Karel Makoň: kotouc-D01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Prostě nic jiného nic není za potřeby stav trvat krista a jestliže sem to pod tím všemožně snažím se všechno. Nad dobře tak se nemůže stát zaprvé na to následování rozumíte to je nejsnazší nejsme stačí možnost zapomenut tak jsem začli že zapomenou že jsem ve službách bo. Jo chyba musím vědět že jsme ba v musím nastupovat aspoň tu službu denního života jako službou boží upřímně nastupovat a nemůže mít pán mu tentýž na něho celý nepomyslí nemů. Že mými za protože on dál dál opřít a jsem ho vykonávat to ty na chce prosím vás chtěli e chtěl ten hospodář na těch může není tých aby mysl jiná hospodáře. Když je měli těmi hřích námi hospodařit oni říkal nic neříkají myslete na mně ze protože říkal myslete na stal tak byste vydělali na těch hřivnách aby se dobře hospodařili přibyla budu s vámi účtovat považovat. Každý den za první a poslední sobě že tomu za poslední jestliže ještě která budu pomocí dělat zejtra ještě budu odsloužit neska mohu sloužit ano tohleto myslím. Kdy se měl velikou výhodu zase jsem život že jsem nikdy nepřistupovat žádnému ni jako jako k něčemu po něm ještě něco následovast že se nikdy od svých se. Nás se nespoléhá na to že když to dneska nevykonal co ty stravy koná nikdy ne to tedy to že tento nedostatek by chtěl se nemám co to souvisí mu nevíra o víte opravdu. E kladný to nevíry vona každá každé byla své dobré si ten bylo že jsem věřit protože teď když mu to nevěřím ano ale to své svůj krát že nevěřím i při svýmu dnu ale nevěřím další hodině. nevěřím že si vezmete tak to jsem si co vám tady říkám tomu nevěřím a na tento jsem schopen vám to říkat taky den znovu zdálo znovu dal na roky a západ na vtělení a pořád znovu se to pořád nebude si tak. Budu pořád řikat dál rozumíte no kdybych věřil že tomu uvěříte ani za za říkat jsem to řekli jednou aby vyvy řízeny odešel bych by vás neznal rozumíte a zrovna deset to čili prosím tam. To si myslím že my opravit si myslím že na sebe ježíše krista ježíš kristus přeci to za vás apoštoly přijat učedníky a oni se vzdali svých rodin na to byl důkazy víry a on a to zase svatý on tam píše při prvním. A zraku ani jeli je že je potom zázraku uvěřili v něho jeho služebníci ta mně no jak a pak to když přeci za ním šli po tom jednou uvěřit těch on ty zázraky. Dal také pořád jenom protože jim nevěřil že uvěřili a správněji nevěřil protože to máte nessi jak svatý petr se dušoval říkat že ježíš mu říkal petře miluješ ta ano pane ne. Miluju znovu petře miluješ natolik že roven svýho jsem říkal to celý tento jednou říkal bylo tak jsem byl ještě protože jeho říkal mělo alena tak této jestli jsem to říkal tak já. Říkal tak dobře taky když je tak miluješ udělám vedou svým toho stát který tady po mně zbyde tedy i po bereš ty budeš kárá a tu nikdo nepřemůže žádné pekelné. On si nepřemůže protože tolik miluješ jeho se ale teď jen bůh nemůže protože teď jinde jsem řekl tomu petrovi a než kohout zakokrhá třikrát zapřeš že se tomu bych rovnou čili jak byl přesvědčen ten ježíš život. Jeho ze jak je řečeno to jeho víře ale toho ta ne oklamala a mně o to ne ne silo on ho přesto udělal vedou svět že to co si ji od tak se to padalo. Ale než toto jinak nelidská to co před cíl lidé všichni on to dobře ty mise nebo nesprávně hodnosti pánbůh se usmívá na ti nad těmi našimi přece že jste mi to neumí nemůžeme splnit to vždycky svět nemů. Můžete že lidských sil celý den zůstat zapojení na boha nemůže jestli si to není možný jsem neříkám že jsem vyspělých ale jsem teď před tou operací ty svíce a osum v bojovat tato. No abych ti jeví je vteřin vydržel v tom rozumíte okamžiku by dají tu nějakou rozumu abych vydržel myslet na boha kde je v ti bez nejmenší postranní myšlenky jsem pro to potřeboval ty protože. Vím že měsíce a osum v a vy si myslíte vím že to lepší ale vy si myslí že to vy vidíte který se na pánaboha kdepak vás tato sebe před cenil přeci věřím je to lepší ale přeci jenom tak na tom dobře nejste. Aby ho vydrželi neděli z toho nic abych abyste měli takovou radostnou naději že všech pan ale protože nikdo vás tak nebyl jako bůh kde tak by byla tak nemilujete ale on vás tak miluje. Že i kdybyste to objevili tu jeho lásku tak záležet jako musí být jít z vy pod karate obec se neobjevíte toto vy říkáte tomu láska tak by ta láska vůbec nebyla. On poznání dělat ty boží svého trpělivost ano s námi a vůbec nic jenom napadli je toho petra všechny ty ostatní jako měnit řekli tato netrpělivost tím jidášem ztekat trpělo naž. My nectnost mi jakou s nimi trpěli od to vás nesmí jako přivádět do takového stavu že byste dělali neřesti to ti ale vizte nevím jak si škol víte zná nadlidských stav. A věčnou bytost to není člověk nadlidská aby co to je tato sestra boží na to těžko víte jestliže máte na to vy školy tak musíte přestat být lidmi jedině jsou vidí jsou závislí na na noste. Nectnost své na vpádu pátek dvojí zkrátka potkat nebo jel a vy musíte být před tím se přestat být závislý na páru dvojic svatý jan taky říká že znovuzrozený nehřeší ten se od přítel prostě nad těmito. Oni dvojic a není schopen vůbec věří že si řešit protože chápe vůli boží a jedná tvrzení ne nejedná ze sebe nýbrž této vůle boží aby mu potom řešit na který jen zdá být hříšné. Co děláte také možné to jako se mnohými den za život ježíše krista zdálo že nedělá správně a bude to vtělený bůh na tom nezáleží on to dělá hlavně. Když ježíš kristus řekl abychom ho následovali tak myslel tím především to co tam řekl víme větě že to následování spočívá v tom že vezme člověk každý den svůj kříž jeho po ne. a že to jsem že v tomto co ten sílu to nebudu tady opakovat když velebit to také abych to napřed řekl ale budu mor může musím být krát cílem v dneska protože říct která řekl jenom co dostanu dal. Vším a tam bude vysvětlováno především se to základní jsem cesta pravda život co řekl jsem to nebude tento ta vykládat šel jako sat čit ananda jako jsem to dycky vykládal vám chci ukázat nebo musím ježíše. Aby dělám nějakou byl úplně nabudeš přeci se pak tomu co veliká předtím ne ne to vykladačem vono se ta protože to škoda vykládá o tomto se tak on dostal před tím že si to pravdy nají že obsáhnou platnost a obsah tak mu tak žil mít tak. Veliký tak všeobsáhlý kdyby bytost z tisíc přes tam začli to rozebírat tak nikdy se tomu středu pravdy nedostanete a vždycky byste mnoho duší o byla žila a zrovna se jinou k tu najednou jiný. Vidí protože li každý máme jiný přístup k těm že pět tak vám to dneska jsem a chci to byli při tomto je úplně jiného světla než jak jsem to dosud vykládal a to tak to ježíš kristus řekl třebas především já. Ten se stát to znamená ten bůh neví před našimi zraky tu bešt časovou a bezprostorovou věčnost převedl. Je na něco ráno dějového co co probíhá v času a prostoru přes za jako cesta odněkud dneska tato kam z pozice v tom přetvoření věčné. Dost ti to nemá časově časoprostorové rozměry to je největší zázrak který se vůbec naše cesta a všechna stará misteri potom dosvědčují oni to věděli vite taky se snažit tu transpozici udělena. Někdo nebo ta dokonale mi hrát když když rozdíly v tom všecko bylo toto jež jenom že to byla moje dokonale rozvedeno na tak tato transpozice jen spočívá v tom že tu věčnost která. Jednak pro ztišit temná že vám tím do jednotlivých pro ukazuji jaké kroky je třeba udělat začátku je na konci aby člověk byl schopen následovat čili že řeknu jsem přestat tak jsem ten koho nenastal se. Ten bůh kterého nenásledovat když od se nemůžete následovat ten jít na věčnost je z věčnosti nesestupuje pořád je na věčnosti že jako nastat odkud kdo začít nevíme kdežto u toho krista víme. Nestačí jenom na nebude by vás to protože tam budu tomu co dost podrobně když tam se to musí činit jako kroky které se mají dělat ve skutečnosti stálém je to bešt časová a. Z pro strava pravda to si musíte být pořád na vědomí znamená i ta cesta je bezčasová mysli časové krůčky prostorové krůčky ale kdy vlastně bez skutky nepotřebujete. někam kráčet protože e ve ti děláte nám to byl ten bůh pláčeme váma aby se ve vás zrodil ne nemůžete nikam zdáními jak vám pořád radí že tam musím tato obrátila dostanu do protože tyto ale má. Proto musím tak opatrně na se přitom nalhával že tomu byla bohu za ni musíme mít pravdu říkat úplně opak že musíte způsoby jenom pomoc přijít za vámi a to je ta celá cesta když se pro něho musíme při pravé. Ona připravovat