Karel Makoň: kotouc-C01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten podívejte se chtít plnit vůli boží můžete a máte právo jedině tehdy. Jedině tehdy když si napřed přejete při v království tvé teprve potom buď vůle tvá rozumíte musíte mít na mysli pořád. Tenhleten řád hodno z to není náhodné v tom otčenáši. bych se ještě vrátil k li tomu co tady bylo řečeno dotazem nebo doplní kemp. Že totiž je tato metoda nesmí být zavedena proto aby nám usnadňovalo život. Pro pohodlí abychom se zbavil zodpovědnosti. Nýbrž tato metoda to za vás chci opravdu musí vycházet z potřeby to znamená. Že zaručeným účinek jenom tehdy spojovací účinek v tom v čí jsem zaručen. Jenom tehdy když pociťuju a čím mohutněji pociťuji potřebu nebýt sahám. Neřeší si věci sám když si vystačíme sám se sebou zbytečně se dotazy. A proto vám říkám že začátku se člověk může dosazovat právem jenom tehdy když se ocitne v kristem v okamžiku že mu to nejde protože pak mu to jako vynechávat pak mám právo se dotazovat začátku se nemůže do to značně dotazovat ona do večera. Protože to by překračoval tuhletu podmínku potřebnost nemá potřebu ne dotazují si k s tou uděláš formální záležitost cestou udělá nějaká formulka tak je to hned vedle všecko to musí tichá z potřeby začátku to budou potřeby jenom krizové že budu v situaci kdy víme kdy mám tendenci své. Vyčerpat nějakou činností nebo pro čili se na dní nebo z nic z po strašit celý danou ti ho. A tak podobně en tak jsem tam z toho důvodu že tyto stavy oddali od boha. A mám právo i je zapudit dotazovací metodou tak jak bylo řečeno. Ale i kdy začnete tak na jenom v těchto případech et tak je veliká naděje že budete mít stále větší potřebu tuto metodu používat. Protože co jste dříve nepovažovali za krizovou situaci začnete najednou za krizovou situaci považovat. Víte ježíš kristus považoval život lidský za temnou osm o rod dáno mrtví po chovají mrtvé a to vzala vnější temnotu byl pláči si tu bůh ocitají tu o mi to nepovažujeme to brž za teče do od co an a proto fakticky je pořád. A. Takže když potom totiž jednou třebas jenom budete touto metodou vyslyšení a budete poslušni toho co se se dověděli jo. Ten nás sela ježíše krista v jeho vůli tak si těžko bez příště obejde. Jste mi potřebu žít podle vůle jej jeho víte a ta se bude stupňovat to potřeba. Takže nakonec bude ten ustavičnou potřebu. Sledovat jeho vůli i tehdy když všech celé vaše v vám bude říkat děly sis nedej na toho. Zachovejte si svoje pohodlí nebo tak nějak e neděli zbytečnosti a podobně. To bude hlas který snadno rozeznat ze že to vlas satanů v a budete si umět jednat. Tam věří jenom o pak je satana s nic jiného není nelze přitom říct. Tak to by bylo asi všecko ještě k tomu mám transy dělat něco řekl jesiže někdo el v tom mantram fiat staň se jako svoji vlastní jsem kraje do že se řídí nemusí si by vědom právě toho co jsem tady říkal. Že jestliže předčasně opouští svou vlastní vůli nedal čerpá v před tím všechny možnosti polem jak to bylo se taky ještě že bude řečeno. U to jsem tou konstatuje že se že se neplní vůle boží tak jak e bych jak by to mělo vypadat aby totiž e. To bylo dovršování spojení s ním nýbrž že se třebas hromadí těžkosti nebo nebože že nepřestávají učitel potíže a podobně kdežto kdyby u. Člověk to stanice když to jeho hlavní třebas mám trám uplatňoval jenom tehdy kdy dovrší všechno co vlastní vůlí dovršit mohl jsem tady by zaručeně to mantram bylo správně dosažené mi nesmíme podceňovat všechny složky lidské svou vlastní vůli. Ježíš kristus v dovolil ten apoštolům aby léčil nikde chtěli rozumíte mně oni říkají text tele jste kažte ale kde je tím ne říkal jak taky neříkal jakým to šlo. Čili oni dal veliké pole působnosti pro vlasy to nebylo proti není se vlastní vůli v rámci toho co je na kázal máte obrovskou možnost uplatnění vlastní vůle ještě ještě na úrovni žáka učedníka. Že plníte vůli. Vůli ježíšovu jenom rámcově rozumíte jenom rámcově že nevybočuje nikde jeho příkladu neděláte nic co není v jeho příkazech co není tu ku jeho života v jeho příkad ta například. Třeba ě. Petr spasil meč a chtěl zabránit vzat ku ti do již toho nebylo v jeho příkazech varovala ho jeho příkazu z čeho říkal nechte že kdo říkal dříve je všechno říkal se s ním stane aby on nechali mu ty kdyby neumřeli by nebudeš se to by nemoh pro ducha osoby které přinest který všechno oznámí který naučí správně živě věčnosti a on přesto chtěl zabránit tomu stavu kterému nerozuměl. Když se nám může často státě nerozumně kterým stavu hledíme jim zabránit. To jedna věc a na zadruhé a to je u boha velká chyba protože předčasně se odevzdáváme v když jsme ještě nedošli k rozvinutí svých životních možností. To je tak zvaných květy z mus který byl právem církví odsouzen neboť nic nedělat by mohlo být potom. Smyslem tohoto pojetí že ano vše dostat na vůli boží to by bylo to v pravém slova smyslu hříšné na nectnost né. Ten toto co vás tady učím to neni skládáním všechno do vůle boží prosim jinak by to nebyly tam ty čtyři složky. Tam musí být jednota v těch ty složek to znamená i pořád musí dech chtít. Především království boží ano pořád do určité doby a řeknu na kam. Pořád tak dlouho jak to de nejí byl z toho důvodu že to přeci vůle boží abych pro to království než si tam jsem neprotivil vůli boží před po bychom to nechtěli chyba jenom v tom že si to krásy přede pro někoho kdo tam nemůže v tom byla dosti by žít a to na odpuštěno protože nevedou kdykoli činí se dostaneme na okraj toho králoství tak uvidíme že pro to pro koho se to je to tedy za práci. Že ho musíme dokonale za přijít o ta nebo prostě dalších ne a že ho musíme dokonce je jenom zapři dale úplně zabít aby bylo možno přejít se na lince času prostoru. Protože to dopadá tím způsobem že když je toto vykonává te tak se od se ten na hranici času a prostoru aspoň těch první momentech je to velice pokud je to bytostní způsob dosahování pokud svým tělem chcete přejde věčnosti protože pokud se ztotožnit se s tímto tělem jsem se co žilo poměrně málo přesto pro bylo velice těžké je toho nesení tím celého vesmíru v musíte překonat si tak tak budovat se s celý do vesmíru ano víc. Než na dvě zná nějaká nebo mezi je znal situace pohybu že to nestačí že bych to světla. To že měl bych toho daleko větší k kterou jsem se katar putovat na absolutní rychlost která v tomto dvě vás přenáší z časoprostoru do bezčasovosti jako kvantu jste někde obsaženým že najednou a k tomu je třeba. Abyste dokonale zapřeli sama sebe. Ale že to neděláte protože nevíte co v tom co všechno vaše je jak se dokonale tak jel s tím prosím trpíte a dokud nepřekoná byl tu tu moc toho utrpení to jsem se při tou dále že si na s ale strašit protože toto mistra slyší když je jenom při by to s tím v tom bytostní způsobu dosahování mně ale mám dojem že není kdy většina z vás jsem se co to je to s tělem váže že budete muset. Že by si pán bůh si vás před co ve zavolat nepřekonatelnou svou z ona s to s tělem tak jsem musel na co jsem se se s těmi ztotožňuju a musel jsem z tohle to s tělem překonat u svými překonávat pokaždé když si od po je na váš dotaz jinak než názorem jediným musím překonat tupě svůj tělesnost zapomenout dokonale že jsem člověkem čeho nás tedy bůh vychovávat k tomu nadlidství