Karel Makoň: kotouc-H01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv. A tento prostí to ježíš kristus je syn boží sedící napravit vytéká aktivní stránka boží to je ten beg činného boha jehož činnost spočívá v tom že všechno. způsobuje vývoji všeho tat přes sílu toho satana. A to v tom smyslu aby do se by minula nakonec se něco co je schopno se spojit s bohem. Že tady vyvinul například člověk se svým vědomím sice odděleným od boha od všech ostatních. Tak ten je na takové výši že může pojmout touhu se spojit s tím vůdcem jsem může jiní již i o nové nemohou. Ale tenhleten může čili z toho vyplývá že za něho prostí který ježíš kristus. Protože fakticky převedla do o náboženské řeči ním do do těch pak můžem být tedy víme a děláme touhu jít dál že na při děláme by dále myla milujeme. Ne přátele a tak dále to je tažení boží. Proto ježíš kristus mohl v je ten kdo totiž nemilovali kohokoliv z bratří mých mně jste milovali ne v tom smyslu se učinili. Tak tady jsem mluví o tom v tomto výroku který jsem citoval všech satan si vás vyžádal aby vás tříbil kdo je tříbí mi totiž tady si musíme uvědomovat že ježíš kristus tento výrok řeší úžasně dříve tajemnou dneska nám velice dobře známo záležitost žen na dalekých. Okolností se přejít na kterou stranu. Když dneska byl tak dobře proto tak se to takto pochopíte a naučíte se přecházet na druhou stranu. Zásadou totiž že ne. Kdo tomu bude ještě přidáno a kdo nemá tomu i to co bude za to se na to na kterou již kristus vysvětlil do on v tom ještě dostane do chtěnou se vím že mi do na pád nemáte tohleto atd. Je moc důležitý tato aspon když se trošičku řeknu tato vysvětlím jiným byla v jeho výrokem který bych moh zhruba zkrátit řek per říci a být do tak to. Jenom semeno zralé. naději bude zasazeno do země bez klíčí a vyroste padá noho násobí víte nezralé semeno nedá ten určit pro zralé semeno co a co nemá nezralé semeno protože to taky ještě mu bude v něho bude je z něho něco dalšího z něho bíte si budeš vy k němu při dál. E to znamená taky že tady ti apoštolové jak je tady oni že když my jsme si že to vlastnosti lidské ne protože to byly vyšší spěl vlastnosti lidské to znamená abyste dále vlastností to byla zralá semena která když jsou zasazeno tak dávají užitek. Jiná nezralá užitek by nedala on se mohl jenom ježíš kristus dosadit za past semena za ty apoštoly za ty vlastnosti lidské které jsou v i nadále. A proto vám ustavičně říkám že když semen poznat raného člověka. E tak musíme jenom se dívat se po jeho životě náš být světy něco dělá kloudně. Jestli mně něco na příklad se do třeba člověk bratrovi žijí ano velice pečlivý na tak tady v tom je zralý v této vlastnosti. A pomocí pečlivosti by mohl dojít k ten pád. Jestliže je spravedlivý pomocí spravedlivosti si že láskyplní pomoci která ti a tak dále první doby nějaká malicherná mala vlaku doby vlastnost veliká. Ženám všech ve která převažuje v tom člověku na která tvoří hlavní jeho podstatu. Nemůže dobýt třebas taková vlastnost která není on tu žít pro jeho celý život není charakteristická pro něho velice obtížná ale prát se s člověkem který mám mnoho třeba doby ji vlastností ale žádnou převažující danou dominující takovou v tak daleko těžší práce než třebas velkým hříšníkem který dominující převažující velký hřích to do se konečně kolika o tom bavili u maří magdaleny a jiných. Protože tam je to zralého v tom člověku. Že on on nepochopil dost tím dělat nesmím dale co špatného touž jediná záležitost to máme nechat v ježíši kristu aby to v tom člověku vyřešil. Ten člověk tamto řešit nemůže a za určitých okolností to nevyřeší i když se o to třebas i z naší a teď si kousek dál. Ten petr mu tam vykládá ježíš věže by za ním šel do do řád na že by šel třebas popravit ním že bych se i na smrt když kristus ho klidně nechává tomhletom nevyčítá mu to u který šel pro něho nadál. On vědomi dál že on se neznal. Ale říkám nové toho klidně na své pravým či per všem e koho v nebyla oko hrát ne dokud ty třikráte zradí nezapřel že si že znáš. Tak el tady důležité důvěřovat. Že ten petr vycházel ze své neznalosti aby jsem si že tou zralou svou vlastností pro nad ní. Například pro tu dobrou vůli kterou uměl a kterou chtěl sloužit tomu ježíši to dají že dobrá vůle a víra by to taky byla. Óm u něho je charakteristické že tohle ta je svatý petr vlastně víra a vůle dobrá vůle to je ono. Nějaký vlastností převažující neměl takže když on vsadil na tele. Práce spojí víru a svoji dobrou vůli tak to byl ten jež se tak tele bych tak řekl čili mohl cele dostal na druhý břeh ovšem. Jenom zatím jenom tehdy když šel. Prodělal určitou krizi kterou tady ježíš kristus poprvně a nižším žen nám jiných že to vůbec není tím slovem řečeno na zbývá se o brát. E totiž je. Petr si myslel věří mým a protože běžím tak i se tou vírou dostanu do věčnosti. To je v pořádku ale když se mu nemohl ví. To je víra je nedostačující tou vírou vám nemůže dostát kdy byla sebevětší nemůžeš kdyby si byl sebe snaží vnějšími jinou vlastnost třebas na život kdy jak na ty duchovní cvičení modlitby a tak dále a nemůže se dostat za pořádnou onen již při proto protože on je to nejde. A protože si neprodělal obrácení. Jsem to obrácení vyprázdnění se od vlastnosti kterou tam poctivěji kde on musí mít některém momentu zjistit že tou vlastností se dokonce nakonec do věčnosti nedostane. Tou vlastnost někam sice dostane ale že sám neodvratně veškerý pokrok končí když bez tou vlastností tiší cestou vlastností dál jako se svou vlastnost. Přeci to není jeho vlastní. On od boha propůjčenou sílu aby tu vlastnost objevil vinu ale pokud si toho co pod tou silou boží že víc skal přivlastňuje jako svou vlastnost totiž jsem takový před si věřit taktice schopen milovat potom bych nikdy neudělal ano honba tam domu do schopnou udělat trávy hned co tam ukazuje šli na těch dvou modlit když se vám ne. Tak též pád mým prostory. On totiž protože to pořád přivlastňovat protože všechnu sílu od boha brát aby mohl věřit do do právě celkem tak nikdo nikdo dostala takovou mírou nakoupí mohl dost tady kdyby si ji nepřivlastňoval tu kdyby to nebyla jeho míra rozumíte tady to nevlastnění do musí do všech podrobností promiňte že rád tím pořád opravují ale tahle to je veliká chyba li že přes určitou míru se nemohou dost od protože i když své do. Prvé vlastnosti vlastní alejí jsem právě příkladem tak je člověk tak který nedovedla proti dokázal vlastnit a nevěděl o tom že to je chyba a když jsem tu chybu dělal devět let tak musíte prominou že to právě dneska straší dělat že vás při z bavit takových překážek které jsou třebas minimálně neviděl te. Že dobrá vůle tam byla to všechno nestačilo. Nad námi kteří pod věděli nějaká duchovní cvičení ani kam to přes určitou míru nevede protože to v tom její duchovní žeň to jejich nahá. A oni si neuvědomují toto říkat co se říká chandogya u panny čát tu několika opakoval že jsem to do toho o na tu nejvyššího ale ten ježíš se velice neuvědomí že když někdo něco dobrého dělá to dělá ze síly boží do dělá pro toho boha. Tak tam se říká v čan do dělo upanišad. Miluje li někdo pro své dítě miluje miluje li někdo svou manželku miluje a tak dále nikdo nemiluje nikoli jeho než předem si myslí že mile toho dotyčného čili el my bychom nedokázali milovat