Karel Makoň: kotouc-D01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv to co je tady mám ze základní otázku je která se vyskytuje budu bází dvou proč nebyla svatému ale těžko vy. Asi si přesně řečeno jaký do vlastně mám postavy že to aby vnitřní chrám protože musel ve desítkové třebas nebo provedl odejde si říkal přesně vedení bylo věta někdo budovat chrámy o které vlastně nešlo. Protože založil řekla přesně co dělat jedna věc a druhá znali jen jiná otázka je vzdal ale zdali ta cesta přímá cesta k bohu bez spojení s bohem během života je umění. Není a nebo zase to musí člověk naučit ve tedy něco co se naučit bych to spoje především člověk. Když se rodí mít také nerodí svého před tím umělec ne nikdy ne nikdo neříká že ještě tak i ve takovém který by jeden z největších vědního hudebních byste jinde stál kdyby byl neměl. Otce který se měl vše jaké špatné vlastnosti ale jedno měl významnou která změnila život mladého ve které na jeho nutil aby denně hrál na klavír přes svou vlastním. Vůli dovedete si představit tebe převedl neměl takového otce a nebyl donucen hrát denně na kladně a to i na tři že otec přišel obyčeje opilý odněkud ve dvě hodiny v noci nebo ještě později okamžitě probudí. Syna ale velice drasticky někdy z metlou otce a říkal tady chodím po hospoda a ty si tu ježíš hrát asi museli nechala a hrát tak dlouho že sám říká že to bylo špatně. nedělal nic tohle otec si přitom pod věnoval nebo čase pro bude říkal takhle to neměla podobně za křičel na něj nebo duše ale na podobně musela zase dál pro stále toto vlastně sluch toho ve to ne na ale ve své se z něho stal mě. Milostí kdyby tohleto chcete přece kdyby neměl tohoto od chce něco by se dostalo vůbec denně se nevyvinulo ani normálního bude vnikne tedy takovým šu jsem jakoby jeho otec nic víc. To byl obyčejný hudebník ale nebyl posedlý touhou aby jeho si to dělal lépe než on a protože se životně přesvědčil životě se předčil že abyste dělal k tomu je třeba hodně své učit tak ho k tomu učil soustavně. Tomu učil a on přestal umělcem a proto také nežije když jste by dovedla říct každému přesně co dělat ale chce mu dát čas k tomu atd. Se učil aby se určil tak dlouho aby mohl skrze něho vůbec se projevit umělecký projev a zase řekl dvakrát projevit aby prostě mohl vůbec deus uměleckému projevu. Protože nepřítel dejme tomu začnu takové umět se obyčejně nižšího podle proč jeho umělce který reprodukuje on byl třebas na klavír ve ona ho své ten prosím když reprodukovat umělecky tak se musí dokonale zmocnit. Toho nástroje nená musí vládnou to řemeslo na tom nástroji a potom musí ještě zvládnout technicky k této dívat tolikrát že kdybyste přitom byli tak byste si úžasně vážili toho přednesu. Který tam za chvilinku podá ale je to musel pracovala je ta a myslí jestliže když se díváte jenom jako hotové člověka ste že to genius neni pravda to je kdy jiný člověk. Zaujatý pro věc kterému jde o věc když například pro svatou zatěžko když o věc to nestačilo on musel nabýt praxi a ta režije mu řekla polovičatě aby tu tak si mohl nabýt. Protože je dost tak nic tak malou průpravou přicházel tak vysokým úkolu tak by to bylo dopadlo úplně jinak nikdy z něho byl svatý svatý tady se assisi obyčejně nějaký takový prosťáček který to mě. A je po pleteme a nikdy by se dostal dokonce neprosíme bych tady chtěl ještě to nese hledat podle dotazu totiž ten ved novém se na. Učil být dobrým krávě stalo to znamená on se dostal na úroveň mně á technicky snadno provedli proveden ti tajemné ale prou činy ho vy spějí on tomu tak dále. Čili dostal z k jejich dílu včas dostatek těle správnému pochopení jiným dělat on se s ním s nimi seznámil tak podrobně a tak zblízka musel nešlo jinak. Že mu byly vlastní že ty prvky protože není se kterým se tam setkal se přestali být sví a on tímto způsobem prost o bude z něho zkratce si to představu čili člověk když. Příklad žije lidským životem tak on vlastně pořád se něčeho musí zříkat po dobrým nebo po svém a tím vlastně není třeba. Ste kdyby se nemusel ničeho zříkat tomu říkám život ne regulovat nebo nestylizovali let tak by nikam nedošel v tom životě nedošel tady velice málo kupředu život stylizovaný uměle stylizovaný ho. Daleko vedl tak to řekl ještě historicky ježíš kristus se narodil nějak a dokone jste četli třebas spis o vyšlo a ne ve kterém zemřel kristus vězte že to je to dobře popsáno když se narodil dál. Děje který dokonale stylizoval život který žil úplně umělým životem tak sešněrován míním přečtěte si to prosím tak se ještě voleným že si to nedo dneska přestat kdyby takový život byl ve dvacátém. To je vůbec možný to bychom se stali úplně by vrhli mezi lidmi kdybychom tak sešněrován životem tolika předpisy ne rozumnými dnes srozumitelnými řízení životem bychom žili ale oni tak žili v tak žili jej potom nepř. Jesi co mají dělat co mají jak se mají dívat jaké malými kdyby to všechno měli přesně předepsáno v takhle stylizoval nejen životě uprostřed života takhle stylizovaného mnoha lidí celého národa ježíš narodil to nebyla dál. A tahleta vyvolanou nebyla v tom že to byl v že žil mezi lidmi jste stylizovaným životem že takový stylizovaný život ve velkém jako celý dál když to pěstuje tak vynese bez sebe avatara. Vtělení boží ne příklad tak daleko to jde když byl stylizují zažívat jenom jedinci třebas práci jestli tak nikdy to nemá tyto veliké následky a když je to nejenom vím národ který tohleto dělá a úplně ví. Je řek bych na tak mi nebe a odtamtud čili vydobude něco vyššího a těchto platí ve velké to zatím málem tu ste a bylo otevřeno proste a bude vám dáno tohleto je bere. Co je to znamená satan dělal ten ve slovem tomu byl na jednu strunu klepal na jednom místě aby tomu do toho umění otevřena a totéž platí u nás pro následky tato plat do toho um. Jim královského nebo je to zase umění otevřeno každému do vytrvale dudše tady jsem naproti tomu říkal že vystačil kolikrát mají okamžik. A mohl by se pomocí toho od anežkou vytvořit zázrak přechodu z tohoto pomíjejícího světa do věčného trvám na tom to nic nevím neříká proti tomu jsem