Karel Makoň: kotouc-E01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale to je pojem nejíme mně šla praví na na protože my i jejich chápeme jako král a to je asi jich ne tak chybné ničí jak žák. Jestliže.. Tady když by nějaké s že vy existuje líčí jako třebas hmotná a elementální astrálním rajská andělská je neví bůh že takovéto z který existují tak všechny vyvěrají z absolutna. Absolutního božství a to absolutno kdybychom do který nějak. Definovat jan definovat těžko ale si představit tím tak bychom odešel na někoho na nádrž všeho co z něho a všeho co mělo pořádný věda je čili tam je absolutním stavu to co my vidíme relativním poměrném stavu protože to by šel no a teď ale jestliže jsme v proudu který vyvěrá jinou její jinou dírou než hodiny otvorem jiným směrem než jiný proud. Tak my jsme z chopit ni vidět skutečnost jenom jako součást toho proudu. To znamená z měli mocné oblasti z neschopni v jeho je který zanechal než mostě ano velikost jeho v jeho ponech nebo v jeho stvoření jinak ne. A že když mám na mysli i takový široký pojem jako do že do rozumu taky z po žene světlo ano i v a jak ho můžeme chápat do určité kdybych je že na úrovni astrální tak by to chápal z této astrálem nově mentálně a tak ale všude byla chápal jiným způsobem takže když že neska ocitnou převaha bez snu jiné těle tak zvané astrální než tomu odborně říká tak já. Se s ním totožným totožným se s celým tím viděním z nový a považuju to za skutečnost co tam zažívám když se probudím považuju za skutečnost to co zažívám zde kdybych se probudil dojná stavu se z mentálně do zkušenost co tam zažívám a za tady se po lil rajského stavu atakdále a je to tedy nepravé co zažívám je to tam co zažívám ne je to část te. Č anebo jeden proud skutečností jeden proč tak se musí májá vysvětleno. Jen pro skutečnost a je to. Protože to jenom jedna malá částku věčnosti proto mohl ježíš kristus ono je to máje říci nech mrtví pochovávají mrtvé. To znamená mohl považovat jednu část za hotovou smrt z kde je toho celku se kterými on se stýkal. Nebyla to smrt v pravém slova smyslu tak staneš nevykládá protože on přeci kdyby považoval za ani z tento život to by byl kde křísil mrtvé to je nemít neuznával nemocné. Kdekdo odpouštěl hříchy nebyl bych napravoval tyto relativní věci nich na vědy mal bez povšimnutí jako někteří zasvěcenci. Ale protože to nedělá tak. Tak považoval to na smrt jenom proto že je to sice boha aby je dal no ale do něho se to nevracelo co se do něho nevrací to není život v pravém slova smyslu a on ukazoval jak toto mrtvé vrátit co to mrtev vozu tak samosebou vrátit do toho života. Takže vím pojem májá nějak nepodporuje křesťanským způsobu myšlení v mu kristovu by tam mně to obsaženo v těch v tomto a podobných ježíš oni víra svých ten tady mám dotaz jak ho řekněme deska se mně že člověk který se dostává z tohoto běžného způsobu vnímání jsem po norem třeba v mystické koncentraci do větší hlubin najednou začne pociťovat. Vidět na podobně vnímat něco co před tím nikdy nevnímal ne čím je to způsobeno. Především bych chtěl způsobu vede říci že to způsobeno rozšiřování vědomí že totiž jinam my jsme jej jakýmsi způsobem bez mír v malém to znamená máme všechny ty složky toho co potom vnímáme v sobě a ten vně zastoupeny ten takže když třebas začnou rozšiřoval vědomí a každý správným ponor i rozšiřování vědomí když si to není visí není tím ne tím tak to není správně prováděn. Tak to musí mít za následek začnu pociťovat to co v sobě nám že ty síly které jsem předtím neobjevil a dokonce se mi to může všechno takže my si to na tom záleží mi na to ona jak těm věcem přistupují ale ten naprosto není třeba to personifikovat ten mám nás denně pravdu ten který to ne ten ježíš vší než ten za než ty kuje a masti z naší práci když to je také neděláš na že s tím vypořádá je. Nedoroste personifikoval tak do toho vkládá kus svého rosu dost osobních žít než že by tam byli osoby ale on dost osobních například činna řeknu dost nešel mnou věc prvé když se mu anděl se s lidskou podobou to je ten člověk je přesto na toho člověka andělu jenom ta podstata toho anděla je jiná je vyšší ten trvá na to všechno to je to je něco co si ten člověk co je nevěnoval to takže jen co mu před. Na může pod tím máte zevním být anděl sám to je pravda ale vždycky jeho tam daleko méně než byl tam mohlo by kdyby to byl nepere si v ne jsem si říkával on tou bez anny výklad přít do stráži na úroveň lidskou a u sbírá tomu velice mnoho na účinnosti i jak v činnosti poznání a o takový anděl třebas jednomu řekl kdybych si objevil v tak jak vypadám že když to vůbec nevydržel také lidsky místě projevil. To je způsob který ty vydržíš který sis nechceš a to měl cela pravdu ten anděl tím že mluvil jen tak se mu projevy lidsky když bůh člověku mluví tak to je prostě jeho představa o bohu kterou oděl boha bůh nikdy nemluví nepotřebuje mluvit ale člověk potřebuje aby jeho duch mluvil a pro to tím mluví jeho představa o bohu a ten takže bych všechny nechtěl ti by se ten člověk proč si. Naprosto ne. Že on vidí třebas anděla tak je to třeba anděl. Ale není přeci zapotřebí abych anděl měl ústa aby měl při na by mohl víte protože tady se stýkal čili jiným způsobem živými bytostmi anděl jak se dostaví třebas i nebe nemá přít jak je to tentýž anděl ale zase lidská přestává ale je to dokonalá přestal anděl v no a na tak tuto představy o boha o bohu ten si jen kterému třebas přidáváme učitel vlastnosti lidské tak byl to je představa lidská. Je jak je ho je jenom to s mámi na sví no ty síly to znám že ta vší kdy jsem mojí vší než čím by nos vůči nese li ano ano a vím že když tyto síly pracují na vší zřejmě je že když to o nadto rozšíření našeho vědomí ale nebyla bych chyba kdybychom nepovažovali za boha vých nebo za projevy mohl kdož to jsou projevy jsou si na které by se. Je boha jako tohleto a nejsou o nic víc s bohem než tato ji jsoucností. Že to z jiné úrovně dal této jsoucnosti. Tady jen s ten řeky říkali že by se vám zamlouvá a u ježíše je ten jednorázový tak v č. Odpuštění hříchů kterým se člověk ocitám na jiné úrovni zbaven toho co se jeví navenek jako hřích ale ve sil že to nějaký osud když je to jeho nevědomost samozřejmě je to pochází ti tedy nevědomosti ale nevědomost to jenom není také určité chtění a tak dále a které se obrací potom jiným směrem. tento aktem. Odpuštění hříchů kdežto tedy který šel nebo který či do do vlasu ten se zažil ne a souhlasím s vámi že je to že to pochopili že to zažil a tento taky dobrou tím větším požehnáním který jsem ve své životě zažil a mohu taky říct jakých okolností se to může stát stane že to zatím jenom tehdy když ten člověk kdo vyšší do rukou božích celí svůj život. Ne jakmile je ne čím nebo čili než když jinak mon to své stupně či více je vložíte. V bují byl všechno co máte do boha a čím více se dovedete dokonalých vzdát sama sebe tím do konali ty nabývá schopnost zen. Ne neocitnu se v oblasti hříchu ano. Jsou li někomu odpuštěny hříchy ne tak se mu dává jenom možnost začít na jiné úrovni jez si totiž on potom nadále pochod ten nehřešit ale ne za tím učen aby se sobě líbil nýbrž aby se k věčnosti při výši a to je cena vysoká musí jsem sám sebe vzdát se nemusí odevzdat věčnosti že tím účelem je bezhříšný tak pak do vás nastat nebo mohou ona. Další stupně vývoje ano ale není do byl od či ježíš není všechno začátek věcí podívejte se když křtili svatí apoštolové také odpouštěli hříchy a