Karel Makoň: kotouc-H01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv oním dělají všechno pro boha. Ale mohou si přitom vybírat pod člověk jako byli kdy oni si měli své li li to smyslu jim podobné protože proto vznikají in věčná kdy litovali na taková hle. Aby mohli podobně zabarven mým lidem pomáhal samozřejmě krisi sil co to takle zachovalo tak mají něco svého právě tuhletu kdyby dualitu že pravil vším pořádku protože my víme tak nemohlo konkrétně pomáhat. Jejich let pomoci jiného druhu než pomoc boží je konkrétnější a proto jsou věci o tolik pomoci od stolu je nutná. Tak vznešená pomoc ale je moc na mých na to se ničivé tam kus co vlastnictví. Že není ani kousek rosy si pro nás je nepochopitelné kdy může nechápe jenom kategoriemi vlastnictví nit syna. Vlastníme napřed si tedy byla by kterýmu jdeme na všechno ale nelamte si tím novou protože jsem pořád jenom vyměňujeme a hlubší za jemnější jede najednou všechno odložit když jednou odložil a tak se osvědčit ve stavu totapuri jinde se přesvědčí že to ve odložil nakonec to nejde najednou odlet. Mnoho vědí. Bez člověku je ve starověku nebyli schopni jít dál kupředu protože měli příliš mnoho výčitek svědomí že to není to pravé prodělali. Tady k tomu co se říká česky skoku vůle. Jestliže někdo příliš noho skrupulí do na takový výčitek svědomí že to není ještě to pravé co udělat tak opravdu pro takovou on v takovém jsi nám brání že nemůže učit kterého po ruce mnou stal když že kde člověku mínili že příklady takových sil velice řešeních lidí kteří řekli nad tak jama všechny možné ctnosti sice ale tam tu ještě ne tam metu malou nectnostný. Chtěným. Vám a pro způsobuje že asi věděla nemohu. Nemohu mít dále jsme si nemohli dal nám protože měli tolik ctností není to co si nevšimli do spojen někdo neřekl pro jindy z vadilo než než si je to si který si viklat dělali tak roku hlavu. Kdybych si hlavu z tohoto ještě vadí že to co neví děti vadí proti vadí v vadí že to co jsi oddělenou bytostí to chtěl vadí že se považuješ za někoho jiného než. Než že tento mír a tak dále a prosto dávat jenom s tím poznáním dostal tu se rozeznáváním na to co musí počkat. Musí klidně klepat a přece dostane to velice nepříjemná vlastnost jo. Nýbrž poznávat něco co nikdo okolo sebe zrozovat nebude to budeš jinak klasifikoval a nebudeš od souhlasili. byl to nebudeš mít právo do protahovat přitom protože vysvětli plod ne. Kde prostě od toho odejít a tímto způsobem se správně rozlišovat že nebude dělat věci které by být někdo dělá při nebudu dovoleny to jsem si dělat protože to vzdávat ji. Tak když se někde že ve od dělat to co co jsi předtím dělal bez postíš vně a bez následků. Ale budeš moci dělat zase něco jiného který nic dělat nemohu málo větší díla. Tak to je prostě dostat trpké v z oné na jinou úroveň než na které jsou ti kteří tuto pod zem li. Ale bude to velice vepři neučení s tím co si dost dělal ano to učení dokonce život přátel on od úrovni na které si. Ne. Tak ještě by když je vysvětlit ještě slova všech zkušeností člověk musí poznat co je vůle boží to totiž tak jsem myslel oporu velice hlubokou zkušenost kterou co co poznával co jsem nepoznával mi to dobře do padne nebo v pak. Do spatně od tou usoudit co to byla vůle boží to nebyla u pod či naopak někdy věci dopadnout špatně samo od doby vůle boží. Ten ale to se poznání a to se poznal tím způsobem že člověk je spojen s tou vůlí boží ne a tuto zkušenost to spojovací zkušeností. Když je spojen s tou vůli boží když že za ním stojí za vůle boží a není jste stává poučovat. To je zkušenost tu jsem měl na jsem ti tam na jsem vám tam líčil před cit. Ten stav který jsem zažíval ne jsem ten na pozadí svého vědomí ne. Věděl o nesmrtelné existenci nebo vůli nebo lál ovšem tomhletom. A je ten že není je takový pro od řídili uvědomovací síly existence a tak dále všeho. Je li pravé ji dech tomu tomu člověku který jsem se před tím cítil ne být. A přijde jsem nevěděl o tom proudu k věčnosti k sobě protože ale teď se o tom proudu věděl tak když jsem v tom svým malé na něco myslel. Tak samozřejmě jsem byl vždycky před tím vědomím božím on od mějte pořád věděli jaké nové věděl o něm. Takže když jsem teďka něco třebas zamýšlel tak jsem se pěkně potom dovídal od něho že o sobě je mu podlehne tomu bohu ne co si o o tom myslím rozumí a to co to byla ta ano proto se mohu vlasy vyd okamžik je. No tak je li to znamená nečetli budete nemůžete od věčnosti že tady názor nemůže vlastní vyvětlit dělat vůli boží nebo ne to jsi na roky omylu. Protože on v tom byla potom na následky. Toho že si něco dělat zaprvé tady na určité určitá pravidla životní určitou stylizaci životní kterou může kterou ovládala protože když si v nenechávat nadto chybět co to máme dělat ne. Byly je přestat to za novým před spočíval spravedlivost dát toto všechno na to vám světlo rozumu čili jestliže je tam na odporuje tomuto mému světlu rozumu a mění citů všemu tomu co k vědět jistým řekl mi po mých před svých to co se naučil knih podobně vědomostí o duchovním životě tak vám za to že to vůle boží že to přesto vůli. Božím není například někomu udělal nějaké dobro které mu když že ku kdy než prospěje na tak jsem v čas upozorněn u tím že mu to nemohu povím dělat kdybych chtěl ano pro že on dal v zkratka znemožní správnou nebo prodělalo nebo ukáže slevit není kromě věční dale. Protiví že těm věcem ano to bylo. Takže těla upřeno hlavou to nemusí tento styk jel e totiž jenom pro toho bych tak řekl kdo je schopen absolutně pod svou jakmile by pro malé které tomto spojení s tím nesmrtelným dělá tak bude nezačlo stavět navlas nohy pro právo vede se prostudoval co svou vlastní vůli ti nebo jedné kdysi tamto chtělo přivlastňovat tak byto bylo jeho. Set tak trati okamžité to on tak na zraky se pro do které vědomosti co se mně stalo taky za dělat vody do promrhal to není žit jdou ale myslím že každý z nás možnot když jako u toužil třeba rod do klíče nebo. Jak se dostat odpověď momentální toho pramene a pro za v kdy se nemusí být pro spojení trvalé například nemám co trvale stole měl kdykoliv potřebuju odtamtud vět svoje nad tou okamžitě ví. V tom pod. Celkem bych na moři že bych nevěděl že bych jeden nevěděli co bych chtěli dělat nebo že by na rozpaky se vůli boží ve mně neděje stal ne pro nějakou vysokost mého postavení ale protože vím jak na to už. Je to věc zkušenost oko od tak se. Ze zkušenosti že člověk když si nevíra si ji taky je na místě tak po čem to vlastně lidské možnosti ženami sebe dobrat na bo. Ale to v pořádku protože e. Kdo právo tak klidní li protože z neklidu se nemůže ty za tu si přeje aby se k němu přibližoval od ale že