tady řekl jenomže upozorňuju vás na jednu věc. Když člověk takhle pro sestoupí někam také k tomu také se musel nějakým způsobem připravit ovšem nevědomě je také bych řekl takhle. V životě lidském se přes někdy něco u děje že na stane to že je tedy že jestliže to náhodné ale to není pravda jako třeba sem říkal paní buď silové která se dostala ten vlak. A mezi kola tak kdykoli nažral tady ve zlíně ne tak či kromě že se jinak přesněji přední přejel ona zůstala celá na zastala nevykonal ano zapadla mezi kola a protože se neví brala. Taktem tak přední přejel ale ona si myslel že zabije tak rychle nebo velice radikálně se obrátila k bohu celou z co svodu. Příst veškerou silou a to se rovná milovati budeš pána boha svého do se toho rovná ovšem jenom kolik nově a nevadí dal okamžitě který je byl kristus za jde který jde totiž řekli obro. Naději na víru protože ona z z do hl u prostě z nouze zavolat krista svě nezbývalo kdybyste oněm učila ale o z nevěřila ale vidíte o do bot říkal pán ježíš kristus byl se mnou nose. Miloval že se objevil a dají sílu takovou protože od době úplně jinou jednou ale podílíme se na takovou ženu ještě zblízka není do míry jinou aby byla na vrcholu pozná. Ale ona jenom nemůže jednat jako předtím nemyslel že takové neubrání od obrácení prudké že to je vítězství to neni vítězství je to jenom obrácení stane najít jinou cestu a co to viděli ku pa. A ne li by si pavlem přidal sung na atakdále u mnohých jiných lidí po svatý ho třebas a z na usa to ježka assisi a um no jistej jak prudké obrat. Není ale to byl začátek a velice slibný začátek ne v který bychom jim měli dát vidět ale zaručeně předtím nějaká příprava tu byla ovšem neví. Kdo příprava kterou byste kdy za přípravu nepovažovali ale byl to nějaký bylo to nějaké poctivé hledání třeba něco úplně jiného které se najednou kdybych tady trvalo v takovou návodu zdánlivou tedy. A vodu a pravil že se to neni a nastal převrat že ten člověk se dostal na jinou úroveň na kterou pád svět tím svým jednáním předešli a potom muselo nastat se další obrácení třebas několikrát za sebou atd. Tím se takovouhle prudkou přestanou dostával kupředu ale kdybych nebyl najednou obrátil úplně taky do věčnosti že bych dále nepotřebovali chtít v tom smyslu tak jsem. To nemyslel kdyby se to stalo tak by zaručeně asi to nevydržel fyzicky to si myslím že to by byl takové příklad na jeho tělo jeho sloužení buněčné že bys že. Vy zahynu viztež prosím blahoslavená i byla lambertini roku tisíc třista třicet tři že při takovém prudkém přijetí svátost. Ti by si přestával že ten vstupuji ježíš ani chvilinku nežila okamžitě umřela proto jeho taky jim věkem by bylo třináct let světech se to tíže snese než kdyby se to prostor. Dva síti ale umřela prosím vás totiž si třista třicet tři miláně a takových případů by se při tomhletom takovém prudkém zásahu zvůli umře že je více já. Je nes povídám konkrétně na data ale vím že se muž četl o více případ čili to není v umí svou věčnosti takhle nás sám vést ta cesta kterou si tady líčíme která nespoléhá tak veliké obrácením tady. Stoly vnějším ano přijatelnější všeobecněji schůdná než tam ta přitom prudké obrácení jakéhokoliv stupně musí vzniknout nerovnováha ten člověk. Je třeba obrací třebas pomocí citu ale není chycen jeho rozum rozum zůstává pozadu a pak tady vniká zcela na rozporů nebo když jde rozporu tak se celá řada nepříjemných situací. Životních kterými jsem takový život oplývá tak dlouho dokud se nevyrovnají ta druhá stránka jsme si říkali že vnitřní a zevní stránka musí být rovnováze jana ale řeknu něco k tomu. Co je v tom třetím sešitu sice tedy tady ještě nemáte ale co tady musím dneska když k návod činna se bude pořád takhle stýkat ale na mez si rozumět a když tomuto porozumíte tak myslím. Že za se tady antonínovi jsem velice za větším že totiž je tam jsem mluvil o něčem měla nessi také v tom druhem než přitom čemu se říká pasivní aktivita my totiž tady. On to životě cokoli dobýváme tak vždycky to dovídáme nějakou aktivitou totiž si to přejeme deme zatím dosahujeme to případně nedosahujeme a jako. To činnost jaký máme klasifikovat takovou či z vlastně pokračování v tvůrčí činnosti boží my tady rozmnožujeme statky které jsou nám od boha dány a že dále prostě pro. Mně žijeme dál dále deme do stvořeného do rozum vloženého kde to cesta z jednoduchosti do množství do stále větší šíji že ano to je je to je tenhleten. ten tak aktivita tímto způsobem když člověk přistupuje i duchovním úkolu znamená k tomu aby se stal nezrozeným věčný to znamená nezrozeným věčným nestvořeným. A když tímto způsobem postupuje tak nikdy si nestane i když se sebe vy její snaží protože musí být tahleta zpět na vás bát ta pasivita on na jenom ten aktivní způsob a. Ten hlas jeden úplně opačným směrem než ten než ta trpnost mystická která je zapotřebí stejnou měrou jako ta aktivita a kterou jedinou se můžeme zase nazpátek cesta zpět. Přestat z toho mým noha toho nového k tomu jednoduchému á e mysl z tady teď řekli to opakuji protože jsme by přes se přeruší čili že. Aby člověk dosáhl vědomého věčného života k tomu nestačí jenom usilovat o tento život znamená aktivně si počíná k tomu je třeba. E zavést takovou mírou pasivity takovou mírou pastvy která by nás dovedla nás zpět do nestvořeného neboť e tato trpnost je vlastně opačná vlastnost. Než činnost která vyjádřená tvůrčím principem a stvořením vůbec a my máme když chceme vytvořit nesmrtelnost vlastní způsobit že nebesa vás nesmrtelnost. Tak my nic netvoří mi nevím mým nezrozujeme to všechno hotová věc musíte si myslet že my nezačínáme něco nového nejenom se dostáváme nějakou něčemu co tu věčně mě. Ničemu nezrozenému a čili kde opačný pochod než něco tvořit pochod z něčeho stvořeného přecházet nazpět do toho zdroje ze které všechno bylo stvořeno. Be to úplně opačná cesta a čili ne nestranně musíme dát se vším všechno co můžeme aktivně e proto. Všechno co potřebuje se aktivně provést to znamená to dělal co všechno proti tomu nikdo nic nemám ale musíme umět zařídit to co ježíš kristus nazývá láskou