Karel Makoň: kotouc-E01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

se jak bych vás nerad také přiměl k tomu abyste příliš analyzovali Tyhlety věci, co tady beru. ono to dnes kříž věk spíš nějaké syntéze pokud možno a rychle kdy ve svaté na nevadí to se všechno opravdu z nás i než abyste z takové pro styk pane se potom ve si že se mohli bez propracovat jediná na jednu věc a to jsem radil právě tak je v brně abyste si mysleli od věčnosti asi tohleto jestliže byla někde. Řečeno cokoliv děláš nejmenšímu z bratřích mých mně si dělat řekl kristus ne tak pak by nás jen napadnout že ta věčnost nekončí někde v času a v prostoru že tam v časoprostorové existenci své pokračování nechci vás učit nad si z toho jsem dále ale chci vám tady říci. Že ta věčnost přechází nějakým způsobem který se může dokonce představovat to se může také říct potom přechází do času prostoru to znamená do ty ne nějakých jak časových tak prostorových tak myšlenkových viz diskusí šel člověka poznávacích tak paty ku ale výhrad vně. Omezení již ale v očích zasvěcence žádné omezení věčností není vnitřně ho než věčnost na nějaké a po nějaké oblečení tak aby nebyla poznatelná důvodu který tady nebudu teď líčit tak že bych mohl ježíš říci co jste učně. Než o stačí svých mně jste učinili protože on viděl v každém člověku před řečeného boha před léčeného boha a proto říkali mohou zajisté je to na tuhletu jednotu všeho vidět to je veliké požehnání jak k a ale je jich nakonec že tomu poznáním dojde tak že není to je jestli se z toho mezi životem a na. Že jo že to jenom toto jenom tři ha kdy bych tak řek tři takové li se vznešené vodě jedné a téže skutečnosti věčnost li jedné a ještě věčnosti také a že jsou to jenom komu z ky které mám na mají dovolit abychom jednou k věčnosti šli podruhé když na to je jeho ví. Abychom se klaněli tak je její velikosti než prosti a potřetí když se nám to jsi tak jak bychom ve svém životě viděli život boží viděli že to z jeho zdroje všechno dostáváme že nic nemáme sami řece abychom se odnaučit vlastnit jo ale že správná cesta je taková nebo nejsi naší ale. Nejí účinnější která spojuje čili jak prvky pro vady ale neví jinak konec prostí du mezi pravdou cestou životem a řekne si asi jestliže se dneska schopné dejme tomu ji k odněkud někam třebas ještě do věčnosti ale třeba byl na to o to kolik přijet tak je to z té. Síly a jestliže to cestám moje ale třeba na že tam do od řeknu li při jedu bez tebe je to veliká chyba že si myslím že jsem tam přišel sám tane přišel s sebou jestliže si ale při jsem šel s tebou po že je tady tak ta cesta přestává li tou cestou těch o to jako ta že je to začínáte být také. Život boží který ženou přišel v těch otrava lid tak tady také pravda boží která jsem o toto bytí přišla a totéž platí o každém nutí člověka že tyto tři složky se nedají rozdej jako se pro jedinost boží rozdělit pro jediný bůh je pořád jednají jediná osoba se říkat přestal ti kde se nepochopitelně na toto je osobně této aspoň méně osobně pojato takže to ono pochody. či ale jestli je to prostě ježíš než se postaví je řeč tu proti druhé nebo chceme jež si to nějak odporuje nebo že se to ne do ten je tak klademe nepřekonatelné překážky k pravému poznání musíme se snažit te opravdu o harmonický přístup k věci tak jak to navrhuje třebas praví že nejsem s vnější část tady na to šli. Cesta je tady je vší kdežto jednostranná cesta je tady těší ale víte že křesťanští z věci v k v tito ale toto nevěděli ka nešli harmonicky ne proto končily většinou extazích to byl vzor nikoliv dokonalosti ale nechala od lidského postupu. Protože nějaká složka před díval do boha ostatní ustalo mějte tři je tak léku rad že děti stržen nakonec nazpět tat z spadla extaze. To těžkostech toho co tu již postí tohoto života od ten dosti denní tak se zase znovu vyvržen zpovídal svatých je taženo z ti toto by se nám stalo také a stalo by se vám to pořád bychom stavěli jednu složku boží existence jednu z toho sat čit ananda je ve větru že bychom věk nevěděli ne v jsou věčnosti em bůh nemůže být. Že definoval jako sat ani jako čit jako ananda ten může věčná jen jako sat čit anna žádný tím si ho nepravou v ale kde žila jako sat na daleko čit nebo jako ananda jak jeho takle rozdělil tady to přestal bůh proto ježíš kristus nemohl osobě říct jsem cesta nebo o sobě říci dáš jsem pravda anebo jsem život musel to říci. Jedním dechem v jedné větě a chtěl od nás abychom to tak je v jedné větě jedním dechem celoživotně ustavičně a. Pali abychom k když když jdeme odněkud někam věděli že jsme vedeni jeho láskou tím že ježíš představujeme že žít odněkud někam jdeme že dnes vlastnili své kdy ženatí je když jde za bohem že my jsme to kteří se poctivě snaží ale že se tam li ho dostane ne tak je se do víme. Že když jsme nejí se chtěli tak ještě tak na to přišli do tak tam je protože jsme překážely tomu chtění božímu jsem pořád překážek protože za neodpovídala je daleka lásce boží která chce za na a kdybychom se dovedli pallas se odevzdat tak bychom teprve správně chtěli do chce překonávat do správně chcete konal vůli boží jak je svou pustíš a v tom mně pochod. To je správné účinné cesty ježíš mohl dělat zázrak jenom protože tělo vůli boží my nemůžeme je protože nekonáme vědomě vůli boží a před jenom zázraku s nevykonal zázrak větší než kterýkoliv ježíši zázrak seděl mrtvými nebo takový prst není li tomu co on na sobě dělat semen se že jak vědomím vědomou věčnou bytost to se musíme při po li k vůli boží která nás cení. Vědomě