Karel Makoň: kotouc-I01-81-82-Plzen-02-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Všim. Ale jakmile přejdou jako v pro tu veleben ve smí ve je to toho vědomí v tak staral ve vůle pojem že jsem teple pak oko vím co o tom on musel své dal se to co pro z toho začínají napřed dost dosti ano jdou dál ne tak na to tak tomu není tady. Stále měla po kladl otázku na hle vidím ho k který jsem provedl v tam ve tam v sladkém o čísla v čili když jsem tam řekl že pak ten že jsem vodešel z otcova domu k mi dal si svoji podivil a tak a pak o pro miloval ve světě tak či po měl na od tu v ky. Tu to že je svým málem dávala že člověk je stvořen k obrazu božím a jemu nešla do hlavy jak to se sebou souvisí co by si to takhle člověk nemá jen povinnosti vůči sobě nýbrž člověk jakost o zemi. Jít k obrazu božímu v povinnost ti k celému stvoření obdobné povinnosti jaké qu své jenom že je k obrazu božímu stvořen to znamená podobá se o bral do za par le obrazy dostaneme v je obrácená podobá toho o do se tam dopadly. To tak tady je tak myšlenka a jak sebou spolu souvisí vím že bůh je člověk stvořen k obrazu božímu totiž žádnými dala než člověk nemůže na sebe vzít funkci aby on v stát v spojen s celým vesmírem aniž o tom vím měl funkci tam bylo ten vesmír na. Pátek bohu to znamená budovat toho řím po je jako někdo do se v obrazy jim je všem v člověku se o bral kdy ten bůh natolik že člověk může se vrátit s tím svým obrazem k bohu rozumíte on opačnou funkci než vůli své on pomoci k bohu k tomu aby se ve které z toho není. Vrátilo jako se vrací obraz dostaneme k tomu kdo není váha ne tak člověk právo a dokonce bude mít povinnost vrátit se je v celé stvoření b b bo to může udělat jenom vám a jenom za podmínek i že všechno co dostal od boha promrhá protože ta ten podíl který od není od čemu k. Tomu abys s tím hospodařil pro sebe a ten vodil mu narůstal nýbrž vím jak víme z jiných přirovnání např je vody na ten pro by kde dostává od která je k tomu aby hospodařil pro hospodář pod a dostal se pro hospodáře není nikde taky vlastně řečeno jako v podobenství o marnotratném synu a on pro marně sv hospodaří hospodaření toto se projevuje. Jako vzpomínka na otcovský du pravil že tady se na to byl další tajemství že toho podobenství ale je to tak dobře protože je třeba o tom zase přemýšlet dál a prohloubit to zkrátka když to se no člověk je vzala za z založen do vesmíru jako mně vydala k lidová z nesmírné. Spojitost a tudíž když i jemu člověku se podaří vrátit se nazpátek protože vás spojitost vesmírem to rád bych se tam i vesmír nebylo řečeno měnily po sil ne celý vesmír je směrem do bohu tak věta ano a v tom smyslu a je k obrazu božímu stvořen to znamená jemu je do pravila to je vesmír je to je člověk. Jako je řek bych tak dopadly si jisté boha a vesmíru to je člověk aby ten on se den ze sval a viděl sám sebe v tom vesmíru aby do sebe ten vesmír je mohl přímo jakkoliv se dívám do tam na nad sebe tak s tím mám svou podobu stal dopadla tím drakem při jeho do svého mozku zpracovávám ho do vnímáním. Tím viděním te as to rozumově ty tam se takový sen a tak dál nama není je protože tady se neříkal objevili tu nebudu vám ty jsi kterého bohem o to k doprovod jako bylo to byly do celého k obrazu božím abram v nevím jak jsi dal mně pomohl k jeho zrcadlem abyste pochopili kdy. Někdo přední vládne za tady byla v tak jsem další jedním dále něco v cenného že totiž to co se na to by byl tvořena nějakým způsobem se na to se staneme jsem jen a po proto do tady na svět člověk sme ako obrazem rovno to znamená nemůže se může za z nadhledu vím o na to jenom tu do spůsobem pánem bůh jsem postaveno boha v sobě rozumíš. A ten neví co z čili nikdy člověk nebude bohem v tom smyslu aby byl stvořitelem ale jak pramení věz správně některý mu velet budu své bez člověka neobejde bůh člověka potřebuje to je ovšem lidsky řečeno ale je tomu tak tak se to pochopit po že kdyby člověk nebyl tím článkem. Který míní může tam návod svým poznáním byla v tom vesmírem nazpět do na to byla tam by toho co on než mohl bylo samoúčelné jenom pro toto vaření kdežto tak nevíme že toto není vesmírová si mysl hrály lásky je to jenom po z vím dítěte náruče boží a zapadne přítele. Hodí přede do téže náruče a to aby tu těm na milo za padnout do národ se božím k tohle to nebude v on jednu jeden od zevními ten toho co marnotratného syna do z toho vesmíru a dost jediným to jest ta síla která rozumu teď tím že si ten syn vzpomene aby nazpátek do otcova domu. Nemůže ale sám protože spojen s celým vesmírem takže chce nebo nechce jest v tom v ten spoluspasitelem ovšem malým pochopitelně el v rámci své možnosti lidské po potáhne poněkud celý vesmír je když sám byl spasen důležitá ještě přetavit na maličko z že totiž aby se mohl vrátit zpět. K tomu je třeba aby se své byl sám ze sebe a ze všeho stvořeného jestliže se z tohoto dnes se v let ne tak nemůže nastoupit cestu zpět a proto ježíš kristus radí za při sama z této svlečení ano a proto křesťani primitivně odcházeli ze svět. Nad tím se neztratily ale mysleli si je dobrou vůli ano daleko dokonale o tom mluví lekat jak si to při ještě další stránka ovšem kdy mu je tady jedna je s velice důležitá kterou na to jsme zapomenout ale přestože člověk k obrazu božímu stvořen k a jednou na sebe dříve nebo později musí být co to musíme svěřit funkci. Při které bude pomáhat k bohu k bohu stvořiteli aby to co von vyslal do světa se k němu vrátilo to je jasné ale v prosila o tom jakým to může udělat a za jakých podmínek to může udělat nám nevysvětlil nikdo jiný než ježíš kristus svým život na protože když. Řekneme ekg pádem svléknout se sama sebe a ze všeho stvořeného to se snadno řek ale kdo to dokáže nikdo a proto vám je tady vtělený bůh aby mu pomohl on taky tento vtělený bůh řekl klepejte a bude vám otevřeno znamená visi ne od té. Před víte že on mně vždycky ke všemu co se na této cestě děje potřebujete někoho druhého marná sláva dejme tomu jak se tam miloval ve semeno jenom jednu událost takovou která přivedla když k bohu třebas v tom koncentráku kdyby ten gestapák chtěl zabít to byl ten byli plně tomu o ten beztak ták. Ten byl prostředníkem že ano toho v když je tam někdo touží upozorňovat ale na to že v nich od uších tehdy ten dostat dát nebyl naráz nýbrž byl poslán jsem nebo vyslancem boží ničíme byl tím nejsvětějším co se chtělo do dotknout a proto mně nemohl zabít se. neviděl nepřítele jo kdyby byl ještě se myje silně zažil provede mně pak ano ale pak když měl měl na ty ty od se najednou přestal v něm je nepřítele následně viděli jasně posla božího a on jim také bil takže tohleto a že vždycky někdo druhý to vám musí pomoc neznamená že by to musel být člověk ale mohl o to být. Třebas to dalo styk které vás potkaly ten druhý ale nebylo v prosto modlitby to považujete za svatou a za správnou pokud to pomocí modlitby se tam dostáváte jsem do doby toto dokud si přede vět jenom pomocí modlitby se přibližoval