a to vypadá takhle. Vy byste řekli no tak mi teďka rozumíme co je toho i při tedy z otcova domu a promarnit všecko a rozum do tomu žel mně který by dem co tady na světě daří dobře. A nejsou dobří děláno protože asi patrně ještě všecho nepromarnili v co mají v řeka se od pána boha a těm kteří se daří špatně to z osy v tom stádiu že jsou před návratem k pánu bohu mate celkem pravdu tak to je čili nepovažujte člověka kterému se nic nedaří za člověka se na tom špatně před tváří boží aby to také řek bych není to také zaviněno protože v jeho pán bůh trestal. Vůbec nebo koho to pán bůh mi že to přišlo ještě to není pravda tady vidíte on je to ten člověk promarnil žádný trestá vím pánaboha provedli dali vůbec né. My si tvoříme svoji osud my promarňujeme a my si taky musíme vzpomenout na otcův dům. Neřekne řeknete namítnete novou o co mu to desky z povídali v tom otcově době byl ale který v kde vím že jsem byl v otcově době. Jako on to věděl. si nemohu si vzpomenout to bylo velice snadné kdybych si o to vzpomenout nemáte pravdu. Protože byste v otcově domě byli. A on si ten syn marnotratný vůbec dnes pomíjí dál to o jako byste povinná te pokud budete z se to podoba pokud mu nebylo zle rozumí. Jak to bylo za tak si přirozeným způsobem s po mém jako on sis po tedy že nesmíte si myslel že utrpení které se na vás. Hrne že tady jenom samoúčelné abyste trpěli nýbrž čte při tlačení aby se si vzpomněli. Když sis po vede te než zemi. A jakým způsobem si vzpomenete protože utrpením než často on totiž stejný ježíš kristus říká že utrpení mně nejběžnější způsob jakým je člověk může sis po me mnou to je pravda bohužel se na k než k do stavu věci je to bohužel nejí v pravdě protože kriste je tedy nejběžnější způsob jak člověk může si vzpomenout na otcův dům ale. Ukazuje námi v něm dal od případu protože to není jeděním v podobenství které tam o tomhletom že nejenom krisí si přesto že si velice cením každého do dobrovolně. Si vzpomene nebo komu on dává vzpomenout a on to přímé. Ano jako říkal který samaritánce kdybys chtěla to nebyla žádná krize. Prostě do se tak ten může a potom sis po me ne samozřejmě nebojí o otcově domě říká že mít vodu po které se nežízní aby by se jinak by na kdy mezi z na tak dále a takže vzpomenout si ji. Je možné jenom za těch okolností které tam líčí ježíš kritus to nemusím z ona utrpení to utrpení které tam prožíváte na myslím to je symbol okolností za který ji dochází obecné s ty který si musíme s o bez nit za který dochází k ke z po mít. A stačí nese z toho konkrétního tvaru. který jsem tady mi jako utrpení že on je s vepři ji se vybalit z toto konkrétní. Označení toho stavu do obecného tvaru co to obecněji je jak jsem vám říkal dycky ses naž te lidskými silami udělat všecko co může te v když neudělá te lidskými silami i na cestě k bohu. Všechno co lidsky můžete udělat bezstarostně samosebou co lidsky můžete udělat nemáte právo ani na nejmenší pomoc ze strany boží. Čili to tento symbol utrpení by tam měl líčen v tomto v ní. Tím porovnání v tomto podobenství doma na ten synu v symbol toho že on dále nemohl nic dělat neměl peníze museli ze při byl u plně odstraněn do nejzazšího bodu možností klam tam při na čem ke jiskra na to se vůbec nic dělat. A v tento bod je rozhodující. To nemusí být kriste zatím můžeme jít záměrně mohu. Tento bod co ve jsem životě najít ho mu vyprovokovat počínáním svým tím způsobem když toužím po věčném životě udělám všechno co mohu pro tento věčný život udělat jakmile dojdou síly bezstarostně se. Odevzdám to znamená o brát tím se s je v otcově domu v tom smyslu že odstoupil od toho jedění s vepři to vám po tomu se si to by si to co jedění s vepři a jakmile odstoupit od vědění neb chci. A to musel tam to bylo znázorněno za druhým nos to je vedlo vyjádřit to stane zároveň. Tak v chvíli sis povedou zná otců dům chápete že patrně on do dlouho je do s těmi se při než si vzpomněl ose musí natrénovat tento pocit jim sbe jsi ty. My bohužel si myslíme že se při nejíme ale my z vepři ne my jsme živi zrovna jako zvíře. Ono ovšem vepři ji někde ve svým kudy ku dne. A asi jim někde u talíře ale je to totéž chorob stávání nad žádá budem jako u toho za své ano. Protože jinak to není zařízeno než takle zvířecky všecko a tak je to když o v. Se svými vět mým takový zvíře se mi ano a jakmile mi to to jednou za tane na mysli že jsem zvíře. A že to není asi poslední slovo tvůrčím vývoji zůstat na této zvířecí úrovni tak se může stát že sebe poli z vody a to se nemůže stát protože kdesi mám věky jsou tyto obyčeje řeč na od sebe právem po do sebe. Že se mi toto stane se ve vrcholně o litovat. Tak se dostanu hned se na úroveň bylo co není nebylo se síla kající a tak dále si přede ze v tom bylo co si to tady nebudu vysvětlovat a s tím se dostanu. Tes pobídce rozumíte na otcův dům ta se vyprázdnění od toho vědění mně ani nechutná ji z bych tak řekl pro tu chvíli viz tak pět dělat kalijuga se bo a. A v tom mně způsobuje že si vzpomenout to znamená za toužím to z po kameni že bytím nějaký barák nýbrž že že za toužíš tím se ve rád ti dost stavu kde je. Kde se není nejím s vepři. Kdybych třebas neměl právo být nějakým synem božíma ale my o být služebníkem nejí ponížení všímá měl bych se být zase ještě se ten říká i v tom po moment je dovolena vypočítavost vězte pořád ještě je tady dovoleno i pro činnost taje do dalek dost dlouho dovolena. A nemá nám to rád a ježíš kristu za zlé protože on si pro člověka šel tam kde ten člověk byl. On říkal nejdu a proto nám nápoj po kterém se lišící se za apeloval na žízeň lidskou. Že člověk se ukájet lidskou řízení tím způsob jaký u kraji není to pravý způsob pokáním žízně. P. No a jestliže tedy si tímto způsobem vzpomeneme to znamená vyprázdníme se od všeho čím žijeme od z touhy po tomto životě pokračovat v tom to životě tak jak žijeme jasem to na sebe zažil pro to z této zkušenosti mluvím tak se disponujeme pro tu s po mým ku a ta vzpomínka se dostaví ta se o mně dostavila ve formě absolutní jistoty že existuje život věčný po kterém pod skok te. Čem jsem vůbec před tím vůbec kdy nevěděl protože se takle vyprázdnil a zůstal přitom touha po život jako takové oni jsem nevěřil na nějaký posmrtný. Vůbec ne ale zůstane touha po životě. Protože si nějak nedefinoval nebylo zapotřebí bez jsem nevěřící absolutně denně při ale také stejně ab co jen se vyprázdnil od tohoto života který mně nepatrně k tomu vědění že při