mi tam u něho nejsme člověkem v osmi se to se mi tady. Oděnou bytostí ne atomy třeba abychom si z klece tak úzká a bez věc vesmír z této úzké klece musíme být znám jako budiž ke z ti že ne ne my jsme vesmír v malém takže výtisk klece znamená býti sama ze sebe jsem se zapři sama sebe stačí mně kdysi ses celý do vesmíru ne tak těl. Z konce cesty. Zase jenom tak že než když se třebas když třebas není jasno co je ten kříž z toho služebníka tak co je to ten kříž to služebníka kříž to služebníka spočívá v tom že pracuje na poli že oni domě svýho máte hlavní obsah toho kříže není hlavního jsem si že nějak trpí nýbrž protože jsem ve stavu oddělenosti od svých přát. El od boha od všeho co tady je to je podstata mého kříže kdyby to jsme také duše od poli byl o ztráta jsem třebas tím nebudete z spokojovat se i vím že to dneska nepociťuje jako kříž vím a proto vám říkám že si budete muset začátku počkat na krizové situace které nastávají každý den mockrát. A budete pociťovat opravdu jen to co jednání na poli jako kříž upozorňoval protože to dělal jenom dočasný způsob řešení protože to jsem se ještě naučil celým životem k němu kráčí se musím naučit postupně ale to je postupné celým životem světským k němu kráčet v to znamená každou světskou činností ix se o té. Jsi myslim že vůbec nesouvisí duchovní cestou a jen o tomhletom samozřejmě že bych nemoh mluvit se všemi také dohromady protože každý je krize ve situace jiného druhu ano čili ten bylo by třeba aby řešit jeho krizové situace osobně a do toho nikomu jinému není nic než. Pravé do toho jenom tomu člověku že ano tak na příkré dejme tomu že tedy máte krizové situace prominete měl v povolání ano v třebas byl při službě ve tomu pacientovi jako k bohu kde že sis těm men někdy nevíte rady protože to nás co z a a to je nesprávné že čili to. Oni správné řešení tady nesplňuje jednu podmínku kterou ježíš kristus stanovil kterou my poznáváme čemu správně sloužíme že ta služba nás vůbec nezná nás nesmí z v z ba která nás k je kristova situace nedostatek poslušnost nýbrž si to definuje tedy osobně chcete. A. Protože odporuje tomu co ježíš kristus řekl by se musel brát pořád příklad tělo celý do života a v jeho řekl když jsem s vámi chodil zdali vám něco chyběl jestliže oporou správně chodím ježíše kriste nic někde chybí a jestliže nechodím svými že mu v něčem od pod li tak je hned něco chybí kdyby tomu jidáš bych chybělo a hned se tam třebas dobyli mal nějakou mast na něho na na toho ježíše tuto chyběl to ne vodou přestal chodit s ním tamto. Je nezačlo také tato bychom museli samo jsou žid individuálně to by nešlo mezi všemi tak je to řešit protože těch situaci které vám takhle nejdou je u vás být u každýho zná z ale je dobře že ty situace k ho při bylo by byste bez neměli rozumějte ženo byl to by bylo špatné že tyto nad se musíte mít protože tak to není možné. To umět po totiž to vůbec není možné u v když ze čáku z začně přece jsem se s to je ten metodě naučíte ne naučíte mi neumíte dostatečně se spoléhat přitom na moc boží na moc ne na jeho vůli na jeho moc kdy z jeho moci přeci vyjděte trest. Že bez jeho vůle se nestane vůbec nic a to jeho moc že v letem pec. Čili tam ve schází vědomost o to jeho moci byl kterou si chu nečinný ale vy se musíte postupně při řeči o jeho moci. Takže dejme tomu ten postup na cestě prakticky padá tak že se čím dále tím více přesvědčuji aniž by si to přál o jeho obrovskému která vládne všemi kteří si myslí že vládnout. Takže oni si myslí že vládlo není to pravda je to jeho moc která tady vládne se mu nemůže nám zvednout protože tomu se nedá vůbec nic dělat. Mám právo toto takle tvrdit protože to zažil v tom koncentráku prosimvás když jsem tam byl v vlastně za nám říší te lidskou by se dalo překročit kte se musel by zabíjeli tak musel jsem k tomu jenom při že nemusel nic dělat to se vzepřít tak chápete jsem že mám právo takhle mluvit protože jsem musel asi poznat moc boží a když jsem tam byl dokonale svobodnou bytostí potom okamžiku let samo častokrát líčit. A tak mám právo vám vysvětlovat že pociťování pravé této moci. Způsobuje že mám stále více zapotřebí vnitřní potřebu o že taky začátku z pohodlí pravda a to se ještě trpí touto mocí se podívat nebo v této moci chodit. Následovat ježíše protože to my pohodlnější fakticky ale jakmile to přestává být cesta. A tak je to stavy přestat lehká ale při mně sladké taky v tom nějaká chyba toto břímě zásadně sladké učednické době či dneska abyste měli opravdu zažívat vrcholnou po vodu. Kdybyste začli tohleto dělat ale jakmile byste její jakmile by světu pohodu přivlastnili a z vrhla by se to s tou od touhu. Je si si pohodlně ale ne následovat krista na tady bylo po od je a bylo by o následování to je tady to nebezpečí jediné úskalí který tady je ten hlavní úskalí protože víte že potom se jim nechtělo v z tohoto pohodlí být těm apoštolů tady ten z řečeno že vzniká rozpor mezi tím že musím život brát jako dar od boha. A ještě o rozvoji ten život musím zároveň popírat. A jsem právě řekl že to musí být všechno jeden jediný k k a že to nesmí nějaké ještě než složky nýbrž že všechno to musí opře o dohromady s co to co to s před ve st znamená při totiž bych měl potom co v vím se mít aspoň názor když vědění že tenhleten život který žiju i když přechodně se mi jeví jako rozvíjející se život fakticky jež. Životem vůbec není a že tedy není popřením života. Když nad něj stavím život věčný víte a že jestliže. Opírám tenhleten život časným tím že naději stavim se věčným tím způsobem že zabití. Ne ten život tak že to chyba. To zabíjení o ten mluvím vnitřní jsem mění to neni vnější když například bych odešel od své rodiny vůbec nic jsem neumím to by se ti byl při to vůbec nějak nepomohlo ke svému spojení i tohleto jsem všecko udělal těch první devět ne a ne si že to nikam nebe na nebe toto tam kam by tomu mělo vést. To nešlo tak daleko jak se s představovat protože opravdu jsem nepochopil smysl tohoto života. musím tento život jíst jaký je taky jaký je v celku ho předložím bezelstně jako oběti bohu a této za vidění ne aby ho zničil abychom proměnil o totiž proměňuje ve vyšší fázi života on umožňuje aby tam kdes se zastavuje rozvoji lidských zde nemůže sám jít dál kupředu v abych on způsobil další. mu to umožňují. Proměnou které nejsem schopen jakýmkoliv způsobem to je to jenom jeho schopnost. Aby toto dále rozvinul si musím být vědom že všechno co dělám své meze že to tu míru dokonalosti v že další rozvoj neni nespočívá v tom že by se zažili ještě být dokonalejší lidskými silami nýbrž jenom silou i jeho proměny ano a to je vlastně ta si na jeho proměny spočívá v tom že to nedělám žádný roste dělá on to jel všem výsledek. Mezi tím jsou nějaké fáze. Takže e měla pravdu svatá terezy říkal že je nekráčí si na něho nýbrž ježíšovým na nedělat tělo kam by že ježíšovým na tak to do tak to končí teď tím co samo si fáze ses tady byla z mi těmi ještě mi prvky jak se dneska tady vyjádřil a ona byla učednicí panně a nechodila s mýma nohama. Že totiž je aby na vaše místě kdy zažívám mít takovou krizi že mi něco nejde neboť si si vyvedli te tak by byl hrozně rád protože i bych to považoval za láskyplné volání boží rozumíte tady mně pán nevolá až. Protože mně nenechává tom