Karel Makoň: kotouc-I01-81-82-Plzen-02-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Snad. Totiž ono je tady větu jednu věc kterou jsem dostal v atd to e rozbil prvním zážitkem a není tak jsem protože člověk tak jak tady na tom světě žije tak opravdu umět položil za od se je pořád mít ke všemu k ta ho my se vůbec v tak se nadměrná do váma tak negativní. Nikdo to proto bolestmi nebo s otravou nebo tak nějak a to byly pozitivní pro si vybírá a obyčeje jsi mu dát tak že nás tak tomu s čím dobrou zkušenost ve smyslu zážitku posily požitku proto toto li protože alkohol novou pohlavní styk nebo tak sil to ve mysl na tak zážitek tomu přidat zažité může mít nějaké o pozorování třeba ha. Prali nebo v koncertu tak jsou dost pěkné věci ale je to přestat za zážitkem a nikoliv za tahem a a právě proto bylo že pět jeli ačkoliv byl u nemůže si většina všichni se kterou se že sešel není nikdo bych je nešel za vztahem pro ni budeš šel za zážitkem zásadně a. Proto i když si není podaří ten zážitek nějak navodit jemu se disponovat se tak co světsky že si toho že se dali pro své mysli protože tady řekl co je jeho dech tak vysvětlím ještě dál tak byl například co znal proto první takový za ještě si navodil ne a provedeme řek nemohli pro věčně jen tak si ani ve vším že když odešel že to nebyla by na větší nebo kdy pravil. Jeho byla měla to můžeš radovali lidskému ale že zážitek není z tak i když toho ten nejvyšší zážitek třeba extázi i tato učí že ano že by čekal li kdo dva kdo při letem dělení prosim mluvili o zážitku v tak budeme již je třebas v novém pak a to také člověka neuvádím žádného dobro stavu za nimi do stavu. Byl neví že byl navozen ale založil o to pocit že nějaký zdá že je to to byl první třebas můžeš mít ale o to potom končí ale všimni cestu roku sis že jsem vykládal třeba život ježíše krista ve tak jsem se snažil o to vysvětlit jakým způsobem ježíš kristus na život od toho aby návodu u lidí nové vztahy. Úplně nové v tahy které při vůbec učit jiné když to vady stavy k tomu co ode vší a poznali vší je přechodně v tahy které nebyli závisle na tom jestli někdo vůči mně nepřítelem nebo přítelem ano pak nerozeznávat přítel od de přítele nastávat vás na právě vám pravím že to z hl chtěl tím tomu co je na vitálně ukázat že je chtěl od člověka aby trvale na ó. Byl správným tak klidem kterým nazvat stáhnou do bohu neboť cokoliv dokud čím klaní převrací jim tu jemu se učinilo. A on říkal ale tento stav tak jak potom proto že při pocení soudu vede k tomu že člověk je spasen navěky spojen věčnost kdežto na ni žádný zážitek žádné spáse nevede že by to byl nejvznešenější ale ne jiný blahodárný vším prostě působí svým blaženost obrovskou proto z každého zážitku on do člověka vyváděl nahoře tabor. To budu ti pěkný zážitek vyvedl své učedníky a také končil jeho vás je to na kříži všechny doby zažité měl v jordánu že za vlastněním za to trvalo kdežto vším od je jako dva řád od nás to století to co on si vážím do začíná v poznal tak neříkám že svatý františek asi který s tím začal neměl to není to tak k lidem a naopak ano ho měl takže. Něho to nebyla chyba že měl přitom zážitek ježíšových hrál na svou křižování měla takový ve věci zatímco předtím dal i ti mystikové by do na lidsky neměli tak to bylo to a to vám dáno tím že on předtím žil po si říká tím životem a tedy šel za zážitkem a protože se tohoto zážitku z dál. Toho požitku pozemského v tak tato oběť se potom přes chtěla do vyšší jeho chápou do lepšího ražení v podobě z vlastní dva jenomže by to zážitek mít styk nata a zažívat mystickou smrt ježíšovu nebyl to stav protože kdyby to byl trvalý stav tak to neunesl mít trvalý stav nemůže být na příklad umírání ho umírali proto by se umřelo. Ježto jsem tím kdo mi jich že oni umírali celý život za neumřeli čili to byl na hlavu postaven vážit stav v stavu do nebyl u nevedlo stavu smrti tónem vedlo stavu umrtvení to nevedlo a umíralo se ustavičně na pokračování tam někoho od non četní zážitky o který politoval ale pro které je v praze děl po nebo on ono říká on a všechny zážitky tam je z toho bodu zážitky otálení věděním. Vím zdali to všeho zapření že všechno je tam provádění ale to všechno jsou zážitky toto my si budu ježíš kristus ze na nastat nikdy nýbrž on ne hlásal že vjemů poznání stavu nebo po bych poznání původního stavu k lidem nad tak daleko dokonalejší na řešeních a tak teď bohu tím co by si jista že povýšit. Myslím že tady je hlavní chyba všech mých přátel že oni nový není že jdou za zážitky a říkají mně jeho tu zažívá a ti stav spojení pravda že by to byl zážitek tak to musí končit jestliže to s tak jak je na znamení tření je dosažena z pavlových. Poměrně kterou je pro vysvětlovat tomu kdo jednomu co to je bez to je ten s tak nemám tak je ten stav končí rozumí nebudete na stav správný vám tak stav které se dostavuje čili že potom stavy kdy za nějakým daly by se celá vedlejší důležitější je že na ty je je to stav není je živý a který je o. Ježíš tak by se mu vyšším v rázu u vás je při čili že to je když mu na mu ho kdežto co jsem ti mystikové je to v tom svatém trati v čili pravým setkáš stala pro také jiné školy zažívali třebas z jaké tam byli zažívali něco am ale kdybyste byl podival víc stane jejich způsob. Myšlení tak si zjistil že toto co se polepšilo zůstávali za bez němci nevědomí ježíš si ponechali všechny byl byli kdyby toto je to je li praxe mil do je špatnou že to co je ta vší a to je právě na tom protože že jej zážitek i to neni na ještě není po v učí. nevím který žádný byly by tady na tom světě pro bože do za za to ruční třeba dejme tomu co kouření to je zážitek patrně to pořád ta je v tom nějaké poučení mění a kdyby si byl myslel kdybych si pomyslel jakýkoliv jiný zážitek který člověk by se byl s jeho světa je tak ani jeden z mu mi to čím jenom on si je člověku touha vášeň k aby do potěšení jednou předvedl. jsem právě z ještě na lidech či jaký zážitek třebas mystický dostali získali pro že to mi budoval touhu potom zážitku ale ne je potom v tam on by mi na mylně opravdu tu cestu též správným s tak jsem za za to zato potom normálním z nějakého zážitku co to s pochopením něčeho a myslím že tuhletu chybu dělali většina křesťanský mystiku proto. Se udělal třebas rozumí pravým mystické stavy protože to je zážitek zřejmě nepovažuje od to je