Karel Makoň: kotouc-F01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

St. Také bych vám dneska kterého okolnostem na které tady věří vám ale při ti u od jednoho vaši davy přátel. Těl především je říci. Je to zprostředka zlato a on v jednom blahoslavenství ni některé se nazývá kdo to není chudí duchem ve a oni v ě k neduh jsem v tom bohužel vynechám protože to je moc těžká otázka ale neměli protože tam mi to dohromady svázáno ale byla to je kajícím protože jen tu člověk své neumí chovat v tomto světě tak abych chápal všechny mi složky tohoto svého života tej tedy žije. Za stejně důležité říká asi toto smysl pro věčnost toto smysl pro věčnost nemá a říká vlastně že se pán mu to asi s pletl když nás nechal zrodit na tomto světě protože jsou tady se tady děláme věci nedůležité které nás od pána boha odvádějí. A že nás více větší odvádí než nás k němu přivádí je pravda že se modlíme taky neuveď nás v pokušení a myšlené při tom toho. Že člověk je pokušení toto co nezažívá v tomto světě považoval za jedinou skutečnost se to do určité doby není špatného protože on se ale narodím v stoprocentně v tomto těle a on se utvrdí v tom způsobu života. Který učí všichni víte a považuje tento svět fakticky za svého rodiče za svého stvořitele mistra řekl jak je rodiče je tak to pro si je kterém žije neboť že výchovný výchovná stránka života je velice důležitá a musíme si přiznat že je tím řečeno narodíme nýbrž tím že jsme ustavičně vychováváni tímto světem ptáme si tím čím. Jsme a říkáme plat formu čili úroveň čili odrazový můstek ze kterého se můžeme odebral do věčnosti kdybychom tento můstek neměli dokonale vytvoření kdybychom nebyli dokonale je závislý na tomto světě říkám podtrhuji závislý na tomto světě ne tím se závislými na tomto světě je tak bychom nemohli do věčností protože my musíme mít někde pevnou půdu pod boha ano. To je e. Veliká přednost že jsme dospělí rozvinutí kde je to veliký nedostatek neboť nás to posel nestranně nespouští z že světu a napovídal nám toho že toto jediná skutečnost pán mi netoužíme po ostatní. Ostatní a proto si může nevážit chvil kdy z toho toho vyspělého člověka v vyspělosti naší něco je řek bych ukrajoval no li ji nebo něčeho se musíme zbavit nebo něčeho se musíme si třeba jako při smrti našeho dobrého známého bližního třebas nebo otce na tak dále v tomto případě mi sice se mého novou bytostí neboť jsme se e narodily plně v tomto světě se znovu řekl. To nazval ale. Sme si před tím tou úplnou bytost najednou ji přestáváme být najednou ku z našeho třebas náš příbuzný je z toho i jsme najednou nehotový i tam najednou nemáme kus svého masa odmítal řeky duševního pro nám chybí je to zející je rána se kterou si nevíme rady. A tady se nám opravdu nenabízí u bůh k tomu aby se do této který prány vlil a aby tam nastoupil na tom místo aby tam zaujal místo kterému náleží že kdybychom vel toto splnily. Tak při každé takové události kdy místo toho který nám odešel nebo u koho neztratili to musí být člověk to může by také situace zaměstnání nesení měl rád na zdraví tělesně i tam na místo toho vstoupil bůh ted tak jsme dokonale připraveni hodině smrti že bychom celý byli schopni přejít do věčnosti jestliže ale děláme tomuto tlaku přirozenému k u k na ku věčnosti u klademe o. Porád se také ten nestane abychom byli moudře připraveni pro okamžik smrti když totiž e jenom do tam a s ním n nebereme si do rány synem nebere ten barvám praví nestaráme tam ježíše nestaneme tam boha. bych to chtěl detailněji vysvětlit mi totiž šelem. Jsi dosud netroufáme ale nevíme že si máme kterou stala i se vším učí je silné tupou u kdysi říkáme dobou vodu tedy když se modlím. Pohodu bohu to je mi jasné kdo bohu se při žili tím je to dobré skutky mi také jasné. Ale on mohl se vzdaluji když špatné skutky nám také jasné to je v prostě třídění která dovoluje abychom se dostali na určitou mravní úroveň oni tomu nikdo nic nemůže ale na určité úrovni je toto chybným způsob myšlení chybný způsob myšlení protože tímhle tím se prudce očišťuje ve pravda ti ne tím způsobem myšlení ale nikdy se nikdo do se také očistil nespojil s bohem. Když někdo trvale pro nás do na svoje hříchy snažil se o zlepšení. Aby jako lije čistí. Tak jsem nestala že by byl najednou měl umím jasno že nesmrtelnou bytostí a že je synem nebo dcerou jediného otce v nebesích to jasno neměl jenom jasno o tom že pojmy svým synem který ještě daleko do otcova domu. Jestli nemá na tento převrat že si mám uvědomovat. Že jsem synem božím nebo dcerou boží a že patří jen do domu otcova a ku též jenom mám zahlédnout ten du že aspon dale mnou a může samosebou symbolicky je tak pak musíme splnit toho co ježíš kristus říká v tom svém podobenství blahoslavení do tají cí. A co tím pomyslel že člověk i tu část svého své bytosti která je v podstatě citová musí umět zaujmout pro tu cestu k bohu. A ty city jsou nejen tu vnějšího druhou to jsou právě ty jsi ty které mi si dneska kvality kuje jako sedění na mnoha živých i byl do náležím tomu byl náležím onomu to jsou moje jsi ty vim dobře tomu nemám dále že ona je tomu jedinému ale že je to ono ona mu se toho bavit protože je to moje přirozenost tato by se člověk neměl stydět. A s tím vším by měl bohu jísti svým citem nevysvětluje na to co říkal on do věr panny ž tam stojí psáno. Jestliže manžel miluje spojí manželku a není mísí že miluje své milujeme ne u po nepozná je vědomí je si že je dítě nemiluje miluje né. Atakdále co oni na to se těm milujete abyste světa milujete je sobec do těla k tomu bohu. Když tohleto objevíte tak se potom dnes příteli zen nežádáme na žádnou lásku k čemukoliv za danou připoutanost nýbrž touto připoutanost kde k bohu tak je totiž se může stát jedině komplexně stejná život službou i to co mně baví jeho i dvou vědomě nás i bohu neříkám takto je nesmím tato dělat nesmím tobě se neudělal takovou ustu budou nelidskou nakonec že bych byl nemohl. A není kdyby jedněm opravdu se za by do blázince musím zůstat komplexy člověkem se všemi se sounáležitost byste s tímto světem jenomže jako ježíš kristus musím s tím jít ke svému kříšení proto je tam správně sám no to zaplakal nad svým přítelem na pravém před i ježíš kristus dobře věděl že ten nadané nemusel navěky že ho ježíš kristu bude schopen. Oživit. Přestože byl jist tím že ho oživí tady naplakal které právě ten vzor který nám tady dával nesmíte se na svoji jsi kdyby ten kdybych ten si neměl k tomu svýmu příteli takovou vůbec nestačí čili rozumíte nic z tohoto co tady na si teď děláte kdy neuděláte součástí věčného života když tomu nemáte poměr jenom po jsme si vytvořili poměr k tomuto světu. Můžeme s tímto svým o mně není by bohu jestliže ho ještě nemáme vytvořené by o že jako třebas nedospěli někde tak nemůžeme se sbohem setkat protože jsme