Karel Makoň: kotouc-F01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Jde o to aby vám vyložil el toto znamenat tradiční z půst to o to mi kladou který je uskutečňoval v novém zákoně teď třebas tímto způsobem v z s tím ještě nesledoval protože je to totiž tak závažná záležitost že jsem se ani ne kterou sval allaha ale přes to by základy k tomu jsem vám dal mu to dál vy protože jsem. Říkal třeba atd pod kdo byl do po svým to byly rozumu varovali tato nesmrtelná duše atd tak dále to se vám tady říkal ale kom plete jsem to nevysvětlil teprve se tomu odhodlal protože jsem si říkal se u většiny těch mých přátel co je setkávám že pevným ku ty věci byl takový hloubek tedy sto přesto že by tam mělo jím je. A vám nebo mi do ocet tedy že to nikam nevede některé jsem tam jenom někteří všech. Tak je ale lid ani s tou kol nejsem spokojen která se u nich projevuje jsem si říkal je tady bude založit je chyba první krok oko vtělovat deska se známy byl patro musím seznámit s tradičním způsobem k výkladu který jsem by velet znám a který my dneska křesťanský neznáme. A tento taneční způsob nám dovoluje abychom pro za krokem sledovali evangelií dělal jako návod k zasvěcení a kde jsou vše li kroky ten do nejmenší detailu popsány takže když tomu porozumíme tak máte sami ruce návod všem návod který bych je velice neutekli víra je závazný tu proto. Se neodhodlal ho takle komplexně vysvětlit takže je nebezpečí je v tom že když byli zavrhneme je takový polykat tak že bylo by dobře ho za to nebo začátku při si to říkat ten nesmysl tak tím se zbavíte odpovědnosti to radu. Přesvědčovat sám sebe že to nesmysl ano co tady budu říkat. Ale když toto neuděláte tak pak ovšem st se ten mi že je výklad tak je pro vás závazný svým způsobem ano a proto ještě deska nebudu li tak jako bych mluvil třebas o těch uprázdnila vás ale do toho chci uvést co to je tradiční způsob výkladu. Co to je vlastně. Něco čemu by víte že se říkat kabalistickým výklad kabala je česky tradice ku to není česky do tady se ale je přeložil za do tak přeložit je by je psána taneční způsobem jako starý zákon ale na kom toho jimi spisů třebas to je to teď tím že abra ale protože on tolik řečí skal drž kuje návodu než do tradice je židovská je to takhle soustava paradoxů. Dala vodu hle před doplňoval jak svou neboť jinak jste než paradoxy nedá vysvětlit ta největší hloubka která v tom je obsaženo jak ne než nesmysly bych kladete to co li do češtiny a to je my jsme se tam na začátku že totiž je tam. V evangeliu svatého matouše je. Povídá na lože ježíšův život je odvozen podle joze v tom ááá ó abraháma je tam pravdu pokolení veden do od mysím to davy dalo potom trvat po něm zajetí babylonské o potom to na po to je ti kdo se to jsou zřejmě mystická čísla neboli kabalistická to na to děláš to rád tak tomu bych nebylo ve skutečnosti ale na tom to by to tady vůbec nezáleželo němu záleželo na symbolice je ten. Záleželo tomto jež jim psaní to tam říkali jedním dechem zároveň s tím že se že on tam ve nějaký měrou pro že joze nebyl jeho otcem pak odvozuje pro ty ježíš tu mu od při joze pro a je do nebe jeho pod jsem toto jej jedno za druhé na by se za to jedno stalo jakože první křesťani vyznali nazpaměť evangelia toto trpěli v nich je protože se to nezdálo by ze a nestane se to je. Stejným důvod proto do tu proto do se jako je třeba to jen za jeden takový nedivte daleko vyd se že to tradiční způsob psaní nebyli byli zvyklí pak je dneska neumíme vůbec či jist že ano protože nevíme že to nesmyslem není takže kdyby byl do paradox tam nebyl takle vyjádřen že by to vůbec nevěděli co je to o co jste mi v joze po o a do jaké mír je misse takovýmto způsobem o od jsem se máme stát a tady by ho. Stali jiným způsobem od se ježíšovým je tak by to vůbec nešlo totiž čech je je se si všimli teď se v tom na evangeliu se pořád chce ježíš kristus pořád se chce aby se jede rozhodli ježíš i tak by byl tak najednou na hle pro něco jiného než pro co žili před tím a pro co se rozhodnou totálně. Zapojit všechny své jsi li toho jsou potom od se li tak je to tak takže do není dobré vysvětlení jenom tak aby se to by to pro ten taky večer vyšlo te tak je joze však chtěl si pali mary chtěl jsi mi že věděti chtěl tu jsou tesařinou o tak dále ale kdo se mu zjevil anděl bez du a řekl mu na jeho cesta je k že ty jez. Je tu prostotě dověděl že od na ty je že mi zapudit ten ty si musí lišil v z ji za starost i s dítětem vše opatrovat a on opravdu zapřel testu dostati způsob života a on se mu dále nevěnoval on začali