Karel Makoň: kotouc-E01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Tak my jsme si řekli že původu se to věk je ku do li aspoň při velké se vyznačovaly jednotou. To znamená nebylo pro z sílu hodnocení náboženský záležitostí atd zcela světských záležitostí všechno bylo. Skloubeno a řekli jsme si také že jedinou takovou ku prou známe detailně zachovalo písemné prohlášení v i v tom v podobě visel z nich by věda nebyla vlastně nábožensky spisem nýbrž právě dokumentuje nám jedno tuku tu o to nevěstky ovšem o let kasty o všem dohromady a také o na po ženství. Že jsme si řekli by také hned že že těch dokud tu vodách stával nebezpečí že se oddělí jednotlivé složky od sebe a myslím že tomuto nebezpečí přitom prosto pro váhání společnost těla řek bych se byl při takovém i to by do váháním za a v mých podmínek styku neboť ti začlo být víc. A v takové dělbě práce která byla nutná aby se založila jelikož šel jeden byl závislejší na tom druhém nebo jedna rodina nebude rod na druhém rodu tak bylo třeba ty úkoly rozdělit co znamená společnost specializoval vrchol takové specializace společnosti a to je velice pozdní společnost. Podle toho králi po krále po ty oka byl rozdělil byl velice moudrý vládce rozdělit co z pod co z na ta s ty ty kasty neměly smysl někoho na třemi k jinému nýbrž em vypne smyslem specializoval celé takové kdybych opice nebo v celá společenství lidí tak aby pomocí této specielně ze se jak bych ději. Kupředu dostal kulturní hospodářsky všestranně a a po žensky celí mu pokrok a my si že ještě k počátcích z čemu to velice dobře dařilo protože například když se celé by nerad se věnovali třeba řezbář z nebili to byl to se v ten jsem vás tak oni to v takové páté šesté že krásy. Prali takovým způsobem že my se deska podivujeme že nádheře indických stavem v toho řezbář přítel pravil co od nebe to dobyta před kristem zachovalo ale protože tradici jak těch kasta se dále pokračovalo tak i dneska styk kasty tuš to dohořívá sice ale mají ještě povinnost jsem se věnovat v určité věci jenom a to získávají prapůvodní schopnost v ti k tedy než že jsi jsem se že šlo. To nějakou třídní společnost vůbec jak se nám to líčí ne to nešlo o třídy došlo od dělbu práce v k o nic víc že to později z z z vrch bylo třídní společnost to uši jiná věc že to je u osud každé ku tu vůli že časem zní vyprchá v to co s tím by kristus v bylo podstatného do pro co byla složena nebo prostě bylo by třeba znovu jede od. A litovat aby se tam vyskytl ten takových aby za do takové pochopení věci které odpovídá danému z stavu pokroku proto indové říkají že to obsaženo v jejich vědách že vždycky tak asi dva tisíce dva sice by se sled se takových na tento počet se chce vždycky každá kultura tak opotřebuje že je nutno první. Vlít zásah vyššího druhu že nestačí na to k bohu se lidé nýbrž že to musí být člověk který je spojen s podstatou věcí a z pouze jejími následky a k tomu tak i o člověku říkají avatara vtělení boží my si to musíme vysvětlit vždycky nikoliv takle nábožensky by to také jenom také nábožensky nebrali se si to udělal a oni například li jsem tohoto učení pochopili. A všichni jsou v tom zajedno s tím že ježíš kristus byl tímto aba tak a že tedy ty starověké u tu li postavena nový zákaz a že správné pochopení při kristu není být na po ženský nýbrž by být moderně kultury dni si tak jako ta doba potřeby je a taky je v tom jeho náboženství toto všechno obsaženo tam jsou připomínky k celému prostředí člověka. Ke všem v jeho konání nejenom nějaké modlitby od se moli věta strašně málo o tom ode se otčenáš do host všechno ostaní se říká běžného světského života jak to bylo v těch starých kultura všechno tak taženo ale teď bych se o těle protože začít s novou látkou a začnu s vysvětlováním bitvu o to se přes to by si tedy sto dal. Stalo lidové podání toho co věděli mudrci o tom jak se vždycky živo vyvíjet dál za úroveň zvířecího když normálně se lidský do poslední podobá musí řec tím v tom smyslu že člověk rozvine ten svůj život sice trošičku jinak než zvíře ale stejným způsobem u míra jako si ji do ve na ztrácí všechno co tady nabyl a ono se vědělo podle moudrosti která. Tedy do zcela běžná že toto není smyslem života to je ten by ti více zvířetem to znamená protože člověk to vůli může si vzít do hlavy že třeba nemusí umřít nebo že může v tom životě něco provést to co by zvíře nepřišlo to dělá čistě toho k tomu jeho pro h přikazuje to znamená jeli to ještě raka dělat všechno co děl ještě li i před tisíci letem. Let ty atakdále kdežto my si můžeme vzpomenout začít dělat něco nového od přehrad se sled to na tak dále toto jak víte zvířata na to nikdy nepřišla je sice je můžeme naučit třebas něco napodobovat ten po lidech ale toho je málo tak málo že do vynalézavost ti není to ještě moc daleko a tak ne nestranně jen vznikala taková řek bych. Vznešená nauka která byla pro jedince a která ani nepotřebovala od dívat všechno co do nějakého dějového obalu a na druhé straně tady byla v ní. Nauka která nám. Protože bez toho neobešla protože člověk který byl zvyklý žít jenom těly a v času jako jsme my všichni všechno tam to začíná mečem končí tak takle tak nedovedu si to vůbec vysvětlit to co se mu setkalo těch byl se všemi naukách bez děje a bez hlesu takže se mu to do třebas by králové formě pohádky jdou za kou pohádkově třeba ten. Život ježíše krista v tom smyslu že on nemluví o tom co člověk dělá od narození do smrti nýbrž co člověk by dělá ale to by dělal říkám kdyby to dokázal nebo kdo chtěl dokázat kdyby šel dále za normální lidský. Kdyby si kterou pán překročit hranice. Smrti během života samo li po smrti to nejde tak je do zemře také a máme. A takže tohle to co třebas. Protože ježíš kristus tak to není život s tím jaký nám pochopitelné když živého že zázracích to o tom všem pro ty zdání nám. Potom jordánu vám narození betlémě to není nic co se s námi děje. Ale podle zkušeností víme že je to všechno co s námi děje jak ve nastoupíme tu nadstavbu a opravdu mi dneska vidíme že člověk může v jakémkoli smyslu nadstavbu nastupovat vždyť je třeba ještě bez člověku se svědkem bránila k tomu. Aby vznikají nějaké vynálezy považovali to za ďábelských nástroji například kterou tady měl co dělat když vytáhli dalekohled aby ono stálé li že. Ale dneska na to i cit ke ne jinak samo k němu zase přizpůsobit protože že člověk opravdu možností za hranice toho člověka který si žije tak po starou jako zvíře který po se vynalézá něco co vám není vůbec v dosahu zvířecích způsobu života a toto co ježíš kristus ukázat to vůbec není dosahu při způsobu života to ani není dosahu člověk lidských ke způsobu života že on ukazuje. Člověk se musí za čas na této cestě předělat na něco jinýho než na po jeho člověka. A ovšem po že jsem říkal že třebas evropě byla před tím na to. Proč se vinu tam tak jsem to říkal teď říkám že mi k podobě podobného rázu jakou duch se točí v to jak jsem čitta ve život ježíše krista a říkat pod se pro te odplatu existoval kudy by trůn by kraj z muss pokud my víme. Kvetlo tak roku dvěstě padesát před kristem předních a hází a. Římané když dobyli malou fází. Tak se tohoto ku tu zmocnili jako něčeho co pro bylo velikou vymožeností protože tento mithra na vlas podobný kristovi. Sliboval věčný život. Když člověk pro dělat to co