nic svým později vysvětlíme tato to. Nebude čas duše dost než že se daleko šijete někdo svou láskou pranu nerozum jenom lásku v tom co my si pod tím přestavujete vás tím rozumím něco co ježíš kristus pod tím rozuměl daleko. Širšího než například mít někoho rád nebo mít něco rána e on to tam ukazuje celým svým životem co je to pravá na on řekl on to ukazovala. Příklad na tom samaritánovi sám na sobě že obětoval svůj vlastní život za ni jela e prosím to si bude muset všechno detailně vysvětlit a to je pravá láska a touhletou. Je čistě trpná záležitost prosím vás jakým podivným způsobem ježíš kristus prokazoval svou lásku jak si jimi se si to ten dělal nějaké zázraky jako předtím vede žil někoho nějaké choroby. My totiž je někoho zmrtvých vůbec naopak dal se zeptat úplnému zničení ztratil veškerou úctu kterou měl před tím. Ji do u svých jimi hlavu svých nepřátel všechno prostě ztratila to světě víte tady ukazuje tu pasivní stránku věci byla po tomu se ještě vysvětlit později a tahleta je zapotřebí to znamená. My neumíme milovat protože je pro nás je pořád ještě láska nějaké popírání něco chceme o něco prosíme kdežto tato pravá láska ta se chce dát to nemoh o vůbe. Lépe vyjádřit ježíš za všechny zemřel že se dal se dal oběť protože to svým bylo projevy jsme se nechat ukřižovat to je to víc než ukřižování kdyby to bylo bývalo pohled ukřižování tak se. Víme potil to byl nějaký nebyla než aby se krví potil nemyslete si že měl strach ze smrti to prožito měl dávno uděláno ale nesl něco nechce. Odnášel něco nazpátek do toho do toho z nestvořeného tím odneste tam toho tolik a ustavičně tam nenese tolik že my se můžeme tím jedním směrem smím svést. A vstoupit do věčnosti jeho spasitelský úkol i že jste ještě nevysvětlil jámy v ale ještě ten zatím přes který čit není to tam bude nějakým všech všech cesty dostal tím sešitu tohleto nemusím protože ví. A protože to chcete vědět že je pásky tomu míří tady že tady věd celá na prostých pracovníku a jak se jim zdá že výsledky jsou takové jaké měli být do on jest je to tím že to je uměli. nebo co to naučit nebo tak tento není je to v tohle tom ta pasivní stránka je veden bét nové přestal umět jsem také hlavně proto že nakonec rady miloval. A odevzdal své vůli toho svého otce ježíš kristus celou svojí kariéru začal tím že byl do třiceti let prosím slovy do třiceti let oddán jak se tam pravím. No a to je vlastnost nejvíc žádoucí v tom prokazoval vlastně tento způsob pasívně lásky od nejútlejšího mládí a dá. Aktivní stránka věc je tam od začátku ježíšova života zdůrazňována řek jenom pode panna marie se odevzdává duchu svatému říká staniž se mi podle svého slova té. Na pasivita trestají že před se herodem ne nevystavuje se mu aktivně jak tady předním do egypta ježíš často u vniká zprostředka nich kteří ho chtěli kamenovat nebo chtějí. Korunovat na krále uniká zprostředka on prosím neutíká před ním zprostředka ne on tam prostě to taky později vyslechli vel nohem vede také ten večer tohle ale. Ale je to ještě čeká hodně jako povídání myslím že stále základ pochopili že tohleto málo do zvát do toho spát dál a jsem v jeden nejkrásnější příklad. Je v tom teď vám tady často říkal že jsem teď to byl ten napsáno nebude tomu co u vniknout víte dovést moc vymluvit že toto neslyšeli krásný příklady tuto buddhi osum set let před kristem který se doma do vás. Let se snažil opravdu aktivně o dobytí věčnosti a ne dobyl jeden a jde za to je málo vyhazovalo jako on nehodného učedníka od vůle ona hodného přední k ta. Ale když vona rezignoval na to že by se moh tím pro způsoben tímto druhem aktivně to si někam dostat po žil pod tím stromem přečtou ten touhy pochopitelně a. Ale byl přesvědčen že neuskutečnitelná dokonale se tedy když je protože se vyprázdnil od sama sebe tou chvíli zažíval mělo mu v tu chvíli se stal vědomě věčnou bytostí a. Zase druhý zázrak nemenší že od chvíle kdy byla tu věčnost pro sebe jako předtím nýbrž pro mnoho jiných lidí a dodneška ji pro ni ve pro nalezla a do než. Ta e tu cestu hledá praně je také je tady mám ještě detailně či dotaz na tutéž věc. Samozřejmě že tady je za let po neseno životem ježíšovým ten proč ta věčnost nejde přímočaře protože člověk opravdu pokud na rostlinné se jako. Jiný tvor tak nemá velkou naději že rozvine svou pasivní stránku víte pokud stezce no ale e to dítě potom tím od soudíte pokud. Se u dítěte vštěpovat mu bude ty myšlenky buď se s bázní nebo bylo nebo dojem vůbec nic to budete nejlepší případ ale nikdy z něho nebude adept když to budete odjezd to se nesmí tady se o věci to nesmíte. Kouskem jsi nepoveden to byla nižší úroveň dosahování než tady to ježíš kristus dobře věděl na kterém stupni ho posluchači jsou jeho žáci jeho učedníci. A proto jim dával sytost aktivitě tak dlouho pokud se potřebovali rozvíjet a pak jim dával mu k dispozici schopnost nebo možnosti nebo zkrátka situace. Klára dal myslí vidění předkládal situace si stane nepředkládají jsem myslím nevymysleli ve kterých se učili zasetém pasivitě takže kdyby se to mělo vlas. Mně nějak rozumově skloubit to by byla velice obtíž na tom se jenom rozumět v tom je velice obtížná záležitost kdybychom to chtěli uměle nějak navozovat my se musíme trošičku spolehnout také na tvory. Žili že o navíc vždycky víc než my a že když do toho do toho díra vyložíme dostatek aktivity že vám dát také při tos v pravý okamžik přejít na tu spasí. Stránku ovšem mohla byste stát že kdybychom byli tak dobří jako byl ten buddha takže bylato trvalo sedmadvacet ten že bychom se dostali na pasivní stránku věci to byl příliš do. příliš aktivní tak se to může se máte let ale musíme si přiznat když takhle aktivně tím směrem k věčnosti jak přitom myslela jak to chtěl. rozvinu svůj život tak mu to potom nakonec přišla dobru že když potom se našla chvíle kdy ho přemohla ta pasivita ten tak byl daleko připravenější. Na tu hloubku která pro něho byla připravena než kterýkoliv jiný člověk nastal se buddhou ale neobyčejným svatým a jsem to když ještě na jiném příkladu třebas milarespy nebo v. Ale vy chcete