Karel Makoň: kotouc-H01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

C rozdíl oproti o to co na vás kdybych se jenom od k o stupňoval tak by se nemohlo stát že bych svojí komu kovy brát měl. A mně dala tak čistá a kdy místo jednoho nečistého ducha kterým jsem byl vám kterého jsem vyhnal ten vám dovolil vstupu sedmi jiným než jistým aby bylo horší poslední věci jménech ty první jo. Protože věděla tomu do se jenom vy již dvě. Vyšší do nemůže být samoúčelné odosobňování hleděla o odosobňování nýbrž cílevědomého po stupňování a v odosobňování dělali za tím účelem. Abych tomu pil do boha do věčného života zatím se taky upozorněn na to. Že člověk se snaží ji tím směrem od sebe k bohu nejlepším pořád. Ale jemu ukázán no žili s čím víc se snaží o to aby šel od sebe k bohu. Tím více se dostavuje opat činného mně toho že bůh by k němu. Ale pro způsobeno tím že člověk je schopen jak jeden krok a bůh za to udělat vedu. Čili on musí těch se domů kroků božích pokračovat na tom považoval nabýt než tat ten svůj jeden krok a proto je jeho zážitek výsledný v v v to že chce jít k bohu je to jen že jakoby nemohl. Neboť bůh ho předchází a do něho vstupuje. A to vstupování boha do něho nejeví o zprvu záhadným způsobem že vím vjemy např je před sebou všechno co bylo člověka to bylo jeho co pro toho člověka. Čili jeho vyprazdňuje že u pravou víte cesty páně. Že že ty stává aby cesty k tím nějakými takový přít znaky které přítomnosti na před. A to těmito příznaky je především ve veliké ne patření sobě. A my jsme právě si říkali dneska že toho klame patření sobě a protože miloval bližního je nejlepším příznakem toho že chce nás zrodil ježíš ano. bych tady použil jedno přehnaně na to bylo jasné vlastně bohem asi tak pokud teďka či pak nám je také přibližování se budu muset podobná. Ano vnikání jednotkou nebylo miliardy ano. Bůh třebas kde by měla byla a my jsme jednotkou zajedno jež co u částí které miliardy všechno co mám je jsou části miliardy ale je to ale on jednotka. Ano a my tomuto jednotkou v tu budeme do miliardy. To znamená že jakmile tam vstoupíme tam jednotka tam není ani patrná to řeknu ještě něco ji ještě to řeknu jinak. Když mám velikou on nádrž nejlepšího vína a toužím tele napít ano let a nad na tam tu nádobu abych nemohl napít el tak jsem se k jen toho že domino v obrovské nádoby zaplaví také to člověkem který se snaží. Vejít ve sebe do boha že vím napraven ano ale si že dojem že vlastní né. Tam nevstoupil nýbrž bůh vstupoval do měl stali opačná cesta šla projevovat ano bez činnosti on také do něho ustoupil možno by měla stopy protože ne nemusí by z vody víte smrtelná sobě protože to co jednotka od boha to je to je součást nesmrtelného. To že člověk je sou část nesmrtelnosti součást neznal jako takový. On je v tom malinká a která jenom proud a vejít do toho všeho stálého boha. No tak neni prostě li ji může když tam vejde tyto podaří tam vejít. Tak že přestane tam vlastně existovat existuje potom závisle potom není není nikdy moc ten tu miliardu nýbrž jen v a být miliardy jedničkou vědí být ničí a proto se jeví víme že jsou věci takový pokolení. To je vidět že se neztratily úplně ale jsou si dobře vědomi že jsou v jedničkou miliardy ne. Protože kde jim tento opačný pro od odtamtud jsem sám em. Než čím přednášku bych chtěl věnovat přechodu mezi činností a modlitbou a mezi modlitbou a činností aby to nebyly dvě od sebe oddělené. Věci. Které bychom lišily od sebe tak jako dosud teď jsem činný teď se modlím. Aby to nebylo modlit se aparát svým drž aby činnost byla ustavičná modlitba a modlitba byla ustavičnou činností. Tedy tohle toho docílit samozřejmě je ideál a ale to průřezem mohu říci. Když nebudu všímat nějaké kong nějakého konkrétního příkladu. Tak třeba byste mi tady posledně z v čem byly je že byste byli ochotni znovu dělat tak mana písmenová cvičení použít tohoto příkladu písmenových cvičení k na toho abych vám předvedl jak se do nich vstupovat činnosti a jak se z vystupovat zase do činnosti především bych chtěl napřed ti že jestliže. Člověk nějakou svou vlastností a tou je také voláním ve na božího nějakou svou vlastností jenom víte bohu ale ne celou svou bytostí tak trvalé to nevyhovuje nemůže dovíte k trvalým výsledku nýbrž jenom výsledku dočasný a to v tom smyslu jak vám teď řeknu. Totiž že jsem vám tady si říkal tato při tak ve zkratce znovu opakovat že staří křesťané ti první. Vlastnili těm hodů lásky a dáte malinké oběti třeba. Potravy mi které tam potom vědy jako by se obětovali všeho druhu nápoje a tak dále vždycky něco co tam v tom dohromady men. Pole je nakonec jedli to bylo obětováno ano a to taky tedy řekl že tato oběť nebyla obětí v tom smyslu jak víme skla chápeme protože oni si tehdy jistě byli dobře vědomi co řekl ježíš kristu ne oběti ale lásku ky ano. Oni totiž tím nevěděli rady jako mnozí z nás si nevíme rady jak tomu by do věčnosti. Protože neuměli si vůbec představit a tak tam vstupovali velet takovým řek bych byl velice rozumným způsobem zástup vně. Protože když se tam dali za tou k li nebo poslali napřed před sebou před sebou do věčnosti ten dát tu tak zvanou oběť. Co tím je víc protože ta oběť kterou tam poslali nikdy nebyla obětí v tom si jaký deska rozumně nýbrž představovala vždycky celého toho člověka který tam tu oběť přidat vše. Tam dejme tomu přinesl chléb moh k k levá takto byl on. Který tam vešel do toho chrámu ten nech ne přestával toho toho člověka který byl tam. Přítomen tomu vázat jak je tam pekle přinesl on tam nepřinesl chléb. Nýbrž on tam přinesl cel podobě toho chleba než tomu rozumíte. Ale. Jedině takovémto případě například přeříkávání jména božího může mi byl vrcholný úspěch spojovat aby totiž modlitba měla spojovací charakter mystický charakter znamená abych dát vedla k vědomému spojení bohem tak musí víc vždycky plnými vím. Plním odevzdáním sebe celého v nejširším slova smyslu znamená se vším okolí se všemi prostředky všech sil vlastnostmi nectnostmi se vším. A jestliže není takovým do totálním odevzdáním všeho tak nevede k tomu spojení nevede ani k osvícení. Čili říká ani ne na božího třeba jehova jenom tehdy vede ke spojení když člověk. Tím jim víme jsem se celý do toho centra boží do věčnosti přenáší on tam prostě si netroufá jít tam. Již před sebou posílá jméno boží neboť čili v jenom o řečeno. O cokoliv budete prosit ve jménu mém dávám vám on bojíme jenom příkrá a že pán nejjednodušší prosba ale přitom fakticky prostí aby byl tím ne jen tím vtělení vlastníme mém protože kdo ani nemá mít. Ale tím ne dnem božím které říká rozumíte. Čili jestliže takhle se týká po jméno boží tam pro duchu. Tak nejenom že ten li je při dělat anděl může být před protože není sám je ten dar jsem prostě součástí celého k celé bytosti která tam spěje ale nejenom že bude přijat ale bude tím daném přijat i ten člověk. A jelikož bude přijat i i člověk tak se nesmíme jimi. Že nebude moci z mohu ono slovo boží říkat