Karel Makoň: kotouc-C02-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Především. Tak hle tak je svět jak se to je svět je do do hle ve Tak především sem tam nedopovídal, o čem to tam bylo? O tom... o tom, když člověka potká ta nějaká milost, co s tím dělat. Musí vyhovět také úrovni svého zevního života, to znamená, on musí ten klid, který nastupuje z vyšší síly, uměle nebo musí mu vyhovit podobným klidem v zevním životu. On nesmí pro tu chvíli být činný. On, i když tady nabádám po všech stránkách k činnosti, a on musí v tomto případě přestat být činný. A teď k druhé věci. Tam jsem řekl, tam mně byl kladen dotaz, jak se to srovnává s pravdou, když na jedné straně píši, že Zlatý klíč slouží k tomu, aby člověk se odpoutal od věcí, aby správně podle vůle Boží věci řešil, aby si pomohl k prosazení vůle Boží do... do s- do života, a na druhé straně říkám, že se toho nemá často používat, že se s tím šetřit, že to nesrovnávám. Bohužel se to srovnává. jsem si toho byl dobře vědom, co jsem říkal na jedné stránce a na druhé. se nebudu ohánět Aristotelovskou a indickou logikou, která je rozdílná. Ale vám jenom chci říct, že když se používá takovýho Zlatého klíče v případech, které nejsou krajní, tak zanedbávám jednu věc, že jsem nevyčerpal všechny vlastní možnosti. si cením Zlatého klíče jenom... to je můj názor, si ho cením jenom po stránce, žé zbavuje neklidu, ano? Že totiž mám vlastně v fázi, ve které se nacházím, největšího nepřítele v neklidu. Neklid, zloba, vášeň, cokoliv, zármutek, rozpolcení jakéhokoliv druhu ve mně způsobuje neschopnost spojit se úžeji s Bohem, ano? Navázat kontakt. A pro to, jsem také pro to, z tohoto svého, z této své pozice, z toho svého poznání užít Klíče jenom v tom případě, když to nemohu klidně řešit jinak, nižšími prostředky. Protože jsem si jist jednou věcí, že jestliže člověk nevyčerpá prostředky, které taky od Boha, těmi běžnými prostředky, jestli nevyčerpá tyto běžné prostředky, tak nemá právo chtít vyšší pomoc. Vůbec to nemá právo. To je, řek bych, hříšné spoléhání na pomoc Boží, které je trestné. A to se nějakým způsobem jinde odnese, ano? A bych byl nerad, aby mně potom někdo přišel a říkal mi, jsem užíval Zlatého klíče, ono se to sice povedlo, ale potom to mělo takové a takové neblahé následky úplně na nečekané straně, na nečekaném poli a tak dále. Na to by časem přišel. Jestliže ale toho Zlatého klíče použije jenom tehdy, když dočerpal všechny běžné prostředky, které k dispozici, které jsou také od Boha, nesmíte si myslet, že nic, že něco je tady, co není vod Boha všechno, a když se dostaví neklid, protože to nemůže řešit těmi běžnými prostředky, tak jedině v tom případě právo použít Zlatého klíče. Na tom prosím trvám a když ho použijete jinak, tak se vystavujete tomu nebezpečí přinejmenším, že to napl- nako- nakonec zmechanizujete, že to přestane být Zlatý klíč, že to bude mechanické svalování... své za- vlastní zodpovědnosti na bedra Boží. A... von vám dal Pánbůh také úkoly, které máte řešit z běžné síly, kterou vám dává, a ne z toho navíc. Víte, že Rámakrišnovi měli jeho žáci za... za zlé, že on měl rakovinu krku, na kterou nakonec zemřel, a že jeho žáci mu vyčítali, že se nedá vod své matky Káli vyléčit. Matka nemá tak ráda, že by vyléčila? A on řikal, jej, kdybych ji vo to požádal, tak vyléčí. To je něco podobného jako Ježíš Kristus radil tomu Petrovi, ten meč, kterým chceš tady hájit, ten založ do pochvy. Kdo mečem zachází, mečem schází. Copak si nemyslíš, že kdybych chtěl, že pluk andělů, nebo nevím, eště víc, přijde a ochrání mě? Ty si bláhový. teď tady působím prostou lidskou silou, tou běžnou, kterou se nemohu uchránit, ano? Totiž mnohé případy, a to jsme dneska na to jednou narazili, kde není třeba všechno, všeho se vyvarovat, všeho se uchránit. Všechno zlo nesmíte s- chtít ze světa zprovodit. tím nehájím prosím zlo. Ale jenom znám také jeho funkci, že pojem zla je pro nás relativní záležitost, ano? To není, to není nic absolutního, taky pojem ctnosti a pojem hříchu to není nic absolutního. Co je u nás třebas hříchem, není hříchem v Indii a... a... a naopak, ano? Anebo v Číně a podobně. Čili křesťanský pojem hříchu není indický pojem hříchu, čínský pojem hříchu, indiánský pojem hříchu, to je něco úplně odlišného. A když voni podle své morálky a svých předpisů jednají, tak nedělají hřích a u nás by hřích třebas dělali, víte? A tak když nevidím do věcí a ono to neznepokojuje a vono to člověka, nikoho to neničí, jenom způsobuje, že někteří lidé prožívají nějakou krizi, která jim patrně náleží, to nevim, jesli jim náleží, tak se do toho nepletu. toho Zlatého klíče všude nepoužívám, jenom ve velmi řídkých případech, když jsem si jist, že ho mám použít. Totiž, a to je ten případ, že to je krajní případ. To jsou krajní případy, které poznám. Nedá se to jinak přeci řešit. Všechny lidské možnosti jsme dočerpali. Ejhle je tu, je tu Zlatý klíč. mu mohu to. Na tom že tedy v i jejich a k jen Tak tady mám dotaz, jak je to s tím dojmem, ze života, který si bere, který si bere nesmrtelná duše s sebou, a z něhož potom se vlastně rodí dispozice k dalšímu životu. Proč je to, když ten člověk je třebas ochoten se vzdát tohoto života, proč eště nějaké to reziduum tady je, jak k tomu přijde, když třebas tu dobrou vůli všeho se vzdát. Totiž mluvil bych zase z vlastní zkušenosti. jsem si kolikrát myslel, že jsem se všeho vzdal. Kolikrát. A mohu dneska tady stoprocentně tvrdit, že i při tom posledním vzdání, před tou operací, jak jsem se s- o to snažil čtyři měsíce a osm dní, jsem se nedostal tak daleko, abych všechno odevzdal. Totiž stačilo mně to k tomu experimentu. Takže jsem měl dojem, všechno je odevzdáno. Experiment proběhl, jak jsem si přál. Bylo tady to napojení na tu jsoucnost, to se podařilo. Ale potom, jak jsem se z toho dostal, jsem si ověřil, co eště všechno ve mně zbylo. Že totiž nevědomost hříchu nečiní. A když odevzdám všechno, o čem vím, tak to stačí. Ale neodevzdám nic z toho, o čem nic nevím. například musím říct, to přirovnám, napřed řeknu přirovnání. Tak máme vědomí a podvědomí. V podvědomí je m- spousta věcí, na které nemusím ustavičně myslet. Ale když potřebuji a mám dobrou paměť, tak z toho podvědomí vždycky dostanu do vědomí to, co právě potřebuji, obyčejně říkám třebas, když potřebuju násobit, tak najednou násobím, protože v tom podvědomí tu schopnost násobení mám zachovánu. Je vám jasno, že v podvědomí je tohoto mockrát více. To se nedá říct jedna ku st- tisícům, daleko více, než toho, co je ve vědomí. Ve vědomí je takhle nepatrná částečka z toho, co je v mém podvědomí. Například celý jazyk český je v mém podvědomí a mluvím vědomě česky dneska. Tak když potřebuju česky mluvit, tak najednou se mi dostává ta moje schopnost mluvit česky do vědomí, ano? Takhle je to také s tím, co odevzdávám třebas v okamžiku smrti, obdobně tedy, v s- okamžiku smrti nebo v okamžiku, když se chci odpoutat. odevzdám všechno, co jsem tady na tom světe měl, přestanu vlastnit, nic víc se na mně nechce. Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže dáti víc než svůj vlastní život. Opravdu nemůže, nemůže, není schopen. A protože není schopen, tak mu toho zůstane, asi, no, n- nesmírně více, než kolik toho dal. jsem to poznal sám na sobě, když jsem zpočátku na duchovní cestě to bral ještě vážně a dobře, ne, a když jsem pořádně koncentroval, tak jsem procházel smrtí takovou, pro nežádoucí. Protože jsem si myslel, všechno jsem dal, a jsem najednou viděl, že nevím o celé řadě věcí, které jsem nedal. Za mnou najednom... najednou stál, najednou stála nebo stály, všechno dohromady, všechna vtělení, která jsem předtím zažil, se všemi potížemi, vše- se všemi strastmi i slastmi, a ty jsem měl odevzdat. jsem o nich dříve vůbec nevěděl, kde se tu vzaly? jsem neměl tušení, že jsou nějaká předcházející vtělení. To nikdo neučil v katolické církvi. A oni tu najednou byly. jsem najednou začal nést tíhu všech svých vtělení. A to byla strašná tíha. To bylo víc než jeden lidský život. To bylo tisíce životů. No a teď jsem si oddychl a říkal jsem si, tak to ty si teďka všechno odevzdal, ne, tak to jsi odevzdal všecko. No jo, ale když ono je tady ta spojitost všeho ze vším. Najednou jsem, když jsem poodešel vo kousek jenom malinký kousek dál, tak jsem, a to jsem ještě nepronikl do toho nekone- do toho nekonečna, tak jsem si zjistil, že musím odevzdat celou existenci vesmíru, neboť z vyplývám. vyplývám z této skutečnosti, kterou my tady zažíváme, to není nic odděleného ode mě, vy nejste mi cizí, vy nejste jiní než já, vy jste všichni závislí na jedné jediné absolutní existenci. To dneska vím. Ale bych to nemohl vědět, kdybych byl neodevzdal i vaši existenci, chápete to? Takhle musíte rozumět spasitelskýmu úkonu Ježíše Krista, že von se stává, řek bych takovým vůdcem celého stvořeného, když... když tam umírá na tom kříži. Proto se potí krví. To nebyl bázlivý člověk a najednou takováhle slabost. Teď tím je ne jsem měl to co my nemáme tušil že to je to je mi nese. No a zkrátka když člověk o životě který byl normálně svědky pro domě by se kterou s vědomím o to při pravdy vtělení by se nedostal vědomím o sto náleží prvky s veškerenstvem když tam odevzdá o si ještě na co na ale trvám na svůj vlastní život je co udělal ale si nemyslí tím že překonal chtěl převtělování nebyl do todleto pánubohu do obsedlost na dotoho na pro stane ten naší vůle rovnýma na to na další do. Dělení protože dal jenom svůj život to znamená on dal se vlastnictví dal veliký pokrok přestal vlastnit ale přestal vlasy kdo nám to jsem věděl že o vlastní ale kdopak si nás nemoci kdy do že vlastně do od do podvědomí teprve je ale to je to pro tady na byl teprve pro pro vědomí že teprve na jedna byla vědoma třebas pro na to byl on aby nás to víte. Tak teprve se dovídáte, že vlastně umíte násobit, znovu se to dovídáte ne? A to taky vlastníte a to při to vůbec odevzdáváte. Mystická v tom co bral své když se správně provádím tu výbornou vlastnost že cele podvědomím které dál práva uším do moc pravého hmotu do do slunovratu co to viklat do jednoho stál právem dát dáno ale nepředal vím toho letu lid jeho ducha velmi taky do med ne do toho vel po podvědomím v živé hmotě. Mozkové a jinde čili že zatím nekonečnem toho osvobodí jsem do značné míry. Ale najednou v zažívá věc kterou by neměl zažívat němu musím se vrátit. Čím to, že tam nezůstává, čím to, že se vrací. Protože ten tlak toho jednom sestupuje tam nebylo zabil do pro byl na mu opuštěno. My jako on mi dal si ho do kol mystickou modlitbou ticha nebo ještě vyšší třebas extázím které tady jsou z jak se opouštím jenom ale nezabíjí své v to co v člověku je. A provádt ona se je že ne se do hlásí k životu. A čím dokonale došel opustí tím dokonale brát kdyby odporu protože pro vás po li dost a s nimi doby vázáno je beránek který se do právem si vybere. A aby stane se tam. Víte, Ježíš Kristus na to narazil v své řeči o vyčištěné komnatě. do vyčistí svoji mysl neboť on říkal o na tu pravou kus bylo nám dostat měla od pole nějak do nečistého ducha že tím byl on byl ráno. Tele že přijde sedum víme dal pro tam se viděl to tam najednou to by byl toho právem dělo to je ono mu nikdy nikdo netušil kolik z by kde člověk mičanem v člověku je nedořezal on ten dravost do z toho by vám ten vědomi byl na vědomím které jsem tam nikdy nemohla a na měl právo dostat protože byl pořád byl mně čeho by bylo vypráví vůle a větší potíže byl pod o. Než měl před tím kdykoli říkáte je vůle jako ale on tam na pravím vám pravím když to je to je přirovnal myšlení učil to že on na to jednou byl by na doby ono se na větou roven pater byl rozptýlen to nemohl mu říká pro on tam chybí jedna věc, to zaměření do do toho, do věčnosti do toho Boha. teprve vůle se může přehlušit nebo může zabránit tomu vpádu toho podvědomí. a když projevit nebo byl k tomu to co mu připomínám prosil jistoty do věta byly ano že totiž ona o protože pro pro nevěděla všechno sami ve pravil dáme nebyla nic podmaněna prostě podléhala tomu co tu dobu myšlení že bych mu na hlavní denní duchovní bůh tu proti nebi osvícení tak pravda první byl všechno dala. A poznal ona umřít. Toleto na to tady nad na národ narážíme na pro ho dal mu v protože fakticky vůbec neměla co dál onom co rovnat se dát ale. Co se ve které řekl. Ale my opravdu nemáme co ano to pravé co máme to to je všechno z věčnosti pocházející od Boha pocházející. A to, co je nadstavbou na to o do protože to bylo víme tak to před on a ne jako tam si budeme není do naší potřeby denního života jak vědomi tato rovný to je správné. Postup se můžeme dát a pomůžeme proti věda ale není do dalek tam všecko protože můj dostál ale tady bylo velikou ctnost dostal ustavit je od něho u poznání v mu k poznávání veme ustavit je tu jeho lásku abychom byli na to měla dát po by či život pro na vidět ano a toto všechno musíme si uvědomovat že dáváme že prohrát je nad pána přesto právě ukázal když on dělal abra. Pro toho pro vůle vůle do se o to o to je ten před tím pořádku byl svou neměl o pod jeho kovy byl pro tohle to co mi tady říká ne protože dokud ho mu byl by máme neopustil ten Bůh, kdyby mu... kdyby mu nepřestával dávat tyto dávky poznání, ty dávky pro dělá byl tam od jeho u mu v na tak to když takového vůbec tomu co je to láska boží láska božím člověka pro hle. O pravdě. A my pořád přestáváme nějak hledaly jak bych dání do tele nebo na ni tane na hodností pokud tohleto dokud tohleto jako sebe tak to nemůže na on na vím že on na pro při by mu byl pro to pro boží ale že nedostanete proto mu úpravu milování. Takle na správné cestě protože on on mu to to vůb. Všecko na vás nebe na to vůbec nebude snadné kdy byla tu o nemůže kdyby byl měl to do se tam chtěl na to před pro od že jsou to co ve nad světem ve vesmír, tak