nebavilo a ano a to stačilo abych si vzpomněl na otcův dům a to stačí každému z vás aby z po měl na otců budu. A může to dělat dokonce po dobrém ano protože to poznal jako já. A s po mým kam měla dvě jsem podstatné věci v sobě jsem si vzpomněl že je věčný život a za druhé že jsou prostředky kterými se tam dostala. Takže on si nejenom vzpomněl ten svým na otců tu ona také si s po měl na to z tu při mně dnes on taky šel za správným směrem a po téhož jsem svědkem i a že jsem si říkal to je ale před jenom šel cestou do věčnosti začít potom mluvit. Že totiž když se ten si potom vrací do otcova domu tak najednou ke svému údivu a tam postavení které tam před tím neměl. A že tam nemá ani ten syn který tam zůstal čem a čím je to způsobeno. Že na utajeno z jen ten smysl tohoto tvoření. Že smysl tohoto tvoření se patrně spočívá v tom že. Bůh který je věčný může ustavičně násobit své možnosti. A jedna z těch možností. bo typ viklat se mi násobení zdržováním možností jen projevem této jeho schopnosti. Že tento vesmír čili když projdu toto jeho násobil kou tak při doby násobení v ve. Jako nějaký jsou učím hle a nejsem pouhým činitelem který jsem byl než jsem do toho našel. Ano jsme ti násobil v ky než jak se jenom symbolicky vysvětlit proč vlastně v se tady pro přímé a je to vlastně na lásky kde nás zve k vyššímu. Zažívání své nekonečné lásky existence a tak podobně. A. Ten druhá věc která je důležitá abychom pochopili je že. S. Tento rámec sám protože nám to již kristu ukazuje není něčím konečným. Nýbrž že když tam člověka potom příbytek jakože ta ustavičně připraven tak kristus že jsou tam mnozí přít by k nové pro z nás co mohu sovu. Bez něho odešla co se mnou vracíme a nad tak že tento příbytek charakter nikoliv zničení. Nýbrž přerození znovuzrození jak tam ježíš kristus ukazoval ne abych vás zničila by znal znovuzrodil. Ne nestačíte živost nýbrž ho dále ne. Te teprve je že ten návrat do otcova domě nalezení života kdy vůbec nevíte a nikdo z nás neví co je to život dokud tam nevstoupil ano. Mysím že jako bych když ne tak zkrátka a teď bych přišel třetímu tématu. A než se do něho pustím tak bych chtěl ještě mnou podotknout a byl by k a kdo kdo zapsána této pásce. Že ježíš kristus používaje různá podobenství buď měl na mysli celek cesty. Nebo celek poznání mně celek celý život jako teďka tomto podobenství o marnotratném synu a nebo měl na mysli jenom detailně nás poučit protože to zapotřebí tak o některé vývojové fázi na této cestě. A teď přecházíme z toho toho obecnější jeho ne k tomu konkrétnímu. Poučování jeho o jedné fázi cesty a od toho od té. Jak se člověk nebo za jakých pod nese člověk může stát u četní těmi ježíšovým jeho následovníkem on kupodivu neřekl následuj nýbrž řekl. Chcešli za mnou přít zapři sama sebe vezmi svůj kříž již každý den a nás sledují ne. Byl velice ohleduplný že nám ukázal co musí předcházet tomuto následování než splníme li totiž tyhlety pod mým ky. Pro toto následování tak pak se například správné jak porozumět vůli boží protože jsme nesplnili tyhlety podmínky před tím následování potom mění vůle boží jenom následovat jenomže když vědomě za ni nejdu tak nemohu plnit jeho vůli. Takže by k odpoví některé věci které se nemohlo odpojit protože v k tomu nebyl čas nedospěli jsme na téhleté fáse takže co teď budu viklat to nemá tak. Široký dostát. Jako třebas toto podobenství předešlé omar na svém synu nýbrž máte na dosah. Že do bez člověka v tom že do že dovede člověka do chození s ježíšem. Ano od váže jem budete si říkat to je málo ženo protože e potom se musel s tím rozloučit ale ono to jinak nejde než na před ním chodit že a pak se s ním rozloučit dokonce nejde začít s tím chodit jak je tady si ještě z bodů patrno chcešli za mnou při to se musí přít tí. S ním chodit z li chtít k němu přijít za ním přijít tak. Řečeno a jestliže například žil izraelský národ toužil po mesiáši. Tak ta touha jistě byla správná kterém nemůžeme vůbec nic vytknout. Ale chabé na bylo že byl me oh jsem z toho ježíše pro mesiáše následovat. A proto ježíš před vidím před celou cestu myšlenku chcešli za mnou příti protože jestli si to přeje příchod mesiáše tak právo si ho přát jenom pro toho že chce za ním přít kam on ji be. A on osobě řekl že kde do nebe že od boha přichází a k otci se zase vrací k bohu se z bratří jestliže mi netoužíme po tomto návratu do otcova domu. Tak nemáme ani právo u. Tito abychom byli třebas vedeni ježíšem abychom znali jeho vůli abychom byli v aby tam nám byl nápomocen víc než k tomu k pouhému lidskému životu který končí smrtí. Jestliže totiž na být napomocen více než k tomuto pomíjí jemu životu. Tak máme na to právo jedině tehdy když si přejeme především za ním jít proto on když jinde říká. Hledejte především království boží tak to musel rovná toto první chcešli za mnou byl dob přijít ti protože. Chcešli někdo hledat království boží tak je to sice lepší když je následuješ ale musíš si napřed to přát nemůže za ni mít třebas jenom pro zvědavost pro uspokojení svého poznání nýbrž protože chce za ním příti a on říkal dobře. Protože za ním jeho učedníci nemoh i přijít kam on jde protože zatím chodíte prvé jenom s jiným a teprve on odejde s tím nebudou chodit teprve potom budou moci za ním příti jelikož on jim sešle ducha utěšitele který tím dát tuto s chop nad jaký tam přesně víte že nebát janovi a to z nás na šestá ale. Kdybych si nepřáli příti za ním tak všechny ostatní poučky jsou zbytečné co tam v dává zapři sama sebe do smyslu kříž není třeba brát kříži zbytečně pod když si nepřeju jít za ním tam kam on víte z když na sebe brát utrpení když to není posvěceno tímhletím k tomuto. Touhu jít za ním ano to je opravdu plat dělat z víte neřest to je. To je se ve svých mění to je to něco špatného to odporuje lásce boží. Ano. Ale se potom pod ještě čteme tomu kříži to jsem nevyčetl ještě dokonale na to si musíme později vysvětlit. A tak jsem skončen s tím prvním začátkem tím o dem že musím chtít za ním přijít tady nám říká ježíš kristus. Jestliže si nepřeje že za mnou při jít pro sebe čitta nepřeješ. To nic tak je marné všechno moje snažení k sobě nedostal. sám nemám právo těm vzít z toho místa kde si na to z vás pozorně no protože by se než i bát se nebo se nebo by se než dáváme z toho místa kde jsme jenom proto že pán bůh nemá právo tohle toho udělat za nás. My máme jediní možnost toto udělat chtít to vám nemůže nikdo vnuknout za nás nikdo