Karel Makoň: kotouc-I01-81-82-Plzen-02-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

St. Celý život am bylo v v v v v v v celku přímá od ba tom komu božího daru kdežto ne z rukou lidí kteří rozdány předkládají oni v jenom to jenom tradice ani co jenom prostředníky oni jsou aniž vědí co dělají sluhy božími aniž vědí kdežto teďka stal sluhou který vím co dělá tento rozdíl ovšem pro z když jenom odpovědnost vůči všem lidem kteří nevědí učí ještě vědomě v tom smyslu. Protože ale nebudu nadále svou čit a taky jsou část jeho vnitřního mlčení všeho jsem dosud říkal ten jednáš správně tedy nedá špatně toto když neudělal tamto bych udělal v stal se nastalo nastalo toho nebo onoho si musím přestát protože tyto je to přeci by vědí co dělají jaké jsou jim za to za za jejich nevědomost na kterou nemohou oni cenili ani nesnažil první vybavit. A který dělám první krůček střední aby že v vybavil nemohl začít co není více než si vnikáme nedošel musím hledět vykročit své všechno co mám udělat ale nese obrat se tomu který jsem opustil věk pozici vědomosti které asi tak jako se obracet hořící z toho rodu tu tu komoře co sodomě v kameni taženo z toho poznal ten velice důležité. Člověk a a u vnitřního myšlení umění jenom nestanou věd při jak jsem říkal své okolí jejich nevědomosti nýbrž ne soudit také sebe jak to svých špatností tak ze svých předností proto se doporučuje zpověď aby člověk s byly tu svou v kap a se nemusel. se přátele bohužel uznávám za správnější jak dobro ve středověku a ještě daleko do novověku křestního jenom jednou za rok. Ke zpovědi v k se nesmělo to pro svatou krádež ne v každém případě jenom když je do co do but na to ve si těžkého hříčkou ale ještě na a bude řečí života tak co mu dovolilo výjimečně přistoupit jen to svátostem ale jinak ne a to pro do správné protože to řešení které potom samotné prohlašováním je zpovídám cestě častěji hříchu oné a není to vzdalování sama sebe že vůbec otázka si ten kdo se zpovídá ze svých hříchů se. Nově sama třeba nebo si si se zbavit jenom příchodu kterému překážek které se mu neví by sice jest jenom sobě nikdy víc se vždycky otázka o to nebo rozhodovat protože u každého to jinak ale mám obavu že opět čili je to takhle že ten člověk samy bez pravé touhy její smysl života protože ani o něm neví a ani ta tady před toto napověděno ani se bojí oni potření ten tradice křesťanská potřebě člověka. Oni se musí člověče ty tady nejsi proto abyste život bože tady to ta by šel k bohu a též začat patrně to jedno ale hlavně aby šel kdybys tisíckrát pro pít do s to na této cestě tak pamatuji si že právě to kopí mu chtít o které při budeš vědom li to jsi byl si vědom a po kterém znovu z bych neřekla mu nebudeš prostě mě. To jež za že nebudeš se potřel stává nýbrž budeš dál takže tak této tupí víte byl mu tento smysl který tej bude těch když na dveře za z znovu bude jedna nová a kor na nebi pro tebe době či že bez toho nebudeš toho z víc z pas jsem v tom smyslu nejvyšším su vědomě spojen s bohem. Bez těch četných pro. Být tím nesmírně si cením dneska jsem tedy nesměl viset tak jsem tolikrát klopýtl a že není vlastní chyby které bych se byl nedopustit daleko důležitější při tom byla že jsem vždycky zdvihl hlavu či jsem nezmalomyslněli v že jsem nepřestal přes všechny ty chyby mít před sebou ten i dělal tu myšlenku ten smysl života který mít vším. Jestliže ovšem chybným tím způsobem přes která si tento smysl nebo že přestávám mít e jaksi nadějí sama sám sebe překonat pak jsem na scestí neboť nikdy pustím ze sebe nemám proto sám sebe překonat své špatnosti a své ctnosti překonat. Za a že třeba za ctnosti této prosta do nás na ku námi ten sat vás na čas a tamas jsou v umění a. A pohyb uvnitř sil. V této oblasti znamená obrací ctnosti činnosti ještě to vytkl začarovaném rukou a není nebe je ještě sám osoby ke