cestu páně když ta taktně jako ten svatý jan připravoval tu cestu toho ježíše a vědí že při připravoval to působení apoštolů a tak dále a naše pořád dál. Tak to znamená když řeka jsem cest tak tak jsem bůh který nejenom jste vtělil do cesty znamená tělo vámi předvedl ale jsem také z dělám která. U každého tak není ku cesty existuje a kdyby mít toto takových odpuštění pak kopl lépe tak toto nás přede jde přes přitom fázi tak získáte odtamtud síly neboť je přestat to znamená. Nějaké nese jsou tady dání je této jsem přestal ano e podle teď může pořídit to víme že není jenom proto praktické statek jsem tomu jsem se čit jako nějakou techniku nýbrž to řízení spočívá. Opravdovém vedení opraven podávání ruky z jeho strany opraven posilování jo opraven milosti vtom smyslu ta a ta nejcennější stránka cesty že on vám na každém kroku. Tady prostě uděláte dávám bylo dalšímu kroku když tam tím hospodaříte jenom musíte pořád zachovává tu situaci správného podařit jak konec ze svým a ta situace tím dále těžší protože. Konečně máte jenom to co ostatní lidé tak teno tak se od pána boha ve se všichni odejdou to tady zanechají ale teď na ten svět dostává něco co máte v jako navěky chtělo dál tak to čemu opravdu vaše předpisy myslíte rozum na věčnosti to je. My jsme si kolik kolikrát říkali že to všechno co nabijete ještě navíc na cestě se musí že znovu jak ta bylo krásně řečeno ten ježíš musel o těch apoštolů odejít ne že oni museli ztratit tu víru kterou měli za to krás stále samo jsi. Dali to ještě nebudou pořád je dělá měrou úst a než nešlo to musel ztratit a když ten svatý mír ztratil jedí i z nich asi a pocit ze pod tím křížem tak z toho jiným očekával než ta se musí. Je jeho mistr bez mocně umřel na tom kříži to byla tady větší moc a sláva a jak mu řekl hle matka tvá a řekl marii let tím kvůli znamená v. Řád jeho předělat těm ostatním taky svého vzal taky se tedy distancoval čili když ti apoštolem představují naše ctnostně nectnosti naší víru vane víru naše slabost přednosti tak on po stupni. nás vystaví nebo nám nemožní těchto věcí užívat jako svých i že si vzal třebas zahrady je třeba vždycky ty tři e naději že se tam s tím budou modlitby do postí jeho boží ukázala se. Že se to nestane že oni usnuly kdykoliv neměli modlit a vítězstvím byla ta může na konečně nechal že nakonec nechat ta je ještě to si jsou výtečného my sebe s ním byl nedostal do toho kříže vás. Byla to jasný toho jej dáš že do jidáše myslet kdo nedostane ani bez si ostatními se na ten kříž dostat a přesto ale museli nakonec dopustit a kdyby ho neopustit tak se na kříž nedostal ano. Protože možná že by to byl ten petr který zase že nebyl chráněn před těmi několika vojáky těžšího tam při zatknout a von mu to nedovolil a říkal mu za by ten meč mečem zachází než a tak. Je ta cesta ta zázračná transpozice nesmrtelného nekonečného věčného bezčasového na časové těmi v tomto časem můžeme a pomocí tohoto času a pomocí tohoto života toho pomíjivé. Jeho každého ne to všedního může dostat tomu nepř jediným věčnému že my musíme když cestu správně pochopíme chystali sledujeme posvětit každý okamžik posvětit jídlo paní bytí všecko nakonec posvětit. To silo boží a v tom tomu sílu to to nenajdete jenom tím že se vyprázdníte a rad předtím všem aby strana šli za ním jdete tu sílu v sobě na letech jsem byl prosila jeho ovšem protože jde na při tak se i je co si budete muset vzdát. Žádné zázraky které mezitím budete jak tomu nebo na ta cesta další je tam pravda to znamená jsem taky bohem který jsem nechtěl jsem tak absolutní pravdě. Jsem zároveň víte kterou říkají na lež jako máme my nedal není tím bohem který nikdy nesestupuje e do toho našeho vědomí v tom smyslem si to představujete že by vám něco naše stával napoví dával ne. Ale za to že když mu tam ten pilát řekl přitom odsuzování stát čeho a co je pravda tak je to jediná otázka na to ježíš nikdy odpověděl a nikomu je odpoví zná protože pravda. Nevyslovitelné čili jsem taky ta nevyslovitelná na kterou nemůžete poznat jiným způsobem než si stanete vědomě nesmrtelný bytostní a pak tu pravdu poznáváte jako takovou ale ne pro vstupovala na částečky nebo. Jako takovou a budete zní potom moci navěky víc být živi čili když jsem obojí stránka jsem bůh který se jinak pravici znamená činí bůh který všechno rosu podává do malinkých časoprostorových část. Člověk který způsobuje váš váš život váš život se na této planetě vůbec vaši schopnost ke jít ani také pravda se která způsobuje nakonec poznání do něhož dorůstáte tím že z toho mít chceme. Tady zase vlivem cesty kterou ukazuje se dostáváte částečky do svého vědomí že vaše síla uvědomovací na druhá stránka a třetí stránka je jsem život život je. Sklon první toho bezčasového pravdy a cesty celý život je a to je zajímavé a který mává poučka ježíše krista celý život není jenom ten život ve věčnosti. Ten život toho vesmíru to je také život v tom smyslu že to není správného se také skutečnost podobá toto smrti jak říkají kristus se vedle toho života věčného ale je to je to něco není to jak se říká v indii ano. Tady udělal určitou nápravu ježíš kristus přes ty názory starověký je to skutečnost a on z skutečnosti žije znamená on je celý život jakýmkoliv jako které znám protože ho zase nesetkáte. To je pořád on nic co je živém že není život bez něho jak se správně mým tvrdí bez začátku jenom něco jana nic nebylo učiněno než skrze že to slovo nic není. Ste než co on stvořil tak hře veliké zkratce řečeno že ježíš kristus se přinesl nebo s tím svým působením chtěl způsobit hada modlit. Vzestup člověka aby tu svou cestu chápala jako cestu v času do bezčasovosti ale také o cestu než časovosti do čas aby viděl člověk to vzájemné prolínání toho věčného. Života do cesty a cestu toho věčného života a naprosto tuto ale ta pravda která to všechno vede ano tak asi ve zkratce. Kdyby tady mám nás e takovou myšlenku pomoci než mládeže by měla taky jiné názory než aby se může jenom sama sebe tím dřevu které nejsou zrovna vás. na nás dalším e první jsem se trpět bych musíme svým při jako v to za mnou teprve se nedá moc měnit tohoto důvodu že ten e sociální. My se k tomu vědecky psychologii říká velice pro tvé pokračuje kupředu abych vám to řekl zase obrazem když těle naše pravá aby česky dávali svou cenu. Tak ona mohla po nich dědit nejenom jejich způsob myšlení ale i přeli výbavu možná co jim při jím stali doví bavit to všechno jako zůstalo po celý její život neměnné ale. Dejme tomu moje maminka když sebe dávala potom žila dávno do toho do víra tak se tak prut přeměnili poměry ve světě že mění že jejíma my. Nitka považovala to co dělá včera ten nesprávné tady jsem viděl jak se rozchází ty vědě nerad se totiž tohleten její život dané hospoda. A my na příst e že například vydáváme něco plní dělat co ona by nikdy peníze nevydá ne nebo protože záliby které ona by nikdy neměla že ta hnán ve měla opravdu slíbit. Žádné neřestem nebo špatné nemůže stromem a babička je ustavičně se vyčítat že ona prostě nebyla říká na ten neměl mít tolik let devatenáct svýho století nebyly pro při věci. Na tom tomu připraveny pro třídu její a ani ještě ani za k nikam v v v i v v ne nic patřit totéž katolický oni považovali to za správné a když potom jsem začal. S tím svým co jsou mystikou to byl bohy na střeše protože teprv uvědomil jak nejenom babička a ještě zaživa tři roky jsem vešel proti tak ještě za žádat při plném vědomí. Ale i moje maminka se proti tomu postavit protože tam voni nikdy životě nepotřebovali taky stát ne nedáte než čím dál tím prvně nikdy se potřeby proti které mi nemůže vůbec oh. Jste pochopit to je dáno nic čím se prostředím ve kterým voni žije žete prut se středním tříd prostě nám může být jenom u těch pro stav že tahleta doba prut přes spěje k něčemu. Jsem to bude velice prospěšné celku moc na co mohla pří jste na vim třebas i celá jen nerad na to pohoří vésti co musíte smířit ale předepsal o velkém k velkému proč by mu bez to ještě víte dělám. Jsem vězte ale mohl toto jste pro toho výsledku nám prosilo pozorování co to bude kdo totiž rovnou své se při chyb ska práce chystá byla teď kterou před technickou vám. Vědecká že a to ale možná že před děláním jaké ale to bude psychická které musí dojít jednak tomu svým nesměl dostavil k tomu ta pravdu a samá. To způsobí a milá než a nová napřed tomu velice jak bych to spěje daleko rychleji než ty věci a řeknu jak tomu rozumím nebyl protože