Karel Makoň: kotouc-C01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A tohle toho jsem si myslíte že není vůbec možný přece o to nebo zázraky nebo není. Ale musí to dohodu mu na to k tomu aby vstoupil do vašeho života. Například tady že s tou kterou tady doktor jsem jsem zrovna v okamžiku kdy jsem to musel začít vykládat to pán považovaných jsem se s ním že toho. V právu které jsem dal ježíš z aby vstoupil do jeho života žádná nemusí vám práva také dávat pokud co v za a on se včera dát právo aby vstoupil do nich a jak. Nic pro to jsem nesmí něco jednou bytostí v když mu ukáže jako se to z toho koncentráku poprvně těch nad při vedeš. Ne po právo trvá v něm žádná že to právo a to taky právu každý právo životem se dostat. On neměl ano to nebral že to byla součást tom že jsem pozván do mýho života nic víc. U když u nebo po víčka mu měl by nebo stavu nad mu to to znamená on v ale nechci mu dát mu k tomu pánu bohu na něm nic ti mu. nechci ubíjí rád na tom pochopení něho nic z mu. On nechce vám nebo nebo provádt nýbrž se vám chce abys tomu pak z ní. On tak na teďka pozval k tomu aby ses naučil vůle se na při rozumu se pro ničemu žení tak tomu dní po mu vám mu tak jak jsem vám mu tak aby se to lidovou mu k tomu že se mu. Vzdát musel by tedy k kdy v životě jsem jsem si to vem že zastavím nebo ono jim všech není příčiny proč on mu nemůže v mém životě domu. A jsem tady jmenoval mu. Ta dává veta konkrétní příklad o na ten o nic není dával čerám v tom pannou tu ještě jednou opaku přenos nejen na krát aby nějaká o obávám se do na že ano. A to je to je ta. A ta osoba se neuzdravil znovu a znovu upadá do které že on by můžeme ano ano mu. A tak do nebe chyba pro že pán bůh nevyslyší. Prosim tak na ten osobních tak u pro k a tak si to ten tyto zasluhuje mu že nesmí kde ho mám já. I jinak dale v tom že nám nebo on dní aby udělat dál mu jak si to na ve mu k tomu a pořád z ní. Když mně bylo křičel ježíši mysl ona se nade mnou němé nějakou synova. si kde se mu to byl slepý mu tak mu. Napomenul pro vám to křičela a řeknu přestaň při všem. On se do ona pro bavit ne nebo přichází tam ho slyšeli jedním mu. Ježíš přistoupil mu říkal ta tak není. Přestal samo svou mysl musíme i my že mu neznat než udělal přestal křičet. Že mu říkal ty by jak on vám radil ale že tanec jsem mu co se mu stane nám dal sice. To je symbolicky znázorněno co se dělat aby ježíš kristus mohl udělat pro zázrak z na není. Že vám to jasné ale vám to jde se po mně pro tak velkou práci ve pro tak cenná vidět jak se říká to dotyčné o sobě prosím za modlete se do jako on fu aby ve ve ve na byl pro domova nemám ono ne ve přesto se nemohu bravurně na zdravě nebo v tak jsem byl v se mu to na tenhleten. Protože protože jenom bravurně pro vás neopravňuje k mění že tam bůh v po mu i za vámi není. To vás o do musí u světcova v tom může to ještě do nebo ne na maje nestranně mu na to stane že semeno tam bůh mu mohl jenom aby vůbec mu takové aby vůbec moc mu sil nebo není to že žádným z něho stavíme úzkou v nemůže za způsobů ho tam nesmím zázrak jsem mu to tam právu tomu co on nám k tomu aby v ono působit svou ono o či musím. V okamžiku kdy mu to dál prosim myslíte že to co mu tam když se mu o o s tím prosto veden o smíte přestat prost wu a to opravdu o tomu prosit musím k tomu. To proč tomu stavu. K tomu o na buď upraven nebo k tomu u onom prosto o tom byla tu tu po kou o ní. jsou ona pak s a mu. Aby ho ono budu vám ne onoho o co oko pravé oko o si tak to do aby to bylo mu činí v proto na to pro mne máte právu stupních k za u koho místní na když sám se o to bát pro tak to s tím koho se postavení když úroveň sil kde na právu pro to co ježíš co je to dalo za tu nebo z wu a to u ku. O tu po tak to pro na život dal za toho a to je kterak se to na bohu musí mu či ku. Protože ona o to se tomu. On mu to prosto sama svou živou dát vás rovnou toho centra mu bůh ve tato okolnost dní bez to nic se to od než pro zázraku a to je to onen o o o o upraven co bych na tak to co my mu na tom o on sám u k tak není na pro protože na to jsem vám z toho může tam to jsme zapomněli tapas nebo když to mu nebo na od vlastní práva než pro proto pro něco. Není nic no mu. A o proto když či k kdyby ochotně dát se o život za ty voni zachraňování styk voni chorob o o rovnosti u boha ne na převážně v bohu tak v nebáli tam buňka prosto on nám že ten ten že ho k tomu a proto se o tom co to v pro to nebo může bylo protože to pomoc o tom vám říkám vám to vám jsem se mu to o dávám o ale u za mou od boha od mít na tom o ono u na to s. Konkrétnímu vysvětlím napřed na meči a pak mu tak mu za to že ona se tohleto podoby nese na pro stane jakou se mu na kolenou vládcem nebo obyčejně to ano ale ona je u dokonána prosím du ani se nestane. mu proto naprosto dnes nebo z mu. Tak to v tom je nám dvě závadu o k tomu pobyt u u nich nebo kristus nebo bůh nebo o to to vůb to dávala ona mu to to mu ale to tam kdy kde by byl závan mu to do pro byla tam na tom byl pro to proto o na nic to by to opravdu mu v mu. To je pravda jsem se ze semena takže pro toho pro zázracích ze stavu. Ale kdo vám to v tom co jsem se dost pod tím mu nemám nedá se po o po o na ano kdo co z kolik z toho by to stálo mu které že by na to on si pro byl myslete si tam mu. A visel na sto nenašla nebo na ní. se o to ba svatý ono pak tedy nebo mu řekla staň jsme ve pro krista v chce. A teprve svou to řeknu spaní ne. Tak v pravým rozhodnost do roku o to by se varovali na počala ale on říkal nebo pokra na něm se pro prostému jenom po vědomím na ono tomu ona si to nebo z o to aby ho za mnou pro o na tak o zavražděn pro nich mu jako ostatní práva ta je vám ona z ono na brzo tak staň se tomu tak to řekla co v na tom že stavu přesto řekla staň se mu tak to jsme o rovnováze kdyby vám jsem se o tom. To bylo na pro nás je nebo jako na když mu. On říkal proč nad bůh jak s kde se my si o to na dávám na po svým ne na co se nám tak jen o mu. Tam bůh prosim na s aby moh vstoupit na co mně o tam kde on tam bylo správné pojetí pro byste to daleko k tomu jsem mu tak on je na to k němu obou víme. Aby na mi že ta pravda tak to všechno post si jak to jak jsem vám. To je to opravdu je to třeba se to ve o tak si jak mu vím o ni ne tak co vás upozorní takže kdyby se na nebo o to a nic nemůže se k vám prosit tak tam mohou mít pro mu. Proto jsem vám to bylo to z rozumu toho to co právě ježíš kristus u ona mu um tomu nebo k tomu on bůh a o na to dost nebo jen tak o mu o to je za tomu o sebe o mu. A teď. A na příčinu tak mu toto postup proudí ale na čekej kde co se stane mu. Protože jak to zase byste porušovat mu to byste nebo ona když kristu po by mu na ono zdálo bůh z tomu o po se ne tak to on ona paní promiň mu není mu kdy do toho o to ne pro ze jsou dva mu jednom z mít tam byl v vzal a oni mu z na svou volní dní mu. Mám na to proč oni toho slepého nebo není o čili a on tam ho tomu kdybychom komu z ono dnes známe li mu aby se tam bohu onomu a nebo se pomohlo mu tak by byla mu. Tomu ne v anebo o není o pro v jednou pro je to nějaká povolání do pro věčnost okamžitě mu nýbrž něco na u zdravého v některé změní ve svém životě musíme se do roste ne k ba jenom pro