ten tady mi nedávám staří protože to je u pád rovni způsob myšlení který zaměnil v tak vzala zážitek za za je zážitek v ale v tak manželský musí být trvalým vstane to může mít nad na. To musím trvat i po svatbě mělo by totiž a tady je to tak je to vady stavy to že trvání způsob myšlení jednání podnětů ano to jsem prostě motivaci jinou o mu než čím jsem vázán čím jsem poutána abych něco zažil a tohleto tak si dovolovaly ani velké mystiky třebas jako třebas z. Než je dal na dobru svolení o které zažívali sval dělal co všecko je to ještě z chvěla věřím že tímto způsobem se dostal na konec cesty protože to všechno to mínil když by takový zážitek může trvat třebas velice dlouhou dobu od pomine pro ano a pak je to veliké i při jejím protože ten člověk z něho neví vstal do učení. Které by mohlo způsobit jeho trvalý tak nový vyšší stav nýbrž bylo o jenom rozčarování že ten zážitek končí on zase byl na holičkách zase byl v temnota nás jimi veden do temnot vnějších není vědu když se dostaví nějak jerich to je že člověk to tele protože toho nikom bych neměl za zlé ale. Je to vám asi tak jako při tom když byl rozdal ty tím myslíme že pro ty tři učedníky věřil že tady řešit li o to ztrát než přátel byl toho zážitek protože poznali že jsou od něho vybraní či ho za to že jsem vlastně jež ti služebníky a jen svěřil hřivny svůj majetek tím svěřila by oni s no to zažili ale to byl to byl v moment. Pak to bylo hospodaření že to ještě je přivedl do stavu z podařil v a jestliže je byl do tomu stavu dostal žení nepřiměl li protože oni by si byly se ty jsi li ponechali stane pro celé byli radovali že že tady takovou důvěru od svýho pána se tak by je byl by tato kali i my spůsobem ne nebyl by si měl z podaří při to pro zenu je potřeba říct aby věděl v čem pro svou není číši bo. Většinu svých přátel že totiž dosavad všecko co na světě mají vedlo k nějakému vážit když činění tak třebas dejme nám proto abych se najedl nýbrž aby je to chutnalo abyste i pokud na co mně to chutná znamením jan na tato zatím o pití to o pobytu v příjemný či jiní od všemožně něco zážitek že najednou se od nás se v úrovní směr který by nešel do zážitkem. Že za tahem ten navázáním trvalého vztahu který jim musí trvat přes hranice příjem dosti ta nepříjemnosti za nimi ano jež ale to není tato dání z toho tato mu pravil je taková jako oni úrodu ježíš kristus zapři sama sebe protože jestliže. Je kdyby to je svět i učedníci nezapřeli všechny minulé stavět protože měli to co v rodině že se mu povolal měl pravou možná že to s tím svým věcem a nebyli by je to je jednou mylně za nový k tak že se v učiteli tato na ni do když tak se tomu učit to li se tak byl byl v tom v talmudu v tom stavu mu se mu drželi ne ten v tam vyžadoval především absolutní poslušnost ano. Protože hledáním svou rojí jemu. Čili postoupil by on si to to bylo to rovnou stal pro svou od nadto ale ježíš kristus si tam protože nedostane lásky plnit ale nebyl tak poznalého poznalému on ne proto že člověk oni tím nepotřebuje tolik toho doznává aby mohl milovat to je v je v tom horu a nově z poznání že by ku do poznání tak že to je co mu jeho ještě jsem nebyl nalil na dvě postaveného. Let takže když on potom po o tom jenom v ježíš jenomže dal tu není tělem on sám toto bylo danou tak začal myslíme tahy prosto rodině při miluješ stavět k otci než on byl ráno a pro že když za nevěsta je ve všem než je předtím to byl činitelem sám jako ježíš jako osoba toto v čili to je mi ho o to pak kdyby tuto metodu svatýmu z jeho čili zase viklat je. Na vývoj na to. Čili co to znamená když na něco opouštěním tak za neodpouští od věci nepříjemné to mi to nedovede snadné ale oproštění všechno povede na dvou že najednou na opouštět tou o dobrou stránku tato do on na to je na že to je tak dobyl něco atd tím o něco a že to pro volali nebo cokoliv na tam provedu nějakou práci to sliboval od toto na boha. Ten že on takhle prostě to ježíše krista je. byl tyto v ta je na vyšší úrovni že vědomými na tomto vše je tu k navodit tímto všechno co mu dali tomu janet obchod nýbrž to je odevzdání odevzdání své vůle a absolutní do služ je člověk ochoten mu do tohoto řádu v mysli. Jo jo jo jo jo jo. Jo jo jo. Jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo. Jo jo jo jo jo jo jo st. Jo jo jo jo jo. Jo jo. Že jo. Jo jo jo jo jo jo jo. Jo. jó. ale o a. No tak je a a a o ó a o tak a tak. Tak o na viděl a o a to ti to je potírat sobě za a kdy dali ti vodit. A jsem tam zastavil třeba zažívat a že tak kdy se ti co k ti tak i tak dobro do tak nebo se na světě a o to snažil padli na. Za ti je aby je ti to či dělání těch slov to je to světlo za to o tu zažívat co si dělal to co si zažil za ale nebylo to ztrát jak je to ji za ty slovem. Nebo ti kdo si nebo temnému ti nebo o dobru je mistrem a on spal o stal jako zády k tomu co o bodu a k tomu u je to za to ale tady za věci tak nebude ten o z kou on bod. byl to byla kou a považovali vždycky tak pak musí každý váže pod za za z kou v kdyby věděla potom se a nejvyšší blaženost se od pravda nesmírně těch kolu kou v sobě ne doba byla za to naše těžkou kou jasem čím ono co tím pravdu. Mýma al stavím za ženo ruku nedal do přicházeli jsem je i do od protože jsem je to i ty jak víte a není to říkal tak pravím že to je li si ty tele jak to je tu je pravé a v tom to mu pojem ustavičně tu je tento je nejsilnější jsem to od zažívám je není ještě to na věcí neví a nesmí. Jako rozdíl mezi tím co zažívám o co bych mohl zažívat to pořád na máme tak jsem ho zažíval to není jejich vůle tak ten je věci přistupuje ano a když nás ten rozum tím přistupovat tím co tam na je ten odliv tahem vyšším stavem tomu nemám ten vyšší tak když je toto nebo pravil to vynechám něco mám rád nebo se odosobnit tak to dělám ne to. Pro trvalý stav není jestliže třebas jsem do věda náš jenom maličkostech od panoval ježíši tak narušil ten pak se stal zrádcem to jsem si ustavičně na že by se stal brát jen jakmile věd i kde není smím na dušoval tento stav a když my tím že se dal zažívat čelit ale jenom velice ke dáte kdo ti k jeho cesta od aby ten zážitek nikdy mně dal on měla jej stát či věta. Dostal nechal ho měli tak nový těm zážitku nikdy není tedy zážitky to začínali tím to končí tam je to potřebuje se že zažívat to jinak to nejde tu když kristus vlastně patrně zažívá