Karel Makoň: kotouc-D01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Včas e tak bych chtěl promluvit o tom co míním byl snad co v tom pokračování spis. Tu následování krista se především na se tam dostal vůli u kapitoly kriste jejich smysl příčiny protože na každé cestě. Nastává ser tak krizí a většinou si nevíme s nimi rady a ty krize nemá jenom vnitřní povahu ale projevy jist že v našem okolí je pro dcero světelné a trpíš ti. Mým své naše okolí že většina přátel říká jak tomu přijdou tím moji dobří příbuzní že e jsem nic žes mými let těžkostmi mu. S tím prosit na jiné úrovni také oni že všechno se zračí v její životě co jáství vnitřně tady probírám jsem stejným dost jako u vás na to úplně. Je všude stejné znamená člověk se tady vlastně dostává řek bych v tom svém druhu e který nazýváme lidství na jeho. Pokraji uvědomíme si že člověkem je člověku nějakých několik statisíce let možná a z tohoto druhu lidského vůbec nevychází že kdyby. Jako e pro takhle šlo dál tak by v něm ještě zůstal pro třebas další dvěstě tisíc let a ježíš kristus přišel aby ukázal člověku cestu jak se dostat z tohoto druhu. Tohoto druhu živočichů jak se dostat dál protože ten to druhu živočichů který zažívá člověk ten víme nové možnosti se dostat za sebe nahoru. A on to ve zkratce ukazuje ve svém životě jak to udělat a jestliže to člověk za jeden život udělat tak opravdu je zapotřebí aby se zdržoval příliš těmi kris. Zemi kterými prochází není ani dost dobře možné aby jimi neprocházel protože my víme že i sám lidský život je plný krizí když člověk nejde vyšší nějakou cestou. Od mládí nebo z dětství do školním dvě kdož promluvil pro potom přes vůbec proto dále samé krize jedna za druhou a buď po dobrem do poznanou svě odbývá a nebo se u nich zdržuje vám někdo nepřesnost. Ze přes určitý duševní mentální věk se dostane se dát protože se dostavil pomocí nějaké krize na nějaké úrovni takže on potom říká že mu říkal o něž na takový ty k domu tak nějak všem tímto způsobem tyto oddalovat hlavy jak. To neuznal správné že ta je totiž ona by byla nesprávné bychom si mysleli že jenom ty krize jsou výsadou nějakého zvláštního druhu lidí kteří si uvědom. Těle e jste se uvědoměle snaží dostat se nad ten druh za ním do to je údělem celého lidství celého lidstva dám si že právě dvacátém století s těmi o prostými krizemi rovní přes znamenaly. My těmi dvěma se projevil válkami kde mnoho lidí násilím odešlo z tohoto světa e že to dvacáté století by nám mělo být sil takovým důrazně dokumentem o tom že. Zcela lidstva se dostával nad úrovně na úroveň kdy je daleko snáze možno přejít z lidské úrovně úrovně na úroveň vyšší neříkám tím že byste obrodil nějaký válkách. Ano ale e možná že by bylo jiné řešení bych se ještě dispozici a nabízí se to řešení tím spíše ty lidi když jsou v takovém životně nebezpečí jasno že to sami osoby ověřil tak. Přemýšlej o věcech o který předtím nikdy nepřemýšleli a bez zkratce se dovídají věci které si ji nikdy neobjevili pro sebe odved dovedli od nebo odpoutat takový člověk který například se provádt se šel do bitvy e. To si mohl spočíst že ses nevrátí nebo velíme pro ve pravil úroveň jsem se vrátil ten člověk umělec to svým životem a to mělo za následek možná neříkám vrcholné ale značné poznání kterou by se byl nikdy nedo. Stal neví ve toho požehnání e toho strachu ze smrti nebo klad o to byla svým způsobem dobro kdo provést dostali proto dálky prosím vůbec ne ale vím že ve starověku. Mu zasvěcovali strachem aby to považuju za velice účelné ztracen zasvěcoval a žena šli lepšího prostředku než zasvěcování strachem protože v tom strachu ten člově. Řek zapomene sám na sebe a zase jsem bát a promění se prastarého konkrétní bázeň před něčím on ten stav totiž e tak navodili že neviděl čeho se vlastně bát e. Ta konkrétní bázeň příliš se s přestane stavem strachu a v tomto stavu strachu e tak zbyde on člověk schopnosti konkrétně myslet diskurzivně přestane myslet a v tom je vnímavý pro. Od působení se uchopí on vystoupí sám ze sebe stejným způsoby jakkoliv někoho milujete ježíš kristus se tento způsob také zná toho tam uvádí když se krví po. Silo tak dále předtím ale neuvádí ho jako všeobecně platný způsob zasvěcování on vyspíš těla bychom při mocí lásky to pro užitečnější i pro ty pro naše okolí ale. My přesto nám mezi řádky tam říká v tom evangelium sem vám apoštol hlavně svatý jan ten že i ten strach a působí velice e výtečně na lidskou duši když se odpoutat sama od sebe ost. Osobně musím že kdyby byl nebýval měl jsem strach tak by byl nebýval si myslel že z přijdu od sama sebe že bych se byl dalo na odpoutat protože jsem si byl tak brali které že by byl sebe jsme odpustil a dokud sebe on byl člověk na opustí tak. Nemůže získat nějaké vrcholné poznání e nestačím mu odebírá jednoho branou po druhém to by nemělo konce to všechno není ještě pra odevzdávání neměl by si člověk je jako prosta. Čekat mu všechno bude odevzdala ano protože by možná na ten byl v takové situaci že by nebyl schopen se vrcholně soustředit velkolepé když na něho příde taková krize včas abych si může při plně vědom. Mít prožít přesný může vypořádal a když může pomocí nic jsem to na jinou úroveň čili smysl těch krizí vidím na především v tom že. Oni mají nahradit neschopnosti člověka z zahrady tu mezeru mezi poznáním a ne ta nevědomostí naplnit tuhletu mezeru překlenout ti ano protože myslím že. On u většiny lidí kteří nem nejsou tak čili dopředu ani jinak nejde totiž člověk nemůže předvídat když není poučen co s ním stane dál a následkem toho začne mít práh. Nebo upadne do nějaké krize protože toho co se s tím začne dít nepovažuje za to pravé on opomněl svou vlastní představu samozřejmě chyba mnou a s tou představou se stalo neshoduje jsou začíná prožívat a. On to považuji jako svůj osobní debakl takou řídil z tví jako neschopnost e mít pro žena sku náladu a ten začátek úspěchu tohleto protože měli tím najednou. E pomocí krize schopen ze sebe vystoupit nepřeceňoval sebe e přestat být sám sebou to je tak ten začátek jsem toho smyslu krizí nebe vyk krize ne víc samozřejmě. E nemohou ale neměly by trvat tak dlouho mně vytrvat minimálním dobu a měla mělo vystavit pořád chtít ten jejich smysl totiž to. Pravdu jenom na přechodnou fází v nás mají daleko rychleji kladné tedy zdlouhavě přesunout v kousek dál když taková krize nastává tak dní nevidím e nějaký takový. Takovou připomínku jsem tak podívej se tady máš příležitost se této krize chopit a použít jsem pro vyšší poznání e tady říkám. Která však ten došla však tem ve spisu chuť žít žen v podstatě máme tři. Jako body s ve svém životě kterými je náš kterými na život sil poznamenán pokud jím jdeme kupředu věčnosti