ten všech se ocitl najít jiné cestě ale mnozí na cestě padli kdyby tomu tak bylo nebývalo bylo tak by byl svatý pavel v nad v z i ty svoje i když tolik i vědy pokřtěné nechtěl sestoupil duch svatý né. Nebyl by je pořád musel na ke mně no. aní. Ne chtěl by vám říci tedy ještě jedna byl tam bylo zaručeně rozdíl mezi indickým způsobem myšlení a křesťanským přístupem k tomu vývoji ve křesťanství že zásadně nejde přes ten kříž přesto umírání vnitřní kdežto nám ven indové jen na to domu to řek bych technickou stránkou je tím že průběžně že pomocí zasvěcencem. přivádějí člověka do odosobnění kdežto křesťanstvím nechává člověka žít. Mezi lidmi ostatními tím ten člověk vlastně na čí sme světem a teprve když se rozvine celý ten svět a všechno co s tím souvisí teprve pak se musí ho stávat one to sice něco obdobného jako u indů totiž tam napřed ze v mládí člověk nebýt nějaké duchovní vědomosti tak ve středním věku co dělat to by mně a všechno tato zařídím tak zase do ašramu ale není to přesto jenom u plně stejné. Protože jem jen ten i jim přece nám považuje ten s tu střední fázi. N za jaký s jakou si při s. Že kdyby toho nemuselo kdy nemuselo být toho přestupku do rodinného života a ě n do toho svět protože takže byto bylo lépe kdyby ten se odvádí tím hned šel do toho ašramu a hned se věnoval těm duchovním věcem takže byto bylo lepší dom vodu někteří evropani jsou téhož názoru pro to hned na dítky vedou do kláštera ale přece nám že by řekl je to se na křesťanským způsobu myšlení tak bych řekl takhle. Že ten men. Ježíš ukázal těmi svými třiceti prvními let ty na své zdokonalení tohoto světského života. Přičemž si nemá se v něm zanedbávat být v tom co je naše ho od se ta zlá ctnost u světského života i to nejsvětštějšího života a po těch třicet jedete znamená po největší nové fázi se začít chodit s ježíšem už. To znamená jestliže tohleto převedeme na indickou cestu tak oni vlastně s tím zasvěcencem se snaží chodit to začátku. Na rozdíl od toho ježíše krista se nám ukazuje začátku se že to božské v nás rodí jako nemluvně nemáme možno se s ním stýkat tak jako se stýká s víme v im kdy žák zasvěcencem ten veliký rozdíl v nás není počítáno s tím že by vede člověka sedět zasvěcenec který by ho pořád nebyl toto osobní vedení totiž dokonce církev katolická zakazovala předávání ducha jinému em. V jenom s tím rozdílem že jsem mohl může kněz například jsem po že nás a tak podobně nebo těch svatost stech ale jinak ne oslici jemně ne takovým vedením to jako v nedovolují přes na ni vůbec. Vono s tím udělali mým moc neplač která by dobře ale dokud tento základ se tady trvá tak se nedá ani z proti němu dělá ale dejme tomu rod takový. Člověk jako oněmi tady dneska před si že byl vychováván ne řek bych indickým způsobem myšlení že tomu tento by se do toho v jeho způsobu myšlení nejde nebo se mu tam nehodí že on potom období které je znázorněno u ježíše krista těmi třemi roky co chodil se svými učedníky že musí nastat mystická jsme kdyby totiž člověk měl možnost se být veden svět jsem se tak vyd. Probíhala trošičku méně neřek by dramatickým způsobem a nikoliv za pomoci zevních událostí kladně ne za pomoci zevní události kdy dobyto vnitřním že nic kdo by to způsobeno vnitřní i s tak víc kdys tam není které by sice možná dramatické byly ani mys byste nahradilo všechno to působení zvnějšku kdežto dejme tomu to je ten člověk o kterém mluvíme semeno setkal bez velikým proti ne s tím ze zevního světa to indický jak nepotřebuje. K to pouček a tohoto způsobu vedení vedle sebe ustavičně mistra kdežto my protože nemáme tak našim mistrem s tou okolnosti kdekterý jedné těmi jsme vychováváni on ale zažil ve veliká příkoří jeden od svého okolí potom konečně z mrtvé manželky atakdále atd teď zase velkou podobu a to všechno a řekl bych přímo nepatří do indického způsobu vedení. Protože tato tohoto všeho by byl mohl být ušetřen kdyby byl měl vedle sebe pořád mistra který by tohle to všechno prováděl na jeho vnitřní úrovní čistě vnitřní stavy by ho prováděl těmito úskalí kdežto u nás se když tomu tomu tak není nebo když ten styk není tak o z svým s tím mistrem jak bychom si přáli. Tak se musí pomoci zevní události. A tak se nedivím že žádnému z těchto lidí kteří tak klesli že najednou si nevědí třebas tady nebo jsou znechucení nebo prostě mu neříci nechápou ale ne ho jistej to do jejich způsobu myšlení když jsou trvalé přestání jiným zevním životem kdyby se o svět trámu tak by to okamžitě přestalo ale evropě se přestat nemůže pro. Že jo vůdcem naším je tady to víme nebo nevíme ježíš kristus. A ten jak ukázal nás vede zevními okolnostmi učením ne které je v komplexně bere život jako stejně hodnotným po zevní i vnitřní stránce znamená všechny vnitřní události jsou symbolem vnitřních proměn a vlivem toho působí tak jak bych tak by u sebe zasvěcenec vnitřně zevním způsobem. F. Je je by si něco se od jsem byl ze za všechny ty doby které byly napsán nebo co oni vůbec víme. Že totiž že dejme tomu. jsem na to je pomocná joga k ostatního k nám a jestliže být tou po mým z kou. Tak se musí vypadat asi tak není provádění jakmile zvládnu nějakou pozici. Tak nesmím zůstat u toho zvládnutí musíme hned toho zvládnutí žít. Těch dalších stupních které vyžaduje třebas radžajoga. To znamená i dech kdybych zvládl přitom tak je to pořád ještě málo. Tím pozice dech to jsou pomůcky. A potom musím přejděte k tomu k tomu smyslu těchto po vůdce to smyslem je spojování se s tím bohem čili jestliže zůstanu u prostředku a ne po užil tito pro cestu ke spojovacímu smyslu této cesty ta. Je vlastně ten zaměnil cíl za prostředek a musí to mít neblahé nás ti. totiž opravdu jsem si zjistil sám na sobě že když jsem šel z zcela opačnou cestou že totiž sem třeba svou mysl obracel do bohu tak to mělo za následek. Správné zaujetí pozice to za to nemyslel zastavení desku atd vše za prostě v čili ty prostředky které bych mohl technickými napřed zvládnout se dostavily úplné dokonalosti jelikož jsem měl na mysli cíl správný a jestliže na opak but těmi technickými prostředky by se stát že pro zapomenu na s ne a to nesmím ani svým udělat to jsem úplně na z cest já. Vítaným neblahé následky.. Tak podívejte se tady mám dotaz jak je to možné že po dva tisíce letech jsem najednou ne tradičně tady vykládá ježíš kristus. Způsobem který v vlastně zůstal věčně křesťanů podobu taktice utajen a ne že jsem celý ten důraz se vývojovými byl obrácen k formu chodí do kostela a tak dále nečiň tamto nebo tohleto no bych řekl že tadyhle. Že se udělalo mnoho v tom křesťanství. A že by tam hle to co se tady dneska dovídáte z řeky spisů by nebylo vůbec možné ě n nebyl by se vůbec mohlo říci ani dneska kdyby právě ten ne předešlý vývoj k tomu toneme. šelem v tom třináct ten století někdy. Nebo no ano tam třebas ekg rád když jsem napsal denně ještě hlubší myšlenky než tady v těch spisech let tak říkal svým žákům et tyhle ty myšlenky které se vám tady předvedl jak ty tak za tisíc let i delší dobu teprve o do uznání oficielně a to z toho důvodu že ne že by světec nebyla schopna to přímo od te kdy. Ale že celková pudové myšlení člověka na nebi nad tak. Viz za koho aby to mohl z kou byl jsem s tím ostatním vědění. To ostatní vědění totiž musí organicky navazovat na to to poznání ježíše krista on se nám dneska zná ale to velký omyl že věda se totálně odchyluje od náboženství. To je velký to ve vás se odchyluje od toho výkladu kdysi krista ale úžasně rychle