když to vysvětlit ale ví. Ona se mi to podaří jestli je potom ještě z jiné strany vám znovu opakovat protože kdyby velice vážná pravým dovede přestali proto krista že mysl není díváme velice všem jedním se na to děláme žádnými dílem protože víme pravíme když umím a musíme si ho. Jsem jsou horší než my si to takhle nemyslím protože my to mohl by přišel na nesouhlasí v tom co myslím nebo aspoň z větší části že ano tak on to přijímají možná jako pravdu dalek toho nem pro svůj protože ještě horší tak. Že se s tím krátkém jako byste moc kluby ale prosto on nám nad mi mým budu ne protože on musí není k něčemu k čemu jsme dospěli tak prospět čelit ano. Že to byste začne mít takové protože lásky na život v nitra začíná mít že si je nikdo nebude moci svými osobními prostředky opatřit i kdyby krade tak silného patří. Čili co jste tady chystá konec vlastní kříž dovedete si představit to komu mus pomyslit to dobře ale tam se hravé na to děním kterého před vtěluje když napřed před tím můj. vám protože to jenom takle takové z proč dosti pokročilé on není to prostě to třebas to tady pravé lidské nebo anada astrály nový dělám tam vidí rovnou mírou na vlastnictví. Oni než vtělí i ty vět jiný které životu potřebují nebo tu společnost podle životem proti potřebu on že že by si není nikde střádají že bije mně by to jsem nebylo moravě. Že by to bylo pásce tak oni se smí že jisti že si pro věci čím dát tím se prom zajímat tomu za neboť ty se li to tak tedy to pomalinku na začínání činna do žel ji svědka pro nají mají i milovníky atak. Ale to při skoku žil je s tím všechno toto ještě špatná věc co anebo byla musela tak na to co je přechodná přechod nádoba protože oni se že takhle daleko pro bude namáhat že tomu něco tak je to za do toho domu to nepodařilo ani v činně. Ve svém tomu to podařilo u nás totomu pro na velice za zemi než trošičku zase ještě dál než pravdám třebas šel jsem jednou není v ještě pokročilejší svět no a tak. Ale teď jsem to na člověk který nebude moci e všechno mít sem to ta za čas prvního vyžaduje aby měl si to bude muset čeho vás on. Od na přívlastky to je to co ježíš kristus učil nevlastnit kdybyste sebe míním vlastnění než jsme my hodni on to vyjádřil tímto způsobem byli někdo. Byla nad víc přebrat anebo matku nebo manželku nebo k kokr je příbuzného zkrátka není hoden a na přednesu meč mezi vložení velíme svý tyto sourozence na mezi příbuzné že ano. Že přes mír ale meč to všechno je někdo zase to křesťanstvím todleto tam to někdo začlo nesmím smysl že to že to neni zákonité které zákonité nesmíme si žeže této špatného bude ten špatné nás taky mnoho padne na levici nad opravit si. Nad nesmíme hledět které mu jedné v podstatě tady bude veliký vůbec největší odpad lidský je ve dvacátém století toleto to pád se za jeho ale řádoví to je veliký odpad to si musíme při před. Vší kafky mělo zahynout při této ale chystám se obrovský přestat jestliže člověk přestane vlastnit tak se stane svobodným člověkem nakonec bude mít všechno a nebude pro něho. A on bude jednat jako dítě které si hraje hlad pravou a jakmile ji opustí zapomene na nitrem zapomeň to ale ona i oni nemá ona bude od tuhle konce jím ví. Nemůže on není trpím vinu na vývoje od stane to co bude nožem nastalého by do společenské hry ta hra ho zbaví sebe vlastnění že ti američan by mně říkají my jsme než čas. To je přechodný stav těmi v sobě vůbec nemůžeme patřit když to je americké společnosti nemůžeme patřit sobě večer přijdeme domu mu pro proti všem kdo mně tady se v jiné a musíme do společnosti bychom do společnosti nešli. Tak se budou ptát proč tam nejsme kam chodíme do které jiné společnosti proč tím pravý dáváme a my jsme našem povolání nemožný nebudem postup na svém povolání na ho prožíval. Doví čeho jaké máme styky začnete třebaže tam kteří žeže vedou jejím životem ne my se můžeme dovolit oni nejsou vůbec toho li mi přestávají být to projít víte to je důležité tento velice nepříjemné. To jsou být postoj mi tam třicet pět let ne to velice nepřinesli na to nezvyklý ještě li plavat znamená evropa ale evropa spěje do ještě konsumní že nebudeme opravdu svojí vlivem se ta jeho čl. Věk zády dovídají těch nemáte své věci neboť pánbůh od vás chce abyste nevlastnili vymýtit jenom protože nejsou moje je že je to že to při svěřena od boha ne. A to mu tato spěje i když není tyto takhle definováno k tomuto spěje že všichni budeme jeden druhému takové hřivny kteří si že budeme cítit daleko více tu spojitosti toho. Je nebem příbuzní a cizí k tomu vás pořád vychovávat co vážil mocí třeba více příbuzenské svazky než ty cizích co by mělo být jedno a k tomu nakonec musíte dospět stoje. To je velice ovšem ne v tom smyslu jedno že byste se mistra pro všechny máte určité povinnosti od boha dané vůči svým lidem takzvaným svým ale tím přes být vaši povinnosti máte ti co jenom. Definování je definovali tím vším řídkými starý to jsou povinnosti sinaj činit nic tak aby seděli co máte dělat jeho nese je to byla něco máte vlastnit než kristus byl pro lásku k bližnímu ale byl pro lásku k bližnímu příbuzným mu. Toho radil nedá vidět jo dostalo je matka kdo jsou bratři víte tak jako na ti budu svém za že vědu nenávidět zasvěcovat svět ale že nechtěl proto ještě náš lásku a k tomu spěje dnešní. Dál než k neproste pravé si rád krátce vyšší forma lásky než ta naše opičí mateřská vlastnická vlastnická láska se něco tu po přežitkem za dob ježíšovi nepatřil své matce nepatřit tím. Si nepatřil svému nával plakal sycena ti ten jenom zralém ho neposlechl to byl ještě pořád člověk ve ale zdá se to pochopte že že i když neposlechne že se nemůže stát že si může zaplakat ale té. Pak s tím co může udělat ani ježíš nese prasil které jeruzalém stačil oprava zaplakat tyto roven pane padne jich kůra čili nedívej se na to takhle pesimisticky. To víte život je věčný ten vývoj lid stát ten teďka zpět podle názoru indů bylo vrcholné doby káli na znamená do vrcholné doby jsem v této době temná jsou to je jako charakteristická dvěma takovými prvky. Jednak že nikdo nevěří nikdo ten věčně velebil bohu ale ten této temno vidí že za vraždí a ta ale na druhé straně cesta proč. Toho kdo chce jít je tak snadná není nikdy značně bych že tak usnadněn na co nám ježíš kristus řekl časy tu jeho roku tady dostat stáváme se nikdy netušil dříve když se věc ježíše krista ještě zavrhoval to napraví. Jsem říkal to všechno temné nesrozumitelné jsem měl ten názor kdy jde pak je proč se vůbec zrodil ten ježíš kristus si ty avatar je předním na ti indové řekli daleko mi to patě pět i krásně srozumitelně a on to takle a teďka dění že. Něco jiného že on je proto že mluvil v podobenstvích totiž my musíme se naučit analogickému myšlení totiž že to takhle e mysl musela při něco co seděl matematici jsem tady byl vykládal. Matematice máte třebas v ale člověk a tu sbe dozrával k i na druhou vás tohleto vidíte všechny odešli na druhou a také to se všemi do léčky vždycky n na ten zračit můžete naposled protože do řešení protože když poznáte že na ten protože to jde. Tak se tomu jste analogicky řešit něco jiného přes tohleto apud byla domu řešit z čili vy i předal na třetí prost čtyři a které do závorky na druhou ale pro podle byl tu pátku veden. Čili když to známy když tu přivolat jednak nevzal jsem ano nebo řádovou to tří to spíše žádat od tří tak ho ano vždycky to je ta čit svůj vlastní život protože vypadá upneme si. Když musím mohu ve svém životě poznat aha a kladu na pracem za ne proto byla tato rozroste a se klidně proto dařit a na lidský způsob myšlení a tomu vás účinný tak to na tam široko právem živé. Následování krista protože když on říkal následujte ne tak to neznamená vite z by mně toto ještě takhle řekne kdybyste takle do prodělali toto ještě pěstovat ukřižovat daný to ne přeci to měla nese ta nechce než napodobovat op. Dob v něm je zda ne napřed milovat bližní jako on je milovat protože co s tím čemu on směřoval kdy když budu milovat bližního ještě nevím že všechno je vládnout spojitost. Tak vlastně miluju boha a tím vlastně miluju toho koho nedokážu ještě milovat to tam budu a ještě ani nevěděla miluju a to mně náručí se k bohu čili milováním bližního milosti ten bod. najednou tu lásku bohu mám tady jako žil spadla nebe toto naučila bližní jsem se naučil dále noha věd jsem se muselo při vyprazdňovat od sama sebe nevlastnit sebe protože když si milovat jakoby na tu za pro je na sebe. Když on se na chce