mi na po mu aby do od člověka nezničí mu. To jenom pro zen boží aby mu z aby musím hlad něco rovnat jsem vám že to mu ona by pro mu. Protože je to on si to by šlo o to aby mu kdy on zázrak pro mu to proto aby mu ono mu to se to by zachovat ku. Kdybyste znamenal jako jsem to potom brali za soud si to vám na zázrakem v on to on si je to o tomu on se ti to není kdesi pod někomu o tom co z po o stanout mu onomu to znamená na po na to vám mu k jsem dobrá jsou pro o takže jsem se do toho zamíchá ano mu to nebylo správné co se nebo nebo o mental není co za tu nad ním ano temno neschopnost mu. A ku jsem tak ale když to tak neprovede o sani řekl mu. Tak jsem se na něm mám otci ne k jak ten konám co tak z brát v ní. Aby byl u pramen že kristem tak tak on znal vně a ne onoho o tom. Na to řeknu na příčinný mu. To znamená na mně na tom rovni na to od ničím do jak jednou po mu to co jsem vám na to ona by ses měl dost toho co jsme zastávali po se o to není to jednak o něm říct že kdybych mu k tomu nějak. Pod to jsem mu nebo nevím kde ne ale nebude na odmítal o pod o mu protože mu na vašem život je mu. Tak. Tam není to tam není jedno od ne proto on vám a na od do stravy mi to dáno z pro ale na straně ne úrovní která nevede ke hrobů vůbec právo nebo věčného života. A to do on za nás nebo je že najednou se nebo hlavní věc o některém z to je před je měli na prosim mysli která by se jinak vůbec nestaly. A ve starověku on není tu je to v závěru při či ono se v proto bych vám neseme nemůže protože není vede k li rozumu a nic no to voni tam od si ji popsali a on se měl není to všechno že ježíš kristus bude zažívat. To je od jak se znalost o to mi tu vůli zákonitost my mu. Příček a následků na ve na s tam byl na varováním ke na to oni normálním nenormální mu životem. Takže my můžeme by měl říct tomu že je další mu spasitel kde přišel co se vo něm bude mít. Nebo toto jež co by se to nebo ono je to ode mně od u postupovat ale ze jsem před na kde původně budeme moci být proto nám vykládají co na ty kteří jdeme svými že když to ježíš kristu veliká není že by to všechno popsáno něco obdobného se ono je mi k nové co do něho se nerost když vám něco nebo nebo se mu z protože jsem kolem pro rovně a to ono mu k tomu říkají to je to ono mu to o to o by miloval. Která by je ne ne ten nebo mu k o ten pak jen ne tak to by byl no a si o tom jsem v i v pomoc před není pro ježíše krista mu jsem okolo i pro pro krávy není kompletní okolnostmi ve na nebo o abychom si něco tak nesmyslného vůbec odvážili myslet. Ono to z tam on to všechno je pro ten dopravní tomu událostmi ukázal mi opravu u dát a ta město nic se s po jen to co mně z nic. Protože k tomu. Abych nebo co nabude si na nějaký zázrak v u k ho žádný zázrak nedělal mu to všechno pro to co na co jsme se mu. To že se napřed rozené na umu tomu. To bych to s tou stavy při či na nás od ku snad nebo on se ocet mu ale nakonec se můžeme ocitnout i my mu. Vykoná jsme na to ono mu to pro pro tak se tu zázrak v tak kterou mu. A na to on dva se nemusíte starat. Tak kdybyste pána a nic není tak proto úrovně padáte jdou na úroveň kdy se kde se zase ta rád pro právem právem předních dní po to že tam vám ono ranní obr nebo bez před když jsme ona ho musím i když umím přemýšlíte samo co on řeknete. Tím jak se to potom ostatním životem když musím něco rozřešit. To všechno. To znamená bedra boží jak jsme si to semenem po ostatních tak na to co tady nemám není pravda. Pak. Tak přemůže o vámi ono začne v tak tak se ho správně se nám začne mít povahu prostředku snu o by mít protože jsem mým z mu vám pravdu tamto postupu k není stála je to to by třebas kde mu to řím na bůh nějaké zkušenost že to postaveno od než pojem svou neduhů mu být jen s tou vám řeknu to je proto že na starosti. Protože to je tak co může o vám bylo by to pán bůh od nás může mít qu. Je prosim onoho vím že ten služebník se před svou nemusí na ku kdesi na nějakou starost tak jednou jinou aby ním taje to jsem na ba opravdu se znovu. Aby to aby ne o to na nýbrž on mu aby on ona neboť ona mi které nejsou v právu abys nikdy nepřivlastňoval nic ono se mu dáno o pro ve své aby pomocí toho svou ženu nebo pro bylo dáno daleko víc. Hřiven než tomu koná li někdo jemu dechem pro on se stal vybranou odborníkem o je to pro mě. Může ji tam synem které mi svou do jeho ovšem on mu z pro hodně teď budu pro k tomu že to jich. Jednak nároky on nemusí měl k tomu abys tomu něco si prosebené chrámu kdyby se z toho něco mám nikoho než stal pro sebe třebas uspokojení jeho služebníkem. Tak padne na tak ano. To znamená dostanete do pro do stádia vývojového byl zastřelen nebo byl by mu k jen tak zase musí na přebývá ten ostrov v níž k znamená že oddělení od boha a to se musím které je to cesta toto není to pro za ním jak on říkal. A to i takzvané při to znamená jak tomu říkám to co rozum smysly a ne ty a tak dále to vám vám nepochopit jsem ve jsem vám že onen prostřední některé nežení se rozvinuly něm pro že k němu a my máme doby mám u mně nikdy myslím vám nebo to není z to znamená on by mu a my máme právo jak jsem se mu říkal co by to proto pro boha a když jsme z víme. Mám oni tím světlem které jsem si s tím světlem rozumu ven napřed jsme se vám neb o štěstím jsem v nic miska pomoc boží v kdybyste opovrhli on k tomu on se mi to nic pro malé něco máte jsme si od něho tak v kdy myslíte pochopit ten a do klaní jako a proto jsem ho měl tak s a u pro pro toho odstoupit snem se tak na rozumovat cesta výtek. To by na dvou mysl hromu. A od pro pro ten kdo mu tu svou neschopnost k tomu řešení. Ani se mu zdá neptáte v jo tak v tom okamžiku tam od vás než jiní a od toho v když například nepokradeš otázku. Tak nekladu otázku on mu pane o že neřeknu on na tak tady se mění v ten a ten ptá na to a to buď tak to bych měl od pověstní a teďka tomu na tak tam mu to buněk. Ne jsem přeci něco se mu v boha stády u mu ku nebo ono ono míru jeho milost to po šlo o tom bohu o někom ku. Jestliže ale jestliže vůle někdo dát otázku a si nevím rady že ne vším pořádku nemám než jsem člověk ne nebo že se měli tak aby se stalo u boha nýbrž proto o stavu krista otázkou o věc mu o ku. A ono proměně na a to je tam na ho mu. O tom co od on na to jsem to říkám jenom v kost nebo ono ale tak jak to říkám jenom do na ona se tam na tak v přípravě to o ty případy mu o to je jenom zavírá se tomu nebo o to za pro pro vás umět né. A pak to vůbec nic. A ono to je to dost mu jež to zapadá jako od boha se při domu tak se to o pro věk nebo o to u pravdu kost za slovu aby proto nemá k mu a on je od ten mu nemůže tomu pro pro mu. A taková o stavu odtamtud takovou něco mu poznání v bůh. Že onomu kdybych mu to řeknu jenom svou ono mu ono mu to všechno on tomu za nebo o mu říkal tak k tomu jakou v nic o bych proto mu na tak v tom stavu bude asi mu. To mu ono svou mu nic mu než nějakou učení jsem prošení mohou mu v mu. Opis mu k a toto říkal ten setník nic mysli. On pravdu k tomu on se tomu bohu tomu na smrt nemocen dít vám také jsem se mu mu řeknu jenom a když jsem na jednom nebo na to nebo ono mu tak pro vodu ty tak za ním slovu. Mu jsou pro znova starost ne aspektu proč tomu tak dal k když když pro nebo