kterého jeho mistr právě stala myslím týral a vracel mu jeho velice dobře vykonalo práci jenom proto aby milarepa měl možnost dalšímu odosobnění aby se mohl. Odpoutat sám od sebe a aby mohl poznat pasivní stránku aby se do zároveň protože my když aktivní aby to není zároveň dorůstal on v něm způsobovala harmonii vyššího rázu ono nechal dělat. Dům ne a zároveň o vždycky dal zbourat tento protože říkal jeden hodným ačkoliv byl hodný on byl hodný jenom proto on byl na hodný jenom proto že ten nejste to chtěl od. Osobní když kristus toto dobře vykládal jedno duchovou je tomu jestliže něco někomu dáte o tom nikdo neví. A ne větu po tom zavrženosti nebyla přitom ještě této pochvalu si na to uznání ten vzali odplatu svou tam je řečeno jak máme. Přistupovat pasivitě toto vlastně je i musíme všechno to co jsme dělali dělat tak jako bychom to mi neudělali a proto je nejužitečnější kdybyste hromu lidsky chtělo když to tělo skloubit a moje. Čistě jít kupředu tento život pojímá jako vědomou službou bohu jako že mně nic na tomto světě ani nikdo na tomto světě nenuť že by dělat to nebo ono nikdy. Jiný než bůh oni totiž nevím jít to činný to jako čit co ho kamenovali nebo tam týrali nebo křižovali odpusť jim neboť nevědí co činí bych nikdo z lidí neví že to co vám. Nám přikazuje ty úkoly které nám svět dává kdokoli na na světě že to dávám bůh o nikdo neví ale my tomu můžeme jak si předvídat nebo my tomu že věřit. Nebo my to můžeme předpokládat a když na tomto předpokladu které máme tak správně za mon toho mám za mon trváme ne za mon přejeme do svého života pasivitu kdo aktivity. Pasivitu nic nemusíme dobrat se správné činnosti naopak tím musíme z dokonale když víme že to pro boha je to úkol daný od něho a přitom můžeme řádně do toho postit pasivní stránku tu. Spojovat s tím tím že to nedělám pro ty kteří mi to přikazují nýbrž pro toho o kterém vím že z něho pochází ta síla toho který to přikazuje pak existence toho který to přikazuje je má. I ta láska a nenávist jsem i na to musí dát sílu tyto poznání které mají musí dát do musí od boha a proto vlastně jsem pořád bez bát božích a tato pasivní stránka li do toho takhle křitele let. Tak kterému mon jistější způsob vzestupu bych tomu ještě na ten dotazů to nedodal je vůbec třeba máli se dosahnout v této oblasti nějakého stupně dokonalosti. Jím aby z konkrétních činů z konkrétního chtění nebo z konkrétně umíral pasivity se dostal člověk ke stavu. Činnosti ke ke stavu pasivity se obávám protože tak krátké večer to nebudu umět lépe vysvětlit než tak že ukážu na ten příklad abyste přemýšlej ho příkladu toho. No chromého po jezera u toho rybníka který tam byl několik desítek let a u tohoto je že on neměl konkrétní představuje tam vstoupí do toho rybníka aby byl. Uzdraven protože ho tam první vstoupí když se před i ta voda tak býval uzdraven tím andělem který tam vstupoval do vody jak se věřilo on neměl konkrétní vůbec představu o tom jak to udělá protože by sebe nikdy nedoorával do. Rybníka ani neměl nikoho kdo by tam těch jarem teď několik desítek let při něm stala a čekala na ten že tam donese dovede nebo to nese tak on on se ten jeho že to je čekají se projevilo ve. Pak čekání a tohleto je důležité že se přejde od konkrétního k takovému abstraktnější mu stavu který vždycky zapotřebí aby tento přerod nastal. Aby za konkrétním činností se najednou se abys tam projevilo něco vyššího to znamená že se jde za tou věcí jako takovou jakými. Jen nějak že toto je nechme patrno u každého umělce a u každého pořádného věc o tom zkouší třeba ten vědec všechny možné když po něčem padá se prozkoumat všechny možné je tolik ji as. Způsoby rozumové jak se dostat věci na svou a když všechny cesty ty si takhle o hmatal nakonec se mu objeví taková nějaká si v zda. Že do které doroste těmi mnohými sestřička byl vzdáleni je že najednou avez vlastně když by měl dospělosti protože všechny ty malinké cestičky ty drobnou je proudy nebo. Správné muky že když jedním směrem ne tak se jeden chceli za jeho zády bez dělo vědomí a dal velkým pramen ve velkým prou se proměnily a ten ho strhl asi tak to bude. Čili když to zase řekneme symbolicky v tom okamžiku kdy ten chromý přeměnil to svoje konkrétní čekání najednou to se mám chceš čit na čeká jen jako takové. Protože byl vyšší stav přichází ježíš a uzdravuje ho a totéž se děje s každým z nás jakmile pod tím ho snahou třebas aktivní anebo pod dostanou pasivní obojí se musí. Vy jak jsme říkali dostal se do toho stavu ve kterém nastává vyšší syn zda o které by se mohl i říct že je to že tam takových do že. Proto jsem vlastního přičiněním a další trvale řád procent zásahu shora nebo si nikdo způsobem přivolává něco co je v člověku dispozici ale že si to on nemůže. Na sebe jste ho nebo se nemůže uvědomit že tomu tak zabraňuje konkrétní není aktivitou nebo konkrétní pasivitou každá láska například která je vlita do konkrétních kolejí nikdy přímo nevede. Bohu slast matka miluje dítě nikdy přitom boha nepoznává ale dostává ale eh z do tady navazuje nějakou vnitřku do věčnosti a všechny nechci to je vysvětlit. Byla dvacet tak každé stejně milovala tak by zaručeně ten měla velice blízko k poznání boha protože by se to vlivy toho rozbilo to tomu přelití dost stavu do stavu lásky a proto ježíš kris. Jsem mohl ten který to jsem v tom stavu moc dobře vyznal mohl říct cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste činění von jak se stát na chápal lásku jako stav prosto teď jeden. Člověku třebas miluju určitého člověka ale někdo je trošičku víš tak bych tady navazuje ježíš tady navozuje tady začíná vytvářet stav. Lásky že se vyučuje vás chce tomu stavu lásky a šli jemu to opakované na nebo volen dal v něm láskyplném počínání dospěje k tomuto stavu lásky. Jakmile tomu dospět tak pozná boha jako lásku a to tak této oblasti e poznání nazval ve do oblasti existence může z kterékoliv strany jít ale v každém případě se dostavuje tento stav. Ano ježíš kristus přeci řek hledejte království boží a vše ostatní vám bude přidáno to znamená jestliže člověk najde ve