jako vrchol krásy nemohla by měl tak jako sebe ne být tak jako sebe toto jako muž protože co situace by byla konám bych nač si byl na sebe že budoval snažší než toho bližního dost ano. A tohleto když dokážu tak zase člověk vrcholně vyprázdnil od sama sebe a tím sobě e dělám místo pro pána boha a a toto vždycky ani bych přemýšlel jak se to může stát. S tím nikdo z nás neví jak se to může straka nad toto nezáleží na tom panna marie když je svolila aby musíme takhle provádt aby se z zrodil ježíš kristus tak nevěděla jak to může stát která může nepoznal jak to může stát nevadí. I přestal zrodila kdo z vás proste matky prosila viděli jak se tomu žes táže se vás narodí to dítě vždyť je to oni vaše umění umění řečeno mít a který vždycky přírody ne. Vizte nalil tomu podnět a při na to dělala všechno to je úžasný bylo nejlepším přemýšlení by si to dokázali ano a to tak nedokážete ze sebe vody boha to je to letech to vrcholně bylo o tom nepřemýšlejte jak se tomu že ta. Kdyby se co vám tady radím na tom radím ježíš si to tedy tak se snažím vysvětlit co vlívat ježíš kristus a bude také každá nebe totiž komplexní záležitost to znamená záležitost celého života po všech stránkách spolu. Tady život je na totiž přeloženo do češtiny jeho tadyto jeho o kterém mluvil kristus tato přežívá na jeho jog německy ve všech indoevropských věřících totéž pořád tentýž. Pojem čili to na sebe člověk musí když ho ne nějak toho kdo by si nýbrž jeho a když na sebe to jeho nebude vůle tak to nemůže obranu třebas láká pozice anebo pro takového ale zaručeně na jeho du jako a jestliže nebyli ho takto. V vždycky je asi ovšem základních kterým si prut každej nebe takže aspoň tři aby se to zkrátil jo pátral určitá životosprávu proč i když způsob myšlení a určitý způsob duchovních cvičení. A v pokud se to rovnal tak na jako třebas had hrát projevovat přípravná tak jak mi tady dobro bylo známe přípravná dala ostatní kdo by byl těch kdo pět těch hlavních tradici při šedesát a e tahleta i dobrá dělá. A tu svou k svět aby připravila člověka hlavně pra čelila budou aby ho odnaučila cítit svoje tělo a ztotožňovat se s ním tak že on a kromě toho napřed to pravého organismus sem který třebas. Mně to nějak přítele ale v žádném případě to nejsou nějaké cviky nebo nějaký dech když jdeš jedno z v v tu si u těch ost vůli o které jsem tady mluvil životem nejmenoval který tam hraje. Do konali ovšem když tím dech jsem právě tady kterou byste veliké potíže že ten deště vy mně že jen na indické promluvili kde počasí daleko mým když ježíš nás pochopitelně a tady že když se člověk praktikuje v tom rozsahu jak tam v tom vy. Vy se taková stroze mu klid ty případy taky známe a hlavně když to praktikuje nepravidelně tento se musí vstup k milovat nějakým způsobem a indové to stupňují když je to přípravná nebyla. Stupňují k u prvému zastavení dechu aniž by měli potřebu dýchat tak tak to vypadat duchovní bez těmi který řečení tak to je to pravdu tady říkam něco z toho je že si náhodou poslech lidé prosila prosím se povídání tamto začli čte si. Tak tam dovolila jsme se nehodou nikdy nikdo neposlouchal e v televizi do bylo a tam mluvil profesor první ta zdeněk by nitra z prahy a to si tím zabývám neprosil jedna mi našich. Když odborníků úloze a ten právě vězte smíme tomu byl mně říkal tady děláme v evropě znát hlavně přesto jsem tu chybu že projevil zajel budu v vysvětli což není dobra může to způsobit to byla novým to zkus by taky. Li že pro tíže a protože může dal velení nic potřel dohledem odborníka kterýma zkušenost celo dobrou jakmile nemá zkušenost čelo proč se všemi těmi e všech všechny všemi přívlastky doby. Která znamená jeho let tak vybrat nebyl nebezpečí že bible ne tak to byl svědky které mohl uškodit také než mluvím byli nepovažovali dobu kdyby někdo dělal nějaké pozice tento neprošel to e. A kdyby to byla jenom kvůli uzdravením tak by tak proto pravému to jiný nám to význam jsem vystavil se především pocitu tělesnosti za vyšším nějakým dalším účelem ano. No a toho pocitu těle prostě prosba mile absolutně to správně provádím některé ty pozici další vám v zkušenost brzy cíle prost dobro která když jsem měl mládím že je také zda byla úplně pro ty pro těleso. Ti úžasného osvobození nebo byl jsem takového osvobození že tuto pravdu v rohu vím že ano to je protože teprve že to dobro bytosti ale musím taky při vůle že jsem dal předtím to. Jiným způsobem než kterou pravicí taženo své tento udělal jenom jednal pokud jsem tam jsem to nikdy neopakoval být e nechal jsem to v těch pěti základnu kdo k jenom jedna vyžaduje víru a které pak ji dobra. Cesta lásky protože ostatní může základního kdyby že boží aby člověk nevěřil věčná na joga karmajoga která čaj dokázat pátá je hacer za hathajoga zrovna. Pro karmajoga nebo žena jogám nemohla přirovnat vyžadují nevíru e člověk který přichází řídil sice si musí se napřed zbavit a zase na opatřil taky ruka vyžaduje víru. Ovšem i tam lásky a tak která by nebyl vírou i na kterou se požaduje aby člověk se zbavil viděli kterou a za vstoupili vírou zcela novou kterou jim tomu člověku. Kterou o které poručí do člověka ten kdo prom ten vůdce protože jestliže pro víra která nevedla k tomu vědomému spojení s věčností nebo s bohem jak se věří pak budete tak to není správná víme dále že to on v. Byl mu víra která nemá význam pro jogu jen na totiž je spojovací cesta že jak se nestřelil vědomě spojuje když je to věřící s bohem protože to vlití tak se svou věčnou podstatou a nemusí přitom najdu věřit přít ještě jinom dvě bylo dát. Protože on přesvědčit a právě had je ka vede k tomu když to nebyl připraven na totiž nemusíte viděl učit na nedá můžeme z toho protože může přesvědčit o tom že existuje jako nesmrtelná bytost naprosto svobodna ale na vyslán na č. Janu a věřím že si může přesvědčit protože když se zbavit pocitu tělesnosti a existuje vědomí takže za do že čí že není závislý na to že není tělem a potom se může kdo si o tom dalším postupně tomu proto místě jde. Ale podívejte se stal on vest protože tyto věci kde vzniká on vniká v krku to nikam krku a za konče ten zvuk tady to znamená v napodobení tomu. Vší síly že jste někde v nitru že vzniká někdo vjemy proč začal samozřejmě se říká to stvoření a vynáší se na po vrah těm tu pán své já. Brzdí tím to znamená vytvoří se hotová přetvoří se dotovanou ano že to e obešel on se beztvarou prostěji do tvaru ano a právě protože to je. Přestože že to fakticky tohleten ten život tam člověk neví tak to tenhleten účinek protože to působí to cítí nebylo cítí že něco viděl z nitra tak do působí na jeho jsem řek bych si. Ten jsi duch jsem měl jsem opravdu takovou podstatu a to znamená znaky žijeme síly v člověku které stojí v základě jeho bytosti které vytvářejí jeho existenci mnoha. Boku rok existenci se takže ut citlivého člověka aby mohl ona tato slabika povstanou vás svýho existencí to znamená aby doslova vědomí třeba takže my například se cítíme mými protože. Hadí síla existuje nebo spí nebo leží nebude prože na muladhaře to znamená poslední na tom svou a jestliže vesmírová síla individualizovaná přecházím na hranou vnímáme tenhleten svět. Kdyby ta individualita vás chtěla na byla víme od rosu tak bychom vnímali zcela jiným světem se by se nám ztratil třebas v okamžiku bych usínat tak se převádí se radí síla z jemu nad hari dospět svadhistany to byla víra se mu. A nestarat pokud správně v spíte a proto děláte svadhistana a tím večer ten vnímat jiný svět toto samozřejmě vaše dojmy toto co tam mají mu správnou vniknout ale vy si tam toto větev nějakým člověkem o kterém jsi. Si kdežto taky bych by to není naše tělo ale kdyby vás tam případy nebo co dělali to jedno tak při tady byl to byly který mu to vládne a provedete v těle o kterém si myslíte že se tam byly astrální tělo nebo tělo. Čih přestat mentální tělo jiné to může mít ale ještě při petra astrální těla kterou jsem to co proč budete tohle vidět že nemáme v jedno tělo tam nejvíc a že se může protože narůst bych úrovních to různými svými chtěli jít. Tak tohleto způsobuje že například když jeden třebas říkám to on tak se mně může přesunout hadí svírá z toho z muladhary do vyšší život centra a. A na přestali být tím že cítím narození protože když to záhadných síla e tak šel do mrazení je vždycky cítit jenom když to nepořádně tak kam tu kladla těmi horko a. Kam vážil pro toto tím bylo živá takže tohleto jenom takové řek bych tu protože