ve volném klidu který znamená asi od ve svých očí. Když zažívám konečně krizi tak to je tu pojem konání ten mi říká že bez země nemůže být své dalo. Že to je krásný ty mně říkáš nebuď bez země buď se mnou kdy to láskyplném volání v přesto i bych vás tímto svým povídáním nechtěl uměle přibral do krizí které ne existují rozumíte aby se vyskytovaly čím dal hustěji kriste. Co to s ten mi špatně rozuměli naopak e začátku potřebujete krize. Ale později ti krize vůbec se nastávají protože dobrovolně z vnitřní pod před by jdete za kristem jakmile přejdete z krizových potřel. Kdo potřeby soustavné a to se stane. M co nevidět se když aspoň krize řeší ze začátku ta naopak vize se dnes stupňují nýbrž krize se odbourávají čili tohleto všechno co vám tady vykládám vede k od zbavení všech krizí jenom ale za těch okolností vězte získali potřebu vnitřní potřebou toho krista následovat a bez něho nikam nejí že jste získali potřebu abyste nikdy nebyli sami důležité. opravdu jsem i nešťasten když si mysíte že vím že jsem jsem přijel sám protože co z toho můžete mít. Ty jsem přijel sám že jsem nešel za ním se tak že aspoň s tím v ale bych rád za ním. O pro vizte mi to tak vám to řikám proto abych se vytahoval ale aby on dal příklad. Jak byste měli žít. Neříkám do toho dosahuju ale byl měl by to by příklad tak kdyby si jednalo že byste již opravdu li že by sto kterou následovali neboť one tam říká on nás sledují ne to znamená dopusť abych šel před tebou. Tohleto svolení aby šel přede mnou to je v tom následováni obsaženo přeci přesně do musí přede mnoho bych tam musí za ním. A vy mně řeknete jak poznám že jde předem mnou vite jak mám v kdosi li toho abych neutrální činnost považoval za činnost vycházející z vůle boží protože když je právě to neutrální přesně uvádí do krizových situací kdybych že protože nepovažuju za věc kterou v která by souvisle nás v s vůlí boží neboť těžko by mu to tak. O považovat proto mně to vede do krizí a. A tak to bylo dáno otázka let. Tak samozřejmě řekl jsem vám že nemůžeme chtít od člověka všechno. Je teprve je když je neutrální činnost do krize vede teple to je moment kdy pociťuju potřebu abych se zeptal. Aby začlo toto do tří metodou ano. A musí se smířit s tím že byl začátku mně především krize povedou. V neutrální činnosti a poznáním že neutrální činnost je součástí. Vedení božího. Jinak to nejde nemohu chtít abych celou neutrální činnost považoval za vedení boží ve na že by si je ještě bych tomu věřil anebo že by dělal to co tady dělat antonín jo každý den mám to potom po radí. Ale připomněla se mi otázku jak vím jak se do vím že idejí ježíš předem mnou ten upozorňuju vás že ježíš kristus pouštěl své učedníky. Samostatně působit to znamená dal jim právo povinnost aby něco dělali v jeho jménu ne. Ten jeho jíme jednu. Aby je homme novými dali obr dělám to uzdravoval dělo křísili na odpouštěli hřích dělat křtili dělat ale co všechno dělali všechno co tam nevíme nová ano. Ale že my poznáme když kde před námi tím způsobem že zpráv je používáme formu k i ve jménu tvém v v totiž jestliže mi něco děláme jenom z vlastní vůle tak to není v jeho jíme protože v jeho jíme mnou je pocit zodpovědnosti především vůči němu. v každém případě mohou s pociťovat byl v v pod ním o mi pod o to bude dosti vůči těm. Vůdčím který něco dělám nebo učiní jednám s nimiž jednám anebo především vůči bohu. Že mám zodpovědnost vůči bohu především tak jsem splnil požadavek dejte před čím království boží tímhle tím směrem protože vždycky se tento protože neplní jiným způsobem podle situace ve které jsem jsem někdy situace takové žen přede mnou může kristus tří třebas jenom svou mocí indy svou vůlí podle toho jak dopravy situace vyžaduje to musím být tak dalece pružný. Že musím po dát právo jednat tak jak to vyhovuje situaci přeci někde třeba působit mocí někde třeba působí jenom vůlí někde třeba působit láskou. Někde je především třeba působit pro spojovací faktorem lásky třebas. S ním někomu by činil ne vyčistil dělám. To taky prosím je nebo by se byl psíkovi říkal viz od tikot dní protože jo co to co se vím ky ale prosim i to je faktor moci a vůle dohromady ale on působil někdy převážně tím někdy převážně oním nemusí o to vůbec nějak dělat dlouhé úsudky. My zkrátka víme kdy potřebné k něčemu moc ale víme kdy něčemu potřebné znát jeho vůli a jenom být poslušen. My potřel znát jeho vůli poslušen tak to nebude přednostně mocí nýbrž s vůlí boží ti aby potřel k tomu mít moc takové jeho mocí v těsně věci nemám vůbec moc na příklad dejme tomu jsme nedostává sil. Jsem tím unaven vyčerpán co do se držím na noho tak v tom případě potřebuje ho moc odít se jeho mocí jeho vůli zná neboť jsem služebníkem ale nemám k tomu jeho moc a moje se nedostává ne takže když se oděju jeho mocí ano tomu si že se to dělá samozřejmě el takle pak mám zase sílu k tomu abych to vykonal musí mít samozřejmě také rozum. Musím také vědět že služebník je křehký a že toho o z nevydrží nesmí na něho v skládat úkoly které by mu pán zaručeně nesvěřil on ho nechal každý jednejte domu a. Načerpat nově sílu když tam napřed posloužil hospodáři čili nejjistější způsob jak se dostat k moci boží je vejít do. Hospodářova domu. Okamžitě se že v mít uvnitřněni že ano a jak ji si pro tu ti tu bez posty že si pro tu síly ale ne proto abych ji měl nýbrž aby mohl k tomu hospodáři sloužit tam v tom postavení služebníka znovu svatou pozor nad tou vysvětleno že by to bylo proto abych nebyl unaven. Tak i mít nebudu též to udělat proto si pro tu proto abych jemu mohou posloužit taky budu okamžitě tak to je recept na tuš sílu mi každý z nás jsme stromem každý z vás že tady děláte příkon v vjem ale jenom v určitém období které dozráváme ano ale a teď vám to kladu hodně na srdce. Když si mysíte že nejste za ranní i když není ten mi víte dobře období vašich plodů. Aby si říkáte kdy neni období mých tu vodu do dobře vidím nevydá nám. Plody protože vím že neni období plodů a kde okolo vás ježíš kristus tak se odsuzuje řek ses zase k nutí jo protože by se přeceňuje kdybyste vydali když je okolo vás ježíš kristus. A požádám vás abyste vydali plody on moc způsobit abyste vody měly by tady děláte zásadní si bude si mysíte že něco vím z můžete. přitom nikdy mohu vydat plody i když normálně byl by nebyly že to byl malinké ji zázračný člověk. Ale on nechtěli dát on tady byl o člověku který se tímto za zásadním způsobem proviňuje. Že si myslíte kdy jsem modelem nebo není ča a as na to si to neříkám přece stezce všechna moc je u boha všechna hodnost u boha všechna velikost je u boha nejsem veliký. Proč se vám dneska začátku překl jestli si někdo myslí že učitelem tak tím zaručeně není jestliže ale tím je tak že jím není. To znamená dobře že ta síla kterou není jeho nebude si přivlastňovat ten dík nevydal plody rozumí do symbol potože si říkal to v moci přeci neni ono není dělat toho to je to co si každý se říká nemám část a to dozraje se to udělal vůle toho obecně řečeno protože si uvažovat co jsem měl dokud ve jsem vám nevysvětlil vše krista bych vám obecně spojená mu tedy den. jsem říkal že to jsem pod o dotazovat ty jednat s ze s půst jeden ze způsobu neříkal je to jiný způsob ne. To někom vyhovujete v pobytem na semeno říkal že