tento mocích tento důvod aby se hlavního li prostředka boha nenabyl obtěžoval abych si usnadnil tvoji pozici o to nesmíte nýbrž aby ten mu nevzdálil. Konáním vlastní vůle rozumí která ani vůli boží tak tam dostal na oka nechtěl odpověď. On vracením kdybych to měl dech na nejvyšším způsobem ne tam bych jako tady varoval pro může pro je řeknu cele řeknu na plete skryt cele tedy obracení bych rozuměl vycházet začít vycházet odněkud odjinud než ze sebe. Těch se mi tady říkal že tady je mu ji moje malé které je pocit oddělenosti je ustavičně v pravém dnů božích to znamená pořád je proto dáno bohem před tím nebylo tak je mu dávána síla od boha ne tak v od boha ke k němu tak dělat pořád je. A on ale nikdy pustím nevracíme pátek vše. Teď ale ten svatý petr který například pro z na že nemiluje fakticky jak je při ochoten brali že máte velet činy z toho ježíše krista tak to on udělal že on všechno. To před tím jakou měl tyto znamenat ty svoje vlastnosti to nejenom říkali jsou k ničemu ale on říkal tak teď jsem vůbec nejsem schopen sám něco udělat na je to je jedině on může ještě způsobily že a k němu dospěju v proto od věčnosti žilo protože vidím že vlastní všemi to nebude čili on mu byla je ani že kdo. O tom třebas uvědomoval odevzdával všechny svoje schopnosti které měl jevit že nebyl ochoten odevzdat dobrý jeho vlastnosti. On přestal mít vlastnosti své on dali z pocit tak je to všechno až. A teď ještě se radostmi že bude pole vzdáleně prostředek je taky bude dále není moje za je to u vás. Čili on ten stokrát. Přešel do věčnosti jiným způsobem než kam člověk přechází e za jiných okolností totiž vejde porost ti když dale co od boha dostávám pro si neuvědomuje vůbec jakými jednám někam kde o boha. Ne na zevnějšek tentokrát on to všechno popadl tam měl od něho všechno o pro vrátil říkal to nejsem hoden. To na rozumí co si to vnitřně udělal protože tak plakal ne potom když to dopustil plakal před jsou také všechno v pravil že od pro co všechno. Prostě ničil veškerý možnosti tato od by bylo kdyby tomu takle pravil svýho mistra čit. Čili mu stala jenom ta láska kterou tolik v radil mělo stát tak to nemusím dělat co neděli prosto k miloval jediná nepotřeboval utopili dal lid k ní. On se dostal na úroveň svatý žena který miloval dodávat kou která nepotřebuje prodělat letu krizi. A co je to ta láska. To je to tažení že to je to je vlastně neboť petra z víra která jde ke každému z nás od boha. A von vlastnit celou tu sílu popadl navrátit nazpátek li uzavřel oku. To pro a mohl jsem přijde nebo pro v byl již od roku dovršilo on v tom ještě nějaký v prázdní tak musel pobývat tak mohlo se dostat se do toho oku ducha svatého. Mohu konečky přes lid bohem tak byl oni si jeho nejde než vrátit se cele do otcova domu to byl na od obrácení vrátil do otcova domu. Když tato vracení do otcova domu začíná někde u pro kolikráte ve bujet těmi vepři jež jejím. To není hned se nepřijel toho domu ne. Ale je to obracení či jak řekl ten konec teď ten nával do od do obrácení jela normálně pravdu že se samozřejmostí všechno od toho dne a to prosím si s tím. Ale teď myslím na toho hospodáře. A všechno dávám o nad pátek obyčeje mu to ne nedokážu při prvním takovému dokonal obrácení stát jinak než když si budeme li proti hospodařit. Kde dost si to. Není pro o to tahle přestal o tom není správná protože fakticky jsem byl vybídnut. Těmi okolnostmi byl staly nic víc. Aby tyto není jiného stal tím petrem přitom si nedovede než že přišel hospodář a ta hlavě rad tak žádal není plování že to je takhle dramatizováno ale bylo ukázalo ukázáno jaký okolnosti om by se člověk je při prvním obraty pro poprvně dělá ochoten vše podat jen když věci absolutně žil on neschopen. A přitom je to ten tato všechno o den za milost nemůže pro smluvil o tom buddhovi tam je to totéž on všechnu tu spoj se znovu najednou ode zdál. Řekl jsem dalšího povídání oko adeptů a ha mění poznání jo. Ale to ale dál protože věděl komu nebo pro to všechno v nerozhodující on to odevzdal zatím v tom že když jsem se na že koncentroval se s tím ven dotyčným do který jsem měl o tom tento statečně že říkat řekl pro te přednášce líčil. Tak taky jsem před tím nikdy přešlo přesto jsem si pro strach ku ale teď jsem se odevzdal do rukou toho vedení tím se mi to podařilo. Ta schopnost tady byla ve na těle nebyla odevzdaná když je to co o že pořádnou mým v rukou všem moje ne tak nemůže dostat a jak nepřestane být málo taky otevře nebe podmínky prvního obrácení totiž žel jak je vám. Jasno pole toho co jsme si řekli když to co ježíš kristus radí nám. Občanem tohoto světa jej něco ho co takzvaný normální člověk nedělá. Protože jem normální člověk. Spěje jednoduše by lidské smrti hmotné smrti a dříve nebo později se s tím smiřuje. Kdežto člověk který následuje krista ten ho následuje do věčnosti čili ten se nesmí ne ze smrtí nesnadné strachu. Ale protože jeho jednání je cílevědomé protože se domnívá že tento život je prostředkem k poznání věčného života. Řek bych jen to je následování krista se co ho s sebou ne své nebo co znak síle vědomého odstoupení od sama sebe. Totiž jesiže tím samým tebou myslíme někoho kdo ho se tady vyvinul nám jako oddělené vědomí a jejich zániku pomocí všech možných chorob a opotřebení organismu. Tak těle. Jestliže bychom než se dostaneme k vlastní mu tématu si měli hrnou napřed ty zásady podle kterých že se může následovat ježíš kristus. Let tak bychom mohli říci toto první podmínkou pro vám následování krista je plně rozvinutý časný život o tom jsme řekli. Že že nemůže v pravém slova smyslu pokud nemá rozvinut plně život fyzický nemůže následovat protože nemá v sobě ještě uskutečněné všechny vesmírové síly nemá např protože než ženou on živou sílu to jedna ze základních měl sil vesmírových která se vyskytuje v různých variantách a el v celém vesmíru neboť vesmír sám sebe vytváří a přetváří. A dotváří a sám se rozmnožuje neboť na jedné straně zase zaniká a kdyby nebylo toto sebe rozmnožování tak vydej nejenom sebevzdání čili to pro dotvořování tohoto dotvořování dítě není schopno proto nemá ještě že řekli tu dvanáctku v sobě let. Všech těch dvanáct prvků vesmíru a proto nemůže pomýšlet na spojení s bohem kdy na to pomyslela tak musí umřít. Ovšem k této dospělosti a nemyslíme dospělo fyzickou ale taky i duševní se nedospívá najednou nesmíte si myslel že jednoho krásné hodné budu tak lidsky duševně dospět nebo moci říci dále se nemusím stala od tento rozvoj. Hmotný fyzických a duševních a mohou klidně začít jenom. Jenom do nitra nebo jenom se modlili opustit tenhleten svět jde o dni a podobně. Následování krista spočívá tedy v tom