jako se vám třebas dalo přitom otčenáš když se si řekli třeba že vás to nad chovalo. To bylo ovšem modlitba citů tohle pro vás nejenom nadchnout ale do vás on byl vé. Věc je to ve správném duchu právě asi duchu řečeno tak vás to odveden do toho do věčnosti a to rád bych že to nebudete moci říkat po určité době třebas budete říkat ona mi nebo když znovu začnete tak to budete moci říká dal takovým bude. Jestli to když neměla tenhleten účinek že že to že vás to nepřevádí že do toho čemu se říká veliká modlitba tichá tak el to neni. Prostředek správně volený nebo jestli to je správně volený prostředek k tak tomu není dán ten duch. Který do mít ten kdo v tom pravém duchu řečeno že může z rozumu velmi ale jsem ochoten to ještě že detailněji plněji než tak vám řekla že do nad na tom petrovi. On byl ochoten jít za tím kristem svou vírou dáno říkal tebe věřím nezapřu o pak pro nějaké miluju nade vše to všechno mu sliboval ten čili on měl také nějakou vlastnost o kterém byl v vidiš že jeho může dovést k tomu kristu že by byl ochoten s ll pomoc svými tak by do třeba zemřít dáte za pro vás tam podobně. A teď co se stalo. On nemohl tou vírou vystačit k tomu bodu kdy dostal ducha z vás. Ta víra musela takových dát právě v momentu kdy on řek bych si myslel že není schopen zakolísání ve že to oním myslel. On je velmi jemně není jen okamžik tam na ten tajemná předaná o které jsme si říkají na že to tak vane obrácení. Že když třeba když říkám to jméno boží. Nebo když tam mírnou nebo jakoukoliv jakýmkoliv projevem lásky třeba střelnou modlitbou a tak dále. Sem tak musím si uvědomovat že nebe jdu tímletím prostředky že totiž. Jestli jeli je to by jim zástup plný prostředek sil pro dobře udělala v pravém duchu a pravdě. Tak je to prostředek který nastupujeme celého. bych si tam jednou vírou tak jsem víra v boha ta se ztotožňuju s tou vírou se teďka stavy napravit v kom víry jsem plni touhu víry jaro na ta víra je tam nechce celého nenechává něco osobnosti stranou všecko se tam do prostě tou vírou nechce ano. Jestliže tomu tak je. Tak prvým dost tím ode ten bůh vezme je to a pomocí čeho čeho tam byl byl znamená praví měla dělají přestanou mít. se musím přesvědčím že např dělám ano upozorňovat na. On vyprazdňuje od toho co si myslím že moje. například toto ukázal svou vůli před ježíši opak mluvenou boží ne to jako moje tam může jinou vody ve mou a ten je vším pořádku ale také jemně vším pořád než toho neměl jsem me že zbaví této vůle to znovu to on a dále do říká vím že zpočátku když se mi tohleto začlo dít při koncentraci tak jsem se snažil násilně navazovat nová to říkání ne na bože. On to říkal jinak na tom nezáleží jsem říkal tohleto al do pravého boží to je to co zažil v tom novou pro navazovat a vším víc jsem bez na věnoval nad tím více se vzdaloval jsem si říkal že by tam musí do li se svými prost či ne. A semeno pochopili že on bude prostředek vzdálen když když tento nemohl říkat a jak jsem to pociťoval že ti ho vzal pociťoval jsem to opravdu tím že jsem se cítil vyprázdněn u vytýčil umírající pro tento svět tím že sytil tím co od něho na míle vzdálen a. Čili on se táže jem že do věčnosti. Protože jsem se toto na vás tím dán jenom o který jsem tam dávala a to to byla láska která způsobila že by dalo byl vzdát ve jsem dal i táhl jsem se za ním nebyla tadyhle dělat ovšem jsem nebyl při dale natolik aby byl ten mu opravdu mohl celý odevzdal jsem byl přesvědčen že tam budu říkat po me do boží třeba. Tam se že o tom že ak dale jakým způsobem o to člověk nemá přetavil tuto nezažije se pojí s tím bohem. Ale ve skutečnosti pro tak nejde. Spojit se s bohem může člověk ve svém vědomí a to vědomí to je. Něco ono co bere ustavičně sílu od boha aby mohlo existovat né. Takže když. Svým vědomím tam dávám pro me do boží do jeho do věčnosti do jeho náruče je tak musím zatím mít tam taky. A jakmile se ohledu u tak zabrzdím ten pochod. Samozřejmě když to myslím poctivě a když opravdu nevím ješt jakože nemůžete nikdo vědět to se tam se to dát neznáte jste nevychází ze správné o poznání sama sebe tak el pak vám nemůže být za zlé že kladeno ve že my je v jsem na že dal do bránili se že vás uniká třebas letem život se mu opravdu vás bude uniká si vás pán mu bude rád a totálně. Oni k a ne takže jen nebudete žít tímto životem nýbrž začnete žít životem věčným ale to je začátku velice a ne takže. Že budete myslíte pojem máme za svého hloubky třeba co spojeno velikosti ve všednosti ale nebudete on ještě jistotu že ono ten bůh dovolil na věčnostní to ještě ne ale tam ten život z vás zatím bodem by na dávat kdyby tomu tak nebylo. Tak byste před že nemohli být na dobrým břehu tam na tam není odděleného a proto bych chtěl říct se k tomu tuhletu věc není správné jenom umět vstupovat do v modlitbě ji tady líčím. Protože člověk se potom na chtě nechtěl jsem dále co k tomuto světu a považuje ho za vedlejší protože my jiný dojem. Nýbrž je také správné naučit sester modlitby vystupovat vystupovat ještě mám všimnout činnosti abych to mohl lépe ozřejmit. Řekl jsem vám že existuje v lidském životě moment a existují i tisíckrát vedeným momenty tohoto proudu který tele které mám teď budu líčit. Je kterou moment nebude v moment kdy člověk vychází ze svého klidu a přechází do neklidu že mládě začnete trápit nebo za že těmito co stát. Nebo že vlastně to je e mým velel ho prostě obavu jakéhokoliv druhou nějaké rozptýlení a jsem si za tam dlouhá ale tato tohleto pozor na sobě všiml jedné věci že že by klidní nám být takovou vlastnost že nebrání jemnému. Přílivu božích síly do člověk kdy některý janem neklidná mysl tomuto plnému přílivu brání a. Do boha se vstoupili jenom plně prosby nutného vědomí. Plného lidství to znamená jedině v klidné mysli jakmile jsem na sebe neklidní příklad tu ji nějakým způsobem ten přítok boží síly do sebe a v tom neklidu ani dále ta nemohu chce spojit s bohem protože jsem plně člověkem temně vším me mně a jestliže. Ho takle je si do pravě ve vám říkám to by se museli prověřit sami na sobě. Tak tak na ten moment myslemi začíná třemi začíná zmocňovat neklid. Musím hledět jinak než dost tu musí hledět na jak ona příležitost ze které mohou se dát dvojím směrem. Jediným buď do toho neklidu to znamená do toho byl již dění lid lidského lidskosti nebo spodní dění vlastního nebo otroctví nebo odstupu od boha. On vzdálení se od boha do tu do toho bych se dostal abych tomu vyhověl kdyby v tom neklidu zůstával. Ale ten ho je ti řeknu ten neklid v něm daruje od boha. ho po vědomím že kdybych začátky zbavit rozebíral tak bych ještě víc se do něho dostal. Jakýkoliv další teď věky se vesmír rozebírat ten se musí popadnout a celý dát do věčnosti ano jestliže toto uděláte jakýmkoliv neklidem tak místo aby vešli dolů jdete nahoru k tomu bohu. Jak se vám tady minule říkal musím dobou zase znovu opakovat protože nevíme smysl toho si při při činnosti uvědomili se ježíš kristus neříkal pojďte ke mně