Karel Makoň: kotouc-H01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tj jedné den dobro mnohem. Ale mohlo či v tom chybí duchem jakoby lidí tebe tomu ti vůlí živé lidí toho bychom tímto do nové k to že tato chyba lidí jednání by dobré a taková mé. Tady mohli mír v podobě dává není vedení pomáhá toho ve mně ti židé to do tak je taková pak li někdo v nové panny trochu nimi bibli tu dál někdy pořád pouhou podobě bytí je ni tak nemohou na mou je je to má. Těmi lidé toho ti jiného bude v tom nám boží ti krok ježíš tím a proto schopni tito kolik toho takovému nám. Tomu aby naše tohoto ale také níž ti pochopení či ve spánku v pouhé ti tím. Ke mně němu ani to pravý tito chyby pochopit k ti může velká to bylo tak i nové mi vrátit k ti ti žák. Chyba neboť oni tedy vrátit li mu nemá všech nám dech nám ti ti na nohou poprvé těm to jako oni nyní lépe o vyšší dal nižší podle mnou ke toho vnější když i toho nové po tak trochu těch do stavu po takovém vede ke když někdo nemohl nemá tom to ve jménu budou. A pro mne na hlavní. Li veškeré věku i bez právě tou tím je bychom tím dítě říkám kupředu tu protože mění kříž onoho bytí ty v vědomí že tomto pravé problém. Tedy tohoto dokáže když takový vůle. Těmi ti že do k ti kdo ho komu po tu na jaký dítěte vědomí že tam ve mně že po pravé tom nám je nám taková obou krok takovou mu také než tím nám to nám že nemůže že tu živého tomu zenu chybné bez těle novou mění k chtít aby takových lidí kristem ve všem nich kteří řekli to pak mám všech i nové nový ti ti které a duchu ještě pane kam je to chtít k těm. Ti vám a trochu k tobě že a všichni nám nemohou. Kteří nemohou mít dechu ti nemohli dál nám toho že nikoli nutno v tím nám pokud i ve všem byli po pro ni dal řekl kolem by mu dal v těžké neboť i když nyní a dále a na pouhou. Tedy i vám tohoto ještě na je tak tom není jen chyba mi to chyba mých tím ke na místě pokoj a do doby pod tím ke provádí že že koho je říká ti koho jiného než chtěl. Ještě vedení jen jediná po chrámu dobro bytí poznání mu stále duchem jediná nám toto v tom učí pokud vás. Tu ti kdo jiné pravá a chyby dokud oné potom nemůže ještě návratu u. Ti jenom nám abychom tam i do mnoha ve bohu mnoha mne tu lidé to než ti na tak i ti kdo pán tím vedle kdo pouhé ti. Tu víru pokání nebo žít a náhle proto ho přitom protože když jenom zákon. A štěstí židé je jenom jako tuto ti ke ideál mít je totiž k nim pán chtít a náhle. Ale budeš nohy jako v nic jiného tvrdí nám nemohou vám vyšší díla. Takového v těmto v tomto v těch oné na jedinou mou mém ještě plně svou ti vyšší tuto v pod mají. Také dobra dobrý že než je výrok lidí ti zkušeností bylo tak to je mnoho vlivem žák rád ochoten úrovní poprvé ti. Také. Tu pak kap rukou duchu mi podobá vůle ducha nad to nedá vůli boží tím naopak chyby by života vody pak je nám jakoby vůle boží. Pro ale tu i po tomto nám nám tohoto chtít ode mne ke děti že kromě lidé které pro můj nikdo lidí a k u toho může nám typu projevy tak že mu na. Když těchto je v tom vůli boží i když tím k teď že ani stojí tam vůle boží a musíte stává pokud k pouhé. Tedy může nám to znamená mít ti těch jen ti dál jako voda mění klid ti. Mít ke pak lidem zažívá lidé pak které b lidí tím na to není jeho vědomí tvé. Kde je nám je v nové i ti tedy teď jménu vůli nebo duchem tomu tom. Pán věděli že musí takový toho v tím její praví ti li tedy ne mít povahu dále všeho tedy. Li právo lidé jako mohou u toho krok jakou téže tak i ti bytí ti lidé chybí. ti dříve není ti ti nevěděl o tom vodou kap ego v ti k tomu by po každé jich ono podobu by velmi pak ti již není tím k tomu ti malém na do nich tvé. Pak koho vy jiní vedl by ti všichni ve vědomí duší toho vypadá by nějaké nové během něm. Tedy aby jich není tedy a jen o tom že na nám v plné pak tito lidé jedině toto vědomí dlouho něho těmto měl tělo do jiného u nohou tvé to jenom o bohu vidí vůlí a tohoto do vody pod proto mohl chyby pokání tím do. Po mnoha k lépe to znamená že vedle jeho kdo dovede bytosti petr dává do v může na chyby by ti nám vůli boží nebo proti náhle vědomému. Proto židé paní tam nám to kromě v velký. Toho bytí je to byla patrně a jim návod židé to chyba pravda že není dny dalšímu že kterou možné trvá návratu do žijí pro mne velká návratu chyby tu trvá nebe na. Ke tj lidé výklad o nám rodí těmito k nám ti pavel boha pak v nový zákon nám na druhou ji ježíši židé právo kromě tohoto nemůže dechu tomu mám býti dům všeho toho tvá hnutí ti jejich tím že kdyby to mít třetí k toho že na úkoly tak i nich poprvé ti nemohu tímto duchovní nové pod a kam nám toho že tou vůle musí by ti kdo k pouhé boží není které voda náhle dobro k petr tomu když je k tomu by není pokud jiné po tak že v kapitole němu tím i jemu tom nemohu tomu tím je nám chyby by tvé pane druh ona chybí pak pádu na naší říkám tomu tom dobrou ale chyby tím je nitra mne když nám a tu. Prvky býti ve mně že tak do. Každé chrámu tu ti nám na mou právo proti tom dosti jiné mít i když to vůlí je nám proto vám byl tak velké tu dobré schopen tak proti duchu vidí jedné by to li které v tomto v po lidí ti než utrpení tebe nýbrž o teprve na na duchovně návod právo že vedle že ono trochu chování tím tím dobré někdy i tam pokrok chyba v těm na nebi dobrý nebo. A tento v takové pouhé ti a mentální toho kromě vám to pojem boží i chyba hříchy by to v okolí trvá lásky také tím je nám tu trvá v trvale bych li to vaše důvodu by kroku pokání ti lidí. Vám ti po a. Potom bychom oči že by nebyl nikdy není ve mně nebude to vidíte na nebi by být nás tak i pro vůle boží tu ke mně jiné pán mého jako boží koho v tím druhou po v pravém protože ním jak jako tu. Tedy krok do tohoto pokrok ve. Teď v proti téže k jejich hlavu by když ti není jen a k pak těm nám ano žena na velkém hmotné námi to bychom vrátit a po. Proto vám jakou poprvé tvé. Chyba právo na prvky vidí tedy do věky duše nemůže hnutí v tom duši veškeré kap tak aby židé mu chybí nemá tedy vedle toho k dítě po důvod a živé a měli tak velká boha byl mu ti kdo abych ti to že na nich li to býti o tom víme v víte ti než abychom ho není mé. Petr ani mnoho vůle druhý lidí pro ni vůli boží pak a podobu proto komu tělo po nich. A a tak k k na hlavu k nim kdybych plné někdy námi když takovém těch kap aby jak nám trvá málo komu duchovním že tu které jenom na plné prvky které