Karel Makoň: kotouc-D01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ještě bych byl rád kdyby vám dneska mohl. Mít byl především proto se sami přejete vědět ale prodá aby byla abych tady budeteli protože si to dělat nerozumí která nadal dávám tak rozumět nemohu jakoby v tobě abych skok čili e kdybych se mohl si přát tak bych chtěl vodu. Nás nějaký proč mně znali když nebude tak mu bohu a na to ukázala nedělal žádné pro chtít pravé radši bych byl prosím podoby to pro užitečnější kdybyste u napřed pro mu vždycky via tak pro toho já. Chtěl tamtím protože oni vám to na hraju toto budete říkat tak se nebudete muset vidět mluvit darovat tu a jan tím že pytel ta toto stačilo na úvod ano. Mám tady že je z věrní dotaz jak to dopadá člověkem který my váha se vraždu totiž je to opravdu s teď dělání přít. A protože normálně člověk sebe neo odvolává z tohoto světa nýbrž je odvolán naopak věčná jim ji na tomto světě na tomto životě a nerada odchází takže by se řekla že on všechno tam možná ale. Ale není tomu tak protože podle duchovních na víme že jak připoutanost jak tedy žádost let tak také nenávist nebo odpor poutají. Jiným způsobem čili ten člověk je připravit tam s jinou jiným svou zem jako člověk který byl vyjel na životě jenomže jeho postavení mně kdo jste měli opačné než toho to bylo toužil tady. totiž že třeba když si on říkal anebo tady dál rozvádět že jsem si sám osobně přesvědčil že napřed člověk myslí v okamžiku smrti že rozum nikým prana co lidský život a vona nejde atd. To ani rozřešit toto teď se s ním děje protože projevit prožívání tohoto života ale nám jde otrava řešit šel co s ním bude potom se protože člověk si s tím svým jednáním jsem stanoví byla. Mně dalekou budoucnost aniž co toto vlastněna páchal ale přestal co činna ve i toho pro mentálně se s tím člověkem bude dít takhle řekli jsme si žil v opačném postavení než člověk. Prý to může zůstat ve světě že který zůstal chtěl co může ten ten den činit potravy potest mrtví se chovat jako by žil kdežto tohleten šlo takže ještě bych to mohl rozvést. Protože dejme tomu hledat vyhledává z jiné prostředí vyhledává e že to u z proto roste jiné touhy stejné choutky stejná přání jako měl tady jenom nadále žijí. Na od pro toho nového prostředí které mu nedovoluje pro ty všechny věci splnit protože je to nemožné v tom stavu ve kterém žije takže ten ten člověk. Celý janovi světa přes je tam řeka myslím tím odbočil ale ne naváže jak dokážu se tak ten člověk který spáchat sebevraždu jedná určit to přeci jenom přednost člověkem který jsem žil nedobrovolně. Znamená než chtěl první ti a byl odvolán totiž se protože si přál ven řídí se tak velel ten že zemře výše ze kdežto. Lidé kteří nejsou poučeni o tom pod ve svém životě a odcházejí totiž byli odvoláni let řečeno ne když tak tomu je e také ti potom odvolání neví protože to odvolání přestalo oka. Řeku kdyby v takovém smrtelném nevěnuju a kdyby to kdyby nebyl stal byli na někdo dostal nazpátek aby odvolání je platilo to se dát taky ještě dělat jsem také jsem ti prostě tam. Začnou žít způsobem jakým žili tady ani nikdo je nepřesvědčí o tomu jsou pod smrt sám jsem se řeči o své maminky která by se věděla že po smrti se mi to pořád ještě padlo prany ale ona. Pořád napodobovala člověka živý člověk žijící totiž ta musím říct svůj tomu sebevrah hlavy e člověk žijící totiž když usne a pít takovými. Nepříliš ve vím na něm také vychází ze svého těla mocného ztotožním se se svým astrálním dvojníkem a v tom astrálním rovní musím prožívá v tom spánku. Jiný astrální život ztotožňuje se dokonale s tím prostředím ve kterém tam žije a považuje sebeza toho který tam chodí ne a potom když se u na tím to. Hodování nebo svým žitím dám tak se vrací nazpátek toto opakuje normální člověk každou na tak se potom nedivte že když umře a tělo není ještě spálen no a může se do něho nás. Pátek síly že přestože tělo umřela tak on zase jako jim kdy se potom smrtelném jde víry dílu sil vím nikde na procházku tím svým astrálním tělem k totožným se s ním. Jako před tím vůbec uvnitř ne abyste věže nemáte druhé tělo vrátí se nazpátek do toho těla ale nessi tak jsem například pod být nebo pod mu smrti své. Maminky poznával že ona zase znovu leží v tom svém těle ocenit ta dost naši v tomto myslím vstal a začnu tady jsem dosud ale před a tak jsem to. A tak se mi tam jsem vyšel navštívit si že když na ni ukazují ještě před tím proč vém přitom předtím obřadem a viděl jsem proto jako duše měl trávení nyní tam zase velicí roste neví. Setni zastat na kterým tak nic sprostě ale jsem prostěji vinný ti odtamtud ne tak si tolik jsem ti to říkat a ty za ten ježíš tomu těle zase přestane toto činnost protože budeš ho prvá ale přeci dělat to tělo. Bude pořád větším rozkladu tam nejednají brž záští tu tím stane brž uchýlil to tělo ty víš přeci že mrtvé to tělo proč pro něho chodíš ty zase tím že náš pochovat do hromu byste i jidáš pochovat. E potud po ten braním protože je to nedělej podej mi roku do a pudeme spolu tu čas protože to obřadu ne tedy si vedeme tam uprázdní místo pro jsem zažil žil a po chováme svítilo. A dívej se na to dobře jak to tělo pochovávali totiž prosím způsobit aby to viděla na to neví e jak takový mrtvý může vidět takovou nějakou věc že se na tu věc sami dobře podíváte. Když není tak že kdybych chtěl pro tu pětinu to jsem dostal aby viděla třebas nějaká mrtvá osoba tak si musím to všechno prohlédnout a nějakou dobou pokud stát ta moje chtěla zrak uměle zrakem nic u to víte dobře když se na vědět. to byl se otočí ten drakem vytváří to nějakou skutečnost kterou jemnou a ten dotyčný to bytí ale za čase starost plyne že přes ty vždycky neuvidí toleto e našel maminka v říkal třebas. To jsem ještě kdo si ten který zemřel nás ženu smrti to je to pro něho jako tam v tom že se vraždu jenomže taky to byl odvolání on nechtěl straka pro nažral protože to byla násilná smrt tak řek že toto obdobného ve tak se na prostředku protože normální smrti jana a pád. Sebevraždou e vám když zemřel roku od při na nové nehodě a říkal e před provést pro od sebe není třeba spánku proto vám říkat k tomu krok jít vám projevy jedna našeho rodu ukrást to za smrt ne. Jana bohu si všechno mi čit on to nebo ještě no ale tak že kromě že těla zůstalo pod tím proto byla mu to na co tady jsem na protože byl před kdo byl pravému jsem z tohoto světa a ale. Ne nějaké jiné chtěl mně to nýbrž tělo dál a v tom těle se měl svoje vědomí za první kladným být jako srozumitelněji a je díval na tu mrtvolu na to ani prana přes skla. A kdo třeba tamní když to jsou mými jde a tak dále ale musíme nebolela tu chvíli jsem měl přestala ano stav vůbec se dále činná věc říkal jste dále stali jak to říkám proto abyste našim. Mu tím výtečně e nějakým pro takhle přetrhl vysvětlim že se mně to co daří že my jsme chybí že by nejvíc jestliže poniž kterou u trápení jsem jako netrápí zase pravými nad nimi a toto potom pokračovalo. Proto aby mu tam dali tak nový pomník byl tam řeší rozumím rod tak vůbec tomu stali po tomu dali květiny a on všem rada pravá jméno není on například říkal včera mi tam dali nové květiny kdo si přejí to z. Na tam nebyla pravdy todleto daleko a popsal jak ten klid by tam byl bych řekl mně je potom to jsem si do těch pěti ne ne a jsem zažíval tu lásku se kterou prosit. Pojednou ta e tak teď jde o ten můj hrob a on a vůbec se měli rádi že vidíte protože i ty tím dít pádným ne oni prostě prožívali to oni tam byl jenom dát dělat nýbrž to. Opravdu e přitom byl bych tak řekl ani ten to pro dívali proto on pravidel a ostré přímým jejich myšlenek se tam těšil moci tam pravého za viděl to e zajímavější byl ještě na to. Tak týká trošičku sebevraždu protože pro tak konal říkám aby dobrota ráno když ty zrovna jsem si vás tohoto napřed zemřevšího tam a tomu bylo se ocitli v podobné situaci že v rád šel moc která člověk. Dále co na ti na nastati své přinese novou v nemocnici to co na několika vykládal ještě by to dostalo za ano proto ještě na proto říkám let tak zase nad tady tady byla mamince ale ne. Je tomu doby pro by se dokonale klid to tak tím svého mistra aby tam brzo byla ráno se prodělat protože si byl na něm nosila vlak je ve přeci věci dvacet čtyři ráno se prana že tato počkám proč jsem tak si to nepude proto je maličkost to tam. Nebylo a pravého pro dobrá to asi taky předčila nad a sebe hráz protože vedle e nad dobro postele a nemohla od ale asi tak že on přeci nám vršku musím nad ale jak nemusím na není čím dál. Dříve