dospělí potože nemáme vyspělí tento svůj poměr k tomuto světu jesiže ale milujeme tento svět. Tak máme nejlepší naděje ježto obrátíme k bohu se s touto láskou k němu odejít nemusel nesli nemusíme vůbec nic zahazovali musíme s tím tak jak to je tady tak i mít to znamená tam maří nade na když se ocitla novou ježíšových a plakala hosté nad tím kdo za tím životem kdyby byla si řekla nejsem střed jsi schopna li se mi dobrého neudělal nejsem hodná se ocitnou před tváří boží přetváří v kristu o řádného mn. El vtěleného boha ne tak by tam byla nebyla se ocitla neděle mi ráz pase dané byla vzata na milost ale když tam du takový jak jsem nečekal o lepší kdyby vím že smyslem tohoto života je v tom musím s celým životem mít tak jak je tak jsem potom schopen oporou se spojit v momentálně ten můj život se stane spojovacím článkem se pomocí nejvýše nižší událostí. Spojů sbohem mu samo se také dal jako třebas někdo zemře to teprve ne báječně ne ale e mně to použité jde o by či jenom je třeba zemře protože v tom v z s v chvíli vzbudil cit který normálně římany kde do oko pod tím nejsem jenom člověk rozumový jasem tak i člověk citový ale nemohou od sebe tím abych o navozoval si to bych se opotřeboval velice brzo citově do by se zbláznil možná pořád oplýval takle si tyto by bylo. Mávání ale e okolnosti ale to řízení boží temně pomáhají k to by že občas něco někdo zemře o to se něco nepodaří je citově jsem také rozpoložení že e nemohu city skrývat za nebo bujet budu svět a v tom případě mám si vzpomenout na to že toto stání je tažení lásky boží je také tam bůh k němu. A on ale kdybych e povědět ještě běžný věcech tady nebo stal zvláštním způsobem budovat čili ale uvědomoval bych si i mám rád toho nebo onoho nebo tam to nebo ono rád tamto nebo tam toto je tažení boží fakticky to je mu pak. Východu moje východisko. To je to je moje hospoda lekla se zatím se který bych opíjí li tímto světem a dobře vím ježíš kristus to nech věky do hospody tady od za tím li o dát tam kde o dal u je na byl tak dívali kolo e e nebo ne která všem ab janem děláno protože on ono je asi při kynul s těmi vyššího chtěl získat rozumíte že by byl jiný než oni tam mně byl nezískal on musel být jako jeden z nich. On je opravdu o nám tady ukázal je opravdu ochoten do naší si tu wattse vejít pás tou naší situací přít k bohu otci. Ale nemůže to udělal než my sami nejsme ochotni s tou situací které opilý nebyly nikdy i ježíšem je chycen nevinným nikdy o brát jen když jsem nebyl ochoten se s tím ježíše mít rozumíte o musel s tou svou opilost tím za ježíše samozřejmě tady jsem zapomněl říct proč sama říma byl našla o tom jsem byl měl to všemi jasné tamas je nenašla tomu ježíši že si říkala jako ten marnotratný syn. Tak je nanejvýš jevy od nich je. To ještě odmítne ale byla rozhodnut tam skoncovat rozhodným životem. To znamená když do zraje naše situace v tomto světě na to je obyčejně mu obdobích k vědomí. Normálně o který není ochoten když dostane naše situace je to smyslu že máme toho dost čili tady žijeme čím se zabýváme tak to je ten blahoslavený od tam žili kdy jsme schopni dělat rozhodnutí tak teď je s tím brát o zen a tu za pánem bohem ne takle to dělat nebudu. A ale. Tu s celý to jsem jenom v jenom proto jsem to říkal blud celý k tomu bohu jistou svou špatností neříkám tu špatnost nechám někde stranou veliká chyba. To špatností tam tu proto je tak výtečná záležitost třebas sil katolická zpověď neboť oni si dovolují před tváří boží předstoupit se svou špatnost. Aby mohli toho boha přímo. Ale říká se že když nečekanou všecko zpovědnici že to za tají této zpověď absolutně neplatná a ě n že nevede k žádnýmu síly žádnou spojení s bohem ne též celá pravda propadala pojetí to byla taková spoj která vede k nějakému spojení bohem jenom taková kde všechno se neřeknu to znamená česky s celým celou svou podstatou bohu lidu. Etap spoje jenom jedné do toho proti tomu co říkám vám ten by to by mohlo být dokonalejší co on říká v tom smyslu že od nadevše ne svými hříchy. Ale tam nesli dost ale on tam musí k tomu bohu i se svými ctnostmi. Proto jsem vám tady dycky říkal že první dalo platná zpověď kterou jsem udělal ty se na světe byla taková že jsem let šel k tomu zpovědnici i se ctnostmi. Že tam nešel z si ji všichni nepřinese tam zpovídal hřích svou. Je který jsem nazval dosud jsem mohl žít bez boha okolní tu jsem říkal. A dneska nechci žít bez boha považuju to zda život tele planý řek bych nejpřísnější věky existuje před že to lide neuvědomí si začneme věnovat pád ten tvoji mi řekl jesiže si to uvědomujete že to i že i tohleto je hřích co není vůbec z katechismu. Tak to je z nás se kterou budete jste se teď se nesmíte zpovídat. jsem říkal to je moje větší ne této do se hádali teď posledním si že jsem neměl tuto novou nyní tomu boj se on nepotřeboval o říkal tady doby zlé ale ten nebude dělám vás rozřeší ne ego pak slovo a řekl to tam bylo to jak tomu na sebe strašně šťasten že toto přijmu jako hřích. Dneska těle uvědomuji že to byla vlastně začínající u dal z vás že jsem nemohl bez toho boha být takže když jsem bez měla mohl být je to nebyla špatnost ve který kde katechismu není se ten člověk se může jenom ke pověděl přijímá stačit to my dělat své petr to přestat na tu považovat za dostačující. Znamená tady domě bůh nebyl ctnost která nebyla samozřejmě země ne ale byl do měla jsem to za pod začal jeho vlivem jeho poznáním jeho milostí považovat na nectnost. Ten který říká. Je li o velitel vlastně ne jak se dovíme i dnes ne ale jaké pozice vlastně máme vycházet nebo když nejde odkud jdeme jak může vět tam se dostaneme víte i nejlepší znalec matky když nevím kde je kterému tak nemůže pole nemá li dále pokračovat to je sela dobrá námitka ale bych před si jenom proti tomu zasvěcován namítl my se nesmíme tolik starat o tom kde vlastně jsme. My tohle to kdes ne potřebuje nejenom v tom smyslu abychom mohli ty milosti které od boha výtka máme zachovat. Že totiž že největší nebezpečí na této cestě je že dostaneme nějakou milost za víme e zneužije není po lišíme e jsme hodnotíme ji tím že si ji přivlastníme v tom pod je. A tohleto jestliže se toho nemáme dopustit tak vlastně. Musíme uchovávat tu milost těmi prostředky které máme spolu s. A to jsou ty prostředky do který jsme dorostli. Čili měli bychom vědět na které jsme úrovni abychom mohli správně užít těch prostředků které máme po ruce. Že bych to řekl takhle když si vůbec nevíme rady s tím kde jsme tak je to máme dělat asi takhle. Řekneme si tak se snažím od toho přejí z tohoto světa kde se umírá na řek bych z tohoto světa který ježíš kristus nazval smrtí že jsem si zamanul nebe jsem si u z myslel jsem rozhodnutí k tohoto světa přejít do s do věčného života. To je od ve kterém jsem o tom že se nikdo z pleteme když