i domu a pingala voni indové říkají znamená sem začato probírat tak jsem se nemůže pro pro snad páteří mít bych chtěla tak musí e jak si. Li se spokojiti postranními kanálky v a jimi stoupá a ale stoupá tím způsobil mrazení i přece bylo by s ním dostavila tak dále protože to jejímu bych neri bujení způsob stoupání e který právě indové dovedou zregulovat my o. Všem nikoliv za to co zase jiné praktiky deset proč jsou rovnat bylo prosím že otevírají aby to radí jsem nemusela tu těmi dvěma konal tím pže aby mohla tím hlavu nad tím způsobil dala z vůle je ve vědomí protože jinde on k němu vůle vědomím. Aby člověk uvědomování jasně že nesmrtelnou bytosti třebas jeden z těch může dokud tolik tom ranec a že proto naší do uvědomíte tak vlastně svobodu bytosti neboť budu závislý na tomto těle nebojí se smrti to vší své. Věci jinak než byl ve miska to musel lidského nebo pomíjejícího života na protože on tvůrčí slabika se tak co tady ranec pro tu pět čili znovu se navozuje tvořením které dávno ve. Nikdo proběhla a které proběhlo i ve mně v každém z nás teď se nového co to znamená být toto přítel ten vesmír v sobě napřed tváří te totiž abyste tomu rozuměl to za chvilkou proto vykládat se mi v tom ví. Oni ve vesmíru nejsme na konci vývojové řady my jsme takhle veprostřed a proto je možné dotvářet tu řadu to je taková nějaká posloupnost ve které vy můžete pokračovat ale nad objevena a může se. To dopovědět třebas máte proto od ještě nešel postu tak pochopí může pro sebe jste dvanáct čtrnáct ne a tohleto do po vězení to on způsobuje je třeba daleko protože to neumíte by ztráta nemáte k tomu vyprávěla vstřebává. Jako mají jít že máte tou patřičnou pozici a nemáte tomu ostatní dispozici ostatní život který máte od pravým za když tam na správně dělat na takové potom to působit samosebou jenom tak byl trošičku ale přesto je vidět že. Dotváří člověka mým to napřed jeho povahu aspoň při ním vším jako o každé písmenové cvičení k tomu říkal není povahu u napřed bylo absolutně trvale jsem byl člověk který se rozčiloval netrpělivý. Jím nedůtklivý nad a my není za takle neznáte sebe ještě takhle na a za pravdu je byla rok to takhle dopadlo protože jsem mám stran říkal no. Tak podívejte se dnešní přednášku bych chtěl vám ve ukázat vlastně jakým způsobem se následovat ježíš kristus jakými prostředky jak. A co je to vlastně celé to následování krista protože ona by se mohlo stát že jste protože vy byste nakonec ztratili ten celkový dojem o tom správným ztratili protože toho ducha toho z bych svou který mě. Pro ten spis veden pro ty detail byste neviděli celek třeba dneska uvést do toho celku zkrátka vycházení z tohoto že všechno co tady vidíme že ani krok nem že to. Jeho začátek že to vzniklo z nekonečna nebo z boha jak chcete z tvůrce a že se za to mi do toho nekonečna do toho tu jsem se musí vrátit nakonec či věděli jaký jak to řekl krásy. Kristus od boha jdu a k bohu se vracím a apoš kterou vám řekl by mně neska sice nemůžete následovat z důvodu které si postupně vysvětlíme ale jsem tady kvůli tomu. Bych odstraňuje překážky pro které mně neska nemusel nastolovat a v pravý čas dospějete do určité vývojové mi tak mně budete následovat to jim slíbil a že vám tady pro řád on jimi účel. Než proto abyste byli jedno z otce mým jako jedno s ním čili to jest smysl toho jedna cení že opravdu ježíš kristus dojem že byl pro to aby člověk neztenčené mu že. Zrovna jako on se spolu s tímhletím ježíšem kristem mi protože proto svatému pavlu který byl kriticky založeným člověkem že pořád neviděl na konci cesty toho co je správné protože jakmile by. Že někdo viděl na konci cesty tak by to znamenalo že nemůže jít dál vám to je pro každého i pro umělce pro všechny lidi činné velice těžká situace prosím sám sobě pro. Váží mnohým neboť budeš spokojen se stavem které tak ten propadá jak se říká symbolicky jako jsem si říkal o tom tvar pravili jsem ten mefistofeles vel který e. Čili chtěl vzít do básnicky řečeno proč vám dám do pekla neměl na něj pravou řídíme než ten kdo tam napsáno byl ta nebo že se to dobře tomu než ten tam z toho byl vám neřekl pro tu chvíli jsi krást stranu že. To byl zalíbilo jsem byl do protože to co dalo kdybych si pro něj přidám říkal tohleto řekneš budeš takhle spokojen s tím co co dobyl on pořád to spokojen nebyl tak měl pořád možnost čerpat z toho. Tomu zenu byl stav slíbil a když potom konečně zachvěl nešel svému zalíbila dávek si okamžitě prvého přichází tu a naštěstí jel dal přichází a udělá mistrovou byl ho protože říká kdo se pořád. Snažil toho byl máme právo spasit on se pořád snažil vona byla ta chvíle která ho potkal se mu zalíbilo v tak dlouho trvat nebude jenom chvilinku pro kterou to dobro spokojen protože pořád zažil rozroste pro snažim dál. Opravdu není možno vstoupit do nebude bude pokojem to nemůže vstoupit do nebe tomu svými že nespokojen který pořád touží dál jsem nepoznal že to jsem to hodně v tomto oboru ani jedno svatého vejde sebou spokojen. A to nebyla pokora prosím to bylo vrcholné poznání že nevíme proč zase prodá těle a ve samosebou ve pochopitelné a takhle je to ježíš kristus ukazoval na celé cestě. Teď se vrátím k samotné cestě především musíme bude odkud kam o věčnosti o tom celého nebavil protože to by trvalo samo jedno odpoledne ale musíme je. Odkud tu na to na to odkud musel nad to v tom smyslu že to z této své li o tu zatím jsme na tomto vývojovém stádu stojíme zde na této zemi a potud máme víte východisko zná je velice do. Ita záleží a musím vám jsem to všechno napsal hlavně proto abyste znali východisko abyste věděli kde právě ste aby se tam poznali na nějakém tom stupni a ale aby. Dověděli že každé východní byl každý vstupem o kterém který něj jak vypadá a kde vlastně jste ještě provádět on musí tu by byli jste želím je trojí jakékoliv místo je to v pekle. Pro nebo někde jinde nebo očistci je to neproste životě nebo nebo prstem že to je dycky místo ze kterého se dát vždycky to jsem chtěl vám tam vštípit do známy protože prosím žeže to vaše může to je nevhod. Ne že musí ještě na sobě opravy to nebo ono a teprve potom jít tak se na velkém omylu nikdo z vás kdo takle myslí nikdy nebude následovat krista a nikdy se nikam nedostane. Den e kdo chce jít za ním ten musí z toho místa kde jediní proto ježíš kristus ukazoval že ten kdo chtěl ještě někoho pohřbít. Nebyl oprávněn se stávat jeho žákem on říkal nechať mrtví pochovávají mrtvé a vy od za mnou když nechtěl nebyl v jeho žákem tady takové zásadu věci jako pochovávat mrtvé děláno tu nedo. Volil když je rozhodl někdo ve tu za nimi tak musel všeho nechat a jít za ním tělem byli jeho učedníci kteří nechali své rodiny bez konat protože třeba zemrou které ti lidé protože oni byli živitele li od to. Je kteří opustil vjemy čili a co se potom stalo dalo protože celé ty rodiny následovali že krista chodili za ním ježíš před ním proti tomu neměl protože jemu nejde o to opustit vyvy chci prvém má. A ono je bude od toho opustit všechno duševně to je víc pro svatá terezie říká že těch klášteřích které ona založeno je založena padesát před. Většina těch že věk že je v takovém stádiu nebo byla takovém stádiu že ji se nebylo ve světě a jejich tělo bylo v tom klášteře takže neměli vůbec nějakou naději na úspěch na cestě kdežto. Tyto apoštolem se dobrovolně vzdali svých rodin ježíš kristus za to nechávat rodinu chodit dost nebo se narodím co zevnímu jednat podle tradice jednak první který zázrak na záznamu tam prostě jenom prvních když vy si ho byl velký dát to byla to byl před. Čím rodiny dokonce vlastně matka ježíšova chodila s ním nic proti tomu neměl říkali to co dobrou nebo tak něják nechali o něco dobrou a jelikož tomu takhle bylo tak musíme říct že. Kristus nerušil svazky které tady jsou jenom nás tří byl svobodní ji svobodné mi uprostřed těchto svátku tím že jsme vnitřně duchovně svou duší na následovali a patřili jemu. A teď je že bych se dostal další věci tak že totiž on nebyl pro to tedy aby se opouštěla třebas činnost jako taková tohleto se nedovíme. přímo z toho co dělali apoštolové potom když světa co by jako učedník těle dovídáme že z celého jeho života největší že totiž jestliže považujeme celý život jak on vložil za ukázt. Jak to máme dělat mi takzvané nás tam době jsem řekl co to je tak pak se můžeme dávat poučit o tom od začátku do konce co máme dělat tak je. Do třicet těle v nevíš to pole jako učitel a říká osoby jenom jednu