všichni kteří vzteklý mění nebo to vizte věřící kteří milujete mě. Nýbrž on bez rozdílu tuto dál každého kdo je obtížen myslím že mohu chápat situaci byste od vjem řekli jako v situaci kdy jsem obtížen tím to pravda čili mohu tuto o kam tento okamžik chápat jako moment kdy ježíš volá kdy říká a ty si obtíž zem poli pro mě. Opravdu dokud čech obtíže není nejde. Na potom řečem v koncentračním táboře který by byli vrcholně obtíženi tím životem který tam zažívali ale byly ochotny jít kde nebylo. Potom ponechali jak to obtíženi přestalo ano dom ten tam ustala která do dokázala by bez toho obtíž dění. Ale věřte mi toho jsem si uvědomil tehdy že to obtíženi bylo požehnáním pro ty lidi. Že opravdu kdyby toho bylo nebývalo bylo pro tak pro el tak byl by byli nikam nedošli ale je tak velké pro v jenom protože byli obtíženi čili bych řekl. Ty vyhraněnější situace jsem vám líčil takovou velice vyhraněnou kdo si obtíženo jsi ty mně šlo o život. Tím je větší naděje hluboko hlouběji se dostat do boha protože jestliže i při takové těžké situaci se odevzdávám bohu tak po je pro svým opravdu hodně prostém odevzdal hodně. myslím že když jste při malé těžkosti odevzdám tak se odebral celkem velice málem pomalou těžko. Ale když jsem odevzdal třeba tedy jak mi šlo o ten život ne se do toho boha tak v tom pod do na všecko. Že buď do byl v domě na tom byl u toho gestapáka v náruči jiné smrti tam nebo málo a to se nedalo děje že bych se o ten národ si náruči boží ano pro že se o na bohu to dopadne jak se. Tato nejistota tam mně nesmí dát prostě toto musím udělat tak takle bezprostředně musí mít bez nároku na všech dělá ky že za tohoto dát no tak k boji věci neníli nejsou dovoleny to by se nikdy nemohl ocitnout za jordánem víte to prvně udělali než kristus že to že. A na náš že po jordánu odmítl a víme del chrámu penězoměnce. mluvím ve své penězoměnce ze svého chrámu by na musím přestat u čili co za to to se mi zdá a proto pro věčnost ne tak se takle tam tak toto protože to je e to je něco co ježíš ukazovat se nemá dělat li ti kterým svěřil hřivnu a tady mluvím o tom že máme svěřenou hřivnou. Ti ten nesměli dát toto dostanou ty naopak byli jisti že tam přijde jenom onomu se tu věřilo živou ode nad i se vším co si vydělali jemu dale nic amen nechali stane dítkem děláno všechno odevzdali prosim upozornil na to. Jeli tomu dát. Pak samozřejmě modlitba vnitřní vypadá asi takhle. Každého okamžiku svého života kdy a přestávám být klidní mám začít nic modlitbou. Každém okamžiku. To znamená každý okamžik neklidu vzdaluje od boha a jestliže ho mám rád nýbrž při se zdál. To musí být moc pro který které si zdály své kávy počítáno. mon věci na někoho rád jak se nechci vzdalovat a mně ten neklid vzdaluje pro vám řekl že každý kdo to zažívá že neklid pozorně do říkal to je tam musím zapřít jo. A no tak to musím na to že to řekli stejně veliký lidé tu před námi takže to je pravda všeobecně vyzkoušené kdy zkoušena věd. Tak jestliže nás dalo je tak my máme právo ku. I více k ježíši kristu protože ona říká se obtíženi vás občerstvím čili nesmíte vydělat naději že když takle přesnou víte takového neklidu do toho centra božího protože je něco jiného o pane než že nebudete občerstvení ale vy budete občerstvení to znamená vy stav vede si kolem sebe dělat kdy za. Jako se stalo něco takového ano že totiž. Budete vidět kolem sebe jinak než před tím nebudete správnou růstem mne ale kde pro stromy nevidíte cestu. Nýbrž budete stát známí tím je ve které je aspoň tou chce vidět. Budete umět odstoupit od sama sebe a čím větší měrou otce neodstoupí je s tím zase po poznání bude větší čili této občerstvení si s tím že odevzdáte tu situaci neklidu jemu tím odstoupíte od sebe od jedete maří mele neudělal nic jiného než čemu odebral všechny hříchy proto byla dokonalá situace neklidu. A protože to byla tak dokola nebo na neklidu za hodil dala mi tímhle tím neříkáme mnoho ale jsou po a ti kterými se bude něco ho. Na kterém je to něco na ve narůstá žáka hladina vnitřním jednou hodné dojde do takové výše že budeme plni k věčnosti rozumíte v této klepání aby ten denní činnost stala takovým ustavičným klepání. Tak potom na když tím do vozem odevzdával tak mohu se vracím činnosti a jestliže mně. Zase je tak činnost unavuje nebo proč že on novou odevzdám prostou chvilkové věci to jsou věci které mají v zlomek vteřiny. Ne déle tam nepřebývá v tom ví. Budu nebo v tom soustřeďovat symbolu nebo tam vedu za věčností tou je moje záležitost já. Jsem si bral centru ne jak tam nezůstal vám tam přejdu a nezná ten vystoupí. Ale tam se to jsem si vzal své příliš vých tudleto tolik jako se mám lišil vstup do pravé modliby se do kterou mám vyhraženo jenom pro modlitbu toto není dělal jenom pro vodu jenom dělal jenom proto neodcházel od boha jo i jak tento přepych nesmím dovolit odkazovali si to na to dokážu celý den tak jsem dokonale připraven potom na vlastní koncentraci na vlastní modlitbu vnitřní a ta modlitba větší naděje že bude spojovací protože on se naučil na. Bojovat celý den ano. Tak podívejte jsi bych vám chtěl ještě znovu do pak vás promiňte mi to co tady několikrát říkali. Ale e ten symbol pořád do musí opakovat že totiž jenom zralé semeno může větu. A to znamená že vím nesmíte odstupovat předčasně od situace situace. Světské od činnosti pokud vím můžete klidně lidsky všechny. Taková situace není zralá a o na vás nepovede občerstvení když. Bo před část mně vodní odstoupí te na pak projev vaší lenivosti ano. A příliš jeho spoléhání jsme na pomoc boží to považuju za tolik si za hřích atd plným právem ano přílišné spoléhání se na boha tomu říkají správně svou říká on projevit žádný ale je to celkem velice správně řečeno čili aby to nebylo již ve spoléhání na pomoc boží tak musím sám ze sebe pokud to klidně mohu udělat a pokud lidsky vědomých ty z nich dělá krytu probuď od boha normálně po tomu tak to udělá. Teprve když. Toto všechno vyčerpává když mi to nedovoluje být v klidu teple pak mohu jít za pak úžas a ne ten běh úžasným výsledek to přináší na občerstvení tam právě v tom co jsem nemohl dále lidsky udělat to popotáhnu ještě kousek na proto se vám tady říkal například u toho třeba že když oděno pracuje. A do čerpá své lidské síly ale musí pracovat ještě dále není vím z tí. Tak v tom případě je správné když se nebude přemáhat protože by to třeba. Taky do duševní práce vůbec nevyšlo vůbec by z toho nedostal proto se z toho provést. Nýbrž on v tom případě odstoupit od síly jemu dané od boha a k tomu bych s tím úkolem do boha. Předložit moc toho ne aby to on udělal ale vy pane bože tady jsem se svou silnou ne. A odevzdává se do tvé vůle aby daří vět pod ty chce. A jestli nebude po v jeho vůli tak činnosti nebudou moc pokračovat. Kdo bude v jeho vůli budu pokračovat takovým způsobem že budu občerstvení činnosti občerstven do ním tou li. Tím dom ustoupím od že se taky mi do důkazem že to bylo správně udělalo že že že ta