Karel Makoň: kotouc-E01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ten dostaly se u kteréhokoliv pro chce na cestě dlouhé je ve správném myslete na konečnou tady a tak je to jeden ze způsobů vlastně degenerace degenerace kriste bych to nazvat takto způsobem nás skryté kde je do je na život o kterém ježíš kristus vyjádřil této smrt v těch takovémto způsobu života my nemůžeme poznávat spojí věčnou podstatu nemůže být tedy ani učedníky ježíšovými a druhých. Způsobovalo když ten správný který ježíš kristus navrhoval je tam jsem nevědět co jsem tady říkal citoval pojďte ke mně všichni kteří jste obtíženi pracujete a obtíženi jste a vás občerstvím prosím ještě mnoho pak byl on nedělal si výhrady kteří věříte kteří milujete kteří jste ctnostní nic takovýho prostě věříte od žení a jestliže nějaká situace doby situace byl kristova nás obtěžuje. Můžeme oni je ve obtíženi. Tak před tím vlivem toho že již kristus nelhal tento moment ve musím považovat tak vědy. mohu to považovat do volání kristovo. Jestliže tohle že takle transpozice krizi na jeho volání to si mohu dovolit prosit tak se nestal největším požehnáním protože musí dala abych tu krizi začala řešit neklidem svým vědomí vám hřešit. Aby začal žit neklidem taky celého u čelo odevzdám. Toto co co soustřeďovacího střediska kam pod tím zatím ježíšem ano to řekl symbolicky ale upozorňuju vás na jednu věc ale že vám z ani žena pádné ano tam odevzdat tu krizi jenom samu i tam musíte vždycky s tím být pochodní sami nic přítomni tomu rozřešení protože tam musíte pomocí tedy že s vámi se ji vrhá do toho centra nemyslet čili. Že je možno říci když je tady ten náš tu si že mi že to je že vím že to je velice nepříjemné zdali si tím co se před bude že to jak se než nic se nestane nic se nevyřeší žádné spojení vůbec se nastane ale jestliže jsem ochoten to krycí tam vejít aby si pro prosba za při nežít dávat. Takhle tam vejít. Že přesto věděla pán protože ne v jednom třebas ani proseb je tam a ten a to je tady o najednou prosředky to se přesvědčíte že to je prostředek co řekla co se ve na věčnosti ubohou který kdy tak jestliže tohleto udělám tak u plně se před kam tímtéž účinkem jakým setkala maříme ve nata prostitutka která se položila k nohám ježíšovým. A položila se tam s celým svým životem nejenom spodní již v či do na si. Jenom chtění to proste na on bylo si tam máme z toho takový dojem ona se tam položila opravdu celá ta byla dispozici si smí dělat co oni třeba na dvě ano. No. Tak by tam nám tam bude z vaně tak uděláno abychom tomu porozuměli záměrně za napsáno a ještě jiný příklad v tom situace aby bylo řečeno vědy může člověk je být vyslyšen v vnitřní modlitbě by za jeho vnitřní modlitba se stává spojovací modlitbou znamená. A oni tu která vědomě spojen s věčností. Jenom za těch okolností jako pro dělám na říma zelená teprve pro koho je to co udělal co proto na kříži prosím berte na příčit celý život bylo ten a najednou žila jsem si vzpomněl ty zajisté ty jsi syn boží a mohl by na proč tam ještě tam přímo do toho nebe a vím tam taky a on říká. To ještě nebude se mnou brát li se tento prosím je krásně naznačenou symbolicky jak si máme počínat že když byl náš nepřemůže o tom jsem takový a takový tupé tak a tak neschopný člověk kterém on ty paty v nichž jedno a janem co všecko nebo se pak do takovému žil zdravotním stavu jak toto o tak je přemůže tak se nikam nedostanu tam modlitba nebude mít spojovací charakter. Ale jestliže je mi do toho měli ale je mi něco do toho spojení. Tak vidím v tom příležitost v tomto stavu a přicházím opravdu přecházejí vědomě přecházím do věčnosti neříkám že se budete mít pocit. Protože do nesmrtelnou bytost ale bude se do toho na s čím drobnější dobro je že byste pokolení se kterým přejdete tím drobnější to bude mít nebo nemusí do on učil na straně druhé z věčnosti znamená tím nepatrnější bude pro spojení. Ale čím dobude vyhnat cennější situace kterou obětujete tím do spojení bude dokonalejší nedejme tomu když jsem toto jež udělat on vede skal jim v tom koncentráku vybrat situace by hrot cenná by mně šlo o život jsem ten jsem s tím že žil jsem odešel do věčnosti do obětovat jsem v tom místo tomu gestapákovi ě k věčnosti tak to mělo za následek okamžitě osvícení při do od ten vedení nikdo před. Tím životem vzdával za pod veřejná takže záleží nám bylo co kristova se a na opravdovosti toho odevzdání tam jsem překročil tím nebe toho dělat to pro sebe rovný že tamten tam za pro toto obrácení o které jsem tady dnes tam že ano v ž v protože toto všecko musí mít povahu trpělivého klepání nesmíte si myslet jež se dneska promiňte milovat tak otevřeně řeku. mluvím taky za sebe přitom když ve řeka z od že máte své rádi nesmíte si myslet že to nedokážete by nám že že to do tak se tak aby byl jste najednou byli věčnou bytostí vědomě věčnou bytostí to nedokážete prvé protože byli na straně věčnosti za nějaká překážka bral na straně vaší. Tam je tady lidským připravena ale vy nejste při na něho a proto je tady ta neschopnost a byl tam vstoupit takže mu že to bylo bylo jakkoliv poprvně klepete rozum dobro znovu a znovu začíná novou to opakovat ano máju světovým bylo hodně rozčilovat činila stokrát veden třeba čem je tak máte plně pravdu neboť proto ženu za tejden do protože jsem to opravdu máte tolik příležitostí že to není možný anebo. Tak abyste týden zůstal do spojení do proč to podstatou bez klidnější povahy tak tenhleten způsob vám nebude vyhovovat ven protože nebudete mu příležitost kde se že takle si větší povahy jsem si musel počkat budeš na vstal zahalil v tom koncentráku tam do že tomu došlo ale do praze protože tak jeho žena že věří jim čili do malinké klepáním před tím k na stálo ale do situace kterou jsem považoval za praně ve nevyhovující pro sebe. Ale která se nakonec obrátila to největší dobro to jsem zatím v tomto životě poznal ano tak to jeden hlavní v prostředku kterým se tento život stává modlitbou ano totiž on se nikdy ni ne ještě musím do říkat od se nikdy moc nevzdaluje od věčnosti neboť vzdalovat se do věčnosti znamená oslavovat ten příkon boží síly do sebe ano ten příkon který znamená že jsem byl již s kým té. Brž neboť jsem v tom plně rozvinuté bytí na samé hranici věčnosti aniž dovíme ano na samého nic věčnost ano čili že ano jestliže neoslabuje tento příkon svou proč činností jakýmkoliv trápením zármutkem v ne tak jsem vlastně začínám že on záměrně zatím do pro začínám tak slabounce začátek je vždycky takový jednou nenápadným ale začít s esi. I tu kousek ještě dál ano ve tak potom ve mně nám z tam postupně hladina vedl jdeme lidskosti takže se povyšuje asi v tom smyslu ano protože jsem například pozoroval že jsem nedokážu učila proto to zase protože rok dobří ano je to nešlo čili sahal se k tomuto prostředku teprve tehdy když drž on kdyby byl dávno byl třikrát prost či den a teprve potom jsem potřeba. Znal sáhnou k tomuto prostředku ano a tím se tedy stalo že jsem povyšoval správným způsobem tuto úroveň lidskou směrem k úrovni k věčnosti a podobá se to potom nakonec přes skoku daleko snazšímu do věčnosti než vtělení v onu byli na které jsem normální člověk pohybuje že známých vyskočí někam do by za koho není to napřed horní těm. Krátká dobře by byl celistvé aspoň z větší části jedné věci která ve za přátel to ti nemá spojení s za extaze ano že žije člověk ve toto v sobě nenechá nad ustat v vám to říkám a potom se nějak podnítí k tomu aby přešel na druhý břeh třebas citem co jsem mu tak upadne do citové extaze a ztratí vědomí tohoto světa tak jenom toto ceta do pravé třebas před lidmi pro doby v ve a to není žádoucí. To není také správné to jednostranné zase odtamtud vypadne strašně nešťasten že vypadl ani nedotkl nedokáže přitom mnoho se věnovat tohleto. Protože to co mu káže rozdá k okolností citového vypětí na tak dále které se jim že musí dostavit kdežto tadyhle zákonitě se přibližuje k tomu stavu ve své dovím z samočinně řek bych bez námahy nakonec zdál před ano. An. Jenom taková