hodná vždycky v mně z ku tehdy když jsem krizi tam totiž mohu tímto způsobem odstoupit snadno od sebe to mi pomáhá odstoupit od sebe. Neboť teď tím se s tou tím dotazem jako prostředkem který odnáší bohu v v budou. Když třebas poprvé touhy po jeho vědění po poslušnosti na mně tam ču. Tak pomocí otázky se modlím k němu a ano správně udělal rád prosebná modlitba. Která se na této úrovni trpí říkám trpí protože to souvisí s učedníky že ano. Samozřejmě je říkám trpících protože víte dobře že když taková krize vás situace na sto na tom beze řek jem že genezaretském oni se to byly. Tak vlastního prosili o to byl zachránil to byl dotaz pane po ty neví již je zaj topíme to beztak právě toto se tato si metoda takže on na mít tady se radil ale říká se potom zloby ale u poslechnu rozumíte to není nejlepší me. Není li že je. To je metoda která je nutná a v krizové období pro učedníka čehosi nevíra kdy žil vedle něho bůh zřejmě spí dělo protože jevit ke krizi nemohl dojít musí to ovšem vykládá špatně že bůh vedle něho spí to z čeho vidí spícího jeho ne v čem neví že by šel za nimi totiž že by nebo před ním šel ježíš kristus tak. Ale spí vedle jeho na lodi bych tak řekl symbolicky. Ale neuvědomuje si jak si ježíš krista by týká co pak nevíte jsem s vámi i když v každém případě je jinak s námi on ne. E. Jinak v tom smyslu to smyslu v podstatném jednou je s námi jako láska více jednou o jen to k o moc jednu zase jako vůle jednou ne po každý nějak jinak. A co ne. V je důležité aby ho ve všech proměnách hleděl poznávat takovou dobrou vůli měl. Když například dejme tomu jsem vrcholně slabí. A to se vám může stále že bude jako v tom byla tam v tom koncentráku tak jsem říkal těm svým přátelům tam. Dneska se cítíte vrcholně slabý pokoření ve bázliví ustrašení na pokraji smrti. Tak představte si že to nejste vy kteří jste v tomto stavu šest ježíšem který se který do kraj přibylo jo. Že že to on který tady křižován protože by to sice neví jezte neoděnou bytostí. Ale kdykoli vizte křižováni volně s vámi křižován jen tak berte to jako jeho křižováním a dělejte co on přitom křižování dělat. A umí budete umět z toho k němu k tomu bohu a co on dělal jeho svého ducha odevzdal boj se přese všechno li by utrpení které tady bylo na průvodci odevzdal ducha byl opuštěn ten pes ty se být spojen jakoby se necítíte ale přesto ducha odevzdal to je lepší je nad a ne. Dotazování toto je lepší ne na neříkám by jsem vám řekl o jedné metody je to nejlepší metoda. Metoda odevzdáni v tom okamžiku krize je lepší že to jsem zraky v plzni říkal že touto metodou to fakticky nedělám protože jsem to tady dělal ale že to dělá kupí jinak nedělám to ani metodu odevzdání ještě v tom něco jiného na ty metody neřešim swámi tady nebo že ho netajil. Ale že by vás to nazval was ve si to zavazovat v co jsou vědění která zavazují když je snad a neužívám nich tak si tím jsem stávám vrácen rozumíte aby vás nerad nadělal z rádce. F. Takže když oni potom ti moji přátelé s tímto způsobem a jakmile nastávalo pro protože na nastával nich krize odevzdávali u toho jo ten na ve svého ducha s tej si život jako to udělal by to žitém krista také zabit tak se měl na vím situace a oni z získávali poznání na tedy všem za zase jsem si devět let marně dobývala nitra do bývali za jednu vteřinu. Jsem se nevede dobýval kde protože ten ti si tu naléhavost ne ta naléhavost že to musí být. Tady opravdu musí být vždycky potřeba potřeba dotazu potřeba odevzdanosti a jestliže se odevzdávám předčasně když ještě nemám potřebu tak to neni praví do ze zdání že by to nikam nevede to je řekli květy z mu když se dotazu ale mám potřebu je to zbytečné dotazování je topit ani čas je to z nehodnost slovani této metody nikam to nevede k i to musí vých ale vnitřní potřebě proto vám říkám začat tuto nebude jinak než že v období kriste bohužel se tu potřebu. Budete pociťovat v o od on v v to či o co jsem s. Především bych chtěl říci že člověk mít nějaký řád hodnot ten klasický řád hodnot který vede k přechodu. Z tohoto pomíjejícího života za tohoto život ta dával. Je uveden v otčenáši upozorňuju vás že je to modlitba prosebná. Takže to není nejvyšší způsob modlitby je to nejenom v či jed požadavků které člověk nás plnit. Aby mohl vědomě přejít ne po smrti ale zde na světě do věčného života a ježíš kristus opravdu jenom přišel k z toho důvodu abychom my byli jedno s otcem jako on tam řekl svým apoštolům svým učedníkům a tak když začíná třebas v tom otčenáši. Modlitbou za při v království tvé buď vůle tvá to dal tak končí a neuveď nás pokušení ale zbav nás od zlého a tak dále. Tak. Jsme si velice podrobně vysvětlili to první při království tvé a tak dále ale málo podrobně jsme si že mi to nic neuveď nás pokušení zbav nás zlého. A to z toho důvodu že své. Se nedostavil o tak daleko že totiž nejsme ještě s výkladem za daleko abychom mohli porozumět. Tomu neuveď nás v pokušení a proto. Musíme si dneska trošku předběhnout události a umožněn vám pochopit ten konec s těmi se dostal taky k tomu zbav nás zlého ale aspoň neboť na s pokušením když by ve čas pojem váže na vaší a pak nebo kdesi dobude srozumitelné taky na mém způsobu výkladu jestli budu moci skok z ega. Tak především bych chtěl říci že všechna ta při si ty požadavky které tam ježíš kristus vysvětluje nebo ten předkládá člověku v otčenáši to jsou požadavky které jsou seřazeny to znamená třebas příkladem jestliže své modly tím za to při království tvé tak teprve pak máme. Fakticky právo uskutečnit buď vůle tvá. Nemůžeme se módy buď vůle tvá při království tvé to není náhodné rozumíte protože. Jesiže si přejeme aby přišlo jeho království tak. Teprve když si to přejeme tak jak si máme přát především ne on říká hledat království boží z čeho to neni nám přát ani ale to je v tom je to protože rosy jinde v. To obsažena. To potřeba člověka hledat především králoství božím a jestliže tohleto splníme tak to. Pak můžeme si přát máme právo si přát aby se stala vůle boží jinak. Co je vůle boží si cely dějinné ale jenom řek bych tak prostředečně. Každého kdo si nepřeje především království boží tak u toho probíhá vůle boží přes přírodní zákonitost. Které my říkáme třebas oko za oko zub za zub nebo přírodní zákon je nebo karma nebo od z od nebo něco takového tak tomu říkáme. A to je velice krutých způsob. velice krutých způsob zacházení takže se nedivím že indové říkají každý do tady máme spočtěno na tom světě dokonce počet kde chu o vás. Dokud je prost seno našem stole. Tak můžeme jít za jakmile se do uklidí tak se musel úklid jimi takhle nad projdou když vidím ne dlouho padali v těch přírodních zákonech a přišli na to že je něco tak po jako karma osud existuje samozřejmě to je jenom nauka která neni všestranně vysvětlena ve že by indové o tom nevěděli o tom že stavem před není ale je to na oka po podali za vana organizovaná pro li tam my jsme se bohužel chytili této formy o dali do. Na a takže v tom není celé pochopení zrovna tak když se nakonec se přeji do protože všechny ty části modlit protože ten jinde vysvětleno když se nakonec k modliby otčenáše modlíme neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého tak. Nemáme právo chtít aby nás zbavil o zlého dokud dokud nepochopíme a neřídíme se podle