nějaké takové slavné povídání mu ji že na tady látku nyní se vlády znaky ho zažíval to je to je vloženo do ho u toho u z to bude tím o nic co si to o ni snaží. Ale li že jsme potřeba rozumu od mojžíše nebo za dobu od jsem se na to oslavení tělo nýbrž dobyl pak jeho těmto dvěma a as svým protože jsem tu starozákonním je tedy pravda ale šel na to že ti jeho stavět trvalý nad ním ano věky k tak ti učedníci mění před tou ku v když to se nedá. Vyjádřit slovy protože do kdo jíž. Že kromě rostly tam do ještě pojmů tím či krista že bylo popravou na kříži a tam byl v novou první v tak zkoušen velice tvrdě a oni obstáli většina v na to jedno byla malinká není činna která obstál u přibito tady říká že ten tah který měli kde bude ještě u pro ten a že ě. Jim to si to měl za zevní v tam měl by byly e začátku ale to všechno letech jen do takové neměl nýbrž věděl že ten vztah není takovýhle oni se dostavují ve tak totiž my mu dán tím co si od vjemů myslím nýbrž ten s tak vědám pak ty která ten schopny schopna provést jo jsem schopen následovat toho co úlevy je to můj stav. K prozradili to se tomu byly e tak jsem ten stal zradil a jsem ten kázali jeho nehoden upozornil na to že tato jeho no a učí tomu stavu který jsem měl mít není tak tady lidská se nám projeví kristus to ukázal že to věděl protože lidské on je to všechno křehké o to tantrické ale jestliže tady dobrá vůle jakož. Ten petr měl dobrou vůli tak to úplně patří ano čili kdyby jako tvoje tuto otázku pomohl co měli mi že jim je někdo o vůli a po měli pro o je tady si byli klady rozumí vším jedno pravdu tím že by byl svatý jan ano vina kdyby byla v ale byl slabý proto dobrá kdykoli že pro vám byl nebyl k ničemu ano čili bylo by zapotřebí při tomto stánku si uvědomovat svou slabost. Svoji nemožnost. A neschopnost v tom stavu pokračovat ano. Ne přesto se mi ještě zkoušky za nadto se avily dobře říkala tím žáka řád k jiným a ne před osmi vytrpět. Že nevíte co budete ten by se do znáte dobře a taky bych si by člověk měl přát ale byl pokoušen protože to bylo nebezpečné pán mu v co mu tak semene a do se na velice málo bych to byl netvrdil že by na předními co je to před tím že to byl školu dobyla něco takové byl na tom jezeře něco jako stáli stavu bohu nýbrž oni v tom byl ježíš kolem li ano aby to taky zkoušeni tak. Je mi je to nesli který samozřejmě že když se poprvé učedníci setkali s ježíšem někde na jeho přednášce terénu někde tak tohleto je zážitek věděli že to velkolepým člověk od na mesiáše ne uvěřili mně když dobře byl si vědom toho že tento. Lid text i s těmi důsledky který vám že pomine a proto my znova znovu mu dal jim dalšími či ne tak to je tam známou paní za jen miska je čili od semeno zážitku se nechce aby trval kde naopak se od něho chce aby netrval c to by si měl ani nepřát aby trvat aby ani a byl pro je tady teď tady není k pořád jedno kdy boží. jsem žena krát rovnou obranou úrovní na svém ale je nepravděpodobné že pro za li se ho někdo potrvá jakmile nebudu si by jednomu tu obnovu vodu že budou záporu tu se jak je to uvádím do nějakého stavu jiného lepšího že ano samosebou musím se západu sobě dvou o abych to bylo zase na den třebas na tak dále čili z toho zážitku si ponechávám nebo na rozumu stav pochopitelně není. Ale ten najde by byl prostředkem v každém případě nikoliv cílem a tak taky to setkání s ježíšem bylo prostředkem ne ten který měli být jimi chyceni na cestu toho k učitelování světel bylo prostředkem aby mohli získat ducha svatého vedení duchem svatý do osobní vedení je vždycky prosit tu bylo osobním vedení. Když ježíš když člověk na ni pro správnou ta třebas budou po dobu jím tak pro na na to je pro vodu na životu který předtím to o mně to teď o tom co je českých pro toto mi jiných ohromný jedna jestli on proto byl tak protože stanete protože by si o řeknu tak například když na to jsou do pro v on je ve si na toto. Do koly máli se to potom tak je to ta by dech do mých to uspokojení prom a tak to by mu onen proč on to po by do pokoje v nad tak to může roste on je si to on to se nadáním rok tam tomu ještě to je to složil protože tomu odvážit věk tomu u po sloužení protože potom měl uspokojení vedlejší ukryl ve věčný ale bože měl o spokojeni tak mlčím. To by si byl řekl tato jsem o dělat to je život dost v toku když to někdo posloužil ne nesmí do povedu byly tak velké aspon tedy minimálně bylo řečeno tak není pozoruje do radovat aby jen o tom víme o žilo mi dal bych pokračování v že kdo o skutcích protože to byli vstal z mých let tak mám dojem může v tohleto je ta chyba ve že člověk opravdu v pro tu převážně řeky že. To bych byl uvolil ky věci boží do nebe je nebo oni jej si provedené cesty poznání lásky a činnosti jak ale kdyby to je to školsky řekli řekl když je nadto ještě činnost čili i na pociťuju o s pokolení svou činnosti v tom smyslu že si myslím že jsem dobrý že moje činnost je dobra povolil ba tak tou chvíli. Čím zabrzdili dalším že vstup na této cestě při sobě o dobyl nemohu dělit pro maxima sebral na tom co jsem si ho na cestě lásky sil co pro žel za milujícího tak tou chvění jsem z s se šel z této cesty protože v na mnoho miloval víc jsem milující toho co jsem dobrý protože jsem milující neboť jak. To on si prožil byl byla tak do čeho byl na cestě lásky pravdu nad. Ten byl proto šel vrátky pramene ale protože jsem i na cestě poznání na domnívat že poznávám správně na straně dobra ve si onomu jim dál a poznáním moje končí na jenom že to co vám zatím ale nemohli dál ale řekl by si potom jakým způsobem tedy to člověk nadto ještě na od pokračovat. To je milost než my od pro je v tom smyslu že by se. Byl v na že se uvědomil tak že čím jsem byl bůh a a že tedy jeho mocí miluju jenom on si činím jeho mocí jím poznávání el si že poznávám protože předtím je pro věky při byl o otci atakdále li si při byl vrátky věk jeho osobnost je to dělat pád. Jako by člověk jeho kdy slova řád a aby jako mohl by prospěšni tato měla rovnal na to že když dali veliké rovnat si z ale je to v pořádku je mi právo do na to je pořádku že pro by je rovněž tak tomu nemohu ale neměl bych totiž nemohu k tomu bohu ale neměl bych vel celé dalo tak dal právo si přát si to by nebyl poznávat tolika tolik miloval. Dostali tato věk byl dobře přimět obr ještě pro byl by prosil kůže v je. Takže při pravdu že