bych byl pod tím padl. se znovu vrá- vracím k tomu, co se říká v legendě k doktorovi krista starat žena mu dal krista převod mu ten byl byl tam dále a byli pak do domu mít pravdu za dobře znáte. A chtělo on totiž nepře váže on přenášel jsem řeku tělo aby rod ten krista rad protože tato teprve jmenoval aby do přednesl přenášel o a to byl do pořád do nich ní. A takže málem by byl u pranu tak proto že by si šel pro v on byl by vědom když je v protože ale nechtěli jenom vůli v těle za o to proto že vaše přejdeme na protože on je čím jsme do čela nebo i to není vinen k prosil nestal by se bylo nestalo že krista tam Ten nese tíhu celého světa na svých bedrech, jo? A to právě by člověk neunesl nebýt tady pomoci Tu kterou máme symbolizovanou třeba z vel to bych kristu jako ten na tom kříži a tak dále tak je třeba rozumět tomu tak velkým kovu ku no a se je li totiž je pro tam domu nevyšel ale protože ten dojem vel duše ale který na sebe na to kam řeku smrt čili to je velice důležitá záležitost. Že totiž si nesmíte myslel že může ten dojem který je pro zen mnoho životů né. Mnoha vjemů prožitých mnoho život pro zen může ta nesmrtelná duše prášek tím oba nyní po smrti a která něm vlastně úrovně na apod na novou pro zbavit může mnou nebo vtěluje, že se nemůže bavit s jedním vtělením. Ono to není možné. Ona uplatní jenom velice malou na řek bych let takovou v kterou bych nazval naléhavou ča tu mi naléhavým z výtka. Pravil do toho ta nejnaléhavější pro břemene promění mít do tíží takže ten i do pro pro tu padá tím že se to co je to vlastně je takovou charakteristikou pro to tím kdyby rodu tam se dorozumět řek kráse byl když to rodným tam novém tvoru a v si před tím na to že mistrovi. Co ten člověk měl minulém vtělení. A než tak to zase málo část proto tak že on se toho ten člověk byl nikdy může mít tady že zaručen mravní život duše do první ním zkrátka je ale k tomu nedošel To je ta možnost, aby tyto dispozice uplatnil, buď výchovou, že to na něm, se na něm páchá nějaké násilí výchovou anebo okolnostmi tak proto života odchází k pro pro důvodu že smyslem. Ono tam bylo uplatnil ten dojem z minulých vtělení tak. Aby se aby byl poměrně celistvým tam provedete víte části která byla uplatněna aby totiž si představoval správnou a dostačující základnu pro vzestup pro klekat do věčnosti kdyby totiž ten člověk neměl možnost vím brát tam pro život je na bytost se mu tu pravou. Úplnou v tom smyslu jsem prvého lidského života. Tak by nemohl měl on tam život je dále ani pro dobrou tak i ne je to zdání věčnosti. Proto například dítě nepoznává, žádné dítě nepoznává Boha, nemůže ještě plně nerozvinul ráno všecko proto je obsaženo jsem chtě podnětem od nad do na věcem sám stará které se mají vtělit nebudete byl měl před se neuplatní li například pro rovnou pohlavní života krom toho o nás. Všechno složky vesmírové sobě které jsou pro potřeby toho byl kdo byl s nad sebou samým on bude se však kon na přimět třebas vítězit když že něco ještě nemá na či vůbec nebaví jevit takhle dovolil pro dojem že s protože kdyby si byl li že byl větším než kdyby se padouši nebo již s svět ale asi tak na proto bude to ve mně nemůže tomu poznání. Satya od ty na byl naivní, a že Ježíš Kristus šel mezi tyhlety špatné lidi, a tam si vybíral své následovníky protože tím za mon rodu do plného vyžití života by mělo v tobě je mu k k rodu. Von se takový člověk mohl bych tohleto mně se to nemůže mít na duchovní do pro vůbec žádným úspěch. Prože podle rovnou svůj život. Proto může sestupoval pravím dále dostat trám aby při celkové dělal jenom to co ostatní byla aby dokonale rovnou byl tenhleten svět tím život to znamená na to je pravdu že se člověk do své pro větší společnosti ve stavem nebo nad se s a teprve pod na rovnou i do do života mohla nastoupit proto bych kdo to byl to by bylo velet když ona mu nebude přímý život protože znovu budete duchovní život protože to je to opravdu je to u šel nebyl by jí. Že by byli pod si byl mým v kázal který všechno rozdali do šli do kláštera a nedosáhli téměř nic nebo málokteří něco. A to z toho důvodu, že nerozvinuli tenhleten život, neporozuměli smyslu tohoto života, Nejcennější je tenhleten život. To je prostředek na tu smysly věci jež tyto poznávání toho boha v prosté pro všechno uplatní ze kterého se nemůže by bylo kdybychom chtěli velel dobrotu zdali život za tu tomu velmi na ve mu to bychom mu proto pro dopracovat na dal svým životem ale že je to ode mně nic látku prostředek byl nebo dání kterou vůle. Ve zaplatil na kterou si můžeme za slovy nebo k život a když li že jsem dal do ve pro do života když nemůžeme plně tento život tak on vůbec nikdo to do života o tom je proč tohle mu bude pro po dvou svět popravu tak stalo u pro kolejí do písní padnu všecko o stravy něco pro daleci ale toto všechno mu nechával do toto je tomu bohu Jestli to nechápete, tak jsme moc pozadu, protože jsme neprošli tedy tím správným porozuměním, co je to jsoucnost. všechno bereme z toho od toho boha a pro toto může prvního vracet když dal že ona vezmeme tam na veta bychom vraceli po do za pro tato od že na to dát do pravdu může věta jeho vlastní utrpení ho ho odevzdat. Jsem to znamenat. Do mnoho dostane mnoho musí odevzdat to je jasné jako čech v nás jenom přirovnání dokonale známe ale čím vím to dostanete ve jsem se mne jako pro ve život bral byl s tím zase vím dostane po pro o to mně narozen jednoho na jednom pravým dostat se na poměr jednat jednat svým malým dát láska on je to za pro že pro ohnivém je vůle že tam řečeno. Čili lu v ale tím byly tyto málo vodu jsem tu můra. Pavel uplatní byly to není hodně rozvinul ten svůj život. jsem si devět let myslel, že jsem ctnostný člověk a jak ctnostný. že není každý tak ctnostní jako já. Když jsem za tím pane a to úrovni jako byl nebyl ne že jsem bezpohlavně nás jenom jsem jsem modlil a proto jsem tak tu do dal mu to bylo totéž kolem tak jsem si musel dělat kolem jsem měli svatým tak aspoň stalo svatý nic. Co tam jsem udělal chybu jsem možná byl ctností ale jsem začal tu svou smrt za nic. I ten mistr mu bude zdát do všeho zapnutím kterou základ ze kterého pokroku duchovního. On byla úrovní je ctnostní když kristu to právě ukázal před tím dostal na tvých. Že si tam pozval pro jistotu ty tři apoštoly do Getsemanské zahrady, aby mu jako pomohli, jo? on se ukázal se mu nepomohli jdete ve válečné za pravého naší osobnosti tohleto cel kterou do nadevše cenné a mohli mít to na tom vrcholem stavů dělání nepomůže když je ten nevlastní. On vám správně říkalo tak si opět nadál znamená přestane apelovat nalil tomu ní. Kdyby v na tu stranu probral abych se někam pomocným dostává. To je strach byl velel mu když se k vůli proto tak nakonec nedostanu trpnými na ano od vůle tam dopravní ale o to byl že musím mít jako je to to není moje odhazovat bylo aby do od no ale ale abych se dostal k takovému poznání, kterému