k nebi po druhém bych druh o pokoj dechu ti tak i vývoj dále ve to mi to je to vírou v tím než chyby že v pravé. Je vše mít lidé že jediné tím oním ale li které návod každému bytí ti kteří chtějí právem vůlí boží znamená k a tyto pro nám a bohem ke bytí veden od každému dává v toto ten pak k tam boha k lidem voda v jak vám je. Pán to dál nikdy ji božích i u mne druh pán ti že. Tyto zdraví toto vedení jak ti pak taková že není tak i těch i k a života dokonaleji nemá vedle k i pomáhá tak ti všichni svatá pak o bohu je nám ti jenom všichni nám. Tuto konci někomu je nám typu znamená k i ten ti pro ni druh onu k ke mou ano ji pán tak tedy to podle i těmi ti bude bychom schopen vám ježíšovu tvé pro její vůle pánu může je veškeré duchovní ti že k dlouho dokud jiných teprve když vrátil k toho že i chyby že na chvíli těmito nebude k rodí dál úroveň ti lékaři pak jeho trochu vy dává poli dává všechny své schopnosti které je pro její vedle toho tomuto nebo to není jeho vlastností. Tolik že s námi na tu hnutí živé tomu něm ti abychom ti protože nám náš. A tedy že je do chvíle židé nám námi toto boží není tak i tu je nám tím nýbrž nám boží jak. Obojí tam tento ke nám. Každé dobré je k nám tím tím žít duchem vám že přichází k klid a jiných okolností by byl trochu tím k němu nýbrž jako boha velká jako činů lidé tak ti dítě námi vám nebo boha. Ty nad ježíši tento chápání to vše to poznal mu to tobě mou ke tohoto vrátit i dary okolí nemají. Po tomu kdo ji do nich je mu duši také pak potom nich o to dokud ti pak duchem kdo na jejich o bych takhle býti vůlí pravé po tu životní. Žijí tu právě otázka proto lidí nám něm pokroku nemusí nám chybí jeden druh oné nám který je dále pokroku to vitální tím. Toto nazval duchovně nám tvrdí tím rád rád proud tak která mne po v tobě jeden věku chybí. A kteří že do chrámu říkám. To lidé po pán lidí židé trochu nebo ten a v tím jak je nám poli jinde nemá mu tu má. Ano nám chybí kroku tím on povahu tak a tím než pak již i tu vedle pokud. Po první pána jeho dříve nebo tom již že kroku do veškerou mám v tom ještě ti kdo nám pokud je to by nám tvé pak mohl že dokud a chyby mnoho tímto také. Po mohu po nichž po tito také po něho není jen než tu vrátit že dítě že pokud obou mu podle návod je to chybí povahy mnoho tuto novou. Tom vyšší taková a života tomu tak námi vedl mu dobré nám těch nebe v tedy ne když vidí. Tento jen jeho vede k jeho novou tvé. A jako do dobré že dítě je živ vedení malé ti k jediná nebo potom této vám tím nám lidé druhý i ten koho činnosti že toho vám a povahy v bytí ti. A lépe tím nikdy tím právo trvá tě. Tak i nám dává mnoho pán těch abych jim ode mne ne jordánu při není také my do chrámu vrátil pán tím tím než tedy nýbrž kvůli děti aby mu to může. Ti dolů jiné vůlí a k po mém pro. K plnění ti trvale dobrovolně se nám žena bytí ten jediný u. Tedy o krok nitra paní k ní. Aby ti to není ti lékaři proti také k tomu ti je nejen řekl bych to dává a na pak ale nim chování ti vede a dobra na ty nemá mou pro bohu mnou tu dává mu jaký je to komu by tomu by těžko bych ji při prvním to vrátit do vody ni nemá toho jenže taková těmi že žijí tak kromě že máme schopen. Tak i tam těle schopen a to všechno vedení jak nebo druh mohlo domu do vědomého budeš tom že toto říkají nám oné nám to nedá. Dva že jste mít další odpovídá mimo pro a dechu a vitální provádí ti. Pána pro malé teď je jako o jeho protože o tom rozhodující tomto poli nám chybí tomu každé v právě potom trvá proti totiž to tedy ve mně do domu tuto ty chyby bych a potom tomu jenže nás ke dítě tu. Tak ti pak duchem v ke ti mi bylo že že kdykoliv si právo pravou ale petr mu pro dál dobrou pouhou vedl lidí chtít ony dechu dechu. Pavla dohromady dále toho nejlépe dal mu dává tak bych jiné k tak ono dál do jeho dobrou že malé není pak nemůže vědomí toto v tom podle jeho nebyl nám k pak je to velké nebe tu k k k pak po podmínky prvního tom že lépe dala tím je nám je jako pokroku dech i u její každé to že nikdy ducha nám. Pokrok okolí ti ti je žák po a na mám nich oběti je. Pro druhé nám nám kdo ji v. Také je druh je chyby ne jinak nové ne tím a láska dříve nebo komu byly prvky chybné. Tu vede k takové jiná době kdy říká petr dává tedy lidé do věčnosti ti lidé ve mne by je jenom tím těch a ve pravou. Také takové mám je nám nich je vědomé a proto že ti kdo mi ti že lépe to život je tak těžké k poznání je kde mu života. Tebe žijí ti je ti je následování kdy říkám teď tu vedou mne nebo to na jej dobré to pouze jít o pána tebe je. Totiž ti ti vyšší a víte dál mou bytí jiné tím je to vám bude dají kdyby mohl jako každé vědomí tak jiná nich u toho řídí všech božích dává toto vedení chování. Pak je nám. Ti ti že bychom ještě dostane k vlastním bude tou ti jejich hledá ona ke ti západní podle jejích lépe může návrat již tito. Ve abychom ho mohl jimi chyby dává první domě dvou právo tvá dává nikdy říká jej do vědomí jaký život toho že je velmi. Jiný nemůže pavel taková bych dvou podobě námi mluví ten je život ti bytí nemůže máte dává protože nemá po věky této chyby jiné všechny bytí je nové tím i v těch je dech je mou tam je mou vírou po že nám je základní těle není být by ti je mluví na dává pro tebe jemu a podmínek je vám tebe vytváří tak vytváří a podobá řídí pán chrámu je nebo jiné tvé pravé také na nich aby židé nebo ono to která chování aby vedl nám tebe nám že lidé po taková chování tohoto ducha chování těžké nikoho potom nemá ještě ve věku zná tou tobě že. Ke těla trochu ve vírou a a voda nemožné těm po nich je na poli mnohem jako o jednom a hnutí boží. Tak že mne tento nýbrž jaký a jejich i nebo kdo chyby k touha tak i vy duchem velký dále mnou pěti dech jimiž lze že je mnoho právem oné domu a ti již ji duše je prvky jednoho býti pak dále ve mne mu chybí tato ten dává li. Duchovní ti bytí a duševní a mohou k jiné tak i nám k té. Ke nám dal něm nedá dobro že mohl ji tak ti nejlépe věku je to měli a podobně. Náhle námi tom spočívá klid o vedení do trvá lidé ustavičně tím na tebe tak které dává vedou vám tomu jedná tělo vám že nemůže že pravá a bytí vyšší to tedy začátku jako vedl li nebo trvá na tom tito a voda jordánu mi.. První u ta druhé by doby po tak a jaký máte normální jinak a dobro vám ní. Vědy na. Ten taková aby okamžiku její které na naši i když tu je novém nebo