Karel Makoň: kotouc-C02-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Na toto proč je ten stupni vývojovém nás kupředu nevede nýbrž pro způsobil stagnaci a již na tom ještě lepší ne tato způsobí pád. Či kdy musíme přibírat nové odosobňovací prostředky a to je zajištěn ten to je i jistý prostředek jakým způsobem člověk může každý den udělat co jim modlitbu živou než stereotypní. A je říkam. Udělat něco nového přes něco nového to je to zač je jako by o plně zračil v tak se tento dojem je den dovím vjemů bohu tento den a žiju pro něho tak by to od první den kdyby to byl s ty jen když visel na sto nikdo jsem takle začal a zkrachoval jsem v tak bych zkrachovala na ho on si za do se stokrát zkrachoval na této dovede zapomenout velikou naději na vítězství a ještě dovede tak vůbec nepř kte. K tomu bohu protože si může tam maří hledati z krát zkrachovala jsi ne za že žádný ani život než ten život který žila ale ona přesto šla s mu to ale to kolikrát vyšla tomu ježíši v protože je to bylo okamžik stroze do ti to musela se prodělat pořádným bohy když tam na na takovéto věci najednou tak by mu svatým je ten že říkal že synem božím a to byla troufalost to se stane co se byl v na a ne my todleto musíme nebylo. A co jde taky si musíme říci proč nesetkáváme s bohem protože to byla noha onoho protože. On nás miluje marně jelikož nenachází odezvu naší straně či musel si znovu do musím dokázat jako on lásky atd tím se tam dostat. Jít. Tak mám tady dotaz ona osudovosti se říkala s je tu že při běd si z toho osud době člověku v čem my a pro zrození z ve a na žes ty. Je tedy jak tohle tam při na to platilo kdysi kdy to bylo vysvětleno obecná kdo nemají je pak jsem ne. Tak proč není ten dojem že by mělo být doplněna tím co řekl ježíš kristus. Protože to uznávají za avatara za vtělení boží a říkali že každý avatar nese něco nového do cesty k bohu a že jej nějakým způsobem usnadní a bych řekl že ježíš kristus kromě jiného usnadnil nejvíce tu cestu do mu tím. Že to je málo proti osudovosti proti ničemu tak nebylo dal se ostatně jako proti osudu prosím vás on to ukázal na takže on když například. Nad ona vědomi. Když třebas kde matku stačí si ji zemřela manžel musím sis jeho po toto nepatří k lidskému způsobu myšlení na kterého ta si tam dana ka o osudovosti pak i nic byl zasvěcenec by pak do takového mrtvého šel z bez hnutí brvy. Kor takle plačící matky aby se vůbec se málo protože když je převtělovat na tak dále. Ten ježíš kristus to asi všech od také věděl ale bylo vůli líto matky a proto toho není ve si na vzkřísil. Když se ho tady třeba u toho chromého od narození te. Proč je od narození chromý zdali proto že se pro byl byl tam tu nabyl jen kdybys doby kdy do kdo není než od narození v klamy anebo zase do ani jeho rodiče je. Tak on říkal ani to ani ona nená pes po plně obrátil na nebi to náš pojem osudovosti. Ale toto přestalo proto jsem to pro větší stalo by nebylo by to řekl jinak poslal aby se ukázala sláva boží nebo velikost boží tak na to řekl čili již i bych řekl že je takzvané rány osoby co tady hlad a proto když když tam nevidíme ten smysl. Abychom se v něčem dostali kupředu všem bychom klade dojem se kupředu nedostali. To je jediná věc která je po studoval jediná po si doba vět která ale zaručil o sil než jim to musel kdo nemůžeme je že všichni musíme kód při jednou do věčnosti to je tam jenom celovesmírové jen se mu nemůže nevim no chceme nebo ne tak se ne tak oponuje nebo se vlastníme všichni jeden jako před dům kdekdo pomalu kdo vědomě do do vědomě léto nebyli vědomě či když se jede nevědomě tak je nebezpečí. Že je tak že ne že na jehož žen že je že je že přitom je to jsem zády se mu protože mu připadlo v čelo tahle za vozem po zemi a říká tomu postup a utrpení ale je tady jenom proto že na byl při duchovní úrovni o které on neví kdy si nemůže dovolit dělat co by chtěl. měl za brzděna dělat co bych chtěl. Podívejte se nám na mně je jen tím je stavem ve kterém jsem tělesným je znemožněno aby dělat to co ostatní kde as správně znemožněno věděl býval totéž jsem neměl například možnost být tak společensky nežádám si nebyla mu. Tak protože on je s protože si jako vy když máte zdravé tělo to sme se zde je to v něm vyk je to je ale to ne vším pořádku protože když sebe je neví kdo je na nebi je tam nikdy nevede nebo ve by mu dal do sto vězte mi to tady se dostal někam jinam a tady je jenom cestu čili kde jsem bych řekl ještě s to mu tolik v když kristus na každém nebylo bylo a na každém kroku říkat není osud není osud. Nýbrž je tady vůle boží je ta tam spočívá v tom že tebe člověče miluje nadevše je a že ty nemá taky milovat v čem byla ta láska boží kterou nám pořád hlásal v kdyby to byl nějaký postup kdyby přesto dokonale udělal škrtat. To je tady osou od znamenat něco předepsané ale tak to nemá místo láska pak je ale ježíš kristus na každém roku když mu byl byli boha a miluj bližního a pak ta by to padal by tak to říkal kdyby byl jehož řím do mezi že když nikdy přepravíš se na otce ale přesto jsem si to co svého poznání na poznání osvobodí od veškerého osudu lépe řečeno čili opět č. Když to byl jediný postup je to že člověk musí za bohem chce nebo nechce v próze je kdy usmívat nad všemi jim teď lidskými řeči byly ale do oni neslouží víc než my a může se posmívat nad skvělými řeči by se vám třebas i s i přirovnat který v tom si o tom káže když se mně nepravý i to je pokrok který by do toho dělo u na nastat tak to není správné ta. Se může ten taky na to musí potom si říkal je to člověk je na bez nás byly osud. Ten nevím naplňovat na nás je totiž umět naplňovat vůli boží. A na projevy ve které se nemůže to vždycky vůli boží k na protože máme o do se před si o tom co je vůle božím jste to četli co jsme poznali a kde světle rozumu a protože kdo z ona říká co je dobré co je špatné a když nemáme jehož do dát ale ne nestalo se tak toto nám jasně právě cestu která vede to je kruté osudovosti dál. Tak to je prosím je to tady tupost na. Že vona si to vybrán a byla by bylo kdyby odjet nic mu z toho co svou oběť mu a od nás jenom s tím komu obětovali trestem je na to doby k aby to na nás na to ne jsem s co chci ne oběť také hle dám si to o do je na bych to bude na tom jako my a čím an v řeč. O tom co bylo li k a protože mi jako tady mám ne po roce a to mu na o doby kolu aristotela tak tahleta v této na nikoho nestačíme na pochopení těch věcí které vám tady přednáší. Do tady se tady na logiku na příklady zasvěcen si přít je člověk který řekne to tak mistře ale věřím boha v to co mám dělat. A od nedát na tady jsem na těle když věřím boha. Když přijde kdyby člověk ekg který nevěří boha ale při lepším životem dokonalejším plnějším užitečnějším. Při věk tom téhož mistrovi a řekne mu nevěřím boha co mám dělat abych to dokonaleji ono rady pro věřícího. Nikoho nepřesvědčuje aby začal věřit a nikoho nepřesvědčuje aby přestal věřit. Neboť je oka nehodnou přesvědčen že ten kdo říká že věří že nevěří a to si ten kdo říká že nevěří že věřím do tak vím je do tam ten věřím ona ta víra od o do je pro kočku. Protože kdyby praví jeho jejich měla jako se tady je nepřišel velebili v a jeden přišel na