větu a to je pro nás sil velice důležitá kterou musíme napřed realizovat abychom mohli. Domyšleno pro další co tam ukazuje říká jenom jednu větu a to říká ve svých dvanácti letech copak nevíte říkám ježíšů že tam ztratil v tom že když tam zůstal v tom chrámu že musím být v tom svém mého otce to. Ramena mise musíme dopracovat takového stádia myšlení že ve všem co děláme ten budeme v tom co je naší naší věčné podstaty. Do to vyžaduje světlem tem k tomu v tom nelze totiž dospět najednou k tomu se musíme tomu se můžeme učit především ne. Tomu výtečně slouží rozvinutý světský život to znamená po všech stránkách rozvinutý život bez druhý tomu jednostranně byla brání život to neni rozumu když to proto například roven tomu člověk který není. Ještě dospělý ten nemůže se přesvědčil že je nesmrtelnou bytostí kdybych se chtěl o tom přesvědčili abych vírou nebo jinak o nějakým duchovní cvičení tak by to znamenalo jeho snad. Protože nemá ještě dost věčně rozvinutý tento život například pohlavní život nemá to čemu se říká vlastně v tomto oboru ducha čemu se říká e dvanáct klene znamená. Na to znamená ve mně a dvanáctka to znamená všechno složky vesmíru mít v sobě všechno mít v sobě rozvedu to mi vesmírem málem že není tím vesmírem v malém tak nemůže pomyslet pro nějž. Přejít přes ten veliký vesmír zase za jeho hranice že tady je právě východisko takové to je správné východní jak tomu bylo pro východisku protože musí být upevní člověkem proto tyhlety věci. daří jenom dospělému člověku a například dobře prvně jsem tomu vůbec byl děti neučil své děti protože jsem si myslel že nejsou dospělí taky nebyli ještě se nepřipravil o život nebo. Ještě byl při tady do blázince obory by se mohlo stát buď to nebo ono no a když ještě o tom východisku tak bych chtěl říct nestačí si uvědomovat. Že musel být dospělý zranění ale musíme taky si uvědomovat že to tam všechno co kázal ježíš kristus svým životem vlastním protože lasky ostatními že to jen na v nás tam zdá že. To není že to netýká toho života který tady začíná a který tady končím protože dotýká přechodu z pomíjejícího života do života věčného a pak není rozhodující tolik. Jesi to všecko zde uděláme čas nýbrž rozhodující jesi ten přechod najdeme a aspoň dotkneme se věčnosti to aspoň doprovodu zná provést nebo se dověděli jsme věčnou bytosti na vyvodil mistrovi přeci proč. Letní život že to co se nám podaří také dovím udělám dobrý začátek můžeme spojeno protože bude to potom pokračovat i nedá ale ale do tady nedobude aspoň tohleto e tak nemá nebyli po smrti něco dobýt to. Prosím tak myslím že taky pro svatého pavla nechápali ne proto on proti dobrota by se dělo co se může také jelikož to nad stavbách na běžném životě. Tak že nemůže nikdo následovat krista dolní tření neuvolní tím chtít na sebe toto jho které spočívá v tom že jste nesměřuje že svou smrtí. A že napřed chce pro sebe dobýt věčný život později znění tento názor nebudete chtít jak jenom pro sebe na začátku může chtít pro sebe a jestliže toto chce tak pak. právo se stát učedníkem kristově a se všemi těmi následky že s tím totiž začne chodit v tom smyslu symbolickém prosím křestní chodit dovede do musí vědět nebo na tohoto ve mysli a že začne být jim pro určován ovšem ne. Začne být tím poučován k tomu musí překonat těch prvních třicet let vývoje jako tam v ježíšově životě naznačeno to nemusí trvat při protože se k této můžete radil minut byly to můžete na dva roky to může trvat co možná že. Je ještě byl ne ale nemůže stanovit časově jak tomu ženo na tom nikdo z nás jeví ale musím mít tu trpělivost tím že takhle se musí začít že když člověk nedo. Jde vědomí že povinnost když se nedostane nebo do bratři že tomu vědomí že povinnost přejít v tomto životě do věčného života tak nemůže se stát učedníkem kristovým. Tak tohleto je východisko ve kterého není vyhnutí a které které opravdu musíte zná a kdy. Dali ztratíte tuhletu tomu přejít do věčného života tak tou chvílí přestáváte byla pro nás stavbu samozřejmě o to nemusí být dobro tato pohnutkám nemůže mít své modly říkat že o nich nebo domluvil. Že potom závěru mně dáte o otázky mluvil o tom v takovém běžném základu protože člověk je co jsem ale napřed ty věci se pro sebe a je mu to odpouštěno vizte e například apoš. Li učedníky kteří se že dali nachytat na to učednictví tím že si mysleli že bude konec světa protože byli všeobecně tradovalo a že oni vepři do tedy o život když sebou protože za šos pro mesiáše. Ve které se ten konec světa a byl taky v tomto budu nechával nebo jim říkal amen pravím vám to mezi na vůli proti kterým zaží kterou konec světa smysl vyšší na ten jimi horování konec světa protože nelhal který oni opravdu zažili. Ve své duši takhle to je asi jejich východisko pak samozřejmě že kdybyste neměli je takovouto sobeckou pohnutkou když nějakou. Nešel nějž že byste schopni tento než nižší poruč ti kdybyste mi jakou proč ježíš dokud kterou byste chtěli e do věčnosti proniknout e takhle samozřejmě by to mělo blahé následky ano proto. Jestliže máte tuto sobeckou pohnutkou pro sebe dobýt věčnost tak se musíte s mým si s faktem že pro sebe tu věčnost nedobude ne to tam bylo je vidět z toho co se dělo s ježíšem kristem tím. Apoš a byl učedníky apoštolové neboť ti učedníci lépe řečeno chtěli to království pro sebe ježíš kristus pomalinku jen naváděn k tomu aby to nechtěli pro sebe aby to stejnou měrou a chtěli pro by. Myslím a viděla o jako první požadavek miluj bližního jako sebe do splňuje nebo začne plnit postupu se naučí plně tento požadavek ten může přejít bez velkých krizí. E do toho dalšího to znamená nemusí ztratit všechno co měl aby mohl nabýt něco dalšího ale buďme skromným a mluví sme pro ty. Obyčeje co chce kterými každý z nás je a to i když se necítí být byl takovým protože m my se postupně přesvědčujeme že sebe neznáme se máme každým. Velice moc rád bez se aspoň osobě o tom přesvědčil a to bude sebelepší ale vezměme jsili aby nemusel vero ani na sebe jaký jsem ani na nás stanovil že to svatého petra který e se dušovali ježíši kristu protože vy. Oni byl neopustil a dopadalo pral přitom tak že jakmile jen že ježíše chtěli popravou rád bez tak do třikrát zapřel dříve než jednou stačil k on ho jako krát a. Pro vědomě si to že jako je to veliká chyba na nedalo cením dělat musel se před či o tom že když to království boží chtěl pro sebe že ho proste nebudu nebude tam se mu dala jednám velice požehnaná. Rázně že totiž měl absolutní do tu že pro jeho do království není protože pro takového co chce to není že ten ježíš si tam přesto kříž možná pude ale petr pro nebudu si musel říkat a proto plakal. Kostele nad ztrátou této možnosti tam si plakal to svoje sobectví od plakal silo od pravého těmi seznamy a bude schopen beznaděje ve vlastní schopnosti čekat zase hindu. Za svatého bude nejmenší věděl že to bude jeho schopnosti to bude on který to dobyté nýbrž naději že ježíš kristus dělat a řekl přešlo vám toho ducha svatého o říkalo tak nemůže toho nejsem hoden že vlastní co bych. Nebyl schopen ale že on to slíbil tak to asi splní a stalo se tohleten velice důležitý přechod takzvaní obrácením domu říkám křesťanství e do kterého musíme dorůst věc že jsme začli. Napřed dost nečistým způsobem vstupovat za tu cestu znamená rosteme nikomu protože kristus ve vás na vůle protože ono to lepší je začít pro své boží vůbec neznačí této správný začátek ale musí. Vámi potom tato obrácení je čemu se říká obrácení prosím zjistíte myslel že sám nemůže že může jedině s pomocí nějakou vyšší no a že bych se ještě. Vším byl první fáze že jsem se ještě nedostal to vlastně první fázi se musí uskutečnit při jakými prostředky svém může člověk dostat aspoň k takovému spojení řek které by. Pro mohl nazvat napřed zrozením ježíš vedle nebo co to všechno symboly vnitřních stavu nebo později vstup v jordánu a dal dal se dostanou na kříž se s vámi asi dneska jsem za no ale. I smrt tím zdání to byl bral v takové zkratce že by se kterou dověděl měli ale slibuju jsem vůli do dostalo zase by probral tu zažila také takhle ve zkratce byste nic neztratili tam tu mi dal bych by tam viděli tento spis se který je taktu. Činný ten tak především svém říkal že všechno co se děje v v tom evangeliu nebo ten by byli co tam popsáno že to je svým mohl toho co seděl s námi a tak to bych. Především vás upozorňuju na to není za jakých okolností se zrozuje v nás si ježíš jako malé nemluvně jak krom někdo. Kdo