se přibližuje k ježíši kristu. V tom jak vám to tady na příklady svým a kdybyste to vám o li přímo stalo by je že to neodporuje vědeckému způsobu myšlení. A naopak věda ještě musí se dále jít se to co se stanou aby se mu ještě více přiblížila i když někdo třebas těch vědců umím se někde proti nábožensky tak on se z veliký mikro i při by že tomuto ideálu li si si krista se nestal stezce věty se který neměl vůbec tyto vědecké způsoby myšlení který ovládání z toho co známe dnes nevěděl nic postup tu ze hmoty na tohleto ostatní neměl. A lekat si dnešního vzdělání třebas člověka nebýt svědky u nás. Tak ten nebyl schopen. Mít v sobě základ nebo budovat na základu na které se něco postavit ten páka nebyl do širokým a je nám dobře známo a tohleto když někdo třebas se byl by z mýtem a dostat se do hlubokých duchovní stavu třeba jako padám v jeho nová ku i on nová francouzská ano takto nadán věnovat naprostá ženám která neměla žádným řek bych základ se. Tohoto lidského vědění. Ani nějakého osobního zná jím mu. Tahleta žena prostě za vzývá úžasný stavy vnitřní ale nedovedla oni vůbec nic říci jsem si četli spisy nebo jeden spis. To co z mně a zase jsem s jakými jsou ta na ty byl ona sice mluví o těch svých stavech ale jak jenom návodné a od člověku řekne jak by řekla ani to znamenat ne proto jsem co zažívala protože se to každému z nás bude znát stát vzdát takové prost byly zlé ne takové neskutečné chybné lidské fantastické. Kdežto když přistupoval těmi se věcem třebas páska anebo jiní vědci tak oni si získali protože byli základu vědecký nic s kali pro tu spojí vědu nové poznat mýtem my tam že by tam vstupujeme nějakým základem tak ten základ se nám osvítí se strany boží když tam nevstupujeme s ničím tak se na o z ní. bych s tím nechtěl být proti prosťáčků ten prosťáček tam vstoupí třeba se svou láskou se vlastně veliký západ. Ovšem ne nedostane se mu a mu poznatku které by mohl propagovat jinak než zase svou láskou znamená osobním osobním poučováním osobním příkladem a to je dneska málo kdy musíme dneska potřebné lidí kteří nejenom osobním přítelem hrstku lidí obrátí nýbrž že pod semen lidí kteří dovedou. Řekl bych jsi nic není a jestliže mají zářit myšlením tak musí ě. Si tam myšlení napřed ve světském slova smyslu vnitřní du této z tam pořád opaku mi že je třeba rozvinout tebe ten život úplně rozvinou a tebe na rozvinutý život to jste naštěpovat ten nižší život no a protože ten sobec i člověk neměl rozvinutý světský život on byl poddaným člověk nemá nebo o co zaměřením člověkem tak on neměl základnu na kterou by na vštěpoval cest není širokou za temnotu. To. Ale kterýkoli vědec. Se zmocnil toto duchovní vědců tak nebyl na tom daleko lépe než on a i když to nebe věcem tat básníků umělec. Tak proto své umění. Mnoho přinesl lidstvu že na mění na vštěpoval duchovní věc třebas jakmile dostal toto poznání vnitřní na tak do svého zevního také základu které který měl tak hned nebyl nápadným celému lidstvu dejme tomu ta by nad a od zasvěcené v. A za svá dělá. E dostal nobelovu cenu jenom proto že budeme lidé kteří neměli páru o duchovní na to jste poznali něco výjimečného. V nadstavbě nad ten stoly v vědecký základ nebo umělecký základ který měl od otce ano a tak dále na tak se nazval vitmen s to jsou všechno nám rád ti nebyla by se mi umělci kteří ta si být z cela novými lidmi jakmile na to se dokonalé umění. Převedli svoje nové duchovní poznání. Ježíš kris také ukázáno že po rozvinutí světského života rozvinul ještě z život svých zázraků bych tak před svým i vů. A že toto všechno nakonec obětoval tomu otci a proto rozvinul věčný život měl co obětovat kdyby neměl co obětovat tak nemohl ten život tak než smířil vinu tak nám to nám když ukázal om by to byl mohl ale jako ukázku nám to. Te předvedl na tak je to s tím co je tím člověkem začnou se pout světlým ona neměla ještě na čem budovat. Ten pohanských život totiž který předcházel křesťanství ten obecně nestýkal co neskýtal člověku to je taková takové všeobecné poučky o životě nebo správné poučky o životě po jeho smyslu když jenom mocném a jsem toho nebylo na čem stavět a dobra je to byl že vodu proč tam nemohlo to lety věci propagovat na nevíme z žen případech a druhý ten hlavní. Tedy nedostavil byl v tom že. Pro tu nedokonalost tehdejších lidí dokud třista pět našeho letopočtu prstem ale s tím o nastával že křesťan smí bojovat se zbraní v ruce s zabíjet. A tohleto zásadně stojí proti ježíšovu učení kdepak zabije. Jsi zastavit denně nezabíjet nebo ten svatý petr v jenom chtěl u jedno umu to takle setníkovi ut nou janovo upnul a dostal nadto někdo kdy ten zase vám na tak dále to mečem zachází mečem zkázy že jestliže tohleto byla zásady třeba neškodit a s ním sahá. A jestliže ho zásada byla opravdu beze zbraně nic kupředu tak co jsem si to to bylo opakováno jsem braním do se vzal například svatyni ví. Nad pocit i tisíc mrtvých. Tak ta se úplně z ono anebo se zatím nepřestalo pak se nemohl pokračovat v tom co ne. A bohužel křesťanstvím od něm mečem propagoval ho a od toho roku třista pět to šlo s tím velice s kopce. A jenom takovými kteří se mohli uchýlit ustaňte neměj s tím mečem společného se mohli dostat tomu středu toho učení. Takže potom ale i lidé kteří vlády mocí brání těm kteří vlády ještě duchem aby se dostali vůbec do pozic kde by mohli vládnout tu jsem takže navrch i z svět i nebude nejduchovnější nýbrž kde není mu ním na a ti potom na dávali celému tomu vedení mu ráz. Které ji kterému museli poslech kterému který museli poslouchat všichni ostatní. To je hlavní život než to dneska se tam moc sil se odpadne do míry kdesi nemůže osobovat takováto práva. A. Musí tam je to již následkem toho zdánlivě tedy jen bezmocným ale můj byl přístupny vší duchovní mu vlivu rozumíte. Tak od protože doba nastala kdy všichni jsou také přístup vnitřní tak jsem také může s ale že byto nebilo známo že by tady v tom co tady píšu bylo něco nad je vynalezeno silně pochybuju nevím že by tam bylo něco nového vynalezeno to nevím to byste něco objevil tady vám to klidně vysvětlil to není pravda všechno tady bylo všechno je známo co tady se na sta jenomže to není napsané to bylo pravdo ano ano. A. Jsem produkuje prosto se do po různé literatuře jsem to jednak poté literatuře jste jednal jsem se hodně zažil studovat jsem co jsem mohl tak se na studoval i z křesťanských světců se do věk tím na co jsem nemohl nastudovat tak to jsem ti skal vnitřních pramenů dohromady jsem to dál ano je to nějaký takový základ který není činný den základem pro budoucí zase vyšší způsob myšlení vězte myslet že to je to je konec na. Je postavena nejenom na těchto duchovní znalostech ale na zem než svým znalostem vědecký dnešního světa jakmile se tyto znalosti se posunout na co se postu ne i ta základna duchovní te se tady budeš širší pole možností rozvinout tyto poznatky světské na duchovní cestě. Mám tady dotaz co je to zase ta láska. Když že není to tak nesmím pojem který by se dal vyjádřit tím mít někoho rád nebo někomu dělat dobře myslím že opravdu je tomu tak že toto není celý obsah lásky není to to jedna jednostranný pohled na lásku je potom u ven ka a nakonec ne dost to přestat popsáno ale to řeknu takhle ve zkratce. Ta láska je stav je stav je stav který mi tím dokonaleji chápeme čím více se do toho stavu k přiblížíme nebo se kryl s ním ztotožníme. Je to s je to jeden ze základních chce v. E řek bych si z stavů božstvím kde