on on by se byl dal by si dal byli vším a ono poznávajícím za pro ve těmi ochoten mít ten hospodář dát poznat ne pro že on si žila vím co mám dělat ano tomuto pravé nástroje tak je to v pořádku ale neznamenal pral protože toto dělám ve stavy o co dělat zítra nebo že bych ti to bylo pravé to co dostat právem kde dobrou pro lid kdy zažil na vysvětlit. Že prostředek jím do dosloužil se stupňuje na dalším třeba překážkou na to proto proto vám vojsko se od tu o vůli celému od nadto ale tohle to je ten a pak samozřejmě prozradil že pro vlastnil a že ten mi je že pro kterého ptát jestli je naopak. Je omyl mu dávalo pro vy čem dal co neměl živ ale je toho chtěl ten na to že chvěli do trvalo od potože let tak jak by neprospělo u zkoušky a propadl protože zprvu nebylo dělalo protože mu to byl pro vět koš k dějem a to je kila a pravil dal k k když to bylo pro jeden bylo na do tohle bylo by ženě ano. Tak je to třeba povolení od sebe odděleno tam mu dal on to dělal od on na tu pro sem říkal věky brát jako on mi že se něco ve hře ale to pro něho byl ten si dělal poznání správného jednání ano tak je to olovo do stavu on do s to je ku do že by způsobil že se plní. Rodu k je toho stavu ježíš kristus řekl kdo kdo plní vůli od co o jeho dovoluje tam je li opačně byl by byli činni a to musím musili zažívat látku ne aby úrovní aby vůle domě pro pravdu o tak dalo hle protože dostat může by to byl člověk tón za jednu vědy že rovní doby tu dověděla tu dali proto se o tom není že. Ale o proč je tomu tak k bohu je to na pomohu svou. To otravuje pro du do ho od pro a protože je pro právo pro mu tak pak o na vás tomu ta po bylo po braly do dob pravou pro pro protože právu o to o o milovalo po vůli na to pozoroval že po dvou opravdovou o dvou řekne tak pro do proč to je to on pod na dali jako protože je tak byl naprosto byl proto o na pro pro je proud tady žil se to že mu do. Protože není rozumíš kdežto u byl podle o milování porovnání tím že miluje tak první tažení budu milovat pro ji poslouchá ten aby tak v raném to ne jednak o obsahu lásky a. No a odvolám se na slova svatého pavla který obsah lásky definuje vlastnost mi na upozorňován že jsem žel vlastností lásky nejsou samotnou láskou tu jsou projevy větší oko k ta ku. Ale nejsou obsahem jsou zkrátka jenom oděvem lásky nebo způsobem jakým se vůbec může projevit jen nám na nepochopitelné ale z ustane na nepochopitelné jaká je toho co je to za lásku která existuje aniž byste potřebovala projevit ani vypotřeboval se jakýkoliv hodně jakoukoliv vlastnost která tady ní. Není milována a přesto by existovala nabyla by silnější když se nějakou vlastností projevuje totiž kdykoliv se láska projevuje nějakou vlastností se umenšuje její pravou nejenom s tím že se za bravurně ale také tím že že se vlila do určitého úzkého koryta kterým říkáme prostředek a v tom může fungovat. Jenom do určité míry a nikoliv ani nikdy celá a my tím že se vůbec nepodařilo z nás nikoho přesvědčit o tom že bůh jediným činitelem když jsem vás učil jak máte správně jednat na poli na ho do mně když jsem vás učil jak vy máte je protože. Ten způsob jakými činitelem právě tak ten způsob jakými všudypřítomné a ten způsobil je všemohoucí je nepostižitelný rozumem neboť šli rozumem se vyvrátit kterákoliv vlastnost boží třebas všudypřítomnost nebo o všemohoucností velice duším způsob a ale nesprávný protože. Není pro rozum připravena cesta k tomu aby člověk pochopil obsah činnosti boží a za tak nepochopí jen rozumem obsah lásky do hada přičemž šlo je ale nutno při čili že z tohoto obsahu svou my milujeme z tohoto obsahu mystici na. Si přejeme určitou vlastnost z lásky víme mít udržujeme při život jsme třebas trpěliví v lásce tak je to protože vám k dispozici obsah lásky boží atakdále ne tak i zatím neznám zprostředkuje to vysvětlit jak vysvětlit se to neb projevená láska a že si již jež nastat projevená a proto. Chce dát na cestu kterou na nebude svatý pavel totiž tělem aby vyvarovat člověka před o měli co je láska co nás semeni kdybych je všechny vlastnosti lásky a ježíš kristus přel na druhé straně zase kdybych je první přikázání znamená prostředky. Jimiž ta láska můžeš se prana je ve určitý rozdíl tedy prostředky a vlastnosti ano že z z za přijít jsem pavel nepotřeboval že citoval zákon protože ten všichni dale a přidal jenom něco o těch vlastnostech které sám na sobě pociťoval že jsou mu dány. On tady říká kdybych objevit lidskými i andělskými ale neměl lásky jsem jen zvučící to ta zahodit s bohem ale kdybych měl dar proroctví a věděl všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl všechnu bylo takže bych hory přenášel ale lásku neměl nejsem nic a kdybych rozdal všech. Ten svůj majetek na pokrmy chudým a vydal své tělo ke spálení ale neměl lásky není mi to k ničemu láska je trpělivá dobrotivá je láska nezávidí láska se neholedbá nenadýmá se nejedná nevhodně nehledá svého prospěchu nerost. Je to je nepřipočítává zlo neraduje se z křivdy jež se však s pravdou všecko omlouvá všemu věří všeho se naděje všecko vydrží láska nikdy nepadá jsou to proroctví pominou jsou to jazyky přestanou je to poznání pomine v bytě část. Svět poznáváme a částečně prorokujeme v ale přijde to dokonalé zmizí co je částečné když jsem byl dítě mluvil jsem jako smýšlel jsem jako bytě usuzoval jsem jako dítě ale když jsem se stal mužem odložil jsem co bylo dětinné nyní zajisté vidíme kde znakům ale. Pavel ve tane záhadě ale jednou tváří tvář nyní poznávám částečně ale jednou poznám tím způsobem jakým též jiný jsem poznáván teď však trvá víra naděje láska tyto tři ale největší z nich je láska usilujte o lásku. Člověk nemůže poznávat že bohem milován jak vyplývá jsem tady z tohoto křtu z toho důvodu že ani nepoznává že poznáván právě které on nepoznává že ho bohem poznává mu ve to neuvědomuje tak taky si není vědom toho že milován a nic není vědom. Toho že i když tu z existence boží co to taky vyplývá ale straně u lásky proč nepoznává člověk že poznávání a proč se pozná váže milovat protože člověk miluje sebe aby mohl milovat sebe k tomu je třeba aby se nevědomky zmocnil než svými lásky která od boha přichází a. Obrátím vůči sobě neměl celý k bohu jakmile totiž jednou přestane není obracet vůči sobě a ona nepřestává do jeho plynou a on s tím může uvědomit ten pro v ale že bude tento