toho neuveď nás v pokušení. Rozumíte to to teďka jsem vám vysvětlil že všechno jedno na držen závisí. A kde ten se li by si to všechno teďka z toho vidíte prostě to nebudu dál vysvětlovat na to není čas. A doufáme se k tomu dostanu odlišné tak že mi to připomeňte když tam potom ještě zbav nás zlého na ko. Co. Tak teď se pustím do toho neuveď nás v pokušení především velmi velice ve zkratce teď jak nás může pán u vše výše dobrých ano samosebou o je tady pokušení dvojího druhu pokušení řek bych satanovo a to je pokušení našeho já. A o to metám pokušení boží které je ve které než vychází z našeho já. Nevychází ze zařízením které se nachází za naším nebo k které vytváří prostředí pro život našeho tento vesmír je totiž prostředím ve kterém se řídí našemu jiná protože to naše může v něm se rozrůst tam může do tu do takové formy že v rozvinuté formě může ze sebe vydat život věčný je toho velice snadno srozumitelné když to představíte. Je přírodním zákonu jedině zralé semeno může. Ze sebe vydat novou rostlinu nezralé ne tak taky jenom za na ale vám může se stát předmětem dalšího pokroku směrem do věčnosti bez toho za raného vám to nejde jestliže si. Toto máme myslet si k podrobněji tak nemůžeme na tomto tématu to učinit ale musíme to u sme si pomoci jiným tématem o ho marnotratném synu jesi to budu stačit tak ještě i toho dopoledne řeknu aby chtěl aby se toho měli co nejvíc napást cena psáno aby se přitom o potom o proto vás tím co jsem napsal za sto psal delším způsobem a vono se tím také někdy zase ta podstata věci. A takle aspoň vynikla ta podstata věci která v tom a teď jestliže se modlíme neuveď nás v pokušení tak musíme vědět koho koho na s uvádím a jakým způsobem kdyby totiž nebylo zapotřebí aby ten kdo žije na určité úrovni se musel. Plně soustředit na tu úroveň na které žije abys mohl vytěžit maximum pro další rozvoji tak by nemohlo vzniknout pokušení od pána boha na to světly. Že když například rostlina. Žije na tom svém malinké nich tečku a vydávat tam svědka pod atakdále a nové rostliny. Tak je to tak zařízeno že nemůže šilhat po nějaké jiné květině která prodělá obdobným v ale jiným způsobem než ona a nemůže se říkat tak to na tom líp mech se mr tomu než třebas kom malinká dál. Tadyhle. Je to tak zasít ženo aby každým zase místě musel být maximálně soustředěn na toho co právě prožívá. A aby mohl být na to soustředěn musí podlehnout velkému pokušení které pochází od boha že to co vidí v co žijete trojjediné takže potom je velice obtížné aby se z toho dostal dál. A také není správné aby se chtěl dostat dál dokud není zralý on se může vše jak o tom poučovat dříve ale. Pořádný krok neudělá dokud není zdraví vzor zralý úplně dozrávají dozrálé semeno. Ovšem je ta do trvalo st v tady v tom toho v této oblasti něco jiného než co vyžaduje čas. Jsem se že to závisle tolik na času jako třebas zrání semenem na poli tam na hle zrání probíhala ne za jiných ale za obdobných podmínek. Abychom si museli velice dlouze vykládat symbol času abychom porozuměli jak tam čas při tomto zrání funguje jenom symbolicky. Třeba jsme si často říkaly a dokonce i včera. Jakým způsobem čas pracoval pro člověka kterému bylo řečeno že se ještě tolikrát vtělí kolik těsto listů na stromě tak z ramakrišna jak ramakrišna řekl ten člověk se zaradoval takovým způsobem že okamžitě zrušil všechna na se li si vtělení je to hezká aba a chováme kravám ale je v tom kus pravdy že totiž čas tady ne hle žádali není třeba prožít při nějaké životy proto na to. Jako metr i na bychom to říkali v pomocí nějakých převtělování protože u koho se může splnit ne hned zde již kristus to jasně ukazoval na maří magdaleně a od pro věr na všech ostatních konečně na svých z těch všech učedníci které si tak z prostého běžného života najednou udělali skok do věčnosti během života nebylo k tomu k překonání těch toho úžasný prostor bych v tom řekli symbolicky vůbec žádného času. Třeba a nebylo třeba ani žádného prostoru který by se musel překonat nikam nebylo třeba dít. Proto aby se to stalo i ta nebo třeba putovat to to váhání kdo vnitřní záležitostí. A to následování ježíše krista rovněž bylo vnitřní záležitost. Takže my podléháme tomu velkému pokušení které stvořitel musí na nás uvalil že toto jediné tím jsem u stáváme samozřejmě většinou nevěry v ní. A to do doby než že dozraje nebe. A to nám jde teď o tom jakým způsobem urychlit to dozrávání. jsem si vědom toho že poučením samo jak si je tady provádíme u urychluje. To dozrání ale jenom do míry do jaké člověk se ztotožním s tím co slyšel. A musím si co o z totožný z nad jaké míry je ochoten uskutečnit to co slyšel aby jaké my li do také uskutečňuje. Že to co slyšel neuskuteční nebi trvale do uskutečňuje takto zbytečně přišel naopak on se tím velice degraduje odsuzuje. Jako třebas co řekl ježíš kristus o jeruzalému kdybys věděl že ano a odtud jež se ty jeruzaléme tím že nepřímá v to učení že krista a ne z nezůstanete kámen na kameni a tak to je také s každým člověkem o němž ježíš kristus říká když nepřímé to co je obsaženo některé fázi kterou vysvětluje že bude uvržen do temnot vnějších kde bude pláč a skřípění paty temnoty vnější to je náš svět v něm musel. Tento svět ty jevil buď jako smrt. Dobra jako temnoty je pláč a skřípění i když my. Třebas to tak ve cítíme ale jakmile se jednou s kristem ocitnete na druhém břehu. Tak tohleto místo budete vidět jedině jako místo vlásku o pláči jinak to nehodíte jinak my vidíme to jako místo pláče a náš jenom když nám teče do bot jak se říká a jindy je si v tom na dokonce nebe víme co čte by je tragická záležitost to je součást toho velkého pokušení které od pána boha protože se přirozeně poutáni k tomu abychom byli co si. Mi na to co prožíváme. A jestliže vám někdo radí nějaká duchovní cvičení které která vám o ruší toto soustředění na toto jediné co by vnímáte ta vám radí chyby kdo například říká musíte se zároveň modlit a zároveň dělat svoji povinnost to je nemožné. Vy musíte umět svoji povinnost převest na modly do udělat modlitbu ale nesmíte děl dvě věci najednou to je správný způsob pravdy. Ale nad že se jednak modlili a jednak pracovali to nejde jo. Ježíš kristus taky říká modli se a pracuj jedno za druhem k o plat ty dní spojení ano. Svou řádné jedno za druhem znamená začátku neumí člověk to udělat jinak než bo že se modlí nebo pracuje že při žádné práci tam by mat by modlitba rušila a při žádné modlitbě by vás z práce rušila proto v klášteřích je vynechávali práci a v práci kdy necháváme modlitbu ale musíme vět být vidět její proč to tak je protože to je součást jsem řek bych obrany. Proti tomu velkému pokušení. Které nama tes proč v tom že musíme být soustředně na to jediné vždycky tak je to všem ježíš kristus říká že člověk přes jedno co je postupně. Z za věčností a potom vlivem toho si na cení se jeho život celý stává modlitbou to přestává být. U samoúčelné toto mám udělat a tak dále když se stávali doby na kon dokonce i povinnosti od vidím on je to to to bylo jenom vůči bohu a proto on mohl říci o proste rodiny to si nemůžeme dovolit takové věc dokud nedorosteme k tomu vědomí že mámy jedinou povinnost vůči bohu. jiné povinnosti neexistují. Ale ta jediná povinnost vůči bohu spočívá v tom že máme povinnost