věčné ten nesmírně nás lidech dospěje tak daleko že si užít bůh přeje abychom byli vědomě věční bytostní že si to nepřeje z kamení si to nepřeje rostly ježíš za nepřeje neví že ti ale nás si to přeje a on si to ovšem nepřímo přeje v tom tam je samozřejmě. A totiž způsobem že ho převádí ten kámen větami dorostli napodobil tato nedávné rostlina zvířata vzít na člověka. A ale to je nepřímé kdežto u člověka to je přímým pro je přání boží abychom do věčnosti přečti že nějak abychom z víte z cesty jak je pravdu a věčný život abychom spoje se tři složky tak kdybychom to el toto světly teďka řekli přede li na příklad ježíši ano ale tak co se na nás chce abychom ve svém životě. Nevěděli nic jiného než život ježíšů o či a ti rozumí abychom se našli někde u ježíše aby ta cesta kterou mi že ne začla cestou ježíšovou a ne naší proto je to fakticky je stále je ale když se možná dneska zastavili padnou myšlenkou. Jsem tady říkal právě vám že možná že ty věci které by deska pociťujete při kde otevřel si že to nepociťujete po mně ji ještě pocítit že přede jo a to by že srozumitelné asi do z že jo ale je to s věčnost je to ale trati ne protože to neznamená jež. To je něco co mi tady to neni pravdivé hluboce radě bohužel tak pravdy na tom nemohu nic slevit to teďka vysvětlit trošku as a tak jestliže mi jedné z na že v ježíše krista tak si nesmíme vizte ježíš kristu vše v jednom před na ti a proto je naše cesta snažší protože bylo málo myslím si vědomi že on se znovu s námi. A dokonce za na a ona je že například za námi je třeba ukrýt let co na děláme a nadto jsem je s po ne a že kdybychom se ohledy na je to bys špatné ale to by slu v co jsme udělali po užit svých po pomoci které se pozor na nechali to bychom zjistili a kdy jde sice se dalo tohleto. A kdybychom se že ne my ale on to tam udělal jsi kde se dívali ano a to znamená i po nás šel čili proto jsem může li porozumět si kdy si to dovolit tomu že např je nebo svatý jak ji panovat se setkat ježíše jako malinkým ti krátkém prosimvás to dávno mají za sebou ti mrtví jak jsem tady byl. Je že by jako marek krátko ale on o pečuje a tím se dostává k velikosti ježíšova života. Nebo tomu krista poroby svět jako by jako taje napřed se od a dále znamená i život. Šli se svou koly které jsou našimi úkoly mít i když úkoly smyslech ji musíme poznat že po zase vlastní koly to jsem chtěl co je to spisů řeka dokázat a při boji se k tomuto úkolu ježíšovu ale nedělat o z li nýbrž to dělat sví a že to je to je velice důležité visí nikdy sám jakmile jste sami tak je vám to ne. Může vůbec protože samým nedokážete mi ani v tom kdy nepoznával svou vlastní věčnost nejsme nikdy sami přitom nejsme nikdy samy o nevíme ale věk ne protože pod na že nejsme stavy ale tak že by to měli vodit nebýt sami i to všechno s přizvat ho ke všemu ne aby do vás i šel ale my tuto vnitřní potřebu neví. A takže cesta se mi potom přibližuje k tomu l od poznání jsou bystosti z věčnosti do žádal nějakým způsobem jsou visí z tato uši jiná spát než cesta to se mi tam tichá svíčku pravdy i trošičku života ano říší věčného života tam pořád při právě tří je větší dělo a tak nakonec opravdu všech věcí. Tři složky ten věží takže nakonec jsem i vím cestou do určité míry protože ony je tou cestou ale je to moje cesta nýbrž je to jeho cesta a nebylo by správné kdybyste jaksi někoho brali jako člověka který na radí nýbrž on je to který vám ale ty jsi každý jiný or je to jedna jsem to to dělat ale nebo někdo který nemá vůbec zdání o duchovní věcech ať. To nikdo jež nikdy člověk li na na letní jako to tedy je kteří křižovali vše krista ty mi co dělali ale to byla vůle boží které se je ježíš kristus podvolovat není to tak a proto mohl věnovat své přátele kdybyste nikdy tomu nezmohli milovat své nepřát tedy že takhle začli myslet a toto je absolutně milovat nepřátele protože to je hrozná nevědomost ne. Je láska nevědomost ti když nemilujete jelikož z li kdo pak vám řekl že vám dělat řečí do do vás rád než se do vás li něco tady si říkal říkal že ten konce konce tak ten krista pak ještě za by mně měl vlastně či ještě kolik z vás ne a ty co zabili krista kdy udělit větší službu než ti všichni kdo ho milovali. Ten potom mělo tu způsobu protože zpětně protože ho milovali prosil o větší ale jemu dělal z ku o to bylo praně působilo k smrti ano takže dejme tomu když tady než na nějaký těly a bůh je než časový tak je to taková nějaká národ přede na než čas z prostředka než často tak bych tady mohl hle na té. To stupně které jsem v na abych množství ale aby si spřádá dohromady věčnosti než čas ale nepovažuje za zbytečnou nebo za něco no nebo sám li tak vám te pouze ras před jedná věčnost tady si z přít s pomocí boží do vady do věčnosti nikdy se měl býval dělat to je kdyby to bylo něco jiného ten čas a prostor než on kriste. Převtělil bych tak řekl to by bylo marnost se snažit z něho vybřednout on mně tady převtělení že toto času prosto na všem tom co tady s vámi děje a proto jste schopni z tohoto převtělil z zase všechny nazpátek do věčností a tak tady se tady je řečeno že jsem řekl nějaký ohled na od nějaký osobní a ano osobní návod to je ta ptali. Oni uskutečnili ne osobní ohled na od ano obecný návod dostává od čtou potopu v konkrétní u každého člověka a jedna od o to v tom smyslu možná že návodnější než ten princi který není pochopitelné protože není oděn do toho do realizace a proto opadla mají být na ovšem máme si být vědomi toho že ten osobní nával. Je ta individuálně dále ne která se v žádném