nemůže chtít ani ježíš kristus my musíme chtít jestliže my chceme. To znamená prakticky především hledáme království boží nedáme věčný život tak je nám potom dovoleno v této výchozí fázi vývoje abychom sobecky chtěli pro sebe. Přestože ježíš kristus dobře ukazoval že se to nikdy dnes plní jejich sil se jeho učedníci chtěli při při do království pro sebe oni se hádají do tam bude první do tam bude svět navrch né. A oním říkal no do slouží všem ten tam bude veliké postavení měla kdo je otrokem. Ten tam bude navrch a tím je usadil protože jim řekl. Vy nerozumíte vy nevíte co je to chtít spí králoství boží to prosim je možné to je nevědomost tady výchově činí aby začátku neví víme co je to chtít být v domě otcově v tři mne tam nebyli ještě ano ale můžeme si to přát vší životem věčný to se představit že učilo větší něco jiného že život boby není cítí ne. A to je touha po království boží to je hledání království božího prostředky který máme k dispozici sama sebe. Jestli si toto tady přejeme před vším protože by se doma jinde my si nesmíme všímat jenom toho přirovnání které tady jela nebo také vše ostatní podobenství se přirovnáních a kdy od ježíšových abychom dobře rozuměli tomu chcešli za mnou příti. Protože tak asi především přejeme chtít za ním přít. Tak pak musíme splnit další podmínky které při které jsou tam dále zjeveny. a kolik ano čili když to řeknu na pásku tak bych řekl. Chcešli za mnou příti znamená mělo by tam ještě být napsáno jako doplněno jinde. Ten chcešli především k ti za mnou. To znamená to musím povahu takové naléhavosti že si ochoten všechno ostatní o pro ty tají za ním vnitřně opustit všecko ani za ním jako byli ochotni k tomu ti učedníci. To je prosím co bylo zapotřebí protože kdybych když do byl jenom malinko mého o to nebo měl nějaké výklady nebo nějaké vím nad vy tak byl na začátku tvrdě potrestán za toho a při do zachariáš pochyboval že to může být že by se mohl jeho starém protože spravedlivý narodí dítě a před proto o měl ne. To panna maria neb o k věnovala. Jana neměla víra totiž nevěděla jak co to může stát o tom nezáleží že nevíme jak to měl za žá vstoupit do většího života nebo že by jako my kódem to města aby vstoupil znovu do u na matky na znovu se tam narodil v to tom tomu nebylo pochopitelné návod ježíš mu říkal tím syna onomu mi nerozumíte věcem pozemsky mar byste moli vět prosbě věcem nebeským ne. A tím ho vodu byl. Že mi to tady také nebudeme rozvádět protože ve si o tom noho řeky na jiných stránkách. A jdeme k dalšímu to znamená zapři sama sebe v v ten teď těle o tom sebezáporu tak sebezápor jak máme s praně pro vaně u svět v koho mám zapírat je to moje které není tady určeno k tomu aby se zapírám vůbec které tady se tes tady vyvinulo od chvíle mého narození k tomu. Aby se naopak k rozvíjelo aby rozvíjelo moji individualitu aby země udělalo osobnost nakonec která abys si samostatně dovedla v tomto světě počínat. Víte jestliže ježíš kristus říkal jestliže nedokážeš milovat bližního kterého máš před sebou jak můžeš milovat kdo za to zk jeho o poštou a to je tak můžeš milovat boha kterou před sebou nevidíš. Tak to je když to obecně tuto poučku převedeme na všechno ostatní dění v tomto životě neboť všechno je vlastně aktem lásky postatě v jestliže člověk nedovede zařídit věci na tomto světě. Dokonce bezstarostně samozřejmě jsem bravurně ve že bych roky do pro ty do vaně. Tak jak můžeš chtít aby si zařídil věci věčné mi opravdu musíme vycházet z toho že toto lidské není jenom satanášem jak tím se stává v určité době nýbrž je pomocníkem naprosto ne z být tím který slouží od chvíle narození. K úplnému rozvoji lidské bytosti nezáleží na tom že na bytost se rozvojem dostane do stády jedné hřivny od boha a druha aby to se dostane do stády k bohu při ve od boha a přečti bytost do stádia příliš si ven nebo pěti hřiven od boha. Ale hlavně aby se dostal každý do stády kdy že jednu nebo dvě nebo pět hřiven od boha. To je okamžik zralosti. Jeden si hlad smím znaků zralosti benet samozřejmostí s jakou udělá běžné věci. Ta tam také musí být protože jakmile já. Se neosvědčil v malém a nemohu se osvědčovat ani nadal ke mně říkal ježíš kris v. A osvědčovat se v tomto světě to je vždycky boha osvědčování jsem málem například dobře provádím svoje řemeslo to se osvědčili v malém atakdále. Tak jestliže dojde u člověka k tomuto rozvoji že se osvědčuje v malém. Tak pak se začíná proviňovat proti příkazu božímu. Abych šel a hledal království boží jestliže zůstává u t toho toho rozvoje když se těší z toho že mu to jde nebo když prut synova mně prožívá svůj život tak mnoho od synova něho prožívá psal co se rostlinou odejdou síly vypotřebuje se a je konec sporu kině. To on k tomu by nemělo dojít ta to by neměl připustit čili jakmile. Se dostane člověk do stády kdy rozvinul své možnosti nemá být tím spokojen. A assisi toto je provizorium to jednou končí proto musí o čem být ukázáno jak je to v labilní všecko. A protože to končí tak mám právo se ohlédnout do potom dále vším co ne on učí a co nezačíná a k tomu u mně dopomůže zapření toho zapření toho tedy představuje c představuje zkušenost nebo s nahou lidskou. Ustavičně se opírat jenom o sebe pokud sebe nezapřu tak se o sebe opírá a. Pokud sebe za pisu nemohu sebe od do sebe se opět protože jsem sebe zapřel pro sebe nejsem víte čili ten ten sebezápor je vlastně takovým přechodem velice. Velice pět vnímal dokonalým do věčného života že jakmile za svou sama sebe. To znamená jakmile zapomenu na sebe v tom nejširším slova smyslu. Tak to je stav ve kterém se když s onou jinou pro život věčný pro zažívání života věčného jenom ve zkratce by řekl se to zapření sama sebe. Totiž v tomto světě dobýváme věci e svou tělesnou silou svou duševní schopností. Ne s pomocí jiných vidí pomocí přírodních sil atd tak dále pomocí funkcí ten podvědomých svého těla. Že se o to sice nestaráme o to funguje nás tak vy pomoci lékařsky vědy a pomocí jiných technických opatření tak ano to je způsob jakým se podržujeme v tomto světě ne ale i jenom v tom to svět a my se opravdu ho o tím těmito všemi způsoby ho že na ti udržujeme v tom s. A jak jsem by se to přitom pokušení velkém nám to nedovoluje abychom vůbec pohlíží někam jinam mám bychom je když se soustředím na tento se mi sem těchto okolností co si tento svět ale jakmile přestanou používat těchto prostředků. Tak je sebezapírání. Přesto bych používat ale protože chci