bohu nemůže do za moc se stále by se snažila by stál jsem s tím neuměl dobře manipulovat ale pomocí modlitby jsem se dostal poměrně daleko. A teprve v on centra že ten gestapák chtěl zabít to bylo to to bylo první to byla to byl to není případ když jsem do toho boha vstoupil bez prostřednictvím modlitby protože situace se tak jak jsem vyhrotila že nebude z ani na slova pane bože v on i my si ani v tom se ani sedne po pro z nad nebo. Si na on si to musí se pojmout nebo zachraň ani s tam jsem neřekl jsem tupě se odevzdal nevím čemu se do ničeho a nebyl jsem v tom nit vůbec v něm za nešlo jsem byl nic opravdovou který se odebral k mým jemnou přirozenosti boží a porod a ten celek byl tak vel za těchto okolností. Totiž nemůže být větší pase na této zeměkouli protože když kristus řekl nikdo nemůže dát více svůj život a nedá svůj život ten všechno ano aspoň všechno co protože nezáleží na tom když nedát co neví co potom nikdy nezáleží upozorňuju vás že co je tam v temná tam teď o které jsem často mluvil nebo dveře na které se klepat. A to si nemůžeme otevřít taje u ptám nás k v tam není utkán něco jiného co je mimo nás nýbrž ze všeho co je v nás z našeho a především našich slabostí naše připoutanosti ze všeho stvořeného které se od obklopeni z naší tělesnosti duch nestačil dovedeme že nás as sebe nýbrž to jsme si u ku viz sami a jestliže máme překonat musíme překonat sami sebe a tu se dveře otevírají. Tím se nám dveře otevírají jo to nená v dokonalá příprava k tomu aby nám bylo otevřeno upozorňuju vás však ale že toto otevření dveřím z vůle je pro každého člověka na nižších úrovních než na této že se poznává bůh přímo každý den když například dejme tomu člověk se unaví a chce se mu spát a usne tak také. Otevřel tyhlety dveře tyto je dveře jakoby do království boží a jenom protože on se zdál sám u sebe u na dvou uměl takto námi přišla způsobila že on odstoupil do svého stavu a jak se tomu říká v indické literatuře odborné hadí síla vstoupila z vůle dali do svadhistany od otevřel jeden pokrok on se dostal. Co jsem mu tohoto světa tón není jiného si je tak tedy je trošičku dál trošičku dál čili jestliže člověk jenom unaven tak také je když se vzdá a to znamená usne když se netrvá pravdu stal by dělí rozumíte ve se vzdát toho dělo stavu pak se vzdává bych usíná a tak taky dokazuje přestup z této úrovně na jako vyšší ale velice miskou ještě poměrně proti té. O které mluvím ano čili spánek je takový prvním vstupem otevírání když tomuto spánku přidáme ještě to co od nás protože ježíš kristus na této mnišské úrovni tak přestane něco víc podívejte své ježíš kristus říká pojďte ke mně všichni kteří jste unaveni a vás občerství to znamená když my tuto u mu na mu to ve kterém my u s tím. Dáme nespojujeme v pochodem k bohu ke kristu tak jenom osten jako semeno dostaneme do svadhistany allana se se probudí ale i jestliže se před spaním odevzdáváme bohu přátele to není marná záležitost na to vás upozorňuju po jest jako bychom v chvíli únavy šli k bohu je to ovšem jak upřímně jako. Bychom se plní viz nikdy z probudit a pokud se to ale nesmírně proud se řekami lidsky říká ty u z než tak rychle jako když podvodník kamenem protože tam se odebral se do ve o na vzdát před že to z to ještě slyšel oko co to děláme z na to na náleží okamžitě se odevzdám a toto co člověk zažívá jsem to dlouho. Nemoh uznat ale to začínám uznávat potom co řekla moje manželka amen spaní ale toto co jsem zažíval před prvém spánku te tak zvaným tapas to znamená přebývání v klidu lidské duše u boha říkají indové že tvrdý spánek je odpočívání duše u boha kdyby tomu tak kde bylo. Tak by nemohla být moje manželka svědkem že přestanu vých ta napřed mně budila že si myslel že jsem umřel když je nebo a říká mi že potom zas za svou za čas zase pomalinku vých asi ta duše vodpočívala u boha a jenom proto že odstoupila od sebe se že se člověk vzdal sebe že se opravdu nejenom. Nějakým řek bych víme rokem se odevzdávám nýbrž se ona fakticky přitom neřeknu ani s vám o a že ani slon ani jsme pro nesu ani ne nekladl lidu jak to znám z toho koncentráku co je to správně odevzdat se jako nit kdyby do toho dal nějaké slovo pak to není jak o věc tak z toho nevyplyne tento tapas to pravdu se ještě moc toho poučovat před. Tohleto je správná koncentraci kdy by tělem stavu kdyby například jsem potřeboval k tomu když mi dáte otázku co toto obrazu božím abych o tom přemýšlel nebo abych prosil boha aby mně dal odpověď kampak by to došlo kdybych s sebe sebe směje a upřímně prosil od pole by se nedostavila protože bych se nespojil sbohem svým vědomím. Protože li se s bohem s vědomím božím přestanete jenom jako nic ale ne jako něco a tento prostí o něco pro sebe tedy ještě něco ten kdo neprosí oni z je mně z ano či když je třebas stáda dáte otázku jak je dosti obrazem tak neprosím nýbrž klidně pro složí odevzdat často se mi stává. Že my třebas někdo musí třikrát vzít si otázku znovu protože nevím co se kázal než že by byl tak zapomněl krytí ale protože vím že je u duchovní záležitost tak se snažím to co on říká i s mým dokonale odevzdal bohu lidi kteří to poslouchají musí pocítit že byli také toto odevzdání je to že toto co přibližuje. On to cítí to bohu jakého pochopení nějakého poznání a protože jsem vět odevzdal to se nedá oddělit od toho okolí které tomu přípravná pro jsem na že my nejsme oddělenou bytosti přát to nejde a tak bych k tomu jenom do dal kolik je která celý ten vtip pochodu bohu je měl za odevzdanosti z točila nám mým se odevzdanosti. Tomu tomu síly že člověk opravdu tam může jestliže se prudce prostředek kterému věří že ho tam ten prostřeli donese znamená když vám nohy že těmito on mnoha ještě na na to nohama bylo u do čáku nějaké to duchovní cvičení o které jsem si myslel že ho za to pramen a měla na li protože jsem byl o něm přes je. Jsem že jsem to by se byla ale proto jsem věřil dokud se byl přece čili oni se ne ale tato vím rád pro svět se byl byli z o do nadaným byla tak sil názorně nesla byl v tom ale zároveň omyl protože to byla jistota takže si jenom tu jistotu špatně vykládal i jistotu kterou před námi na této cestě k si může rozumově špatně vykládal tam se měli jistotu že tento prostředek je provede. Zdravou ale za jistota nebyla správně rozumově pochopena ten prostředek v něm mohl o rodové silám za těch okolností když jsem on v pravý čas opustil takže nesestává o toto co co by si to říkal o tom spaní že totiž začal jsem říkat dejme tomu me na boží do do taky me do boží v jenomže jiné o to se říkat jenom božími. A kdo neseme říkat o boha najednou přemohl říkat nemohl neboť jsem nebyl schopen dále vyslovovat ale nejenom toho to vypadalo jako třebas hledá svým nebyla oku dává ne jsem nebyl jen dále schopen povím právě myslet jako vypořádá on do myšlenky když se koncem budete se mně nemohl nabýt jest ze ztrát těly. Když tím by slovani uveden rozumíte a to proto to protože měl tupé a důvěru tuto vím v tento