Karel Makoň: kotouc-C01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A vy tam zajímavým způsobem na to že všem no a tam toho a jak k tu jde do toho otcova domu a a o něco jiného který vzpomenout si k a na otců tu óm a to je můj případ že jsem si z po měl na klam a. A něco jiného než vstoupil do toho otcova domu a na to co jsem zažil a o ten a a. Ty ti je zajímavé k to že tam ten druhý svým který tam zůstalo se rozčiluje na tím je co tam a je v nás tím který s tím not to je on který se vrátil a no po tak jsem a promarněné v životě nazpátek a když s nemohl jinak než tímto symbolem krásně znázorni a a jak k na a a rád kuje na to a s tím který je dosud brání a a jak je příkladem toho a který se brát žil a an a a. Cestou k ma a toho koloběhu a ne a na nám a tím vesmírem a tím časem a pro strom protože z to co proto mám vám to jenom syna a když se a vrátila statek a jak jemu a a za vidění hodným příkladem a jak by se vůle dařilo a. Jak se povýšit stav a u pána boha a a přílivy a že von se stává a při víme či ne ten člověk by se rád ti na stát a. Toto věčnosti a a spasitelem a ne přímým a tak jsem to a to je ještě rády s a h protože k a a ten mu začne závi je jako by na to všem symbol a závist v se být podněcován k tomu a aby si tak i za svoji vodil a a aby aby taky šel do světa aby to tak i promarnil a aby taky byl doma a ne v a tu výtka a rozumíte a je pochopitelné že a proto měli mi na mysl a a. Že a co jde a tím to dobývání věčnosti a nemůže zůstat sám nemůže oddělen duch ani zůstat stát oddělen a od by to s tím a tady na zemi to tam v tom toho není a míněno a ne z do se v tom a o posledním soudu by k a to s tou měl bych tuto či mi to učinili do tady není a ch. Toto je při byl kdo staneme co by to bylo v tom co kolem ram si dnes domem a milováno a ale tady se řečeno a že je a svým způsobem podněcovatelem toho o do ještě nenastoupil cestu z ráje a protože z ráje ve spadl a. Ještě v koho tam ještě do s a h. Protože kdyby tam byl ponechán a ve stavu spokojenosti a tady sami učí že me přestal být spokojen s tím co se dělo a ne a a z novým tím bráti vším se synem a kdyby byl zůstal skokem tak by nebyl schopen od a budu od vodu a do duch či k a tím a že tam někdo v s tou duch a přes a duch a přes ten vesmír přes čas a prostor nazpátek a jako do nebe a a tak a a ten a co tam zůstal a povýší na něho zase symbol. Když on směrem nahoru jako na něco být a než je on a a toho jistě podněcuje k tomu aby tu též cestu a provedl a je mu to příkladem a em a řekněme a duch temnot ten to navrátí vším se si je učitelem a toho jsem skutkem a toto co k a. A. A na a právě světci nám vykládají o tom ch a ten že andělé se a na moc rád vydávají poučit od světců a od to co s k a a neboť i tu fázi kterou oni prožívají duch i tu fázi považují za vrcholně správné poučení pro samotné neboť a to ještě před nimi a a my se nemůžeme a vrátí nikdo sto andělského sto o z toho není možno při dostalo andělského a ne na že bychom budou jim a nemožno to stavy se nějaké blaženosti nějaké stavu blaženost na co jsem z tu. Jimi ve a a na tu kali ch a to zdržovat tam třebas a na při se tisíc se jak říkal ano již na a a nový a s a jsem se potom po bitvě a ano a na a on se to na tom poli a ne a vrátil a a. To jela kde ta či něco nepřátele a to co to za pořádek všimneme co se svou a ráj dělat a dělali a a pro vady nespravedlivý boji a on říkal to co tady se mnou a zdržován a za že tady byste se měl dostal a to to by ses kdyby byl tak je tak jsem to tam mocná ve tak to bude bavit ne ale nebuď tady mysli trávy. A proto ježíš kristus každého jednal se svých učedníků velice pokud se z ráně protože na příklad čitta předváděl to promění na hoře tabor a to byla z ky stav a hned je při spal zase nazpátek daleko let žít v tom co za to u do li jim nešika dání ano tak samosebou vyhnání z ráje a to je ve starověku pro z pracovní báje slovně to z pracovaly symbol jak dochází k tomu že člověk za. Je odchází. Je že pravým důvodem není protože by záviděl ten tomu synu který se vrátil. To jeden z pod tu v jenom k a nýbrž pravým důvodem je to že dorostl k poznání. Při pro se poznání a v tom poznání je obsaženo i procházeli dní časoprostorem a zen řím časnosti on dočerpával v tom ráj se do ča no ta. Všechno se s co vám souvisí být chceme z blažeností jeden z teď tu usa čit ananda ananda blaženost on dočerpá blaženost protože nikdo nevydrží věčných být blažený nemožné by to bylo strážní ano to by se to by strhalo i dobytek lesku li člověk a. To víte že to nejde a v takže on do ča vás to proč a za touží po ničem myš mate poznání ovšem když se touží po poznání tak jeho statický stav co se stav ráje se musí změnit bez tam dynamický neboť poznání poznávání sta dynamický stav vývojový stav prost o něho no a pro to musí být by vám ze stavu a statického se stav rád a. Ještě míněno že bez vůle boží se nic neděje mi totiž nezná nic jiného než konkrétní projev vůle a jako neznáme obecnou lásku o takové znamená ani obecnou vůli. Jenom protože existuje nějaká obecná vůle boží proto se nic z bez vůle ale tím to neznamená že by nebylo dovoleno konkrétní naší vůli něco vykonat. Nitce. Čili není třeba aby se zachovala obecná vůle boží je konkrétní chorobě jsme si klidně by že byly samy třebas svým způsobem života rozumíš a tím se nějak k neporušila neprošlo pravidlo že nic se bez vůle boží nestane to je tam jde o něco rád řádově jiného o vůli obecnou a tady jde o vůli. Konkrétní co by v a těmi zase znovu říkám je mi velice líto že nemohu všechny te ty vztahy vám obecně objasní co z to obecné z tahy. Ovšem je to vám na nad síly. Za tím ano protože i těch stavů tolik že bych vám tisíc vysvětlil jih a tato vůle by vyžadoval celý večer v když ji tisíc světel v jejich obec ten aspektu tak bych abyste na dalších pak tisíc narazili který jsem nevysvětlil a ty by musel vysvětlovat. jako vysvětlovat třebas hada podle každé jehož tupě li se na deprese si všímat toho ústředního problému jej i mám k němu jít než si všímat co je vůle boží to vůle boží tu vůli boží poznávám do takové míry jak to potřebuju a jak jsem schopen na celý třídí nepoznám tam kde nejsem schopen se tím při tak to je milost od boha čili nepoznává. Ale je to v každém případě vůle obec z nám to znamená nezasahuje a. A řek bych nedělá asi právo zasahovat v a i do naší a lidské vůle a v a kdyby si to právo dělal tak by zrušila okamžitě a náš oddělený život od boha a tuš na by celý vesmír a z aby existencí a stvořeného a a a ale víte li mi tady říkáte na rozdíl od to co semena tady vyložil a je tam psáno ani vlas z hlavy a nespadne nebo co se staráte a všeho a i sil a ani ča tomu nejvyšší stal jsem nebyl o. Jen tak krás tím jen jako nejmenší od jsem na poli a tak dále a a a to znamená on se konkrétně jakým je stará o všechno aby to takle bylo a a. Jenomže a podívejte se na to zblízka jak se sta a. Jak to dlouho trvalo a než že by ne k i ta a na poli a třebas v a. Máte přijdou ka a a a z vůle boží samozřejmým k a a začlo by ma kteří kdo a to je mate