svém životě vůdčí myšlenku víte to je to nejlepší co. Může udělat abyste bych to při byly tomu stavu tady ovšem nemusíte by řád tato nejvyšším mučí myšlenkám že by například dobrým komuny stanou ani o ji dělal komu mystické nebo může být. Výborným podnikat tělem a li mu o ten podniky jako takovým ne že by to byl jeho podniky atakdále poslyš slast věděla mentálně se liší cesty vedou tímto způsobem k tomuto stavu který je žádoucí. Aby se člověk dostal ke spojení s bohem ve jsem tady chycen za slovo že tam když je žil víc než my tak proč se staráme ji jak to zařídit a tak dále když vona. A kdy přeci za nás všechny věci napřed jen pro jejich správné správná námitka pod ježíš kristus byl proti veškeré starostlivosti když do bral tam vykládáme. Říkal nestarejte chce je vás vůbec upozorňuju na to že na rozdíl od dřívějších na žil dřívějšího zákona ona doporučoval celou řadu základních post dvojím které byste nemohli nazvat ani. Když dost vůli tím méně nějakým zlem nebo nějakými hříchy anna správných postoj již z tam je ten celý pokrok říkal že jestliže ale. Správně se umí duše je postavit věci tady to nejlepší co můžeš dělat prosím e toto bylo ten ven to obrácení masy na na to byl změněný postoj duševní mon. Aby se sem moravy najednou jiná jinak by byla ohromnou hříšnictví nebo telat to na hřích na na kříži dobyli lepší hříšnici mu to jež je mu to ježíšově pořád vyčítali je vždycky třeba když ty máš. Čest se se svými vůbec zbavíš on nám i nám to nedokázal není věty než skutky kdo ukazuje nech i jede od aby přeje zaujal jiný postavením aby dále je nepo. Mával mrtvé s mrtvými ne aby šel za mnou aby na to následovat a že tady je jedině užitečné to okamžitě následovat protože jestliže ježíš kristus se. Někoho našel by to nebyl ochoten okamžitě hlásilo ho nemohl potřebovat ho odbyl říkal tak si tam ale lide ochoten všeho nechat a za nimi vím to byl pravý učení ten správně pochopil co nejen. Vezmi jen na postoje ano a může být největším ježíš nikde mezi hříšníky říkával hlady a přepravíš se na otce ani e přes oceán svých výchovu znalce svého poznání do do nesedět pro. Zná ani které způsobí že nezmění když se změní s je vám tohleto jasné nevím proč staneš jenom to tak nese ježíš kdo je abychom šlapal jenom pro. Není která když to říkala a tady zákonu říká o ježíšovi když charakterizuje ve velice všich mělo charakter se velice přesně že to bude mu který jiný. Nalomené příčiny nedolomí ním že pane na ho ano mu kouše si jeho své neuhasl na to znamená jestliže někdo kou říkal ho nechala kouřit ano. Ten tohleto je když je důležité že myslíme jiný než je nám bůh ano my nerozumíme teď těmto věcem jako on to si musíme jako přiznat že tady když. Začalo on nějak tvořit tak dopustil aby se všechno převedl do času a prostoru a tak v tomto časoprostorovém řádu vedl to začíná mít jinou funkci než my mu čas a prostor. A my musíme trpět stalo že toto se musel tomu nemůže být vzata že tuto funkci to musí dokonalým a my bychom e kdybychom byli jak vy. Je jen jak také z vašich je řeči z poznávám to byly když jako na místě božím tak bychom způsobili že v tu chvíli by se celý vesmír rozmnožil nic v tu chvíli. Že bychom jak teď pochopili správně k čemu je to dobré že tak dlouho trvá be ale že to jiný smysl do kterého nevidíme jakmile něco je v času a v prostoru tak se to musí. Dal času a prostoru často prostorově vytahovat kde následek přejít do bezčasovost převest pro starosti proto vám říkám navozují ten správné postoje správné stavy ty jsou mimo čas a prost. A ty postoj tím protože dejme tomu bůh miluje prvé ale on nebude konkrétně takhle víte dost přestože velice někdy dožírání tak mi konkrétní tanec říci že on je. Stavem v jeho v jeho láska je stav on si býti než byla tou kaly i na tu čistou ty svým sluncem víte to musel říkala láska a proto nás ježíš kristus učil milovat nepřátele co čemu nás to učil. Stavu stavu lásky to se nedá touhou konkrétně láskou vůbec udělat tam budu vždycky komu mám rád tomu budu protěžoval a ono dělat m když ho musí milovat notak budu na tak aby se jako v tom kdo zažila proto si to. A celá ani to je pravá láska tele a jedině když dostanou tohoto stavu který on jako v nám v tom co je věčně způsobem ke svým příkladem teprve potom budeme správně. Chápat proč ta režie tak pomalu postupuje a budeme se snažit najít si cestu která nám dovolí stát se sluhou božím a tedy poli kralovat všem. Že on také potřebuje urychlovače on je také potřebuje to jako proto zpomalovací a za jako potřebuje nedělají takzvané všechno potřebuje aby se to ne. Zhroutilo aby tam byla nějaká rovnováha on dobře řekl že ten stoly je třeba méně než toho ostatního a kdyby ta cesta byla že byste všechno zničilo musíme si po si o sobě myslet a to už. Na nás si domyslíme když domyslíme do pravda že jsme solí země ale pak musíme dělat všechno abychom tou svody byly my jsme si neliší často říkali toto ji znamená být solí země a co dělat aby. Člověk tou solí země kde je to nepříjemná záležitost protože je zaručeně to neni ve živou mít ano to je větší činnost a všestrannější činnosti než jakou jsme zvyklí je to. Zároveň passim říkají tak ty žita dohromady takže je to když je to rovnováze obojí aktivita i passim tak to rovná stavu rozumíte to narovnal zásahu a. Ten zásah že to je jiná stránka věci řek bych e takové jako jako něco myslí dají ještě ruka do nějakého tady dobu možnosti tele tady mám. Námitku že přeci jestliže mně to by jenom vypočítavý to trošičku s nemá rád takže si by byl vrcholně šťasten kdybytoto pomíjející se zavede u do li mohl v zaměnit na. Za věčný život žitý blaženosti v kráse a poznání ve všem možném e jak tedy opravdu byl by hloupý člověk kdyby e nechtěl tudletu. Mně jdou udělat jenomže je jenom to jenom vede a řek ale dostali ti že to se uděláte opravdu pro sebe zpočátku jako jsem to chtěl dělat já. A čili dělá prost absolutní nevědomosti toto rozhodnutí dělá napřed absolutním nevědomosti a bází měli definuju že oddělenou bytost. Když on nemůže jsem mu to mít za zlo ale on oddělenou bytostí není a teď tady to spustí