to tam předcházelo příti zajištěn kriste mi jak nemám na to právo vyprázdnit cele od sama sebe ne a to mně velké nebezpečí o kte když jsem říkal že vyprázdníš šli svojí komu ku vyčistí si od jednoho satanáš se při dej tam sedum nečistý duch obého vší poslední věcech první toho člověka. Tak prosim to ne tam musí být začátku zapomeňte postup tou souvisí s tou musí být v souvislosti s tím chcešli za mnou přít ti si chce za mnou příti máš právo se li prát nit jinak se nevyprázdnili člověče protože by to mělo ne do z jemně v chybné následky. Mediu mi tu posedlost všechno tady jsme toho svědky ano čit to je hlídačem ta touha hlídačem věta touha chcešli za mnou příti když že za tímto u čelem se zapíráme tak pak čím větší je ta touha tím snáze sebe za sebe. Například tato může být tak velká že zapomenete příkad zapomenete myslet že vám myšlenky nejdou že vám žádné obrazy ne při z tu milou před vaši mysl nic takového čili nejlepší na receptem na sebezapření je touha samozřejmě co se nedá se říká aby to co z prstu a proto by bylo dobře by tomu sebezáporu jste rozuměli tak ještě po jiné stránce než po stránce touhy. Neříkám že to pouhá technická záležitost ale zaručeně vnitřní modlitba se velice pomáhá k tomu abyste sebezápor správně provedl jsem právě. Tím dokonalejším modlitba čím více vede k sebezáporu správná vnitřní modlitba která spojovací charakter vědomého spojení s bohem je modlitba trpná znamená modlitba dokonalého sebezáporu. tím to bodem skončím protože to jsem říkal jinde a o modlitbě bychom modlit no moc dlouho a musel by ti bych o čem by se kterou jsem sebezáporu dokonaleji než pro dělám teď dale není na to čas deme dál když takhle sebezapřel říká ona ježíš kristus. Tak to vezmi svůj kříž každý den kdysi po ti mylně představujeme obyčejně se to znamená po podat se osud. To je všechno možného než tohleto. On totiž za příliš považoval tenhleten život na ve které člověk když do vám. I aniž si to uvědomujeme jsme tímto životem přišlo stáj neboť se o z tebe ve jsme ti neboť umřeme po do se křižování pomalu pomalým ky mým byl si přitom v mnoho šťastní si ještě chvil než člověk sebe ne ale se dopad nakonec dokončí tím příjem čili ne to znamená. I bez mi ten život jako tady jakob prožívá nevynecháme ji z něho nic z bez my se a následuj s tím co od co dispozici jakmile si řekneš jsem pána návodem jenom protože jsem svým způsobem ctnostným tak za tebou pudu z z z pout ctnosti třeba svou láskou nebo svou spravedlivostí nebo či je to správná věd ale to by začátečníka. to věc která by člověka se dostala do fáze vědomého chození s ježíšem. Protože abychom vědomě mohli na se na ježíše chodit smím tak kdo přeřekl že třeba abychom dali to co jeho učení si bylo všechno opustili ty kte. Čili. Oni je oním říkal nestarejte se od od co bude z vašimi rodinami to vám viz do vám neuniklo se o mně postrádám vám nic nebude chybě když budete za mnou. Čili složce to všechno bedra ano a opatřit všechno pro vás i pro všechny mám o které které by odpouští. Tedy zaručeně to nese by vypočítavost tohleto aby bylo lépe postaráno o všechno co jste opustili nýbrž že kdyby to brát vypočítavost tak by ste opomíjeli to co tam za to bylo co před tím že že chce aby ten že mu nechtít jít za ním jediná vypočítavost rad tam dovolena a ne aby se na lépe začlo tady v v tom pomíjejícím stavu pro střed li vám bude samočinně přidán samočinně. Ale nesmíte stát o to by to pro především přidáno kterou bylo přidáno. Žete vrací boží a především a ose vám bude přidáno ne hned do přidané v v především a to si tam bude přidáno to tam není kde řeči rozumíte to nemůže být na je tak obrat jíme na mi to je než jak obracet protože je to život je pro na všecko nebo nové nebojím tak neuspějeme ano protože přes tažení on tam jsem nepěstuje tam na tom. Ž no a tak jestliže ne tímto způsobem se s vezmou na sebe příliš to znamená nese pět čili chce se s tím vel životem jaký je k bohu jít. Ne nevynecháme nic nehanbím se za nit s jako se nám byla vaší nad ale na za nic. Nýbrž plat taková jaká byla taky mět takového člověka s tím může ne že se s ježíš kristu v svým učedníkem nikoho jiného protože nemůže být někdo polovičně učedník nemá polovičně. Třebas člověkem ctnost ní. Někde jinde by nepoužili když to druhé je ctnostní život v neříkáme ctnostný o tom hodně nemluvím. Ale ani něco jsme život žitý mimo toho následování není pravým životem ježíš kristus totiž když že své učedníky z zval k následování tak je vám k tomu aby žili ctnost tím životem ba naopak tady jsem se vzdal před z jenom je s to s tvým životem není bylo to se pravda ale připraven pro tak protože dnes ti některé příklady které jinak v zákoně se měli ctít sobota podobně jako bys to formalisticky vysvětlovali ale. On zval k činnosti o mně zval těla. novému zapojení těch ctností do toho účelnou jediného pomáhat bližnímu což je vlastně stýkat se s bohem česky řečeno. A jestliže toto člověk nesplní si ctnost pro co z aby byl ctnostný tak kde sedí na dvou židlích jednak je ctnostný a jednat kde za pánem bohem a nemůže to nikam ve s. Ctnost jediná být na jediný význam i to z je v tom že člověk tam. Odvádí od něho samotného ale přivádí němu to tam již tu dobře ukazoval že tam třeba ten jeden po krámu se modlit když že jsem tak o tamten hříšník tempu veliká tam za držela na taje pod ctnost ještě že nějaká bylo o přiváděla k němu k tomu člověku a neodváděla ho od něho na vás co s podvádí člověka od sebelásky odvalit z zlí žení se sobě ano protože pro vás to s není ctností člověka nýbrž te odrazem na obrovské ctnosti boží kterou brzkého vás je všechno ostatní vlastnosti a jestliže pak k oné sebe zapřel me a takhle vezme na sebe svůj kříž nebi se nerost pak vjem být taky jak jsme se k tomu pánu bohu tak pak zase to není od vás. To vůbec časů bují než můžeme tej začít ho následovat. A to právě všude ukazoval jestliže chce za mnou příti okamžitě všeho nechej adi za mnou jestliže chvilinku men to s za váhá nejsi hoden. Pro tu chvíli nejsi hoden. To musí rozhodnutí komplexní na každém stupni komplexního osobní vím kolik jsem k to rozhodnutí udělal aby vždycky jsem se časem přesvědčil že jsem to udělal upřímně a všechno jsem do toho vložil ale protože se dobře neznal tak se do toho vložil velice málo fakticky. A nikdy mi to pán bůh neměl za zlý protože jsem se nezná nemusíte přitom vycházet ze správného sebepoznání nevědomost hříchu nečiní. Věnujte všechno co máte. O