aby o pro obava o ni po o a o on na to na tak pod na popravu otázkou jak on nebo ona nebo nebo tak to pro ba onomu vám jak na tak proto ono pro o to to vůb na to vím ale to kdyby ta potom práva mu ona pak mu není tak jak si nic pro mu an. Ono procento ona se o na moc boží tak na to byl to jsem vypne. Mu na něho o op již to na slova takovým ho z mu v tom co mu brání v tom v u k bohu mu aby s potom mi nic více jsem jemnost mu ku nebo o dnu větu jsem toho tomu po tom mu. Tak na to zrovna tomu mu tu opravdu bůh pravdu. Se u dna v do toho do které od co od toho druhého o na tisíc devět co se bez toho bych tak řekl jsem že by bylo dobře do znát mezi věděním a mezi názorem.. Vědění spočívá v tom že člověk není schopen toho co se dověděl sám nějak přemýšlením nabýt. jen ducha definice vědění čili že to že mu to dáno. A názorně je rozumovým přemýšlením nabytá a. Ano definice nebo řešení ano všem bych ještě než na to trošku jinak když je si bych jak se nabývá toto vědění. Toto vědění se nabývá nejbezpečněji tak toho člověk se snaží všechno co může udělat ze svých vlastních sil. Mluvím o vlastní silách tak v míry milosti která je dána každému člověku aby mohl žít rozuměj jednat a podobně této běžné dávky milosti nám dovoluje do bude vnímat tento svět rozumně myslet cik být city a tak dále v této když něco vším. Nabydu o tom nějaké zkušenosti z četbou nebo. Taktiku tak vždycky způsob života tak z toho do zpěvu nějakému životnímu názor nebo to co světovému názoru ale je toho názoru který jsem získal odvozovat ním přemýšlením spojování myšlenek dedukcí indukcí a na tak s jakýmkoliv způsobem toto vědecky říci. Na rozdíl od vědění které získávám teprve tehdy když jsem dočerpal všechny možnosti. Získat pochopení rozumem a všemi složkami se danými k dispozici. A ještě mně zbyla touha po lepším řešení protože byla mně touha po lepším že myslete si nevím rady znamená sie jsem v koncích se svým lidským řešením a zbyla ještě touha po lepším řešení. Tak jsem na nejlepší cestě toto řešení získat tím že se přes tam dosavadního myšlení dosavadního řešení dosavadního názoru který se nad v se musím dokonale vzdát jako nedostačující a ne si z něho něco nechat proto když by tam moje řešení čtete tak se někdy podivuje je že to neodpovídá třebas bije. Činným rozumovým řešení. Cestami něco nového. To je způsobeno tím že jsem zavrhl předtím všech na logická i správná řešení. Které vznikly názorem ano neboť to se mi zdálo nestačí si to tu všechno bylo to nechci opakovat ano potože bychom se točili v začarovaném kruhu. Takže když dočerpá nám všechny názory které o tom mám atomu třebas i písemně je na tam napřed čerpám třebas názorů od sil se na jich konci. A máme ještě touhu poskytnou vám třebas lepší řešení návodnější který vás přiblížilo k věčnosti tak pak odjet z dán tak to udělám modlitbu ode tam po svoje řešení bohu i. Se sebou ano. I se sebou o své několikrát bičem to č když k tomu i se sebou a teď. Teď záleží na tom jest jsem poctivě si přál pro vás to řešení lepší abych vám posloužil a za v na tom myslím vy chcete si tím posloužit k neb přiblížení se k věčnosti že tyto dva prvky jsou splněny tak okamžitě dostávám řek bych vědění za které nemohu znamená a objeví se. My věci v takovém v takových souvislostech které jsem před tím vůbec neznal a. A na které se ještě nikdy nepřišel mi důkazem že to je vědění protože ty souvislosti nebyly nikdy nemá rozumu ano. A toto vědění také ten následek že a jasně poznávám že ze se teď v tom momentu spoje s moudrostí boží že to byl as text spojení člověka s bohem jo nic jiného to nebylo. A jakmile z tohoto spojení jdu co se spojení bezčasové jakmile z něho jdou do času. Tak teď se snažím honem než na tu obrovskou zásoba o vědomostí z zapomenu a tu taky obrovskou zásoba o souvislost kdo to nebo některé strany. Stačí to překládat některé z tady začít překládat brzo z drzost oné. Mohl bych taky být zoufalí z toho protože to obrovská zásobárna vědomostí. A kdekoliv začnu tak nikdy stranit cele vysvětlena. Něco jenom z jedné strany a maximálně okolí toho odkud jsem to vzal. Takže když je to dáte vysvětlovat příště tak to jsi ty zase jinak byste měli udělat jednu věc třebas. Evangelia svaté na této všechno vysvětlil nechal by se si znovu ale zakázat abych se podíval do vody jiná u co by nebylo těžké ho nemám. To byste a teď teď si to co na to dal bych měl čas se vám tohleto udělám abyste viděli jaký by v tom byl rozdíl ale nikoliv názor nikoliv názor. Nýbrž za uši nebo by to oni zabránit bych přistoupil k tomu vědění z jiné strany kdysi by se mi z znovu obě bylo a doufám že ano. Tak bych nevěděl kudy jsem tam přistoupil tehdy. bych přistoupil odtamtud kde právě jsem asi taky dost dobře nemohu volit odkud tam mám přistoupit protože tam vždycky jsem schopen vstoupit nejsnáze odtamtud kde jsem. Ano těmi vyšší a jestliže. Chceš tím tím přistoupit z toho místa odkud tam od k kde jsem tak jem moc u víra nám tady jakosti toho výkladu ano. F. Takže kdybych to takle vysvětlil takto bude zase z zcela jinak tak se nám bude zdát jež tam toho ale kdybyste vzali oba dva texty tak si z ti ano. To neodporuje nýbrž z jiné strany za to a. Takle vysvětlovali jež kristus pravdu která byla absolutně nepostižitelná jakýmkoliv překladem že totiž jak jako celek je vždycky nepostižitelná abu je. Ale on se zmocnil těch na náhledů nebo z těch jedů ekg ten je byly nejdůležitější pro člověka který je na cestě k bohu a jsou po řády bytí vší nezměnila se v sladce ani zdaleka samozřejmě tím zároveň řečeno přijde i nový avatar zase je to vysvětlí z jiného hlediska ale nebude to od poto. F. Indové říkají o ježíši kristu že v ničem si neodporuje s těmi a mat tady dřívějšími. A když čtete by kde je řeč těch tří věží avatarů zachycená tak zjistíte pokud nemáte přístup k vědění že si to odporuje jakmile ale získáte přístup vědění te tak si to přestane odporovat jakým způsobem lidská tento přístup k vědění že totiž jestli mi tam něco od pod ještě védách a to potřebuju pro uspokojení rozumové ale pro do pro li stavy řešit. Neboť nesmí být pořád pro z dělali z ona různá náboženství tak pak okamžitě vím když čistě nebyl sám rady. Potom vědění mám vědomí o tom věděním které je zatím a ten je tedy stejné. Například my jsme třeba z popudu jindřicha řešili ve středu. Některé že stavy při posledním nebo před posledním soudem tam se mu vím mnoho věcí o ho. Těch hrozných věci co se budou dít nebude možno se vidí nad protože od hrozný hluku bude slyšet na běda třebas. Jeho a tak dále a my jsme si myslet jenom tobě za těhotným dal vysvětlit dále všecko co tam je rozumně. Tak třebas si to vysvětlíme dneska atom těhotenství běda těhotným že ano protože nebude přitom pomoci každý totiž z nás. Každý je ti z nás si něčím ho ten nemohlo své a ne ten při ti. Než slovem těhotenství toho že. Každý z nás by je dát něco po hodil co světskou do časnou tato se komu matka není tě. Které zase zemře ne tak bych se me také ze sebe dostat další den nebo další roky života zde třeba tím jsme těhotný se po se byly prostě mi tím ne tím touhou po tomto světě nebo po nějakém řešení zde v tomto světě a pokud tahleta touha dominuje ná. Ás tak běda nám my se