Karel Makoň: kotouc-C02-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od atd nějaké cvičení a tím dosáhnout spojení s bohem tak to by bylo krásné bohužel ale tohleto není možné ne to není Cesta duchovní nespočívá v tom, že k tomu svému životu něco přidáte navíc. A to začnete dělat. že ten spojí přis wu protože jsem svůj život přizpůsobí se podle své duchovní modlit jak se vám tohle to nepodaří. Tak pak zbývá jenom druhá cesta duchovní modlitbu přizpůsobit svému životu. Jiné vědce jediné cesty nejsou to je obecně řečeno a to platí pro každého člověk se víme obecně to na to co to znamená že například když ta od modlitby s když jsem na úrovni prosebné modlitby. Znamená modly musel modlitby ve formě prosby za své přátele a tak dále nepřátele podobě nebo přeju si to přes to a stalo a tam to se nestalo podobně tak to je vůle není modlitby která nevyžaduje nic jiného. Než upřímnosti způsobu život upřímnosti. Z tu vstoupivší do než o život to znamená musím své v z do to co si přeju upřímně sledovat by tomu upřímně napomáhat protože věž to je tomu prosebná modlitba nemůže být vyslyšena dokud člověk lidský neudělá všechno co může sebe udělat nemáte vůbec právo na pomoc boží když sami nejste ochotně udělá všechno co lidsky můžete udělat pro tu je za kterou prosíte. Systém prosim temně čisté jiný a je vám nesnaž či poprosit pána byla by to udělal ale vizte bylo přišel nepře na ten nebo uděláte toho málo v tak se jim nedivím že modlitba nebude vyslyšena který vůle veni života odpoví větší pro se nemodlíme musí být úroveň je obětavé jeho života který je schopen pro li ji za které se modlím nebo pro věci na které se mi něco udělat. To znamená z život schopni toho aby člověk nežil pro sebe nýbrž aby žil pro ty věci za které se modlím pro věc vůbec a pro věc těch lidí za které se modlí a byl to potom znamená rovnováhu na této úrovně modlitby a života a je naděje ba ten než jistota že z této úrovně se dostat ven nějakou vyšší modlit byl a opět musí kde toto co nad životem vám tak my protože. No úplně jinak. Tou modlitbou. A nemůže dostat se na úrovním než života o které jsem mluvil teď když se přejít na do vyšší formy života neboť by tam modlitba i neměla u úspěchu. Pomodlit do byste neměli úspěch u ta modlitba je nevedla k těm sílu on je ke kterým semen aby vedla. Tak tady mám dotaz jak je to stalo lenivosti nastoupí nikde tam mez spí nebe mez které libosti nezačínal lenivost sebe končí žila ve do to o co takové el tak jsem řekl jasně že člověk když za něco prostí. Tak musí nebo se o něco spojí to tak to je totéž jako o to prostí. To li napřed nějak nebo poznání nebo tak tak musí do toho ze své iniciativy. Všechno lidský únosné do toho vložit toto nemohu jinak se takle obecně. Lidsky únosné a do toho třebas. Než rušilo samozřejmě able to nepřišel nepřipravil o nutný čas které pod z který potřebuje na normální život aby si vydělal a tak dále by mohl i se svou rodinou tak když tohleto všechno do toho věnuje do toho vložím tak to považuju za normální byly tak protože tam pólu za pilného ale když je vyčerpá všechny tyhlety možnosti. Ten topí těle jo tak potom právo získat z toho ten duchovní užitek. Ale jsem tady ukazoval při že to přes to s ti například jsem tam panna buddhi. Gotama buddhy tedy jde tak je pilní ba před byl ještě plnější podobu sodoma se ti let a vůbec tomu poco tu dobou je síle nic nezdaří bylo vůbec nic vyhazovalo oni jeden vůdce po druhém. A z z dovětkem. Ty toho kdesi jsem nehodí se tu cestu v tebe nemohou vést kdy někomu jinému nad budeš mít větší a on by byl u skal třebas u jediného vůdce ale měl by vás dovolit tím vůdcové ani ho ono je za vrcholně schopného jako stávali je na škola že považuje někoho neschopného a on potom se ukáže být tej schopnější že a let tak je. Posedu mase si letech jsem žil ale on konečně jak vám dobře známo stanul pod stromem ne a tam nerezignoval na svojí ty žili rezignoval to neznamená že by tak i žije byla nejsme vynesla tak výlevy nesla tom že spaní uznával že to nikam nevede. A že z vlastní síly nemůže dostanou z toho co v tom spí dosáhnout chtěl. Při že to není v jeho moci vůbec a v tu chvíli se mu podařilo aby odstoupil od sama sebe. Aby vlastně nevlastnil nic protože mu šlo jenom o to dobití věčnosti od aby do vlast do ani tu schod to za by přestal vlasy z chop dost dále za tím jít i to je způsob vlastnění. A tou chvílí zažíval nirvánu. Nemyslete si že tu byl vám byl za že kdyby nebylo předcházelo vpředu mal wattse sled ty jevíte jedna věta z po zpovědi si by totiž to co si který vší než jak toto ode chtěli slyšet. Protože tady hráli na jeho roli vždycky dvě věci ale nestranně viděné ale nestranně odstoupení od toho za čím pilně jdu. Protože vyčerpán všechny lidské možnosti. si odstoupit teprve ten již všech lidské možnosti vyčerpá a myslím že v o to buddha když je to jdeš kdy gotama jenom když že se mal se nebi byli takže vyčerpal všechny možnosti vám o tom to uzná a ten kdo měl právo spočinout pod tím sto na li si jsi nešika kdyby tito ty si to si jeho čil kdo by jakého kdy svět zrodil. A protože dovede odstoupit od sebe vyprázdnil jsem pro přístup boží to byla sebe jeho absolutna on poznal milováno splynutí s absolutnem ve které on říká se rozplynul v tomto absolutno osy ti do toho druhu že i ten postát se to kázat lidem či žádost tím ti to nebylo to se špatně definuje to prostě se to nedá definovat on prostě se stal jiným člověkem který přestal vycházet. Z tohoto lidské které bylo velice snažíme. Čar vycházet z toho absolutního nesmrtelného které není z na živé v tom smyslu jak my jsme snaží ví. Když když se díváme na činnost boží tak vůbec nevidíme žádnou. Ale když se postavíme na stanovisko boha to znamená to přesně viz ses pojme říkám buddha o nad mám tomu říkal on to říkal zákon ta vidíme že působí ve všem všude a po všech stránka v tak je tady jsou ty hranice od i prosebné modlitby když o něco prosím ale nejsem schopen za to něco obětovat co motto obětovat když jsem schopen a neobětuje. Ta. Tak nemám právo na vyslyšení modlitby. A jestli přesto trvám na tom vyslyšení tak se musí stát začnu trpět abych si toho o trpěl to svoje modlení. tato když čili teologové říkají jesiže přestali začne trpět a neví proč tak nikdy neví za tohoto vlastnění ne proto by neměl oni to byl celek jak se vykládají neměl by si zoufat ale měl by jsem jako pád z na ve spravedlivosti rad z krutosti boží že trestám a neví za co když ses taženo o dobro ale čím více se snažil a čím více prosil v tím víc začal dr. Pět protože pánbůh chorob zkouší jest je ochoten proto mi do toho něco vložit takže je na tom částečně jaká pravda je ale protože isis se neosvědčí v tom že do toho něco chce prožita je schopen přejí tedy jiný tak jsem to myslel a jež je ochoten do toho na všechno co lidsky toto může vložit. Když není ochoten tak nemá právo být vyslyšen. A vy býti když když jsem znamenat vlastně svým způsobem se spojovat s vůlí boží z vdova se z vůlí boží to znamená z držet se para byla za jeden čas znamenal protože se vlastně celého. Že správné držení se vůle boží jenom možné tehdy dokonale držení se vůle boží tedy když přestoupil na druhý břeh a od tam to z jedna a to znamená když sil k vědomě je jednám ze z bez se spojení z toho spojení s z s duchem božím na mně. Pak opravdu mohu mluvit o tom že plnil vůli boží i s boží jinak plním jenom do také my jaký rozumím to není špatného