čem nevíte nemůžete věnovat nikdo nemůže dát víc než svůj život ale li než svůj život nedal lidí s. Následovat ježíše potom znamená ta pod dojmem to co se se dověděli to znamená ten nená se na to jenom vně všem nebo někdy nýbrž rozhodnout se k totální změně svého život to znamená od této k bílé kde nás se byl nikoho jiného než jeho a když nevím jak ho nás sledovat. Raději se zastat a zeptám se ho. Že tam svého protože nechci být bez toho následováni si že nejsem si jist že toto co dělám je následování jeho tak zač nic nedělám ne aby se potom složil ruce klidní samozřejmě že máte světlo rozumu a jestliže rozum no říká že to správné předat na tak pro následujete dobře a ani vám rozum nesvítí dostatečně a nevíte co máte dělat tak prosím zastav stezce a přejte si vědět to co ježíš od vás chce. A ne proto abyste to věděli ale abyste ho mohli sloužit abyste ho byli poslušný. My máme právo jenom do míry tomu rozumět vůli boží v jaké míry jsme ochotni být poslušni a mým kdy musím my jsme svědky protože obrovské milosti a lásky boží protože tomu nerozumíme před tím nás zbavuje povinnosti to dělat tak. Sme práci jsme hloubi kdybychom nebyli tak hloupý abychom měli větší povinnosti. Míra hloupost jen velikou obranou u věky obranným prostředkem k v pro při utrpení ano a na druhé straně kdo utrpením nás vede opic temně. Ten tady dycky nám hrozí jedno nebezpečí že se do na této cestě přece něho že ve přeceňovat své vlastnící máme nakonec přeci dospět do stády dělat kdy vůbec nic nedělá me. Vůbec nic. A přitom jako to jako ta on stádo bylo byl třebas ježíš kristus že když byl učitelem viděla zázraky na každém kroku. Vůbec přitom na vám tady lékařské nebyla mohla si to to člověku dát práci vzkřísit člověka podrž vizte při nás k smrti že ano když to ty dostat jen k tomu životu a on koště ve přebývání zázrak proběhl vzkřísil si to dneska lékaři udělají toto ku přebito to nejde prostě zatím to nejde. Ale on se vůbec nenamáhal při to on nicnedělat. On jenom se připojil k moci boží že ano v k nám právě stačí se připojovat než tekou rad jak to mám udělat třeba připojit se následovat on neříká špetku o ji jak bys mně následoval. Jenom splní ty podmínky které byly před tím typ čili ty splní a pak. můžeš na to klidně něm může nastat nebudete nic chybět přitom následování ano. A to na třeba mět opravdu chození za ním nikoli předním ne vytahovat své. si to mohu udělat s a potom nic nebudete dělat sami jak na budete chodit to byl ten vrcholný stav následování není do vrcholná fáze vývoje prosit ale toho následování to je to fáze toho učedníka vrchol nával do učedníka že bez něho nic dělat že když ten ježíš poslal aby samostatně co dělal toho oděl svou silou a svou mocí takže bez jeho moci to nedělat vědomě z moci ježíšovy. Dělal třebas ten apoštol ty zázraky no ale sám nikdy nic sám v ježíš před ním na on za ním symbolicky řečeno. A to je veliká pro nás o nadto ve protože on před námi je ochoten za tak i okolnosti co tady líčil před námi dít a. Te to jsem na cesta protože kdys když sami no a to je to tak daleko že potom vůbec nic neděláme. Všichni mají dojem ne jak nečinný a vůbec nic neděláme protože vono opravdu ve říkat to za terezy kráčí naše nohama a pracuje našima rukama svaté že do před toto zažíval a může mi věřit do tak jde uskuteční když na to samo uskutečněna tak proč v když mu nabízel ježíš samaritánce ženě pěti mužů v je život věčným a tak a dostat na podle tohoto jediného zkázu to na ten svět te. A dokonalosti. Tak to byla moc boží která k tele které dovolila aby osoby na můžeme totéž milosti ve dovolení dát pánu bohu tak ky v nás to na míst jsem protože v tom tak i že se vyjádřil že po po nic nemůžeme dát. Tak jsem se vyjádřil musí se správně ale jsem k tomu dodat tohle toho čemu nemůžeme dát nic protože nic nemáme. Ano přes o čem si myslíme že máme to není naše v takže co bych s to bude tomu podá z nic nemá. Či když si myslím že mu něco dávám fakticky mu nic nedávám protože v něm mám mám to všechno jako pro tu čem tou hřivnou svěřenou hřivnu a to mně moje a běda když tím zacházím jako se svým. Ono je i chybné když to nako pokud není anebo na to to se nese za charles jako dnes vím a jsem vyvržen do temnot vnější ke tam řečeno. Ale kdybych si zakázat to vlastním ho to tam taky víš když jsem jako ten tužeb nespravedlivý který se za budu do podobně to tam při neznámo tak za sluhu ještě většího trápení a ještě věčně čili že vlastně nemohu mu vlastní zná a se že vůle nic dělat to co si myslím že moje vůle a musím vám to takhle předvádět samozřejmě ale se dostanu za tu svou vlastní vůli tak poznám. Že jsem vůbec neměl žádnou vůli a teprve teď když se dostávám do souladu s vůlí boží začnu vůli v tom smyslu nikoli vlastnictví nýbrž mám k dispozici jako další hřivnu vůli boží to že by se měl k dispozici jenom vůli která vycházela z představy od to z představ o tomto světě co se do vůle velice pokřivená. Síla to bylo od boha ale. Byla pokřivená představou o tom co mám chtít. A ta představa berana tím že se přesto o že musí jenom to co je tady na tom světě přednostně čili to nebylo to nebralo vlastně vůbec žádná vůle byla to byla zvrhlost co snesla v praze co smyslu v z vůlí pravou to nemá nic společného tak to viz v tom nes v cest na ni rozlišovali něco na co indové neznají temná noc smyslů temná noc ducha víte. Svatý jan z kříže to v tom hezky mluví a jestliže člověk de. Cestou přes jsem skonu tak dost těžko se vyvarujeme stavů kde nic nemůže dost těžko protože tato nemožnost. Tato neschopnost něco chtít ho na učit tomu že bůh všechno může. A za něho všechno rozumí že že oni měli moc představu učedníci když se tam to byla ta jejich rodič na tom je ne na s ke mi že rub při bohu při žení snem od nezmohou vite nebo li dokud jsem měl tuhletu přesto koncentráku tak se dostávali jednou krávu co druhou ale jakmile jsem přešel na poznání že on všecko co může když že jsem v jeho. Služebníkem tak v chvíli jsem se stal jeho služebníkem a jakmile jste jehož služeb kdyby vám to dneska tady radím tak můžete rázem všecko. Protože on už. Ne že byste by mohl ale protože on může tam v nejlepším pořádku když se někdo dostane do takového stavu že nic nemůže vysoký stav dokonalost. Protože v horším na tu na tom ten kdo ještě může. Když něco ještě můžou na této cestě do věčnosti udělat tak nerozumím el moci boží. opravdu nemohu nic z toho svého já. Myslím udělat než čeho stát než sebe za