že zdokonaluje ustavičně jak ten zevní život tak celé pronásledování protože pronásledování protože nemůže provádět týmiž prostředky začátku jakože provádíme pro co na konci o to se také no mluvili.. On za druhé že by to byla podstata vlastního následování je napodobování. Ježíše krista. Nebo ho a podoba těch principu který které na např ježíš kristus životem nebo přímo svými slovy. A on prostě po by chtění dech symboliky kterou ježíš kristus nám ukázal můžeme o následovat. To je velká výhoda pro každého z nás protože symbolice od ní. Protože jak kam ti rozumíme tam jen pro dávat ano čili kdyby oni že tomu nemoc nerozumí byla že jako ona mi do toho také dovíte ne ve protože taky do onoho nemálo ale to je pořádku protože to co vám tady řeknu která bude stačit proto aby nemohli řádně následovat na úrovni na které jste ani kdyby se cítí příliš zatěžko za těžká pali který by toho příliš na vás velké břemeno protože jim velké. Velký rozdíl mezi ě. Poznával mezi věděním o něčem a uskutečňováním toho co vím je potom tady nastává ta onak li o který jsem mluvili. Tak to byla taková druhá věc. Napodobování žitému napodobování ještě dostaneme možno že by to mohli let. Člověk jak možná neříkali napodobuje ustavičně dospělé a tím sestává dospěli on mládí sedí ti sví dítě hraje na dospělé vlastně všimněte si ho i z něho nedělá nic nemá vlastní hlavy to všechno op koukal od těch starších. A tam válek si hraje na ty velké a vší najednou nebo jednoho krátkého mého pro dospělé se to je také klepání a to víte ustavičně klepe na nad dveře na bránu dospělosti že. nedospělým stane jemně tak fyzický typicky kdyby neklepal ho ustavičně. A to k panně dej zásadou na každé cestě tak by nikam nedospělo nebo li přesto ve pád tak by zůstalo trčet na určité úrovni a jsem moudré je aby člověk v určité fázi vývoje přešel od napodobování dospělých napodobování krista se postupně přecházel od napodobování dospělých napodobování krista protože nedá ne najednou napojovat listu který jelikož jsem do je. Cesta vývojová a nebyla pro na příklad u mrtví na kříži ven prodělají on před tím. Tak jsem to je asi jich druhý takový bod důležitý čili tadyhle se dostáváme k tomu co jsem nazval. Podmínkami prvního obrácení v to potom jsem toho dotknu váš že totiž vlastně člověk se obrací i v tom smyslu že napřed se obracel ke svým donu klidem v tím mu byly v raném který mu začíná být vzorem ježíš kristus a je to symbolicky vyjádřeno ježíše krista tím že přestali v jeho učedníci e patřit rodinám a nad našli pád. I jemu tohleto to je to pravé obrácení komu patřím by měnily vlastnictví. Ono ale začátku nedá bavit všeho vlastnictví. Začátku to by bylo příliš kruté pro člověk na čát jenom horší vlastnit výměny dále vší. Samozřejmě on mi to víme že to není nějaké předbíhá jen tak že když byl musím potom také zmizel že také o nemohli vlastní dokonce li toto stával jsem to takle bude dál. Ale když kolikrát o měníme vlastnictví hlubší nabrat vlastnictví jemnější tolikrát i do jemnější vlastnictví musíme opustit zásada ano čili ten tam jenom opravuje že to velice milosrdní postu nejsme zbavováni hned toho na čem víme nýbrž jednám nabízeno za něco horšího něco lepší. Za třetí rozhodnutí následovat co učinit by bez výhrad. Přestože není možné hned na začátku ale ještě dlouho potom správně rozeznat čím vším se kristus následovat. Vždycky se člověk snažit následovat hod tím o čem ví. Že to být pozici jestliže vím o něčem co mám k dispozici tak tím jsem povinen následovat. O čem nevím že mám tím nemohu následovat a začátku se málo znám a proto nevím co všechno mám li pozici. A domě omlouvá že on nás vede jenom jednostranně. Ale všimněte si toho co z toho požadavku který ve vládu. Že rozhodnutí následovat nemá udělat bez tak okamžitě po smrti mockrát důraz milovali že když ho někdo následovat tak nesměl se vůbec o najednou poli měl o čemkoliv ani o maličkosti kterou byl byl ještě do dělat ale přesto že tohle to chtěl ježíš kristus toto von že bylo učiněno bezvýhradně nechtěl od těch apoštolů mu aby tak dokonale že uměli odpoutat. Že by na ničem nelpěli to vůbec se od nich ne on jenom správné rozhodnutí a nechtěl od nich správné poznání poznání sama sebe to nemohl chtít protože on neměli. Čili udělali do správné rozhodnutí neznamená to ještě jevy kdyby také neklopýtá odpovídá přes svou nevědomost ano i když je třeba osobně veden k tomu nepomůže. Činna nestranně ten bezvýhradné obrácení své řek bych né. Bezvýhradné následování že si nové řeknu o teď tam budu následovat ten dale kristem toto o tom udělám ale že nebyl v a vším jedno a postupně se mu dovídat čím ho mám následovat touž že za života ale jak se tomu kdo nad čím ho mám na se nad tím ho musí následovat jak se dovídám co mám o tom co mám bude při aby ho mohl následovat tak si nesmí potom dovolit. Říci tak je to se tedy může si nevím mám na to dal nebudu protože na to jako jsem do to se mně nechce nebo tak na to ne to po máme sedění na dvou živý kdežto před tím že když byl nevíme že vámi čím nás do na ale nás tedy tak to není tedy nebo by nikdo o nevědomost a nevedou on o nečiní. No tak. Ten člověk začátku homo od ježíše krista můžeme se nad v tom co zná že je následováním krista na příklady že notnou život je následování krista doplníme příklady ne to neříká ale pane ale kdo ho plní příkazy od samého jo ten je mým učedníkem řečeno volně ta tam ježíš neřekl ale ten ho vlastně následuje. Čili nestačilo vina že vyznání nějaké lásky nebo cokoliv jakékoliv slovním vyjádřením toho co si dělat musí dobýt vidět ve skutcích. On za sebe. Člověk zpočátku správná do tohoto následování všechny své síly podškrtávám slovo o své síly které vlastní tedy missie jsou jeho čili jednou vkládá do tohoto následování všechny své síly a schopnosti. Postupem dobyli se si tak musí se však musí přesvědčovala. Žeže je sice nutné vložit všechny své protože tam své vlastnosti. Že když tak ne jen ne v přes určitý stupeň vystoupit dokud člověk něco vlastní. Například ctnosti ježíši příbuzné sebe a tak dále. Jimi mohu ji zatím kristem než tím co si myslím že mám začátku jsem tak nevědomí že si tomu klidně myslel že mu něco dávám i ti apoštolové mu tam ve říkali no když jsem se odříkal všeho jsem zanechal a následovat ten věk vizte říkal jemu tam na jednom místě ne si taky a to von nějakou odplatu v nebi. A ježíš kristus jim řekl že že zaručen nebo vám k patu ne na hrál. Protože nemohu při své nevědomosti dát něco jiného než co si myslím že mé. Jak to bez postíš myslí čili to není žádný pod v je k né. Jakmile ale vím tím že to moje není tak pak své nemohu dávat a postupně musím když do vás že to