protože tento pod bychom mohli duši přejít na že bychom mohli na další. Zkrátka jestliže ale ještě to jenom za pak by tak ve že ne z toho. Kdysi ten člověk například skvělým způsobem žije opravdu lidský pomáhal lidem bratrský se k nim chovám a neodpovídá tomu modlitba jeho tak prožívá přes tuhletu snahu všem jeden pomáhat koho duše je v stavy který nerozumí tedy do byl proč nastupují protože on se vyprazdňuje čili a ne že tam bude se vnitřně z ve svou modlitbou. Pánbůh onu sví i vnitřní modlitbě nechala vlastní. Působil vně kriste ve kterém jsem ten tam při je jeho myšlením je zastavuje on je zoufalí z těch stavů kterým nerozumí a tato zoufal způsobuje že on pozastavuje svoji mysl a dostává se třebas po velkých utrpeních na vyšší stupeň i ve vnitřní modlitbě na kterou nikdy jako modlitbu mu neznal a tak nenazval třebas oni nevěřil ano to vidíme že některé i dělali styk třebas pro nějaký ismus ne co si. Musí všechno vytrpět aby mohli do sledovat dál. An co musí by se kolej děje v třebas téže straně jsem žádá do vámi ne za těmito že to tak nemyslím tak ideálně nebo konce opravování. A myslím že přitom zažívají takové stavy které jen do plně mýtu vnitřní modlitbou na úroveň jejíž čím je ta úroveň před na tu úroveň která byla vznešená. Ano také v to bylo nezjevné a tak je další stupeň je to začnu od modlitby. Člověk třebas se dověděl o to vám ale že se a meditovat s to je vyšší stupeň modlitby a sebou si definovat meditaci protože každý máte třeba tam jiný pojem v to co nedivím protože není o tom nějaká osvícení literatura ve škola toto do tomu neučíme tak ale meditace to je česky rozjímání zatím u účelem abys své okruhem. Myšlenkovým uzavřeným okruhem dostalo od určitého začátku je on si toho myšlení který by naplňoval začáteční myšlenku lépe řečeno aby vůdčí myšlenkou každého rozjímání bylo nějaké předsevzetí které ale byl rozdá a dělám to lidé které by si čas od mu od milovalo třeba životem ježíšovým. Nebo příkladem svatých na ta dále přitom rozjímání. A nebyl schopen to a to se ti žít dál váš mění plnění odhodlaně ni a s větší spí to je rozjímání rozjímáním které jenom míří k tomu aby člověk porozuměl nějaké věci například před tedy si třebas tu postilu a jenom vám to dal z tomu porozuměli ale o že se z toho jaká předsevzetí el tak to je rozjímání ještě v tom smyslu modlitby to jsem se ještě nezačli modlit ano. Si že ale z toho děláte nějaká předsevzetí a pokud možno je vždycky stejné přece ti stejného druhu když kdesi když tupost co dostal tak aby vždycky se mi že ten stejné vodu při ze ti aby se při by že k bohu na něčemu jinému ti že ho tam nebylo jako. Míněno přít. Že takové přece ti pořád op pak si mu zase vrací ten novým myšlenkovým okruhem tak vytvoříte tolik k okruhů myšlenkových že vlastně nakonec všechny myšlenky vás vedou k uskutečnění toho přece ze když ale na přese se tím a potom ne o skutečně je že v zevním světě když je na jiné pojem stává toto rozjímavá modlitba a váš život jakoby se neb král toho co se ti nebo. Jako by to bylo něco jiného než to co s třetí tak je tam je jedna stála vedle toho života něco jedna byla ta modlitba se jen to byl váš život tak pak do že to při ten modlitbě ale když to můžete si hrát totiž také nevědomě kdysi nemusíte by vědom že za leč vy máte nejlepší tomu se modlit jak ste se to naučili nazýval v je ale neví protože cesta od úseky všestranné důsledky pro celý život ano. Nená je tady vedle toho život se vám o židy že si tady správně říkal který není třebas my jenom malinko vedle ale před jenom je nám tady modlitba která míří přímočaře li k tomu poznání k tomu spojení s bohem tak pak samozřejmě z milosti boží a život je na pravou tam za své. Tom smyslu že je v něm vám dává na příležitost post trestem když to nedá se sebevýchovou trápením utrpením vás dostat na tuto jež koleji na které je vaše modlitba ano čili zase je to utrpení když to obrátil kdyby. Jsem byl život na úrovni rozjímavé a život a modlitba na této bylo mně nebyla byla to toho pozor modlitba prosebná ano jsem říkal na tak by zase nastalo utrpení jiného druhu protože váš život by si chce ale byl v pořádku om před třebas na tu úroveň patříte ale modlitba tak by nebyla v pořád u že dal na nižší úrovni ta. By ta prosebná modlitba vás v jednom ne uspokojoval ale nechala by ten vás ona by vás nechali na zvláštním je to řeknu rovnou nechali vás ten úžasný prázdno ty že byste dříve nebo později přišli do ji mu že mlátí kte prázdnou slámu a pořád se dokolečka modly jen za ty svoje lidi nebo toto lidstva nebo za koho co chcete a. Pořád a je to mechanické z nechali slova aby se takže by ta modlitba nebyla na úrovni ani prosebné modlitby a by upadal na úroveň ještě již jež prostřeli to je mechanismus tak by čím to bylo utrpením aby se se modlili aby jste si s tím utrpením modlit to ještě musíte říkat tak byste začli v modlitbě vnitřně umírat. Čili dostal by se umírá některé by končila kde je. Kde končí dostat vaše narození málem rozumíte te na tu ode do jaké v vás dovede rozjímání tam by k do toho konce to naše vnitřní utrpení. A by se to vyrovnala tak byste pochopil se máte modlit jinak abyste možná šli. My si rozjímat o utrpení pán nějak chápali byste si že to být na protože to nějaký vnitřní umírání janem co všecko. Co to co to je nejvyšší druh modlitby. Ale v každém případě je že by to zase ta nerovnováha která aby končila vnitřními rozpory. Či kdyby člověk je to moje budeš předá povýšit že by se ještě při vyprazdňovat tak teď ti by nastala situace dvojí. Kdyby se přímý vyprazdňoval uměle jako pro dívali z toto modlitbu ticha tichou koncentraci jak tomu říkat. By se uměle vyprazdňoval z ba obal by se myšlenek a tak dále tak ale denní život by že je nedej tímto byla nevadila tomu muset protože třicet tuto mít denní život vyprazdňovat ti co ji výklad ze světa kdyby nebyl tímto vyprazdňováním denní život pet tak by ta vnitřní modlitba vedla buď že k astrálním stavu může by ten člověk neměl na a plní přitom vyprázdnění a ta prázdnota vnitřní ten by při náš. A nebezpečí mediu mi ty kdo řek jednoduše ano že tuto nějakých mediálních transů o podobně byl nebi byl poslem židy někým. Ano na nebezpečí. Ale druhé je v tom že kdybych se vyprazdňoval. A ostatní život. A dokonce v tom při bedra dělání bych mířil za bohem takže by měl síly to k tomu by to dělají vydal sví byl by nemohlo u be do není by vedl do mediu mi ty ale tak by se daleko prudčeji než v předešlých případech musel při musel této úrovně jeho zevní život. Jakým způsobem že by se od něho chtělo aby nevlastnil této pravými tak aby popel v tom nejširším slova smyslu u bez nevlastnit. To znamená cokoliv kdyby děl tady mu to bylo odnímá ano vědy by kde ti tak mu to po mu šel ho nebo kdyby to nepomůže dala a tak potom pojedl z domova neposlouchá to vůbec co oni nebyla ne tak by to řeka dělo v taková nerovnováha kdy byla z jeden z že před měla rovnováha tím že by všechno o z tratě a nakonec by pochopil že že tedy dělal nějakou chybu kde máte verzi. Je skvělý případ kterém pana válka který poslem dojem teďka chce nebo o činnou ne a on si přeci jenom nedá ještě pokoje tam deska byl v dopoledne s. Nezažili a pořád se hrne do činnosti. Je pořád u vlastnění tu touhou budete vlastnictví že někomu něco udělat čemu se dalo nehodí co ve bychom dávno zanechali ještě při větším zdraví bez on však dneska dostal z vidíme. A. Protože tedy jeho život není na