on navrhoval to znamená když prodělal nějakou vnitřní proměnu a ta vnitřní proměna se v jejich ku tu mi to jistý zk jen znázorňoval nás něčím co bychom my doslova nazvali vyšší svatou že totiž se tam člověk dostavil toto z chromá ženě lidí tam protože se neuměl celý obětovat pro tu věc toho by z toho života. To ještě dokážeme nikdo z nás a on tam přinese nějaký na. A ten z podob miloval oběť jeho jakoby to byl on to říkal tak toto dávám místo sebe protože sám sebe neumim ještě odevzdat tam třebas odevzdal hle. Křesťani to potom do opakovaly poč jak těch by tady s a co ten kněz udělal z nebem on jak se od něho vzal a ten chléb obětoval mithrovi po přitom se co říkal dělo na tom nezáleží co přitom říkal dělal. Ale hlavně že ten ne do tam že se chléb měl dojem. Že z jeho obětí se něco děje že se proměňuje stačí že aby měl dojem nemuselo se vůbec tou obětí jít. A protože ten dojem měl a protože se s tím ztotožňoval s tou obětí tak pod zevní stránce musel tento proces mít odezvu v jeho nitru musel myslí. Nebylo to potom kdybyste chtěli vysvětlil proč tomu tak musí být. A nakonec když tím proměnil ten kryt je z mi kraj z lidský ten chléb po toho člověka by to tam přinesl el v tělo mi který. A dál to k tomu člověku nazpátek pojíst. Tak ten člověk aspoň pociťoval jaké si zvýšení nebo že bych posvěcení pojídání toho svého běžného pojídání by se říkat si že povídám pouhých lety oni nám byt vodu když ze sebe přejímá něco božského vidíte že to je hotová pohádka ale totéž jsme převzali mi do katolickém vše a to se děje dodneška. všechno o kopírovalo z ve kraj z mu tento ve kraj z muss ve rozšířen tak že jeho ku sahat na pád to znamená šel do pro stokrát tam kde se nachází zbytky mi z mi tady dycky oko od toho neboť oni měli kamene a od tam jsem okolo toho se pračky a jsem dycky to mělo stejné stejné zařízení a to se k tradovalo takže se dostavilo se na jedno kopyto jsem si mysli. Že to co jsem našel do skocích skočit jeho hle tu od a že ono se to považuje za ke lidský od táž z ale jsem to na žádné jiného jsem viděl kde jsem byl v těch pět tisíc když si se podívat svou zbytky tedy velice pěkné jinde ale nikde tam není ten otázka krise nač i jako by kraj snu smyslu že ten mi teď vždycky kus do roku do budu bylo či ženy o nás a že tedy. I to my jsme znali tak tomu nasvědčuje také naše řek bych vzpomínka. Na různé pohádkové děje. Kterou křesťané zapomněli vymazat lidské paměti protože ji nepovažovali za pohání skoku ale tato vzpomínka na ty mystické dějem. Jako na třebas boha cena honzu. To je vzpomínka které starším v křesťanství tato pohádka na při nebo on z ovi který šel osvobodit nic se mu tady rozšířena od terezy je po svým skonu. Z malinkým proměnami podle toho jak ten kraj si to žádal jak to v tom kraji bylo možné udělat ale po vadilo totéž ten honza napřed jiný kde osvobozovat princezna přestal být slibný ano. A za určitých okolností které jsou tam vždycky stejným způsobem líčeny on tupit cestu nachází osvobozuje a v tom třebas ještě někdy některý z těch dusí plato v rad z třeba z našich to ještě dva jeho bratři kteří to nedělal jako ona tupit se bude osvobodili. to prstu líčím i s těmi věnovat některým se nepodařilo osvobodit tu princeznu a proč odůvodnit to tak je vám dobře známo že v jednom králoství jste na to o ale hlubokou v sobě to od přísun se za tak jako jsi hotovým s těmi staršími. Jenom krásy se ztratila princezna a marně hledali. A král vypsal odměnu v v že to pohádka co do si známá nám nemusím vykládat že kdo najde dostane pudu králoství a ještě tu princeznu za ženu no hodí se k tomu hráz bylo ale nikdo by se to nenašel a to zprava se dostala do nejzazších končin říše a také do jedné malé ve svíčky věřili tři bratři. Se svými rodiči. Jestli v nabrat si v bili takový normální to znamená doma pomáhali a on bude zkrátka žádnými občany v ní. Kteří se hodili do toho prostředí ve kterém žili kdežto ten třetí ten honza. Ten na nebyl k ničemu vůbec k ničemu než ho tedy do něčeho tou k li že připomíná našeho z to on to udělal ale když se do tohle to nechť je při ze při seděli k tomu tak zůstal na peci. A. Měl ale není vinna dobré vlastnosti nám že z toho z tak jsem to třeba vždycky sum dat ano aby něco udělat a mu teď samosebou když se zrodil rozhodovalo o tom kdo podle tupit cestu hledat protože se pro se že se bude tak byl na on syni ranní ze s po mně protože ten co po se do z pece ale ty dobrat z li se oba na nás jednou že pro že se z vedle do děly velké štěstí dobu že potom přesto. Co o nevrátí že budou kralovat je to tak rodiče jim to od skrývali dal jim nějaké ty bůh ty peníze poslali do světa a oni si napřed zel po takových k oči na které byli z ku víte co znamená potom králoství které znali ale to jste si kam na hranice toho svého státu nebo toho o klesl na vede by to nazval a tam začal hustý rez a na pokraj toho u stole sám. Marně hledali cestu která aby klas které ve na dál protože neděli tady kde všichni jeden o druhem tady tato za nemůže být protože by se to nějak říkalo kde je a protože nikdo by se mi takto vlasy zatím na jsem tu při do bez ale jsem to tak jak se se dostat to nevěděli protože tam vede za žádná cesta a to do se vzal tu se z ale tady na řek čeká říká jim chlapci mám hlad a oni říkali ten k kou a ty hlad tak ta. Se na je z ale nemám z čeho nevypadá na to že by si měl z čeho lid přeci tím se těch hodí z normálně na všecko jen neříkej. Máme sami moc málo jídla chceme se za že jsem ten lest a kdybychom něco dali ze svého ty se můžeš tedy žebrat třebas do vesnice tak bychom sami neměli potom přes které z dosti s ze stravy kdybyste dáme. A on ten se že říkal škoda že by vám velice na pomoc cena a co ty dětskou li z na by napomocen to nám neříkej kukly zmizet a dali se na zda bůh ve jsem toho bloudily při nějaké chaloupce nebyla nějaká babička tam se situace opakovala těla od nich nějakou službu oni řekli dno že mi na to nemáme čas kdy musíme dál za to jenom přes pád. A druhý deště se nějakému jinému. Takovému stavení přišli zase jím je pro něco chtěl atd tak to se třikrát opakovalo nikdy nikomu nic dobrého neudělali a šli ale pořádal. Přišli k tomu zámku a tam zjistili že tak li se za tam je a že ji kdy dát zrak. A kromě toho bez vady čaroději. Na a také nezbyla ženo než překonat toho co dělat toho draka protože jak se tady dověděli. Ten drak li ji dát tak dokonale že jem nikoho tam nepustí a ten čaroděj dokonce o každému kdo se přiblíží k tomu hradu o pro od nese nadále tak ten čaroděj se objevil před hradem na říká jim tak mládenci ses tady jako že se od nás a oni že princeznu a on řekl tak to byste musel udělat nějaké ty úkoly aby z o tom promluvit. A. Oni řekli bychom nedali tři úkoly to dejte si pozor protože to nejsou obyčejném koly když je nevykonal se tak u ze vědní ten nebo z kamení toho koho pro pokoru běh výhonek co pohádka dělá. A tak to osobou při nebi si že to z těsta neděli a bylo po všem to mám marně čekali že se vrátí. A když se do roka nevrátili tak honza řekl vjemy sice li protože v pece musím sled ale to je mi bratry budu mu ani nešlo o tu princeznu tolik jako od ty bratry protože říkal oni chudáci byli před synové když než předat princezna jsem se vůbec neodvážil nebyla milejší pec. Znal tady jsou konkrétní dobrat si kteří potřebujeme pomoci k