situace dozrávání do bylo zralé semeno se za to je důležité. Žádné nezralé semeno ne ne neví k ve vypučí vám i my si musíme uvědomovat že ten ta rostlina. Opravdu potřebuje ba semeno do ve za tak jo stádia zralosti ho přímo vypouští bych tady odpadá nebude mistrova rozvoje od vás toho třeba vám kemp te. To je ten správný tam prosti. Pravda vrací se se potom ve jaksi naučí takle jedná vypadá tak že opravdu jeho vůle je od vás stát v tom okamžiku od vás jemně od vás tam k tomu okamžiku kdy nemůže dál s ním něco provést nemusíme přemýšlet jak opřeme tento o prát se mně jde samo v toto obrácení nakonec že samočinný tak. Který probíhá úplně bez vlastního přičinění. Text ti našel nové cesty rozumíte nové cesty vyššího způsobu života našel ty cesty do věčné moudrosti do větší lásky jdou věž síly která nekonečna. No o to byl tu ku ale podívejte se teďka ve mám jako takové neničí extempore pro své nad chyb je tento jo k u tebe li el malinké křtem pole povinně ano že totiž šelem se v této vida. Sebe pocit viny na tak dále to je něco co je velice těžko pochopitelné takže když do toho byl tu aspoň malinko světa tak budu velice rád. Jedná kolikrát pocit viny. A on takovým neuvědomili takovým neví čím je to jakoby něčím projevy jakkoliv se neudělal pořádně jakoby tom měli dělat jinak lépe než to co dělá ta si říká jsem nemožným jak jsem neschopný ta asi to dělám špatně nebo prostě tele ten pocit vjemy. Spočívá v tom. Že člověk je vlastně v takové situaci které je kterou bychom mohli nazvat mil situace svou du soudu. Ten jsou spočívá v tom že odešel dávno. V oblasti kdo je ještě jsou se nikdo není z oblasti zvířecí a přešel do oblasti člověka kde to kde člověk může tříd odstup od sama sebe a tím může sebe posuzovat ji ze sebe nemůže posuzovat. ale ve postupovat můžeme a tím že se nemůže postupovat tím vzniká pocit viny. To znamená my se bych tam jdeme od celého toho vývoje je po zvířata ale ještě vývoje lidského. I to dítě se těžko od sebe distancuje od tebe vzdálit že jo ale my dost lidé máme schopnost odstoupit od sebe jakmile čím být od sebe odstupuje tím máte větší obyčejně pocit vjemy z toho důvodu že. Od toho od všeho ustupuje me. Je charakterizováno toho od toho utekla znalo zákonem a za novým znamená ut držel v tom na úrovni na které tróje a kam vstupujeme je dáno zákonem jiným zákonem vývojovým aby dospělo do věčnosti a tím rozporem mezi tou stagnací mezitím našimi svým které je oddělené od boha a mezi tím že chceme. Vstoupit do boha. Tohoto dvojího prostoru vzniká pocit viny. Čili je to něco a jinak jordán mýho nepostřehnutelný ho nepochopitelného je totiž ten pocit byli mámení li tak velký že si myslíme že bychom měli být zavržení nebo že bychom jí. Neměli mít vůbec žádnou milost a myslím že na tomhletom tupit ten pocit viny. zase dvojí východisko byl to viděli u svatého petra ducha svatého u vím děláš že op vrátka. Teď čili je to moment který je v vedeme dávat je velké požehnání. si myslím že kdyby byla maří velel cítila svoji vinu tady za nepřišla k ježíši a že moje největší prát ježíše s v kdy byl s těmi farizeji kteří cítí být bez viny vite a nebyli proto schopni ho následovat. To je opravdu něco velice špatného cítit se být ve vědění. Myslíme každý vinném víme že jsme schopni jenom velice pomalu jít. Zatímco on by nás chtěl mít protože jakkoli jde tuto možnost máme al. Čeká v jenom na naší straně nikde jinde než k naší straně. A je naše vina v tom že tu překážku vytváříme aniž víme jenomže on říkám je to vina i racionální nesrozumitelná protože se neznáme ale nevíme vším vytváříme tuhletu překážku čili nesmíme si myslí proto dává oplátku na celek nýbrž musíme si záchvat přitom naději že bůh je milostivý a proto nám odpustí tyto naše viny. Proto se modlitbě odpusť nám naše viny let to je to jsou všechny by mi k k který víme i o kterých nevíme a to musím vám prozradit co od petra tyto patrno čili že jsem vjem o který dejme daleko více než těch který víme protože za námi je celý o ji. Který neprodělali a ten je za státem by dámy ono to všechno není tak jednoduché tím převtělování jak se tady líčil li že totiž. Tady je na přijat problém jak protože kde taje více duší více lidí je pro co před století to je totiž z toho pořád se ten svět rozum miluje takže úkoly rostou u kolik se drobí u koly v speciální v ní. Takže dejme tomu abych ve řekl lidově ve všech ve třech šel se svým větví vlastností. Se může udělat deváté vlastností lidských základ dvaceti lidských vlastností třeba. A a. A to čem že to dneska rozumí praštil tou není čím je a pro ty méně na světě ale nám na jejich úkor rostou li že tam věří že ve nějaký přesto vlastností jo. A protože vybavil se uvolňují dána zvířecích straně tak mi z nich skládáme nebo je tam vyšší. Moc v nich skládá lidské bytosti znamenati byli zvířaty ale používá všeho toho materiálu který tam byl kdybych řekl snad osobě jsem byl tím tak tím minulý život tak jsem to je pravé jenom částečná li i mohu správně jenom že jsem. Že tento život právě na zkušenosti tam toho člověka především jak může rodila pro člověka ale když to dobře pozor lil tak přidávám k tomu zkušeností jiných lidí za by na jejich také zkušenosti. A ti čemu tohleto všechno co jsem dneska řekl u z vzít do proto to jako ten je dobro roků berme to k čemu to všechno máme v tom vést k tomu. Aby člověk zároveň skal o tu od sama sebe ale zároveň v aby dokázal tímto odstupem ke všemu přistupovat ne aby ten odstup způsobil že by od všeho utíkat nýbrž o to mít takový charakter aby pro ten od tu jsem věci řešil lépe a vyššího mezí. Protože kdyby todleto jenom symbolicky napřed janu zase vím zadívá na vět nemůže ji vidět ve všech ztrát jenom přesně toho ku ze kterého sedí na. Teprve když odstup od věci taky vidí tele vých ty které velikosti a může jít také strava dávat okolí může vidět od závislost své kdekterý stavět vím ta tak že on mým na který se dívám od jeho paty stoje spodním se mi zdát bytostí jsem dále ruky do metr zdá zemi nepatrným. A tato odstupování které jsem vám dneska tady předvedl nebo vysvětlil to pravé ten nám že se naučím všechny věci učitele jich tam se dále jít. Že že začnu být komu jsem na tím že co mu správnost nebo ve správnost toho co dělám. Protože ten de vrhá nám přemohla do věcí to nikdo nepozná že bych spáchal na opak. Dokud jsem neměl letem vyšel tak jsem byl váhaví protože jsem byl příliš blízko svět. Neměl jsem přel o tom okolí v v jakém pro při do stojí tam doma dosadit jak to souvisí s tím ostatním teď vidím mnoho souvislostí které jsem předtím neviděl tak je toho řešíme rychleji ale ne kvas plně něčím. Tak tohleto distancování že člověka od jeho okolí nemá být tedy věkem ale být požehnáním v tom smyslu že mně nedovolí abych přímější patřil sobě. A nedovolí abych příliš odstupoval od boha kdyby nic jiného to nezpůsobilo než tohleto také to do právě vizte mi to že. Tohleto kdybyste ve svém životě dělají tak byste přešli nakonec do