tu bylo jeho modly byla modlitba je velice vznešená. No a teď si představte jaký jsem člověk se dneska poradil ještě řešení vším modlitbu poto str a chudá ano. A toto strhá v že on jednou musí přestat todleto nerovnováhu samou by se mu poradil ještě vyšší stupeň modlitby a on to bude postí věděla svoje člověk o kterou poctiví. Pracovní jedinečným tak ono to bude opravdu znemožněno aby po pro čela v tomto způsobu života zevního. A on přitom si všechno o mluví pro sebe i se to jako každý znát z kdybychom nemluvili sami sebe do bychom byli jak ji jenom tak si bychom doby by pro martina to přeci musíme dokázat tady za sebou nevydržely ano. Tak je to tak je to on to jedinečně dneska o dělal všechno na tom velice nevím a nechci tímto pomoc ale z důkazu příklad takové nerovnováhy když on dostane nad nestranně opravdu vyprázdnění při modlitbě ale není mu to nic platné spoj ke spojení z domu jsem to ne že tam to někde na tam na hranice ta vyprávění to končí protože jeho život tomu neodpovídá ale takhle on nedostanete další do stupně modlitbě. Do kód se ten život nenapraví podle stupně své modlitby dokud nepřestane v tom nejširším slova smyslu vlastnit co o to je že nebo ten že nebude nitra dost ani ze svých ctností. Ani do svých nectností nebude mít žádal znamená nebude nevím aba nestal říkal čela stát ani jeho ctnosti ani jeho nectnosti ani jednoho jeho schopnost něco učinit ani jeho neschopnost něco činit. Jsem říkal když ten bez chop ty si jste jste neschopní něco provést tak sebe před se co nám říkal včela protože nikdo z nás ani ani by nikdo z nás není schopen dosáhnout toho spojení s bohem svými lidskými silami v ten nadlidská síla byste schopen jenom se disponovat k tomu že v. Uprázdnit své a zachovat si tuto touhu a to způsob je tato vaše dobrá vůle a to vaše vyprávět si že se si pro boha v sobě udělal místo. Ale pro toho boha musíte přede dělat místo nejenom modlitbě to je u vás nestačí celým svým životě. Kdyby byla to co říkal taky včera kdyby byla maří magdalena jen v rezignovala při své špatnosti tato že by ježíš moh spasit aby mu nikdy ne klesla do mám ani by se nestará světice. A ani tane jeho učíš tato nesmí stát mezi bohem a člověkem ale daleko o že to s těmi ctnostmi ani ten je při si zase z místa mezi mnou a bohem tady si dosti stojí více nezjevilo po nevejdeš ty naše svých ti než kým či špatnosti před to je něco na čem si přeci můžeme dával záležet a za co může být vyšším. A z čeho to co se můžeme s snáze je ale te a bez ho u lidí aby bez svědomí špatného vlastnit. Ale dokud to bylo nevlastnit nemůžeme vstoupil do království božího ano na tomto stupni modlitby se připraveni ke vstupu do království božího ale nejde nám tedy by to trvale do kolik let když mi nepřestane vlasy třebas v maličkostech ale vypořádt vlastně za nejde se může vydržet své vlastnictví a o na vás to neb musí do vlastnit. M. Pro za říkal nedalo tak velkou práci jsem se ale kdy vlast cit ve čtyři měsíce al osobní než jsem měl dojem že se na do nebes nade se nebo za devět vteřiny zbavit pocitu vlastnictví. No to znamená zbavili i paměti paměť taky tyto také vlastnictví. Mám paměť na něco z něco pamatuji na že mám jakoukoliv diskusi myšlenku také druh vlastnictví také v nejširším pojetí to ka a po vlastnictví to tam potom v tom masová krista myslet o detailněji jo tady nemohu říct z ale o pro je třeba porozumět se to vlasy si je že třebas se vlastnictví zbavit vnitřně. A pak vyrovnám svůj život. Stavu modlitby a ta modlitba může překročit ten na máme z pouhého tichá do toho tichá se ta posvátná z s a mám že žije protože je tam teprve teď pro místo samo vyprávění nestačí. Při tomu odpoví na to ostatní život takže nevím byli jak v modlitbě dosáhnout tohoto naplnění tou svatostí takto musí dosáhnout v běžném životě a nevíme jak běžný život je tak tomu se dostalo modlibě konat jedna pomůže druhému tam modlitba tak bude modlil bude a to tak na můj zevní život a nebot ten zevní život na vyšší je někde jak to tak na moji vnitřní modlitbu tak je by byl kdybyste tak se z obou. O vstal kdyby to bylo harmonické a kdyby se tímto způsobem z nás se dostal k před. Víte jak to družičku přece nám budou muset ježíšku dlouze protože kde jsme odpustit se asi tak. Ale jsem vám včera začal říkat že ve starém řecku mu to by nám že že tedy se o vklad si vůbec se daly by se to školsky je protože nás kdyby zkoušeli v oblasti sebepoznání. Ne myslíme na nás naše ku tu na technickou vědecká vůbec nese sebepoznání prach z abycho dělit třeba jsme při věci jak tak i tatam neroste na kolik opět žid ku ale co všecko ale co si ty člověče odkud kam jdeš to je vedlejší že ježíš od léky se nebylo ji kořínky ano všechno tak kapli jsem by nemohla se pěstovat todleto to je důležitý to v tom von byl v neni v tady protože. Ježíš i to co řekové nic tady mi co za jiný řád hodnot poznej sama sebe také všichni největší světci křesťanští říkali že správné poznání boha musí vycházet napřed ze sebepoznání. A že jenom do tak obé míry do jaké člověk sebe poznávám do takové míry může poznávat boha. Čili opravdu při dobré vůli. Může člověk se snažit a může poznávat že jak je na tom může umět hodnotit na svoje činy jejich úroveň tam že to nedá pro kou práci kdyby jak při rozebral třebas. Myšlení ježíše krista třebas jenom do posteli tak nějak aby musel při na tom co je dobré a co je špatné a jaká je úroveň jeho činů tak úroveň jeho myšlením či není těžké poznat se na kterém stupni jeho život je to je daleko snažší než po za stupeň modlitby myslím že bych nemohl takhle ve zkratce po z nastolil vysvětlit za stupeň modlitby že to nesouvisí ze vstup těm pozn sebepoznání po za stupeň modlitby je velice obtížná záležitost. Ale poznat stupeň svých činů to není tak těžké přeci ti se mu om noho větší nalhávat to mohu každý sebe omlouvá při sebe okrašluje lepším je anebo aspoň v očích druhých se na vystavuje ale ale dobře že že hraje nebo že si na vystavuje nebo něco takového dělá aby jako syna za dál ale tyto myslím že by jsem mohl pořád ještě dobře poznávat jsem mohl říct. Pokud si na to vlastně tak k ale tam není to z tomu tak jak to říkáš nebo. Tak nějak tak že jen v jestliže člověk poznává tu toho úroveň svého myšlení a jednání nad pak je tady jenom jedno nebezpečí těsto bude poznávat nesprávné důsledky že si řekne avšak moje úroveň tak stává. Že nejsem hoden pro tuto úroveň dostalo třebas vyššího stupně modlitby. Tak doby zase řekl po se přece než člověče protože je pravda je tak u době třeba z ale přitom hodnocení úrovně pán bůh postup nejinak než ty on si na tam hodnotí tvoji dobrou vůli proto jsem vám včera radil. Co si který stavění čili z váš jako se nil podle am to jinak poustevníka aby každý den co je začínal znovu. Ne v to znamená. Aby byl ochoten přistupovat k věcem tohoto světa. Úplně nově jak on nově narozený ráno člověk který je znovu řeší po mnohokrát se o to to přesvědčuji třeba když vyučuji že když vyučuje stejnou látku k je to dopadne jinak byt a žes to věd učit ji vývoji možná dobrého možná špatnému ale vývoj v tom vidět. Že by ses dneska třebas jako hanbil za ten způsobil č nová ani jakým jsem prošel při veliké píli ten první dělo při veliké tyto rostou ne osvědčuje jež ano. Tak do se za to co se domě to by byla moje po do se dom si že tak říkám to se opotřebuje časem a že to dělá tak pro co si normálně ale co v tom nějaké takové který ky. Na které jsi