moje není. To se mi vyskytnou při po vás jak jsem tady životu u toho petra. Že se přesvědčím že toto je buď myslel návrat no tedy že to je vlastnost která by mohla dovedl nahoru protože se mám rád jsem víc než toho krista a nebo ono že to prostě není moje vlastnost protože tím nemohu vládnout řek bych chtěl. Vlastní si jej něco čím mohou vládnout. Kdežto toto jsou vlastnosti které všemi najednou v jednom okamžiku začnou vymykat z rukou protože dosloužily a. Ano by vědělo tam třebas u toho na u toho ježíše věcem vlády něco mám v je že apoštolem usínají vlastnosti lidské usínají a nemohly mu být ku pomoci. Za to za páté proto člověk působit svými vlastnostmi a schopnostmi dát jakoby je odevzdával při vědomí že nemá právo účinně odevzdávat s činností otevření úzké brány do věčnosti teprve ne. Když jsou zralé neboť nezralé semeno ne z klíčí tohle to je třeba vysvětlit. My totiž že musíme klidně odevzdávat své vlastní vědě je jisto oni že odevzdáme své vlastnost že třeba se z na že miloval boha jako dokážu svou schopností milovat že se snažil být spravedlivý svou schopnost chybí spravedlivý takže dělat dobré skutky svou z chop dosti dobrý než ve koluje že to není moje lál protože do od pána boha není třeba také komplikovat život. Protože jakmile dohrál i kdyby to vlas pro s jakmile přestanou tak dokonale že to vlastnost že budu. Že on na hranicích lidských možností tak ty vlastnosti samy. Odpadnout ty totiž nemohou projít úzkou branou kterou se pátý do věčnosti. Ty tam zůstanou vizte nebudu moci tou vlastností dále působit. To bylo ukázáno ježíše krista že on nemohl pomocí těch svých učedníků dále způsoby to jsou lidské vlastnosti protože ty učedníci do museli opustit. Nemusím dělat tedy hlavu tím kdy k jenom popud kdyby vím mámě odevzdal bohu ne nýbrž k li jakmile dohrají odpadnou v nebudu považovat za své od určitého okamžiku a před tím je musím považovat za své protože mně to bylo veliké potíže měl bych to by dával rozumíte klidně tam potom mohu byly že to není ale on dělal a tím jako by to bylo moje te hrát. hlásky a že její vliv kdyby vám tady vykládám ano nic činného to neni proto indové nazývají co jen do život vám není to klam v pravém slova smyslu ale e koneckonců klamu sama sebe přitom vědomě protože jsem něco mu dávám není to pravda. A mu dostalo do opravdové zle a ten odstranit do z cesty jelikož je to dostalo do takové výše kam jsem se mohl dostat a dal dostat nemůže. Také když jsem jenom říci znovu a pod klid mnou že učíme otevření úzké brány do věčnosti spočívá v tom že mám právo. Odevzdat ty vlastnosti teprve tehdy když jsou zralé. Zralé semeno může vzklíčit když věznit ženo podmínka jeho zničit podmínka je v oni jeho sklíčeni jeho zničení. Neboť jak v jednom býti tak nemůže potom jich k líčit je oněm toto po byla to bylo užitečné ale muselo dobýt zralé a to není zralé to není užitečné kdyby o tom řekneme ještě vim nakonec ty podmínky pro ten s tu které nějak hrneme. A za všech celý vývoj spočívá v tom že v člověku nám věčný život i ten se do určité míry vlastnit tím se může vždy znovu a znovu promrhat. Teprve když člověk vědomě dívá veškeré své činnosti.. Ne svou ale věčnou sílu nikdy ji nepřivlastňuje symbolicky konali vůli otcovu a jen z jeho síly. Jedná přestává i promrhávat a ka spěje tak bych cele je konečnému přerodu. Tím poli do malému smrtí na kříži zmrtvýchvstáním a. Nanebevstoupením u člověka nanebevzetí. Tohleten trávy nají není nadějí vnější že u člověka nám zdá věčný život že pociťuje jeho mravní stání že kdybych se ohlédl nazpátek po minulém životě ne tak by si musel přiznat že nejedná tak jak pojednal před tím že jsem že někdo jedná jinak než jak on před lety jednal tento vývoj je nový život který v něm vyrostl. Život věčný. A jsem tento vývoj jde tak daleko že nakonec je schopen konat vůli otcovu jak jsem tady minule naznačil ale nevysvětlil jsem toho byl jsem na to od. Připomenu na mi že tady jde o zkušenost že se musí dostávat zkušenost a. A jsem nežil tuto zkušenosti myslím když my se k tomu ještě později dostaneme toto jevil zkušenosti. F. Následné celý tento vývoj musí být soustavně podepřel se zkušeností. Nedá se dostaví neomylně při plnění podmínek k jejímu vzniku. Zde však je třeba upozornit že se zkušenost se dostavuje i při částečném plnění podmínek pro její vznik. Vším tak me splněno podmínek vzniku tím je zkušenost matnější. Kdyby jistě jedete že máte roste zkušenosti. To je totiž z toho že pod mým ky prost plnění mým nám tu nového života pro vznik nového života plnit že zároveň s podmínkami které toho pomíjející existence všechno je to dohromady po mu být dáno a pro za to ani sami nevyzná se co je nový život na co je pravý život ten protože sedím na dvou židlích to takže ten výsledek. Jen matný tak jiný že si neuvědomujete že vlastně tu je. Ale jsem si jist že tu je ten výsledek. Protože ježíš kristus když se v člověku zrodí není jiné dospělým člověkem dospělým jsem s vědomím které byly člověku napovídalo je nemluvnětem jak jsme si často říkaly a nemluvně nemá možnost člověka poučovat. Ale existuje existuje tuto existenci člověk musí před jenom pociťovat že to temné pociťování existenci někdy velice živé pociťování kristem třebas ve formě radosti. Která a v tom člověku najednou v vzniká také stoje bod přední ta zkušenost ještě bych jistě dál vysvětlit ta zkušenost ve když je úplně jasná let tak vypadá si pak že člověk svět v jednom že vzdáním stojí věčný život. A že z toho toho věčného života bere sílu ke svému vědomí ve svém existenci oddělené čili řek bych žije vědomě na sluch mít věčné existence. V není pro něho nemusíte nějak jako u. Jenom niž ve do toho že od boha něco bere nýbrž je si dobře vědom toho že opravdu od něho bere nabito před kol řekl konkrétně. Když třeba ten člověk. Učiní nějaké rozhodnutí čistě lidsky jakékoliv rozhodnutí. Tak protože tuto zkušenost že za ním je tam věčnost tak ustavičně z z si prověřuje toto své rozhodnutí věčnou moudrost. A proto prověřování věčnou moudrost je tak naléhavé že jsem bez něho jest ten bez toho prověřování neobejde. Čili kdyby něco udělal aniž by si to pro nedal byl nešťasten. Ne aniž bych se neptá ale ani by pociťoval správnost svého rozhodnutí ten člověk prostě to je ta zkušenost že jednal správně nebo nesprávný ikdyž je na nesprávně ale zprávy jednání zruší. Takže jsem dejme tomu správně o tom mluví stokráte když mluví o tom dají mon jinou její kterého byl nositelem že mu ten dají ony dávám v pro vnitřní poznání říkalo co nemá dělat. To je co nemá dělat to je v která dostačující provedení toho člověka. Že von nevěděl co dělat ale věděl co nemá dělat nebo nemůže