kdy které starší než člověk a než ona když kteří jdou a takhle způsobí nebo a a a takhle konkrétně působí již nemá spadnou vlas a protože a a a v. Tom cely a pro mi on přesnosti že to op ve ctnosti a abychom museli a konkrétně a taky a po chop jest a a že je a pravda a a. Ježíš kristus dělal zázraky a a při tom činně nedělal nýbrž vydal od sv a rozumíte a to mně celý ten problém a. Se je to než jako vlas z hlavy a ten totéž a protože a je pravda že dělat zázraky je a. Je ale také pravda že a dělal a z moci boží a a a ne nikoli bez vůle boží a ani pro z temného ve své boží a a takovým způsobem k obec za tím stálá vůle boží a. Ale on a jsem vykonal konkrétní zázrak a z této obecné vůle a moci boží a ano a. Že se nám na zazlíval pocit tělesnosti ch a který způsobí že se nebi ne ty kristovým situaci on ch a tak jsem tím chtěl při chci že jsem to pocit tělesnosti jsou částí celkového pod a tu a ode ano ch na pocit oddělenosti a je a k nám a pocit se daleko širší pocit tělesnosti a h ale h se k a on miluju a. A totiž od boha také tím že například čem a ch se k a a to nemá k s tělesností společného a se odděluje od boha a že se starám a. A jsem mohu s a h. Co co z jak to jsou su a při z most tělesnost a co ano a to je to stav a mám strach a těles a a z nás v a v ž a a ten pocit tělesnosti který spočívá v tom a že se ztotožňuju třebas slova se svým tělem co mohl veme na kině na cestu čas klade do ta a ta nejvýznamnější jsou část pocitu oddělenost musím se a nejvýznamnějším vně a oddělené a pocit tu a a kotel a a a od od boha tedy a to a žen a to je podle. On tomu velkému pokušení a co se modlíme aby z ku a do to nevstoupili a než totiž podle vám to že toto jediná skutečnost to je a a ano to je to hlavní co způsobuje a. Vy pocitu nám k a. A a se chci tím je to kleci být svobodný a a a prostí a takže nevadí že že jsem že to není pravda když se dovídám že to není pravda. A jelikož jedno hodné přes ten začalo vadit protože si že dokážou existovat bez boha a tak to byl dobrý začátek zbavení se pocitu oddělenosti. Dokud mně nebude vadit že si že dokážu užít bez boha. Bez použití vědomého s ním po tak budu pořád žít planým životem. V pod vodou z na to že mu z kdy jsou tak jen jako každá cesta. Taky cesta víry musím dát na toho aby ten není li se člověk vyvíjel rovnovážně to znamená pokud možno harmonicky. K. U a tu bych chtěl říci že harmonií je hlavní obsah harmonie cesty víry spočívá v rovnováze mezi vírou a láskou jakmile tam pro vás je mi to nemá složkami roste ty ještě může přijat naději i nad tři křesťanské ctnosti. Tak tak tato cesta se nejenom neví neví byl ve smyslu spojovat tímto znamená nevede k vědomému spojení s bohem nýbrž vede na opačnou z toho do pekla taky jak to říkám doslova. Protože sat tam taky věří o tom není pochyby jenomže nemiluje a tedy rozdíl mezi věřícím křesťanem a věřícím satanem jenom ten nevěřící křesťanem musí milovat. To věřících satan milovat nemusí a taky ani nemůže vede k situaci ve které je to tak to je první věc že jestliže svatý pavel říká že největší láska ne v těchto tří křesťanských ctností el tak do myslí že vyvrcholením cesty víry láska že není totiž možné aby o začátku největší byla láska ona je cílem této cesty. Láska. Jako jsme si let a ti měli větší je to si třebas říkali žen. Se může jít byl převážně směrem k poznání ne. Nevím to znak pravdy nebo převážně se může ten víte do nějakého věčného života tak taky se může vstupovat kdo lásky a kdo lásky jsem se vstupuje především cestou víry z toho důvodu že se nedovedou si představit že by mohl někdo miloval kdo nevěří v toho koho miluji toho vůbec není představit jsem v samozřejmé ano přirozeném na to není třeba žádného. Když ji to sice dobyto to poznání člověk ale je tady jiná o že na vás otázkám která je na této cestě prameny o jeho vnější protože ten míří víra k stále dokonalejší lásce. Let tak je li je to i když nastane harmonie s tito bylo složkami bych jako při jiné cestě k druh jednostrannosti. A to z toho důvodu že když například byl člověk cestou třebas z poznání za pravdou se taky dostanu po stránce třeba do své víry jenom po stránce lásky v těch nemá pochopení jsem pod pro. Pro víru nemá pochopení pro lásku takovou. Takové jakoby měl třebas člověk nebo měl by mít člověk víry a není potom živu v že to do své se jesi se nějaká jiná rovnováha mezi prvkem prvky ale není to. Cesta která by ten. Uspokojovalo na napřed člověka viděli ten člověka přede cestou víry protože jste na to je úplně z opačného konce my jsme si z toho že mi že na tom nezáleží neskutečnosti v no ale. chci jenom mluvit o tom jaké problémy hlavní vznikají na této cestě potože ten li ono totiž málo na ven málo kde nebo na málokteré cestě vnikají ty problémy které vnikli na cestě víry a hlavním problémem pochybování žen. Pochybnosti a druhým problémem je utrpení žádá přesto se nevyznačuje těmito dvěma složkami do míry jako tahleta kdybychom třebas že šli cestou poznání tak od prvního okamžiku se pokud se s tím spokojíme. Začnou existovat ze se s tím nějak jistoty jak to dycky čím ne a ty se potom stupňují kdežto. Ten na cestě víry let se člověk posunuje kupředu jenom tím že. Dostává stále větší důkazy o lásce boží aby mohl víru podpořit toto důkazy ze strany lásky boží která a ten přesvědčen člověka protože správně věří. Že veden láskyplně totiž prostou pravé známky správného vedení na cestě. Viděli pak ovšem se musí nějakým způsobem smíří s tím že. Narůstá tam dost často neúměrně mnoho utrpení a měli bychom říci proč to utrpení nad vztáhl jsem protože víra příliš mnoho věří. Aniž by věcem porozuměla a následkem toho člověk na cestě víry k němu to dovoleno dělám mnohé chyby kdo se mnohých chyb. Je jsou ospravedlnění než plněním nebo dají se spojit jedině jeho vírou a jeho láskou. Jemu dovoleno aby dělal tyto chyby. Ale nemůže se by mu potom to může již chybu udělal že ten nastává utrpení rozumíte tomu se nemůže vyhnout. Takže on potom se musí nějak vyrovnat s problémem utrpení musí mu dát jiný obou obsah. Nebo jiný smysl než jakýmu přiznává. Třebas člověk který je převážně cestou poznání. Člověk který je čeho jsou poznání právem každé utrpení považuje za nedostatek na své cestě. Ne aby se že se utrpení bojí ale že opravdu to utrpení poznávám že něco není v pořádku kdežto člověk na cestě víry v utrpení nevidí nepořádek se stále přesvědčit nýbrž utrpení vidí prostředek ji jsem posouvá do před. To je základní rozdíl který misse že kterým se rozcházejí víte dvě cesty je li se teď bych chtěl promluvit u koho o mystice je li to znamená. O schopnosti víme li nás spojit vědomě s věčností již tím životem s tou pravdou li tu lásku a tak dále jak si to to vezme kde víra totiž i nás spojuje zvláštním způsobem který není jsem charakteristický pro jakékoliv vší jiné spojení o. bych vyšel jsem svatého am hustý na který říká věž tím protože je to ačkoliv je to nesmyslné tak krédo v absurdum to znamená člověk se víra novou o. Musí při víře musí umět do chvíli zapřít atd takovým způsobem