takové situace že byste se ustavičně modlit li ale neviděli byste ani se modlí v té. Vůbec ne ale jednali byste stát že by dobyla fakticky modlitba protože. Ten přístup k vědění boží mluvil byl tak snadný že byste se nemohli. Se postavit na vlastní vůli že byste opravdu dělali vůli boží že byste mně nakonec jistotu od vůli. vím že tohleto je velice ošemetná běd než do toho rozezná tisíckráte člověk plete a byly duchové jako třeba. Myslela ale hanbil čím alejí který tím že konají vůli boží nesou u pro od prozřetelnosti tady oni si způsobem byly to je pravda ale nekonali vůli nejí a tohleto není v našem úkolu konat za každou jsem u k k vůli nýbrž konat to nejde ale tele ano znamená třebas do značně malé míry ji do takové míry jak to. Jistotou pochopím ale. Pokud možno dokonale v tom málo protože neplní hospodařit málem kde velkým špatně. Proto bych že jako vám kladl také na srdce protože člověk na kolikrát velké oči mají danou lék za nesprávný se před. Třemi nedivte tak pomalu postupuju ve mám tady na pro část víte že před jenom něco ve vás to od. A vidíme to nadto nevidím jenom deska když by do začínáte vidět tak to vidím dávno kdybych viděl beznadějnost situace tak na to dál nekázal ale jsem si jist že roste ve vás něco božího. A že vám to nakonec přeroste pro na boha a že by bez toho nebudete moci být živi a že by třeba že byste byli nešťastní kdybyste ve z toho mohly být živi kde my jsme zatím lišíme od těch světců tím že dokážeme být bez toho ale oni se od nás slyší tím že nedokáží víte z toho po stránce tomu chabý jejich slabou že oni bez pomoci. Boží nedokážou kristova je byli nedělali co mohou konal když se díváme tak se nepřestáváme kdyby co všechno mohou ne. Protože oni postu vůli e tu možnost lidskou daleko víš než jakou míváme jelikož v poutech klidněji. Mají daleko větší příkon božích čili do sebe než my neklidní čili oni přechází když jinud stupňuje svého vědomí do vědomí božího a to se vždycky rázem přestupuje neboť čím výše nevystoupil ve svém vědomí tím ten že v výši božího vědomí nikdy tak vysoko nad ale po božích vědomi si pro může k o tom se to nemůže vejít tam kde pád svým tam. Sobě tam nemůže vejít. To by vědělo násilí ale může vejít tam kde tobě nechci patřit abych si patřit jemu bohu tam onom může vejít je to se ještě moc hluboko. Proti své když ti božího vědomí ale se to tak daleko všem tak distancoval od sebe že nechci patřit co by že by nepatřit a tam může ke mně vstoupili. Bůh myslím vidím dokonce tam již kristus chodil za těmi pijáky takovou situaci krizovou se ten člověk na ten svůj život. Protože o to nebaví normálního to nebaví on od něho ustupuje je to tím způsobem že patrné kde doporučitelné u vstupování od sama sebe takže se nedivíme stát proč on modlitě mít pijany vrátili nacházel své zastánce. Že on jim říkal ty si že od sebe odstupuje žádné patřičným způsobem ti byt nějaká ukážu jak máš od sebe od a tam vás se do od i nemáš nějak kdy mně stačí. To vás aby o tom nevěděl ale když nemáš uměle tam s tím svým vědomím tam se pořád znova znovu zabíjet ani tam toneme tam věty tímto způsobem jiným musel mluvit jinak by to nešlo. Doufám že mne před jak vám neunikl ten moment toho obrácení že. Těm kteroukoliv vlastností du touhy se nedostanou k bohu. Ale. Protože jestliže jdou vlastností du a celý jestliže na přetavil celého. Tak on si bůh vezme po mojí vlastnost a tím při táhne mě. Vyšší vezme tak musí mi byl nebo jako by tam nevstoupil. To je pravda pod po této stránce je on to říkám protože on ji nemám. Jako svatý petr najednou neměl nebudu najednou neměl lásku ne v takže měl dojem že jíme tímto způsobem nevstupujeme. Ale tu kterou koly vlastností bohu. Tak neměl by si říct dům výměnou neboli jádru opakování jména božího nýbrž tam tu celý za pomoci toho opakovaně za pomoci k víry za pomoci které z toho budování lásky to jsem který tam kterých se vstoupit. a jestliže dom tuto přirozená věta ale není to tak samozřejmé když člověk. Co ustrne nějaké technice ještě přitom nezačne přitom duchovním cvičením do nitra tak o není seslat se stavět napřed ty se nechala vnitřní nebo ta písmena nebo nebo ty bohy nebo ty pátera jak tomáš prodělat a pro tu techniku zapomene že tam měl především který vstupovat rozhodující je aby do toho centra kam se soustřeďuje celý vstupoval třeba abych si představuje vnitřní chrám prostou u tam bych nedoporučoval říkat. Nebát jméno boží. To bych nedoporučoval. Aby do počal říkat cenu modlitbu třeba krátkou ale cenu modlitbu to on to se nemá říkat jméno boží a bych to pane technická chyba přitom ano kdo tak říkalo lidská chyba v tom že to je v trpí proto anahata. A ten ten vel se otevírá určitým způsobem kterými neznáme a o ten namále jsem o to byl na není k nám a my ho tím způsobem nemůžeme otevřít jako od dělají indové z toho důvodu že aby byl tím způsobem otevřen musí být otevření při lotosy spodní. Oni zase nějakou technikou. A protože mi nejde ani všichni jim dovede nejdou tou dobou která otevírá lotosy nýbrž jdeme do kou takovou v tom zdání bych tak řekl cestou spontánní tak. My čím víc tvé. Že víme na tom tupou čím víc se tam s tím jdeme čím více se odevzdáváme tím lépe nastoupíme všechny ty technické prostředky. Asi tak že nejlepší techniku ve přel dvěma a ten eeg který dovede zastavit dech přitom aniž by na tom myslel kdybych si říkal našemu o stavy jde dělo potom těm pak atakdále se všechno přestalo tak by přestal taky jest ve strašil dokud si takle naše v tom při tak bych za techniků vám není do umělecká třeba to jako před tím přitom klavíru to při jeho muslí. Jak víte když se nás že byli tak musí mu především svůj ok ale jeho jeho techniku ale když jízda tak pak oni nepřemýšlí samovolně tu po je do toho dal vše. Ten v síle jít vší jsem cele se ztotožňuje s cílem. a tak to musí být při koncentraci myslel musíme ztotožňovat cílem to znamená taky vězte pod víme co do vnitřního chrámu pod se pro svalů ka. My tam musíme který dají. Ale nepřemýšlet je to dobře pro tohleto u pro této za ni málem v tom na věčnosti by tam prostě vejdeme jako on byl mu do chrámu kam se nejde všechno všechno s námi ale vejdeme tam se vším a ku práh stalo nenecháme nic venku tak to by radil jsem radil protože jsem měl na mysli určitý stupeň ale když jde o vnitřně se neradil tehdy tam tu vnitřní modlitbu na tom tak vědom vstup do zevního chrámu tehdy. Jim se jakost symbolem vrčeni pomáhaly k tomu vstupu do vnitřního samadhi zamezím vstup do vnitřního chrámu do mít tělo vám musí vypadat tak že tam vstoupím celý ale musí k ti mým svaté v níž čát abych nebyl vyvržen tento svaté v mých tak musím jít tu pravou ku. Vejít al zůstat. Musím mít opravdové posvěcení svou touhou ta touha odbývá si nemám tento svatební tento svatební čát tak buduje držen za své. To znamená vám se toto stane která by byl za vteřinu zdravě zasel venku. A to je protože ten neměli které se však nedostačující byl to nevadí klidně se vstupujete