nedostaneme vůbec na prach toho po si jen co by tam za jiné ne jako za jiné jak sme to se vždycky zahynuli a proto se znovu vtěluje ne. Ano. Let tak to je obec nás tak tato od ten si to se netýká žen to se týká všech lidí. A tak se vysvětlit všechno ostatní co tam je. Kdo je kdo tedy jiné zájmy kde plně jiný zájmů. E než. U těch duchovních kdežto nejvyššího ten nemůže přejít přes práh toho posledního jsou ve se nemůže otci protože od věčnosti. A tak se rozumně by se ty všecko samozřejmě když jsem tohleto kdysi. Překládal s věděním tak se to dověděl ani se neděl nějak nemůže se o tom přemýšlet chápe toho. Protože když se o tom přemýšlel tak těhotenství i e bylo jenom těla se svým matky tón vně a ne ti otec již těch lidí ale když vám to teďka takhle přeložím tak myslím že vám to přijatelné protože by do tak nemohlo být. A bylo by vám to ještě přijatelnější kdyby vám všechny ostatní je víte co tam či neví třemi takhle přeložil do běžné češtiny. Upozorňuju vás ale že toto je v jedné straně viděná věc. Ne v podle zkušenosti mně přístupné z hlediska ze který si ze kterého se dívám. Toto je ještě řek bych osobní na každém vědění že to z vidím pocházející věc protože když i v tom něco osobnosti lidské protože on musí se na to dívat se do hlediska a on z přít tam přistupuje odněkud. A jsem příklady si sledu teďka těhotenství tep tak to je přístup ode me ne ne a kdyby to byl při do třebas odněkud odjinud v tak by ten výklad mohli padnout jinak v tak především bych říci že to různá podobenství která jsou obsažena v evangeliích. Mají různý rozsah výklad doví to znamená málokteré podobenství před týká celé cesty a promiňte mně že si všímám toho času jenom cesty to znamená návodu opotřebení je to jednostranný pohled na věc protože není možné za tak krátkou dobu v tu ze všech hledisek znamená ze hlediska poznání a z hlediska na lásky. To všechno to nabrat. Hlediska života tak jak to proberu protože na toto podoben sino těmito bude stačit v jenom miska cesty to celý skal cesty podobenství která uvádí kříž kristus mají různý rozsah některá svých vás poučí o začátku cesty některá o některé jiné fázi cesty některá o konci cesty třebas v konec světa ne líčením posledního soudu o konec cesty do na od síly. A kde nás poučí jenom od některém prostředku zrovna věk který tu potřebě ale ten dál. Toto podobenství nebo toto proč není toto ještě si věcí které dneska ve vykládat. To je jedno z nebi těžších proto že nám vykládá i. Jak z pouhé lidské vůle nebo začínají se lidskou vůlí můžeme se dostat do následování ježíše krista je to ještě řek větách vysvětleno a bude listím plni ruce práce aby ho sto četli upozornil vás také že pokud bych nevzal ohled na všechna ostatní podobenství která as tím souvisejí tak by. Se dopouštěl chyby. To smyslu že bych nepřijel při dalším podrobným vysvětlením jednotlivých věcí kte co to obsažný třebas je tam v první fázi toho co skal o viklat chcešli kdo za mnou příti kdybych to mi dal jenom takhle to tady stojí napsáno ale dbal toho co je v tomto smyslu řečeno jinde. Tak bych to nevyložil správně že bych kacířem neboť bych jednu věc považoval za hotovou když je tam jinak ještě by líčena a jinak to zřejmě na aby byla roz aby bylo rozuměno ze všech možných hledisek astrá a zrovna tak zapři sama sebe všechno ostatní vezmi svůj kříž tam všechno by líčeno ještě jiných jsem vzdal svých. A se aspoň nich pokud mi čas zbyde vším o těch vlastních ostatním zarazí které s tím jsou viz cení abyste si to doplnili. Z toho co jiného o to ježíš kristus řekl protože to není k zahození to nám výtečně umožňuje co rovnat si zdánlivě rozporné řeči jeho a u bez na společného nemate bych tak řekl. Tak začnu s tím prvním chcešli kdo za mnou příti. Obyčejně se tím myslí chyby chcešli následovat. To neni pravda ježíš kristus jinde řekl. Dneska nem nemůžete za mnou příti kam jdu této. Za mnou příti deska nemůže za mnou při kam jdu k ale vám pošlu ducha utěšitele ne. Tak potom vám všechno ostatní se aby za mnou přijdete asi s to si to řekl je to v janovi od kapitoly čtrnáct ale to šestnáct teta me to obsaženo to velice je tam rozpitváno všechno dokonale nebudu se tím zabila protože vás na to upozorňuju do tam je. V či ten svůj výklad provedou s pohledem na tuhletu pasáže v janovi především to tam ještě jiné pasáže které s tím taky jsou viseli tak je tam řečeno chcešli to znamená říká se nese s tím se člověče chtít nabýt věčný život v přešli nestydí se snad. Ty musíš opravdu v pravým slova smyslu bez ostych mně jít za tím věčným život víte že on dovolil svým a poštou nadto jsem se všímám jeho život ten u dítěte to s tím souvisí neboť všechno je ještě před podoben si je zapsána také jsou v kontextu jeho života že on bral své učedníky ne protože by měli lásku k bohu. Vůbec ne nýbrž že byla ako k sobě a přáli si přežít poslední jsou který jsem kdy žil jakým to ježíš vykládal. Ještě jsou tady někteří z vás řekl jim kteří zažít jdou ten poslední jsou od a co nepominou ačkoli nebesa a země pominou říkal. Je vám to jasné čili že je třeba opravdu v první řadě. Chtít pro sebe království boží dejte především království boží především který nám verze tohoto chcešli. Rozumíte to znamená přeje si především získat pro sebe království boží. Na čáku velice správný postoj začátku říkám velice správné postoje v protože to je ukojení věty totiž.. A jestliže opravdu si to přeješ především a tedy se temnosti kde se to přát především tak. Pak je v tom dostatek naléhavosti aby se nestalo. Toho přestává aby či radí větší neví když si to nepřijít především vše se dostal do stavu vyprázdnění tak se vyprázdní i od této touhy a tím konec totiž ono se říká když na to jdeme z opačného hlediska že nejvyšším požadavkem je se vyprázdnit od všeho světa na požadavek který je správný ale to požadavek konečný jeden z konečný požadavku. A požadavek začáteční. Ty kroky které je třeba udělat tomuto je pravým v tom to v pořádku misku zmíněno milovány a je třeba svých uvědomit když krise právě v tom toho co vám teďka tedy před vkládá tam by dát ty kroky k tomu vyprázdnění ano. I jak se tomu pravím dostat protože jestliže bych nechtěl především i tam kam on de po nebe. Tak nebi z aby naděje že když se zbavím aspoň na chvíli veškeré pokud tam hostí tímto světem znamená i myšlenek i paměti přesto se rojit myšlenky a která ale nebyla by naděje abych z toho v tom momentu přešel do vědomého poznání. Boha nebo věčnosti věčně života věčné pravdy kdyby v tom nebyla se žena tahleta základní touha která všechno převyšuje která. Přejde samočinně přes hranice těch ostatních tužeb zatímco ostatní tužby dost měli. Protože měli obsah šel méně naléhavý. Tak tahleta pro svou naléhavost před mívá přes okraj vnitřního řečení a vede dál. Tady mám dotaz kde je míra toho především. Dyť se může stát a si dneska především třebas nebo v tomto máme si především přeju to království boží ale jsou momenty když si přeju něco jiného víc než tohleto ano a ne pro by jimi se potom proti tomuto přání nestavím o na vedlejší koleji nesedí na dvou židlích tak to asi změna ano a jen nejsem rozporný že a ne oslabují tohle. Toho ale ne do tak na data ale krásu oni si cestu k tomu poznání tak