toto osobě myslíme. Samozřejmě když se o toto nesnažím tak nejsem ani tam ale stačí tohleto vědět tento bod přerodu je znázorněn světová mým na ale anděla aby dělat panně marii ano. Panně symbolicky vysvětleno podrobně co je to jakými prostředky ta panna maria uchovala v sobě ten bylo. Aby se zrodil ježíš. Ten ty ten symboly mu tedy dalo v tom spisu který by ta dostanete za čas. Podrobně a ten tam je tedy o to je řeč o tohleto ona si se nevěděla. Jak se to může stát se z zrodí syn boží protože aniž si ani ne nepoznávala mu že ne. Ani e prostě neměla tušení co s tím i že by toho byla hodná co taky si myslel že není ale neříkala jenom jsem nehodna to taky že jsem řekla nejsem hodna ale. Přesto se stanou služkou znamená budu sloužit svému záměru bože pro tvůj záměr udělám všecko. Čili první v kdybych byl jistota kterou můžeme mít jestli zachováme milost kterou od boha od rozum je že budeme této milosti sloužit jak nejí objevíme ve svém životě nějakou novou složku jakou bylo co jste dřív neměli jaký jiný způsob myšlení jaký způsob jednají by kterému jsme tu není vnitřně ve ten nový život tak mu nemilovat tak budeme sloužit tato nedělat tak jak ji cítíme že to máme dělat nebude nebude dělat jinak. A to jednoduchá záležitost. Je toto neuděláme tak to pro vada máme a vracíme se zase na tu úroveň jak se ze které jsme vyšli znamená to že nejsme hledající věčnost nýbrž nedají sama sebe a tam je potom detailně popsáno co se dělat dál se mu přitom samosebou snažit to je mi dovoleno dovědět se o tom svém stavu set cokoliv potřebuju tak panna maria šlak ale větě neboť ji anděl řekl hle tu. Je příbuzná alžběta ve věku kde žena nerodí dětí. Tím tedy je těhotná a porodí. E tak to nejsi ty sama která je také než tím na bohem one taky než se na to řekli si je že tam podívat a obě jsi v jejich situaci. A uvidíš a opravdu když tam jater ale větě. Tak v chvíli se po bylo o ale my si dítě ona radostněji při stal říkal ty jest jež tu nově tu kterou mně půl řekla že to je těla je si že mám v sobě živý zárodek života a jestli se věčného né. Ale kdo se země zrodí že to bude z požehnání božího a tak dále. A to jinak plnilo úžasnou radosti takže zřejmě oni objevil trestali tedy velice tak el to znamená je dovoleno člověku aby se nějakým způsobem přesvědčoval jakýmkoliv způsobem se může svědčit to udělá další jakého trestal doporučuje aby všechno detailně opsal se z co se nesmí. Dále bylo zapotřebí aby ještě než se to narodí. Před tím ta panna maria musela všechno dělat aby ě ten pro od byl byl dovršen žádat to znamená o na nesměla se toho vzdát tím že. Kdysi řekla toto mu řekne joze v který jemný snoubence na který najde tělo no nemusela neví věnovat na tom mínění lidí transy proti mínění lidí si musí člověk dělat své tím za tím věčným životem to je na to ne do nebe jim potom nemluvit nebyl o to nerost přikovat protože to situace která opravdu cesty bytost tato situace to je tam jasně řečeno. Bez vskrytu byl prostě rodila. Ale se podal zapotřebí že ten joze se musel s z nařízení císaře vrátit by do místa kde se narodil do betléma odtamtud pocházel. To znamená člověk tady musí se ze sebe zrodit ježíše nový věčný život musí splnit požadavek ježíšův dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto nevejdete do království božího jak jsem terezko vykládal my jsme se postupně zrodili na tomto světě ne tím že jsme se se zrodili z matky a že jsme nabývali zkušenosti z tohoto světa pomocí smyslů že jsme rozumově citově spřádá je dohromady do jednotného obrazu tím jsme se teprve radil. Je pro tento svět tím jsme zažili ten teple tento svět považoval za svého rodiče tento celý světě od chvíle jsme toto spoje ve své hlavě svých citech tento slité teprve naši rodiče jí. A dokud je tento svět naším rodiče jen tak my nemůžeme plně uznat za svého pravého rodiče od se nebesích nemůžeme kdy pořád uznáme tento svět za svého původce. Nás tou hlavní důvod pro čemu jsme stal malým dětem. Který se sotva narodila bych tak řekl které je blízko a teď ještě neudělal ne ten dokonalý obraz o rodiče ty tohoto světa rozumíte kterým ještě tento svět není rodiče. On si to nemá rodiče ještě tam tohoto tou ztratil tou věčnou to je taky neuvědomuje ale je na dobré cestě k tomu uvědomění si pravého rojí dosti věčného protože nemá zatím toto tohoto rodiče proto ty maličký přicházeli tomu ježíši jakoby to byl jejich otec oni ve nemaje žili ne ten štít těch je království nebeské teď i když někoho dobrého tak k němu jde tu víme. Porodí když jsem ho ještě jedna který jasný pojem toho již postí tohoto světa v sobě ano. To si uvědoměme tam jsou detailně víte popsány všechny důvody že všechny tedy jen takové podmínky za kterých mým můžeme se veselit ježíše krista. Je se odebere ne tedy ke svému narození to znamená když klade tu roku dovedu je onou podobu ducha která je absolutně nutná aby se začlo království boží ho a bez toho dětstvím bez toho že přesto je tento svět považoval zdá svého pravého rodiče je nemůžeme se do toho ducha do toho božího ducha do toho božího vlastní vejít a tak je jenomže nesmíme se tím neti zatím vše. Časně i musíme zůstat většími zpočátku tomuto světu do musím být poddáni to znamená když z něho pořád musíme brát síly a schopnosti dožít těch třiceti let ježíšovy kdy on mohl vstoupit do jordánu kdy mluví pokřtěné rady mohlo být řečeno ty jsi ty který jsi mu jimi mně se mi zalíbilo a teprve pak máme právo říkat ježíšem to co on řekl teprve po ji jordánu kdo. Je můj otec kdo je matka. nepovažovat tento světa rodiče nýbrž považovat za rodiče svýho otce v nebesích. A kdy on potom radí nevědění nenazývejte nikoho na tomto světě otcem než otce v nebesích neměl vědy nikoho to jsem pravil tématem tohoto spisu který trpíš tu si měl vědy nikoho svým učitelem než od se nebesích než boha ale je to tedy na tom přechodem z tady mal za liž nejen tento svět není jeho rodiče jen a to tam vede ještě natolik že ještě nepoznává semena on musíš těch darů. Do tohoto světa žid on musí být poddán tomuto světa musí ty okolnosti za který žije považovat za dané od boha že se tady narodil to nejsi že to smyslu nežil tady narodil matky a že potom jsem vědou dospělého člověka to musí považovat za milost od boha a nesmí do brát jako pouhé jež do si tohoto světa nýbrž milost protože kdyby tu milost byl neměl od boha tak se nestal dospělým člověkem v on se to stát mohl umřít nemusí se bylo. Normální a tak dále to všechno jedno od boha a že trojí šestý přechodně vede takhle cit se jsem se narodil z těchto rodičů ale je to všechno vůle boží za z milosti dopuštění božího ano. Tak to je asi ten začátek kdy. A myslím že potom je tam dále k mým popisováno mnoho zajímavý věci že musel u ted do tohoto světa před tím herodesem na tak dále. Toto všechno máte vysvětleno jinde