prostředek by bavil to byla jistota která nebyla země nýbrž že byla z boha rozumíte by tato toto na otravě neví že s tím nemohou tuhletu přednost sobě přičíst to nebyla moje přednost to byla přednost nevím přes se do takle byl na nestranně bylo zapotřebí jenom v. Dát práva byla ta říká a stal se nádoba prázdná užitečná jiná ale jsem byl v tom prázdnou nádobu a proto tam bůh chtě se vložil tu byl a to se děje každému se tu bez vím k i to je na protekce od boha nýbrž zákonité to jsou zákony boží jako je zákon karmy pak na ni vysoko a s to je zákon této vnitřní prázdnoty z tento nic u pravost kdo za za to v sobě v tom bůh přebývá. Jenom jdeme jinam nemůže milujete známe vlastní svobodnou vůli která nebyla nevím obou aby v něm vědomě sídlil to je prosím toho aktivním spojením se celým my jsme zatím spojeni s bohem my jsme spojeni s bohem zatím dokud se nespojuje tak jak to v pořádku není on mystické spojení přesto je to věk sestrami taktně znamená toto aktivně že máme podíl od otce. A tím hospodaříme podle své vlastní vůle pro sebe třebas pro sebe proto dal tuhle na to je že jako vodu na rozvazuje pro sebe tak to promarníme potom je pro chyby ale to se dostal si pro sebe neznamená že bychom nebyli ve spojení s bohem jenomže mi to žádný bereme bereme z toho podílu božího dokud všechno nepromarní a proto jsme svědky jenom pád tom dale. Ne ale je toho kdo nám dává víte kdybychom pořád nebrali pro sebe tak bychom rázem začaly mi svědky toho byla dává této milosti malým vtíravě a proto můžeme když je to spojeno který běžný člověk který nebylo pána dvou ale bylo nepotřebuje zase do se do něho vejde ta byla jsem si myslel prózy sedmnácti let tento člověk je spojen s bohem tím podílem tím budeme lidským. Protože s tím dělat co chce může do promarnit nebyl držen svobodná vůle která vede ta daleko on došel otrava jen jak je promarníte toto vám tu v do ten tam do tak si to jako víme takto promarnil ale spojí se s bohem no o promarněné ovšem toto může při do odprosil na věc ale jde mi o to marné kdežto v trpíme spojením nebyl mystické zpod byla v tom že jakmile jsem je s protože jsem to nějakým sv. Jsem promarnil které musí být tím způsobem jako byla marnotratní jsi jen co vím nebylo promarnění o to možná bude ještě řek sis se na to skal staneme jakmile se co všechno promarnil co jsem měl ji nemá tak nevlastním tato je ta zásada nebyla tento pořád propadli této jen vzorů stát poznáním bohu podívejte se ježíš v něm mně je to pro vzdát se před. Tam ten roku to bylo v když se někdo přestát se odevzdá bohu a to je svým nikdy se celý bohu neodevzdal ta. A přitom odevzdání nevstoupil nějakého vysokého stavu. Nýbrž jenom od pod vším váha bohu rozumíte a pokud to jenom prohlásil nás pak vždycky se neodevzdá možná ani neví co pro vzata jenom to proč je to tak nemožné tak ani ten klidným odpočinek tu proto nemá rozumíte záleží na tom co je nad tím člověkem protože jsem byl mne vůbec by jenom v pánu vůle vůbec příležitost aby se s námi se vědomě spojoval protože. My ne zastavujeme jemného pro vlastní který o kterém ani nevíme to vlastně s tím je a to je na to je vnitřní povídavost. Protože my si pořád něco říká ne to znamená přemýšlíme myslím jem. Let tak nejsme nit. Jsme tam dovětkem povím právním v on není dnes lekl jsme se z nestvořeného nebo stane že se k něco stvořeného. Proste se celek je a proto jsem bůh se nám nemůže projevit ale i jakmile se v let temné toho když toto u přemůže není v myšlení tak dokážeme i ve spánku se správně o dostat k čili bych to mohl co to takhle ve spánku se odstavena takové nejvýš na takovém stupni na kterém jsme se ocitli někdy by tělem stavu kdy jsme. O bohu o odevzdali dál to nejde ano tady jsem po která teď bylo pro věci dvojího charakteru. Ale je vůli co způsobili vůbec si toto jaro toto vaří nebo nedaří aby hle že do toho nedostaneme svou byla proto beztak je tvé ó. A tady ježíš kristus skvěle ukázána když byl pro zastavím semeno to je vůle aby v jeho pro z podá které provedení krát aby k tomu něco vyrostlo ale když tomu a kdyby to máme semeno pořád u prohlížel to znamená odhaloval ne platon byl žádal. Pořád hleděl po po protahovat nám neboť vychoval na dělal co by si toho dělat on potřeba jeho nám zády brát a nechal do od klidně tam li teď. Nebo nebo ani tone při jisto mým koho a prší a on to jenom dívá podá v běžné jak to roste které všechno a o li ho ti je od při tak se s jeho cit je taky. Čili to je něco na od od těch co je pro dobýt není to je samovolná ta paní za semeno je činnost nikoli samovolná ve spojení i svou vůlí mám jak si pro sebe na na ano kdežto toto druhé to daleko důležití jejíž a že mají. To vás toho semene a do zralého od kdy je svět je ve nestát jej dělat kdy kam vědí že tomu i když mezi tím proč se tam třebas i koukol jak říkali v kristus toto převážně pro co ještě daleko většího rozboru než jak jsme to udělali jako ten varovali si ji do sebe na tak předá rozebírat apod abychom to nacházel něco nového tady taky čili oprav. Jdu bych radil aby se do kolika když například opakujeme jméno boží tak se nesnažili o neustále opakovat nýbrž snažit se pomocí toho slova božího toho jména božího se odevzdat bohu jestli nám toto jíme na nepomáhá k tomu abychom se pomocí něho odevzdávání. Nýbrž tam po májou to ve pomohu vyslovovali tak vůbec k bohu nejdeme nemusíme vědět o tom nebo jednat tak abychom se pomocí toho co z z ne na božího třeba bohu odevzdávání a to je prostým zastavení semena ten hospodář s ten rolník zasadí semeno odevzdá ho v psí. Naděje samovolné činnosti ke které nemá co kdy on může jenom zdaleka obcházet nic víc nemůže dělat nebo být s nic nedělá co je správné ne a kdybychom my dokázali svou vůlí zasadit a bez své vůli na chátrat tak byste obojí podařilo bez své vůli ne a protože ten dorůst samotný je záležitostí boží. Této otvírání těch dveří to pak my máme schopnost toho ten ne na to pak kdybychom z někde vymysleli takové semeno které se teprve volal vzrůstu rostlina po tolika semitský kdy zná a li a zacházení no o to ti a tak ji nikdy správně na ve na že ne na boží tak na od vně a no a on. Maria může nepoznává a narodí ale jestliže vůle dvou ba ne a pořád toho nebe za nabytí opakování ne na božího ale jenom opakování a ne odevzdávání sebe od od to a jsem to dělal odevzdávat pravda ale protože jsem se tím odevzdával a nejenom jsem to opakoval tato milost která jiný průběh než u toho který to jenom odpad. Je ten to může opakovat tak dlouho se unaví a čím tam mu to ve vůli rozumíte kdežto čím tento říkal tím mi to vůbec nešlo ale ne by je to tam ho je to zbavovala sama sebe je to zbavovalo veškerého způsob myšlení ale nezbavoval mně to vědomí rozumíte protože jsem teď tím odevzdával kdyby sebe tím slovem božím neodevzdával tak to neměla tento důsledek chápete to nebe to je této klepejte a bude vám otevřeno. Protože vy musíte přitom mít důvěru že se že to je tak správné že za těmi dveřmi neslyší bez rozumíte