pojme bylo jakože mu do napovídá co nemá dělat. Svatýho se také říká když jednal špatně že to světlo které v něm svítilo našlo boha jiná a proto začal jednat jinak ano to je asi tak i ten první vstupem toho ustavičného spojení s bohem že člověk se tímto způsobem nás se byl vůli boží že poznává že to nemá dělat. Že ty byto do všichni znáte ve tuto úroveň do určité míry všichni ovládáte vy víte kolikrát že někde i kdybyste chtěli nemůže zeje složky nemůžeme co udělat. To je to je z tohoto pramene tamto nepatří na tom ano a nemáte tomuto vnitřnímu na tuto vynese nejeví jako hlásku ale jako tažení jako nějak dělání zdůvodnění nemáte mu odporovat protože v poslouchání hlasu božího ano. Tam kam ne jsem mluvit nemluvit te kdy k o sto osmé kdykoliv své zamění částečný účinné výsledek zkušenost nebo dosažená mravní úroveň vzdát cíl vývoj se zastavuje neboť míněné. Účinky výsledky a tak dále se začali vlastní mi totiž můžeme opravdu vlastnit všecko. Mistrem tyhlety věci v tu zkušenost o které jsem tady mluvil poprvně zažíval tak tam také neopomenul vět zemi za dvě a půl hodiny promrhal tím že se ta stal byla. Že ten že do malé se říkalo který teď bezvadné život li pomocí toho co tam budeš si tady klidně žít. Budeš používat této milosti od boha ke všemu svému jednání lidskému a zařídí si život. Jako oheň nová být v ku. To jsem udělal jednu chybu kterou udělali apoštolové na při proměnění na hoře tabor. Že se jim tam dary bylo pro tam zůstat ano pane již odtamtud pěkně hnal ale myslím že do do země vyhnali taky protože člověk by byl schopen tyto přivlastnit a ukazovat tí. Ano vytahovat dne kdy sám před sebou nebo také ostatními a. A kdykoliv tohleto udělá kdykoliv částečné účinky vynese. Na úroveň síle se tak začne vlastnit tyto účinky žít. Tím že toto právě udělali apoštolové totiž když se jim dařilo třeba toho že ježíš kristus vyslal do světa a nechali je. Způsobit dělal zázraky tak si mysleli že je to jejich vlastnictví nebojí jejich schopno a ono to nebyla pravda tak za deváté celý bývali je cesta od sebe samého od toho koho považujeme mění za sebe. Věčné existenci všeobsáhlé lásce a k nejvyššímu ne postupnému poznávání mi totiž děláme jednu největší chybu a dost dlouho že to pro nás není cesta od sebe je to cesta k sobě že my si tyto věci dlouhou. Dobu děláme pro sebe pro vesmír začátku ale že by to dělal věčně správná cesta je cesta od sebe. To znamená je to cílevědomé odstoupení od sama sebe nic činného to neni. Víra vědomé co znamená za cílem který je mimo nade mnou který převyšuje. jenom musím odolat že bez toho toho člověka od něho mám odstoupit nejsem schopen dojít do toho síle ale nic víc. O nemohou zavrhnout že nemohu o zabít jeho potřebuju dokonce tohoto člověka. Který je na takové úrovni vědomí se může pomýšlet na přechod do věčnosti ale. Nemohou se dostat všeobsáhlé lásce k nejvyššímu ne postupnému poznání ano. Pokud si myslím že budu vám promítat tedy tohle toho. Znamená u každého člověka se zastaví na určité úrovni ne ten kdo kdo si přeje tam proniknout které jsem si tam pronikne. Nýbrž pronikne nám to věčné co stojí za tím člověkem abych tak řekl jsem si proto uvědomuje že s tím bohem který jeho pro po do tou proniká a k tomu bohu ano asi tak. Zanecháte do tohoto díra se musí postupně skládat stále více. Zpočátku si myslíme. Že ten nebo onen prostředek nás přibližuje věčnému životu ten nebo onen nás zase od něho vzdaluje. A máme pravdu vývoj však končí tím. Že posvětíme každý i nejsvětštější krok svého života. Každou myšlenku přítomností boží. Že přestaneme sedět na dvou živý že celý náš život bude vědomá cesta. Do věčnosti nebuďte ohromeni náročností těchto rad člověk který chce následovat krista bere na sebe jeho o němž ježíš řekl že je lehké a právem to řekl to proto že je to nejmoudřejší jednání a moudrost nikdy dětí. To si nemyslete naopak moudrost velice člověka osvobozuje mezi sami co starostí člověk musí. Mít aby třeba něco provedl ale žije v této moudrosti tak může být bezstarostný to je obrovské osvobození či když veme na sebe nebo jeho tak od patou jemu právě dejme tomu kam mohu bylo nebo ho od taková forma která mu otevře cesty ke každému co si ke v každé situaci kam vstoupit. To je ve vůli boží ten je nám jasné že. Začátku příkladu ježíšova života to jeho narozením na na tento svět. Ne čili všechny ty rady které dává lidem jsou rady o narození ježíše v betlémě nestálý to znamená hodí se plně pro toho v jeho stále oni se narodil ježíše a to mně řeknete tak to není jisté sice pro je tyto rady všechny hodí proto že se ten ježíšek. Se třeba země nad radil a bych vám teď tedy chtěl říci jak poznáte že se ve vás ten ježíš narodil. Protože narození toho ježíše to jsme si dost dobře doufám vysvětlil nám že toho bylo moc ti řečeno oni na to zapomenout řeka to opakuji to na není to ještě je způsobeno nebo ho je umožněno tím že ta panna maria sebe zapře protože jsem opravdu za předem svůj stav. Mít vůči lidem že prostě se vzdá jsem toho nebude uznávána lidmi jako v stejně hodnotná žena bez poskvrny na tak dále. Prostě rezignuje na to co si ji byl řeknou a v svolí k tomu aby ze sebe prodělají vých. Ano protože toho muselo být byl velice kompromituje když svobodná žena najednou porodí dítě nám tak k tomu to v symbol an protože k tomu to se musí člověk od hodna odhodlat že přestože v tomto životě před se o nějaké konvenční cíle zaměstnáním manželství je ti je to vlastnictví jakéhokoliv druhu že chce rozhodné. Toto všechno dát stranou. A ono odneste zapřít všechny tyto časné cíle a postavil na jejich místo síly věčný. To byla na aby také velice těžké ale upozorňuju vážné v mám za toho protože každý z vás proto u dokázal totiž nechtějí při to všechno vysvětlovat doslova protože tady musíte u tam a tam to mat. Ten příklad ježíšův do vlastního života. A tu bych chtěl ukázat takové při příklady a některém z nich který poznáte kdyby člověk ve jakých podmínek člověk v sobě zrozuje ježíše toho malého ježíška které nemluví. Tak především bych chtěl říci že jsem se přesvědčil že ten kdo ho dokázala třebas jenom jednou v životě miloval bližního jako sama sebe bez nároku na odměnu na zrodil v sobě. Malého ježíše jak to mohu usuzovat o tom. Mohu slova proto a že jestliže tohleto člověk byl schopen udělat. Tak plnil první podmínku miluj svého bližního jako sebe. podmínka která přivolává existenci boží do našeho. Do naší. Když si toho nejsme vědomi protože ten ježíšek je nemluvnětem začátku. Ale přivolává. My to poznáme podle toho nejsme li jednou takle jednali. Že se nám vůbec nechce jednat naň vší úrovní. Kdybyste nám takle před o to nejsme třebaže schopni