proto ježíše který si ještě narodil om pro něho začal žit či toto rozhodl si člověk musí uděl začátek začátku všech čím dokonaleji udělám ještě bude i pro. Věčný život tak tím je ten první krok k lepším věk a tak vláda naději by dalším dobrým pokroku při že na toto o to po ti není takhle totální v kdy protože ten joze byl jsi nechal co se v záloze je to tam nikdy není dovoleno mi byly na žádném kroku tady dalším kdyby tomu tak protože jsem si lekala záloze je tady se nic nepovedlo dále i doby protože ten když ti dva manžele potom zapřeli petrově klečela z toho majetku který jsi. Nechali pro sebe bych že tady mrtvi zemi atd tak se padá mrtev v zemi kam byl po každý na starat také mrtev zemi těch kdo za přede své část své vůle jako by neměla by vůbec se s nikým po střelnou ta před o jsem to ale není možno za při k a tu si nechat pro sebrat tou si kdy jde svou věc zkrátka a do protože ten člověk který hospodaří s tím svým životem pomíjejícím pro tento pomíjející život ještě. Mnou pro tento pomíjející život po my jej svým životem hospodaří ten nemůže udělat je první krok tak vykonal pod tak aby to mně mohla třeba dalším úspěšný krok aby se setkal vědomě z věčnosti ve svém životě ten prostě hospodaří tak nešikovně že musí po určitých těžkostech jej k fyzické smrti a že tedy semen je okamžitě nebo později ztrácí vědomí. Také hle to je jak nám všem jasno čili toho protože jsi karate celá jinak jak si často říkali tak jak to tam ukáže ježíš kristus ještě v tom podobenství o že by byla že též za den si život ten musí dost paže jako ne se s tím a jako ne pro sebe tam není ani slovem se mým ka v tom přirovnání od těch hřivna že by byli ti služebníci kteří dostali věřili ten mohl by vím. Je také o sto li s těmi jednali pro sebe naopak ty pro sebe nesměli hospodařil ty dnes je to s ani zakopat ty museli s nimi jednat znamená v život nesmí vím jak opouštět jak se o zříkat nějak ho nechat stranou po se prostě neví najednou jiný nejí do pláž které otec pocit povinnosti dostaneš cele na pak ty svoje povinnosti svoje žili považovat se za že věda je od boha a a po stole i my. Pro jeho do si bude muset tomu co o detailně vysvětlit protože v protože si pomoc skal si je to ještě jsme není to vím a to v tom je podstata prvního kroku že je ta je to a to je tak je to o co s tvým kte to co jsi jiného budu v když je každý si vlastně od jsem toho jsme od jsem to hned se od jsem to co ještě doplnili kdy jsem na této vykonat veškerou svou silou se staráme svým způsobem otcem. Semena ale je tu pod jsem toho co chceme li konat ale či jsme na vyšším stupni tak tím by s naše vůle se do ona činnou na těch listu by ještě zdaleka je samozřejmě že máme jaksi určitý rozpory vnitřně nemáme tu sílu to jsou tři měnila v tu sílu vůle ale později tomu takhle je že takže tento je vyšel tak jsem se v boji svět to přestat ven protože o pro se tohle splní et tak je. To je jedna věc druhá věc co tam přitom též pro kuje třeba si uvědomit že be do host protože sám pro sebe tak tím hrne jsem mu tam jen když se toto vím že toho s po náš o který se vládnou co se tak s nimi jednala tak jako i joze nebo panna maria ser jsem jednali nepouští se s ním do boje zásadně ne ale k tomu člověk největší chuť pustit před prve jsem do boje. Ale ras upozorňuje najednou maličko že tím se úplně vyčerpají ty nejlepší síly tak ještě k tomu člověku nese by kde vůbec si byla na vlastní duchovní práci protože když přemahat herodesa tak tak to je ne dost ale ten herodes je za stylu vládcem přestože vlády jenom v krajině jako ty zač ale tu veliteli vládl nad celou říši v ale ona byla jedné z s kali do znamenat k tomu tím kdyby tu bohu. i kdyby tu ale není karma v čem spočívá naše individuální karma na vše linie byla kam do spočívá v tom že protože je tady na světě a nejsme odělo bytosti bohužel let tak se při mi je povolil miliardy let jak se dělalo opět se tisíc sled asi tak lidstvo v jako takové že si tady žije a pořád v sobě pěstuje vládce který si tu žije pro tenhleten život to je kdy. Je rád cesta kdybyste proto proti které dal moci jejím jste nositele tak chtěli nějak zakročovat tak se musíte vyčerpat te beznadějným to je tam mám do protože radím bible u tedy do egypta ani nezůstal nejde be ten je je tam kdy byl za v radě jako ta vláda odkázal zavražděn a tak to k tomu jsou mi že je tu po byl ježíš ještě že teď záda tam přesně ještě řekl co předtím všechno. Myslím další co bych k tomu chtěl říct že tam je mluveno o pali vady li že z jiný se rodí o tomu dorozumět dobře že to jsem noze