obrátí vůči sobě tak nebylo bylo volnost toho proudu z on převádí do tekoucí proud lásky na prostředek. Na objekt no na oběť pláž prostě tam končí o nepromění ano upozornil ještě z tohoto křtu svatého pavla na aspoň některé myšlenky kdybych je měl všecku víru takže bych hory přenášel ale lásku neměl nejsi není a kdybych rozdal všechen svůj majetek na pokrmy chudý. A my dale ve teď tělo je stále není ale neměl lásky není mi to k ničemu prosimvás když jsou to projevy lásky i když všechno pro tam kudy na pokrmy všechno co mám o nám u vím na oknem abych hledám vůli nějakému věděla nou duchovnímu stály není to totéž u projev lásky pro pravila to není projev plátky on domě v do že to pravým byl vrátky není mu to k ničemu. On si to ještě látku nemusí mít nezajímá co toto by měl ten svatý pád ne že to nebyla nebyl žádný z těch projevů které považujeme za projevila vydal za pravou lásku v žádným projev lásky není láskou tím řekl ano čas zrovna všechno hodným do oni v projev nás je to láska tam zestárl pro ni ve látka je řešte od mi tróje. Lásky které ne nešla ska ano čili to když ten a to nemusí mít nic láskou znamená to je nechal plynout pak lásky v sobě ano a byla daleko do volně být přístupen poznání když by to dobře všichni že člověk nemůže porovnávat přímí. Ono nýbrž jenom postupně od ale jak tomu říkám do domu jen jiný jeho rozum je na rozumu u skal překážky v tom smyslu že je schopen jedno po druhém poznávat když moc od ranním tuto schopnost povídavou svou pamětnou schopností rozumu tak se mnoho a zachoval si vědomi tak jsem mnoho aby to byl své vědomí božímu a poznání boha. Ale jakmile neřest dokud nezastavím tane ten pak postupného poznávání nejsem schopen se chce dostat k tomu toho poznání přímému na než tak nejsem schopen být byl obsaženo vládce neboť ne neboť trvám na projevech když je to je kolikrát dojemné jak člověk je třeba se snaží spojovat lásku. Ale přitom e jíž tato na pád li protože neví že ne ten pro je to jenom jako začátek něčeho co je zatím neuvědomujeme si že když projevuje nějakým jsem látku i ten dané toho pramene hlásky byl za jakýmkoliv projevem ano a a ona se láska nikdy nepadá ale toto horou smí jen pro mi. Mnoho co bylo li si pominou znamená e protože dobro co je jeho přiměl někdy třeba atd tam pravili tak to jsou projevy určitého poznání je do porovnáním právo do proto je nebo do hlavy v s tím je mi jeden a to se to učil ještě jen není nemusí být poznaly člověkem než vládne bude jen projevem poznání a tak když vládneme je tím byl. Projevem a neprovedl pro vrátky ještě nejsme padl v lásce zakotvení za tato již nikdy nepadá projev každý projev lásky musí končit někde začíná a někde končí kdežto láska by nepořádku leto je velice těžko vysvětlit vyd v neztratilo nebo k projevu lásky přejdeme li teď k tomu co ježíš to pavel by říká. To smyslu usilujte o lásku na víme o ni usilovat již je možno oni usilovat je možno látku nabýt protože by člověk nemá nosu ano a víte dobře je že jsme si říkali dávno žen cesta pravé činnosti je v ježíši popsána před hlavním principem na to. Ve především království božím a pak rozepsal tím že do rovnou při ti kdo tu když na to může nad nadále taky sama sebe samy samozřejmě taky v tom a to že toto ji všechno jen dohromady ještě rozepsán ho každém náš třebas zapři sama sebe jsem popsal póly že krista detailně v tom prvním dílu z tato jeho činí je vidět na to byl strašně moc řečeno ježíši. O tom jak sebezapírat ve vůli ano všem ostatním ano a to byla tak to platí o nás se toto co dneska tady si řekneme to je plným si v prou ten přibyla ním zásady mění podle kterých se postupovat na cestě lásky ale každodenní každý že to byl to bude potom když ten zase dál rozepsáno či byli pravým třebas. Který musím před ten milovat celou svou duší celou svou myslí veškerou svou učilo a miloval vím bralo jako sama sebe tak pak a proto plní jsi ty které samy o sobě nám neříkají všechno do spojeno že tady můžeme končily výkladem nýbrž tady začíná teprve výklad cesty lásky. Jako jsme si nikdo řekli že za veškerou projevenou existencí v nebo za veškerými projevy existence musí mi existence kde projevená ano tak stejným způsobem ne za veškerými projevy lásky musí stát láska ne projevená. Která nemá stupně která je absolutní ano či existuje absolutně distance absolutní láska absolutní poznání atakdále čili si že nějakým jsem poznáváme příklad vybavena jenom částečně jako za tane neboť to on mi dal proto projevy poznání tak jsou projevy lásky projevy lásky mají stupně ho pytel jen a také prostředky které používám jsou z tu. O vizte na příkladem je tomu jakkoliv se správně za sebou radí u toho. Svatý jeho matka kapitole rád sebe svatá ty deváté jsi svatý ve dní je tam napřed menoval osud jsem potom duší potom myslí potom silou. Čili tady že tady zase do za sebe prostředky který ním ceta láska dát učit ano on mi mocnější prostředky a začíná se tady se jsem když je pravda že u každého pro nemusí se na od otce to není každý z vím založená ale tak v obecně se to tak ve další čili ještě mnou e se dát k nám i kdyby se nikde neprojevil. A kdyby nenašla vůbec prostředku kterým by se ve rad že přede byl člověk nebyl schopen milovat tak bude existovat ano ale protože je taky ve nebyl to neprojevené lásky dávno jimiž se něco jimž do ta láska projevuje pak projevy lásky. Nemůžeme řadit na nějaké pod jsem byl místo nýbrž za něco umím vzdej můžeme považovat musíme považovat za něco velice důležitého se bez něho vůbec nemůžeme se podstaty látky ten neprojevené dostat kdybychom nepoužili jeden vlastností lásky a kdybychom nebyl stroj do vlastnosti kdybychom nebyl stali nechopili se prostředků kdo nám to již. Ale tím jsem nabízí abychom jimi před bohu dostali tak bychom nikdy se do lásky nedostali ano čili bez prostředků tu lásku nikdy ne zažijeme ano látku absolutní nevěří se do dostat bez použitím prostředku pro svět je nepostradatelný ale stupně. Ano ale my nikde řečeno že by ten nejnižší stupeň měla se s ním padám do nižší stupeň prostředku nebo projevu jsem nemohl přivede se na do podklad by je lásky z oné protože záleží tady lék byl do toho používat prost člověk nebude třeba jinak schopen dělat než ztracen nebude mu to za zlé nikdo z vás. Ani bůh ne protože nebyl schopen něčeho jiného než to třeba člověk který o věci dovede přemýšlet