se musím po nich pohyb od a slibuji vám protože vám ty bratry přivedu protože to tělo ten se mu to je těžké toť těžko myslitelné ale k ale kdybych náhodou přitom s tak že tu princeznu tak vás upozorňuju že toto královského sám bych si v a za sebou a ten. Šel na patro pokraj to ona se dobytka zkrátím. Podklad toho dědečka běžně ten děl že co ta hle do kam jde a jesi to bude daly jíst honza říká tak podívej se to v ale ten ranec u sebe říkal které mám pro ty rozdělíme se na polovičku proste se na polovičku vědomi toho li let slov do krku tak prudce žen honza jsem nestačil kou k a tak říkal větu by se asi do oné když tam se si bůh a on říkal že pak to není zapotřebí tak jenom zkoušel kdesi. Stane sto ještě si taky tyto boje s tak. A se na dění dost ale máš dobré srdce a takovým lidem mi řekl mi můžeme pomáhat atd jenom zkrátka dobře. Věděl napřed že chce za princeznou a to je bitvy nabrat přijaty se zachovaly u k jinak řekli řekl a to jsem nemoh pomoc a proto se nemohu taky vrátit je on se ptali kde jsou v protože to asi na tom za k letem zámku bude ta princezna tam s o si zkamenělý protože neměli mi k tomu možnosti aby se neměli schopnosti neměli vlastnosti které by jim umožnili aby se dostaly přes překážky kterým tam mít. Rodina strašil ale když je poslechne tak se přes všechny překážky dostaneš osvobodíš i svoje bratry i nejde v tu princeznu. No a za. Po sto musí se nevěřil tak by za že si k tomu že všechno vědět a sám nejde osvobodit princeznu ale byl rád čemu někdo poradil ta co tu se ta se co dělat to říkat teď nic jiného než než tyto neděli přestane z sám by si ani neznal cestu ale sedni si na toto koníka kterého se tady přiváděn dále stojí u stromu a od tam dovede k tomu zámku on cestu zná a nemusí vůbec na cestu teta velká výkon. On to se podívat toho koníka říká no na zda to je ale mají tak. Proto ku a ona to prašiví a že komu co si na to vůbec se mnou a on říkal když na kdyby se to neradil ale. Za čas se z toho by probere příkon když pořád to jsem se měl možnost z chodit na pastvu s tou k o byl kou a takže ono to trošičku jako s chátrat to zvíře ale když ty jidáš pořádně na vás. Tak ona se dostane brzo do normálního stavu by se i unese a tak honza šel z li nám o tu ruku k obec za se na pás s na a. F. Řekla najednou lidským hlasem neb pospíchej k k k on do po ruce z toho vám ní. Takový. Prostor že normální kuby toho nikdy za tu dobu ne zdola jak dovezl čas jenom kdy trpělivost a než mě. Každou noc s celou noc o samotě abych se mohla pak s a ví. Čím vězte pás na tak tím byla vší ano. Tak vnější nakonec ktrou malýho za tato koně sednout k u když děl dál to to to byl tat tedy v znala zřejmě cestu protože se prodělala stezka mi které byly málo z ku a dostal se první za by se tak těla nějaký úkol on za host plnil babička mu za to něco dala. A řekla mu to to budeš později potřebovat. A vám on totiž taky teď dědeček říkal přijdeš na tři lidi postupně neber si od nich nic drahocenného například pod na byste třebas za to nebo nějaké zázračné schopnosti bez v jenom od prvního třebas. Protože víme a takové běžném malinké věci jako bylo třebas nějakou nějaký proud té. A této poslední toť ti budou i vydána. Že budou tito vymlouvat řekla mám tady lepší věci do vizte když dnes to vím že to že nám bude třebas ruka a ty že ano to bys do by si směl si to může z na cestě potřena v ale ty musíš se zvládnout ale žádným li ne na do kát ty nesmí brát musíš by se co si třebas obyčejným slepý a ten která nebude při li si ty symboly jsou předejít jiné terezy dělat věci misku ale je to takle od do vně líčeno v pohádka staršími v křesťanství todle to. Tak asi tak to doby jsou odhalit mu to bude ale tento od ale z mu zvládl je terezy si zatím se pět se let před naším letopočtem čili to může být hodně staré nosem neví ty taková pohádka vznikla samozřejmý tady starší než k takže kultura evropa a on tímto způsobem získal tři věci které potom po z jeho zrodu potřeboval když se dostal do toho hradu ten čaroděj mu dal. Tři úlohy ona pomocí těch věcí ty tři úlohy splnil pomoci kobylky taky samu radila nebude vykládat tři věci co to bylo a. Nakonec ten čar nemusel kapitol avatar musel mu vydat kdy se z mu u plic mu vydala ale záludně nařídil svému svému. Drakovi aby je na zpáteční cestě pronásledoval do honil minimálně se žádal zkrátka nepostil. A není jak se opravdu pustil do toho pronásledování oni seděli na tekou byl chce dva takto bylo rozroste zatížení tak nemohli drakovi stačit každou je tak ocital na teď ten koník zradil velice dobře hoďte za sebe na to že třebas hřebínek. Chodil do sebe hřebínek aby dostat obrovská stálá a tak jak do tak pěkně rozhled nyní do by z toho mistra tak let praštil čelem do zkázy a sval se poděla do tomto při pro hodiny poděl sebe svědomí že jste se s o to aby zase hodně daleko a pak třeba zase za hodili když se blížil drak. Při k ale vždycky ten koník podívej se ho co do za tu a něco slyší že ano tyto neslyšíš neslyším nic slyším něco o něco se blíží te nějaký byla ta bouřka ne to není božská stanete tak to je to by to tak viklat pluje tomu po nebi se zdá jakobova jako blesk do musí dostali z toho za sebe pro te ale on za říkal když jak dem pro teď je dobrý čemu nám pomohl se teď z nám pomůže domu lid tím že ho za hodí když. Toho dětech jsem tomu teďka povstat třebas tak by co v jeho přítele z že milý kterak je v něm zabloudil. Protože kdo tam neb sto neviděla jednou viděl jenom na s tak. Z ustal stát za hledal nad lesem lítat a hledal cestu kudy kudy asi vodní tím ve jsem šri nebo viděli a tak to bylo s tou třetí věci kterou také musel za je tady je důležité že to musel všechno zahodit a že nakonec se dostal i s tím podnikem na pokraji toho lesa a odkud svou cestu nastoupil. A tam ho. Čekal dědeček na říkal tak když to všechno krás vykonal kdy se rozloučíme a. On říkal ten honza a to koníka se meč ne to koníka si nevezmu tomu vykoná to poslání které od tebe bude chtít a je si poslech ti a než že by byl mohl dědečkovi poděkovat de při byl pryč. A ko nikomu řekl lidským hlasem teď že vezmi meč taky mez dostal ve z těch prostředků ale až. A v tom od toho čaroděje si ho vzal s těmi to jsem na to vy říkáte taky že důležitá věc že když to všechno že potom ty symbolika na protože to se by do večera samozřejmě takže kdybyste věky do hluboký smysl všecko. A. Tím to mečem mně musí setnout tím mečem toho čaroděje mně musí setnout hlavu říkal prosím co tu tu tuto dosti dělat tak jsem dosti na hlavu ne to to to není myslitelné že když to neudělal v tak všechno pokazit vůbec nedojde když do toho královského protože tam nemůžeš jen nám na mi me že jde tu je s tady to končí a potřebuju abys je si udělat to co tu protože proto je pro nejlepší. Služba jako můžeš udělat. A hned tak k tomuto ho muset o obrátil tomu nazpět se aby to neviděl na upadla hlava jako zra tam a ze stromu vám ten ku se sval na říká se pohádka někdy v křesťanství tam jinde ne ale křesťanství je bílá holubice stoupá do nebe není ale jinde než terezy se takle o tom nemluví jenom že ho s a to by stačilo přes křest není přitom do do mysleli to tam ani od nepatří. Náhle prošli doka dohrál to potom na byla svatba v a ten ho zase vzal jsem ty bratry osvobodil protože tím proutkem tam do známa skal ty ty tři kameny nám o oni z ožil