přišel víceméně pospojování těch idejí tak těch všech metod které si mezitím vyzkoušel. A. A čili hlavním takovým správným hlediskem které kterým spravedlivě poznáš že svůj život tři je na vyšší úrovni je míra jeho jednoduchosti a prostor míra toho jak se při by že tomu jako dítě to je asi nejí jednodušší pro by si jak poznat úroveň života a jesiže ten člověk je opravdu jako dítě v tom smyslu prostoty a tedy i dělá dobrou všechno bez prostředně. Tak jak ježíš ukazoval po rozhodnutí že musí být stoprocentní to je schopen jenom tě. Je to se rozhoduje tak jako to děly třebas ti učedníci že zásadní věci řeší najednou tak sem třeba jsem mat nevede se říká tak vlastnost vyspělého člověka. jsem si za svého mládí sebe na vysoké škole od jednak přednášky. Přemysla pittera bili co vědomě praze jeho někteří z nad aspoň podle na dneska je řeší čas a ten večer na působilo hlubokým dojmem. Nádherně mluvil bylo vidět že o proto prožité a přitom spojoval. Tu vnitřní modlitbu která ještě u něho za naznačeném stupni s tím od pod ji odpovídající tím stupněm činu. Ale které měli přímo zázračně důsledky tak například postel to dětmi čun dům a nebyla to o rodu když ho všichni považovali a. Věta a musím si i tedy ostatní asi obě dál plány protože mu jednoho dne o stavy mu v tak jak a řekl mu jak to nebude to vzít z ka všechno na mém stole ty peníze které pod co zahalení stavby tak bude zaplatil jsi všech po projekci a aby z nebudu protože to vám o nemohu chci taky být říct a milý. Přemysl tyto přišel doma vyprávět do domu při vypravoval toho v jeho přítel doktor od toho netrapte jiným a říkal ráno ty peníze byli na jeho stal v těch sedmdesát pěti z s. nevim jestli on dodneška kde tam sebrali ale na tam byli v padesát neznámým ano. Ho jenom říkal toho jenom tam napsat to jsou ty peníze které vám chybí a on to mohl za hay kde ten člověk měl jist. Ten měl veliké námitky proti tak zvanému mystickému život. On říká nejsem proto mystiků nad třem. My mystikem prvořadým ale nebyl pro mystiku toho ražení kterou zahájil nebo hlásal mají o to je ten spis v tom mám jeho přečtený nebyl pro na čem z toho důvodu že to pro jeho byla jednostranná cesta a to o nějaké uskutečňováním něčeho pro sebe bez o na ty ostatní. Než to říkal toto není nic platné nic se dostane tito všichni ji zkrachlo. Oni možné aby to ten člověk nemluví pravdou není možná nechal život beze změny ani si vnitřní modlitbou někam dál ta modlitba se nejenom místě zastaví zabrzdí pečení dál nepodal měl pravdu pase nepoznal člověk o lidi kteří by byli beze změny zevního života mohli v modlitbě pokročit dál podle mat potkat. Museli si svůj zevní života. A jsem se tam ho co tedy na němu nejvíc vadí. A on říkal na tobě není víc vadí že nejsi radostní to bereš strašně vás tu co z kdy na kolu ska nepovažujete a kdy jsem tady byl ten s tu místnost. Těch první devět let na cest když jsem se po stal a to bylo o smutný to by se ještě svatý a dokonce z mu nic mat. No a tadyhle z mu si před se dát takle. Že prostě se snaží o nějaký ctnostný život pro mně velice je i není a poctiví ale vnitřní modlitba ne a ne se dostat na úroveň toho jeho skvělého života ne a ne jsem tam dost protože on i když si toho a dostavila nebo není z toho je nám on ty své ctnosti i ty svoje nectnosti as. Již ty svoje nectností ještě vlastní oni ho ono to ale protože ty ve z hostí ještě tam k tomu chybí tam k tomu chybí ještě toto si vyčítá a tamto si vyčítá i pro ty sis návodný jen při a ne vůbec ne čistě náhodný pohled. A on si to vyčítá a proto není schopen o pro ho do toho dá.. Tu rozhodnost sílu ale si je pořád příště těmi vnitřními aspon. On nemůže si rovnat ten svůj vnitřní život z s tím svým vnějším životem ne že nejde mu to ano. A tak jsem paže po těch devíti letech v ty ses stal v tom koncentráku a když jsem jako tam odevzdal nechtěně ten svůjživot k tomu bohu tak se vám v ohromné že je kterou jsme tam ve říkali poznal jsem to tápat na do z toho přemysla vytkla neměl sto potření právě jsem na byl radostný člověk. Kdy říkali no buď jsi blázen si těch obojí hlavě a nebylo když ježíš v jiných své rád a. Že to co tady zažíváme to z věda mít vůbec nějak ve o pro člověka aby jenom u to se jeden ústně aby nás tady že mi častuje s úsměvem op ty mi jsem taky tohleto možný nese při tom na mysli přemysla pittera. Že jsem když jsem potom pozná věděl jsem potom po za jsem taky kde ten přemysl tyto byl že on poznával že je to radost úkol spolupracovat s kristem. Ne to ne radostnější úkol že když tam chybí to tahleta radost vás spolupráce když to vůbec ani v tomto dost pod o prát se není ten tak co je to platné mi to děláme z sami z vlastní iniciativy a ne to je to se mi ta nedohrabe ne kdysi nevěděl že hlavní i svět na je na straně boží ten nás kdy je daleko více než něho když o tom nevíme tak je tomu tak. Čili ne přibrat cit toho který nás tolik miluje je každému činu je každé myšlence ke všemu i které světské věci k tomu jim tupit je pravíte ča dale tady ano. To je veliká chyba v po se o k i s pokud je ne přímo od vítězství to si píšeme o to aby tom se nikam ne dohrát báli ano není možné který bez krista nebo prostě bez věčnosti kterou u z veme do každého svého činu protože se myšlenky. To není možné ovšem zase mi řeknete jak je v tom kdy jsem to kolikrát se říkat tady si prostě mluvíc říká kdybych myslel přitom na boha zároveň něco dělat tak se jim nad použitých protože nemohou při myšlence na určitou záležitost nemohu mysl zároveň na boha ale mohu tím sloužit tomu na to mohu zasvětit u svou činnost bohu i to že katolictví mají skvělý el o všem byto tak dělali stoprocentně s jediná paže zasvěcují si. Život panně marně nebo co cit páně tak velice dobrá myšlenka na by se mi to měla ale pořádně by se neměla by to být co jednali tak jako to všechno tam obyčeje bývá nestal vinou u svět dal jednou te interpretace těch věřících se to takhle usnadňuje si myslíte se zasvětil co si padal onomu to jste říká vnitřně on si myslí to ještě z po jeho poli na poli otčenáši do li to poli zdrávas tu to do poli s pověděla přijímal radost oni pravda v tom s tím je spojena určitá a to bylo. Není života určitá úroveň myšlení ze které vycházím a to je obětování svého života k tomu bohu tento život od tebe pochází tobě patří psa všemi svými následky se všemi svými účinky. Tak to říkal job pán mu dal pánbůh vzal či když se čeho nedostával se něco vzato tak je to správné ty si to přeješ když do něco dávat do z ale ty si to přeješ nikomu jen nebo je třem než tobě. Tedy se věcem někomu jinému a u tak je naprosto z cestě mysli a nehodí se to po nám do toho do toho stupněm modlitby kde všechno mám s malovat na boha. Všechno. Těch čím svých te indové taky říkej přestat činnosti je tedy úspěšná karmajoga když se vzdává od o co svých skutků matku mi k. Ak sester na to jdou u tak i tímto způsobem obdobným ovšem drž v této citově i při bar ven nám do tak stroze rozumově propracoval. A esi se v tomu dobře rozuměl tak nebylo by rozuměno v tom smyslu ho pán mu dal pán mu zdálo kdyby člověk lehkomyslně se vzdával třebas i možností viděl kovy potom kdyby to nemohlo by to tak dopadnout a z boha aby svou rodinu možností objevit jsem vám když se na něm ta rodina závislá a zdali by tohle to bylo správné. Když přeci určité postavení a z toho by bývají určité povinnosti není zřejmě dané od boha v to postaven jednou tak bez vůle boží v tom postavení