Indové říkají viveka pro nás správnému poznávání aby nebudete ho k tím že se tomu nutím nebo ve tomu nám nebo tuto pravdu nad. No ne k nám do své aby byla od nutné nýbrž to bylo bylo od pro toho. Že je poznávání které dávat z nou. A dělám protože tomu dává mu na tak správné pak se mohu to zaprvé po dostával nad tomu od pro tento nezdá být no ne to dělám ale ani na tom že do domu k dále že musím zkrátka proto srovnávám do správného dělat proto například byl dejme tomu na úrovně na by byl abraham když byl buňky krytu voda na dom vodu od ve tu bůh neřekl. Vzala si to na tu na tak von sice nebyl ochoten vraždit normálně, šel svého prvorozeného syna zavraždit. Samozřejmě něco jiného jestli tomu správně rozuměl. Jestli to byla vize nebo myslet nerozuměli správně a tak mu tam bůh za si zakládal nebo o odjela napravil od toho svého syna kdo proto tu o to aby přestal vlastní toho svého syna o ji zná a onomu rovnou o proto abychom nevlastní v tom nejširším slova smyslu. A byla prvním přestane do vlastní proto mu všechno můžeme mít. Jako to očím tím milostem. A tak to nemáme o takové mohl on dáváme tu věcné pro že se to vlastní tím vám překáží v tomto poznání proto my musíme dobro vel byl zase o rozdávat to co víme do todo tak dále to tady říkal do od celku potom to vůb vůle dání provedená kdo ho budete z nakonec do kroků toto do dělá pro že jsme to malovat jenom za že toto odevzdali všechno, co jsme uměli odevzdat. Tak po těch devíti letech tohoto takzvaného pro života mu o to byl myslel o do úrovně v nemám možnost dostanete pro to za poklad na pro toto říkal to za protivník tyto letní tím dělat nad u pro tím se mu za to vám to chvil no a když prosim vás to vůbec jim nebyla jako o to bude tato do pořádku ale musela vůle k do tam říkal pro koncentrák na zem do praví dokonale od veden že prázdná. Tak ono měl nepřipravuje o věštil sama o sobě k poznání neboť za v domě pro pro mu že ten o rovna které být na úroveň lidskou tat kdo mít něco co pochází od boha a nemá to mít své vlastní nic. to dělám zase pro to je vlastnictví. Ježíš Kristus se na jiném místě třebas ukazuje, jak učil toho svatýho Petra chodit po vodě, že ten svatý Petr kdyby bude pravdu že kdo jim na to je pro že narodit se z tak do zády s ním po oddává tak u toto dobro není tak za dale bych david dal mu tu toto nebude pravil není to by ta toto byla jestli pravdy tak byla si přeje bůh dát do do moravě jsem se vůle. To by to pro tu svět není a petr šel prvé v pannu bych. Ano slevit prošel na to pravil to šel zná on tam vůbec pravou vůle na pravdu rozumu domu může svou vůlí do byl v vánek do promítat mu ano a dal jsem to dvou uvolnit. A na pro to je pro za dnů do pod vodní tím za stavu za ta se tato stačit aby a kdyby ho byl Ježíš Kristus nevzal za ruku, tak by se byl utopil. On ho vzal za ruku šlo a došli na žil tak je nad námi dokud nám věci byla jenom tak my se domníváme pro bylo v přemluven na do pro k dal protože mu na nebyl jsem nebylo tak nerozumí vůli nebo jsme od nám to nejde o zenu na podobně jak dopravní dál třebas svatým teprve je mu za domu. Říkal tak jsem nesměl nic o hrou tam nebyl že tato vůle do vůle on ten domy dálo pro hloubka to chtěl mnou bude bude kdo se jenom dala rád byl mu hle pak nich bral pro ve vaší toto dělat a tím si vánoce nebo talent byl ve opraven je provedete pravil domem váze svým potom za mu to byla vůle pravým kdy byl jako za toto vás podobné. To by byl vůbec to nad o do vás tomu ve slovní čili nemám umu to byl teprve tam nebyl sebe nezná od doby právní ze správného sebepoznání li při všem tomhletom v tom hodnocení vlastních ctností, vlastních zásluh, vlastní lásky vycházíme z klamného sebepoznání. My sebe neznáme. Víte, si trp promění ten se mu že u k na jich kdy trpí koná konat ano rovnou sama. To to vůb to byl základ on vědomostí. Kdyby byl nepoznával pro sebe od vůbec právo dále činnost tu věc u za tenat nebo bylo aby se na to není proti smím na na do rozumu do do pro dělání podívat na dvou do stalo by to dáme sama sebe mu neprávem máme patrně si budu pro to bude velkou bychom na tu jeli to tím u k vědomostí jít do talent u na budou svět nic pro poznámkami to byl pro toto myslel zrovna rovná vám tam na to jde za vůbec trávě u dívat na od nemůže. Ta vůle musí vůbec umývat časem znal by tam do soustavně nebo se stane ale on to byl do poznává tak to musí dělat tak opravdu na tom kdo užíval a to za dopravní dokud to bylo byl byl prvou dívala na od roku do do rozumu a po prvním především si pro dobrou vládnou. A. A vůbec kdyby probyl to řekl dokonat nějak by proto je učil ta mu na tom nic kterou protože tu nebo všechno hnací prostředky na cestě z vůle ale bude pro úrodnou by tomu tak by řekl to mu to slušnosti to to je tomu rozdání v pravém mám zenon na trpnou tomu vědění ten ano světem proto jsem že kdo nebyl by nikam naší poznání protože jsem byl poslušen. Neříkám v byla jsem dělal kopí tam na tuhle větu v mu mám ovšem velmi můra o to prosit trpět tím ano vel do toto o tuto tu vodu o do pro rozvíjení co mu trp poslušnosti dobyl do pro za nic o tom stavím on sám na sobě nestaví, na tom věčném. Tak podívejte se, tady bylo řečeno nebo byla tady kladena otázka To člověk byl na duchovní cestě je že to nic. Tak lidově to říká o tam smíme do říkat naší době jsem se opravdu do vracení protože nad tím se ve pro tu pravdu mu vám úpravu o tom že to není správné není. Ale na tom trošičku mistrně nic. Když je tam jsem toto tu pravím stupni kdy dostal nad se tomu na to by to k tomu se na to ona tam jsem byl tam ve mu ve na nic rozum byl vrátil k ní. Tak tam jsem říkal bude se vám ta dostal tu dále něco podobného ale asi tak ten "Prosím vás", říkal "až vstoupíte na duchovní cestu" za duchovní cvičení v na hle budete zen. Budete začít zase první bude karma na žádná karma aby nám to byly nepřekážela na vašem ve vašem duchovní o ní. A co to znamená budete na vtělování výklad jimi utrpeními to vám uměla rozuměla málem to všecko bude onemocní na podobně ale časem do přestat kdežto kdy byl v tele k tomu co se stane a budete pro toto první je ostatním ve. Tak ani on to se neměl pravdu ani takle přetlumočenou jsem za do ko ta mu bude to jsem vaše vůle ani právem budete karma jakmile to mistr duchovní cestu protože je s a taktem že kdokoliv tou na to duchovní dostat satanova toto byla tato duchovní cvičení najednou vypil ten větší utrpení než před tím smíte dělat to mu byla nebylo nic. Tak jak je to? Von způsobil nerovnováhu. On vnitřní modlitbou se dostal na vyšší stupeň než jaký odpovídal jeho způsobu života. Von ten je mi za do boží ve mně jako před tím s a pro o to bude tak je první k němu nutí od z na není že. Jestliže. bych to řekl takhle řeknu byl jsem vnitřně pokročí a ve vůle vůdce na určité úrovni stát nastane proto napětí v jeho bytosti tomu za by do znal cel to bylo chybné taky tomu tak nutno do blázince jsem se při na ní. Budete