znovu. Nevadí že za vteřinu stavení ku při tam nevíte dvě vteřiny ale třeba se zatím jakmile začneme vás toto to máte jste pořád venku volit tebe není tak si může se přestat ale dokud vás provedl je nebo dokud jít o dokud dovedete si to rušení tam odevzdávat taky nepřestává se pata vnitřní modlitba se takle ten navazuje ano ustavičné navazování klidné navazování jak po do toho říkají na odpad. Je navozování ví. A taky ten mistr dává navazovat uzly aby pochopili co to je vlastně ta vnitřní koncem trpělivé znova znovu navazuje a naváže pákou v v řádu a on říká ještě málo ještě další ještě na protože to je to klepání ježíšovo a tou musíte všeobecný před spis který platí ono všem. Čili při koncentraci platí zásada jakmile jednou dále do konání a tu na to o řekli kristus nesmíš se od pluhu otáčet o to chvíli je nějaká myšlenka to nejsi ty který se že otáčet ty se nechceš otáčet čili když se on na to moje kalich ne za ty za své předání dokonání rozumíte to nejste vy kterých se chcete otáčet bych se který tomu bohu že ano tak já. To musíte jít. Kdyby se musí domě distancovat od toho který vás otáčí a trpěli jak se od něho odcházet jemně on se od něho odcházet. Jedním naprosto jistá cest také spojení bohem prana vnitřní koncentraci. Jako tam i či je mi mých je třeba. Ovšem dozrávají situací že když to nemůže řešit jinak při jemných že neklid dech mám právo vstupovat. Například třeba umět takovým neklidem když jednáte třeba otázku jsme my mimo zpověď. To by ve mně okamžitě budoval neklid protože vám přeju odpověď takto okamžitě věnuju ale ne tam nemá odpověď prosti. Tady nejde o všem. On z toho co dát toho nebo bože odkud je to ani jen jedna padne o tom požádat. Jak může budete něco žádat tak nevstoupí. Rozumíte toto sebe pro sebe ten do tam vstupuje. Tak odtamtud nevystoupí tak jak tam to to není pro toho který tam vstupuje ale pro někoho věčného který je ukryt v tom který tam stupně. To věčné se spojil věční sotva chtě protože muset dále rozebrat todleto ale protože tomu tak je. Tak se nesmíme divit že i při nejlepší vůli a při silné vůli mým nedokážeme vstoupit na protože bych považoval za nejlepší kdybyste se nemáme hráli hned jsem do tak dlouhých vnitřní koncentraci jako je u nás ve zvyku. Protože jsem nemá doví znám protože civění obyčejně nebo ta námaha a která se od člověka nakonec u na že se ti unaven za kolem takové známa znamená proto ty způsobu zruší květ protože na svém proto porušuje rovnováhu kterou normálně máme vědět plnou jinou. bych radil šel vyšlo úroveň lidského života poradili všichni přede mnou ježíš kristu. On totiž se nesnažil by začátku ničím jiným než tesařem on se nesnažil být hned učitelem. E to kázání v tom chrámu to bylo jenom extempore dobra ve by do dáma a ne aby ukázal váma že musel být i při vám že chtěl být tesařem dobrý tím že musel být v tom co na jeho. Čili jestliže my se zároveň děláme činnost jakoukoli a chceme být v tom co je našeho otce tak to vypadá takhle že svému nevzdaluje jemné. Že totiž jak jsem za deska říkat že tak činnost nikdy je tak daleko abych ztratil úplně kontakt. Víme kam nevíte o tom kontaktu o to spojení s bohem nevadí protože pramen víte. Musíte měl v době si věřit to vám předkládám k věření člověk ztrát příkon tak ani v tom aniž to když ho prát se ona mu je a on se nechávají ji unavit rozumíte když ho brát téhož vším mostem nechá ano vší. Obojí je vzdalování se od boha prát se vás se nesmí unavovat neboť práce pro boha neunavuje tu práci která vás unavuje děláte prosím zatím pro sebe. No nebo děláte úkoly nerozumné na které nestačíte lidskými silami se také možné. Taky rozum od pánaboha a nesnese hrnou do něčeho na to nestačíte musím dát také míru aby mu k čemu ta síla je stačí co vám od toho boha. Ale když se mi vždycky že si tu wattse že kterou jsem nemohu předvídat a ta síla znakem docházet tak prosím to je mi byla již ti okamžik abych přešel op před. Ale zatím účel nabyl chtělo opřel řekli jako seděla nechtěl odpověď na to co jsem se tím co z to se mi třebas dali když jsem to tam odevzdával bohu nýbrž prostě šel do boha jakmile mu protože musím tamní jelikož je pro vzdaluje domě musíte věřit v tak una na by vzdalovala ano takovým nebyl věnovat a protože to dale tak tam pro právo ji k bohu a ne proto abych se měl jít aby byl opřel. On nám říká vás občerství je to následek toho tak tento je protože občerství ale o to nesmí mít mně musí od toho se než že ten dale od jemně. Že musím v tom okamžiku vidět zvaní za povolání jak se mu bytí povolán tak tím víc vícekrát nebo si povolal tím budu i když dává úroveň své činnosti znamená nakonec nebudu muset tohle toho co vám teď tady říkam vůbec třeba na přejdeme udělat. Jelikož budu mít takový klid a takovou pomoc od boha že třeba nakonec vědomě je budu z jeho síly a jeho vůle jednak tamto přejde tamto potupně přejde do toho od do ted za tyto přejte ale musíte mít trpělivost na začátku nevíte proč je to tak ale ježto ježíš kristus říkal tak nemůžeme věřit před. A řekl to pro tu první byl nástup odejdeš že byl zároveň mým otci. Tam co bylo jeho otce a zároveň let dělal tu svoji činnost ještě bych chtěl malinko vysvětlit se to být v tom co je mého otce. To znamená on se mu dostalo v to v tom chrámu takže byste měli dojem že jsem tam byl v chrámu božím pád to byl jeho chrám své toho otce. Ale upozorňuju vás čili on žil symbolicky a mluvil symbolicky jednak symbolicky že bych dvacet tou tím od tě. To taky říkal proč se tento chrám ráno při li od stal a mluvil o chrámu byl do budoval skryto todle tele a to jsem ho budoval prostě za tři dni postavit a myslel na své vlastní tělo a tak dále čili když on tady ukazuje v tom chrámu že před tím o by neměli hledat rodiče když musí být v tom co jeho otce tak on také nemluvil o celé činnosti prostí on říkal co pak nevíte že a pořád. Musím být ve dobře v tom chrámu jak byto vidíte. To ale v při smysl jáství toho pořád musím být v tom co je mého otce to znamená musím ten život který tady žiju se považovat za život odvozený od boha ano a jámě musím žít jako. K životu božím od boha daném ale kom ve svém de ne na svém písečku že tady hospodařit ano to je prosím život od boha propůjčení čili tam do smyslu jsem pořád nebo mám být pořád v tom co je mého otce čili nejinak víš před jenom při modlitbě neboť do ocitnu v chrámě toto všechno musí být chrámem božím. Pro ta moje činnost vlastní musí být činností v tom chrámu se nikdy vlastně nemám ocitat nemohl by toho chrámu nemám pořád víc pod dohledem božím tato sice dneska nevím že pod tím dohledem ale bez lenosti ustavičně jsem si tohleto vystupuje velice hluboce pravdu kterou mým nepoznáváme ještě ale která tady je že bůh v domě vidí. jsem pořád jeho zorné v poli vědomí nevidím na dění prosím do tady podal opakuje promiňte mně to a když si tohleto uvědomuji tak mám velice blízko k tomu chozením s bohem rozumíte i při nejsvětštější činnosti nemusím vymýšlet nějaké zvláštní koncentrace