vykládali těch různých spisech že když se rodí ježíš kristus s co znamená to zná se věčným život ani z toho joze sval se nezrodí ve protože my jsme odvozené vědomí my se nikdy nemůžeme stavbou o rodit školou. Zase to nejde se vzdali tak ten hrnec může ze sebe udělat věž jež vězte někde pravým el tam li v nějaké ježto u svatýho pavla a je to nejde čili kdy může by od jsem jenom tím způsobem jakým byl od jsem se právě svatýho zeď jinak to nejde této je od co z by jde li svého druhu prostě a které potřebuje se. Podrobně vysvětlit co z tam věk ale že to mi před jenom je šlo po těch všech s ním přečetl co jsem tady vedla jsem vám napsal co tím asi si si s tak je hle panna maria vám jenom příkladem přes ty ten jaká síla za námi je a ke které jsem máme přidat a kterou máme napodobit protože máme je tak ho syni za jeden provaz bych to řekl lidově vyloženo a mě. Jak to teďka shrnuli co k a řekl by dech tat tradiční mluva spočívá v tom že symbolika je tam podávala v takových středy ten si jich v časové v prostorové a to z poslové měníme nebo zvěčnění to je na stejné úrovni kde by se nad nějž čí je tato se nejsnáze. Jste li tak i to si nemyslete dneska ale ten ta technika osobně vrací protože se vy znáte ty za tu jsem byl vždycky největší důraz těch všech všechny osoby tam vystupující jsou rosy jsou části naše o ho protože tam se to vlastně všechno pojednává by byli mezi tím herodesem joze v čem promarnili že učedník byla farizeje sto pro jednala to jako. U nás ve snu jako pořádném jsem mu že to znamená ve snu že existuje něco jako rozdělení naší bytosti ale všichni jednající v tom z mus tedy je že určitá část z vás a jenom takle můžete správně porozumět si mluvu je přes nedá po rozhled jsou řeknou fantasticky li klady rad to jste všechno by je a on je tady. Je tady je když to tímto mistrovským způsobem v je tam v taneční způsob tedy se rozdělenou to lidské znám mnoho částí je tak vám to dovoluje lid se tato moje složka s tento úkol tamhleto tamten tady ten úkol končily tam tedy úkol začínáte přes je tam všechno vysvětleno že tak na při je to je v tom bylo to bylo málo kou. Od les nenajde toho ježíše předstírá že se mu se poklonit což není ale pravda ale on toto je hradem názvy dělá tak to si tady že toto byl taky o sloup ale když utíká před nimi józe s pannu marii a s ježíškem do egypta tak on za rod umírá a to znamená on se tohleto naše které je. Se tady vyvíjelo že jako vládce tohoto světa v malém toho makrokosmu li tím že člověk se toto na jiné tak asi za jeden za rok se mi tady jak za velice krátkou dobou že když toho co to co je tam je klam napovídalo ovšem v jediném zvláštním způsobem tak že po sobě zanechává potom ka ale je to na který není pomoc lepším. Je že nemůže přímo zabit ježíše je za by vel svaté na křitele onomu a tak to je ale také složka našeho která musí býti zabita ačkoli ještě v velice dobra aby si velice ceníme se tohleto když že víme nebo tak nemusíme vůbec prodělávat řádek krise protože my víme co musí odpadnout co dohraje svou roli jak co musí. Nového nastoupit ta kdykoli na ty je to cesta ježíšova dokud tu dodal jediná než poděly pak než zase v to při je si to k po si to byl od postavy zmrtvých tedy že tak je to téže jinak pali tak se tak je tenhleten atd které nese k němu ještě v rád tím že se to je zkrátka naše které je mým neumíme. Nebo dobře neznáme jak nemůže odhadnout jeho záměry nebo při jedu měl že jsme na ni zvykli mu při či tomu vychovával je bychom pro tento život své nejlepší jsi li věnovali vám netvrdím že to špatné vůbec ne ale nikdo nesmím po za že to je pro tento život nýbrž že to prostředek proč ty síly které tu mi tady kdy litoval vám bych tak řekl né. Abych se těmito prostředky že roz vím tento svůj život světsky bych dostal do věčnosti jak nemusím tak také nes v mi že kterou rozvíjet ne jedou tat je dělám z než tím za dnem než před tím z nej větším pod když které cesty i když nimi je do věčnosti jak teď jsem že se mířil se s tím si nese je aby dali na tím nebo na voni při že jsem spojen zájem byl jsem potřeboval toto mi tam to jeho tak to jak se neměl jsem. Prosme takle starosti než do teď že on z denním vůli ústřední myšlenku která jest je ten který o svět osvěcuje je to je všechny moje cestičky i totiž by větší detailu a ten dává tomu jsem měl dává tomu novou povahu novou kvalitu je čili všechy tomu mohu dělat ale musim to my posvěcení musí doby posvěcej každého ta řekou ale to o toto posvěcení začne životě neexistuje tak se život je. Přijde lepším boji kolejemi tak tím u ubíráme