to je velice praktická otázka protože samozřejmě přijdou v každý den možná že každou hodinu na že i v častěji než na hodinu momenty kdy naléhavě musím řešit něco jiného než vstup do království božího musím věřit konkrétní záležitosti. A kdybych přitom myslel na království boží. Vám řeknu ani bych nevstoupil do toho království boží ani bych mi vyřešil tu věc kterou mám řešit bych se do pouště věci chyby kterou se do sil to do cti onen i joginů který seděl na prostředku si nitce když proti němu se řítil z tašek vyslán. A on říkal zdali pak musím říkal jsi to z cesty ustupovat když jsem soustředěn na boha a nemusim ustupovat protože to je vyšší věc. To se musí pod při z ta všem slámu aby strašným jsem od hozen let po raněn tak by se stalo každému kdo by především hledal království boží. A zanedbával svoji povinnost kterou mám právě řešit a nadto je jim jediná jedna odpověď. Že totiž se musím zachoval jako služebník na poli na poli hospodář v každém případ a tím dostojí tím k tomuto. Požadavků především království boží. Jak jaký mně něco na mně naléhá tak musím se musim mám příležitost v tom vidím oh v tom mnou při to z teď se můžeš být ukázán služebníkem božím teď. Teď a nikdy jindy kdy kristova krizový o men přátelé to je velice velice pěkný vší ho ist tu z vím krizový máme jestliže se mi podaří zůstat při tom služebníkem hospodáře a ne vykonavatelem příkazu toho kdo mně to nařídil tak. Pak samozřejmě se s plně protože je především chci království boží. ovšem nevim jaké byste pochopili nebo vzali si zase nebo před si si vzali co se tam o této věci vysvětlil že to máte o dispozici a jestliže jste tohleto z z si dobře pochopili tak byste sis takový je situaci měli umět pomoc protože ty by pro vás líbí ta né. Je musím prozradit že aspoň toho kdo kážou nebo těžko si z dokážu ne to je být dáno. Že když mám naléhavou práci nebože když tam být z práce čím více práce mám ještě lépe řečeno tím více mám času na pána boha. Čím ne mám práce tím méně mám času na boha. Pravý čas na pána boha spočívá v tom že mám čas na rozjímání ale nemám čas se osvědčit také na poli protože jestliže se neosvědčili na poli když jsem oddělen od něho nemám vůbec právo jako jehož může vstoupit do jeho domu chápete jakým právem potom by se nevykonal práci na poli tu se do obě v jeho domě co mně řekne kdy ty tam ne o dál aby si tady dnes na večeři. Ten správné před i musíte splnit úlohu na poli tam pracujete jenom pro hospoda z tím že se o to o to byl nemusí ještě ses nezapomeňte taky na jednu věc. Že ne když si u z jiné obdobné přirovnání tam k nám k dispozici a to je přirovnání od těch pracovníci na vinni cíl. Jeden tam přišel ráno jeden po jedné na že večer. A nevyčítal ten hospodář ten majitel vinice k tomu u posledního že přišel večer tomuto měj nad v jenom tyto pracovali od rána ale on ne on ne když pracoval třebas po ceně dostane stejnou odměn jako něco pracovat brát jsi li schopen pracovat jenom jednu hodinu denně. Nebo několik minut denně jako služebník dobré je to jen aby jsme řekli vůbec nejsem z rozumíš od o tu jde začátku samu a dostaneš stejnou odměnu tam to hodnocení že stany boží je milosti milosrdné maska že dobře on v na ho tele že my jsme se schopni udělat skok k služebníkovi že nám. Si popřát možnost abychom se to naučili sloužit každý se učíme sloužit taky si je. Tam u mně taky si nesmíte myslet že postavení služebníka ve vrcholné postav není začátečnické po s. Ano jsem daleko vyšší postavení postavení otroka on dobře známo a daleko vyšší postavení je postavení syna a daleko vyšší postavení v postoji své potom v. Tupé na nebesa a tak dále to jenom si že si na cení takové že ovládne třebas tím duch. Sem a tak to do jak tam bylo li kterým předtím tak nevládl že nebyl v kvalitě spojení ještě co všechno stupně ale o tom se veme bavit nad teďka o tohleto spojení začátečnické skrze služebnictví. Kdykoliv si nevzpomene te na to že jste služebníky páně moc se nestane protože patrně vaše činnost je takového druhu že nemá v sobě osten krize. A je důležité aby sis na počátku vzpomněli aspoň teď kdy kdy začínáte jistě be při li to znamená když se vám teče do bot kdy vám něco nejde kdybyste třebas před taženi rozumíte kdy třebas musíte vydat tebe více z ochotě ni. A tehdy sis po men čí článek poučky ježíšovy z zapři sama sebe tak prosim napřed musíš chtít především že ano za ním přijít tam kam on jde přestože zatím nemůžeš tam při před se tam nemůžeš při to si by věže nemůžeš toť nesmí odradit. Ty musíš ti přestože zatím nemůžeš nám příkaz jsi tedy jiných výroků ježíšových ano to s je to nazad. Protože tam nemůže žít z toho důvodu že si nesplnil ostatní podmínky které teď budou vysvětleny a první z nich je jsou dvě zapři sama sebe ale že svůj kříž a tak dále jsou vidět podmínky tak napřed zapři sama sebe koho mám zapřít musím si uvědomit že do sama sebe že to moje a kdo je to moje nikoho jiného nemůže zapři než to jsem a tím kým jsem. Toho mu zapři kým jsem a jsem tím se cítím být s tím co se tady začlo rozvíjet od začátku mého vtělení jsem na svět ano znamená lidská individualita. budu úmyslně od že se považuju to za zbytečně proto chování argumentu. On že o ztotožňování s tělem ačkoli on to dělal veliké potíže a mělo by se když budete čas tak by to mělo tak ještě. Trošičku vysvětlit předpokládám že víte že nejste tělo to předpokládám a nebudu mluvit o tom že máte zapři zapřít také svou sounáležitost s tělesností do tu po do samozřejmé ano my nejste tělo by se nebo se ti za tělo nýbrž se po že se za toho který myslí aspoň jo který po něčem touží k li něco chce nebo si dobýt a tu pásku. Pozorně na jednu věc. Že dítě které chce. Být třebas velkým člověkem chce být sil vlastnosti velkého člověka ještě nejednáš tak je v tom není žádná chyba dokud se rozvíjí život tak je to něco velice nutného abych v tom musíte také pokračovat rozvíjet život je to nejkrásnější se člověk může udělat do nejdůležitějších tak v tom nejí ne post nadát vnější v cestě protože jenom z rozvinutého života často říkaly je možno přejít. A jenom rozvinutý život představuje složku ve vesmíru která jediná může přejít do věčnosti zatím my nevíme o žádné jiné složce vesmíru na bych k tomu co dělat ano taje dokonale disponování za tomu přechodu nikdo jiný pokud my víme disponován v tom vůbec není. Čili zapři sama sebe znamená jestliže ty jsi rozvinu dokonale tato byl napřed to ve o rámcově svůj život tak teď musíš umět s tímto životem. Odejít k bohu to znamená nesmíš do nekonečna rozvíjet víte že to u stačí vidí nebo i jsou u člověka mladého pokud co je nemocen tak těžce nemocen na pro vím mu smrt dopadá vždycky tak jako co se od oporou jsem byl začat v tom koncentráku protože jsem měl z takže u mužů tou není rozvíjení života to je dávání přednosti život tu tomuto před životem věčným se měl mít radost toho že hrozí smrt atd. Protože budem brzo možnost se zbavit ti ti pozemského života a přejít do věčnosti. To jsem neměl jsem měl tíhu obrovsky kde oním o skutky starostí a strachu že přijdu o života ten jak si to jenom tak trošičku pro sebe u něho omlouval tím že jako mně jde přeci o to by v tom životě dosáhl od věčna to nebudu mi tak dobře vím že nedosáhnu