a jestliže neumí nemůžete se ani za přít. Před také možné na na tak to je jiná věc v tom musíte prostě požádal boha. Aby svou mocí. Do sil tento váš sebe za protože on také svou mocí toto by si to přejete proto že hledáte králoství boží tak máte toto právo všechna práva na. Si nic z jeho měli všechno zpráva kdysi především přáli co král v ano. To to li od z no dění to říkáte mi tady že kladným do sama sebe že se těžké to řek nedovede vám řeknu kdyby člověk něco z toho dovedl. Tak to by byl právem nešťastný. Protože to všechno dovede on vyprázdní od sama sebe to je přeci zázrak. zázrak kterými nedokážeme udělat nikdo z nás ani ani vy ale jestliže máme touhu po věčném životě nebo o k k v nebo jak chcete podle vaší víry tak. Dokážete touto touhou která je vlastně touhu boží a ne vaším on vás smiluje vaší tou rozumíte ale tady řekl touto tou od doka jste se li práva. si myslíme že je že když že zamilovaný že čeká na svou milovaného nebo milovaného někde na rohu že že nemá nějaké takové potíže s jinými jem okolo tou svými třebas zenové nebo vůči nemá co mu nelíbí on se vyprázdní od všeho ostatního je tam jenom ten milovat nebo tam milovaná v jeho mysli ano atd. Je ten stav jediný který je správný totiž je třeba tu tou mít za začátku je vám dovoleno aby si tu touhu navozoval uměle abyste se třebas četbou ven nebo rozjímáním a pak pak po se napřed umožňuje tak je rozjímání aby se dostala tak do stavu touhy a s ale nezůstala si není které v touze jenom jako samoúčelně že i teďka máteli das se v tom. Šťastná nýbrž aby se s tou s touhou šla k bohu abyste ji obětovala důležité tam že totiž ta touha kterou člověk se vzbudí velice snadno promarní totiž není možné moc dlouho v toužit to neni na to by člověka strhalo takže jakmile ta touha tady je tam musíte medvěd kam smí máte chtít. tomu maje abyste ji prakticky aby se pomocným prakticky spojili. S věčností to znamená být okamžitě se pomocí touhy sebe obětujete bohu sebe odevzdáte musíte tou být anebo že já. Po tobě toužím jsem tedy tu vůli ten smysl toho převrácení te touhy rozumíte ne protože toužíme topit o oné chyba. pod sobě to ožili a proto jsem bůh a. Tady jsi nesmí pro tu mou tou si nesmí tato touha když on si nemůže chtít jaká do toho po milované nebo do ode že on by živa nám z mně nemůže v ti nebo ozvěnou může v kdy jsme toto je styk je ba v tak je přirozená to musí který pak bych v tom po me to je to obyčeje promarní nemám touhou atd si kam jsi kdyby to tak dlouho by drželo v on to nevydrží prostě vás před tím neudělal cestě udělat měl přes tím sebe neobětoval. Na s na kříž. Kdo dovol od co do před ti ho o to se nestalo. V podobenství koho a marnotratném synu. Je jedno z četných podoben si vyšel vých na při se při to s ti si můžeme napřed všechno podobenství roztřídit. Jsou podobenství která se týkají celého postupu a na cestě k od začátku dokonce do nichž patří toto podobenství. A no tak tedy toto podobenství se ve zkratce rovná ježíšovu životu. Tak jak nám mo. Jak jeho před námi prožil a jak nám o něm vyprávěl když řekl dříve než abrahám. Byl jsem to znamená z věčnosti do věčnosti. Ten postup z věčnosti do věčnosti ale vykládá nám o vtěleném avataru nýbrž z nám vykládá osudu člověka jak je vlastně osud člověka od začátku a v a před začátkem stvoření o po něm a po konci stvoření přičemž je to do časů převedená bezčasová skutečnost. Protože i když ten člověk prochází časem a prostorem tak zastupuje vše kánonu lidí kteří ustavičně padají z ráje a kali víte že dobro je v do nebe vracejí. Znamená je to ustavičný proces nepřetržitý proces který nikdy nezačíná nikdy nekončí a my jsme svědky jedné fáze tohoto procesu svým životem marnotratného syna všichni z nás jsme těmi marta svými syny as se právě ve stavu kdysi cele jak se tak se nám sebe a to vám mas sice meze při ale ještě se nám to ne za jít dál ještě s. Je ještě v tom dnes po mým nám me na otců důvodů proč asi proto ježíš tu s nám prozrazuje že nejpříhodnější doba návrat tu vět tam kdy člověk ku se přestal neví by. I přestane být spokojen s tím že ne při. A velice si musíme cenit se na naší je duše nám na s to mu bylo zvířat tažena přibližuje možnosti pochopit že náš život po užší život lidský že to z život zvířecí kterýma se ča tak konec je to jste jiné jedění s vepři jako jakkoli vím třebas hady než čím co všechno a. Teď k ale na jdeme nazpátek. Tak tady nám prozrazuješ již kristus jak je v tom s tím čemu se říká v indickém semeno jim mám vám ta. Že totiž během s bez mír nového né. Se všechno rozvíjí a tedy během vesmír nového dne je také možno z ráje přejít do nebe jak tam je řečeno. Čili ten s tím který začíná být nespokojen v otcově domě. Odchází ze stavu ráje který je v tom otcově domy domě tam mně mnoho příbytku tam jsou tak i stavy ráje v tom otcově domě a to jsou stavy které se kterým se člověk může spokojit protože se cítí být v otcově domě. Ten anděl necítí se odděleno od boha. Ale není to stavy definitívní je to sto ze kterého se zásadně od koná sví a jsem vždycky v podobě málo na téhož syna nejinak něco odtamtud nedá odejít nežít člověk vezme. Toho co a tak. Je časné ten aspekt časnosti který je tady vyjádřen že na se musí vzít v je tady v ten penězi nebo dědictvím které sebou bere ten marnotratný syn jana v toto když se o vezme tak si do bral určitou míru časnosti pro sebe. On vyvolil když si vezme penězi být tak tele kde svých. Tom kosmu v tom času prostoru když zenem me nevydrží musí se rád ti rozumíte proto když říká svatý jan že všechno u do budou vero na tak dále všechno to ba o z rovna tak skvělé vidění na časové protože mi opravdu jsme schopni ve stavu oddělenosti žít jenom tak bylo mu pokud nám vydrží prachy česky řečeno čili bez symbolu pokud nám kde si ten podíl časnosti který od boha máme. Abychom často s tím drželi žít ž jinak se často hrou aby se mu drak smíme do bezčasovosti nazpátek bohu že tam velice hezky řečeno třeba si na učitel no v teď o svých peněz podílet a že z něho vydržel nějakou dobou všechno promarnil no promarnil prostě vypotřeboval ty peníze. Malo tato spočívá v tom že se nemusí ani nějak promarňovat nýbrž že se z toho žije pro sebe i totiž máme ve zvyku. Z toho co vám tady ruka pasivně nad věnuje žít pro sebe v tom nejširším slova smyslu že pro sebe znamená i pro ty které máme radí nebo co máme rády i pro to a to je ta tak osobní láska rozdíl od te svým lásky která nežije pro sebe když bych šel žil