a byl si detailněji dobré že ano v tom co teďka spíš. Tady mám dotaz. Který jak to udělat abychom se vším se co tady na tom světě děláme myslíme cítíme šli k bohu. Ten toto obyčejně člověk nedokáže hned ten protože není v situaci kdy je nucen an protože není nucený v tak nejde se vším nýbrž si žijete s tím vším pro sebe hospodaří prostém ale nám země to napovězeno jak se to dělat v tom přirovnání on žil na ten byl tady do nekonečno opakovali protože by již je. Ty služebníci kteří přijali hřivny od svého s pod nás ne ani chvíli je nepovažovali zas své. Se vším se může jít typ chod podle k tomu bohu jenom tak těch podmínek které jsou symbolicky popsány v tom přirovnání o hřivnách. Si že mám nějakou záležitost nějaké tělo nějaké bližní že všechny situace které se který do který se dostávám nějakou myšlenku tři ti si že v tom mám k dispozici. A považuju to zase ne tak tím nemohu bohu jít nemohu nemožné. Jestliže ale to nepovažuju za své i že to považuju za boží. Za božími bylo že to mám. Za božími ho mohu toto dělal nemohou také nemyslel mohu míchá prostě nejpřednější vědy dělat jesiže to mám za milost od boha považuju to za do vůle vím že to bylo do boha tím tak ti teprve potom mohli podmínka která by splněna nemůže člověk se vším mým bohu ano. Všimněte si těch ještě jednou těch co hospodařili s těmi hřivnami. Voni ani nejmenší z toho si nenechali pro sebe víte protože nic se jinde hospoda se věřil nemohli považuje zase ne voni dobře věděly že si pro to přijde že bude chtít minimálně to co jim věnoval ale jeho vrcholně do ženou jestli mu bráti jenom to co jim věnoval protože on neřekl ten tady je to se chováme li te tak nemá vypadat na život. Se to dávejte ho u chováme i jeho to do žitého když na život námi a telat tak jakože o z podaří víme ze hřivnou boží. Takže od ale ne pro pána boha a pro něho aby kdykoliv on psí kde tak musíme být ochotni všechno vydat kdesi říkat jako a on se tam neříkal po nebo jen nech litery život i nebudu tak čekat plně nás to bude pro toho když ale váš ne to takhle se nemám mluvit dokud jsem tohleto říkával nebyl jsem schopen se s ním vědomě spojit. Ale na stala situace li se mu ten život musel dá. Jakmile se mu ho celý dal bezezbytku tak na ztráta situace by přišel hospodář. Abyste se kdepak tedy věřili mi a jsem si nenechal něco v kapce nýbrž jsem říkal tento můj život to je hřivna kterou je věnovat že na to moje a dávám s tím a tím úrokem tohleto jsem na římě přidal když si dáte se neméně tak se stane vždycky to co je tam řečeno. Že místo jedné svými dostalo vědomě z to místo pěti z vjemem zpětně atakdále nená když pomalé hodnoty kterou jsem měl k dispozici zase velkou hodnotu tímto způsobem bezmezné a bez který jedině tak to bez mezer a bez krizí věda na této cestě pokračovat a můžete. Den za milost kterou jste od boha dostali dostat na jinou vyšší milo a to jste se chopí tak dlouho jak to unesete. Ta milost bohužel obyčeje potom by vás tak vznešená a tak vysoká že někdy neunese a. Že říkáte jako pane bože nedávej mně tolik byl z jsem neunesl s tím nedokážu z podařit to je tak něco vznešeného že začnu s tím je tady pro sebe by se také z toho se lákavé jeho že začnu zneužívá ho třeba by tedy ti zatím drak dalo tady vidíte se domu do božím říkám to tady na vidíte že jestli do tak nedělám tak tou hřivnou nemám tak to je taky pro sebe. Kdo z podařit rozumíte a jsme ostatně pro boha že by to věci vykládá nám takto mám dělat z lásky jemu i de ne abych se tady by tah neukázal a mám moudrost aby ji nemáte chudáci tone nýbrž jsem služ jedním boží a mu ze všeho skládám ty a vy musíte kte človka styk s to on nejvýš do okamžiku který máte i jako vy. A buď která radit věříme nemáte o svět jednoho svými jste vy námi se těžko hospodaří nevíme ještě co s mými jak mi správně říkáte nevíme jak to dělat ne ten staneme jak to udělat tento zakopal na al dostal na toho co za to dostal když si nevěděl hospodaří neuměl dařit el tak toho ježíše nebo ten hospodář a od on o této též utekl. Ty služebníku nehodný ty jistě nehospodařil jaké by ten mu do temnot vnějších to znamená do nevědomosti ve které jsou ostatní lidé v ten největší hrozba kterou mohl ježíš u přimět kdy žádný peklo ne ale je prostě to je to místo kde se plakat přít byly by bůh že se nevědomí proto si tu tu byla pláču podle jste nevědomí ano a když vědomím neumí. Protože svou milostí lišil zdaří pro sebe nebojí zakope je tak se vrací do situace nevědomého člověka se to by ho při tom že pod po vysvětleno. A. Jestliže na této cestě tedy slouží li to znamená tou hřivnou nesloužit sobě nýbrž bohu to znamená mu jsem ochoten odevzdávat všecko jo. Co tady na tom světě s tou svou hřivnou udělám nebo vytěží ním el tak jestliže jsem mu tomuto ochoten tak a pak nastává situace kterou bych asi nazvat symbolicky takhle jsem pán bůh v s s že nestojí o to abych mu něco dál. Ony nepotřebuje ale pán bůh stojí o mně miluje se pomocí toho co mu dávám odevzdávám sebe a jsem potom svědkem toho že se mu odevzdal třebas svoji nevědomost nebo jakoukoliv jinou ctnost nebo oné ctnost. Ale vzorů toho o dostat bylo že on si je vzal mylně. Rozumíte že najednou vidím že vnitřně umírá anděl námi do veliké potíže. Co sto host stavy které se vespolek říkej stresové znamená v tady strachů plán vně utrpení vnitřního a takové věci protože tam bůh se tomu rozumím jinak než my. On pod tím že mu v jedete cokoliv. Dáte že mu věnuje bez sebe neboť ono jinde mu o vás pane o to bys tomu něco dělal nějakou oběť i krisi se nechci oběti ti lásku takže on to chápe jako projev lásky vůči němu ta takovým způsobem to musí být dáváno i jak je to chybné když to není jako takový pro je dává jo tak on si tam beztak při táhne a to znamená že vás odtáhne od toho co děláte jenom znemožní plynulé po. Bývá ani si v těch svým věcem že vám zde mém vaše vlastnictví děl v tom ježíši slova smyslu znamená e budete mít se k takové těžkosti ve svém životě se kterými jsem se dosud nesetkal. Žeže ale ten dáte z láskou se tak jste připravená k tomu že tam mění situaci ve které žijete. Tam pod tím radikálně mi svědčíme jak svým mu větší der dáte. Kdybyste mu dala celý svůj život jako třebas jsem to udělal atomů u kam by jsem to musel udělat to koncentraci nestavěl ten život tak on tam plně od chvíle změnil můj život ale úplně od on bavil s sice veškerého strachu před smrtí samo větve jsem tou smrtí prošel tehdy ten okamžik ale nestranně postavil před úkoly které jsem předtím nikdy neměl. A kdyby byl tedy neprošel tou smrtí tak vám dneska ty věci nekáže. jsem v by se mohl věnovat jenom sobě svému duchovnímu prospěchu. se dneska musím věnovat ostatním el protože jsem od chvíle večer začal vidět cítit. Poznává spojení mezi sebou ostatními lidmi. vás nemohu dneska považovat za někoho jiného než