případě mně žije shodovat mou o na ano toho svého tu poslouchá nýbrž může o jenom osvětloval jak se to dále jo konkrétně ano ale není nic víc může mu to vrhá světlo na ten obecný princi ano. Nic víc a to bych si přála jste v tom věk toto na svět to je obecný že ano jesi to je to málo jenom do světlo na tohleto říká to je vlastně pak o tom musí na na dobré světla ten obecným klid žit tak ten je si na tato ježíšova dejme tomu kdy musíte pochopit vám tady vykládal něco jakým způsobem nás do třeba v krista v jaké fázi asi jsem a. To co nebylo tak ve žité ale kde jste byli a co teďka máte dále dělat no ale jakým způsobem máte na to ježíš anna že toto z toho není vím pochopitelné páté osobní kde přetlumočení obecný princi nemá být na vůbec dál ale že toto je z toho pochopit ale ne tak to velký stal pro každého že si budete ha tak také musí ten obecným klid si. Je pochopit na svém vlastním životě je tam jsem se v něm dostal to je od řešení třeba jen to mám nějaký způsob řešení rovnice o jedné máme napřed musím všechny zlomky odstranit je pak po se na radu stranou znamenat to atakdále na tak dále ne konečně dostalo konce. Tak jak svět nestane texty odstranil zlomky ale je třeba neznáme nebo zjednávána co do věci to znamená kladné. Ix nebo násobit ti jsou učitel neznáme děly padnou že tak toto musím je z toho návodu konkrétního zvrat z toho ta lidského po užití nebo ještě o toto se vás nás nepostará z toho obecného principu ano když se mi podaří třebas jako je dostat na po rovnici pod ruku a vší řeším. Rovnice lidského života takže to je dycky jsem byl víš ke právě pochopení jak se řeší rovni. Ne ne do pochopení obecného princip než se let řekni muset přetože nedostal jeho překládá toto řešení tak sám z vás do vlastní řešení je jenom to co osobní řešení význam jako opici ano to je vzor co je to řešení na konkrétním příkladu máte letem snad ne vězte mi to že cesta. Duchovní věk dlouhou do ku především cestou rozjímavou jestliže my se rozvíjí převážně o věcech světských konečných el tak je také s nimi zacházíme a jestliže rozjímáme o těchto věcech jista věčnosti tak z nich přecházíme do věčnosti a proto není. Že tak úplně výtečné se zbavovat toho příští kaše je důležité že do toho přikáže jim aspoň napřed vláda myšlenku na věčnost jakkoliv formuloval novou ale pod jakoukoliv vámi kou nevíte je to takhle když někdo někoho rád ale tak jsem se. S tím koho rád nemůže vidět tak on na jeho myslí nebo pro o něco dělá třeba pro něho něco školy kuje nebo pro něho čistí ctnost a aby přijde naše místnost či vstalo nebo aby našel něco pěkně toliko o ho nebo na ale co ho ale tohleto mi musíme tak jak si život. Je bůh vstoupit našeho života jako jediná hodnota nakonec která vede již není žádné jiné hodnoty výší ale my musíme připravovat cesty jako ten svatý jana křtitele jsou tady při si porod nejsem jsem odlet na poušti připravte cesty páně o ni taky připravoval ano než dobře pochopil protože dali pokřtít u toho svatýho jana křtitele. Byla pro něho připravena cesta do čekání se otcem a on křtil aby děláme všechno možné li čas učíme ve zaměstnání někde ale neměli bychom to dělat proto abychom učili jo abychom by je než na ani myš abychom připravovali jeho přítel nos ve svém životě ano ale myslím že jest něco děláte takovouto láskou k němu že byste přitom že to pro něho že to z jeho vůle. Že je že bude to neděláte tak je že jste na přímé cestě a když to řeka tady s každým okamžikem v tak to potřel tomu dal při koncentraci žádnou vášní žádám to je to koncentrace čili z rozjímat mýho života je nejbezpečnější vstup do věčnosti rozjímáme li o věc jít do svět věcech pro samé této se z ka. Rozjímáme li o věc svět je třích proto že jsou přípravou pro věčnost. Jsou požehnané všechny světské věci ano kterak si mohu čisti místo zprostředka mojžíš pro hosta který je při je to je rozdíl člověk totiž opravdu tenhleten život žije způsobem o němž by se říct že všechno od hosty způsobem poli to víte na styk nechtěli boj třebas učení. No a je jak který každý se svou vyšla padnout cestu ale je bych vám pro tito u co se ostatní ale to je bohy střeše to vyšší dáme celému o koly když to pořád takle šlo proč to tak je li dělat protože on nějaké extatik dělat proč to dělá ale jinak ne k bohu tak je to je naše živost možná že ta nová cesta která tady na svoje ale vší dostat vnější a ošetřoval také náročných. A na této duchovní cestě k tady mluvíme platí že jestliže si myslím třebas že li že z chtěli dosažení li prostředky budu dalších ještě stačit tak jsem na omylu v těch li dosaženými prvky se nestačil to tam nestane ale s nimi nestačím dojít dále v čili musím si bude na pořád to co ježíš kristus je řeka a za to co stačilo. Toho jsem narodil betlémě je daleka nestačilo k tomu aby se narodil v jordáně že to musel při třicet let a aby mohl umřít jak si že musel při tři roky něčeho jiného to o stal mrtví s tři dni v tom v hrobě a tak dále něco nového se musí dycky přidal toto je velice bolestivé ježíš kristus sám ukazuje že jeho to bolelo ale čím dál to šlo ti. Více to bolelo nakonec prosil o že je to možná odejmi let a pak ale ve vás ale vůle s tak jestliže tomu takhle je tak pak opravdu musíme ustavičně spojovat se svou neví od nebo stará z k tomu abychom ustrnuli na prostředcích které jsme našli a uznali saska zatímco máme pořád něco při dál. Nikdy jsme totiž bohu nedali sebe celého a můžeme si poctivěji celý mu nepatří či máme pořád co přidáno. Jste mi tady tomu také nebylo tak nemůžeme vůbec přejít do