toho že by se nám takle tělo jedna pořád. Že poznáváme správnost takového skutku. Ten kdo to poznává tele ten dost se v nás zrodil ten kdo nám pomohl před takle od osobní takle odstoupit od sama totiž do míry jaké odstupuje se od sama sebe do mír mi jsem může ve vás zrodit kristus a protože to je po částečné odstoupení tak se zrozuje jenom jako malé nemluvně. To je to nejvyšším not to znovuzrození to nejnižší obrácení ale je to obrácení v pravém slova smyslu že to je tady splněna první základní podmínka obrácení jsem odešel od sebe odvrátil jsem se od sebe a jednal jsem pro bližního ano to je to obrácení a to jsem udělal pro boha ani jsem se do byl třebas vědom nemusím přitom věřit a on nemusí o to vůbec dvě vědět ní. Nevadí ale zase jsem do sebe an takový vracel den e takový. Takového ducha a proti němu budu muset budou vybojovat ve dobu tím potřít on tam on tam ve mně naž s něco vyššího co jsem před tím v sobě neměl ano. A toto vyšší to ve mně žije ten který ježíše. I z mi to ještě napovídá jenom protože to chce vyšší dál pro cítím že by to chtělo aby to takle dělal dál ano. To je ten ten první vámi kdybych nejkrásnější způsob jakým se zrodit ježíšek v nás. Obdobně an do že říci vodu věřícím člověku tamto nemusel by ani věřící člověk li tak nemohl jednat pro ten objevy že se říci že splňuje podmínky toho zrození ježíška v sobě tehdy jestliže úkonem jevíli zapře do míry jsem ne. Že. Pro vyznání své jeli snáší kraj mně nepříjemné následky. A nemá toho žádný prospěch nýbrž u jim mohu nebo dokonce ohrožení své existence. A velebil zdáním a radostně to z náš k ní. Na něho se stahují slova ježíšova domě vyzná před lidmi toho i vyznám před od vím nebe ti opět tímtéž. Prostředkem láskou nedošlo k tak velkému sebezapření že na místo které jste. V lidském nitru uprázdnilo v měl mohl v měl vstoupit o ježíš kristus. Nepochybujte že tomu takhle je do tímto způsobem hle jiným způsobem vyzná krista ten opravdu ho se sebe zrodí tato bylo kolikrát vidět na učedníky kteří takle vyznali krista i potom se jim umíralo bez hlesu bez utrpení. Protože nimi v něm v opravdu žil věčný život a oni nebyly odkázáni na tento pomíjející život. Ano. Čili tím dal vysoce tady cením víru o které jsem se vždycky jsem. Vyjadřoval velice ve peklem protože tato víra o které mluvím víra spojená s láskou. Víra bez tohoto spojení je pro bezcenným právem. Protože těch nestranně kolikrát říkali tam tam taky věřím ale zavržen víra by mohla ven úplně zavržení ale je pás ale jenom v tomto spojení vede k narození ježíše krista a je zárukou že opravdu v sobě zrodíme ježíška. Člověk který takto začne věřit takto láskyplně s nevěřit jsem ten tomu se před se pořád ta tvé k věci to taky tuto tendenci poklad nadát a to je ta síla toho spojení které nastalo které působí do jeho aniž čili ještě uvědomuje že tam takle působí a on si částečně začíná věnovat toho tužbě mnou na bohu od boha k sobě. Zatím co mi za zatím se snažíme jenom bohu od sebe k bohu jsem s ním jít ne než to potom deme od boha k sobě při při takovéto úkonu li on od rodu od boha k sobě že pro nad na potřeby vůbec sobě přišel v když to byl vůbec nepotřebují to byl druhý způsob a ten ještě předtím prototyp ale obdobně. Sobě zrodí malého ježíš datem. Do při vnitřní modlitbě do míry zapomene na sebe věz se celý odevzdá bohu bez ohledu na následky pro něho. Kdose totiž opravdově odevzdá bude pociťovat že si ho bůh bere ale nebude rozeznává že to bůh který si ho bere protože musí být vyzkoušen v odosobnění bude mít dojem že umře a tento dojem nesprávný něco k němu. Chtít umřít máli se v něm zrodit aspoň ježíš nemluvně obvykle jako se stalo mně se ho mocní stráž a on nám pomoc sví a opravuju poslední v je tu opravuje. Poslední větu obvykle jako se stalo mně se od mocní strach a on poruší patřičnou o hloubku ponoru a odosobnění. Sme si člověk prověřil hned toho po petr při své naděje že sebe raději než ježíše. Vidíte že modlitba e spojovat bylo chrakter du můžeš sice vede přímočaře ji k síly to ale vždycky může přinést hned seslání ducha svatého nejen zrození malého ježíška. Ale klade velké požadavky na odosobnění větší než láska když mu. Než tak považovat za velmi dobrou vnitřní modlitbou by takovou která za následek aspoň přivedení na svět malého již k a v tom nebyl by se tak teď žil o tohle tom a to rozhodnutí třeba by do vlastně v sobě zrodil ježíška ano mohou dávat. Rady které se týkají člověka a který toho ježíška v sobě zrodil. Upozorňuji vás že pro zrození toho ježíška od začátku je ohrožována od začátku mrtvě říkali s tím herodem tam lál byla ta utekl do egypta a mnoho jiného co tam je naznačeno symbolicky. Tak vás upozorněni. Že pro zrození toho ježíška ne vnímali všichni lidé. Ti lidé okolo toho ježíška to jsou naše vlastnosti to jsou naše vlastnosti. A je tam také vysvětleno kterém vlastnosti vnímají toto zrození a které nevnímají když si člověk nemá přístup těmto vlastnostem ta. Pak je vůbec o tom zrození neví ačkoliv proběhlo tak podívejte se. Herodes se ptal věž mu kde se ten ježíš narodil ano nevěděl to znamená rozum to nepostřehne rozum herodes pane po svém nesmíte si na rozumu aby nám řekl a no kdysi sobě zrodil ježíška ten vám to nikdy tuto odpojit dát nemůže. Dále. Nikdo jiný vidím než panna maria ve nedal řekněte nemáte přístup nebo osvíceně rozum joze ten o nemáte by to nevěděl ale do pole děl kromě měli byli obyčejní pastýři obyčeje pak věří. Kdo je dost symbol pastýře ježíš tu část pro tento symbol používá sám sebe nazývá dobrým pastýřem. A aby nás upozornil proč to zrovna pastýři byli kteří to pociťovali ten pastýři pást své obce osten jsou symbolem dobrých vlastností. Jestliže jsem schopen své vlastnosti dobré stáváš. Ne jen vlastní který by past již nebyl vlastníkem stáda prost jen ten byl na je mu tím člověkem u po do vás pak tu hlubokou symboliku domy nemnoho kdo vše detailu nám tak tam všechno sedí víte že to pramenit se co by člověk o protože on nepřemýšlet tam tak naznačeno že to on na ne. To byl námezdník člověk jako jako planety oněm když když se mu v tom přirovnání o divná ve to může může může bili na to v jsem si že bych svěřeny tam dobyl passim čemu by svěřeným vlastnosti o chce. Člověk který při dale vlastností jenom pase ale nevlastní mně aspoň v tu chvíli že ano který že jsou od boha a všechny vlastnosti dobré které dobré prostředí které nemá a proto tam na oni byl od co máme pád do pro k li na nýbrž od otce a tenhleten člověk může si u věnovat pro zrození ježíše krista. Ovšem bude silou věnovat jenom tím způsobem jako při pastýři ne nějakým zvláštním poučení. Co slyšeli si pastýři když li sláva na výsostech