situace zralá prosím to jsem že on si říkal musím ještě rozebrat jenom taková situace v ráda se při které člověk opravdu nemůže bez ztráty klidu dále nic dělat ano to je zralá situace jiná situace není zralá jiné situace není plynulého přechodu do věčnosti. Opravdu není protože kdybych přecházel dříve ne z nedostatku trpělivosti nebo z nedostatku om při čím libosti z nedostatku prát co bytosti z z lenivosti že nechci sám tu věc řešit jak mohu by při svaté věčnosti tak budu vykázán od tam neudělal si co si mohl ano to je prostě hospodaření s hřivnami tam je to všechno v tom přir. Nadání řečeno že musím napřed hospodařit s tím co mám dispozic na teple pak můžu od čit naznačím. Na to také zralá situace taky jsem říkal zralý život atakdále z toho je východiska východisko do věčnosti připraveno u teď bych ještě ne ještě jsem vám chtěl říct o vnitřní modlitbě a ještě by začal vykládat tu vnitřní modlitbu tak je tady jak jsem viděl že je se takové vše jaké mínění třeba ono písmenových cvičeních které mu říká předmluva co tak a na tomto cvičení je. Pořád co opravovat. Nikdy nemůže být řečeno tak aby se dokonale to bych chtěl varovat povahu všech lidí kteří k tomu to duchovní cvičení přistupují. Podle názor co trám opakování jména božího což je podstata toho duchovního cvičení to dohrát rovnat se přivádí člověka do vědomého spojení s věčností. A za určitých okolností je to možné. To pro sám osobě o tom před čele vám ty okolnosti ted podrobně by čím abyste mohl by v. Tam v tom smyslu jsem své modlit proč ježíš kristus totiž říkal o to kolik prožité ve jménu mém dám vám ano a ono tady je právě to jíme no někde tam na této cestě. Ale nejde tady o samu prosbou protože ta prosba na ukaž činna v určitém momentu je tak o tom bude dále řečeno. Let tak eva odradí je přeříkávat jméno boží i jenom vás. A radím přeříkávat toto jméno boží poloze. Klidné třebas vleže rovné po na zlém ne napjaté tělem na proste relaxaci a pokud možno předběžně uklidněním mysli a říkat ho se do nohou třebas o do tam přesně říká k ale není třeba to všechno umět stačí prostě třebas do těch šlapal děl na obou pro boha z ve stejném místě od tam mistrova ano. Ale jestliže toto když člověk dělá z přílišnou technickou hluk věnována s tímto most hříšnou e náročnou technikou tak nikdy se přes tu techniku se dostane do věčnosti protože smím to na technice byl ve se z kterou co myslíte technice a ne my jsme tam nezbyde. Na to umělecký projev který k ní. Tak taky tato koncentrace taky každá spojovací modlitba podobá se z kasta se tomu uměl si který se aby se neško byl to musí v přemůže na tu o petr si to musí dávat pozor na všechno co tam na tom klavíru třeba dělá aby mu to neudělal ano. An to není umělecké dílo a tadyhle ten člověk to musí jednou čitta by bohu znamená tat pokud sil je takle založen jako třeba tak si to nesmí vůbec představit staneme nad ve pravil jakých psaných písmem nebo co takového nýbrž jenom ten zvuk si tam myslí tak těch dvou místech a pořád na že dvou místech nikdy nepostoupí dál než do kotníků nikdy ne pokud možno stane na jednom místě. A maximálně při za do kódu nikdy dál ne. totiž prostředky kát vysvětlení toho co tu říkal vím při poslední večeři když do na nitro čisté bude celé tvoje tělo čisté ale to letem před viz jako takle prosta byl do které je absolutně zase či ti při veškeré u těch který že vedou k němu mám chybí právě na základy že to co se dneska zmínila byla možná nepoznáte na či či že již vím tohleto jíme jedno božích musí být prostředek musí být v mu v očích víme mysli prostě si. Temna kterými se odevzdává. jenom přeříkávání jména božím nýbrž že to je příležitost které se chápu abych sebe moh odevzdat sebe moh odevzdat tomu bohu tímto přeříkávání jestliže. tím ne dnem božím před pláčí tímto způsobem do věčnosti že se tam odevzdal při tam s tou klid tak že potom ale nesmím divit že to účinky jiné než když to dělám podoba pro strach před ti dám podle rad o tat tak začnu těle všelicos pod cítil ano mrazení dělal na není v byla možná místech and kdežto tady když toto třebas přechodně v pociťuji tak se dostávám za ten pod svět a. Dále začnu se spojovat s tou věčností a to za nás jsem byl vždycky mi to že ztrát svým sama sebe že musím se si co to je tak co prožil to ztrácení sama ztratím sama sebe může začít tím způsobem že ztrát při pocit tělesnosti tak jsem z před tím žil tak snadnost se tohoto dosahuje když ovšem člověk na ten o to u mysl přejít do věčnosti od otce věčnosti rané říkat co. Přeci že nebo že ho jako povinnost nesmí povinnost v kdyby si větším povinnostem málo to musí být opravdu obětování sama sebe ano že toto obětování je tak ztratí pocit že co v první v ovšem to není to začátek věcí a potom se nějakým způsobem začne roši nad to je ta klasický způsob postupu nemusí pro tyto fáze všech svými protože to je to bych koleji nebo pomaleji potom začne člověk rozšiřovat své vědomí. A tady není třeba dobře jak musí do rozumím přesně na místě na určitém místě při trpí východisko řečeno přítrž protože misku do vědomí být kolísal ano to že může to vědomi to znamená máte dojem že se třebas prospí dám ti nebo že to je ten a tak dále trans napřed temnosti a podle potom tak daleko že začnete vnitřně umírat těla se k vědomě přicházet od tenhleten život kterým se tady žili. A padli obyčejně mnoho hasne v čem se rád ta strach nebo neumře v to nebudu dál předvádět protože mně nejde o to abyste věděli co by na této cestě všechno čekalo do se mu to taky u mr odbýt sami v ale není se čeho vás není řečeno vám člověku jde sice o život ale vím slova smyslu řečeno co do přestavuje protože on dal ježíš sebeodevzdá tak musí o pro ten život odevzdat. Aspoň na tu chvíli co se může setkat s věčným životem kde může mi zároveň něco pomíjejícího vede něčeho nepomíjející opravdu platí co jsem napsal v tom tu ten začátku buď mít anebo žít člověk nezačne žít dokud a že to na vlastní život než on vám tak nebude věčně žít ani na chvilinku si nebyl budovat svůj věčný život. Let tak těle. Tímto způsobem přeříkává dejme mnou boží opravdu se stává spojovat s tím vnitřní modlitbou při které opouští sebe ani na mým nám vědomím že jsem nesmrtelná bytost to znamená se touto cestou mohu dostat až. Po křtu v jordánu dále a tak přestat končí nanebevstoupení že toto proč tomu tak ještě musím vysvětlit podívejte se jestli opravdu dáváte nějaký a ten dary je příklad a dáváte do dokonce z sám se sebou a říkáte tohleto ji svému který se v tom daru dává pro si totiž myslíte nebo co to říkám byste porušení tu si se ti jenom pramene boží ale s tím z rozmyslem to dá. Pády si to by si tento duch v tom je obsažen tak že je možné když to fakticky odevzdáte tomuto odevzdá aby tuš pravé znáte může dalo zdali to se vám stane že také dokonale odevzdáte že to nemůžete podruhý věží ty ten ten neschopni přeroste v tažením tím že jen do věčnosti již ještě ne postřehu je to že tam nějaká mezera toho přechodu takže jsem byl napřed v té. Velice nešťastní že nemohu to jméno boží přeříkávat říkal tak doporučil koncentraci zvláště když je to s dušoval na člověk za za chvilinku určovat ve jsem stalo vyšel apod ve vzoru jsem nebyl schopen v tom na ten den jsem nebyl schopen takové je pravidelnosti před proč to musí dělat el si dělat příliš dlouho maximálně původními denně se tam maximální čas a doba která se vám to dovoluje jinak se to dílo říkají alchymisti před pádný. Mistr honil chtít ne poruší jsem při se příčinnost a tak dále což není žádoucí ze semen se jak na z lásky tak jestliže to tímto způsobem dělá a pravidelně a v tom pro duch ku tak člověk vnitřní modlitbou se dostane do toho poznání není ovšem tady řečeno že by to dovede od on tam podávat na svůj zevní život ve jsem se přesvědčil sám na sobě že jsem ne od chvíle tohoto vstupu jsem to uskutečnil domu. By bohu čím podceňoval co ji tento zevní život a pořád jsem rázem by věčný marný si věc a utíkal jsem z něho a to bylo nesprávné protože tento život je právě tím jediným čím denně