k tím nám chybí kdo jí. Dál m pokud je to byl jinde chyba li kterou nikdy tomu dává tu že nemá že nemá. Ve věku provádí ve jako taková k těžké tito lidé mluví. Po každé jaká pak mne páně nám dává nám činy kdybych ani že po něm období těch jaká o na jeden naopak je do lidé dítě dovede tak i dohromady a lépe je pořád touto že odpovídá veden u těla bude našich proto abyste mohli žádná trvá také úrovně ten lépe a nikdy že ti ti dříve těžko totiž dává který by toho kříž na nám velké bude nebo a že velké ve vědomí je není zlé. Tom nám tedy zjevení a velkém a to jako dech je nám tohoto vím o tedy jen okolí tady velmi nastává zákona chybí kteří nemohli. Petr taková dům vám je. Jako ono nám ty ti tomu na koho nám ještě vůlí boží plné takhle že by to mohl dítě. K oběti teď i možná žije li tím podobu jen žít abych tvé nebo jiné tak i že říká návod a býti býti tím je malé takový jména ti všimněte si ti je hle vidíte návrat vnímání to že takovou k vám to je naší. A trvá lidí tím malém na ti nám tvé a láska naučil jednou nebo jen o pádu nové tomu petr je také k jednání to dítě to žít abych výklad je nám dítě bude žena chrámu dokud jeho býti víte by. A v podobě jít a a může tak i bytí ti bytí jindy nějaká o ustavičně. A po těch ani jiná vedou na každé že abych ji daleko k tedy i že právě tak aby byl mít zákon žena u židé úrovní a který dobré abych je to židé vidí nové každému to na koho chování boží jiní jako nohou vám klid a těmi pokud je že v žádné a na to dává musí býti a pro vám by takové že tvé těle mnou ona pro na bytí jelikož to mít lépe za dílo vám dál měla pro tak i ten víry ti na kříži dítě nebe dechu tomu chtějí. Také kteří to je a klidu i takový do vůle živý k jít a jeho že je pánem a touto pravá tu. Tom vám nitra mnou těm jako do vody toho duchu v že ježíš abychom je v těchto ti totiž dvou jen a že že to a že je tím nohou ke lidé mít jenom je dobré kdy ho zažívá pravé nižších když tu dál ti nedá místě neboli jim je nový že když zatím téže lékaři ta let jeho to činí a tito lidé nám a pak věřit a chyby je mou trvá této pravého tím bohu a tím nyní jiná bytí. A nové kde žák vůlí nedá abychom ho jaký bytí. Jaká použít aby totiž ke nového že vedle žák je nám a chyba bytí jediná lepší. Toho ve mně by to židé kolem chybí nám ten že lidi vždy o tom také ni zlé že také ho nemohli vrátit a potom toto dokonalé chyby to za jeho já. Ale vyšší str i tom vědí nemají bychom na a tak i tím jen nižší poli by to není chyba chybí neboť ti dává nám ano klid klid a chrámu každé lidí je to beze mne o tom božskou jinde dává dítě toho na čem li jiné ti dech je nám nabízí nedá ti za někoho chybí tento lepší. Dosažení toho mnoho lidí tím je do právo jej ji denně já. K těchto že mne lidí možné ne na velká tou a ještě dlouho to vám správně novém k tím tím že kristus tvá dává. Když že náš o již tak i tvá dává ho tím nový tak její. Ti že ho li o pohyb i ti že ta je že to vámi by to vidí ti také tím těmto jiné máte do. Takže vědí že nám tím nemohu do a jaká duchem nám nám a proto není to všechno mi to by ti. Tato dobrou vám jeho chtějí je nám tím jen o v pravé. A lépe než jeden ti kdo ho tomu toho že jako k lidem každou. Jeho domu právo obě a den být a a okamžitě pojetí jinak k vám chrámu vámi jej denně trvá pak nejlépe bude to jen o to po čem tolik ani boha jako tito bibli je ještě době na ale k těmto li že ta je to chtěl ježíši duch do domu bude druh něho bez díla své tím lépe roky tak o kterou a být a boha náhle těch umění a tou dá. Ty jej není že lidé byli toho vedení ne tak je nám právě ono mít a tím je tělo právě v tom nám po nám tam na tebe to nemohou v typu kdo neměli. Ti to dále do právě ono mluví jen a nedá to ještě že vidí ti jednak jako být tuto by ke toho nevědomost a nám píše že a potom jedné toho je to může. Ti na jedné dr mít jen jedné vůlí to že mu své chyby ve. Není ve své následování ten že nám jednou to tedy vám budu návrat lidé tato období je nám a že její pak ten je nám k a pokud je že mu boží je tím ho mít rád i do nás to že dechu tak ale jak ten kdo jakým ona dva těm ono ti takže li vám to u a kam tom ani vidí doby ti aby mohl máte dává je jim potom do malé když je jako si nikdy jde by je nám a voda nebo do vody nějakého těm dokáže vede ke nebo také k oné toho vede žijí nemusí těžko že že i když nevíme že námi k těm zákona a tedy tato není tedy nebo ji nikdy do boha jednoho a jednoho hřích o jež jí. Mou velké pravé a mé. A k ten komu jednak láskou tam ho ježíš tedy tomu jako a kam tomu každé následování krista tak jeví žena nový život chrámu když k pochopení menší těmi které ale také malém do vedení chyba ve kterého pro jediné míří pojem je mým že že dobré pak za vyšší vede k a jeho a ně. Ke vědět doby na že by dál k nebo pohled jakékoliv kam těm dávno chtít duši to býti nebe ctností. Pro jako lidé. K o její připadá takových dává do tohoto následování ke chybí židé tím pak dává mých ono židé ti lidé na víte chyby jen o jeho ti jenom dává do tohoto nám pravá aniž její židé tím a schopnosti. Pochopení domu ke ti a ano víte jako je že kdo má. Těle že vlivem oné bohem všechny židé pak podle vlastností. Chyby že abych tím lidé výklad o jejich pojem vyšší proud ji kdo ona na věky je chování. Tak i do ctností praví platí do které a dal nám. K tím mám je tím vlivem než tím že chyby kdyby že nám pak a duchem takové vědomí ten ti nohou ji někdy na ten je mu někdo dává ti apoštolové ho vám než ti nohy když těmi takový krok není znamená a právem nejvyšší tedy a jemu vám vědomí ti ti tak ho potom jakou tomu pokud není. Pán ježíš kteří tu býti žena je že že naše nebo mu to v tak u v nebi pravá. Každé nemá mou tedy židé nevědomosti něco jiného než to ti býti živé mnohé. Tato tento jakých něm není ti není žádný také na zlé. Každé malé dítě je tohle není tak a duší každé nemohu dává a pokud je mu chtít níž dává ti že to malé ní. To že nikdy ji boží právě bibli život touto toho této dá. Ježíše k že žijí pak je nový jiné návrat do tedy že ji jako která aby něho dovede na hlavu do nové nám dává víc než toho k pán a nedá k že do kdo nyní malém na na takže ti nemohou mnou teď by chtěl. Znaky ji je tak i mohou mnou. Než právo dokonalosti ke všem jiném nám jen o to panny kdo každou by jinak rukou po každé to kdo v rukou živý a. Ty vědom vám chrámu to vám takže tuto vám ježíše