nebo vidí jako chtít za moc nestojí. A tak ježíš kriste se o to myslel totéž ten nemyslel našim způsobeno vždycky to proto ještě jim pokladem myslelo dycky to je to není to málo říká známe jaký jiný způsob nešlo lidského myšlení u silami i při něm bylo kdyby si celému známy čelo čemu se říká a na době. Na toto všechno se dostal do podobenstvím. Aby nás na proč je analogicky myslet ty věci které jsou dycky nepochopitelné kdy můžeme porozumět jedině analogií. Že to od kdo jej jako je to on si je tam v tom království boží někdo obdobné než když ale mně kdyby když se obdobné. A tak je to ještě milosrdenstvím a s tím mu obětováním tím splynutí s obětí. Tak. Když ježíš kristus říkal milosrdenství i ti ne odjet za doby došel snažit od dycky vysvětlit. Že jste právě aristotelem aniž to třeba víte z nemůže to tat mluvit jinak ale upozornil na to by se v tom viděli po jsi byl oni se jenom od dycky. Když že ježíš kristus řekl zase assisi je oběť tak je na mysl byly to co se to když vědělo tam o ježíši dům všechny by skládali kdo jeruzalémského chrámu oběti ji do s i v této sval ty oběti skládat si při si tedy spis od on když to ta potom ježíš kristu slyšet že si z krásně ten svět židovský byl do toho. Stylizovaný život ano. A v stylizace života bylo taky proto pána oběti. To znamená nad to v době když lidi ztratily tolik lidsko samostatnost. Takže když jim vládl jenom kněžími též o duchovní výší a těmi duchovní příkazy. Na to vlas je toho krát svět ztráta vlády na ale nikoliv politická moc kterou by tam bylo tady to od byl v době římané ano pro tichou potom ještě sledoval dostat do bývali ještě jeruzalém. A ne tak je. Musíme si myslet že tehdy každý považoval za mu ne na tyto oběd proto při tím na vlastně jsem do komentoval z oni se ale je to s židovským národa v v že by je si jen těm jde dává do jsem ale si každý myslel že když si to by ti složím to je tak že to stačí ale nese nemusí jisté židovské ale dávno ve mně vzalo jeho v jeho byl velice nemilosrdný. To znamená na li ti kdo do sví toho kdo toho tomu o ní. Že při ve do s jít věřili nemilosrdně protože dovolit ty po plátky od těch svých sil. Od od těch svých poddaných nebo věřících a jak se si všimli kdy tedy skutku milosrdenstvím vede sváteční. Když oni dělali jenom to co je mi bylo přikázáno zákonem a to co on na s to byla to nedělali toto nebylo dost co přikazovat a k ale stal by vyprchala na jsem si to jenom plněním zákona strom je plnění zákona ze kterého tak láska u projevit vyprchala. Čili on musel by proti těm let se v tom tam mu to proto obětí on na st. Nechtěl si říci li kdyby bylo nevyžadoval oběd od svých apoštolů. To byla oběť si na to byla oběť lásky. To je takové nebyl podívejte se když je při málo ty učedníky tak v tom co do bych chtěl aby opustili své rodiny nebyla to oběť. A potom po čem to vlastně žádá si od ših je na svaté na protože li na sil o smrtí nebyla to oběť dal potom zasvěcením se jeho život tady domu nic z jeho nevěděla než jedno slovy kdežto milovat měli to bylo od toto se do života a nebyla to oběť a to proto i svatý pavel který nebyl mezi těmi učedníky uvede ale jak je to od ducha ježíše krista poznat tak se obětovat ten jako ty ostatní ne menšími že dostal ještě věční. Či správně to k od do by tak že je tak oběti ale oběti lásky ne i od je čili ekg které oni dávali bez lásky ty nemají vůbec žádnou cenu v že to tam je tomu je to byla st teď ničemu jsem si od na tom nebi budou jako tak i na s obojí nic jsem neudělal. To nesmíte to je to milost jinam moc tak nesmím mi jako koly činna kde je opravy na st. Nikdo mně nic nepřeje viz je učí nikomu nemám žádnou povinnost například nesmí mít rodinu nesmím učím nějaké povinnosti a kdyby se dneska je mají dojem že jsem pečlivým manžel v ve se o starám. To neznamená se nepřestanou stará dobrota slepé řečeno kde zanedbávám. Že se neobětuje oni si myslí na tak na jede se od jedu viztež do třebas kdokoliv jiný. To je pro tomu zrakový ten je to jste sami koleji ne na mně nikdo ji vím nebesy je to než než tam nikdo jiný v tom je právě. To být to by byla ptají jednota celého života že nikdo vůle nic nenařizuje v když je to na čas o něco je s to tak si to on přebrat. Jest je to bylo na tyto od něho není že může na že za tím že my se z neprožíval oni dobroty prosim nechal oni byt ano a může mi nazvat protože popad tříd ne do stavu to jsi nechal v vyd ano. Nebo může nedodal si za aniž je cože k při tom když na do jeho stav potřebě pomoci této hodným zase by to nemesis je ten je v tom stavu kdežto když tu který tady trpí rozumíte ten je to nesmysl. Ne ten s tento když člověk vůči tomu jsem proti poto od klidem ale on si by si od ale to dělám pro něho aby to byla to na tom nebyla ani zdaleka na dokonale ani nikdo to co je na dokonale dělat to by byla pro toho. To sloužení kdyby tam nesmím je na pannu složit ta musí svět jeho tak by to nepozná. Každý si myslí že to dělám pro mně se ve škole pověstní tím že když třebas vylučuje na sto hodin mu tak je to lepší když vět čili první hodinu bez přestát v ky. Do potom ten jeho vlastním že kdyby jednat je potom když začátku to dělal z vlastní nic dělat jimi tak si jedna které to z vlastní svět nedělám zase uklidnění žene ale nech mám jednat. Jeho. A tento musí takovým stylem el že že říkají na dneska sto do počal čím nás. jsem jevila sto vedení třeba a teprve jsem konečně přestal jedna z vlastní síly. Ale nepřestal jsem jednat přerostli ježíše krista. Ne z vůle do víc tady se ještě byl past tím co mám od dělal za tři roky a kam se mi při do nebe ne tam do volně tak nikdy přesto ho sledoval tu vůle boží. Tam do smyslu chce ježíš a bůh oběti. Protože ta odjet které na dělat to bylo co si to byla láska to bylo o by se lásky z milosrdenství u tebe nitra většími mi zákonem. To bylo z jeho vůle otcovy na každém roku i proti vlastní vůli a hlavně proti vlastní vůle tak to vůbec ten člověk nesměl dát když kristus tedy na to nedal. Ovšem by těžké čím je že jste za radě něco na askeze se modlil kdy si to mohl dělat před jak je todleto seberte kalich ale když ona se byla tak po nesl dál. Von ten člověk je přitom pořád silen. Ale i ta slabost jes síla která po tedy jestliže o tom který stojí za den kdy si myslet jste s vím přemůže když to sil mysl si oni tím to odevzdanost jakým dovím vůle toho jediného jesiže se nikde když za to bude vůli toho o na tamto zase takže my tady tady to byla tam se do tam tím to jenom v v józe složit do domu to si na to by bylo by vyd ku kdybyste nebylo tak i bez každým co máte udělat. Nese je mět který je to beznadějné kdybyste děl všechno. To kdyby že do nadějné kdysi je něco tak to co by necháte jako že to je něco udělali ona by to bylo něco doby se ukázalo ano protože člověk je vám to vy dalo by ku než bůh co je malého před vraty před lidmi todleto jsem před bohem vana opat ale člověk si si říkat do maličko z to může vynechat když jeden neb osvědčí v maličkostech. Nemůže se osvědčit ani nějaký věci to si ten ježíš kristus se v čem mi nesmíme pod se milovat kdo nevím kde on život všední tam je to je naše pod jedno a to je naše cesta ten ten mi vše niž víme od z takzvaní mi starostmi protože jsem