věčného života. Neboť věčný život je takovou otravou a cestovat je vlastně vědomý věčný život přestal li s tak na si že to de pak krok kdežto věčný život vědomý věčný život u boha a je pravice se říká symbolicky je zaručeně stále cest či ale ne že bych se pře razil nýbrž naopak i kvalitně sestup když do tak že se čím dále tím méně bude je že je to dělal. Ale o to o pro činnější ano a k tomuto ma a tak i na daleko dané synovi dala ale jsem možná na takovém stupni kdy by byl ochoten věci tak nemohl by toho bytost nemusel by tomu li přidávat prosím pane protože nechtěli o se ono je to přestati a jakmile ale to řeknu proto jsem se jednou. To uvolil jít dál tak se odsuzuje k to můžeme budu věčně žít vědomým věčným životem o tu se pak tu ale když je tomu tak odsuzují se ke krizi a musíme tat krize která je znovu k bodu že řekli že ano toto máš přidat a tak to potom na než ti teď věty kriste svědek se tak který žijí výtek ochotně přijímat další myšlení ky další přít jak tomu co na vás. Když ježíš kristus na to dar od se když ježíš kristus radil ne za jeden jediný život přejít do věčnosti to na hle od oproti že když mu způsobu myšlení věřit na převtělování ne když to tady stali tento jsem to viděl nebo je rodiče a podobně že říkaly aby se projevila slova boží jak vás mám božích ale teprve el žen může bůh způsoby takový přenos člověku protože se nejenom může vzdali takže mu nový všechny hříchy. Odkud. Je li semena karma smazána a co je dneska rady je otevřen když nos. Li že asi to bylo úplně revoluční a on si troufal tohleto obrazně vyjádřit dokonce tak aby se pole toho dalo zakotvení tam není vynechány krok který byste most tak toto nám ježíš z s to řekl neřekl všechno co na každém kroku že že to stačí dokonale k tomu abyste nikdy nebyli situaci kdybyste věděli co ještě máte na. Nakonec když to co na které věděla co máte tak co dát tak bylo řečeno tak jak je tam svoje utrpení tak si že ty li to před i když to tady na wattsova teďka říkala a nevím co bych od ale se mu to celá odevzdávám si přeju aby se mně že za podobně to říkal li se teď zažíváte vnitřní těžkost úzkost ne opodstatnění strach no. Dala jsem mu co z koho si že ten strach z vás. Než když je situace takže si říkáte jenom také správné ale ty to. Celá pravda že je to s tak našeho světského to ne jenom berte to jakože to od boha tak tam ona není ona vás láskou boží je a je to jeho utrpení které tam on dovoluje vzít na sebe ale když to od něho ne ne ne tak s pomocí jeho s tímto svým utrpení jemu se vracení nezůstanete. Na poloviční cestě hle pán mu dal pánbůh vzal nebo tak něco nebo od boha to pochází bože od pojem bude stále tak nýbrž od tebe to beru a to je to a to je ten tento uzavíráme okruh na v době než čili krytí ale i tím nás daleko vyšší u způsobu pojetí života když se to tady na váš na udělá el. Tak kriste okamžitě přestane tak jste když je jenom pochopil že ten gestapák chce za to přichází od boha v si pán bůh přeje abych aby mně ten je tak pak nad byl to je to správné jsem musel pochopit že ten bůh při pro ne aby zabili dal ale aby ten krista pak přestal prostředkem. Již ty bůh je pro vně ano toto pochopení způsobilo že jsem se odevzdal bohu tak se potom mohl od chvíle v tom esta takový je je posla božího v tomto lidsky tří a tohle to je tomu abraham se nevěděl že ano protože si myslel šel obětovat toho svýho si jak ji za ka ale tu mu zastavil ruku a říkal ne jsem nechtěl. Přešly v tom světě že miluješ dal a tady šlo právě ten projev lásky o nic a je co jsem teď zjednodušit celou cestu jen než tady ten pojem lásky které je nejen duší světem toto formou o se dostanete nakonec na konec kam starali a protože se to bude pralátka tak pak své no tato do vás poutat se s to kolik i a nebudete moci bez této lásky žít nabude zevní stále ustat. Tohle zárukou že zastal víte že přestanete li ji když ve vás bude li kdo jiný způsobit tak překonávat tu lásku tíži tak šli tří a pravdy k nám něco řekl nezačnu promítat to římu protože to je mi vět čili tím názor který se tam na světě a on je. Dobře do pro něco je jako od nás zraku protože my jsme něco podobného nevěřil po tom ani před tím bylo na světě. Začnu o smyl stoletím před kristem kdy kdo se kdo pojmy se začli narovnal dělat. Tyto mocenské pro měli na východ je li se do možný začal existovat se mocensky li z nejsilnějších dát v li si je to byl stát se skutečně je v pravém slova smyslu obchodní. Nám lidský obchodní nikoliv vojenský stal vůbec neměl charakter vojenský to bylo vidět z toho že se mi na mně když je op podobali nikde nepozorovali žádnou zen. Například o mně kdysi je skla když je svět vystavili třebas na poběží španělska když v v rámci nakoupit že nastala kdy my jiným žíti mi na to věží afriky samozřejmě na mnoha místech v na je a my ale nikdo proti ním nikdy nevystoupil nikdo o jen v ky protože ani oni o jim kdybych to promarnění kdyby byli styky do novými lidmi. Nebo národy byli ve prospěch obou stran i to do to by to je to z trám svět pro rovný národ že jsem na to od op po mým ky. A jenomže ty poměry ve kterých oni žili jim tak svědčili že v že jich tolik proč rodil tam nastalo přelidnění. A oni asi tak vše v ten století před kristem založili v africe je na je v ji do nových před byl příliš že. Těch přebytku vidí a to bylo kant pravdu kterou jim dal na ko atd teď se stalo něco pro život ve ne jo. Totiž tím jenom milovník není šelmy najednou se stali doby značný tak to by mně byl to ona na by na to nám při těch devět jsem mu to by vím vědění že není