Karel Makoň: kotouc-F01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nikdo nemůže dát více než co že může dát ne. To je jedna podmínka která činí dosahování nedokoná nedokonalé. Protože člověk třebas ten nejlepší taem nejdokonalejším vůli chce ode nad všecko a odevzdá nepatrnou část sama sebe jelikož neví čím je a z čeho se skládá a co by ještě odevzdat. Ani jdete představit jak nedokonale se neznáme. tím velice vážím svatou terezii aby byl řekla základem dokonalého poznání je poznání sama sebe že člověk nevychází ze správného poznání sama sebe nemůže dosahnout velikosti duchovní. A že celá jeho cesta k ještě pořád to za terezie by měla vypadat. Tak že by dokonaleji poznával sama se vám král chtě hříších ne hlavně chtě hříších to bylo prostě křesťansky pojetí ale i to říkáme obecněji et dokonaleji podle činy dokonale od nás pro z ve tím je dokonaleji může posbírat všechny součásti svého a odevzdat je bohu protože ona totiž že toto se k tekla napsala v momentu kdy rušil z. V svým všechna dala všechno co nedělal nemá dala. A kdyby uši ježíš kristus napomenul terezko když teďka si zoufala jen říci o dáte si co si dala také musí vědět věčně nikdy nic nedala že totiž všechno co jsi měla na při na ode mně a dal mně moje věci milost je vrátila se si si věřil hospodaření je čili plete správný postoj který ona e kterému vrátek těžko učila tamní lidé svaté které z její tělo o tomto správném. Postoji člověka je od prvního začátku ten plavat zahnal které věk že nám tohleto sví svou filozofii životní řekla. Že my totiž my nemáme nic vlastního a takže když tady mluvím pomocně jako on našich zájmech ano on našich záda o naši sklonech o našich schopnostech. Tak jak si dobře vědom že nějakým způsobem že to není přesné přesná by se nějakým způsobem kdo nás přeplývá se to univerzální vědění u vede na schopnosti boží a že se to jedná zachycuje a on nás pro z že. Pomocí dvou činitelů pomocí řek bych schopnosti lidského organismu to vůbec udržel v taková síti ve které je to udržuje na určitou ustoupilo do kapacitu se pomocí této sítě pomoci toto vlitým. A ten pomocí toho jak mi to dokážeme rozvinout jak jisti mu podaří. I to vám momenty jsou rozhodující je čili vám řeknu většina lidí a za jedině tak si taky je dokázala že se dostat e řek bych hodně blízko nebo poněkud zblízka jo rad že přiblížit k bohu tím způsobem že za hodnotila řek bych takovým aktuálním. Nebo kritickým způsobem. Nebesy příkrá z ka bez sebe omylu dosavadní svůj život. A hledala ho tragicky lidským a nepatřičný. na příklady že kdybych toto zhodnocení víme z jeho života nedokázal. Te tak by byl nemohl od začátku. My ne řek bych je mi to myslíte u spěch v tom smyslu že vědec se marně namáhal. Spojit se s věčností ale že jsem ze vážil dosavadní život jako způsoby žití který je nenáleží který jste vjemech právě liší od toho co od nás chce bůh jako život nevěrný jako život cele úplně zvrhlý let tak jsem byl schopen. Tohoto života se zříci a tím ho odevzdat protože když si ho nechávám pro sebe tak vane odevzdá rozumíte ale protože se ho kdy nechtěli. Tak říkal pane bože odejmi je tento způsob života bez jeho celí jak vším jak tu je to je ten nebyl bych neexistoval než takle existoval dál. A nedopřeje mi tady jevíli života bez tebe abych nemohli žít ve sebe nemůže lišíte neboť této nej tady žije jsem dokázal tím bez tebe tedy že toto mu slíbil začátku tak pochopitelně ten. ten obsah byl jakýkoli tanec ho takle hodnotil to bylo důležité jsem se dostal vlastně domem tu blahoslavení měl kajícím rozumíte. A tato blahoslavené z vynesla. Do toho prvotního takového primitivního styku s bohem který který spočívat podstatě v tom že nedal absolutní to tu. Se takových okolností tímto duchem. Vedl do věčnosti ale absolutní dotud to nebylo protože jsem se absolutně hledaly jak jsem to uměl. Tak absolutní tu jsem získal. Anada absolutní to pro tolika jste někdy prominou třebas tím že to snažili nějak obstát. Myšlenkové že se dopouštím než četní nedokonalostí ale všechno do pramenící absolutní to byly že to také řek. Právě tak obdobně jsem si tehdy myslel těch sedmnácti letech že jsem celý svůj život věnoval bohu tak. Od doby jsem se nesčetněkrát přesvědčoval že tomu tak není a naposled do roku sedmdesátého při operaci ne zase nedal jsem téměř nic. jsem se dostalo situace svaté terezy je ty mohla onak čestně prohlásit nemám co by dala staneš těsta praštil moc z toho co bych měl dát bohu co se mu nedal a proto moje dosahování jen se věčné nedostačující oproti řekne svaté terezy. A to prosím si vezměte každý neseme tohle do tu myšlenku že tato se chce svaté které svět všemu se vizte mění své životopisy abyste si sami děly takové zpytování svědomí které byste poznali jak málo se neznáte a jak dnes přejeme oka li to nenesete vyvádět něco co jste úplně sebe netušili. Že se na že by to začne vymykat z vašich rukou což není špatného protože aspon li se stane člověk u pokornější staví že v rukou božích ale že musí spoléhat na jeho pomoc v také trošku která na sebe mistra jsem na to co jsem poučil před samu poučení nestačí na zbraní těhletěch věcí. No ale ta se jsem potřeboval vám jako závěrem k této pasáži říci že tedy člověk. si nedějí jakýkoliv prostředek kterým by přešel do věčnosti v každém případě je mu musí důvěřovat. Tam musí být že ten prostředek je založen na to by mu ta říkám dojmu protože jistota to sice je ale je to jenom dojem že to tak správně toho člověka musí by za že na dojmu že dává tomu bohu všecko. Nebo že skrze to co mu dává. Se mu cely je schopen odevzdat že to je klíčové stanovisko nebo klíč dobrá vlastnost. Nebo klíčovým od jeho bytosti se kterým se otevře věčnost. Musíte být přesvědčeni o jiný jedinečnosti o ohromné ceně tohoto života tak jak se to rozvinou je takto rozvinutý život tak jak tu je si by z jakýkoliv příkrá s. Je prostředkem kterým se přejít do věčnosti. To je tam za rád k na transmutace prvků po které mluvili k a s si jisti. Že obyčejné kovy proměnili na k na to. A nebo na elixír mudrců a pomocí toho by si je budu od tu nazpátek zase proměňovaly obyčejný život na věčný a tak dále. Tak to je. ten hlavní prostředek na ni prosit ke jedna život nesmíme si dělat iluze že to to nebo ono že to nějaké přeříkávání ne na božího nebo tak si že v tom nejsem obsažen životně že to není můj život který skrze podávání. Tak to není vůbec prostředek který by někam dovedl. dělám jakoukoliv modlitbu sebe nepatrnější činnost si dotýkám jenom nemohu ježíšova kterou ta je to u zdravých v tom případě když si živelně přejdu být uzdraven když si živelně přeju celý být která v po všech částech totálně přejít na str o toho ježíše na kterou u k věčnosti. A pořád právě z vašich dotazů v i. Vidím jak nedokonale ty věci vysvětlil že byste kraji věky ne že tady že byl že vám nedovedu vnuknout myšlenku. Je ten nejprve či mi obyčejných i život jako tady žijeme pokud je do pečuje rozvinutí na to tady prosím vás všech i u tohoto mládětem víte tak li pokud je do stačil věci žes tak či když je nad milost aby nás