obecnou láskou tak při pro do žilo třeba pobyt cele a v času a prostoru kdybych žil že kdyby to nemělo bohužel zase jiný nás se v ky. Které jsi tady tak vím ko řekneme vysvětlíme on ne. No a tak. Jestliže je tomu tak tak opravdu jediný osud člověk kuje předepsaný že neví vyšší na věky mimo boha že se do něho bude muset vrátit chtěné. Chtě protože oni se dovedou peníze a ten okamžik kdy mu dojdou peníze kdy bude muset jít ve při to co si ještě to vysvětlíme te tak to je rozhodující okamžik je na ni okamžik ze kterého se že ve ten si vzpomene tak jako tak na osudu. Je není jisté při si vzpomene ale v tom to okamžiku si zaručeně vzpomene te tak zařízeno tedy smírnou časnosti kterou si vzal z otcova domu a protože tele že že že že on prostě po vyčerpá ani si vzpomene. Že nemá čeho žít a nemáš čeho již časnosti tak musí by jenom život věčný a to co mu tedy z kde to je s po mým k ano osudu neboť ten život věčný který musí by dech chápete to. Či on si musí vzpomenout. Ž upozorňuju vás že ježíš kristus si tady přál být čit krajní případ znamená kdy čit průběh nikoliv normální ale kraj jiný případ. To znamená kam to člověk může do tahu v oddělenosti od boha s nějakým jistým od něho že jestliže bůh je vše mohou do šu jenom překonat že pro co z ti mám tak také v něm musí být obsažena míra časnosti kterou může komukoliv udělit. A tu míru časnosti uděluje vesmíru který si tady projevuje všemu projevenému a tím vzniká vesmír no. A tím také i jak jsme schopni v oddělenosti ji přít od boha tak. Jestliže skončí man vám ta a tak vám musím prozradit že toto je ten mým v indické bych todo kdy jiný který ji nesmíme brát doslova. Mám vám ta nikdy ne končí to je ustavičný proces se se na čát kou řekl. Pralaja ustavičný proces střídání ne ano chci který probíhá pro některou od vesmíru soustavu třebas určitý protože mi nad a tam končí a i jiným vesmír se mezitím rodí se jak to vidíme nezkalené s míru v čili to je jsou ustavičně probíhající proces. Tím mudrci indičtí z ona o ježíš kristus v něco to z bezčasovosti převede by i tebe pracovali aneb pro do koho ji přeložil mi tento sanskritu a tří překlad musel se pro mez často prostorově protože také tato řeč není k ničemu jinému u z s po žena a i v je k tomu třeba tane ten komentář. Aby člověk se potom neleká co stane na konci manvantara ji v tom pod tady se stranit protože pořád končí na vám to na apod to začíná. Ano ustavičně. Čili se nemohou ocitnout na poli tak je dal a on si mám vám trávy protože pro manvantara od vší jak mile dojdou peníze. Dříve nekončí není žádný problém je když s tak je tenhleten bez něco nad a tak si je třeba s anebo ještě ty všechny okolní abych se neocitl na to vám tobě nějak někde jinde protože tam se člověk nepohybuje. V oblasti. Ten nekonečna oblasti boží se nemusí pod od aby dosáhl zjednat konce vesmíru na druhý nepotřebuje k tomu ani vteřinu aby překonal mast mi když světelných let chápete to. To není v čas a prosto tam nejsi řeči přemůže tyto kde chceš aniž bys za to potřeboval nějaký čas jenom tak si vysvětluji že se mohl najednou bezčasově pochopit kvant ta která vůbec v lidském rozumu by se nemohla udržet ten nebes aby že tam si to nemohu dělat nejmenší práva na to by si říkal to je moje vědění není moje kdy tím v proto vám ještě dneska přes řeku hned jaký rozmezí věděním. A mezi mezi názorem když se něco dovídám třebas kým že. Ta v každém případě když je to velice konkrétní věda jako třeba matematika se by se řekli tak to není může mít na se na tam před si je to jasné tak vždycky vězte mi to že je to je z názoru mu ježíš ani matematik nemyslí s teď jako druhý tam při se co v tom malinké rozdíly jali ale čím by šel o byste matematicky by se jedno nového více lišil a když je to věda o mně v čem je čem víme když to není exaktní je jak my tomu říkáme my za z po. Jsem na tom protože přejme že tam se když u k vědy me práně kdežto tadyhle o tom v tom vědění o které tady kde tam ne se neliší jeden od druhého protože to je jedno jediné vědění. Které je hotové přes hranice z časnosti před v na si časoprostoru ale bude vše se ocitne v této klece ven venku tak to podle toho kudy se v ty jsi mi dveřmi vyšel z klece. Tak to buď je svědkem existence která nemá začátku a konce nebude svědkem vědění které ten nemá začátku do konce to nebo je svědkem lásky která taky i i obecná né. Nemá žádná rad tak nikomu nesměřuje obecně proudí obecně existuje všude a tak ne existuje ano zároveň. Samo se jimi nelze tak víra vně jedněmi dveřmi a teď ti. Protože vždycky k na a kombinace ale převážně třebas člověk vejde dveřmi by to s nimi anebo vejde dveřmi poznání nebo ve směla si si že sem říkal řeky láska je promarněním tak jsem tím se jenom jednu věc když ježíš kristus řekl že ta láska která je pravou láskou vím mu v že to láska osvobozující ne převádějící do věčného života tak tato láska by za proč je nebyla nikdy promarňování. To prosim opravuju ale ne úplně protože není možné na tomto světě milovat tak jak to i ani ježíš sil říká dycky do lásky vstupuju. Nebo s takovým osobním postojem k že ta že moje láska nikdy není obecná totiž budu mít o bez o co která by nebyla promarňování ani tím ani nejmenším vstupu teprve po konci světa jo a tam taky nehřeš silný a tam taky miluju opravdově obec svou láskou proto je těžší se například setkat se svatým který že od tělem než cestovat než že víte když se. Může na poznám no pomáhat se svatým který ještě v těle ten nám pomáhá daleko snáze an protože je to jeho láska není tak abstraktní semen tajně tak obecná ano a ta láska než celá obecná je tedy mocnější ale prosme pochopitelná. Se pochopitelně již proto ji do bez ses víra již si řekne si řekneme proč nemáte ví. Být z milování sis nemá nedejme se to co se to celému jisto oni říkej to není možné že ještě jsme my jsme na ve stadiu protože obecně milovat nemůžeme li to si nemůžeme hrát na pána boha. A musíme si vybral třebas třicet žáků které sice mi že me jinou láskou než takovou jako si ježíš miloval svoje učedníky tak kou vyšší ne ale dobře víte že přestože milovali jinak než svou rodinu né. Protože to ještě nebyla ta pravá obecná láska. No neboť kdyby to byl by to byla nejvyšší fáze taky nemusel potom op vtip je vám to jasný de ve byl musel nechal na holičkách. Tam musí ještě i tato láska osobního charakter tu být před podobně na na konec po této stránce se to jevilo těm. Žák ku a a pro mi že bych hlas by byl rád taky takovým