boha protože ho nevidíme a proto nám předkládá de předměty lásky ale je to on který na mně předkládá ale to on který teď. Vyšší této naší lásky kdyby tomu tak nebylo tak by byl neřekl přitom posledním soudu že když někdo miloval toho by mělo také hoden být na věčnosti po pravici boží. Tak el teď tělech ještě dál. Ježíš kristus ukázal celým svým životem že se postupně vyprazdňoval nebo že nastávají učitele obraty v jeho životě. Podívejme se jenom na těch prvních třicet nad to byl činný nestraší bůh a ten stráž. Co z tohoto života bylo po tři přát téma otce když se když nastal obrat v tom jordánu ni. Najednou tady máme před sebou duchovního učitele. A kde pojme se to svatýho petra jich apoštolů co mu bylo potom ježíši kristu který udělat tak velké viny když ho viděli na kříži když ho tam plním korunovaný mučili bezmocného odsuzovali vůli nezbylo za toho skvělého učitele který všude jenom roste na vás u vůli nic v jejich očí o ti z těch apoštolů jeho nebylo nit proto se rozprchli a proto i svatej petr by měl nejlepší vůli od třikrát zapřel než jednou. On za pro král ale ten vím den tomuto o kristu říkal teprve od ale ne že tady v tom textu napsáno. No to znamená nepomohlo oni jemu bylo ten vím den říkal byl to udělá do ten kde udělal jsem tohle toho čtrnáctkrát za sebou tak nezapřel až. To nám za sebou rozumíte a ne nepravá nepomohli a hleděl jsem to dobré správné. Ale že se tak rád to léta po plátno toho pata tomu satanovi to je to jeho tříbení on si nás tam do pro sebe abych měl náš křtí by nás tříbit ale bude tak je tady ta láska boží která k sobě táhne a ta daná prostí tato prosba je ustavičná. To je vidět že totiž že ten ježíš kristus za něho říká jsem za vás prosil ale učíme které prosby se projevuje o tom zapření. Tím petrem ten vedl totiž přestože zapřel tak potom toho co se od základu tam ano kdy byly ale na to dál. Upozorňuje ježíš kristu upozorňuje tam také zvláštním způsobem. Že že on jest síla ke všemu vůbec stykem zlu které se tady na světě pak neboť k tomu jidášovi dává sílu k tomu aby provedl tu pravdu. Co chceš udělej rychle. Dávám tomu nejlepší sousto první sousto pod orientuje je veliká úcta k člověku který musela první jsou. Aby do mohl vůbec vykonat také ale tohleto vzati ale tady nám na dotaz. Podle to co z nám dosud líčil byto by založen bez krize není možný e řek bych takový radikální pokrok. Je sice je určitý pokrok možný v rámci el v ctnosti nebo o vlastnosti kterou budu kupředu ale liší vyčerpán veškerou tuš sílu která je v vlastnosti kterou jsem kupředu ušel pak najednou jsem zastavují a musím prodělat kryly byly. Jsem při které se tam vlastnost pře hodnotí v tom smyslu že ti věřící přestanu vlastně jsem tak je. Ona nepřestane proto existovat přesto ale nade ve věz že do nová síla boží. Protože abyste neni byla větší síla než jak nám dal do tu tomu tomu bránilo že se vlastnil to. To byla největší op men zábrana sem proto aby se rozrostla dále v ne tak že mám věty věci je říkám proto aniž si je proto ukazoval aby nás právě těchto krizí zbavil an protože jestliže to vím. Že kou kolik lidskou vlastností kterou jsem si den životě vypěstoval. Tím že jsem rozvinul svůj světský život jakoukoliv lidskou vlastnost se mohu dostat jenom do určité míry někam správně říkají indové že to je cesta. On námi a za čas sat vás sama že s těmito vlastnostmi se mohu dostat poměrně daleko. Ale nikoliv nakonec musím ten nakonec objevit nad těmi tato vámi. Nad těmi ku na mi nad s těmi vydatně tak vás tyto tak jsem to na to nejvyšší nějakou ctností nějaký nejvyššími čistším tomu vůbec produkovat ze svého života. Čili ježíš kristus nás tady velkoryse pokud vše o tom abychom nepovažovali. Čili vy také lidi protože nemůžeme svou ctností dále jít dát se dostát nýbrž abychom si všimli že jsme tím vinni mi že vlastníme. Totiž ten na tam v naše v tom drobném ne pro ve velkém v tom vesmírovém zákoně tohleto let takový řekneme li zákon ale pro měla jsem to do mluvil pro satanem moje které si všechno žádá pro sebe. Které v sobecké které všechno mám veden žene vodu na svůj mylným ve všem ano tak to je ten to je ten satan malém jím mi krok na plán. Tak tenhleten satan také si žádá všechno pro sebe také ve chce aby je tak nos sloužila němu víte tam dospěly již ukázal jsem přitom mám podobenství pokoušení od satana. O ten satana od něho chtěl aby se jemu klaněl aby jemu sloužil toto všechno dostane. To naše tam také říká myslí všechno do zařídí krás je že tak budeš všecko ode nazpátek co stech jedna tobě člověče jak tyto doma na zařídí že jsem toto věcem okolí jak již li mít to je potom všechno bude sloužit jenom musí být ve čili v tom není pro sebe že ano tak tak mluví atd dán či misse mu vlastně klaní kdy si neuvědomil se klaníme všichni satanovi. A právě proto nevíme o tom o jeho pokoušení vůbec. U nás nepokouší protože nás čili toto je správné tedy co říkají katolíci po této stránce je to úplná pravda nesoulad ty mal ale částečná pravda pro mě. Ale jestliže my víme že mu my se nesmíme práně tak my budeme rozvíjen vlastnost jenom potu. Pokud nebude do věta to znamená my víme že z vlastních sil opravdu z těch co si myslíme jsou naše lidské v těch sil musíme rozvinout tu vlastnost dobrou se kterou semeni bohu na maximum to znamená nesmím dešti bych byl třebas vyšší tu cestou lásky. Dělat něco bez ohledu na výsledek ne bez ohledu na proto byl to vynesené nebo bez o na to že to přítel nebo nepřítel to znamená musím milovat nepřátele si do takové takový do konců dohledu svoji některou vlastnost tak ono samo činně dochází vyprázdnění se od vlastnosti. Protože musím se dokonale zapřít musím dokonale potřít sobě toho satana příklad máme odepřít dale ten tatam že bych bych měl toho mně toho ne ale milování nepřítel ten satanáše vůbe tím nemá abych neznalost rolanda atd citovaná ten náš osobní ne nemá vůbec ky čili on ten říká on nechce tohleto dělat on byla čili kdybych miloval sebe to je mola nejjemnější taky se mám radši sebe pochopitelně. Že satan země vládne né.. Čili když byste na dali co vám tady říkám a to znamená abyste si tento výklad ježíšův osvojili ale. Tak byste ji takovou krizi která znamená vyprázdnění třeba na úrovni modlitby. Nebo na úrovni činným na úrovně zaměstnání starat nepovažovali za a nikoliv za krizi nýbrž za ukázku že svými silami dán nemůžete že tu je vlastníte před do se to nevěděli že tu vlastnost vlastní tele od poutu vlastnost kterou je pro děláte třeba kterou jsem zaměstnáni tam děláte pro platného nebo kterou sloužit lidem tempa všem vlastnost. Vaše přednost. Nebo taky vás nedostatek taky vadí vím hříšný do taky vadí tak přitom přivlastňovat to jsou moje hříchy. Že nemám hodinu tu vám protože my dojít není ne ale nesmím je cítili jako vlastnictví to nejsem ti hříchy proto bychom se konečně ticho tak si o tom pro mne znáš to byla znak kapitola tu jsem teďka jenom odbyl proto nemohu tam do toho pustit jednou večeru ale bych chtěl říct jenom tolik když například emmet tomu modlitbě se mi to věci nedaří. Tak toto že ten nedaří považuji za moment kdy mám přestát modlitbou která je moje vlastní bych to ukázal třebas na prosebné modlitbě. Prosebná modlitba prosím v ježíš kristus si nevylučuje ne. Neříká vykládá opak proste a bude vám dáno klepejte a