hrozně sil tak to je tomu ústřední myšlence s jaká ale kdy ani deska nemůžeme projevit tu sílu kterou v sobě tam je protože je příliš jednak na příliš mnoho zájmu tak tady by k tomu jednou soustředili na jeden od jedním směrem tady tomu čas kdy jaká je to obrovská si dělat protože jsi řekl že kde jsou. Tak to je jenom ten tam jsem uprostřed nich i když kdy je takové síly dáme dohromady v sobě takové je teď bych je ten základní naše vlastnosti tak z mohou ne dvakrát se viztež jedna z nich ale jednoho kralické jako nesnilo byl bůh je to jež si to byl jsou zázračné po jako by to ani jede o lidské začnou dělat pranu tak ta si je to míněno hle ale let podívejte se teď je to pro rozhodl při je. když se to je dělat stoprocentně na tom že tak je to na ten vliv na člověka ale že z by ji měl le si měli které před tím že se vůbec neznal ne a ty jehož sami vedou o toto lide kde se nemusí deska strachovat že za radím vůbec hle v o to jsem se nikdy nese život ten neváhal tak naopak on mně vždycky je opak le. Sem byl problémem jak je to jak to zařídit tak aby nepoznali že nejsem v jejich je a že oni nejsou moje a že patři někomu jemu které v že není žádoucí aby to vědět to se to musím říkat co není třeba by dověděl že ano od je to mohlo odradit je za nemuseli o to. Věřili že oni by si to mysleli že nemám rád a to by se velice měli ten protože jen že ten kdo v sobě vzbudí tudletu sílu které jsem teď mluvil se tak to je síla lásky je to nejsi počátku kdy do velké věděli síla poznání je to poznal je velice temné zpočátku a ale to síla která o půdy k tomu. Aby miloval a nic mu není tak do proti to jako nenávist i vůči nepříteli se samozřejmě o něho to m zpočátku drážní všelicos v tomto si napřed o nese se nic světského proto opera a on se netroufal třebas o to po by je to je protože to od toho od takže není nebezpečí že by tím byl zajat ale jestliže od tečeš tohoto světa to je nebezpečí. A to se musí také mistři hrad protože on musí ještě bylo toho rozvíjet tenhleten život těmi novými silami které v něm vznikly v om by totiž bez těchto jsi jedno kdy bych se nemohl rozvinout život tak dokonale že by ho vstoupit do jordánu kdyby ježíš kristus nevzbudil v sobě tím proto jen v tom betleme o to to je první krok k tak je by dnes budeš sobě síly které normálně člověk. Nemá to jede nemohlo by je těch svět je v tom co jeho otce nemohl by to byl vydržet po sobě vezmi jíte tys síly tak tak se sice je třebas ten nebo do vady nebo hodinu nebo přijde drží nad vodou ale pak mu to přestane jedy ne tak to by vyprchala vám to dobré předsevzetí že se tam drží jenom vlastní silo u on je totiž že jestliže jde dokud do protože tak je s a ji ale nikdy. Nepotřebě je napřed mně co dělat svou vlastní silou nýbrž jenom se opírat o sílu kterou v sobě z vodil která do jeho při kynulo ale za při ti samozřejmě je zapření bylo može i tam někdy byl dost pokročilém stál by ju je teď čili poučili si se báli že si z ježíše jen to ještě daleko nikdo na vás začátku nestal by se uměli ježíše zač již li že. Svým to je možné ale i když sebe protože by to co byly chop jej od něčeho podobného co je to pravda ale za před si že často lišil že jsem to také dokázal přesto vždycky utekl o z ve tím že pět ten ne zač jako se před si je nechce na těch učili si nic víte že tady je a o posty sebe se to jsi mi to aby nepatřili tím způsobem vlastnění. Jak jsme si často říkali když kristus neměl vůbec tys proti to by tedy je na sledovali aby za nimi chodili ty rodiny chodili pořád za těmi učedníky ty nikdy oni neodešli to byl velikým za vstupy víte že šel kde vyšel podat za ježíše kristem tak von se postaral o všechny rady měli co jíst to je opravdu jedinečně způsobem by se bylo tím tady je tady jak to dopadá člověkem a je to proti to se vším kolem toho jak se. Čili je a on to tak vždycky opustit takle hmot je to nic neznamenal strašně málo ono se musí mi vnitřně k na ale že ten je stále měla sice čím nic si náleží kde je tím jen ne nese si nikde ode do by to z ho jelikož se ne si jeho je to by dosti neboť čím dál ne vězte jste oděnou bytost i dech tak musí teď čím dál tím by se jak by se nějakým způsobem se vědomi si je obsažen tak tedy tom nejsou postění. A kde je musí ten milovat a proto je tak daleko že nemůžete pochopení těch že jede maže nepřidal nebo že maže nepřítelem že když vám se třebas o mentálně škodit to by si říkal je to od pustím neboť oni nevědí co činí protože představě že kdežto okamžikové kdy věděl zabít ten gesta tak za často říkal že kdyby jede nevěděl svého