a to je zaprvé víc. Nic jedno cením nás samých byl když toto chceme provést za zažíváme celou řadu krisí protože sjednotit tak složitou bytost věku jsme my sami protože velice obtížná záležitost tak jsem. Vy to udělat tak musí tělem člověk že bych pro kousat noha krizemi protože nemáme jednotu ve své bytosti máme tam spoustu dělá jedno buduje proti druhému. Tento vnitřní boj musí přestat za druhé našim snem musíte být další složkám e naše spojení s druhými kteří jsou nám. Rovni znamená se ta láska a tak dále toto spojení s ostatními musíme přir na takovou úroveň že nás vede že nás nebrání že to. Tím hospoda celá řada krisí jiných že my totiž si nevíme rady se svým zaměstnáním například s poměrem kterým lidem a buď mu jedněch říkáme dál a. Pět vymyslet třích můžeme nebo něco odpovím opomíjen víme nebo si myslíme že nás vytrhuje náš zevní život našeho vnitřního života a zanedbáváme své zevní po vyložit všechno nesprávném todleto to tyto všech. Krize si člověk musí umět vyřešit takže bych proti krizi mohli mentálně tak samozřejmě to vymizela ho občas toleto tomu bude popsáno tak příležitostně za prvé a třetí stránka na to jsme ska narazil na tom jedině. Bych chtěl trošičku podrobněji probrat že když máme pozřít dit protože jsou můj život životu většímu než je náš svůj život pod říct do tu k většímu než žena. Víte ten ten rozdíl oproti těm dřívějším bodům totiž tady nejde od dosahování v tom minulém slova smyslu ne jaké jsme zvyklí dostávali do rovnováhy nebo. No spolu práce s jinými nebo to řek byl takový ňáký svou dát s ostatními lidmi to to všechno je dosahování když toto je pod litování nejhorší klid. Jde protože ježíš kristus to ukazuje jasně o čem můžeš šli odejmi ode mne tento kalich jak se nerad po pořizoval aby to vtělený bůh této ano. Byl tomuto úplně opačnému jednání než jaký byl zvyklý svým lidským životem neboť on obyčejně v vůle boží něco pořizoval sám a my si myslíme vůle. On je tady abych s vámi spol když po po řídíme spojení svojí svoje s ním to nejde pokud máte tohoto ducha no tak tak krize trvá na pokračování aby jako jsem to dělal na na kříži vedle sebe. Es na tebe byla na to snadno tak a pořád být dáte ani jednou můžete a když si konečně mysíte jste umře na tom přišli a ono se do do tedy ad tak ty jsi jeden časem že to nebylo pravé tam ste který neumřeli. Že von vám pořádný ustal se ve které roste klidně si tady žijete na svém vlastním víc těžko se zakládá ten nově v tom onou poprvně slovo svou domácnost ano například vám tady líčil mar. By co jsem udělal při operaci jak se mi to podařilo a dneska stejně barvy mohu blíž těch zase zařídil postupem ve zase svůj prosim do sebe překlad jsem myslel ve stavu. No úrovní nějakýho mistra jedno zeptat člověk na své hle zase se přizpůsobí do zůstává člověkem ano a to na to mysim vem s tím je třeba se umět vědomí. Vám je třeba najít v tom dále cestu k tomu vyššímu životu a kam jste nemůže najít v nějakém víme když tem děním nebo v nějakém cvičení kdo. Ta se musí najít v každé denní pozice dokud člověk jít někde nachází taky ještě za sebou někdo jenom třebas nenachází taky za sebou nemá ten vývoj který by měl být když mu. Když si něco překáží když ještě něco odvádí tak byste nějaké za mistra říci tím jasem neumřel nejsem hoden ještě vejít do toho vyšší život protože e. Tomu ježíši kristu ne nepřekáželo nic na konec kdy ho týrali rozumíte ten protože ho bičovali všeho první kterým konanou volit ženo na po plivá kolik že ho ukřižovali když a nic mu. I u toho jakou nedělalo ne že bych cesty byl nechcete pravá o tu tam není vidět ale před tím vyrovnal že nakonec e prosil za ty kteří ho trápili aby bylo odpuštěno protože nevědí co činí. Protože si uvědomovat že všichni nikdo tou k tomu vůdci takový naší krizí například ti co vám umírají nebo s tím co vás sprá nebo tak ti všichni spolu prací na tom našem zdokonalení e. To její jejích ten při na kterou nám dávají k dispozici z rukou božích abychom mít donesli dál abychom ji neviděli svůj majetek aby to nedělat na své utrpení svůj vám mu té. Nýbrž aby mu v tom viděli stav seslání od boha přijmu od boha se kterou mám hospodařit ono jen v tom určitý zármutek spěla hřivna od boha která může pomoci. Protože dokud jsem ho neměl tak jsem se nikam také nedostal a teď ho vám teď mám by vám jasně nějakou hřivnu se kterou někam mohu dostat vyšší budu dobře hospodařit všem říkám vám jak se protože vám těm. To pro o tom soukromě ale jsem teďka pro nebudu říkat e do toho proud mohla tu protože to je individuálně recept pro každého jím ano nedá všeobecně přede snadno tomu do. Od tak dale nějaké úrovni je protože tak ty jsi zachází jinak dálku a nemůže jsou předepsat jedno ducha a jednají jiná šablona když kristus také nikomu ne předpisovat který mě. On věděl rady vožral prou janem jesi rady nevěstkou ale věci v rady s pod živými rybáři každým z věděl rady a byl jsem li se za vemu cenu svou matkou pod křížem. Milovali vydávat jo klanět věděla byl a tohleto a my si musíme my takhle vědět rady s každou svou situací jakmile si nevíme v rady od tak nás tak mizet provází proč. A dál a i když třebas sledována za hojí od pokud boží nějakého do člověka to neznamená že jsme tu krizi překonání to se jenom brali za hodili ale na jiné úrovni. Jinde se zase objeví čili zase jsme tam byl nebyli když toneme poučení že jsme měli něco svatí ze sebe a bez nároku na odměnu. Bez přestal vtělení nýbrž s tím že toto odevzdáváme toto odevzdáváme vono totiž v tom přirovnání o těch hřivnách pro. Nemohlo být na pokračování pro budu nová on to tam jako postrádáme ono tam bylo řečeno hospod váš s tím třem služebníkům svěřil protože vy odešel pak se vrátila chtěl od nich aby ty si. Vrátili dělal ještě s tím úrokem ale tam není řečeno voni dal každému tomu že tomu bylo jedno město tomu domu dvě města tomu třetímu pět je pro pro pro měli řevem ale není tam ještě pže tato si za za opakovala když po to. On dostane veleben v jednom něco tak zase stavy s tím jednal jako se svým nýbrž zase konat s hřivnou svěřenou od boha ovšem to neříká si dobře poměl z toho padat protože měl to zase z poté vš. Kdyby začal rozbory s nimi jste jako s vlastním on byl pro proč to pochopitelné takže by zase udělal tutéž chybu jako e jako jako děláme my kteří den byl neuvědomuje že všechno je říct na například někdo o dej. Kde tak to byla hřivna která byla předem předložil napřed účtování jo ten vám jsi vzdal toho mého milovaného člověka a. A nechal mně tady s mým zármutkem tele odměna jestliže ta chápu jako právu tak je to přestane být odměnou je to chápe jako ode mnou tak se mi dostane být po že ano. Obecně mu říct jenom proto tato o tom nebo tak takhle rukama i krize nepřestaneš