převedl protože ta rozvinuté lidství je nám zárukou přechodu do věčnosti. Proč tato řeknu technicky ještě jednou by cestovní dobře mohli pochopit že tady je od kdyby z je z věčnosti do nás tolik i nestává no ježíš tolik uvědomovací síly. Že je to tak značná míra že pomocí mění jen može se dotknout věčné uvědomovací si celého komplexu uvědomění. Celé věčnosti aby to řekl ještě podrobněji v ě ta síla existenční existovat se musíme být do všeho co tu je i ve by to ne existoval by tam pořádném nad ten kamene není kamenem proto že nějak vývojově se dostal do této situace. To by nestačilo samo sobě nýbrž že tím kamen také proto že bůh od a že jeho existenci že to by se moc li si každý kdo by dokázal dělat zázraky že by liž považoval tu moc půl jako e vírou věk dosti ta dovede by si na mi k od aby mohl rozložit hmotu on by se stavem li který na podoby jak ježíš kristus nebyl by to pro něho vůbec žádný problém ano. A li ten kameny udržován ten existenci tím že ustavičně svou existenci do něho bůh předává ale kámen. Jevu prosty je to co lepším tam se to předával více aby mohla růst dokonce po člověka ale že se předává největší míra by těch vlastností božích tak se předává značná míra existenční od na velice složitý organismus proti kameni. Co nabude tato před v tom a kdy nemusí vůbec složitější jež ano na lidským. Ale předává se do něho také značná míra uvědomovací síly on si uvědomuje tento svět do takové míry že musím může analogicky vědu podat život věčný může mít pojetí o životu věčným dokud tato pojetí nemá dokud si nevede ě do z celé mysli že existuje věčný život tak nemůže do něho vejít a to zvíře si nedovede udělat ještě jak se si může tu je může toužit po něčem o čem nic nevíte. Přeci jdete nějak představit že to existuje ano a že tuto představu může pojmout takle o tom může za to co stavu ji k posty vytvoří napřed představu a to je to mně tělesně na tolik síly od boha. Že pomocí přestali kterak začněme odpovídal daleka skutečnosti jaká vizte do tou představu se ode vede do skutečnosti vých. Tak se poté život lidský je připraven pro tyto vlastnosti které v nás tou přechodem do věčnosti a žádný jiný život není při ten a kdybyste nějaký jiný prostředek našli v tom životě který by tam nebyl dokonaleji tak že opravdu by to bylo jenom přechodné dosahování pomoci ve o protože on se by se časem přesvědčit o tom že tímto prostředky jako třebas v u sebe u ty dnem božím. Ve jsem říkal se dostanete na určitou úroveň ale se nehne kdybyste jali chtěli. Pronese od nás chce. Abych všechno co jste přijali od boha na tuto existenci tento způsob poznávání. Předali jemu. Abyste si ani se za výtek ničeho nenechali pro sebe je nesim dálo malinko z toho necháte ovšem dobrotu vyšší stavy viděl jak ve se malinko necháte pro sebe padnete zase na styk zemi tak sester dáti se do stejné nevědomosti jaké jste před tím byli. Krize nějaké krise který budou pravé toho tak málo to nestačí abyste začli vědomě žít věčným životem ano. Čili nejsem proti tomu aby se jsem kopl jakého on krevního pro se kterým byste šli. Prosme na božího opakování proč ne je to pořád jako v tom o podle myslete slyšet kama ale pořádný od celou myšlenku že to je e přechodný způsobil stahování který nikdy nevede k absolutnímu dosažení nebo takovému způsobu en od moje říkat tento člověk je vědomě nesmrtelným a ti tímto životem zaručeně přejde do života věčného z toho žádné že bude li si přeříkává nějakou modlitbu třebas deset hodin denně nemůžete ví. Že on si přestaneme do modlitbou je bohu přestává nesprávná on des svým životem a dokud celým životem nepude nedostane. Vždycky musí zjistit jsem všechno ještě nedal prosimvás jsem tolikrát zkrachoval na této cestě a velice nerad jsem krav choval nedobrovolně je vám o toto s plnou povinnosti tady dneska přednášet. I jsem na svět byl tak zaujat že víme. Odříkávat tím ne na božího jak se vám tady říkal kolikrát že jsem byl napomínání. Velice radikální způsobem zanech toho. Tento způsob je dal nevede jsem nenechal vás tím nechci odradit oko od věky k přelil prostředku. Protože vím že nedokážeme ani ani být celý život obětovat ale přesto jen dobře abyste věděli že bůh protože nás řek bych totálně miluje je tak žár kdy vých že se nespokojí s částečnou láskou ten dalo. U někoho dokonale miluje při předal byl taky dokonale milován. Ale aby se musel o lásku jeho s někým děly. Aby se pořád dělí se sebou a bohem a také jeden důvodu proč to nejde tak bych tekou přede by to mělo jít. Ale když neboli by nějaký konkrétní prostředek chápu že potřebujete konkrétního prostředku. ho také potřebuju tak prosimvás jenom si uvědomte že to je ku oni to na který na s na které ona se dáte li vytčený. A tento u vás vás vede v buňce třebas vede opaku jmenuje opakovaně na božího. Ale v bez své a všimněte si dobře je jestli vás ve že je vás nevede ta vás nikam nedovede tak že kde ji kupředu právní a do prázdna tak například jest nikdo z vás opakujeme do boží a stěžuje si že se nedovede vyvarovat postranních myšlenek et tak i jede na prázdném. Jede prázdný kung kupředu neboť ty myšlenky ostatní jsou vedle toho. Že tento jesiže by na sednete fakticky na toho o některými třebas opakování jména božího bych tak ho tak a pak vás opravdu unáší. Ta vás opravdu unáší do věčnosti o naší vás tak prudce se tomu vím že se to musíte nahání ale ne naopak a že jsem se za ni znovu na telat tou nebo onou novou. Tak toto většinou děláte. E nebo že se musíte protože muset a něco co to víte o cestě k tomu si ve nějakou pod vydělávat na se v tom. Správně volený prostředek k by do vlastností v bych je ale nechtěl jednoznačně říci te špatně volit prostřeli třebas o lidech li do toho dopadne na božího a o na vám nám pletou jiné myšlenky kdy možná máte nedostatek někde jinde a to v tom že. To nemáte tak dokonalou tou ku tím do prostředkem se někam dostat. A to možná váš pak bez na ten prostředek ale chyba ani prostředku pak dobývá aby věčně při to tak devadesáti pěti pro ten dech nýbrž chyba je nedát že e pomoc od nestojí jde o tom tímto prostředkem s se tam dostat ale věřte mi to. Ježíš kristus sil jenom tohleto považoval za hlavních chybu on jim to tady těch pět procent v vůbec se ve svých kázání neuvažoval protože v mluvil velkých že jako bych listech jenom v bych se to všechno říkal neměla daní část pro žít v tu na budou byl říct a ne ten smrti vědom ne v dojet pro věc na svém e. Je schopen vstoupit e a právě ve starověku dávno před ním. Tímto např denním když se zasvěcovalo vám to rosy na činím ovšem k v nejširším slova smyslu. Například strachem při také byl nadšení li nebo pláčem ve také duch nad žení. I v tom nejširším slova smyslu jako jsem prosil tady mluvil v u pět pojmech nových bych el protože v kdy máme na všechno symboly například dělat za rodiče považují celý tento svět se v ne příklad to by nepravé rodiče jenom matko jsem ještě jsem vám včera říkal to je to svět to taky za nadšením považuji za jim jejich že i jakékoliv se je že pod tím že polem el se městy na tom pro dnešek tedy je v jakékoliv