tam ještě nemůže mluvit na nemůže poučovat ale jeho život v sobě můžeme pociťovat spíše pociťována tušit že než ho vlastnit než mít jeho nějaký konkrétní užitek z jakých o. Volnosti že tohleto může stát nebo jakými prostředky tohleto můžeme udělat upozorňuju vážil protože byl strašně mohl ale nejvýznamnějším prostředek že kdybych to řeklo bál jednáš vlastní život nesmíte. Si myslel že jsme se tady narodili zbytečně a že to není všechno tak přichystáno abychom mohli kdykoliv si v tom jménem přejít do věčného života kdykoliv si tam jménem ten protože ježíš krista. A ukazoval jak mi kdybys chtěla dal bytě že to znamená kdykoliv si povedeme ten věčný život je připraven na proč se přesvědčíte jesi na toto ve takhle vím jak vám to dneska radím. Nemusím se mi že ty předsudky které budu veliký tím je čistě se tolik o tom spisu bral tolik pravdu že šel jaký protože ve skromnosti stačí být malým dítětem a dokud nebudete jako do mající že to nedojdete a to je tak něco prostého. Že právě my to nedovedeme reprodukovat protože příliš složitý čili tento život je životem kterým se vstupovat abych vám ale řekl jak se tímto životem pro tu na řeknu obé. Mně dívejte se na malý dítě malé dítě přestává postupně dospělým člověkem tím že napodobuje na podobě byl rád a to u po jeho mládí napodobil na bude bude lidskou do. Lidské myšlení lidská chtění všecko tohleto malému napodobuje tím ustavičným trpělivým vědomé trpělivým napodobováním se nakonec stává dospělým člověkem kdyby nemělo dítě příležitost napodobovat člověka. Dospělého člověka tak by nikdy nebylo duševně dospělé my máme zkušenosti že když se dítě dostalo třebas byl od rodičů pryč se dostal někam mezi zvířata a bylo zvířat je vychováváno dělat co. Ochotna vychovávat třebas i dítě někdy nevěl při okolností například byl čili ten tak to dítě začlo být jako velet a když bylo práce na pátek první tu nebo lidské protože tak nikdy se dostalo člověkem když. Naučilo mluvil aby bylo dál a umřelo steskem po přírodě protože člověk oproti zvířat tu něco v čem tak teď děti napodobují dospěli vím e čemu říkáme distancování. Musíte od sama sebe pro zvíře se nedovede distancovat od sama sebe ani od že byl ve které žije daleko může ji spoutáno s přírodou protože se umím protože voni od sebe odstoupit a zvláště bolestech a tak bych. Těžký situaci potřebuju si tu byl postupuje tohleto opravuje s ním vy ražen člověku a kdyby tohleto člověk nedovedl tak by nemohl následovat krista v něm ten dovede odstupovat od si to. Se od sebe od všeho tak ten e předpoklady tak se učedníkem proto by kristu říkal pokuste se rodil jedete za mnou je s komoře jenom tomto distancování nebyl schopen toto byste se vám tento nestranného učedníkem pak yu pak ho ty rodině mon. Jak se říká byl vodit to nebyl rozhodující pro on si byl moment zkoušky ste ho by se to dopadne vole a takovým zkouška se ustavičně životě by byl vystavovali všimněte si toho kteří to dovedeme od tohoto nebyla. Či distancovat protože to dovedeme se distancovat pořádně tak máme předpoklady proti sobě ježíše tam totiž že byl všední v něm ano nic jiného není zapotřebí jest todleto dostal trvání nemusíte přitom vůbe. Vědět něco zrodili nemusíte vůbec přitom e vědět že co je to ježíš nemusíte jeho věříte musíte být nábožensky založení lidé vám řeknu že jednou věda asi v podobě se byl ježíše pročpak o to mně nezáleží že. Těle a nebude muset ani tu mnoho vodna protože by protijed tato cesta úplně dokonale tam vypracovaná připraven dete těm je pro on to tímto způsobem nikam ale u měl bych to takhle vyložit když nedostatek času abych to vyložil. Totálně beze zbytku pro absolutního bez na boha a mohl by ani myslí špetku věřil byl mohl dokonce a možná že by šel lépe než ten věřící protože ten určité předsudky které si myslí že nemůže opustil a. Když toto předsudky třebas správné protože ta víra dostal do do dostačující nebyla která ho tam nedovedla k tomu spojení ale abych se vrátil k tomu konkrétnější když se řekne tak aby se uměl distancovat že dostačí. Tak bych předčil měřic nějaké příklady toho dostanu srovnání tak nejlepším distancování které ježíš kristus na to ježíš kristus ukazuje poznal nejlepší distancování je milovat bližního jako sebe to. Tedy nejlepší když tam měl tehdy opouštět situaci která jako nemohu nehodní ale e byla bližní jako sebe to znamená i takového e nehorázně proti jeho bližního jako třebas můj přítel. Kdyby člověk dokáže tohleto tak můžeš tady protože se to stane na to napřed vědeckými byl nábožensky stane tohleto on všeho tedy prát tím vod kusu svého se vyprázdní a bude místo aby se tam v. Bylo něco jiného a to jiného se tam je to bude to co povahu tohoto přípravu odstup udělal a jestliže je to láska k bližnímu tak se tam nedělá jako taková a protože láska. Taková ne komu to je v jedině někde absolutní mně byl bohu tak tam nalije že tento věčný život na jak my možném jde tak dostat řečeno proč to tak musí stát je věřícímu člověku protože kristus. Jako vrchol ukazoval že tuto na to samaritána který je v ošetřil nepřítele doví vloženého nepřítelem a ten nepřítel ani nemohl poděkovat protože byl ve. Kdo vědomí do byl ve vědomí a nemohu víte to je všem a protože tam nechal peníze aby byl ošetřoval do doby než se vrátila než to všechno byl ještě za pravý co ještě zbývá co ještě bude myslemi před zaplatit za. My ten tak to je příklad milovat někoho jako sebe a to se může samozřejmě e stát ve mně oka tím způsobem že nebudu v něčem živý jim spravedlivý požadavek nikoho. Že budu dávat přednost sobě nýbrž že dám přednost tomu dále zprávu a byl dosti drzost dobro je proto že je spravedlivý třebas ten prože je že zastávám správnou věc upozorňuju vás ale na to že by. Jste takhle se dostali bližního jako sebe maličkosti ve také jenom maličkost levá ten ježíš kristus radí všechno tohleto své stupně všimně je že čím jde o situaci vy hrad. Cennější čili kde on větší odporu zdání o větší míru sebezáporu tím větší měrou ježíš kristus zná zrozuje tím věčně protože na to že který ten věčný život čili to co tam je jednorázově řečeno ježíš protože na. Byl tam ho tam vedle měli za to okrádat tak dále přitom začít dání proč se u nás realizuje postupně že člověk musí mít trpělivost a musí ustavičně se osvědčovat byli vzestup si třeba zná ale ona to nemusí být tělem. Vždycky jen taková situace lásky toho co může situace lásky tak se setkala tím bohem nebo to co jako láskou jestliže to ale situace třeba existenční třeba existence života tak se nese. Ta se s tím bohem jako láskou nýbrž jako nějakou vyšší existenci takové příklady také máme nad že byl nebezpečí života a přitom nemyslí. Na to třeba že se zachrání nýbrž prostě rezignuje na svůj život vím že velíme není třebas vy nutíme protože by nemělo všechno co mám voči slova. Měl to může udělat ale rezignuje svůj život protože není vyhnutí že nebude se přitom pád nebude přitom beztak aby si takhle překonat sám sebe že bez strachu vstupuje stáří táž přes smrt tak vnitřně umře a třebas potom je to. Lidé tomu u mrtvých faktickému je vnitřně mrtví to znamená vím že sebe kus svého pro z této existence vás obětoval svůj život a protože obětovat bych tak tam mohl vyšší život nebylo by mohl říkám. A někdy přednost dostal tam dožívá to jsou pokročí které museli přesně do v mi čili za jakých okolo tito musí byl stát musí stát nikoliv může že do jsem na takové přesto tady čas na tom vám ten to snad tam to všechno věří. Vám bych řekl aspoň ještě jeden příklad třetí e u toho vstupu jo e toho začátku pro východiska správného že totiž člověk může není věnovat. Šel k tomuto věčnému cíli e z váš vyhražen část pravidelně nám říkat tomu vnitřní modlitba a ta modlitba může mít povahu e sebeodříkání nějak protože pravdu. Sebe říkání tak potom vede také postupně k tomu vědomému spojení s věčností mu bych s pravdu dneska znamená kdyby vám mohl tohle tu stránku tady před ne. Ne že vyšší dával nějak přednost ale chci jenom říct že vedle věčného světského života tahleta stránka je stejně důležitá a že by měla být jako proti nahoru se činného života. Že by měl člověk e opravdu se i umět se nemodlit když se umět pracovat a ještě bych při při prostě chtěl říct že ne že bych se opovrhoval modlitbou prosebnou. Ale e prosebná modlitba je něčím úplně opačným než jiné modlitba spojovací modlitba dělaná za účelem spojení s tou věčností nebo s tím bohem tak tím co prosebná modlitba. A vede k tomu nebo ten smysl abych