ti mystikové samozřejmě by si nebyli vědomi toho že za toho toho života máme dosáhnout spát. Když mysleli po smrti a z toho pocházelo všeho protože procházely ustavičně krizemi kdežto my to bude mít nedělat mým nevěřil tady veme spaseni anebo někdy. A proto se musíme snažit tu krizi co nejrychleji překonat vytěží to poznání je krize nastává buď nerovnováhy poznání nebo naro vážným vás chce a novou. O nějakých jiných všemu důvodů svůj podstatnější ale v každém případě může to být velice ze sebelásky jsem před po neodevzdal tak ještě hlavní takový vod těla pro ani. Že se podívejte se e tak li své ve které jsme si řekli si člověk neobejde nebo bez krizi je krize řekne obejde ale musí býti chápána nestranné. mně jako jsme se učili na školách rozdávali zvířata věčná zvířata neužitečná ano například kráva na zrovna mléko tak dále veliké neužiteční boženu na strom jste se za. A v jo také nesmíme e e v přistupovat k du k ke krizi tím e který prožíváme každá krize je nám užitečná podle toho jak s zacházíme ano když krize. Asi ve špatně také neužitečná nekazí ve dobře byl taky věčná jenom říkat si říct obecně to se velice málo obec dělal před něco jak sny žil zacházet užitečně že totiž bych se měl za. Nauč zasazen se všemi věcmi na jedné straně i považovati za jsem hřivnu od boha hřivnou která není moje. Něco co není moje neztotožňovat se s tou krizí nepovažuji za vzal e za v způsobenou jenom sám sebou když to vlnu tisíckrát vložit tento způsobil e to neni vůb. První příčina jsem k tomu taky při hrál něco pravda ale nesmíte si tím vysvětlovat celou tu krizi velice chabé vysvětlení když si řeknete jsem pro způsobila ses pro musím. Je také dostat to není vůbec správné řešení kdyby vám dal kdybych to nebyly na úrovni kde tak by se vás něco říct mávám něco přinést tak misteri. Nezažívali člověk který je schopen vrátit aniž se zachvěl je pro něho ta proč na nebude žádnou krizí někoho zavraždil rozumíte pro vás aby to byla veliká krize kdybyste nekonal z avily. Že kdo třeba nevědomky nebo tak slyšíte třebas přijít že koupel nebo tak by si vyčítali dostati možna a pro něho by to nebylo protože to pro vás krize jsme najednou jste na jiné úrovni než ten vrah kterých. Klam dobrem měl vražda čili nebi musí natolik takhle pro dokud se protože jsem na takové rovní že to pro krize je že jste odněkud dostat tam tak krize že tento smysl. A tam kam mně dostala e tam nedostane pokračování v krizi nebo jejím překonáním v tom není smysl krize nýbrž tím že tu krizi rodem. Vám to je příčině ze které původní ještě kterou neznám ze které vznikla pravým před hodila abych se v nějak vyrovnat aby z opravdu vyrovnávat to neznamená že mám. Třicet protože prudce v klína říci tak takhle se tady se odevzdám to by bylo také správné ale se odevzdá abych věděl jak správně mámi je na tom smyslu dát to považuju za hřivnu. Mu a odevzdáním do jiná roku na úspěch osobní nebo byl znala o to že vyšší nikdy neprožíval nebo že bych tomu učinil konec takovým řek myslím. To na to byla odměna ale v klidným předsevzetím že když bude zapotřebí a to správně odevzdám že za to budem svěřeno daleko více. Být dání nebo hospodaření než co jsem měl předtím čili že se ocitl na jiné úrovni jimiž toho kdyby on třebas z toho se kterým budu muset hospodařit rozumíte a. A ten aniž bych jako si pořád dál to město kdy ten člověk který větu tam vyšší by byli který duch řeknu odevzdal ten nevěděl zato proto ten bez nároku na odměnu odevzdával. Se vším tomu ta při na přimět ty musíte on na tu živou dokonce se vším co vám přinesla i tím užitkem který vám přinese i to je třeba odevzdat že toto bez víra takhle odevzdáte se tak to bude. Za následek když tím počít dáte prosim nesmíte počítat bude tam za následek že se o ten na vyšší úrovni a další věci budete sešli na jiné úrovni víš ty do krize nebudu se opakovat to protože ten se dostali od. Od vší nich někam jim dávám a nastanou jiné kvůli ve znáte jiné úrovni a pomocí zase byl stejně tu nepokročilo provedla a tak to byl pořád dál čili vám tady říkal když se dostanu do takou krizi. Taky vidí odevzdávám napřed se snažím jím řešit to je pravda že kdyby do toho nevložil své všechny možnosti které mám tak bych neměl právo. O na vyšší řešení se snaží mně žida ale ne proto abych ji za každou cenu vyřešil nýbrž abych dokázal dobrou vůli nic víc aby dokázal všemožně svou dobrou vůli. To znamená absolutním klidem a vím že když pro každou dobrou vůli nemám potom možno se dostat po vyčerpání vlastních možností tak čerpáním možností vyšších. Kdybych své vlastní hodnosti nevyčerpal takhle mám právo na čerpání vyšší možnosti všeobecný zákon todleto čili ne když vás tak byste kdo šel hned prosím to říkal ne ale tady musíme chtěl výjimku některá. Kdepak akutní že nemůže čerpat činnost možností ačkoliv i tam třebas že stal pro toho centra mu bys mně ho chtěl ten gestapák třeba zabit tak kdy ona dobyla o to byla moje řešení jsem to odevzdal ne. O moje řešení do odevzdal tento otroka moje řešení ale prodal tento ale bylo to takhle moje řešení se mohl dělat něco jiného ale bylo to řešení velice rychlé jsem přešel do odevzdání. Nebo jinak vyhnutí ale situace může být jiná musím prokázat třebas nějaké řešení tak například neska tady řešim nějaký případ ňákýho které do kterého mi nic není že ano vámi vie. Protože je to řešení oni nemohou hrají a věc je komplikovat a myslím že všechny ty komplikace tím jakým způsobem na pravíme. A protože dopadne jak se e když mně tady bych si silám dostal řekne není to možné odejdou a nebudu to byla řešit nemohl tom ji se mu to. Jít za tady životem třebas na vzalo tak dále naprosto z ale se ale měli tyto svědky na jsem vyčerpal všechny možnosti jsem sem zajel hleděl jsem prozatím ne takhle. Bez nároku na správný výsledek musí bylo to okrádat sebe bez nároku e nav na na sebeuspokojení jo zná. Na odměnu v tom sebeuspokojení jsem všechno udělal ne jsem musel všechno udělat jsem tady prostě služebníkem toho kterými musím nic věřil. A jednat jako služebník zase dělám nejmenší nároky na protože by mi něco malinko za nesmí cyklem zbylo kdyby byl jeden z těch co jim byla dána ta hřivnách třeba k tomu to dělalo píle a v. Další vydělali mysli byl jeden z jednu tu živou nechal pro víte že ten ho pravým byl řekl a prospělo dal všecko to ještě vole odevzdávat aby by padl mrtev jako tam u toho svatýho petra. Na nemohl by se dál dostát této symbol vedly zase tam nebude tedy tak by se minulo účinkem ano a jakmile udělám všechno co mu vždycky mohu udělá. A to tak ale že prostě bez osobní tresty že bez nároku na dva úspěch nebo bez nároku na vlastní řešení nepřidá. A tím si to jako svůj vlastní západ nebo tak něco tak pak okamžitě se dostavuje