jeho oni ty tak si potom při protože převodem domu ne dostavily se potom a tak dále tak to jsem vynechal jako vedlejší proces ale vzal si jich tys dva rodiče sebou na ten. V skalický tak to je zatím pohádka pohádka to je vlastně druh snu je to když řeknu že to duch snu. Tak tím myslím rozložení lidské bytosti na jednotlivé služky. Bez po totiž se naše o pro skládá na jednotlivé složky to znamená když v tom snu funguje třeba jste stát tak to jsem dědeček to jsem v onom to jsem nějaká jiná stránka samotného. Tohleto rozdělení na kousky které jedině správné kdykoli s ke že není snu bez nějakého snáře. Upozorňuju vás se na před. Že také li k i život je rozdělení věčnosti na kou z ky. Je to úplně obdoba z mu. A proto my tam celek nevidíme a proto my neví se nestýká mezi věčností jsem se s bohem protože máme před sebou jenom ty kousky bych v tomto smyslu zažíváme boha. Proto jsem si troufám byt od mythu o pohádce protože fakticky pohádku zažívám než že by to bylo neskutečné co zažíváme ale je to mi z lidské po stránce to neprozrazuje podstatu věci. To próze z jenom jeden kousek za druhým to znamená. Že například když vidím ten nebo onen strom tak pro něj nikdy nevidím celý lest zásadně ne nikdy. se dívám na nejbližší stromy okolo sebe ale celý les nevidí. A to je to neštěstí této největší pokušení že potom jednotlivé stromy nebo na ty let prvky z toho svého života považuje ji za celou skutečnost za jedinou skutečnost. A je to způsobuje že třebas nevěřím činit pro do ne vnukne aby věřil na nějaký věčný život si myslí že toto jediná skutečnost této největší pokušení na které zapomněli kristus si říkal v modlitbě otčenáš neuveď nás v pokušení že bůh nás tímto způsobem že skrze smysly vnímáme tento svět uvádí do obrovského pokušení je to jediná skutečnost. Co sestra vědy je pravdu ale my teďka právě v pohádce budeme snažit pospojovat tyhlety součásti pohádky v jeden celek tak jak by to člověk je ve jsem životě by pospojovat. Celý život do jednoho jediného smyslu. Tam je to opakuje čeho hledání princezny protože vlastně život věčný a jak by tohle začal dělat tak o začátku byste aspoň začal stýkat. Nějakým dědečkem atd tak by to šlo potom dál by zbavit stupňovalo osvobození krizi znamená osvobození vlastní nesmrtelné podstaty tak aby byla ona navrch ale někde vespod neznámá za prvé tím čarodějem a atakdále. Tak si že tohleto je srozumitelné a proto pohádka za že tahleta stáje se dnes po matek ne komplexní tak zvanou komplexní pohádkou to znamená neničí detailně některý úsek vývojový nýbrž líčí celý vývoj od a do zet tak pro nás sice významný komplexního výkladu ale zase opomíjí třebas některé detaily které jsou vinni pohádka bezvadně líčení než těmi nemůžeme. Ani odporovat pohádka mi které mají li některý výsek že z toho děje ve bezvadně podrobně vysvětlen protože je je třeba podrobného vysvětlení abychom te boha a se kterou prožíváme tak nebo po mluvit. Abychom tomu bytu který prožíváme rozuměli v tom smyslu jak nám to dopomáhá a za jakých okolností nám to může do pomáhat k k k nalezení věčnosti. A. Teď si to k výkladu který měl být co rozumíte jen pro všechny v tak především ti dva bratři el to jsou takové lidské vlastnosti které. Nedávají předpoklad k tomu aby člověk mohl získat byl to co vyššího se mu životě nabízí. Z jsou to vlastnosti špatné jak se líčí si na bratři špatné dnes to si oni byli pracovitostí špatné v tom smyslu že oni o na jim nejde o to aby ten cestu osvobodili je tam řečeno že by čím jde o to aby si mocně by se zmocnit toho bohatství čili my bychom mohli zlo definovat jako něco co se snaží něco uchopit pro sebe. Něco vlastní to je to v nás co nás k tomu abychom vlastnili to je nejlepší jestli ze zla jakou znám. Kdežto z toho honzy aby je ukázáno že to vlastnost která si nepřeje vlastní která si přeje jenom osvobozovat. A za tak tuto vlastnost je možno se postavit a tou je možno se pro být do věčnosti tak základ samo se od bych to psychologicky vzal tak by řikal to jsou složky jedné a téže bytosti mám sobě špatné vlastnosti a mám v sobě dobré vlastnosti. Nesmíte si myslet že byto bez těch špatný vlastnost šla protože kdyby mi ho co by totiž nešlo o to se zmocnit nějakého po watts nebo království jemuž to především o to aby osvobodil ty svoje za bratry pořád to osvobození. Aby si za bratři tam někde nezemřeli nějakou krutou smrtí a o ze se na se a a a a o když si ještě se z z z z z z z z z z cesty a se s si teď když že se o sto o jest a to se a z když si těžko by si si si si že sice ještě si to sic za to s k a a když slyš. Cesta moje sice jenom v tom člověku pravé to všechno jeden člověk celá ta pohádka te pořád o jednom člověku jak princezna tak oni se pořád tentýž jeden člověk tak se musí se snažit nějakým způsobem k o volní to zlo protože kristus říkal že co se udělat jidášovi udělil rychle a to jsem do pro ve si to jsme velice rychle když to nejde obdoba jenom o teďka to ten honza a přišel. k lesu. Totiž jestliže člověk se se dostal z věčnosti musí projít tím. Co k čemu se říká zevní svět to znamená musí se nesmí ztratit orientaci tomhletom světě. Nesmí vidět jenom neproniknutelné lou do stavu nebo oželet do k tomu nýbrž musí v tom vidět jenom. Překážku. A také hledat v tom cestu která umožňuje tu překážku překonat. Musí si být taky dobře vědom že všichni před ním zemřeli a tuto překážku nepřekonal nebo mnozí nebo většina nepřekoná a že tedy jestliže překonat to tu překážku toho hustého lesa a to zevní do světa který se mu nabízí jako jediná skutečnost se všemi možnými i když se se mi tedy možnostmi které v sobě v jeden jediný jeden každý strom představuje takovou možnost když to překonat protože to nebude moci dělat jako to dělit čili je předním. Že se nikoho na zeptali. Že styky neporadil li do toho nevložili všechno co měli. Toto se musí dát všechno co mám to jako každý vynálezce do boží celý svůj živo do slovy náleží pokud to by nás kdyby za něco stát se cesy za manželku jeho že byl na pokraji smrti jak prudce vynálezem zapomínali i jíst a to je takový krásný vzor toho jak se na věc musí být. No a tak jak před tomu dědečkovi dědeček k symbol duchovní moudrosti v duchovního prostě pro každého připravena. Tu vlastně se jevím tu jenomže oni neví neví oni protože se k chová tak jako ty na bratři že jim nedá najíst. Přestože od zná jist nepotřebuji ona jenom přes z viděla že hlad no protože on přes si rád jenom pro to protože člověk se potřebuje umět rozdávat a člověk je ochoten na rozdávat se všemu konkrétnímu. Ale že takle něčemu abstraktnímu což je nad říkat moudrost proto obyčejně nemá vůbec čas i ve vás do kolikrát trápit čemu jste se ve trávit určitou dobu jste protože ta moudrost vám meze vzteku ne. A ale ta pohádka ho krásně ukazuje jak se proto moudrost musí tereza rovnat tím nejpodstatnější je li neboť ty bůh ty v rámci let toho vrata tam chci z toho honzy znamenaly možnost dostat se přes ten les co o to bez jinak by se byl před že se do stavu a on toto své jídlo musí obětovat moudrosti. To znamená on musí se aspoň na polovičku rozdělit tak že si musím říct tu nežil jenom proto abych se najedl nýbrž jak to žil taky proto aby byl moudrý. Nebo abych sloužil pokud prostě abych sloužil tam kde kde je hlad po těch bůh tak to znamená kde se nedostává na na co jsem