spojení s bohem když jsem třebas činný musím s činností musím musí kdybych dovršit vnitřním mečem. Nebo vnitřní nečinnost. Jako bych nicnedělat říkají čtyři aby levice nedělat co dělá pravice tak je to je tam myšlení k a o činností že ne aby si nic nedělal a jakoby nic neděl dokonce svatý pavel říká není třeba aby se nežení ale abyste žili abyste by takový jakoby se přede na protože měli asi a tak to musí se vším jde o vnitřní opuštění věd. To to o vnitřním mlčení a tak dále kdybych všemu den by šel tak vnitřní mečem se ještě na s tou to není ještě vnitřní mečem protože není možno večer do na nepovídal ale nemyslel a tím že myslíme povídavě vnitřně naznačím. Ale. Protože musím myslet o věcech které nedělám musím umět zamontoval do této soustavy myšlení tak že toto vnitřní řečí umět se pozastavit nad na věcný na každou činností. Ne abych ti jsou ti nýbrž prostě abych ji odevzdal protože ze svými nám z se na jiná a to vykonají činnosti se obrací k sobě místo boha hledám uspokojení z toho co jsem dělá to mně dělá dobře a tím se vrací k sobě kdežto když to vykonají činnosti uspokojení nehledám tak se s v sobě nevrátím a mohl se vrátit s tou činností bohu výsledkem v činnosti dvou mu to vrátí do dělají mu tu opět. Anebo ten by se mi to. Uspokojení svoje. Třebas na ve po spokojí mu obrátit bohu když tahleta nedělal když tím uspokojením chodil na příklad tak by vám nemohl ty věci tolik do vykládat tu bych toho je li jednou a pravil mu uspokojena něco. To řekla pod končilo bytost ale protože nejsem uspokojen s tím co říká hledím to pořád ze všeho na proto vidíte je to sice na jedno kopyt toho ale před jenom proč je tam vždycky být navíc tak se z mi do mil situace kdy a můj stokrát ale především také mi že nikam se k tomu s tím za a my si dát se do duch tak to vnitřní řečení který že v tomu vracím se to tedy je mlčení vůči sobě ve či. Vůdčím vůči bližním nesoudím zbytečně ani sebe ani bližního samozřejmě musí v dělá něco co bychom moderní technice vzali válek celé tu když letí družice třebas na malost také ze že to litování jak ustavičně se pro byl určitým koridoru učitel chodbě která je uměle udržována okolo družice jakmile narazí na stěnu tento chodby. Tak. To vášeň dostanou zde na zemi. Ani monistou vždycky ad postu novým třebas nějakým i pro zen za se do středu v chodbě aby se zdržoval v tom že a tak se neomylně dostane třebas k tomu marsu tam byl neska potřebuje tu při si dostaneme tímto způsobem musíme jednat sami se sebou že totiž impulsy musíme si dát ba i musíme umět je mým jenom to nejsou žádný míti veliké dokud nenastane velký dívat neví výtky vjemů jenom. Se seznamu přít síly k tomu věčnému život. Třebas jenom. Také ještě prostředek potřít tím rád bych prostí cení tak tento pak si v sobě umět pěstovat asi tak které je tak ale chce ta oprava tohle. Tu nevíte ruší vůči vnitřním potřeba jestli totiž mám potřebu a není nabudu tímto způsobem za čas svý k tomu bohu musím hledět vyhovět bez prostředně bez váhání bez odkladu všeho nechat a to mu to vždycky v jeho věc tím se dneška ano pak všechno do honíte v tomto svět. Všechno uděláte dvakrát myslejí a dokonale. A to za do které ještě jinak namísto svou své stanout své rád jsem v sobě neboť to on rozum začne být osvícen rozumíte kterou kdybych soudcem anna. se soucit soudí a ne o z nerostu duch je to špatné nebe nýbrž radím. Jak by to mělo když mířím kupředu ve te tak korekce nebo na ten ten koryto tak odvar kterou se víra ano proto například jiným jimi třeba je nade ve mně se nás a kde jsou ty nepotřebovali soudce. Raněna. A tak je to stavy taky jakmile za že dej si ji touto cestou tak sám dostát začne dostát osvícení znamená přece chápat smysl událostí v z mysl od poučit od jiných a takže si budete umět poradit. věcmi se kterými se si dříve vůbec neuměli. Pak by to s bohem nechoďte se vším