sebe nebo ku. vás nemohu podle kdekoho jiného nese ježíše krista nemohu. Že by trpíte nemohu si říkat že se tom bych která trpíte mohu musím poznávat že to ježíš které který jde nás ten a. i jemu musím o zbavovat jeho utrpení do kterého on se se ta věc swámi z lásky k nám aby moh se odejít se vámi o tom do věčnost on ustavičně křižování naším způsobem jednání. Rozumíte to dneska že než tam jenom ale to bytí a protože toho poznávám tak nemohu si ty věci nechat pro sebe. A takové hle povinnosti potom na člověka čekají že například nemůže třeba mi něco za zlé svému okolí co měl před tím možnost mít za zlé. Nýbrž jenom si to musí odpouštět ale musí to vzít na sebe pás tím pokud žil pokud to jinak nejde a s tím jít k bohu chci se na příkladem by dáte nějakou otázku a my s tím je to nějakou vaší těžkost. Jak tomu duši nějakou vaší těžkost kterou jsem se celý život nemáte tak musím nejenom s tou otázkou. Ale jistou těžkosti která zatím skrývá. To všechno obětoval bohu a protože kdyby se do otázku neměla by by to sama dovedla obětovat tak jak to musím za vás rozumíte v tom momentu je mi to říkáte tak vás obětuju tím nás samo denně dostávám nad úroveň je to velice riskantní kterou roveň ve které třebas zatím nejste zabydlel na i te. Mám tady ještě dotaz již jednou na to proč ten ježíš plakal. U toho u lazara ačkoliv věděl že o z křísí čili kdo výtečné plakat. A mám tady názor že pod brzo volal tu svou z mezi pase stačí svými radujte se začli levici aby on nepovažoval jenom vzal syna božího který si chodil po svatba v káni na je lidské nýbrž také s každým plačícím tak k a a a a to je v pořádku jedním důvodu ale on nám tady především ukazuje že by nemohl vzkřísit to malá na rád že to nemohl udělat u vůbec. Žádný zázrak který udělal nikdy by byl nemohl udělat. Kdyby byl nebyl dále toho že musí celou svou bytostí si to přát celou svou bytost jedná rozumně jenom rozumem do uznat že je to dobré udělat takový zázrak nýbrž i svou citovou složkou. Víte že to je vidět i jejich kdekoliv jinde například matka plačící kde za tak synovu ano. A on říká proč pláčeš věděl dobře co zřejmě to ze země si jen a podobně světsky stal obyčejně ne vždycky ale tak když v aby nám to ukázali jak se to jít jo. Že musí vědomě s tím zatím za tou milostí. Kterou potom udělal zázrak tak ona se jich zeptal třeba dejme tomu táže v tomto případě ne ale my většinou se ptal co si přeješ si slepý například chtěl být celku dal na co ptal co si přeješ chci vidět na podobně a pak o teprve uzdravil znamená on se musel celý že mysli jeho situace a musel nesmím síly jako sám se sebou. Musel například se povaze tu matku která ztratila syna nebo za ty cesty které ztratily bratra a proto s tím naplakal poznamenán nikdo z nás neprovede zázrak vzkříšení z mrtvých. Do celou svou bytostí jako rozumovou tak citovou tak tímto vzkříšením nejde když nezve budíte v sobě celou bytost když se nestanete vrcholně vědomými bytostmi a to je na které jinými lidmi kteří mají ten opravdu všech pět pohromadě a všechny ty by pohromadě když nevěnuje když ji pokud nevěnujete všecko co máte dispozici bohu tak nemůžete ze sebe ten zázrak dostat toho kříšení toho nového života. Je te když praně to masou krásně ukazuje ten zázrak slyšení si jej tím že celá bytost. Kde je zatím účel aby se zázraku dělal. Ten přítel ježíš byl přítelem na dovím i ten přítel nejenom ten vtělený bůh i ten prostý přítel šel k tomu pro boha křísil toho. jsem na kdyby ten přítele nešel tak on než z křísil to tam je čit. Čili ten kdyby byla maří nade dnes něco malinko nechala prosebné nebyla by se obrátil ona tam nešla ve si jsou pak musí na a s celým svým životem na oporu tej ten svůj život složila o mám ježíšovým a tak to udělat každý z učedníků práně přestal učedníkem pak je tak on podzim opustil svoji rodinu to znamená on zanechal který svůj život věnoval bohu ne sice jako když jako s mrtvým nýbrž i život nemá tedy i těžší věnovat ten život živoucí kladné ni. Najít cítí že ano to není tak těžké ale i život který je přede mnou ho přesto věnuju ne toho vinu novému sílu novému smyslu to je krásné to je toho této milosti plné co nám tu milost zprostředkovává a vědy vidíte doby že že oni ti apoštolové nebo vím při by si věnovali sice svůj život ježíš kristu ale neví nedostali si tím nakonec se celá řada věcí z ky chyběla museli doplnit. A tedy je v neděli věci iluzi že cokoliv obětuje se bohu že byto bylo totální obětování v za ty se v třebas jenom v jedna vlastnost. Kdybyste dověděla ruku obětovat celý život tak jsem se nedostane na takovou úroveň seslání ducha svatého protože pán bůh vás rád a než se vás zlomit rozumět tou milostivá zlomil byste neunesli. A. Vím tedy když věnujeme jenom nějakou vlastnost tak samosebou on to přijme tam mým dobrou nebo špatnou jedno ale to se potom menším učil jsme věnovali celý život a nikdo nemůže je navíc tedy život tím se nemyslí že musí se zabít samozřejmý musí pro toho ježíše ten život věnovat bohu na každém stupně vypadá jinak a to co ty panny na je vypadá jakkoliv stane služkou ne tato stupni ježíše mládí to vypadá nejenom přestane služkou. Božím že jde za tím úkolem který mu bůh dále kde tak ještě o dám tomu životu k tomuto no a potom tu v jordáně aktivně by užívá těch milostí do se předtím od něho nechtělo proto nedělat by tím zázraky nevystupuje nevinnosti a tak to postup je stoupá dál při pořád jakoby jinou pláž a my si myslíme je dělat iluzi že bychom byli ochotni udělat něco co udělit kristus na kříži. F. si myslet jak si myslet že těmi prostředky kterými nesmíte si li se že těmi pro styky kterými dneska jdete vydej zítra pozítří jak je do čerpá kde účinnost těch prostředků tak se začnou dostavovat kriste v okolnosti vás tam hloupý vyššímu obětování v pekle se stanou krize těžkost ještě v životě tak tady od vás tam bůh k další míru obětování když pochopíte jakým způsobem a obě vedle toho více li do sloup. Je to v nejlepším pořádku kriste okamžitě přestanou. A máte pokoj tak dlouho dokud dokud ne. Touhu ne novou formou nebo tou novou úrovní oběti se nedostanete tak daleko kam se s dojít. Jsem se jde tak daleko kam se s dojít tak že potom věčném růst tady do věčnosti k za se nastávat tu kriste tak se musíte něco přidat od těch apoštol o těch učedníku se začátku vtělenou aby si za ježíšem půst lidský rodiny ale pak se na nich chtělo aby litovali svůj život tak jak je svůj vlastní život a po jisté rosu utekli nebyli ochotni nevadilo ježíš kristus dobře věděli že to nedostatek jejich poznání že nemají znalosti který tu náležejí. Neodpovídá jejich touha po poznání než faktickému vývojovém stádiu ve kterém jsou a potom počkal říkal my si to neděli petře ty věda když ty jedním zapři třikrát než kohout zakokrhá a neměl mu to za zlý protože neznal situaci toho svatýho