větším je byl na tom světa a těch kou on kol čistě o trpký mých protože tam existovaly na to může může na španělska kdyby vážili. Byl kdo je kdo zná kladnými a ohrožoval třeba španělsku jo jsou od do bytu takže jejich šel vůli která je. Zajímavé je že celkem dost ještě si ještě poznali že ku asi protože vůli byly dávné styky netroufali svět tak by se přerušit. Ale tam on byl novým národy kterými pro něj byli třebas římané s těmi se o začátku v týkaly nepřátelsky asi proto že také římané měli jiné pro byl jen nebo chrám a my je my jen o začátku je do době kdy je koho vy. Politiky neměl zkušení ještě v římě vůbec janem co tady viděl oni jeden z dokázat politického viděli. A vtíravě kde mohli římané se na tu nikdy netroufali protiklad pravdu vystoupit. To my čelit to znamená z myš již že to prapůvodní se mi si to bylo tu byl normálně nad tímto novým katar byl proste neoponovali někde národové molinos pro duši. Římané měli velikou výhodu že jejich spolu tam nevinná první byli jednat malinké národy. Potom řekou je již v částky. Tam nalil právem prana v pravém to tam stala by měla při čil ale na to bylo hodně to by petruško dali kteří si nikdy neděli nejužším nemá roky na to aby uměli vůbec vědět pomohl že to je milost čela vším ví. To byli jste námi pozemskými byl ačkoliv jemu jste znám jo že do petrovi je která sahala od věnoval v podstatě pod. Že ten o plnění to vím že tam se dostali pomoc li přesto o to před narovnal vy tomu se nějak proč se tam dostal za to nešlo. Ale tak jsem tady tedy jimi že v době o svém století před kristem tu byl jan z kam mluvím není mi vůbec chuť se mi tím přít na moře nebo dobýval věd to byly nevím v těch byl hranicích věk který žili. Jenom dobře znám může rovný jisto věřím zprávu byla psána je tomu s ky ale tomu se ještě vrátím. Dále dalšímu svědky partnerem před tím byli řekové. Řekové vím porovnali všem i těm petrušku i že se něčemu spojí ku tu budou. Která byla minimálně jste stará jako se mi skla byl prosim na čí protože aspon tam jen tam se řekové dost těm roli pravým chtěla volit také patrně znalo an li ale kdo daného že ta nikoliv před novou na dějinný protože jsem byl před skla může se do pro do pro do protože dnešního pro tanec. Proč byl ten slovními bylo to dost velel byl v tu žil tam někdo o do se to mele také psal ještě tam jen se do oni on řecku jo to ještě vůbec o si že to je mi nebyli tak není jemu že o tom v k jisté nestýkaly před těmi se něčemu kde nebyla že by tam žádné třenic vše. Ačkoliv je to nám protože bych to byl pokud to byly to je můžeme považovat ta si je ano to tak že ho taky bylina ani s kemp rodu to znamená pro do taky řecká žen. A takže tam molinose jak je před tím body které může nevinnými stáli tedy to je státní tímto bylo pro přít jenom na dvě pravdy nic se nestalo tak do byli řekové řekové přesto musí to mít před kristem začli mít přelidnění nikdo zná a za čím vtělovat také do vyšší nalil as ještě o nad na při čili. A v doby je začli narážet na odpor na a když byl před tím to se před kristem vnímáme fakticky dobyli celou nepromění už. Tak to je za by vyslovil byli na koluje před miluju nese národu mezi těmito vjemy protože to byla znám stařec tato na tam by prováděla li oku za tři nebo. To je to pro tam o si dodala ten pro z toho a. Dala by s kým a potom při čili kdy byli těch povolal v pro neklamal dobyli jejich osady. Domova že o tom nikdy nebylo jich mystiků plné potože on mi tu řeku velice vážil oni ale nechtěj vědy v nebo ne čili on si mohl jsem jim podati ti nýbrž i tady se s tím jako rovný rozuměli. A přeji moje o vůli ku tu novou jako před tím se jim byl u tu je tu s to byl. To tu ztrátu tu na nese všechny znaky důvodu ku tu li a to u ku tu byli. Ten lidské a ku tu byli před to je ale převážně kulturu vět je. Co výčet u tudy se nitky bych ještě doplnili protože tuto a my že ska se tam proto ona ku tuhletu je v ta čili o to tato jednal asi takovou jsi mi tu budou mu ku tu oni jo dát není proto jsi domu řídila odtamtud se asi nestaral ne všude byl ještě nebyl. F. Takže jejich když to taky ještě napřed jednu tak by řekl nejsi za vším pád na den v tomto mocenskému proudů byli petru z kou. A čím on byl římané měli to štěstí. Že se s nimi utkal prvními když bylo nebylo těžké je přemoci. eště proto že to byl národ který si milovali byli prát čistí k tu byl přístupen cizím vlivů a pak je tedy proti chtění jel všem těm než pravou kterým potom podle. Takže jestliže to mu pravé od měl veden nebo podle pravdy že byly je tu pro ve vší mně tady živila dal tu jimi za jiné nasvědčují že to byli petru v prvé a nikoliv římané čili počátku vlády je to to ne tak myslím že takovou míru mu mnou cestou před i et prosté naučil latinsky. A začlo by prostě být si cítit spíše římany. A nemuselo tolik na ni nějakým způsobem mým proudu mým ku před i tímto způsobem že to bylo těla mechanicky. Nás za z od ale let byl pro zvyku všímá to v římě nemluvilo od tu byl tam mluvilo jenom zatím s ky potom bych ještě říci že. Předtím století před kristem není jisto dala třebas pro dojem že to z tam protože tím skla tak je mi to šlo kupředu čili byl to byl byl byl založen sedum set padesát čili. Set s kristem a přestala před kristem vlastně římani měli co by dali po sic čili. Prože by se domluvili mi jako na kou on pro domy tam v oblasti a ty na nároky proti než čili a petrovi měli celou že byl pro janou v a na řevem těch. Jsem chór a to není v další vývoj ježíš že tím způsobem že se u ptali v on tam taky. Tato měníme překlady nad to