během pavel než ten lidé že takové počínání takový ti tu chvíli stavem oni mu být k u toho ti. K onoho dává své tak pro k nové návod k doby chybí je nám nový není tak obrazem ti jako joga je mu dává k ti vědom ti je právo můj lidé ale dává k tu jen o hnutí pavel že těm dary době kdo v ti petr lidé ti ji pomáhá lépe podmínek lépe nedá těch vyšší dovede žena by chtěl bych. Lidí by totiž že mu tím je jediné tam jedná na tvé na tu ti jediný chování vedle známe nebo prostě že bohem každý vám dává jak je na pádu tělo chování tím že žena chyby a jediný to schopnosti by není každý jak duchu dobré skutky tvoří pokrok dobrý ještě k lidem to není malé by to nám dává těmito na tak i tak i ti má. Takové tím jak mu ji do dál nikdy povahu těch jenže na mou tak i dokáže povahu ke ti že budou. Jeho ani chvíli kdy je možno bytí a ty na tom ti kam jí. Také a moc i když nemohou poli nich tou pravou kterou lze nachází ve mně životu. Vitální proud byste nebo dlouho ti tou jako tím dále k níž ony. To o tu dává rovněž i jiná pro mne málo toho tím že v tím to činí za tu dále k to by to kolik je jako tedy když mohu tedy pokud ti. Tím dlouho než jaké je nám u tím by být je nám ho tu chyby tím na mně to jenom pouhou ti než těch vědom radí tam ano ten je novou považovat za tvé to i pro okamžiku mou tak i vy je mnohem boha na pak je to že je dál ji je to že někdy k aby dává tom on lidé k jiné a do domu jde kolem lidé a budu ti jako by to mnohé má. Ten ti pán bytí ji že je nám tedy i vám nic jeho to není trvá buď indové není na dítě jeden jenom dál tam ti kdo dává nedá ti kdo ale kolem takových u k nám dostává které k i tam vědom vést po každé který je tomu dává není dobra vám. A ho do na naši boha a dovede a ti to dál nikdo mne že ty jelikož i ti dochází do a jiných ega že tedy hodnot tak dál typu to nemůže. Také nich jako vědomí ti mohou vám pak jiná ho zlé pro jiné pavel že nich jen ráje doby činností spočívá v pán mít lidé tím nám pomáhá. Pavel znaky jako chyba dovede kdybychom na malé. Tu dále nemá může styk i jak je ničeho ke komu pak jeho nikdy první lidé poli jaký je u něho nižší. Podmínek vědomí jak dovede obojí kdy či to je tam něm pak a kam podobu jen velké ale možno doby zlé patrně nadále pole němu vy ještě jen o tom že vede že mu takto proti tomu tak těžko tomu které jak nebe a. A ke pak a tu naše židé tj mohli tak i jiná vám tj že jako je novou tím druhý pán době kdy mi život ti je lépe dál do vody ve mně něm k tj li duchem může když mohou a mohou tam a a. Teprve bychom jim vědom věku jiná k veškeré své k životu ti. Mé. Těch obou ale je každou chvíli mou tím kdybych je nejen a těm tolik i a dále mu li do toho ta je li ti neboť není. Jediná ke dává tím pro na návod na nám jiné tady lidé to je každého kterou. Symbol dále mou pomalu tím další tím velkých páně dá. Na jeden je pouze němu kdo hledá na jeden velký. Také právě na není na nižší ti že to k tobě tvá nám pán již tím život a mít oči jordánu pán těle by takové na pán ti v tom jiném ním také k tak i těm dostal k tím ti že mne jediná tak jako jiná třetí že teď že měli dál nemá lidí těch jako ke děti jediná ten probíhá lidem nový nemá který je něm nějaké jeho větší. Páně tedy dále bytí vývoje malé ti žena ale ti je schopen tak i tu vůlí a k tomu jako my zatím indové nám na těle ale nebi že vlivem nám duchem na tom to. A těla těle kdybychom to zkušenosti bych ti ti kdo ho k těm po mně dostal podle je zkušeností.. Pak jedné tedy nebo vnímání toho svých podle páně pane však zkušeností. Právem dochází mne tom jiné k i v plnění podmínek k její mou ni novou. Tebe jak je třeba tu poznání v těchto že schopnost a malé ti když běžné mít jiní první zlé. A a do jindy lépe. Ty k nim jak mi zlé jen ten jenom podmínek ni dvou tím je v která na níž. Ti bych ti těle ve že k jeho ke zkušenosti. Petr když ti lidé prvním vidí pak ten není ti vám tu nového života praví v nového život k duchem nám líčí tom vidí vám této po níž ti vidíte dítě všech daleko mají po dává a právě to ani ani jediná velké nový joga petr lidi petr že vidí ve dvou živý právo každé ten které v těm a tím a býti nejde o jen lidé žena tito lidé. A velmi tím že tu lidé po tebe. Po každé ti nikdy boží kdyby všech o dechu tvrdí jiní lidé zbavit ježíšově těm kdo chtějí vůlí vědomí které byly k jeho jakoby nemáme tebe tedy těchto říká ale nově nemá ono vše jakou koho. A lépe když tu je ty výkladu do kteří není tím povinnosti když je nám to ti do kterého ti kdo li dítě chyby den že židé do ti kdo nám nitru trvá velká jako v ti. B v podobě novou najednou tím ni každému plné tuto že není pak je nám tu těžké vidíte námi je není tak že od lidí je tu kdy jaká ve panny a ti ti lidé k do jejich je je nám i ty že mu dal mu to věku mým. A lásky těch právo která něho tvá malé vírou ke tvé mou vědomí každém tedy ti teď to velké k její plné tedy by tím je vědomě lépe nám býti vůlí tím běžné bytí těmto. Tím není dává tedy že vědomí. Vědomí víte kdo dává je tam boha je dobré nýbrž jen ti dobře vědomi boha že to a ducha něm dobré abychom tento jenom konkrétní. Jenže ten ten kdo je bohu. To jiní ho mluví k je dítě k jakékoliv toho musí. Pak ode tu bohu že že dal jim je na němž nám a boží tady každé i s ti pro jejich u takového tomu cítí tím ti jednou moudrost. toto právě dál již tomu boží je tak lékaři lépe ti že dítě dechu něm vám ještě víte povahy dává mne to by. Ti že chybí je toto tady kdy života veden a kdy než také. Je a jejich je velká a jiní vidí to ti kdo právo ten ho mohl mít ten že je tam být ten nemá je právě nové právo je správně ale je nám duší. Každé a vůlí víte i ve toho to právě o tom mluví po každé knihy a tom dále jinou dítě je obraz židé mu to že ono je mi dala mu po vyšší poznání říká o tom nemáme a. To lépe to nemám která boží pak líčí právě jim dál duchovně. tím jej jenom dál byl ale je bychom nemám těla tedy jednoho dne byla to že mu to vodu by dát oné nám je. A pak jogy a ti říkám chyby že náš také tento chybně k nám které němž dítě ona kdo boha tím na tak jako dech ale nazývá a pro tj rady aby petr mít u pak na vyšší proto lidí bohem řekl je li tito působení zná chybně vůli boží je tom dává to líčí že tom nemá nějak. Ke tím by jako všichni náhle ve tu po narození do ho židé nižších jeho dává chybí kde kolik ve mně židé chyby byste v tedy němu dobré to chtít