se zanícení lidské bytosti. Pro něco. No tak dejme když například pláču. Tak oplakával na situaci do by se nedostal při jsem zanícen pro ni rozumět tak tak nejsi žitý tuto chápu ekg. Tady je jen bych chtěl tomu dodat co jsem před chvíli řikal. Že nemohu doporučovat vám krizové situace z toho důvodu že se vás nechci u jak to měla výtky. Radila tisíce umělé si dostávají do krizové situace myslím že nám nemohou být tvorem. Zase si jde mi tento stavěn jako symbol všeho možného ku trp není umělé navozeného. Dospět toho co mně navozeno umělé nýbrž co připlývá našeho života jako nutný následek nerovnováhy mezi vnitřním a zevním dosahování a si je většina krizí vzniká tím že vnitřní nebo zevní dosahováním vázne ona. A my četl jsem v ježíše krista že on na zná obojí jak vnitřním tak liší dosahování a nepatří mně ani jedno ani druhé to poznati říká tak by tomu on se snaž všemi zevními prostředky poznáš že to dál nejde pak je nejvyšší část abych udělal rozhodnutí to znamená abys dosáhl aby došel k vnitřnímu prostředku dosahování rozhodnutí. vnitřní prostředek. Panna marně se rozhoduje že ježíš se rozhoduje doby bylo dáno atakdále stroze se vstoupit na kříž to byla rozhodnutí on tam nemusel on se rozhodl tam vejít neodporovat. A. Pokud ten je na oni ho určila je jim nastal tento okamžik v dokone do světského života nastalo tady jordánu atakdále čili on říká nech sobě dozrát věci pracuji jej kdo zrání všemi prostředky který zevní život poskytuje v tak k lidem a k tomu všemu. Neměj dojem že když se učíš je na lidech třebas milovat boha a ještě vůbec o nic nevíš že to je naučíš to se naučíš. Protože není možné milovat boha kterého nevidíš jen než žení výhod nemáš sebou tak tohleto a on měl na mysli čili opravdu kdy jsem měl to štěstí jsem se chopil vnitřního prostředku nebude se o dal vnitřní rozhodnutí v okamžiku kdy do stará rád zevní situace kdy jsem nějakým způsobem v jedné vrcholně ale nějaké fázi vývojové jen dospět k určité zralosti. Zase se tak vyhrotila že nebylo možno pod cestě zevního dosahováním dál a úplně el se zatarasí rád cesta okolnost i objektivními jak se mi zdálo které nebyly nemoci se vrátit. A takže jsem musel nastoupit ten vnitřní dosahování jsem byl kde potlačen či si myslím že každý že by se poctivě snaží třebas o čistý život jako panna maria. Je nakonec do tlačen k tomu on je ve ten se mu zvěstuje nějakým žes to znamená česky řečeno že se do že by mohl ne. Korunovat tuto čistotu ne sebe uspokojením na to po u čistotou nýbrž co rozením ježíše ze sebe. A tak také to může ve všech těch fází dopadat že od on oni jakýkoliv částečný úspěch nebo jakoukoliv dokonalost nebo jakoukoliv zralost v čemkoliv jakékoliv vlastnosti tím že se nabudu uspokojení z touto vlastností a tím zůstanou trčet nebo dokonce padnou spíš jim takového stanu se satanem a nebo jeho v toho nevyvodili kde bych chabé závěry tím že. No ano. To je zralé ovoce které patří ne jako dobré ovoce temnému stvořiteli mému otci a mně odevzdám a vnitřně rozhodnut. Čili jsem ne dneska který jsem se po zdály a tuto jsem se tedy chopil třebas opakování ne na božího. Že i jako rozhodnutí jako vnitřní dosahování a že by byl nebyl býval schopen. Let tohoto prostředku použít ne tak jak se to podařilo kdyby byla by nebyla plná nějaká taková naroste dávám teprve posedlí stavy li se by prodělat krizi a která mně je přímo vám. Řek bych jen před určována úspěch tomto vnitřním dosahováním ale jenom do míry. Tam jsem si cestu připravil zevním dosahováním. Hraničním mými nějakým bodem zevním dosahování ten i menším odebrat při tam míra čistoty mého života. Ale jakmile jsem dosáhl tímto vnitřním rozhodnutím tím jménem božím určitou fázi. Kde mně šlo by nezačlo ne ten člověk o život úplně o život své dočasný život tak jsem z toho čan strach. A v tomto strachu jsem pobýval dalších dalších devět tlak a teprve když jako jsem zase dorostl zevním dosahováním tou úrovní života. Tak jsem se ocitl na konci možností těmito prostředky někam velice dost i tou koncentrací tak koncentrace v tom me do boží že se mi z rozhodnutí stalo prostředkem proto musí se realizuje nějakým způsobem a tak je to na na počátek rozhodnutími udělat budu říkat po me do boží a to dostávat prostředkem k se mi do pro ze jsem vyčerpal všechny modlete že toto tyto tak jsem kdy měl a musel přejít na jiný vyšší prostředek ve. jsem u toho do smrti se ke jsem si jak zamanul. Čistě podle ramakrišny říká do li se na jednom místě. Vám central nedokonale todleto za nepravý konec se jsem to ne dobře rozuměl doslova jsem tomu se nějak ve jsem se dostal rozumět nesmí. A tak jsem to zkrátka co se ocitnout v koncentráku že jsem radikálně byl odtržen tohoto pro se budete chtěl dát po studovat nakonec to nejde šlo. A pak jsem se ještě několikrát naposled při operaci že žil že žádný prostředek nemá absolutní schopnost někam dopravit. Nýbrž absolutní schopnost někam dopravit kterým do kladně na tak zvaným konec jedině komplexní život. Kdykoliv u o ze života na příklad nebo e ví. Vylučování života některý jeho fázi protože bych toto je pro příliš světské si říkat. Toto nesmím dělat na to musím posvětit nenesli musím si svůj život o boha co atd. Ježíš kristus ukázal že kde byl daleko činnější než jsme kdokoliv z nás. Nikoliv že utekl někam se svým učením ani tón kdykoli by to dokázal jak i by moli učedníků. Li sebou tam jen po všech svých cestách. Dával jim příklad aby dokonaleji uvěřili asanami nutil aby okna míří k je tento příklad následovali znamená máme učedníky to jsou vlastnosti máme vlastnosti kterými máme okamžitě aplikovat to co vnitřně dosahujeme tak to obecná zásada v tomto životě máme toho používat jakmile toho neumíme by i v tomto život jak ne nebe ne o bohat jiné tím svůj život na život svého okolí. Tak za nás u jedné hřivnu která byla svěřena zakopáváme li k a budeme vyvrženi do temnot vnějších pochopitelně to se nesmí stát čili tohleto je asi tak odpověď na to nevím křít do vyhovuje ale kdyby prosředky to takhle. Ježíš nás jak tele ukázal než syn boží to znamená o božské přestoupil do obyčejného těla a mast na to lidských vlastností se před vtělilo tam a a že tedy nakonec posvěcení tohoto života neboli se vám to st spočívá v tom že všechny to vlastnosti které od boha pocházíte se dají vtělili vlastní vtělený bůh. Tak že odvedeme nazpátek k bohu a že tedy nezbyde nic co bychom tam nechtěli nechtěly. Totiž to nově toho z ale my jsme chtít a všechno odvést nechtít i se dívám očima božíma na kole když to správně posvětí ano se na poslouchám. U okna že u ten božím na tak dále rozumí tak asi takto posvěcení nakonec vypadá takže o není o momentu v lidském životě kde bych narážel na něco co jemné nýbrž že i předávám na každém kroku k se to jsou všechno dary boží a že jimi jenom je mi dáno nějak disponovat abych je rozmnožil v rámci stvořeného neboť stvořeném. A tu zázračnou vlastnost ze pro že rozmnožuje to abstraktní co od boha přichází konkrétními podob v a v v v v v v v v el tak dejme tomu do nás se vlévá od boha taková nerozlišená