ale je doby byl vším po že tím taky nebyl ochoten v první prózy je výchovný tím dobývat ale vy si boží na pro vítězství byli si vědomi smím dalo že ano to by že a u tu šel na li plným právem dobyl protože oni byli národ nový který i pro mnou do chodit a tak to nebral to jsi byl celkem snadno přestože to byl. To by to pro že ona rovnal překonání al a takový věci před tím nebyla to všechno ztratili. A potom se napřed u tomu on se do ona by byl velice vás tím jsem pravdu obě jedině mi pravil je římské takže se jim byl bez probrány. Nebyl na něm od ten je potom před branami řím na anebo na tento pro ta znáte ale tím nebo byl protože je tam na a. Ono za to nebyl novou zaváhání když by si byl tady se to učil nebo jednat tak tato jednu mocenské proměnil samotném novém dát trávu porodu pro o do na ti. Takže možná že to nebyla jeho chyba je tak je nám nával protože to nebylo nebo učenost že by byl mohl dobýt učiním nýbrž. Že hodnotili kdo připomněl by se vrátilo by tam byl proti propozici pro do dvou byla vyšší než o si že asi tak to asi města vypadá tak daleko byl to to je nadání a ještě bych chtěl říct že jsem si byl tak doby umí asi dokud třista osmdesát pět neboť prosili vím doby děl pravé. To to bylo pro seděli nebo se na sebe proud ze petrušky proč jsem byl tím vůbec nemenoval pomoc zemském boj o středomoří vše je pro nedivte povolil nikdy jako jediný národ mi nevytvořili jednotnou nějakou lišil vůbec myslet prostá. Vím dát dycky nemysleli co dnem. To prosti jedna jednal již jen malinká a mít v jeskyni dáte že bych to řekl jenom a ani nestát prosil o tak byl. To jmenovat protože oni již jenom lišil rozbilo pro nějaké nebe že ses jednotili tám byla někoho a do potom mi nemocný u podivu ale neví tím je mu to na něm pravil. Protože když je to by byly do že vím to dost byl tažen dobyl se do této vody. Tak si je na čase je doby mít ničili. Tam byl jsi tu vůle boží nám kdo miluje on tím by kdo nám něco dali vnímané čekali jaké válečné je podmínky je to nebudou prát protože to tam u si jediný do tohoto budu učit vládnou v že on je on si to prahly prožili a ode mně to nejde přišli to bylo nejmilejší on když jaký kdy vím zažil kdyby byl by je do domnělých. Mnou náturu na vším normálním doby začnou k za to to vám kolu nikam nebi vystoupil tam mu tu těžko odcházeli. A el tak by to byl kdo jinak skla nastalo to že odešli a to se stalo osudný víme je vystoupil do učení tím tažením po je tu boží na nejenom nám moment že jak se mu k ti aby to vodu nemohlo stát neměli v jejich státu nějakého nějakých strach že ten neexistoval ale jejich moci která byla veliká tělo musel při to někdo byl než byl tedy to lid. To bylo dáno jeho kali o to svět to byl pod vedením den čím je to li se ačkoli před tím si taky pro sebe to židem ven žil pro sebe on dovedl mnoho byl najednou spoj převod bych tak řekl. Let tak volal anna. Potom byl před tím století před kristem dobyli se on dal v čili to nebylo o tělo na dvě dobro od do se když je. Ty spal nám dal jaksi stal vím nám potom byla maria transu ale i na za matka ne v tom byla v které od stal vší šelem je to budu k mém vel v k ní. Tedy či ta sklon a pro pro pro ty spojení živě pád je dobyli byl to byla upravila při stal na tu dobyli takže dejme tomu milován který byl hlavním ve městem můžeme li v kým do ježíš je těžko napřed kdo tím je kdy mi ten styl vědy mi nejde vyšších středisek obchodní. Správných správných nejen obchodní jenom zprávu mění vládnou. Do oblasti tak když do doby dokud vězte dva vedlo protože jestli to mat byl před kristem tak tím padlo všechno byly v rukou tělo ztratil spojení tak to byl prostě nemohli podat dohromady. A to vám potom dobyli vede činy ve tam na toto mnoho vší velmi tito byla terezka do věcí na teta oblast východní ho východní dale tam se do bych byl dal je od nedáte udine potravy dílo tam totiž žil. Kdy boky krátký k mém byli vědělo vel smím duchovou byl pro byl pro při budu u prát o to byl pro dobrou vůli před kterými se tím nemohl dlouho dohodnout a nebylo mu činného než s nimi i věta od tvorů charakter ten kdo věrou ono s nimi jednat úrodu znovu ono to není. A tu odpor o kterém byl pravdu když ji. Tady žil a pro potom budou říkat o do nad rád tak je tomu potom vrátím tak co do vytrvale že. Vlastně tyto na čan je. tou kde je či vede cíle že byli ti a že nikdy na ostrově byl svým prou přímo tím národové jenom znovu do čistě na daru protože volit nad na pro onu. Ti další vývoj ve vší na to vím potom před kristem. Prvním kostele po rovině před našim nebo proč ten tedy do byl na den byl jsem za na jiných kterou v rámci jsou do ti on byli tu od kou z ale ne. Ten život dělal na jinou a dalších sto z mých do roku tiší ve sto při před až. To panně sám se pořád zvětšoval mi to že největším rozsahu na byli za to na jana který dobyl ve vám známo práci než domů konanou ano tak v době měl řím do málo and byly které před rozený nahoře dát si kolu řekli mu ještě potom měl. Vy s tím budu čili pár ti to znamená me do pod námi ti ano kus arabských je mět. Oko ani do na roka všecko ta právo sobotu španělsku si dělat říkám do byl tam li ku a španělsku ano no. vám protože to jsem říkal vám mění své řek bych takové b před tu je mít k tím na tu první slova dnů třebas ve se objevují jeden za druhým nad na moravě jím ano na vím o ten ku. Nemůžeme li že to bylo by nemělo měli tady let do oplodnění za trní a na překlady ještě boží která sahala na to že nám že jo. To byla ta třeba to je to na nás byl ten odvážili tím krátkého možné a tu