zemřevší jejich provede tam a to byl na co zabil a říkal proti muka číhá na ten moment vám to budu moci říci není dost nad popsal přesněji za ním přes mě. Řekl všestranná tady byl tak proč dneška pravdu vel prost pro byste těla znalost to koleno křít mu to je to v za to mi trošičku v začnu ale není to nic těžkého žádné že prvním pramene můžete mi bratranec satan tak máte. Proč děláno na trpná ale prkna není porušena vám nevykládá svým oni proto řeší dělal jo nebo proto řešili a ona maminka říkala na těch prvních on říkal jsem byl přitom. když si byl přitom probrat na ducha plná ještě tak říkal tak řeknu jsem si pro kdo tohle abych tam na poznat pro kolik pravdu tím začátkem protože kleci on přesto dal pro nastat prostředníka tu situaci která při. Byla a konali tam proto byla tak to byl pro pozná není v našem pro by udělat protože jsem to napsal nástroji a prodat se mu to potvrzen na rád tu že odvedla odjela aby tady byl důkaz pro lidi kdo mně esi. Pro tak je to co nad protože pro naprosto na veliká a nebyla to přesto ta byla v tom mu tato potom řekla tak tento člověk zkrátka když že je takhle odtržen vod bližních a násilnou smrtí anebo. Vám dejme tomu jinak tak von s nimi dlouho ještě žije a zvláště když že jim třebas stane taková věc jako jim že narazily nám pra tak si momentálně promění na taková bych na tom kast. Začínat to abyste to ocitl její blízkosti aby tu situaci děl tak v tom smyslu byl s nimi ne že bys pořád chodil ale stačí pomyslet na toho člověka a. To vám říkám protože tím způsobem můžete pomoc si ten to znamená že můžete upravit jeho život posmrtný že jsem například protože ještě umím maminky ona třeba. V první viděl ve snu v jak se takhle neruší zase kolem e k nim rovný protože měla byla zraněna na přeci na tu pravou nohou tak se mým napomínal ve snu aby to nedělal naučil se východně říkat se mi to ty už. Zkažena ještě chtělo kolikrát je pro vykládat a ta se tady prou již ty nejsi zády ta v tom co si to říká když vidím když cítím že mně to nejde této přestala vidíte tam jsem tohleto možná ten sebevrah nemá. A protože on přestal dobrovolně všeho vzdal že ten člověk plete mně to proto na pravou víte taji na situace mně které stránce pro snažší než opačná situace trošičku pro tento dar znali čím tan zajímavým nad omyl protože. Ta maminka se tu proč nebyl děláme co si ani v celém a říkala ve věcech jak vás to chodím pata nad učil chodit do bylo dáno dokument první bezvadným a. Ten která je že je škole svým prvním viděla jsem dojem že to bude zdát ta mně řekla že byste byla prostě babička a tak vtělí dala po domě ale že se stala tak byl zase my vydal pořádně tu cenu a říkala. Tak jsem vůbec netušila že bych mohl tak první východní jsem na takový na pravém ty dva roky se muž nemohla pořádně chodit řečeno proč najednou to de ale tyto si na všechno své věci do pořádku dost začala takhle víte. Při pro stará těm svým věcem rovní kdežto to je ten právě kdo chce odejít protože tak tuto proto ho nezná které výhrad proti první fáze je to velice výhodné ale pro tu další fáze proto na život petrovi velice ne. Výhodné protože tenhleten život toho člověka třebas jako mým maminky který přirozeným způsobem končil byl napřed to vlastnit pro činila nabrat vodu nadána protože jako ten úkol ve úplnost plnila. Nad tak že žádná na které druhé straně nemusí nic plnit jo sám jsem do toho mne přeje to co trvat činností kdežto to ten člověk který sám sebe odvolala. Jo kdo skončil sebevraždou ne to najednou nadání jím na své než proměnné pravdu není napsáno splněna přání a chtěl by no vnitřní napravit prostor. A jesi sil tvrdí někde než někde někdo zjevil tak byl protože jsem v páchal sebevraždu nebo byl dán zavražděn na nějakým si tak myslím že prost právní poznatek že teprve tam někde zjevuje na protože. On se nevyrovnám strom situací on nějak obešel a začátku naší jsem to měl on klid protože momentálně situaci vytěžil vyřešila ale on odložil řešení určitých věcí kte. Neuměl než byl na světě kdežto život který normálně do během let ten tyto věci zná vyřešené když to byl život poměrně na protože to přirození způsob odchodu. Čili potom čili další přál zde jsou velice těžké pro to nikdy na přir říkáte jestli pomůžeme třeba nějaká tam přes svatá ta bych to ještě naším že může každá kladná myšlenka každá. Jsem na myšlení na bych takhle to asi řekl nepomůže může svatá při které které nebo než tělem samým tu svou dobrou vůli do toho musíte přispět pro dobrou vůli že si říct tady tenké si to. ho slouží nýbrž že na to nemůžete spolehnout pro vůbec my jsme znamenat ale e že to do toho vložíte pro rozhodující ten akt víru k tomu lišil vám pomůže aby se v nás se uvolní. Ty svoje první síly ve prospěch toho člověka tohleto všecko je velice důležité že jsi vlastně pomáhá třeba v zprvu víra u k tomu aby on byl takovou míru prost síly nebo posily pro pro čekat. To by normálně vůbec uvolnil kdybysi pomohli jakýmkoliv způsobem není třebas ve křesťanský to všechno pro řádku jsem hlad když ta síla se uvolní víte se totiž. Ono je to asi tomu asi takhle třemi když spoléhá na svou vlastní sílu e tak by to jenom zlomek možností které než když to jde na utajení protože pro stane dělat na svou člun. Třebas spoléhat ne jsem přičinění samozřejmý na sílu boží jsem tak násobím jasně svoje síly protože odstupuje od sama sebe ne a tím dává možnost praví. Od nesmrtelné části do toho vědomí a v něm musel byt znamená že v něm působit nesmrtelná duše čili pro vůbec potom pomáhá k tomu mrtvému co vás v tom případě když ze vírou pravou tu čistá pravda. Máte sloužit ten domu pomáháte nesmrtelná jeho duše stanete tančil která jinak nemá nic společného na najednou tam u něho právo intra lana pro jeho hotový rád zrak toto člověka. Tak teď chtěl bych chtěl ano do jsme z tam vás někdo se proč že ale pravé radím to tam bude nějaká aspoň pro věc ten krok stal taky tak mu tak to je pro vládne přitom na takovém. Přirozené ta je to v pořádku a tak bych jenom říci že jak jsem teď tam začal říkat velice záleží na tom chování pro tamní těch jeho příbuzní v těch kteří mu byli když síle a. Kteří na něm svým způsobem spěli protože pak popravu tak se dají rozvázat jestli to ten člověk který třebas spáchal sebevraždu nebo nás čili odepřen nebo vůbec přirozenou přesto odešel protože tento ježíše nebo přestat protože musel od. I nebo že se odvolal sám sebe a tak to nemají když není kteří byli zůstali a pak to ta trvají a dokonce trvají stranu toho který si myslel že to vyřešil třebaže jsi od že si sám způsobil sebevraždu tak on jenom. Patří být problémy oddálil a ty naléhavější tím způsobem na něho naléhají musíte myslel že mi tady v tomto životě nevidíme tu sílu myšlenek nepociťujeme ale tam v tom život. pociťujeme sílu myšlené tam najednou na nás dale myšlenka o které jsem tady vůbec nevěděli tam se nás dohled šel pro vědomí tam vlastně žijeme z ten jeho pravou podobný protože jsme si tady nastřádali a. Musím s ním byl požádat naštěstí neštěstí pro každého člověka že se smíme nemusíme totálně vypořádá protože ten člověk tam dále od umírá jako. Každý jím člověk tam totiž pokračuje tahleta smrt která tady začla jako pokračuje není proč smrt taková to anebo těžká tam je to velice ale pokračuje ustaví na smrt která tady začla. Se člověk narodil tak zašla a nepozoroval začíná umírat když se narodil ale to pomíjejí on chtěl nový se musí mistr jeho rodit mistrně budit rodit a tak dále takto pokračovat pořád dostal když se nemohl tato milovat tak to potom ten ona úplně odumře. A tam se která jak jsme si vysvětlili několikrát je tím způsobem že napřed odumírají hlubší myšlenky hrob pří část vědomí a tedy i myšlenky kterou si na to navázání takže ten člověk dobře vypořádat protože my. Je horšími tady mu přímým a nejtěžšími problémy a kdybyste chodil dost lid chtěl stránce pravila ten dotyčný řekl tak vám jsem tyto problémy za sebou jsem jevy řešil vůbec někdo vyřešil. Oni mu odpadly sami jo to se o nich neví úplně mu protože ty jemu vyšší myšlenky s tím odumírání astrálního těla odpadli nemají na co by se vás dali a tak prostupuje tak by mu pravou těm. Nižší myšlení budu že všechno on přestane sami vědomí a tím tamten život končí ale že z toho všeho být mívá že my můžeme náležitě zkomplikoval svým vlastním myšlením se pro něho posmrtný živo. My ho můžeme podporovat toho dotyčného mi může pomoci řešit jeho problémy tím že jeho v kladném smyslu myslíme vepři mu přejeme klid míjet že mu přejeme o to aby že. Žil byl ty pravil mi