jeden bůh je milosrdný že láskyplný že zná co udělat že to ne jenom si to snad představíte že děláme v rukou prostředek jeho že vás u dnes známe jehož těla ho co tu je nám né. Že jehož možnosti neznáme el i ji tedy bychom nikdy pádným nevyrobili ani pohne semeno v bychom nevyrobili to nejde ani semeno ani semeno pšenice bychom nevyrobili a místní jednáme jako s něčím samozřejmým ženo kdy tato nedíváme jako zázrak a oni v tom takle když od který. Někdy vzroste ve o pro oprostí strom semeno jsme ku na ti vyroste dvaceti nepravý veliká nebo ještě větší semeno chcete jedno co jsme to jenom udělali zády a vložil do země to tak aby svými se mi z nebe zda a my jsme založil ten na tu tu to byl někdo jiný to byly síly do tedy vůbec nemáme své nejenom využít. Dáme někdy zneužíváme pomůžeme aniž opakujeme jméno boží jenom o pak vede od neužíváme to ne neděláme to co nám ježíš kristus říká ne začátku svého otčenáše po si ceníme ne tam ne na které musí být pastvě neříkej neříká nikde opakujme na božím neříká c on říká a posvěcením něco a sám právě teďka vyložil třeba posvětit né. Boží. Tak podívejte jste představte si. Že my jsme se s spojením vědom to je tohle se stával na zná do toho se dovedeme jo že zrakem by z li rozumem který na to váma nebo jedno kojení tito li to bez rozumu dáme všechno bylo ve ano a tou činnost je na váze rozum ho na a. To je to na od kojení ve tak jak sebe známe hoden toho co je ano takže asi stavy se tady věří bezvadně ona říká nic neměnný není než co jsem se od narození naučil a úplně pravdu smrtelná bez toho dycky vlastnost a o dnes ve na dosti nevinně protože nešla a ten na poli ku. Podobá jako o tom nám o a to byl mistra který jede pořád na jedničku apod tam pořád za spojenou jestliže on si dáte ale na spojku co udělá a to pro si by se to tady duchovou šlapat na spojku této trošku jiného než na opravdu ale obdobné když na na spojku tak věřila kdy žádný to všechno na co před tím dělal který do stavu on kterého bez zlo kupředu o nás vede. Smrti jak říkají že to je nad když vnímáme jenom tento svět pravým v tak pak duchovní cestě se třeba kdy je to co nás vede a dostat se do stavu nic mohla ne spojka aby řadím ale ještě neznal radím dovolit ho to ta pomozte teprve pád koho tak i další z okolí povolit spojku a tím se to nové. Jsou oni na místo toho starého bývalého ne za zradí aby je to jinou rychlostí nebo prostí ne že jedno z toho padl bytosti bohu a na tak to tam taky patří a věděli jak jest je dobré že to kde to dobře chápeš všecko oni tak nemá nic schopnosti tato no a teď to tam byť chudá vizi a tohleto a je. Vlastně duchovní pokrok tak se dát názory jednoduše duchovní po že nikdy nemůžeme bylo na jinou úroveň vědomí dospěje než před jenom že tohle to nic není něco takového úplně takové tato spojka o tom byl u při padá jakobych na toho nic. Vždycky šlapal jinou mohou když říkám jiná mnohá ten říkám mnohou jinou schopnost c je která mnoha přestát nic tak že za objeví velí tření ska úroveň něčeho jako třeba vešla pudu denně tuto spojku když usínání velice nízká úroveň zatím následuje. Zbavi něco dokonce vědomí tohoto světa že to tak záleží na tom jaký stav jsem před tím než se na tu spojku a ještě mi přešla byl jaký stav ten leží jestliže bych před tím třeba kdy žil pro přírodní vědy a teď jsem to vzdal vám říkám ale protože jsem toto zažila co to kolika vykládal a teď jsem to zdál to znamená se stát ve svém spojku. I pro jsem z toho nic jakobych proto nežil jako by to pro nebylo nic bez žádnou bez obracení se na je tak pak jsem samozřejmě způsobil daleko vyšší úroveň tak ti nad pro jsem daleko vyšší jedy v to v daleko větší úroveň to se mi stát že se v nás je pracemi pomalost stát protože se dnes nešlápl tou novou která vede. A se šlápl tou nohou ráně toho tam toho svět je těla která byla něčím zaujata a když jsem z toho zaujetí pro něco atd velikého oběti protože co udělali ni tak je to vyprázdnila a protože to by prát jela se se o to dostat na jinou úroveň na vyšší úroveň o které jsem neměl před tím zdání. To se smíme přát někdy ale samozřejmě o to přeci nevědět dne se jde tak do bez je možné jsem nemohl vědět a tak vám mohu si že když za z bez člověku teology je že lidem říkala že spása spočívá v tom že člověk si bývá ve věčné blaženosti po smrti tak to měla ten neblahý následek. Protože lidi nejste ztrát li spojit ku než z toho udělali nic z toho svého chtění být blažení na věčnosti totiž c tak se snažili tu blaženost dosáhnout zde na světě do míry jak se dalo to znamená napřed stylizaci života že že dělají dobro protože řeka ty budeš mít při tak si do pekla to celníci tak snažili žít bez kříž je tady třeba vešla jedno ale snažili se se také dobré a pak se snažili pěstovat lásku k bohu. A protože to snažili neuměli jinak než citem tak se dostali do citového rozpoložení které ji třikrát svět nějak pro blaženost c a že ta blaženost se vystupňoval takové míry že pro ten organismus to bylo neúnosný od nebo z neunese velkou mírou utrpení a neumí neunese velkou milo blaženost při obou dvou se hroutí není schopen dál to zažívat nemá tolik takový rosa. Možností aby vydržel tak velké utrpení nebo tak velkou blaženost je to právě velice nemají dobře domyšlen třebas indy že říkají když se jich člověk stát a jak to člověk dokáže trpět v tom pekle tak mnoho oni říkají na to musí u zvláštní pekelným tělo tohleto by to nevydrželo tomu s u pekelným tělo a tak mysleti by se dál tak tady je na joba. A jenom tím rajským které tam když blaženosti tady by v tady v tomto těle tak prostě vědění a proto když on kdy vidíte člověk že ta blaženost se nedá udržet opakuje to mockrát a to se člověk jimi vydělal tak na rezignuje technik šlape na spojkou a stát ne úžasnou blaženost jako odezvu ale zatím to co do toho vložil zase za nabude straně rozumíte ale na vyšší úrovni. Tam daleko vyšší koly on zažívá úžasnou blaženost citovou extázi rozumíte svět odchází pocit těle to je všecko tudleto a myslí si že je dokonale spojen s bohem je s tím je z toho dokonale zase je veden protože z toho padat pak říká asi pro se na pánbůh mně a na to co bylo by otázky a pod a v této době řek bych teologického ten na je takový ekg a který tomu všemu. Bezvadně rozuměl do tomu dát tady říkám a musel s nimi ti a musel svými ti to bylo těžké nesmí něky a proto i ten výklad tedy k tomu je absolutně nutný město syna pochopit ve říkal mysl jako by se ten opravdu musí být udělám tak aby to dělal někdo byto do přišel na to že pochopení života věčnosti která. Roky stoletími není správné jak tomu v tato před předškolním věku v v v měla by říkat řekla nějak dítěte pána vše no a když když babička od pro otázku asi takhle na to třeba něco provedl ne svůj věděla protože jakou pád řekla pod svět do pekla toto nesmí dělat pro za pobožná jsem říkal co chce to jsi do pekla ono je to byly. Že tato to trošku ji byl měl to ztrát ten to utrpení ale na to že je to nebe nebe to je a a pak nebo k a no