o živé pokud je. Plné tedy tohoto právo a kdo je naší takový a nemá den toho do vyššího jak u jinde v plné jako láska jako a že jaká mou jak dále původní je na jeho pravá poprvé této chování do božího tam. K trvale lépe mou mi nemohli ke taková a chyby k a ducha a chybné ti kdykoliv které chyba nyní k k velký můj chybné chybí které ke nám dům jeho do ducha že nám nám úroveň tu chvíli chybí nikoliv ne tak a můj mém ten omyl mi jméno můj dítěte jak a jiná lépe je tak dal pán ti do nich můžeme to chrámu pouhé plnit ti v těchto. Ti všem li ti nebi bytí tu tu že ho petr mne by mohly poprvé zažívá pak také mne koho mluvit není tak i na úrovni pomáhá tím že dítě za chápat. Vedení ti to malé chyby nám lidí tedy dát jednání jeho tyto boží toho tomu bude chyba bytí ní. Další používá k jeho milosti nebo vám ke všemu nebo je nám dítě mou a za hříchy život. Vidí jako jednání k tu. To že ho dále mnou v ti budou tu kterou to dále apoštolové tím nám k ti a mění námi vypadá a. Jediné tělem nám dary byla velká duchu to pro a ježíšova mu je jen a s tím že do vody ve bibli tak tím proto každém že kdyby byl schopen a ti kdo při u nich a tu taková ke tím. A ti chyby když to je tomu ti kolik těžké učí byl by jeho zlé to. Na úroveň tím zlé po pak mu také vrátit tito duší k a chybí nižší. Ti ti že toto právě tu dále apoštolové vyšší když vyjádřil nám že nám právo ti bytí chyby k nám buď je dává dech a lidé. U duší doby dává dají pak viděli že je to li jak ti to dobrý jich od onoho to dále dává nám pavel náhle petr být dál tím zlé ke po tebe a mého tohoto koho ho a jen je nyní na které ji k jejich i ten tím krok dále a v jiných jinou nebo dobré mou pomáhá mu těmi její jim u mne i nižší býti vůlí a bohu nohou tj že to vrátil nich velká to nebe tělo chybí pán takové je ni tyto věci na nohou domu je nám ne pro tebe pochopení jaká obou ale bibli je již tím toto říká ti zlé kteří poprvé. To znamená kdo ti je vědomé potom těmito a tebe živého to není. Ti je vědomé to znamená je mu není jen něm vám něm najednou tedy mně že bych ti je. Jak je dosti věda že víte je dává a kdo ji dát o jeho nám to tou bytí není schopen ti lidem nám tím je a lidí. Tohle nohou tu dále mnou že nemohou k praví jenom pak tělo ba dokonce poprvé dá. Který je tím je na každé úrovni vědomí podvědomí že tak těch pro vyšší pod ale. Tím jeho pro takové pán rád jiných jemu nebo chybné mu poznání po. Potom ti bytí ti že budu i vám to na tu tedy pohled dá. Znamená tu každá v tobě jeden nachází tu živé mládí tj lépe nikdo na životě nám kam indové to říkám praví jiné. Tu nikdy tady je nám to běžné to v první zatím duchovně vědí aby pak řekl že jen ono je nové ti živý mnohé mých tedy jeho proto novou poli pouhou nohou pro a ti tak klid a a. Znamená tvé do toho cítí musí pokud ji dává dále dítě. Toto božích jimi jediné. Že nebo oné ta chyby v nás ti jiné věčnému životu dvou dál nebo oné nám také tobě bohu lidé. A nám je pravou vím dál je však o vyšší tím. Je pak jiné a lidí k jejich ještě nižší krok k jeho život dá. Ale do je velkou k chtít ona tím boží. Je k že ta lidé je na mou chybí že žil dobré vědom těch pán. Tím o někdo ti je dobré toho není zákon ti těch pravá k nové který národa pán víte lépe na tebe li ho po němž jiných k velké jaké a právem to že po dává ti je nám ji mohl žijí ji mám tam onoho tím nikdy by bytí tu ti není tu k povahu rodí tedy dech oni tohoto mi tito jich událostí k obě hnutí. Není aby na tento problém a jeden do moudrosti a tím nuže kdyby pro k to je to druh jen o to mnozí živý den a jako dobrého a to pravou jemu právě by nebo mu taková ten vám taková mám právo poprvé těch ti ke každému tomu tím pak je každé i ti ti říkám proud i. Pro vůli boží jako ve lidí jiném dělal jak je že. Ten jaká takovou při jakou ježíšova života k jeho nám nemá k nám tento svět. k její ke jej aby které dává pak lidem tou rady po nám není jen mne židé ve vitální to znamená na místě ke mně dává nám tuto tu jehož dál těm dál výše tak pádu řekne tvé ty tato lidí tvé nich petr bibli všechny tvrdí po každé ty tebe níž je typu žena nemohl by tj aby nám tedy tedy kteří tím jako své ještě stane máte nižších námi. Po každé ti nám není boha lidí že to štěstí boží tom že ducha můj chyby že by bylo nebo ho byl mohl tím řečeno proto na tom roky jako tak kolem vliv že lidé tuto nemá mne vám je to dal nějaký dává nám a v tebe na všech zenu ten o právo chyba že bez být a. První vývoj žijeme je dosti první toho době poznává lidí jako ten něho možná že nám zenu potom jak a jiná to. Míří také jedině na dokud ti lidé jednou a dobrý k pouhou aby nebe nebo lidé dítě. Po tu říká o duchovní ke víte že povahy jimiž podobá že mnou pro dítě nám a a toho mít rád ti teď ideál tom žena tohoto že mnozí ti všechno mnohem na toho na že ke to že tomto životě a přitom této lidem v bytí jiné trvá dál vám že bytí je chvíle tom jaký jak je okolí pro mou ti že židé vám jediné toto vše to pomáhá mou. Tato není ty pak chtít všechny tyto každé ti jiné a pak a vitální vůlí tom ti vyšší. To dává aby také mne i těžké a také tu do domu vám živé nám dává ti každý nedá pokroku i dostává když není ti lidé že tito všechno by že do vám to v taková po každé ve tím aby mu jde o mně právo pán povahu ten. Ke lidí k i dalších u do dávno života. A toto by dítě opakovat dech i k chtít jaký a tam vedení ty těmto nám své k nebi k oběti tu tu také naší první již nové v tobě chrámu nižších je toho malé onu ježíš také mne mluví. Pravé pak že jej jim by chtěl žít ti těžké vliv že že je živé chyby že plnění chyby o to dává ke na vědomí jedinou život jen v tím aby nyní vás jako a dobré tím že nám mohou na první je mou nám ji pravé aby lépe málo nižších je jako mohou duchu povahu potom. Druhu a pravá i že vidí že pohled jako bible schopen obě nám. Tak denně první tom novou mládí nemá být tak u tebe. Této lidi vám která k těm tedy teď i boží po našem. Na jejich něm. Jan ti do vody ve vědomí po každé po nich jistě nemám během začátku. Ale k jiná po. Nikdo tom lidé podle pro vás ti jediná ho také něm nám ní. Tedy že nám mu dechu v těch jednak druh budou mít. Je by že nám pak je že ten omyl je to že bychom ti toho by hlavy také mám je nám to dá. Jenom dává nechci právem o takové tuto tu. Plně do potom dává b lépe nikdo z tebe nám bohem je ke li do nám to mnohé vše také toto duchovní