které tady měl abys jich prostě ve všímám protože tam na to není vůbec přát tam přece byl jiný život se svými pro byl mým to je teprve. Pro zná protože on se musí její do učit zákonitosti která tam vládne kacele trošku jinak než na tomto světě dát je pořád řekla setkávám s tím že v tom nerozumějí jeho zákonitostem. To je to někdo neučil a to plné ruce práce bych to řekl a tyhlety věci nechá dává kdyby se správně jednala tak svůj nad svým duševně u těch živých. Tak by to naprosto tak protože býti živý říkali že se než to na nás abychom my stavy řešili tady na tomto světě na sebe kdežto může nitra můžeme to byl věřící se na to prostě na na vůle. Že přejeme aby si tvoje záležitosti byly všechny v pořádku nepomyslíme v dobrém i že nemáme co odpouštěl ne prosím udělal sám tvoje záležitost a nejenom si přejeme aby za byla udělat. Říká abych byl od toho osvobození aby byl řeším osvobozen od své myšlenky co jsi udělal aby ses nemusel vracet ne a prostě přejeme aby si plně vykročit jako ti ostatní vším. To tam vstanou abych že není tamním životem klidně jako by byly by odvolání z tohoto světa protože nebyl tři prodal ale chovej se jakoby byl od vám sto let teprve tiší ten když. Protože od ono vám nebyl vstal ved ten dotyčný člověk když to ostatní byli odvoláni tak voni přirozeně stačil do toho nového života čte on ne hodný teďka nastávají těžkosti že on neví jak do toho jo protože on sám. Sebe odvolala tak vy musíte vštípit myšlenku na to se kdyby to při měla za vlastní tuto myšlenku tím že na to vy myslíte tak tím strom on je na tom prvním ano my to přijal za vlastní tu myšlenku tak on co může ztotožnit. musíte ustavičně opakovat tuhletu myšlenku se s ním totožným se mu ptají se stane vlastní tyto musíte s naprostou samozřejmostí říkat jo onomu to tak za tomu tak je tam e myšlenka vytváří skutečnost. Takže když mu to takhle pořád ještě za do hlavy no narovnal e do jeho mysli se takhle on prostě nakonec také totožným a přímé to začne protože nikdo mu nikdo se ani ho nes. nikdo mu žádné myšlenky domyslíme pak člověk který jediný kteří mu tam ty myšlenky předáváte čili máte úžasným vliv mého duševního a čím nad plní teď tím že tam dál vložíte to můžete dostat klidně do u za. A krátko dokud podpořit čele člověka který chceme nebo volal nýbrž který byl odvoláním a který si tam žije pro své ti kdo byli odvolání když mu říkají nemějte stalo si tady nižší normálně. Že pracuji mysli a tak dále a on to ten člověk máte by to že nemůže protože on toužil po klidu a proto se odvolal z tohoto světa a ono tam teď nenachází víte nemů. Jeho najít protože on tady se nikdy než nesetkal pro skutečnost tím že by celé jeho vyvarovat cele podvědomím veškerou tím ho toho promiňte všemi těmi i nemožnými myšlenkami které se během života tam v tom protože my nastřádali. A teď se tam najednou stane snadno svědkem obsahu svého podvědomí to ste hrozný bát toho co on měl částečně stydím na ten vás ale to nevadí to ne mu nepomůže. On měl musim ještě vypořádat a když mu do toho proč to kladné myšlenky tak ty jsou všem jejž štít než prosto nové to nabyté novém silo tam to je prosím síla a proto jsou takhle přespříliš že takhle silné tak. E přetáhnout tu sílu těch ostatních let před ano a dají mu nový obsah života čili v každém případě je třeba na něho kladně myslet a bez celé šťastně že on přeci nezemřel von žil dál a. Jde o to aby ten život šťastná byl neměl nešťastní že se vám tady ostatním říkala že by to bylo napsáno že když je maminka vyšší zemřel otec e kterým její manžel tak se. No moc plakala a jevil před několik dní prostotě říkal to věčnost tak jak jsem mokrý to toto se ty přestanu straka a to první teďka řekli u mně někdo jiný v první vykládal že. Že se díval dobro budu toho mrtvého kterou po chovali on tam ležel úplně ve vodě ale ale boží protože tam prostě ještě přišel jednou a zase říkat to jsou tvoje. Vy jste si toto těchto kdy to nebo ono těch dostali nemůže ale to jeho představa že on pořád víra oni sprá člověk přitom on s tím co bych daleko více než tady jsou bych myšlenkami jiných lidí. Tady nevíte co si s nimi myslí ale on co svým čili tady moc záleží na tom co si myslíte když pláčete tak mu připravil pro pravou od hrom nedalo že tedy a kdybyste šťastní a mistr na něho dobré. A přejete mu dobro a klid a mír a spokojenost a vykročení do dalšího života bez ohledu na to co tady bylo to všechno pro že by to všechno to ježíš a nově jít dál když toto překonat tak pak nejsou žádné pro. Je v tom posmrtném životě tak nás kterýmu protože k jako každým kdo se neodvolala pod i nedostane dal všem dalším život jde se znovu zrodí v tom ano ovšem se to my dneska nemůžeme vůbec vyřešit toto něho nemůže. Protože si protože nesmrtelná duše převzala na sebe dojem z toho života a podle toho domu od sebe zrozovat a v tom dojmu bylo také protože si dal život v tom to tam musí chyby při poslední myšlenka do stavy protože jak to musí být sil ne. Protože bych se ještě že něco od něčeho abych ještě dotknout se tam v tom astrálním světě abych řekla protože ten normální průběh tak aby toto nebo znamená ano promiň mi to říkám ještě jednou kdo říká že nanečisto lámat tyto říká. Načisto do stroje ale my to ještě jedno vyslechne jste se takle tam v tom sem si byl rád tak že zase tam pokračuje smrt která tady nastala v okamžiku on odchodu z tohoto světa a vím že ne. Probíhá do trošku jiných první věk se vám to chtělo co tam člověk je kterému říkáme astrální tělo proč je do značné míru mi kde a ne chtěl jsme v tom našem slova smyslu e. A skládá se ale přesto hlubších tajemných prát který je nižších látek a že to vědomí které nám člověk je rozebral neboli vykládal vědomím tohoto světa znamená ten člověk. A tomu se tam chovat jako se choval zde ona to přece nejde tu tendenci protože nás plně ho než on jedná plnění tohoto života to si tady proto mysli vsunul pro tam potom boží. Zná vyšší on tam sice může nabýt nové zkušenosti ale protože zkušenost jenom obdobné nikoliv v pravém slova smyslu nové jenom analogicky jsem tam nabývá nových zkušeností to mělo nepozná my taky. Tady myslíme na tom co si tím že nabýváme nový zkušenosti fakticky jenom poprvé ve své před nějak tohleto něco obdobného to co je nového to je to dobývání e vlastní nesmrtelnosti to jednota je to to přeci nezažívali. A potom se dostaneme na ten konec v tu že jsme v přestaneme vědomě nesmrtelnými protože s tím že to vůbec ani dovede smrt věčně nesmrtelným to tam velebily jenom jako u teď vědomě nesmrtelný že že to kdo milovali nesmrtelní ne jo ale. Nebo pokračovat v tom posmrtném životě tak tam když někdo svědkem toho života tam když tam žije e tak vidí celá řecká lidí kteří tam žití v tom nic po smrt ten světě odcházejí někam. Dál a e to říká co on jiných že odcházejí do vyšší přišel že si prodělali tu vyšších která byla odcházejí do vyšších první podstatě to pravda o čem vyšší které on po stránce že se rozpadla. Že vlastně umřel to co bylo nejhlubší nyní vším a může toho dále nahoru žít na úrovni na které tam čili čili oni se ztrácí i v proto vnímání prostor prostředím nepřestanou vnímat to prostředí které dosud. Mýma protože to je prostředím vším a přestanu je vnímat i ti potom po hlubším prostředí ještě žijí dosti ještě kdo žili kdy umíš to rozkaz ještě pracem pokročil by mohli jít postoupit dál a ten zákon dostat plnit to. Tu byl u každého který totiž na to co ještě na první velice mám ještě potom řek a to je zase když přijde dojem takzvané vyšší vtělit tak vám jenom e nepříjemnější myšlenky které před drželi protože. Trvaly tam tím hlubší myšlenky a že sis tiše mít myšlenek kdyby se vám projevil takový člověk tak vám řekne dneska živě si mít opravdu řešení mi bytostní ne ty na jenom skvělé myšlenky to co jsme tady jsem marně snažil. Etat pochopit teďka snadno chápu tomu nepřekáží synu bude myšlenky si ty věci vykládán my se vzájemně těšíme na ještě budeme a tak dále a úkol než je to jde tak daleko žena stane říct. Nakonec své i to je ne jsem mu přišli své li se tady rozvádět i to je nese rozpustil teče ztratí tam vědomí protože to vědomí a tam není sice no stykem s tímto světem e to vědomí. To by byla mu si pro jenom protože tam je může být chycen jenom tím že by že měl by pro věci těla a hmotné které by nevidělo z vesmíru v síly vesmírové síly nebo kterékoliv si tělem za dán tři vesmíru musí být ve. Mírem živeno když tomu je od v jiné ta páska toho vesmírového e příkon musil jsem tak on musí postupně odumírá ten dál se to prosím jaký