jsem přijít aby dokázal věřit i techniky když toho je absurdní když to hraničí s lidským rozumem. Řádem je vždycky ukazuje třebas svatý dělat žádnou milují který věřil že poté což jsem vynese toho ježíška aby nesl v sobě ze klíčí a potom. Čili ježíška vynese kriste stupni ne. Čili to je víra absurdní to se všem mně bylo jako absurdní víra nebo když mu když třebas se věřil jsem představený kláštera je představitelem božím. Tak tomu věřil tak v tak že přestože viděl jeho špatnosti to musel vidět jeho vzteklo v st. A viděl že přiv ve stavu jste kosti do poslal do pece na ono typech se zalezl a tam nalezl to vrcholné poznání že. Protože byl takhle po služ tak se dostávám k tomu že tato víra je li je vlastně otázkou také obrovské disciplíny neboť též ten člověk se musí při mně k tomu abych věřil i když jeho lidskému rozumu se to zdá být absurdní. Aby za každou cenu věřil jestliže to ježíš přikazuje a nebudeš to přikazuje ten který je zástup jsem po v ježíše v a on tomu věřit že tomu taky ne pak se mu sebou všechny nedostatky toho člověka který ho vede a vede ho špatně nenese on nýbrž že se ten který špatně vede. Nebo ten nevěřícím dnes jenom malinkou část těch nedostatků toho o špatně vede neboť tam víraha z je jedním z nejmocnějších k o chrám či člověka ano. To je těžko najít nějaký prostředek který by více chrání člověka než tady víra obrovská moc jsem si v tohoto prostředku k myslím že. K poznání tímto způsobem na člověka ne ochrání protože ten podle poznání jsem se mohu zařídit. A pak i chrání anebo se pod za žid nemusím ho nenechá aniž to víra že povaha víry spočívá v tom že po denní jednám. víra živá a další požadavek na víru jinak kdybych ji dál nedefinoval li ji víra která v každém případě poslouchat toho komu věční v každém případě je ten s v takovým stavem v k který se nedá nazvat telat ani odpouštění ním ani přemýšlením. Ani v. Tu mým váháním nýbrž který se ten nazvat jako. Bezděčným stavem. Poslušnosti protože člověk se kdysi že kde vší do bude cestou víry se na učí ho poslouchat samozřejmě úplně z mu z potom nedebatují jak a kdyby potom začal přemýšlet tak je po cestě víry to je ten svět bezprostřednosti se tak bezprostřední stránka je. Ta odpoutanost kterou přitom dosahuje ten to s ten sebezápor byl jsem dosahuje musí mít spojovací účinky v při že se člověk příměji je k tomu aby bezprostředně bral věci tak jak víra předkládá tak ne velice prudce kráčí k tomu vědomému spojení s věčností toho spojuje s tou věčností. Ne takže k prvnímu vědomému spojení. S věčným životem nebo s bohem na cestě víry dochází tehdy když člověk musí svůj rozum as sebe celého tak dokonale zapřít aby ještě se mohl pro ty řídil let byli zařídit že toho hraničí s absolutním opuštěním sebe sama. Když na příklad o to potom spi podmínky který jsme si řekli že jsou tu jsme na každém na každém druhu cesty a. To tedy způsobuje že tože. Ten člověk že se z jiné strany z jiného z jiné pozice dostává tam kam se musí jsou třebas člověk který poznává tyto věci protože sebe opustil vyprázdnil své víra tedy také dalším vlastnost. Vyprazdňuje člověka od jeho samého. Si že víra nebi tedy ne k nebi pro z člověka od něho samého od toho člověk který věří tak to není pravá víra vám tady říkám hlavní hlavní příznaky prany nevěděla byste rozeznali co to víra vlastně je. To jeden z nejmocnějších vyprazdňovat svých prostředku. To si řekli že víra neřekla chce být viděli byl řek vyprázdnění to ještě není samozřejmě všecko. Ale ještě bych zůstal u toho vyprázdní protože jakým způsobem víra vyprazdňuje člověka v my víme že rozum je k o tady užíváme na světě že je určen k tomu aby nás vedl jsem k rozvinutí tohoto života to je v pořádku ale nemůže v nás dovést. Do věčnosti protože rozum souvisí s. Povídavou přemýšlivou myslí a taje právě nepřekonatelnou překážkou na cestě do věčnosti. A v víra tat brzdí tuto přemýšlivost. Takže člověku který nejdou cestou člověk věřící připadá jako člověk hloubky. Že ano s prominutím. Ovšem oni zvláštním způsobem hloupý jako člověk milující zase připadá člověku který poznává nějaký věci jako člověk jako blázen ale ne. A myslím že ten člověk víry připadá jak jako hloupý teď jako blázen co jsou zevní znaky víry které nás nesmí odradit přes jsem začátku jsou přímo od pud živé když ten člověk jak se nám zdá hloupě jde za něčím co nemá rozum oděno si myslet že právě tím že to nemá zdůvodněná je tak jako ostatní lidé za rozumem a tím se odpoutá od něco co je největším. Větší překážkou na cestě k bohu či po této stránce je to jedinečná cesta. Ovšem musí ten člověk opravdu se zapřít přitom dokonale se zapřít a když potom takový že člověk bere příliš. Jak nám to když krise ve skal vysvětlovali on vede zcela jinak než člověk který se zapírá tak jsem si za dopoledne říkali. On totiž se musí smířit tak smířit s tím že jem proste utrpením. Když vám tedy říkám že k utrpení nepřistupuje své věřící zcela jiného úlu než na ostatních druzích cesty ale tak je. Chci přitom hned říci že utrpeních je skryto velké nebezpečí. Jako v každém hlavním prostředku který si zvolil člověk na jiném mět tu na jiném druhu cesty. Že z toho prostředku který člověk dělat síle že ztratí si žil pro prostředek který prožívá protože utrpení že prožívat tak i mýtem z vně. Že člověk nad dlouhá třebas období ztratí sil cíl z dohledu. Ono třebas byl se nic nestane třebas jeho víra se tím o tu žijí dát jeho odpoutanost také. A jeho odstup od sebe sama rovněž ale že utrpení že se stupňuje atd trvá neúměrně dlouho. A v dnešní době bych řekl jsem si to může tohleto dovolit jenom člověk který nežije mezi lidmi. bych tudletu cestu víry která podporuje smysl utrpení jako hlavního prostředku. Bych pro mu k člověka žijícího ve světě nedoporučoval který bych myslel že to cesta víra musí být po popravě na. Pod to stránce utrpení kde utrpením nesmíme ani zdaleka jako to děly bez člověku považovat za hlavní prostředek. Nýbrž za pomocný prostředek. Pro sestává na každém budu cesty že bez utrpení řekne obejde protože po dobrém nemůže že on ne. Že když se jde na mně podoby tak on ztratí pocit naléhavosti. Ježto utrpení dycky nejsnazším způsobem vzbuzuje pocit naléhavosti a on to je jedna z velkých předností utrpení na dobře vím. Ale na druhé straně i když že utrpení mně dlouhotrvající dal od kde tři mu jiné a. A on je tak slabý že potom může kupředu jenom svou slabostí. A to z toho tuto milost aby slabost někdo šel kupředu málo bylo zvládá. Protože to příliš nadlidská situace za zajít dokonale svatá terezie z k a vy protože byla v dokonalém stavu utrpení pro matka neštěstí dobyla no a nereptá na přitom ale ve vidění bych těžko našel z jiný příklad. Ale kdybyste se zeptali potom jak to utrpení prožila o na to napsal. Jesi to bylo správné že tolik trpěla abych vám vysvětlil nám že to správné by bylo při to bylo způsobeno tím že špatně chápal na prostředky který tu ku pokud užší zná a že. Toto způsobilo že musela tolik trpět protože. V jeden tradice která byla pochybená anna se vzdálila od ježíše ona