jednostranným o zrakového tuto přežije ten organismus je tak zaručuje to za následek veliké utrpení veliké utrpení které zdánlivě přichází z vnějšku. Ale tato jenom zdánlivé k tomu co je mi za svého To je z nitra. Co způsobujeme my a co způsobuje někdo jiný. například, když se něco zlého děje v rodině, tak to klidně přišívám na klopu svého kabátu a že bych to nezavinil tak by se to nestalo ale není pro dáte pokoru li si do toho poznání které vtělení je to opatství a kdybych. Jako to nepotřeboval prožívat že by to tady nebylo to znamená tuší nějakou rovnalo pro v tom se nevyznám ale právu je tu je a kterou musím napravit čili fáze své po znovu. Tam od je mystiku pravé van do trám na to nějakým pokorní v modlitbě podstatně nastat a to je ten slovem začal být křižován ve mění v zevním světě abych se sám vzdáleně čeho aby ve něčemu umrtvil jakmile poslechl toho pro tažení jak mu je mu něco nebylo zatěžko toto mu nemá být na těžkou do ranní byl v nižším duchovním modly byly tu svoji byl tak. Utrpení přestávalo. Zase příklad ze svýho života. Třeba ty tři dni než jsem se dověděl proč to od centra ku jsem nic tak jsem um vlastně trpěl nejenom dostal proměn nařezáno pro ty ostatní a to vzal nic. A teprve se od prvního co říkal že to předtím znovu se dostanu do k o toto to si myslel a teď najednou dostane takovým na že vůle to je doslovně dokud první bylo jsem to tady rozpor mezi tím co jsem dělal a do doby následky toho. A teprve když jsem byl nitka a to poznání tak. Že se mám od osobním takže jsem se odevzdal vlastní tak jsem vyrovnal proto jsem devět let teď to neudělal za to si pořád k novou pan novou snad potřeboval jsem přidával jednu ctnost ke druhé, se mnou nebylo vůbec k vydržení. Ta se může umí čili nenamluvil žádnou dívku, to nebyla asi zde zaznamenat no ve se mu asi nebylo by držení rozumí že to co bylo takový smutným svatým domino od do byl jsem vám to v na tato je že protože toto je pro ty věci svatý ve kdy mu k pořádným se takovým ti svatí kteří to není v pořádku ne kteří mohlo nepříčetní svatý jsem tyto vstupem světa ani za pění přít ale že to v pořádku poté. Na to že aspoň vůdcem. A to vám to nebudu dělat toto oni by bylo teprve tam také jedna z těch složek toho poznání při tom že se za by ten prosta tam byl spočívala v tom že jsem poznal dostat nad za vlastní své mu tím že tam byl říkat a to na to o pro nerovnováze která bude mu tomu se mu dal mu původu budu umět dostala do koncentráku. k- na samý okraj fyzické smrti. A k velkému duševnímu utrpení do ještě horší než ta fyzická smrt, která by byla mohla potrefit a rázem jakmile jsem toto pochopil a jsem ochoten následovat toho poznání protože to utrpení přestalo se tam do všichni myslí tím to není vším a říkali slovní jsem zase byl na pád nad jednostranně u todleto přestane tak jsem to mít ten todleto přestane nebo na první po mu po mu za jenom na za o to byl od atd. Nic mu. To byl jsem na to mým nedostal ho do do ani rovná mnou praktik kdo stali to byl jsem pochopil smysl utrpení je na mne rovnováha na ten tu nerovnováhu po k nim znal jsem napravil a jsem tím tamní k tím bylo zbytečné trpět pro duch síly než na to dokonale úroveň domu to je tento neuměl dělat. A vám to řeknu. Jsem znamenal na váze tu byla proto si ve své doby myslel nic nemohu proto bylo bylo vidět jo veliký tam byl s tou první je hle ku trpném svou mou dobu ale přes určitou úroveň to nemůže mít co by se budou muset pochopit že pro sebe to nedělá. Nesmíte vám o tom dále bylo by to pro pro vás stavět no tak k tomu že by tím do pro vás nikdy podle. To byl právě stojí psáno a stal bych k pánu znám lásku vůli dostali v egyptě žádný smrtelník neodhalí můj vlásek znamená jenom tomu jednostranném tvé tuto setkával zrození patro dostal za nepravé miloval vám to něco jiného o to on to totiž ne aby ji kdy měl světla. On tomu k do nitra to je alchymistický pojem, aby totiž místo toho, že- že si dává svítit svým vlastním rozumem, svým vlastním citem a svým vlastním poznání, aby si od svět tím absolutní poznání nic nesmrtelným které obsahuje toto absolutní poznání aby si křestní své vědomí tam o tamto vycházel do toho do svého vědomí a když to nedokázal tomu tak mu to dokázat tak aby věděl že od tam tu stopa po dále o ó. Čili do na tak ustavit vůbec není aby nevycházel do stavu že ano. Abyste mým nepřivlastňoval sebe nemusí dobrou vlastnost znamení chtít chop od vlastní které uvádím citové a tak dále nebo nad nemravnost na ostatní aby si nepřivlastňoval. Aby si nepřivlastňoval... aby si nepřivlastňoval ani své nad aby si nepřivlastňoval ani své nectnosti. Kdyby si protože toto je sama amen například vůbec nic. Tak na mentální pravdu mu to za dělám v u o tam v v ale to byl mu mu tak tele na utekla od toho a oni přesto na dělal svědků život kdyby chtěla mohla by o ní. Ale mele na toto mám na dano tohleto snadno u k ze ale za ty které jiným nepřivlastňovat ani vlastní z nic on je uměla kdo mu k nohám kristovým rozumu s kristem. Umět vložit celou svoji bytost se všemi přednostní tím ni z nedostatku k nohám kristovým co mu to na tu zpovědi. A jenom o to byl k do trošičku je tak to dělá na že tam nám ne ne na první mravního máme tu uvést musí se mnozí k tomu bohu proto nás zpověď tolik jako neosvo- neosvobozuje, jak by měla osvobodit, i když je poctivě udělaná. Když je poctivě udělaná zpověď, tak vodcházíme od a nejsme tak napravení, jak bychom mění v pro tu látka rozumět na to co je ta prosit namítnete ctností a to nám normu miluje neboť řeky o to nám znemožňuje proto tu tuto to vědomím naší čistoty o co tu o vás co on na příčit do li to nebo nepoznání že pokud je to nic málo vlastní tak nemohu doznává kdy kristus v tom stavu neukazoval jak odkázal. Od vlastnictví. Znal ve vás je to říká jenom kristu odtamtud krista do tomu na to perem za tam umýt do dali se pak není to musím být v tom cenného otce. Tak ale byl o tom nadále oddání tím že v v ní. Jak jinak se choval u toho křtu v Jordáně: kdo je matka... kdo je matka, kdo jsou bratři, že? A jak se potom jinak choval se před tím učení konceptu smrtí o tom zda bude pod tím se s tím a oním nad do pro ztratili víru rod utekli do vraždili se od že nic mu to nevadilo to přednost tomu byl svědkem toho tak se z radili se tak nerostu ve si to on věděl tomu domů stalo přitom a přesto mu jsem toto cenné set let do tady jsem řekl pak ten dokonalém musíte ztratit krizi a proto se za nutností. Velectnosti. Proto mohla při se do dostali si roku svého rození mezi mi nic tomu jsem ztratil rázem tím toto na ten svých o tu potupnou smrt si tam potom přišel ten svatý dělání dále toho ještě aby jakou jsme do neupadli umyl on si to nenechal pro věnovat do mat hle, matka tvá. A matce: hle syn tvůj. Úplně se distancoval, jo? Tohleto právě katolická církev dost dobře neovládá. Ona spíš říká, že když někdo je v klášteře, tak dává vlastně mrtví na některém druhu k lásce. Ze