všem třebas ve úspěšné pomoc vyšší okamžitě a toto je že se dostalo nako úroveň jde za to řeší. se dostanu v celým svým okolím třeba na tu úroveň jde do to řeší jiná rozumíte kterou jste vyšli naší po jiné jeli i všecko a kupodivu vám zadost na jenom sám neznám dostal celé své okolí a to. Na tom to nejzajímavější a kdybyste todleto nepodařilo tak to ani nevyřeší že krize obyčeje mají spojitosti a jak nedostal na tu úroveň e kde to být vyřešeno pochoval. Okolím aspoň na chvíli když toto málo vyřešit tak dělám sám jo to nedokážu a je dostanu do hlubší krizí nebude v tobě od žitým musím ve od vzdálit musím věc opustit musíme. Se rozejít četnými může se při takový vždycky rozešel natrvalo protože nedovedli prostě držet krok nic se nestalo odešli. říkám ale jsem tady řekl jak to dokázal bych na stejnou úroveň přivedl okolí a také samozřejmě ne nějakým přemlouvání zaručeně bych je neměl nemohl před řeči o tom že jít. Tím způsobem jak jednám váže mají jednat oni vůbec ne ale musím v nich vzbudit přinejmenším důvěru že dělám všechno abych věc vyřešil. třebas jenom kvůli nim jsem třebas a priori přesvědčen vám to nepodaří lidskými silami ale kvůli nim to udělám toto musím lékaři vědí že u li člověk musí kolikrát něco udělal. Přestože že to marné musí do udělat a najednou se řečí e že pro marné nebylo a protože jste protože bych byl něco co nepředpokládal že on zůstal jsem nějakou takovou úroveň. Není v rovnal jeho svou vlastní úroveň svýho vlastního řešení toho lepšího nešení to od toho člověka udělal něco ušel co nebylo lidských silách a on to pro něho udělal prostě tím že to bylo. A e čili je někdo si jsou toho litovat li tak musím vědět co nejvíce pomoci toto prosím ježíš kristus ukazoval na každém kroku tak ji přijímá kráva že to. Že nic jen ta moc při se mi to nemůžeme dělat tak abychom kříž lidí ale je tam symbolicky řečeno že máme plakat vaší svými náledovat rozumí svými a to je ta úroveň na kterou my se dostaneme. A protože na které se můžeme setkat my se musíme duše pojí on nás nesmí mi jak ona ta daného jako po vznešeného ona jo například při zármutku že nesmím cesta. Je snadné nemusím uklidňování nemusím těšit dále musím hledět najít východisko pro v v jejich situaci na jich úrovní ne své radit alejí chtějí že. Jít do její způsobu myšlení a tím je dostanu símě dostanu na situaci nebo do situace kde oni přestanou důvěřovat jenom v sobě čili neřeší to jako svými jenom silami ze. Si taky pomocí místě jak si oni myslí jsem oni se mýlí prosím svých sil nedělám a tím se do toho na úroveň řešení kterou nikdy netušili zenu tady zase ještě ho toto otce řešit. Sebe že takovým tu žena kostmi víra je a říkají mně milost sebou se to řeší že ano vezměme si třeba vnitřní koncentraci si. Která někdy kristovým průběh že se snažší dostat do nitra od otce do oblasti věčnosti a tak dále a čím více se snaží tím méně se mu sebe při jeden případ aby případy. K tomuto jste daří ale dostává se do takových ta bude který strach pokud říká mi ano druhý případ obojí jsem zažil a e by. Na tom jedna jediná chyba že nikdo svou vůlí se tam nikdy nedostal nikdo svou vůli tam víme před ti kdo si to přeje abychom tam dostali stroje. Bůh to nejsme my mysli toho fakticky nepřejeme v době kdy si říkáme si to přejeme my se neznáme kdy toto přejeme totiž pro sebe abychom zdá být něco jiné. Ono je to připraveno pro někoho jiného než pro tohoto smrtelného iks ypsilon na ten kdo tam vejde to neni smrtelní čili napřed musím objevit toho nesmrtelného si obě. A v toho objevným velice jednoduše že se hledím spojit s jeho vůlí když vím že on miluje on chce u sebe tak se odevzdám jo. Jeho lásky do jeho lásky tak se odevzdám tím způsobem že správně milující nic si nepřeje než patřit než jemu patřit to patření převrací patření do moč. Na rozumím pase byl ještě moc sobě patřím a tentokrát oděnou vše dětským způsobem obrátím a začnu patřit jemu aspon tak navodím no a on si do už. I míry vezme a tím naučí tomuto vstupování dokud dělá tohleto neudělám tak nikam nevstoupí to je příklad vám jsem od pavlově který žil. Toto správně to a kdyby tohleto dokázal tak kdy byl v jak je to snaží člověk co tak snažší jsem byl nejsem vůbec zaží dneska neděláme nikoho dojem na živosti. A taky není sem protože kdybych se prosta čil se říká tak se nikam nedobude svou e protože jsem pořád nad úrovní. Ti žebráka kdežto mám pochopit že on větší dětí že brát který bohu větou úplně jiná situace. On tady někde v tej svých komu ku tíž vše že ho vůbec ne vnímám a mám čeká na mojí almužnu zatím mu být nedá než a von ve věci si na vědom pomohl za za to. Dostali kolikrát den jsem ten celý odevzdal jsem to on se protože to je pravda i odvolávám všechno tu jsem říkal ti operaci nedovedlo od sebe sem to ale protože to bylo dovede vůli uděláno ne tak to mělo úspěch rozumí. Ne ale ne proto do pro tu dokonalost ve odevzdání nýbrž pro dokonalost lásky boží do mělo to si musíme uvědomovat a tak je to se vším co vydáváme dokonalost jednostranně. Boží další straně nedokonalost aby máme právo se svou nedokonalostí předstoupit se všemi krizemi všech těmi utrpení ještě před si koupit si že budu rozeznávat tím dobry mu vlastně špatně nemohu. Sedím na dvou židlích právě neříkal nikomu komu se dobře daří přejít do ale po bavíme co spolu budeme se měl zapomněl nebo projít co smí neříkal kdokoliv se opírají a. Pracujete přejte vás občerstvím může nehledal pro nás východisko krizí není to palec let cíle e jak jsem tady za šel si. A že i naše duchovní cvičení naše vnitřní modlitba nás přivádí do krizí a do krizi i několik celého druhu jedna z těch krycí také spočívá v tom že se nám tam. Přát pletou třeba myšlenky které tam nechce neví a že nejsme tedy vyprázdněni jak bychom potřeli svým vy potřeli být vyprázdní jak to zařídit abychom byli vyprázdnit. E tak na to je jeden dokonale jered se zase nepřeceňoval chce v tom smyslu že bych se dokázal vyprázdnit zase příliš než strádání sama sebe do věc. Zase vkládáním své vlastní vědění když na to není moje hřivna při nám ta schopnost myslet je hřivna od boha a dokud z zachází jako něčím vlastním tak opravdu se s tím. Nevyrovnám musím s ním začít aspoň při koncentraci pro lidi nedovedu e zacházet jako vzdálen od boha a e jak nesmí začnu takhle zacházet tak to začnu pro páně. Stalo po pro páně ty myšlenky rozumíte přestane vyháněl výmysly nýbrž tohleto všechno vás zámku kou od nebo k nohám božím na ty myšlenky které přichází. tím jemu odevzdávám přestává jsem o třeba na něho ani ne ne ne za svou rozebírat ty myšlenky vůbec nýbrž mu je klidně odevzdávám no pro dlouho dělat nebudete to za chvilinku bude po všem po vš. Je myšlenka protože nikdo nemá moc od vám tu