bude otevřeno. A dát začkoliv budete prosit dejme domem dám vám jenomže všimněte si že mi musíte. Čili si tento poslední věty znak nebudete prosíte dejme domem dávám my nemůžeme jednu radu týkající se jedné věci tak že modlitby tady on běh od jiné rady týkající že téže modlitby musíme všechny rady o modlitbě dát dohromady a teprve pak víme co ježíš kristus o modlitbě radil strava je otčenáš a proto jim dal nebudeme pralese mi všeho velkými obecněji pod poučkami on modlitby jak poklad velitelem nebo pro stane ale dejme novém taky je vám. Jsem to prosit ve nelnou mém totiž když prostým el o něco pána boha tak to prosím vždycky dejme nu svém. Pane bože abych chtěl aby se stalo to a to ale staň se po moje vůle tam byl dávám rozumíte ale to prosim. To je moje záležitost tam taky si dávám pozor abych prosil především dotyk který mám rád pořád zrodilo do satanovo tady dělám s odpuštěním pána byla hlupáka který neví co dělat. to vím. Ale může typu typy po služ tomu třeba jsem do modlit anebo tam tomu oné ale dělám do pád protože se modly do pro do on to tam toho. Tak by tomu vůbec nic nemám když kristus také ale takováto modlitba nevede ke spojení s bohem. Tam neposlouží ani vám ani tomu za koho se modlíte protože jestliže jste vyslyšeni může do by vyslyšení tak kolikáté tím více známo dáte než kdybyste vyslyšeni nebyli. Pole do modli se z nevědomosti jak jsem si doby přestával že byto volil velel své ale kdo jež je to tak je to si myslel že modlitba také nějakou magickou moc to je ten by modlíte takle tak by může do pro svou mocí síly kterou své myšlenky při hle nějaké nepřejí neboť mně mění situace to můžete a to bych pán bůh je nemá a bez potření společného na to do toho o rozvoj sílu tu si to je jasné. Čili po tento ve jménu mém to znamená neprosím za nic než zdát co prostí ježíš kristus rozumíte tak ta oni do mysleli každou modlitbou musím při byli s tím co by udělal ježíš nebo jestli by takle prosili ježíš kdysi by například v ježíš prosil. Především zase si bude a teprve potom na své nepřátele těžko ho. Těžko ne. Nevím takhle nedám takto dělám do svými jakými ale je to tedy tam danou modlitba aby člověk satanáš k i ti jenom to neni na to vás li to smyslu byla jen se pro udržuju zpětně všechno odděleného od pána boha a nemá to u činech spojovací ale to být byl správné pro i pro ty ostatní i pro toho je že i proti takhle prosim tak pak musíme na mi že krista co to znamená byli bojíme ježíše krista všechno musí být. Jist tím že si to ježíš kristus přeje. Čili prosebná modlitba a ta se hodí opravdu pro člověka velitelem vyspělého bych mohl ale z tohoto ših u slevit protože když vidí někoho trpět kohokoliv tak mám právo mu přát aby netrpěl pro je jistě také ve vůli noha jistě. To je případně může se spoléhal na protože to vůle boží tak tak mistra řekl ano to není tak úplně jisté on kolikrát to utrpení kterému pro člověka je ten mu chci je tam vidíte aby se dostal před nějakou vývojovou fázi nebo aby za někoho jiného polepšil ani to třebas nejde než pomocí toho utrpení. Tady se dostáváme na to co jsme říkali tam v tom co vám možná nebo tomu se taky dostat bytost plně vysvětlil. Ale jestliže jsem vel že se modlím dojmem vše krista. Tak prostě musí mít třebas nevědomým třebas nejí mám správné vědom no to musí mít jistotu aspoň pro sebe je to přání ježíše krista. Čili bych se mohl modlit za něco co není v jeho jménu ne co neni v jeho vůli. Na protože si musím modlit jenom za to co je v jeho vůli když se modlím tento co není v jeho vůli co jeho vůli toto je vůle je vůle boží vůle moje rozchází jím a pak se po do mám člověku nesli vybalit ty symboly normální řeči který chtěl si celý tím zajištěno kristem. Ale říkal mu když libovolně abych ještě u dělat to nebo ono. Takového nepřijal za žáka ten se nemohl stát jeho učedníka toho lišil mýtem toho on jít. A tak se děje každému do prostí. I nemám co udělal ten člověk by ještě proto o na pole nebo proč by svýho otce ono ještě k jeho pro si byl že to je tam vlastní porod dál ne aby si měl udělat své kdo to se možná domě vůle a kdo kdo to pro mou be ale my v tom musíme taje do myslet že tam jsou všechny je se byli na nás na prosebnou modlitbu v z tam o na všechno. On se protože klam hle řekla i boží a všeho od nové dáno čili kdybych především dělat království boží tak jsem více oprávněn do někoho oprostit než když to především krátký počínat dám jesiže ale něco o něco víc nestojí než o to království boží tak tam moje prosba je úplně cest na pro sedím na dvou živý a tou vím přestává být učedníkem ježíšovým. Když je někdo prostí pata že asi se umí modlit si myslích aby za něho prosil an pána boha za po nebo na ono. Tak mu klidně slíbil ale měl by přitom přesto jsem ho nemodlí není nikdy ne. Ale co vyvedu. mu li ho se vší celou tou prosbou odevzdám i s tou prosbou odevzdám pánu bohu když máme nám to na tak aspoň tu prosbu on domem nám to řešení ho neznám a on vám kolikrát stane ten člověk je zázračným způsobem o jsem to mockrát najednou v v vyslyšen mým pro mají čehož dal pro byste klíma pomodlil není do pravila jsem to vůbec v tom smyslu pro ten modliby jak on ji zná nemodlil. Takže dejme tomu když to ježíš kristus říká jsem na vás prosil satana tak nemyslí že on se dělalo své a říkal satanáši prosim buď tak dobrý nýbrž on věděl nestát dán a on věděl že to zákon který drží každého při rovně a nedovoluje mu zdvihnout hlavu a on v něm posílil a zásadně soustavně posiloval tu druhou složku přimět svýma chodil ne a tak dál dělat. My zázraky ho zvali k sobě vážil že přiměl k tomu aby zvolili jeho místo světský život. Tak tím jsem něky v něm posiloval moc překonat to co vás to byla ta prosba pro vnitřní posilování toho člověka. Kdyby tohleto neuvědomujeme i v tom smyslu že když potom daleko oprostíme tak sedí víme že najednou začneme trpět. Trpíme na toho na koho oprostíme. Protože ten člověk v tom neměl si odnést v tím neštěstím kterého aniž mu to přejeme aby na neodnese tak to musíme. Přát sobě potom protože my nemáme právo milovat doby nikdo ne než sebe čili dobře je toho v rámci vůli boží že to hodné protože je koly v je pro jeho prospěch. Ale ty to může žít na sebe s tou prosbou a může za něho trpěl a on by tím osvobodí od povinnosti on dostane osvícení ano případně se tak kdyby tady mám na dotazy. začnu s tím adamem co představuje adama přípravy již kristus se mi čteme by byli el hlavně u svatého pavla a když práh žen ježíše nový adam nový a dám. Ale nám totiž žel jak hodná aby byl člověk který se provinil proti vůli boží čili upadl do hříchu no kdežto ježíš větším tentýž člověk který hříchu pak dál a proto že ta vstal z toho řím ze novin měl v toho neposlouchá není žen že prosta dali ježíše je v tom že on poslouchal a v tom že se vymanil z to neb poslouchání tím že stále mně. Tím kdo může druhého a podporovat do může pro své vyprávím v tomto citátu jsem ve své ano potvrzují své bratry. Jenom ten může utvrzovat své bratry u činně kdo po vstal toho neposlouchá není totiž když posloucháme sami sebe tak nemůžeme poslouchat pána boha a my jsme poslušni svých tužeb toho co chceme pro sebe a když nechceme snaž toto potřebujeme. Takže když například dejme tomu když nechci ji víckrát království boží tak hoch si získat pro sebe to je pořád