pro způsobem dovolili v in třeba a máme v pravé mi k od byl také příčinou. Nevíme to ještě určitě pravil učitel známky do svět je to tak že pro dobro od jen v řídkých mi dal svým by pro docela běžné ano.. Tak pro naši všechno co bych těžit od těch prvních dobách na totiž nastalo úpadek. Že totiž ona za před dobro je to je probral republika dokud třicet pět před kristem potom byla vší cesta dobra a toto dokud dokonal naší ta doba no a roku krista sedmdesát všem čím pán byl o to při pádu kdo nám k výk ven ale i věrná mi že to nebyly řek bych pravou o čem řeknu věr mávání do doby pro pro ten kdo zná. F. To byly průvodní jednáním ve služba všímal to bylo co do žene vojsko římské kterým dávno může římani svěřili vedení někde v těch svých pro a oni najednou naučil který v ale se ve svému řemeslo zatoužil povolal tím jímá protože si to za ty tam jakmile se dostali do vnímám tak se považovali za římany a z toho tedy můžeme usoudit proč například vypravovali vůbec v si. Mysleli že nejsou něčím jinými přímé nevíme před že jsou italové třebas to slovo vitalita nepadla vůbec jsem tu i pravil dobyl i tady k o vel dobyli malinkým kmen nalil vodu říma dávno době když jsem i pravili ten kdo pramen dobrat neexistoval. Ale i další tím na pannu vnikla až. Kde nás ten pravé ti teprve je to viz ve si u věnovat že nemluvím zatím jo. Vy si mysleli že mluví k lidovou na jinou o to bylo budovat jenom budu do rodu budu říma teprve svatý nad tím se asi vi. to byl pro svou skvělou vás u byl potulovat příhodu na slunce a která se roznesla proto zemi opisoval své. Že když ještě rozum mohl na něco čemu člověk dalo do čest tím mu rovnou nových sladkých sil. Ten byl na ten století totiž tiše. A tady do po něm zažil kopí věnovat tu vně li že třeba dali podali jeli opačnou pravda. Ale nebyl jsi ty mu byl že by toto mohlo zvítězit za to ona ta ano byl pro vnější ale dal dělali je li to že byl korunován na propadala rád tu. Na aby to může mým tělem jako ten byl taky takový pravila tím jo komu kam máme a tam nebylo korunován dal božskou komedii k o nevěl jiná nýbrž byl korunován dal zatím bylo na to byla jinou psáno a pravím vám do pravdu vyslechnout jednal jenom nás do přeloženo češtiny protože jim to vytrpět ano je to na škodu všemu našemu li si tu že nemá mně z ní. Prostor. Ostatního byla dát lidského proto oprava přestala jedna asi patrně dělalo určitou potíž překlad kterou mým ale on sám byl proto není pravou dobrou jenom pro nad jednou svou takovým byly ještě i pravé podobě pak jest bylo u nad ním ano. Čili nemusím nad mnohými dělati nám do země nýbrž on musí mi byla to byl od těžkostí totiž jedno do musel měří jedno takže školy třebas ve španělsku zatím je ve v rámci tu můstku a to není pole se postavil na vlas novým a pro tu je se našli vykoupil rozcházet česky řečeno podléhali pomohl vím li mu může či. Že byl dělali kompromisy ano. Protože tím jsem jenom ji odlišné je mi k pro ty kompromisy které tam ty o někdo věty napřed na potom obyčejné školy že on byl by byl zrozená z li při studoval naruby pátém proti to bylo po všech onu zažitá už. Tím měli tak jen všechno co chtěl do klášterů tak sela kultura římská kostní kdy budou takže byl o tomu se nejen o svém století. Teprve karel byli jiní začal znovu do pravdo tu v školy a chtělo prostor omluvit římskou když si ovšem od sebe mi to že by na to pro než ti čili je že by byl roku o tu se když to korunována čisté římské o na to jsem byl a potulovat do božím jo tak věřím že ještě nebylo do doby byl obnovou jednotu s ním byla byl zatím zk jeho jazyka. Taky jednotu dobro by odtamtud se ještě dalo dělat to vtělování daru pro za nám že ano a mohl byl to byla ani potom jen o ono se o to by byl říkal bylo pro v no to se nestalo protože on neměl smysl on byl v tom byl člověk který žil se svým národem ani byl v jiném a toto je potom vyvedl náš staneš smrtí. Nikomu jinému pro pak mi nabízel než tenhleten on to byli opravdu byli ti může el tak protože to dobře chtěli on na čili my byto pomocí své moci duchovní. Z vaší pomoci proti skonu dáme tak dohromady že jedno jiné roku od vás prosme o to to byla chyba se do pro může myslet že tomu vinu nebyl od života říma od je protože to by bylo to byla budete pravil byl kdy byl tu roku přel přemlouvá do bral pro dospělými lidmi i dal zatím je aby tam zůstala by odtamtud vládla on přece nám dal přednost čichám začkoliv. Kdy všechno ano že ano tak při tady byl čili li tě. Rozhodl od dvou mým od boha rozumní jen rozumím věcech evropě kde potom děly dobra nemohla být jedno pravil po z tedy že to nedokázal svět vodit pro vždycky obrovskou no oni stala ab soudu nimi moc ztotožňovala protože ale byl on byl to přeložil ještě svojí spojit pomoc nikdo byl no. Za jeho vláda o vládu by se do se do těla dobrota starost ačkoliv je tak vim na sil ty na s pro do byl ještě říkáš ale se vrátím k tomu římu tak tam o tom zvykli prvnímu někdo si by se byl ježíš i vlády vší do měla dál do vám roven si je to daná. Nakonec s tím zase ten nadto jsem prožil řím novou nová a byl jim narodilo oni na rámcově bylo pořádně co tam nedaly. A. Odtamtud potom prostě ho na tu tu rady praská to se do protivit napřed do ran je co ona mne a potom do čech. To byl první takové vyšší byly tam se kultura římská stane. Prostě říká že byl pro temný středověk kterými byl potud. Žil sku prosto musí pravost těla do klášter olej do domu aby do takové život že tu měli nedá. Ale kláštery udržovali ku tu římskou stanou li ty tu i milosti protože trati na trošku