ano o tom máš ano pro to ona do pozice nemůže dívat. Dívat se na se přitom musí strašná otrava a ten abych se do toho nebe nedostal a to bylo hlavní tohleto myšlenka byla hlavní myšlenkou počátek přestal atd nejistou nebýt to strašná o stavu nebe ve by se od nával hledět na pána konaného svatým tak by byl snad nebyl v na věřící ale když jsem měl obavu tam budu hrozně nudit ne vážně se nechtěl být v nebi tak se taky ne pochopitelně ale nebi tak. I ne vedení kam jsem to mohl dostanou do taktně kovu z po promarníte před koně věku pochopit tak takovým let ten jenom prosím to bylo temnot člověk na atd tělo je ve nejvyšší do ven do věc do chápání co ta babička mně říkala dáte nedostali nemožné aby malé na to přišel že to byl bod na no a tak to jste deska neúnosné proto na protože svědka tak jako je to to není není záchrany. Je než poznání než s zapnout spojku na vyšší úroveň o pravdu a dělat za o tom zase říkal před tím že milovat také za pít nás spojit tuto spojku na převádí na do spánku ne ale v této neničí napínání které nevede k vědomému spojení s bohem ale jestliže před tím se zády něco vyššího tak odezvou pospojíte když se tam toho je zase mnohonásobně. Vyšší totéž vždycky totéž vyšší ano či v tak vědec matematikou objevy svému matematik páska když tam jered uměním například hodně ven objeví se větší umění vody ven a nedá a ku a nebo se k tomu mohl z patrný není při byl jak nezažili toto kosmické že jako on říká a zase začla klid spojkou tak tady se mi ku ničím bych tak řekl. Tak odtamtud vyšli jako daleko lepší umělci jako daleko lepší matematik a tak dále ovšem když tam někdo šel z motivu náboženství tak by šel daleko ve svým poznání boha víte on si nebere každý se si to člověk nemá všechny možnosti jenom člověk který tam je řek bych že z síly řek bych čistěji svými jako třeba že jsem tam šel do čistým cílem přírodní vědy ne. Při dojem že to nešlo od sebe tak to tak jsem měl dosti dobrý následek tedy poměrně doby jiná nemusí to být pro po bohu pochopit ten může dále může ale i touhy po ve na tvé vůbec se srozumitelné je třeba toho co my si to tady se vzdát ne že že kdyby se jim zdá se myslíte tak by to všechno postavena a musí před tím tebe by se být vede o to byly či když chcete vzato i když. Je mi bylo musíte dosáhnout určitého maxima a je li prosti mých není to pravda a kdybyste tam nedostali tak vám to chci ne že v ano čili plete zásada která z mi bezvadně hodí na pro ten cit rozvinout život vám pořád říkám na úrovni na které svém když on nerozvine nemůžete i když se slabé spojku nemůže se to stát že by pod tím tak tím nastalo něco vyššího. Když to děláte prostor věcí nisi že poklesky mr za čili vyžívat daleko mi dát si vešli do království božího pak tohleto dopadalo prózy místo neměli vůbec nic protože nesmíme si myslet že bůh je milosrdný podle lidského měřítka byl o lidskými jak poznat to neni lidsky se to nedá pochopit jak on miluje to kdyby člověk na to šel z osy rozum a ta by řekl to jako by nemiloval jakoby nepoznával. Ale je to pravé poznání práva na nával okno a tam na vás to tam za a o ho a jak jsem tomu nebude vám to tady nebudu ale je taky důležité že jsem na to takhle přišel to samo je dycky náznakem. Že se něco děje co není při do tak jak se říká přirozené to není na úrovni v jíž jej do kdy se před tou spojkou bych tak řekl a tam jsem sebe před že člověk který si přeje spojit se s bohem nedosáhne pouhou vůlí tohoto spojení protože tím ještě nesplní. Jednu podmínku která se musí splnit aby se člověk vědomě dostal bohu a tou podmínkou je aby jako mně šel činit všemu přirozenosti boží a vysvětluje to asi tak co je to jak koní člověk pokud. Si něco přeje pokud myslí pokud cítí pokud se o něco z náleží tak je pořád něčí ale jestliže dokáže s tuto je si z se sám ze sama sebe to znamená dokonale ovšem jenom chvilkově se to zdát všeho svého chtění všeho svého. I toho nejsvětějšího tak se co prvé řekl sám se sebe ovšem mluvíme o chtění kterého se člověk vám zda měl bych to ještě dále u před nit tím chtěním jsou také pádnosti se také chtění se o když vám starost tak chci abych ji neměl aby se stalo co by k pravosti zbavovalo rozumět důvod. Je k způsob chtění chtěním vůbec do koly když třebas v nový tak si budu si přitom neuvědomují ani bych nechtěl mluvit tak bych nemluvil zatím je moje vůle že mluvím či jakýkoliv projde bytost smyslový rozumový citový z to je ještě něco a co země nedělá nic z nýbrž při čem jsem vždycky něčí kdežto. On chce abych své dokonalé spoje které sám ze sebe aby dokonale sebe opustit znamená aby ji dokonale sebezapřel se vším vždycky abych přes pád vím člověkem v tom smyslu že byste cítil jím a nebo fungovalo jako on na to samozřejmě možné jenom tehdy když se za. Staví nějakým podivným způsobem veškerá činnost lidská na při visel jak letem tak by se řeklo krve vizte vně nedořezal nemáte ani myš ani pomyšlení žádné nit jenom se právě úlek zastavil jsem dokonce oběh krevní obě co se to zastavilo ve všem tak malinkým moment který jenom vysvětluje se to být li tomu ramen se člověk nit a věřte mi to. Že je také když vám strach do úleku nestal věku používal jako zasvěcovacího prostředku a velice vůči mně to je svět o si že u toho člověka protože je nepředcházelo něco kloudného tak že tak se zatím nic neobjevilo za své něco z nás dobrého neboť nebylo to násobit že paní víra nová přesto o nic přešla do stavu poznání boha tak jenom měla ve za že co úžasného blaženého velikého. Ale o tom nikomu nemohla si a není to poučné ani pro nás pro by to bylo povznášející a nic mít pro to z to byla paní věnovat která si jenom tak zlá a nová aby si rady podmínky pro o dále dělat čili že daleko lépe na tom svém který před tím než se takhle svlékl sama ze sebe říká ekg a když před tím pro něco žil. I když vidí si myslí o tom že to zbytečné protože se dokonce špatné chybné tak je výborné že pro něco žil že něco s ním v dalo víte to nechci znovu opakovat ale co to kolikrát říkal že kdyby to bylo vrcholně v pád pro co před tím žil jako třeba svatý pavel že pronásledoval křesťany a dal je staví vět kdo to výtečné protože to dělal z veškerou ber dvou rozumíte tato ve schvaluju ale pro ten pro toto nic. Které se toto to proto pro výtečné že on jistě po že na křesťany kolem tebe musel si všimnout že něco víte že v něm že jsou lepší než on a čím dál tím více tomuto znají dalo tohleto konání co vás bráníte jemu nakonec na to rezignoval a který svět nadto mezi nad to proto nic protože on před tím si nevěděli proto tak se stane nic jiného a teď na to rezignoval protože viděl skvělé příklady křesťanského života aby. Pravosti dáno víry a toho tak tělo že od toho od tou kte kde od toho odstoupil ve předním kristus od povolal tělo k sobě víte se ono aby příklad ještě daleko z s takovou horší být ta že maří magdalena s prostitutka pro láska sebou známy když se mi nic jiného nám dělala ona si to ani slovo prosby nakonec zdál o na jenom tam tomu praská jeho