přivolala na sebe zbytečně mnoho utrpení. Který málem z kost do samo jsou ona měla dobrou vůli takže jisto z kosit nemohlo to ji zachránilo nám na především dobrou vůli dělat především velikou touhu. Potom poznání takže jem zvítězila ale nakonec z poznávám že vlastní utrpení. Není kou do po určité vývojové fási prostředkem vývojovým. Nýbrž že to prostředkem ku že který překáží člověku aby šel dál neboť je se to stává jeho vlastnímu prostředek. A musela ustoupit od toho vlastnit tento prostředku staticky vysvětlovali teple to přestalo být její prostředek. Postupu a vzor jako ctnosti přestali být jejím prostředkem postupu. No tak teprve mohla se obejít jak bez toho utrpení beztak do velkého utrpení a tak taky to jsem se nestará cela v tom. Jsem v beznaději toho stavu ve kterém jsem scházela takže dneska bychom mohli říci cela v duchu k u plete světice že člověk který trpí na cestě víry že by se měl zamyslit jsem podoby jaký by si jak by se byl třeba sami svědky. Když neměly k. Asi tímhle tím způsobem když je víte dobře k tomu by tuze li přistoupila nějaká jeptiška která upadal do extaze je ve které si tak upadat jsem při by se byl vsazen a oni dal pád ona pod nebo více po hlásku aby že jsou do sto např říkal tady máme úkol před sebou volal nemáme přesto extaze kou její přesto ho dostat bych tak mu bych extazi nejsem protože je to před bych tak taky neska před bych takle moc trpět. Jsem veliký před bych. A člověk si nemůže v běžném životě ve před bych do přát proto že se degraduje z očí ose by při tom vůbec nemohu rozumět. Znemožňuje se pracovně a není příkladem. My musíme na opak žít pokud možno šťastným životem ne protože bychom stop přáli. Ale že jsme živým příkladem člověka na který jde k bohu a on na to a to nebylo by příkladné pro lidi kdybychom vynikali utrpením opravdu mne by se museli hodně zblízka nazývat jak to utrpení neseme tak by to mohlo být příkladné ale než si člověk nemá pro časem jsem na zblízka býval on se vás dálky pro tu je naše utrpení a říká ten být dál cesta takže myslím že dneska tu. Utrpení na cestě víry nemůžeme odvolat sice úplně jako na žádné jiné cestě se na odbourat ale musíme ho považoval za prostředek kterým se musíme zvolit velikou opatrnosti říkám volit něky to možného volit. Víte ten se volit a utrpení se nám tu osobně poli to se tady bylo v atd ano. A ne ale tím způsobem že bičem k se ho bál špatná není watts. Se také nepochopení utrpení ale ve budovat od tím že se snažím z si co porozumět tomu ano proč to utrpení vzniká. jsem bych tady odporoval cestě víry v jedné věci. Chm že člověk který věří mu příliš trvá na tom. Abych šel cestou kdy. kdyby byl věřící tím tak bych si netroufal na tom. Abych šel cestou víry ten to je chyba tu z nás zaručeně to chyba protože k pánu bohu nemůžeme předpisovat jako cestu deme v něm musí ve svobodnou u potom možnost o ani jedna z těch možností je aby nás betleme a tam přestává a tam začíná být jistota a a když. Právě člověk trvá na víře jako hlavním pro střed tak se zříká dobrovolně na při tom být to špatné ale říká se dobrovolně toho konkrétního vedení neboť on je veden víra ho ale není veden přímo. Faktem nýbrž i ti ho že naději a tak dále nese od osobně ab potom přes. Prostředečně před odsobnění poznává mu ano a na mnoha teple co se stane mám sled větev je to vedení. Když to ne v v cestě když když si když svým když pannu bohu nepředpisuje. Že vírou pude rozumíte nechte hlavně prosimvás tak jestliže tohle nepředpisuje ten také může být veden příměji. Nesmíte si myslet že cesta víry když čest cesta nejpřímější to jsme si špatně rozuměli co špatně rozum ježíši kristu protože on říká blahoslavení kteří neviděli a uvěřili viďte. Je to ale nezavrhl nikoho kdo potřeboval řídit jo o nezabil tomášovi řekl tak si nevidíš protože kristovu potřeba je tak i pryč to neřekl čili on stavěl na stejnou úroveň cestu těch kteří potřebují jen o začátku se snažil aby ti kteří v něho uvěří znovu a znovu z něho uvěří li ne říkaje třebas o tom co se stalo v kani rajské tam na konci toho napsáno ji uvěřili v něho. Jeho učedníci semena oni něho kolikrát asi potřeli něho uvěřit. Jak neopustil se přes li u něho věřit že ano většina z nich to viděl to tomášovi na to vidíme na to mi na přejde přestal dávno před tím věřit protože jsem víru proti již. Bezvadně ruší akt víry bezvadně užší vlastní vůle a jestliže si člověk víry není toho co vědom že nesmí mít vlastní vůli. Tak je úžasně oslabuje tu milost která askezi víra víru na něho může proudit. Jo. Jeho hle ale jsem se tedy my jsme tady zem s takovou debatu mezi tím že z z si naznačili že cesta víry tak jak se nám zachovala v věci křesťanské ten by potřebovala jednou opravu. A to po stránce utrpení aby se v utrpení nespatřovali hlavní vývojový prostředek na cestě víry nýbrž aby se přešlo z utrpení ten na ten organicky správný jiný nejde tiší prostředek do vět se láska. Je to se musí dokonale zaměnit a není třeba aby láska trestal nám jestliže je. Taková míra utrpení na straně věří se tak vám míra poznání nebo to mám poslušnosti na straně věřícího aby nemusel po zlém být postrkován kupředu a my jsme si taky doufám listím vysvětlili že jestliže příliš veliká propast mezi správným poznáním. To znamená mezi teoreticky obsahem víry kteří rozumovým obsahem víry. A duchovní pravdou že utrpením musí dojít z toho důvodu aby ě. Tato propást byla něčím překlenuta a. Čili neska se nemůže před čistou cestou víry to je jako se nemůže ji čistou cestou lásky to jsou dneska úplně uzavřené cesty ska se musí kombinovanou cestou skutků. Lásky ale víry jo neříkám poznání protože to poznání se dostaví když správně člověk jedná. Čili že víra musí být jak řekl svatý jan k živá to znamená musí ji ve s ke správným skutků no ne a to je zárukou že se upraví nedostatky v poznání. Není jiný záruky protože správné skutky jsou tehdy správné vystoupit tovární láskou nejenom vír ano. Vše všechny skutky které vydávali věřící člověk byl věřící lidem minulosti za správné ale bych trvání jenom vírou byly velice nemilost. Velice nemilost a toho hrozně po škodil no víte se církvích jedině víra nestačil a je to to končilo po na ty jsme kdežto kdyby v tom byla bývala láska že jsem tak byto bylo takle dopadlo to by nebyli ty náboženské boje na to všecko. A teď ještě jedna věc je zapotřebí je třeba aby i víra. Se opírala a přitom zároveň nepodceňoval nás tu poznání které nám rozum zprostředkován abychom se k víře je uchylovali když jen tehdy když rozumem na věci nestačíme ano ale abychom se ne pokoušeli věřili. Když můžeme rozumem věci řešit protože to považuju za velice chybné. Se snažím jedou řešit věci které vír do se řešit nedají. Nesmí neviděli ve víře je univerzální prostředek protože jak jsme si řekli. Č s tam víra míry že přestal cesta víry jako čistá cesta lásky k sta cesta poznání není možná to je možno jenom za zavřenými dveřmi někde v klášteře ale ve si kterém žijeme musíme se vys zbroji mít. Jen rozumem na a vším co nám svět nabízí k poznání. A na tom teprve