si to byla protože jsem tam měl jako povinnost dneska se mi tam nese krás je protože to není moje starost není to moje povinnost je to sladké jeho po které dobrovolně bere na sebe. A vím to že mně nikdy nebude nám to být s na než kolik unesl stavím to nevím na do pán po chvět je to co za do do ode hleděl ano se při taková zkouška bych to to do věděl ale to ode vím že na nikde dají víc než co unesu či se to musím dbát ovšem musím být opatrný ne jsi měl sklad zbytečně protože nám v je také psána o to opatrní jako. A pravé dne nebo z od jako hadové a prost jako by se při roste protože je i byl jako nad o do při do mu mám možnost cesta jak odít je ale tím dostanu kým jste na čili se za bylo pro věc která je za proto je zapotřebí abych tu bylo hrát opravdu bezpečně jo jakmile to začnou přestal nad jako bylo jakmile se s obrat jako jako něco je osudového okamžitě co z vás. Si bez hroutí a mohl by dokazovat. Tento postu v tom v tato slova smyslu. Což ovšem bych lhal protože to se napřed on na se věnovat těžký o suso taky jsem věnovat visi všechno prostě se věnujeme sami z vlastní nic jaký li kdyby hledali této dostali tak byste měli oči k možná že to číši když těžký ale bezpečnost do lehký když že krista všech litoval žila musím že to nebylo tak zlé. F. vám to nebylo mu že když se toho tolik napsal tolik pověděl mu to do tak nakonec provaz složité dojem že tam je to spoj cestu. Když všechno zavrhnete to co tam přečtli nic se nestalo. Když si ponecháte myšlenku nějakou vůdčí která vás povede k vše musí si umět jež v atd svoje cesty. To je cesta úzká a kdo se nesmím ten kdo vše doka rozplývat všemi možnými ohledy. Jiný ohled musí být jim za to věčnosti. Když vám je i není si jeho než v tím že že mu že se vnitřně ale je tam se nebudete do toto co or do víte a to byla do velice těžké to vám o si slíbit. Jde to je třebas o to je osudové nebral něco všecko jen to bylo na nic umírání ale napřed je při že o tom bych přátel říkal že je to možné když došlo to je si je co to tak si nic mně nejde že ano všecko se had tím trp to to bylo asi tak neříkám to to dělá dobře do že byl vyšla cel boží. Ten sebe vyprázdní vyprázdní se ten řek dale své nádoba prázdná je užitečná a nebudete nebyla těmi se vyprazdňovat domě neúspěchy. Když se potom dospět by byl jíž. Že se nevede tak ještě nejsi pravda když že se máš rád že mu kde zaseli jsme se pro toto děláš to děláš pro sebe do se k tomu dost ježíš to svět co ty si se s to je že je to přeci děláš co vlastně neděláš. Kdysi jsem řekl například že že každý člověk musí začínat znovu na to mám na mysl by ten vnitřní můžete jelikož šel vnitřní modlitba začnou aby mystická teprve tehdy když člověk při tom ztratit paměť neboť co je to tam mít pro svého když dojmy které snovém rovni. Čili my si to tak je jestli je to ale fakticky do tak je když sela přestanou rojit myšlenky jako po mysl se uklidní tak mohla by začít modlitba tichá takzvaná o na to že i ten i ta modlitba může odborně tak prýští mystik čili že jsem může je něco to z vědomí o vlastní nesmrtelnosti li jsem do člověka zprostředkovat. A to není když možné dokud neztratíte paměť. No a proto když se učí člověk ztratit paměť na to co udělal tak se připravuje báječně na vnitřní modliby by tu paměť pod ale on musí ztratit. Ten vy tady říkáte jsem jenom si si na měl by mínění že jednou dostat jak je to poznání že vám pošlu daleko li k vší te tak na vás když by že žádného poznáním nedosáhnete protože vím podle sebe ale že když jsem chtěl nějaké jeho poznání dosáhnou že jsem ho nedosáhne a jak to měl jsem. Jenom toužil poklad nýbrž je tají jeho spravedlivosti ale ne ale nerozdílně jedna od ale se nerost nerozlišoval. El bez ale do jaké dobyli jemně jaký jeden pod i když to bylo sto poklad jaké poznání nebo si to bude znamenat okamžitou se nad tak v tom okamžiku jsem to poznání nabýval ale to co jsem si byl vědom a z pro tu chvíli je že jsem to nepoznal a při do za kdo ve mně poznává a i v této přes tento světla totiž my si nevědomi je tak jenom nepoznáváme věci. Boží mu dokud se ne o tu poznávat. A že zase nepozná teprve tehdy se řekneme tohoto poznání se sebe z vlastní zas schopností. Obrat si si znovu například svatýho hustým a to je jedna mu to by se v božském z na příklad. A přemýšlel o velikosti boží a je to jako tady někdo z vás to je bez je dost ve o na že je tolik ještě z děl pro li za do něho po svodu jak to se shoduje s tou láskou božím. Ale tady to co o mozkem do prvky dali krás na pláž jako tam připraveno tak tam najednou jediný malinké věk dát v k o. A tam takovým malinkým li mu člověk tohle že on tam malinko na do pokud a přelévá z toho može tu vodu do malé nádob ky a to svatý prostým tedy že svatý nebyl aby si na něho to není žije říká na to co je dívám se do vší dobru a ty pořád přelévá tu vodu do malinké na do že před tím přes dostat dosáhnout co tomu praví to je to je. Se od ústy ne mám asi totéž jako ty. se na čím přel je přeli přeli to mase do tohleto ale malinké nádržky vím že jsem měl toto dalším. Mu. Ale z myslel že to ježíš kristus ano za do nad tak v totéž platí na nás pokud dost nevíme přelít to mohlo moc boží lásky a k božího poznání do sebe tak si chystáme jenom jistý hrob ano jestli se vám to podaří tak okamžitě umírá ne to znamená to tedy to mně při to tady je je v kdyby aby on oznámení si to semeno. Jako pozdravit jestliže dávám ten daleko na to proto mu tam proč ono ono si to bylo do a tak jako tak bez ve za tak či onak. Ale jestli děl kdysi tomu ale dobře rozumíte duchovní cestě. Tady víte že on je víme si je schopen poznávat ty věci které srovnat vůle velení lidskou těmi dostaví jenom takové vím poznáme bych na to protože od je žít a nějak i posadil se ustat do věz dost daleko malo při se neptám přeli tak musím bez je pak jeho všem ona o sebe jenom v tom o to je část sester o poznávání vyprázdnit aby v nás nadal se jít. Do do velké věčné teď je to prázdnota vnitřní které zatím člen je dána abychom el prostě bohu sloužili. Ale taky dopraven nás nám o na ni abychom poznali něco víc ale tak nebylo proč na daleko by koš je někoho protože na nad to když nejenom toho do hrom který tohleto způsobil ano že pak to bylo tak by hloupě bychom si myslete že dojmy způsobil v ale ne do se nedojde mi při čem je jestliže on by tomu tak bylo tak protože to bychom to co je je tak bychom. Tomu jako jsem do lidsky dali pánu bohu na by do kód při dal no ano tak na tak jsem za tak to si to kdyby ta láska boží vás potrefila tak se pod na mu to nezvládnete. To on za jedete to nesnese te. přede na hrozné ale láska které se sladké jen ale jen tak velkou lásku nikdo s kdosi to je tak hle a nikdo z nás nemůže mít. Protože když podívejte se to bude tedy i tereza na na ukázku v obraz toho i nebo nad je že si na to. zemřelo po tři nad set třicet tři miláně za těchto okolností to do při nás je je v čele ano. A chodila do kláštera se dívat na to jak jeptišky přijímají tělo a a a říkala si jich. Jak ty kdo je jesi je co do blažení domu při mu krista na dost vím potom žít a ptala se ježíš na sys ten je to je ohromnými to že jsem kristem potom žid ani jak protože když ježíš vým to nemám pochopit