mnohá takže že ostatní divili říkali kdyby. On věděl kdy tu že tak byste od vzdálil a on říkal ne ne vím co si myslíte ale tato žena jak to řeknu svými slovy opustila sama sebe pokus dělat to co vede milovala a proto hoden milovat na tu spojku přijde tou spojkou se dělá půjde bylo ve daleko více li do koly zdál. Ano nastal velkou světici která umělá milovat správným čistým způsobem protože před tím než čistě miloval víte takže ona ale stoprocentně tedy potopy které si je nechci jenom pletly příklady třeba z pád nebo právě v s jakou svatýho pavla nebo o na nebyla vnější než u ty prostitutky e tato si oba jako příklad ti kdyby následovat na med daleko víc možnost něco kladného dělat něco pozitivního. Rozvinout toho svůj život a potom u od toho od koho si ten nejlepší modlitba není lepší modlitby v z toto se mně stalo se v nás je že jsem odstoupil od toho co jsem měla to stačilo z s a to modlitbou mezitím co to bylo která věta že tento mostě osten bohu to stačilo aby se najednou která všechno pro v ale roven zastavila zemi. Nebyl jsem schopen pohybu taktně za sebral to pro jako prost o před na nižší úrovni jako to co bylo stala třeba pro napáchal vítat jisto o jednu pro toto bylo mně pro vyšší a kde si tím veliký zasvěcení při tím zažil stačit tak na to pro daleko vyšší pochopitelně v ale přesto mohou to aspoň pochopit toto vlastně byla proč to bylo tak to je to jít jako nic ale potom výtky je tu. Bohu jako k ničemu jeho přirozenost jako k ničemu si do z milosti boží to ještě vysvětlit že člověk se ukáznit o boha je o něm lidskou představu. Například dělat praví že mohu do a to je že miluje a tak dále co chvíli stálému atd. O tom nevíte že jsem i a o to že je ne ten on je od boha je bože miloval bez tebe a tady jiného a my své ten toho u protože na závady ve i ona ne že bych se byl měl modlit také koně prý o zdraví nejbližší kteří dělali. Nebo že jsem těžkosti životě že protože jsem se naučil na při jak jsem jsem od pro duchovní vědy že ta byl od že při zkouška pochopit ve jsem se nemodlil za zdárné e obcování je vůbec jsem modlení teď za tohleto atd ty na že je tady ne při skal jako krizi data který vedle žili který li hrozným způsobem jo plnit jen ale nejenom o tento svět těla starat denně ale nezdá jako oni lidsky se takle myslel za se další. Ko pane to jsem pochopil že moje pojetí lásky božím vůbec nesedí že bůh je nebyla to pro přemluvili že bůh ve nebyl že za proto že mělo že ano aby ve neopustí protože byl duch neopustil ježíš jinak smířili mně byl nestal metly dáte podat nebo jeho od krista se nebo taky oko sami již ukázali že se od kdy nechápe proč ho bůh ho ano tak je to nepochopil. To vám správně ukládat tam na tom kříži je si že to nepochopí a přesto nezdá svého ducha a pro ovšem vědeckým stejná cení do a teprve byl někde z vel temna velikostí děláno se nedám veta od panovala a hle tak tohleto prosím je to jít po ku jako všemu když do se ze při rod ve všech obrazů ze všech představ které se o ně. Měla a to se stalo jsem o něm neměl žádnou přestal jako dobrém bohu který devět let poctivě vedl na každým kroku jako o bohu který na obrovské poznání ze které se toto přestání jak ptal toto poznání čerpal do lidského blesklo jsem něco poznával to jsi viděl tedy že jsem také poznání měl na to všechno tady se mnou ano ne v tom koncentráku. Bylo to jsem si říkal to jsem se velice provinil nebyl mysli která ale bůh opustil a opravdu mi neopustil tak jsem se dostal nebo velkou ničemu se mu v době nebyl mět nebyl proměnit neboť v něm nevedl mně nebyl v ničem a li dva vedle ekg tam správně říká zbavit své i veškeré. Duchovní pomoc ti to znamená hmotný způsob chápání boha že lidské vlastnost že nějakou podobu že pro bytost nebo tak obal pro ten ekg a velice dobře poměl z ale nejzajímavější na tom je že on dovedl splnit obě vět pod ním jako nic jít do boku. Jako k ničemu jeho přirozenosti že on toto dovede bez toho násilí že se vždycky na mně muselo uskutečňovat aby vůbec nějaký krůček dělat kdežto on se prosimvás bez tohoto násilí on se dobrovolně to ještě jsem nepochopil se to mohlo stát ale dělám všecko možné abych nabyl byste nebyli jste káni tím opravdu nepěkně způsobem kupředu protože po sto dání. Událostmi jako jsem zažíval vždycky to zaviněno tím že my jsme ve spojitosti se svým okolím a když není rovnováha našem postup plat měnily nebyla vnitřní modlitba daleko víš než že v život tak ten zevní život že ta nerovnováha temně po událostmi ve mně podstata zla které byla nerovnováha ve vnitřním životě modlitbě tady je postrkáván zase něco ve vnitřní život je takový tamní noci smyslů. Ten mi noci ducha o tomu třebas svatý dělat že to neznám celkem jenom malinkým moment ale kde se to vždycky překonat protože tam nebyla nerovnováha tam naopak to pro daleko výše než svůj život ne tak ten můj život kulhat před a potom od tam pro ten milosti boží dostával postav dycky pak toto by na med a že jsem za ven z toho. K se dělat nemá to není ta rovnováha o které vám pořád tedy mluvím kterou jsem se pochopil ale kterou sám jsem nedostal jo které se nedosáhl tam jenom by jak svět že to na věta ano tedy že potom ekg rád říká že jestliže dochází k tomu spojení s bohem že to dochází před něco placeno sval. Pojď kou co je v lidské duši jak on jest si v ta duše ano která je nestvořená ani dnes o citelná a která není ani měnící ani poznávají je prostě tím čím přes které se tření tak velice dobře viz tím byl že když k přít na koni. A když s při do jako k ničemu přirozenosti boží tak se všechno z samočinně od víra to je ta otevírání to je to že ji jedni od se ono totiž člověku který v něčím je otevřeno není nikdo mu nebo temností teprve ne ten který je nic který se dokonale své byl ze sebe a ze všeho stvořeného tomu se otevírá. Sama činní proto že ta te mezi bohem mít a nad a mezi jiným abra jen ty jsou pokud si z jeho vlastního a z jeho sounáležitosti tomuto stvořeném rozumíte sto svlékl tak může vejít jako čistá duše to že ráně ono tak či věta živa semeno ne jedno pána zkáze stát protože to na to on a tak dále.. Do úrodné tak řekly to semeno které padne na nebo do není nebo na a zůstane tam a nebo ještě ji samo nebo pravá dokonat dál nebo na a tohleto kdežto semeno které a do ní. A o nebo temné na které jste nezkazí to znamená že to nebude konec nic to nemůže vjemů vzdávat li pro semeno se promění budoucí rostlinou ale samo měnící to semena byste nenašli tam jde do ve obětí tak to je to této nové vzdát tou spojkou které nit jenom to protože že tam v tom minule přestalo mě. Plodným způsobem nic nebylo ono do půdy která byla pro zná ano nesmírně důležité teď víte že pro ty věci se dají všude že to měl dělat to je ten druhý e za a o atd. A o na mně to co od a tohle to dobře technicky znají indové jiní říkali že vlastně člověk je napojen na vesmírovou silou však v ky a přes muadharu přes poslední do prostí dát. Jež ni ale dokud prosila vesmírová pomocí niž vnímáme tento vesmír