nepřítele li tak to byl býval měl právo zabít věz toto ho by tady nebyl. Ale jsem se musel za do takového stádia vývoje v protože jsem měl nesměl věd nepřítele jsem v něm musel by je kdykoli vůle božím kdy musíme je čím dál tím víc chodit s tou věčností která před si jich je láska kromě jiného čili ta je pro kolu této kdežto jsi jsem si nejjistějším kde nemůže více milovat to nemůže létech chránit nikdo za ho sebelepším pře. Již není že něco tomu přidat nebo něco poto ubrat nebo nějak tohleto zařídit to nejde kde danou z tam milovat bez této vlasy které ten která je za či náleží to nejde musím milovat proto byla otráven ježíš je jak to potom by vysvětlil detailně protože bych to musel že lid naplno samozřejmě ale měl by se si tak daleko pouštět ten by se jenom se ještě ještě. Dovršovat jedné věci abyste pochopili že mezi tím symbolem času a mezi tím symbolem e prostoru podle tím s zosobněním pazzi běsnění je souvislost je závislost abyste si nevzali znáš ten symbol časový dělo za ten symbol prostorový dělo o z pot osoby mělo světa z věc milovat si abyste se nechtěj si jenom jedním z nich se to by byla jednostranná cesta je musíte. Když budete při u je pořád je ten krok první tak komplexně všechno si komplexně za všechny konce protože vy se musíte totiž z času prostoru as ze se zosobnění do stavu kde přestože se chcete dostavil ten žádá se tak musíte umět celý ten co tu klec popadnout a odstranit atd atd takhle svět tróje rozměr na je to jsou na všem. Ale jako časoprostor z prosto mění pravdu ale mám takový dojem že ten toto jež již způsob chápány nového zákona že jsme kde jsi ty mně ztratili jako přestal z potom od roku třista pět po kristu my jsme se snesly stalo les že přestane se mým bral braním do ruky při že přestal směl o dokud třista pět brát do brát z braním do ruky což tedy ježíš kris. Mysl opravdu nemínil jsem dovolovat se tak se nemohl přestanu který byl schopen nebo ochoten bojovat proti jinému člověku na dokazovat věcech nemohl dostávat těle výšek před tou pro děl odporuje rase to je to všechno na hlavu postaveno přestat si o to dokud třista pět v tom stavu jak si to ježíš kristus přestával neexistuje to není ježíšovo do evangeliu. není jeho učení něco nového protože to je to neni že to nějak úplně něco jiného ale není to není to na može to za je brát zbraně a zároveň je uskutečnit jsem jak na číši jede ti že se by si u krávy ježíše krista otec je ti z braním někoho ukryl je li třeba mu co by se bylo mohlo mu podařit se také ten by byla nastala se na to v. Z kříšení které by vám tady o kázat padat sílu k tomu abychom se zk při se lid z této smrti u k do které tady že se při jedem děl klid tím stylem protože víme že tím předal než ježíši je tak je tak jsem k let se se vím mnohost toto jež kristus prostě neradil radil po staň jsem ve kterých je ti učedníci kteří je to jak se na které. Přestal ducha svatého v je v tuš se tady mr tedy nich a ty to dostali takže když čím je do sebral tělo tak to pro byste znamenalo s osy vjemem toto trpěli protože to neztráceli vůbec nic protože byli jasně vědomi svého věčného života ten toho volal úplně takže jak je tam taky je tu bylo řečeno ten co vám pomohu dělat tělo v tom mohou si to ale jen duši vám nemohu cit tu by se vám ty nemohl. To tam přímo tak řečeno kdyby dovíte vězte věčnou bytost tím že vy žijete mezi věčným životem a proto ho svatý pavel že si že nejsem živ ale živ je velmi proto o to z ne to to pravdu řekla správně to co mně je zažíval že tam věčnost věří tento života že to všechno obrátil že svět to není jich jeho rozumu nýbrž je ve mně se ta věčná moudrost v něm a odtamtud jest. Po svět co vám to všechno světské a jsi více je do rozumovat do citu pro do pudu o do všeho ostatního ááá nejednou bylo ale ten je i v joze v i jak tomu přišel tak v ten tomu přišel bez svou tak tím je to vysvětleno neboť je tento život ale je že ty vím byt oddělenou. Bytostí od ostatních te se žije tak jako z leží věd jsem ano to znamenat že jsem se že je to je jako v oddělenosti od ostatního tam měl to s pro v protože toto se z kdy víme jak se tak si říkáme to jsem nebyl a byl to se mi zdálo se že toto musel nebyl vozy ne let tak z toho. Světské od tmy dělo stavu ab proto na todleto nepřijdeme vůbec stanou že tady s nebes zlu a tady v tom že to je totéž jako bez op protože vždycky se tak to je bez od tak je to vlastně zastavil dost vědecké jeho způsobu myšlení přes is to myšlení že to znamená to odhodlanost byl žit pro o to to je pro tento svět je voze li že tady klidně ztratil