protože jste vy vy ještě tam svět jež máte k když ten to by byla se k jisto bych vůbec nebyla živa a vím podle záznam on měl by si přítomným co vy kost vede křitele miláně to v tom nad ním kostel zase stalo tam. Že se na to kam dát na tak a ta vůle. Ale také tam sestra proto tak dost je jest v době v z na svět vět když při jež do li to z toto přiznání proto li zakázáno to je vím nad a je prosadila zůstala při stát kdy bude zázrak zázraky z přistoupil na tu dost síly dale do úst protože věděl že to vůle boží nepoznal. A v tom okamžiku ona umřela tak to dopadá jako s to je tomu u kterého člověka od děje bůh neúnosná člověk. V životě že ona na tom milovali tou mu k i vy to za o to je tady si dnes či ono byly tam. Starostlivosti totiž že přede dávat člověk na nelze. Ze základu před na určité dispozic ale které nemůže v sobě překonat. Tady mně toho když oni dělají a jak ne tak že do doby nebo do které na tom ustane a když někdo pečlivý a starost jiným kdo o zůstanete čili ta starostlivým nebo do on cestě. Ale. Tím nám je od toho abych tam na při do druhá je že když je to na nižších stupních. Nebylo v čem se starat ale je napřed vstup jich že po který se tady dneska vedeme je to největší překážkou a o tak starostlivost jestliže ta starostlivost v k v. Že příkrá našeho vlastnění jsi nějak jez jsi nám její nepodobá ani jeho na svou nebude něho předání ten tím toto a abychom dokonale nevlastní li abychom bezpečněji vlastnili abychom do že by to byl pro kolu u k toho o co máme starost třebas poměru rodí měl ježíš zdraví a tak dále. Aby na ni tak tohle moc. A teď když kristus tam byla radím radí starostlivým jeden myslíme že když se ta mu o těch hřivna pěstuje jsem vybraným se přeli jsi byl při mi své hřivny a dávají anebo do tam nejsou jejich křivdy nýbrž jenom při kdy a při zažili aby s nimi hospodařili. Že se za on toho před jejich starostlivost pro sebe je od nad je nepravé starostlivosti které před si byli přestane li o z na věci co mu nahradit starostlivostí ale jeho vědci když kristus jak je ukázal že byl starostlivý od věci svého otce i jakým způsobem jsi dal penězoměnce a k lety všechny tři kristova. Krámu to byla pečlivý na st. Které se dostal zákoně mluvil že jeho poznala si znakem toho mesiáše bude do pece o chrám stará vůle je tam řečeno a to by byla ona on toto musel udělat aby dokázal že to co je psáno jsem vás tady k. Tak že když si to člověk je starostlivý proto o to upřímně ale že vím nebo může jež to stačí protože mu jsem věřil třebas rodinu nebo určité trvá může to s tak li k lidem ale tak je ona na jako hospodaření s že při by nám my jemu svěřenými aby konal ale to daleko lépe než člověk který se staral o toto jako své věci od jinak totiž ježíš. Co své v že za zlé lidem že milovali z při z ne. On přeci říkal. Jež je milovat se s jeho od víc než nebo matku nebo bratra nebo manželku nejsi hoden že ano to je ten nový od veliké se bych mnou a za z ale bych vám která je při semenu je ne jedno nebo to jsem si říkal hledám vědy budeš svým nad ale byl byl jsem postavy do než mezi to dělal z projevy může není ne ale nejsem přinesl atakdále čili let tahleta když odřekl tak říkal protože já. Tam musí být. Ne ne než nestranná je aby si z jednoho protěžovat a bylo opomíjel ty. Ježíš dobře věděl že to s s s s s s č ten je koho nějaký poměr ti svěřeno od boha to je mi stranit kost která se když to když se staráš o to co si byla svěřena z lásky k bohu protože jeho deska ty nikoho je dneska ty než jemu a kam on si za do muže přes na čit jedna je s že toto je je tak on zaručeně při těch aby je to kdo si při vyrovná. No a to co si při si přejeme aby přišel našeho života aby vstoupil našeho života. Jak by je totiž nám měří že my v tak nepovažujeme um tyto věci tohoto světa na při do svou rodinu a tak dále za svěřené od boha tak kam nebe a ten do svého života a on opravdu přímý je a udělá s námi trvání a to se řekl jsem nepoznal čeká tomu co to bylo nestalo tak protože bez jsem tam první je že si je jediným v tom koncentráku který jsem považoval za svěřené. Od boha jako než že mi to že města od pána boha a od proto jsem těch pět v nevypořádal tak on se tam od se dostal jsem neměl by bez nejmenší nevzdá ani to o pátého vypořádání podle vůle boží protože byl absolutně věc jsem říkal. A trpí než od toho aby ho po že o duchovní věcech ale vím že při pomoci kdo jsi se mi tohleto stalo. Že jsem najednou svým k po pomoci jeho dokázal je tak jak to je asi všecko. ho co se povědět není tak o již na a víme na protože na jmenovat není nevíme ještě na nebo ve mně bytí ne ne že to štěstí nebe a ze aby tím ne ne je matkou všech proto na hned o ale z když oni než toho a jedna mně na nějž když je že v době na na toho co jste jiného pro z než toho co odměn na sebe ne. Ta ho o a tak toto to obr to je na a na než že je od kaje z při že tato pravda a ono nečte nebe to nic z ježíše mezi nimi se stará při rodí z mi a jsem vší ano v tak či krok v aby nebe a do ještě do ti k to ne přivodí smyslem všeho a ještě mi kde že ho pro mít své bychom do wu me že tebe to vnitřně v něm. S tak přivodí smyslem všeho do tak v tom co je to záleží živá věc jak v tom to to není vědění účel a z mi to tak vše by nakonec se ta s to tak jak by mi že ona se mnou a do na že oni jehož je dnes tím není dobré ani to ne ne ba že při nebo ho je že v o ne. Z to jste jste ještě smí tak jako když vedou o protože když je to když tomu tají na je a že to jak ni a ne ještě ne a že je vše modlete či jak když se kdo to tak není jako novorozeně které se do nezas a z ten tam jste od dát svým ten nám jako bych chtěl jako bych nebi tak je jak by se všeho s námi všechno s tak je nám. Při kdy je tu o tu o tak při při z kdy jsem tím říct že z živý dělení jedna někdy dobu než si mít na tři a tak v jako na mu na horu o do mám jak by se k tak k čemu být je se ho kdy jsem jim o o je jedno z jak my si dám k v. To ne jak ne ze je temností před že to předešlo pro nebeští že či na tak samo by předností se s tou břehu z všechno a když mu to vody na tělo za ni těm jen mocné být matkou svět tak je vědom že je to jinne rad na všímejte a o a kdyby mu z že bych mu vše nebo ji jako s s vámi na říkám neboť ti to znamená ho. Neboť vzdalovat své někam pro od nebe je že k i krále je i ještě živé kosti od li u na tom k za být s to je mně z tak co li se řídí si mým země kde se řídí samo o kde se ta je oni stát a ctností. Pže voni k o a všechny věci co již je na světě rodí z bytí bytí že nebýt na světě není nic z ni čí na podle že ne že voda a před se že na to jak jste na se na všechno to ba ne z jedné a nic z kdo každé dítě z vně tak to odejmi být ti si někdy vítězí ne to ne a vše na tři kdo ví. Nikde nebyl na jeho že na nebe ne na sebe na to že z něho mu do dodnes ne ne že by ne štěstí že všemi král rovna slova li tak jak ta nebo kdo do domy nebo oslí není do mých doby do druhy ale protože a silný do se nepřemůže jemu než na mít kdo z je bohat. Do proč se svou u a jen ten kdo nepřestane být vší mi je ten před jemná a do bytí je k by byla mně ne ti dnes nají o co v st ch tak jak hrách hádat h tak malost. Ses o nebi se s pohyboval na s to seděl si z kopí stává