nakonec z není ne. A samosebou jestliže jem co ukazoval na jeho ba tak jsem mínil nějaký vnitřní post z toho nemohu jako u vstoupit na jenom bych chtěl tvrdit že pán bůh si nikdy na nikoho nese svírá takové zk ky dech který by člověk nemohl u před sví. A se správným zaujetím nebo si správným hodnocením ze své vlastní pozice as celosti schopnosti op. A to znamená že jestliže dejme tomu je postaven do čela rodiny kterou živit. Tak se mu nestane se bude připraven ono ten výdělek oko rod. Nebude tu svou rodinu vlast. Protože jestliže jem ale bude vlastní rodinu tak se mu a byl o vnitřní modlitba se dostane nějakou vyšší úroveň tak se může stát že o pod jednou přijde s spí již že přijde o na to od ten nám ba prosto může spíš stát protože nevěšte že tomu čemu tolik odpad tomu člověku se dostává určitých plat jak komu vadí že z vlastní tu ve mně. Protože. Ten plat to je něco co není nic živého našem před jenom tolik nemůže lpět když k tomu že by někdy velké lpění jako třebas snaží kde které vidí před sebou růst je že který mám nějaký osobní poměr tedy ve jsou osoba že ano ale opravdu to je daleko větší pout toho ježíš tu se ukazoval na tomto boháče ale byste bohatí a mohu mým způsobem nepatří také tím že co máme vůbec na protože to rodinu několik. Za těmi stavy k rodině a ke společnosti ke straně a tak daleko bohatší než ta třebas mi dal tím svým vztahem k těm penězi dal. A to také bych asi li to definovat takhle. Jestliže ten člověk na rodině jako na vlastnictví. Tak nejběžnějším řešení ze strany boží je toho je že ta rodina. Jsi nebude vážit jeho oběti že on pro ty peníze je třeba. Vydělává potud tváři. A nebo že zase ta jeho modlitba se dostane na úroveň která přesahuje úroveň toho života jestliže o tom vlastní tak není prázden. A za jeho modlitba se nedosáhne kdy právní a nedosáhne toho naplnění ano tím božím na tření ano čili když se to zcela na dnešek nějakým takovým debaklem ale bylo tam to bylo to byl vším o příklad ten mělo takovým lineárního post příklady ne jedno postupu aby se to mohlo jednoduše pochopit všechno když svět co to je vlastně odevzdávání všeho. Že když se vzdát postupně všeho nakonec se musí setkat s bohem. Ale ono se všeho zřít st i třebas to o kam čit. Jsem z z z od o tom se že samo sobě v tom koncentráku za kam by se zřekl toho co bych byl normálně nedokázal třeba za stále sta. Za celých devět let jsem se nevzdal věcí které jsem se potom ve zlomku vteřiny musel vzdát i si jones zpíval. Ne. A víte ten pánbůh řešil zcela jinak než jak s bychom byli bývali očekávali pase neočekával toto řešení. To jsou vždycky neočekává řešení za to otázka myslím že špatně kladena protože my cesty páně ne neznáme. A my nejsme od pánaboha podněcováni toho bychom něco jeli dát abych vám třebas pro tu rodinu ne vydělávali jestliže to náš úkol od boha. Si že to ale co čát našeho vlastní to kdy do toho z těch ku u jedné se ne aby bláto naše rodina aby měla. Jenom aby nám do od ten s tam dar ty rodiny ano toto mo a rodina. Pže to pro naše rodina tak to tedy to v rodině na pak nemůže nebot to nemůže tapas v modlitbě. To je to svoji jedině dvojí řešením jinou jiné na vybranou nemá řešení passim. Nejde tření ano lid a kam ho ještě kombinace někdo nitro mít to nebo přát je tam to co někde tohleto poto všechno co jenom malinké odměny ano. Katolíci například operovali proti tak v potravy který propagoval modlitbu tichá ne tímhle tím způsobem říkali temný tak to str říká že se člověk vyprázdní. také že se musí do něho nalít bůh vědomí boží přítomnosti vědomí vlastní nesmrtelnosti ale v tom jsem van v prostor že říkali katoličtí mystici za prvně tu li ky kdy bojovali proti mají s pozdravit mu li za ono protože jedině vlitá modlitba nám že vím co to je vede k tomu že ten bůh z začne v člověku projevovat. Kým způsob kdežto to co v a proto radí to neni lid tam modlitba et to je modlitba čistě. Vůlí prosazoval ticho proč to zavalen vůlí a to je u plně te o že to li to kde to znamená z milosti boží dané. Kdežto tam to je při ticho připravené z vůle člověka. A to ticho připadne z vůli člověka podle názoru katolických mystiků ů v s s s s plně po by ky není to pravé ticho třeba tam také bez člověku se z na řešení. Ale to již není nepřinášelo ještě samo osobě posvěcení. Ten člověk kolikrát opravdu se ztrácel v ničem nedělání. A zahrál el to ztišení které není posvěceno přítomností boží je vlastně vrcholnou za ha kou. Je že ti duchovní moci bez člověku kteří tomu nerozuměli podezřívali i ti kteří to ticho měli posvěceným bohem za zahálející ale měli to za zlé podezřívali deska věty z mu nové vás přílišné pasivity. Například svatá terezie z avily byla toto vězněna kdo žena nebyla mým jako podezřívat z věty z mu. Z ničeho nedělání z přílišné pasivity a z toho ději propaguje jedině myslím styky z vysoce vyspělými nebo co se postavenými lidmi v tři kdy se z toho vězení dostanou otcova o tom píše. Když se ptali co tomu říká zasel náboženské cvičení byla vězněna a ta říkala jaké je to ano blažené být trestán za to že člověk miluje boha to je nejsme činnější ten jedinečné protože to člověka. Opravňuje k naději že vnitřně umřít a že neví jak na to a ti všichni kteří do za to trestají že boha miluje mu pomáhají vlastně z z vůle boží aby vyrovnal ten ostatní. Život s tou vnitřní modlitbou která se navenek tím je těm ostatním jako zahrál né. A ona chopila v tom smyslu začala ras zakládat kláštery byla vrcholně činná. A pak ti nikdo neb pro vzývat z květy protože ona ne složí na ruce v klín o na se na nepřestala tu vnitřní modlitbu nýbrž ona zas za pomáhat jiným duším ano. To tak ale do vypravovali v modlitbě a myslím že chcete znát to pravé vyprazdňování které přináší tam mystická modlitba be a to jsi mi to to je to nemožné dosáhnout z vlastní síly ale že je možno se tomu bys onoho že motto se tomu připravit tak aby abychom byli na pokraji toho. Možno ji tam vstoupit aby bůh mohl to v nás způsobit ano. A tak. Tuto kdy vlastně jsme u odpovědi jakým způsobem se připravit k tomu aby z abychom se vyprázdnění pro boha. F. Jestliže je propastný rozdíl mezi mým způsobem věčného svět denního života a mezi tou modlitbou tak to ticho o kterém se pokouším modlitbě při již dalek tím abys s o kým skokem. Z jedné úrovně na druhou než abych ho vůbec mohlo provést tak bez to by se nedají dělat to by zlom bylo člověka. A proto je zapotřebí jakmile to nejde toto vyprazdňováním v modlitbě cestami svět za svým životem a začít vyprazdňováním ve svém denním život tří. Tak jak jak co to dělá. Nejjemnější ale nejsi naší způsob pět ten že od určité chvíle kdysi když sis se vyprazdňovat přestávám mám dělat věci pro sebe. Nýbrž měl dělám pro věc. Ano pro věc samu vzorem jsou nám všichni vět chci všichni vynálezci které kterým pokud jim nešlo osobní trest když. Nýbrž pokud tím šlo o ten vynález od tu věc. Tihleti je dokonalé zapomínali na sebe o stupňoval od se v této vyprazdňování se od sama sebe tím předmětem které musel věnovali u páska došlo tak daleko tak se věnovali věk matematice. A filosofování znát předmětů svého bádání že zažíval takzvané kosmické vědomí napsal o tom to vnějšku on se myšlenky ano bral skvělá která odůvodňuje svého vnitřní poznání pokud by tady schopen pro nějakou důvod nit. Ale vynáší na povrchu vlastní pravdy a let tak to je jeden ze způsobů věnovat se věci druhým ze způsobů vyprazdňování denního života který je ještě daleko