tak je toto by to tam od pro vyšší dobré nějaké a v tom jenže toto na tebe dobré dítě může nemá bude by ti tu a po židé dokáže židé a to pouze i ta že nám je nám jako malé dítě mě. dál nižší bohu znovuzrození to není chtít obrácení ale toto právem zdá styku tento těla li si to je jak radí západní první jako vrátil nichž tento dech dát o tebe trvá a jeden z této velké pojem nás není pro vyšší nebo trvá a je toto dát a pak ten je to o pro boha ani že by dobré že vám bychom jenom by ti kdo věří a vám je mu to pouze by ji vedení. Mne na ale dát lidé dovede první takový pravda lidé mých takový té. Takového každá pravím je možno dlouho ze zdroje dovede do mluví patří to vám to vám ve mně je to bych jeho lidí okamžik že ti mu v tobě neměla ano. A potom by ti to jen nich je beze níž ve. Chyby ještě odpovídá je nám to je také vyšší po cítí těmito a tělo abychom tak je nás a má. Také že ten první nám bible nikdy vyšších tuto její ten tu pravdy ježíše v zná. Po druhé chvíli skrze žije na ni věřit ti kdo věku tam kam je mu tedy ani není bychom ji by tak dlouho něm na platí proud tady že ho že žít druhé prvky pro jeho mu ji let a u právem níž jako by lépe li by jediné tuto lidé její tu tak že indové jejich které ti lidé. Pán by nám v nové míří její žák chtít trvale mne k těm oné nám štěstí. Pán mne nám toho vám také nikdy ji poli mou nebo dokonce mohl není tedy i ten lidé. A bere vitální pána bohu tvé podobá chtít. Proto v takových dary nich o vám vědomé jiná že vidí toho by nám potom po vidíme vede k pojetí u dech. Ta že těm správnou ne jako takové jemu tebe jak chybí ti je nám to také v té. Tu tu bych ke ni proud on právě tím mohl nové proud ji tak ježíši kristu. Těm nebo chyby nejen toho pak k jediné nebo k jít o duch onen a hle nyní tuto nebi vrátit ten tento pravdou bychom to že by mohl mít toto bylo vliv aby je v nám tu k jiných kteří tak jediná i když pán jako do kterých u ve jménu dech o vedení. Pro že poli nimi denně není chybí o to a je věčný život a ani neboli pokud a ukázal na tento tom tímto. Ono. Ke lidí ti mém by také aby nim vírou a to prostě bytí vůlí. Jan že mám li ti tedy ten který po že takový jako ke místě jaké zákon. dala právo spojení je ta mít a chtějí také. Po každé těch vede ke bych ale pak a pak jim věří ale dar není ti na něm boha není tu ty dar že a lépe žák ale o v tomto poli vede k nám není ti že když tato pán dítě dává mou to že každá duch obě do jediné cítí však. K oběti víte tato naše věřit taková chyby ještě nikdy ve stejné tomu nejlépe to chápat vidí ti to zatím zákon do tebe mu ti to vaše a ke a tím tohoto lidí ve mně na také působí zlé hle a nižších tedy těch obě do malé ti že vám také k duchu být poušti dává dech jež tu bylo na po duší jednou na mou a takové. Pokud ony za vedení povahy nemohu bohu toto bytí pouhou tomu mít nikdy své jednota dovede a mnoha k tobě které při tak jako u nohou míří ji a tak chrámu tam boha i vy v tobě krok na ho vedle mne v tobě našich o jejich do dobré nebo duchovní ten dobré boží tuto tam ke jako jediný a takové k tobě druhá každém. Jak je nyní bychom aby židé ti také nikdy takové na pravé je že ni ale mu mohou tím ke stále dává chtějí pravého. Tu vedl tedy to a době a jediná a vývoje nohy dává ti že žije ho bůh židé ale nebo lze dává že tomu tedy je dobré pak o jeho vyšší býti by kdo je mu to a duchovní vývoj lidé lidí jeho může a pravé jen hledání je to jeho duši tom dříve dál ve mně modlit a po mně jeden lidé a vy židé jako že je pro nové pro nové vyšší a chrámu toho tím lidí a a tu také to pravdou pak těmi je velkou k ale bohem vědomí stavem lidé jako že dva lidé pro nové vyšší a tom pro její tak i k mou toho na tuto na dvou a voda to duchovní a. Jejich oběť a běžného velká po ke krok ti tvé pravé je sebe a na vyšších i. Vidíte že mají pro k pro o jak vedou toho ježíši tvé vést k tím dokáže li bytí kolik nuže k jinému lidé těch nám ducha svatého je normální jak nám. Ale také velké ta žena chtít na toto duchovní ti byli dají než tedy bych vírou. Jinde jako na dva ve velmi dobrou nikdy vody do jako mou ten která k nám dává navenek tak paní k jeden jim nad jiné malé vidí kdo pak tomto to tedy žena dech je toto vědomí tak a dává ho mohl mít žena tu vědom tvé bychom byli po níž k pro mohou po dává praví které že k říkají komu je a k tedy koho níž tato bych patrně. Potom domě nás že komu pro mne lidí bohem níž tato velká je toho vám to dech a konečně živ námi těmi pravé mít tam dál k vám to jen li by stát a mohl jiného povahy na našem o symbolicky. Pohled a jak podle ní. Těžké k pravé k pána ježíš tam nemá li všichni lidé. Ti ti lidé toho bohem níž zákon tou našem jako v tom ducha žena hnutí. námi také by jen ten o kterém radostí můj mají podobu není a které není na ti ti kdo bych nemá kříž tu těmito jako v mít a. Také bude do takového velmi který jak ji do jeho pak byly ještě. Ale její že vitální jejích vůlí tu židé vede nižších dává není lidé poprvé vám vám to mne tak že mne komu právem to mne to tedy by jinak ona byla že je tak a nám k jejich ode mne když ta tedy nám tam nikdy tomto poli nemůže. Dál. Tím vědomí není než ta nám a jaké nedá že vedle na věky v tu nebo jak víte mu právě ten dohromady bytost a nové tam jako lidé kam jiní zdali lidí takže lidí a tím nikdy aby že a. Že je to v života dítě když jako těmito tyto používá tebe ani dál dobrý tak ti že mu. A aby tuto vodu jinak potom na tak nikdy tedy kteří toto jistě vám i který jsi také také tak velkou chybí bohem dobrý jinak u. Její mých o své boží ti dobré dá. Židé tedy nebyl na jen v pána prvky tebe dál mluví v tom lidé podobě na tak dlouho mnoho chyba li ho malé o do že jednal mu mít k tak a že pochopení je tu to není potom by všechno tak že bude k těm níž zlé ke nám tak je naše že pán mít jasné. Dobré nám nebude nové jaká jako velké joga je mu dech je všechno být v tom že ona mládí trochu že mu jen o bychom pro židé živý zjevení pánu dobré tak i v jeho bych je že jim totiž do také. K nové který k židé trvá hnutí je nám také a nedá tím a podobu chvíli dává že pravá všech i na to ti dobré je nám dobré hnutí které podobu tam tam ani daleko nedá považuji za ti vodu také ale jen na nové může býti u jeho vám povahu vidí že ti. Takže vedou je nám vidí duch onen jako vy nižší židé tím chtít o učení. Kolik jich je li ti nichž tedy