ještě služba obě prostí se nemohu touto touhou dostat do království božího nikdo se sám touto touhou nedostal a k látku pozorní. Ale dostal se do určité již ne nezůstal co je dole. Dostal se do určité výše kde se nedá odkud se nedá jít dál a. A nastává krize u něho hluboká krize protože jsem to krásy boží není pro nic smrtelného. Takže když jsem tady mám další dotaz. Buď milosti se modlíte třebas bude buď milostiv mně hříšnému modlitba která správná protože my jsme hříšní v tom smyslu že hlavně v tom smyslu že chceme něco pro sebe. A jinam důvodem milosti takto budeme chtít z lásky k němu a a to je ten o brát který musí jiná nastat. Napřed toneme tak najednou na toto co v el motto ještě proto byla trošičku taky látky k bohu ale čím dál méně z lásky k sobě a čím dáti z lásky k bohu a této obrácením který nastávalo nastalou v ježíše dávno. A protože u něho bylo dokončeno tak mohl je li ti ostatní lidi utvrzovat který praví o tom petrovi v byla v tom ostatního mohli ledové do království božího v kdy byl jsem tam neobrátil nemohl nikoho obrat se ano tak tohleto je důležité si uvědomit protože se mi si hrajeme často na apoštoly a není možné něco provedl dobrého na ostatních když e sami ne pro děláme tele ten. Obrat i když sami kdy vydáme všechno jenom především nebo jenom pro sebe a tak dále a ne z lásky k bohu. V ví. Svatý pavel dnes nikomu stavět zákon proti milosti si tam vám že zákona nemůžete být ospravedlnění je tam řečeno nýbrž milost ježíše krista pak si to by byl to do tam ne své. To je pořád to co říkám tady jenom že tam ten vede k mezičlánek který vám dneska by se byl neni vysvětlen. Onom místě nějak vysvětloval nebo aspoň na další těm svým žákům ale temeni článek je takový dokud nás nesnažím dělá dobře. Tak to pořád dělám všemi silami které dispozici mám od boha. A nemohu zabránit tomu abych soudil pořád rodím je dělám to dobře dělám to špatně dělám li to dobře považují na dobrého dělání do špatně zač pád mého tak nakonec říkám jsem dobrý nebo jsem špatní jsem li dobrý jsem přesnou ut pokojem ne. Toto uspokojení moje vlastní vých u jsem končil vlastnictví. Ale jestliže jsem špatný tak jsem nešťasten atd to toto neštěstí je moje vlastnictví jsem zase věří zem a tady dokončí tady končí veškerý poklad. Víte. přitom domem daleka proto ze zákona samého nemůže být spasen neříká pavel mohu být spasen jenom milostí. A třebas tam milost že tady doví zákon jak sám říkal který do nás ustavičně přímá prostý daná. bych v tom v tom bodě musel zůstat stát a nemoh bych jít dál kdyby tady nebyl někdo za prostí ale když je dělala jak to jak mu dovolit aby ho pro dav se uskutečněná to je zase v mých silách chybí mně že proti již musím se by prát nit především o toho vlastnictví které jsem měl ní. A potom od všeho ostatního postupně. I mně trest mi dáte toho buddhi on se vyprávěl pod tím stromem nezískal tu nirvánu od těch co jednou o na chvíle svého bloudění to pro něho bylo jakkoliv tam nebylo protože pronikáme vedlo on říkal k čemu je toho pro kočku nalezl říkal pro kočku dala mně to po rovného a. A ale víte že přestal toužit po věčnosti kde dál ale říkal jsi bylo to marné. Těch nám moje snaha byla marná opravdu jeho tam i bude na nám dokázal že tím že vím třeba nejlépe míněním že dokonce nedostaneme kdy musíme se ocitnout v takové fázi kterou bychom nazvali třeba krizovou. Kdo že se vyprázdníme od toho co bylo naše a pak je si že zůstane ještě touha touha jako taková tak nebudeme se nám vím prostředky nýbrž bude to tam a touha která. Která vlastně představuje tu pro v u toho ježíše krista toho pekla pro dbá ježíše krista která v toto on vedle prostí to co on není prostí otce rozumíte. najednou budu stoly vládne od anebo do totéž vnitřně co on je. Neboť nebo mu tam nic svého k tomu přidaného ale budu toužit částečně tak jako on touží po mně. No tak abych se ještě vrátil k tomu buddhovi. Tady mám na dotaz no a co ta jeho touha která tu ztrát to nebylo jeho vlastnictví né. Protože on si řekl. Nechal jsem zkoušel tolik atd tolik let tolik natolik že jsem tu jsem obešel všichni vyvodili jsem neschopen. nemám schopnost výtka. Na pojem o věčnosti stát se vědomě věčnou bytost jako ty mistři kteří vyhodili. Čili že vím vlastnostech to není ne jestliže touží mým to je jiná věc ale to nedokážu tone jasný a se prostě jenom přestanu mohu ti on se nese on se musel přestat karmou čit. A musel v sobě zachovat touhu ne ne pojmenováno bezeslovní víte asi tak jako no jako třebas těl ještě šel nám tohleto těžko před vím to sám na sobě protože sem se musel do tohoto stavu vedli bych tak řekl. Při operaci nebo před tou od telat. Nebyl tohoto stavu na několik vteřin nedosáhl tak se mi nepoložil ten přechod ano. A tomu sice dobře rozumem se pro mít touhou anděl vlastnictví. E ale nebo pro mysleli toť těžko vysvětluje protože to jsou vnitřní pochody kdyby je touha ještě li toho moje mu není ale vám to na někom jiným třebas na jobovi. V jobovi bylo postupně bráno všecko co měl všecko co měl. A i silně pochybuju i v že by byl jsi ne za litoval toho co v něm pochyb. Ale on dovedl ich touhu lítostí odložit tu věc kterou ztrácel on odložil i tu to ne i tu vět a zachoval si věčnou bohu zachovat si něco bok na to že mu to sebral si se stane ano myslím že taková. Pže to jsme ne že to nejsnáz když se vysvětlit na takovou pocitem že při žil ve věčnosti. Když člověk nic nemá tak přece musí se toto věčné ženit nemá protože v úžasný stát. To je úžasná milovat boha ten nejvyšší milost jakou může mít vůbec tím nemá ovšem ještě větší milost je potom když je mu jsem když tomu kdo ovi ten ten bůh potom dal všecko to potřeba tomuto životu tím že to nezačne vlastní abych na nebe člověk. Řek bych. Zkušeností pozná kde přestává jeho vůle a bez dost začíná vůle boží zkušeností jedině tam začíná vůle boží v něm působit když on přestane být vůli kdy řekne aha a jsem tady mi činu buď úplně anebo aspoň trošku a začíná tady neměj jednat ježíš kristus. Jestliže tohleto se země jež ti toho pro vědom co tu to aby z vůle na proto do těžko by se bylo protože to zkušenost. Že pavel říkal dyť jsem tady proto abych sebe před se pořád ve nová aby živ on by neměl být ve mně kristus. To je smysl toho řád tady od začátku deska vykládat mi do toho obrácení. Že jsem dříve vycházel ze sebe jako ten svatý petr né. A to byla moje vlastnost moje snaha a potom obrácení dostávám osvícení duchem svatým. A tohoto osvícení vycházím ze síly toho ducha svatýho vycházím přes si vědom víc síly ducha ztratilo že když bude dílu toho ducha svatýho a na tam na tom přelomu jen vyprázdnění vyprázdnění kdy při cele ale kdyby bylo na všechno co bych mohl udělat sám. Ale nevím lu na to je pro správné aby se dělalo to co ode pán bůh své né. Dokud nevím na to abych nedělal to co je co ode bůh před tak tuto ho mám vyšším nevyslovuje nějak slovy když ji neuvědomil třebas konkrétně na tom nezáleží ale mám když to považuju za správné považuju všechno jsem dělal před tím za správné jsem prodělal při do jsem neuspěl třeba pane že buddha si říkal tak mám čisté svědomí udělal jsem to přemohlo ale nešlo to nejsem schopen. A neměl dalších prostředku neměl co by bohu dala do daleko das svatá terezie tele pořád ten když moment na určitém momentu nevěděla co by měla dát