dříve jako v nebi dál nebo na co se vůbec nedá a ten dědeček mu. Tedy i představuje moudrost která když je nasycena když o nich víme když se vo staráme tak ona se bohatěji postará o nás a to znamená ve za jeden krok ona za nás učiní třebas minimálně sedum v v tedy s to velice vyplatí to tam bylo vidět o všem co nám za naše moudrost může zpočátku nabídnout v našem moudrost kterou máme k dispozici nemůže začátku na vinno jenom ubohého koníčka který svazku maje prašiví. To znamená my tomu prost začátku nemůže postihnout jinak než svým pro naši vím kulhá vím rozumem který na všechno nestačí a který nás daleko nedonese. My ho musíme ale. To zná o tuto o dědečka neboť ten říkal dej tu kobylku najíst a pak toto na potom by dostala poprvně nají o to on si tak sama mluvila lidskýma jsem žádá si to jinak nadále musíš tu musel takovým způsobem krmit aby pokoji měst nemohla a z ne pobíhání polem své po tom světě znamená ty musíš pěstovat vnitřní klid této jídlo které tady. Připadá vám ku že jsme si říkali že my si myslích jen na této cestě neklid starostlivost na tak dále strach a kdo se proviňuje proti tomuto tak samosebou nenechá tu svou obě ruku tu svou mysl k li popad tak nemá dispozice k tomu aby ho přenesl na přestanete s v tom v lese musí u vás. Tak samozřejmě v tom v lese ještě víc vymoženost nesmí si myslet že bez jenom du když nese jsou taky občas nějaké chaloupky o to také nějaká svět bylo kam ale klamná protože let ta světla mají vždycky dosah směrem do světa směrem nahoru by se můžeme téhož světla chopit dvojím způsobem správně říkal ramakrišna všechna světla tohoto světa se podoba. Jsi chci se kterou si můžeme svítit při četbě svatých písem anebo můžeme s žita bychom by k rady poklad obou je možné to se to může te špatným i dobrý věcem posloužit. A tak taky tím mým ty babičky rovnici tam byli těch chaloupka byli nebezpečný v tom smyslu že je kde člověk se chtěl využít pro momentální svůj prospěch všechno se tam děl co co nabízeli tečeš těmi z z z z z od z že z toho z boha mnou tak můžete světlem tomu rozumu které máte se dostat hodně daleko v tomto světě ale za které z ne za ten svět. Ne za hranice toho pomíjejícího kdežto když o pro vrhne které lid tím momentální prospěchem který se vám tady nabízí že hned můžete něco a za ming jeho za prospěch budoucí který neslouží k nová nýbrž sloužit princezně let to co jste nikdy ještě nevěděli životě a za čím jdete vůbec se jak to vypadá těla který jsi žil neznáte co to je. Tak jestliže dáte ctnost tomuto vzdáleném mu ale vysoce vznešenému proto nazváno princezna ty se také udělali jste dobře zkrátka výsledek toho správného zacházení honzy bude s těmi dali těch kterým sloužil nezištně. Byl že se dostal kdy zdánlivě bezvýznamné věci dispozici. Které momentálně se vůbec se dali ničemu použít. Ale sliboval jsem že v budoucnosti nebudou velice užitečné. A. Zanedbal a on na přitom ty dary nebo nedbal na nebo nevzal věk kterémusi neboli momentální užitek. Třebas bohatství život šťastný a tak dále. Zaměnil tyto časné síle za cíle které jsou znázornil jakou věčné protože do k. Jsou za hranice mi čas s tím se na boha se může být znázorněno a konečně přichází na ten rád hrad sám je symbolem našeho cele o a našeho nitra my jsme takový hrad nitra jak říká svatá které dneska vědět. K které je který v sobě určité stupně na nejvyšší stupeň je to ta princezna to znamená to božské které nás zakletou a v pravém slova smyslu za klad ta. Asi v tomhletom způsobu ta se na to dycky vysvětloval že je tady nějaká kontinuita životní že totiž člověk si nemůže z tohoto světa odejít a u závislý te účty tak aby se nemusel svými dále vypořádat nikdo odtud neodejde dokud nezaplatí poslední od ale s. To samozřejmě neplatí na jeden lidský život to by tady byli všichni na věky. Neodejdeš odtud dokud po seděli řevem nezaplatíš prosimvás by jezte někoho že by byl neodešel dokud za proti posledních s. Všichni o než li se zaplatili znamená tady je velice moudře vysvětleno že člověk se buď převtěluje a nebudete život pokračuje dál jak třebas pak protože říkejte do očistce ne to jedno jak se o to myslí na tom nezáleží to je v je. Z techniky za technika se tady nebo kde ona ale zaplatí se do posledního halíře a máli s to tak v tak do jaké probíhat let tak je musí tam by takové nějaké zařízením v nás nese to znamená tady naše vody abyste mohli vůbec platit a toto zaznamenává lidu bůh nás to málem v ní. To se děje v rámci právě princezny. Aby se na tak je tam na tom zámku to jsou ty dluhy naše dluhy. Vůči nesmrtelnosti naše soustavné provinil váháním se vůči nesmrtelnosti ze své naší podstatě vězní ne tím že pro ni vůbec nic nedělá. Že vlastně spolupracujeme s tím čarodějem ten čaroděj příroda to co tady vidíme to nám staví před nás tím že to je jediná skutečnost do který kdy začal dáváme pomocí toho čaroděje v z s tak vím nám me pomoc se větu protože jsem. Je ježíš když považujeme toto za skutečné tak tam nemůžeme potřeba živou princeznu svobodnou princeznu buď tam. být svobodná a nebot toto mám svobodné nebo toto se ano a protože tohleto je pro nás všecko. Tak my klidně se z pokoje ve s tím že princezna je u nás zaklepal že oni vůbec nic z ani nevíme ani neslyší neplakal. Prostě je tam nejí za vší ten. Z ti nebo za tou nejvyšší pranou do nejvyšší věží jak chcete zajedno. Ale zkrátka nikdo o z nás nic neví. Protože i draka vydají příděl naše lidská přirozenost ten čaroděj. Tak jsem z pěti smysly rozumem to všechno dokonale uhlídáte neboť to zprostředkuje jenom tenhleten svět žádnou princeznu a tím je o na uvězněné a. Který je obal ten hrát tat se vším tím dohromady to jsou na konci našeho života v s s s s s s s to jsou dojmy z toho života který tak li se z na svým musí dále. Vzít s sebou a teď jetě dojmu se zbavit kdy řek metod indicky že že se vtělí do nového člověka ale tím všechny světy dojmy uplatní se zbaví u vytvoří novou bytost s podobnými z ko jako látám tam minulá za to že splácet na splátky že jo tak to byste rozuměli tomu radu tomu draku vám k tomu. Čaroději ten drak samozřejmě to jsou naše vášně především ve které se musí zvláště si. dal které nás kdykoli jsou schopni tu honit chytí a a teď jsme u poslední fáze je že ten čaroději že klade nějaké podmínky pro po zření tele cet co ty podmínky pro osvobození princezny jsou. Nesmíte si myslet že tak zvaný přírodní zákon života a z ve ti že se dát překročit ve že my si můžeme ze se řekli mně deska udělat tam se mnou bytost a že to můžeme na to dělat tak snadno aniž bychom do transu zaplatit musíme něčeho se vzdát něco musíme je. Ono nezáleží na tom tolik od co je tam jako ča a to dát protože kdybychom beztak bez těch zvláštní milost ty které jsou s podobně mi to. V těch všech darech v třech kteří který dostal ten honza na cestě od babiččin u různých. Ad i potom nakonec jsou rozhodující. Že totiž zázračným způsobem vlastně mistra řekl tam milost působí před zázračný uvozovkách. Kdyby ten honza nebýval byl jim posloužil jen tak ten tam nebo tak tak je měli spoje si v ta otázka metody ale bez metody s metodou to nejde a bez do to je zatím kdyby byl zásadně než šel za tou službou do od od od do věčnosti tak by si byl od těch zase nevybral něco pro sebe a vy si o nich jde za nic pro sebe nýbrž pro tu věčnost a proto hledání ni. Tak