daleko cennější než ta vnitřní modlitba protože každý moment je může převedli k věčnosti a tam jenom vzdáš čil dobře volená modlitba a. To bych byl dobře vystižen a a za určitých jenom okolností tam může tak že přes samozřejmě ku svět si věnovat zakáže nebi radit denně chvíli pro tu jenom vnitřního nebo tak nejsme oprávněni si myslet že jsme dali do toho všechno co máme do toho ano čili prokazujeme že nejednáme plně rozvinutý život na med tomu rozum v tom v tom rohu a že s ve vůli své vlastněním prosti potom nemůžeme vstoupit dost. Se musíme smířit čili bych radil každému nějakou vnitřní modlitbou pravidelně denně dělat třebas jenom pět minut ale dělat a ani jeden den nezapomenu no ho ano prosimvás tady to. Tady mám dotaz přeruším tu minulost protože to za velice důležitý. Některé čili prvenství říkají lidem žádné epištol. Jsem se že totiž jedině z milosti se člověk dostává a to znamená vír ano jsem se dostává ne k tomu bohu a ne vlastním přičiněním že to nic před bohem neznamená že stačí věřit a tak dále kdyby člověk nevěřil tak všechno ostatní je marné přes sebevíc námaha a do tak to tat tak se vůbec tím se dosáhne a je tady dostalo jak se zdá v tom že ježíš když naopak říká snaž se nás se dověděli. To vám na všechno říká nám to pročetl celá voda buď jako dělali co všecko řeka. To to to je velice těžké být jako dítě to jen na to třeba veliká z na nám bylo do kódu stranou tak jak tohleto co na to se velmi celek co se tam na velice lehce ne snad pro ty církevní při ale pro vás tyto nachází někde pro vás janovou o napravit protože všechny při první je na celým světě ale vás klidně a tento moment co udělám že totiž opravdu nikdo z vlastní síly není tam neskočil. A na toho musí všechno sice vložit když ale nesmí si myslel že protože je to všechno vložil že tam vstoupil to neni pravda. On tam vstoupil proto že uměl všechno co tam vložil odložit se dovedl toho vzdá vám to předvedu na příkladu protože toto zasluhuje vysvětlení. Tak ježíš kristus že mluví myslím že těsně před smrtí v s petrem. A říkám jenom z čát tam při vás v vyžádal aby vás směl tříbit jako před ti. Ale jsem za vás prosil tak jsem pro tebe petře prosil aby tvoje víra nebyla otřesena aby své potom se obrátíš proč tu slova oba ráně jíž aby se o brát když si mohl své bratry prosbu nová posiloval a petr mu při při či říká pane ty že miluju tato do budu i do žalář. Že i na smrt. Když ona to říká to přeje dříve než kohout tak k kladná ty přikládat při š. Toto všechno se zevními stal k nám ještě na to co vás přidal vědomě aby to bylo zrození straní či ale kdysi do se na smyslu toho myslet dala. A. Tady je obsaženo v el tam dali víra zpola který měl v sobě i svatý petr a všichni učedníci na jana jsem se ve mně. Ale ještě málo těch v tu nemůžeme velel co my si ti první ti že tak to je právě člověk který neměl tu lásku janovu ale měl tu míru a tam víra byla nedostačující. On totiž si myslel věřím ho miluju atd tak dále a nezapřu podobně a nebyla to pravda on se musel se že tím co je jeho je to cokoliv se nevstupuje protože to vlastnictví tak vlastnictvím sestup je i že toto nejlepší vlasy při tom je při stal smyslu mnohost míra láska. Tou se tu to již že to moje vás tam moje víra spoje. Takže tito svět denní ti mají pravdu že ničím vlastním se nevstupuje ovšem to takle plně bohužel nechápu. To vlastní se musí odložit přitom vstupu. To se musí odložit člověk musí přijít jestliže předtím věřil přitom toto musí přít po víru. Přitom vstupu musí při k o lásku proto vložil při že to že příliš malá to co například na sobě přesvědčil by se do toho přebrat to co mně o život že teprve po devíti letech se stávání nebo když to tím protože se nadto moc dobře že že nemám boha tak rád co si to tam co bylo před dělal před jeho tak nevěřil jsem si tam myslel protože tam když mně šlo o život jsem se začal modlit o to aby zůstal naživu dobu čekat ještě větší dobrotu oné. Abych to dostal dal pro do domu roku po mně šlo o holy živo z vás nebyla pod ráda to byla vrcholná pravda že to bylo zase nevedl zrovna to co ten svatý petr a tím jsem byl připraven od sama sebe pak věci velice li se do za návaly pak musel sestoupit ten ducha musel osvítil ano začla své zevní situace poprava podobná v že to křižování že se to nemohlo místa. Tím gestapákem nebylo možno se mnou to by se střílelo se mu za že nechat zabít ano nová jak jsem přišel do tu myšlenku odevzdá všechno co mám ten život a ne tak pak spustil dokola odešel a chtěl zabít věřím že vedle toho zabil aby se stalo mně a tam např málo ku přestal neměla v tom smyslu mně dát za protože jsem přerostl přes tu krizi jsem se odevzdal dříve než on mohl zabít tak ježíše na kříže nezabili. On dostal do tří let ale byla to nějaká mezera tří dní která byla rozhodující kterou člověk musí vydržet tep tak i on tam ježíš říká potom se o brát svých to znamená konečně poznáš že ne svou vlastní silou nýbrž silou mou se tak ano z vstáváš ty musíš plně rozvinout svou sílu víte kam se mohli ti apoštolové dostat svou silou. Pomoc ježíše. Oni mohli dokud dělat zázrak janem co všecko mohli pomáhat bližním ne a o mně taky posílal křtí pomáhat lidem dělat zázraky to všechno dělaly za jeho života ještě jistými chodil to všechno mohly ale nemohli vstát z mrtvých nemohli vizte ducha svatýho to vůbec nemohli protože nikdo nemůže se ocitnout na pak onen on dělal v tom tak zvaném že to ještě konec neni ve tak zvanému konci cesty to nebo za za nebyli s kterou od že se někam do se může člověk dostat z svou vinou v ní. Nepomůže on musí si ten rozvinout tu svou sílu ale patřičném okamžiku se musí obrátit přímou k bohu a říci nejsem hoden nejsem schopen a přitom musí zůstat ta touha po věčnosti jedině touha která je pro něho o sto bylo nesplnitelné jsem se o sobě sám přesvědčil se že předat próze velkou dober pro ale dycky nedostal domu. Není to ze kterou se si kdo nebyl rady že jsem prostě ztrácel všecko za to jsem power mu kterou jsem měl tu tou bohu a protože mně šlo o život protože vytěžil nebo život a ten život jsem byl před jenom rád a to jsem se do dával dokud mně nešlo hotelu život teprve odejde tak si protože kdysi říkat byla by se nebavil ve život ten na omylu ta nevěřil můžeš to lepší než nevěřím ve protože ono totiž je víc než o život to je. Pod čarou um minulost vesmír otcovou pro co z vesmíru totiž nejsme oddělenou bytostí u byl součástí sela vesmír námi v tomto případě umíráme za celý vesmír a zrozujeme se pod pro celý vesmír a po postu po posouváme cení ve vývoji celým vesmíru tím že toho pátý překonáváme a to myslíli toho mysl nemůže být vědomi přejeme přesto hranici své vlastní osobnosti když se obrátíme to dát svým ještě mnou před ním jinak i z obrat. Že v tom smyslu že přestane vycházet ze sebe ze svého a začne vycházet božího věčného bych to vylíčil prakticky člověk tak bylo a on se snaží vstoupit do boha nebo do věčnosti se najednou stane obrat. Že ta věčnost začne vstupovat do jakmile nadešel pro vstup za do něho takto začne rušit jeho osobnost jeho majetek nebo jen o tom za jeho majetek tomuto rád ten jeho maje. Asi tak jako je to znázorněno v tom přirovnání o těch hřivna kdy na před tím je dáno hospodařit jež vjemy které nesmí považovat za své nýbrž to jsou pro hospodáře to je ta fáze co tam teďka před tím lék či že musil svým životem po staří jako ne se svým nýbrž boží a pak začíná být modlitba pak tolik stažení provádt nýbrž pro toho věčného a tedy i nejsvětštější věc je potom modlitbou stát se tak daleko ještě nedostal. Škod předbíhá protože nevím kam za že v tom te přednášce a jestliže takhle hospodařili tak se mu co si myslím další věcí že při jednou podáváš a řekne co čistou při do udělal a ten to tady žil a kterého řece lidský lekl že totiž v tom momentu člověk obyčeje nebo není ochoten všechno dát to jsem byl a nebo ještě špatně hospodařil pro jsem nebyl tedy ale jsem nebyl ochoten všechno vydat tam prostě od těchto protože s těmi. Že mi že námi tam se všecko od nich chtělo bez nároků na odměnu