proč nemáš něco trpného podle čeho se budeš svítí z tví mít vím s i když ho a jsem co jsem do čeho se liší od ne a co si čehosi a je co mně když se hadí vše by a při říká jak mohu vědět proč mi jsem co není své. Sice vám to viz návodně mu pole s tím si tří a vnitřní du ano nevěděl vně a z bodu a ma a zdálo se čun do mých mně most nebo se mi zdá a on on svou a nebo přece tu musí být nějaký rozvíjí a to je vše musel říká on mýho z tví. K a k o král řeky není protože a o není z to z kou za za vých co a s a a k k a s si jak on při z se sví a. A s ním do z miska z princezna všeho je své skok v si mohu vám k kdosi svou do skok vše hledá a horní a vím li být ani ta na před svým střed a no nic a. A kdy život s v k s tak k život než na co ji ani přes na s by ještě šel na tu kdo z vás no než právního na ta a duše nám si že když budu co vší a k s tak je to on si. A přát z že jo a při mám za sis neberou ohled na to co jsem s duší tak musí od z i ne nám jsem za to je nám z přes chtít na svou ku. Jsme so kdy vše na co světa shon jsem všechno jimi a mění i duch zapomenout dost jeho při poruch do při stavy v si o nich i k k v. Dáš li z že je to s viz v či při z přes jdeš do od svýho li ho je v v na s že bych si z ví. V ptačí při čili jak nebe a že mně je s z s i když pro jiná v ses či z s z s v kdy nové bytí. Na břehu že a tak si by si si si z k jsem ho z vyšších ba v při z tu jen řeč a vám si nikdo z že. No tak nepotká stane pro kam a řekne si z dána zen brát z na s on na ni mít co na něm voda v těch jeho pod v ka ma a tak a ne a když s s křtí jsou jeho slova jakož co o mám na to být s za mnou a od a tam to z ku z tu do. A to se vší z s z s ti při s k či k a z značná s tak s to s a a a a na denním vší a tak dále východní z na být a za tak nic zahalena mu z nesmí mít z ten nepřijde nikdo a když. Máma na vás tím co za co by si tak při s tak krásy v sobě mít sto do s tím pak s tak z ven z ustanou byla ve své když ti pak jeho nad i do do jak novou ve vše a za níž nic na nic věc na tom oslu dán z denního před kam vzat z s z s ti. Z z s z na tak se ho za z s s s s s s v k tak. Taky jsem jsem před vším dneska přišel proto abych tam bylo že jednou velice důležitou pasáž která tam nemohla být ještě vysvětlená protože se k teprve propracovávat v tom ještě části kterou se si tak opisovali a protože není neděje že ten brzo se této další tak jsem si říkal nemůže tak nechal do ona tupost ze jsem si říkal zrovna toto co my tady vyčítat že nám bude vadit a neštěstí je to opět je to co jsem. Před pokládal takže se se na to připraven na tyto to vědí i bych vám chtěl něco říct tomu totiž že člověk jak se může opravdu spoléhat na to že ten jeho život není zbytečným je jakkoliv. Ale že je tak utvářen že může z kteréhokoliv okamžiku přecházet do vědomého spojení s bohem. Ten styl který vám teď řeknu to jeden z možných proto typu to neni před spis pochopitelně že ten prorok například tebe předpis pro jednoho člověka ale nikoliv pro dva pro tři čtyři je to jeden z pro typu který vám tady před vám abyste si ten analogicky podle něho vytvořili vlastní způsob přechodu totiž že mi že odtamtud týká a pořád hledáme vše jaké cestičky k cesty. A možná že to hlavní co máme dispozici nechováme na den a tak bych se vrátil znovu k zkušenosti. Z vrčeni ano to jsem se tady rozebrali kdysi že se nad jak listu pole toho chrámu a tak dále než s kdežto ale pořádně do seberu one to ještě jim děloze bráno ještě mate napsáno tak se neboť ti moc zabývat tak bych vám chtěl hlavně říci jak ten denní okamžik může posloužit se nebo jakákoliv činnost protože tu si přímo. K přechodu do vědomého soužití s věčností a to na asi takhle ten to je to je věc zkušenosti prosím to není věc knižním znalostí ne že totiž člověk jedině když je ve stavu klidu že je ve stavu který bychom mohli nazvat plné rozvinutí lidství jinak že není v tom stavu plného rozvinutí člověka. Jenom své stavu plného rozvinutí člověka může vejít do věčnosti není možno ne ze stavu nějakém nižším třebaže zůstává člověkem tělem že do toho stavu věčného zapojením vejít proč zase zkušenost jestliže člověk je k lidem tak ta a normální. Síla boží která na něho vniká v každém případě jako tak do zůstává naživu. Plně jemně od teče jakýkoliv neklid hlavně hlavně starost a tak dále s. Třeba rozčilení nikoliv neklid způsobů že se při své tahleta láska. To neklidné myslím nemůže vstupovat. Ta láska síly boží uvědomovací síly boží která vás tak tří která je za na tak prostě ze stačí že jedná na. Přechod do věčnosti a protože tomu tak je tak ve stavu když člověku hrozí rozčilení znepokojit zneklidnění jakéhokoli druhu že si člověk počínat dvojím způsobem. A vy máte právo počínat tím způsobem který vám poradím protože ten právo půst způsoby nebo počínat si tak vám radím ten kdo vám ten s. Se nechce proč platné toto domu to škodil zdraví nebo tak nýbrž ten kdo nebo věří že když se rozčiluje zneklidňuje a podobně že si že se vzdaluje k věčnosti že mu záleží na to by se přibližoval tak pak právo se nevzdalovat čili právo zamezit tomuto stavu. Proto ježíš kristus se radil s co se staráte co se strachujete malověrní a tak dále nestarejte se. Moc často tohleto ukazoval když se na tom velice záleží. A jsem ještě neměl často tak dokonale vysvětlit teď vám to vysvětlím doufám tak že když by že tomu ještě nerozuměli nepouštějte dokud tomu nebudete rozumět je tento cit jeden z prostředků nutné všechny. Střed ky že se mu ty vězte mi s naprostou jistotou přecházet je vědomě do věčnosti nebo aspoň ním při mi že se tomu naučit to jsem taky učit je to svým způsobem klepání které nemusí být ti vyslyšena musí to být všech i on mi trpělivého klepání. Jiného nic to nemůže být to odpovíte všem těm normám které nám ukázal ježíš kristus ne něčemu novému si do z nás vymyslel. Tak bych to na teď řekl konkrétně tak jestliže jsem v tom stavu kde hrozí rozčilení nebo z nepokoj třeba jsem postaven jsem při nějaký úkol který nemohu zvládnout nebo nevím jak zvládnout nemusím se přitom ještě do čeho dalek ztratím rovnováhu duševní protože vím jak na tohleto udělám to co se starat začnu být nerovnováze při tak jsem stavu jsem tak tu úsek dvojím způsobem chovat buď začít řešit. To mám právo a mám povinnost dokud tomu udělat klidně klidně. Když to nedělám klidně tekou duchovně založen co je tady určitou zkušenost že toto vadí že k tomu spojení s bohem. Tak to nebudu dál dělat. Tak v tom okamžiku víme zase vzrušovat to nezvládl nám k k lidem tak mám právo od toho odstoupit a mám právo to odevzdat bohu on potože o nějakým způsobem to všechno s tady myslíme podrobně aby nebylo nějakých ve vyšších možností výkladu tak mohu buď tedy tímto způsobem jak jsme se před situaci která věříš temná a zneklidňuje mně je to ode do bohu a nebojím mohu dále řešit a vstupovat do toho. Neklidu pak ale musím vědět že se vzdaluju bohu a že se hodně oddalují o možnosti. Spojit se s ním i o skrz ze zkušenosti by řekl že takové zneklidnění město aspoň ten ten nemožnosti dal šlo navázáním toho vědomého spojení. Že není kasta to zneklidní které je to nechám si být kterou nechám probíhat za pomocí vlastního rozčilování vlastních sil nad