abstraktní uvědomovací síla je síla jako taková toto etický proud který jde do na od rád tu tady do dělám by to světlo která je konkrétními užití toho si a s tak jo ale obecně. Užité ano použitelné ho proudu se nemusím i jenom ke z líčení jo tažení třebas čelo staral ku z potřeby tu no a tak liž chod používám tohoto této u věnovat vší síly konkrétním způsobem tak to do doby ne posvěcuji a nevracím dokud to dělám pro sebe ale jakmile si uvědomuji že za síla od boha pochází a že vlastně boží silou syna všechno sví tím tak mysli. Měl na to si proto že on si přeje abyste o kombinaci po doplnění z vnějšími vjemy které přicházejí z pozorování okolí ve kterém žiju se vytvořil nový kvalitativně nový celek. Který by se o boha tělo to abstraktní všechno co přichází od boha aby dost konkretizoval česky řečeno aby přestal majákem který by konkrétněji než dokáže bůh odvážný. Dovedl ukázat cestu tak asi jako podobně jako ježíš kristus. Konkrétněji ukázal cestu nejsi by byl dostal na nebesích ano. My že ty vlastnosti boží nezůstávají na nebesích nýbrž převtělují do člověka z toho bodu. Aby tam byli v celé jeho stvoření aby se jeho stvoření. Před táhli do věčnosti neboť je tady spojitost mezi všemi součástkami tohoto svoření kterou mi nepostřehujeme ale která existuje takže když přestaneme jednu součást tam jdeme všechny ano. Všechno posuzujeme a ten vesmír není věčným v tom projevu jako vidíme nýbrž hlásky od bohatou přichází bo co to vracet po nějakém řek bych ě k o nějaké přeměně tou konkrétní tím konkrétním pravém do které se to mezi si v tom mezidobí dostává. Čili je řek bych je to zdokonalení sebepoznáním božího nebo tak vám to dost co do kou za vlasy přitažené ale. Tak by to pociťujeme mi z lidského hlediska je k bůh si přeje to tvoření sebelépe milovat dal lépe sebe poznávat nebo tak nějak že my totiž těmi součástkami které je ze začátku nepoznáváme nepoznávají vůbec nic najednou ale nepoznáme tento svět výše posvětíme ale nepoznáme samotného boha. A e když právě z indům vyčítá jako to dělám občas žen e ty věci ne vědou svým mu národu který žije je na protože to pěstují mezi několika vyvolen chci všechno je ti zasvěcenci tak oni nám řeknou na tak bych se nepůsobit konkrétně a to mi tu se pokrmy musem způsoby jenom několika málo případech ano proto sestoupil každý avatar na svět aby konkrétně působil ten nespasí nikdy celý svět al. Spasil od tím že spasil mu malinkou část lidí udělali je svolí země a pomocí země bylo všechno poslal dobou všechno pro vašeho jakožto panny když kázal to těch podobenství do království nebeským. On chtěl vytvořit k vás. Ne který by všechno těsto z to co vyššího strašně moc i když ta doba to od žení se nám zdá aby nekonečna v našich očích protože že mně vyšším životě při tedy klam. No tak si může tuto věcem neříkal o posvěcování dycky do života a k tomu máte viz sklon protože chcete posvětit co nejdokonaleji ten život to podle našlo názoru z nás nezačne tam když zvolím prostředek jímž to posvěcuji jako takovou svěcenou vodu bych tak řek. A tou svěcenou vodou je vnitřní dosahování např je přivolit nějakou vnitřní modlitbu a ve které se kde potom nají tele odrazovým který do ostatního světa. A my potom předáváte že třebas dlouhou dobu. Jen tento prostředek není tím který by vám osvěcovat ostatní život nýbrž že vás naopak krás jsem pozoroval začátku na sobě dlouhou dobu. Odtrhuje od tohoto světa dokazuje vám že tento svět není k ničemu že věcem. Že hluboko pod úrovní vaší modlitby a e že kterýho nedokáže ani posvětit tak je neříkám že to špatně zvolený prostředek ale nastává to pravím boji v nitru člověka koho o tento svět protože. My víme dobře že lidé kteří žili třebas klášteře radost toho tam vznešených charismat tu v vznešených darů od boha ve vnitřní modlitbě když se ocitli v zevním světě by byli vyřízeni a nebyli schopni aplikovat tyto vnitřní zkušenosti pro zevní svět byly že prostě lidmi kteří byli přímo stvořen jenom pro vnitřní život. A dokonce pokud jsme nechali nebo pokud křesťanství nechalo tyto lidi psát o těchto věcech. Tak oni tvrdili. I malinké pohnutí ruší vnitřní modlitba bude spojení s bohem čili musíš mít absolutním klidu a nic nedělat a proto vznikly řády. Které vůbec nepracovali jenom se modlili které říkám že to nepochopení věcí neříkám ale to jednostranné dosahování vnitřním způsobem ekg které se musí dříve nebo později prověřit na denním životě. Na tom komplexním životě který není jenom modlitbou proto ježíš kristus řekl modli se a pracuji neříká jenom od kdybyste protože říkal taky pracuji a to je to on dobře věděl že jedna stránka nestačí že to musí všechno uskutečňovat činností tomto na svém za jsem se v životě soustavně ukazoval. A my když tohleto víme o tak je potom jedno s začneme tou prací ale bude začneme tím nic čím dosahování tou vnitřní modlitbou ale v každém případě dost začneme li prací jako jsem třebas začal prací v to že ti že to znamená můj život. Tak že jsem o tou prací u na ve na tu se mi že tady byla protože jsem jiným ona el tak že ne jsem musel přejít do vnitřně dosahování jsem tou prací se dostal tam jsem nemohli při mně vší vůli du tak nikdy lest protože oni by tu práci vzali z ruky oni toho tak to bylo denní jsem nemohl na ty svoje cílem vědy dále dělat jestli školy odvolali proti své vůli se nemohl tomu věnovat a víte možná že si říkáte stalo dobře protože kde byl. Přírodovědcem na nebyl naříkal tyto věci ne. Ano. Ich se mysl tak by byl zrání mi o jako třeba v někdo že by mi že by k že od je třeba z roveň protože je veden dovětek jsem byl daleko a je v proč čím člověkem ten který na všechno nestačil ta ve tak že potom jsem buď je když se přede nejsme ve zanechal toto do lišil dosahování a byl jsem zase jednostranně na vnitřní dosahování je to zase hora patrné ji kte se tímto u jsem nemohl dál. Dosahovat nade se na s těmi strachu že pán bůh přišel pro můj život. A dokud rozdal co na nasadil jsem se ale dostal jsem se do krizí které které vypadá jako objektivně zaviněné objektivní příčinami na kte sedum li li on centra. A to byla se přesto se dostat se musel překonat tím že na se začal země dosahovat. Země se jsem při stop že že přesto fázi kde jsem jaksi e hlavně dosahoval hlavní jsem o do hlavní činnost je vnitřní modlitbou se musel přejít na totální vší dosahování ve doplnění třeba napřed doplnění dneska rovnocenné na do rod celého partnera na posvěcování činnosti. No tak. Měl jsem tyto věci vždycky líčil tato přirovnání na nedění je on svatým petru který si říkal říma. Toto kraj mně nepříliš je v tom římě tam byl hustý vzduch. A on cykly od toho svého úkolu který o ježíš kristus kladl ale ten náš nepříjemný úkoly denního života. E mi nechápeme protože bychom jsem věděl když jsme přitom jenom křižováni a on o něho utíkal ale na místě kde jsme se ocitli i mysli. Ve se ocitli přece takovou malinkou kapli jen do tu o starém malinkým ale nenapsal ovládli z domine. Let potkává proti sobě vidoucího do říma jedoucí ježíše. A tam co kam kráčíš pane a on říká to utíká od svého úkolu který