nabyla a tomu vás práva považoval rovnat klid li ji né. A v tu chvíli se zjevil kriste řekl jí. Terezko tady ne utrpení na kříži a tady ho a věnuje v jeho nazpátek tej když si uvědomila že nic z toho co není vědí. No tak to klidně mohla dát na nedávala tvé je to jasné. A když se od se v čisté tou své zbavené v činnosti když te tak se zevní pozorovatel domnívá naprosto nečiní. Když se dostanete do tohoto stavu tak v tom momentu vezme váš svým ty bůh a nese ho dál ano. Protože ve tou udělali živý tam krásně znázorněn na každém stupni vývoje. Například na tom užší žili. Od nebo bože proč opustil opustilo ho opustit byl u pět prázden byl prázden od toho spojení s bohem ve který vystavoval každému navodit říkal jsem s bohem jedno od jsem jedno stane úplně bez mezer a najednou ho opustil ten o to je ten bůh se ten do jedné jak je to možné let co je to mu jsme na tom nejvyšším stupni když byl před tím člověk pořád tím spojen s aby ho při i když jde dál a bylo by. To málem vědomě bytostí nesmrtelnou která a všechny podporuje. Na dělat tu pravou učil nás že bych se v která nikomu an. Nepřistupuje přednostně na není v pranická která nestraní komu ani nepříteli ani příteli takle ale je na úrovni toho vůdce. No a on od chvíle říká odevzdávám svého ducha tomu který ho úplně opustil né. To jsem do určité vědět co zažil v tom konce na nad absolutně opuštěna přednost tomu od vás i do ducha a potřebuje dneska rozumět co je tomu jsem to cizí vůle pro doby boží vůle jasem to o tom kdy bylo potom jenom as se do vůle boží ne že takle odevzdal mojí vůli. Tak přeci tam nebylo nic vlastního tam všechno co jsem jsem odevzdal co na celý život. To mohl více odevzdaně nemůže dát více život. Ovšem nebylo jaký s jakou poli vše krista toho zřejmě to nebo ta ale bylo to dáti stupeň mi ne jenom do dní obdobné v tom bylo. F. Takové nevlastnění není záležitost jednorázová do toho nevlastnění totálnímu musíme umět dospět myslím že mohu do sebe říci. Že jsem si několikrát myslel že nevlastním pro toho centra ku nebo teď. Toto operací během a jsem se znovu přesvědčil že to byla jenom taková míra nevlastnění která dokázala zase převedl kousek dál. Ale nebyla to totální míra nevlastnění která by dovedla nakonec od již pro konec nikde není ve s tak. si myslím že jsem něco z toho vlastnění je každému ponecháno i na věčnosti taková nepatrná část aby mohl přijímat. Aby vůbec mohl být svědkem bral věčnosti víte pro toho kdo pořád čím dát jako utržil neví že že to takle je pro že jestliže aby byl zachována individualita a ona je si zachovat tam do věčnosti tak kdy jim dleli skal zachována v tomto spisu ve mně ztracen co je to tam napsáno ale tak el pak musí být něco malinko sto vlastnictví toho vlastnění ponecháno tak nepatrně že to nehraje žádnou roli. Nedodal tu že ten člověk svědkem velikosti boží na to je asi účelné to se asi něco přidává k tomu. Aby již tak individualita nová a mohla sloužit obdobným individualita nám zde na zemi aby mohla být právem aby si oni věděli rády v každé situace do které se dostanou obdobně jako ten který dostal na tak zvaným konec ty. F. Tadyhle šel jen tak krále na ošemetná otázka když ten člověk vlastník silně co dělal. A jsem mistři se dostal na konec těch možností krám člověka mohou ale dostat. A teď vidí že když si ho mu dále nepovedlo mu ne tak pak mu nezbývá nic jiného než. Vím myš silami kterými neuspěl na nová střed pokoušet. Podívejte chce. Dělat to při či tomu v jen rub když že celý večer tomu klepejte a bude vám otevřeno protože toto je třeba vysvětlit tento co ode vlastně chceš. No v že by se dalo říct se tak spojivé chce co si myslíte. Že tam neni na to odpojit ježíše krista sami tady minule říká řeknu ji ještě jednou. Ten člověk chromý u věděla be svedli nebo stromem bethesdy bethesdy tam byl při před oslu mlat nezdá se vám být dostatečně chromí v k ten člověk dostatečně nemožný ten člověk nebo se vám aby možný při do oslu mlat nemožně dávné vším ano. Tomu bylo v jeho vlastností jeho schopností se dostal do toho rybníka. Je to jeho než v jednom stále ho tam někdo lidé jak je to možné tomuto zůstalo byla to jeho vlastnost tou nebyl věřte mi to že když člověk ustavičně klepá bez ohledu na to jestli je schopen nebo není schopen ale o hle na to co si ježíš kristus klepejte a bude nám otevřeno. A když klepá klidně a týmiž prostředky pořád bojuje jsem tak otevřenou mu je. Protože čím dál tím dokonaleji vyprazdňování a on od sama sebe kdyby mohl ten člověk a ono by mohl o všímají mých vidí pasou žid jaký udělal pokrok při tomto klepání. Let tak bych si zjistil že dneska když klepá třeba dostat sled daleko je z vůli než byl tehdy když začal k let. A on takhle sám sobě se umenšuje tím klepáním matek to to klepání. A nakonec se umim přít tak že před tím před tím barák jemu neklepe nestojí nic co by tam chtěl nechat tam to jenom všechno co touží vejít. by nemohl mít dovol mně abych tady nechala aspoň dal ten kabát kdyby náhodu velmi vší na něm co by se mohlo stát by byl přišel o to tam kladou levně. Nebo dovol měl bych si ještě prostě nemá žádných jem výmysl svou žádným mi není žádný dámy věk žádných byl předsudků mu nic. On klepe ale i jinak přirovnání nerozumně klepe dál. A tím od kdy víme tu svou vlastnost na takovém maximum pod pak do z ráje tam vlastnost tak nemůže nikdy před rád prosit. Na dozraje na takovou vlastnost že v samo nás cele od při svém náruči boží. myslím že ti apoštolové dohrály braly do tak by byl vlastností většina nitrech a toho jidáše dne dozraje tak i na to víc že jsi chyběly jenom v jsme si nebo pán není potom ještě ne ne a byly v s tím duchem svatým navštívení žili nějaká jeho tady je ale prosím vás tedy není tam řečeno že bral dlouhá ne tak by je minimální činným li a tím je minimálně ježíši mil dali šíp tam vlastnost kterou se jde. A jestliže například dáváme svatýho nad ramena všechno počítáno který žádnou ve že prodělávalo který si krista nezapřel který jediný zdál se z učedníků pod přičemž svou matkou pak asi proto nebát pomodlit matce. Ale tou učedníka modlit ježíš jen z tebe že jsem sebe na dal tak by u křižujeme on nebo onen dál vím že je od se nebál protože to jeho láska úplně dozrála totiž ten jak o něm známou a byl ustavičně mu být blízek a říkáte ženo hle na jeho prosto okamžiku poslední večeře na vinu celá vých aniž jednak tane na káže vlastnost celá blízká bohu tak je to vlastnost která nás musí. Osvobodit bez velkých krizí nebo den žádné krize ano tady krize je překonat tím že dal na vlastnosti úplně brala protože dal vlastností boží když někdo třeba miluje tak bez radě na sebe jeho například. Jak to ježíš kristus nutil nepřátele své. Tak ten se musí úplně vzdát sama sebe jinam by ještě milovat ohledem na sebe doby toho ten není hoden tam do něho voda na takle by posuzoval nebo ten je to jenom udělal tohleto a on musí taky především v úplně paměť toho k tomu nepřítel udělal aby mohl pro něho něco udělat a tomu zaručuje že na jeho láska není vlastní že to není to je to je láska boží nemůže láska boží která působí. A on se přistihli přitom že nemiluje sám že v něm jsem ve ten bůh. Když se cestou látky tak že při jiné že nakonec nemiluje vůbec alibi domu říkali prosím je by do děláš a po poli že říkal dyť vím spojuje obrovskou láskou