postavit víru to znamená tomu by žil základům nec všechno. Č chybně řečeno v jeden ze základu který nesmí naší víru výklad musím co rovnat. Srovnat poznání který mi nabízí rozum svou vírou se nesmí být pro sporu. To je velice obtížné protože do mnoho autoru píše on nepřekonatelný to spory víry z vědou či na protože si stojí proti vědě což není pravda. A tohleto ale dneska tak aktuální že tento rozpor u člověka víry nesmí existovat v. Tyto nesou rosy si musí co do k na a si myslím kterému jiná co to neni vědění že se to se nad jedině ten výkladem návodný výkladem ježíšovy cesty protože v to nám u možný abychom vedle nebo nad. Rozumové poznání se postavili poznání ježíše a získali tak řád hodnota poznávacích nebo poznávaných bez tohoto řádu své dnešní víra dvacátého století neobejde se. Bez třemi se nemusel na tom vůbec zdát z toho důvodu že to co věda poznávalo don buď chybné. Nebo toho bylo velice málo. To jenom ve jsme z toho že jeden člověk se naučil všechno co tedy je neznala poli byl takový koly jisto jak tomu říkal byl všechno jako becky ještě nic z poli jisto je trnu celkem ne se na sto století. Ta kdežto dneska nemůže existovat ani vědom odvětví vědy člověk který by to všechno o rad že tak z toho důvodu musíme se srovnat s tím poznáním které nám přináší ježíš. S poznáním které nabízí věda v tom smyslu že to vědecké poznání se dostalo do takových konců že ne užší i když člověk jiným způsobů poznávání než je poznávání postupné ocitne se v koncích. My vně protože každá záležitost která se bude nakonec řešit nebude přímo vám práce v každém oboru. A člověk sám nebude moci vůbec o ničem rozhodovat bude to velice zdlouhavé. A velice těžkopádné. Pokračování předem že potom nakonec se zrodí tak z úst tří bodu božím chci nebo by pěstují tak sil budu čili že jim nikdo nebude rozumět. Kdo tu úzkou z pece věci nemá jsem tak od pak se budeme ptát kde spojit dál. To musíme dojít tato spojka jedině v symbolice ježíšova života. Kde se nachází udiven zrání prostředek jímž se všechno pospojovat. Takže dříve se zatím budeme za ni kristem považovala víra ale že dneska jde za ním před těm ě by se mělo podle mého názoru považovat tohle to o tenhleten výklad cesty ježíš činů. Protože přesvědčíš věci i při nejlepší vůli kristu třebas vzali utrpení páně. Nebo jeho vzkříšení ale celek nikdo z nikdo z ani satana svět tady ještě do fáze se dostali a jen tak se potom stalo že něco z se nám zdá být rozporné ale je to jenom protože přece milovali kterou stránku ježíšova život by pro zrady přišel tak bychom řekli že byli tak si jestli není to pravda co to je velice veliká přísnost. Ale o ni stroje žen něco na tom měl že my ty věty věci musíme na cestě víry upravit cestu viny musíme od tohleto doplnit jsem sice ještě o vědom závažném do ten kus cesty víry že se mi smazal. Stravy a protože se ho hlavě neměl. Kde ni ne zase od dělat tak protože to správné pro mýtem. F. Tak abych je dneska chtěl do vám hm domluvit se na téma. Po opravování postojů. Katolického věřícího s v tom smyslu. Aby se omezil o jeho utrpení na cestě. Je to jediný si je proč to tady říkám bude si by se vám v jevit jako reformy a nadto světle ale není to pravda protože i tam si by existovali radostné cesty. Ale cesty plné utrpení. A si myslím že přestože těchto sled do velice málo těchto radostný k svatým bylo velice málo. si myslím že to by ti praví a že jsou nám vzorem takle. Proto bych chtěl srovnávat napřed v první fázi se tudletu cestu třebas s cestou indických mistru indický mistr když přijímá žáka do své školy. Tak na něm vyžaduje aby se vzdal veškeré víry kterou ano koho a teprve když se vzdá všeho od jak své rodiny majetku a tak taky své víry kterou a teprve potom ho přijme za žáka a nepřímé každého kdo nebyli do nikoho nepřímé kdo nemá podobné. Duševní založení jako mistr protože si netroufá takového člověka vést. A. Tohle tímhle tím se liší je tím do ji z must na příklad z s jejich myš tedy od vedení ježíšem kristem když kristus nikoho neodmítl nýbrž přišel. Pro každého tam kde byl. Rozumíte a proto indové praví o této cestě kterou hlásají ježíš kristus že to první kolektivní cesta on přeci řekl pojďte ke mně všichni a ne jenom ti které je ve ty které si vyvolil jestli on si vyvolen napřed jaký dvanáct učedníků tak jenom protože jim dal určitý úkol ne protože by někoho odmítal. Ale že jim dal úkol který symbolicky nazval byste sůl země ano a to je druhou úkolu někdo může býti radostí země kdy nemůže býti že jeho neštěstím tak je tak je to úkol taky takový svatý byli a nebo někdo protože ta ten je nakonec je třeba ji ukřižovat no ale mi že se mu vrátíme do dob. Kristových abychom si po opravili tu tradici která se od dob kristovy vyvinula protože. To co v církvi zakořeněn do od dob kristových není všechno správné ale nesmíme mít za zlý v čili při by že se neodvažuje to po odpravit protože ten musí zachovat koncil li to tradice věřím že bych těla mnohé věci napravit ale je slabá a proti tomu co dala jednou jedem do vínku nemůže to rovnou zrušit tak například dejme tomu věřím že by se deska. Velice hodilo kdyby zrušila rozhodnutí z němu a rajského dokud třista s pět po kristu který rozhodl že přes tam nesmí brát zbraň dokud třista pět nesměl brát zbraní křest dal do ruky nesměl zabíjet nesměl bojovat takového přesto na považuju za pravého křesťana a o dokud třista pět vlivem tohoto schválení žes mě. Brát zbraň do ruky sebe ani nikoho jiného když mám oprávnění k tomu zabíjení nemohou považovat za z pravého křesťana pro mýtem čili je toho plné křesťanství končilo to dokud třista pět a tak bych to mohl líčit dál to nejsou prosim skvrny na světly. Nýbrž to jsou rozhodnutí která sice dneska církev lituje ale nemůže pro tím dělat protože to bys mi a za dosud nezrušila žádný rozhodnutí jakéhokoliv k němu k tomu se neodhodlal který jak by nějakého konce nebo v domě by tohleto začla dělat. Ted tak by to mělo nedozírné následky ne nás tu kombinují tu k která tady existuje v s v ani že to je v když jsem tady řekl že ježíš kristus přišel pro všechny tak tady namítá no že tomu před jenom tak nebylo protože on říkal pojďte ke mně všichni kteří pracujete a obtíženi jste a vás občerstvím. Který nepřišel pro všechny nýbrž jenom pro ty kteří byli obtíženi a pracovali kterým se dařilo zle jen bych tak řekl ale to tedy je chybný výklad protože my nemůžeme jeden výrok od je od celého ducha jeho učení protože on kdekomu nabízel věčný život i k tomu nejíme hodnější mu jenomže čím plně toho ne hodnější ti ho považoval za obtíženi vší jeho. Čili on to byla takhle to jde obtížen se unaven to je ten kdo špatně chápe život ne a tomu sem to po tři živě tuto obtíž do život. Zaručen nepřišel pro toho kdo tuto obtížnost života ještě nepociťuje čili máte pravdu že pro všechny nepřišel protože pro tyto kdyby přišel tak je to marné on to ukázal třebas za těch farizej jejích že nabízel taky do kralovství a na to musel kapituloval na říct máte klíč. Sami nevcházíte a ještě jiným bráníte vejít a proto musel přijít. A