potom rozumíte ale tím netvrdím že by nebylo hodné abych výhradně něco věnoval bohu naopak ten. se hodně protože. musím do vás na toho. Že musím mít nějakou jim den kdy vnější obnovu něco ve mně musí umět něčemu předcházet. Totiž za rovnováha nikdy nemůže být že zjednána ták aby byla absolutní tam musí od táhnout jiné. A ta zkušenost modlitby vnitřní by měla táhnout tu zkušenost kterou nabývám zevním světě věřte mi to že je ve věčně případu v let tak to dopadá tak že tam rození životě byly panna ě tak mocně že je odtahuje od tohoto světa neboť v tom světě nepoznávám tu velikost ale to jenom proto že v tom denním světě. Nevidíme působením sil božích že neví s tím jeho rysy a že se kde on nedovedu odevzdávat rozumí. V sss a po něm říkali. A to je kapitola která se týká rovnováhy mezi vnitřním a zevním životem mezi činností a mezi modlitbou. Totiž pořád své jako nedokážeme domluvit o tom jak by mohla být činnost modlitbou a modlitba činností a am ve říkáte mi tady že vám vadí do že se neumíte vzdát své vůle při činnosti. Je tedy tady možná nikoliv několik nedorozumění které musíme z ka. Odstranit a kdyby jedeme odstranil tak el prosimvás je to řekněte protože na příklady bych při činnosti. svou vůlí nepůsobil tak bych nemohl tu činnost správně provádět tam ti musím tu svou vůli ponechal. Ovšem musím vědět že k své vůli mám sílu od boha to je jedině toho ale musím ji nechat protože není možné to dělat jinak to bych musel být strašně daleko. A to na tom na úrovni o které tady mluvíme nejsem abych si mohl jiné velel přímo vůle boží něco dělat co jim to na tomto stupni vůbec co mi tady neřešíme a tak by nebylo správné kdy jsem dávali v tom smyslu vůle. Jak to myslíte že abyste neměli vůbec žádnou vůli míněno jinak vám to vysvětlím co rovnat na úroveň modlitby úroveň úrovní činu znamená najít nové pohnutky nové důvody novou motivaci. Nové zdůvodnění svých čím na své modlitby to je zvýšení úrovně. Na jinou novou úroveň ze které se může člověk vědomě spojí s bohem a také zvýšením činnosti lidské ve které se může spojoval vědomě bohem. Jestliže on ne zachová pravé pohnutky pro tu svoji činností tak nemůže mít činnost ani modlitba spojovací účinky. Čili vzdávání své vůle. Protože to pády není takové mystik zavede nýbrž vzdávání ten dosavadních pohnutek. Dosavadní důvodů proč to nebo ono dělám a na milování těch k to k bohu teď za nové vám to vysvětlím na příkladech. Tak třebas panna maria když třeba své v na tom byla sil letem. Tak tady byla pohnutka se víc tělo za manžela jen si věděla rady dále to byla pohnutka světská nevidím přišlo pěstování andělské ne kdo jim bylo řečeno že porodí syna božího. Samozřejmě kdyby byla zůstala na v těch pohnutkách které před tím měla a chtěl manželským životem. Tak zaprvé nemohla a protože který měl narodí dítě z jiného pramene než o to bylo nechala a nad hodné el kdy. Nemohla vůbec mít do dítě. Toho božího pramene kdyby byla bývala e. ženou toho josefa a zkrátka a dobře zaměněna pohnutky aby to ještě vysvětlil podrobněji tak ona před tím že žila nebo měla žít pro toho josefa a teď se rozhodla že proto dítě které se narodí ono není nic jiného nezbývalo nežít proto dítě protože o na dobře věděla že se to jinak ten dovím do doví společnost tedy tehdejší židovská byla za velice přít nad věty věci čili především v. Vylití proč mi že není možno aby někoho vzala a nýbrž bude vybrat darem který do jež ji opustí dělat byl tady kolikrát vysvětlovali který zavrhne proč na to měl podle zákona právo když žena když jste přišla protože byla cizoložná vlastně že porodila vidět protože na do jeho ducha někdo věřit nebude tak měl právo buď dělat kamenovat prostě anebo ji přijme čím na vody ne a. On taky tu ten den přiměl ona přestože věděla že oni dát u v souhlasila tím abych se v narodil ten syn boží víte to byla mně na tom te úplně změnám jinak jinak důvodů měla jít jinými důvody na ni působil ten nový život který v začal učit. Pro tedy bylo na něco tak dokonale jiného že se to těžko tak dokonale někde najít které tomu u maří magdaleny tam také o na žila před světským životem v den a pak se rozhodla že že přestane tím způsobem žít čili nové pohnutky a vás tady přesvědčuji o tom že vlastně bylo on nové vnitřní východisko které např. A to východisko ze skal ve vyšší částí. by byl kdyby skoncovat dosavadním způsobem života sama říma daná stála ji panna majáky taky on plavala tímto pravým způsobem života ano ona si myslela ještě skončily do obdobné ano nestejné ale obdobné u každého z nás je to obdobné první věc zkáze při větší otatní je. Na druhé. bych stát se učednicí ježíšovou že ano to bylo na druhé. A za třetí věřila že ježíš může být na milost že v může udělat do učednictví. A pokud tomu nevěřila takže vyšší zavrhne protože měla rozhodnutí vzala rozhodnutí že přestane jinou taky do bylo jedno buď zavržení alan nebo stát se učednicí. A přední ho. O to nestála oni třetího nějakou třetí možnost nestála na rozhodla jenom pro jednu věc. On to marnotratní životem. A tím se stát učednicí anebo se nestal bych ježíš od víte to bylo velice pravděpodobné to tak právě pro v na protože tam odmítne daniel ve tu marii toho tolik že právě podobné že to pravé tak vane vnitřní stanovisko nebo v čili východisko které když si člověk nenajde. Tak nemůže na této duchovní cestě vůbec nic dokázat a. Pole tohoto vnitřního stanoviska nebo vidí východiska nemohli krám se potom jedná jak v činnosti tak modlitbě. No on nepřistupuje k modlitbě za jiným účelem než abych se spojil s bohem to je prosím nový vyšší způsob. Postupu neboť předtím přistupovat volil proto aby mně to by modlil pro sebe. Teď přistupuje proto aby mu tam dokonaleji patřil stále dokonaleji patře aby se mu stále dokonaleji odevzdávat. A přistupuje ke své činnosti aby pomocí jiný rovněž spojil s bohem. Neboť on že tato věta to jsme si říkali proč se to opakovat že když že dovolím bohu. Abych vstoupil do jeho činnosti to ještě vidíme dělá. Tak že může byla to koly v tak vane vlastní vůle postupně to přestává být v jeho vůli zač doby vůle boží protože bůh buď jeho cesty odstraní všechnu činnost kterou nemá dělat ale o kterou měla tam zůstane a to musí dělat veškerou sino. Pak ta síla se kterou jsem prahláda své činnosti která světské je láska k bohu. Protože on si je vědom že ta činnost kterou dělá je ve vůli boží či onoho i on v jeho vůli ženich nemusí dělat než co je ve vůli boží všechno ostatní mu mu cesty odstraní to že on opravu nemusí ani prstem hnout z za to za něco jiného co není ve vůli boží kdybych je byl jako dítě a doveden situaci ve které je považovat situaci danou od boha tak by si uvědomoval že všechno co praví vědě od něho. Přes domu do nevymkl z ruky a že tedy když prodělá tak je to plněním vůle boží ale dělal by do pro ideji protože to plněním vůle boží to není jak se mu dává plnění vůle toho tedy o do přikazuje tady na světě to neni pravda tudleto to je klam kterému podléhá