trvale pokora sebe vůbec stali proklaté vnitřní poznání že bůh miluje všechny které on miluje ježíš kristus jasně říkal že nic nedělal z vlastní vůle vypadalo jakože on miluje to tam křičí dělat co by rodný v babylonu od že nebo nalil čeho nemoc. Čím na to ne uchopit nebo slepoty ta v to bylo otec je tam postila ten křičel kudy tomu se o to on tam a tak abych to všechno stalo abychom tomu rozuměli považovat přehnaná lásky nic jinýho po nebylo a tohle to člověk poznává jenom musí zachová ten klidní klad pro kdy či ty moje schopnosti které mám které o mi tedy dál mi tak to je že mám být po mi dány propůjčeny. Ty mají disponovat k tomu abych nakonec byl schopen nepovažoval za vlastnosti od boha daný a ustavičně bohem živení a tu když abych se nakonec myslel do tomu nejednám nýbrž jedná a on kdyby to také dokázal tak je to bez krizí na ve všech krizí například ten jan neboť to byl zemřít nenásilnou smrtí nepotřeboval být krytí. A to z toho důvodu nešel cestou lásky to jsem pochopil o čárky o ta musí být v tom dokázal pro ten se modlil o tu v látku bohu větší než cokoliv jiného a myslím že to jediný jsem životě dal dobré jsem to myslel poctivě tímto způsobem a on nedostal zemi která lásky tak velké jsem si pro šlapal jenom proto že vyšší opravu neunesl protože bych neunesl jenom určitou míru kterou oné a e e v tom. Oni kdyby byl větší byl by by schopen více bude ti tak bych měl větší míru ano. E ale jen mi doufám že to nebude váš případ ono totiž člověk může poučit taky špatným příkladem aby ho nenásledoval a že byl schopni ne z toho být. E žes že kdyby čtrnáctkrát že pán bůh o vás pokoušela koho mně tak byste čtrnáct kladnou řekli že je to ve jenom sedum prát pravil pravil veliký úspěch to budu mít telat někdo z vás neuteče to budu mít do dokud utíká jakápak radost. Protože vím dobře za vás za všechny. Že milost boží v plné míním je připravena pro každého pro toho by za pro toho méně pro každého z nás jenomže každým klademe vím od ta činné stránky jiným způsobem aby jeho nekladli ti o nejde než ve klást. A přitom toužili do věčnosti potom bohu tak ona syna vezme. No není na ten případ protože ten odpor klademe. Tady mám do tady jeden z ona činnou dotoho našel ve společnosti prozradil že když všechno od boha tak jsem vlastně bůh tak co bych dal trápil nám všechno všechna byl vším pořádku. Tedy ono pravdo dále listí to byl dobrým v k jednal tak před jenom se nemůže si tady dobyl v čili ale víte že si to mnozí lidé takhle stavu jsem bůh toto z el dokonce proč ve svatých písmech byl v indických je napsáno. Tak vám asi ano přeloženo do sanskritu. A jsem bůh a to všechno ostatní co považuje růže jsem že jsem to není bůh. Ti praví jsem jenom bůh jsem vlastně bůh tak co se může stát samozřejmě kdybych toto stanovisko předčasně zaujal ve chvíli když vůb kdy vůbec ještě nejsem bůh tak by to byla děláte že byste opravdu v řeku nemohl mnou panny na vysvětlím chybnost tohoto názoru. Řekl jsem vám dneska na začátku že jsou tady ve vás zákonem vedle sebe paralelně působící jednak která by přidržuje při tom na. Od přitom od vtělenému přitom času a prostoru a tuto vlastnost jsem za nás zval satanášem a tím prohrát vlastnost která táhne do věčnosti a tato byla tuto jeho cena nazval bohem nebo milosti boží a tak dále. Kdybych pod v pravým u dnem tak pro zkušeností které jsem vám tady těmito byla větami přednesl je teď rostou kdyby do své mysli jsem bůh anebo satanáš myslím že bych musel usoudit ten satanáš. Že jsem satana. Ale jenom do takové mínili o jaké do jaké toužím po bohu svým nejsem. Protože on je to ve mně který tomu příčí. Rozumíte mi teď komplikuje do situaci svými si říkáte kdy to moje touha ale o je to fakticky on který touží toho i to jenom tu jeho touhou musím vybalit. Z toho satanáše ano. A těžké se totiž se vás toto přeji pro sebe všecko pro sebe kdežto to musím chtít pro něho. A této vybraní toho satanáše. Tady mám tak tedy ještě bych to měl dost byl dovršit tímhle tím způsobem bůh je ve všem ne bůh je ve všem. Ale není ničím toho čeho jsme my svědky třeba dejme tomu smyslově a rozumově. To znamená i rozumově i smyslově není například jakoukoliv myšlenkou kterou pojmu i my nejsilnější myšlenkou není on tak formu byl nějakou myšlenku tónem ještě on nemít. A cokoliv nikdy nejsi když je třeba zjevením řekli tato oni on protože to je pořád něco ve smyslech. I to mohu k mým nad myslí není on kdyby tomu tak bylo jen na dno setkám. Ale on je ve všem. Čili on je trám ten není k to znamená není ničím co tady můžeme vidět vnímá jakkoliv smyslově rozumově. A při domě všem a platí další pravidlo že protože ve všem tak od sebe vnímá všecko co my vnímáme i sebe. Čili my jsme v jeho vědomí ustavičně nejsme v jeho vědomí a v jeho vědomí je celý vesmír. Jenom tak si vysvětleme jeden nesmí se mu nevíme trup čili žila může vše který nikdy k nějakému síly aby se s tím nakonec spojil. Kdyby nebyl v jeho vědomí kdyby to do věnovali tomu ztratil v jeho vědomí aby toto nemohl do do síly. Ne ale ne z opačné strany my nejsme my nemáme vědomí toho boha který jedná to je důkaz že nejsme bohem že nemáme vědomí toho boha jenom část nás k která si bude vědomá boha tam bude bohem a teď k zkušenosti těch kteří toto zažil. I když si začli uvědomovat toho boha tak dokud se snažili ho uvědomovat tak si ho neuvědomovali jakmile toho přestali snažit tu věnovat ale. Byli vůči mu pozorní bych tak řekl jenom jenom nám nemýlili pozornost velel otázka zlatého klíče tudleto. Ano sami do obsaženo ovšem kdyby měl před jenom tak rostlinou mat ale ponese strom rozebírat na svědomí že jo. Když vy ho uvědomovali tak když čili že on si především uvědomuje pořádně větší míře je než oni jeho. Čili tam míra jeho uvědomování že toho člověka je větší než míra umyl mají toho člověka o tom bohu ten člověk je stále méně vědom toho o než ten bůh toho člověka. myslím že toto je stav se kterým přechází člověk na věčnost. No oponou úplně tvrdit do sto procent žila na proč protože pak nebo nebudu běžný že ano hned ale mohou jenom vel v jít v kdy. Že jestliže člověk když do věčnosti jsou individualitu ale věřím že je pravda co řekli kristus že tam taky li dal bude když to říká od těch příbytcích nutí kdy jsou u boha že nelhal že mně vo tom vědomosti nebo jsem nebyl nevědomým kdo to věci že to tat tak musí dycky kdy dali takoví rodil mezi lidskou vin je daleko která bude za sebou v je tu obrovskou velikost boží. To sebeuvědomování a uvědomováním boží při do jeho individuality a tam vidí dají byla bude chtít vnímat me je toho boha a s čím dál více protože on je ale nekonečný a to bude nekonečný narůstání ve vnímání boha vnímanou blaženost dělá všech těch přípravku který mi tady říkáme dycky si představujeme na tom nezáleží jak tady představujeme co potom bude jinak to představujeme. Vy si to stačilo. El ty příbytky u boha prosím kde jsi se o tom něco mu může vůbec říkat nebo že dokáže lidského hle co říká tak je to míněno ta. Že totiž. Další než ten vesmír se postupně rozrůstal rozum miloval mno žilo dál ne z jednoduše látky že nějaké pralátky jako královnu vznikal pořád viklat vyšší motá. Se dovím o právo vymykala napřed neživá vody života a potom živá v káni na potom člověk nakonec to je velice složitá hmota která vede v bují