nějak ježíšovým v je to jako promarnění všechno co začli i když jsem tak k čemu je to ještě toto končí a musí při při ča op tím od toho ježíše jenom v tomto smyslu. To chápu tak jako za částečné promarňování protože nemůžeme si hrát na poušti v žádném případy když své žáky. Rozumíš. To není a ani budeme u panovat tak nikdy pouhým nebudeme nikdy nedorosteme do tak k absolutní obecné lásky to nám jsem mluveno ideálně vědět. Jako do nikdo rostl třebas nebo jako v je ježíš kristu protože ten ten vycházet obecné lásky. A my jsme vycházeli z ráje rozbít žil u trošičku je i v tom původu rozlítil a i v tom konci protože mi to máme příbytek na co myslíš že když to příbytek tady nějaký na nebyl mrs o tom bavit toho v tom vane synů není obsaženo ale byl bych nerad když je tady proto spory jsem rád že na to tu jemu můstku která možná jedno s tím s kou není protože jsem se kolikrát přesvědčil jsem si myslel že teď co jsem. obec kterou sto může dycky jsem se mi žil protože jsem se dobře neznal jsem tomu bohu věnoval jenom část co jsem měl věnovat protože jsem to ostatní nezná že bych tomu taky obětovat rozumíš tak je to pořád na před není doteky značně poučen aby mohl absolutně něco provést mohl pak k sobě třebas milovat nebo co takového to není zkrátka možné a to mně umožňuje abych se neví kde by nenutil. Když. ve by nemusíte dočerpat všechno dědictví které máte v kapse od otce. Abys teprve potom se mohli vrátit kladné by se protože jestliže přede to před spaním se vrátíte tak k pak je to vždycky dobrovolné a bez krizí. Ano jestliže ale dočerpávat ne tak po dočerpání se vracíte tak že to krizových způsob. Protože on nelze jít dál o na mne se se dále ve vzdalovat ano to nelze a proto je to krizové dochází prach dochází peníze dochází často kterou jsme vzali od otce ano.. to řekl tak podívejte se ježíš kristus tam ukazoval někde v nějakém podobenství že ten kdo jednu při snu anebo dvě anebo pět stejným právem může vstoupit. Do toho sví otcova nazpátek ženo. Ne čili není to za úkol zkušeností že v čas co vstupujeme s vámi usiluje nám o jednu věc abyste vstoupil bych k do králoství božího dříve než z krajního bodu. Potože ježíš kristus od tohle to tohle to usiloval nečekejte bude hořet v kou dal ne. Nýbrž pojďte za mnou teď ne teď jsme v přes to nebyl k ranní případ kdy řekl teď jsem tady ab pojď za mnou to nebylo. Zač to nebude začátek z krajního nejsi nejzazšího bodu co je v tom pochopitelný to začátek z prostředka někde ano. On nabádat k tomuto způsobu protože dneska jsme dost daleko že můžeme z toho bodu ve své kdykoliv ano to je možné po dobrém. Že si myslíte kážou nějakou cestu krajních případů. To tedy byste byli na omylu když třeba si mohli myslet že ka a tu protože sám jsem s krajních bodů. Přicházel že jsem styk s krajnosti k něčemu do vše to není vzala. Nebral protože vím dobře že to není to protože to je jenom ten způsob jakým jdu protože jsem ne na to ten ježíš s proti vám že tak takhle to je. Jenom ukázka že je ky obrovském milosrdenství boží že i ten který se se do krajního bodu co mu to dál nejde i pro tohle cesta na spát. Aniž chce a jsem nikdy nechtěl na s u z tu k i to nikdy na ta kdo to z ž bych před te a se že tužeb o království božím vůbec jsme při nenapadlo ve š. jsem si na toužil po životě jako takovým o které se měli jiné představy než lidské po život s to tak dobře ku prožité v aby mně z by k ku mal osobně. A protože nebyla naděje že ho budu moc prožít tak jsem ho odevzdal nevím komu a. A to byl moment který byl příhodný ktrý disponoval k tomu abych při z krajního bodu dostal se ne tak jsem to udělal. Za vrata bez mýho ne tak jak jsem to udělal proto vám mohu říci že v kani ho budu s tam vstupuje okamžiky protože se dál nemůže jít jsem na med do krajního bodu ale vy tam může vstoupit dobrovolně. Aniž byste potřel do klaní ho budu vstoupit a tak po me kousek dál když ten ne na to co jsi ne jedl s vepři. Tak mu zřejmě došla trpělivost a říkal si tak jak před teď kam mám. Tak bych se neměl ani jako neví nižší služebník v otcově domě v když se tam rád tím a snad mně přímé aspoň jako služebníka. Takhle to museli ježíš kristus přít si jako jedno za druhým že protože měl se dostalo krizové situace tak k si tak sis po mně vědoma to bylo na je lepší a teď je tady někteří z vás řek temnou. Řeknou že ten bylo to pro něho snadné protože byl jedno od co vědomě a moci tedy z po me mnou. Ježto mi jsem z toho nemůžeme protože nevíme nic o co vědomě že ano to je nesprávný způsob myšlení to neb a my všichni jsme byli v otcově domě a proto. Dostaneme se do takové krajní situace v k o že si uvědomíme že jíme s vepři. A kde nám to proti se s ti tedy toto jedění s vepři jimi to případ v krajině neus nový krajině neuznal tak proto jsem se dostaneme se do se tak si vzpomeneme na otcův dům protože do k dokonalé toužíme byste se schopni toužit po od co vědomě k ale dokonale toužíme to co se z této bryndy pryč. Tak tím že toužíme ta osy toužíme po čem po věčném životě protože nikde jinde nejsme prosti mnou se než tam před si staneme měl definovat pak najednou vidíme otců dům. Co. Tedy jak jsem vám říkal ty si jistota se jsem nabyl na začátku cesty ne tak jsem vlastně spatřil otců tu ale vůbec jsem neb toužil ještě do otcova domu se tak stát. Ale jakmile se moc patřil. Tak od doby po ničem jiném neb tou čím více než potom návratu do otcova domu rozumíte takže o to je takhle ruku v ruce. Požehnáním pravým bylo pravým požehnáním bylo. V to že jsem si uvědomoval že jim zve při do tak se nejde cesty nebyl spokojen že ten ta situace ve které jsem byl když verši působila v ten pocit naléhavosti. A ten pocit nalevo při se nemusí způsobovat tak zvanými zevními k okolnost u pod že toto zevní okolnost to je něco co si mohu způsoby vnitřně domu obou sám ze sebou se mu ku domluvit by k oči k mohou tyto tak zvané zevní okolnosti. Je daleko lepší tuto okolnosti vnitřní které ve mně existují protože by se nestal zevní okolnosti se musí všech i přes na před na můj vnitřní stav aby mně to do neslo se ke stavu naléhavosti pocitu naléhavosti. Takže když můžete rovnou začít vytváří vnitřního stavu naléhavosti tak je to daleko ptačí přestat to mi nebudete viz za že to není pravda než jak jsem nastoupil děla a jestliže to nahlížením na od tu budu se trvá. Bez časově to se nedá říct zlomek vteřiny je to bezčasová záležitost v tak by na to třeba žádným let ta žádný mám dva právě na ní.