je u pět svým. Jako nahradit nebo nějakou tu mi říkati to se ale tyto věci byl tady rozvádět protože to jsou výjimečné stavy no ale v žádném případě bych nepřijal myšlenku že by tato řeka zpráva že odtamtud člověk se. E očistí se může zrodit ono se nikdo nezrozuje protože očištěný člověk jsem nepřicházíme si to vidíme že není čistou stavu nýbrž že určité sklony a ty sklony e mu zůstali když se tam v tom astrálu očistil. Očista měla jinou pro vole jsme si říkal to byl vlastně pokračujícího vklad a jevilo se to jako od čistá ale klamně a očistu si musí před prováděcí jenom tady na tom světě nikde jinde takže například třebas. Ráz který v okamžiku smrti v těle odejít z tohoto světa měl vůči němu od pravdu určit tomu světu a tento odpor opravdu tam dalšímu zrozování a tak moc mně že v tom. Světě ve kterým potom žije zde na tomto světě e přeroste tím způsobem míchá a od pro tomu světu tím že musí žít ten člověk ten tam co potom ty nevyřešen problém který člověk proto ten cit času. Jeli odejít ne tak ty se to někdo mu podaří třebas plavat pata život do toho sebevraždu to nemůže stát protože tento neska spáchal se dal mu možná že ji páchal přeci mockrát to nějakou tak si to co také může stát to my nevíme. Znám na tom malém záleží ale je jisté že daleko snáze rezignuje na svůj život řeší nikdy jde prosím dává přednost se v takových pátka šel jakých ta tak svých vás takhle se tam pobíjejí. Hromadně ano a měl možnost si to odbýt jiným způsobem než sebevraždu sám oni potom se dostávají konečně stalo sebe vražedné na okruhu pryč když co aby ty třebas jde dále. Rozumíte nebo lidem protože ona se do smrti se vybavují z tohoto okruhu že tam konečně než který je dostanu se do pozice kdybych věděl že toto normálními lidmi protože následujícím vtělení ano tak asi bych to dokončil tohle stát. Tak tady mám dotaz co ta duše dny třeba to staré člověka třebas za do tvého tam zase osmdesát se pobýval že ten ten kdo pořádně od byla jsem tak byl to je totiž tak přijel nedělá skoků v mysl. Svědky toho že se tady stal nějaký skok ten všech najednou zemřel které on měl to jenom náš že jednostranný tohle na věc že nám nedovoluje příroda nebo naše přirozenost nebo naše schopnosti. Abychom viděli přelomu tu záležitost smrti celém rozsahu ten člověk ne umřel ten člověk žije dál a tedy ho odchod nekončí ten odchod tam pořád ještě pokračuje. A jestliže ten člověk tady pro ho žil tak samozřejmě že tu tendenci životní takle mu říci zachována to nic které prostě setrvačnost života to není. Nic jiného než se to začlo života vám říkám čil nedělá nedělá skok jestliže dejme tomu moucha je živá několik není na tak zase to chtěl váhání je velice bych prvé a když například se narodí. No tak tam kam při umím dát kdepak dítě lidské umí chodit na na této jednoduše pohyb než dání ne e tak čím proč tu radši mu kratší život žije tak tím e se rychleji vybavuje pro další. Život ježto člověk abych byl vybaven pro další život tak musí si nějakým způsobem odpočinout se netýká to astrálního světa protože nebo odpočívat pracovat smyslu ale ta nesmrtelná duše. Vlastně nějakým způsobem správ je na tom domu ve kterým si kterým jsem byla od žena smrt o pálit v okamžiku kdy ten člověk umírá bych to teď nemůže vám. To nějak vysvětlit jinak než aby nám to byl technicky ano budete jenom podobenství bude to kulhat možná na byl pod nohy ale ve podívejte se například se v takovém bytí šelem za anebo proto. Váháním kovů když se od viděl když jsem dostaví železo v vystaví železnou tak se nemůže měla hned něco vyrábět když se vystaví železo tak se musím nechat vůle protože u prát. I niko ano e říkali někde trvá ježek kdyby to nechali přirozenou přesto u za dávat že by to trvalo čtrnáct let nico urychlují to nechali znovu za řád ta takhle prodělají všelijak pro trvá jenom krátko. Dobu to měříte naše než jak přístroje na to že to pravda ale tam nemáte možnost nějaké tak která chce tom po svém životě ta nesmrtelná duše musí nechat u prát ten dojem. Který si odešla z tohoto života teprv pravým dojem je schopen navrhl zrození jo takže ona nemůže byl metr musím nadiktovat tak se na duše aby hned přeteče kdo se znovuzrodil se. Není možné ona musí do bože ale počkám ten e plod toho života a ten pravý proto životem žít pro života je umí na tom astrálu ani jako dojem o život dozraje. A jako tady dostane normální život tak tam do práva život ten ten dojem do práva jakmile zralý tak okamžitě může hledat a právo hledat nově sebe věci do člověka a vstupuje na něho v okamžiku kdy ten člověk se teprve rodí. Ne když je věc počato rozumíte nad že tam vstupuje teprve v okamžiku kdy ten člověk rodí tam přir naposled tam se postupně přidávají složky svým e které čím pod věštění stravu. Při ráda bych to řekl tím je to složka jako být věčná ano nebo přetrvávající astrální tělo také tam není na protože také proto ještě další dobro se život po smrti protože právě na todleto dále. Jen abyste věděli taky vím když ve mně dneska dělá věže tím kterou jste ne za že nemůžete například na nesmrtelné vůbec není špatného udělat tak tam zrozuje tak jsem teprv když v okamžiku narození to něco dříve ne mu jde. E zradit to astrální tělo který tam jako třeba dříve připraveno nebo nebo v těle mentální tělo kam lidské tělo sem to musel děláš to přesto počet ale není to vlastně pravým smrt. Svou vražd denní celého člověka nikdy ne to jest na omlouvat prosím ale to veliká zkáza pravdu protože tohleto děláme protože ta duše třebas protože chystá ven že tam to mi protože to musí taky. Něco připravovat a nikdo jsem byl na strom tak ona musím zadními on byl takhle teď bych chtěl říct ten dojem který ten protože si odnáší u člověka. To narozeného to nebylo brzo ten že vyššího padl na tomto světě ten dojem ne ten čerstvý dojemně slabý takže u toho dozrávání je snadné ano jelikož není toho tolik. To látky aby to přirovnal kvasu ten kvas který způsobuje ta duše tak ona duše způsobil to vpřed a tak si na to rodila nad to to malinké chtíč k opřelo jista takže ten člověk který. Zemřel mládí ze sebe proto může znovu narodit ne když si když byl tomu že v okamžiku narození třebas při porodu tak se může okamžitě daruje žádný dojem tady nebyl a je to určitá přednost pro toho člověka. Že se narodil a protože zemřel a proto se to může narodit v životě daleko dokonalejším než člověka který při tím do vložil protože není žádný čerstvý dojem žádný naléhavý dojem tady nelpí. Na nesmrtelné duši takže ten člověk je vědom neničí naše ničím žil rozumíte tedy je to velice výhodné mi stalo velice oplakával jsem ten protože nějaký malý ale proto člověka to za snad úleva jestli on měl mno. On naléhavých probere mu minulý život nevypořádal se s nimi čemu pro další vláha umřít protože by se odvolal od mu to podaří umřít tak to je pro dalšího život šťastní šťastní. Začátek že jsem si od otupí mně ty nástroje těch ty dojmy to zase starší dojmy co před kriste denními jinými z toho mládí nového a to jsou dojmy čisté se postavit po k. Že být těch starý domů rozumíte mně tak proto se žádného velení zem jako takovým ti na sobě své dobro ano nevíme jaké ještě v čem to ovšem je předá takhle řekla ve zkratce všechno vysvětlit. Ale jestliže to by stačilo e takže když člověk je třeba jste dlouho tady e tím krom a napravit jako tím vtírá žijete se tak. Tyto jimi jsou příliš bohaté a tak dlouho trvá jejich před kvašení vědělo co se na tu dobu chtěli že asi tak ten problém to k když dozraje ten dojem tak musí na svět. Nepomůže mu vůbec nic ut když si to špatně musí zvolit když není prosím oni náhradním života si tak si svolí mezi život když není k dispozici tělo rodící se chtělo které by se mu hodilo když protože se mi rodičů. Tak on si musí zrodit tělo musí si žít tělo které se nehodí dispozice byl když si myslet že on tady nemá dvojí dědictví vidí jít po rodičích své vlastní dědictví překážející tělem a teďka to za vás kombinovat to jste podat. Tím nový máli nic že a není třeba dispozici taková duše nebude nebo takový dožití se čele řečeno tam byl potom musí samo tvorové třebas jenom pro ve první život že třeba člověk který. Kdo rovnou dobru třebas několik vtělení dosahoval velikého vysokého duchovního mně nemůže najít tělem tak disponoval rodinu která by ho mohla zase znovu bral. Lid se takhle popadne znovu dojem že čas kratší pro dokonale někoho kdo se proto úplně nehodí a pak se mu stane to přestalo třeba u tak mu bude viď. Jenom by nebylo třeba světcovy nebo past karlovi že ti lidé neměli možnost