povídavost mu zrušit než právě o nikdy nikdo z víme byl vlastním těle svítit a pokud si to myslí. Je to mít dostával tak tam sebe ne no pád e e klame sám sebe jo protože nějak kdysi vám tady radil a to nedá. Volám může po máme trpně na pásce na to jednou krátce opakovat on to nevadí potom jsem dal kdybysi radil roku tříbil před sebe padesát čest nebe všemi ne k tomu kroku plzně v. Nás z jeho trpná poprvně ten kdo stal to tam kde dva o o něm ti a pro ten den za viděla paní brtnová to říkal domě vše sám od často vykládal to bylo velice dokud. Stálému že jsem že mi tady poklady stejnou otázku říkali nemáme pro spojení která koncentraci s bohem o který tady pořád mluvíte a dávno patrně protože se nám nedostává onoho vnitřního klidu. Tu nevedlo prokrvení jediný důvod proč před nedostal toho spojení ale myslet že to je ten neklid tak jsem říkal no taky si mysíte že ten neklid tak vás naučíme se toho zbavoval mi tady máte posteli. Svatý ho obojí těkat to byla poutník takový kostely to byl cestou opuštěný že máte od něho vy když oni synovi půjčili hotova takové samotě u toho kostely tak aby neví veselou svět pravé po ste sat čit. A to byl hřích svou mít dům to opuštěný o nic do hledali na prázdniny a vám radím tuhletu věc pro napřed myslí tím teoretické pak to pravé prakticky ten syn do se takhle e. Teď je všechny svoje starosti které vám při byste radosti které máte vůbec všecko co vám tane na mysli odevzdáte bohu před tím správném než tam vstoupí ne já. Podle byste svléká říkával ale nemyslete si že to děláte upřímně my se neznáme i to nedělal tak upřímně že by se vám to tam nevrátilo my se s tím. Pro větev si myslím starost kdy ještě litery jde svatě bezstarostní čili ty myšlenky se vám zase vrátí vaše povědomí vel vlastním závoj který nedokážete sami u držet v šachu a mimo sebe to ježíš. Dál věc která se za vámi pro musí jed dávám jde vy musíte e to svěřit do rukou božích upřímně to aspoň dokážete a vším upřímněji to udělat. tím lépe bez nároku ovšem na to že by vám chovat vrátil všechny svoje starosti můžete jesi to nemůžete udělat prosim tak tam zbytečně deme je ale to dokážete všechny. Starosti i svými pak tu dál nižší nej apud vnější jak tam to zařídím a tamto jestli pak to podaří nebo potom to podaří při toto nedokážu byl vládnout si to máme dokázat odevzdat tak prosím nechoďte se mnou ten. Než ne oni řeší ti dušovali že jako potoka vážnou protože nemají nic takového k sobě tak ta vás bylo že by to museli osobně řešení říkal proto nám tyto prostě třeba budete nikdy možnost to řeči. To ten tato taky to na to všechno bohu rozumíte mně a ta oni tím jsou vlastně li nechcete tak vám vás na to odevzdal svým slovně pomohl jak to mají dělat a vešli jsme dovnitř a tam zase znovu od. Prany do nitra to se samozřejmě radil abych to o proč jsem do prostředku pro svou ale aby tam nezůstával že jsem nikdy přitom soustředění doprostřed to jsou nebudu. Dávalo uprostřed že jsem to považoval za vstupní bránu nestarejte se o to co za tou vstupní branou nastaly kdy tudy scházel ji i tam chováte jíte dokud plním ale. Jakmile přestanete mít pocit sázení tak přestala to být koncentrace na boha vy musíte máte tou oba ano vy musíte mít prostě potom ho za. Mně ženou prosím přes milování mocné ale tu trans na konci nechce na bohu na nehmotné směřování na ve časového neprostorové směřování to jeho záležitost v tom vnikl dokážete tyto ne. Dokážete ale vidět tak jenom toho uměle toho mocné směřování ale vy nesmím toto těle protože my vinu paletě tak proveden i pod si ty třeba trnu síla nebo on to všecko mrazení dělal a tím se jsou jsi nabyl ty v. Je chci a přestanete karate úrovní zůstanete padá v tom neposune a tam musel byla věky čili vy musíte projev procházet aby budete procházet vteřinu nedobré vězte. Je dobré nedělejte tím naději že vedle procházet půl jim to tam budeme tyto museli tisíckrát opakovat dělali bych ten velikou chybou kdybyste si v pomíjí dělali na své těsně před. Tím předcházejícím kde účinné vstupování na to si nesmíte vzpomínat jediným v tom zakazují za pravdu obratel přes zpět přestal jsem to vím slovem jako prost žena ten se do ní. Nikdy se neobracejte ještě tím neúspěchu který jste měli předtím nemyslete poprvně každou vteřinu to děláte znova mohu to u povolání to po prvně to po druhým potřetí proč trpí padesát jít po visí. boží poprvně to je důležité jinak to nepřekoná set a takhle poprvně fázím pokroku padne mohu poprvně a tím. Konáte sama sebe protože jsi neklade vůbec nároky na vlastní za vás mluvili že i to je vlastnění byl poprvně leto ale vy jste nikdy nešli byste fakticky že protože to nevstoupil. Li si na jeho straně celá milost kdyby to bylo jenom raněn tak tam opravě vstoupíte byste nesestoupili takže se poprvně každý znát to ještě dostoupil nebo prvně to vyzpovídal na ty vstupy který nebyli vstup. To by po milost on víru ona měla vyš nebyla vás konejte byla vírou protože nevedla nikam nebyla živá ale svý vám potom dal pokud po pokryly a pudeme nazpátek a ta. Vám jsem venku vás se oděje že do všeho co ste tam odevzdali ale ne z nárokem že si to se od své jestli máme to všechno vráceno. Kdysi od boha berete jenom toho co vám uzná za vhodný vám vrátit rozumíte a tím dost bůh ho působení chce i když se vám ta koncentrace vůbec nepodařilo. budete o sebe samé postupně že od boha začnete brát život ale ne z vlastní iniciativy si ho vede dělat rád že a tím se vlastní postupně budete dostávat na úroveň přikáže tak. Je koncentraci roveň e na kterou taky jste nestačili vlastně jak on mi nic sám vás tam může dostat tam sami dostat nemůžete vejít ty no a v ani byl. Vám protože k tomu vůli kde mor svůj si měl k vám bene a e e takhle s ta od prostě v době jedenáct dostat na šedesát šest těla vod v ale nově ztracen to muž. krista kilometrů od toho otevřeně a od tahleta ve pro si byl hodin večer leta pani najednou nějakou si vedlo čtete doby ještě nechodila spát na tej chtělo spát. Od přeji chtělo spát a tak přišla hnout a prožívala v všechno to co tady jim tam říkal přesně slovo za slovem slyšela viděla prožívala stalo toho chrámu. A napsala si to potom a když jsem e potom přešel do vína oprávněná e tak jsem říkal paní brtnová e vím tu protože jsem. Že jste jedenáct zase zná nebyla známa vrčeni vy všemi učil jak maje se mají koncentrovat ona vzala ta vyjel tak říkaje nás prostota byl hodinu a před vámi všechno státem a voni to ještě doma mají. Z obávají jako velikými vzdát ano všechno my to třeba do stálému ještě detailněji než jak otec která a tak to jenom chci vám říct ne e jak ten člověk který. To by s tím se vším jak to řeší u všech lidí kteří stanou s ním nějakým způsobem my tomu říkal karmicky spojení že to není