ano. A je to pravda jenom po stránce že dokud se v tom neví zná takto nerozezná člověk vůli boží dělo na tom jenom vůli toho dotyčného člověka který něco říkal a to je na takové úrovni že opravdu vědomě nemůže vůli boží plnit protože tím že neztratím je ten který takle z jeho rukou všechno dale ale aby viděli ještě to od jak nám tu modlitbu no a tu činnost přizpůsobili se úrovním. Právem pohnutky nebo správného východiska.. ještě se vrátit malinko tomu východisku řekl jsem vám žen vlastní východisko znamená kdykoliv o trvale vnitřní je absolutně nutné že nestačí mít nějaké vnější východisko vnějším východiskem považuju přináležitost nějakému náboženství nějakému názoru světovému ano vnější východisko. A to samo osoby nikoho než pás. Ne pro je pro nás je rozhodující že dovedeme i tam nenají ba ho svou vlastní cestu své vlastní východisko v že toho vložíme něco ho a pokud možno všechno co víme do toho můžeme vložit. A bych řekl do toho dost co se o tom tak mluvil že kritické situace jak jsme si tady říkali nebývají kolikrát by nejí užitečnější protože všechno ve si v situace a tím vlastně vědom nám touto situací k tomu aby se obrátil jak tomu říká protože či na tom petrovi že by se ocitl v kritické vlastně konečně když se ocitl na kříži taky kritické situaci ano a někdo nám k tomu abych svého ducha. Odevzdal otci a tím si ho nechával pro ty svoje činy těch potom nebyl samo nebo schopen a odevzdal všechno co měla. Ale mohl by se z toho mít dojem že ke lidská nám situaci jediná která všechny výhody a že jinak než že před kritickou situaci nebo přes krizovou situaci není možno do toho spojení vejít tedy k aby jenom tím že to neni pravda. Její krásy byla cele své nevýhody své nevýhody výhody jsou v tom pak jsem poznal koncentráku na těch lidech že ti lidé jsou jsou se přitlačení ke chtěně kdybych na pokraj svého života smrti ale tak opravdu to ve sebe vydají co mohou. Protože jim vlastně že oni tam její za zrání co se dál. K ten život který ve žili přestávají věřit protože jim nikam mezi prsty. A tak chtě nechtě čechy chopí víry nebo chápající že víry ve věčný život. Ale nevýhodou této jejich situace bylo pro a to jsem tak je tady říkal protože jakmile mi o to jednou ono jakmile doroste do běžného života velká ale tak převážná většina z nich o chátrá a zanechala všechno protože tím jako řek říkáme ve řekl podobno. Ježíš kristus to krásně vyjádřil že měl deset malomocných které vyléčil a jen jeden z nich zažili přišel poděkovat která liším od do nuly zapomněli úplně na toho kdo ji do dobro udělal a ježíš člověk zapomíná. Odkud měl tu sílu k krizi že jsem vyléčil něčeho do symbol ve které vyléčil na chvíli aspon el v. Toho svého ve připoutanosti tomuto světu a v své malosti malichernosti života tak jel potom. Se může stát že on zapomene na se na toho a. Není mu to neříkám nesmysly že mi něco platný ale není o tom mnoho platno protože dobyl o jenom pomník na to jednou udělal něco dobrého jednou se podvolil tak to jsou nevýhody této kritické situace nebo krizové citovat když vím tak ale ukazuje si daleko více váží kteří dobrovolně dobrovolně jdou za ním. Na tom. On bohatém mládenci přeci ukázal že umu že od něho chtěl aby dobrovolně rozdal všechno co a že ano. A nejkrásnější příklad a je tam když se setkává a tím také že ano mně říkal jak bylo by byl malé postavy vylezl na strom když chtěl je v ježíše který šel volal. Toto je nepřeberné ráz tu nit se vědění to přirovnání do bychom že to několika rodit se odebírali tak jakože co od tou pravím že vstoupil na ten strom a tak dále a to je všechno správné ale bych to chtěl kastami probrat ještě jiného hlediska. Vono se do či člověku v jeví ve všech možných stran když do toho pronikne. A zase to dneska nebo není cenné celý pohled na vět nějak jenom tak čát toho pohledu kterou my dneska potřebné pro svůj výklad nemyslete že to není výklad to by se to co tady říkam museli dělat tomu co jsem říkal před tím tou o to vám nebudu a ještě byste museli v tom byla mnoho tohoto ještě neříkám. Tak teď bych potřeba pravlast jámě takhle jakého se vyšplhal na strom aby viděl na ježíše a ježíš si ho všiml ježíš svýho všímal a v šel k němu na večeři. Obrátilo o na výměnou a způsobil že od něho dál polovičku veškerého jeho mění a polovičku mu nechá.. To letem velice zajímavá věc protože to na tím že prosto vjem mnoho lidí kteří beru to přestal svých vážně říkající tak najednom těl všechno pro byl všechno ku vím a nad ale jenom polovinu jak je todleto možné že. Tady ten zacheus šel dobrovolně čím dobrovolně nikdo zde me nižší čili že el prodělává. Když mít na to nejde dobrovolně tak musí prodělá vlastně hlubokou krizi. Vede že ty apoštoly. Ti učedníci když to tedy jeho tak že tam za jiným účelem pravděpodobně než jakým je si tam přál ježíš mít. On chtěla by obraceli ostatní aby pomáhali v jeho posvěcovat příčinnosti kdežto oni tam chci zpočátku proto aby si pomohli do života věčného pro sebe. Proto jak jsem říkal jim trpěl ale nemoh jim to trpět soustavně nebo pořád. A proto museli prodělat kruté vnitřní obrácení krutou krvi byly aby přešli z této úrovně kdy myslí na sebe na úroveň kdy budou myslet na ostatní který nějak o na sebe kdo milovat ostatní jako sebe aby o ochotni myla život na toho ježíše i na ty ostatní pro kterého jsem přišel na zem. Tohleto je důležité vědět protože tam v tom za kterou je vám dobře dostat ženo sami všeho nechal mu polovičku vymění to znamená nebude zapotřebí aby ho člověk aby ježíš člověka a o všechno o bral. Protože mnoho toho co on jeho hodné pro vyšší stupeň. Kdežto když někdo nejde dobrovolně tak také by ho zbavuje víceméně všeho sama. Tam je to tak ho mocí pád že ten člověk opravdu neví když se dostaví. Čili z toho usuzuju. Že takový člověk který jen dobrovolně že nemusí prodělat na obou věk li v ještě že ještě do na či o na jednom příkladu nad mat na panně mary ona dobrovolně na sebe vzala bez žádné hluboké kriste nějaká tam byl dále ne tak hluboká. Ten. Jako třeba tuto petra na sebe vzala voni ho že sebe zrodí z toho ježíše i za cenu že nevěděl nad ve společnosti ano. A podívejte protože také dobrovolně šla za tím ježíšem také dobrovolně mu sloužila přivedla o na světovém moc mon velká tužba. E tak zase když on umíral na kříži jaký nenechával. Ne nezbaví všeho nýbrž ji řek hle zde je tvůj syn a ukázal na jana. A který také. Není neprocházel tu hlubokou visí proč je procházel proč je taky matku atakdále a proč neprodělával tu krizi ostatní apoštoly protože on také dobrovolně se přiklonil k ježíši to byl on že on se při podnět jemu z jiných důvodů než ostatní apoštolové on totiž. Byl žákem svatý jana křtitele a je snad a si byla hlásal před k pokání kdežto. Ježíš žádal věk nebo hlásal před k novému životu jak to tam praví ano čili jemu šlo on nový život a patrně jenom pro sebe nýbrž pro od tad. A proto on nemusel podá tak velkou krizi on tam šel opravdu mlád ky věci z lásky k tomu ježíši tak.