především na království boží. To by byl u od k tomu prvnímu ten pro v ale když někdo řekne třebas buď vůle tvá a co si přeje si to přeje si tu vůli boží a proto jestliže si člověk třebas ve předsevezme aby se stala vůle boží. A ona se děje s potom a on to nevydrží tu vůli boží tak je to jenom protože jsem si že jsem vám říkal že tady existuje nějaký řád hodnot který na ty když upozorňuje že když si nepřejeme napřed především při v království tvé tak si vůbec nemůžeme přát nebo je to nesprávné když si přejeme buď vůle tvá protože předbíhá máme ten situaci vývojovou když nedospěl. Vývojově k tomu abychom především si přáli při v království tvé a k tomu pracovali a proto nemůžeme si přát vůli boží nebo když si přejeme proti když tak vždycky musíme narazit na stěnu odporu pokud vlastního které nesnese tuhletu vůli nemůže u ne z je to pro člověka neúnosné staví k tomu chtěli nějak lidsky definovat samo co se nedá pos. Jenom vůli boží tak to se kde bychom mohli jednoduše věří že jeho vůle je chce je spočívá v tom abychom přešly v zase do věčný do toho věčného života a pak se potom samozřejmý divíme že vlivem toho když si přejeme vůli boží a zase se uskutečňovat tento věčný život v nás. Samozřejmě především a neděje se to tak jak těla bychom si nepřáli protože my nevíme neznáme ty zákonitosti toho uskutečňování věčného života a tak třebas si to vůle boží odstraňuje z naší cesty překážky napřed které stojí v v cestě na to je především sebeláska a všechno co s tím jsou vyšší vlastnění a takovéhle věci na atd. Čili je to o stávání ve velkém a to potom těžce neseme. Ovšem jsem říkal že potom na toho pokušení spočívá hlavně v tom že člověk je v pokušení považovat toto co tady vidíte jinou zkušenost skutečnost to je tedy hrubá řečeno všecko ale s tím souvisí s stovky tisíce milióny drobných jiných pokušení tak například on způsob myšlení považuje za jediný správný způsob postupného dobývání zkušeností bože. Správný a. Myslím nedop tím nedovoluje aby jinak. Přednostně byl poučován protože klade se příliš velký důraz na to postupné chápání tady vidím jak když například váží třebas když tady vším co jiný el to postupné chápání věci jak jak vám to dělá do před ve na to zvyklí ale to je způsob chápání které ne pořád se ještě. Pohybuje v rámci toho a. Uvádění v pokušení na vás tímhle tím uvádí v pokušení že takhle by to mohlo jít pořád dál a to není pravda. Takhle to jde moc málo dál od máma dal. Protože pravý způsob chápání není postupném chápání nýbrž chápání. Najednou. Ale nikdy si že než stěžují tenat toho že jsem nedostatečně co vysvětlil protože toto vysvětlení které se vám dostává postupným způsobem. Je začátek. Něčeho někým nějaké ho pochodu který končit uskutečněním ano. A jelikož ale je daleko pohodlnější něco pochopit než to uskutečňovat tak obyčejně vzniká z dobrá snaha něco ho něčemu porozumět a končí toho. Nikoliv uchopením za pravý konec věci nýbrž to končí uspokojením že jsem tomu porozuměl. Toto uspokojení jsem tomu porozuměl za následek. Ten který je mu o které mluvil kristus že za mnou padlo třeba na nebo rodnou půdu nebo na skalou kde bych ve vzrostlo a zase zahynulo potože nemělo co řek vláhy. Tohleto co tady říkám. Jestliže nemá bez nějakému sebe trestání to ještě vysvětlím to na to musí se ustavičně z ale v atd z muss že to uskutečňovat musí se to pochopit a musí se zatím žít tak to nejsou vědomosti podobné matematice že když ne se na určité násobil k oné násobí te není to trestné kdežto tady se naučte tuhletu násobil ku ale nás co víte. Tak by tváříte kde pak poli své bytosti když jedná jeden pól rozumí vědci a druhý pól toho neuskutečňuje. A tento ta vás spor přirozeným způsobem tím v je z ladění to je přirozený proces který probíhá bytosti že hladiny se hledí vyrovnat a tím se tekutiny začnou přebývat. Bez našeho přičinění protože je tam jedna hladina vysoká do vlády na nízká pak to přelévání se nám potom jeví jako třeba události které nás nutí k tomu abychom uskutečnili to co nám bylo vysvětleno. A je mater mysticky charakter určitého násilím nebo určitého utrpení a to je to co vám nepřeju. Abyste nemuseli trpět protože všechno tohle to co nám ježíš co z vykládá a nedělám nic jiného než se snažil vyložit jeho nauk ku. Se to všechno vede k tomu aby jste pokud možno bez kristově procházelo cestou protože on nám nabízí tu před tebou a ty ji za mnou tohleto je to symbol samosebou todleto nám nabízí to znamená my nemusíme i to před kristem veliká výhoda a v kde ne a že za ním čili. Že když nám teďka tady třebas vykládá o tom co od nás chce tak to je toho čím nás před a jestliže my za ním nejdeme. Tak přirozenou cestou z bloudíme rozený způsobem bloudíme a my musíme hned jak slyšíme jeho slovo hned se za ním dávat. To on vyžadoval velice striktně todleto i když třebas se ohled než od bohu když o to jež tak se proviňuješ ano. Jak při totiž rod ruku na tak my ji začít orat to ona chce nebo jak za volám tak musíš musíš zkrátka. Jít za mimo hlasem nebo dokonce krajní případ jako si včera říkali k pro my třeba když že ty se považuješ za strom který ještě nedozrál a který ještě nemůžeme s plody. Ale du okolo tebe a nutně abys vydal počet ze skutků u svých. A tyto chápeš jako by být jako me volání pojď za mnou. A ty řekneš nejsem připraven tak se odsuzuje k tomu. Že u s než v ne jako ten příkop u kus byl na cestě a tohle to odsouzení. Prosím je tím největším utrpením které si člověk sám na sebe. Obává že jsem ještě semen do boje dělo od zralosti třeba na tak děl samozřejmě že člověk si myslí osobě jenom protože to pro něho pohodlné ale že si myslí že se taky zná nějak. Žen ještě dozrál anebo když se dívá na jiné lidi jak si říká co on všechno potřeboval prodělat aby dozrát nějakému třebas nízkém stupni uskutečnění a toto všechno neprodělal nebo to nemám za sebou a proto si nemohu dělat nejmenší nadějí že bych mohl poznávat jako on. Tak tohle tom nejsou způsobily jakým se poznává zralost zralost může nastat bez ohledu na to jaké mám zkušenosti před tím jedině jediným způsobem a. Že se kdys onou jinou pro přijetí vyšších věcí. A kdyby zaseli jednoduše né. To by věta by řekl tato disposice tato připravenost pro přijetí vyšší věci spočívá v tom že se umim vyprázdnit od toho. No čím jsem byl dosud plný. Takže když například řekněme te se tady modlíme neuveď nás v pokušení tak nejjednodušší recept proti tomu to abych abychom neupadli do tohoto pokušení by byl. Že bychom se vyprázdnili od vědomí tohoto světa že bychom přestali si u věnovat že toto je svět který je tu pro nebo pro lidi nebo tak něják. Jsem to by samozřejmě se muselo stát za těch podmínek že bych neztratil vědomí že bych sice si přestal uvědomovat tento svět a ta budu musím nicotou na si tento svět ale při tom neztratil vědomí a při tom neztratil nic z toho co bylo před tím řečeno v tom otčenáši a nejpodstatnější z toho co v otčenáši bylo řečeno je kde ten při království tvé jestliže mně z by je i ke konci této modlitby v. Bojuji proti tomu pokušení od pána boha tohleto při v království tvé by si to vem. Na ta touha jest mně z by někde po jeho království tak pak mohou se klidně zbavit pokušení že toto jediné co sis a nebude to pro nebezpečí že se vyčistí jenom a že tebe čisté komu ky místo