v v životu po stránce hmotné taky nehmotné ježíš při rady že ano. A jesi to došlo k takovému rozrůst mění. Takle nakonec v jeden člověk mylně o druhý člověk tam vědí ale když je toho o tom bodu nedá jít do věčnosti. Tak pak zřejmě není zapotřebí aby se to zrušilo nýbrž je třeba to jenom obrátit jak tady kdy mi dal ježíš kristus obrátit. To znamená obrátit do do věčnosti jako jsem říkal na individualitě se snažil v jít k bohu. Tak potom budu mít porád přicházet ke své individualitě potom budu moci říci jsem především on a mám na starosti v letu výměnu tohle. A budu podílet na kdy myl těm boží je to málo částečkou stejným duality tak to budu být budu příbytkem u otce. Tím děláním v lidském když se tam dostal pomocí určitý vlastností tím ty se nevyvíjel li proto aby se zničili. Nýbrž abyste nabyli boží mocí ano aby přestali božími vlastnostmi. A tak na boží na to se potom vláda nikomu na světa lidská vlastnost tu zbožštělá není vyžívat že mi ji na nás k kouta božské vlastnosti absolutní. Ráje nepostižitelná nevyslovitelná. Ale pořádný stává rozdíl mezi absolutní vlastnosti boží bych tak jak absolutní láskou a nedělá pro kterou se člověk tam dohrál. A to je ten jeden příbytek třeba příbytek lásky a u každého ta látka čili nad stanovena si dovedu představit že když se do toho nedostal prosby jsem spal volili který byl člověkem. Pomáhají tím všem lidem lékařem který žil tak dal první vlastně nemocnice křesťanství a tak dále že tento člověk tam na věčnosti. Slepý tří být také lékařem lékařem lidský duší a tak ale na lidi působí. A tomu obrovskou moc protože bere pořád pro zdroje božího od kterého není oddělen a do do si že tady že když tam třebas svatý jan miláček panně i tam by měl o lekala. Nýbrž je daleko přímo milující boha boha vtěleného boha a že v takovémto smyslu nás tou je potom jak se přímo bůh milovat ale jak se přejít bez krizí osobního vedení neosobnímu vedení duchem svatým v to že k tedy mít za nejhorší krize v tak jsem to tam přeci čili prostorové neprodělávali celkem vůbec žádné kriste možná že v okamžiku když se odvrátil o svých rodina do vše. Kristem v ale my mu tam byl by žil hledá trápil že plakali dejte nebyla to žádná krize a jednou trvala krize tam tam již kristu učím bez klid do vjemech a proto se mu dali všechno říká tomu kdo tomu petrovi. E ten tebe prosil aby tvoje víra nezakolísala a se obrátí již budeš utvrzovat své bratry po o že ten on to svatý petr např ježíše krista no to jistě na to petr po měli ho zapřel. Dovede si přestal byli sví. Jakou silou potom šel dál si ho tohoto vůbec pečení ježíše krista žádnou svou vlastní silou jsem nebyl žel nýbrž poznáním který získal od ježíše krista mohl potom co dále dělat považovat za svou vlastnost kterou bude nemohl ani máš krásnou odpověď jak to nebyla potom v jeho vlastnost kterou šel dál ano. Tak potom vím kterou měl měl od boha tak toto všechno na to ty kterými hledá braním by se aspoň malinko držel poznání přechodně tak byly všechny od ježíše krista. Ta by mělo dosvědčovat lež kdosi sladkých mi přicházejí totiž v chvíli kdy člověk. V svou jiným jak živou pláže jiné světlo na úrovni kde může být do od ve které může být veden to znamená na úrovni astrálních kde může být veden a je to rovný symbolizováno těmi třemi králi kteří přišli na viděli tu větu před sebou. Lid tam na druhé z na druhém ženu vidí tvoji větu nad na to na žila nebo úroveň hmotnou už. A. Vytáhnout vedou úroveň astrálnímu kde což dobro mohou setkat na úrovni mocné nemohou. Protože to by bylo velice těžké ale volně astrálním nemusíme se i ta hmotné tělo jako máme kde to mohu udělat a tam mohou potom zasvěcovat pro znamená je to vlastně samo činná záležitost která se stane samočinně ten stav nastane bez přičinění bez za bylo příčin člověka aniž by si přál být osvěcován. Je pro každého zato pomoc připravena kdo je schopen jít přímou. To znamená kdo tam do sebe na to jisto dostane kde může ta pomoc je u. Tak sil nemusí vlastně za nikým tam hodit tys tam přišel na tu úroveň tak tam jsi byl u nich u těch kteří zasvěcují opřen symbol zpět dost kdyby říkala o že ty svatý říkal přišli zdá a. Ale protože tady ten časoprostor na žádnou roli tady před by být najednou u indického adept ta o. Přitom nemusí se z indie rád je zdály taktice při tady u tu před tam si tam ten časoprostor jinou funkci než tady. A že slovani spočívat podstatě v tom že ti předávána duchovní síla. A duchovní síla k tomu abys mohl pokračovat dál abys mohl to světlo postit které stávalo že byl abych nezakolísal abych nebál toto samozřejmě není dáno bez své vůle a bez svého svou rasu. To si krista neděje násilím nýbrž svět je to vám o po do toho co od u ve své než co si o chod do na sebe vzít jenom co ve myslet si ochoten se protože ty musíš přitom si uvědomit že nikdo nevstupuje dál. Se vším co mně na tom nižším stupni je nějaké vyšším stupni musí něco necháte a teprve potom může jít dál a při je na kole proto musí tak musí všechno nechat stranou a to že sám praví. Nejde nakonec jen jako čistá duše oproštěného od vše a proto jsou podmínky vstupu. Čili. Projevit jen pro že pro vám třebas nějaké vyšším stupni i ten dokazuje i žil citován že něco se bez dělal při mně něčeho představil něčeho. Se svlékl proto nejjistější způsob pět že svět který je stylizovat svůj život v tom smyslu že pro ten vyšší síly jednat jinak než bych ti dal u když je tak či je tady taky ano vršku jako třeba sebezapírat míra sebezáporu přináším míru zasvěcení v této poznání o po že kdo. E tady ještě tolikrát vše stávala či kdekterý do se svatým jsou to že třeba o stavem před nebo nebude člověkem nitrem státi jiném je neznámých ulicích a tak dále přesto se mu zdá že tam někdy byl a. Že která mu jako zná jako teď ti třeba zdálo se ten chrám může nás kam jsi byl dovede nebo kam sis měl potom vstoupit. Jak je to možné že existují věty z tahy také za psali měla neporušeny z doby jistě opravdu tehdy zažíval proti. To je to ovšem ve staly prostota mu byly které existuje záznam je nesmrtelné duše se ten dojem. To teď te a v tom dojmu je obsaženo všecko co si tehdy zažíval ale tam by ten stupeň do kterého dal ono se musí organicky navazovat a. Věčně tohle protože nesmrtelná duše nemůže do člověka v vtělit který ten dojem při v okamžiku jeho narození. Brž postupně ten minulý dojem vtěluje. A teď na při dal říkal jsem o tom středověku si člověk jimi li mít tak je od rádo převtělila ku toho středověkého protože člověk je existence do nynějšího svého vtělení to znamená by to může organicky navazovat na zkušenost tehdejší. A tato když byl sestává není požehnání pro tento život rozumí a jenom protože se může ještě řek bych nabýt momentální. Moje zdáním požehnáním některého od svět momentální tedy daným ne u tedy to je že to je třebas nebylo by užito byl nějaký kol tak teď se může využít jsem dále. Když například v tom zpověď od kterým se nemá dále nějak nýbrž že pramen jako symbol užívám tím že nebudu třebas příjmu. Když s tím bude pomalým nama když tam jenom ukazoval jako ten dotyčný měl u sebe ten koho od. Tak je to je to symbol viveka je to symbol schopnosti rozeznávat tady přináším schod toto vzdávat kdyby měl co zeptal protože to je to co je nejvíc jako vadí a po nit uznávají ale dávají ti teďka možnost tuto