světě dál tak pro toho důl na který řikal. I obrátil se tekla před ním. Opravdu není možný tento úkol který známe zde v tomto světě který ještě za úkol bohužel nepovažujeme nená celý svůj život dělat ze svých vlastní svědky jen z vlastní síly ě o pil utečeme nesčetněkrát od něho nebylo v cela nespoutané světské činnosti nějaké posvěcené jestliže se nevracíme přímý trpělivě ustavičně s ježíšem. chci nesčetněkrát připomínám ten zářný příklad sestry dobroslavy. Jak se na mít nejen léčili sil a budete když to bude napsáno jednou bylo vždycky na tom pátku. Že ona sloužila. Na oddělení padali ty ku a jednou z tam mají jsou v na tom o bylo dnu se přeji který mocně tak těly násilím vládnout nikdo tam olovem oční služba za tam sama. A ona utekla předními do své komůrky kde nebyl ani dale von let tak ona modlila vztek bohu aby nějak osvobodil od těch totiž tu při velice nepříjemná situace tohleto. Který se nebo vizte pět tedy přesně se také není trhal ho do na dveře na těle to vypáčit ona věděla že mu ty dveře do budou dříve nebo později a modlila se protože byla to kristova situace li tak dokonale že ten nabyla jistotu že si ježíšem to zvládne.. A tak když tuto jist když tuto jistotu na tu nabyla ale vy nemůžete jinak tu jistotu navíc nechci mým samí ne na by řekne sami dusí nemáte sami nikdo znatelné žádnou osobnostech nemohu se ničím pochopit co by byl se z nich cítili vykonal. Taky jak jsem tady lišil nastaly nějaké situace nebo co takového nastala el nežije jeho lásky k ano která někam do do výklad v pravým slova smyslu. Než si třikrát desek práce úkolu by mně byly velice nepříjemní a ten tak k lidem této lásky která za mnou stala el při ten je toto na ten ho vede li na příliš pak z nich. A tahleta ten ne ve dobra slavná řekla i vám otevřu ten pacient umět odstup ve od ve svět začne na protože by to domova ode plout. A řekla ježíši ty ji přede mnou za tebou a tělesně sledovala ježíše když přivedl. Do hlavního pokoje kde by dali mi bylo v tom e mi několik pokoj v ale do toho největšího vznik a řekla jim pojďte za mnou při i šli za ježíšem. A pro čemu oni nevěděli není třeba aby ostatní by že vyjdete zajištěn kdyby za nim bude nebudou všichni tyto cestě úplně vobrátí. Tak to vypadá. A čili ale říkat ty se mi tam ty tady to je na vady neleží plnit podléhali tam byla na dalším místnosti spoléhali všechno u vložilo ani den ne hle s el na nabyla klid a ještě se li ráno někteří zdravější omluvili. Tak také to dopadá když člověk li věci věděla sám protože věřte mi to je si máte dojem že se někdo ji neživili že jsem od vás oděnou bytostí nemějte nikdy dojem že bůh je schopen třebas jenom nám malinkým onen se ve vás podělit se svou lásku svou existenci řešit ona ustavičně musí popřává smí svůj život že veškeré své plnosti. Ve v plnosti jeho života ustavičně berete a protože my se spolehnout ke s jiným protože tento všeho vejít a že nakonec i můžete po si ty živi ale sami na nepo si této z toto ve vás neni tupé nebesy od něho. Přitom je důležitý jeden moment kdy pokouší li tvoji pravice teď mít o je okovy boha ano. Že my zpočátku chcemeli posvětit svůj život setkáváme se situacemi nebo z momenty nebo ne s prostředky tedy který ještě nedovedeme využít lépe jest tyto prosředky vyloučil ze svého života ve do bylo plní oka. Vůbec sich nepoužívat když když to jenom světské tak toho radši zanechat a pokud to bude zdát praktik dělat takhle jak a dělat to co jako u dostává do svatosti nebo co posvěcuje vůlí ji. No ale to bychom začátku museli bychom takhle proč dali jak to radím tady hledat nedělejte něž nic to by nebylo správné nerad sice svět tím že je nerozvíjet tento světský život nežít pokud je do spravedlivě státi ho udělat čistý jen a se stane určitou míru čistoty tak si dát jenom pozor aby nám nestoupal do hlavy abychom se neboli předčasně za svaté ne jako se považoval je a to byla moje skal. A na tak když se toto nestane tak jsem pak se můžeme taky si to může věnovat bohu a ne sobě jsem se všemu sebeuspokojení. Tak mám tady je další názorech abych promluvil o tom trpké osudu jidášově ě k vás ještě si to musím to prosit pro mi temně že dneska by naposled po dlouhé době zase e žen. Musíte ismy se správně porozumět musíte si nařídit se mnou. Ten celý symbolisované života chápat komplexní že tam nesmí být pro vás něco nesymbolické a. Že všechno musí být symbolem panna marie symbolem joze symbolem ne josef panna maria ne ježíš ve symbol ano. Tak tím nechci prý že by ne existovali bývali. Ale mají jiná dneska li při to od žili někam do ve tak ona musí být symbolem toho co máme dělat. Protože my se nakonec musíme dostat k takovému pojetí a myslím pojetí velice správné budoucí pojetí lidského života že tento život bude považovat za symbol. Symbol věčného života e nám na k věčného života symbolický návnady do života po této ztrát této pouhých jsem. Ale po stránce že to opravdu odezva kdy čelil této úžasná skutečnost buď kdyby to skutečnost nebyla tak nemohu v do skutečnosti věčné přejít lesku tento život je skutečným potom vel po stránce že ve skutečnosti všechny síly k sobě ke své realizaci bere od boha jež ti a se všemi zase může do boha vejít atomech tím se je tedy. Vlastně smrt nebo neskutečné ten to ježíš z nazval ale jenom protože se to umění místo začíná a končí jiných důvodů ne. Jako ten jsem jako do život na tomto světě takže když takle totálně berete všechno jako symbol tak pak samozřejmě nebyl dělal velké potíže abyste učedníky panně považovali za vlastnosti lidské. Ten celý symbol ježíšova života v tom v ježíši sto smyslu od toho od těch všední své židovského národa a na příchod mesiáše. po nanebevstoupení páně to všechno je. Symbol ježíšova života tej ježíšův život neboť on byl dříve než abrahám on je dříve než abraham na tak dále čili to je všechno on život i izraele se před jeho narozením přednost jimi výše je život ježíšův tak jak bychom nechápat aby ho cestoval dověděli všecko co potřel prost boje následování nemůžete totálně komplexně nás na tiše krista pokud takle nechápe ježíšův život. Takle široce odezvou od tohoto pochopením musí být pochopením mého vlastního života svůj vlastní život nevlastní to není moje tělo. Ne vlastní a to je můj s tak vám. Kterému prostředí nás schopnost vidět slyšet smyslově vnímá a v s s s s s s přel na to dohromady rozumově to všechno je moje to všechno jsem já. jsem v každém ohledu třebas na dobrou i špatnou věc. se v tom nějakým způsob obsažen ne tak mocně jakou bůh. Protože bůh je jako třebas ježíš kristus pohledy nutím třeba vyléčil né. Nebo změnil situaci když tušil ti by tedy nedával plody né. Kdo pohledem přáním vůlí a my to je dobré nemáme takovou sílu že bychom na páchali strašné zlo. Přitom neumyl správně užívat ano není o to tu sílu mít o to jakých správně využít ten bychom neuměli správným místo zneužívali jenom pro toto nemáme tuto sílu slova tu sílu pohledu z mít sílu jakéhokoliv smyslu ale kdokoliv z rozumu mého uvažování jako ježíš tu tu jasno jasnost mysli jak poznání nemáme rostou dualitu nezneužije