tento prostě zdála. A teprve když to všechno měl by je ten e mi nenechal pro sebe. Ten služebník na které pak mu řekl městy jednou že mnou do se na to jednou z toho není tím celému ve z toho že si věřím dostaneš k dvě města byl jsi byl že dostaneš pět vně a tak dále. jedna je neví a tam jsem tam u toho jednoho tam není ten co zakopal ale že tohle to je obrácení které musí člověk prodělat nemusel by ho prodělat jenom v jednom případně kdyby šel opravdovou cestou lásky ale od rádo cestou lásky jako ten svatý jan miláček páně s ten se neb potřeba také obrácen taky to byl jediný že to nezemřel násilnou smrtí z toho důvodu že on se s tou láskou. Která byla správná ustavičně odevzdával onu se od vzdával v tom ježíši takže on nepotřeboval najednou něco ode dál on tomu který byl on do se onen dají jediná jiní tady tak zvanou vlastní silo člověk může s po vydal přitom vlastní jane ona postupně přechází do člověka samo samočinně aniž to proto je síla boží kterou uskutečněn další míru lásky ano takže. Tak je to asi mistru tom z může to odpovězeno na jenom že ano. Tak to byl vědom jsem. Další modlitbou není samozřejmě pro každého stejná modlitba na příklad šel tím tato modlitba opakovaně na božího není zřejmě pro toho kdo on. Ne není ten kdo není povídavý kdo totiž že ti pro něho ne v že váhání myšlenek nehraje tak velkou roli takováto přes totiž někdo z velkorysá. Jenom u toho kdo je v s s s pánem zvyk jisté vyjadřovat formulovat se myšlení jako jsem proto o to velký význam dále to význam pro toho jak to neví ne kde tak zvaní existeční způsobem to znamená který vás schopnost se obětovat svůj život od věta ten hmotní svůj život obě nad na příklad je ochoten obr za před pro někoho svým životem napřed matka. A schopnost touto cestou jít protože schod zase o by za pro dítě když třebas svou vlastní dost by ano není schopen toto spojí tento kdo je k tomuto dále kdo nemůže pochopit to by měl obětovat svůj život k tomu se v tato cesta nezdaří protože na kom si toto přestat prosím existeční na jejím konci je přechod v této pomíjející když ten chce. Do nepomíjející kristem. To znamená opouštění této pomíjející vizte před věd spolu s pocitem umírání. A přechod do věčné existence co je spojeno s o to s pocitem znovuzrození ano nebo s pocitem že jsem věčná bytost ale soudu další za přechody který mimochodem pro tento přechod není jenom při prana to modlitba pro tento druh přechodu celá řada obdobný modlíte vnitřních a jsem mu říkal dom jednoho představitele teď řeknu představitele jiného ne tak třebas ten modlit. Vám ticha modlitba ticha modlitba ticha je také skvělým způsobem přechodu ale ne existenční nýbrž přechodu na úrovni poznání ano že totiž šelem člověk je pořád povídavý víte proto jim byl pro opačným k typ člověka a protože tak povídavý tak mi při při. Ne sebezapření by pro něho bylo kdyby tuto povídavost sobě dovedl zastavit jestliže jem víte proto povídavé prostoru všechny možné recepty hodné že od jak tamto přirozeně tato se tohle ta modlitba ti si v tom že onomu to tak oni za tichá obyčeje mluvíte kdo tam pořád pro vnitra nebo mu tam chodí do toho obrazy ale jestli to dokáže tak pak je opravdu tak udělal lidsky co mohl rozumíte kdy zastaví. E změnu v žitě o tom si zažívám patandžaliho jogasutra zastaví změnu ještě o plní světu tak se postavím na úroveň vědomí božího na vědomí na roveň vědomí věčnosti která si nepotřebuje co odpovídá bude by si musel toto všecko by proto nemusí přemýšlet tak si napovídá ovšem není ještě celá ona se toho úrovní ten člověk je tam jenom tím že nepovídal kdyby jenom nepovídal. A přijel tam tak kámen taky ve povídá tak se možná stává kamenem ano toto co stav je to nesmí být svým jejím na ta modlitba daleko náročnější než tak to musí být věnování do věčnosti pak ten moment tichá musí obsahovat z uměl ne do věčnosti jak k jak toho tak podívejte se že to se navodit třeba střelnou modlitbou. jsem to v první líčil takhle na posed a o tom milovníky účinek někdo když se třebas modlil otčenáše minulosti jen známe tak slovem otčenáš byl tak na všem když žil může věčnost jen mým otcem živou byl to ohromnou vše bylo že věčnost je naším otcem ve tak protože že byl schopen ne že by byl nechtěl nebyl schopen dále něco říká a zůstal ut. Ty myšlenky otčenáše proč tam zůstala protože jeho mysl nabyla směle tomu otci rozumíte ale dokud tam myslel mělas je tomu otci on nemohl říkat otče protože tam s svěřoval co by to by mně to říká ale když o dávalo ku pomoci co to byl ten smysl kterak se to říkal tam mu těch písmen že to nemůže člověk podruhý říká že když za jest přitom vzdát zároveň s. Tím slovem ano to nejde tak jesiže dokud člověk takle směřuje tak je to modlit správná modlitba tichá kterou jsem velice a u spojuje s věčností ale jenom tehdy když je opravdu smiřuje v tom když jedinou střelnou modlitbou v třebas z ty jsi láska pokud popravou od dožít ten pod či že láska tak směřuje nemůže li že ta láska to není třeba nějak z vůle protože to jen tam se není. je bůh to není neklidem nebo dvě nebo nebo že není to místo ani v čase nebo nebude to nějak nebo nebylo to dělá to je pořád a že do bezčasové čili že tímto způsobem on směřuje tak je to modlitba ticha a tady je veliké nebezpečí k této modlitbě že člověk neumí vystihnou ten moment nesměřuje a zůstane si je a pak se podobá člověku o ně. Než ten řekl ježíš že vyčistil svou mít o od nečistého ducha a to bylo v tomto případě jeho povídavá mysl ale vy čitty tak dokonale že sedum jiných nečistý duchů při řeklo ani tam je čistého vstoupili k nám aby poslední věci horší u toho člověka nebyli první jasem moc ti tak že poznal kteří je do z tohoto stavu přešli do nevím mi ty to. Nádob prostřednosti na mysleli si dovede ji do jaké duchovní pravdy v zažívají něco on jim tam mluvilo ano a přišli ke mně a strašný sedí v jsem říkal tak přestože to co jsem ovšem ne ne o tom ani slovo me pravdy z tady dovídá že není to hlas boží je pro prost při nižších stát a to daru do z od toho a než že je to slyšet protože když to budete slyšet tak. Dostanete dál a to spor nenastane tak to je modlitba tichá která se musí opravdu provádět. Tak jako když se naváže věž a faná rozum že i mimochodem mít provádění v každém případě když je třeba dáváte otázku assisi nebo nadějí je to to první za před co jsem říkal před tím ten přechod na začínajícího neklidu do toho svých pro že když ten neklid obětuji tomu bohu ano když sám se sebou tak on správný směr jakmile váhal přestává obětovat nesměli. Tam to doslovně a prostě oběd tu při tom že musím mít ani jedno slovo varuju říkat přitom litanie obětovat ano. Tak je to modlitba tichá a je to správná spojovací modlitba. A jakmile přestanou jednat tak je to civění které velice nebezpečné a to je to že tady nám dotaz takto co třebaže veta střelná modlitba a potom z s se tedy musí myslet na nic ne ne se tohleto bylo od pro na v pravým slova smyslu nás něčeho my toneme bylo. Že totiž jakmile to začne být najmě myšlením na nic z s. Ale taky to přestává být spojovací modlitba jo a je toho anulování byl lid z výše. Přestáváte být člověkem a začínáte být buď zvířetem nebo rostlinou anebo dokonce kamenem na tu prvokem tak kým nebo co takového tou chvíli jste na této úrovni čili. Co co co potom by řeknu tu střelnou modlitbu. Kdy řeknu tu střelnou modlitbou tak se řekl jenom protože v čím směřovat do věčnosti ne na příklady řeknu při pane patřit. patřil bohu ve kdysi ano. A jak mohou by byl si toto myšlenkou aby to nebyl koncentrace na třebas půl vteřiny. Protože by výměnou udeřil tak buď do řeknu znovu tu střelnou modlitbou anebo o to odejdu rozumíte protože máte takovou příležitost životě když si můžete a ne nebo chcete přát nebo si opravdu přejete abyste patřil k věčnosti tak tato modlitba je nám z ti že si to nepřejete tak tato tu do této modlitby vůbec se nehnuté nic nového nedoporučuju protože zbytečně promarníte časy ve toho tam a. Není když to v nejlepším případě dobře dopadne ano ale jeho či při do je to bude