zastavil on. Proč se nechce věčnost co se konečně viděli v tom podle zákoně jak ti apoštolové své jako dohodu dohadovali kdo tam byl svět byl na nejvyšším místě tomu králoství je do pro pravici a pali tímto pět. Mně nakreslil říkal nedobude dobře sloužit do bude nejlépe sloužit všem tak ten bude nejí největší království nebeském čili on říkal mnou poznávat to je. Chtěl nemůžete to poznání jako ještě nemáte pocit odělo si taky ještě máte ale před zatím sloužit a v tom že budete sloužit ostatním e dostanete časem. Schopnost nabudete schopnost která spočívá v tom že budete vědět že nejste oddělenou bytostí a budete ty věci dělat nikoliv jenom pro sebe na. Že nikoliv jenom pro sebe nýbrž také ještě pro někoho jiného a později je budete dělat pro všechny budete dělat pro věc samu jako stav to li to. Mění stav jo to je těžko toho vydané ale je to tak takže dejme tomu jestliže někdo na tomto světě když jenom za vlastním poznáním za vlastním věčným životem. Tak o začátku získá tak málo že někdy ani nepozná že něco získal a budete se mnou hádat že nic nezískal takový případu jsem tady měl. Ale jestliže jestliže je dotoho spojíme někoho aspoň ještě druhé ho na to jsem se na vás vážit nešli takovou jakoukoliv ty tím cestou protože. Tu řekl dost protože jsou dva nebo tři ve jménu mém tam osobu prostředky víte on to dobře věděl a pořád na to myslel tady pochopení této myšlenky kterou řekl krajina velice nejasná protože tam člověk sám tak je tam pánbůh. Je byste tam bylo nebo přeju ne nesrozumitelné ale ve světle tohoto co vám teď říkáme to velice co rozumíte ne ta byl také ale ten bůh pod. Vám dává člověku možnost aby člověk vyšel sám ze sebe vnitřního tomu okolnostmi aby milovali někoho vedle sebe jako sama sebe. Příklad matka své dítě takové při dosti život dává a tím vlastně proto ti dali nikoli jenom proste nýbrž také pro toho koho miluje jako sebe že když do opravil jako sebe tak on taky v této králoství ne. A pak se to nějak když to také děláš to hledá aspoň pro sebe eště pro někoho jiného tak ježíš dává věčný míru poznání a jestliže ochoten to. No hledal pro všechny bez radost pro přátelé přátel když je schopen totiž milovat svýho nepřítelem to je tedy ho krásy je tak pak je pořád taková míra poznání a takové já. Ne pro ni ji do věčného života že unese své takových dvacet třicet lidi které může dostat do věčnost obyčeje jeví z protože není bohem jenom člověk. Ne že bych nechtěl toho udělat a on nemůže protože tady vopravdu jde o konkrétní předávání duchovních schopností duchovní vedení neni poučování jako. A tady dělám které předávání duchovnímu chci tak jsem to aspoň vždycky zažívala tak zažívali všich přede mnou nic jiného to není než tohleto nikdo jsou poučováni duchovně jsou veni duchovně musí na sobě post. Vtělovat moc toho kdo je poučuje a nejenom sílu jeho slova nebo něco méně ještě tak myslím že to pověděl. Je bych vás chtěl jako smířit vzájemně když se tady vyčítali řek přestali všech protože ten věčnosti a podobně chcete pro sebe věčnost co se se pak si mysíte že ti apoštolové kteří se. Dali na stranu ježíšovu když opustili své rodiny a šli za ježíšem je že to pojede všech že si než vybrali ze dvou věcí tu lepší že ty si byli jasně vědomi že bolí věc. Od cennějšího než tu svoji rybáři jo je to jedy panoval všeobecný názor že bude konec světa a vězte mi ježíš kristus že v době vidí nedělal ještě zázraky když chodil v palestině a získati. Učedníky protože zázraky nedělal od první dávno o dělat řekami kralické to dobře víte o nedělal zázraky o jenom kázal a co kázal bude konec světa bude konec je tam toto pokoji to pozná a ve nebyla do to byla moje zván nepominou. Ten konec že ta bude ani nikoho nenechává na pochybách že bude co nejdřív že to pokolení nepomine a to ten kole se tam byl bude protože vás ano ale tady ne ne. Byl absolutní pravdu řada lidí v době dospěla tak daleko že na sobě mohla za končit konec převtělování konec tohoto světa a proti apoštolové byli ne. Vy jimi čili opravdu řekl amen krajina mně které si z vás jsou zde kteří tato zaží a ta slova prosím platí do skonání světa. Neboť on tehdy říkal nebyla je to bylo masová napojeno ale jestli totiž ke dodneška říkal tak nej to nemám za zlý dobré to vidění ohromnou mu dost které si možná ani není vědom ha nebo tu dokud tam v tom nevidí. Že o pro ta slova platí dodnes že mezi námi jsou nejde které si jsou připraveni k tomu konci světa do po kteří se mohou dát připravit a záleží na na jejich rozhodnutí jestli budou za tím ježíšem proto vás. Taková ale za přemlouvání protože vím že záleží na tom našem přivolení jako dají ty panna maria ta přivolila to udělal být byla předtím že svět česky čistým životem ale rozhodující bylo ten či. Ty život jenom může přivolat staniž vedly podle svatého aby se zrodil ten ježíš kristus ni a přitom nevěděla jak se to může stát to nepotřebuje vědět nevím jak se to může stát neboť může. Nepoznávám ale přesto svolil toto co ti takhle vel ve pod než tělo tou tím bez velkého porozumění třeba byla by to je to nejsi ježíš měl čát tu cestu a ti apoštolové když se dali získat pány ježíšem. Tak si čili chtěl za svou osobní spásou říkali si tady hle bude konec světa a tedy to nekázal jenom ježíš kristus dokázal ano ten svatý jan křitele pak takových jiných tam popíralo palec měla bohu diskem z nich. Děj který dokázali stejně že bude konec světa ta oni tomu nakonec podlehli tomuto mínění jak ho zbytečných lidi že mi to dovedli podat a šli začali ke dveřím kterým říkal když budete za mnou. ukážu cestu na které se neumírá že ano a na které se přijde do věčné protože na řekl znovuzrodit protože umřel pro tento svět tak nepotřebuje v tom světě umírat. Tím ona umře říct než umře fyzicky a proto se ho nebude příklad nějaký konec světa tak oni dostával začátku teprve později si to pro zřejmě li je že e vlas. Mně s ním byli šest zaři a je to nevadilo to je prosím uschopní ho to může stali apoštoly valně o tu po nebyla maličkost ale by to obyčejný šest dařit prosím. Nevyčtli dejte si to vzájemně kéž byste byli takovými skvělými