li. No a když tak nechápete sama sebe tak můžete potom následovat ježíše krista. Jelikož všechno co se v jeho životě ježíš tělo je podobnost situací ve vašem život tak dejme tomu tam naděje let toho izraelského národa je vaše naděje na věčný život tam toto říká symbolicky příchod mesiáše sestoupení království božího přijdeš jeho života mezi lidi. Víte to se také všechno trans podobat z toho symbolu do skutečnosti ve kterém žijeme ale zase symbolická a když se vám tohleto podaří do veliký úkol ale nechtěl by to co vám to došlo tak hlásila co to mysleli ale sám to podaří. Kdybych prožitkem že začnete prožívat tak pak ani pro vás provedl abyste si uvědomili kde jste na cestě kde jste na tenat zastánci když kristu tím konkrétnější životem svým ten začíná navštívením anděla anděla panny marie e po nanebevstoupení ukazuje byli bez nemá v tomto životě začí. Aby to aby ten život neprošel k smrti a ale ale to by se obrátil do věčnosti kde se podchytit aby ho proud se ubíral věčnosti. Aby nebyl samoúčelný ten život aby byl posvěcen vyšším účelem při prvním posvěcením mně se tou vyšší účelnosti. A tak se bude vlastností. Ale každá každý ten apoštol nebo by ten učedník že to bude nějakou takovou lidskou vlastnost která byla posvěcena a tvrdě osvěcována a trpělivě osvěcována ježíšem k k k tomu úkolu kterou ptal ježíš při škol nejí ježíš jsem se špatně vyjádřil víte nýbrž otec. Neboť že ježíš se odvolával na vůli otcovu odolávat na to že on si nikoho z učedníků nevyvolil stě otec mu ukázalo a dokazoval např jel svatému bartoloměji že věděl o něm co dělal v době kdy mu ukázal na něj otec a toho co doba pro přesvědčilo že přes se dal se z od je na křtitele jehož byl žákem ekg ježíši protože ježíš o něm věděl všecko a. A že také ten otec ten bůh nás máme vědomí a my ho nemáme vědomí. nevědomí všechny naše vlastnosti neboť o to od něho vyplynulo jak to době neměl oni pořád něho vyplývají naše vlastnosti ve strašně pokroucena nedokonalé por mi jak mu to dovoluje že náš organismus nemyslím jenom tělesná taky duševní ale jak to dovoluje prostředí. Jakým způsoem jen hodné rozvoji těchto vlastností neboť že když za sedíte totéž semeno předvést semeno dubu třebas co od tak z každého vyroste poněkud tím strom je to pořád dub ale ani jeden není stejný ani den né. Každý trošku jiný že rostl z jiné pudy když my dorůstáme jednomu z boha. Přímočaře nýbrž také vzdát hodno daného prostředí jiným stvořeného a objevy je voda prvky se potom kombinují do doma. A tak kombinace v podstatě se definovat těma slovy dobro zlo nebo dualismus pád dvojic páry dvojic ano velice ženu šen pohled jáství dneska téměř nesouhlasím. Ale e e promiňte to takle vykladám po mně bude tedy žida a tam si napsal budu psát tu činnou v tom se dostal pár o je to po domě prosím vás upozorňuju že nelžu. Ale že na každé úrovni výkladu. Ta pravdám kde není a tím to co vám tady říkam jakékoliv slovo jakékoliv zlato odívám po je však pravdy. Jenom jediný mohlo osobě říct jsem pravda ale o žádném svém slovu nemohu při nic víte že to šat pravdy. A takový jak ježíšem schopen odít jakým jsem schopen odít tu pravdu ano. Ale nejsem dobrý který činných ale nějak to odívám el protože si myslím že nejste lepších jejž jež promiňte a tak si myslím že tento šat se vám třebas bude líbit roste neviděli lepšího však tu ale ta sláva která člověku připravena od věčnosti pro něho. jednou víte tak se ve cesty je to když tak i do kterých odívali tu pravdo do který si podíval budete říkat obojí makoň do čeho to odíval. Se tak to byl takový jich nemodlil v rád že nevěděl jaká je zatím čím sláva kdy nám to vlastně skrýval protože se snažili ustavičně odhalovat tím že to musím dávat nějaký vodě tak tímto vlastně zároveň skrývám. Takže čím dál a to o být vykládán je tím víc se považuje letu vět za nedokončenou a tím bych vám tam věci chybí jak to bylo nekonečné protože právě to je vlastnost dosahování v že nekonečně dosahujeme že na věčnosti se nám říkal se nebudeme nutit někdo ve věčně dosahovat ale bez tady tety bez krizí to nebude v krizové to bude vlastní potřeba člověka ustavičně dosahovat. nekonečné věčnosti po stránce poznání po stránce lásky a po stránce existenční kdežto míní se tomu teprve dopracováváme ve vše jak tažení různými krizemi potom ten jedno hodné přeroste ne do situace vnitřní. Že budeme soustavně taženi že bude potřel vůbe žádnou krizi jakkoli nepotřebovali ježíš te to co kříže když stal z mrtvých v je to potřeba kříže ale než stal ve svých než jsem si na kříž potřeboval kříže kde tam je to krásy všechno vysvětleno doby kdy a za toho kříže potřebujeme a do doby byl taky zapotřebí dáš. Takže jen my se na to díváme při osobně na toho jidáše příliš jako nesymbolickým vidíme člověka. Ale i když zahrál lidskou roli tak. Pro nás hrál zahrál poučení jak je to ze zlem. Kdyby byl ježíš kristus jenom řekl to podobenství o tom rozsévači. Že ona roste walt dobré semeno a přesto tam narostl něco zlého také aby byl řekl jenom že to musí všechno nechat růst vedle sebe aby se nepo šla poli to dobré ani do jiný a teprve potom rozdělit tak od na že kdyby byl řek jenom protože byla to bylo nestačilo abychom tomu dobře porozuměli ale je tam taky ještě si by půjčil jidáše let tak to nám vrcholně pomáhá k tomu abychom si smířili situací jaká u nás existuje. Že zlo které nás budí a které nás kuje pikle proti věčnosti která se nás začíná rodit že toto se ono je nutné z našeho ukřižování. A kde je to ukřižování naše že jde tam než z toho ukřižování takže si poprvně myslel by se setkal zasvěcencem dokud se sedum a když jsem se ocitl vědomě e řek bych v oblasti věčného života. A kdy jsem považoval vědomě jsem tuhletu svoji byto za odnož věčného života vycházel jsem z věčného života do tohoto dotaz cela opačně než jak setkat snažíme z tohoto přejde věčnosti jsem řikal toto je vítězství. Proto nebes křižování. Ono to ale bez prachu vedeš tak zatracen předtím prodělával. Ale konce na rozepře že že musí být oporou křižován. A jsem si tak teď se byl ukřižován a tak jsem také vykládal svým přátelům v na se víte jsem člověk vnitřně ukřižovaný mám právo tyto věci tam vykládat neboť mně sahal jinak dán a a místo abych se dal popravit. Jsem se odevzdal bohu. A tak tady nemáte odevzdaného bohu tady máte ukřižovaného pro tento svět sem říkal jsi dávám je kali školy jsem vám to passim dal o jsem se dal taky s ním ukřižovat to jsem pocítil od i když na úplný na to že to křižování je tedy opravdu také vývojový vyhoví charakter je vlastnit musel ukřižován na panna maria pro tento svět když se rozhodla nebe. A teď tehdejšího řádu že bude zavržena svým manželem a zrodila se v ježíše. Že byl ukřižován ježíš se vším tím vývojem se do třiceti let když jste poddal v tom jordánu obyčejnému člověku u janu křtiteli který sám sebe nepovažoval tak ve umíte velkého. A on přestože byl mal menší protože bylo správné měl povinnost toho většího pokřtít se všemi těmi následky velice poučná kapitola a potom do že vám na kříži a tak dále a tak bych bych jenom tisíce dynamická záležitost že to vývojová záležitost z myslím se že když je tam popsáno v ději mu že také musíme doslovně chápat i ten část je symbol který je vám. Vložen i ta prostora které planě symbolem musíte komplexně všechno a ta je potom ten čas je symbolem takto musíme z toho času viz o ale plnou. Aby je to na časově že to vážit věčný úkol být křížová ještě na nebi budete křižování ovšem soustavným způsobem který bude nesmírně převyšovala dosahování soustavným dosahování. Takže jsem to nebyl taženo dva a půl hodiny nebo tečka by denní operaci že tamto od polovičaté protože jsem byl trošičku tuku u tou injekci věci vším ne ale musím říct že to bylo soustavné dosahování. A že kdybych v tom se pokračovat tak takle si představuju u na že chybně nebe. Bez krizí ustavičně dosahovat tak že bych chtěl je to ustavičně proč nad protože to je výborná věc. Nemá vůbec žádný potřeby nedostal než po věčném stahování nemá jiných potře je v tomto smyslu nesvobodný a v tom smyslu úžasně svobodná bodě oproštěnou od dalšího vtělování i na tom světě one pouta je že myslím a to tuším smysl správně máme nesprávný názor na nebe protože tam tou byl dávno by se ti nemůže dokud se mi to to se člověk v podstatě že totiž šel se tam musí pracovat. Když tam se člověk nesmí být cítím svět byl při oblažuje jen tím vnímání věčnosti to jenom jedna stránka věci. Nýbrž to musíte tím být povinován tímto svýma dosahováním tohoto dosahování přibližovat ostatním bytostem na tu ti tedy k tomu dozráli a to je s tím úkol které jakého jsme si věky těch svatých že nás vedou velice trpělivě a. No to je úžasné protože e oni by si jak jen zasluhoval mých to z toho protože kdyby to narozenou bytostí do neumí není možné oni či dát jimi cítí neoděnou bytostí od všech těch trpící takže kdo do kolik si věrně si jevy znám jen dokonale spojení světí bojující a když v obrali dejte se city vítězné je tedy dycky odezvu takovou jaká váma jakou jakou nestanete asi tak ale já. Jsem toto na dostal tomu jidášově aby neubylo částí se tak že ten jidáš představuje tedy tu vlastnost lidskou kterou ho charakterizovat takhle. To co tady do učinil. Že pali v vlastnost která se brání vedení božímu tak by se dal charakterizovat i. A až. A to je vlastně charakter celého vesmíru ten nesmírně nejistá zrozen z boha přestože z něho je pořád zrozování a je hodině pořád by pádem krásnější ve všem dokonalejší a vyspělejší ustavičně se brání vstupu do něho zpět. Aby by se nebránil ten by se zhroutil tu chvíli rozumíte tady je e e moc satanova. držíte zákon berou bujet situaci jaká mně je tady moc ježíšova která z pře tuto on dar vášní sílu. Tu situaci která tady je a posouvá se kupředu protože bojuje proti této setrvačností. V tom stavu jaký existuje a upozorňoval že tato setrvačnost věcí je také od boha není možné to bylo jinak a že je postupně překonávána ve svých špičkách o stát. Tou dynamickou vlastností ježíšovou tím královstvím božím pronikající tím kvasem který proniká a on to tvým stát ačkoliv do strašně málo né. A tak ten jidáš si se na tvrdě umělá těžce doplácí na tuto pak tento svůj úkol. Ale je nám znakem toho že kdybychom tuto vlastnost on za dva vším neměli v sobě kdybychom toto satana v sobě neměli že bychom nestáli o to on na dávat tento život kdybychom opravdu od přestali mít základ tohoto života že bychom přestal jíst přestal bychom být přestal bychom výklad. A. A chtěj on se odebral do boha a ono toho není ještě není tedy čas. Nenastalo stavem nejsme zraje se tato také na samém začátku u dělat musela maminka nutit do jídla byl tím do spánku mu při do pití tak jsem to vůbec nepotřeboval. Že sebe je tak zaujat tím prostředkem kterému jsem věřil že někdo vede do věčnosti i jsem nepotřeboval tele ten svět tak jsem nechápal jako neska že nějaký nám. se visel kdo našel jsem v něm prostředek který dovede věčnosti jak tímto nás ne. Je tak jsem e netušil že ten vývoj člověku byl proto proveden aby člověk jako takový v jeho individualita která vyplývá ve věčné indy byl jeho nesmrtelné duše abych plynulá od boha aby ho mohla jako svědek zažívat. To tam dnes velká krása která jsem jako nevěděl. Kdybyste se tedy vydali za zeptali no a to když jako dospěl nakonec tato člověk rozplyne v tom bohu potravy či ono to mělo vám na to že prospěje nebo ono ne někde po něm ani oka. Byl bych se ale mýlil upozorňovali se nemýlil buddha. Říkali prospim nutí ale my dobře víte vám to mockrát říkal jak do odrostli nutí bylo v tom momentu by o nažíval měl váma rozplynul se tak okamžitě šel nevěděla kázal tu dělat to o o splynutí s tím tato z ale za rukou ten pojem věnovány. Rostly ty ožila o tom že. Odešel bez tebe tam byl koncem nová že pro sebe hledal králoství božím ale do hledal pro všechny bytosti na které přišel. Protože co rostlinu né. Ale této pravé rostl při které člověk musí i na věčnosti si si za vlastní na tak nelitujte prosím vás z toho jidáše dejte s ním nějakým způsobem vycházet znamenají vězte víte. Padl vládu jíte chce na tomto světě. Ježíš si říkal radujte se znamená on nerv dvojité tento svůj život i tou radostí jenom tím stálému nebyl bez si mistra. On říkal radujte se opět pravím vám vám radujte se kdose více radava než tento li ze smrti přechází do s do života a že se jediný i náš nemoh radovat. Tím je řečeno toho že ty vlastnosti které doslouží. Které umíte v tady jenom proto aby on za nová je tak do ho to pomíjející dokud je toho zapotřebí i musí odejít protože pomíjející nemusím na věky nemůže ani na věky jistot. Pasivní bez život patřičném okamžiku samo od sebe tím že tak jedná že to puzen bujet ale vám řeknu kdy satan o to spojí by se mu ten život odděleni od boha vzal o nic víc nestojí než o to. Že tím se klade vám řekne že to je hrůza být navěky oddělen od stvořitele kdy vědec se máte daleko lépe než protože kdy jemu spěje který již po vzdálený sil ale jak jemu vůbec dnes přijdu jsem věčně zavržen mu těžko domluvit že to je pravda on musí být v ničem mu ty zničen a tím bude spasen tak tomu mnoho člověku musí být v ničem no bezezbytku zničeno je to dohrálo svou roli s tím ses nižší te. Protože ten satana postupně nás u míra je prostředek který jsem ě o jako dobrý po užíval. Po určitou fázi svého vývoje stává se mi satanem kdyby to chtěl u držen dále a pořád je jeho obrat jako pro stupeň měla dál dovést tam musím odložit jako se odkládá čát který se opotřebuje. Dejme tomu nestačilo rozumu tím panny marie zrodit ze sebe ježíše u to proto abyste zrodil ježíš v jordánu a jako syn boží nestačilo to že toto je v kdyby byl zůstal on mat či kam do všech o dospělo to se musí odložit on musel říct na kříži janovi hle matka v a ne moje a před tím o řekli kdo je matka ano. Toto podle nerozumu tím musem říkat musel pro v prozradit aby nám říkal soud podle vnější loučení v tomto svět je tedy všem protože nic se na doby jimi věcmi za doby mně vlastnostmi se musíte je to do určitých i jak se při komu dáte určitému stupni vývoje a přesně nemůžete jít dál. Ne. To znamená on říkal rodiče tohoto světa že se v tom nejširším vodil jsou tady je obal toto jenom rodiče kteří jenom řek bych. E ten život předávají od někoho toto boha ale nejsou popraví rodiče se s nimi se všemi musíte umět rozloučit. Sice se vše bylo do učíte nemůže který dál. Byl si toto maže nás jenom o brát jeden krát k o ty jsi sodomě a o možné aby jedním z volní sloup prosimvás do plete odtud ti ne víte. Než klidně nechte jidáše jidášem a že vám doslouží oprav k jeho ne tak to opravit nemusíte a proto nenávidět když mu byl svým způsobem my je čem jistěže velice vděčen do posledního okamžiku neukázal že bylo nenáviděl. Bylo milé kdyby sebe narodil říkal on že. Lépe se tomu do a tak dále na nebo teď citovat než tomu který bych byl m. Způsobil takové zlo protože ten musí být v ničem ten by tam potom překážel. Ale když si vezmete ten celý jeho život jako symbol i jedince který jde k bohu. Tak pak nebudete litovat u všech těch jidáš tu kteří jsou mezi tím popraveni e nebe je to ani ani tu pannu marii která byla věnována svatému a no a protože e musí pochopit tento svět a že nás vychoval pro věčný život ale pro smrt. ho odkládáme jako prostředek kterého jsme dokonale využili ale věda když o dokonale by tu žijeme pak nemůžeme vstoupit do vyšších své. E do věčného života protože jsme nepochopili smysl každého okamžiku každého rozvinutí tohoto života. F. Ne člověk samozřejmě není poučen o tom která vlastnost doby kdy sloužit ta která nemá sloužit ani si nemusí. Přát toto všechno vědět neboť ono se mu stane totéž co ježíšovi že on si třeba do bezedné v ty tři vlastnosti ty tři apoštoly do ty znali getsemanské a po mně člověk k tomu aby mu pomohli ty lidské vlastnosti jak od mu nepomáhají oni z půst nou oni usínají a jsou to ty nejlepšího ty které spoj se oni usínají to rozhodném okamžiku čili je že pouhými lidskými vlastnostmi na určitém stupni se nedá posouvat na. Není lidské vlastnosti která by mohla na určitém stupni člověka na horu dál a dostat tam všechny šel na lásku janovu všechny své dostávají když je tady ztrátu máte na musí dostat před tím o je tam správně udání a za ještě musí patřit i tomuto světu k protože kdyby proto je symbolem mně panna maria kterou symbolem tohoto rodiče na tom dosti v tomto případě je dává ráz janou. Vy to znamená do lásce božích je svěřovány tento svět. Který tedy zůstává po člověku když člověk stane zmrtvých tak tento svět je mu svěřen je svěřen lásce boží kterou v sobě vyburcoval na věky ano aby tou působil na tento svět ano. Také nech lidského dosti jsou přechodná stránka protože jsou odezvou individuality věčné mají nějakou takovou nám nepochopitelnou dneska věčnou složku kde které vyplývají a o které jsem řekli že skládá rozhodnou věčnou individualit rad při živá člověk by byl se o této věčné jimi daleké řekl něco takového komplexního rady řekl že. Pase na jako svědek zase námi věk jako velice byste svědek em bez mez nerv byste nepotřebuje usnout napřed nebo co je si odpočinou. Pro svou mysl nepotřebuje prostředků rozumových nepotřebuje jen slovního vyjádření citového zaujetí. Je to prostě tají nás trám tam v věčnosti které se říká čit to znamená poznání ano a. Tato straka také na věčnosti vytváří individualitu věčnou ona se stává v součástí toho svědka takže ten člověk je tam řek bych ta věčná kdy byl za člověka nejenom že blažená jak si často zjednodušují. To pojetí nebe křesťani a věčností nýbrž že také ustavičně stále víc vědoucí trvalé bezmezné a bez prostředků lidských. A je stálé. Více existující dokonaleji existující bez sebe z lidských prostředků nejsi se pomocí tohoto těla. Ale tam ta. Skutečnost bez pomocí těla dokonaleji existuje ne není to představitelné prana ne. Nebylo by to bylo od začátku tato jediná vlastnost i výtečně byla od začátku mýho života. Jedině jaksi velice jasná a za tu být větší vím že jsem vůbec se po takový ve myšlenky asi. Totiž jak se říkati lékaři země země dostali ztotožňování bylo zbavili ztotožňování s tímto tělem protože postavili mojí myslel my máme tělo a ukázali toto nejsi ty tělo trpící nejsi ty ty si mysl ne. A touto myslí jsem pořád jako posuzoval od doby a posuzují lu svoje tělo a. Tam není to chycen nesl na pod proto panna boha upozorňuju kdo vodou bude že se máte to protože to proto pokání ne a nebo třebas ten aby tomuto pojetí to my u dále kastami na zkrátka řeka se mi dostala toto totální ztotožnění které mi máte své mysli ze svým tělem co jsem řek bych od bourat svého života neměl to byl o ji před ti jediný který mám před vámi ano jsem se považoval za něco jiné než tělo. jsem pro tělo on pro na sto nedovoloval věci které chtělo pro tělo mít je. Protože jsem jeho pánem přeci. A když jsem nebyl tak to dělo s tou malým kopat dělo doufají že světě pro něco chtělo. Ve než tady když něco musel mít. Tak bych račiž pak na sebevraždu než mít než se příklad musel si co by kosti ale když nebo musel se nad v st. Nebo musel se vyspat neznám. Vůbec tu ten je neznámý pojem kdesi v přes pád jako věcech celý a že bych v tom musíme na to ne. Jedině u vjem měli bez svým nespí je bez možnosti spánku tak nebudu nešťastní. Že jsem z tohoto rozlišování by se neslo živým tělem je to prostředek no. To jsou moje dale je říkat ne ale byl by dali jste věže na věčnosti to jediné co z toho chápu že v tom tu věčnou existenci nebudeš je závislý na těle jsem do živ je představit co to je nebýt na věčnosti závisle že o ten směle do dobré přestat nevidět jsem do pro sebe že tady do toho ubohého rozumovou který vám ne. Ale že se tady jak by to mohlo být ale dovedu si přestane existovat existovat. Taky jen můj pokrok na této cestě se děl existeční cestou jsem začal když jsem začal dosahovat tu věčnost že dávno před před životem sice v tom setkal si zasvěcence kde jsem existovat mimo rámec svého těla a mysli že by tak nocí jisté tímto způsobem také dech to zažívali jste nad aby z toho li za rámci že staráme z za rancem svého života že jste se rosy do dost. Dostavovaly se rozšiřoval ji. Obr jasem existoval za hranicemi vesmíru velice brzo o hloubka ona je ten není nerušila protože to byla čistá existence jak které žije představit tady jen přeje aby do sebe jak ten této existence. A to byl závěr toho že tam také nějaké vědomí na vědomí že stav neztrácel. Ale jsem když to když to moc prohlubovalo jsem byl moc jako velký byl pod daleko od člověka tak se dostal strach. Této vše existence mystika utíkal jsem nazpátek k tomu. Víte jako asi v máte doma prana dělalo vnímám on rukou el a ve a o je bych tudleto o se vám tam aspoň na dozrát že ano jako takový státi nezvyklý na svobodu jsem se úžasnou radosti vracel do toho u po jeho. Se do bude schránky že se ta se si tak se cítil jíst kdo ten prostředek ale byl jsem se ve mně se k let po tu svou mysl to bylo vana. Že jsem omezen rozumu všechno krásně omezené do všech komu tu bylo vidět né. Tady žádný kou vůbec vidět nebyl existence jako taková to bylo rozumné o hrůzy plné. Ta se tedy pochopte aspoň jednu věc že začátek moudrosti je strach před bohem ekg. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F..