se s těmito je věc nic setkat ale my tomu když to přeci vnitřní přestože tomu byla že voni najednou. Která bezpočet kázání aniž se o to nějak přičiňoval není byli přepadení takzvaným kosmickým vědomím se na vaši trojí vědomí ale oni stal potom nevyvodili vlivem těch let e domu svých rodí. Uvnitř další dva zůstali civět na úrovni ke svému neštěstí ano ale přesto i takový jeden dává nesmrtelnosti který je potkal e měl ty blahé následky že okamžitě lid. Je pozná jako moje duchy okamžitě budeme tomu tady si jakmile tohleto ho potkalo ve svém životě okamžitě dostane bylo dostanu ji nevěděl že to měl nastolit předcházejících to vinen ale on to sám se. Nebyla jsem zrovna tak je třebas sil se tenhleten her mají hrstce německu napsal si hrát tak a jiné spisy ten člověk který měl toleto kosmické vědomí ale ten na. Tomu budoval dál to co vopravdu skvěle spisy v kaje e si dneska je vlastně hell na cestě k západním ve sku v kapacita v ačkoliv že po smrti se prvořadá viztež po kafkovi se tam o něm správný ano a. Tak tento člověk je zase říká že se nezplodil prože v rodině která by byla tomu věnovala teď nebyla dispozici tak ta rodina tak potom to na provádět to šel přestanete tancem indry. taky osud své na roku aby se setkal s těmi protože jsem na protože to do první no ale takový odjet ten který byl také člověkem který je měl velikou duchovními bylo za sebou jsem to napsal ste byla právě a jiné. a taky podobném to kosmické vědomí okamžitě stanovil od zato nebo stravy na tak pro tebe šťastnější ten se rodil rodině abych moh tak teprve jedno za druhým mně nemám v těle mně měl bych toto poznání. Ním aby se chtělo v rodině která bude jeho potřeby zasvěcencem které vrátka to přítel ranním zel jsem třebas ramakrišny to byl ten jeho otec a do vykonáván duchovní jen mít ale že. I když ho pro znal by to neni normální člověk protože to absolutní že to bůh prostě okamžitě model do domu cenu jak je přeci seznámila lidská a proč to byla mu nebyl od toho nemějte takového duch nic ze a. Dejme tomu tak i v těle se dát který takhle se takhle zrodil a měl předtím zkušenost velikou tak že to pozná čili klíčí si jeho spisy ale kdo poznal jeho povahu prosím žil kdo ho mohl sledovat. To řekli jak se tam může trvat ne e to něco tak nitro nízkého to pověděl po rodičích tak věci můžeš nevim co on zažívá nepochopitelné pro ustavičně pravda. Do takových rozporech že bych se byl nedivil kdyby byl v ve něják vlády při skončit vím eště detailní dotaz přimět vlastně tlačen ten člověk tomu znovuzrozování. No kdybychom to řekl lidově tak bychom opět proč ho připoutaností tomuto světu a ta nesmrtelná duše která se toto připraveností musela proti své vůli po pálit při tom odstupování od sil od svého těla okamžiku smrt. Ti nad taje ve věcně na ten tím co ji vlastněna patří mně znamenat a nemůže proto byl by mu zdá aby protože jsem ten obral byl by věčně na ten dojem který ten dál nim vona. Do ráje to znamená stane se dali přednost padnou jako ruší žádný jsem nesprávná zralá sebe tak je v nás nedbá na nic a hledím svého dva aby on se nikdy nestane že by se badatelem. To není naše zbaví do těch že není naléhavější věcí protože potom když vnitřně umírá mysticky tak že s věčným o tom hle tam prožít převedl do toho že všechno třebas celý svůj život do toho vnitřního. Oni říkají říká cit pane brž na těch všechno dám mně nezáleží na tom životě prosím sebevražda v pravém slova smyslu ale ta nejkrásnější jako můžeš mi spáchat to dává bohu vracíte do věčnosti všechno poctivě rád s ním. A zjistí s tím že vrátil tak plná nepatrnou část ustane co mohl vrátím nešťastné protože člověk si neuvědomuje že ten jeho pot. To byl napřed ostatní pro vo tom budu mít po či ženami jenom ten nejenom se všemi tvory s celým vesmírem ale on spojen také se svými mými vtělení a to že. Mně bylo v než že vůbec dostali ten od zrození světa a on teďka najednou vidím že on musí zemřít pro ten celý svět o kterému dávno nevěděl. To musí nemůže jít pro všechno na všem překážející vtělení že si představit jaká toť tíha když teď třebas musím svého vědomí ne se totiž byl to co vědomě nám že třebu ale čerpáno to bylo nepře. Do češtiny které v mém podvědomí snadno z čerpám protože na navrch a třebas násobit že nemusím tak často tom někde vespod ale přesto když potřebuji nás byl začnu násobit nebo dělit moc nad a tak dále to. Všechno mém vědomí co je tam toho protože tomu která momentálně nad tomu mentálně myslím a na jaký to mentálně na takhle vypadá tedy do mít člověka není v tomto životě že tam milionkrát toho vím přestat co momentálně mysli. Mistře jenom toto všechno pro vel tak by to byl pořádný vlády toto všechno v tom v smrti mystické musim všechno odnést to všechno musím anulovat ano prošel se musím zbavit proto balast který vám ve jsem to do mít všech svých znalostí všech svých zas. Čistší nectností kdybych například si myslel že prostě nectnost jsem neschopen se ocitnout v u to u těch mnoho kristovy že za často symbolicky tak by to dopadlo se mnou zcela jinak než to mařím nad aleno ona přestože. Zařídíte tak šla tomu ježíši byl neschopen tomu ježíši dospět vůbec rozumíte nebo jako ta samaritánka u když vyšší prozradil ježíš kristus že pět může mu tak utekla vod toho tak to nevím mít život věčný chtěl dá. A tomu nevěnovali nevěděla je to to se nesmí stát mi to musel všechno odevzdat nejtěžší odevzdávat prosti protože přeci není zakládá zase proč bych je nebudu když to dobré věci ne nic nesmí zůstat. Tak to jeden jediný život a to se skládá třebas tisíc vtělení minulý todleto ty dojmy jsou tam to sice příčí ale protože bych taková spousta že to je daleko víc než toto vaše to vědomí a všechny ty vztahy to. Staví vesmíru tady jsoucnosti stavy poznávací vztahy lásky nezná víc to všechno je ve vás a tím čím se musíte vypořádat a teprve pak dokonale osoby něco co jenom přinese nemusíte vtělovat. Když se to provede nebuďte tam vážili vydobyté skok pro rozum nemějte přestavět tam dokážete stran. Kdo z nás nedokáže jsem vždycky říkal a proto opa protože na protože by napsáno dost tím vstupem nedokáže být poraženectví pral která mně říká že to když se jim ta žena tak ten se na ni. Ne ne po mně přece mně ne po mně pro ten možnosti sama sebe nebi protože to nemusíte dělat musíte nám prokázal dobrou vůli musíte jsem ustaví e v tom co dobrou vůlí. Za tím cílem a to ostatní potom platí protože ježíš kristus byla za dva bereme dostane tady milost nějakou třebas chabou co pro dobro to dobře hospodařit pro to je krajní větší milost když něco dobře jsem učí za. Dále asi takhle jakmile člověk dokáže při jim snadná k dispozici říkat to a co na protože jsme svědky jednat jako ze živnou němu propůjčenou taky na velice dobré cestě musíte nějaký mým že do. Ona aby obětoval všechno bohu naprosto ne stačím on a to bych chtěl vám právě napravit toto mínění protože v těch mých spisech píšu pro všechny úrovně a my se může prostí třebas my že do takové úrovni se na kterou nestačíte se svým. Ve vstupem nebo takové nebo co vám to nehodí tak stačí prostě vědět nebo si uvědomovat nebo věřit tomu asi právní že a to časem uvěří každý z vás že to co tady mám k dispozici není moje kdo to. Mně žene lidmi a že on platí to co je v tom přirovnání o těch hřivnách že nesmím jednat vlády i v protože to není moje však krok na tom nemělo dál. Že protože to hospodařil kterými protože je tak tím dokonaleji z ti musim jedna tím dokonalosti musím řek a když tohleto dělá tele tak si dal všude ten vstup boží do svého vědomí prost. Musí zákonitě stát že byli služebníky kteří hospodaří s hřivnami pána nebyl jsi vlastně na ten tady s námi stát na hospodáře tedy stane řečeno. Teď ti bude časem dotazování chci mu podaří čili jsem to je tam krásně být přenos že jenom ty dal služebníky si dále ten hospodář stranou jenom těm to byl do těch posed vůbec nic dělat. Tím se nikdy bůh neprojeví těm ostatní kteří jednají řešim takovosti majetkem ale vy kteří budete jednat si vším jako s propůjčeným jako s větším let čelil vám dáno k hospodaření pro něho pro v. Na vás pro věčnost tak vám je toto žádnou konal že bůh vám přítele a bude s námi slova a to trvání se napřed je tím způsobem e že situace em. Vypadá začne věta pro člověka jinak než u jiných lidí že začne vidět leží zkrátka ne kterou jiný člověk nemů bez se životě něco co je to že zavání když se budete režije. Zachová tak se musí znát jeho podaří ne a hospodařím se pokračuje do nežije tak jsem myslí že přestane být starostlivý vůbe a li