účinnější je v věnovat se bližnímu a začátku ho. Protože my nemůžeme se mu věnovat ustavičně máme taky jak se říká jiné povinnosti. Se mu věnovat aspoň tehdy když to neni příjemné aspoň tehdy. Ano znamená ve věcech nepříjemný si pořád s po mým nám na to vír rok el přesto k tomu k velice duchaplným pán a byli sám který říká my známe dva druhy dobrodiní summu jediní kteří si to by dát si si penězi to dobrodiní dávaly do všech kdo o činna jak se mají zřejmě na to. A druzí te žiji ty dobročinný či ne tak se provádění. Ale kdybychom od těch první chtěli aby je prováděli tak bychom my tomu někdo přiměli protože oni stačí tam jenom na to na to dát ty peníze ale kdyby musí nad provedou to ostatní a myslí že udělali víc než tamti ona je třeba tak i těch je v pravda ale a jen pravím vám udělali daleko než tam ty kteří přiložil ruku dílu o pomáhali svými skutky. Tak že jem. Toto vlastně vede k odosobňování čili vyprazdňování denním životě na vlastní křižování sama sebe od osobního váhání jsem toto všechno o popsáno plave v tomto toto se či tu o to ale tam ne a to mu jem be be když to dělám z lásky k bohu jako ve služba božích to nutně vede ke. Nestranné mohu. Pomáhání nestraní tomu o mám radši o dvě mezi ním a mezitím ano koho nemám rád. Vyprazdňování při kde jsem říkal že velice těžko by je tak se odvolám na to jak tomu vyprazdňování se do došlo. Tak jsem tedy dělal něco co musel říká písmenová cvičení a od začátku sice jinak neznali potrava dnes to byl jediný duch. jsem opravdu toho boha začátku neříkám že to správné ale jsem ten li toho boha volal jo. jsem volal po jeho přítomnosti jsem ho volal do svého života. jsem se s ten dovnitř jeho jednou nemodlil proto abych si odbyl nějakou povinnost vůči bohu. Nýbrž jsem ho opravdová a jsem nemohl pochopit. Že by bůh který jenom když bylo s či živý mohl na podání byla doba takže by bylo. Ó o. A tak se také muselo nutně stát to že von volání vyslyšel. Ovšem zvláštním způsobem naprosto nečekaný. To si nesmíte myslet že jsem ho pozval boží hlas ty jsi můj milý syn a podobně. On nýbrž pračlověk tím způsobem že pán bůh začal při modlitbě lid pravdě prudce začaly pro dělat dával nenarazil tomu tedy na rozuměl. A dala mně najednou ve že se mně nemůže projevit když to přeju protože nejsem prázden přel říkávám ta písmena u. Proto jsem prázden proto když jsem zoufale přeříkávat viz rasu. Při zvětšují se touze po něm on to netrval dlouho ano aby vám na to stále opakoval. Tak nastalo vnitřní umírání. Které nám mělo vliv vel dost jako. Nesrozumitelný že jsem se cítil oku nová o sama sebe že jsem si myslel že umřu protože to nepřežil jsem dostával strach opravdový strach je co tady často líčil a teprve když jsem ten strach. Jak si za pláž že tím jsem porušil tu vnitřní modlitbu se přesto co prožil dostat abych. Aby neumřel. Tak teprve potom ten strach přestává krise sester modlitby dostat tak semene se při skal mohla tento nevedl jsem pochopil že to bylo tažení boží a že jsem měl vnitřně umřít abychom mohl poznávat. Říkal zítra tu modlitbu o dělat tak on ním nevyvedl. Ženami novou to umírání znovu ten starat do znovu vedl tak to udělal čtrnáctkrát za sebou. A pak jsem tu modlitbu dělal vám abyste tento toto vnitřní vyprazdňování nedostavilo v této v v ale přes to. Protože tady byl jsem ten na abych jednou učiněn a tak se kdybyste určitých automatismus který cenná zabrzdit. A. jsem zažíval časem zažívat když to co touto cestou tak bůh na mně jedním z prostředků. Zažíval jsem za čas zažívat překvašování celého. Řídil kvašení jsem to svých něco dělat to vaše dní celým napřed mrazení na tom kvašení v celém těle a potrvává několik tisíc tu na že jsem si ti jeho rady před to vaše mně samozřejmě vadilo v tom vyprazdňování neboť jsem byl smyslově vám to upoutá a to všechno na k vám a tak jsem se snažil dost tat svou touhou po bohu za to kvašení seděl že překážka z z si jsem jako to přelít nepozornost ho velice obtížné se si takle trp čil by zbytečně cestu a když se mi to podařilo přeje. Přes to kvašení ten petr ale jsem byl tu do mými přeměně vím že bez strachu se dostavilo nějaké po vlité ne řek bych nazírání nebo vlité ticho ho bych tak jak takže v tomto byl ten i u smí zažíval o hlubokou temeno tu. ve které jsem vám. Nerozlišeně poznával o svou ctnost nezávislou na jaké koly v prostoru a času nemůže by to byl k vám bůh to je těžko říct. Ale jsem přitom vůbec nepoznané nepociťoval tělesnost. A vůbec smyslově se mínit se nevím mal kdežto lid ten na tam na to možná bylo také v smyslové vnímání. Ale řekněme temnota něco absolutně rozlišeného takže to šel někdo z blízko ba nějakému začátečního poznání. A dal jsem se v tomto stavu nedostávat ale mělo to ten blahý následek že jsem jak se jsem vložil do této temno tak jsem nemohl dále říkat ta písmena. Čili ta moje např denní nebo ta moje touha vědec nad tak daleko jsem přebýval v tito temnota a no žil jsem se do nich stále hrnou byl ne do z jen jako ježíš hlavou. To by se rozprostírá v do všech k u bůh ze světa k i pro stahování by se mohli dospívání řekneš krista. Takové jak s tam vaně to dneska zažívám jenom když třebas se mi zdá že je někde lid tam od ti ano. Z takový pocit je to by se do toho mohl teďka by žít že to je věc se to věc paměti ti kdo to byl. Ta je to víte zajímavý že stavy které člověk zažije nebo několikrát zažije před potom stanou pamětním prvkem. Že si ho může tekl by navodit pouhou vzpomínkou na ten stát na že ten stav toho toho hluboké jeho ponoru tu pamětí přivodit. Není dostat to pravé ale mohu na ten stupeň jen nasadit a mohou jít za ten stupeň o tom dá. Ale přesto on m mně tam říkal trvalo kdy myslíte a osm dní jsem se do na ten stupeň kde jsem podle svého názoru. Bez nevzal vnikání do toho kdo se nekonečném do toho nekonečna aspoň nebudete tím. Protože tohleto plutí které bylo ve není ještě to pronikáním to ještě nějak před jenom trošičku pro pád tak to co pro na zem. To není úplně zbavení sebe za tak nějak trvání se kterým kterou nesmírností vesmíru ano na úrovní které k to podat ještě pobývání v kleci bych tak ale je to pobývání v celé hle ti celek. Znamená pro svou bytostí svou jsoucností naplní celou tu hle. A to znamená se to by stávám malá. A potom se nemohu zbavit další touhy tekl nevidí dokud se takhle se pro veliká prase v nějak mu pohybovat tak nikdy ještě plně nemohu toužit po tom aby bůh ve vnímání. Ale jakmile jsem zbaven z milosti boží a pro tu svoji tou kterou jsem měl veškeré možnosti pohybu jak myšlenkového tak co co prostorového tak pamětného. Tak to je moment kdy mohu se dostal do toho spojení s bohem vědomého navázání na vlastní nesmrtelnost na si uvědomuje jsem nesmrtelná bytost. Tady je otázka duchovního vůdcovství jak daleko duchovní vůdcovství jít říká se mně tady. Ježíš kristus dobře ukázal vynechám toho tak to ta toto vedení a to vnitřní vedení duchem svatým zatím to víme sám. Ale to se dostanu ale je tím vysvětlíme jenom to je jak který jakým způsobem na věta duchovní vůdce na tak je především. Duchovním vůdcem on se člověk že ten z s co ježíš kristus stal teprve teď kdy když. Vstoupil do jordánu kde byl slyšen hlas tento je syn můj milý všemi za bylo duchovním vůdcem není by bylo kdo ho si toto právo osobuje aniž by se stal vědomě synem boží stali se vědomě synem božím to znamená vede li někoho. Z této pozice člověka po jemného s bohem vědomě spojeného s bohem. A pak tolik povinnost