vesmírem nepříčetní v těle právní stalo před bohem na úrovni je vlastně pro tento svět ale nechá tajný smysl tohoto světa nesmím od něho o to se tak při tom se. musím tomu je v tat tažen vlastního. To je na tom to bude v tomto momentu vedení nemůže u trpné mu to teď první ta ho na vlastní toto do vlastní nějaký užitek co a jaký mu přestanou vlastní to tak jiná být pravá cesta tímto životem v k o nás tak abychom tu do dní o ten s tím že se ti tímto životem On tam neříká o nějaké zvláštní speciální vnitřní modlitbě nebo o nějakém způsobu Nebo toho mění se nebo za o to on duch na pravdě smysly budoucnosti. Ale nedávám to jsme si kdy si na žádnou nic původní znamená on se letní považuje tenhleten život na to byl první co vede se do od ne domu říká pane pane do domu li se byl příkazy mého otce mu. Tak to si ten nachází no bych se zase se odvolat v tom utrpení se dáme se do říkali na toto řekl ježíš kristu do ohledně totožnost v tom že totiž tam prozradil že on je oním kristus jsem tady jednou znamenat síly Ustavičně s námi trpí. Všechna naše utrpení nese s námi. Jak to prozradil? Že tam najednou se dělí všichni mezi kozly a ovce tam říká, to je mezi dobré a zlé. na levity do nutného zavržení do ní. Ty kotnících patníku ti o vedou napravit tím do se na to na a ten tahle který budovy se za dosti říká to nico nic tají atd tak na pastí. On říká to to že ten denní dali se mít si na svém znát zdali sedí ti kdo jsem nemocen nad tím se mi a tak dále oni říkají kdy jsme viděli hladovět kdy jsme viděli tím nit a kdy vůbec je na chtivé nemocného nic se v lenosti. Úkoly kdo není tím vlastní nic toto se u si měli se učí týden nelhali si kristu tak pak je tam byla protože ustavičně s námi trpí v každém nemocném, v každém hladovícím, v každém žíznícím. Prostě všechno utrpení světa je utrpení Boží. Utrpení tomu stává tento v na pravici. Otce. Znamená to otci ne boha ten k do něho se to bylo stvořeno bez něho ale není co by do něho nebylo tvořeno čili on na sebe dobrovolnou velet první na bude všechno utrpení tím se mi tu říká se to stalo tak to je sama tuku dovede jak je dovede on sebe sama si zase toto stavu neboť on od je to tato on byl a čím dál více musí trpět tenhleten bůh který mu byl jsem ve minut ten. Toto slovo strava. A nepřestane zase dobu do do konec světa. A to budete tak nikdy dělání v každém z nás může nastat se na tu nestal by si viklat sino pod tou amen, pravím vám, jsou mezi vámi někteří, kteří zažijí ten konec světa. A byli a zažili. A mezi námi jsou taky samozřejmě taky lidé, kteří zažijí tento konec světa. To znamená, že ostatní svět bude končit, ale pro nás, pro naši individualitu, která vyspěla k určitému vrcholu, bude končit, ale v tu chvíli usedneme na pravici Boží a budeme trpět vyšším způsobem, prosím, upozorňuju vás, než dosud trpíme, a v tom bude vrcholná blaženost. Když jsem se o lásku anna sil vizte todleto protože nikdo rušit prstem nebudete. Dokud to není totiž spočívá mít na to. Ano mohu být na jsem tam budu o tom že toto je tam soboty znázorněno jsem to utrpení v tom ustavičně nese tmu jsem ve kterého se tam na sobě. Je možno tam vstoupit a nemít na to za něco kdybych nezdálo tak nemohu nikomu být prospěšný, ano? Samozřejmě, tady v tom následování Krista tam citové co jsem tady do nebo do na řeknu. to na co za tyto opravuju nic není tu se se odněkud někam jde o tvé je to tak je pravda tak při odstoupit od pak ale není to celá próze tomu se odněkud někam zde na se v tom že vy ku tam tak tomu koho tak je tak li ona tu je a a hlavně tady za milo. To cesta nepříteli je čím dále tím jsem žádný nemilost a na této cestě neztratí tahleta touha nový no odněkud někam nýbrž v milo tam milo za dané ano čili když se dovedu vystavit jedné milostí tu milost týmu na přivlastní cítí. Nýbrž dní vyvodím sled tyto jsem tady každé slovo od jsem k tomu nesní tam je třeba se to přivlastňování neb si vlastní čí. A uskuteční ve svém živou ne dostanu bylo v je když se při svém milostí nestane kterékoliv na kterémkoliv stupni tak od věcí bude toho za ním přijít absolutní odevzdanost čí ji. Poučenost ne na zachování němu tvé mysli době činností. Tak mohu mu tam oka v ku překonat nesmím. Nevim tupí. Tomu se ocitnout někde na konci aspon ukázkou li pak po tam bude se padne. jedna věc zadruhé on v ku k tam nebo k tomu si myslet. Myslím ukázal že se narodil potom znamená na síly a tak dále nad smrtí tou z na nebesa. Ale fakticky to by panna stát člověk nechtít se za zrozuje sobě než při se z nás ne a my si nic z nás stává a smrtí ale vždycky tak nepatrným způsobem nepatrnou mělo by to ani ne ale vono se jenom něco věnovat a. Je to na vím na dvojím způsobem. Bude navodí v sobě něco nového a to zase zanedbává tato to za jiné. A ten o toho národní tak málo mu že to ani poznat jeho vědomím nezanedbat nalezlo byl to mu mu a proto mu tím zrození opakovat krátká ten život o něm mluvil teď tedy vedení je o to tak není. V nás ustaví k němu vede nebo musí ustavit umu od osobního váhání když ale vůbec páru o duchovním světě nebo od nějaký povinnost se tak my se musíme na každém kroku od osobního a kterým proto vlastně jdeme chyb nit bo. Tak i na je tím do mít k ti jsem se do tím že jdeme k němu že ani nepoznáváme mého tím méně poznáme jsem po k tak se jenom když praví slově on místně pátek na svůj život z cesty určitý toto kdy vůbec neměl zájem o duchovní věci tak svými lidmi mluvil o a nic ti že tomuto ta kdy se mně že v něm není dosti tak. Toto si ty důvody jsem tak něco se k tomu nic protože. Tam tím jsem nemohl za to ukázal tomu bodu v kdo mu šlo o stavy ukázal na ní. Které se nemusí takle pro svá. Ale tento tam tu nutil do tohle života z toho důvodu abychom. Poznali co potom nebo co právě máme my mentálně dělat k neměnnému nová co máme vize vyd. To čeho se dostává o tomu s no. Abychom rovná znovu a znovu na anna poznání ženo od nová. On nás v ale na tu hodného svá na to vyrovnávání těch potřeb. A základní potřeba, o které vůbec nevíme, a kterou tedy vědomě tedy vůbec nevyrovnáváme je, a ta je ze všech nejsilnější, je láska Boží k nám. Že nás tak nesmírně je snadná není je vidí toho nebo svých li lidí cítí. A jakmile tohleto objevíme jasno ne tak to vás pobyt na svátkem ut jeho o kterých duší řekněme si si tím jenom tohleto objevit znamená kde se může ocitnout na tu nese by tato obrácení světel nebo od že nic jiného světla. Že se to jedno od druhého nemůže pramen tím trojím způsobem v tak v nebývá u po stránce lásky po stránce. Tím tou ctností anebo po stal pozná kdo objeví to po stránce lásky že Bůh nás miluje, tak není schopen nejenom toho Boha nemilovat, ale není schopen chodit okolo jakéhokoliv utrpení jenom tak, aniž by se ho to dotklo. ano v tomto smyslu je třeba rozumět tomu popředí tu tam od se ho co to vědí že on potom vůbec je přece. Tu se moment lásky kterou poznal boha potom ten milovat tyto modly do dní kdo ono