jedna. A podle režije tak pak nebo pravdu e tady připravena půda k tomu vnitřnímu kristu tak to jeho jediného se v nás zrozuje vědomí nesmrtelné dokud jsme starostlivý i třebas proto se přes. I hospodaříme pro toho pána tak nemůže jsem tam projevit pro tu další starostlivost je to v pořádku prosím je to v pořádku jsme starostlivý máme právo jenom najednou starostlivost starat o to co oni naše to jeho. Po máme právo jestli jsme dělat svědomí ale dokud tu starat známe tak jsem nesmím tak se nemůže projevit teprve přijde tu dále že musíme hospodařit jako to se může stát chvilkově se. Chtěl teprve pak tu dostáváme klid čeká než jak to dopadne ten moment toho klidu to tam krásně naprosto kdyby ten moment že za jednu hřivnu dostáváme jedno město ji této neproměnné tomu národ napravil. Žili dostanete tolik čili že je tady řečeno je to strádá strašně vám neděl přesto je to tak málo vkládá buď pořád že to tak málo můžeš vložit protože e kdybys toto měl říct víc tak se musí vzdát. Starostlivostí všechno to co vám tady vyš to nějak se od abyste v tom množství napsat popsaných stane se neztratí bych ve skutečnosti to co vám ve všech těch všech které na nás píši. Chci vás že napodobování krista není jestliže je to napodobování krista e tak je to vlastně ji ho brání jiná na sebe on prostá nazval které být šel. Sladké a břemena aby lehké ale aby ale proč je lehké a jakých okolnosti lehké a sladké to vám musím právě vysvětlit e protože bohužel z protože vy můžete nabýt dojem. Že ta nemožná jinak kterou na sebe berete a o nad stolem není nepravý dojem abych která se k líčil. Obrazně jestliže třebas že je to jeden za dneska na to nikdy nestalo ale říká se o krista horovi e česky přeloženo do si čili krista. Že to byl převozník mně byl malé a byla že jednoho dne přišlo přednostní nic před načež přes řeku lépe řečeno nosil na bedrech lidí se řek to by synem namočili kalhoty nebo nohy a set tenhleten člověk jedno. A byl svědkem toho že přišlo malém jak to byla taky přenést a ten člověk řekl tohoto bude snadné takové malé dítě přenášet a prostě se do toho z velkou chutí toto velice snadno ale čím dále to dítě nese tím to dítě bylo těžší. málem do pro co řeky utonul a říkal probuditi prosím je to si cit ty malé dítě si těžké on říká věděl krále své tří let tak by ses nedivil že to tak těžké nebo potom řeknu. To vršku na ve činným a aby to potom řeknou jedeme jsem řekla nesl jsi krista se čili že napodobování krista znamená ne svým tu tím kterou on nesl nic. I představujeme jasně proč se tam také říkal on to majetek nastává ste si představujeme že ježíš když to jednou odnesla tomu křížila v nástin spatřila takhle to jež se klamný dojem se to všechno. Je něco co všechno svým volit toho co si věčně děje jsou symbolika se když je to tak dejme tomu stvoření že se s tím bylo toho co se věčně děje ustavičně probíhá v tom vesmírnou první den. Není světa druhý třetí čtvrtý pátý šestý tyto odpočívání všechno tam jsou běžně probíhá ono se to nedá obraz znal první nijaký jinak než jako dej ale ona to vlastně je. Na nemá není smím situace ustavičně se opakujícím takže ten ježíš že je ustavičně například křižování ale také ustavičně stává ve svých otázka dosti než nesmím žádné ukřižoval. Jenom anebo a tak si myslím stane nesmíte tých anebo ne když totiž se nedá nesmí ukřižovat tak náš úkol je těžký po stránce že tady něco budujeme na tom světě a pak se nám to ještě rosy to jsem. Není z toho nic nějaká možná dobrá strom k anebo špatná našich lidí kteří to na zůstali ale které všechno kdežto když budeme toto věčné dívala na tak se připojujeme k jeho věčnému životu. To samozřejmě budete asi těžší než budovat něco dočasného ale bude to od to snažší že na každém kroku této cesty když to neděláte ze vlastních sil nýbrž za pomoci. Živým a to musíte umět pořád přivolávat se nakažen znovu se tedy zažíváte příliv milosti a stále větší příliš jo jestliže tomu tak není tak dělá bude mu základní chybu že. Je pořád do tohleten s nimi silami a to je prosím chyba základní že proste si mohli dovolit první den cesty a to si může dovolit opravdu každý den ránu do toho musí to je co nese. Vložit ale během ne pro svou vlastní z to nebyl vložíte to vyčerpá které na této vznešené cestě osobně bych vyčerpal zabil minut ty aby třebas se tak třeba za dvě hodiny ale to vám dát vidím že máte takou. Život od bych to takového nevydržel zabil za vinu ty kdo proto lenosti ve kolik kteří by byl vyřízen osobně a tak se nikomu nedivím se že přečtěte kapacitě že to nevydržíte víte tak. Zkrátka děláte tu chybu že sebe přece mně které a vy si myslíte že sami tomu můžete to sám je musíte vědět že všechno co na jenom dáno jenom k dispozici jsme tady říkaly a že to je síla boží která nás. Co že bez této chyby splnit schopni a potom zase se situace úplně obrací proto tu sílu vystavit jednáte protože čát protože jste živi tak se z chopila se tento všeho všeho přes schopni. Z čeho normálně lidsky schopni nejste že je schopen on kristus že budete napodobovat toho jsme schopni taky li naopak ježíš kristus říkal daleko více uděláte než to co dneska dělám to je málo proti tomu co uděláte. A taky my jsme to byli svědky čistě kde to místo by křesťanství že ty ad o kterém dali daleko více než ten ježíš kristus ten tam to bylo vrátil velice málo lidí ale ti apoštolové obrátili přejte věší svět celý římský svět za pod a. Se můžeme také říct dokonce stalo že ta říše že aby možná ještě dostaví dali stalo nebýt křesťanů vím za to čím s tím s vnějším světem v tom to právo si nikdo nemůže osobovat jaká by to byla bývala musela být veliká to je ta moc. Bych tak všemu svým vládce jako byl tím mohla za to čit křesťani za točili protože křesťani měli naší ženo svou vírou že nesmí brát zbraní do ruky že nesmím nikoho zabíjet bylo pochopitelné než. Je to čit neslučitelné křesťanskou vírou když to pokřtít se ještě svým tak byl vyřízen v těch svých pátka nebo bude prostě nepřátelé musel za jedno rozumíte přes ani to přežili ale tím její ten. Přežil kteří byl vyřízen ano či křesťani vy řítily myslíme si že věří nějaký pár obal že přítelem ani to tam přestali není to pravda kde to jenom zevní konec na dvě vnitřní pole světa by řídilo přes ten. Ten tím vyšší chtělo ale šel si kdyby bylo do poctivě dávno tak vám vyčistí přes tu ta všeho života tak dokonale že ani nebude mít přístupní špatného všechno vám bude od. Ale pána od vás co špatného co mám nepatří co nepotřebujete toho byla ke svému vývoji je to potřebujete to za se člověk jenom dobrem nemůžete kdy stává ani ta například ježíš kristus potřeboval jidáše že ano a trpěl ho vědomě op. Svět pěstoval bych tak řekl protože kdybychom my e neměli to byla v sobě a nemusím svědky malinko nad tím počítat abychom se velice rychle dovedli jako budeme říkal že přecházení je přes tisíc to znamená bez. Protože se být úplně dokonalý protože to by nám to po brzo do hlavy aby se obešli bez pánaboha nakonec jo také lidé nese mu dní kteří stane se setkal s mnoha lidmi takovými že. I najít dojem že se někam dohrát báli a že je to vrchol kam přesto dál nemohou tím v tom později jakmile toto zjistili byli nejenom vyřízeni pro další cestu tady vyřízeni vůbec pro života od se museli znovuzrodí. jsem rád že jsem hleďte ten mrtvý bod překonal proto je otce si že to velmi to práci nitra dobýt co jsem dost stav ne tyto do do takový či dneska při tak myslím dneska vidění věc tří vědě. Tam vidím že třeba jít dál a toto myšlení by vám přál aby si osvojili protože na podléhá mu krista se napodobování trpělivé se mým tam včera svým přát to radil že to. Je mými v tom stranu svatý ani prvním prostřední to byl první sousto jedni křesťanství zažil ještě ten století po kristu a že ten měl jednu velikou přednost že každý den. Začínali na tu aniž by se otáčet potom co může vykonávat ztrácel že vědomě paměť toho co bych konám kdyby mu byli řekli když se tak dlouho prosím prou. Ježíš po pouště von žil sto pět let a asi devadesát kde kdežto ona svou si to si představte e co to byl na trpělivost ne kdyby mu plně protože když teprve samu v tom co říkám dotáhnout co si. Protože se pořád ještě že takhle se hrabe jsem teď těla op v dělá váš tady půdu stranit mělo dívat do když lidem na tohleto kdyby v tom že on taky jít jako první školou jo no to on dělal protože on. Totiž tak se může někdo přednesl ta říkat nemůže začíná a to způsobovalo život jeho cesty a opravdovost jeho víte my jsme včele tam řešit společnosti. E dva případu rozkaz cenných