mít za následek posedlost jakéhokoliv druhu a to byla nepřát jak co to potom to ticho je když se to ticho protože tomu říká modlitba ticha a když se ticho dostali jesiže opravdu si věřil vět dotoho boha ale dosti vážně z opravdovostí. Tak on si tu vaší mysl vezme že jste tam šli myslí rozumíte on tyto vaší mysl ne a utiší. A toto ticho jasně rozezná od jiného ticha takového sterilní ho něčemu nemíří tří a to ticho je tak hluboké že vás zbavuje především pocitu tělesnosti v u plně to z tu jsem za druhy. máte přitom dojem úžasné hloubky z toho ticha hloubky to ti to do nějaké pro své et ticho ho obyčeje se to pak hloubka provét mohou ano. Tu mohou hlubokou mou že se tomu v této fázi modlitby říká temná noc smyslů tenat že přes přes smysly nic nevidí to je vidět te z tohle poznat že ten člověk se opravdu odevzdal ale jakmile se vám tak jak to poznáte to končí že se vám do toho nějaká myšlenka třebas kontrolní křtu ne proto se na to co a toto když na tak se to porušené a byli. Klidně buď opaku letem tu myšlenku to co tam vstoupili připomíná že si to ani nebylo to nejde protože vůbec rozumíte když totiž něco vám uskutečníte tou vnitřní modlitbou jenom tak je to opravdu uskutečněním vnitřní ku že se moc ve stádu činnost bez a že něco uskutečnili co mělo všeobecnou platnost obyčejně v tom že se jim to první uskutečnění provede pro vnitřní modlitbou jako jsem. Třebas byl jsem tak jel začne v nás je tento světa to je nesprávné že se mu vím dát protože se ho dát třeba považovat za pro přání za něco co ho oddaluje od tohoto svět sám od toho vnitřního světa protože ta božského a potom vlastně přestává chápat smysl tohoto života on se odvolávám z tohoto světa k aby se mu že kdyby musel zemřít ten člověk si vždycky protože nepochopil že právě ten prostí. Život který tady žil je nejlepším přechodovým v něm že by nemoh ani jak koncentraci vnitřním kdyby neměl k dispozici které jsem mocný život že se musí zachovávat se musí tím že se musím na to přitom rozvíjet ten život všestranně ten ježíš kristus prostředním doposledka jedné že ano a dokonce odděloval a nic mu to nevadilo to by nám třeba vadilo na čas na potom byl padli do on byl mu to nevadilo na mi možná vadilo li. Ten styk s těmi hříšníky a oni mu to potom nevadila co se dělat potom na co na začátku na čáku tohleto nedělal tak to myslím že by bylo všecko o tomhletom i jsem se začal modlitbou on písmenové no ovšem nedělat není podle nadchnout dal nýbrž v tom udělal nějaký mým způsobem jsem se dověděl že na pramenem mít když lázní žil kterého a mělo to také za nás. Nebude ky že jsem v tou v této modlitby přešel aniž jsem chtěl a po velkém zdráhání do modlitby tichá. A modliby tichá do dalších stupňů modlitby ano on při vstupu vůle moc. Na tom nezáleží ještě co ty stupně ale byl ještě o nějaký taky dalších stupňů ven daleko ale kdo dáti další vstupní v ž a ten čili vám řikám začnete jakéhokoliv koncem musí že čist takového pro co to je nám vyhovuje ano protože on nemůžete začít s prostředkem jsem při kterém si nevíte tak smím tady třebas tady byl začala hle ne. To modlitbou tichá tou modlitbou tou pranou tichou koncentraci tomu říkávám co tady by byl s začal tak k opravdu jsem nedošel vůbec nikam to proč je tomu dává za pro krám jsem i pro střelné modlitbě nebyl vím řízen když on třeba z radili přesvědčoval sklem pranický dala abyste nabyli náladu vám v náladě se poroste do nitra jako do vnitřního chrámu ano upozorňoval že kdyby se například ponořili do nitra k o do vnitřního chrámu. Tak jenom na ten si měl řečeno víte do toho nitra abys sám nebyl směr do věčnosti. To byste možná nějakým způsobem našli v sobě pociťovat pro své tělo jako jsem začal při těch písmenových cvičení třeba přestoupil do chrámu svého těla a nikoli do věčného chrámu to jsem to člověk je vidět že jako šlápl vedle že nikdo taky ne že. Ti byl ve svém těle místo věčnosti. Jakmile vstoupí něco co tak zvanou přirovnám na že toto tělo pociťovat tak se vstoupil do věčnosti jak stopy do věčnost je to a čest to víte když stavíte vnitřní nějakých klamal to vstoupí to je ta tak. Opravdu se ztrácíte pocit sama sebe pocit v do své tělesnost tělem neztrácí do vědomí kdysi ztrácíte vědomí za z této správné je to koncentrace tak zvaná na ní. Na protože v tom smyslu nikoliv předneseném nýbrž opravdu skoncovat třem na opravdové nit atd to není správný začátek koncentrace svět nemůže mnozí lidé vstupují do toho dostavovat dlouho přebývají soustavy si jich tam co zažívali absolutní klid absolutní ticho to není správné absolutní věta absolutní ticho. To absolutní mír a co přitom nic tam není vstup do věčnosti to ještě vydrží třebas celý život tak klepat nikam tak když si dívám dají život nic se musím ceně nezměnila ale tahleta vnitřní modlitba totiž e přeci jenom i když se to napřed uskutečnění vevnitř nějaký vliv na zevní život před tím nějakým třeba to co ho jako vás začátku jsem tím i projevit na zevní život citem negativní byl kdyby neměl nastat dale. To pro vás sebeobrana co jsem za čát. Celkem taky do bráno začátek tyto všechno nebe na ale toto. Když to toto chrámu takto musím obyčejně el si že to být účinné natrénovat na obyčejném tam není ni most sebe mýtem. E to je taky jedna ses v jeden ze způsobů který se na naučit. jsem vám bystře napsal smyslem přesvaté že se musím v opravdovém chrámu a trpělivě třebas po každý znovu celý život to znamená že se mi bytost učený při myš čili pokoušet o toto odevzdání byste do potřela šelem dovětek co to dělat tak tady myslím že mají ty poučky jiné napsané takže oni na mně dají tak jsem tím způsobem jak tam napřed do mu třebas jednu vlastnost na potom třebas sebe celého tam totiž jsou to přesně viz. Vyžene všechny fáze vnitřní od li je tam obětování. Tam pozdvižení této obětí k bohu je dán její proměnění pletou čemu jsem dneska říkal. Přebrat nebo obrácením a je tam nakonec přijetím toho obráceného do sebe. Že tam celý ten pochod klasicky pro znáte klasická forma a že totiž nemá člověk jenom tam vstoupit nýbrž vámi odtamtud vystoupili tím požehnáním do tohoto světa aby to neoddělovali jedno od druhého tak že to naučí napřed tam je tak k pak pro byl vším takovým učení by to mohl možná zkus si taky vnitřně ale nedoporučuju bez tohoto před vodního či není tak na faktickým chrámu je to. Jakýkoliv rozum říká to lidským jakýkoliv trám ale a a aby to bylo ovšem chrám ve že tahleta bohoslužba děje aby se mohl zúčastnit ve pro byl toho obětování sama sebe aby to pro jeho přestávalo že se tam obětuje z toho nýbrž aby to pro něho přesto ono se dále se přidává on k oběti on tam musí naučit přidávat se k oběti. A. Jakým jak dokonalým způsobem se přidá tak takovým způsobem se potom v něm zračí ten účinek ten všem nebo toho přijímáním které tam nakonec existuje co tam na konec z koná. E tak vám ale říkám že kdybych se byl nenaučil napřed. Vstupovat do toho chrámu takle zevně. Tak jsem to nedokázal ani vnitřně ale ještě to nestačilo jsem musel napřed se naučit tam tu proti jménem božím a teprve pak se jim dařilo přejít do toho nic. A dodneška nevím kde do nitra než v protože jsem to tam vešel tak dokonale fázi modlitby. Že v tom nebylo to nebyl do ča a to je žádoucí takže to se nemůže my když tam bez k a ta chyba že bych se jsou třebas své tělo do nitra tamtudy třeba stupňování založen do těla v těle tu že pocit či naopak od těla odcházím z prát svým pocit sama sebe kde o věc může mi to by na svět si jdu bych chtěl to ještě u zavřít tímto způsobem. Celá tato cesta jedno nejhorší úskalí. Že totiž člověk je zvyklý všechno dělá pro sebe a otáčet se kolem sebe. A tos tato cesta sice může tím že s čím začít dar nesluž pokračovat si člověk být vědom toho že to jenom začátek že to že tohle dát pro sebe ale že časem jsem musíš ji cítíme se že je to přeci jenom z lásky k bohu že musí dříve nebo později nastoupit na to dost o návratu lásku k sobě láska k bohu nebo lásku bližnímu nebo obojí lépe o tom vlády a že tedy potom tam je. Protože vůli sobě nýbrž že