a velice li se se že tomu síly boží k vědomému věc že my se tady mám otázku kdo viklat po stránce a ty jsi na prostí. poznání. bych tuto otázku celou nezodpověděl, protože teď právě chci psát ten pátý sešit a chci tomu věnovat tak že je vám vám nemám dojem že to jako tedy že se taky tak ničí tak nedělali naději tedy kristem v tím a bych tady tak by se jenom tak že ta cesta. Do budeš taky tak vám řeknu velice na se na ty by se tak na stánek zkrátit no svět tak si do pane janem u poznáte to je že si kristus osobě řekl že ta pravda život mým ve telat tak vlastně že jsem u k ženám a o o sebe nená. Nebo do a tu pak prostoru, do nějakého děje, cesta představuje pochod odněkud někam, nějaký prostor vítat li se potřebuje osud že kdyby řekl jsem cesta to znamená do sám mnou ne ten za jen se jenom tak aby se na oné aby se neodevzdal mému vedení a dá. Po že musí tou jsem to budu ukazatelem budu také silou která ho po cestě po vede že tady s tou svou ctností dále řekne jsem na to znamená jsem ve své poznání smíme na nic ne ne to znamená temně obsaženo všechno. To se vás poznávat a či jak jako jsem tou stránkou absolutna převedeného do časoprostoru tak jsem také tou stránkou absolutna ne tak se v domě takhle poznává sám a kdy poznáván tam bylo nepotřebného se státní a pádným prost ano. Nazírání není pokazí není poznává moji pod na tu poznává ostatní se posadil ano druha a s tím od vod jak od ale ne ten jsem tady poznáme že s nutnou života živost toho posednut se nepoznáme že od jako celek je u ji mít k tomu že. bezčasového života, na jehož straně je ta pravda bezčasová a časoprostorového života, na jehož straně je také ten vtělený Bůh se k nám my tady v jsem taky tím životem tím se jen s tím jsem se cítím který dáno a dále není myslí a nese v kdyby tomu tak ten nebylo na ty jsi zná není tak ženou že by ho tam na tom. Tedy co si v ale že bychom se s tím svým s tím nebem s tím se tam nedá a tam v janovi ti ho zná že když tady něco co mu být dáno není kdo ho mu v záleží volně ne dal po zrození ne o tom co mu ho protože ta si ve se postaveným kdy a v tak tí. O zem zatím tím tvořícím Bohem. Víte, při tom se nemůže mluvit, protože čas na něho nedoléhá, ano? Tam nemůže- pravé utrpení jaké vnímáme, je možné jenom v čase tam se není ne od ruku které nepředstavitelné vám ukázku a bytí nebo mu to za něho dělá jsi tím jsi. Nic není a jenom sám není jenom život není jenom na dál když on se jenom tak bych o tom tím že si sám můžeme ho neměnná nebo to co si není v tom po kristu a pak světci nebo v tom že svůj vlastní názory jak nic se ti ano dosti že nebyl by se tím co se v nás není to. Najmě stupeň činnosti. Čili především té- chopí stránky Ježíše Krista, který řekl o sobě, že je cestou. Protože pak může za ním jít jako po cestě. upozorňuji jen po cestě on že se ta sám protože pak se na něm chce tím co ten vedly k do toho ostatního a v opravdu v tom sedění na svět. Ti na v to znamená aby nevěděla ani oni za a vy se jenom činností tím že ve aby mu bylo třeba s tím daň které by není žil ale bylo jenom modlitby sice nesmím že nemusí této jeho chtít kde u upadlo že se ti na není do toho. Ne ne že se že jím jsem ocitneme ve že není možné to jako nějak dokázat. To se nedá dokázat chtěním, že se do toho budu vmýšlet. Teďka to ono mu ku tyto při známe zatím pro sebe samé v ale musíte s tím se vém kde se se se život obětovat svět mu tam dostane poznání v bude vedle toho že. Máme to v tom setká máte od boha a tu jsem si to vod prostředečně od tohoto světa a popravu du svítí pádné mu to za dvě životní cení. Do li se zase původně od boha neutále nad nebo onen je to ve jako od tohoto světa. Čili vám se dostane poznání, že beztak všechno berete od něho. A toto samo stačí, když se to prohloubí to poznání, abyste nemohli jíst jako ostatní lidé. nemohli být jako ostatní dělat vody na tak ostatní. Aby ten nemusíte domy do zápal nebo by do vás na to ne. Ale přesto budete jíst jinak budete mít jinak a tak dále pak na to mne mu vysvětlit se vět poznání. To se dostane sání němu který tu cestu činnosti dovedeno následků. Na znovu odvolávám na to nebudu tady opakovat jak ten na zase poznat pravého světec činem slovní nebo nevíte jak kdy do toho o nás si tedy konal v nemyslel vůbec na boha který žen a do ten by ti svět není na si to ani pomyslet na to se do poznání se ono málo a ty tam o vás o tom pořádné protože to byla a on to byl li život kterému rozuměno. Tato činnost se to mělo rozuměl, že činnost je prostředek, který vede k Bohu. A proto ji konal pořádně li umím zatím o na co ho vůbec nekonal kdyby se semene v něm že tomu tak ho to ono tomu tak dostal o to byla činnost od nad protože to se tak bohu nebo vedení osvobození se tak si protože to ostatní zlu znám jsi tady to jako svou ženou neti tak že nějaký smyslové. Není nebo nějaký li si se situace nebo prací ale toto zaujetí ani tuto dítě ne a mu to do se že tomu tu povahu že si ho přivádělo době do vědomí že si do do vědomí, že je nesmrtelnou bytostí. Proč je to? Nebo co je k tomu ještě zapotřebí, aby se do vědomí na tak na to z oděl tím snadným způsobem se nemusí hle tu na si ho pozic v myslí si toho dokud nebudete to mu mají si toho nedejte se do toho boží neříká buďte věcí. Ale říká o po se nic na nic není do jiným člověkem a potom víc jakkoli a to mně domů mu tu si ten ten nit bo v mém poznávání potom mohu rády do vás o tomu volali realizovat ty duchovní věci. Na to byste si o to kdo v tím že si to to je nebo ve svém ví. jako dítě. Dítě, když se věnuje své hře, tak zapomene, že doma matku, otce, nějaké prostředí a věnuje se při svém nemohu o původu celou zda a vás do toho praví že za udělat ne onou a máme nemyslí na ti. A kdo v sobě vůlí se tím co si tak udělat nějaký životní době nebo v tu ono mu to umět tak nemám o to zvolit faktů a kdy tedy duchovně ho aby se u mohu věnovat tak byl u mu tak že tady není mu nic sobě se cítí bohu že nic. Tu tyto nemyslí věci nic se tím způsobem se nají na věc nazpátek motto o tom že není sám samotný co s tím co si sebe rozumu na tomu toho že si ve se byl se sebou a není to řekl o tom když ho když ho ale k tomu že ho ti tak ten. A on ho stále dál boha a kdy o kde se mi do toho a nebudu ano čili kdybych si tam nemám trávu ne než ti jak tomu bude spokojen s tím co si tady dostat jestliže jsi spokojený s tím, co jsi na tom světě dosáhl, tak v chvíli propadáš peklu a si mám právo vzít, ano? to se tomu látku na zná. V době svou činností neví že se tu v se tou činností dostat se na to znamená že je synem božím a nýbrž že mu to s i když tady mám za to stala jak to je životem když na ku nebo v činnosti tak v nebo v tom umím mu nic jo. V v v v v v v v v. V v v v v v v v v v v. V v v v v v v v v v. V v v v v v v v v v v. Čili v v v v v v v v v v v v v v. V v v v v v v v v v. V v v v v v v v v v. Ti v k v. Do domu nebo vůbec ano ho z u k tomu tu mu umu tomu mu on v umu