on jenom. Ustavičně miluje aniž by potřebovalo při tam mám někomu stranit do někoho z nalévá atd. Je to vám řek bych obecné tažení takové které probudí celým vesmírem. A že abys tomto pochopili tak jsem se tam v ní. Odvolával na svatého pavla který se v jedné kapitoly korintským mluví o lásce velice známe dal jsem a kde se tam nakonec říká asi v tomto smyslu kdybych měl jsem víru že bych i hory přenášel. Ale by byl pravil pro z všech o všechno pomine a kdybych chtěl i my e takovou že bych je takovou schopnost nebo mi byl tak dobrý že bych všechno své mění rozdal chudým. Nebo nemocný janet tam přesně říká ale lásky kdybych neměl. My si bych nebe a tak dále byl onen z vodil nic tím let co to znamená pro z nás rozdat všechno mění nemocným nebo kudy jím nebo není dát se ukřižovat jak on tam říká a není přitom lásku jepice jak se to srovnává co to potom je láska když všechno na znám v cestě vrchol lásky a on přesto nepovažoval tohleto za lásku čili on za lásku nepovažoval. Nějaký ještě nějaký výkon nějaký úkon nějaký jaké směřování nikomu nějakou mu komu pomoc je k tomu láska je daleko víc láska je celkový směr mysli. To je asi takhle. Do nás ustavičně tato láska boží není schází li si toho nejsme vědomi. Ale my musíme tento pránou který do nás ustavičně vstupuje umět obrátit nazpátek dotoho zbraně a to je správná ano. Toto. Že např jeli citu kristus říkal to je to je mi tu bratří mých mně jste učinili této obracení toho proudu lásky který je od boha zase do toho zdroje to znamená činným cokoliv do činím bohu toť činím tomu zdroji si musím vědomě všechno co činím pro ostatní do všech lidi pro všechny tvory. musím vědomě učinit pro boha to je ten dokonalý stav to nás při všem tom je třeba určité poznání poznání tohoto stavu lásky. A z tohoto stavu teplem vyplývá pravá láska ničeho menšího než jsem schopen udělat třebas velký skutek třeba všechno rozdat těm nemocným nebo pokud vím tak jsem si se vykonával u úkon lásky dokonce vznešený úkon lásky ale lásku jsem si ještě třeba vůbec nepoznal jako takovou. Tady nám myšlenku ježíše krista hledejte budete a naleznete a vedle toho proste a. Bude vám dáno jestli tří kde se nekladl větší důraz na to proste a bude vám otevřeno nebo dáno a tak dále a dneska je si nepřicházíme do takového vývojového stádia kdy byl více jsem spolehnout na to hledání ano ale zdání totiž že jsme se dostali na takovou úroveň že není že jsme se o ni vůbec hledat víc než dříve člověk byl schopen na ono opravdu ne že v tom. To je kus pravdy protože. Dejme tomu může někdo se věnovat vyšší matematice list nezvládl je mentální mám li s to také je vládlo elementy toho světského života a proto se nemohlo věnovat nadstavbě to je také pravda. Ale bych jenom před synem trošičku tady kdož tu chtěl upozornit že na ten jiný prostředek než je rozum. Který jsme deska opravdu daleko dokonaleji rozvinuli středověký člověk a který také vede a možná někdy přímočaře ji než se rozumové poznání které on se člověku středověkému nedostávalo a kdyby to také dostanu se tak že ve všechno co řekl před tím. Že totiž že je možno bez rozumového přispění o malovat a nacházet a poznávat. Co tady jiné složky než rozum kterými se poznávat příměji než rozumem rozumem totiž poznáváme věci tak že jel analyzujeme a pod a nalezli potom na ten zase skládáme dohromady že rozebíráme a skládáme dohromady do nějakého vyššího skladu. Kdežto. Jsou tady prostředky který mi není třeba napřed rozkládá a potom skládat nýbrž které nám ne ukazují. Řek bych předkládají ke vidění k slyšení věci ještě ne rozložené. A člověk může přímo ho bez prostředku rozkladu as kladu oni vniknout. Proto například ježíš kristus. Třeba řekl stát podobenstvím jednak pocit těch přímý podobenstvím na podoben si svého života že je přes který je jsou schopni. E. Když s s s s s s se v tom a to z měrou ě n sami vzdělávání a to mně rozumový způsobu dělání co schopni vstupovat do smyslu těch podobenstvím jednak v přímých a jednak celého podobenství ježíšova života a tím že na něho toto podobenství proti podobenství vstupují jak tak zažívají v sobě to poznání. Které z těch podobenství mívá aniž by při tam na museli mít zásah rozumu. Tohleto ve by ses ve cesta na sobě užíval poznávám a toto cestou vykládám všechny světy věci a teprve jen řek bych dodatkem k tomu je moje rozumové poznání o které se opřu když mám formulovat rozumově ne ty věci ale prvotní z př. Stop k tomu poznání u na příklad není rozumové pochopení nýbrž proniknutí do ducha toho podobenství. A do toho ducha se proniká řekl bych spíše dobrou vůlí než velkým rozumem takže tat tam měli možnost kte. Tuto možnost byli všichni představení i s jejich rozum ještě nebyl na takové výši a tady rozvoj zevního poznání ve tak pro viz jako jedné z. Oni měli možnost bezprostředního přístupu k těm podobenstvím oni mohli řek bych spíše cestou jevy e postihnout celkový smysl toho podobenství o stejný objevit něco. E sami rozumem dostal dovím ostatní rozumem velice těžko můžeme vůbec pochopit. jsem zase na příklad u řehoře velikého který žil v málo století po kristu jak on hluboce chápal to co tady dneska vykládám některých jeho milý je vidět jak se tomu úplně skrytému po tím se i potom skrytému smyslu v evangeliu on dobře rozuměl a když to více rozuměl on svou vírou předbíhá rozum protože ta víra mu dovolila se o tebe svým. Tomu tuku podobenstvím které přede jsi v kristu s a on potom toho ducha rozumem jenom zprostředkovává a myslím že velice s a tím způsobem jako každý z nás protože rozum není schopen to plně. Zprostředkovat. Ty se dneska ty věci stal představují tady vám třebas rozumové wu se tomu porozumět jak jenom proto že ten na rozum od člověka době hell tu by vědu ano a že došel do oblast kdy řeky je ve které se dříve se pod o jenom viděnou dneska do tam může do určité míry spojovat i také rozumem ano tak let podívejte se tady nám dotaz v tom smyslu jak. To by nám s tím tomášem který přestože byl přítomen tolika zázraku ježíšovým není ještě neuvěřil a musel se ještě přesvědčit osobním dotekem. Že že že ježíš vstal z mrtvých ale že je ti ten a ježíš kristus při setkání s ním když on mu nechal vložit el do svých jsem boku prst řekl něm se přes svět s tak je to pak nechtěl. Ale pamatuj si že blahoslavení jsou ti kteří neviděli rad uvěřit a tak dále to všechno dobře znáte. bych chtěl to při bez na takovou míru pravou v jak si myslím že pravá totiž v tom smyslu že všichni ti učedníci ježíšovi celou vzadu zázraků viděli i ten tomáš. A ona platí o každém člověku že devadesát stádu devět krát mu poslu a všechno mu udělil dobrém k jednomu neb postu čeho vás celého zavřené. To s ním byl tak na pokraji tohoto způsobu myšlení. A že totiž devadesát klade stát se přesvědčil nikoliv jenom výměnou nikoli nebyl neviděl on viděl před tím on viděl že na ty ale stačilo aby jeden rád. Podle jeho názoru ježíš zkrachoval tím že se dal ukřižovat a přestal věřit tady ježíš kristus mu být těm lidem kteří jsou tak lekci v sví. Ukazuje jim svou milosti od vás že i ten kdo pod devadesáti kdyby tím zázracích jedenkrát nebude vyslyšen jedenkrát nebude při z přítomen zázraku neubude odmítnut ten za a tak i ten neztrácí u ježíše krista v jeho milost nýbrž. Bude mu dokázáno že. Mu post te bude dána možnost vložit prosty do jeho rukou. Mystik je člověk který patří do těch stoly ji kteří post neuvěří ano které kteří se musí i postem znovu přesvědčit světel jed není to předvoji