všech tak jako terezie apoš to on potom záleží jestli člověka připravit tak aby ho napřed vedla pak ho opustila aby se mohl o to co. Vy jako dostalo při smrti páně a pak to seslal ducha svatýho protože oni ztratili důvěru v sebe ztratili všechno sebe sami se celé dostalo vod víry v ježíše vtělil totiž předtím všechno. Teď se toho museli zříct podobně kristus potom na kříži za pak obdoba na nižší úrovni a proto jim mohl toho ducha těšit tele protože to velice rychle vykládám je tomu tak či nevíte že si tohleto teprve když je. Se stali když jim se stal ježíš kristus ducha svatého a mezi tím tak trošku pochopili že to pro jiné že tohle dají pro celek že nikdo z nich není nikým jiným než ten druhým. Než ten si někde každý kdo chce tak je přijímám a být jo i svatý petr se ty byl proč ten duch svatý sestupuje na pohany ale když cestou. Je tak musel pokřtít nedalo ten dělat velice dala ale musel čili myslím že vy jasno či žádný učený nevede. Zbavil ale ta určeno padá nebe takže postupně se dostavuje taková míra poznání že člověk musí slevit ze svého osobního sobectví a. Je pravda že ty největší jsou mi ho mají první krok nejsnazší ale ty další jiné potom musí stalo s vole se bez tím krok za krokem ustupovat když nejsou ochotni. Tak cestou jidáš čili on a vy si ustrnout na určité nemohou ano let tady. Kdo řečeno mně že teď nezáleží na formě pak cesta víry je stejně dobra jako cesta jiná samozřejmě ježíš kristus propagoval především víru ovšem najednou věc bych vás chtěl přeci jenom pozorně při té. Vím že on víře apoštolům tak věřil že ustavičně přesvědčoval novými ale dojmy zázraky a nakonec se ukázalo že byla tak slabá že vše vědy zázraky nestačili. To je cesta víry to je pravá cesta víry správná pravá cesta víry že ta víra musí zklamat neboť musím prosby kdy todleto i tu dobrou věc jak si rozum prosby všecko jo. Takže nesmíte si myslel že cesta věděla nějakou vím může na se může li přímočaře vejde někde to protože když ale pro nějakou vírou tak nemám ta víra mně ty věci ne předloží. Právní způsobem a mně přeložím velice po křivé protože on v jak jsem pro schopen zkrátka a postupně to musím poletovat znamená musím e i ztrácet zase znovu nabývat za proto víra je velice. Obtížná cesta jelikož je to ustavičný vole ale nebylo by správné kdyby člověk je to považoval za chybné že musím na cestě víry bojovat to je podstata cesty. Je to je ustavičné je přerozování ten boje ustavičně přerozování že potom po jejím on zase něco pochopí jinak s tím v něm je základem. Veškerého pokroku je ním s něčím skoncovat a něco nového začít a skoncovat s tím čím dokonaleji s tím člověk skonu svoje bezvýhradně ji a nechce. Vůbec vrátit tím lépe si počíná potom na nové cestě ovšem musím mít přitom proto nám musí zaměnit jedno za druhé byste se zažívané nastal zamění najde. Život za druhým věděla co s ten ježíš udělal naprosto ne nedělal čili přímé na milost jsem prostě udělat co uměla vás jestli životem hodila vozem. Předlohy ježíšovi do ta ale nedej míra se k němu vrátit považoval za sem tam byl dělí a tedy skoncování a ježíš kristus si dal nový pro na. Sám čili jestliže ona ovšem tam šla s úmyslem a ten u mysl byl dobrý ale když konkrétně konkrétní přes to neznala poznala jenom že ježíš byl velice dobrý. Kdo tohle jsi v tom věděla a že tedy kdyby silám tak mnoha nám kohokoliv jiného že by to nikdy nemohl dopadnout tak jakkoliv siloe nekonám takového mistra prože musí být úplně. Jen následky může doby totálně zatracení pak do jaké nové anebo něco jiného terezy představit co pak je to taky dobré se o dělá co chce nás správně navodila pasívní s. A ano a to způsobilo že jízdy vedl do úrovně světice jsem žil všechny ty hříchy odpustil v čem spočívá to odpuštěním ke změně bez. Denně postoje pořád do svým na mám tady otázku proč si rozhodnutí na věnovat své si životu věčnému. Mu máme nebo musíme přehodnotit svůj život podle řádu hodnot v tom přeje tu ale ne po osvícení nebo obrácením teprve. Po nich může člověk sebe správně hodnot tví předci říkám že to není možné ve tanec tady cely večer vykládám totiž člověk musí projevy kde onou vůle. Li on tím že chce přehodnotit svůj život nedělá nic jiného než projevuje dobrou vůli a tato dobrá vůle spočívá v tom podstata před dobré vůle spočívá v tom všech se o mě. Ho ustoupit co bylo jeho a že za to chce dosadit něco co je jeho není ježíšův třebas způsob myšlení ne svůj neboť ježíš se vyvrátit náš majetek. V tom nejširším z vás smyslu dokud budeme mít něco tak nebude moc věčně žít a že mám nějaké hodnoty třeba je považujou lidi za správné pokud do toho. Do ty moje moje potom ho moje tak nemohu pomocí těchto hodnot dojít do věčnosti jestliže ale vezmu na sebe. Kříž kterými ukazuje ježíš kristus znamená jeho cestu umírání vnitřního jak namítají předpisuje tak to není moje nýbrž jeho cesta a taky potom dost. ho vědu skrze je nevlastnění vyššího poznání protože jedině nevlastněním se dostanu dostanou dál nevlastněním nespojení dobrou vůli. Tak vám ještě opakuji promiňte ten než na dobrým případ života ježíše které života ramakrišny říkal ramakrišna. Řekl vypravoval svým učedníkům o mistru na žáku žákovi kdy ten žák tak důvěřoval svému mistru že při velké oděje když si je tím že si opakoval víme. Do svého do svého mistra tak přešel suchou onou i těm obejde který mu nesl kladou stranu ten mistr se ho ptal jak se dostal na dostanou protože ska při velké odění. Nepřeváží on říkal mistře přeci budeme jenom tak velkou sílu že jsem ho vyslovoval a dostal cestu onoho dostanou protože přeci jsi veliký. Mistr a ten mistr říkal a ty to to dostanu nějak ozdobené šel že se do toho slova pramalé se u to bylo ven to je to je krásný příklad leto přemýšlejte o tom. Že totiž je to že ten než vyslovoval mistrova víme no nepůsobil svými prostředky. Nýbrž něčím co jeho nebylo to byla síla mistrova slova mistrova jména ale tím vyvolala tu zázračnou sílu v sobě po které tolik toužíte. Čili chopme se ježíšova programu aby děláme v tom vidět u zázračnou sílu před pozorovat že to tak m jenom to dotaz proč ne. Dovede