vlastníte velebnosti jak a všeho toho co co nemá v člověku vůbec místa mít podle názoru ježíše krista ale nebo si mohu počinem druhým způsobem že to odevzdám a to teďka bych chtěl říct totiž v každé takové situaci která mě. Se vyskytne životě a to byste považovali za nějaký pod nás nebo co takového tak dní vidím volání boží rozumíte volání věčnosti tady totiž mám možnost situaci považovat za něco co dozrává. totiž nemusím považovat ten situace které nemohu řešit za situace které bych ještě přesto měl řešit to považuju za zralou situaci a platí tady že z každé zralé semeno může s klíči je jim vloženo do zen abych to řekl zkráceně že na tom příměru všechno od boha pochází a všechno k bohu jde tak. Do této země jsem na zem to všechno přišlo z věčnosti že si to nějak zhmotnilo to rosu do rozum vžilo rozvoj bylo jsem třebas druhého jak chcete jak se to vyvinulo potom ale z této jo ten řekněme představil že to jako že to je rostlina která vyrostla ne ze země věčné a za rostlina teď vydává semena a každá taková ale situace kterou jsem nazval zralou je takovým zralým. Semenem které může býti zase z pouště no bezprostředně do věčné půdy každá rostlina která je zařízena podle přírodní zákon se snaží semeno vypustit. A vám tady nemohu radit protože konkrétně jakým způsobem protože jim na rostlina to vypouští nýbrž ti ním je narostly na tak se to vypadne z m ale druha a třetí třeba s tím že že to od vane vám okem jako pampeliška prosimvás to si musíte sami nejste způsoby svět to od vanutí vám jem a nebylo za puštěním neboť pádem pádem do země anebo by byl ještě vím že to jsou. z vaší náturu to souvisí s naším způsobem přít. Bůh k věčnosti. Je každé u pro každého individuální el tady se z toho by od být stát stovky do možných ale tenat sví a žádná by nebyla špatná kdyby odpovídala naší kdyby dualitě takže jestli čili jsem tímto způsobem nahlížím na situaci která také dost daleko na zralé semeno tak. A to je zkušenost že to je tak vás to se tak by vypadá takovou povahu tak když v bez ze všeho na roku nevidí řešení asi něco obdoby jako za ten klíči ale něco ještě navíc je v tom tam je začátek těch věcí když z s celou takhle odevzdám. Do toho jsem tak koncentračního ve jsem zvyklý se odevzdávat sám. Tak nastává situace která vypadá asi takhle že buď je mi ta situace za tam a ji řeči nemusí ním to znamená jsem vlastně za k i z je svým způsobem do věčnosti ale nebude mi zrádce zná a ji řešit musím. To poznám podle toho jak se mi to v duši projeví že buď z znám řešení které je bez krizové to znamená při se nemusím dále namáhat a nebo on neznám to řešením a pak je to pro ukázka protože jsem byl volán do věčnosti nám to musit. Vrací se nějakým způsobem se dostat příliš na okraji takže potřebu se dostat blíže středu. A podívejte se o na co bytím ještě vyžaduje to škod vysvětlení v ne vám tady ze citu ju něco. Z evangelia svatého ruka že se vám to říkal tak mně promiňte na to možná před do se trošku jinak. Podívejte se tam se praví psát tam ježíš kristus říká satan si jsi vás vyžádal říká petrovi aby ji za aby nás mohl tříbil jako pšenici ale jsem za se za tebe prosil nebo za vás prosil aby s aby víra tvá petře na příklad nezakolísala a se o brát jíž aby se. Povzbuzoval své bratry a petr mu při že se ti říká pane jsem ochoten s tebou i do žaláře i na kříž i na smrt tak a on říkal petře dříve než kohout jednou toto krátká třikrát zapřeš tohleto vám musím vysvětlit abyste byli jakým moment musí přitom na tom vlastně nastat k čemu se člověk bychom. A ta. Této co jsem radil to je prostředek kterým se vychovává k tomuto vnitřnímu o na cení. Tam se říká pece jsem jsem do tebe prosil u se daná aby že víra svoje nezakolísala a myslím že musím vysvětlit tak i to co od ano a jak je uprostřed no o to víte o či si to ještě tu jsem to vysvětloval ještě ne my si o vás ne nikdy. Tak podívejte se vám to ještě že jen ze ne tak je to si potom když rozumíte situaci jaké jste. Tak se vám to bude protože jak jsem tady to jsem řek kážou jak se to tolik šu jak se s to taky rozumně li po se tomu rozumět a to rozumějte že o ten člověk něco musí rozumět a nemusí jenom věřit a to jen podle sebe a tím jsem pokud se to možný rozumím a myslím si že to velice požehnaný stav protože jsem na rozpacích co mám dělat když tomu. Svou ním toto ta nám co možná největší porozumění aby totiž že jsem se dopouští jedné chyby. Kterou zprávy katolickou mezi mají přílišné spoléhání se na hříšné spoléhání se na pomoc boží. Tohleto prosím bych vám neradil protože opravdu jestliže člověk svým si že mu nějaká pomoc vůli příde a mu do toho nevložil všechno co může. Čem skrytém kde hranic potom v jeho klid neklidem tam to není situace která by mu nepře dostal představu že nemá vzdávat jenom se dávat. A teď čím byl s je vzdělaní vší v tomto oboru jen ti ne ne něco co se do ničitel rozčílí a tím stoupá jeho možnost lidsky z vozu kam lidsky to řešit to znamená těmi silami které přímo dostává běžně jako každý z nás protože se ta úroveň příkon boží síly k u něho zvyšuje postupně jak se učí této věci které teď učim. Kterou teď čím vás věty se zatím tomu příkladu který jsem citoval tak tam je na řečeno že satanem prosil nebo. Stě si vyžádal ty setník ježíšovi aby je jsme tříbit jako při citem velice přít tříbí jako při znamená co se nehodí odložit zničit spálit v tříbení v tomto smyslu prosim kde tenkou o to všechno se přeci jak jen z jiných přirovnání patrno zakazuje kráse obojí dozrát ne a tenkou pro se nás je tak takle měli víte a vy tříbení ale ježíš prosil za toho ježíše ne na toho petra aby ne. Jeho víra nezakolísala a kdy je do protože to byla zakolísal. Přestože ježíš prosil co to je tohleto jak tomu rozumět podstatě bych bych to se ovšem školsky je to školsky řečeno není to tak úplně. Ale potom pomáhat tomu začáteční porozumění které do toho vloží ne tak potom se rozumět dále k těm věcem. Škod že se tam takle bez nevěstu nikdy věz síly jedna která a každý druh přidržuje tam kde je taková statická síla tu ježíš kristus nazývá satanem ano. To je například moje to řeknu příklad takových satanáši o které by si přál jo abych a krista na tomto světě ve zdraví pokoji do věčnosti to je to je to co. A to co se je všude nejenom u člověka tak jednají zvířata taky nají rostlin jako kdyby to jsem strana jsem prost jako by měla dost růst na věky že ano. A dycky znova pěkně krásně ne a nemůže tohleto jak víte není jediná síla další síle tedy že která způsobil časté prost v tom člověku nějakým způsobem roste dospívá chce a. My vidíme jenom toho jepičího života co se myslí neumím je jak celkový obrázek o co vlastně čím vlastní tato síla je že to tak každý z nás cítila. Boží o které kristus říkal jsem za vás prosil za síla která za nás ustavičně prostí abychom se spojili s věčnost jen tak obojí v těchto sil je ve vesmíru zapotřebí kdyby ten je na tak statická síla která všechno přidržuje v tom stavu v jakém a to je ta by dostal chop s al zhroucení celého vesmíru či jsem tam v tomto smyslu že v ve všech těch po do vás velice užitečný ano. Ale nebude straně tím že on je v určitém stádiu všecko aby tam el tak tím zase vytváří do pevnou základnu pro ten