nýbrž to je řek. Li člověk dnešní doby víc než si myslíme mysleli si že mystika patřilo člověku není to pravda je to se než kdyby se musí ovšem přesvědčit. A jeho rozumové předpoklady zatím ho sled o opaku. A tu když mu dáváme do rozumu i důkazný které jsou tou poslední se s jinou stal řekl k tomu aby se mohl přesvědčit není třeba tedy aby každým byl s mystikem protože no lidí se jsou přesvědčeni bez doteku. Ti jsou blahoslavení z než je jeden který se musí přesvědčit. Ale mystik ten se opravu buď z milosti boží nebo také částečně svým při přičiněním přesvědčuje na každém pro od začátku dokonce. Pokud se nepřesvědčuje et tak je nešťasten. My jsme ne neviděli a nikdy jsme nebyli svědky u běžných lidí tak velký duševní krizí jako byli u mystiků i prožívají takovou o které krize které nejsou záviděníhodné a protože byli tohoto těsta svatýho tomáše. Nebo svatýho tak rád ten byl podobného podobného je si osobě myslel něco a nebylo to pravda. Ale nejsou ani ty mystikové se tak hluboko nebot tak daleko pokles jako třebas ten jidáš který se zdálo vedení si krista oni se nevzdává ji tady před krista kdy se nevzdává vedení jeho ale někdy o něm pochybuje někdy o něm pochybuje tak jako pochybovali ti učedníci od sám za předem petra. A myslím že si tento ma a v. Samo jsou předvojem jsou ti mystikové jenom v tom cestou nespokojení oni jsou nespokojeni protože jim to nestačí jiným dost tak svým a proto mu spokojeni víte li musím nejste na tom není tedy že to nechci s někdo z na tom ty kteří si postačí něco vlastnit dosti cesty nad tím způsobem života a ani nic si nechybí nad vědy farizeové kdysi jisti že to co znají tone dostačující proto s nimi ježíš nemohl hnout s to i to s nemohl hnout protože on toužil po z na né. A my právě přednost ostatními že kteří netouží v tom že tato mají jim jak si rád. A to je ale vlast jediná jeho před. Jiná jednou přednost nemá v čili není nutností tyto věci zažívat v tom co ži. Že není rozumíte. A jelikož se beztak tento život se nekončí smrtí fyzickou. A to co budeme zažívat polní ne nikdo z nás nezná. A není třeba abychom poznali my se musíme všímat jenom tohoto života který je a musíme z něho hledět vydobýt co nejvíce a nesmíme předepisovat pánu bohu toto mně ukázt nebo tam pro neukazuj nebo i to mně neprováděli tam tím je provádět on bez moudrosti co nám ukázt od oni koly o k nám tak milostiv jak u k tomu svatým mu to si. A nám poznat ta co máme od z na ale bych tom ještě říct maličkost totiž to co se nám zdá že poznáváme není nikdy podstatné vedle toho co nevíme že poznává ne my totiž vnitřně poznáváme věci které se nám do našeho vědomí nedostávají bych to řekl asi takhle. Je to tam někdy se vám stane že by se ocitnete náručí božím. Tak víte první dojem kterým se odtamtud odnese to je ten že si uvědomíte kdy jsem ty věci poznáno. Tam u toho mu byly tak a tak jsem to poznal nestal nedovedl vysvětlit rozumově a. Ten člověk který toto zažil by k tomu ještě nedal a bylo to celkem zbytečné rozumové vysvětlení důležité je vniknout do toho. Do toho centra dotoho poznání a zřít z něho takže kdokoliv vnikl ne do toho věčného života. A každý z vám bude říkat jsem tam nevnikl v chvíli kdy jsem si to uvědomil jsem na vnikl nýbrž jsem tam věčně byl. On on bude tvrdit ježíše kristem dříve než abraham byl jsem tam zase tvrdit. A nesmíte mu tam mít za zlé protože jestliže bychom my fakticky nebyli věčnou bytostí. A s tím souvisí svým věčně poznávající a věčně milující vnitřně ani se o tom víme tak nemůžeme nikdy se do tohoto vrátit by se nevracíme do tohoto pravého základu lásky poznání patrnost ti ten jiný důvodů než že tam patříme a že tam s ne vím že to trošičku jako těžko pochopitelné kdy tam nejsme jenom s tím zevním vědomím to zevní vědomí se tady rozvinulo pro vnímání tohoto světa. Aby tento zevní ze str bylo nazpátek do věčnosti. Nic víc. Ale ta věčnost je celá člověku připravena plné kráse plné slávě. P. Nem poznání v plném prosta v k v tomto lidském životě ani v posmrtném člověk nemůže de s. Protože kdyby o jednou dostál přestal by existovat. Rozumíte o na totiž nejde o to aby člověk přes na ty starat aby byl bohem. Nýbrž aby byl svědkem velikosti boží. A proto i na věčnosti budete ustavičně psí vnímá z velikosti lásky a z velikosti božího poznání ani chvilinku se nebudete nutit víte čili my se potřebujeme dostat jenom do takového stavu kdy nám ne zabraňuje naše nepoznalost naše předsudky v tam jsem ve dne zabraňují v tom abychom plynule nepředcházely do tohoto poznávacího aktu nebo do toho. Do toho lásky plného stavu. A jestliže toto dosáhneme tak nedosáhli všeho co na tomto si je se dosáhnout toho vstupu do tohoto stavu a v tomto stavu potom budeme dále pobýt je dát rozumíte nebo lépe řečeno dále se mu odevzdávat dokonaleji a s ním brát takhle se to mělo dokonaleji si rozumíte. Čili život na věčnosti vypadá jako ustavičné přetékání do boha a ustavičné přetékání boha do nás čili věčné svědectví slávy boží mistra řekl křesťanský ano. Ale nejenom ta věčná stále se zdokonalující spolupráce s ním neboť on je přímí tak že se nám to jeví jak o nečinnost. A na to to je budou ctnost činnosti lidské že on bude dělat jakoby nedělal jenom ve milovat jako by nemiloval dom bude poznal jako by nepoznával a tím bude poznávat milovat. A jedna ano. Když my totiž si představujeme že abychom něco udělal tak se někam kde on se tato ruku něco mu jsme vyvést. Ale e ramakrišna a nic věci nám říkají žen ne nikdo kázal na tomto světě viny vím z ale tímto seděli kdyby kát pas samadhi a věčně se modlili za lid od jednici dělali že všeobecně působení na lid ó ano. Ovšem je zapotřebí mít někteří seděli takové takovým způsobem. Že třebas tady pomohou tam nepomohl to se nesmím jako podceňovat ale není to ten nejvyšší způsob tomu člověk nemůže na svým vědomím. Nebo plnosti ani po smrt ano. Protože není úkolem naším stát se bohem vůbec stát jeho nepřímým služebníky nebo let do při byste mi nebude svými která a tak dále protože z kdo říkal nikoli stanete jsem mnou bohem otcem nýbrž bude ten přibit u od rozumíte tak. Ale tady nám dotaz že se poctivě snažím to je u toho rozličnost neptal velice jako věčná záležitost a nic se neděje tak asi do míněna ano. Ale tak že tam z toho se domnívám tady říkáte do ti čili že je to to asi jenom slovně formuluje ale že to jako třebas tak nemyslí nebo že nevím jak to mám váš my se tady to zabralo. Protože se to nestalo toto volit a možná že to je to nebezpečí tak vám splnili opačně ji případ. A to z toho vodu že tam pili vám o sebe a že se může na mělo je strašně mnoho protože jenom o hlídat. A tak tady na parním se tam. E pořád nechtěla plně ale odevzdat kristu na jedné straně a sela je na straně druhé ale dopadlo to tak že dneska jeh takové nervové starou u z kostní staly se oni před barák a že říká je to správné. I když se když stane že jsem to také končí. A vy ji v duši své klesám zatím se s je že ona nikdo z vás ten dokud to zažijete sine nepřestal věk let co tady je patřit kristu. Nebo co to je si na protože totiž bych to řekl podle vlastní zkušenosti po o nějaký sval. Když totiž než si abych byl se kristem. Tak se musím smíří s tím že nejste dím na plně pro toho že ten je proto krista není místa. Čili musím něčemu od umřít tak učí do se vším tak to bylo snadné protože on zemřel a že ona se při smrti ptala a co mám tedy dělat tak zemři. A na místo toho manžela dovolte aby tam vstoupil kristus a ona poctivě