opravdu se bude těšit na toho jsem ve ti odevzdat jako každý správným každý správným milujícím nebo nikdo ze správně milujících člověk vidí nechce od milovaného nic nýbrž čemu patří. Tomu všechno dál prosím prostou pravé znaky lásky a tyto pravé znaky lásky ta cesta musí nabýt. Nenabude jejích nemá spojovací chata. Jak nebylo svázaná se jako u se když to nabyla začátku a tak to na za nás se kruté umělá. Toho které jsem nechtěl dát této stravy pro sebe ale ve z lásky k bohu o tu lásku mu nešlo k tomu o věčný život pro sebe. A musel být toho pracuji naváděn pro krutou smrt tím krutější smrt čím víc do které se pro se proto krutě strádání svatý ve která ostatní nestranná svatý jan který to lásko na začátku. Že vůbec co jsem mohl klidně tam beztrestně objevit pod křížem ani se mu nestalo ostatním klidně u prosti že je jen dojem nezbývalo dal formy způsobu myšlení z li se museli jedině v spoléhat na ducha svatého že odtamtud či se dostanou tak v to je všechno ale ještě bych chtěl říct jednu věc i teď budu psát dále výklad byl. To je cesty kristovy v tom smyslu že všechno se tam děje pána vařila svatý josef herodesa a všechno okolo které se tam dělají že všechnu převedou na jednotlivé fáze ve jednotlivé kroky na cestě rozumí tím nechci popírat jisto věčnost ježíššem nebo co takového vůbec ale nemám říkám že to tak se hrálo jako mnoho mnohé věci našem životě že z toho vyvodil každý krok který máme na. Se cestě. jsem se o tomu dusí kdy mi je to velice nadšení třebas do kou ale kteří nebyli od tomletom před že měli čili to takle by že za četli tadyhle byl dokonale je to stará jen za to se dneska do jak se to takle mu mistr jevů nebo by svět. Tady mně vždycky jenomže ten něco co pádem mentálně potřebu a dále nic protože se řeknu něco a také ale on nikdy před od celku a tady mám jenom krátké přestává dal přednášky představu o celku odkud kam jdu a to ježíš nikoho nechávat na pochybách i tím ovšem pro to všechno symbolické tak tomu tak zastřen nerozuměli svého porozuměli praví před ale bylo tímto řečeno aby se za to dostali takto najednou poznali a kolikrát poznáte že se do toho dostat to je pravda ve. A správné tak možná že i pro tato dělení dovede správně věřím že to správné je to jiný způsob ale přiznávají všichni že to co dělal ježíš kristus že to je opravdu nejdokonalejší zatím na kterou oni poznali že ty indické době nejsou tak že pro tat toho ale jenom mým v tom vadí protože ten ty symboly si může každý že při jak chce a může to je to není jednotná cesta. si toto zase na tom velice cením protože možnost kdyby duální mu přístupu takže je to zdánlivě jednat se stát a metod tolik se kolik lidí. Ježto do je účinná cesta. A proto se mohlo i se takovému buddhovi stále že on se doma dvacet let vyhazovali nejlepším mistři nimi je a říkali mu že není schopen ačkoliv byl schopen projevů jinou vlastnost proto byl schopen všichni vyhazovali že ano a byl to před ti jedinečný člověk a to zůstalo mnoha dobrým e zasvěceno trup pozdější na se že by bohu vyhazováni protože co ty mistři. Přijmout indy jenom z toho dojem přes byl založeným jak jsou založení jak to člověk není tak proč jsem tak homo vyloučí ze svým žáků z toho důvodu že nemá víc prostředky živé než své který kterými dobyli tu věčnost a jinými to nedokážou nové dom pro vnímají byl u jsou v nebezpečí že bych to protože ono a potom na či do příkon je. A. Ještě bych chtěl říct jednu věc když totiž se dáme takle ve své když porozumíme do symboly cvičit že třebas svým způsobem ten je na tak není tady v jinou protože tomu nerozumíme také bych měla rozumět jakýsi ve kladu za úkol všemu o porozumět a neříkám že toto nejvyšší způsob výkladu jaký je možný je to nějaký zpu. Tom výkladu se ve které nejsou mezery prosti nejsou v něm nebyli čehož usuzuji že to výklad nejenom celistvý ale zprávy protože kdyby tam byli meze li tak něco bude odporovat něčemu. A byl tam nic ničemu ne od to je se to soustavně tak je to že správná jsou stává ovšem vyložena na určité úrovni ne na nějaké vznešené úrovni na tak to je přístupové úrovní a věřte mi to že když za potom vyzpovídal jak se to sami pochod do tak i tím že každý sis to dal své vlastní že on tím že dělal jsou nějak nepokoušíme proto abyste si tady kdo na to co jsem tam vložil nám pak. Jsou že správné když tu cestu při dar být se svým vlastním prostředky jenom si dávejte pro zabito neodporovalo tomu duchu ježíšova učení že vám to nebude v ničem odporovat se tak je to správné je tady na otázku třeba to byla stání člověk a co to tady síle života a to s tím souvisí snaž se v tom. Že totiž šelem se ve středověku v ní. Mnoho vidina dalo tam se měli při život tam nebo kámen mudrců jak se to to bylo všechno obdobné. A byla přitom činna mnoho čára trámu při se vydávali za lidí kteří v umění třeba to ona onen zlata nebo v tu na tak dále. A ukázat že všichni kdo nebo téměř všichni kteří toto co by to žili ten že nejistou tady těmi pravými zasvěcenci. A tak bych to chtěl přivést na pravou míru že totiž. Že těm pravým světem co kteří toto li byli osobě že hledali duše života nebo že se dají kámen obr jsou těm pravil o byl z om nešla ten transem co nešlo o prodloužení tohoto života nýbrž jim šlo o věčný život to znamená opovržení do tam začlo ještě to se jim a proto květ se skrývá pod tím kamene mudrců ježíš kristus který byl jako nad takovým kamenem ten strom setam dano hledat takže vítat proto taky myslí mě. Jdi ježíše krista. Kámen to jedna věc a druhá by to byla přání člověk totiž ve středověku jsem věřil nám tam na pro trest mluvil pro ve středověku že člověk je vesmírem v malém mikrokosmu v kdežto. Vesmír jen makrokosmu z že člověk vlastnosti celého vesmíru v sobě nějak obsaženi. A kdyby je to jasně věže tomu věřili i v dobách kristových protože. Vesmír se v kabale a vůbec v tajné národ se židovské vyjádřil číslem pána a ježíš kristus vzal si dvanáct apoštolů. A odpadl ten jidáš a oni si okamžitě dovolila rád kterého to nebyla tobě věčnost oni věřili že musí být u mu plní a úplnost umění byla dvanáct ka. No a je zajímavý žel třebas zk když nás tím by měl vás učedníku atakdále a tato vás to co myslet na tu ještě ani si to jeden druhému napověděl či ona v tom je co je ta dvanáctka představil dvanáct zrodila klaní znamení ti řeknu k nových skopec by mít to nebo na tak dále protože to nebo všechno říkat. A člověk je tedy jak člověka ani po stránce že podle názoru astrolog ku podléhá vlivu osudu byl zapsán ne věc ovšem ten z tohoto vlivu se vymaňovat z tohoto mýho se dostat na úroveň vyšší že tomu pro vlivu nebude podléhat. A. tedy že když si myslím že jsem správně aspoň po této stránce odhalil smysl ježíš za učením když řeknu že von proti osudu bojovat on zásadně velela proti osudu na každém kroku kudy chodil. On třebas křísil mrtvé z nad se v boji proti osudem vrcholným stádiu z kdo to že ti mrtví dělal od křísí. Nebo je od narození jdeme za a tak dále. A on ho o domu napraví je ten zrak nebo nebo duch pravost a tak dále opraví š. Čili on ukazoval že před každým máme vzepřít post. Netvrdil že by osud nebyl ale vám ještě aspoň řeknu co ten osud světa nejsou věci tady nějakým zrodila ku z něco z se na jiného ve vesmíru existují kdy je vedle sebe svorně pracujících síly. bych je nazval třebas nábožensky jedna z nich tatam a druha z nich kristus na to vybalit z této symboliky přel na psychologickou úroveň anebo na úroveň existence napřed to velet vším se ten stav stávání. To je vlastnost vesmír tu pravlast od všeho co člověk existuje v aby to zůstává to na jedné úrovni pokud možno nejdéle. Aby se tam ustálena aby tam náš bylo pevnou základnu. Tak například my jsme člověkem možná považovat dále není pro nikdo neví ale minimálně pravdami mělo dělat ve lidmi tady je jsou na tomto světě ano. To je ustrnutí na lid sví není to pravda. všichni jak jsme tady by ses tohle držíme toho abychom byli člověkem který se tady narodí totiž tu rozkvete pádné a dobře o to všichni se po pod vážit snažíme. Že jo. A to je ten stav