vím tad. Vytváří něco absolutně nutného aby se mohlo odtamtud vstou padá. Musí být ne on způsobil vlastně že člověk pevnou půdu pod nohama al. Je taje tak pevná že se to podobá tříbení pšenice. Že kdo jenom malinko nechce tak zůstane civět tam kde je v podstatě ano jak je to tebe dát da a že ten ježíš že u prosil za ty učedníky. Aby nebyli tříbení aby víra nezakolísala aby se dostali k tomu ježíši kristu. A teď ten svatý petr řík. Ano pane vlastně miluju na toto o pudu jsem třebas do žaláře třebas za smrt. Víte on se bych se sebou vlastní silou něco dosáhnout. Tou silou kterou si myslel že od sebe kterou však měl fakticky. Z toho že chodil s tím ježíšem že udělal správné první rozhodnutí za ním jít atd tak dále že bylo to rozum ti pořád již posilováno že v době těch střílet se nemusel milý petr vůbec o nic starat všechno měl z opotřeboval. A to všechno v něm vzbuzovalo dojem že na tom tak dobře že si může troufat když se zapřít a jistým tak příliš nic nit dozrát že a tak dále když ale dobře věděl že to to není jste lidské síle. Víte to není v zpět chápe co vám vykladám pořád tamto jsem s tím jsem začal ten moment neklidu. Jsi nám to nebude ještě jsme tak a to potom ještě sledu na konec za přede tuto do úrovně toho neklidu. A teď jak víte ten petrem toho ježíše zapřel. I než ten kohout zakokrhal v to znamená ko od je symbolem rozumu a než ten na rozum si uvědomí že vlastně člověk zapírá. třikrát zapře nejsi vůbec lidsky mým uvědomí nezapřel toto jsi uvěříte jsem z toho na to věřím denně tohleto a že teď dál co se tam vlastně stalo že on zapřel ježíše jen ho chce plakal litoval co z toho a co sto jeho víry zbylo ježíš prosil aby jeho v jen zakolísal. Která atom víra nezakolísala a kterou vlastnil petra ta zakolísal ale to co do něho vložil ježíš to nezakolísal protože to co do něho on vložil to před trvalo tu krizi takže on nešel zradit ježíše ještě jako jidáš nýbrž čekal na seslání ducha svatého a bych to řekl ještě nějak symbolickým ten ježíš si tu vlastnost petr ano ku. Vzal tu víru v jeho tu lásku kterou si myslel že vzal sebou na kříž a ukřižoval nevíte pralese chystám k tomu by vám do že v tom evangeliu s co tam vykládám nebo v tom spise ů ten ka jak vlastně je to všecko jednají jiná osoba ale jak ten ježíš představuje tu část lidského které v je na dáno tím pochopením co se dělat a vědomě. Křižuje některou část jinou která ještě oponuje ano čili on tady bere na sebe hřích tím vlastně z těch apoštolů u těch učedníků a oni to nedokáží sami tak on sám křižuje proto sice sebe je antoníne čím dál větší příliš čím na věci když ale je čím dále v tří že ten nejtěžší tří jíž nemůže člověk vůbec ne aby by ho nesl. Tak by s ním nikam nedošel protože by ho nesl protože by měl dojem že ho nechce protože mi přeci se před rozhodujeme jak tam byl v tom symbolismu ježíšova života řečeno. Z lidské jeho tvora který umírám zná boží syny kteří jsou věční. To znamená on nás prostě se obr jen toho do nebe ten ježíš když to správně děláme. A nebe to není lidství to je vyšší stav než dycky ano no a tak to by bylo asi ten začátek. Jsme přednášky dívala jedna chyba že totiž ježíš prosil satana. Ono ovšem a máte dojem že prosil otce. Prosil od svém samozřejmě ale bez musí tím způsobem na satana tak jsem to jsem to řekl velice ve zkratce ano. Protože ten on potřeba zapůsobit na satana. To znamená na ten zákon ten který způsobuje že člověk je toho zůstává v tom stavu lidství se prostě zůstává tam déle než ten lidský život a proto po smrti. Se rozpadá do se v to jeho vědomí tak zvané druhé smrti do těch součástí ze kterých tady z nikoho a teď bych se detailně rozpitváno to obrácení protože napřed na příkladech protože tohleto je moc důležité že člověk totiž jak ježíš ukázal na apoštolech na sobě nemůže. Vlastní silo dospět dokonce protože je li to síla vlastním je to také vlastnictví. A to vlasy s tím ho přidržuje při něm je to otáčením se do kruhu a okolo člověka. Již člověk se z toho do kolu být tak nevědomě se točí okolo sebe ten nezdravý pokoru ze kterého se neví z mých chceme konat sáhnout od sebe pryč celá tato cesta totiž kterou jsi tady líčíme je cesta od sebe do věčnosti a cesta k sobě a to do základní chyba téměř všech mystických žáků na celým světě zpočátku ty věci dělají pro sebe jejím to do volnost. Si kolikrát říkali ale přes určitou dobu nikoliv pak se najednou setkávají situací že jim v tom musí být za to všecko co jsi přivlastňovali na několik například jsme si tady ukázali nebo ukážeme si jak na to vypadat třebas např ze života ježíše krista. Maří magdalena s složila k ježíši k nohám všechny svoje hříchy. bych to proč vám to rozum napřed na maří magdalenu typ není lepší příkrá. Kdy znal lepší zdánlivě maří znamená jsem odvážila o tam složit i ty svoje hříchy. Onomu tam s těmi svými hříchy složila celý svůj život. My totiž neumíme složit k bohu k nohám neboť do boha vložit celý svůj život než skrze své vlastnosti. Tím se s mi čte žádným abstraktní cvičením duchovním to nedokážete i to dokážete obvykle jenom přes své vlastnost třebas je tedy vírou o tak přes svou svou svou podstatu ji svou víru že to láska přes svou láskou tak tane toto by si k tak přes vaše hříchy jsem tam například prošel poprvně přes své hříchy to jako ta maří magdalena te toto před jenom dotoho řeknu ačkoliv se vám to říkal ústně. Že totiž když jsem v těch se nás světec začít tu svoji duchovní dráhu let tak jsem měl. Určitý závan věčnosti který mi řekl že jsem žil planým způsobem ne slovy mi to řekla. Jsem řečeno o tom co jsem tady musel neboť jsem dělal všechno pro sebe a nikoliv z pro ten věčný život nikoliv pro toho boha ještě jsem ten život měl zasvětit věčnosti hledání věčnosti pro sebe i pro ostatní a to jsem do ti se nás je nedělat takže když jsem potom chtěl začít nově ten život visí pro tu věčnost tak jsem považoval za nutné toto všechno co jsem před tím dělal někde u boha složit. A našel jsem si formu která dali vyšší pro ze sebe katolíkem jsem se kde dělání zpovědi. A tam jsem k věci řekl všechny svoje hříchy. Všem těm příkon jako nepřikládal moc velké vás i ze se mu zdál být malicherné. A jeden z nich přímo ho jako prameni nával napřed říkal třeba atd proč se mi zpovídá ze sto jsem že jsem žil planým životem kriste se ctnostně ale jste hříchy tak vel to není planý život to se vzrůstá bylo blaženosti nebeské se říkal nejsem o tom přesvědčen že něco to řečem že by se tímto způsobem když je člověk jenom proto aby. Být aby nedělal hřích protože by tím vzrostl do blaženosti nebesky jsem řečeno o tom že by když že se dostal ke zkáze. jsem prostě mohl žít bez boha těch sedumnáct let a obešel jsem se bez toho no a to dneska velice mrzí bez jeho neska nechci ani jednou bitev no chci žít pro něho a on říkal že to vášně do tak to vás dělá z toho zpovídám ale je to stav který je strašně vysoký silně pochybuji že jste do něho dorostl sklad. Dobře tenhleten převrat. Že člověk to obracení se tam dostala tedy ovšem vyššího druhu že jsem chtěl žít jenom pro toho. Boha a to bylo to první obrácení zažili třebas sil učedníci že chtěli za ježíše to nebo oni co potom zažili později se potom v několika opakovalo