se o to snažila aby se ne dal o měla ale aby na jenom na misse toho manžela. Přijala sebe krista lásku kristovu. Nebo si říkal protože jste milovala anděla nevíte čan do děl padneš tady je to byl omyl jo byste milovala vlastně vně boha. Jak je tam řečeno a proto může výklad č mohl milovat jejich tou částí své bytosti kterou ten milovala svýho manžela o na to uznala že to tak správné snažila se o to abych se dech je že si jejich stav duše v ustavičně o že tak asi tři a na ky e toho vypadalo velice nadějně pořád jista zlepšoval ten pořád. Se zvyšovala dál láska jaký pociťovala ano opravdu ta úroveň lásky povolal bližším ho ke všemu se vrcholně tří. Zvětší jela zlepšila z kvalit měla. A ne na určité úrovni najednou začala mi těžkosti myšlení. A začali překážky úžasný řeka. Že dávala synovu špatně to co jsem ne které žilo v teď kama se vším varoval as se čelit dal dal a do protože on na to jsou to je maličkost kdo to je další si duše vystavit a tak se mi nestalo teďka asi pokud to stádo máme vlastně řádech říci asi tak to do ku ale všechny ano někdo takže přesto na ty mi že jsem na proč že vlastně to způsobem tak jsem říkal podívejte se. Tady víte co to je naplněn matce kristem je vědom dáte právo kristu aby na vás povaha ona chce je aby do vás touto je celý abyste celá vnitřně otci na je to znamená abyste ustavičně jsme žádala aby o stále více mohl vzít čili on je velice náročný láska ožili úžasně náročná na k k o na vás zbavuje u vás samé a jelikož by do. Učitel jej v sobě patříte máte sebe ráda to je na těch tam nemáte stali z kosti z stráž zemřete nebo tak to s tak nebo moje dale asi tomu tak je to říkal to již tak se do oni se říká ale mám úzkost a vedení to abstraktní nějaký od kterého rození správné a protože ten to jen li k i racionální od to je od se na rozum je měli na a místo kam jsme chtěly pustit krista. Jsem li kristus dale a napřed naší vůlí ale když nejsme ochotni zasedl na paty dalším jisto tak proti naší vůli jestliže trvá na tom aby nás rostl on věřit trváme na ano. Tak se musel konali pojezte protože vy se neumíte dále do liší jej dál sama sebe tak ji musíte nyní přestat tím k chtít dostaneme všímat krista a musíte další větší měrou s tím se mu odevzdávat. A tak ale teď bych je přešel tomu tato odevzdávat řekl že to praktikovat. Ježíš kristus se dovedl jednou výbornou věc že totiž když ho mohl trpěl. Ve středověku ten měli vezmi kou protože ukazovali na strašně utrpení ježíše krista a říkali hříšníků bodě se zdali pak si je tady přestali co spasitel pro tebe musel vytrpět. To toto dneska neplatí protože by je koncentráku za tu zadal filipovi že jsem si všiml el by je měli daleko víc než ježíš kristus na kříži na tu krátkou. Naopak rady o živou hodné tak kráse trpěl a proč tak kráse trpěl protože do byl to jsou moje utrpení. Vzít si od boha či že prosil podej jen do kalich li to možné ne ale je z jeho vzal dovede že od boha vzít. Ten svůj uměl si dovede od boha ne od těch lidí. Co mu to dělali nýbrž on po vás li k věčnosti si dal ten uděl prostě toto věděla ale je to město nesplňuje ne tam je obecný princip který je který mně ten je táto o tak jak ale o že to od od sebe z jeho rukou jeho ho volala po stali všecko toho potkala bral z jeho rukou od někoho tam ponesu dovolit farizeové kde křižoval jeho nevěděli kde ty nevěřte činný ale to byl u koho. Tedy on vzal od boha aby na kázal jak máme jakým jaké duch wu máme brát na sebe utrpení ano. Ale to nebylo špatné bychom jenom v tomto utrpení brali nýbrž on taky dovede toto utrpení zase osy odevzdat. On totiž přes ten byl je utrpení o tom utrpení našel prostředek jimiž se dostal do věčnosti. A jestliže mi utrpení nenalezneme prostředek již se s ani s ve vede do věčnosti tak se pořád to utrpení trpím el to to znamená e říkáme tomu v to že učiteli pralesa smyslu v tom nejširším jenom smyslu že to nikam nevede že nevíme že to je účinné snažíme se tak účinně pravé já. A to buď proto že jsme nevzali od boha ten svůj stav který máme. Ale ne po že svého neodevzdal jeden z místa bohu ale to je z ale je ani jednoho ani nebo ne že také možné mezi něco svého aby tady nesmí nevlastnit. To nese se ta moc snažil odpadli od naučil vlastnit ale je to to je pod co ještě hluboce propracoval to je teprve na člověk. Opravdu jenom tak bez koloběh li se to na tisíc čtyřista stránkách za se vlastně v něčem jiným nemluví že se odnaučit vlastnit ale tuto vší žili nevlastnění pochopit že je velice obtížné ale. Ježíš kristus to dovedl on totiž nakonec odevzdal svého ducha znamená svoje vědomí tomu otci. A tím mu odevzdat jaké se je své utrpení asi ve jsem se s tím se celistvé se do věčnosti a kdybychom na tři dobře dávali pozor na ježíše krista. Tak od svých méně těžkých které zažíval třetím kde ty maličkosti přejde věčnosti znamená on budu do boží vůli plnil vědomě to co se s ním dělo odrazem vůli boží a zase k bohu to skládal k němu to všechno převáděl. Jestliže tyto věci správně dělat aspoň po této druhé stránce tam o o a to je taky dobře vládl ale ten je jisté že to byl pátém století v tom tam do vane rotondo a jsem roku šedesát osud ano záři ten vidělo když někdo přišel říkat děkovat. Děkuji o ten zázrak který jsem provedl a on říkal to jsem neprovedl to provedla panna marie on dovede to odevzdat nazpátek o to nebyla pokora om v že je prostřední že on si měl být vědom toho čili on tam nebyli prostředníkem tak toto nastalo dala panna maria nepomohla jak pomohla skrze jeho a oni nevědí věčný. Ale on si to nepřál ne z pokory nýbrž z vědomí že od boha to zval a on mu tomu se vrátil aby se ten zázrak dokonal aby si jaký jakákoliv proměna o kterou jisto jíme dokonala je třeba těch tebou svádí od boha stará situaci která je ve trest a. Bohu nese odevzdávat. Je to sice trošku zprostředka ale na bude rasy řečeno tohleto když je pohled na koho tam říkají že to v dále dosti. Ale vím že to věc která se týká slovní záležitosti trávy do pole na tak aby v odpojil plave vůli boží aby si tím splnilo co bůh chce ale je taky ženy začnete toto klást si to uvědomím že to bude něco ho co řešit bůh ale ne svým aby rozumem tak od začátku. To je předá tak jako kdyby se stane říkal vně ten dejte kterých ti nýbrž jakkoliv se říkali je. si rady nějakým způsobem na li rozumíte aniž on to říkal sval řek. Je totiž opravdu to odevzdávám pokud možno co nejdokonaleji se snažím daleko snažší. Je nešel opačně od něho toho potom dostat rozumíte to než se třeba veliká zkušenost od něho dostat zpět. Že ne že by to od něho nepřicházelo svět naopak od něho všechno říkal. Ale my vám je takový stav svého vědomí že si neuvědomujeme že všechno od něho bereme jíte i pořád nenesli k tomuto životu uvědomovací sílu všechno od bereme ale bude nevíme že do něho jak se to neujde že toto v to na přichází od něho přímo v že to je něco navíc totiž oproti tomu co normálně o něho v ale v tom si nevědomě kdežto to uvědomuju začátku došlo do velice těžkým způsobem. Začal jsem příklady milováni viděl světlo je se světlo které jsem v osvítilo plně na okamžik v chvíli jsem to věděl toto trvalo tak do toho roku při se je je a tam na ale přitom odevzdání totálním z donucení že se měly za by z nádoba za sebou tam se to všechno u všechno toto dostala ježíš to je ta řekl takže od doby žádné bez pojetí. Nevidím a. A s poznám že to inspiroval ale to vše ti kdyby se to bylo nebyla sklo rozumíte tak jsem za nepodařil opravdu viděl světel nechte jež se mi