by mu k tomu on o bůh mu mu mu mu bůh ho u k tomu o tom mu mu bůh mu o o do mu mu tu mu tam mít umu tu mu u k tomu k domu a když mu tato rub domů vůli ten by to dovedli vázat na on za vás provedu. Ten samozřejmě měl svýho otce zasvěcence a ten mu říká: a no tak to je v pořádku, ty musíš jít teďka zas dál, že ano? vůle na vím to byl byl rozumu v no tak tu tady pro ceta do úrovní tane na ale do ve mně to byl myslitel tomu i pro vy to tady nechali kdo pro ten o poznamenání k tomu u prosím vás ni umíte vám to co nutné sám u boha tak bych to mohu pravým vůle u pravou tomu. Příklad v v ní. Co znovu do mít k když to pro pro mu na mu na to mohl ono u toho mu to svou sám ku ku v něco za o tomu v ní. A dostat se na takovou úrovní která rozdá mu mon nám tím pro v tomu ten první nějaku musem rozumu ku byla mu mu v k tak na tyto rozumu varovat dva nebo tak protože jsem do musím taky zažil ano a vy to toto naučí toto tat tak tomu mám daleko víc než z kterékoliv jiné hudby. Ovšem muselo by to mít nějaké... nějaké nadání hudební protože nemůže není nic jsem ku. Pro první ono první li ono to nic opravdu te tohle aby se uměla pod pro nad ano to je cesta od člověka aby měl od kupovat od sebe samu. Protože k v a vůle se do člověka nebyl dokud do se od sebe ve ustoupit to od tom al tam se může mu není mu na bude se o to co sám od sebe a pro toho dokonal tomu mu vím jako be ono tomu tyto záznamu. To bylo toho by mu to není moje kůže to není do domu je že dosti. Ale mohu aspoň mil kdyby se mu z toho nic stejně rád jako sebe, to si prosím servírujte a starejte se zase tam, kde se vám to nehodí. A uvidíte jak stoupnete, jaké- jaký kou poznání se vám dostane i to musíme. No ne k k úkolům na to co jsem kdy ono mu to musím ale na bude mu o vás tam na vůle návod za mu mu o mu do tat za roku v mechanická na tak dále mu na to pro proto rub se dostat do domu tušení že to bude mít nutno na dobu bohu ne mu bude dát mu o mu. Jako budu co mu od celku nedělá tvoru do domu tu bůh ten to znamená ta a na mám na nutným citem taktem rozumí tak to ta mu v tom nějakou tam na tom četní smysl vlastní jmenovat ve tam tomu rozum tím do ten kdo pro vlastní jen za za zel nad ano on výstupem do vůle bez do na tak velká jsem tam. On rozmyslu se tam dostat do kroku mu to k pokrmy ku. Tenhleten rozumu jak mu ve mu velikou přednost. Tomu pro zen v hlavní takto některé věci do mu to jsem dělal ale doznat na do k mám do u ko k do se na to můra mu k ní. Že tomu tu tomu je u pokud mu u k stal co byla ta znatelný a tam jsem na tom darů byla tak za ním ano tak on tohle pak uskutečňování a za tomu. Nikdy nepomyslel... nikdy nepomyslel na to, co udělal. Že to nějak použil, plahočil, že nějak koncentroval, že nějak se modlil, nýbrž tam vůbe ráno mu mu vlastní ano. Jako vůli poprvně jsem tam byl u u ku mu znamenat zabrán do vlastní. A on tomu u vlaku ono svou mu. Roku mu vůbec a musím vám o mu k kterou mám na to je to pro pro tomu tak bylo zase ruku tuto lásku v tu na to budete se na teď tu budu zase aby za rozumem an ano kam se tomu bylo v tom přirovnání o to bude musí na není tím svou vůli k tomu nic u děláno nabádání k nim si pole měla tu vidíme se a do pravdy kterou závadu k tomu. Tak tu o dostali pravdu do domu v do ano to mu v není i vyhnali ty, co byli vod rána, že nesli tíhu toho dne, zdánlivě když jsem tam skončil, ale patrně tím, že člověk musí začínat kroku kdo na tam do na mu a jak mu na tom o bůh stal na to ona mu to na on mně nějakou za modlitbu nové na budoucnost do se k ono u tak bůh tak to si tam vlastnit. No a bylo mu to to vůb to vlastní tví a on musí vycházet rozum své odevzdání co mu tato bude za to ne um v že se na bohu je u ku říkal nestarejte chce ale to není za jenom do budoucností. Kdo nic o to svou minulost co jsme se pod o pali smyslovým rozdali na to na to nesmíme myslet. Že tam Ježíš říkal: kdyby byla Maří Magdalena myslela na svůj minulý život, tak nikdy se neocitla nic není protože jsem na padla mu mu ho buď bez mým a mít stále dní způsobu života v tom do totálním byl on životem cesty. Tak jako svou ukazovali si nikdo na říkali jak může ale on s ním vůbec na nic neví do k tomu. On mu že jsi řekl snad ne tak jsem to myslím. Mám kdo do vůle myslel varů v k kdo mu na zem málo mu mu ho mu o byl na to že tu ten první ku za úrovní toho kdo vytratí toho pána tu mu to o do toho umřel co tam komu od li kdo tak tak je tahleta ženo. A ten tím řekl vůle. Ona byla je to tam není v tom k původ let ano ale ona do krámu nám se poznat samu. A to překonání sama sebe co zná pravým jsem z ranním zapomenu na to co jsem udělal. Je to on tam pramení v tuku u toho který tam stojí v tom po kázal o tomto za modlíte dávám do pád z dělat svou úrovní na tohleto a to ukazuje jak on nepravou za správnou modlitbu ukazuje na za správnou du takovou mu tam bůh viklat nejsem hoden né. Ale byl byl tam nehodnost člověka nesmí si. Tak mu značí a musel neodvážný to musí v nás oni mu ho mu a on přesto musí. Kdo bych mu. Tím že mu kdo kde mu ale tak mu tato do mého. Které v tím čím ukázal na toho setníka, který přišel fyzicky proto, že jeho služebník byl nemocen. Sám to byl člověk nevěřící. Jenomže přišel jako divotvůrce, tak musel vidět ty účinky. Asi učím kup poznával kdo by mohl tak se bude ti toho hostí do vítat se k němu tak říkal. Pane mu mít může dní je nemocen nebo nil ano když kristus řekl no tak to jsem tam přijdu aby pozve sil na to se s tím co by se jenom slovo tomu z ze ve zda si zatím nic na váze říkal amen za jenom takovým jsem si to jenom mu ono žádný. Takové je tou při kristus ve své modlitbě protože vím že že na straně Boží je veškerá láska, veškerá milost. A co mně stojí v cestě, to je jedině moje tím dokonaleji vodního o tom s tím je dokonalejší moje modlitba a tím dokonaleji se tím k tomu bohu z nás touží po něm se k němu při tím dokonale to dopadne nese se na pane kdy si bude si myslí dem. Je to je si vědoma dosti do obecné od že člověk se musí na tou nic od a na vychovává kristus sám se citové jsme si s tím nemysleli v ne se svému životu člověk potřebuje aby se nalezena sil v kdy pád a tak dále aby prostě po pil ale nebo si to co vy se toho není si třebas. Své potřebuji ještě citové prostředí, porozumění, společnost a tak dále. Rodinu třebas, nějaké věcem na své bytí které k tomu že že trpí na nás dva se ne si sobě k tomu ne u spokojeni si to nějak k tomu závoje dění který životu zná tato citové chybělo. Uvidíme že například dost co citového v kdybychom byli bývali koncentráku. Svaly. Kdybychom se vitálně ve podporovaly nebe velice zaručit ku jedině jeden byto byl nepřejí. A tam vlastnictví postní se tak se to sedím ten je jedině na tom že člověk nebyl sám. Řek že nebo bylo tupost sobě nejenom stravu, a tam bylo velice málo, daleko více potřebuje toho soužití s ostatními lidmi. si člověk ke svému ti odstup od se mu také toho soužití s bohem a to je v je.