schopnost prózy do návrat dostat na určitou výši ano. A celý ten proces který za tebou děl do předávání této schopnosti. Od ono se říká je tam v jindy že ta co to zrozovat svých prvém pro stavu se může dostat po extazi né. Ale jestliže jen neni příbytek dispozici člověku. Tak člověk je potom ten den čili v extazi zůstat nají úrovni protože který považuje za všechno že nemá schopnost odevzdávat. Kdežto když se mu to je schopnost dostane dříve jako to dělit tak s tebou let. Tak tomu nehrozí. Dejme tomu člověk ztratí a my praze i ničen tady jsme bychom tomu do bránili. Ta do které by se těžko člověk vypracoval dávat jež v o na mystiků kteří v těch extazi zůstanete smrtí kdy bit před když spěli třebas. Tažena před tím jak jsem si říkal pro tam byla vlita na začátku potože taje symbolem nesmrtelné duše a v ním se od přátel ten dojem že říkal proto o začátku pro ono slámě jako před do na která pro spřádá pro tebe tak i dámy když toto ve vtělí stačit jisto uvědomění již tu tak tam mým vět kdo k typy tomáš ve svém vědomí chápeš. Všimně že co k li než tak to co bylo rovnal vrací například abrahám o tón nemělo proč proč byl do byl bych vyspělou pro tu činnost ale pro tu schopnost to navrací když rozum dal co je na něm ježíš že ten duch vlastně chcete hospody tak musel svým zabít svýho syna. Když tady že kdyby to byl nepoznal den nerozeznal ne co dělat tak nešel velice nepříjemné zdali dosti jež kristus protože znal vůli svého otce. Takle museli na kříž kdyby byl do na tak tak i oni na dostal on tam rozkoše nešel. Jsem si všiml ne. A to je právě tamního zažil když si je takový že jsem dál na ty tomu nerozumí ne tak sice dostat li to umí vědu oprostil na nad svým ale protože mu nerozumíš tak ten se význam pro sebe jako jenom přijímání síly. A ne jako aby ses musel ekg post při pro toho zařídit jo to co od sebe nechce se jasná milost nerozumně věcem při takových třem daly by rosy tak samozřejmě vystaví že když čele se potká nějaká nepříjemná záležitost. O které budeš přesvědčen že je správná vyšší věřících ale bude pro dovede příjemná tím řešením. Let tak budeš musel dát přednost tomuto udělat a nedbal na tu nepříjemný nebo na nad na ten ten momentálně špatný aspektech do protože nebude mít ne. A jestliže by si tohleto neudělal tak se vrátíš na tu úroveň rozeznávací kterou měl před tím. To uděláš tak si z milosti vytvořil další milost vyšší. Tak protože maličkost byla velká milost. Tady mám dotaz jak je to s tím člověkem chromým o něco li svou vůli vniká teď kdy se který si přál být u zpraven když nebudeš první říkám že jen když křičel před před něco pro sebe že vlastně nejednáš správně po pro že v je sobec v s s s že bych chtěl vlastnit něco. Tak opatrně ten dale. Svatý petr že i jiní kteří šli za kristem napřed či byli v. Osobním důvodů pro znamená aby byli spaseni aby se dostali na nebe ano. Tímto neměl za zlé neboť ten který začíná klec past ten musí probrat několikanásobné obracení. První co je to co pro sebe a když je třebas ta ale v tomto to co bych není do daleko a pozná že pro něho to není že pro něho je určitá míra poznání při tam míra dokonalosti taje. Tak co tak co vejde do lidského těla je tak že do lidské duše ale co nad to je to nemůže pro z vedení a proto ti apoštolové to jsou lidské vlastnosti dospěje do takového stádia vývoje kdy jde museli rezignovat na to chtít to pro sebe kdy začli s tím. A museli za tím účelem museli poznat že sami nemají vlastnosti který by je mohli tomu disponovat aby pro sebe něco k v. On si nejsou tak silné aby vědy do ten druhý břeh. Do pravili to co pravím pro prostor tam před sil že zapřel pro vyšel ještě mysl jeho nezapře myslím pro na smrt třeba nešel. To momentu našel a. A takže tady se nikomu neklade za vinu býval například začátku dělá vět prosebené pro něho vina svého přednost. Že pro sobec lepší věci než byl jiný člověk který prosto do pro třebas jenom majetek hmotný ta co ještě pomíjející. Pro sebe chceš věčnost tak šel budeš časem přesvědčen přesvědčování pak když tělem že je. Protože to co varuje ale že sebe neznal že by prosit li. A že právě vlastně věčnost si přeje aby věčnost která převtělila jsem do tebe převrátila starat k sobě tak je tady tento klepání v první řadě je on věčný který je na svou vlastní bralo by to byla byli asi takovým způsobu provedli ono a jestliže tohleto se stát tak tam vlastně jenom ten věční vrací. As při jenom přečíst jenomže ten vět jsme si to přál. Čili říkal něco pro sebe pro střed ovšem nesplnilo ale ten teď tam vešel ten byl věčný. Ní. Ale tímto způsobem zachovali by byl stačil bych to řekl že není zachována ve si dobře o boji je správné mínění ta individualita zahynula před těmi dveřmi do věčné vešel nikdo zasedne na od od děl. Pro mě. Z toho výklad pro sebe věčný život myslím že ten svatý petr byl v tom okamžiku když třikrát zapře ježíše krise si říkal tak se s věčný život pro není to rostly u po povinnost král vědomě si život pro je pro ni smrtelného věčný život není žádný smrtelník nebyl bylo nic nesmrtelného když ten vnímáme všechno pro smrtelnosti tato nesmrtelné vejde nazpátek do nesmrtelnosti. Čili ještě jiným způsobem řečeno když svatá terezie z avily neměla co by mu dali dělat ježíši kristu tak musel dal dal jeho věčnou snahu. Vzala a to bych to udělat tolik aby pomocí toho dostal lidstvo nazpátek k sobě či ji řekl. Ten si ode mně moje utrpení na kříži tak do jeho nazpátek znamenat celý řekl kdy si přeju aby krise dostala ke mně neboť krisi když žena částka věčnosti a jsem tady kvůli přišel abych nestát dost. To co není v pokolení bylo u pro světské dělat to co si co tu byl říkal protože to se dělá na to přitom zahyne takže ten první vstup je není tím a kterým byl před tím ano od to je právě to co to je podstatou všech těch krizi ježíše prožívat přibit tam vtělil to vším jo. Že jsem o mu tam říkali člověk jak se vám do vložení ti pád stálo být věd to bylo když do tam tu životu hodnotám od ty která že jeho bude jen proto je k tomu dal by jež je protože jsem tam nic smrtelného nepřijde. Když někdo bude touží po věčností tak je to vždycky pro se na to se nedá nad dlouholeté jenom pro sebe když třeba říkala bych ji byl prospěšný o tomu tolik nejde protože se nikdy ještě nedostal v době když jsem začal na úroveň miluj svého bližní jako sebe. To si musíme spravedlivě žít že je nám pořád mít do sebe samých že to dobití. Kdyby nám ten bližní byly tím čím jsme si sami sobě tak samozřejmě by to začlo mít tu plně jít nám všecko ale nelamte si tím hlavu. Že to bude že to před nabývání dalšího vlastní kdyby bylo možno přestal vlastnit rovnou. Také to byla můžeš že bych rád cesta vizte přestává vlastnit pro nejhlubší řece vlastnit jemnější a pořád se by rozdílu jemnější stály v na protože by denní a i bych řekl že vždycky vyjde co protože jestliže v ti svatí se nám tady projevuje od a pomáhají nám tak oni oni před jenom byl nad že tomu ti že. A tady stojí jejich pomoc odmítám individuálně vystupuje od ale to právě ta velká vymoženost z toho vesmíru že není z s tím je součástí něčeho co nám není naše slovních jenom vykládáme jako naž čili oni že to nedělají tak jako my viděli na totéž není to totéž oním dělají všechno pro. Boha ale mohou si přitom vybírat to člověk jako milující že z vody.