vyjděte úplném souladu s tím ve tím že se že přišel pro ty kteří jsou obtíženi kdy pociťují tu obtížnou života a v jiném přirovnání třebas v tom o málo na svém synu říká přes se obrátil teprve tedy po bylo zlé když je byl s vepři. A ode především těm kteří si uvědomují že jedí vepři. Pokud se nám totiž dobře daří tak obyčeje nejsme ochotni vůbec za kristem pro že by za nimi odešel když oni ho odmítnou on není v nemohl nešel do jeruzaléma nedělat tam zázraky to co tam odmítali jeho rodiště odmítali óm byl považoval za nazaretského a takže tam takže řekla mu tam neudělám žádný zázrak protože byl tam odmítají čili to se musí doplnit z celého jeho učitel bychom správně porozumět tomuto výroku že je jeho odmítali. Pro ty nepřišel. Ano takže nakonec se řekl ve přijdou mnozí z východu je zápal bylo po v ani na tak dále a budu se pro větším světlem na to řeknu lidově samozřejmě jak toto přesně řekl než pro vás ne synové ě. Židovští pro které jsem přišel původně te tam nebudou o tom dále že jo že to tak tak v tomto smyslu on přišel pro všechny v tomto smyslu přišel pro všechny ne v jiném smyslu. A protože přišel pro všechny tak musel si pro každého přijít tam kde je mít. Jinak to nešlo jestliže opravdu pro všechny všeh tak musel za tím člověkem jít kde on byl a tohleto nás velice když si toto neuvědomíme protože ti křesťanští světci se pro který si třebas ježíš přišel on by vidíme že zvítězili ve svém životě že se dostat protože ta věčného tím bili někde. Kde se třebas my nejsme my jsme nesmíme my se nesmíme vyžívat do jejich postavení. Jsi musel žízni z nich nejlepší největší příklad to dáno jejich tedy světa všechno je třeba si jejich myšlení ale nemůžeme chtít. Abychom byli vedeni z jejich místa. Tak kde bylo jich místo proto jsem přestat to co jsem nenapsal bych místo byla křesťanská tradice jak se vyvinula. Od dob kristových ale někdy na úkor správnosti. A z této tradice takhle chybně vyvinuté on je vedl oni nebral například jejich chabou představu o pekle o nebi o ráji tuto místa vůbec sebral když drž čteme ty životopisy vede sedí víme jak mohli myslet že že že třebas ráje místo nebo vede mistr když se deska si přiznává že pro stav. Tak to si řekli vůbec nebylo se tam myšlenka west člověk k se ještě s kazatel sám slyšel že to místo ano protože ježíš mluvil symbolicky a mluvil o místu ale mluvil symbolicky a mluvil všechno symbolicky jeho život byl symbolický protože ten kdosi neumí tento symbol přečíst tak samo jsou ustrne na povrchu věcí protože ten symboly je tak vytvořen ježíšem kristem aby ti kdo mají oči neviděli a. Uši neslyšeli aby totiž neházel které se cítí jenom proto mluvil takhle symbolicky musel takle symbolicky u mi to za neznamená že musíte ustrnout u toho použil jsou v lese nemůže vede pali když si ho musíme vybalit aby jakém jsme u při pali toho křesťanského světce z toho prosty ze kterého vycházel a zvláště ta víra atd to prostě kterou vycházel byla hlavní příčinou jeho utrpení víte a bych vás chtěl bych se. Víte plným právem životopisy svatých jejich příkladem protože toho i živý příklad nadjá chtěl o pro si abyste nešli cestou utrpení. Abyste si cestou radosti pod ježíš kristus tohoto ducha radosti hlásal. Nehlásal utrpení naopak říkal za vás berou hříchy za vás trpí aby byste nemuseli rozumíte. vás před kázní abyste mohli jenom následovat led jsou o jenom připojit z mého větší připojení k oběť je něco co by jiného než první dělat než si osobovat právo i se musím ukřižovat musím ukřižovat samosebou to co se nedá po dobrým odbourat. bych chtěla by z toho podávali po dobrem a v tom smyslu všechny moje spisy z ano protože vím že ježíš kristus hlásal cestu lásky a ještě by se chtěl by měli vědět k zmínit o tom ke komu tehdy o když kristus mluvil abyste věděli abyste rozuměli některý jeho výroků on mluvil vyšší do v židům většinou kteří byli od chová ani starým zákonem kde platilo. Oko za oko zub za svou a on říkal ne oko za oko v tu zástup své on stále hospodinova do z toto ho pokojně tam od ženo ale milosrdenství ne oběti ale milosrdenství. On tím zákon. Který starý zákon nezrušil a vypadlo to tak je tam jsi psáno oko za oko není to zrušení tady vám musím vysvětlit že to zrušení není protože v tom starém zákoně se ty věci psali tak. Aby to člověk který tehdy žil al ve věcech krutý veden tomu prostředí ve které byl musel být krutě aby se ubránil vůbec holý život. Že tomu do že se psalo. Je ten starý zákon a tam se muselo postupovat takovým způsobem jako že se musel říci hospodin trestá o spodní se v něm kostela musíš směřovat a tak dále čili že hospodinovi své e vnucovali vlastnosti lidské a to dělali a ho to šli kdežto ve starým zákoně také čteme smilovávám se jsem lásky plní ve prvním na. Prvním místě láska do tam všechno je jenomže starý zákony služka historická kazil věcí která mluví ji také o z měst nechal vražda co o všem možném není poté dostat se příkladná mi teď již musíme si opravdu říci že nám stačí nový zákon a nestal by k tomu jsme moc sil opatrně přebírat a především co si musíte přebrat toho židovského člověka ke kterému mluvil. Ježíš kristus komu byl také pro děl vychoval jemu že do vy který nechápal vůbec se to láska vlivem výchovy kterou měl těm výchovy těch se farizeů kteří všechno brali formálně a kterým tahleta vede z úraz se velice hodila aby byly li poslušní ano a tak když si ježíš si šel pro člověka který byl zvyklý na kruté zacházení. Tak ho musel napřed vyvádět z oblasti pravého zákona karmického a tak co on první dělal že svou král toho čemu my jsme se ochotně nauč život tím dům nám nestačilo přes trans ale pojetí karmy pojetí osud ale on nám představuje kam mu a o svod. Jako dílo satanovo ježíš na to vás upozorňuju že karmu jako dílo sat tam ho on tam nebo proto dělal to byl jeden důvodů ne všechny oči prodělat tolik zázraků v aby nám řekl z celá jasně se láska. A se smiloval i tam kde jsou zdá být nemožné aby se s. Proto přicházím i klidem jako třebas žena pěti mužů v samaritánka kteří ve vašich očích jsou naprosto nevhodným objektem lásky příklady maří magdaleně z těch aby k lotrovi ke všem těmto lidem k tak bych celníků tu velikánů do hospod nevěstka a všechny se musíme dostat co je c c. Ve středověku prosim hlásala svědkem že stačí žít ctnostným životem že jsem to tam kde jsme ve žes stačí žít ctnosti životem zbavit se svých ku ale ježíš kristus toto nehlásal z huse v věci opravdu pro něho to nebylo dostačující těch je protože byla velice mírná vůči svým ovečka nám je ten v. Jakže tady moc nemůže si by se byli pouštěli oni nebyli na takové výši aby mohla si ke v i to co může jít třebas ježíš od jednotlivců ano asi nebylo svatosti od celku a proto z poklad teď ale protože ježíš nám dal jasně najevo že toto nestačí protože když tam nešel ě ten mládenec boha ti který tvrdě ježíši chtěje se dostat do života věčného. A vědět co dělat když se je tento mládenec že oddáni je to s tím životem ježíš se ze zaradoval ale dalo o s ne o že toto nestačí že musí ještě k tomu přidat to co on