bohu a pokoj lidem dobré vůle na zemi ano. To znamená oni po na při do máli stará byla radost opravdu andělskou to znamená radost která se důvodu nit která ale ve příti. Tak volnost člověk pociťuje třeba i při pouhém snu kolikrát za porod tuto pro vás několik dnů dne ale proč jsem do pravé je pro vás právě dělá v jeho nitra a která pramení z tohoto zrození vnitřního touto radostí a potom tím pokojem který zažívá že totiž opravdu se aspoň na chvíli v něm rovnosti takový míra a pokoji který před tím nikdy nezažíval. Požehnaný stav takový který který taky dva pocítil pokud je opravdu takle pád ty ty vlastnosti. Ale kdybyste byli vlastnosti našli vás. Opravy byste ho pociťovali nic by vám nebránila při čím by se to o tom že se trojí říkal zrodili. Let tak je to je podmínka bylo potom samozřejmě jsem na ověří že to o tom věděli kdy ti tři králové samozřejmě ty tři králové těmi se nemůžeme tuto miloval prostoru zasvěcen čili je to že taky jsou prát našeho ale nejsme obvykle začat u tak daleko abychom se mohli s nimi ztotožňovat nebo abychom sem voni modlil tohle nebem když než ta nesmrtelná duše ještě daleko být v poli déle. Ale jen proto že jsem si ale přesto je to do bych do krát pera ale může se nám tam že jsme svědky toho že přicházejí že ta na pomoc od těch svatých přichází když dělá modlitba nebo co takového ano mohlo být. A. Tak el tedy kdy konečně řekl tu pod mým kou jedinou od mým ku kterou ježíš že nám doporučuje plně na první fázi po prvním obráceně stojí jednají jediná podmínka velice jednoduchá podmínka. Když tam ve dvanácti letech dal v tom chrámu a panna maria mu do vyčítal ráno. Co z nám to učinil při no a on říkal zdali nevíte že musím být v tom co je mého otce. To znamená po tom dala znovuzrození je člověk musí snažit o to. Aby byl v tom co jeho otce a toto bych chtěl vysvětlit tak podívejte se. My obyčejně si myslíme že nějakým prostředkem k tomu bohu se přibližujeme nějakým prostředkem vodního vzdalujeme jako jsi na tom říkali ale člověk musí a proto když jsem ukázal pro nejdelší nás jeho vývoje může dostat do takového do takové situace že. Se přibližuje k němu vším čemu my jsme stojí v cestě co by jeho dalo dalo. Toto musí trpělivou bratří trpělivým klepá není dokázat. Sem proto není do správné. Jestli člověk odděluje svou modlitbou mu po této zkušenosti to co vám tady řekl. Ono své světské činnosti protože mám také radil tehdy v vrčeni abych hleděli modlitbou u může to by na svůj zevní život a zevním životem působit na modlitbu. řeknu napřed jak v zevním životem působit na modlitbu ačkoliv se vám to bude zdát být nemožné. Jsem. Když totiž ten není život před modlitbou bohu odevzdávám tak se nám radil tak začnu s tím odevzdáním zevního života působit na výši modlitby protože jsem pro duch byl jsem to udělal upřímně tím odevzdáním zevního života se dostal na vůli nové mít toho odevzdání kterémusi vnitřně provede při modlitbě. Jestli ho to odevzdáním vnitřně při modlitbě neprovádíme tak tam modlitba nemá spojovací účinek. Ale si myslim že o dokážu provést když jsem se před tím nepřipravil odevzdáním svého života svědky jeho bohu tak se na velkým omylu protože to je obrovský koho a v úrovně na které jsem si žil do úrovně modlitby neříkám že by toho někdo nebyl schopen ale jestliže toho schopen je. Tak pak ukázal extaze do extatických pánu které jsou v zpočátku v poli obrovským strachem a v každém případě je v tomu jenom přechodným spojovacím stádiem bych tak tím osvícením chvilkovým. A ten to vyvržením těch dostanou bývá kolikrát velice dramatické na velice jednak nepříjemné a velice byl by nic ti a oslavují síly i fyzicky oslabují ano jenomže jem moc sil mystiků nýbrž trpký založených zažívat třebas ve při věk staví než se dostal takovou úroveň že byly jen na zažívat. Tak bych vás chtěl ušetřit toho na protože jen když je člověk onen zdál tenhleten život do rukou božích tak nemůže svým nastat extaze protože extaze nastala tím li že když člověk neodevzdal tento život nebyl mu byl že byl jeho milosti božími takže jen vytržen nevydržení extáze. On nemusí by vydržel myšleno toho tam vloží rozumíte takle se obejde ekg takové jste si musíme umět obejít. Protože to není zdravých způsob postupu tohle to. To není nech že to není způsob byl by není tento neni fáze krávy kterou by mu bylo nutno projít po jeho nabude jenom protože mi daly úroveň činů úroveň před do života na úrovni vně modlitby. Tak takle my můžeme způsoby svým odevzdáním zevního života na modlitbu a je z nás se říkal při při do vrčeni ne tou modlitbou pomohou působili na ten první život v když vám dostanou třebas sebemenšího stupně. Osvobození nebo v spojení napojení na věčnosti. Tak vím dost právem nesmím zůstal ve svém nitru nýbrž s ním musím vody do zevního života. toho boha a v své modlitby musím na mohl dát do toho svého ostatního život na tam musím upřímně si přát mým neříkal mu když jsem nepatří jíž když je klid svatých jenom do modlitby. To si nevymyslel vůbec na tom že bude by vůbec příjít když to nebyla tu pak let jsem nepatří správně tak to někdo neřekne ale my si že že ten život je takového do o že tam nemůže pro spojení nastat co tele kde on je na jejich cesta kde on ten věnuje. Tohle nadále dáno nic v to on hodil pro si je o na mi jasně dokázal že on může vstoupil do každé situace by nám ukázal že šel dal již nikdy po těch ho bylo právní protože neměl že klamat ke všem jesiže tam šel tak vám chci modlitby dokazoval že může z modlitby ve vím do našeho život a. A toho toho musíme zatím musí nevědomě jít. To znamená jakmile tam modlitba jakýkoliv účinek ale v. Vědomí nebo neuvědomělý tak vy musíte s učím jsem v modlitby v požehnáním modlitby vstupoval do života. To znamená pane može o tak vím od druhého oltáře žen. A přicházím prát si kterou o mně dával ty od svého táže tebou na při že tam dechu nejdu sám ní. A beru si na pomoc o to co by uznal za hodné dát jak jsem říkal když jsme předtím jsem řekly všechno takže pro života a nesmí potem modlil dát jenom proto pán bůh uznal za hodné abychom si vzali jak jsem to je že jsem nemějte mně za zlé že budu opakovat pořád jedno a totéž protože ve skutečnosti všechny ty stupně jsou obdobné kdyby tomu tak nebylo. Ale byl byl ježíš kristus nemohl používat podobenství o tomto světě na království boží to by po rovno krásy boží něčemu kamenovali je do tohoto světa jestliže opravdu je tady je podobno. Tak je podobnost na všech stupních samozřejmě na každém stupni za podobnost musí být jen znovu vysvětlena a musí být hlubší musí být jehlu hlouběji pochopena ano. Mně to kolikrát on viklat třebas pro ve si na určité úrovně potom na vyšší