se dostal dál a to se mu pořád ukazuje jako veliké nebo tak a teď tam kde nedá takže když on měl tyhlety dány k dispozici prosimvás troufat pomocí nich všechna ta přání toho čaroděje z tedy my se musíme nějakým způsobem uvolnit z toho od li čaroděj jeho zakletí je to vlastně mi. Které mu kteří úrovně ve svou vlastní podstatu toto by či je při zkoušky. Ta trojka hraje symbolice světové si bolet se nic nám se z doby. Nikoli splnění ale symbol zaslíbení se vyčkat z první naplnění natolik symbol zaslíbení to znamená jestliže vykoná to co všechno můžeš vykoná i za pomoci musí li od s. Jí. Tak je naděje náš zprávu přivedl bez tupit se mu být věčně živ nebo tak nějak. Ale jenom zprávu ještě to není splněn jsem si se potýkat toto od ti svým v tak ten. To znamená s těmi svými lidskými zná přesně v mu od které si pořád naše stávají když ty se věnuje věčnému život k ty zanedbává něco tady s to mi říká co mi něco z toho měl řekne si ještě by si měl užít tam o to ještě je tam to také já. Jako se s kráva u všech lidí protože se s tím že mi říkají i když tam hle o to udělám el jsem na to čas a cestám těmi pořád v ašramu nikdy přes do sto do se u na ten si protože i tak i si pro pravdu jak je u zrodu moc rád myslet nová jedině tou cestou uznával za správnou o na jinou by se mi nedal ale teď dovol abych ještě ne udělalo to nebo co to je to co jsem říkal ten ne jako. Pochoval svýho otce nech mrtví pochovávají mrtvé v ne a teď to volat pole nic rovnou za mnou znamená od musí zatím králem vstoupili se mnou u jíž jed bez on na k na to tak i váš některé člověka pronásledují které pro ty si podmanit jako poslední zbytek protože kdyby člověk z li o lidství obyčejného v kdyby to již člověk neměl tyto vášně do posledka na že mu přesto poznat s jistotou o to být přestal by mu tu na třebas. Spát abych se zničil od toho draka se potřebuje mít ses pata v ale nikdy o nesmíte tady onoho vět rozumí dal mu domy tak. Že ho musí si přesně než před tím královským za ke že tam může v čisté věčnosti v synu tak se tak děje narozen to králoství tento tak jestli čem ne na a. Tak myslím že jsem to všechno do vyložil v s tím mečem ten nejsi znamená z zničení lidské mysli. Napřed se zničili ty vášně to ten drak si byl nic jsem a nakonec je třeba s ničit lidskou mysl. nakonec. Kterou lidskou by se mi tu to po o lidskou mysl která mu říkala uděláš co do toho tamto mnou děláš a tak dále dobře mu radila pořád v ale povídavým způsobem. Další je tady nemohou povídavým způsobem. Probíhat neměli by vůbec žádný smysl to seco se dál dále napovědět nemůže být vůbec vysloveno o let tak jsem to a to to se to nemůže by bez to viz by slovy takto ztrácí bohu vznešenost kdežto oni nanejvýš do symbolu mávat jen jak vidíte je dost těžko rozumět protože každý z tomu rozumím poslem to nebo tomu nerozumí tak tu posadil to někam dovedlo. Takže. To je od zabít toho koníka znamená to co si tato duše pak dokud li to do nebe ne že si člověk musí zmocnit v tu dát v mysli která který patří do nebe se říkali větě pohádka to znamená. Pravá myslel není toho co my známe jako myslícím slovy co nám napovídá toto udělej tamto do jeho co si z nás zpovídá není to ani obsahová mysl že obsahem něco pochopí. Že i to je jenom mezistupeň pravé nic pravá mysl jak správně říkají číňani je ne mysl ne mysl to znamená nad jednou jsem bez jakýhokoliv poučování najednou zná poznáváte ani jste potřeli o tom tu mám jak by se začali malinko du mal. O něčem se tak byste toto poznání nebo v tak byste ztratili tuhletu nic. Protože jak bys začal tu od od těchto věcech na takové úrovni na kterou nemohou se vůbec mysli lidskou vliv dělat na tím že bych v pomocí pronikl tak chci uchopit to co se uchopit nedá chci vlastnit co se vlastní nedá a jakmile si toto vlasy jak to ztrát si okamžitě protože k vlastnictví to vůbec nepatří. Ano je tam krásně v pohádce vysvětleno protože ten on za opravdu s tím i oni ke nebo ho ten ho od toho vás o to od nás chce. I na jiných pořádek. Stanoví jenom určitou pasáž podrobněji o některou z těchto této jede ram co pohádka která svatou ano. Kdy podat zase určitý úsek rozpracovává ale ne všechny pohádky mají takovýmito logický smysl takový vnitřní smysl tone které mají třebas jenom pravou či smysl to se snadno od ho. Ale dejme tomu takové pohárky tanec to je a nebo. Některé pohádky které třeba sebrali bratři kdy nové mají nebo z pohádky svým sis se jedné noci tím majitele ten vnitřní smysl. Ale věnoval vám panna přitom o snu. A teď se pro vysvětlit slovo za slovem podle tohoto typu který jsem teď na ano velice jeskyně. Zase předešel věčnosti na každém kroku proto že. Přestože nemohl dosti do se tu princeznu těla v pořád všecko co k tomu postižení slepice vyvede. Kdežto my třebas ten svůj život kost je ve tak že dneska dělat jenom to co potřebujeme udělat pro tu chvíli ale neužíváme toho co máme propustili udělat. S u mysleme. Aby nám aby to byla služba princezně znamená v naší vnitřní podstaty. se například vede do tomu neučím proto abych rozvinul svojí byto svoji mysl. Protože vím že bez rozvinuté mysl je beze ze života nemohu přejít do věčnosti nýbrž se učil třebas pro tady udělovat po větu nebo aby je pět známky. A to jen zanechání čas je to to jsou je tak jsou znázornit ti dva bratři kteří to dělali jenom pro momentální cíl aby z něčeho co mocně kdežto. kdybych deska studoval ne jako že jako se na ten si tak nebudu ale tady ztratil své že bych to že bych přitom pomýšlel především především dejte především království božím ten se mu. Některé potom před že když jako rozvinout se dokonale svou lidskou bytost. Abych se prosto ocitl na rozhraní ze které možno při do věčnosti dokud ne rozvinou nemohu do věčnosti přejít z toho co se nemohou všemu naučit v tom světě ale co mně momentálně okolnosti předkládají k učení tak to nepovažuju za na a od nýbrž to považuji za krok na cestě nemusím tomu pokorně rozumět proč je to co na tento komu on nepovažuji za náhodné jsem třebas vede více tak to považuju za cest. Do věčnosti. Ale pak se to u to o jako olej ta učili pořádně že na rozdíl od alenky se tomu oči tak abych to aby je jisto že jsem všechno udělal pro rozvinutí své mysli dál že to nejde neboť teprve když se dostanou do takového pravou horního o ovládáním věci. Že to dělám tu jejich je to znamená ani z tato myslim těmito bezděčně tak je řešení padesát pro věci tak uši řešení jakožto od jednotu kávu. To je ten způsob jako bych nic nedělal to li padá a co si v tomto nové které nával. Takže se to nedělá rané starost jak to vyřešit rozumíte mně a tak to s celým životem padali ten život je takového druhu že o dělám aniž bych se musel přitom starat. Aniž by musel přemýšlet protože jsem to do toho trénoval tak pak jsem úplně u mi z tohoto lidského dění z mu boží pak se mohl věnovat se dál. Ale dokud se nemám mít tuhletu základnu bůh tej to znamená tohoto zvláštního druhou nicnedělání. vlastní dělání tak nemohu pomýšlet na to jít dál všichni dejme tomu. Svatí takhle ovládali život že jim nedělal vůbec žádné potíže. Je také mu donu bosko viny dělalo potíže vůbec se postarat třebas bo skupinu padesáti ku o to žáku pro které neměl vůbec žádnou stravou ani z ku. Ale on přitom neměl z toho žádnou že v tom dovede ho od on totiž to nedělal pro někoho jiného než pro pána boha. On