řešení pro něho nikdo když to když si to nepřivlastňuje. To třebas protože není ani pro něho oni po nikoli jiného rozumíte od pro sebe nemůžete chtít ne ty jsou opravdu pro každého a celém on na tom dobru se nějakým způsobem podílí. My si tady říká ano ovšem ne každý tomu vnímá tak to by se byl pak jenom v ježíš tu toto nachází vo pojmy k vám dává hodin na každému po na všechno když se narodil v tom betlémě. Do ho tam slyšel kdo to bude stálo andělé na nestranně a prostí e prostí pastýři herodes chudá nevěděl kdo jsou tam děje tápal nevěděl čili že tomu no. Viděl vůbec nevnímají co my si tady říkáme co mi tady děláme to neznamená že by to nemělo oni ale prostě nemají to v no jo ale stálo za bytostí která to vnímám stala toho žije toho. Tím ji která byla z toho bude kupředu to mi tady říkáme co my děláme nepovažujte spoje e vnitřní modlitby za něco izolovaného kde i jsou zase jo že může vstupuje. Je pro boha tím přes pásku tímto otce to není žádná žádný izolovaný to přístup k bohu to jen svým jenom s těžkých e pominu indů že takhle i promarněn mohou bohu prou než. Přijdou k takovému oni no to postupně jako velice těžkopádná cesta proti značí víckrát to prostě správnou potřebujeme všemu to ve organizaci taky šankaračárya nad nazvat tam. To on tam přítel e tady mám vysvětlit ještě podrobněji aktivní pak kdyby tu e o které jsem řekl že jako vedení to nejde stálé právě jsem. Nemohl v tom spisu dokonale do říkat protože na každé úrovni mně se tím myslí něco jiného nic a ono by to nebylo možné všeobecně všeobecně třebas vám dalo říct tak málo protože se nedivím že s tím nejste spokojeni bych to. Asi takhle podivejte chce třebas v tom mládí ten ježíš kristus byl páté pro nás nejdůležitější o doví byl svým rodičům oddán na jedné straně e žili po svou. Dávali že se proti neprotivil že se naučil byl třebas k tomu řemeslu a tak dále ale nedostane byl pořád v tom co bylo jeho otce čili člověk musí od začátku. Ses ti hledět s vyrovnat tyto dvě stránky že musí mít schopnost popraven dávat e tak vysoko aspoň odpor nic těžkého by měl. Že musí nic se zbavoval nebo musí zabraňovat přístupu všemu do v to do svého nitra do své mysli co mu brání v tom. Ustavičném přebývání v od chci znamená co mu zabraňuje aby celý svůj život e viděl jako jeden proud který směřuje který je rukou boží je těsně vše. K němu že když něco se mi zdá tom život jako proti proud tak když tomu rozumím e tak byl nesmím tomu proti proto sloužit to jinak jsem jiném. Vší do poznání nemám tak u nesmím sloužit čili musím dělat jenom to začátku co si myslím že souvisí s tím proudem který jde do věčnosti. A to je to je v této sprá nevysvětlená nad řádku vysvětlena na počátku jenom e pasivně aktivita že sledu ten proud k tomu se odevzdávám ale dělám všechno co. Dovolit že tím proudem aktivně třeba si poslouchat rodiče učil musel řemeslu ne jsem vykonával své povinnosti vůči rodině a tak dále že ano a protože si myslím že to jsou v. Si s tím proudem co si myslím že nesouvisí s tím proudem to nesmím dělat a proto jsem přikazuje na počátku mít určitý mravní řád a tím se řídit ten mravní řád vjemy se takovým pro. Právem nebo takovým ukazatelem pro co máma o nemám dělat jinak jen mravní řád cel později se ukáže být velice relativní záležitostí nebyl bych mohl by nebyla ho pod víry ne. ale že mohu být víc než mravní že jsem dlouho do od trpěl tím že jsem se považovat za mravného člověka poměl velice zdržovala a musím když kdybych byl považoval otec za nepovažuju. To člověka dávného těmi kdo se přes určitou úroveň nedostal pokud jsem byl k muž vnímala mít nadít e opravdu jsem na sebe dávat záležet že se mi svého nedělal. Ono se snaží dělat sekal dobrotu jak se říká jsem se dostal přes určitou úroveň dál že sebe strašně a jsem na rozdal všechno kudy městech se na tom mládenci který také byl mravní jsem bohu boha. Víme těmi strastmi že dokud jsem bohatý těmi svými z osmi tak nemohu dál že jakmile jednou z no ti začnou bránit v tom e že se nemohu přes určitou úroveň zastavila tak tu tak lépe jiném. E prosíme že svatý pavel radí vyslyšet jenom ta pravá třebas obtěžuje není tak tím dej si může znou ne ta pravá ruka nebyla nezdravá. Jenom sváděla to oko který radím bylo dnou ne menoval pravé po vidělo ale radši ho vinu kdo tresty nebo znamená nedělej toho co to těch tvá. Nedělejte to toho cestování to o straně svýho života nemůžeme bych hned hrát v ježíše krista který nestýkal u velikány a nevěstkami na celníky kteří nebyli dobré pověsti mi začala. A tu musíme e se držet určité úrovně která nás nebude pokud že ženy horší neni ten hřích jen pro mi byl tak mluvím neměl bych jako tolik takhle mluvit ale to je to v nepokoji které op. Fázi dví protože ten kdo si z toho nic nedělá na člověk o být nebyl na božství ten které si fakticky ani nemá ale ho protože vím že pro myslích a to jsme po po její. Vy věd pro ty nejhorším dovětkem toho hříchu které potom provází do svědomí a se nemohu potom dostat dál takové nestranně mně to svědomí vadila budete nevadí to vlastnictví je dobrý vlastností obou. je nesprávné a nedovoluje mně u být dostat se přes úroveň tak takzvanými kůň říkají indové na přes úroveň vlastností a víte ježíš kris se musí na ukazoval protože přes. Úroveň do by se musel dostat že apoštolové von nakonec opustili o něm musel pustit jak se říká vodě totéž musíme dělat byli aby to jeho učedníci tyto vlastnosti nás jsou jenom učedníci toho mistra ke. Jemu jdeme nic víc a musel předtím vidí všechno co se dělo těmi apoštoly s těmi učedníky tak jednoho jednu chvíli tady nebudeme mít a bylo to správné že nemáme nebudeme se moci voni se opřít a to by. Ta nejlepší krize ani o jednu pojítko o to nemohl opic na tom koncentráku opravdu to jsem marně prosil říkal sem by to byl takhle takový takhle snu ne chodil za on kam majeli co všechno jsem to by přidáváno bohu. On potom novou vedl dál no ale ještě víte ty ostatní jo protože pořád se nechápal jsem to je těl že se nevlastnění jako nesmím vlastnit ne pro vaší. Pavel nebo ale pro milost se dostáváte nahoru říkal svatý pavel ne ze zákona jste ospravedlněni ale z milosti ježíše krista ano který na váze může jenomže my necháte se to zavázal břemeni že toto kdyby žil. Protože zázemí jako příklad co máme jak věnoval následovat na řekla následují temné do nenásleduje tak marně pro něho umřel neumřel pro něho hm. On tady otázku kterou nebudu opakovat protože to zodpovědět po svém ale etika to podstatě toho zase co jsem teď mluvil že jakým způsobem vlastně správně vstupovat jak si to představit ten křtu. Že to byl nesmrtelné duše nebude pro tu tu do toho nesmrtelného vám to o ad mi nebo kam je to tam prostupuje ke způsobem tu pozornost mám zaměřit