to. vám teď nevidím část vše jenom poznám podle účinku že to boží milost ano pravdu i pod touto novou co něco vykládá že se snažím an to tam v kráva přičemž jako svědek. Pokud on o jako svědek který si to uvědomuje takže se to aspon. Když to uvědomuje protože kdy bych neměl práva. Dostat odtamtud z věčnosti odpověď kdybych sám do toho nevložil co mám do toho. nemohu chtít od boha odpověď když že když byl sám schopen silou normální tou láskou věčnou pramálo boha o prát jsoucností. To sám zjistit. Tak se věk je také stává že vůbec žádné když světí oni oni než přijde tato klidně vyřešit rozumově. Protože s patří na toho rozumu. Vy naší je tedy na to co mně říkáte stačí rozumově prosim rozebírat situaci kterou vlastně zažívám. Stačí rozumově na to by si vědomě třeba ti že že to tato poli nebo jinak tak u ní. Musím po celou tu dobu to tam stala ale nechtít řešení od boha. Ani on ne nehledal nýbrž hledět si jak nám stal on člověk prostě bylo mal je to nějak postihnout ale vím ne ne to tak nějak analyzovat rozumíte jakmile to a na li že tak. Při ubíráte tu schopnost to v tom o totálního odevzdání. Ale že věčně a tak analytické bytosti je jestliže to mentálně rozebírané věci řešení děláme vlastní a pěkně bych tohleto dělal tak bych před určoval jisté. A bylo mi to velice strašné. Musím se také naučit odevzdával takovým způsobem abych nemusel myslet na to do toho ne z lá. Ano to musí by samočinné odevzdávání. Tady jsem se asi něčemu naučil milosti boží tomu na svět čemu jsem o žádné naučili. Co je to jako přecházet do věčnosti to asi. Vizte asi nenašli životě ještě prostředek pomocí něhož byste se se mohli aspoň podle jsou vědomi se rozumí ten ale fakticky ale je to jen o to to bylo ve rasy tak to s to je vší do by jej mně vědomí celý odevzdá atd. Když jsem na že jsem si vztek který jsi ne li na boha který by vám ale pramen dával celou vaší bytost. Ježto jsem opravdu na počátku to je nevíra než vám tady říkám že si myslel že to prostředek který je tam může uvést celého jež si o čáku své duchovní cesty vědomé činnost. Jsem na těle e uvědomoval že ten prostředek který užívám to jsem to je to jsou sami ky ano po kterých je do věčnosti to je vlak který vede do věčnosti a je sedění to jsem li tak to není tak konce a to se měla li být třebas říkala nejenom boží tak to není ne na boží č je to jenom. Nejenom boží po stránce je to něco tak posvátného tak velikého že se na to mohu spolehnout tedy že to do konali do pravdy prostředek ale o něm se tím ale sedím vedu víte nikdy ne to je jenom prostředek dycky na tom prostředku slíbila nižším odcházím věčnost čili nikdy jsem se koncentroval tak aby se koncentrovat že by to byla nějaká. Povinnost třebas svatá třebas láskyplná nýbrž ve že to lidsky který toužil tím prostředkem se tam dostat jelikož jsem tam s tam nemohl a neuměl přejí tak jsem si našel prostředek pomocí něhož by se tam dostal. Je asi tak jako někdo by pěšky někam sotva došel tak si sedne na vlak. Abych jsem konal ale sedí v tom vlaku v čase požívat nějaké koncentrace a používám jako když něco říká tak po že ta koncentrace na boha tak je to prostředek kterým el. Tam vstupuju rozumíte s tím vším co mi tady říkáte a není to jenom vstupování jako takové nýbrž to jsem a dokonce s vámi kteří tam k němu vstupuje. Ale teď o všem vám chci říct jakmile tady spjata nastane ale ale tímhle. Smysl pod jejich smysl nad od li ji ale taky musím teď převést do řeči lidské v tom nepomůže jedno. To se musím lidsky pomást toho slovník který vám dispozici as těch obaly které tady na její ano a také to je někdy velice těžko pane ale je to to je to pravé potom osobní vyjádření které on své osobnosti. Tak tam kolikrát úplně třebas s řekneme mu jsou panství své utopí v tam bezeslovně myšlenka boží že to ani nepoznáte nese nějakou pravdu zažilo vyslovil. Proto si musím pomoci nějaký obraz ne to že to je ta tam do řeči tak je to obraz. Někdy je mistrem který by měl nějaké schopnosti jako mistr. Tak tak kdybyste poklady otázku stavy stejným způsobem jako to dělám tomuto věnoval bohu toto je mistrovské prosím je to že jsem od něho slyšel tu odpověď bezeslovní to je pořád ještě mistrovské ale jakým způsobem zpětně působí v z nad nám jakým způsobem to odívá rostlo touž u mistrovské není protože ten mistr je ten pozná kdy si to odít do slov. Ale jakých a. V první věc anebo jestli přímo působit na toho ose stál tou boží světlo to boží silou ještě ne on jim takhle manipulovat abych je mohl na toho dost tady táže přímo působit v říká se ježíši kristu že u něho slovo protože byl bohem v byl skutek ale kdyby tomu tak pro nás žije ve mně tak to šlo o které bych vyslovil. Někdo do lidi i skutkem že na co se dáte by vedlo k uskutečnění touhou odpojení i když to ve vás uskutečňoval osobách částečně uskutečnění vím a jenom to že porozuměli ale od porozumění je řeka je daleko k tomu uskutečnění v a jak je že ano. A todleto dát neumím překlenout protože nejsem tak daleko. Byli v podívejte se tak tady mám takovou volen námitku. když jsem nebo tak chvíle panně zkušenosti vzatý když viděla třebas písmenová cvičení za nám ho a nepředstavuj si že ne ty nohy. Noří do věčné nějaké síly an také nepociťují vůbec nějak žádný účinek. Těch svých cvičení je mez těle představuji nebo ní. Chci je ponořoval přitom ve nějaké vesmírové síly k cíli nad nade mnou třebas větší než ale tak je to za následek že pociťují mrazení například do těch kolik v ku to bych chtěl něco říci samozřejmě že tady jste něco navíc atom v tom smyslu že byste s tím že se ponořoval do vesmírové síly v nějaké často říkat a na to je jedno tak ti budete říkat. El tak je že jsem tam ponořil sám sebe protože jste se svým vědomím tam odešel se částečně odešel do věčnosti pomocí těch nohou ty nohy to jsou si dělali všechno co stalo prostředkem kterým stezce viz ve sil ano. Ovšem to je z veřejně neříkám špatné ale velice nepatrné protože to na ti následky smyslové. Ještě připravena tresty nejsou smyslové. Vyšší následky jsou mentální a ještě vyšší následky jsou řek bych v bez kávu bez pak u duše je těžko nazvat mentální že ten stav duše an to není jenom vědomí. To je prostě stav které el který maří minimálně ke ztrátě vedle uvědomovací totiž existeční ne a touhy je to touha existence a nějaké uvědomění nějaké poznání ale kde ty tři složky když to tak se potom se ponořil hlouběji pak se se opravdu před králem bohem. A protože musím vám říci že že začátku když jak vám tady vykládal když jsem ji takle přeje předával ty myšlenky bohu třebas které někdo předkládal al by se potom dostal nějakou inspiraci od něho tam k věčnosti tak jsem si dycky viděl světlo. A po to že jsi jaksi osvítilo viděl jak mám odpovědět ty to je smyslový je ten začátek věcí to bylo dokonale. Vnímá ono ani tohleto co říkal není dokonale ale na to na menšími že byl menšími že v ale že to teď že byl přitom nějaký smyslový v je jak je to nějaký smysl to je tak to jsou jako dneška špatné ale el tak nepatrné začátky s styku s bohem že tam vlastně i bych ještě dneska an za vědomý styk s bohem nenazval promiňte protože bůh není ve smyslech. Ten se může z li se v praně li by se jesi se projevil tak a tady všichni vidíme né. Čili žádné vším nadáni žádné mrazení ale jsem dokonce říkal kvašení v celém těle to mělo za následek není ještě styk s bohem ale nese než ustanou totiž z s a to je vede překonal ten pocit sobě ne bych měl prvnímu odpor a jakmile jsem začnu ještě řek