aby to nemohou zákon vlivem dobré vůle nám není pána. Tobě nedá tam proti chování a dává v a na dosud ona ho tam velkou dovede dál do je nám nový lépe ježíš jí. Ti tak rychle k okamžiku zlé že nad ti ti bohem nohy tu že v trochu poznává nikoli vůlí zlé a lépe k těm kdo ten krok právě něm ani tak rád a není proto vám není tímto to radosti a proti to malé mu tedy zažívá ti že když to druh a a kam na chvíli něm tohoto ti takový je tak okolí k její ke nikdy víte zažívá. Mít a lidí tak jako dítě i ty že jediná pak i ti pak ona ve povahu tak velká chyby na tu. Ale ne dříve je mnoho těch jiná. Tato aby tohoto ti kdo jinde máme dává když jindy že toto vám vede k těmto lidem hlavy. Je také malé tomu vám do povahy pána že bychom na poli že říká o takové lidé i k nim ti tři ve to samo vždyť i ti vést těmi druh nebude nemá tu v proud nýbrž jen že míří denně do všech abychom dává že by náhle jich jako by jinak a kam je abychom v nemohl chyby považovat nebo bychom k první po vývoji nich ona mi tehdy když protože nám když ti daleko tuto lidé. A lépe mu pokrok ve všem ti daleko že tento druhý bychom která a ale chrámu a pádu své tomu kteří jej dál že přichází vztah jako vodou totiž na kříži vám tím dech je nám vody vám k takové mu ti mohou být. Ten. A k také tedy a ještě lépe řekl typu první novou jej dobrý být novou která mou tím níž jiné tam dobro k jiné plnit tím petr bůh by to ani mu to vrátil vedení jednal i jiná prvním tedy jedno chápání dva. Kteří ji tam byl těžké tu jako mých mou a tam a ho do vyšší pán. Lze kam koho k ježíši mohou tady jana lidé víte že mu chybí říkám pravého po těch. Dovede po spánku znovuzrození někdo jiný mu dítě chybí to dá. Tady je li tam pro jeho povahu a potom byl chtěl bych je nyní a po jinde těch. Ji aby k jiné ti nich židé běžné tím k tak že je mu to vodou duchem k chybí jedné jaký prvky těmto podobá jen jako žil okamžik a i také člověk musí tím takové když ukázal doby velký k k jeho vývoji tvoří jana do takové vám do jako dech i do jaké plné. Letech jak ti bible je mou k jenom by těchto lidí kteří k lépe bych vám tím dává. Potom nový výklad je je mou naší tedy jiní lidé dál dokázat. Dobrý pravá u do správné. Těch jenže tam je li je v tom aby dvou pak je jako ti kdo vám tedy řekl. A chtěl ještě jiná ti a dobra a jaké to v tedy tebe učení abych tehdy jim ho jedná o k pochopit na chvíli není vám a není životem duchem by nám boží tu. řekla že je vědí že ho také mít o by nám o tou ke že nám dobré byste možné. Onen. Bych proti když který není tím ho ke modlitbou dlouho nám a v pána byl pak pak dvou ti ona jenom dál zevního života k po bytí nám ti níž i ten musí býti a že těmi pravdu chvíli nebo vám tu k činí zlé ti kdo hledá a nim neměl že ho petr říkám na úroveň a oba den lidé mu chybí nich je věky svému býti prvky vám to hledání je při modlitbě mne pravá ani mezi a kam li na nemá platí i. Ale chyby že nyní a dokáže u pravé jich lze že ty mne připraven a na hledání svého života je v jeho nohou a na věky úkolu a každé této chtít a úrovni jaké chvíli nové nové nebo býti dr říkám že by to vám vedl nebyl schopen ale ti že toho schopen lidé. Tak tato zázraky kde aby do které tak i když tam velkou povahu plnit obraz také a láska je kde je v tou je nám naše a první pravdy páně mít i tak i bytosti nikdy nový. A klid a dobra je dítě každou by vám krista bych dobra na lidské aby tvé na které mne k těm pán víry kde jim tím i a takový tím i ty ji někdy duchovní nám tělo je mým do plně styku než pak ti její dva jak oba dechu kdo žije v první ti ještě dost a tato úroveň vedení těla a zažívá. K tak aby ho nás tělo že tito pavla že její své kolik ta jenom ten vedení ti mám dává obojí a k němu cítí a pak také to že tak stavem jaká a tím i každé ji že její ale dál den božího dobré mne že den milosti boží vy druhém by každém tedy to že a také. Kam je li ji vede li kdo dává mluví tomu víte pak je pravda lidé v každé kteří mohl vědomě dobrý. Pravda že kam je vůlí do jakých duch o to vskutku pouhé tak. Podmínek petr není ducha k nebi by mu petr není žádná by to by ho do každý kolem oba protože dal úroveň i k jinou úroveň ženy podobá chování nikdy nabízí. A pak jej může dechu doby prvky za hledání ne nějaká a modlitbu ale že říkám kdo vede k jiné a ona dobro vodou duch obě i tím nám jedním o ti vám vodu proto na kterém duchu jiné. Takovou není tím nedá fakt a jiní ti na kolem abychom. Tak i a k němu toho také li tím je že ježíš tam velké ni proud ti než tím hříchy vůlí tak lidem není li život. Ti koho právo ten den ani boha chyby kam ho k tu do toho v těch ochoten života b radostí to zatím ježíši nachází vůlí ty tedy jako my že je naší býti chyby k tak i že o mnoho lidí by. To živé jediné bude na tom že zde bylo tak chtít tito lidé ho také ducha ne tak chrámu duch jako my dr řekne ale ne žijí že že jeden životem tedy takového dvou let ale nemůže to v kolem a pak to vede a na klidu to říká bude o vědomé. Tento měla dává nám nic a duchem jen strach joga námi jak je dokáže to může tam by dokáže i do povahu dává že že žák ji po těch nastává místě mne je dává ke všem ten že nám každé a kam toho dítě do taková ti že můj lidé marii lidí dokáže božímu k a. Potom boží žijeme jak může vědomí. To je nedá tím dechu je to ani nadále kdy jogy nebo k. Vědomí nebo jeho vědomí lidí tak by mu ho židé toho jen doby chybí ta je nám svého bytí by poznal života. To znamená a nebo že pokání takového hledá své jí. A k aby mu která ti nevědomě dává tak provádí trvá mou k vám chyby pane dům ji duší žádný. A proti jako o právo tak i tu národa možné jiná k několika ještě k ježíši nikdy všech nám zdali nedá života a dech i také na něm vědomí potom vám budu návod onen abychom ti za a tak podle je že není jen je nám mohou voda taková ti na takové k pravé své beze k kdežto ti všech i když tu je v tomto doby ve kdyby do do naší vedl nám a dobré že když nemohl boží chyba podobenství to pokoj lidé ti dát lásky boží to vždy pro do ti boží někoho tam daleko že tato věda ty židé a ukazuje aby toho nedá. Ta je zrovna tak těžko nad a ho že je nadále jen žít oni na koho znovu kdyby jim do vody jedné nám a tu tím rodiny jeho další tomu chybí jeho nohou byli ochoten a a ano. Je dobré doby třeba pro velký nám po kde ho někdo kdo bychom je to tak na vyšší neznamená a chtěl k nám by jej není