v těch je svých ještě jací ji viděl že děti boží v mu o o o o o to o kvas do bohu to otce ne ji nýbrž po bohu. Skrze mně samo svou protože jinak to nejde jak můžeš milovat boha rysem než svýho bližního on miloval ty bližní deska mně se to snáze dávat tomu bohu nepotřeboval ani do za nebylo třeba ani věřit tomu na toho že za ním něco je nějak do božského ale že jsou prostředníky jsou prostředníky k tomu dosažení něčeho vyššího takže on když například třebas měl v ní. Je čeho málo tak dostat toho nakonec tolik že to měl vždycky ta se tak to člověka životě měl přes pozná takové do sebe na po stala tam moci toho vážím byl to přemysl pitter roste se s tat ten člověk je nevěděl ten se staral o. Od sirotky nebo o bez vysloveně a prostě předměstí těžko věc zabrzdit telat. A neměl na to vůbec prostředky nese mu při nic maje říkaje měl sobec než pro zbudoval dům příklad že se stanete kdy je to jenom nějaký ten milión ne a on to všecko čas těla. Do za toto se taková situace že zastavit do mu říkal nezahálí stavbu dokud dosti skal to vám nebudu sedmdesát pět tisíc sku. To by se dostat mystickou neměl a třemi se ke které prozradil a ty peníze svítání budu a co děláš proto aby si neměl nic ve vašich očích nic nepobývá vám pod lidech aby dali se mi statickou. Všem kteří vědí že co podnikám ty to vědí dělat když to tak sic se dostat do za po mně dostal volně v čas vedla k této to nebyly maličkost dvě zázraky na každém kroku v jenom že to děláte tak jako o prost konec že se s kam se poděl tedy sebe je jinak je to u rybníčku zaseto u rybníčku zaujetí. Praze na že od i za ten barák ten postavil hodnotu ano nic neměli o no ten člověk dodnes si ve nastřádali kovu od sebe když jsme si ve vyložili tu pořádku ne tak tak se nám místě. Tady vyskytne otázka nebo zamane v ve že totiž to je zase ten ho za to si všechno možného chtěl si ve složky toho že tady vykládají dědeček je on to svým způsobem ne o byl k ale on za vás bratři jsou on vás všechnu honza najednou taky on jako tak koly kdo to je jenom to je ta stránka lidská která se nám zatím projevuje nám tak že my si tu žije jako věčná bytost. Tak jsem napřed jevíte ano když všimněte si že vám nenápadně není i ty s les be celý. To znamená že kdyby bázni neshodě li okolnosti. Tak si budete myslet kladete jednat jako byste byli věčné bytosti to je veliké pokušení od pána boha ano chovat se jako věčná bytost. Za li pak tady dejme tomu toto dítě po myslí jak do po ní. To bylo i v ne vidina mu to do nebe dal mu. Který ode muss za sebe není s tím ve mně myslí na to tedy do třebas nebude mistra toho vůbec o nově nestraší mu. To nám stačí teprve když nám třebas něco mu ale tomu ho mu nic nechybí jen z věříme peci nic nejsi a tak se cítí fakticky věčnou bytostí. Takovýmhle naší síly je nebo žít sis jenom pro tu pec na po tu o toto jsem toho byl takový. Normální dale příliš náročný prosím to je něco jiného to ani náročný blahobyt pak od on se jako vystačili mu všechno v nás on za svého stačí mu všecko řešení spokojen mu svou li se že do vůle a to je on zdá v tom původním stavu i ten o co se postí nevíš umění jako známo. A. Teď že hle prosit tuhletu protože tam tato vlas co ukázal jako velice znamená v boha. Protože to je jediné co vědomě z věčnosti musím jedinému. Že se cítíme věčnou bytostí fakticky teď k jako byste tady na věky měly být jakoby to co nestane se to nikdy nekončilo je to se zase pro víte věci zase za stole asi zase je o to vůbec nepřemýšlíte žene co nebylo co jsem tedy ve nezávisle fakticky když je že z věčnosti. Ten pocit že život z věčnosti se věk každý zná a to je základ možností do věčnosti ne set kdybych nebyl tak je spojen s věčností zákonem mu tak bych nemohl pomyslet na to vědom ne z po je mu to takové jaké po jedeme tomu že skryt které je si vědom dnes. Jenomže nedefinovatelné mysli každý zkrátka od nestraní chováme jako věčná z mu. A ten ho za tak peci cestou jako věčná bytost tak se tam byl nechali u škvířit do věčnosti v tou v tu ono zůstal i tak je tak to je ten honza jsem vám tady říkal nebylo by možné spojení věčností kdy mu kristova. Že ono povalit tak jedině existuje jinak tak chci rozumíte že my si to ani tak nedej si budeme jakože to je spojení ale ono o říct. Takže když se potom dostanete kdokoli z vás do vyšší kvality spojením tak si myslíte že je ta o aspoň v svět poskytoval protože ono a nakonec se stane ten napravit protože je dyť jsem odjakživa věčný a o nikdo vám tedy mluví že jste se cítili být to čas protože to potom po se bude se o to po ve kód jak vám protože to jsem se mi nikdy ne. Ale to spojení existovala ještě není okamžik je zase životě kdy se to věčnost vně viz pojem proto mohla třebas svatá terezie nikoli z avily ale ježíš kovář v. Jo to jsem žil v tom byla toho co mu to že tu je říkat. Když jsem se cítila o kam se s tím to v la než o své před o tu těsně dávalo v z domu z děje když jsem s pociťovala opuštěnost od boha od od od ta nikdy jsem nebo cit měla opuštěnost od voni na ně. Na o své nesmrtelné o. Tam jiného těla a proto všemu mu kdy on o tom o to aby se o to o kterém vrcholně správný husu jde a tohleto as zkušenost s to řekla tak tady za hodinu to je vlastně kou o němž jsme si tak to jistě pravda tak že totiž to není moje a ten věčný nesmrtelná podstata se tam znázorněna tou se z něho a nikoliv králem živá co mu říkají. Bylo vé. Tak to si tady žije. A i existuje temně i když oni nevím a fakticky něm musí pomáhat otřese po vás je toho pak to on si on je mu to ale po o tak na a jakým způsoem nepomáhá v že si přeje osvobozeno se o co to s k v. Protože když potom začnu pomáhá nic ve mně. Tak je v mám jít za sebou v sv. Ona mně to se nemůže osobně na společně ale že její toho se shoduje s mou toho o tom osvobození ano. Hle tak je to se vlastně setkáváme dříve než se osobně jsem k tomu. Takže ten honza který je nakonec z tu princeznu osvobozuje uši je mu to lidské které prošlo všemi těmi zkouškami které se stalo to je to s mu z toho osobního prospěchu překonalo vášně a jemného to on to všechno to je v určeno pořád pro toho boha a on to on za může vejít do království boží jo to je to nedovede tak tam může na věčnost myslí. Otázka z nich zdali je možno. Tu pohádku pozměnit v tom smyslu tu lidskou pohádku lidský dosahování to v tom smyslu že by mohl některou tu fázi přeskočit vám začnu před na ten mírně protože vyskočil byl to radu o to jsem se znal že by třebas něco mohl přeskočit. A že by mohl přejít k tomu osvobozování samotnému v ě k řeknu li a mnoho mu. Tak je to stejně správně kolik řeknu ne tak on tomu si nic osvětlit třebas vám řeknu a no a myslím jak to tak je že to o o řeknu a proč proč ne z mu ale to nechci říkat že budete si co chcete nýbrž budete sami viděl z toho mýho výkladu proč jednou a no a proč jednou mne ano to uvidí že to nebude takový vše jakým obcházení je svět tak že padám ta. To není pohled se jako nechtěl o toto byl vůbec ne by o to mi v jednoznačně ano přestože o to jak jak jakože to nejde a jakože projde napřed prosimvás které se mělo věčnosti která je v kterou se daleko el ve to všechno vysvětlit než pouhou logikou aby se kterou z ku. To se nedá vysvětlit ano věcí. Tak napřed proč to jde ano to je to aby člověk rovnou po svobodě toto by se z mu bez tohoto mu předešlého protože vedle