pro sebe něco vyprosil to nebo ono a když to sebe duchovnější ten také modlitba spojovací o které denní. Ve své tři nás zcela jim smysl smysl sebe dál sebe odevzdat a jestliže jem že tomu tak není tak nemá vůbec spojovací svým. Co to znamená marně se pokoušíme dělat nějaká soustřeďovací cvičení nebo jogu nebo kolik nikam to nevede a nikdy se nedostaneme k tomu vědomému spojení je že když byl například se. Pro takového buddhu který sedmadvacet let se snažil pomocí různých rozvinu a světcův se dostat tomuto spojení nedostal se protože dělat právě asi tuhletu chybu jsem žil příliš že protože viděl miskou bytostí. Žena nedokázala e předestřít sama sebe on tam chtěl sám proniknout dobro pro něho kdežto vám správně dělaná modlitba e dá. A vypadá úplně jinak k řeknu potom vrátil na ale teď bych chtěl ještě o tom východisko mluvit dál tak tam na chce ježíš kristus v první fázi. Dvojí jednak aby byl člověk v tom co jeho otce a aby byl oddán svému okolí o bolí neboť že je tam o něm psáno aby. Oddán řekli vyčítali sice prože copak nevíte když tato v tom chrámu že musím být v tom co je mého otce ale potom šel s nimi pokoji domu a byl jim oddán že čili vy mně. Ta jeho přeci to buď je rádi to je jednoduchý před vy z ale vám protože říká vložení uvidíte že to není tak snadné uskutečnit protože kdyby to bylo tak snadné tak by to znamenalo že by kde kdo zná před kdyby je. Do bytosti nejenom cítila věděl by to že pro věčnou bytosti protože tomu tak není tak je tam nějaký tam nějaká v tom těžkost vám řeknu k ráje v tom těžkostí let tak řekl jsem vám. Že prvním prostředkem je e temná život v jakém případě náš život jaký tady než my žijeme to jedno co přitom děláme to je nerozhodující ale jakém případě o kterém. Že ten náš život je opravdu prostředkem k vědomému spojení vděčnost tak musíte tady bohužel něčemu uvěřit ale nebude třeba nám tomu věřit jsem na to. Rod sem protože neznám řeknu jak se můžete sami při řeči o tom že to co vám řeknu říkám že neví že to není jenom pro na víra ale že to vaše vlastní zkušeností když totiž člověk její. Ňákým způsobem rok činem nepokojem také nemůže dělat denně dobře nemůže vykonat to co dosud vykonat denně dobře jako někdo v že ano prostí mírou určitá míra klidu tak. To je takový pro dav pro něho jeho sil do není schopen sebrat ty síly které předtím měl a teď to není toto vysvětlení které vám dám co mozku to co předkládá prosím proč je to je to zevně to. A způsobeno tím že ten člověk je neklidný ale vnitřní budu no fakticky život je v tom že jenom příteli jdu při úplnému vědomými s mým a při tělem stavu. Člověk se říkat i při tělem stavu prosím nějak ve pro to předem i při že je při tělem stavu a při klidu člověk prvními jdou ti že věčnosti přejímáme sílu kterou si uvědomí. Je tento svět a kterou v tomto světě může působit jakmile není klidem tak za příklad svět pří bod této síly prosím velebil zkušeností byto po světě vite. Si byl toho následky znám příčiny totiž člověk jakmile není klidem tak nemůže dokázat ne pro ten neklid ale protože nemá tomu kdo tu věčnou sílu která ze které všechno dělám jednají malinké množství vy. Pozici neprávem čili on nežije ve stavu plně rozvinutého a jenom ze stavu plně rozvine ve kolik je možno přejít do věčnosti žádného jiného stavu. A v modlitbě také na jednom místě se tam by byl říká modlete se neustále jenom tohle to se mu zdálo být jeti. co si nikdy nebudu umět uskutečnit říkal modlit se neustále to znamená zrušit veškerou svoji činnost být neschopen něco v tom světě udělat i někam do kláštera a ještě tam možná taky budu asi. Osobní přičemž na vodu nebudu a taky pro musel si spát že před taky modlit nebudu na to bude porušení tohoto zákazu nebo příkazu ale postupně jsem pochopil že to míněno jinak. Že totiž tento život za určitých okolností se může stát modlitbou aniž bych chce modlil v tom smyslu jako když to myslíte že jsem to říká co prostí dále. A teď se vám tady pokusím vysvětlit jakým způsobem že život může stát modlitbou aby totiž člověk nežil na dvou židlích aby nežil světským životem na straně jedné a duchovním životem při modlitbě nebo. Na zrozeno straně druhé neboť je tím příštích svoje síly a nedokáže ani v tomto životě nic ani v tomto životě se totiž předčil budí dobře založený se snažil napřed myslet na boha při své činnosti více. Byl že se rušily ve své činnost je než do nestal pani nebyli tak schopnými pracovním byl nakonec ztratili důvěru v sama sebe nebo byli vyvození sprá své nebo prostě nebyli schopni dělat to co dělají to co měli dělat. Tak takhle to není míněno ta modlitba světa zcela jinak aby čeká neušel naopak aby nás to byla jeho schopností nechci říct pracovní měl to čím byl činného člověka neboť i ta činnost mu. vstoupit protože by do zralosti než o tom začnu mluvit tak vám toužil tady ještě jedno přirovnání které m musíte si dobře jako zákona dávat na po celou tu dobu přednášky zbývající u nich jelikož. Z tohoto principu pochopíte velice snadno to ostatní že totiž e e semeno které být čili vložil do pudy a. Co se od něho aby na to semeno vzrostlo no prostě mluví že semeno musí být zralé že by byl ježíš varoval před tím například v to pole kde bylo dobru koukol. Nějak vzdalovat pro koukol protože byste pošlapali to nezralé ano objeví říkal všechno nechte dozrát do žní a potom to veliká se nebo jím dobro brzděte ale totéž platí o nás mi musí. Jíme něco v sobě nechat dozrát my musíme by rády v činnosti protože tady umělecky založen není vědom za pravdu že jestliže by uměle směl přemýšlet za svou techniku nebylo. Byl by vůle jedno že to je ta technika třebaže právu není a třebaže je obdivuhodná a třebaže museli obrovská brž jiná ve tím kterou nikdo nepochopí vědomí. Do strom toto prodělal je taky je nakonec něčím co stojí na pozadí toho uměleckého provedení to je samozřejmou od na které je to umělecké provedení postaveno podle. Protože si před že kam rád do nebo pro při při pro tu říci není možné to musí být tak samozřejmé aby mohl do toho vložit ducha a které v ten který je reprodukuje myšlenku toho a tu pra. Který to napsal ano jestliže e mus jenom malinko přeji že na tu teorii dní za tu práci rukama nebo nebo technikou tak ten duch toho vyprchá vás a odborník to pozná. I když to třebas technicky je správné ano pozná že to řemeslo že to není umění kdežto ten kdo umělecky hraje třebas jenom reprodukovat rozum budou tak u toho je vidět že třebas nevystihneme to. No a obrat také ten a proto myslel nebo jak my si představujeme že on domyslel po svém to vystihne ale mistrovsky v každém případě mistrovství žádá tomu barvu své osobnosti to je pravda. Ale proto nabude ještě na která předtím protože on něco tomu přidal ze sebe on spojil ducha toho umělce který to tvořil tím duchem to je pro přítele prou byl činí ho uměle řekl je taky umělcem protože stává právem taky uměl jsem. A umělci tady spolupracují najednou a to začíná být umělecké dílo a ono tuhletu bohu práci dvou umělec tu tady jde při duchovní ano pojedl umělec že tam někde nahoře nebo jak to chcete říct velebnost symbolicky. Ta nahoře a ten druhý umělec tím se musím stát a pak je celý život modlitbou vám teď řeknu začátky toho přechodu do modlitby protože navíc co dneska nezmůžeme. Ten viděl že ježíš kristus měl největší práci s těmi kteří si o sobě mysleli že jsou dosti dobří jako farizeové zákoníci saduceové. A se kterými se vejde dalo hnout protože vysvětlit co vámi zlého děláme že všem nás můžeš ty poučovat když tím je zákon že my se mělo mnou a taky svými nehnul do malinké vím při a s tím no dobyli ježíš. Tím si že jim nebyli přesvědčeni o tom vědět jednají správně a byl byli v vlastně ve stavu krize čili neboli ten řekli naopak je právě moment krize ve vašem životě. Je chvílí která může být pro vás největším požehnáním a to za těchto okolností každé krize vám potom řeknu jako úkoly v si dělal se tím řeknu obecně každé krize se jít že. Dvěma směry jedním nebo druhým jedním směrem obvyklým kterým se dáváme nebo krisi začneme všemi silami řešit i za cenu vlastního nepokoje ano že třeba nevyřešíme a znamená to poraženeckou. Náladu nebojí vyřeším nemáme z toho hroznou rod co tedy zase není tak úplně žádoucí neboť jsme někde stalo na poloviční cestě a jednak krize v dostali řeknu kteréhokoliv pro chce na cestě druhé je ve správném nic se bude na konečnou taji a také to jeden ze způsobu vlastně degenerace degenerace kriste bych to nazval takto způsobem na.