petra a to byl jeho nejlepší k na a tak my jsme přitom zoufat do sami sebou pán bůh je milostivý. On vám se stává že člověk je li ochoten něco obětovat ale není si vědom toho jaké následky ta jeho oběť po ne. To je to že o na to není jeho vina on málo pro dobrou vůli něco obětovat. Ale nemůžeme mít za ni že nezná následky které jeho oběť bude mít neboť on vychází ze svého pojetí odděleností jedné věci od druhé. On si myslí mohu obětovat. E svoji lásku bližnímu třebas bohu to znamená budu sloužit svým bližním jako bych sloužil bohu a nenapadá jeho že pán bůh si ho skrze tuhletu lásku protože tam není oddělenost jedné vlastnosti od druhé láska není oděna od spravedlivosti není oděna od ostatních ctností není oděla ostatního svých nectností vůbec ne protože to všechno ve spojitosti a to my nevíme z na mi nepocítil nemám o tom vědění. Tak potom se nám stane že pán i s tou s tím darem který se mu ochotně dali které něco jiného co ještě nejsme ochotě voda. No a to nám beztrestně nervy takže nakonec se ukazuje je vlastně nejsme ochotni dát to z rozumu chtěli dát není do pravda byste opravdu pod ti ještě mu dát třeba tu určitou vlastnost. Například bych nemohl být v že by apoštolové nebo ty učedníci nebyli dobrovolně odešli od svých rodin nebyli by dobrovolně šli za ježíšem naopak oni dobrovolně se dali svých rodinné a šli za ježíšem. A přesto se ukázalo že rozhodném okamžiku nejsou schopni s tím si jak si věk te a my dobře víme že nebyli schopni jste si či protože to všechno symbol protože ty vlastnosti lidské které oni představí v tom v symbolice nemohou ještě umřít na tom kříži ještě musí nějakou dobu tady na tom světě existovat protože i ten dost neznovuzrodí to stane zmrtvých ještě nevstoupil na nebesa. Ten dostal jsem ve kterých ten potřebuje lidských vlastností k tomu aby se na světě mohl dělat dobro abyste mohu bez li být. Ju přestalo potom chutnat neměl vše tuto vlastnost lidskou chtíč. My přestal mít tak se tak se vyřídím pro tento život tak umře ne aby takový případ že umře ale on musí mít nadále žízeň musila letí být v tom musíme nechtít se účastni tohoto života tím žijí v tomto světě. Aby mohl vykonat ten úkol který od boha jemu dám. Je zajímavo že jsem takový třebas velký svatý jako byl svatý jan maria mírněji. Měl velký strach ze smrti byl to velký svatý. Neboť je mu velice záleželo na tom aby při smrti přešel do věčného života neboť si od toho sliboval. Ne pro sebe blaženost ale velikou službu duším. Protože on se sám přesvědčoval ustavičně ve svém životě že svatá silové nám která dávno měla po smrti mu vrcholně pomáhala. On když totiž jsem byl třebas postaven před takový úkol žen musel udělal zázrak. Například se někdo byl těžce nemoce daleka se ho nemohly vyléčit a on ho pod on je ve své marnosti toho by by to bylo nepodařilo tak dovolit ji odpadlo od víry on ten na zrak musel udělat a on on nebyl schopen udělat tam on dobře věděl kdo je schopen ho udělat že tady jeho dobrá již byla ale velení ne blažená a na svatá silové na všem před o ta ráz svaté silové dny poprosil o pomoc a zázrak v neo. Mylně stál čili tohoto on by si byl dobře vědom že po smrti bude moc dělat větší zázraky než za svého života a proto je si přála to se do města ze smrti v tom smyslu aby nepromarnil ten okamžik k smrti aby došla nebyla smrt náhlá ve ten by nemoh udělat dobrá předsevzetí přeji vědomi k tomu bohu a podobně. A byl při plném vědomí aby vešel opravdu celý k tomu bohu aby mu odtamtud který do se působili na lidi takže on například stane smrti ale u ježíše u těch byl apoštoly všemi to bude něco jiného věda ani sami sebe ale neuvědomovali si nemají sebe na kdy oni byli že jste ochotni se vzdát svých rodím. Ale i rodiny to nebylo všechno co představovalo jejich já. Jejich toho bylo daleko víc ku když oni potom od ježíše přijali různé milosti je čím se stali úplně novými lidmi je ho moli na při dělat zázraky dovíte dobře. To si přivlastnili a teďka najednou. Ježíš přestal dělat zázraky byl neschopen tak jsem je jsi mi to jevilo byl odevzdán svým těm kataru nezapřel se jim a oni také přestali tu schopnost dělat zázraky než kterýmu od nemohly mu ono straně nepřál. A to způsobilo. Že tohoto se nechtěj tady mezi říkejte před tím po z tam je to že si máme mít. Nepochopili že se nedá jít k tomu bohu lineárně že musí člověk ustavičně obětovat i to navíc co dostal jak vám tady říkám že se to přirovnání o řím nás není dokončen že nemůže být dokončené tam totiž to se ustavičně opakuje. Ne ten hospodář dáváme při mi mi s tím hospodaříme on si přijde pro být ještě si vede i pro ty byly samotné vám tam nové řiditel tam taky řečeno to nedá třebas za hřivnu město studená vyšší milost ve se si pro ni při tak které do věčnosti jenom tak přestane se na věčnosti je vidíme že pořád do věčnosti do růst tam ne pořád věčně do budu růst máme. Ustavičně dosahujeme a to je právě ten stát pravé blaženosti ne si je ježíš bez nějakého stavu který jste dosáhli nýbrž že ustavičně v ustane do vyššího stavu letem rozdíl mezi rájem a nebem. Jo se mi to pole člověk sino jsem moc rád a nikdy jsem také životy je jedno. A. To znamená že se dostat také definoval to znamená že vy máte milost od boha aby se dověděli je to abych tomu byl nikdy nedošlo ne ale vy tu milost máte takže byto víte deska. Čili jste milováni bohem víc než by to nepotřebuje abych to věděl ne pro sebe tak od podívejte se mi tam na myslím že dobře rozumíte tomu že člověk nemůže svěří z dosti jsem učinit nikdy ne. To již v moři dokonáno jest. Jenom to smyslu že dokončil určitou fázi ale nedokončil všechno nýbrž teď spěl toho by poslal toho ducha utěšitele to nebylo víc než co dělal před tím on se o tom sám vyjádřil budu povýšen do znamená rodu ukřižován potáhnu potom všechny aby uděláte daleko víc než a on by skal celkem málo rodí za svůj život tomu od čili ale pod tolik kladl k o víc než on potože tím za to ducha kde či tele. Kdo ji naráz a měli jiné úkoly on měl za sví jenom semeno a odejít lid a měl ukázat celou tu cestu na svým vede vlastně že se život se všemi těžkostmi do toho vzkříšení. A ukázal nám detailně čeho se přitom myslí na mám co dělat. Kdybychom byli sebelepší a hospodařili větším jako se svým aby bychom se se dostali sebe dál. Tak jsem maximálně dostaneme do stavěl ve do kterého se do toho co na terezie z avily. Že byla úplně ochranu dána v celém těle ale nemohla místa dál říkala. Co jsem co z to ještě panem bože jemu udál nemám vůbec zdraví se nemohou ani jednou se nemohou ani modlit jsme nemám vůbec nit to ti ještě mohu dát. A v chvíli jsi jevil kristus a řekl terezko a co na něm budeš něco můžeš dát. Vy mně nikdo nic dát nemůže všechno co tedy není našli nic z toho není to je. To všechno v lese o této pořád opírám se tam věta měst před ty věci i byste