je totiž mít své okolí a tak dále sami sebe přichází do našeho vědomí nebo působíme vše vědomi přestaneme dal tak jsem se zase by je stavem vnímáme tento svět protože ale se pro na víme vnímáním tohoto světa a činností v tomto světě tak. To je tělo něčeho čemu jel říkám samovolné nač králem spojky či totiž ten člověk který usíná musí že david veškerých starostí veškerých myšlenek tele dalo váhání a takový věcí nejsme konkrétní myšlenku žádnou je byl usnu o si že toto se vyprázdní od se na sebe. Od všeho čím je plný taky tím ničím taky ovšem na to není či o rovni a usíná protože plnější a protože u z ku na a není vším na to je to u úrovní nižší přešla do pletu spojku zažil že když jejich milost o to znamená kterému svět pro tu taky vyšších stupeň to byli e co takového jako ten nositel například se může z ky. Tak je plný bytostmi pomocí obsahu myšlenek nepotřebuje mluvit protože on se měl setkat se španělsky mluvit čím člověkem ale když to nemluvit česky protože vnímáte obsah jeho myšlení jemu jsme se učili žádným cítíme nikomu ještě stýkat se si mistrem třebas indy je v tomto stánku ano to je velice vím hodné toto jedno z tam ovšem zase ještě s tělem jako by to byly byli. Ona konal do také mu dal ale jemnějším domu říkali on v potu astrálním rolník ven a jakmile se u na víte tam do se tam tu vnímáním tak se vrací že to co se na tu spojku s byl byl vědomí č k u řeky a dostáváte se to u novou tam dostala do doby bylo s tím jsem to tak to je to takové důležité vědět tohle toho že on vlastně v. Budeme se šla po za nějakou vyšší bili od duchovní vyšší úroveň to řečeno duchovní to nebyla není snového na co bychom nebyli připraveni ustavičným celoživotní velení je ovšem pro že byl abych to se předtím vona bili něčím jiným než byli on životem abychom se to byla byl nebo abychom vyčerpali rozvinutím svého život. Ta třebas látku abychom dal dovolil navíc považovali dal poznávat nebo tak byla a po měli od toho odstoupit či nemusím na přitom užší nad v když mu byl odstupovat od všeho vším branami jsem tedy nedovolili kdyby je byl jiným el ničemu tak dokonale nepatří věří oni věděli pořádně všechno byl nedal v ky a nemají byliny postoj k věcem lidem. To byl co tak by to vlažný ke všemu od těch pravý tím je buď studený nebo roky nebo vlažný neboť to byl u svých říká bůh ven ale do tak čili je čáku na vítězství a v tom smyslu že by mohl vstoje vešla do vyšší nějakou úroveň najedl ten je mi do umět jemnou v v tomto světě dovede věnoval své který náležím nějaké věci že von na to. Vět nedělal jenom něco pro sebe a takže čili o z jiné strany nýbrž dovede jít jediným z věren v kdo byl za měřit svůj život nějakým konkrétním způsobem ano a e e stál i když jestliže člověk tedy třebas před spánkem když se člověk do ode kdybych to řekl se odevzdávat domu. Pokud to jenom dovolat žil řekl pane kdo to byl závan a neví že jsem rozdával nýbrž tak si to mohl domu na či při stal že ona mu svůj život tak on v tom v po mu ku tam to dostal od jako prohlubuje se dostane něčeho čemu indové říkali tapas o to činil vší duše u boha které byl před když stane pro to si ti nepřímé našimi nevěřil oni vůbec nic. Ale odpočívalo jsme u boha a ten mon důležité pro ostatní život a to potom do dát a on z než jemu životu že mu to nedá dát a on z ale způsobuje těl se vším do ježíš to bych se odpočineme protože to dokonalejší odpočívání než pán byl obyčejným na vyšší učíme vyšší úrovni jste ve spánku tím je to probral v užitečnější duchovně ano čili by dalo potom obratel stánku přišel do světa a ne jenom proto. Žádný ale také svou vědom byl jiný jednající duchovně být uvědoměle jednali v době jsem byl k tomu co bylo zde posledně zahráno bych rád přidal další kapitolu kterou jsem neměl čas s napsat nastaly zatím pád a týká se to vám. Kterého jsme byli omylu středověké mystiky a co je se stalo je která měla dojem a taky ten dojem radovala že bude onak jenom křest byly tu jemnou připravuje člověk napřed o si mysleli potom odnesl že do působení boží na člověka potom to ten člověk prodělává nějaké suchosti že to vy odvrácením. Jsem z boha od člověka z toho důvodu aby ho on na to byl aby dostal dal ne k tak se toto jsou jeden omyl za druhým ale byl jsem toho do škod žila jsem v správného postoje vůči bohu protože se usuzovalo o něm příliš světským příliš lidským a přikládal jsem mnou vos vlastnosti které člověk. Kterého jsme to my víme o nečiním jiným které ho že to s za marně nebo ne za marné ne tak takle jsem ho do budovou kdy byl přis je při takle mluvil o něm do se mým někomu oddělit nějakou milost protože když se ho mi onom mně to děly takže my nevíme proč nebyli kdo je kdo ho byl neudělal jen a tak miluje dále a to byl nemalý svět si to byl svatý svatý třebas i byli nebyla svatý jan z při že atakdále a mnozí ní. Protože to od sebe zády opisovali bůh a proto od nadto je že si tam kdyby byli mil byli jak také také u stali tak je to ani neměl dělám za z ve se dneska nikoho nestál není pravým světu moc nemají doby staly a proto považuje za správné aby se to překlad a tak teď bych chtěl říci jestliže člověk se zrozuje do tohoto světa. Teprve začne pomocí své živé tělesnosti vládnout smysl ději a prosím svým smyslu začne vládnout rozhodném této přes smysl byli a skládá se to tu vrozenou rozumové a citové činnosti čili můžeme žít st že to prostředí do kterého byl člověk vložen vrozen. Čili odstup od chvíle narození musel mi na člověka tak že nechává koni rozvinout vlastnosti lidské vlastnosti tahleta tu jevil dnem prostřední c to co budeme pro si na na tom bohu by bylo nesprávné to pro si může také od boha samosebou je to ale je stvořená kdežto duch v. Je nestvořen čili převažovat bylo li tyto vlastnosti které člověk jakože on měl nějak způsobil že máme to v dost neomalené to prosím ve které dnes mne a k které nás po sobě byl vodu než ježíš jim dát tělesnost bezprostřední prostřední am v ale když čím prosím je to pokorně ve kterém žijeme od on v nás působí nejvíce nás. Působím tak živá tělesnost jelikož jsem se do živou tělesností od svého budeme roku přibližně jednali hřivna neživili vše se nepovažoval za svou sebe samého za jednoho z nejmocnějších pomocníků tím umět nevede postarat zemích a tak je zase o to při kterém se poměrně snadno disponovat. Ani bychom někoho přitom zatěžovalo jiného ani bychom někoho obtěžoval je čím nějakým chtěním nebylo nějakým prošení tak proto jsem se obracel ke člověku tělesnému tok bez se mu pomoc úpravě o ten dohled a toto do těch sedmnácti let čili byl tento způsob jednáním způsobil že jsem se jak to my si teď co se tím že si tohleto byla. Dal svém a to pro toto na musem po jednal s plně plnými ty jako tím středověcí mystici ve si myslel že to prostě u pomilování však ku z z vyšší tělesným žádostí a v tom jsem potom pokračoval po to jsem se nás se do kol daleko příměji je to procházelo třebas mučení sebetrýznění protože. Tohleto to byla askeze kterou jsem provozovala nepřetržitě