jednoho satanáše který jsem si byl sám tam vstoupí sedum dalších protože mě. Chrání ten směrem ven mysli. Ten směr me touhy temně vlastněna plně se to prázdno ta pravá prostota zvláštní povahu. Že totiž šel mě. Chrání tou na s měrou vadnou pouhou do věčnosti před pádem cizích živlu. A no. Tam prázdno ptá samozřejmě se může nějak uměle vyvolat ale nejsnáze se vyvolává tím že vrcholně touží. Potom co ode mně kristus chce poté věčnosti po mně samočinně by prázdní vně. se hle do představit že člověk který třebas toužebně na něco čeká velice toužebně že bych se přitom třebas co rozptylován nebo že by se nudil nebo že by měl čas by se za něco jiného takže jestli třebas člověk takhle umí toužit tak se mu nejenom neb pletou jiné myšlenky do toho nýbrž ani se mu ani z si nemusí jak pracovat čas. A i zapomene na čát zapomene na to věží opravdu se dostává do takové prázdnoty která naplněné jenom touhou a tonete ta plodná prázdnota která mně umožňuje překonat to obrovské pokušení které spočívá v tom že toto považuju za jinou skutečnost. Jsem když že je to pochopitelné i z toho hlediska že i moje dokud šel jsem nerozvinulo výtečně dokud zrozeno protože tento svět. Tento život z vůli tak pořád touží po něčem dalším ještě toto nemám ještě tamto rama při tím ve tím nejsem že a tak dále a to je dokonce zprávy pokud tím ten člověk roste v to je. Potom těžké jenom na konci z toho nějak při někam jinam v ale dokud v to znamená pro člověka růst tak to není špatného pokud ale to ve znamená pokud si potom pře jenom pán mu dává aspoň zdraví tak on se dušoval z jenom ten stav ve věta chce která jednou bude muset končit. Jsem proti vegetování vůbec proti tomu nic nemám ale nesmíte být samoúčelné mám pro tady vegetovat třebas po padesát let jesiže chci pořád. Přejít do toho věčného života a nemám právo o vjem v tom jenom na sebe ani na minutu život ta že si tohleto nepřežilo jenom za takový to podmínek se překonat to velké pokušení. si začnou přát něco jiného než pomíjející věci že li jak jsme si říkali včera jsem těhotný něčím jiným. Než pomíjejícími zárodky. Nám může být těhotný tak že z toho zrazuju i dítě které kterého se zahyne mohu být také těhotný tím že si zrodit ze sebe něco věčného pod tělo přes je ten blahodárné zatímco druhé těhotenství kdy si přeji zrodit něco pomíjejícího do určité době blahodárné protože mně pomáhá k rozvoji mém ne individuality ale po určité době je. Velice zdržující. Kdyby čím s ním z tohoto pramene božího je toho že si myslíme že jsme my činiteli nebo mi především nečiní. Tehdy te ten ne řek bych je nejdokonaleji vyjádřen ve zkratce obsah toho velkého pokušení. Že totiž my tady všechno zařizujeme co si z toho pochází celá řada. E nepříjemností utrpení starostí zármutku radostí. A zkrátka takového víření city as silami nakonec že vůbec se nemůžeme ustálit na své cestě do věčnosti. Kdežto ten se nad tím. Patrně začal ji tou správnou cestou tím že jednou možná a omylem možná nedopatřením. A možná vlastním přijaty protože tady se vlastní těl na doporučuje milosti je dovolil pánu bohu aby tomu člověku ukázal svojí moc. A aby mohl sám v něm působit. Kdybychom pánu bohu dovolili aby v nás sám působil třebas jenom na chvíli. Tak bychom byli svědky toho že z tohoto okamžiku přichází vycházíme zcela proměnění. Pže nevychází by odtamtud nikdy takový jak jsme tam vešli. To je znak působení božího že jsme do bolely pánubohu osoby nejenom přes naše to taky působí nýbrž bez prostředně. Bez prostředečně. Jak se to dělá na to je taky návod samozřejmě který známe těch svatých to se dělá tím způsobem že ten svatý se praví část a to vysvětlím odevzdával sto pro cení mě. Bohu říkám v pravý čas znamená když se teď odevzdávám a nemám k tomu důvod abych se odevzdal nemám k tomu logický důvod aby se na tak to není pravé odevzdání. se mám právo odevzdat nebo správně se odevzdávám teprve tehdy když mám tu moc se ode síta. A kdy ten důvod mám že například něco chci od pánaboha třeba život věčný. A se přesvědčím o tom že není v mých dělá v v v tento život věčný doby v k v. A jestliže mně přesto zbyde touha. Potom věčném životě tak v tom momentu mám právo všechno od s. A to potom za nás to je setkání s bohem. Vždycky ukazuje na příklad budu ku aby do ko za například křesťanských světců protože jsem tam u toho buddhi je to zvlášť názorně ukázal do zachyceno ve stále měl on to udělal se do wattse sled se snažil od toho aby dosáhl svými silami a za pomoci lidí toto poznání věčného života nepodařilo se mu to. Ale nepřestal toužit jenomže u znal že všemi prostředky který kterými se pokoušel toto dobýt tam nedostane tak se vyprázdnil od těch prostředků přestal v kterýmkoli z těch prostředků ku se du ale bylo mu touha a to bylo to pravé odevzdání praví oka a při když vyčerpal všechny lidské možnosti. To nevyčerpá všechny lidské možnosti nemá k tomuto právo totiž nemá to ten ten spojovací nás se letem. Bezprostřední spojovat následek jako v tomto případě to u toho buddhi mělo takle to je asi. I jakým způsobem se člověk o tom dovídá v tom okamžiku toho vyprázdnění kdy bujet touha že bůh činitelem. Totiž že totiž do bůh o ho kupodivu především zbavuje. Jeho samého toho č u věk a baví jeho osvobozuje se ho od jeho já. Čili neukazuje musel dale. Nýbrž ukazujeme jak se musí zbavit toho které se postavilo na místo boží a hrálo syna stvořitel králi za rosy nají jediný ho činitele rozumíte a tohoto pocitu ho zbavuje fakticky. O zabraňuje nemohu aby si osobě myslel jsem činitelem ano. A to je kroku ta zkušenost kterou si obyčejně když to co zažívá poprvně neváží visí si s po ve jsem se nesetkal jenom jsem zažíval ohromné utrpením že se musel přestat být že jsem že se na chtělo abych neměl postavení boha na tom prosím on co tak klade by byl samo svou ale bez prosty se na něm chtělo aby uznali jsem vědí bůh a ne ty jako dosud si si byl. Protože tím se se staráš tak si hraješ na pána boha a on potom když když deme dál tomto stavu když dovolíme nebo aby způsobil dál a tak je to tak on nám dále oka ze že on jediný cesta dál. Že to proto ježíš kris mohl říci co vám chybělo když jsem s vámi chodil s s a nebo se s o stará a to se ty rodiny které oprostit ti ti měli o své postava od svými chodit na tak na protože z toho o vnitřní opuštění pro v je to tam znázorněno v tom být větší opuštěni strašně málo proti tomu to vnitřní. A o nás tomto stavu učí tomuto vnitřnímu opuštění že zevní život že není li je nepoznají vůbec jezte co opustili. Ale to máte z cela nový poměr protože on je potom dárcem všeho nová ne vaše starostlivost. On je on je činitelem ve všem a tak dále to nebudu tady rozvádět před tou představ který je za tímhletím základním pout. Ono jedním tou je začátek překonání toho co po pokušení a o nás právě vede k tomu to abychom takhle k tomu a pokušení přicházeli takže mně teďka zbývá jenom že ty a to z ba nás od zlého v protože v tomto případě jediném do tam při chápete sami máme právo být zbaveni od mého. Jindy ne. Protože v čem spočívá to zlo protože si ty věci dělat sám pro sebe a jakob pán bůh. No jak to může dopadnout když se v jsem bohem to je pochopitelné v tom v tobě veškeré naše utrpení by si neuvědomil že jste si hraje na pána boha a nebi viz není ano. nemám přitom vůbec