jak to mám představit nebo tak nějakým způsobem. Tak že jsem samozřejmě že na věčnosti že tyhlety říkat tu jestli neexistují nesmrtelná duše v oné a to na buddhi a to jsou. Pomocný termíny indické psychologie nebo para při on mně bych tak řekl které kterými si pomáhají k tomu abyste věci věcem dalo lidsky rozumět takže kdybychom to. Jako mluvili jejich že řečí a kdybychom který tomu chtěli nějakým způsobem rozuměl těla potom řeknu jenom jak je to nenese řečí se kdybychom chtěli tomu nějak vždycky od ho řekli asi tohleto nesmrtelná. je především je že ten aspekt boží který je prost vám od jsem e který je vtělen jsem. Od toho vesmíru za tím účelem aby ho nazpátek celý přivedl k tomu nech vtělenému bohu ano tomu do vesmíru nevtělené. No a to je smysl nesmrtelné duše tato zase ta duše je jenom jedna jediná neni jich jen tolik kolik kil vidí ano. To neni to rady děláte nesmrtelná duše ano a tato nesmrtelná duše se individualizuje když tím být úkoly to znamená. A jiný úkol v kameni jiný úkol v prostoru vesmíru jiný úkol v člověku a jiných úkol v každé člověku ale od celkovém úkolů a spojuje. Všechno od boha pochází a k bohu se vrací on dovednost zkušenosti s pomíjejícností znamená časoprostorovou zkušeností časoprostorová kuša mnohost. To je ten existuje takhle uvnitř boha ti to spůsobem ne existuje mimo měli tímto způsobem všechny časoprostorové záležitosti které tady zažíváme existují uvnitř k bohu kdy to. Uvědomujeme si ale jsou tam li totiž je bůh nás ustavičně vidí tam není my v jeho nikoli on nás ustavičně zažívá a mimo nezažívá. Máme o tom že oni proč on nás prožívá to také je vlastně obsažen tímto způsobem ve všem tím svým prožíváním dál a. No tak jeho jeho který toto s námi prožívá to je nesmrtelná duše nesmrtelná duše která jo prostě. o všech ji všich úkolech které sto v sebou před sebou souvisejí a které nakonec přivádějí všechno k tomu bohu nazpátek a že. Vší pomáhá řešit tyto úkoly svým způsobem takže jak teďka dopadá když je třeba jít bych se mně podařilo. Spojit s tou věčností tak bych si zjistil od boha ustavičně přichází z stírá několik ka násobena nebo. Síla několika k aspekt provádt nebo síla několika budu ustavičně do všeho stvořeného o to především mi to že rušil síla existovat existenčních jak tří. Na poznávat síla milovat tom ježíš je to musem taky nenávidět i k tomu je třeba síly od boha a tak když takhle ženu ženě vezmu to je velice jednoduše měl taky. Tak ještě spisech tak ženu činy vykládám protože to bych to komplikovalo indové to komplikují toho není zapotřebí dost taky tomu že krista tekou při konci teď mně jo to na straně zapotřebí tak od rukou dávat. A tak jestliže tímto způsobem ustavičně všechno co tu je bere svou existenci boha bere svoje poznává. Dál nebo umí tím poznávání absolutního poznávání božího pro jak on vás poznává jako všechno poznává podílí se na jeho poznávání a jestliže byl každý v nás miluje z jeho síly lásky. Tak vlastně když se potom dostanete do toho věčného střediska tak poznáváte že jste nikdy nemilovali nikoho jinýho než jeho že jste nikdy ne. To je nikým jiným než měl takže jste no prostě nech že jste jen ustavičně že ten nikdy odtamtud kde odešli že jste si to jenom neuvědomovali pravost tele. A je to zvláštní stav že teď vycházíte z toho vědomí že ji jste do toho vědomí které bychom dneska nazvali on v tom když toto poznat vší ho pozn. Hraje sil že nejsme že jsme mrtví nebo tak neboť tento nepoznával mně vlastně e vědomě mrtev kdo jsi vědomím je mrtev pro vědomí neni si vědomo toho. A kladu ze kterého ustavičně čerstvá ovšem ztotožňování dejme tomu je takového druhu z hlediska všeho nepoznání že bychom říkali tak ono to jenom zase narušil rozumím. Ježíš kristus slova a od bůh nevtělený dělat duch svatý protože všechno pořád jedno ta tak ona bych to zase byl tak jako taky zase neschvaloval se protože ono jde totiž o to že. Musíme pochopit no to velice pomáhá postupu naší cestě musíme pochopit že také tento museli tady řekl ježíš kristu vs jako vtělení. Bůh který si popravit to znamená ten čím tady činný aspekt boží je tak zamontován do toho vtělení do toho vtělování nebo do toho ty existence časoprostorové že taky od ustavičně křižován ustavičně. Trpím a naše utrpení jeho utrpení kdyby naše utrpení nebylo jeho utrpení tak by nebylo vůbec vybřednutí z našeho utrpení na to vás upozorňuju to vám každý poznali člověk řek v utrpení se. Tam jenom protože že on je schopen nás něho říci že on s námi trpí a že on si nepřeje abychom trpěli protože ta jeho utrpení a on že to utrpení. Mně že jsou dál ale že prostředkem a ne nějakým cílem ve kterým se máme ztratit nebo ze samé zabít od sama sebe v stanete jenom prostředek vás nemá za být v tom smyslu ničit jít nýbrž na nás ví. Znovuzrodit ne pomůcka pro znovuzrození když vím že nikdy netrpím sám nýbrž že se mnou především trpí ten ježíš kristus úžas. Nás vymoženost neboť on i v tom utrpení jde přede mnou víte nejenom v těch dobrý věcech ho jenom následují musím umět následovat na všech ces. Ta moje následování musí být komplexní to nesmít jenom někdy se mi pohodlí například při koncentraci nebo a takhle při modlitbě nebo při dobrém vskutku ježíš kristus sice řekl toto. Kde je nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili jste pravda ale neřekl cokoliv dobré roste učinilo prosím to koly jste učinili čili cokoliv činíme děláme jemu či on při všem mě. Jestliže že koneckonců mu to děláme nějakýmu člověku kdybych si tady mistrem dává že to dělám pro vás tak by to mělo jsem taky nesmím myslet to co jsem chtěl na vás abyste jsme mysleli o mně. A jak se nesmím se o vás jsem si myslet že že to dělám provádt že vám tam nějaký dobro že potom za to musíte být nějak věčná ano si na na naprosto ne. A to pro vás nedělalo jedno kdybych to dělal pro vás tak sedím na dvou živých chápete a to ho no mám jednoho který ho miluju a to je ta věčnost ten věčný život ten kristus jak chcete. A nikoho jiného nemělo a jestli si myslíte že vás mám rád tak ten na velkým omylu mám rád být jeho ve vás a jak málo. Vás vám dává takhle špatně miluju jeho kdybychom miloval víc tak bych toto muž který by nás tobě pociťovat ten kdo více miluje boha ten víc nemůže dát lásky těm ostatní. Protože opravdu stává tak mohu by měla být bez ne zná a ona bohužel není jo to také že opravdu je to jiné než jako teď myslíme. O tom potom poznání že se obrací to světlo teď mně svítí světlo odvozeného rozumu odvozeného rozumu a pak svítí světlo neodvozeného vědomí neodvozeného on. Váhání a pro svý jiná můj rozum to spojení jenom nastane tak si vidíme můj rozum svým vědomím vědomím tohoto malého to ale je vědomě o světová a tím způsoby. Jen o tom je schopno jedna