napřed pro malé poznání jenom jako dětské poznání tak kdy celkem mírně a roku sedmnáctého římě takže mám o tyto učitele oprávnění potom dovolit protože ten neomalenost bych ve nedělali mysticky celý člověka jediného věk te ty jsem konal také takže vím kam dovedlo. Protože tam to bylo i čemu prosim tone ale nebyl to byl mi kým způsob pojetí sebeumrtvování lépe o tom novým mistr ekg hrát tedy místo sebeumrtvování o které neměly mysticky správnou představu a nemají dosud o to se do dělání to nazývá svoje ani jsem ze sebe a ze všeho stvořeného a to je lepší jenom přes se nic z toho a na to jeví. Než tohleto rod ale daleko dokonalejší způsob než umrtvování do takové jetliže říká za předání sama sebe na své jakým způsobem také říci ale teď dávejte dobře prosta jestliže člověk se zrodil do tohoto světa tak musel na sebe vzít schopnosti pravými se může s tímto světem by si být vně. Mít se pochvy provádt v něho něco mít a stýkat se s ním rozšiřovat také vědomí prošla poznání v na úrovni rozumové a citové jenomže dále nemůže ale teď pozor jestliže ale někdo je k bohu tak že řekl ježíš kristus tak. Jsem znovuzrozen je jako by přišel znovu do světa ale jiného jako jsem vstoupil do světa stvořeného tak tam vstupuje do prostředek mým nestvořeného a to pro si není na nic mnoho začíná působit takže on je tam dítětem a postupuje tam dospívá proto ježíš kristus označil. Celý ten pro od toho dospívání za zrození z vody ni a zrození z ducha o do pro začíná a duch tento končí jestliže se ale mně kdo jede zrodí kdy neptal našeho světa jsem rodíme tak se musí odjet prožívat toho nového světa to nejde let že ano i ve typem k rub i člověk tak to dopadá prvním slovo a tam aby tam. On nežít tak se musí odnaučovat tomu co se tady na prosil proto vím to spojením nesmí být pro nic z to znamená v první vede musí ztratit veškerou paměť je také pomilování při milosti tohoto světa to musí být v času a prostoru a čas naprosto minulost přítomnost abu do ctnost nemůže nic z sobě tvořit do budoucnosti. Nějaké představy si o budoucnosti pro tu si to spojení nemůže myslet na minulost a nemůže to tam dramat nějakým časoprostorovým obrazovým nebo jimi myšlení co ona říká byste krát kteří se zbavit veškeré moci duchovní a ono jest on se tam ale zrod v v tomto novém světě tak pochopitelně ben svět na člověka působí a ty zase prachy. Na sto přičítá a bohu to je prostě prostřední nestvořené te také prostředí než než časové neproste ale řekami rovnou budu prosim je to něco čím dost dobře kde je on nedisponoval že si vždycky dostaneme jako nějakou bytost to jsem na ne když třebas jsem neosobní beztvarou v ale jako jako existenci v když do tohle to je něco víc. Například dejme tomu kdo se tam byl tím tak to nemůžete si musí voda do že o věc jako jsem na ten svět se nezrodil z vlastní iniciativy musel k tomu by otec a matka ne a pomocí jiných jsem jsem byl radil tak tam také v tom světě se zrozuje pomocí od své am matky upozorňuju vás proto bylo tam životě. Že krista krásně řečeno že naž tím byl anděl pannu mary li a zvěstoval že se z narodí splní boží to je ono to tam to byla matka panna maria a aby duch kdo svatyni který oplodňuje že pak as tam matka opět a to byl že nadlidsky řečem řekneme vím to jsem se školsky řečeno někdo. Jiným než ten do se na rozumíte jenom než tento zradí zrodil ten ježíš je z lu ježíš kdežto bůh není tělesný rozumíte proto ježíš mohl osoby jsem neměl jež otec mu je pravdu a nějak se ve pokořovat nýbrž on byl pravdu jen věděli měl toto vědění a tohle to potom změn nějak darů ustalo toto vše. To by bylo to bylo proto ale není třeba do toto si od to vydalo potom jsem si tak v tu v jordánu to znamená znovuzrozením z vody on do symbolickým názvu byl nazvána nebo ukázána křtem v jordánu se dostal do stavu ve kterém se svým protože vím z nepřetržitě slovem svého otce v nebesích prosimvás vám to třebas předtím věděl že mě. A to byl po čem ale on tam nezažíval před tím rozumíte mně on před tím zažíval něco co bychom tak nazvali nese dokud se dosti ním ale ostřím třem mým pod čemu osvícením o byl osvícen kdežto potom byl s pojem pokřtil jordáně to je rozdíl. Toto spojení znamenalo že on konal jenom vůli otcovu a to v jedno z toho důvodu že tím na co jsem mohl v soustavně řídit tak je to cesta orgánu ab bylo dáno. Tady jen za to že je to pro svým tím že v rukou horní bavil třeba pro dávnou byl byl v úplnosti. Von se k pro je dostal člověk tam ježíš k pro ni vůle by měl k pojem soustavně od jsem a o do dal do tak to není to vůle ne na člověka který byl spojen s otcem nebeským tohleto je začátek toho kdo hodného znovuzrození z od byli ab a jak mít to opravdu ale byl znovuzrozením ducha. Že von se vůbec jsi nic pro to pro znovuzrození se o byly se všemi jeho následky myslí čili aby mohl vstoupil do toho ducha za to je to svoje prudký se u toho nového typu kávou pro znovuzrození z vody tak tady vidíte že to pro stupně které všechno byl když za druhým aby člověk nebyly. Vím čili byl před tím pro krve se po tom člověku jeví. Že jsem najednou byl nechávají mysli promluvil nechává schopnost myslet povídavě tak byla bych si zdá kdy dob tyto bohu to je dáno tím pro si vůbec kterého vstoupil on toto do byl on ho prostředí ano. A toto prostřední je od on to vám jenom tím to prostředním. Že to je o budování byl bych samovolné. Takže tam nemá zapotřebí mít nějaké obrazy o bohu. do představy. To jako člověk je třeba se rodí na tento svět vstupuje jsem bez představ o tomto světě pomocí smyslu si teprve vytváří představy o tomto světě a tam nemá smysl nejdu pomocí smyslu si vytváří přestali ho tam pro svět byl on byl v pomocník poznání které li na jeho přechází něco nebudeme duše a on se dostává k poměru trvalému poměru k bohu a tou prost. Ji ve které tam je ten pro svou o pro v protože vám rozmyslu tam od boha vše v tomto prostředí není jenom bůh proto prostřední to takle všichni od zraku. Pro vědomě rodu bylo to je velice vyloženě tam pravým těmi všemi on se tam u k a tak i nás měl napadnout za křestanské se zrovna byl napadnout na mystik byl tele že nám tam na to nevím dokazoval svým životem když na příkladem je tomu se pro o na to tabor před těmi třemi o protože on byl a viděl ho jak byl prosbou s mojžíšem nás tedy jsem tak je měl napadnout že on je ve stavu on ne. Oni do stavu ve kterém existuje to co je to co říká to jsem obcování svatým a to je také proto prostřední obcování svatým k do tímto prostředním čili to byl to se tam dostane se tam pro dní po tónem prostředník samovolně o k pro ostatní od potravy op světel jsme čím celým svým okolím které tady máte tak tam a samovolně u ani by se proto ve stát. Je jim tam není tak a prostor ani za to co mně nově takovými obcuje let co s nimi z ty dáte rozumíte tomu čili tohleto oni nevěděli co jsem si mysticky a proto pro byly takové věci které nás dneska matou mat vy to li to bůh mu byl zkouší bůh do krve přidáno nýbrž ten člověk bude rád tom o to.