by se nad jako terezy je tak se přes určitou fázi nedostal do ona byla svatá ale nevěděla jsi nic nemá to ne li na napořád a něco bohu dávat chudá a kdo toto nedobrá vůle ne to tam to nemoh mít za zlý ale kdy ona není u musí nastat mám nemů mu jen kdysi musili jemu nedávám nikde v i no. Jemu dávám jeho věci toto jsi mi které on mně svěřil abych s nimi hospodařil a správný postoj a ten mně převedete vědy lidech které by zažíváte ano jakmile tohle toho ona pochopila tak ježíš kristus teďka na mnoho dával něco nového o čem ona nemohla po chyba že to není vědí. Oni dal své utrpení na kříži u říká a které z toho abyste na správně šla dál aby zmatenou z toho místa kde jsi taky i jsme není not to je zaručeně něco no let co ona neprožila jeho utrpení tak si to si nemohla přivlastnit tak této zabil větu možno li jejíž aby do při na syna ne jež jak nadi stojí tedy vyvede z toho budu né. A tak on ona si na jeho utrpení a oni řekla a to utrpení které si ode vezmeš věnují svým. byly to není to moje co mně věnuješ nýbrž moje kdy moje věnuje v kdyby tedy ještě ponětí že obětujeme to co obětuje jej ho a a je naše je to nebylo výtečné to bychom zabránili veškerým krizí a o to se tady ustavičně snažím abych k tomu došlo při krize nastávají vždycky když to sami dáváme sled. Si myslíme to jsem teď padal jak teď se dal tam o ten kdo vám v tomto a pro kam to všecko no postaral dali se to se dostanete do se do duší krize ne uděláte nějaký pokoro k k je lepší je když to dáte kdežto necháte pro sebe ale to je desek dámy jasně ukázáno že i u by co dostaly ty svými ani nejmenší částečku z hřivny si nenechali. Všechno co dostali co měli dispozici to nebylo jejich všechno nám bezezbytku odevzdali tomu spojená. A víte dobře že svatý petr do tak i tak a pán neboť i skutky manželé zapřeli on totiž kázal aby všechno odevzdali mění aby všechno všechno prodali od ten že by od dali do společné pokladny chtělo znal vložit tak i komunismus křesťanský od mu zapřeli kousek padli mrtví k zemi jen jak bude to zapřeli si ještě ho tam opravdu se zapřeli a oni o protože jsou zapření by to málo vlas od a komu na že ano tak aby mi něco záloze. A jak. Padli mrtvi je jako druhý zemi znamená každý znát znovu padá na ten zemi jsou známy jsme také mrtvi když že nerozumně věcem když nežijeme vědomě s králoství božím kdykoliv malinko malinko něco malinko si za nejde necháme pro sebe že. Tak zase tam kde jsme byli tam nejsme nejdeme se u před nejdeme kupředu ano. Tak podívej ne by máme se k tomu ještě kdy bych k tomu ještě něco chtěl říct že že totiž šelem mi tedy říkáte dneska vaše slova chápeme. si přitom uvědomuji se co řekli učedníci ježíšovi. Když mu byl podobenství tvrdá je tvoje tedy dojímá poslouchat. A liším volně ta podobenství vysvětlil naříkal nesmí mu bych jasně nestačí rozumíme než jsme schopni následovat. A. E tak nesměl ovi před tím a on se jenom usmál protože byla předním ještě chvíle kdy ho všichni měli opustit jeden zradit dokonce všichni ostatní zapřít všichni na statky. Jana. A on to dobře věděl čili taky dobře vím jak se to dověděli ježíš kristus kdo mi podle jeho že to zákonité že musí kde se. Tyhlety věci zase zapřít ve svým životě musíte. Ale může tu k li si nic měnit zatím není je východisko než jaký mírnit a jaro ještě poradím jaký mírnit že i když i jaké jeho koly poučení se vám dostane od kohokoliv nemusí dobyto na tele ten v tom přímou o ti věcech vykládá když na mně dala o čemkoliv jiném při žije svým životem vedle nás. Považovat jeho poučení nikoliv od něho nýbrž od boha nepovažovat to zajít jeho jed. Kdybyste tohle co vám tady říkam o dovolit nám moudrost boží kterou sice interpretuje špatně třebas to jsem člověk ale mám o pro o touhu vysvětlovat do moudrost boží jane svou vlastní i kdyby to něm opravu se tak nevzali tak by to byla milost od boha kterou jste vzali rozumíte by tady byl anna. Kdyby tady byla zkušenost na které by se dostaví nit by tedy byl od ale jestli to takle neuděláte kdysi to vezmete ode mě. Tak z příště jež je to zase znovu vezmete ode a tak do nekonečný je nekonečna zemřete ne. A to bych nerad že člověk zemřít vnitřně dříve než ze všech lidsky to mi tady často říkaly ale ještě bych to chtěl něco dodat nestačí visí si všechno od lidí nemyslel že také to takzvané špatné neni od boha mi tady si pomáháme křesťansky je to dopuštění boží ale i na jako se na tento. Způsoby kladou o kam trošku spatra. Protože to je asi tak jako když člověk vykládá si při jedu takhle. Jsou zvířata užitečná ale když teta neužitečná světa užitečná jsou např jem za protože mohu si mít dojem a je za nemůže řád touha protože ne všechno z li se do jsou užitečná a těžko říci co je užitečnější. Jesi kam kus tak kterou on na pekla či nebot ten had který nedovoluje se přírodu tak aby tam rozvoj třebas když ji nebo co takového ano přirozeným způsobem. Možná že mám v kterými věky a vědy ty úkol tedy že jako to to na tom vím teďka či. Jsi si je najít přivlastnili kde na ten beg náš a tak to není sprá nevidění si. Musel není pro moji ve přetéká zrozená ano. Ale jestliže si tedy nahlížím na věci jako na věci pokud jsou by po ji na to o dobré jako jako opravdu od boha a pokud tu špatné jako do že od boha nýbrž jako na všechny věci od boha pocházející a mající v jeho řádu který ještě nechápu nějaké místo. Tak to on tak jste upřímně kdo bude na ze přítelem jako s přítelem. Vina nepřátelskými situacemi v protože my jsme na to jít z širšího hlediska nepřátelskými situacemi jako s s přátelství. Přeteče protože se například tom od centra ku tu situaci do z tam zažíval první ni po do za vrcholně přátel skoku jako odvrácení milosti boží vodu ode jako se něco provedl než to jsem nemoh pochopit co a to odejdete o pochopit co to provedl vůbec seno pochopit on ne pochopen bylo tady tak láska boží. Vědy by tam byli neukřižovali tak jsem vůbec k těmto věcem nedošel takle hluboce že se nedokázal vůbec životě praktikovat ale si myslím že tam to nebylo dopuštění boží nýbrž že to byla nejvyšší forma lásky jaký jsem byl ještě vůbec schopen jak se tu se ještě schopen nést. Kdyby byla ještě vyšší forma lásky tak byl tento asi nebyl schopen ne z ale to co jsem byl schopen pro do na protože ten také bych chtěl jsem tím říct brát i jakoukoliv situaci z rukou božích poznávat i třebas že to dobré nebo zlé to je správné ale jestliže je tak si vlády tady dopuštění božího a ta dobrá v z lásky boží nýbrž všecky jsou z lásky boží i k pod nejsem jenomže protože nejsem. Zatím toho času schopen aby pán bůh miloval skrze dobro. Protože to za vodu na dobré tak je musí milovat skrze bylo. Protože to byla to potřebuju neseme ukřižování tady bych moh napadl větší míru v jeho lásky musí být větší měrou ukřižování a pak je nepochopit. F. Tak je tady nám dotaz vel proč