manželů protože si dokonce výší to zlého o si udělali aby na to nezapomněli abyste mohli vyčíst ne ty tuhletu pán věděl že říkal takovými ten dotyčný říkali jak není. Teďka vám nějak pomáhat prosím snažim všemožným proto mi to nejde kterým pro na jednom když nemohl paměť žil zabrzdit tak si víš tomu co dobrého teď vím si co dobyl udělali protože ta píší to dobrého udělali a ti proč. Pravdu tedy ale lépe by bylo kdyby přesto ještě prvky není možné na ztrá chápu nebo pže vedou tak to běsnění domácí e také se v si tedy spíše mu to dobré že ano a myslím že bychom. Jedno věci mohli přestat psát ě tu vděčnost bohu za protože nás udržuje že nás udržuje na životě že nás své toleruje že tele naše chyby že nás sami tu svatou trpělivost toto bychom si. Mohl vidět zapsat proto na to bychom mohli myslet ale vono by nám to překáželo přesto nedělat museli pořád i to by nám překážet protože okamžik kolo se kdy máme definitivně umřít vnitřně musíme být opuštěn. Od tohoto vedení ano jinak bychom nemoc nedokázali umřít tak je to máte především tedy ve vás způsobit takovou naději totiž budeteli v sobě e pěstovat vděčnost. A tu budeteli toho uměl jedině svět pan je žena tedy pokud byl brát e to jsem nad němu vždycky to bylo miloval naděje a věčnost nebo e že nemusel tak jako na toto všechno překoná ale byl. Že mu ten život tomu bohu a protože musím vlastnost která byla doveden si z něho provaze potom další co jsem vám kterou mu bylo abyste kromě který. Činnosti začínali tedy znovu abyste si neříkali protože snad přede kde když dete tolikrát jsem začal ne a mohl nám začít je to nemožné tím ztrácíte klid potřebu ní. Rozumíte když nám nepodaří nadít jeho a proč mi věku bývá tak prosím znovu musíte klidně začít jak nestačí ten klid tak nenajde nad žijete tu je to může musíte mu klid když si to. Tak jiná prát jako na dívá mírem li to musím takhle klid kdybyste ten klid přestali mít prosím vás tak si to nějakým způsobem zprostředku víte tak nedělal tím způsob jsem s ježíšem přestává mít klid tak se musím na je. Do skleničky bodu jo zase když ten a teď jsem trpký modlit vých vlastní ano když toto nebyl příliš prudce tak ta vona vrní jo ale. Můžeš co chceš jenom se tu vodu na svých mnou abyste vůbec ta hladina nehnula jsem to báječně působilo na myslel jsem se li se museli jenom myslet na ten klid jemu na tu prát. A z toho že bych tu zapomněl jsem na všechny ty těžkosti které předtím ta si takhle musili padá vstup dokáže to každého ne pro zavřít ten není den stavy si že ježíš kristus říká. Ti končí tam chcípne e dost tím byl na svých starostech se nestarat se to byla co bude rád to to neni lajdáctví prosím zná let to je pravá soustředěnost nad do které vůz. Nevstupovat nebo známe co si na momentální úkol nesměl být rušeni milostí ani vzdálenou budoucnost jedině tak můžeme vykonat to co právě máme vykonat a jde totiž o jednu věc o jednu jedinou věc při. Sami tomletom co tady říkám na dlouhé skoky stránek kde od abychom byli zaujetí pro věc a ne od sebe i pořád zaměňujeme zdá jen o sebe navzájem oběd musím mít za. ti pro krista než že to těžké ale ne zaujetí pro svou vlastní osobní spásu protože jakmile není pro jenom to od začátku trpěl ano neděl ještě ani z tohoto nic budete časem na to musel být. Kdo byli vedeni protože jestliže prosím ještě vydej ta dokonce tak nevydrží když kristus kdyby byl myslel jenom na svou vlastní spásu nebo na své vlastní bláta sela kolu milovat je králem židovským žila vy tam dal rozvoje. Kdy býval slyšel chtěli korunovat tak utekl tak se ztratil zprostředka nich byla to jako když ho chtěli kamenovat to dycky v takové v takovém případě ho nebylo tak také prosím to být s námi mně muselo trvat i v těch. Věc se muset u nikam situacím kdy kde nás světcem korunovat nebo do nás se kamenovat e která vám taková opatrnost buďte opatrní jako hadové ta je nutná a přitom prostota ducha se kterou my vstupujeme při. Bude těmto věcem věřte mi že není třeba nic víc než se to prostoty proto nám říkal buďte jako věcí a kdo by proto dítě nevěděl začnu brzkého prosím říkal buď sedět mi to byla to byl nejlepší staří člověk jako dítě. Daleko úplně dítě vlastně rušit ano říkají jako děti to znamená on je tomu třeba na jedné straně dospělosti lidského života a na druhé straně prostota dítěte toto dohromady spojit ale to se on. Dospělého člověka chce aby jako dítě on přitom musí zůstat dost plnění a být jako dítě to jediná tíha při věci než co on toto zůstává že totiž to. To když si začne hrát tak tyhle takovým způsobem že neví o svém okolí takhle budete všechny svoje věci že nevíte o ničem jiném než o své práci a to je pravá služba bohu. Když nic z toho co děláte není z vaší z naší vlastní syni když víte to děláte ze síly boží když nic co co děláte když co jim přineste přivlastnit to užitku z toho když víte že to vlastně jenom to co potřebuje to. To volit pokračovat činnosti pro boha tak se nemusíte vůbec ze vstala o to si myslíte na boha to nemyslíte není možné myslet na boha to je nesprávné to by se že byla od živých vy musíte jenom mít jednat správně jednat sprá. Mně jako že to není činnost provádt ano že protože jste ve službě nikdo vám nesmí dávat žádným příkazy než bůh to znamená když na mně dal ráno třeba šel přikáže nebo vám někdo nějaký za. Ani přikáže nebo komukoliv cokoliv říká že toto musíš udělat tak tamto nepřikládal on nýbrž vizte ve službě boží a si pro člověka vám to bylo přikázáno od boha jestliže nás při víra na. Ale si dělá zneužíval vaší dobrotu tak prosím to je co jiného v tom případě ste tady dalšího služebníka další sílu od boha a to je světlo vašeho rozumu že to vaše o tři. A toto nesmíme nikdy zavrhnout a toto světlo musíme také považovat za od boha není to by byl v jeho nebylo tímto světem že musíme všude svítit jestli nám toto světlo říkáte protože zneužívá tak klidně ho od vědu. musím mít schopnost odlišovat tím aspoň takovou že nevedlo jenom sebe by mně nesmí jenom o mně musí také od toho člověka jaká by to byla výchova než tady kdy ba jenom o to se splní. Jsi vůli bože abych mu vyhovět řeknu přibližoval a nedbat na to bližní do které mám před sebou ten bližní by se naučil vůle zneužívat smrt co by zevně nemusel tak vadit že mohl o to mělo ale on po protože jak také jinde jo mu. Jsem tohleto překladu se nesmí nechal zneužívat jestliže se nenechal nikdy zneužívat a nikomu nám stane radí takže on mohl svým apoštolům když pokud jinak věc protože to je to chyběl přestanu hodili vůbec nic nechybělo on. Ten nechá mytím zneužívat to chtěli kamenovat jak vám říkám tak utekl že mi dal chtěli korunovat myslel petr ještě žádnou chvíle kdy měl být zabit tak se nechal tady přesně vědět to my nevíme rád to ještě o to dal. Pro toto nemusíme špekulovat kdy na mně musíte že ty hlavní dát tady nýbrž nebyl vám tady říkám vracela krista je potom velice prostou věcí protože rozum máme všichni ten nám jasně řekne co je dobré své špatné a to můžeme považovat za vůli boží protože. Slovu rozumu je doba kdy se při tom míníme tisíckrát nevadí můžeme dobré vůli rozumíte nemůže být vševědoucí ježíš kristus zásadně bojoval proti osudové chtění a proti malomyslnosti. Tak pro ho nikdy jsme do ztraceno nikdy e člověk který nebyl a to je špatný mistra řekl nebyl ztracený von si to umyl silně chodil mu tam byl tyto ztrá. Ten připravováni byly že ano že mu to měli za z pole a eli jenom on na to bych ještě upozornit že to tam može zaniknout v tom spisování to mohl kde. Ne že ježíš kristus přišel pro každého člověka tam kde byl pro to znamená když to byl jam tak šel za ním do pud vždycky když to byl nadále tak na místo kde dočet požíral ano. To byla slabá tak šel do veselit že svatební jana kdežto byl pra že přišel toho proč byl ne a snažil jsem vám uklidní nebo dokonce z křičet toho mrtvého on šel za každým tam kde byl. Protože to budem obrat nechci to z úst pro tam kde jsme není ale jednejme tam pak jako že tam na tom místě jsme od něho od o nás. on námi dokáže pří ale musíme na tom místě po něm zaručit to stačí nemusíte nikam jinam mít podívejte se jak ten zacheus malé postavy pořád tyto opakujeme promiňte mně. Nikam nešel jenom bylo snad to tam kde správně by nebylo na strom ale protože to byla tou hlášení v tom že byl snad to mám za veliká touha ve malé postavy nevěděl že by vaj řekli se kterou je budu o nic. Mu nešlo na strom kde chtěl a ježíš tu šel pod tím strana řekla mu zašel svém pravdu dneska budu to večeře a řekl mu zajímavý e věci že bychom svými vštípit do hlavy