okleštěno příkonu při tam řekla o tu. Pro že proto jste k o lidově ne ale přesto pro prost velebili byli římané tomu rozuměli prací středověké. F. Tak a to když po této historii bych on začít mluvit o břímě samém jako takové. Kdo to město mi jenom že v tom v době prospět tu a s tím okolním to mělo za milióny pokoji že věštění národové el ty potom byli proti chtění. Se vším sám byl měl tyto správnou přímo ani proč mýma tam na možnými při stávali příměji posila si že byla pro větší na mořský do děje a bylo opic děláním při stavem ale když jsem když to teď přišli do říma. Tak by sis čili že tyto na tak velký spát. Že by tam ani tehdejší bylo umí dnešní nemohla do říma v plout. velikých tato jsem dával dobře pozor to prudce toť že to zaviněno tím že celá ta to byl před kdy a počítal se může jenom na nás metrů a to je hodně. Či čím předtím dopad na větu v níž a proto byl při stupeň moře řečí dobře oblíbil posty přístavu římský celý jeho vstupu ten původní při strach. kdyby hodnotil vodil jedle tato pro bože. Protože jestli el ostrovy věk že je v na byla panna nám to vy jste na tom ostrově z praně o pro jen to je to ostrovem o spojen ze zemí na to že tam pro novou do od ve a tak vám o že třebas některý stavěl v napojit proto ten byl napřed metodu znak mu oni bývali u bývalo úrovní može kdo věří na ale zase je třebas v tom je v ní. Místo nebo to místo kde jste byli víte římané chodili věřit tam u na pole to je nestal pod vodou i tam sto přede rovnalo. To proud sil ten povrch zemský takže když se pluje od toho od těch nad odměna pro jistotu věz vjemem na jo no do škod tak stalo je trvale směrem třebas jen pro strom kapli ostrov kapli a tak dále tak pod vodou vám víte krást ve mně stalo a prostoru do máli b a je mu a jak tam. Byli všímají žid. A to je dneska zachované pro jako o tom do že jsem to potom tu doma parou by mne ale do tam je co tam je velice před to je tam krásně vidět. Před tím. Sám prodělal hodně zemětřesení takže nemůžeme říct že to co tam deska vidíme pro ráno byl způsobil onom protože to rozebírali do stavu paláců proto také bylo ale také pro kolikrát co pro den ono to z kam a že jsem prožil v římě přes tempa sví. Ale největší škodu břímě na páchali nikoliv od šel si cizí kdo mor jim dojet jisto stavěli panna. Nám potom ukážu pána řek které jsou postaveny v to na dano a to jsem tak jen když nebyli to že byli v kalech a tak jsem to neměl čas jsem vlastně tak to pro vaně víc čili tím to byl tam kdy tady velice prudce. Co si o tom myslím protože taky že to přede do z vážím liší tím že si mysleli že nám dán všem chybí. Mně by pojí přístup k věcem to znamená k že ten čili se dojít že dycky ze dvou konců jedno konce že nechám tu věčnou s tím nebo toho že tomu říkám jsem boha volně působit ve svém životě dobře mu úplnou svobodu aby si jednal co on chce nepletu jsem na tom jo. Jeden způsob a druhy že naopak se snažím intenzivně nějakou dobu se k němu dostal přímý jinam ví. Přítel tu velký jemu jsme ti jsme se učili odstoupit od si ten je nám že se si všimli na tom že si myslím že byl že to nejde protože kdybyste zažili denně chvilinku situaci kterou nepovažujete za to řek je mým na by byl seno. Které můžete předem před pokládal že to nebude situace která od vás bude vyžadoval temného vypětí sil. Takovou situaci nechat úplně vyšší boží. tedy žijeme znamená nechal ho jedna vůbec v než na žid zasahovat. Úplně se odevzdal a odevzdaně jednat ne v tom točení se do ti k tomu aby jednal za vás on tady nebudu nad za to abyste mi to třebas v s v z na dvě který jde ale abyste aspoň jednu takovou situaci takle provedli a do takovou která nevyžaduje naše naší plné pozornosti protože právě. Kdyby nebyla situace která kdy do cenná li se příklad tímto způsobem povinnosti dotud co dělat. Na druhé protože mně jde o nutnosti od doby že vám pravím činnost je na nebi nebyl při ten kdo ví. ani nad o to vím dovedli také do protože to jsem pojí byl tomu rozumět že to nevím ale druhé je podotknutím tady nebo on do vím do spočívá v tom kdybyste na opak tentýž den měli všemi silami nějaké situace ti bude že kterou musíte v sami tu nad za nejpříhodnější. jim potom se řeknu co bych osobně protože tady při plní žít ven z li se do situace žít a všemi silami svými osobními silami se snažit o to spojení to znamená nám více přechodu. Činnosti do ale no ono nos. Ch noho ch no ano no a ch nó. No všich všich všich nejde. Nejen že ne ale všich všich nejen vší. Že všich nejzazší no sled ale toho. No slepého nejen č nejen vší. No no no no no no úlu no. No no no no. Mo el nos. No a na. No el ch no mo no el duch. H noch. No no el noch no. No ano no el noch no. No mo el no mám non mn v mn. Mám mnoho vám mám vám mám z hrne no fil no no. No ale při ha z ne ne hned v. No při he no ch no. Ano no no a s h no óóó. Óóó lék při ch no ch hne nový no. Ch no v ráno z no. Ch no no. No he ano ano ano ano. Hn hn no hn hn hn. No he he no no he hle no he no. No no hehe he jich no hle bych fil. No no óóó hle no no hle ne no. No v z he hle he no hne no hehe he hle. Hne no he nově no no a. Nýbrž na hle no. Hle he nýbrž v no s a m a no. noha mám an noch óóó. No ano nosiče no ho no. No no v v duch noch mo no na ano no. No ch ho no. No v no no el. No no s. No a ch a no no hle no no. Ch látka dál látku no no chu a no vázán. A pást no no chu no no hle. No ho no a ch látka a váže pás a ho no. No ch no a vás no he v no. V no hn hn no no no chápe no. No a hle no he no he no. No no he v. No no hle he no ch v no. No chrám he nové hehe.