vědomí ten te když. Že život ve snu v tom do život je test ho k nám přichází někdy dobrá myšlenka to je anděl vyšlé ka na věčný život ale kde je poslem božím v tu po z věčnosti která zvěstuje tady je nějaký věčný život teď je tohleto rad povídá který o to jde tohleto celek který věda takové úkoly které je nějaké nesouvisí s těmi úkoly tresty dosud plnil na pak s tej to zdánlivě proti ním takže vody joze v. V tomto stylu u dal je nové předsevzetí v tomto život do dělal nové předsevzetím pole toho co se dověděl o panně znali této ducha svatého žes se rozhodl tomu du u božímu sloužit ano li tomu co li tónem skal nemohu ale ten na všech takový anděl s tím zjevením které jsou bez mu tam prováděny tam prozradit že nebo dokázal že to byl tu. Po pout přicházející ze jejž ku to našel život tak který považujeme za po z když se kou než jak dělal na s e obrat ti li se do věčnosti ba považujeme ji za božskou třebas dejme tomu byto řekla svým příkladu takové navštívení andělské bylo pro než jsem v větě třebas tomu za které si přečetl že tento život není proto aby se tady dožil je než aby ses pojmy o život věčně považoval za myšlenku. Božskou jsme si že jsem se je tak to ještě neni anděla žádnou anděla jsem nevěděl nic takového ale tam řeka zaujala a když se člověk za pojme touto myšlenkou že tak se musí ihned na to by toho aby mír realizoval když se to by realizace je tak neztratím tu sílu k zamyšlení tak on se této ode dala hle začal budete myšlenky jednat ale musí je nebudete myslet jednat v proto co si sama od. Rad že vám to my se pod si tak s při tom byl zpřístupnit atd tak z důvodu věk apoštoly na takové mým z to že byste byli od nada je ochotě mi hned si měli dělat a tady se tady je to nejde tam a ne přede tomu tomu tak protože jsi viděl hned se měly za watts v ovšem se špatnými může kde jsem nechával je tento život nějaký význam draze nevěděl jsem se že tento svět i život stojí proti. Mně proti myšlence že poznání v tom ne ještě žádný obsaženo začátku není je to přes jenom jenom láska k tomu novému k věci nové je čili člověka seděla ten nový člověk protože napřed patřil sobě teď pak si nějaké věci která stojí mimo měli ale to je ten největším úspěch upozorňoval se že život ježíše krista který čili je vývoje viz. Tak je to vývojových tak že se se postupně dorůstat do dokonalosti která je znázorněna nanebevstoupením ta mně a že první krok znamená narození v betlémě jemně co navíc oproti běžnému životu kterými čili ke smrti hmotné tak kdežto ježíš mířil do věčnosti tím že se. Narodil ale jen toto mír ženich je ten je jaksi nemělo na následky hned takové jako třebas při do svých stání jenom následky že třebas je našel joze sval který ho opatroval že je že jsem byl v tom v do od co bylo jeho otce že byl oddán své rodině že pro u on rozvinul svůj je. Život že se stal třebas tesařem a že potom našel svého dělat při celek který ho zasvětil jak bych tak řekl a takže ten byl to tedy to je že musel být zabit a bych se ale vrátil aby se ten vývoji viděli aspoň to to vy kroku protože nemá celou všeho takle viklat to bylo velice velikou ta se na tomu prvnímu kroku rad se tam nejsi praze u víte jak ten vývoj v první. bych pokračuje že to vývojový stav ten svatý joze se ubírá do betléma ježíš čelem tato to je to to je ten král se o to kdo není většího vysvětlení je ten že to pochází do toho se dělat ten rosy proto si pocházela z toho betlema ale pak je to je tam ukázalo že lidská a tím kdyby milovali je to se nesmí opomíjí je že je. Právě kdy ještě stála a musí se rozvíjet nadále nám že to není třebas patrno z toho rovnou co to říkám že dělám několik skoku vůle li kladou ale je tomu si ten věří že tomu tak je že tady je odkaz na lidskou individualitu skryt která být zachována od začátku ta dokonce na pak v aby povýšena věčnou individualitu o to co on ježíš osvětlil jinak že totiž je bereme sílu. Uvědomovat si je to z věčné je řek bych zdrojové věčné síly a o to tu u používáme jej pro tento svět a jestliže ji použijeme je nazpět pro život věčný je tak se byl nakonec zvrat noci ve do zdroje to v celý ten koloběh který musili učiněno ale než je jen tak je to přes jenom koloběh tat trvá to není to přímá cesta je to koloběh je to pokoro který je to taková spěla a on si to. To podobného a ono je tady přímá přestat to neni ježíš je to také přímo před soud ten neukazuje ruka je jak se máme postupně přibližovat ó ano od přes určité překážky jak je máme je překonat protože kdyby to nedokázal le ale tak to je vláda je sledovatelná cesta nebyla