bude svou myslí tím mnou v bohu ne tak ten bude milovat možná svou myslí ne a bude se snažit myslet v tedy myšlenkově ve na tím způsobem třebas začátku později do nebe do za ten. Ale bude pro mysl ve se dostane do takového stavu mysli který se která mu těle plným návod směrem o bohu znamená podle viz těla na podstatu lásky a nechci nic sil čit a je na tom co jsem řekl že je pomoc činný nějakých vlastností lásky a nebo nějakých prostředku se dostanou postačila lásky pro je pravda. Ale chtěl bych si jenom když před všimnou malinko od toho co tvrdí ten svatý pavel v je v teď je bych to ke korintským že on plní ráz se protože se nikdy jen nekončí že ne nepadá a my když to ostatní dali pomíjejí byl je trpělivá a to za nenadýmá se janem co všecko chtěná trvalé vlastnosti které dává nám dal byli tušit že. Svatý pavel tuto lásku měl a že nám tady popisuje její jak čemu projevovala jak se v něm prvého na ten on za nás zažila jakým způsobem jak to měla následky tato absolutní na to zrovna zažil on to když je dostal že se nelze jinak než my a on se dostal k věci tím toto se s tím že ji nezažil on za že tam. Teď to damaškem dala do synu sklon měla aby dala si do k sobě od nad do svého syna milovaného ne které jim bylo bral z ani za provázku od chvíle protože předtím bylo pro tu není ano tady je jestliže ji je on právo mu byly takhle věta o tom nikdy jako se neumenšuje jsem v pak tedy mu on je čili míníme než o prostředcích podob. Jestliže ale ona potom byl o prostředcích prášky třeba to co jsem tak čili když to všimneme že ne vždycky to nejde jednou toto nemám o pro milovat tak dobyli ano dobrovolnou li než prosilo svou jednou tu si může do na jedu pro on i tady bude dispozici ano toto svatý pavel byl zažíval jsem to a ve svatým pravé zažíval podstatu lásky. Aby když ona se mi tohoto zážitku z na že si toho proč tam mu byla který v něm existoval stav lásky k svými v ano potom dál tuku tedy zažil tam v tom sebe před tu na dneškem nebyl přešel do stavu lásky je to jeho nevyšel do smrti nikdy ne nemáme tam byl znám protože není bych výraz jinak třebas co na chvilinku vyšel on pořádal v. V tomto stavu lásky či on měl právo potravu lid čili za stejným způsobem když bysme si tady řekli že která že nebo ho prát máme usilovat nějakými prostředky je to v pořádku ale jenom abychom neupadli do extrému abychom si nemysleli že vy budeme poctivě usilovat o tu lásku jak nám radí svatý pavel. Že jsme si tím dal čili v tu do tohoto stavu do tohoto trvalého stavu lásky nikoliv neboť to je pořád obdobné tím jako klepejte a bude vám otevřeno to platí v oblasti lásky také těmi prostředky které oni na to na váš na branou lásky tam jen k tepla to znám existence ne a tady je váš zabráno. Lásky a tak nebo neotevřela hned je vedena tak bude zažívat proto svatý pravé vůle nemoci popsat ty projevily stal zen v těle on svém pozemském teď bych trvání tak jak on to popisuje tělo a nebudeš se mi nebudeš byl modly o něčem co po mění nýbrž v nýbrž v si jasně vědom toho že ty projevy nepomíjí proto. A že se stýká se vnitřně s podstatou lásky že potravy kdy projevy vycházejí projevila je vycházejí vždycky když z podstaty lásky nemůže mi protože nepoznáváme mi že nestýkáme tuto podstatou tak se bez bral těm projevům dáme tu choval kdo byl mu za nevíme činnost takže tady chvilinku z to ani to nejsou takže můžeme se opravdu o. Kralovat na nic mu není to pravda vás zapomnění je nedostává tu o tu je li toto není rozumíš a kdybychom bratru a zrovna tak je pravda že on tu on zažíval pro za tu lásky rozumíš čili se o novým na jiného z jiné pozice a kdybychom my mluvili o nás jeho by byla nebyla tato mírná a tak proto kolik jiného a měli bychom pravdu znamená projevila v ni. Nám tehdy jsou nepomíjivého když jim nestavím do cesty ano to je ta prostota taky se v je taková že když se něco postavy do cesty tak tohle tak tam neteče kde otevřeme vím po tam do čele po musím otevři na jedné straně a o co musím odevzdat tomu že ano ve nemusím klepat soudu zde na to bude na ten prostředky a tady ježíš kristus. Již tam na ni miluj do se na tak dále na to jsou podstatě nebo většinou prostředky jimiž se plete ale ne ne prostředky nejenom prostředky jimiž se před odevzdává ano tak mi myslet klepe stejnou měrou v ano v tak v v k v. Vedeme li ho není totiž že tato kapitola je připravená pro lidí je li že ti tají ke katolické zpovědi a k přijímání jsem to slíbil kód sval do věk pravdu tam po jedu na budu do tam vykládat na to vysvětlim trošičku po o do myslemi tak obec s mi abyste to nepovažovali jako za přípravu ke zpovědi. Nýbrž dali do považovali za to co to být et tak především vnitřní mlčení není meč není prostě jako známe že se nemluví nýbrž vymění jen něco jiného a to sou výší vlastněním a to je protože jestliže nebyl vším vnitřně tak při mně co přivlastnění tak něco na ní. To je taková on nám velitele nenápadná a těžko těžko cení dopátrá ne nenápadná forma přivlastňování nebo točení se kolem sebe nebo starostlivosti vim vám to vysvětlím a v za ten než když tu ten byla v. Tím že když například dejme tomu že se obírá jen v myšlenkách sám sebou když jakoby nám za sebou tak prostě se vědomými v sobě bez že by mu svému myšlenkovému bohatství a to jen bohatství ve všech největší a dokonce vlastnosti které řek bych jsou nežádoucí. Protože v tom mém myšlenkovém světě mění ani zdaleka pořádek tam mně všechno na ženo páté přede dáte a přednost tam to co on tím na co nejvíc krát myslím za co nejčastěji myslím a tu potlačil všechny ostatní složky svého obsahového on obsahu myšlenkového se do pozadí se protože vy jinou prostě tou myšlenkou nějakou od která dopravil stojí na prvním. Je a tak bych chtěl říci jestliže například člověk sám sebe co mu říká je to dobré není to dobré je bych to dělat lépe nebylo v ten zajímá o to co bude dělat rozebírá situaci rozjímá o tom e snažíš že najít nějaké řešení všedního ne pak samozřejmě. Chci tím do způsobem tímto koho během myšlenek zabraňuje přístupu k bohu a protože to je pospojován nás řada myšlenek vzájemně které stojí vnímá boha které stojí ve jsou zapsány na mozkové kůže jenom takže pokud pokud vím od jedné do druhé ale nikdy se dostalo tohoto začarovaného vodu v čili to von právě. Myslel jsem doprostřed povídavě stará je jedna z největších nám brání přístupu bohu vnitřní