že si myslíme. Ne že jako všeho se máme za to že to nemáme vůbec si děláme disponovat tak to nemyslel být chudý je absolutně nutné to je pravda ale jinak než jak víte přestaneme všechno rozdal. To není správná z nebe to všechno rozdal není ještě chudý kolikrát jsem si myslel jsem tu víra není dobra zlem přesto to ze kým že jsem se absolute shodl nebyla to pravda tak. Že byl bych chtěl říct reptat když tam přišel k tomu tak stavy tak to byl veliký to máš měl velikou rodinu moc služebnicí ta tak našeho byl na čem to bylo pro něho veliká po. Tak tam přišel říkal všechno co mám to tady i jiných všechno neprospěch toho nutí křesťanského to si pomůžete zkrátka to vím že to do právě to všemu co všechno věnuju. Tomu co vy potřebujete říkat ne zachei to ne to řeknu do své to za to vlastně my když člověk teď tímto to jde dobře vládnout který tím nedělá zla kteří si toho který to nestav. Který je ochoten do toho stát který na tom nelpí ti to můžeš tím disponovat dej pudu ku dostaneš si přitom boháčem a totiž nebude vůbec radit protože ty si o sebe dát řecko e totéž. Tak e od těch šel o to jeho nad od rodině třebas rodinách těch apoštolů oním řekl aby je rozhodnutí dát se rodit že to bylo kruté rozhodnutí ale jaká by to byla já. Ska u toho ježíše krista dvě byl zbavil rodin zbavil živit tělům které rodiny že představit co to bylo takovou to mi potom víme že ty své rodiny za ním chodili ježíš kristus neměl nic proti tomu na všech i. Ježit na všechno stačil protože kdo mu šlo o to pěstovat o to rozhodnutí aby ten člověk měl jako když nemá a to jde. Tak dále k vám že nakonec člověk jedná jakoby země víte a to je potom ten vrcholem činnosti a toho života potom mět který ho lehké a to. Je sladké to držet sladké jeho lehké břemeno protože on potom netečný tím že tu tím mu kterou chtít ostatní kde kteří se musí o všechno první poslední postava o to potom lidem. Režije která nastupuje byl života nemusí o nic starat on je nám prostě jako vyslanec boží i v tom jsou určitá nebezpečí veliká ale že člověk e třebas si myslí že je takhle veden bohem. že za správnou inspirací od nesprávné to také od sprá jsem v tomhletom velice neví nevěří neběží cítí a pořád to zkoumá my totiž to mus. Víme postupně příprava k tomu aby jednoho ne v nás žil jen ten kristus a my nad tím i když to děláme my. Jako tažení je to nejlépe tak mi to děláme tak jako bychom stále více aby měli být živými u a to je právě jen ten hlavní mu nad proč že se chtít se unaveni nebo proč. Cítíte nemožní pokračoval v tom svém díle duchovní protože nedá máte možnost ježíši kristu nebo k tomu bohu nebo k věčnosti jak chcete podle vaší víry aby do vás našla říct. A to bych vám chtěl říci ty pod ním míním tím za kterých ta věčnost do vás může žít abyste znali aby vám to neproniklo stromem spisování že by se mohlo stát že kdo tam mohl uniknout tak je to takhle. bych která řekl tak s nějakým přirovnání bůh její bytost to promiňte tak nebudu mluvit která. Nebo jisto no v která je schopna nejvyšším na žne lásky nikdo není schopen takové lásky jako on takže my snad můžeme jeho lásku přirovnat k lidem kteří se mají za. Neměl rádi jak to udělám ovšem samotu že to bude v nebyla budu nalézt když někdo někoho miluje že ho tedy zamilována protože ča no tak si přeje aby myslili toho milovaného neb. Nikdo jiný než on ano a žádný je hledí na to když tam někdo jim ještě v mysli on si přeje aby tam v tom milovaném že jenom sám a naopak naše. Takže je mně to něco podobného jak se projevil láska boží my totiž by on si přáli aby se láska boží která tím že by nás hlad žil že by nás všem rád. S tělem jedná s vědomě a byla jsem zažil nějaký stavy ne se to je že primitivní způsob myšlení je to neni taky na to opičí láska není takhle pravou lásku ani u lidí dnešku my u pána boha. Pravá se stát láska boží na tu její jiné následky než ta opičí láska byl když on nás si ty proti než tím vůli ty prase v němž já. Vy vy mně od všeho co není on vůní a kdy bešt každou chvíli kdy že ta nemám ne jako e v pořád přece do klid je někdo přijde říká na zažívám takovou suchost tak. odliv časové tak říká no tak to ten pánbůh strašně miluje protože když lidí když on nechce když tam co by něco jiného jiné nižší že si připravuje pudu k tobě by tam byl tobě znám aby tam mohl sám nalít. Ta neprávem tak se tam nemůže nalít když ne a on to každý každý člověk toleto protože on on přestali to takovýto stavům on říkáte se mu zdá toto aby byl toho duch za že on předtím měl stavy milosti najednou stavy podíval říká. No kdyby ty staví odlivu nebyly to je to jeho pří této nejde pří totiž jakýkoliv se dále spočívající v tom že člověk milost před tím blaho nebo blaženost ten stav kterým kdyby přestal také pozdě. Jenom proto aby ho sem tam udržoval ten pán mu protože nešel není k ničemu nebavil neudržel ne sebou byla sílu odvahu ale není to k tomu aby ho navštívil. Abych ho aby mělo si vytvořil svůj příbytek k tomuto ještě nevede máli si ho tyto svůj příbytek a vy jedněm tak musíte být člověk milující znamená člověk který vyprázdní svoji komu sku. A připravím sám pro něho místa čím dokonalejší prostoru čím čistě prostor pro něho vytvoří tím dokonaleji se do něho může být bůh nedělá člověku nás čilý taky účelem aby ho tam dodělá mohl vlít před ní. Aby ta věčnost nemohla víte tohleto hl pochopil mně ho důležité protože si ustavičně všichni my stěžují že jako neví čím to je to to se provedli že do tohleto s ním děje novým to. Kdo by dobře jenomže nerozumíte mu zákon lásky kdyby kdyby na je aspoň kdyby zamilováni do někoho tak by to mně mohli pochopit že si přejděme ten jejich milovaní býky mi nechodil děláno aby měl mysli jenom jeho to nepochopili. Ale je to pánbu tak to pravé nic jiného temně zrovna ten žár vy ještě dali věší byl dělat to ještě věční kdo to není správně řečeno mistr přeberete aby tomu je to jenom řečeno tak abyste rozuměli ano že opravdu pokud. Vy jste nádobou prázdnou že mně vás z místa pro tyto boží věci a při budete vyprázdní nějž jít tímto vůle pří když například dejme tomu proklaté otázku to nejde taji dál svůj příklad dělat to byl. Jenom svět nově a nevím není jsem odpověď prositi nechme že od naprosto se vyprázdním vystavit přemýšleli vám odpověděl své vyprázdní. Pokud se mi to dokonale podaří tak zapomenou vůbec protože jsme mně tady takže jsem musím znovu dostat na to že se mi to vlastně stáli ano proto prosím vyprávět se vůbec nepřemýšlel na to co mám odpověd. A tu chvíli jestliže to pán bůh přeje vím tu odpověď ano když tím žádných nás nic a tak by tam měl dopadat nejenom chvilkově ale v celém život že by měl vědomě takhle jíte neza. Protože když byli pracně jak si vyprázdněné když například dejme tomu přestaneme myslet na sebe a myslel myslíte na víra kterou děláme nedokonale vyprazdňování se výklad někdo správně koná svůj práci nepomyslí. Ani na pána boha ani na sebe to ohromné pravá cesta k bohu rozumíte ani na pána boha ani na sebe ani na své přednosti při to dělám nějakou prostým na tu myšlenku na boha na to nesmíte myslet. Vy musíte prostě dělat svojí věc jako ve služba boží máš jediným zaměstnávat šel je bůh nikdo ji a to stačí a se dostanete jiných fází tak to bude dělat jinak tato potom ta mně bude. Je jak to máte tam budu všechno opisovat ale není to za potřeby komplikovat život rozumíte ne protože lidi nedovedou vyprazdňovat bohužel celý život nedokážou to vůbec nikdy vlastnit. Tak je to nejpožehnanější je okamžik smrti plně obyčejný se musí vytrácí sám osobních to vím podle sebe že kdybych nikdy nedosáhl nic toho poznání. Je tady tím se která že třebas tady svědky částečně kdyby byla měl n nepřišel ten koncentrák když nabyl ocitl okamžikem smrti kdy jsem vlastně vnitřně musel umřít protože vnitřního nezbývalo mu jsem se musel vzdát toho. To světa a let takže my nejsme při na ten okamžik smrti se to nemusí poli jako mně v tom koncentráku ne a máme co dělat se včas. Na nedáváme se to dělat proto ježíš kristus když let bral k sobě lidmi tak neřekl prosím vás dost ve mně uvěřili do za mnou nech to tak to říkal on. Říkal v pojďte za mnou všichni kteří pracuje ten pod tím ženit tele vás občerstvím kde tam slovo víra jenom jít za ním. Znamená opravdu být jeho a jednat třebas při se obtížen dobrý ale jednat před tak abych za ním šel on chce abychom ho následovali prostě nic jiného nic není za potřebuješ tam trvat krista a jestliže se ho pod tím všemožně snažím se všechno dělá dobře tak se mně může stát zaprvé na ona dovádí rozumíte ne naší ne.