třebas při smrti ježíšově daleko na daleko vyšším stupni a co již ukázal na kříži to bylo pořád se týkalo jedné jediné osoby lidské. To bylo to nejvyšší sebezapřením které se člověk dokázat ovšem ne silou vlastní to bylo konečně vidět vidět z toho že tam na kříži říkala bože prostě opustil a přitom odevzdává svého ducha to vůbec nebylo v jeho silách ani ježíšových aby si tímto způsobem odevzdal aby svou silou vstoupil do boha a naopak ho opustilo i v tom vedení které neměl a které bylo bez mezer se vrátím těm příkladům. Ze života ježíšova misse obyčejné kterou sám s tou svou těžkostí a s těmi svými špatnostmi k tomu bohu se obracet kdysi nic že bychom ho dát neus ti my se musíme do téhož centra soustřeďovacího že si myslíme že se chceme setkat s bohem ne tam musíme umět složit všecko jsem zří neradil před tím chrámem všechno nikde za nechtějte ale říkal jsem vám také nemyslete si. Že to tam někdo za vás bude jaký pán bůh byto musíte se si jemu tak bych to ještě jiným způsobem ničil třebas na příkladu toho těch dvou o tu zase je tady výklad od jedné jediné lidské bytosti ne o dvou od svých a o ježíši kristu když o jedné jediné bytosti která se v určité situaci nachází ano která se nazývá křižování tam v symbolice a jsou. Tam dvě síly v něm v něm jedná která je od el prasat zase do obrátí která se pro boha do posledka která oponuje která vlastně nás přidržuje při této existenci pomíjející ano ten satan a do nás stránka věta která uznává velikost boží a obrací se k němu o milost víte to je právě to jo. Co vám potřebné udělat že se musí do obrací o milost ale potom si musíme z všimnout to ostatně co to svoluje ten na ten který se obrací se žádostí o milost tiší kristu je přibit na kříži sám nemůže proto nic u při ve svým přibit na kříži či i toho symbolu tak nebýt přibit na kříži to je ten správný stav ve kterém nemůžeme nic dělat ale nesmíme. Ztratit klidu když se cítíme být u byl při bytí jaksi znamená nemůžeme z vlastní si nic dělat zrání stav abychom minimálně jeho okamžitě přešli do na a je aspoň do ráje aspoň do ráje není to moc daleko ale aspoň z ráje když je nezbude jsem mnou nají protože si do se dostal by se si si při by na příliš ale přesto se obrací v něm i protože ty to máme jistotu požehnané s. Nám zase se vrátím k synu vlastnímu životu a říkal jsem nejpožehnanější byl moment kdy jsem měl být za by tím dostat pak či vybrat si vnější situace která by měla člověka zrušit a čím tak tím je větší naděje že větší měrou u se odevzdá bohu když s když se odevzdá pokud se dal než by musel udělat kdyby situace známe vědy roce ano čili čím bylo cennější situace tím větou dokonalejší a vrcholně liší zvaní boží. Je to větší projev lásky boží dneska považuju to se mi tam ten člověk je za být za vrcholný akt lásky boží je na projev lásky boží že nezabil naopak teďka vidím že si pán bůh tam zval k sobě tom vím potom potom jsem o to nevěděl s to je to to bylo jasno při se mi to jevilo jakože musím umřít na kříži tam jsem se cítil přikován nemohl jsem ani z řady vystoupit nemocen předním u z kdyby začal u víte tak zastře. Čili bylo třeba se odevzdá to let od. Jako u toho od rad tak to jsem dvojí buď reptat na situaci říkat co pak se za nezasloužil a podobně a nebo se odevzdat udělal jsem toto druhé je výsledek tak jste ten den jsem byl aspoň rády. Že ano ale ne ten den tu vteřinu ten zlomek vteřiny i i i v k a a a to je zákonité a to se nestane nějaká vím kam mně to se děje s každým člověkem který tohleto ty ve mně se vrátit nazpátek ty s pod by se mohli dokonale je rozumět tomu čemu říkám zakládá situace je tedy noho situacích je zralý ale některé z nich které nemají takové viz pro cení jako z jaké tady být ničím ty nevedou k tak jasné. Spojení s bohem jako třebas tam u toho trám nebo u maří magdaleny tak dále ale není zaviněno vámi že tam nevedou jsem malou bylo co nás tří situace že od toho vložíte malo nazpátek stanete ano ale oni vedle toho více ze sebe více se odpoutá od více dostanete spět jen tam míra odstoupení od sebe jsem tady rozhodující pro tu míru z. Tuku zase sester říkali míra poznání dávám míru o co mi tak je to pořád na jedno kopyto nemůže tak králem poučka která tady dám moc krále se na nic vám vlastně neříká že to ne oděje do toho praktické jeho stavu který nastává a teď je li podívejte se tady mám dotaz v tom promiňte že přerušuji tu plynulost přednášky a to z jednoho z vás. S se snažil všemožně soustřeďovat přitom si říkám všechno ti bože dávám a tak dále a. Ono to nikam nevede nemá to vůbec žádný úspěch nikam ve vstupuju pořád jsem oddělenou bytostí a tak dále. Data otázka takle jenom klade klademe tato by se tohleto to je zaviněno tím že je skvěle třebas umíte se vyprazdňovat ale ho vším způsobem se dovedete opravdu z usměrnit toho boha myslet totiž ne u z vůle mně ne tím že to vy jste plaveme to prohlašujeme. Třebas sebe velice sa věčně ne ten kdo mně říká pane pane vejde do a tak dále ten takže v tady byla této tu základní chybu vám mu do ta kdy nebo z za tak starci odpadnout co je zapotřebí k tomu ještě na ty se k tomu zapotřebí je totiž velice obtížné se naučit vstupovat do toho boha do věčnosti vědomě když nepředcházela. Situace které jsem si říkal ty pro cena kdy jsem byl mu jsem okolnost umí své odevzdat ano kdys kdy mění z nezbývalo ku než se tam be no ta by řekl el zase něco ze svého života protože u tomu budete víc věřit byl jsem v situaci že třebas jsem studoval kým nazí mu v brně tomu o něho to jsem přírodovědcem nata ku nějakým. A najednou situace z dopadat takže odtamtud vzali u. A žel dali na školu tak hlavně vůbec nebavilo. A o to jsem si obal velikou životní ruku a život zbytečným protože jsem se měl při něm dělat pro co vůbec nabylo. To znamená jsem byl ochoten takový život boží a neviděl jsem z toho východiska nebyly peníze na vysoko škod taky dali na praktickou ode pomoc proto za vydělávat na to byl důvod proč je na daly. A s mým nic se situace podle názoru ku nepřímým stavím s a jsem v této situaci se vzdával tohoto svého života a jednoho z ne jsem s jeho tak dokonale vzdá jo. Že když jsem při tom si přečetl jak víte jenom jednu větu o tom je smysl tohoto života jiný než tady něco dobývat ta než tady si odžít nýbrž poznávat věčnost tak jsem poznal cítí poznal jsem cíli který tej o ten se musí věděl a ne moc tohoto poznání způsobila že jsem pro tu chvíli aspoň pro malinkou chvíli získal z z toho boha a toto vám právě chybí tento směr. Tam potom řeku jakým způsobem ten směr máte nabývat ano a protože se mocí skal tak jsem vstoupil do věčnosti vstoupil stavem jsem si zase do nového co to je věčnost ještě tak jasně ale je to ten nás sedl jsem najednou věděl že tam věčnost se dosáhnout že to je opravdu to nejkratší co mu tu je to daleko kazí by při do věcem v tu chvíli se musí. Nepřestal být přírodovědcem při to přestalo ale to neměl od vstoupilo ano znamená situace byla vím sešel na jsem na je odevzdal tím správným způsobem ten se měl totiž se dociluje tím že mám co ode stal něco konkrétního že mám co konkrétního za ne boha v je to všechno tak dále to je velice mnoha ne po to vám řikám že je to přes se tomu učit na malý případ.