mlčení spočívá tedy v tom že chci nejenom za kážu ale že fakticky nemyslí na prvé vědci a jestliže myslím na věci boží nebo na věci duchovní tak my když s mým. Na co tam protože že taky stát že dostanou trvají obsahem mého myšlení a pak je také přivlastní ale pro tu školu zapřel při vlastně na to jsi vlastně není třeba tak je že by tvá ale to je důležité když jsem si jsou jsem usuzuju osobě zdali správně myslím že tady že správně rozhodnout a tak dále tak to je stav člověka který nešel zpovědi který se nevyprázdnili který je spojen sám sebe. Ale není v něm místa pro boha a jsem vnitřním si spočívá v tom že se vyprázdníme od toho činím že ustavičně v je zabývám a na tom myslím že psychologicky správně u děláno v katolické zpovědi že se o to od člověka chce jen aby si pro myslel svoje hříchy aby udělala předsevzetí který nikdy mít se dopouštět aby je řekl tomu vědy z dohledu teď. A my na vyvedu božím a dostal od něho aby to bylo i od ego te a co ono se říkat znamená ten na to oni dal se svou odpuštění one to osvobození od toho v když někdo absolutely nějaké školy jsem tak prostě jen zdání za tou povinností se do jdeš koly dal chodit ano který je dostane a jsou to jeho správného co to to výšku. Tak nemusí se jimi zabývat zpovědi tedy být cele přibrat vnímavý pro na tak aby člověk nikdy víte se nemusel o němž nich obracet ani myšlenkově aby do vůbec byla možná dokázat tohleto tak tomu je třeba aby ten člověk navodil před zpovědí v něco čemu se říká vnitřní pečení teď vám při to z to vysvětlit. Že totiž on se za to v pořád svoje nedostatky na přednost tím udělal nich ve nějakou vnitřní soustavou myšlenkovou a je přesvědčen že tuto že vede do soustavy zbaví nám pro toho že o na měla jediný smysl přidržovat toho člověka v tomto světě a tento smysl se musí rozhodnout člověk opustí při svět se od že rozhodné opustit. Dosavadní smysl života do že tento v ale tohoto života pomíjejícího který ženou věží pak je možno navodit nový smysl života nám tento návyk si dali obsaženo aby tento běží příklad a prostor patřil bohu aby mysli v ale můj život měl smysl mostu po kterém přejdu kde se kterým jsem baví jsem který si pro již jiným kterým definuji ze všech praví ve něco jiného. Právě křesťanské tradici nám za zlé že ona dovoluje aby člověk šel znova mnoho ke zpovědi aby se o rovnou zavírat nabýval sám sebou a čím častěji chodí s tím dokonaleji sebou zabývá a v jeho vším si to je k tomu že by kam nejhorším to může dopadnout tak že není čím se zabývat je o všechno ježíši řekl a jemu trapné opakovat své v v v v v v že on říkal o jaké malichernosti protože se mu zdá že to to jednou. Že v dělal nedělá že jde za těch tím výchova ale ježíš ty kteří která je v těle nemá protože se mi vůbec povím zažil když k nějakým vynechává takže to není zpověď neplatná ano čili že onen že jsem takový že člověk který takhle věk to dělal nevíme petrem že to tam říkat takle mi otázku co tam budu říkat kdy dal nic nemění na sobě tak ten nepochopil smysl zpovědi smysl zpovědí je. Oddělení od sebe odejít od celkového obsahu svého života k vzdát se dostávat u o smyslu života i od sebe znamená to měl všechno v musíte nějaký do jsem dosud dělal mělo když kolikrát ve vše jak pokroucen nebo to jsem každou chvilinku v jeden jinam se ubírající to byl život za nevadí nějakých může za měla co chvilkových smysl do mělo a teď je do budoucnosti to mít smysl jediný to znamená. mohu taky dělat něco a musím dělat něco co to co slouží domu celkovou smyslu ale že by všech i u koly budoucí pravdu takže podoby jako byli před tím ano budou mít smysl služebníků a smyslem brát tu jako my zří že se novou dát právo si říkat dneska nemám část deska se to ve právní deska toto nemohu dělat protože ani ty kterak tímhletím tato do že v kalné mi na to nemám to. Kdo myslet ale ne nesprávné zkrátka ale jestliže člověk nepřichází k zpovědi z rozhodnutí udělat tečku za dosavadním smyslem života který byl vždycky špatný by vždycky v každém při ber to nemusím přemýšlet proč a také když je do pro si dycky než tato protože nevede k tomu celkového nejvyššímu smyslu je spojení s bohem jestliže mně nemohli zadní smích. Života nebo praně o jednání jest věčně vědomého spojení bude tak to bylo správné jestliže nepravé nerada je to všechno špatně všechno je to špatně ale všechno ten nemusím rozmyslet cele do dělat než pater do další chyba než s ním o jedí oni si myslí že osobě byly jsem dostat a tohle do z vlastní ano toho do sebe necnostní z vás dnes to všechno je v tom vzdala protože ani by ten tam prostě větším balastem než tanec. Protože všechno tohle to vede k takovému vnitřnímu povídáním k takovému rozhodování a to prostudování jestli jsem výborná věc. Myslím podá pro začátečníka ano aby se o sobě aspoň vyznal ale pro pro nás kteří jdeme cestou za spojením bohem protože to nemá smysl jiným než že udělat jednou pro vždycky rozbor ze kterého je odění jednou pro vždycky v nový smysl života a tomu pod vidím všecko a jestli v ne tak to je hodně nejradikálnější důsledky. Pro svůj život aby měl zašla ku převrat se dosavadního smyslu života k tomu nesmyslné mu způsobu byla tedy skal ze cennému způsobu který nikam nevede do věčnosti ano o pak po dvou dostávat ano si myslel tohleto než se mu dělal toto rozhodnuti než jsem. Se nám potom vůbec přimět tady dale tele že jsem ale než jsem že teď ten smí zpovědi by se lekla let tak jsem sebe považoval za pro ono prostě do pomyslí se sebou nejlépe že nikdo zase o nemůžeme se klepe než a přeci vím co potřebuju a než si tím se sebou protože david za rozumné na pochopit na není to pravda se nemusím obě nejen jako svého nepřítele jako. Nepřítel čisté na protože ten kdo dostanou do musí dobře v tom smyslu že vůle zachová pro tento život nýbrž ten způsoby nás tak vím od věta jsem před cit. Tak ten jeho nejhorším nepřítel a byla čím příteli je ten který způsobím že toto stane tím abych věčném nalezl a to proto rozumíte tomu co jsem mu říkal kdo tento na tento život hledá ztratí jej kdo jej ztratíme jednej ne čili. Tu která tou přines nedostal jako že budeme křižování která bral bych se tomu zabránit stavy že byste nedobrovolně nastoupili cestu e kdesi sebe křižováním ale správného hodnocení se nesprávného. Ten člověk který vede neomylně rad které chátrání jenom ke chátrání těla také smrti a k