úrovně třebas ještě na vyšší na tak dále a všechna vysvětlením byla správná. A jenom u toho člověka který si toho není vědom že tady obdobné stupně to nedbalo jakože jedno vysvětlení odporuje druhému to neni pravda nitrem. F. A teď k modlitbě tedy když jako myslíte že ze strany modlitby na to mohlo jít samo že natolik že vše správný čím člověk je schopen ji k kupředu tím máji proč by neměli modlitbou tak dlouho to se dělá máte v tom jak nemáte modlit. Víte dobře že byli ne kteří když se začli modlit otčenáš když jen dalšího žít otčenáš a nemohli se módy dál. A to z toho jednoduchého důvodu že je zcela rozumím velmi že když smrtelný člověk si pomysli že jeho jsem jen nesmrtelné nesmrtelné něco mít tak velikého nehledá bytost mezi teple nebo věčnost nebo věčná láska když nepoznání věčná moudrost. Že jeho otcem čili že všechno co by dvě ráz tohoto od to taky musí být ono o mém je si tomu věd a jestli je k tomu lelkuje dána dán tento dar víry a ten nadpřirozená mo kovář víra. Ta ho nenechá dále mluvit a on může né. Touto modlitbou třebas otčenáš jenom ti to za čas se dostat do stavu vnímání od nebo řek bych jinak může celou svou bytostí spěl k tomu otci. Přirozeně prostě když dovedeme tak toto jemu ji od let tak to prostě něco co může způsobit úplně jen v jeho životě u pět o brát. A jako bych si ten málo nad ničit po měl že tam někde otcovský dům přestat. A zanechal všeho šel před svou nad daleké kraji k k pak přišel a neměl jistotu si to tam vezmou vizte a bytu li do tu že by nám není na ano. On taky v kristus ukázal že to jistotu každý když je marnotratný marnotratní jsme ale jistotu můžeme být ano. Čili je to je řek bych ten způsob který jem hraničí něčím čemu přes ten mně říkají on ten vládci jo. Nazírání že on začne mistra aby dále mluvil l on tak ten celou svou bytostí dát tu pravdu od vše náš nad jaká on mně nad tím vjemem bych tak řek on je tím obrácen směrem od celým naruby ano koncem bláha svýho jeden ze způsobů. Všem ne každý člověk je kontemplativního založení a ne každý člověk se zastaví při otčenáši při stoje otčenáš a onomu to bude stačit ona bytost mohla stačit. Jako my to mohlo tat tak jedu ale to ale tomuto nestačí ale předpokládám že vám to nestačí možná že chybně to musí žít i druhou cestovatel rozjímání modlitbou rozjímavou to znamená on musí klidnou žili v okolo tele pravdy nevzdalovat se pořád uším kruhu ve poli. Na koho třebas okolo pravdy otčenáš. Nebo oko brali posvěceného tvé proto jsem to tam všechno rozvádět el abyste mohli kroužit okolo pravdy to neni el určeno před kterým se k a. Pro ten tam napsané před je určeno k rozjímání pro. Si to s tím ještě tak nedělali tak spojen jakou chybu protože to jste se toho nevyvodili to z toho dát vyvodit co z toho do síly toť tím dokázat předá hodně doka. To na ten prostředek být v tom co je našeho otce znamená že ten člověk se musí svých náš činit vykonávat vůli boží a ten tam vůle pozůstává jednoduše řečeno že s z našeho života a on si přeje udělal život věčný. F. Todleto jsem od prvního jako jak jsem vstoupil na tuto cestu ustavičně měl na paměti to byla moje snaha ano. Protože jsem si byl si jist tím že mu život nový měla že tento můj život je prostředkem k životu věčnému že není mně nic obsaženo jiného co by nebylo prostředkem k věčné že to není prostředek k tomu abych něco viděl dál abych něco. něco jiného než hledal a našel život věčný přestože budu mu přitom miloval boha miloval bližního tu nová vydělává mít rodinu tomu jsem teprve postupně musel dospět že to je všechno možno přitom dělat totiž že skrze pak se mohu taky bohu přibližovat než jsem to pochopil toho jednou. jsem postupně teprve musel přibírat další a další světské činy. Že jsem dokázal posvětit napřed nemohl dělat jenom toho co v co dokázal jsem posvětit ostatním jsem všechno u z po za slíbil vynechávali an ve při ve ukazovat příklad naopak to příkladné nebylo po stránce že není dětského fakticky. Že jsem všechno považovalo svědkem za čát za všechno za špatné všechno za něco jiného než cestu k bohu a považoval jsem za cestu bohu jenom učím jít no a můj život ne modlitby el v těle do řečeno vnitřní modlitby denně neříkal vnitřní modlitba jediná mně je to v první vně. Jsem to prosím je chyba začátečníka ale nebude to je to u když to jinak nedovede tak je to před no protože lepší je to dělat tak jednostranně než jsem dělá kompromis ti toto ještě musím dát tomu na toto ještě dát tomu bohu ne tak tento kompromisem nedělal. Dobrá výhoda a jenomže kdybyste tímto způsobem postupovali byly tak by to nebylo správné že máte dneska po učení. Kdy je vám umožněno myslet jinak jak jsem tady dál jsem nevěděl že celý život je od boha a že celý život mu může sloužit i ten si tiší či i nejsvětštější činnosti. Že ta světská činnost může být posvěcena tím jen že beru sílu od boha k tomu. Ano anti nemohu budou pád a brát tím něčemu své špatné. Že by za stal jsem brát sílu a jako že ji pořád vedeme něčemu co je špatné. Tak bych se měl zadržet tak bych měl při dala člověk k čemu to velet sví. Čím promrhá tady fázích stane míním vlastně ve svém vlastním okruhu životním. Či promrhává styk statky. Když od něho podaří toto jsem žena ve mne chtěl říct jsem vynechal co se mi to od něho k tomu se na rozumět nemine. mu ten daleko vyšší porozumění věcem nemusíte vůbec kde on byl život. Kromě vysloven jeho byla z toho není to to člověk musí musí vjemech a mám ne. Ale co tady bylo dobrý věty která se nenechával například prát se jsem se v pravým slova aby víc byl to protože světská svědka práce. Měl vzdalovala taktem pod věděla že vzdaluje od toho boha že že to něco pomíjejícího co nemá tak se mi zdálo před bohem vůbec žádnou cenu. To jsem se velice mírně z mých od vší pramen job všem jsem neměl do poznání ano čili ten ježíš kristus ukazuje že byl v tom svého od si v tom chrámu tomu dával přednost a že tedy vlastně musím víc v tom chrámu pořád anděla a co koly všech. Prodělá přeneseme chrám boží jo přestalo přesto přesto o svou se ne který němu bůh toto je správné do budeme dál. A správné je ten život rozvinout správné jeho žít protože nám byl dán proto abychom jeho ji tím dosáhli dalšího. Abychom přetvořili to co je pomíjející na to po mít tady musí být v plném rostou aby se mohlo přetvořit může přetvářet nic co není náležel a tak dále. Čili je krále bytosti protože přetvářet. Tomu a zažívání věčného života se člověk nepřiblíží k odosobňování jenom to osobní jo no.. Nýbrž síle vědomí o to co nemá ani nebo ještě si to cílevědomého to co jo na rozdíl oproti odosobňování kdybych se jenom od k o stupňoval tak by se nemohlo stát že bych svůj komu kovy brát měl.