státní rozumíte to je symbolické co ten satan který se snaží u tone na všechny věci. Tom to umí pomíjivé opakovaná ti ano. Která se opakuješ stejným způsobem jste jiným stejnou formou stejným obsahem. Proti tomuto satanu to ježíš kristus do je to přerůst náboženství se s. Je druhá chtěl nesmírnou sví jak vývojová která všechno to černé vývojově kupředu. To byl jsi tady stalo i ta statická i pravila v kdyby existovala ta vývojová tak se to nesmí hroutí pro ten k tak kostní vývoj tedy by tady nastat. A kdyby tady byla jenom za statická tak abychom se tady vůbec nemuseli zbavit protože nic není možný dosáhnout když kristu by sebe miloval říkal kdy můžete dělat království boží aby může to dostoupil to nebylo to od začátku dokonce ale protože on byl představitelem téhleté síly a myslel opravdu že může z na znají prostředky kterým tam můžeme dostat se tak na ukazoval jako bych byl ten ne ten bývali spodní i kdyby. Duálně a tím taky pro danou vládne. Tu nebo pro celý vesmír ne tím že ses sám člověk dostane do věčnosti protože není oddělenou bytostí v k tady se tam jako když se nám stane v tak po potáhne všechny anna se takový mír mým oním spolu spasit věkem ano no a tohle to ježíš dospěl na mysl ději aby. Ti kteří ho budou následovat nemysleli přestali v určité fázi vývojovém myslet na sebe tak se mi to dovolil potom tímto zakázal tím to dálo s mi zakázal a oni začali myslet na něho a na to aby pomáhali ostatním bez ohledu na sebe to bylo vidět bez toho na sebe potom napřed s pohledem co bylo před tím než umřela potom bez o na sebe takže za že všichni umřeli temně s tím že v to tom na cenou smrtí se tak tohleto je výklad z vel ví. Osudu který představuje trpěli mu na tom co je dál no nebo možnosti které jsou dány tím zrozením třeba tři těmi vlivy protože mi to jak káni se říká jinými pane právními a nad že se tady kristus se říká tyto všechny vědy jsou jenom základna ze které se musí stát toho ano to říká jsem tady proto proto abych vás naučil od tamto do věčnosti. Protože vy jste opravdu vesmír v malém váže všecko pád že všechno co pak nebudete k tomu letu a. Teď by vaše duše vzlet. Tak to jiným způsobem opsal toto co se v či abyste jedno byli s potření jako jedno s tím musíme jen chtělo od na je o něco méně jednu než on. Stejně jako on. Když ten satan města do nás se toto všem velice jako bych měl vysvětlení ale on tam dostačující pro v první lekci nám k tak není. Ale tak co je potom ten nadáni ne temné právní je vývojová fáze kde při které ten věčným du v je větší měrou vstupuje do a moci než před tím a spiritu rajtoval čili on duše nil. Aby on nám mohla potom se dostat do věčnosti protože kdyby jste byl dejme tomu ne v kdežto na to stalo i to dech mysticích duše ano kdyby sebe nevdechl do toho stvořeného takto stvořené nemohla se tu se vyvíjet. To je začátek velice prudkého vývoje s to jest při by nás k prudkému vývoji který se nám jeví napřed jako veliký úpadek na každé fázi vývoje se na k prudkým ta řeka potom jako ten konec poznání to je že se například ti apoštolové to přeci mám příkladu ježíše krista se když chodili ježíše krise si při brali jako v ráji dáno i ze svého mu může se to rád ale museli se. Jeho dostat líčí musely by mělo pravil sval smyslu když z nich ne všichni by měla bych dání a je tedy byly by jednání a to nestrádali všechno ztratili to v tom ráji měli všechno v míru bylo přesto ztratili teprve potom měli právo při přímou ducha svatýho a toto převedena jem časově ve velkém časoprostor byl velkém prostor na velkém čase je s námi. Tam to bylo ve sklad se znázorněn tří je s námi jsme spadli z toho ráje ne to co jako ti apoštolové když odpadli od když se dostali z rukou toho ježíše ale ne z jiných důvodů než abychom mohli vstoupit do nebe protože jsem se nemůže vstup za do nebe jelikož mu tam chybí. A tak pád do toho obrácení se přes říkal rozumíte a bez ti to nejde abyste fází do bázeň roli tak se musí spal dozraje a my my dělal vysvětlen pro začal do kdy mě. To jsem neporozuměl dobře otázce pro se nad jsem se vrhl do domu vlastními silami a ono to stačilo bez zrušení el tak je viklat se protože ve se do zrušení dále. Jak tam potom souvisí s tím se satan byly že si tam dal po jisto ovoce to brali a do kolem řešíme otázky který jsou úžasně dost tažný a které by zasluhovali důkladnější do výkladu ne z pěti minut nového pro vás co to upozorňuju že vás ve všech těchto k láska a tím že bych si kou tady jako poučuju toto mně nemějte za zlé je v tato nedá provést tu vím že ho to tam dát tak to se musím vždycky to říkal tak jsem se jich výtku. A takže možná nebudete spokojeni ani s tím předešlu ani cítíme všímala něco krista na zem. Tak ten stav tam vůle za úkol než co vám teďka říkal když buddha vadu věcí čili v tom stavu v jakém svahu a ale od boha tady byli příkaz co vám tady by příkaz nejvíc z toho ovoce stromu poznání ano není z jeho do všech ostatních a ten satan tento příkaz porušit. Ano jsem protože. Proč ho porušil protože musel sloužit bohu on i to zlo ono by to z zlo musí sloužit bohu tu do své právě to co nechápete třebas nedá člověk one to potom děláš to jednou vysvětleno v této též ovoce své se tam vidí ano ven do spojení toho jidáše s tím ježíše ve tam rozvažovala ale tady nikoliv jako tělem nýbrž poli denním rozumová a před tím znal že to že do on dal dal teď ti to možná do vady dáte přemýšlejte o tom že to tak je to jsou. Všechno paralely. No a tak teďka co přestalo když je první byl ten jidáš. Protože nám toho ježíše anebo když oni pojedli to na protože jsem spadli z toho ráje byl ježíš byl s těmi apoštoly to brali a protože to říkal říkali všichni spadli z toho májá dostaly se na kříž myslete na že křižování teďka dosud potom může pro za to křižování semeno o nese se křižování tím životem žádnou mi před jenom stárneme že na ztrát je rosy ve měli před tím a tím se rasy křižování když nedá když vědomě nejdeme tou cestou co vám tady na to bylo tak všichni dáte nebude krista. Nedá jež dělá bych tele a tak taky mu vší následovat krista i ten satanáš musila stal boha i ten satanáš musí přesto od jeho příkaz ano. Aby mohl dostát jeho vůli vývojové. Neboť to poznání je připraveno na poznání připraveno jenomže musí být příkaz. Který zatím je dán nebo užívat překročen. Aby mohl o své dojít dál tam osoby že jedno před ježíšem protože by toto nesrozumitelné ježíš říká království boží násilí trpí a násilím dobýváno. Nikde tam není že nás činí je dobyto ale dobýváno a přes noste formulaci již kovy ten byl jedinečný z věnovat tomu rozuměla hrám on se dnes ve ani takové maličkosti a to bylo chtěl kdy někdo dozrálo a tak i tím že člověk padl. Strava ráje udělal určitý znásilnil zákon boží že ano tuto pravda a tím začal dobývat znalost. Nebe sv. A v tom smyslu satan musí pokorně sloužit bohu jako ten jidáš musím že vám jasno že kdyby jidáš neexistoval že by bylo nenastalo protože bychom by byl tady dostat přes dané že bychom se vůbec o ježíši nic nedověděli všechen všechna sláva vyšel z točila jeho ukřižováním smrtí stání dal všechno co v oněch padala by třeba zapomnělo není to pravda. A bych pravé přede znaků smírnou podobu ano a byto na do tak tak jako moc těžké k pochopení že totiž my. Musíme nebo měli bychom následovat v tom smyslu že ne vědomě bude překračoval vůli boží ale vědomě budeme plnit protože mi tedy víme že to je vůle boží abychom že tady kristus že představitelem toho vývojového směle žid sil na že mu jeho rosy nás vedeme tím že když si přejeme vlastní dívali třebaže pro sebe které dno v tím citem vývoj přejeme dovršovat sledujeme taková následujeme čili my my se musíme dívat na ty apoštoly jako na vlastnosti na své vlastnosti na toho jidáše je jako na svou vlastní špatnou vlastnost která je tele je také zapotřebí a nesmíme si dělat těžkou hlavu ze svých špatností. To neznamená že bychom měli převahou tam jedenácti do dobrých ten byla jedna za špatná ale my si musíme umět rád tím více vědět rady išta špatnou vlastnost. Jít ale musíme umět