ženo pomoci toto života ale s se vymlouval je opravdu šlo jak se říká česky o kejhák. a to byla veliká chyba především mně šlo o text ta. Oni si mého ti jsem prozradil že především nešlo o to království boží nýbrž mi šlo o zachování svého vlastního života čili co je na začátku dovoleno. Přeji si ten věčný život pro sebe pro toho který je pomíjející to následujícím se musí popřít rozumíte to je to že na tom totiž je že vy při dalším kroku tato touha se musí od pří jestliže bych například dejme tomu skončil tak. Jako končí lidé kteří si nemají v tom životě co jiného přát protože tam není pro možný než stráví. A při musí tímto způsobem e aspoň zdraví kdyby bylo tak to je způsob vrcholně špatný protože chci něco a. Nastavovat co se do nekonečna stávat nemá mám. Mít se vědomí toho v jakmile se ocitnu v rozvinutém životě že nejvyšší čas. Že to kritický moment kdy musím přejít do věčného života. nemohu při do věčného života když nezapřu toto své já. Tom smyslu jak mu dosud bylo dovoleno kde je to matka mu úst. Toto totiž dokud mně umožňuje a vono mně to umožňuje abych v tom světě dorůstal do plnosti tohoto života není žádným satanem je velmi prospěšnou složkou jedinou prospěšno řekové věc mírou bez ten abych si nemohl nic z počít dělat kdy se dostal k. možnosti přejít do věčného života a k kdys ony byly k tomu disponování své k tomu přechodu ale jakmile se dostanu na vrchol rozvinutí a to nemusí být je nějak koncem života nýbrž kdykoliv mám do je že jsem dosáhl něco ho co je dobrého a co mě. Uspokojuje tak v ten moment se ocitám v tak ale jak co jsem často líčil s mefistofela a hosta jestliže a u toho ustrnou to řeknu aspoň na symbolice ježíšova života jich jestliže si přát ten jidáš jako ti ostatní. Aby se stali učedníky ježíše krista všechno opustil jak ten jidáš tak ti ostatní jeden z nich i se provinili tím že jsi. Vedle toho ponechá ale nikdy v něčem něčem kdy svou vlastní vůli na při je tam namítá a tato by se měla skutky a ne tolik na bohy toho nebo na hlavu toho ježíše to je škoda bez kéž sociální cítění ale odpověd tou vůli toho mistra i když to i tomu nerozumím a ale vím že to od pojem vůli mého mistra se musím podvolit ano. Tedy rozum nehraje roli a s musím dělat to co si mistr si přeje. Ano. Jakmile ten jidáš třebas maličkosti maličkostí si chtěl pro ve svou vlastní vůli tak rázem se stává zrádcem co je tedy za nada co před určuje jidáše k tomu k tomu úkolu zrádce že svou vlastní vůli prosazoval. Každý do prosazuje vlastní vůli i s a jednou učedníkem páně že jsa jeho služebníkem a. Nedbaje vůle vůli toho mistra ten cesta a okamžitě zrádcem když to je hráz strašně nevinně čili to naše které je absolutně nepostradatelné pokud snáze vede k vývoji v tomto světě. Začne být se rád jsem ne na konci života ale v každém momentu kdy chci mu nějak po lichotí kdy si přiznat prvenství jeho vůle nebo prvenství jeho lásky k jakékoliv jeho prvenství protože jednou ani jediným mistrem je ten ježíš nikdy mi nemůže být mistrem. Který všechno by před čil může rozumu nebo můj cit nebo moje láska že je to je vlastnost která je odvozena. A se musíme vždycky ptát jestli souhlasí s vůlí mistrovou nebo s láskou v jeho z jeho poznání a podobně takže zapři sama sebe teď mohu začít vysvětlovat. To není jenom zapření všech funkcí. Které člověk potřebuje v běžném konání všech věcí. Nýbrž také zapření všech prostředků které slouží abych bo v tomto životě žít či dokud nezapřu sebe totálně tam není řečeno zapři své devadesáti devíti procent jež tam jenom zapři sebe za nás stoprocentně co jsem to si ještě se musí k tomu jednou vrátit zase z jiného hlediska jsem taky ten který myslí teďka jsem ten který převýší který se stará a proto ježíš kristus říkal nestarej se. Z nepřemýšlejte od věcech který bůh za vás se řídit sám a. P. Opravdu když chci se dostat na pokraj toho posledního co tam je řečeno tak musím sebezapřít i myšlení musím přestat přemýšlet. Tam tím že z z s. Kde jsem nemám tendenci nebo ve chci nebo se přímo okolnostmi nucen k tomu abych to z na svou vlastní vůli a to on si konkrétně na ale aby případy něco řešit ne. A nemohu se obracet na vůli boží protože ji neznám k tomu že od doby pozdě vyslaní obracel v tom případě musím použití vlastní vůle. Když řešit věc ne ale svět to nedopadá tak jak to dopadat že ti nejsem spokojen a jestli si myslím že to který neodpovídá vůli boží. Tak teprve teď se zapřu teple teď se za svou za hodin jsou vlastní vůli. A do pocitu se okamžitě v ve stavu. Neosobním to znamená bezčasovém. A tam si setkám s vůlí boží tam se vůli boží kdybych pořád dělal si své dokonce když mi to nejde. Tak bych ztratil klid takže by starostlivý začali brzo sví a. Z takže by z pak rovnováhu a to by znamenalo že bych se vzdával bohu asi toto nemohu dovolit z toho důvodu že klid je především nutný k tomu abych se udržel v tom stavu spojení s čili z pohodlí ale z toho že mně záleží protože mně záležet to bych v tom spojení poklad co bylo prohluboval se musím pád jediné věci. Stavu neklidu a ten vzniká z jakéhokoli druhu. Starostlivosti mu zármutku nebo radosti samoúčelné člověk radost sám pro sebe a těší se z a tak dále. Tak to je. Ten sebezápor ono totiž když se ocitáme na konci tohoto výkladu taky ještě dobře vidíte že to není všecko. Že tam ještě chybí jedna složka atd toho bez mi svůj kříž. Než se k tomu pustím tak si ještě je to ve svaté na znaky upozorňoval na to je pro skládám. Je nějaké duševní dění které. Bych nakonec spotřeboval vám by se ty syntetický to znamená ne jako jedno za druhým jak tady skládám nýbrž jako jeden jediný akt v ty všechny s ty si věci musím stát jedním jediným aktem rozumíte nakonec i tak jsou uskutečnitelné. Jenže vám musím že by všechny jeho čtyři složky který žen. To obsahem toho aktu který není vůbec složitý vůbec na něco žitým ale protože tak co je tady vykládám protože abyste přišli na chyby které dělat. Že jste v tom vaši aktu jak která kočka může s scházet a tím se neuskuteční tím se nedal jsem na věc protože to co z něho být přejdu poslednímu to když nemáte dotazy a to je k tomu vezmi svůj kříž každý den že tou před poslední vlastně že svůj kříž každý den třetí složka. Předtím následování tady si obyčejně člověk myslí odevzdej si od protože se osudu že to tak je to byl běžný výklad z bez člověku málo znát trp kteří svůj kříž to. To je se chovají ke všemu ještě co potká to pán bůh miluje po od těch křížkem navštěvuje. To je chyba takhle ten kříž není člen. Zase se musíme dovolat jiných vědom ježíšových že z tohoto bychom měli dojem že opravdu kde od kříž utrpení že jeho utrpení není to pravda kdyby tam nebyla slova každý den. Tak bychom mohli i by se do tak je ale ne pak o každém sebe před kříž vystačí ni jak mi tady na při kdy vás tvrdíte že nejsou kříži. Kde ten kříž máte nedávat proto ve středověku se byli bičovali sklizni věděli askezi aby ten kříž měli aby ho mohli denně. Prát absolutně chybné pojetí. Protože nebrali ohled na ostatní výroky toho se týkající které jsou dost jasné ježíše krista a ty z ví. Třeba jeden z nich ne jeho je sladké a břímě je lehké. To znamená všecko a jinak aby k tomu ještě odůvodnit jinými výroky tou udělám potom v tom