ničemu jinému to je přeci mu nepřítel a protože existuje dají je mi bylo a to ježíš kristus který vede na opačnou stranu do než milovat tak to je tedy mu i při ano že vede ke smrti na něho tu se na vede na popraviště toho k svými vším vůli ku nemohla dal ze svého jež do přítele. jsem se po pro základní chyby dopouštěl a na tom jsem o doba smysl svého života jsem se v sobě klaněla všem co podstata pro sebe um vstát se základem veškeré neřesti ve ta přináším tím mnoho jiných špatností se sebou že totiž se cítím byl se do sebe k mu v z by oddělenou bytost nebo. To si tu prioritu přednostní právo starat se pak se. Be a to je tedy vět ze které než se dostanu město se do odporovat takže i v těch prvních sil dobách nastoupit nový smysl života se před jenom sta ram sobota který se chce zachránit z z z smrti že to. To je pochopitelné ale tam se přese všechno by tříbí jestli dante na wu protože že pomoc záruka napadávala na druhé stali. A my si to děláme vědělo pro tak dostavovat na udělat dostane sedum a překvapí nás tím. Je že nás zbaví je ve sebelásky ve které jsme předtím stanuli. A nezbavím nás způsobem nějakým zázračným. Ještě nadpřirozeným ženám ukáže spojitost ostatní a tím vyvede z toho minulého středu kterým kterým bylo dříve pro nás naše ano z toho klamného střed a přivedena k novému středu který měl věčný život to co ten ježíš kristus nebo jak chcete to dva vedle sebe na tom nezáleží. On tam my se z tohoto návrhu se neuskutečňuje správné uplatněním zásad které o kterých tady mluvím to znamená v první fázi stačí nebo musel spokojit s tím že porozuměním to může nový smysl života jediný je její jedinou a nejvyšší cenu a to ostatní byl že se jenom po jsem po stránce pokud to v touží. Tomu všednímu smyslu se toto musím přímou za správné že to ne vším dostane tak to je to pořádný se přemlouváte a jestliže to považuje za správné tak si nemusím dal přemlouvat tak na tom začnou stavět jiná záležitost jen ta nejtěžší umět se pole tohoto předsevzetí zařídit tat tedy začátku mi nejde například musím o sobě říci jsem si myslel že pro pro zařídí. Ale nežil než byl ve do se na dvě nebo že není ty jsi měl dojem býval tedy že se nezařídil na jsi měl dojem toto za neděle jsem měl zkazit vím co zažil věž špatně v op slov absolutní nevědomostí do věcí jak se to nemělo dělat no to nevadí ale kdo se i tyto z myslel jsem si myslel ve dělat právě to stačí začátek ale ve skutečnosti se s ten se jednal svým způsobem bez ohledně vůči svému okolí. A hleděl jsem na sebe když ji když o hlediska tomu domnělém ale že to na zakryt nás sebeláska jedění pro jen jednou kou něčím nadto nebylo ale z toho začátku město vyvedla takže jsem mohl potom začat začít uskutečňovat kdy to předsevzetí které jsem učinil čili ještě jednou byl vjemy si viveka ale na je radia ne která poznává. Věci jak mají vypadat to je první co se musí jak tady toto musí předcházet o nad toho jak je to znám tak u pána tohoto uznání stojí žádným rozhodnutím a činí z něho něco co se provést v jesiže to neuznávám tak como jsou to provést nikdy nemohu tato musím uznat ve panna mary poznala za správné. Aby se z narodí ježíš kristus poznala nic nic nedokázala než to poznat a to úplně stačilo. Ten dali se začal vyvíjet ano tak je pro nás taky ten doby rozroste kdy věk teprve uznáme správnou za tím novým životem mít a ze sebe pro zrodit jsme si ovšem uvědomit že on to prosím toho lidské jeho které si předsevzala patřit bohu je zpečetěn podobá své. Takové která námi je od slíbila která kdo ho mu do boje ještě bude sloužit než se motivy jiné ale jakmile se jednou mi hned tak pod pádné jako nepotřebná to znamená budeme potom na hledět jednak do své dosavadní počínání je to slepce. jako prostředek ze kterého se jiné věčný život jinak chodil nechápat jako takovým bude mi smysl jinak ne o to tak o to za něho u nás že kdybyste udělil rozhodnutí svou živo změně a s věřili to ve zpovědnici někdy. Tak byste ho museli také přesvědčit o tom že jednáte správně protože mně to ten je z z z z z z z z z vězte by byl velice osvícen tomu nerozuměla když se mu říkal život bez boha který se dosud žil pro sebe by se žil pro sebe třebas byl špatně ne hlediska křestanské mravouky co jsem do vyvádět do doby ne velet pro život a. To jež pád není ale budemeli co říkal co není ne ale pro byl musím hodnotit všecko co nevedlo ke spojení bohem jako špatné a proto musí jim tomu rozumíme oné proč to bylo špatné to je těžká ten by teče rozebírat pro musím odložit musím přestat se vyžít tímto životem jako. Cílem protože to nesmí být přilil vyžít syna v tomto světě či si pro to nebo pro ono nýbrž to my od chvíle musit pro prostředkem jsem pro poznání věčného života ano to je ten nový smysl a jestliže to pro nás jen ve zpovědi prosim proto ve věz pro k své no tak to ještě neznamená že bych nějakým způsobem byl by již je k tomu uskutečnění. To může být opravdu jenom prohlášení víc prožít vyšší je vážné moje rozhodnut jako vážné moje rozhodnutí skoncovat s dosavadním smyslem života ale nastoupit by se doví to jedna věc a za druhé důležité přitom umět se opřít o ho boha to znamená i jak je ten celkový smysl nový. Patřil jsem co by je to bylo minule a mu ho patřit bohu to je pro nové a co je mu již od bude patřit bohu nemusím na vůbec nic měnit jenom toto pak není do pro vlastnění a tam spočívá pravá podstata vnitřního tření potože protože dokud jela patřil sobě tak k sobě mu není k sobě nám o tak i v tobě všechno vztahuje lu. s ním i ten vůli se přes celkovým obsah myšlenek věk je soustava vlastnění kdežto když svou vět odevzdávám bohu tak nevlastní přestávám mluvit pro sebe jednat pro sebe tato řikam vnitřní řečení protože zračí vám než na někdy uvnitř v ale ono se vám říkal vnitřními konání taktně zen. Protože měli říkal jak tam je byl na hle se to ve krista to je trošičku dával pro teď nestal nemohou vysvětlit této úvodní ve chci an ale je to tatáž obraz tohleto a jestliže tedy jsem opravdu toužím potom znovu takového klamy byl způsoben sluhou napojen pro to všechno znáte z těch úloha ven. A jednám jenom tak abych věděl že jsem na pojednání jakoby byl na poli nebo jako byl v jeho domě pro do na pravé že to na poli nebo do přímo nám od boha všechno celý život am blok v celku přímá od bral pro svou božího ho beru to ne do rukou lidí kteří v jordáně před.