napodobitelná doby kdy jste na sedmi ten na to znamená napodobují temné též proto o na vyžadoval tak musel říci že. Jsem musel tom promluvit tam se nám podat sil že ty o všech překážel která čekají jak které máme překonat tak taky sebrat jsem to první kódu jesiže tedy do betlema se odebrali a tam se dal ježíš kristus betlémě do na se v mu ve chlévě v to co na lidském těle tak to je to znamená je že tam potom nebyli všímejte si ještě je to tato do utekli že o te. Je kde by ta a že je potom nazpátek když se vrátili protože se nevrátili nikdy do betléma protože se vrátili do na tak je tak to věd to se nám to je to dost daleko od betlema třebas to je jedna hodné ale to je i myslím že židy znali lidé na z ale tak kde betlém a protože jsem se nazýval nazaretským ve a ačkoliv slovům bez betlema na protože že li potom na za let tady je nevěděl že on se radil betlémě vůbec ne. A tak ode dálo před je to od tomu ježíš si na to je řek jde to je u zvířat ta nebo ptáci mají svá oni dávat ale to by se to nestalo od ale si člověka nemá na tomto přede kam by hlavy sklo měl i ten vývoje li že oni se to jsem rád cením si egypta nevracejí do egypta nevracejí se přesně toto od těla je to všechno vzniklo o komu se je dále o kousek ne. Pomoc zdál ale o kousek dále a po jeho nám ho ježíš že ta ale um tím nejsem na za je si že to není je věda kde moje matka kdo jsou moje do jsili atakdále čili ten vývoji jde tak ale takle věk to je tady na to ne krásy na ten vývojový stav nevraceli se nazpátek nejsi před si ji z mi existence v těle se ocitat protože tu se ta boj je poto středu o. Že toto je ten to je prostředek jenom to je střed svého života je přesto by si ho dost ten byl s jasně ten vývojový je tu je nebo je tam dale vývojově řečeno je třeba že umírá herodes to znamenat ale že mi to je víme dobře ale že ten ale člověk který se dostal že pro sebe a pro v do po my si živo že nemá pravdu žel že že to je pravý vládce kde nemá do toho co mluvit. Ale ne ta mně je to přesto o toho kdo se znovuzrodil volat nebo že postoupí je ona se do něj bych který není pomoc lepším je totiž že to lidské které na sebe tak my jemnějším podoby zduchovnění vší a nemine nové že je to a jak k klid tom je a to ještě moc za by dokonce co je na křtitele to znamená za by se stálo v to co je si do zasvěcovací silou zasvěcovací co je na si. Protože co je to proto to opaku aby si uvědomovali že je že to je dost ta síla se kterou začátku hospodaříme že se po špička chce co radosti jako si s tím co jsme nikdy životě nepoznali je a najednou jak jsme si tyto protože to zavražděn ho a musí to by to brali jenom protože kdybychom na kterémkoli ji do ve stupni že zůstaly trčet v tak by to znamenalo že by to se dostali do věčnosti. Vím musí není dál když kristus se nemohl dostatek před kříže nemohlo se musel ukázal že toto všechno je třeba provést takovou odpoutanost takové to jsou mění aby teče u člověka atd čistě osobně mystici jeho stala věčná individualita která takovýmto způsobem nemyslí v říkám že ne osobně v tom smyslu že je že ten o to není v ten. Se naopak že toto před zaseje z rodin dalším věčnost další taky mistra řek věčnosti postatě při krista ale o jsem si odělo bytosti čili že bude ti o dělati pro pracovat ale nebude považovat ten tento svět zase před nýbrž za prostředek se podílet se si jsem říkal že ta je v ale ne jsou psána taneční způsobem o a že si je můžeme rozdělit na libovolné kroky. Když si je litera velké kroky ne tak to bude málo jsou rozumově celé vysvětlit že rozdělit která by se kroku ale tak to se bude při složka rukou ale všechno spoj svoji přednost ras že se dostatek li je čili jestliže například to prostota terezie se o byly že co je ten vývoji je to rozděluje do se vystupňuju ale vším si stačíme třeba se třemi cesta očistná osvěcovacího spojovacím je tak je to celkem jedno. Protože ne existují nějaké vyhraněné stupně aniž indy aniž o roky jak bude indický jóginy od u cele poznávána žáku když je připraven pro vyšší zasvěcení do určité mír li tak tuto bych zasvěcení při hraje protože nikdo není plně připraven nikdy samozřejmě když je li dělal velké kom. Pro nejsi ten duchovní pout se je pak dává módy z pod se další stupně je to buď z nedočkavosti toho žáka nebo že ten mistr sám od do velké o ky není nepršelo ale vy čistě rady jak detailně jest se tak od pak odsuzuje od toho o zasvěcen se k tomu že on nikdy nebude mu byl bych s velkým svatým nikde do bože prostě lidsky rozum drželi při to bylo ve spěli. Po který mu byl velice zkouška na cestě aby se