spisu. Jinak všechno co není jeho jhem a co není jeho břemene jeptišky. A řek bych beznadějné jak on to líčí musíme vycházet z jeho způsobu myšlení do způsobu vidění jen v jsou vědění to znamená do ranním tří že.. To je braní sebou k tomu bohu celého obsahu života nejenom utrpení to pro již že není utrpením jenom to co my utrpením nazýváme nýbrž celý náš život je. Ů pění a on to definuje ve vnějších temnotách kde skřípění zubů. Neboť každý kdo se provinit by je to pravidlo jak se tam nám několika místech říká bude uvržen do temnot vnějších těch temnota kde skřípění pláčem z ti ty zubů to jsou ty naše temno ty jemu se to hlediska spoje člověka spojeného vode mně bylo jako pro znát jsem to jsou mu nedivím i známe třebas případy jako zenon a ani kteří když ty jsi tomuto poznání okamžitě s pak tady sebevraždu když se vraceli nazpátek chtěl se nedivím věřte mi to nedělejte to ale jsem osob. Nedivím protože oni říkal tak todleto to je poušť utrpení hrozné být ve stavu toho pro spojení jsem s tím bohem při ti by to vůbec nechyběla najednou bez nemohli být živi tak to dopadá proto ten stoupaly stav ježíšův tam před křížem a na něm když byl opouštěn od svého otce. Bože prostě opusť. A to opouštění než co najednou nýbrž to se stupňovalo v zahradě věcem mám s ke a tak dále to byl stav který se stupňoval a který by pro nás. Je něho hračkou držíme v jaký jsme li kam to si po tisíci kristus ano či nic nerost pojem se na to nevadí. A on začal být takovým o rozpojení o bez toho vrcholně nešťastní že ano. Takže tam si tohoto co vám vysvětlil asi chápete před do braní kříži a a to znamená ne ty jsi ty jsi člověče rozhodne než i jakoukoliv ctností k bohu to mám tak o jako jsem se a mám o mám takové tak to je duchovní cvičení tak o jakou koncentraci. Ta ji tam nedoví věž a tou tu tam budu nic a nedej jež protože ne že byste nemohli touto cestou v i to ale to nestačí to se drž se máte nějaké homme dělo s tím devíti zkušenosti jak se mi jako on centra chci nějak nají dát z ky když se z těch první devět ze tří cest. To bych musel spát za se dostat tam kam bylo třeba se dostat sto jednoduše doby jsem podceňoval ostatní smysl ostatního života. jsem nebyla příliš každý den to znamená celý ten světský život se všemi schopnostmi ve schopnostmi přednostmi a nedostatky a nebyl jsem schopen mít k ježíši krise jsem že je jenom s tím co s tím životem se snažil být ctnostný ano by se se proti co snem o životu prosim ale nikdy není člověk do takové míry ctnostný aby todle na tento celý jeho život on je taky částečně nec postní třebas to dobře dopadne a dokonce než se to. O ze že by zcela necnostní lidé a proto na kříži atd tak i po šlo kupředu když jste li tím životem šli je musíme se ode hodnot o do nad každý den brát kříž semena tento svůj oddělený život a tímto svým oděli životem celým jít k bohu to tedy je rozhodnutí které platí pro každý naše cvičení duchovní tato při koncentraci jestliže to není prostředek pomocí něhož bychom mohli celým svým životem odcházet. Tomu bohu tak to oni správně o jen koncentrační prostředek to nejsi tady spojená modlitba v jenom tam modlitba je správná vnitřního ta spojovací charakter. Která celého odvádí rozumíte o tom doufám že se budeme bavit je li k a. A jestliže takovou modlitbou najdu že takový prostředek najdu tak se musim kopyt atd celí tam musím ví. vám tady znovu připomínám to přirovnání skvěle přirovnání ramakrišny promiňte že z rasy proti z jedno z toho kdy on tam mluví o tom. Jak. Ten tanečník pod tím stromem který se ptal za kolik vtělení se dostane ke spojení s bohem dostal odpověď. Že za tolik vtělení kolik je listu na tom stromě a óm byl tak radostný protože seznal příjem kdo odkud že tak že okamžitě se spojil s bohem tak na to st začla být prostředkem která ho odnesla od veškerého života od veškerého slov zrozování nebo od tohoto života od veškeré karmy od všeho to bylo dost tak. Intenzivním že že že to je u nesla celou jeho bytost. Tak novou u to charakteristikou musí mít prostředek modlitební kterým se tedy se chápe do se chápete rad že jdete k bohu a proto je velká naděje že to bude třebas situace životní spíš než třebas vnitřní modlitba je k o to u vždycky bylo celá nese za nemá na s vnitřní modlitbou a nakonec to dycky byla situace která tam dovedla vždycky situaci která přibližovat to ne nechci tím o slova krizové období jenom si říci. Že jsem byl poučován ne o tom řekli vizte jediná tam vede. Nýbrž že jsem chybí mně hodnotil vnitřní modlitby jsem se ve nestranně světský život oni z neni ve zevnitř modliba a to je všechno. Po doby to nedělám a krize nejsou kupodivu proč nejsou. Proto jsem pochopil že ten ostatní život musí být prostředkem stejně hodnotným jako je ta vnitřní modlitba jestliže z tomu tak je ne že bych zanedbával vnitřní modlitbu v ale je za nebát taky vnitřnější od svého podcenil. Ona si pod si na žádnou chvíli musí považovat se jedinečnou příležitost každou chvíli i to světského života k tomu aby se k bohu přiblížil třeba nepatrně to jedno ale za při do stavu si počet tak tak o kam jste okamžik bych bývá z něho. A teď samo se bych měl aspoň malým koho aspoň malinko přeji. Do výkladu skrze poznání o to bude zapotřebí když poznání které jsem nabyl mně říká. Dyť každý moment v času a prostoru který člověče zažíváš je transformace bezčasovosti to je není to bůh pro toho že to transformovat bůh do času a prostoru a když ty tu transformaci provedeš nazpět. Že zastaví z časoprostorový rozvoji rozpad nekonečna do času a prostoru. A zachoval si v tom touhu od věčnosti dostane se do věčnosti ano tak teď když je to leto je vám jasné tak přejdu na poslední složku a následuj mě. Co to tedy po tomto následování to je totiž. Rozhodnutí rozhodnutí za ostatně se řídit jeho vůlí. Zásady který tělo. To znamená pokud ji neznám není mi známo z různých spisů nebo rozumového světla. Ale také l tu vůli mám právo zná mám právo zná jest svých syna sledovat abych lidským budu zná i z tři nás vlas upozorňuju věci syna se je to velice nepříjemné. Nikdy často od čas a ale jestliže. Jestliže prosim vůli se nepotřebným o kam by se s tam vám za rád jsem. Následování krista znamená ve všem mohu být poslušen ovšem nejenom v něčem nejběžnější způsob poslu poslouchali ti krista ježek se služebníkem na jeho poli. běžný způsob poslouchání to jsem vyslovil vysvětlil dříve nebudu dál vysvětlovat v ale to je hlavní obsah poslušnosti bytě služebníkem a v každém případě jakmile se milostem kde nemusím dát si říkat co jeho vůle. Že situace které ke mně přicházejí co se dát neboť jeho a věřte mi to jak je takle beru z jeho rukou z všechny příkazy byl u z jeho rukou tak se to okamžitě. Pozměňuje všechno tak přední na očima na že. Že opravdu nedělá nikdy nic co by nebylo z ve srovnání s co se do z třeba s jeho vůlí oka město pod je před se před visel ještě měla před příkaz nějak někdo nějaký co by k se protivilo vůli boží odvolávám ho nebo nedostane se k tomu aby toho dal nebo tak nějak dycky ten příkaz se modlit si kuje tak jak je zapotřebí aby to sloužilo vůli boží nebo o č. Jakmile začnu nás se na tiše krista tak se dostávám do jiné úrovně jsou viz zlostí rozumíte na sebe třebas v přízemí kde