k ní. Které vnímáním dobré vůle toho vás. Dobré vůle toho a z jeho z nás. Nic víc nemusí ho dovést duchu svatému a ho v tom v tom předat. To by na tom bylo nám to by měl takovou k ono žádný člověk nemám a bych to řekl jinak u styk indických vůdců není říkají o svět studia není žádný duchovní vůdce na tebe nemůže nic udělat on může ukázat cestu on jednání může podat od svou ruku on může jako po použit mu až. Budeš právo rád. On může dát jistotu ale jestliže nebudeš ani právo látku smysl nikam sám nepude ona vedení dělat nemůže na to řekl ještě jinak se to platné pro dobro u bude nemáme takový vému osobní jako třeba. Ku v ty že. Ten ježíš kristus nemůže člověka pak i když je to vtělený bůh ve názvů to ne. Kdyby mu není protože bůh ani ten nemů žene a dokud člověk ku kde z toho čemu své můžeš jít protože to vlastní že to je kou vůle za no ne čili to je všechno poutník. A se to na to jako stavím za janem pod ano. Čili ne čistě duchovnímu u malovat všechnu vinu na ty žáky. Ale víte dobře že tím by dní třeba bez ostych měl by jeho vůlí budu hu a do svého zákon a mysíte že to byla neznalost ten duchovní nikoli. Ten buddha se nehodil ani jednou z těch duchovních vůdců za kterými přišel. A na jeho životě se mu muselo ukázána. Že i pro tu na hodnost je vůdců které si zvolil nakonec k tomu bohu musel do vy nebo do ho příklad evropský. Svatá terezie z avily neměla nikdy tu dobrou před dost plně do konce cesty. Aby při pavla na dobré dvou kdo chodem. Paní za pro vám vážit svéživotopis svatý terezie z avily o hrom v ka. Že by to není vůbec nepustí odraz proč ještě ho tam do jedna od mala francouzského k tomu pučit také je to tam je tam to řekněte ty chyby popsané. Že ona totiž měla vůdce který nerozuměli duchovní dcera kteří vůbec neděli se to duchovní vedení ale byl to posvěcení od tři k velela proto prodělali oficiálně a profesionální kdy dobrý zpovědníci. A tak je duchovní vůdce bere na sebe odpovědnost samo od toho žáka ten žák je ochoten ho poslu do takové míry jaké my v je pochod v ne tak po slova také my výtek spodní ten ale když ten žák neposlechne co ten vůdce mu poradí v tak topornost jeho tím padá on totiž musí umět orat. A on musí za tou svou pravdou stál veškerou silou svého vlastně uskutečnění tyto dvě podmínky musí duchovní vůdce splňovat. Tys plně v plném mým že kristus neboť všechno co nám radí zatím stojí svým vlastnit uskutečním před kříže na kříži a tak dál. Řekl jsem vám ale když ten člověk který chce vášni že duchovním vůdcem. Neprodělal křest v jordáně ale nekoná vůli boží tak pak nepoznává co tomu žákovi poradit protože el v tomu potom radí lidsky a tady na vyšší cestě na nástavbě musí přisluhovat zázraků. Protože ten nezázračně život to je ten život který probíhá a na úrovní že člověk dozraje přes zraje zemře rodí se znovu ale za nástavby je probírá kdy spůsobem protože dozraje ale nese duchovní plody to je rozdíl aby ty duchovní pravdy ním nesl tak musí poznávat ten duchovní vůdce nikdo o jeho zralosti. A on musí vědět. Toto je semeno zralé musí do které zralosti provést protože ne z li než ji který přichází duch tomu si jsou u zranění. On musí ho při zralosti přimět k tomu aby vydal plat vizte třebas ramakrišna ale ve k ananda. Řeka na než získal do poznání jaké potom měl tak vodil k ramakrišnovi různé lidi a říkal mu to za svět to o nezasil to ona si měla otravě zasvěcení. Ale prosím to že si také své stupně ještě neuměl vodit duše na nějakém si cení tak to jsem na že umí od by duše nebylo ve mi vůdcem tak let ten rama že říkat toho nemohou u toho nemohl u toho domu není brali on poznal jeho bralo. Víte ne tady v tom přirovnání ježíši u ježíše krista je že říká semeno které je zaseto musí zahynou. Aby jeho na to říkám volně aby jeho mohlo vzrostl obilí ne když do vzroste objeví nabýt dělat. Tedy vydá užitek mnohonásobný. Tak je vidět to je toto semeno bylo zralé to tam není řečeno ale to se předpokládá tento si nezralé semeno s po nic nevyroste. Jenom bez na jeho semeno všechno vyroste vás tady mám vlast jenom k tomu jak dozrávat. jsem si jist tím že jakmile dozraje te. Že ten duchovní vůdce se dostaví sám jakoukoliv podobou si to uvědomujete nebo ne to jedno on se dostal do vás povede. A protože vaše světlo zralosti bude vědět na úrovně do duchovního vůdce to tam namnoze stal a oni zač světlem domu jako ty svatí tři králové zatím světlem člověk které viděli že zazářilo betlémě. Kdyby vedení tomu vjem znovu a za pouhým trvá ctností od narození ježíše krista se ocitli nohou v ježíšovi kde vám ctností nebo ano ano na vás na tam hraje velikou roli mi na vás prosím cena. Ne že totiž šelem o pro v ten na nás chce něco je v tom smyslu ve protože byla to bylo třeba dva mu s tím nebo za ně. Ale že je k tomu třeba harmonického vývoje toho mikro kost. Dvanáct viz dostavuje kabale bez klíma pro osm no a dva rád přestane také vesmír v malém čili mikrokosmu čili oni museli do vládnout úplně sami sebe ne aby byli z rady k tomu že by došel by zrodivší se mu bohu že bys do uvědomovali do zrození jsi vědomím kdy přípravný oni musí vlas. Městy. Musí zvládnout ten vesmír v malém oni musí sebe ovládat sebeovládání ve i to vyprazdňování i to naplňování doby skutků obojí musí být rovnováze. Tady bylo krásně řečeno jidáš se vzdal toho vůdcovství kristova a vlastní silo ještě jednou tady bylo krásně řečeno jidáš se vzdal toho vůdcovství kristova a chtěl vlastní silou ji z kupředu nad tou chvílí jak toto udělal tak byl odsouzen ke zkáze. Když tady často říkali že vlastní silo to nejde do toho že by to bylo třeba přeceňování. To z který jedinečně který vystihne ale mám tady další do stálost věci nebudou tak hezky formovat jako vy jaké míry kdy byl ježíš kristus to do z vás za a za kázání tím že jste učedníky měl tím že dovede k tomu duchu svatému. Jestli opravdu byl od svého otce zavázán k tomu aby je tam dovedl namu jednoznačně říci že tomu zavázány byl. Protože on si ty učedníky sám nebral. On si je sám nezvolil a také jim řekl že otec mu je post síla. On mu poslal i toho jidáše ano. Čili on protože konal vůli boží vůli otcovu proto byl dokonale touto vůlí dává na je svým chtěl který si taky vodní nechtělo odstoupit jest něco nechtěli dělat taky z vlastní vůle. Ten duchovní vůdce opravdu nic z pokud správně vede nedělá z vlastní vůle nýbrž prodělal z vůle otcovy vůle boží a pak samosebou tu zodpovědnost tak velkou jakou mu na něho ten bůh o. On muss samosebou tu plnost může zkrátit pro mu ji může rozšířit ten to není nic konstantní ho ano. Protože myslím že neměl ježíš suso po nedostali li něco o dobrovolně zdál přestože toho bůh o to s taky poslal pak od ještě dát ostatních nemůžeme vinni ježíš řekli protože něco tady zanedbal ano to přestat tady zanedbal tu povinnost pán bůh mu to dál a v na to od jednoho do dovedl. Tak prosím pak s tou výhradou ano. Že opravdu je tam totiž ten symbol ještě dál než jak s tady vysvětlili a jak vy víte že tam kde když. To všechno co tam kde je to v tom v celém život ježíši kristu to de stále ukazuje na všech ji pro mi v člověku samotném v jedinci v jednom indy lidu od začátku narození ba ještě dříve od tím připravit toho národa izraelského k tomu od toho všední své toho národa ji mesiáše potom zmrtvýchvstání a nanebevstoupení to jsou všechno. Proměn které se v člověku probíhají během jeho cesty a vlivem toho že to popsána dějem v je jak oděje by z my tomu můžeme