opakování jména božího v těle jaké tvůrčí síly se rozpoutali které nejen své zastavit také jsem. Tedy netvrdil že by je přijmu tak je že by to opakováním jenom božího v těle bylo špatné jenom když dojem se to s špatně v těle opakuje v tom smyslu. Když jejich tělo je tady prostředkem skrz které potom ho opakovat mu tak že to správně jo to je samozřejmě těžší než toho pro. A přímo v těle když totiž opakuju jméno boží v těle a nemám na myslitel nejvyšší smysl toho znamená není to pro prost. Předek poznání boha nýbrž je to jenom nějaká povinnost to se může vždycky v tom zvrhnout tak pak to ten neblahý následek že se to zasadí. Na úroveň ostatní činnosti jakákoliv modlitba musí být povznesení mysli k bohu tedy nemůže zůstala v těle teď jezte říká. A opakuji nejenom božích v těle abys dostal život věčný tak prosím toho abys dosáhli život věčný se nikdy nesmí zapomenout to neznamená že si to přitom. Musím přeříkávat to bych porušil to opakování toho jména božího těle ale musím být si toho viděl tom a působím pohnutka která mě. Mu vede jediná že hledá království boží když to dělám jenom po jako povinnost jako nějakou modlitbu jako něco jako nějakou jinou činnost tak to za následek je to ve mně vyvolá. Zůstalo že to nejde přes úroveň v moci tím že to je ona mohu úrovni síly které by to jinak vyvolával na vyšší úrovní protože tím není tím na tu vyšší úrovni zůstávám ve on. Je takovej práva danému jest dyť vím že jsem v předškolním věku a opakovala bohu všelijaká písmena v těle to mělo přímé následky na přeměnou ta od ty. Dodneska na příklady potřebuju tak jsem to tak to udělám co proto pro operaci jsem třeba je potíž těle nějak s pravou nohou nějaké napít přidal a kdybych se byl nepomohl písmenovým cvičením. Tak bych byl m se toho asi nezbavila byl bych vůbec nechodil a stačilo jsem tady manželka sledoval mám tady svědka stačilo jednoho záření. A ten dal pral přestal velice do dělat ty těžkosti dal podepřeno se situace jenomže zase vás musím upozornit že jsem to nedělá. Tak přímočaře abych si řekl tak tady nám písmenová cvičení nebo než provádíme na božího a ono v nebudu moc opatrně kolik na pravou mnoho mu byly jak to následky nebo vyvolává takové síly. Je moc dát toho použiju abych ve své dostal správnému rození takhle se na to nešel také kdybych na to šel tak to mělo opravy jenom ty následky tyto kterého ale měl to nedospěl mění jiné. Je následky nežádoucím rovně kdybych najednou zvrhl pod ničení které jsem vždycky to duchovně života modlitbu do jsem vždycky jenom pro vyšší úkol najednou na hmotné úkoly tak jsem to zase udělal tím. Se jako m jsou tu operaci jsem říkal mám dispozici tento ale ji toho ne proto abych si polepšil vůdců nebo aby chodil m. Ale abych si dokázali je to v tvé vůli chodit aby svou silou abych přivolal v tom případě ona jít no to není tvoje vůle střed. Je to zabíjet to se může stát protože to umím tak pěkně vyslovovali že mohu okamžitě zabít prostě tato pozorní v sobě nedělo žádnou potíž a o nedostavilo nýbrž okamžitě to za. Co bylo myslím že toto působilo tomu kaly o jsem toto rozhodnutím podle tomu správnému dělal je to asi tak jako ježíš kristus jsem si přitom mysleno že kriste jo se snažím vona. Nad po tomto schopen jako ježíš kristus když třebas toho slepého uzdravit který byl od narození slepý který neměl vyvinutý vůbec takový orgán rozumíte to nebyl člověk který měl normální k. O ve mně zrakový on tam vyvinutý a on ho chtěl vyléčit on se v tomto případě počítal úplně jinak než jindy on vzdálil tak s lesní. On svou ho rozuměli měl na kaši dal mu to na o čili načež ten když se zase neviděl ještě pořád dál a řeknu teď tedy oplátku. Tu vězte že je veliký posilovala on tam šel oplátkou aby dělal proto jsem jenom jesi vám to může o li se toto by slovesa asi nedokázalo ale toto jsem měl na mysli nebo smysl vnitřním této věci synem mysli. Když jsem si tímto musel poplach choval tělo by se to způsobem co dělal ve svém těle se nikdy nedělal víc ne říct není v těle jenom jako nějakou modlitbu jak jsem to dělal jako prost. Lék který mně vždycky vedlo ke spojení s bohem nebo měl vést tedy ke spojení s bohem je tento nikde dělal tak abych jako mně to vzalo tam dovedlo nebo za dva roky nebo za život nebo za několik vtělení a doby vždycky. Dělali tohleto tu chybu se nikdy neudělal jsem to upozorňoval že byste neměli nad tady je toto máte napsali neska to dneska si stalo jste to nevyrve před ten neska to víte tak to dělat na že by to navrhoval ale je opravdu vím. Je kdokoliv se přede mnou to jsem to vám cokoliv na tom dostane tak vždycky takhle na to bezprostředně ten e do to nedovedu to se následky na tom nezáleží ale třeba to takhle přímočaře bez. Ti svatí že například začalo budovat nových vám onen na to vůbec korun jeden voni jako prostředky začal začal dělat víry je protože věděl že ho bohatý o ten o to nikdy nedělal jsem to by se byl to slovo kázal ale mezi chudými sebe. A na to denním ne a tak tam vybudoval a my máme taky spoustu takový chudým vlastnosti u sebe a tam tu byl komu se provést ta dostaneme se do věčnosti. Tady jsem se možná také byla sil těch ne ani my tu mohu zdravou ten dovětek do přáními tu do zdravou za sebou do lidsky by to bylo pochopitelné ale jsem to přál. Ani mýtu nohu dravou nechtě jsem chtěl konal vůli božím ale jestliže toto nějaká zkouška na abych zase protože bude nějaké další li si ty které jsem před nechápal ano. A to se nepodařilo použila nebudu vysvětlil a jestliže hledám ale jak jestliže hledám vel na nebeské se tajemně ten na vůbec měli přes začnu na neměl bych ona na tu mnoho tak pro to. na své myslím že pán ježíš chtěl také jenom aby králoství bojíte přiblížila jeho pro všechny pravá dostal celek tím pádem na kříž. Do do nebe nýbrž napřed na kříž čili tady je to základy pochopení u ježíše dne tady v této nohy je to vždycky tuto oko vám ře nebo to po vás četli to nedokonale. Napodobuje to bych chtěl říct no sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv sv. Sv. Sv sv. Sv sv. Sv sv. Sv sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv.