Karel Makoň: kotouc-F01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk. Tak v v v z s a nebo že z moc nám že že nic nejsem než mění a nikdy jsem mi o tom zdání dostat na svá ustal jsem na mění na se m. S v není z není své ho a on m onoho ba každá ho mění jenom za a na snu se mi anebo m na tak to se když na práva. Že tam u to znamená si že ona měla že s v že on na naši naším tužbám že když naž a že by nás měla snu k tomu spojení na vedení. Tak s v a není řeč a tak a tak jak se děla a musím tak aby to bych. A ráz z ona mu tak to co a tak bych s tím svá práva a není tak dále jak to on a on v sobě život tak si říkali že ježíš podobní svým život že jak se při z domu otce ano. Nebo vše co nám ukázal práva do a to na pána aby se mohlo v tak myslím že při z nám to co on na to na co dělám míří života a on m životu a no tak jsem. Na že není to stav při vlastnění a že při není mi s tím není od m že tu na s tam kam do že jsem ba do toho prost ano mám v sobě život a on m i. Jeho máme s sny ne na dění ale s při aby při ž a on nám on na není toto ona mi se s rosy mi že on m voni za. A to se míní že strava panna že vím život toho onomu aby se za byla bohu a to při sví život a on jim a že i když či život že pro věc nebo tak a. Protože spásy že na boha a tak proč na posly a kdo že do žije čistým a toto jsem mění změní své nese dává váš váš bohem znamená kdosi na a že by to ne z kama život. A se vším m ale nestává vědomě mám tak tím se stala vědomě od mládí jak nám říká žila svým život protože si že si m když mám z dosahu když se trvale snaží o to aby žil čistým životem. Tak to jsou vlastně zevní prostředky které užívám k tomu spojení i sami osobě nikdy nestojí ne nestačí protože nikdo ba. Do své hloubky neni intenzivně dosaženo nýbrž to je. To je trvá vás nás a teta po které sice něco v člověku roste třebas i nepozorovaně. Ale trvá to strašně dlouho než se tam docílí našem nitru taková úroveň kde vnitřní stavy že byste z míní dalo by je aspoň jejího vršku do věčnosti to je e velice dlouhá cesta a proto se chce aby ten dotyčný který tímto způsobem když je řek bych z lásky bohu už. Čistým životem aby měl něco ještě jiného viděl nějaké rozhodnutí rozhodnutí další nežít ty čistým životem. Bych ještě chtěl říct aby jsem si že si musíte žít be tak by život jako panna maria je čistý život je do po je v symbol e pojem je k kteréhokoliv spravedlivého dobrého života jak si to člověk stavech jaký let čistotu stavět jenom musí být dosti velkorysý že tento způsob života aby někam do ve člověka dovedly nemůže být dejme tomu čistí nějakých podrobnostech na maličkostech a nečistý ve velkých věcech naopak. To nač vězte musí být čistý spravedlivý ten život on maluje se může li je třebas i na dní protože se nedá ani jsem stoprocentně udělat. Jestliže tomu takhle je tak pak a. Nedočká nás není nikdy el toho vědomého spojení s bohem jestliže neudělá další rozhodnutí taje totiž opravdu v je třeba aby člověk je dnes si myslí že dosáhl určité míry dokonalosti v tom prostředku který si zvolil aby nezůstal stát a nečekat to s el oni na rukama nebo řek bych byl rád vně na to že něco spadne z nebe. Protože on nesplní jednu podmínku je ne vyrovnal s to jsou zevní snahou svoji úroveň své modlitby musí dosavad to již vnitřně také svou vnitřní modlitbou. A tomu tam při tomto způsobu života chybělo tak intenzivní se na modlitba vnitřní která by do plně z druhé strany to co on zevně u dosahoval třebas tou u čistotou. jsem se u sebe do tohoto dočkal také že moje vnitřní modlitba nedosahovala intenzity která tou kterou dosahoval můj zevní život se snažil o nějakou čistotu. Klid a mělo to ten nedají nás se jsem se nemohl dočká duch toho vědomého spojení s tím bohem bez ale tam se nám líčí dala panna maria byla naštěstí nená atd andělem kam věren ten který navrhl že může zroditi ježíš. Čili upozorňuju syna božího upozorňuju vás že toto je zase jsi mal. Symbol rozhodnutí které panny na je si o rozhodl že ten člověk svý jedno hodné musí říct tak nejde o to aby byl jenom čistí nýbrž je o to aby ta moje čistota přišla do nějaké od dalšího závazku vyššího když toto nevede k tomu abych se vědomě spojil a že to nechci ti to bylo špatné to byla to nedoví základ ale ne ne na toto let mně k tomu spojení vědomému. Čili musím něco tomu při ve atd co musím při dát u si dělat minimálně touhu chtít ze sebe zrodit krista je sebe zrodit věčný život a. A k tomu být inspirován třebas jedinou větou jako třeba toto musí je tedy kam od aby jela. Jako třebas svatá které je na tím vysledovat tím jednoduchým o blátem který našla u tu pět sám vždycky říkal bez se zlem mládí v předškolním věku pak by ježíš kristus pojatou brát tu na dal ženě samaritánce pěti je pěti mužů věčný život. A na si říkal když to namítli takové svět jako by to od by udělal vím ku a na to je tady stačila nad udělat další rozhodnutí že ten věčný život bude s jejím životem svým pravým životem že právo na ni tak tady se přechází naděje. Do určité jistoty samo jsou čistota nepřichází že ani ta panna maria neměla hne i v protože mýtem se že najednou budete mít jistotu. Ale ve kterými někdy učiníte všechno co panna maria učinila žena řekla v ano vím dobře co ose musí své strany stát abych mohla porodit syna božího. se musím stát služkou nechci odporovat i když nevím jak se to může stát řekla když muže nepoznávám atakdále nevadí v a přesto se musím stát služkou pán a služka panně staň se podle slova tvého. Toto v vydělat toto staniž se toto přitakání s tím aby ji bůh nás navštívila aby nám dal tu milost nás zrodit to tady musí být další rozhodnutí. No veme námi se připravíme způsobem života o tom tím že z připraveni mate by být tím a potom ale to nestačí musím dělat rozhodnutí o ze sebe zrodit že že anděl nevěděl že on dál on tomu nebudete stoprocentně věřit takovému vlastní duchem svatým. Taky říká ale podívej se jestli potí že tomu porozumět na tolikrát svými slovy samozřejmě tak nadi si ale větě tato na taky počala ona tohoto zašla vám el o kam tam přišla panna maria tak el to dítě u ano by se hnulo či ona poznala že ji nese veliké poselství a tak dále protože to není od lidí je to od boha podobně. Let tak i si že že toto rozhodnutí tak pak samozřejmě musí mít se tu trpělivost a aby to rozhodnutí do nosil nech ne. Aby si ty svoje měsíce odbyl do toho zrození toho nového člověka aby nebyl netrpěli. Netrpělivost tady s to je vlastně kam vlastnostem jsem pořád pranýřoval neklid. Že pospíchá a tak do stahuje do na nic jako bych nic nedělá nebo jen tak si o boží je velikou překážkou na cestě k bohu nesmím pospíchá musí vědět že všechno svůj část ale nesmí tím z ll n liknavě nesmí n ě z vlažně nýbrž musíme si uvědomit že je zde tedy od záležitosti ducha o které o kterých nemohu říci odkud vane a kam. Kam vane. A čili když toto rozhodnutí udělám tak musím za ním kam si za ním stát a musím tímto rozhodnutím přehodnotit celý svůj život atd ten tam se radí jak se před hodnot že ten život. Tam například je řečeno že ta panna mary dělám měla co svou ven v noze v a to znamená tím děla. Světským životem se jsou vás nad k tomuto umí vyd z odkud povíme mu co pásku s člověkem po jinému svazku člověk anebo. A ona musela dát přednost tomu svátku o dal jo. A prosím toto o jednoznačné rozhodnutí protože nás musela ty uvědom let či jak by ten svatý josef najde jeho znou že ji od ne ten právo ji odmítnout ne snad. Dokud kamenovat ještě ne ale na odiv to bylo tedy čím zákonodárství ona věděla že bude za puzen na ale přesto souhlasila s tím početím ducha svatého. Tohleto a je rozhodnutí velikost velikonoc velkolepém nakolik se jak tady říká a tyto znaky naše rozhodnutí po novém životě musí mít jakým nemá let tak nedospějeme k tomu zrození ježíše ale toto minimální co se s tím že stál na cestě jak myslím že by bych moh skončit je třeba to nějak formulovat toto rozhodnutí. To. A jiná formulace není než být rozhodnout vítr rozhodnout. Chtít vůli boží dát přednost vůli boží před ve jak co při to budete říkat je nerozhodující panna maria to jenom formu na protože služkou se cítí být do chvíli služkou že si myslel že do doby než toto rozhodnutí udělala byla služkou své sebelásky. Ne boží i když třebas z lásky bohu jak si sama říkala žila sis svým životem tak vždycky tady nebezpečí že to o také nás k sobě to budem z ani není že byste jiný život nevím byl. Této život který se hodí který vyhovuje při by jiným životem nebyla spokojená že to dělá pro jsem bez uspokojení to se člověk nikdy v sobě nevyzná protože v době ještě nemá schopnost rozeznávací aby moh tohleto této ši by byl musel nerozezná. My jsme ě na to narazili nebo na z ne na to v tom dalšími kladou te když například apoštolové nebo učedníci panně se dali také nachytat vody ježíše krista. Na to aby opustili své rodiny li zdáním ale přitom bylo vidět že toto rozhodnutí nebylo čisté či šlo opravdu o holý život jevilo zachovat navěky tak se omyly mesiáše li pro sebe ho chtěli dal no ale nešlo jen o ježíše nebyla doprava vás bohu tato láska s ním sami na budete to nemusel pracně vychovávat. A proto při prvním. Takové na zázraku v kani nejez je mu v tom v jiném el čeho se potom zázraku i uvěřili v něho jeho učedníci no prosimvás to museli uvěřit ano oni znovu a znovu začínal za se znovu začínal učit věřit aby totiž naučil věřit také on měl že víra vypadá v byla živá aby vedena touze po spojení s bohem. Za lásky k němu z lásky k bohu a to ještě tam nebylo svatý dorostl ale ostatní ještě ne. Te. Takže vám opravdu kdyby vám řekl nějakou formulaci jak on měl slovně třebas co milovat tak bych se proviňuje proti duch od toho svého kázáním který tady dělám. vám že vím že záleží e nadto obsahu a ne na od s. Bychom sebe krát vyšších slova e volili tak nic nedokážeme přestože na krát nastalo kolena tak než sebelépe jen vystihnout tento tu no tak ho nevědomý tím že ano to třebas neumím vůbec to od ale se do brát pase by vás tak to vyrobí jsme se naučit tomu řemeslu a toho nás ti. E to v nás vás nebudu ušetřit atd tomu chci vás naučit tak myslím že bude po se dál jo a. Je tedy bylo zapotřebí aby ta panna mary jak tedy se znovu před že jste že uvěřila tomu al andělovi mnou se ježíš na tej věděla jsem to říkal pán bůh tady nám napovídá přede s tej jak můžeš přát ani si důkazy jak se jež ale na mně o jestli víra je posila aby nezakolísal na to dělat ale věty ale věta mi marie že ano. A vzájemně se podpořili. A konečně když nastal ten den u toho zrození ježíše to zrovna náhodou připadal na den kdy milost svítání lidu na řízené císaře. Pánem tohoto světa. Ten si se tady nevědět co v této věci udělal pro ježíše pro jeho narození protože atd pro nás pro všechny kteří následek ježíše krista. Protože jestliže člověk ten který roste v tomto případě a celá jeho rodina samozřejmě. Si že se musí v okamžiku narození nacházet v betlémě ve stáleji. Ve svém bývalém když ti to znamená v těle musí poznávat v těle ve stáji musí zachytit musí zažít to první zrození. Boha k sobě jinde to nejde a jenom za těch okolností které jsou tam psány že se vrátí do svého rodiště to není tělo v jakékoliv u aby kdekoli nýbrž ten ta stáj byla rodiště ti toho joze fa. Tam kde se zrodil rozumu lidský je vždycky začal rodit při narození na ten na tom na tento svět ano kast začala formulovat pomocí smyslových vjemů je naše je náš poměr k tomuto světu. A tam vesele formovat nad naše naše vztahy k rodičů tohoto světa. Tomu okolí tomu prosty dosud rodičové ne které tady žijeme to než o jenom otec a matka a považovat je nakonec za pravé své rodiče není pro nedomyšlenost věcí že jsou opravdu pravý když nás to pro si ji vychoval neboť se říká nic není v rozumu co není např ve smyslech čili že ty smysly a to všechno zajímají jsou vlastně rodiči našeho rozumového vnímání a to zase rodič ten našich rozhodnutí a tak mi to. Tak by měl za okolo jenom pro dycky z nade no a listím většinou stačíme dokonce života to je veliká chyba protože od těchto rodičů se vrátit co je za cestu nazpět kdo chvíli ještě neměl kdy ještě si to neuvědomoval do betléma do místa tedy rance zrození ne řekl a odtamtud vládnout začít s vzpomeňte si dokud nebudete jako jeden z maličkých těchto nevejdete. Do království božího řekli ježíš by se to taky takhle není to celá formulace a to také takle. Nese tohleto dokáže. Tak jsou zjednání všechny podmínky pro to aby se v nás narodil nový život. Tak je tady totiž že jsem byl napomenut že tam a. Že ta panna maria uctívala vůli požitky na vůli buď je to že málo že jsem musíme s tou vůlí boží ztotožnit že si musím vlastně státu vyd. Jeho vykonavatelem jako ta panna marie chtěla být co možná nevyjádřil správně rady služkou páně. Samozřejmě jsem volil když jsem volil zkratku k pro svých že jsem o je také sklad bude vyjadřování proto tam spěje že tam dospěje k tomu kdyby to tedy rozvedl že ježíš kristus jsem ukazuje tak z radit se může v člověku betlémě te v těle ten nový věčný život za těch okolností které jsem teďka jmenovat ale jestliže být že ten nový zárodek věčného života to. Veden dále né. Taky tomu se vám abyste dostal do fáze po nějakém takovém přechodu který tekl hus o ten se u v atd. Který bychom nazvali jedoty ježíšovým ve dvanácti letech že byl poddán svému okolí a přesto byl v tom co jeho otce. Tak samozřejmě teďka rozebírám podobně to je e řek bych formulace která u. Je nedosažitelná tam na těch začátcích ještě nedosažitelná říkám že špatná říkám že nedosažitelná že je absolutně nutná tento postoje absolutně aby teče o dostat do jordánu a je. Tomu se na těch třicet let za kterých on je od dán nebo poddán svému okolí. Let těma rodičům na neřek je tam symbolizováno v čem rodiči zase je to než ježíše za smyslu na tom prostředí ve které žiji tomu řemeslu kterému se učit tomu zaměstnáním ve kterém jsem mělo to dělá a tak jako že bez rozvinutí tohoto života a bez telat pochopení že jsou to prostředky právě tohleto které povedou k vědomému spojení s bohem protože bych nemohl dosáhnout. Ničeho dalšího. To si musím toho si musím být vědom a poddanost není všechno musím přitom být v tom co je mého otce to znamená se musím snažit to dělat všecko a protože je to vůle boží musím především také v době pěstovat vnitřní život. To znamená musím prohloubit svůj vnitřní postoji vůči zevním událostem nesmíme jinak vidět jako něco zbytečného nýbrž. Je to co vede. Tohleto právě je to pěkné u starý židů když jejich že bůh je první viz tolik těch se do kazí s kým bohů nebo tady předního svět bohů. Který nevede člověka jenom jeho osobními prostředky. Nýbrž dovede všemi národy okolními všechny vším děním veškerým děním okolo toho naroste věky klid tím že ten bůh světě že je vede na při netrestá ty svým národem mi jsem mu když se mu protiví nebo je svým národem pomoci nara po že jedná když. Ten jeho vůli znamená e všechno dělá pro toho kdo za ním jde to je řek bych takové na národní hledisko. Ten stala obecně platným bohem oproti těm běžným bohu a stal telat. Jím se tam vládly dál ne tam veden nejbližšího je v asyrii a jinde babylonii. Také to se s tím plně svodu jenomže nejsi mi taková přechodná doba kdy ten člověk. Sice ze sebe zrodí se toho ježíše ale ještě ji nemůže komunikovat protože to nemluvně se tam symbolicky říká a v této chvíli musí se ještě držet řek bych že osvíceného rozumu jen se k vám a musí se držet ve všech inspiraci které dispozici aby unikl nenávisti tohoto světa protože je musel začne jevit potom. Ten zevní svět i my myslelo i tělo jeho nemoci jeho zdraví situace jatky co mu začnou jevit jako nepřátel v této fázi noho ji končí svůj život protože si domu třeba život protože se jim že tento život se jim protivní vidí ho jako nepřátelsky jako celým ve zlu postaven. To je samozřejmě postoj který není ě n. Ten je oprávněný ale nemůžeme se ho zbavit když nemáme se dostatek byl jiný vědomostí kdy se považovat tento svět za nepřátelsky a jesiže považujeme do světa nepřátelsky tak pak to musím vodit důsledky že předním budeme prchá jako to ježíš kristus prvního uprchl přeci nepřátelsky světem. E daleko předním uprchl že tam kde byl svět neutrální to byl ten egypt v to bude neutrální zevní svět. A teprve potom jak nedošli k u povyrostl a město rozumné se říká. Let tak byl vědomě poddán svému okolí a pro něho neučí dal a vědomě byl v tom co jeho otce to znamená jsem se snažil to všechno co ze zakoušel uložit do svého nitra. Zjednat rovnováhu mezi vnitřní modlitbou a mezi zevním dosahování jsem tak je v trošku jinak na to jdou indové. Ale protože když se na při se setkáte s indickým zasvěcencem taky tím svatbu nebo joginem že. Let tak ten na nás ihned pozná jestli jste schopni něčeho dostanou nebo ne. A tak například dejme tomu k takovým buddha od se chtělo jinak jo než kde buddhou a mluvila s buddhou ten let se do malovat se hned takle chodil od jednoho zasvěcence ke druhému je nebe dokonalejší než druhý a všichni na něm pod majetek ničemu nehodí. Či ji nebylo vůbec víme ekg při je jen skálopevně poznali když jste k ničemu nehodí. On poslechl máte ti letech najednou získal bez jak jeho kolik toho duchovního veliká na tom vysoké zasvěcení je ne ten města a jak je to možné trhaly nebi tak moudří ne stoprocentně moudří lidé jen řek indy kdy narazí od krista. Ceta věc dělají jo. Kristus totiž jako každé nové vtělení do toho vkládá řek bych nikoliv jenom nového ducha ale nové možnosti. I do nemožnosti indové vůbec neznali za dob od a na tu vůbec nestaly a bohužel většinou ještě neznají to tam někteří z nich kteří jsme jater jesudian ano. A těch je velice málo ani ve svět že jsem světu třebas mahariši nebo tyto věci neznají ani nepotřebovali nezná vůbec se nepotřebuju znát ale nebudou je potřeba zná. Že oni jej způsobili mně se nají oni si mohu kdyby jsem přišli třebas takovou ty ty se ne oni se hodí se jich ty se oni se nehodí a na že kdyby jakém klacek měly by po práci jo voni viz správně poznali že projít jeho druh cesty a pro nic víc. Že se nehodí ani by to absolutizovat li oni byto v si takle absolutně když on nemůže osobě stáhnout tak pro něho ty lidi kde nemůže osobě sat sedne hodí pro ten cestu. On nemusí dát jim řešit těch indy je to záležitost mu sice žáka dáno mistra žáka ani žádná jiná a soukromá za dosti dvou. A když se k sobě ty dva nehodí tak ten mistr právo řídit dál by se nehodných neštěstí buddha byl totiž u založen jinak než třebas my jsme na no a žal vyvodil jeden přesto byl svatým ne vědomě nevěřil toto zkus si ještě u někoho jiného. Ona si říkat tady přeci jenom touhu a tak je mi přeci tak kým nějakým takovým dokumentem jakou zárukou něco mohu udělat dokud tato na tady v je ještě mrtev protože se neumřel chtěli konec mého života. A takhle my se ježíš kristus za prvé na ten od a pudy ve velice pokrok to v tomto smyslu. Ježíš kristus totiž říkal ty můžeš neříkal nemůže ty můžeš kdybys je tak můžeš tys nemusí se svou vůlí připojit kudy boží. To jsem právě stalo atd poučné na tom případu zvěstování ho archanděla zabila panně marii že ona se z s bez svou vůlí k připojila k vůli boží o na při třebaže čistým životem ale bylo tam pravým slova smyslu připojí se vůli boží ne to třebas bylo hledání vlastní čistoty to my nevíme třeba. to bylo z lásky bohu tak jenom tak vzdáleně protože nadto ona neznala a po neznám toho nemůže dost dobře milovat ano. to bylo přikázáno a na pod ti látky zákonem toto sp stěně zákonu čili bylo toho opravdu hoden milosti boží pravda a proto ji nekřtil potom ten anděl dvacet i my že ano. Ale tam kdyby byla řekla tedy jste a anděly jako nerozumím to ani možným pokud vím tak že může to nejde to by byl odešel z tato paty o stavy skal neobjevil že ano. Ale protože na řekla sice nevím v tom že s ale staň se tvoje vůle staň se vůle boží tak tohle ta i něco jiné než se hlásí v indii ramakrišna tohle to co rád tady klam bezvadně o na a byl proti těm minulým indů v tomto smyslu protože on takhle neodsuzoval člověka on tam ukazuje na tom příkladu toho člověka který jde k tomu bohu ne ten narada slyšel ten. Že setká napřed s tím zasvěcencem tedy zasvěcencem velice pokročím joginem neslo dál když jež tam se zeptat. Do ten na ten na tu vyšší tanci tak se taky zeptej na mně bylo ještě o dělat tu koncentraci. A potom okolo tanečníka ne který taky si říkat jak dlouho co bůh se ještě vtělovat by se rádce nazpátek te. Tak zvěstoval tomu svatýmu ještě dva životy atomu taneční ku pěstoval kolik je tady listí pod tím stromem a on začala radostí tančit. Protože si říkal jsem z podle si vědom si na to vím že v strašně málo a byl tolik na konec těch list nebo a okamžitě se spojil s bohem je takový takoví jsou fakta takoví jsou opravdu pak tato je sice symbol a také se do stáda kdy není řečeno pět vtělení nebo dvacet nebo kdy není řečeno že někdo zná světa ve to nikdo v to v ježíš kristus nikdy neřekl. On věkem mně čili že říkal o pak ty se o nichž se mnoho když ode víme vší kteří jste obtíženi kdy nej město že necítíme obtíženi kdy jsem to poznat tom on centra. Protože nám nic nechybí nebo a u nám to nechybí tak mi to děláme tak abyste kdo na telat a po za zůstala cela na to není žádná cesta která by kam vůbec vedla není to naše tvrdost je to našem jak ctnost. Naše pohodlnosti naše spokojenost naše sedění nad použitých je tam ve nabyl hle tento života aby se ne ve toho když tady bájí někdo o to on tak a by budou taky dělat todleto jo. Tak po poznejte el tak jel tady bych chtěl doplnit ještě to co tady říkám tím ve tím tak lidským závěrem že totiž člověk tam jako panna mary musí nestranně patřit. Ale nestranně se musí k tomu bohu jeho vůli sice ji odevzdat musí se podvolit. A na druhé straně musí udělat všecko aby co nejdokonaleji poznával aby si opravdu mohl řídit. To znamená když třebas vší do mezi vás zeptám se vás co byste potřebu. A tak si myslím že sledují vůli boží jste si to dopátrat vůli boží prže by mně tady říkáte co vám chybí a co vám nejde a vím že vás pán bůh rád a že mu tedy odstraňují du plátky kterému vás víte na cestu aby jeho vůle nějakým od čili plním jeho vůli rozumíte od ani mu překážky z cest. Jeho vůle. My říkáte toto mně vadí a to mně vadí ale tak vidím že máte dobrou vůli ale že si že si nějak klepe překážky životě protože na straně boží není překl. To předpokládá. Jenom na s na straně naši jak se snažím o z tady protože se vůli boží která je tak aby jste s ním byli spojení. A. Že můžete se mýlit v tom že jste připraveni v tu chvíli vydržet ten nápor boží milosti na boží lásky který byste který na sebe jako přivolává že na co se byste li to nemusíte snést. Jako se mýlili učedníci páně ě ten na ě k svatý petr si myslel že opravdu miluje svýho ježíše a nebylo to pravda. Říkal mu ještě nim chvilinku před smrtí jsem ochoten sebe se třebas nebo pod že by ta nad to ukřižovat telat se s sebou utrpení jakékoliv tou snášel. On říkal notak elán. To si myslíš ale ve jsme se s tím třikrát zapřeš než kohout jednou co král. A tedy my se může máme právo se v tomto mýlit do nako svatý petr a to nás nějak ne disk je tu je oč. Čí božích v očích ježíšových očích našeho cesta nás kdy skryt nýbrž to ponechávám milost boží neztenčenou protože my se neznáme my nevíme co v nás je jaké máme možností protože nikdo na tomto světě jak tam správně ukazuje ježíš kristus nebyl hoden ale nebyl sám schopen. Nebyl hoden ale měli dotknou vůli chtěly jsem svou vůli připojit k li boží. Vůli milujícího otce bylo všechno v nejlepším pořádku ovšem musel to ustavičně chtít tyto přát celým svým životem všemi částmi jenom nějakou modlitbou když sebelepší modlitbou si to přeju a ostatními životem si to nepřeju tak nejsem v tom co je mého otce i budeš jsem v tom co jem ne si hospodařit s za svou. Živnou a s hřivnou mého otce. jsem to nechci opakovat jasem do podle toto rozebíral že třeba se naučit disponovat tímto životem jako s vlastním. Nýbrž jako životem propůjčení jako s hřivnou která musí být celá beze zbytku odevzdána. A něco si nechat otce to se nesmí nejenom celá či na ale ist přítěž ti v této při všechno musí být beze zbytku odevzdal. A to za různých úrovní jsem schopen různé formy odevzdanosti panna maria a to odevzdala formou z souhlasu služky souhlasu služky bych tak řekl. Ale pán ježíš ve svém životě do cit je z toho odevzdával sloužil vůli boží je svým růstem vnitřní i zevním ano. Tím byl lid tím že věděl že musí dospět že musí se rozvinout tento život jenom na rozvinutý život se dát tam s tato na věčný život na jiný ne nedozráli pro neví dána jen nového novému rody že zrod že ten pak musí být dozráli to on dobře věděl apod tam dokazovat že věty svého života jak se dozrávat. A když se dozrálo a teprve potom jiným způsobem člověk než před tím že se odevzdá bude boží že aktivně plní vůli kterou poznává protože pak zase akty taky o zase dokonaleji poznávat o tomto období a taky musí aktivně plnit a to není ještě všecko to aktivním plnění není to nejvyšší co může dělat které tak nestará trvat sirotky ale nebyl toto nejvyšší daleko být se poučili o tím že může nad může na kříži či věta tak. Na pasivní stránka toho poznání kterou vlastně dokázal že se musí člověk z cela napří i v těch svých nejlepších vlastnostech. Perem a v těch svých nejlepších schopnostech že musí doby tat i to co navíc dostal z své nadstavbě nad tento život když je ochoten to odevzdat i v tom překážky. Cestě jako to překáželo těm učedníků kteří se než ty si jistě že ji musí odejít mých těly aby to ji zůstala ku do věčného života to nemohlo nic z toho co jsme získali nemůže vám do věčného života ústa jsem připraven na to že musíte například karla makoně s celým jeho učení zavrhnout. Zapřít. Abyste mohli prostou prostou ku dobu ducha k tomu bohu přijít aby si řeky tak dělal jsem všecko možné k ničemu to nebylo ale přesto toužit. By kde je tohoto rovnou ten věřitele nebi do toho dne se to rozum li si dokáže od povaze tak rad takto tam na slast a. Jeden toto o nedržel vedení od obavu to osmý o co na daleko vyšší úrovni než které je tak myslete nedat nedostalo ten ho nejvýš do stavu měr na li ta mu zbyla jenom touha žádná schopnost nezbyla začalo konečně po se na přesvědčili či si a o nové na věci mudrci li v když je i čem jsme nemohli mu vzít z jeho duši ten pátka který měl to o nevzali on pořád toužil. A to bylo rozhodující. A proto ježíš kristus říká správně te samaritánce ženě pěti můžu kdyby a. To na by vystoupila apod vám řeknou do chce milovat. Do chce jen na bude jedno od nemilovat nemilovat při že budou závidět jak bude milovat a neuměl vůbec aleno chtěla apod začal milovat i musíme si mít milovat boha as to ostatního chtít milovat tak i do milovat ve všem a to nás naučí patou vůle která jest jedno se nám bude sjednocena s vůlí boží zeova se taky nás milovat nám dávat najevo jasně spojí lásku nemůže protože my to si to neuvědomuji vůbec. Tak jestliže toto tak je dělat si tuto vůli nám tak jsem se vlastně sjednotil ve vůli s bohem otcem a je mu mílovými kroky kupředu. Jenom je o láska z zdržuje ten pokrok že bychom to že mezi přeceňuje daném že bychom toho jak jsem potom přece sám na sobě. Kdybychom se velikosti a do formy lásky která nás cele dale abychom mohli celé který patřit nejsme ochotni se mu celí vlastně dát kdy se to setkat pravá láska boží. Ale jestliže jsem na protože takové život ježíšův na ty etapy. Tak jsem se možná dopustil jedné chyby že jsem se nechtěl dokud si dát byl jsem rád že se na tebe teďka upozorněn. Ten vy musíte mít před sebou nejvyšší jedenáct věčný život. Ale musí nebýt zároveň svědky toho že toho věčného života dosahujete etat o z ti a tam musíte být přestože se ten nejvýš věčný život komplexní musíte být připraveni na to že protože jsem si pata přejete jako odezva se nám dostane napřed třeba zrození v betlémě a to by dále že kdybyste nevěděli to co vám říkám. Kdybyste nezachovali ta pravidla která vám tady vykládám tak byste neudržely ten život který se narodil v tom ve své. Potom narození života v betlémě a ještě při by mohl ji setkal rozebrat předtím než se nalil musel za pata pravidla která jsem vám tady řekl abyste přetože chcete věčný život celý jako takový abyste nepromrhal li v tom málo co z něho dostanete když totiž byste ale ne zachovávali ani toho co tam řečeno v betlémě se co předtím věštění panny marie aktem potom řečeno potom se do vznešené být v tom. Ten otce. Tak byste zabili. Ten zárodek věčného života ta se byste ztratili dovedl zatím zatím co on nebyl by u vás vědomí do by se byla vzpomínka bylo to krav ne ale jsem to nevím jak promrhat je totomu byl z vlastní zkušenosti se mi to to bez padněte podařilo na než tak nás krát a potom jsem do konečně dosáhl za pomocí jiného tak za dvě a půl hodiny. Tato přece nám na určitá zkušenost že musí mluvit a mohu před jenom u si před jeho jak to tedy bylo jaké byly tehdy chyby nebyla chyba v tom že by nebyl schopen to dosáhl nebo že by bůh by to nechtěl lépe řečeno abych to dostal nad ale ve jsem neschopen to ode že jsem jenom jsem neznal ve ty zákonitosti které na kterým modlit a jsem nebyl ochoten je nebe že ano. Jisto nehodilo jsem chtěl ten život věčný být jako ze začátku pořád jenom pro sebe. A ono se neska ukazuje kdybyste moli protože pochopit z toho že vás na chtě u ju že ten pánbůh těch jsem pochopil a to nechce by to měl pro sebe. Aby vydal rozdíl mezi třebas tady stáňou a mezi sebou aby si ten život věčným přát stejně pro něj jako pro sebe. Jsi si tu kdyby si ježíš že si byl přál více život věčný pro sebe než prosí učedníky jakým ho nikdy nepředal. Ježíš od nás chce milovat stejně být jako sebe když tohoto lesa aspektech nejvyšších fázích takových el totiž v tom li ježíši tak jen v pak samozřejmě. Se protivit vůli boží není to tak velká chyba ve tak těmito mnou o dovoleno ale nesmím tom věčně jako opakovat cestu. musím by nakonec z přít přejte do takového poznání že. Není rozdílu mezi mnou a my když vím že jsem v tom jeden boží ducha že si přeje ten boží duch proniknout. Všemi těmi jak který mám bych jo. Jen tady mám upozorněním že ten člověk by měl tedy dospěl ve svém životě k tomu zásadního rozhodnutí ne který by si jednotili různé prostě k ale síly v jeden jediný věčný život třeba. Upozorňuju vás se jsem mockrát za sebou dospět k tomuto rozhodnutí a nedokázal center věčný život udržet v při ve vědomí a to znamená jsem tady opomněl ještě jinou věc na kterou si upozornit kde se člověk z chyb učí že totiž šelem jsem. Zapomněl že když člověk touží potom věčným životě ale dostane třeba jenom navštívení do bych na k nebo zrozením ve stáleji tak nesmím přestat toužit potom nejbližším životě úplně plněním živil věčným životě ale musí se zároveň tak to neni dvojí poli na jsem z cesty aby udržela aspoň tu úroveň na kterou se dostal svědectví od chvíle. dnes nestačíte rozhodnutí které tady bylo nýbrž stačí musí je k tomu přistoupit aplikace použití tak typické ty jsi tím jsi úroveň na které tróje a oni by byl minimálně musím proto udržení toho věčného života ne od úrovni věčně života je aspoň do na to co dělal třebas panna maria nebo to co dělat svatý joze atakdále nebo potom ježíš to světě let po je to je daleka úroveň mého života. A jestliže to a dělá nám že potom rozhodnutí zaseje ty výsledky udržuju tak tím jsem neudržuje v u jenom nýbrž něco ve mně slovního roste dorůst tam k dále vším milosti jo kdo tu by do tomu jordánu né. A když vidím že se tyto prostředky které poctivě používám jako řídíme nikam dále nevedou a naopak objevuje se krize vás situace. Že taky mi tedy úkazem že ne do do táhli donesli kam nejdále mohli který je nedonese wu musím si jak rozhodnutí nové vyšší rozsáhlejší. Že musím udělat duchovní obnovu když se tam neukazuje pořád tu duchovního znovu panna maria žila čistým životem nestačila na to za rozhodnutí zrodí ze země ten na ten tam v tam jsem do toho čisté život za život věčný nestačilo dalo musela se mu byl syn ježíš kristus tedy život ježíše krista petrovi život panny marie život že se radil cele na lišil národa ode tereza všechno je život jednoho a téhož jedince pro rozumíte tak to vykládám o který pochopili. Takže když potom ježíš kristus ne dále cestu stal mimo jedno samozřejmý tak. Zase musel věr dalšího musí být v tom co jeho otce na tak podoby znamená si nemohl dovolit. Něco dělat pro sebe. On třebas byl dokonalým tesařem možná ale o to tesařinu nedělal pro tak aby byl tesařem. Nýbrž že věděl že tesařina správně vykonávána ho vede přímočaře li kdo jordán. Setkání věčným otcem že totiž kdyby nerozvinul všestranně svůj život jsem to aplikovat na tesařinu že by neměl právo a ocitnout se děl da tepre jako hotový člověk může se setkat se s tím jako pól lidských a a ten ježíš potom a to rozhodnutí je vstoupí do toho jordánu žen by se dát pokřtít a z tě. Že následků potom zase vyvodil ne důsledky noste předtím nikdy ne utkává se satanem to znamená se svým tentokrát si troufá jednak celé komplexní svoje a z veškerou vychovali jeho te ale se říkat satana te tak teďka králoství se dále když pýcha a jeho tam k tomu se za v tom svádí litovat. Na toho si troufat přemohl ho to svoje a proto byl schopen aktivně působit tou vůlí neboť ty jsi synovstvím. Na svoje učedníky tam působil syna v a ne duchem s. Působení synovství daleko nejdokonalejší dokonale než působení duše za ty jak říkal tu. A zase musel vjem dalšího ze nutí nejprve dány i na kříž že ano. A to rozhodnutím provedl za velice podrobně popsaných o konci to je to detailně rozebrat ano. Byl tady řekl a. Když toto dosáhl když to dost a zase uskutečnil to rozhodnutí zase ta se nezůstal u toho rozhodnutí jedno uskutečnil protože jdete ženě v zahradě které se zjevil po smrti v tom byla věk neví kdy se mi kráčím otci on potom kráčel k otci. Bytostně k k k to znamená on přestal být synem a on začal by bytostně od přes před překračovat hranice synovství jo to bylo naši rozum musí přestat být pouhým synem být jedno s pod jsem v tom smyslu nejenom plnit jeho vůli aby s spojen ve něm by být tím otcem a kralovat s ním. Upne kralovat s ním navěky. To vzor kdy se to než nená statek nemůže udělat teď držen vůbec kdy nedorostl. Se smířit protože když když když si taková nejvyšší touhu upon nejvyšším ideálu že se najednou u ho objeví následky daleko nižší v tom musí si uvědomit že z toho nesmí usuzovat že by nebyl schopen toho nejvýše vydal není to tedy je proto že tam ke milosti taženo šetří aby on nespatřil by ho nezničil aby ho nevzal život jako byla jsem ji nevědět ano. Ta měla z toho nebe tyto spěla a říká se mi tady ano jsem to krásně říká všechno odevzdat bohu. I v tom co jeho a tak ale jak to udělat najednou všecko aby to nikdo nedokáže nebo jedno po druhým kdy beztak je přechodné sedění nad o nebo na více židlích jak. A ta tak je pochopitelné že když se také vykládám tak nevystihují možná správně toho ducha kterého jede pořád od ducha toho odneste odevzdanosti a od jednotlivé úkony. Víš že když tam dejme tomu řekl ježíš že nechce oběti ale lásku. Ne tak tím domově správně o tom duchu odevzdanosti jestliže ten z lásky dán pod co po čem by nemám dispozici je tak je to správná odevzdanost jestliže ale dávám něco a co si myslím že jem moje do toho o musel říct sobec nějaká u jímá pro vně tak to není poctivé odevzdání. Kdybych jak se dneska do pole říkal tyto opakovat ze sebe vyspělejší ale myslel si že mu něco odevzdávám co jemného. Taky nám základních chybu přesto se nemohu dostat dál a mu neodevzdával nic svého to o na všechno co ustavičně on dal tele ten svět je ten základní du v s správný duch odevzdanosti. Ale bože ty požádá vážila teďka je to co mně dává než to co mně svěří věk ekg vykladači nám ode zda. tím začnete kdes tím začnete to je úplně dno jenom poctivě jen tak si tak chtít odevzdat všecko chtít. Do chce co tak ti naučí jako se naučí milovat tak jsem si taky odevzdávat jenomže to nesmí dávat ze svého jest když to mít nějakou ku vým jsem měl za pane ode dal co je si vás to je přidělil tak li v k ale tam co budu mít co mně z by jde tam ruku dá. Není pravda jsem bohatý právě tím co odevzdávám co to všichni že ne odevzdávají co nikdo neodevzdával tak si z chovají pro sebe jak je když to co ve od boha z chovám pro sebe tak to převedu všechno jenom na úroveň hmotnou na úroveň pomíjejícnosti a ono se to zkazí jako každý poklad který je pomíjející jak les to se žere prostor děj to o s pravdou čas. Ten hlavní zloději ano kdežto když to vrací nazpátek to co dostávám když o hroty si do se snažit sloužit jemu co by spravedlivosti tak této stane leda ranní když to říká jenom jede království boží dejte krásy proti as spravedlivost jeho při kde se snažit ty spravedlivými životem že on si to přeje. Ten asi byl praví čistý život tak jsem velice li se přiblížil k jeho jeho věčnosti. Protože je opravdu dělám co na tam na se úrovni mnou i zenu na misse nechce nic než k čemu rozumím nebo co mohu udělat ano ale ten duch správný cit se mi být že se není viděla nám. A proto to není tak těžké potom když to ze sebe nedávám to na vám z jeho poklad. Pořád proto že to předali do s do pod co jsem říkal jo předávám z hřiven který on mně svěřil. Ale nesmím si nechat nakonec vůbec nic dokud něco nechám tak vůbec je zbytečné mluvit o nějakém dosahování ani ten ani jeden z těch co jsi ty jsi mi přijali od hospoda řek nechali nic k prosebné tam není v této při radě bys něco malinkým nechali všeho co dostali co mně dispozici od ostatek všechno hledali i s úroky ano že si to ani zakopat jsme si říkali. Podle musím odevzdat toto toto se dostali do se dotek zevní nevědomosti těch temnot zevních jak tam je řečeno znamená nazpátek upadli do nevědomosti ve které byly předtím. A přitom vám vyvarovat tak musíme jednat některý nadi tam by že tady mně říkáte když se nevymlouvá že že. Že to nevíme ale když se jedno známe že nejsme schopni byl by bylo na mech kdy říká neděli jsme s ti je nám říkam tady máte před sebou člověka který nikdy nebyl schopen. A dokud si myslel že schopen tak nebyl schopen vůbec ničeho protože ty co to jsou taky od boha když schopnosti ale nemohou nastoupit dokud jim braním svými vlastními z vlastnění. Tady okamžiku rozhodném domy životě se na světech byl jsem nebyl ten moment se v tom okamžiku jsem si myslel že nejsem vůbec schopen tady žít a ne v tom světě to nevydržím žít pro takové cíle který si stanoví ostatní lidé a. A to byla to byl dojem absolutní neschopnosti nic jiného ale je přitom. Řek bych takové neuvědomělé ještě touhy z toho života něco přeci udělat. Neuvědoměle povinně nevěděl jsem co ho. Na toto zase věr tam milost boží poté jsem celý život vlastně odevzdával nevěděl jsem komu taky to nebylo rozhodující jsem neznal nic takovýho. Nevěřil jsem na boha odstavit znáte vší postavení. Že by věříte litery všichni tvrdíte a přitom víte co máte dělat. Všechna víte jsem v po malinkou ne nepřichází na myšlenky který vám motto ještě pomoc roce. těžko hledám e další n pomůcky které by nám jako pomohly. Samozřejmě když mluvím potom o tak bych u zlobí událostech jako třebas navštívení panny nalije nebo od narození v betlémě nebo v vstup do jordánu vstup na kříž. Vzkříšení z mrtvých. Tak si pomáhám tou histori ježíše krista bych označil určitou úroveň označuji různým bodech určitého úroveň ale zároveň ke se si všimli říká hle to úrovně do sta. A že tedy že sice nerostné. Ale že by nastala krize je v tom případě že kdybyste dorostla neudělá se než je vhodný. Jo čili ohlasem na ve dostat tak povlovně to být. Ale to o rovné dorůstání zůstane trčet na určité úrovni je ale ty prostředky který užívám. nedostačují pro další vzestup ano. A jestliže se potom nechopili ě obnovy nějaké obnovy duchovně ne tak to tady sami netečně dělat myslíme na při li ne tak a potom nejsem schopen i ze se dáš i další milosti tato milost nedostanu nejen se dostanu další milost ale upadnou do takové stagnace nebo rezignace že nejsem schopen ano. jsem pro revoluci protože jestliže třeba mluvím ose život jako o celé soustavě revoluční okamžiku. E tak že jenom proto abych zjednodušil ten pohled samozřejmě tím dělám určitou chybu. Protože není pravda že by byl se nás dětech jsem najednou rozhodl že ty věci svým životem do pro věčný život do toho jsem musel nějak dorůst jsem od se u k jeho na ni se snažil o čistý život ne tam by se přiznat. Postím se snažil očisty život. E ne co nejširší čistý život který by se kdyby jakost se neproviňoval proti příkazu mým nechci říct božím v ale že i příkladem který se mi nějak. Tak nějak. Pro z ženy nebo který jsem pocit jako správné lépe řečeno neboť se ty věci protivili nad aby na ty věci který se neměli protivit nebo tak nějak ano. A jsem to kladně sledoval no když například říkal jsem betsy atd budete udělal závazek nebudu třebas vyjít ne a použit janet se tak že jsem zatím šel tak tímto závazkem ano a tak jsem si u vím na od pustili ustavičně. Takže e když přitom dost došlo nějaké krizi takto byla jiná výměně než tahleta ale tady mně vývojová byla zachovávána ale vyvolala krizi proto že těmito prostředky se dál nemohlo být. No oni projevilo jako momentální krize. A my jsme si to byla krizi vrátím že těmi prosté který jsem dosud šel to dál nešlo ale po se vám stane bohužel asi taky. Že nejsme tak dobře a a. Tak na tak dobře poučeni na tak ochotni dát se poučit abychom neklid a na tak prožívám nějakou krizi tak musím přidat. Musím při tak on od že to je člověk nepříjemné když litery dáváte otázku ku jsem to při let pádu jak be kdy působení. Tak nemohu jednoznačně odpojil z toho důvodu že každý nemusí každý máte po ruce jiný nástroj není nástroj wu ji jako tady váš kohokoliv jiného to jsou různé nástroje. A nesmíte šilhat ě po o spí do svého příteli máte od řeky dál jo to se musí nad tak literou víte tady se des také nechci vybavit z toho kdyby k not se s ty otázky. Ale jak se nám říci že zase tady hraje roli v ten du. Jakým duchem na to mít na tom známým duchem lásky když z lásky budu dávat to co mám k dispozici ne svému ne bohu to znamená když přestanu vidět okolnostech ve kteří žiju sví rodiče nýbrž jenom prostředky k nabytí věčného života když tento převrat v sobě dělat tak zprávy. Svému zatím v tom prostředí a v tom stavu v jakém jsem poznávám to všecko jako své rodiče. kdy ježíš kam se ráz kdo se tam třebas dělat nějakou práci dostávám prach kdy ano. Je uspokojen moje rodinné třebas pro si tam mám příti teplo na janem co všecko a nebo živobytí nebo pokoje hlad byl tím že se několika letem nad tou ku tak tohleto to jsou pro rodiče dalšího mýho života po mně pravdu v je zde tento život jedině to mých očích je rod to rodí další život pokračování tento životě než měl ježíš jiná znát. My jediným od jsem je otec věčný a tohleto že vím že vám v prostředí a tam jsem musel to jsem musel nabýt abych mohl rozvinout život jen do věčnosti když on byl nerozvinulo tak jsem se od věčnosti přejít kdy dostal na úrovni že svět výhodu dítěte třem se musel rozvinou. A dneska nestačí jenom rozvíjet na říkám že se to nemálo by ale nestačil na dvě nýbrž musí se rozvíjet dále kvůli tomu abych to mohl celý věnovat bohu maří anály rozvíjení života tím že se někdo dáte. Si především ne vydělávám nýbrž především nám. Umožnil musí žít pro boha kdybych se na je tak u tu a nemohu se věnovat věčnost. Atakdále bytí toho neměl co tady mám dispozici tak nemohu takto všechno potřebuju a co nad a to je věc výtečné. Ano byl chci jenom to co mně slouží na cestě mám tady dotaz jak je to s tím satanášem protože když ten ježíš přemohl to satanášem a tam se říká že vlastně. Nebyl to moji který tam prováděl na ten kříž mezi satanem a mezi bohem ve kterém ježíš kristus býti will a v tom by mělo být pochopení tedy jak tam si ke napovídá dotek ten satan měl všem pochopení z ale to není protože ten satana přestali často říkali to je především moji pod v jedné ve oddělenost. že od ostatní. Že ta nejkladnější satanáš z vlastnost se svým odděleným nejenom od všech bytostí ostatní a také od svého otce nebeské kdyby tohoto pocitu oddělenosti by ho kdy dal z o abychom se tady ani chvilinku ne bavili o tom co tady jak to říkáme ale protože tady ten satanáš vládne tento pocit nevědomou zásadní jsem oddělen od všech tak pořád musím tvrdě. Bojovat proti tomuto pocitu od a proto nejlepší. Boj proti satanovi spočívá v tom že nějakým způsobem vycházím napřed uměle a pak samozřejmě vědomě záměrně ze svého pocitu oddělenost. Například matka miluje své dítě vychází z pocitu oddělenosti. Když miluju potom dokonce bližního do kterého mně nic není jakoby tam vycházím daleko prudčeji v z pocitu své oddělenosti když například v jsem jen dožadují vůle boží a nikoliv vlastním el dávám průchod vůli boží při se by se vůle boží stala a ne moje lid vycházím mocně z pocitu oddělenosti. vám přímo působit vůli boží která spojuje nad vůlí svou a jestliže konečně přijímám něco z toho ducha který poučuje a zařizuje se podle toho tak vlastně potí dělám které oddělené a navozují které neoddělené od boha. Takže bych si ten boj proti satanovi přestával jako boji proti sobě jako bytosti která se cítí oddělená pro toho. Že jste od začátku svého spis lidské o narození na tento s. Že by minulá pro vnímá aní tohoto světa a na této úrovni myšlení ustrnula kteří se kdyby volili pro vnímání tohoto světa ale ne k tomu abychom tento svět považovali za svého pravého víc. Nýbrž abychom ho považovali za prostředníka za vidět s tou na mi let o ten joze el pomocí něhož se máme dostat věčnému životu. To je podle mého názoru ten nejdu učí od on o satanášku když najednou začnu mít e považovat tento život za prostředek k nabytí věčného život. No to byl ve svých ti problém patřit totiž že abychom mohli pochopit jak patřit třebas bohu tak tomu je třeba abychom správně pochopili východisko abychom správně pochopili jak patříme tomuto svět. Nebo jako patříme sobě. Již nemáme an řek bych okolo dokonalým názor na tom jak patříme tomuto světu jak patříme sobě tak nemůžeme vůbec pochopit jak patřit bohu že musí se vycházet z konkrétní věcí kdyby to ježíš kristus byl také nemyslel ale byl se neodvážil vůbec podávat nám taková podobenství při který srovnává s celá světské podrobnosti z tohoto života s královstvím božím jestliže toto srovnání je možné pomocí anna. Nově podobnosti tak také patření není činného než toho čemu se učíme v tomto světě ona totiž že. Opravdu tento žije zařízen takže tady na učíme všemu na přednost ne ne která jenom obrazem věcí božích a potom podle zapře jenom jednáme na vyšší úrovni. Jak tak jak ještě že jakým způsobem patříme tomuto světu promiňte mi že to asi říkali stát ale pak to potřebu všem no tak je především my když se do tento se dostaneme tak tomu světu ještě nepatříme. My totiž nevnímáme ten svět. Abychom mohli vnímat tak tuhle třemi se uspořádány ty smysly jak to všecko v tom lidském organizmu že by jedete tak za čtrnáct nebo při v době no teďka máte tady zkušenosti by to je asi tak v či vnímat své okolí intenzívní a za delší do pocit spřádá o něm nějaký celkový dojem a dokonce s ním požadavky vůči němu brzo záhy el takže nemůžeme ho podceňovat sich. Jen nejí na nižší dobách že jako se tam že by tanečníka oni je řek bych. Trvale postoje vůči tomuto světu a kde to tak daleko že to dítě je. Chce aby mu něco patřilo v tomto světě a ono se smiřuje s tím že k tomuto světu patřím. Že totiž že nikomu jinému nepatří když tím rodičům což je pro ni začátku svět. A potom se ten si to rozum tam za že patří celému tomu prostředí ve kterém žije a jesi spůsobem přizpůsobil lépe když to čas se před máme jinému pro tři jak se brzo přizpůsobí tam totiž je velice pružné ještě na my bychom ho odstranili z našeho kdo si do prosti do někam jinam tak kdy příčilo tomu novému prosti nevím že z po mělo pak to ze kterého vyšla ale když člověk dospět tak tak trvale patří tomuto světu. A to je stav který je zdravým základem pro to aby člověk dokázal patřit něčemu jiné může tento svět dokud ne někdo nepatří tomuto světu kde ut že je tam také kol prosby planým není si je čí je bych tak řekl. Tak tento člověk opravdu nemá nejmenší nedějí že by patřil nikdy bohu. je si všimneme jakým ve těch prostředků pomocí nichž člověk patří tomuto světu. Tak žijete se deme tomu nejvíc spatříte něčemu svými zálibami. Když třebas nějakou zálibu v něčem tak pomocí této jediné záliby. Patříte k celému okruhu věcí nebo známých jste je i váš patříte roli máš k jeho kou ku a s tedy to je mi manžel kdo z oné domácnosti ano a tak dále a tak. To je. Důležité si uvědomili že pomocí nějaké vlastnosti pomocí nějaké záliby moc nějakýho zády mu patříte nejdokonaleji ničemu. A jestliže nemá de žádný za a jen vyhraněný tak nikdy se se naučili pořádně patřit ježíš kristus správně správně říká že na příhod nemaří na ve mně o jiných. Že my protože patřili hodně tomuto světu tak také mohou patřit hodně tomu světu duchovnímu. Že lidmi podcenil neobyčejně tento svět a jednáním něm a tím svou sounáležitost s ním své patření němu kdy říkáme je to nepatřičné to si musíme vzdát a vzdáváme se toho předčasně dříve než začneme patřit něčemu většímu. Ale bych chtěl na naložit nad praktickou stránku věci že totiž šelem nedovedeme si bez představit jak celí patřit bohu protože si ani nevede představit jak celí patřit tomuto svět. I tomuto světu patříme opravdu jenom tím co nás na něm zajímá. A on tímto způsobem patříme sobecky taky sobě že co si myslíme že dokážeme tomu která by oddáváme to musela by věnujeme a tak dále a co neumíme potom říkáme to veme nikdy potřebovat podobně a tomu nepatříme. bych neměl pominout tu toho že i vy patříme daleko víc než láskou tedy při náležitostí nenávistí k něčemu třebas do pouta stejným způsobem a nenávisti také velice dobrým výchovy mu prostředkem na to abychom dovedli třebas z se odebrat. Do věčnosti jenomže toto všeobecně dál do poučit. Ale my víme že např je u svatého pavla tuto znalo velikou roli tane navíc vůči křesťanu původní. Také i jestliže je někdo chce. Ne z celé patřit bohu onomu to nejde protože z pochopitelné tak zapomněl najednou nebyl moment. Že musí se napřed snažit od toho aby našel prostředek konkrétní prostředek který by mohl patřit. To jako na to ty je našel prostředek který mu patří někdo třebas patří tomuto světu tím že si vás váže třeba jsou zevnějšku patření tomuto světu nebo na své domácnosti nebo na jiné ses dosti na nějaké schopnosti. Askese tuto vlastnost tužeb tuto schopnost nebo dokonce neschopnost do třebas jiní zase politiku ví. Nebo nebo při je. Jakou připoutanost že tuto při ono spatří tomu že tu se jestliže jde světu můžete patřit totálně celou svou bytostí když se k němu poutá třebas nemáme se říkáte nechtít či jednou vlastnost jak tak mocně byste celý spoutaným a totéž platí on v duchovním světě že za jeden konec sví bytosti a on taky ten pravý jak všichni když se chopíte věčnosti tak celýmu patříte aniž si tuto byl bych má. Ze všech těch lidských vlastností takové el kterými nejsnáze patříme. Tak dejme tomu láskou a pro to co se o maří ráně u jako mohl vyjádřit tato řeknu samo něm volně tak je tomu asi rozumím že potože milovala hodně tento svět to ve také věnovat hodně ten svět duchovní. A měl pravdu či do se naučil být člověkem spoutaným s touto horou jdou pozemskou oporou chyb cenný tímto světem také ten se těžko chytnout světem duchovním to jsou pro zázračné případy se to podaří. To musí být že by nějak nás tu mi dal na milo bych tak řekl která potom při drží jako třebas ku mít pátera viděla v tedy nikdy nepřešel neprošel světským životem a rovnou se při poutal věcem duchovním ale většina největších světců v se řeknu jenom jeden vzor svatý ho buď tím. Se mocně při o na tomuto světu. A jeho maminka měla co je doby by trvalou modlitbou o dostala z toho kolem domluvou to nešlo ale je to olovo nebo dostala z toho této připoutanosti a aby převrátila tento moment připoutanosti nebudou stalo že o nic jiného nejde když. Od totéž světlo připoutanosti tutéž moc pouta. Která může čekat svazovat s tímto světem anebo se ten duchovním kde o totéž pouto není nesmíte na pouto nové. To musí organicky zapadá do toho co dosud dělá když například někdo je kloubu učitelem ano. A tak mu musím dát například při když to pochopím přitom st aby věci chápal tak že by si tyto duchovní že by to dovedl dokonale sobě i svému okolí vysvětlit. Aby se mohl tímto způsobem chytit neboť isis se tímto způsobem chytil pro tento svět že tam něco dělá. Dost dobře jsem tak je naděje že také dost dobře že poté hodnými to bude dělat si duchovní jesiže ale ten člověk nemá vůbec žádné činnosti s nedělání z pořádně tak těžko najmě vůbec něco co by homo bylo připoutat světu duchovnímu po si to neumí trans po nama pás u to vás přetvořit na a. Řek bych opačný směr ale tímtéž prostředkem zase do dosahovaný el. Tak musí uměle vymýšlet nové prostředky a jako. Kdyby se snažilo ho ovládt pětinu nebo prostí on nebo v tom cizím berou ven. Ale teď otázka jestli v kterou je dost než je příbuzný nevinně od člověka k tomu v zenu kterými jsi ne ty se ujme. Mockrát se bude muset třebas na že o to aby se ujala se neumíme protože. Dejme tomu on úprav tam je na bylo družku na na to dost problematické se to v ní. Velice pro nad lidské ale než tím že toho o to ne jako ten světu je například s nějakým nějakou dobrou minout dale co u krásná. Že my jsme zažili tak jiném případ třebas u jedné paní které budu jmenovat která byla opravdu oddaná v ní. Co s tak je vám to na a velice dobrá paní a tam opravdu že bych měla ráda toto učení i to i ono málo ale zprávy jenom imponovat ho neměla tomu předpoklady svým životem aby toho mohla tak vykoupat protože její život vypadal jinak. Ježíš to byl život lásky a na to vás to je cesta lásky je cesta poznání ne ona si u směs na že bude cestou poznání. To samozřejmě tom mělo neblahé následky protože se marně snažila naroubovat na sebepoznání když byla bez skrz naskrz bytostí lásky. jsem postní zkoušel všemožným způsobem ale že sám pomlouvat brandtona a to že on se zapřel jak jsem mohl i my někde se množí jak jsem mohl jsem zkoušel všechno o ale nad rád ráda se mým nebi pád se z pozice nám k ní. Ačkoliv je ta cesta poznání byla pro ni uzavřená na tisíc zámku jediný přístup k této. Cestě poznání byl u mýtem vše jen neměla tomu úžasný op a velikou úctu takže ona měla vedle lásky také vlastnost. Z dobro protože to jsou visí lásko ona v tom viděla vrcholné dobro tomto poznání pro člověka. A tak sice nepoznávala ale uctívala toto dobro a to myslím že buddhista z tak nepřímo s citem od ale musí najde ten okolím takovou cestičku která kterou obejde tu nesprávnost odbyli prostředku ale nedělejte si jsem neb omlouval tu míti ne jsem rukám takovém závažném při do tedy i všech pod některý znáte je to dopadají člověkem neví z které strany vše. Na to jít k nám je přitom poctivým pracovníkem a nejde mu to dostal na úrovni jich že jen na kterou patří. On se ne že vychoval pro tento svět třebas zen v aby ji aby se naučil milovat na tak jsem měl se vychovat dával aby miloval do se toho boha samo se ho pojme monisticky tak to nepude abstraktní pojem a to se mu tam láska rozváže. Tak také se od odezvy není jeho že aby se vracel zastřené jedy vyšším kterým které bude milovat. Askese je potom vlastně poznával boha všem to bude poznání které přijde teple tím okruhem k tomu kam on se chtěl dostat při no tak že by měl myslím že jsem řekl a co to její že co se vlastně patřit že mi patříme bohu v tom případě když umíme co nejdokonaleji užší. Tohoto patření k tomuto světu když to patření k tomuto si je svým způsobem za rané na spadnutí že byl rád bylo patří že by člověk svá patřil něčemu vyššímu než o to a nestačí že se dostal určité dokonalosti v tom patření tomuto světu říká asi a co teď. To je opravdu dozráli případ tat ten popadne ten svůj způsob dosahování. Na tomto světě a rovnou se s ním vraha n do náruče věčnosti emmet nejstarší případ. Ovšem on budou tady četné názory jiného námitky jak je to v ničí ale li tak není člověk tedy na ni. Že si samo se ho ve svém výkladu vykládám. Pomáhám tomu výkladu tak tím byla s nižším způsobem pochopitelně abych vám ukázal že vší síly se člověk jedním koncem své bytosti protože všechno je tam pospojováno chytil se celý. Ovšem nemá říkám musí se chytit za pravý neznamená ten konec který. Řek zatím velkolepým způsobem ho ten lisý nebo velkodušně nebo značným způsobem ho poutal na ten prostě. Tak dejme tomu když jsme si všímali v bibli v čekám svým nebo ne toho zachea tak musíte si uvědomovat to byl u boha v našem smyslu tedy je např. A jestliže on nastřádat velkým majetek tak zřejmě měl k tomu nějaký poměr k tomu majetku. No tedy z duchovního miska by se že je tak to je něco nepatřičného a ne ten ten člověk který po zpět kázal prachy ne ten byl vzorem duchovního pracovníka. Protože mu dát v on to momentu když zaslechl o ježíše došlo tak daleko že být nepotřeboval aby se o to nestál zjistil si marnost tohoto počínání boží. Protože etat lidská bytost je konečná a ona nedokáže střádat cokoliv na tomto světě žádné dojmy dnes ne ten kdo nedokáže střádal nekonečna jednou je nasycena. A pak jen nejvýše časné aby přešla s tím svým nad zenového stanou on to dokázal. Takže on byl potom ochoten všechno mění ten dát všechno co měl lépe řečeno dát tomu ježíši atomu nutíte z tam začlo on moc a kdy o napomenula říkal to ne na potřeli protože dobře věděl na tom nelpí kdo do všech těch svých zájmech tak daleko že pomoc nich tak dokonale patřil tomuto že že ani nechtěl patřit dál protože věděl že to je to že to není to pravé. Takhle podívejte se obecně se říct tolik že člověk který chce přejít z tohoto života který kristus nazval smrtí života věčného. Nemůže přejít jinak než těmi prostředky které potud. Je těmi touhami které uši vidíme v z mít dají. jsem tady právě říkal že třebas tažena ovšem jsem pro volně tady vyložil do krátké pojednání by byli od ženě která se dotkla kterou v na ježíšova chtějíc býti uzdravena. Z dlouhého období kr odtoku i když poznal tento dotek. Její tím že řekl kdo se mi to dotkl že země vyšla síla. Ona byla uzdravena v chvíli protože jim šlo o život od tento lidský život vyšlo a o na byla uzdravena pro život věčný ale nebyla uzdravena jenom z toho kr odtoku o na sestra na by jistě následnou v jiný ježíše krista. Která byla schopna nejenom věřit že von je mesiáš kdysi se to stalo nýbrž patrně byla schopna ii. Aktivně to hlásat a vejít do toho království božího. Protože věřte mi to málo tuto vejde do toho království. Když se mu napřed nedal buduje něco co patří k tomuto životu viz tomu nepřidá na něco k tomu prožit od tu ježíš kristus ukazuje na svém životě na svém vlastním životě že je velice nutné vědou ho k tomuto životu jež něco přidávat než se to člověku může všechno vzít přestože teprve se mu to vezme tak do toho království vstupuje. Ale přinesli i jakými ctnostmi jakými tady byl od doby ježíš kristus. Než jste si měl ocitnout pod křížem a na kříži aby to mohl bezezbytku všechno odevzdat mi to pro nás příklad jak si jak se máme učit patřit k. Ty nese zdokonalovat v tomto světě kdy nemít více darů v tomto světě je nejvíc dost i vší dokonalejší aktivnější jako on musí nechtějí nevidět že ve všem tomhletom prostředek jak se dostat sice přímo ale napřed nepřímo a jinak to nejde ten k tomu k věčnosti kde chtějí nevíte třebas kdyby jede padesáti let se do nese smrti je ne všechno možné. Abychom našli prostředek který bychom se v kdy žily bohu protože ty který se bojí o svůj život je tím ve skutečnosti se nebojí od tenhleten život ty se bojí o to že ztratí život věčný. To platí obdobně jako o tom výroku s ča době u panny řády je řečeno miluješ šli svého syna nebo svou dceru svou manželku nadále jen jež ne ale nevíš o tom. Tak taky máš mistra ze smrti nebot rád píli je něco a není to a když to je že jde o na tedy pro tu konkrétní věc kdy ten si jeho než moje tažení. I moje při dost kterou přidávám aby se s ke mně při poutal k skrze tuhletu klidu dále. Tito v protože ta to krize kterou zažívá náš způsobí něco cenné absolutně nutné abyste přišel a. To je že se budu s věž všechny síly své bytosti k tomu aby si třebas se uzdravil ne. Světsky uzdravil. Tím se učíš burcovat celou svoji bytost ale mohla o by do vás všechny svoje síly. Věřte mi to jedině za těchto okolností když člověk do bez o byly do watts sebe celého pokud se zná o více co celý tak i vně za těchto okolností člověk může vstoupit do království božího jestliže si něco malinko nechá pro sebe zase vzpomeňte na ty hřivny padneme ten zase zpět a to je hlavní důvod ne že nemáte přesnou formou ruku ale hlavní od proč se dostáváte kdo nám vše boží. Že si něco necháváte se bytosti pro jsem. Celý nikdy nejde kte nemůže by být celý se si kolikrát myslel že nic neví. Jsem věděl od atd této podmínce že ze sejít u plně celý ale vždycky jsem si pověřil časem jsem celý nešel. Ale se musím při na že jsem se před je na roky nebo potom když jsem přišel v z operace. Tady nastal radostně že jsem zase celý přešel do věčnosti. No ale jsem si potom od věřil jsem do kdo byl o tom sama tady je to to co jsem tady na tu byl ale to se musím pochlubit v že jsem tam celým nepřešel tam přešel z jak tam si nikdo na nemůže přejít než tím.