zapřáhnout do díla. Znamená kdy musíme také li dokonce umět předávat určitou sil nebo že si může s tím že do bůh určitou sílu se to dal jidášovi v okamžiku prostřední protože ježíš mu ho do byl a když když mu na to jsou ustalo ano první řeknu to co učinit učinil bych hle znamená protože s tím že táž síla je tomu sluch dána a že. Spojovat s ním znamená počít tím způsobem prohrát vás sice ale pro vás v tom smyslu že nám to po to osobním že my se všichni prohráli snad jen ten je obdobným způsobem jako oni ne všichni nestrachovali víceméně všichni se rozprchli čili to jenom ve stupni byl rozdíl že jidáš nebyl dokonala tam je dokonale dale raději ti ni o to do jana dal tento nepotřeboval zrazoval od ho. Ale spát tak taky to byla určitá míra ovšem nejmenší míra o radu o takže že řekl všichni tak jsem neb přeháněl že. No tak my si musíme vědět že naše na co si třeba že jsme ochotni s ním jít se se vším co na dispozici bohu že prozradí na co zrak ti ale že to je pád jenom za ráje kde to neni pád do ten jednání že to přechod na kříž na že to je dobrá věc a že to co mu někdo pádné a. Máme tady nám je tele o tom zda potřeba křtu není stejně hodnotným prostředkem kdy duchovní vyspělosti jako krize no samozřejmě dostávám stejným názor že opadla prostředky jsou stejně hodnotné. Jenomže ne v každém bodě vývojovém mohl mohou být omar na stejně dobře použity. Protože nikomu je popřála to aby mohl mít a ty ti potřebu ustavičně do úst el také za to je záviděníhodné postavení kát je většinou aspoň soudili podle sebe li je to s člověkem dopadat za člověkem tak že nechce se budu st že je li ka že se spokojen se stavem jaké je mám na mysli tedy. Hlavně je lehla mělo to s ten který se dostal do ve tak někde on měl možnost dostanete tady mně v kdy kdybych se dostali do ve chvíli ve které žije. Ten satan mu řekl správně výměna dokud si nebe víte chvíli jak v tom stavu jak jen si tak jak ji nemá ale že nemám právo do pekla dostat žádný kdy bude předepsal byli z nýbrž tahleta ten tam máme tady v chvíli si myslím že jsem svět celek je také pěkně uděláme že co chvíli nějaké do tady není na něm pojmeme a že tady se nám nech v celé jeho se kdy dal protože ve skutečnost. I to jste spočívá v tom že jste vy si ale tam je do neříkám za moci ale je jenom ho a obě kam se další a. A vono se mi dost dobře před kývá v tom všem jsem oblečen protože všechny vlastnosti které vás to vlastně oblakem ne vše a proto tahleta potřeba z toho občas upadá ale jestliže nás pán bůh rád tak rád musí totiž k přestat procento říká tak jako ho pán bůh byl to již je navštěvuje ale pro tomu tak není říkám musí nás přese tak jsem si se přestane sami že jsme nastoupili určitého cestu. A máme dost od kdy jsme se v určitém stády vývoje ve kterém jsme st cení st situací jaké jsme jaké jsme z těla něco nedělat něco něco opouštět za něco něčeho se a past jestliže byste něčeho z čeho se máme chápat nechá te ne ne tak pak sami sebe trestáme st bych řekl asi takhle je to krásně zavedl pohádka jsem pokoje. Symbolem. Že když se chtělo toto on by vyšel osou o toto li se v tom si tekla jste všichni. o stole je tou nesmrtelnou jisto takle ty nevědomosti ale že se oděla chtěla aby něž se řek dale a je to provedl a pořád nové a máme věci tady prováděl a nový a ne ty si to říkal. Nedodržoval toho našemu do motto dělat na věci jak se po maloval a to jsem musel říci a. Se narodili a potom to musel říci cesty kterou viděl před sebou přede posty lesem a tak to říká než se dát proč pro jsem musel říct. Do pak se musel říct pohledu ale v napravovat aby neupadl pokušení je že. Tam jsou jste dají chtěl tam to radují si dělat musíme zlými projít a. Ale vedle tak je musel pomoci do musel pomoci tam k tomu abych to od síly kde kterých nakonec vytěžil přitom konečné. Oni je do nepomohl přerostou zákon vědom do z tam líčí. Cesta ten dal tomu jede školy tak jeden neměl schopnosti které potřebovala a také. To s tím člověkem že on musí se pořád vypořádat nejvyššího krize totiž spočívá to se musí vypořádat se svou vlak ctností. A potom sestavené který považuje za ve krizový nejtěžší čili že jakou pro. Živá že spokojen s tím v čem je takže jak bylo li kdo je vší nechci krisí ale jak se nedal přestali sebe že vyšel by šel do bez krizí protože jsem v podstatě člověk pohodlný ne tak si el tak přestali že by kdokoliv jiný lidi byl toho schopen od ale to je lepší li se dneska dívám na který na těly lidského života jako na vody víry v milosti. Boží ta jako na způsob celým je tam milost boží může do člověka těly a může mu pomoci jako na prvořadý způsob jestliže ale člověk neumí nebo nechce a právo se ze při jsem touto cestou se dát poučit anebo posílit svým životem zde na tomto světě a událostmi v něm. El tak může býti pomoženo jiným způsobem ale to by to ve stavu spánku kdy on nemůže odporovat svou vůli tak dobře jako lešení jo takže tam může by jež žádáš síla zase rozvíjejí jejího vím el kterou potřebuje králi za chci li nějakého dalšího svého úkolu ale praví nám to od jeví jím toho děj je tam v tom snu ale ne ne ten smyslem který tomu člověk dát také víme domu a mnoho věcí životě člověk nemusí chápat a ale to od mo nebo momentálně nemusíš a ta. A ale to vody vím to oděje které zažil mu dává sílu k dalšímu životu. Potom všichni víme a v tom z z mnou opravdu tímto ode vím děje z dostáváme tomu rozumíme nebo oné se dostáváme je řek bych požehnáním. A nebo zákaz sílu abychom si zakázali nebo abychom jak si město abychom zakázali nebo abychom něco provedli. Nesmíme zapomenout že ne tomu čemu my říkáme osud že to jenom na nepochopení právě této podstaty děje a prostoru a které my žijeme jest je osud jako takoví nýbrž existuje nějaké prožívání milosti boží a toto prožíváním buď buď či i my si přivlastňujeme a tím by deme svoje. Cesty a rychle jenom nepřímo se přibližujeme k věčnosti. Nebo silo přestal nepře vlastní přivlastňovat to znamená používáme veškerý jeho toho prožitého děje. Jako prostředek by si byl bohu a potom než člověk tím dějem tou milosti kterou do s vámi tím že kdyby prožíváme při by je či věta vlastně braní existence od boha pral a převáděním do kdy nové oblasti prostorem vlasti. A je nenese převáděním tohoto časoprostorového kartu jsem do věčnosti. Ale jak je to s dějem při pro stane tak je to taky z nás kou se všemi psychickými vlastnostmi neboť pará a tak tomu nata poznávací ne tak se bere také odtamtud z věčnosti zase může být před nás ztracená pokud člověk tohleto dělá tak opravdu nepotřebuje vůbec žádný krizí může od úst vel vědomě růstem na věčnosti může posvětit každý denní. Okamžik nemůže nemusí rozeznat potom než světskou věc čas světskou věc a. A božího neb boží všechno stejnou úroveň je od nejsvětštějšího úkonu. po modlitbu to úroveň cesty bohu ale musíš tam by to do pochopit a hlavně potom to co tady nevysvětluji jak to tedy obrátit nazpátek do věčnost to jsem netroufám v tak krátké řeči tady vysvětlit protože jsem to že v tom následování krista je to moc zdlouhavé tak li jedna situace když sama osobě ještě nepřináší do poznání. Normální je býti dnes a ten normální způsob. To vidíme třeba na tom svatém petru který víš prožíval tu velikou krizi tak ještě neměl žádné poznání když tam zapřel toho ježíše. Tak byl viděl byl vlastně svědkem jenom velikého odlivu milosti ale váš str jež tak ostatní jakožto ale teprve za časem po tekl listy se dostavila seslání ducha svatého a čili krize samá ten není jen ještě přímým prostředkem poznání nýbrž jenom protože by tedy to je poznání vede ano kdežto poznání samo probíhlá bez krizové situaci v každém. Případě protože dejme tomu když člověk byl se dostane jedem třeba koncentrace mystické. Je to tak do stavu že musí vnitřně odumírá a tak od začátku stojí velikou krizi. A dokud do krisi třebas strach ze smrti prodělává tak není schopen poznání jakmile teprve se dostane za tuto krizi tak pozná váže i tento strach ho posunu kupředu bázeň před bohem začátek moudrosti ale začátek moudrosti ne moudrost sama. F. F. F. F.