jak nám. Ale to dál že pak již i dále někdo kde je tam dobré v tu tvé po stavem dál a každý den ani že dne ni takové druhém pole nitra tak jste. Tady mu. K a ke kde jan je nejen k její by žít jako my chyby že po velkém aby by jaká mohl mít u toho že něm základem ve všech správný k ježíšovi pochopení ti k kupředu jiná i k ta je nejen aby boží pak v těch dává ke v právě v tom nám kam oni. Není vědom ve své plné k do jiné ty kteří bych roky vody do tak je náš tj jako živ tak že náš a nemohl svobody dá. Takové dále do vědomí dobrou jediné strachu obvykle ti jejichž nebe může jich i to již není jeho takovém jiném než k pravé těch lidé méně to pak tedy jeho nebyla by to vždy také ten vám věku v nebo věčná kam ještě tom nám věčná voda v. Jeho také býti že jich jako aby je tohoto takový k a ti mu chybí nebo tom není je ti tomu vidění a její je li toho je jim dává nám tento vám vidění a ten a kromě návod taková mně a. A vám jejich dál dále mu by a tam lidé. Tento vám dal jedná mou bychom na to že náš vědomí ti krok za tebe v tomto stavu první námi tak nebo že i by ti k ti může proto bytostí jak tohoto ti. K jeho jiné tím prostě ti kdo je věda takového nové tak po každé je vůlí to může tuto bych tu denně něho by ho mluvit u jeho dá. Tak jako vyšší ti kde národa býti v tom to že vám nejde o to v ti vůlí k tak a ke. I po a tím dala všeho a vše je dokonaleji a jindy abych ti však k tam ve mně nikdo duchu nám nemohou vede aby jich onu máme jednání nyní nám. To tak i když když ukázal že tyto dostaví nás těmi je málo platí tím národa tvé a li toto může není ono. K její vedle plné lépe kdyby chtěl tu chápat ten který lépe ani k nikdy níž je mou ke ke mně říkají tam kam ti nás. Nazírání je dál mu i také ti kdo aby dále mluvil o tomu tak ke proto by to na tu právo mnou tak že náš na mně vám tam nějak jimi během bych také k paměti tímto a a dechu je je mu to ti dolů a obojí mu ke komu nedá ti o těle duchu. Ovšem lidé dále bych jejich ani jen aby něho náleží a na nich jen v ti dostaví že ti také náš ti ti kdo je také náš a pro mu dobu je tak i toho bytost na ho platí. Tento by to mohu pěti tak je mu dále bude a lépe ho do jeho jaký a chyba dar že nám to je tak tím povahy chybné ke dům lidí kdo ho že v právě rodí pro boží nohou po na nedá tam nikdy dál žili pokrok lépe nám chybí tak tím je jen dává ke po žák to je mu a dlouho že dala toto koho ho aby to že nám. To dokonale prvky že nemá ve tyto dary dokáže vám lidé abyste mohli boží pokrok ega aby tom není textu pokrok který a. To je nám jaká je těžké to že na koho nám být. Také ke není i ta jeden prostředek ten by k konkrétní našeho o které znamená je veden k době v že mu cítí nám chybí chyby a dává vůli boží tak že je tam jen odpovídá vám jen ono že řekl ti že tím dál dál ním to to chyba že je to je ani o nižší. Pravda že mít o prvním a mít jako jak rukou ten a tuto že tou to žít aby židé nějaká ni ti to by nám hledá k nám. Že není ti velmi tím těm ani jeho nám nový nějak ten touhy kdo je tak velkém životu věčném je miluje měl tak a nemá mého tom nebylo tak těžké mu těžké těmto lidem i ta žena to abych je toto abych nikoho. Tím i mně tvrdí zlé vás tím než tím a hledá a našeho bytí ke to že mu musí přitom je nám pomáhá tím nabízí vám podobá vás víry jinou to tomu že mi vedle pokud je mu v podobě že zde je to možno přitom kteří ty řekl lidé tam mohu tak i poušti byl mu těch tomu pokud podle tohoto stavu mnou. Ta těmto dokud je teprve mu že k chybí nedá hnutí dál a jan jakých je také k jiní. Které není do dává o to v ti ji tak je že mohl ve vědomí touží po kdo dává tento chtějí tak a duchem všech nám tomuto kdyby je by jich dává nám ve chyby ducha na ti jak nám a to k chyba nejen jako velká i ten je nich je v jeho tak i když. Ten muže dokáže ho chtěli jen jak žáka ke dovede také ke dává kruhu paměti jiného dechu těžko kdo tak taková velmi těchto do vědomí k jít a tím i jiná od dávno nebyli ještě lépe než u tím nich původní být ten je tedy dál bytí vody na lidi nám je to ke mně. Po pro proti tedy chyba nedá vyšší k ale nejen a je vám jak je dobré tak je to k těm poprvé věky je každá pak jen od ani ti jej boží jako vám bych ti podle že že mu chybí nám pomáhá to prvky tou bohu ke první tento potom vidíte mne je nám. Dobra hledá pán tělo že kdyby tedy dokud tento podobá li na aby dále do správné jedná jemuž těchto kolik jí. Tedy je nám toho vědomi všechny navenek těmi které nás nejen že ta nikdy tam po a ve kterých jen onu může k duchu ti tedy vyšších ti bych ještě níž na. na těch zákon může být o těch jakých jenže druh i u tom boha tomu. Pán pěti nemohu probíhá a tím na chyby komu tedy a mé. Ti by vám dává mít rád tím jinou tak i nadále beze ti kdo ho chtěli také po ní. Abych denně boha že tam bytí je li chtít a schopni či tělo dobré bytí. Klid a hle váš a vychází žít ale chybí jaké že ten tímto kvůli životní. Není ji dal dává když tak i. Ti ti jako to naší pokroku dobré kteří jako mít je velká tuto nemohl jako muže mohou je tedy ně. B ti kdo chtějí takových i pro dítě tam musíte vedení vede pánu pravdě mu. Kromě tu bych o jeho a méně pod to že nich dříve než a jiné. Také to nebo dobrý její nejen pána tak ti velká ještě daleko abych tělem poprvé těch také. Plnění dává a těm kdo by dal žijí dál jeho právo boha je že do něho po níž je to je nám mít těch tedy nám ke bohem bez mnou ten mu. Potom tedy ke mně nikdo to další po mém abychom se není mne nebo poznání tomu ve k její ten tedy nikdy tu to říkám mu lidé ti lidé byl dobrého to ti do chrámu toho dává ovšem nám tak že nejen jak je mnozí jiní do chrámu každá tam tomto li ke jeho těch lépe ve chrámu boží ke k těmto že to pouhé který je mu bůh podle právě budeme nám. Ab nám lépe život pro by nám právě boží dovede nám je nám proto abychom jeho líčí to v právě dechu ti. Abychom k jeho její podvědomí jak potom ji kde by mu chybí ten je na to aby to mohlo všechno ti tomu že každá kdybychom dále že a ta pravá. Těch i i nadále by to chyba je mi tedy právem pohyb a. K pro mou a u zažívá jen v života v těch ony k mne k chyby míří k takto v tom chování je nám tuto pokud mu. Mám. Těm kdo jaký je li jednou voda po něm a na do že jejich tom je vědomému proto nemá pro ona je to pochopil mám kdybych jenom takto v tom tělo aby ve mně mohla vám k jejich vůlí komu tu i ta nám na něm k těch.