zevních prostředků. Znamená prostředků postupných jak je líčeno šel do nestalo tamní a tak dále to se ho dělal existují prostředky vnitřní ku a to jsou prostředí které nejsou vázány na čas takže kdyby mu to vnitřní ten vnitřní přechod do věčnosti byl. Tak si vjem ní. Tak prostě mocný kdybychom do toho vložili opravdu celou lidskou bytost všecko. Teoreticky je to možné všecko co by do toho od něho. Tady je toho že tyto co nemám nebo že se to nemám ne k o tom rozumu svaté terezy vědy by toto všechno do toho vložil. Tak nic nestojí v cestě okamžitému osvobození. Byly případy prosím že lidé takhle rovnou skočil do nebe a si myslím do nebe v tom smyslu nikoliv někde na nebi kdežto stavu absolutní svobody mu si myslím že tohle tím způsobem skočil do stavu od toho nic dobrý co o stole na i nedala tam kde jiní toho roku tisíc třista přijat sice v miláně. Když. Pojem na tělo pán tím zázračným způsobem se vám to líčil to a okamžitě jsem za to vůbec bylo zbytečné aby tady si zase platila všechno od tím u s tím radikální nebo vnitřní to absolutní výrok ani sebe neznala od op o jenom mně dělá tak svět na dvě z tu byl prostě to je ti mají pokladu otevřenu království nebo jak to rozvoj si z těch bychom takový dovedli ví. Věc protože to si to nedovedeme ani tohle si to nedovedu jsou moc boží a pro zval do na takto obyčeje také je to tak to je to to je to co jak ji ne tak v od toho ale ne na to tak. Te. Budu mluvit dát proč to nejde tak je li někdo tak tady před proto že člověk neslouží nikdy do toho vnitřního přechodu který jedině rozum nebo cesta to je taková že ty za světla. Do toho nevloží všechno něco malinko si nechává pro sebe. A to buď u mistrně a pak padne zase do to znamená bude takový jako byl před tím. Ano on je musel je pak je to s to dělám se neznám ale pak sice nepadne na ale zůstala nejde tak se k tomu ale jeho to vědomě věčná bytost mu. A ono toto nevědomé hledání všeho co člověk k dispozici. Je ten s to jen nevyhnutelné protože člověk se nezná. Si několikrát životě myslel jsem všechno toho vložil jo za si při poslední operaci cesta myslel. To jsou tři tohoto od neznal tohoto sice ztrátě o to to nad v bohu promění v on to všechno božím ale jsem se o to tak se o bylo od koho od post a pak protože bylo tedy na to viděl jsem za po nebo mu do toho eště moc samu op. O mu. Tady nám dotaz v že je že když člověk něco vnitřního zažívá tak jste jako by se se z toho dostavuje jistě určitá radost a tak to svědčí třeba než normální a protože s pomocí vlastnosti si vlastně přivlastňujeme o tu vlast co bychom chtěli totiž mýtu konci chtěli podržet si přivlastňujeme tak se pocit je za z to si zase dostáváme k něčemu. Jako čemu se říká udržení pochopení jak něco pochopím z této oblasti ducha tak to myslí tak se to promrháváme tak kde by se člověk že prostě toho obávat kam měl by z toho by se se dostaví vymanit no samozřejmě je pravda že ježíš kristus řekl k tak a proto se za bují my takže se mi říkala je to se sami on si dali se za to by si všimněte si to není náhoda neříkejte tak. Asi tak jsem radujte se opět pravím vám radujte se ale myslel v tom smyslu trošičku jiném vám to vysvětlím ono je ono se nedá všecko tak že jsem na to upozornění. Kdybych se z toho radoval třeba snem místně a pořád si vyžíval tu radost na nic jiného nedělal než se radoval pro to co jsem zažil tak abych nikdy všechno nebo nepravá. Samo co by si způsobil že by se ten stav ze kterého ta radost pocházelo nevrátil zajít pro bych promrhal. Ale určitou míru užitku kterou by pro budoucnosti z toho měl bych nepromrhal za jsem se tím dostal na určitou úroveň že se co vnitřně zažíval a jak pamětně tak nějak vnitřně je to nesmazatelně jenomže jsem si zabrzdil bych liší postup asi v tak by to bylo správněji vysvětleno ano není to úplné promrhání není možno například něco věčného a toto je věčný zásah promrhat jako není možno promrhat. Svoji vnitřní nesmrtelnou podstatu. Buď každý hřích je odpustitelný jenom hřích proti duchu svatému nikoli k k a ten spáchat nemůže protože je po dokud to si vůbec si neví ne ten se dostavuje s tam někdy byl pod ty stále mějte to je dost dlouho to od toho máme ještě dost daleko. Nemůže se paže proti duchu svatýmu nějak z řešíme to se nám nestane proto pak si může se prakticky všechno neodpustitelné i pro odpustitelné jama se to zase na druhé straně mít svého odvolávat to co jsem předtím řekla říkal do tak se jenom radujte z toho a z kukly cesty v tom i na milování co není vydržet tak to je e to je opravdu chyba protože to se vám líčil na případu toho filipa z neri který na to. A schoval v které je těžce která zažívat ty extaze neboť místo toho nebylo zrání cest do přítomnosti boží bylo ještě čisté pro den si vidina opravovat ne oni tomu tak i při mně mu. Tak janem když je že je si bych je říkat v kdyby nám poradil v pokryto se starostlivě z toho zbavit co by nebylo od rád ne ale možná že vám víc sále z na tom co z toho radosti máte správně dělat že. A. To si tedy počin nám ovšem musím si přiznat že to dělám li ve na určité ho poznání nevíme si všichni to poznání máte sami poznáte si vizte z toho schopni se s takovou radostí bylo po ani způsobem že ji s někým z díly. Fyziky díly ale ne tím způsobem říkám když zrodu z toho as to o to se nesmí samozřejmý k sobě nic mu v bych mu to dost tímto z tu se ani nesdělil protože za z oponoval tuto mám za radosti ne co by synem za to vážil protože mám takové takové prameny radosti ale bych u byl z děly ti s pudem pokud to nedovedu tedy odevzdat bohu o to vám třebas nepude z na tu nevíte tak to odevzdám nějakým bližší odevzdám mu to ode za mu tu spojen z nechám ho na radosti boží je. A ty otázka je si byste dovedly bude dost předat tak takové podílení se. Se svou radostí z bližním vypadá prakticky tak že je mu. Když se se si s touto radostí podílet se s tím vyšším co znamená že pokud tato radost temně trvá tak s touto radostí něco pro toho víru udělám co bych normálně praně neudělá dobyto zbytečné protože to nepotřebuje tříd. pokud to dost trvá pro něho něco s touto radostí budu dělal protože platí tady co řekl ježíš kristus cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili toť tímto způsobem práci jim totiž kdo ku když to neumím přímo vrátit k bohu tak protože udělám s touto dosti někomu něco bližního bližnímu tak jsem to vrátil boku rozumíte mi tyto logicky ne že cokoliv se hodily duši vjemy jsou batři město do či. Ovšem musí do s touto radostí a tak radostně i on se nad odívá jako jsem se zbláznil musím do s touto radostí udělal a tím samozřejmě ho to jsou radosti nakazit může být tento s tak jim to vracení že přes dnešního k tomu bohu přímo vrácen bohu jenže vás upozorňuju na jednu maličkost bych vám ani ne radil aby se na čát toto tomu tak že přivodil daly. Víš proč protože by se od takže bys něco předstírat kde od aby se sami sebe neklamaly když něco tekla budeme prohlašujeme o to není to pravé mu byl jsem by to byla pouhá deklarace tak je to jedinečné jedinečné jen aby to nebylo pouhé prohlášení pane bože jak je to vrací k když když visi řeknete v anebo řadě to si co jste vůbec li nevrátil u pozorní ano. F. Od ní. F. F. F. F. Ó od ku kou ho o koho a jak ho tak ho. F. A ona o vás.. My ho mění o to o vás o ni za ni mění tomu o ku a o o ho o ot. A toho ta. F..