jak káže vůle boží ježíš kristus tento způsobem plnil vůli boží že v jeho malé které měl také bylo osvěcována ho od. Není možný plnit tou správně vůli boží správně tehdy když nevím to jeho vůle boží od ale nevědomost myslí o nečinně cítíme proviním ale ježíš kristus byl na jiné situaci vědí totiž on věděl. On znal vůli boží a proto mohl jít na každém kroku vyhovovat on komplexně následovalo svého otce cetou následovat krista se tam toho otce plnit jeho vůli nic jinýho než plnit jeho vůli a jenom všech. Padá na on si pře abychom tím byli zajedno to o jenom šel to bohužel to nestačí tak kteří se příliš kopyt ony mi bytostmi co si ani nedovedeme představit a proto ho musí takle k bohu se při rok to dlouze říkal. Kdyby se chtělo opravdu všechno co jsem napsal zrušit daří buď bez tím zájem o všich kdybyste myslím toto neměli rádi protože jsem řekl to všechno bylo řečeno ježíš kristus dokázala. A pak oddanost jenom lásky k němu jít za každým tam zeje je kroměříž žili anebo hospodě nebo o dva nově ne a nemyslete si že síly tak kterým přišel toho. Li že mu dělá platily možná tomu dali na by o možné ale ale zaručeně byl tu vo tom by jim byl nemohl posloužit noemovo kdyby oni byli se cítili měla. Za vás vám o ve nemoh to to by mu byly svazovat ruce bych pravé nerad abyste nesmít znemožňovali vám pomoci z nějakýho to. Milost tyto nechci ale z tohoto jenom došel důvodu že žádný zasvěcenec si za to nevzal ani korunu co dělal indy každý zasvěcenec všechny svoje žáky. I živý a totéž dělal ježíš kristus je řekl co vám tím byl rovnou chodili nic jim nechybělo on uživil nejenom je ale i všestranné jejich rodiny že my se o pro onomu. Tedy starat ten neříkám tady že ty které my my roku ve smrtelná duše národu bůh otec co to je všechno vlastněna při stejné vysoké to jedno on byl odděleno se to nedá. Proč tak rukou vás tak dali s kým nějak v ale přitom říkám že tady taky ještě individualita která zůstává na rozdíl od třebas některých indů když protože sice vyříkali že individualita v tom. ano odporujeme zkušenosti zapřít a tedy musím bodě které toto ta individualita je když zůstává let to je takhle. Kdybychom chtěli v přijít na kořen individualitě tak bychom zaručeně nesměli začít u člověka ta individualitách vzniká tím že sbe. Starého nekonečného bezbřehé ho bych tak řekl dáno ano vzniká něco ve tvaru v času a v prostoru tam vniká individualita. My tomu říkáme tvůrčí činnost boží tvůrčí činnost boží proč setkávám boží nikoliv lidská čili tato individualita která došla jsem toto nebudu všechno líčí. E tu při tu tu všechno znáte z dílu věnoval s šlo do ten odkud sebe neboť pravil že se to ve chcete ale jsem u člověka který indy letu velice vyhraněnou ale ta mluví pochází tam někde z toho tvůrčího principu to. Nad řečmi ho ano který dodneška není ukončen na tady pořádně kupředu dál a my jsme svědky toho stal byla jsem vývoje který mně nedali klid který říkáme lidská ano čili tam za sebou celý tento výživou. Oni ale nějaký vývoj budou musí do kterého dost tady ještě nevidíme ano ale je nespojí dosti se s veškerou můžeš příliš ještě jimiž všemi jinými individuality mi na nižší úrovni na na vyšší úrovni a tak dál. Takže dejme tomu když by jít přes pokyny bylato žijete v my jako zvíře kdybyste byli zvíře e tak v pro všechny. Li bratry zvířata e bratrem například ty mezi jež ti budete být dal jako je že jo a jestliže vy zažene té. Své vědomí vlivem schopnosti kterou to tak vyvy tak na úrovni vyšší než lidská tak se stáváte bratry žil těch vyšší individualit které vás předešli v tom vývoji a jsou dá. Dál a dovídáte jste zajímavou věc zajímavou tamto vylíčím nějak obrazně byl jeden. Člověk které musel vzdal tenhleten sem ocitl se v noci takové místnosti která měla otevřeno pokrýval proti obloze. E dokořán obloha byla jedna věc a dívala se na tu byl znou oblohu a v tom všechny ty věřím si v op. To ti bude sly do jeho místnosti ne bez vděčen je vydávání kdy jsem mělo spát nýbrž tak drobné jako byly tam nahoře vrcholně symbolické a nebudu tady by se. Slova a z tělech měli jsem v místnosti v nádhernou postavu lidskou převýší víš svou krásou všechny lidské postavit které on by viděl. Nemohl by říci on nedokázali si o tom věci to byla muž nebo že nám tu ve těžko říct nad je na tom nezáleželo a ta tak dostávala e řekla jindy nedají je to spícího člověka. Pojď se mnou ti ukáži ti tvé předcházející vtělení a uvedla ho takové veliké místnosti kde v seděli. Je v různém odění a jak tak čili s těmi tím duchem okolo těch lidí tak tato rovná indy leda pro člověka chápala že. Že ale on byl také tou individualitou těchto lidí když si ano a oni teď tam seděli když rozhovoru mezi sebou přes ty hranice tě. Věků rozumíte vzájemně si rozuměli ačkoliv každým mluvil jinou řečí i totomu člověku rozřeší mohou oni si rozuměli vášně se bavili váže se doplňovaly. A a ta bytost prosadila toho z vnitřního člověka do čela na konat této vůle a řekla a to si teďka ty tedy takové individualita. To váš si oddělen nebo rovnici o ty tohleto ty všecko si a věděla to neměli pro ty. Nevěděla to doplněním tak proto ježíš kristus mohl říci že je cokoliv to někdy nešlo z bratřích mých mně jste učinili že ona. My je individualitou on je individualitou v nás všech rozumí dělat proti život rozvádí mistři dáváme za za to že jsme sami sebou ano neuvědomujeme si. Že on je základem naší individuality a proto je věčná a proto se lidé nestra to co je z z ten zákon tento kde by věčné to se neztratí a toto je nánosem časový to jenom vy mně. Míníš řád rozumíte ale ten je svět to pořád to čas toho nebe nespadl bylo vtělilo se do báječné postavy představující nesmrtelnou duši ano. Čili individualita je nesmrtelná můžete ten boží a než se nám jeví jako naše individualita pro na věci nic nemění takže mají pravdu i ti kteří kterými lettres ničí i ti kteří mají pravdu ještě říkají že se i vy. Že dveře nezničí aby byl jako dneska musím mít pro to by se říkal jsem zničí ale protože je možna to takhle chápal že základem všeho nejdu uši za krve všeho je on on věčný. A že vy vlivem toho jedině proto a jedině vlivem toho můžeme se k němu dostat že by tomu tak nebylo kdyby tady něco bylo čeho on není základem také máme pojítko není kudy tam přejít. Rozumíte jenom vlastně měníme směr on ze sebe věk nám aby teďka od sebe musíme k němu ten celý ten vtip to odevzdávání a dokud neví bereme proč. Na nebože ve dáváme totéž se tak nemáme možnost se k němu vrátit tak. Včas. Včas. Sme v. Sme. Včas. Včas. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Včas. Sme. Sme. Včas. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Včas. Sme. Sme. Sme. Sme v. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme. Sme.