nic proti tomu aby se střední dokonaleji snažili ještě věci zařizovat jako byste to sami měli zařídit proti tomu nikdo jim nemá proto vám pán oděla ostatní se jako schopnosti které máte lidské rozum světlo rozumu city na tak dále abys protože zvali ale by to musím zažívat bez starosti protože víte že jste jenom prodloužil záruka boží. A protože kdyby do ti ruky nešel z něho s kdyby než za tam síla z něho že ta ruka je. Nese smrtelná že ta ruka nemůže stáhnout ani ani prost dano s tímto způsobem sebe z jeho bude nic neděje jedoty víme do ruky kde jeho síla ano a že by to všechno před spisoval rozumíte a. Tímto způsobem tedy k mohu potom lépe zařizovat věci pod co přidám bezstarostně. Dokud mi tam do roky symbol ta síla od boha kde tak to mohu zařizovat ale věda když vám přitom starost tou si začínám zase hrát na pána boha.. Chápete kdyby člověk jenom tohleto dokázal bezstarostně jednat aby se dokázal dokonaleji všechno dělat protože by ho nerušila starostlivost a neb od co by v také by uváděn do nějakého utrpení. Do nějakého zla zloby na něho vůbec jsme způsobilo protože zlo působí jenom do ho. Vzkříšení no on byl vnitřně aspoň po momentu by takle žil sbohem nit jest při všem a kde vzkříšení jsou odděleni jak tam symbolicky mluví v při tom posledním soudu od těch zlých pro zlo tam nemá vůbec žádnou funkci. Jsem to zlo jenom do doby dokud člověk není vzkříšen. Tak jestliže ježíš kristus osobě řekl jsem cesta pravda a život. Na pak nám dal tedy právo chápat sebe jako cest to právo máme. Protože kdyby to byla cesta o které by řekl jsem cesta nebylo to nesmíte nic vědět že jsem tak nevím co bychom o nich si oni si mohli myslet že jsem použil za začít se nepochopili že to co on žil a to co on říkal je cesta. se řekli jsem cesta tak jestliže to co on prožila to co řekl je cesta v protože jak kde byl na věčnosti to není cesta a to co on prožil vět cestám. Tak my se teďka vysvětleme čili to není hřích jsem to na to máme plné právo ovšem je otázka jiná a jestli. Se neprovinil me tím že znají před cest se oni neubírá ve ano to je jiná věc to samozřejmě se proviňujeme protože v svatý pavel jasně řekl. Pohanou a křesťanů dokud jste neznali zákon nemohli jste řešit ano této sice není zákon ale jsou to zákonitosti cesty toto objevené zákon ježíšem objevené zákonitosti cesty které před tím nebyli takle detailně ani v indii známy. A když my se s nimi seznamuje me te. Tak samozřejmě jsme tím vázáni prali se otci pro si na to upozorňuju že ježíš kristus řekl ne jeho je sladké břímě je lehké nelekejte se toho následování protože není krásnější a radostnější cesty na tohle ovšem musí se lidově řečeno se k a dobro. Všechno co vám tady říkám musí být cele pro kánon jednou vlastností ke které jsem kdo o ti která musí být vůdčí přes všech těch ostatní co s tak kte poslušnost jestliže jsem slyšel hlas se tak ho musí být poslušen. A on potom taky může do slyšeli moje hlasy janovo těch of přít ano ale to slyšeli hlas pastýře a podobně. Protože jsem moc rád že si myslíte že jsem přišel a o mám a že to říkám protože toho vás to by ne za vás ví. Kdybyste měli ale dojem že hle že tomu trošku jinak tak by vás to velice zavazovalo ten a pro svoji jem s. Pro usnadnění svého života a my se dnes si jenom protože ten dotyční tedy vám to vykládat to vykládal ze svých vlastní nic jaký by to vás potom nebude zavazovat rozumíte. Ale si osobě myslím že to z vlastní světy jimi dělám čili pro svět todleto závazné a musím vážit slova a nemohu si dovolit. Třebas říkat něco co by odporovalo v pravdě jak přít poznávám a jak tady nevykládám názor viny nýbrž tady vykladám zkušenosti které jsou postaveny na vědění a nikoliv na názorové jen tříbení které s a na také samo ze nekouká do člověka ale nějakou roli. A to je jenom otázka. Před kladu která způsobuje že to není dokonalé podáno ale není to otázka vědění které zatím kdy jim zatím nemůže být jiné než dokonalé co je zatím co říkám ne to co říkám dokonalé ale to co je za tím je dokonalé a to z toho se vám to mám přístup ano a proto je to pro vás zavazující. Promiň temně v z s a musel musel dva taky chvilinku o jsou věd jsem spolehneme li se na protože on zná cestu tak mu ani ji neznám můj případ no tak tím ho jsem na jeho na tebe lid tím se ho být sebe ví. Kdybych znal taky přesto on znal taky přesto každý poslové em tak bych neměl ten ne si sebe že ale protože vůbec nic o tom než k a on vše z koho se ho musí na každém kroku držet buďte rád ti a jsem taky rád že jste přitvrdlý. Rozumíte vážně to je výborná věc protože ne kdybyste byli ti třídní tak by pán ježíš vůbec nemoh mu by k moudrým tohoto světa nikdy nemůže. Ten kdo si myslí si osoby něco ten vůbec nic neví říkal sokrates. A sokrates věděl žení neví a jaký dobyl moudrý ta. Protože jakmile se začnete přivlastňovat jeho znalosti jeho vědění v tu chvíli to ztrácíte v tu chvíli z jeho pouští te. Že by se ho nedrží víme jenom v těch návodech nebo nechce na to bylo před drželi jenom návodů na cestu protože tato se viklat jako cestu všecko. Ale on chce abychom se bez děly i jeho pravdy a ta pravda je v něm nikoliv že nás ano abychom a o nás chce abychom se do žili tak i jeho života a ten život její jenom na to v něm a nikoliv v nás držíme li se například svého života. Takle spíme nadto bychom taje byli co nejí vyjel aby dostali měli co nejlépe nadto si atd tak dále nic proti tomu nemám ale to nemůže stát na tak to nemůže být v první první důvod proč tady jsem to v tom řádu hodnot je někde pro střed tepla když když tam na sto právě ale není to na prvním místně. musím především dělat království boží a tímto způsobem se držet jeho život ta a tak protože. Jeho věčného života se nesmím počet jeho věčného života. se nesim pouště se vy jste pravdy čím jsem hloupě již i s čím se nad jenom závislejší tím je to lepší že jsem potom jako dítě atd to vám předložil jako skvělost. Že budete jako děti tak sebe protože vámi ky protože váš pojednat to u dítěte převod kdy vše to vy všechno zprávě dal řídí že to je ono a to víte bezstarostné dokud se drží toho času a tento stav se u vás navodit a pak taky samo jsou rozumíme cestě jaký rozumíme že maminka tomu rozumí že ona by kam vede se no to je úplně opačným způsob jednání myšlení a nikdo na vás nepozná že vůbec. Nejste svobodný protože vás uvidím vrcholně svobodný od nepozná že jste úplně byl že se budete připadat jako velice chyb který na protože se o před se o chytrost o moudrost boží opravdu boží od jeho život. Ale nebude to mít ten následek. Že nikdy nespí ne protože do do nebe které je že to není vaše ale jakmile jenom maličko a. Na plete potom a řeknete pak toto bych chtěl mít toto pak nebo že do její z ky a a všechno sestra. Protože toto nemůžete nikdy mít v ten na rozdíl od toho co tady všechno nabýváme v tom co je to stane. A bývá toto je pořád boží a to je tam velikost našeho přebýváním v nebi že všechno co tam máme atd touž můžeme zde na světě. Že všechno jeho že nás to nějak nezatěžuje to je tam míra svobody že nic nemám proto pro stavení chudý duchem jinak by tato byla z ono neměla vůbec smyslu. Ta vás smyslu od začátku a dokonce že jsem zpočátku čí a chudší neboť jak je svatý pavel řekl se musím ve třeba aby mohl ve mně žít kristus to tad. F.