nazval symbolicky všechno své mění rozdej chudým že a následuj to jsme si řekli dříve včera třebas to jiné odkázáni na toto nebo národ dva. Se pronásledování jaké podmínky k tomu je třeba splnit ano se mysíte pěti rozdání všeho kudy protože kdybyste fakticky rozdali něco ku vím tak se tomu v ještě všechno být kdyby se to litovali rozumíte to je to toto musíte vnitřně všechno vůbec nic nemít na říkal svatý provedl správně pochopil v tu být jako bych neměl ano této nejsprávnější odevzdání ježíš kristus požadoval a to je. E hlavním obsahem jeho učení totální změnou na každém kroku to znamená jakým způsobem jsi člověče pochopil. Že se jsem měnit abys mohl být mým učedníkem do takové mínili se změní. Udělej všechno aby se změnil zamění jeden čát za druhým nenechávej sis tak jíž čát. A ne záplatu li ho novými záplata ano neboť ty nové záplata ti po trhají stavíš čát. A celá tato moje cesta bude niveč obrácena. Nejste dostaví k soudů nové kdo s tak. Chce ano. Zastávat se mnou o vás upozorňuji že to všechno je v ježíši kristus to nevymýšlím jestliže někdo z nás začne tu cestu ti z tu se řekne tak a k tomu co dělám přidáme ještě takovou a takovou doby pro tu nebo tamhle to opustím tam metod při tam nikam se nedostal. Ježíš kristus řikal všeho nechej tedy za mnou ano jesi se to je tak asi to neřekl jinak tak i chyby mět svět je udělala kompromis kdy do volala křesťanu aby v se jenom polepšil li to je málo to nestačí. Protože věřte mi to že kromě tohoto příkazu. Jejich ještě tohleto je nedostačující co vám tady říkám mi temně ještě to je málo. Protože kdyby ze sebe líp snažili po je to tady co vám teďka říkám tak vám to nepude správně mi řikáte vždyť nejsem schopen tmy od za se do svůjživot správně nikdo není schopen ani jsem sám na sobě že jsem toto přes cení udělal pro to jsem udělal jsem se ukázal být neschopný a udělal jsem velkou chybu že jsem si myslel že sám to dokážu. Nedokážete to beze vedení každým z není vůdce a nelitoval někde mezi lidmi protože pro dle nad lidská záležitost když kristus říkal ne ne ne nedejte se se nazývat učiteli máte jediného učitele na tak mi na tohleto musíme v bát prosím vás e a kdyby byl tehdy se opřelo ježíše krista protože jsem to neudělal. Prvních devět let své cesty cesy je třem mnoho utrpení protože on na jak to mně bylo řečeno povahu že nedolomí. Nalomené z taková a jeho láska ne aby člověka vede k nějakému utrpení. Že ho musí provést utrpením jako stalo v příkladech mnoho světců za měl tím on ten člověk se tomu a o jim ale. Fakticky ale nebylo možno ho z toho dostat jinak než ho nechat ještě tam po válce ale pamatujte si jak vaše utrpení trvá déle než tři hodiny neslevil taky nějaká chyba na vaší straně a ne chyba v lásce boží. Protože žádná karma žádný postupné vizte když se opře se o ježíše krista. Za z této potvrzen jeho slovy když ten slepý od narození. To byl uzdraven od něho se všichni slepí od narození u na toto upozorňuje jeho. Tak se ho ptali farizeové je nebo někdo na nebi to. Bytí je to zaviněno jiným znamená jo překlady zimy vtělení tady jasný příklad že věří na převtělování ale nebo je to způsobeno jeho rodiči to znamená karmou jeho rodičů kdo tam přede a on říkal žádná karma žádný o z od jsem tady abych to věci převrat zel je to k větší slávě boží že on je slepý a že teď vidí všichni do prohlídnout ty pro li by z milosti boží ano. Tím vysvětlil jinde bych to mohl najmě ve ještě dokáže tomu tato prou bylo on po o dál tohle. Všechno kde ty lety zákony karmické a tento pojetí o z tuto bylo pro starověk tím balastem kterýho jsme se dosud nezbavili. Na protože je to příliš nový nová věc pro nás ještě starověk peněz tak vzdálen víte tat to přežívá při živá to použili v církvi a ten veliká chyba v z misse toho musíme říct my musíme zavrhnout jestliže se za mnou lásku boží. Veškerý o svod a veškerou karmu jestliže se na by vláda láska. Když si nepřejeme tak prosim nebude moci vůbec zvládnout ježíš kristus nikomu násilí nedělá on ho vede odtamtud kde je ten člověk začne trpět. Protože nepochopil láskou boží. Ale do pochopil lásku boží ten netrpí i když ostatního vidí trpět. Ano příkladem závaž odstrašující ním jsou nám na farizeové. Kteří znali všechny předpisy a podej vzdání taky je plně li že ano když formálně a proto nemohli dát ve své většině za pravý ježíši ty nazýval hroby z bílé mými a vším možným ale. Ježíš kristus v jednom podobenství neříkal jestliže něco dělám tak v poměru k bohu že plním povinnosti které vůči bohu mám. Tak sem jenom služebník neužitečný ano to je málo neboť ten náš poměr k bohu musí být poměrem lásky plný a na tom služebníku si při tom u ničení postavení protože vniká v tom v jednom přirovnání které v ti k kůra rozvedeno v tady nebudu dál rozvádět to si přečte na dobyto byl co je v celé dopoledne ale tam říká kdyby byl ten služebník. Když přišel z po neutahal není zase byl sám přijdu a nedbal na svého pána a ne op sloužil ona před zapomínaje přitom na sebe. To by bylo špatné to by nebyl správný slov a on musí umět zapomenout na sebe a no posloužit napřed pánovi a pak právo s ním jít s to je prosim jediná jedinečně označena podmínka jak můžeme vědomě z jednoho stolu zasednou s naším pánem. Naším hospodáři když on nepotřebuje abychom mu dávali st a když my máme tak rády rozumíte že s ním zacházíme láskyplně ne z povinnosti znamená bez všemu dáváme přednost. On to nepotřebuje ale my to potřebujeme jemu dávat před z mi. Ježíš kristus osobě řekl nepřišel jsem aby mně bylo slouženo ale abych všem sloužil to je fakt ale my potřebujeme sloužit abychom se naučili následovat ježíše krista. A s tím jsem mnoho utrpení z našeho života odpadne přes že sis věci tuhletu stránku dobře chápali pokud se do uzavřeli se do kláštera me tomu chápali dobře třebas pro ty taky se asi zi neboj jan bosko je to by jsme byli psáno u mnozí význam mi ten kdy jsem spal vůli ne bez jiný význam svatí v den kdy. Se jednou člověk rozhodne změnit svůj život kvůli ježíši kristu protože chce být jeho učedníkem tak ježíš kristus nikdy slovo které se mu dali ze své strany nebes ve zpět na to vás upozorňuju jeho must nebude to teď ti tisíckrát víc zpět. Znamená dělat si znovu vlastní vůli této braní zpět toho slova ale ona svou vůlí ve vás začne působit. To znamená je vám to potom často velice nepříjemné jako by to nepříjemné bylo a je velice čas. A protože ten je mi velice zatěžko. Se s jeho vůlí ztotožnit ono to jde proti mně jak se mně zdá ano. A jestliže potom nejsem schopen nebo nejsem ochoten ho poslouchá tak přestávám jeho zrádcem. spáchám na sobě sebevraždu do neklid páchal jidáš po čeho za radím tomu ježíši nevadí on stane zmrtvých vždycky znovu stane smrti ale mět to vadí protože sebe vraždí rozumíte čili tadyhle je opatrně při následování krista a jakmile když se do takové předsevzetí a k učím rozhodnutí ho následovat tak ona. Plný ze své strany z li on přijímá každého kdo se k němu rád ctí nedělá rozdílu tím že mu toto slíbíte tak ono váze vede. Ale nedivte se že vás vede způsobem kterému