je od je od z osvědčila by se hodně odosobnil a touto kom bylo o jsou milosti se stalo v ale bylo to kolem od tomu ho po dosti v ty ve je byl neprodělal do toho co zkoušek tak se jim to čeho nestal od ale to je řečeno že by utrpením se měl člověk muselo stal kupředu protože jak vám říkám a ono se to všechno udělat. To také zavolat to je jenom že je veliké vědět že každý od od oku z musí být v kdy vede je do praxe že ten do světa a jestliže není to tak zahyne tím že prostě je neuskutečňuje se v tomto život je tak to nastal dvojkolejnost která zahubí o ten zárodek toho co se vnitřně do bylo. To že by jedna velkých světcích tohleto oko molinose o molinosově a jiných kteří mi ještě hodně tou skutečně měla zevně to dovede do vody z od s k o by to wu u opravdu tu tu tím velice trpělo co literu úspěch tak to myslím že je to zodpovězeno po ty všechny stupně je lidské i taje cesty cela tady říkávám by se sobě podobali ovšem. Si nedovedeme je udělat obrázek o tom jak kristu je v joze vypadají víte protože tam se žádný kdo je ten nám to neb op již tak detailně jak je to popsal novou v evangeliích se my nejenom že hru ta čeho se dostavuje tak ale nevíme dost dobře jakými prostředky mu v ale jak je ze které jsem duchovnímu se odstraňoval překážky z cesty je mi tady víme je jakým způsobem. Jak se mají ty překážky odstraňoval že když člověk je vede se svými jsem u toho co ukázal ježíš kristus svým životem ale upozorňoval protože se tedy době smyslem svého života je ukazuje jak to veliký do světech po ukazuje svým poznáním o hotovým pannou kdežto ježíš protože tady zasvěcuje celým svým životem tak to je tím že by veliký protože ten dnes tak cizího jale k velikým. Pokrok ale protože ježíš kristus není jenom opravdovou jakou je třeba svět li k tomu žáku ale je mu tak i cestou po které se jak kráčeti od prvního o po č k tomu nejvyššímu et se napodobovat je ta cesta ten zase je tam kde jsme skončili tímto věčně života je kde cítíme že nemůžeme dával při jsme na kde koho možností myslím konkrétních možností. Lidsky jich je individuálních je obecně vzato z ty kteří jiné možnosti by byla je u konce si jimi byla jestliže od také potom se může z toto on se meče poznal že to je to on si je s kdysi je je opravdu by je při na cestu do věčnosti dokud ještě potřebuje dále se rozvíjet ale pak chyběl by tomu ti jenom to co se nebyla rozjede tak se musí dal ještě rozvíjet bez ohlížení se na duchovní cíle. Že příklad je určitá panně do porobě se říkala víte nemá na ty věci čas jak my si to přejete musím ještě dělat to nebo onou tak jsem napřed věděl že není dozrála a že bude pořád i to nebo ono za práci si je pořád číši své síly a proto nedosáhne duchovního úspěchu je tady tak tu velice dobra a to platí o každém z vás kdy se nám nepodaří jsou přejde veškerou. Svoji životní sílu napřed to proto pro od potom cele ostatní život je k tomuto cíli věčnému také u spějeme anebo kdykoli staneme v tomto soustředění tak nejenom tu staneme proč je ale padneme před tady se stávat nedá a i jsem si zjistil pravou u svých přátel v plzni tele že byste málo to je že víš čím. Tak oni se mění jeden po druhým poroučet ji že by utíkal je opakovali nejlepším touhu ale dostávali se do takový situaci mi že říkali proč jsou tam toho že tak vším s je pořád je vám to říkáš že to je vedení lásky u boha a jsem takovýmto způsobem jen to že toho ku z jde. Že o nakonec tomu o tak se hnout jakkoliv byl přibit na kříži a to je tomu tak ale jenomže ježíš kristu v tom viděli ještě pořád lásku a oni nejsou schopni v tom lásku by je a právě proto musím tolik trpět to o to jde ježíše krista je to od o to ne to není příkladné měl kou jenom intenzitou onu. To je to olovo to nic než tři hodně mi je to vrcholem utrpení tato by to trvá měsíce roky jak je to možné prosím vás to dělali nějakou chybu tady základní chyby dělají tento střed vyložím ale ono to je z ta je protože oni si těch chyb nedokážou říci po se do každou říci tak tak jako tak se na tom tak jako jsem taky nedokázal zří si je. A to co z toto do na pokraji života as od tím tou nežiji vyšším wu a nebyl nemoc se byl se říci když jsem nebyl ochoten dobrovolně ta se jemu jsem ovšem je na tom rozhorlení je se může takle stal že člověk od sebe donutí mu to pak musí by dycky jsem žid co v této věci ko této cesty nic se nestalo. Tu. Tak jestliže by že by byl že vodu do věk byl ku budu li aspoň ty kdo byl. Se mi o pro li jednotou pólu o do cení na bo atd. F. F. F. F. F. F. F. F.. F.. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.