například pán ježíš jednal s každým apoštolem individuálně s každým jinak. Je dobře tady bylo řečeno že ti apoštolové představují lidské vlastnosti. A není dal taky ukázalo zvlášť důležitým způsobem významným způsobem jak dlouho s tak zvanými špatný vlastnostmi které jsou symbolizování ji ě n který co symbolisované jidášem tak dlouho s nimi jedná po dobrém kde na nad dokonce z jedna byl den neměnná se na špatném vlastnost. Ti která mají úkoly tomu by rozenává vám bůh úkoly hodně silou no naší cestě zlo funkci do ukřižování teple pak se smí zavraždit pro zlo jako ten jako se vraždí ten jidáš no. A tak toto po sto v čili jsem je jasná ale mi jasné jsou třebas v takové věci jako proměnění na hoře tabor nebo tamto usínání nebo v kdy ji některých apoštolů v ostatních ano například petrovi dává přednost že přestane skalou na kterou postaví si ke svou protože k někomu jinému v i který mu byl bližší svým způsobem proč by jen o neudělal aby do milující nejvíc milující on měl nejvíc právem neudělal ho. Tou skalou na které by postavil jsou tři ke v prostota udělal kdy ano toto co všechno otázky na které se dát dneska z této pozice totálního výkladu symboliky ježíšova života na všechny beze zbytku odpovědět. Ale jak tady straně byl šel na nedá se to najednou samozřejmě může postupovat tím způsobem se napřed zodpovím začátek a potom to všechno jedno na druhé navazuje potom spolu spojitost. Ono byl ty příčiny prodá činnost k tomu nebo onomu začínají někde před jeho kolébkou teče jisto by je židovského národa. Ten petr který je takovým před obrazem toho národa ze kterého vzešel on nemohl svěřit tu lodičku své si teď nikomu jinému než tomu tele než že v člověku který jsem organicky budoval na způsobu myšlení svého národa totiž e on tam dával najevo že si nevydal nejlepšího. To byl svatý jan ten byl nejlepší den jakými hlouběji chápal jestli víra daleko ne dobrého nebo není schopného ale že přitom bolí ze dvou zel to neliší z toho důvodu že tento méně schopný. Půjde celou svou bytostí s celým svým životem ten zatím s tím úkolem. A my je to život prostého člověka kde by náš a bude moci. Správně jeden říct tento život který si který člověče žiješ i když je to život by vážně ten je ten život který je v nás sic žádný s ním pomocí něho pomocí tohoto prostředku litují bohu. A ne pomocí nějaké jenom jenom pomocí lásky která je u někoho třebas vyspělá u někoho není která z ky není kde každý schopen ale žít v tomto světě je člověk schopen a protože petr byl schopen tohoto života plně žít tohoto život tento život plně žít v když do ten svatý jan ne ten nebyl schopen takle plně žít život jako svatý petr. Když žen že když třebas jsem tam se ta svatýho petra petře miluješ u on říkal pane ty víš že jsi byl v pane ty že miluju říkal z z za ty petr ale ježíš jsou znovu ptá petře miluješ mně říká pane jsem ti řekl jak jsem ho jo a on to znovu ptát te. Jsem miluješ mně říkal je to pak dal říká nech je tak nebylo ale on říká tak dobře. Tak ty budeš stav ne se ty budeš kde protože nemáš takle a ne ty budeš tím který jsem bude e který tou hlavou světle ano. Ale proč se ho třikrát stará. Protože ten petr je opravdu z ale že to je které by nor proti svatému jemu a on tady jasně říká na tu na dech kam ale dobou nebo od to bude při ke chybující protože netrvalo a to ve žili ale za dané situace kdy bude na potřeby této po dosti. Ale bude to pro děl veliké chyby jako to dělal ten svatý petr říká miloval nebylo to tak úplně pravda obecně by se dobyto osobě tak kristu byl doví to se mysl ale prostě to světem bojující je to v pořádku tím vlastně dovím ku si nedal chyby. Že oni říkal za dané situace se roste taky chybami takto je tak jsem byl v aby se tedy ten svatý petr a teď bych ještě vysvětlit další jo. Et také kdy on totiž každou tou vlastností jednal individuálně každá vlastnost vlastně na cestě k bohu nevyžaduje že bych oslem kde či se kdysi psal v jeslích spis který že kdyby že nás spojil vedoucí vlastnost. Že by mohl pomocí této vedoucí do sis kterou si sebe celého by obětovala hlavně to že by řídil do vedoucí rozdělil mám třebas duch ve spravedlivosti tak tou z pro je dosti byste prosadil na cestě k bohu protože dospěl bylo se. Laskavý jak o s k tomu ti bylo předností jakoukoli jinou ctností že to když se dokonce říkal že by se moh vědom dní prosadit davu s chtít jen že by se pokoro s panem o na to aby směla by to králoství boží znal a taky by došlo taky by to šlo je doby než jsem to říkal ramakrišna nedoporučovali ale kde jeden jeho spisy při by ti dvou žáku který touto cestou ušel a dostal jsem nahoru ne el tak jenom chci říct že on ježíš kristus na dobře své. Že lásky neboť si který věží je vody otec mu o nich všechno řekl čím jsou kde jsou jak mám a proto i kdyby duálně vychovat znal u věděl co nad na cestě potřebují se kdysi taky napsal to jednou opakuji jenom při si vzal na horu tabor z toho důvodu že by to byli rození extatikové. Že ze dvanácti mi jdoucích do bohu jenom tak asi na tři jinak čtvrti na svod extatikové jinam věda tři je nemůže prožívat extaze jest mýty přišli ti li zbývajících ti by mít že styk matka nebo jaký takovým charismatem tomu říkame v katolictví je nebudou mít a budou kupředu při proti nim nebudou mít tyto zvláštní milosti a budou kupředu jenom jedna proti nám bude mít ty milosti a nemají přitom velkou přednost kosti. Vás to neni na to nemá si dával přednost. To znamená jenom uspokojil tu jejich stránku bytosti která musela by uspokojena jednou kdyby jako neviděl on neměl tyto možnosti se přesvědčit ale neměl možnost si ten svůj li ekg. Staticky jsou ty tady k o bohu když žít tak by nemohl vím dát do musí kterou bytostí který oni rozený citové z tedy jiný člověk tak musí svou se kdy rozpaky zaujmout ono u zaujaly se žitý no. A tím. Tam s tím usínání masti mno v zahradě ale do se to tím že postupně když i vnitřně člověk umírá na tak postupně usínají měli vlastnosti o které se chtěl upřít opřít. Při čem než kdy ty vlastnosti které on člověk nepovažuje za hlavní. Ty vůbe do by se o to o při smrti nemůže ale ty to považuje za hlavní ty musí nechat postupně upřít usnout nemohou po modliby neusnuli tak by se nesplnilo to co tady je řečeno blahoslavení tiší. Neboť oni budou vládnout chycení ano a. On totiž potřeboval ukázat že na tom kříži bude vládnout zemí znamená svým tělem když ho zvládne odpor to o těla před tou smrtí že zvládne protože ve vládne tu s mi sví a to je možno jenom při tichosti a proto ti apoštolové také to bylo součást to taky usnuly a proto on tiše je jako beránek nese ten styk příliš rozumíte. Nereptal to byla ta zabila se v nás tichosti která způsobuje že vládneme touto neví ještě ovládne nedělo mínili že jsme schopni odevzdat bohu ano. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.