by nerozumíte. Kdybyste totiž bili ho ustavičně poslušni stavy vás vede napřed způsobem kde by vám nic nechybělo v tom stádiu svém ano. Mohl bych být tedy kdybych poslouchal ale nemůže vás také dnes a pořád to byly to neni lineární vývoji. On vede tímto způsobem že apoštol nic nechybělo jenom svědky. Ale po těch třech letech je musel opustit s maličko opustil vás o neško neuzříte ale to uzříte tak toto musím dělat s každým z nás protože kdyby v člověku jenom posiloval. jeho lidský život tak aby z něho neví přestal život božský. On musí jeho lidský život ukřižovat ježíš kristu v silou svého ukřižování. A proto to období které třebas zažívám musí končit ano. A to není nemilost jak se to člověku je jako opuštěnost nebo nějaké trápení nebo utrpení nýbrž to je nejí vším milost jako ta řeka řeku dostává ta se říkám je veliká chyba se trvá než tři hodiny i tahleta opuštěnost protože to se za tři hodiny vykonat to se provést během krátké doby kdy kristus za to při netrpěl bereš tři hodiny. A my můžeme trpět daleko kratší dobu. Protože šel před námi my máme vysloveno při toť do by ti tato oběť jeho nová. Kdyby on se neobětoval tak se mi marně obětujeme kdysi my si nesmíme se říkat že když jsem obětuju tak byl kdo to za udělá jsem se mnou se obětuje ježíš kristus se musím při po k do oběti a proto e řekl ježíš si v svaté kateřině z avily že když nemá co dát tak musí dát jeho utrpení ježíšovo utrpení že ano. A tím se dostat tomu trvalému spojení a teď. Jsme přešli jsem se dopustil chyb před řeknu ti do ve jsem tam o svaté které víme se mluvilo svaté terezii z avily a když jsem u svaté terezie z avily let tak bych se ještě o nich li se držel že o na je nám příkladem toho jak člověk zacházet s tak zvanými svými vlastnostmi že totiž jenom v tom nic z toho tak. I z těch vlastnost o které člověk tak zvaně neměl by považovat za své tím se daleko lépe proč s ním bojuje že považuju vlastnosti za neschopné aby dovedly někam na konec cesty proto jsem si dovolil vám vysvětlit že apoštolové. Páně kromě toho že fakticky existovali když je vybalím ve z toho symbolismu představují vlastnosti lidské vlastnosti člověka který se nazývá ježíš tam v tom symbolismu a tyto vlastnosti nemohou člověka vést nakonec ano ano nýbrž například za. Tady je třeba s k je usínají právě v okamžiku kdy je člověk nejvíc spotřebuje ano nesmíte tedy chtít od svých lidských vlastností aby vás vedl li mi nemůže mít vůdce ani ve svých lidských vlastností i dovol mi větší ctnosti jak si toto tento omyl jsem měl velice dlouho ale těly ho dokonce křesťanství světci co na že si mysleli že trvale hrdinné vlastní. Z ti že ano že mohou dovést člověka nakonec cestu myslím že ti učedníci páně byli do z to ještě hle činí ale že muselo být ukázáno že žádné liství nestačí když jsou to ty vlastnosti přesvědčeni samy o sobě o svatý petr byl že by nikdy nezklamal tak nakonec zklame c v protože jde přeci o toho aby člověk. Když ho z toho k čemu jsou vlastnosti lidské do života kde těchto vlastností není zapotřebí ano kde těmto vlastnostem pokud působí ještě ve světě ano někdo vede a oni mu nekladou odpor jako třebas sestro po seslání ducha svatého pak jsou. Ještě platné ale nejsou sami osobě jest nad jsou plodem vedení stálého vedení stálého propojení duchem svatým to po tom když každá vlastnost vědomě vychází z ducha svatého ano tak taková vlas z vlastnění lidskou vlastností kdyby to člověk kde zažíval tuhletu věc tak by vám toho. Mohl vysvětlit silně pochybuju že to sval teďka řekl že se tomu rozumět i další co musíme napravit el co z tradici není dost dobře vysvětleno a co co tradice opomíjí že to velice jsi formálně vytvořila zpovědním prsa bylo seznamu hříchu né. Ale nemohla ani nemůže nikdy budoucnosti vytvořit z se neznám chyb. děláme na cestě ak které nám namnoze stojím být v cestě než všechny naše hříchy všimněte si jenom. Že. Třebas ježíš kristus velice sbe nevole mně od po se svých on se v jednom případě odpustil hřích kteří si všechny kdy člověku který si o tom vůbec nežádal. Ano. Protože to od oči si to ještě vrací do vrátíme připomeňte mi to ale chyby které někdo dělal a nebyly to hříchy. I neodpouštěl tak lehkomyslně jaké chyby on vyčítal třebas farizeům a to pro děje ale neodpustili tím je.. A říkal že proto soud vyvrženi protože mají chyby který se dovedou zřít nebyli toho s čili je hřích je když oni plní všechno co jim zákon předpisuje a mají dojem že to správné. Ale plní to formálně ale nechtějí odstoupit od toho formálního plnění jsou jiný. jsou vlažní. Jaká je teď jak je to hřích aby se tam praví na jiném místě písně buď horký anebo studený nebuď vlažný. Budeš si vlažný kdo do těch úzkých to vlažnost je to někde ve zpovědi zrcadle prosim dal. Neni a je to taková jiný hřích fakty nebo taková chyba ne to není hřích se taková chyba že za tou bůh vyvede nás u svých tok to si u vědomí te tak byste řekli tak mám být tedy ho ky znamená nemám milovat takovým hor tím způsobem nebo nebo studeným nenávidět třeba sebe tak abych měl vládce třebas jenom do krista prosím tej to způsobem. Se správné řešení nedociluje není možné podržet si z lásky třeba s to od nás ježíš kristus nechce když zříká k jeruzalému kdyby si věděl by do k tobě přišel a vážil si toho že v těch chci jako kvočna kuřátka pod své při za schovat. Tak by nehrozí na praská ano ale protože kam jdete u vás pro ky nad ale to všechno nebudu přijde do po tak zlá žene za stole kámen na kamení to všechno je symbol toho co se jednak stalo ale jak je to symbolem toho co se děje s každým z nás je když nedovedeme volání ježíše krista poslechnout on když někoho za volal. Tak mu nedával ani okamžik od pýchou ani okamžik tak chtěl aby ho okamžitě následoval uvědomte si to. A. A proto jestliže si myslíte někdo že vás ježíš volá tak. Jestliže od víte nebo váha se nebo jste na rozpacích jenom okamžik z této promarnili a musíte počkat do dalšího volání jestliže někdo na příklad dejme tomu být pociťujete velikou lásku k bohu nějakým moment. To máte považovat za volání a tomuto volání máte vyhovět to znamená z toho v dnech kou z toho místa kde jste perou mnou k tomu bohu ví. Všeho nechá tají. To je symbolicky řečeno samozřejmě a toho se potom stane že to volání uslyšíte stále častěji napřed to voláni že slyšíme slyšíme jenom tehdy k tomu zlá disponujeme třebas četbou rozjímáním ne tak dlouho rozjímáme to volání uslyšíme do přejeme tomu hlasu božímu abychom to slyšeli ale později bude nám voláním každá. Situace. I tam nejsi pekel vnější. si nemohu pomoc z ale pro vždycky bylo voláním právě to co bylo nejhorší mém životě to co mně kde stalo to co v z tu s vodou jsem dále nemohl od boha dít to nešlo i k smrti toto není příkladné v to co je moje největší chyba že se v jenom v krajní do uzly byl ochoten. V takovým nikdo z vás není jež byste při jemném zavolání poslouchali to byste koukali jak je li ti vy byste dělaly na mně se musí he veden v nejsem takový prosil na s ne že nemusíte dělat chyby těch kteří ten neměli poučení po vámi jediné.