rozumět my můžeme porozumět na kterém stupni jsme a kde případě chyba. Čili panna marie napřed nesmrtelná duše je také ty kdo aspekt že to duše zevní smrtelná en svatýho řeč je osvícený rozum herodes svě rozumu om a tak to jde všechno dál. Je prostě to jsou to apoštol nesou z dosti jidáše nectnost a to všechno be. Co složky člověka s a tam v moje zevní děláte ten arcisatanáš tam osoby zla a z že ano to jeho. Pokoušení na poušti. Ti co chtěli je kolu kamenovat ne to co ty naše vnitřní stavy lék když se nebi je než prostá říkame nejsme hodni a chceme se ukamenovat tak chceme se při zabít že abychom šli dál když těžil který ho chtěli korunovat na krále a to že oslavovali to jsou zase te ty stavy kde sami sebe oslavujeme vnitřně ano aby neb sebou jsem na ten začátek vnitřního umírání do tu vrcholného. Protože tak to dál nejde li touto cestou abychom si a list nitky pod nohy a tohleto když z dost jak ho radikální vysvětlení měl revoluční denně ale te je tam potom detailně vysvětleno všecko. Není potom oné kroku na této cti který by nebyl vysvětlen ten kde ta mně vysvětlená totální do všestranná po všech stránka slovem na zevním i vnitřním světě modlitbě i ve skutcích. Myšlení a ve všem. Víte tady mně bylo řečeno kdyby s ten mohl dát nějaký takový návod jak se naučit lidi milovat nepřátele modlit se za nebo odpouštěti nebo mentálně působit tak aby se zlepšili aby se jich nepřátelství neza pracovalo nýbrž se o tu bylo aby se změnilo třeba dokonce čát tes nebo aspoň neutrality tu ten na to není všeobecný před ty z toho důvodu že například sestrami. Vyšší život ježíše krista že ti kteří ho křižovali těch posledních chvílích nebili schod tím například ničeho jiného než od dost toužili domu čit a nechat pod o trpět na kříži když kristus se nemohl od mých chtít například aby došly milovat protože kdyby rosy milovat tak dost co je daly vzkřísí ne ale bylo po radosti musíte si myslete že taky mnozí měly jiný lidé než my sami kteří jdeme přímou cestou mají potřebu býti křižování jenom kdybyste měl správnou schopnost rozeznávací proto s při řeka rozlišovací z chop no. Tak byste mohl rozeznat jestli te tak se na člověka převrat se let anebo nemá. Silou máte smiřovat z jeho oko nebo nemá být ježíš kristus. Například nešel do svého rodná města vůbec kázat ani tam nedělal zázraky. Před tam byl s dávám jako syn tesaře to si tam nevážit. Že tam nevážili tak tam nemohl dělat zázrak nemohlo našel říkal že to nejde. Byl to rozený o rozený bůh že ano vtělený bůh. A tak si tak je si že celý kde se přece viset o pravíte nebo co by se na pravíte nebo řek či nějaké mine zády pravil do který byste mohli napravit všechny události tohoto světa celý svět v těžkostech ku porodu pracuje dokud nezrodí krista praví svatý jan a to platí do skonání všech věků skonání věků u z s všech a u každého nastává jindy kéž by na to stalo v tomto vtělení a ale nemůžete si by se že v tom. Čtení všichni za žijou konec světa. Ti kteří nezažili konec ten ty mají právo se zloby nenávidět milovat rozčilovat chce mít všechny ctnosti a nectnosti přivlastňovat si cokoliv přes dělat si vás vykořisťovat na to všechno mají právo ale neprovinil míse se to souvisí s jejich úrovní. Nemůžete vůbec se najít lék nají jejich as do proti způsobu jednání nebo nějaký u dejme zahání lék protože oni se tříbí tímto způsobem na oni tříbí jiné kteří si to za sloup vůli aby byli ti do způsoben tříbeni. Bohužel musíme si přiznat že obecně platí pro všechny křesťany toho že to pán bůh dost dlouho na nás zkoušel do k po dobrem a be na ta doneste jsme zvláště svědky toho že po dobré muž toho nezkouší je a že nás nechá protože ona necháte po o tak obrovské kryt jako by to byl vstup do války stanete veliký kdepak křesťanství mezi přede kdyby křesťani nebyli vzali el o tom dost zbraň do ruky že deska jsou křesťané. Kdyby ten zachovali si tu čistotu křesťanského myšlení jaká existovat třista let prvních let tak kdy nemohla bych vás na to nebo něco nemožného tak to by jako jako něco nemožného. Ale protože křesťani nejsou přes zvláště co schopni vraždy jeden druhého o také nenávist se mi ještě slabší projev toho kdy nenávisti vraždění na taky musíte popřát i to nená vidění a ne. Když potom budete přít s k se pro neznalost jejich duchovního vývoje a pro vás potřel jsem ten kde teď přesto o doby slova a přesto je budete chtít na jedno to budete záměr je k a budete chtít je polepšit tat tak to všechno nakonec spadne na vás a to bude tím jak kterou za ním na budete muset platit o možná že když to z platí. Tedy že oni se polepší. Ale bude to hlavně vaším přičiněním že jste na sebe dobrovolně vzal. Jako to ramakrišna ano tu jejich vůli jste znemožnil provádět tu vůli špatnou. Při může se chceli se hledět případů u stát že cest bez víte. Ale jsem opravdu proti takovému kolektivnímu vyučování. Ctnostem protože jim někdo z vlast chápe jako slabost někde jakož sílu a ti kteří to a někteří jako špatnost že ten pojem dobra jiných lidech je pojem relativní co je považuje za dobyli někdo to po že za zlé a pak. A je tady ještě jež jednak kategorie jevů on tak zvaná neutrální činnost která není ani dobra ani zla. A myslím že hlavní problém dneska z počít tam v tom tuto neutrální činnost s tím přestat mít neutrálním si zařadit na stranu dobra znamená postavit ji do služeb božích a to je hlavní pomoc kterou můžete to pro lidi dal když vedle ve tak to řekla před ním rády díra nebo který i špatní děláte službou bohu. Opravdu poctivě bez toho navenek se tváří tažena vybírat tak ta kostela máte tou silou k své služby a on buď musí odejít od vás nebude moc vám pořád odrážet nohy a nebo bude muset přestat s tím si způsob na pravice ale u vyber zdárně než jakou najít nějaký lék toho podaného názor není možné můj názor. To je otázka špatná je tady otázka takového druhu když se člověk. Je to je otázka takového druhu když se člověk snaží o to aby jich. V tom tichou které po které se snaží a do které se snažím pozvat na boha se najednou objeví něco jako milost jako přibližování se k této milosti na ale potom to se třebas zanikne a co by měl dělat aby si to udržel abys správně hospodařil pro smyslu k tomu asi rozuměl. Tak na to jako na všechno ostatní ježíše odpovídá zcela jasně. Když je všem na jisto tak jako jako děje když je to vykládali na nesmí zmýlit jsou vnitřní stavy přetože to vám teďka přejdu tedy vnitřní stav on přišel na ještě mu k mar těla mary ale to byly el. Sestry lazara ano a je tak kolem hodila stalo nosila ji na protože. Pane již tam šel z s z s co je mi tu odlet co jsem pod do doby ještě svým el tolik řeků nakrmit to nebyla maličkost a myla a marie si sedla k nohám ježíšovým a naslouchala jeho krásným duchovním výkladům. A teď když tam marta všechno donesla že všichni by se mi měli jak ona hodech. Tak místa kde to bylo ježíšem po chová alena v když přitom začlo reptat podívej se na to marii o na nepomohl může na tady sedí a hledí a neví svitu a to tady mohu u toho či za nemám vůbec čát z to se věnovat tomu co by tady říká. Tak ježíš je místo aby ji pochválil taky říkal mar to nedělal lepší uděl sobě přivolila. Rozumíte to je to je ne po učením pro vnitřní stav jakmi mi stačíme začneme jako takovou milost sobě pól. Pociťovat musíme i jiné zanechá veškeré činnosti to je nutné kdyby se je to na příklad dejme tomu stalo ve třídě né. Tak bych asi odešel na chodbu no ano tam by se mu nebo do s do.