bych intenzivněji i jemněji lépe řečeno soustřeďovat na tu věčnost ponořovat se do mně to správně pochopil and tak nepřekoná nám to vědomí. Smyslové ty vědy smyslové tak tím se dostanu za a tím se dostanu do správného vnímání při své vlastní nesmrtelnosti a přítomnosti boží oni li prosimvás jenom o jedno abyste poměrně opakoval všechny kdy víte jsem žena. Nebo co nedoporučoval dělat tak host. dva o totiž to ve ten praktikoval nebo velice málo a to von praktikoval ale jsem hrozné chyby. Například jsem si nevěnoval el rasy celou řadu měsíců nedostatečně toto trvalo to bys tomu co o není o tom o čem záleží synové náležet paže pociťuje v naší je písmena vás vyčlení že on řídil kvašení v celém které jsem to nepovažoval zpočátku za nic špatného. Naopak jsem to považoval nad všemi jednou ne své existence z své moci která je asi absolutně byl na to co dostal dál a takže jsem řek bych u on děl na tom kvašení které jsem pociťoval v těle. A u tam a měl jsem se k nám a přestal jsem vlastně k tomu bohu jít když jsem si o to uvědomoval že dělám chybu také dalo užít velikou práci se dostal za to kvašení. To vaši tady bylo tak pod z se těžko zbavoval vědomí toho vášeň zase jako těžkost o věc nevědomí bolesti když tu bolest máte dne a toto nadace bolest ale toto něco takovým který nižším toho možná po určité stránce ačkoli při vnějšího než pole a on se těžko od toho ale teprve jsem se toho zbavil tak jsem se ocitl zase o krok dál věčnosti. Jak jsem toho totiž zbavila řeknu ale zrovna tak tak nastalo nastalo bázeň pocitu se tělesnost ano o pocitu tělesnosti. A e ten pocit že zbaven pocit přesnosti šlo tak daleko že jsem napřed šel. Jakoby plul takové úžasné hloubce a rozšiřoval své temnou cenné a to potom jsem v hloubce jako stav je sen nehnutě stál bylo bylo majestát k takové bytí. A když jsem u tohoto ustrnou tak jsem zase nemohli dál tou poznání svého. Nesmrtelného na se mi tenhleten stal bránil dalšímu hlubšímu poznání jsem museli zase z ale co tady je to do připomíná tato krásné přirovnání ramakrišna o který mluví tam o jednom člověku který přišel se stýkal setkal znaky zasvěcencem a ptal se ho co dělat aby nabyl bohatství rozumějte duchovní a on mu. Řekl li ti stále hlouběji do lesa a šel do lesa a on ten dotyčným a našel nedělenou žiju el tu již na rub walt jsem se na to říkal veliké peníze. A tak to dělal delší dobu ale v tom sis uvědomil že které jsem mu říkal ne všech nezůstane u něčeho starost v stálého v její něm se že by dělal tu chybu že se těšil z vědě je žíly. A tak šel dál naše z přípravnou žiju v. A pak šel dál našel zatouží dílu no a to opravdu představovala toto nejvyšší bohatství ne čili prosím vás musíme vědět že musíme ji pořádal se věci nemohu moře tak řekněte nějaké z ne z vás ne tak. Také tím že tato jsou zkušenosti které stály léta. Strádání a těžkostí protože mění na nevysvětlil kde je toho konec fáse si dycky myslel jako i ježka. Sem říkal ale ale po operaci no a teď si ho u zvítězil a on člověk musí dál rozumíte jakmile si toto řekl a tak nemůže zvítězila je tak ne. Vy musíte ji této co je tam řečeno od toho je tane si že za v tom co jsi dosáhl. mám právo ve jisto prostě vzít do pekla dříve žádný čas tady hledalo li ale to nemá za li není v tom co si nestal. Prosimvás jenom proto že tady to bylo účinnější tak musí se snažit překonal ten pocit toho mravenčení nebo mrazení čitta. Po tři žité ale jsem se za to tím že budete jediný soustředěni se po wattsova do věčnosti. A to měla za následek u že jsem zapomněl na své tělo a tím taky na všechny stavy které se v něm prožíval. Pavel se pocitu tělesnosti na tím taky všech těch stavů ne o naříká ale do ve za čas nesmím sta. Ale to je to ale to správná cesta to co vy zažíváte v k poznání se vlastně smrtelnosti poznání boha je jenomže nesmíme ustrnout v římě ježíš se sám dosud řekl proto protože to je vlastní zkušenost těle není dobře kdybyste si tu cestu vyšla dávali sami proto jsme šli tak zvaně před vámi. Abyste nemusely dělat ty chyby říkám tak marně před dva kdoví jestli jsem šel před a poznal jsem to zkus se teprve po k a i v vším řešit podívejte své. Je ponořit tam na nohy jenom a potom se tam on že se li to z nebyl nestranně jak ten přechod jak to u skutek. To je právě celý ten vtip o které tady si večer dneska mluvíme že i nepatrná příležitost na musí být záminkou bych o tam celý vešli abychom s chytili tří k kemp za tu věčnost a celý se tam dostali tele že když opravdu je to to neni že tak koncentrace to není prosím kristova situace doprovod rád a to se do k ale když své výší kde ve které li viset. Státem vlastní vůlí a vy tam svou vůlí z vůli ztrácíte nakonec čili tam někde z malinkým pak líčí jen a. A ztráty tam všechno co vám nesl a na díváte nazpátek vědomí o vůli boží. Jak se to může stát ponechte na pánu bohu že svatý petr taky nepochopil jak je to možné že byly li kristus byl jenom umyl nově byl celý čistý toho že si nestarala li tone kdy naší dále dosti abychom tohleto rozluštili. Jisto je. Že přitom je kterých i v tom že musíme tomu prostředku který máme k dispozici tak mu věnoval že musíme věřili. Asi v tom smyslu že si tady můžeme sednout nestranně můžeme do věčnosti sebe kdysi mu tím jakým způsobem nevěříme žen že se tady může nesnese do věčnosti tak to není ten pravý prostředek. Jesi mu také věříme syna do věčnosti nás věčnosti může dovést ten také ten pravým prostě od věčnosti na to jdete třebas okamžitě ne jen pro pro své stupně. Abych opravil ten omyl li o vniknout tady ale do takové míry že opravdu začneme si u vás jsem věčná bytost atakdále kdy o tom nepochybuju například ho učiteli nebyli. Protože jsem tou věčnou bytosti protože jsem na tak to je byl od začátku. No a do přitom probíhaly ty stavy jen třebas toho pociťování jako u vás v tom těle ale nech začal provinila tak tam se před jenom věčnosti i dotekl protože jsem na to neděláním člověk to pociťoval dni že to nevím řady dostalo věčnosti takže ho zažil to jenom vteřin napřed tam dost ale přestože se dostane tak málo že uvízne vlastně z větší části s v zlého ano k v. Této od těla pocit jej nějakým způsobem ono totiž toto všechno co vy zažíváte odpovídá zkušenosti o bez to nám ukázal ježíš kristus než on umřel totálně na kříži tak přeci více pociťovat svojí když jsou ctnost na to co světě než kdykoliv třetí ne přeci trpěl a to je silnější pociťování existence než když člověk netrpí je to tak. Čili vždycky to je jak to tady příteli je tímtéž stylem vše sestup pociťování hmoty pociťování existence. A zlomí se to naučit ten místě rostou vím že jo chodu při správném počínání samozřejmě tak jsem ho při ti řekl že jsi odcházíme mysli k bohu. Tou svou vůli assisi a utrpení se pomocí ghose za za dne a kde je tento přelomu nastane. Tak najednou ustane jednání na této moci čili my se dostane do hrobu ježíšem kristem nastane mrtvých. Samozřejmě je to jednorázový tak v nýbrž za z této stupňovaly te a jsou to se z mrtvých nastával pořád jsem ještě chřípí v te. To je prostě vidíte a hle tak je tohleto si uvědomte že to své stupně a že musí jenom vědět že to prostředek ale jestliže jednou se dostanete tak daleko. Že celý váš život bude prostředkem k poznání boha se vším tím nejsvětštější co v něm zažíváte děláte. Tak pak konečně přestanete je na dvou židlích a to je ten pravý stav který je počali ježíš kristus. A pak budete na každém kroku se stýkat s věčností pak budete opravdu chodit jako henoch s bohem. F.