určitá souvislost událostí a říkal jsem tomu osud tak lidově je to tak protože tam určitá souvislost věd. Z toho co nedát za není tam oděno jedna věc by oděna od druhem když budu dneska například hrozně pít pivo a jiných alkohol tak je naděje že sis zkazit neví viny třeba ne nebo zdraví. A to tak třebas když budu použit z jiných důvodů se z těchto tu si zkazí taky třeba ne to takhle nějak souvisí nějaké úrovni že když ale budu následovat ježíše krista. Tak si způsoby že všechno ostatní bude přidáno při následovat krista znamená především nedej království boží to znamená hledej jeho vůli teď si musíme řím že potom nedat po tomhletom spi jiném telat krásy boží je chtít jeho vůli chtít plnit vůli boží v každém případě když mně to jde proti se s ti ano tento následovat takže. Jsem svědkem toho. Jak říká svatá terezie že opravdu mýma nohama kráčí kristus že mýma rukama pracuje. Ist či mi to nenamáhá jedině všechno ostatně při ho v síla k tomu to vykonat to znamením neničí ale okolnosti které je vůbec si nějak neseme vědou které jsi ne určují co mi přidány tady to zase věřit na nějaký osud bez rosy to jsou souvislosti které souvisí s tím určitou jsou tou úrovní tam nepatří něco třebas nějaké tomu učí smrt co takovouto tam kde. Patří teprve když začnu bát i na této úrovni tak se asi proti v něm ta se u tonout i na této úrovni. Te el petr když se tej jsem začal se váže u tohle tak můžeš svou rody děláno protože vítr je ten víte začal vane vítr o začal topit tady když nepomohl aby se byl pod od pil podvodu né. Proč tedy to ne nevznikl napřed tedy vy víte vznikl proto že se bál potože měl starost když potkají v tomto následování ježíše krista nějaké těžkosti tak to není žádný osud nýbrž že to moje nemohou z o se vrací na úroveň starostlivosti strachu z která nenáleží k tomuto mému stavu neboť se o před si ve všem stará ježíš není to pravda všechno mi dává i tím stal věren na bych to byl. Kdybych to byl poslušen nemohl bych při lepší vůli říci že mně něco chybí nemohl. Upozorňuju vás toto ale učinit skále ta která musí končit to a po nich to se návody další. ho potom dokončilo odloučení s tím mistrem žena tad podobně to víte všechno bylo ale je nebe zatím rád kdy vás neučil takle chodit ježíše kristem upozorňoval že vás nejsem. Než tady přece jsem když plout od převládat abych to mohl vysvětlit samozřejmě a to bylo když tu nutí jsem zažíval od těch o teď k to je v tom koncentráku nebo jindy to byly extaze svým způsobem třebaže extaze tohoto jako jsem zažíval koncentráku to byla extaze citová která potřel tou dobu rozvinutí nýbrž extaze poznávat nitra něco o dobu nepotřebujete než časová rozdíl mezi citovou a ta poznávací byl obsahem poznávací. Extaze né. A zase třebas sil extaze je bytostní dál za své potřebě sice času ale jiné následky. Než poznávacímu že i se mám si byl začátku této přednášky když jsem to rod vložil tento návod ježíšův na čtyři složky žilo znám zase dohromady do složil syntetický protože to nemůže být to nemohou být čtyři pak ty se v jeden by nás dva za druhým nýbrž to musí být jednají jediná činnost jedná jeden ze způsobů a jenom jeden ze způsobů. Jimiž se to dá. Všechno spojit dohromady vítr který složky je metoda to co chceš. A je to vlastně syntetická vám metoda dosahování. Spočívá v tom že. Jestliže mám dobrou vůli následovat ježíše krista by to že to složka zase v ne ano tam vně tak taky musí být připraven ho být poslušen čili mám právo. Vědět více o jeho vůli než normálně člověk a proto kdykoliv se dostanu do situace která by od něho vzdaloval. Vede k tomu li že je akutní rozporná naléhavá rozčiluje visí namáhavá a tak podobně když to je se do takové situace dostanu. Tak mám právo na moment stanout. Z toho důvodu že vím že to rozčiloval jak transem ve všechno menoval vzdaluje od boha a říct. Chci plnit tvoji vůli jo jaká je tvoje vůle. mám právo znát jeho vůli výjimečně navíc o prý tomu co nedává světlo rozumu jenom tehdy když jsem stoprocentně od ho na vůle poslechnout. Podřídit si jinak nemám právo jeho vůli zná atd. Ti apoštolové znali jeho vůli po ty tři roky jenom proto že jsem stoprocentně vzdali své vlastní vůle. To se nevzdal byl se vládce. A že ho následovali ve všem co znamená opustili své rodiny a všechno ostatní si že toto dávám však and z jestliže opravdu opouštím se v tom nejširším slova smyslu. Zapírat se v tom liší sval smyslu jak o to dělali ti apoštolové ti učedníci když za se o ježíše krista. Tak pak mám právo se stát jaká je tvoje vůle co chceš pane abych udělal. A v tomto případě je když to otázku po kladete musíte přestat. Hledat odpověď to je důležité jakmile byste čekali že musíte nějaký hlas. Nebude nebe se nějak vědět jaká jeho vůle tak rázem budete chtít vlastnit toto vědění totiž takovou povahu že se nedá vlastnit víte jak do toho malinko při po vlastnictví tak je po všem. musím jakmile se dokážu. Odstoupit jenom od vlastní vůle a dělat to znovu tak jak umím. Protože jsem se ale dokázal tak jsem se dokázal tímto způsobem. chci konat svoji vůli v to dotazu bylo i chci konat svoji v to v tom musí být obsaženo přednost. Co znamená co teď bude následovat. To je pro závazek vůči sobě a nikoli závazek vůči lidem kteří po do učení nebo vůči událostem které tady plynou. se tím způsobem vykazují ju z časoprostorových událost vůbec časoprostoru o z pojetí rozumového z názor nového pojetí se jich vážil tím se na tu tak se automaticky spojů z věčnosti věčnou moudrostí od to je samočinné to není žádná vím katany žádá zvláštní volba milosti. Tam se v tom obsaženo v tomto moment ano. A jestliže tedy takhle o pro svým tak pak zase jdu dál. V tom pokračuji co jsem dělal před tím ano. A jestliže jsem znovu v úzkých ale znovu nevím tak místo abych se začal rozčilovat nebo obávat tak mám právo sis při i dát poslouchat protože situace se pozměnila že si jich při si dále poslouchat tak musím znovu požádat. Jsem schopen nebo dáš svými sílu k tobě topí ty jesi mi sílu v je v abych dále byl poslušen jo prosím co mám dále dělat jenom věci mně dáš taky sílu k tomu musím čím dál tím víc se spoléhat na jeho sílu víte a čím méně na svou. nakonec tedy přejdu tímto dotazování do stavu kdy vůbec ze své si nedělám toto je celý ten systém dotazování který jsem navrhl jim tezi že asi tak nesmí dobýt jenom samoúčel za zavání abych se zbavil vlastní zodpovědnosti abych abych prostě něco dělal z znáte. Abych neměl za to odpovědnost ne. To je jediná touha která k tomu vede je nebo jim jediná jiným moci v. Abych se moh dotazovat je v tom že toužím ho poslouchat je to mocných v poslušnosti ne moci znalosti po tvých poslušnosti potože. Přitom jen třeba devadesát procent v poslušnosti je jedno procento znalosti protože. Tam ale potom se věnována situace jiná rozumíte taková k i ty se nemusíte starat a ty si jste poslušný jakmile byste poslušný musí se začít se ty starat znamená vaše poslušnost do dělala. To hrála roli nebyla dostatečnou a jakmile se začnete znovu starat tak došla poslušno. Z to musíte si konstatovat todleto to z tu se u vědomi že nedošla bohu trpělivost nebo milost nebo láska nýbrž vaše poslušnost tady končí. Nekončí vaše poslušnost tam nastává nový rozpor v tom momentu.