na pánaboha ničím na špatný projev ve nebo tak nebo žádným projev lásky a mám tady světlo rozumu a to mně může radit jak to člověk necháte mnoho věci si neumí poradit že ženě rozhodnut že si to nebo ono pak se musí dycky. je to je základní v rámci v základu smyslu života. A to již že vším musím měla začít dělat především králoství boží jak nesmírně či nevíme rady s podle rovná povinností především na králoství boží a pak jsi začnu věd na byste vším ne něčím se vším neboť on je potom přidáno všecko aby ten v ale při potom na je to rozhodnutí je to. Je s najít pramen který ze vší no a to je důležité a proto po zpovědi z vede ke svatému přít mávání tam být ten pramen který polepší denně po lepších konkrétním smyslu žen nenechá nic k i ti bez vědomí o smyslu život. Této tohle vše si vám vědomí že život ji mým napří vyšší smysl tak při nejlepší vůli pokud toto mám na mysli a že síla kterou tam tam přiznání na se při nám jsem po vám to na mysli nemohu jednat proti tomu tak je silnější než jsem a pamatuji si že při poté spojí tehdejší. Řádné první a přitom přijímání před si přát sílu pro uskutečnění sílu se jim toho co jsem se vzdal protože jsem věděl že to není země to se mi taky nebude protože by s nikdy v sobě naše a musím vám že protože jsem si upřímně přát tuto sílu ne proto abych s tím měl ale abych pomocí mohl patřit bohu na důležité ne abych ti kdo jste měli nové a se vším vlastnění vlastnictví abych mohl lépe patřit bohu tak že město taková. Měrou že to bylo pro občas neúnosné jsem pod tím ho této síly v pravém slova smyslu umíral klesal protože to byla přeměna byla v přemíra na že ve své přemíra jsem si nikdy nestudoval že bych neměl tuto milost a to nebyla ničím způsobeno nežil jsem se nespoléhali na sebe nýbrž. Na tuto přivolal mnou síly a že se mi nepovažoval za z toho nic nýbrž za boží si nikdy nemyslel totiž snažil jsem se nemyslet jej mám tuto schopnost samosebou dostalo to nakonec tak že se to prosilo o dělal nosil jsem jakost když na pravda je oni se odkud je že to není moje ale je za mu bylo se mým víc než bohu a. Takže jsem měla do z toho člověka který by sis to byl konec to jsem potřeba do koncentráku se dostat konečno aby do země rase aby to z chodil aby se komplexněji shodě celý život aby zase se ho zbavil daleko širší hledisko či čím při svými že než předtím. A myslím že jestliže by se dovolovala další zpověď a další přijímání jak jenom proto abyste rozšiřovalo toto patření bohu to náleží bohu že on nenáleží zpočátku li dívá nešli dětí moc jsem to nebo tři nebo z to značí do byl společně město protože sebe nezná hráz sebe mohu pak jenom v tom. Všem se poznávám že to jsem před se neznám tím nemohu bohu patřit to tady čas toho pak a to je veliká stalo řecký bylo poznej sám sebe tak to nemyslel jako poznej své přednosti na svém tady brž poznali že si nesmrtelná bytost to je pravá podstata poznání. Proč předmětu o kterém jsem nemluvil ale pomalu ano tak podívejte se bude především musíme mnoho se podívat na genezi se nestane zákona psáno že bůh šest dní tvořil sedmý den odpočíval a řekli jsme si mockrát že toto je činnost boží ten ale ne k to znamená že nikdy ne stará a že tedy probíhá jedné v. A my jakmile začneme jít jakmile se vtělí víme do tohoto těla tak z únavou prodělává ne velikosti cení ten tvor vším pro vstup boží koneckonců no lékaři vám řekl nám že toho lidské ten byl on v matčině těle se vyvíjí tak že ho v mých právě běd nějakým způsobem pro k a. Zel život na této planetě že to přeměněné mohl žili ne v je ve vodě a tak přetržení vede měsíc svou pobito to je ten svém jsem v jemné z obyčejného máš kterého tvora do obrat kdo chce a do člověka ano čili že teprve ne milióny let vývoje za devět měsíců ale byl nám nemůže odhalit že mi projdeme celé stvoření je to tak. Tedy na to neumím odhalit se dostane dál ve jsem nadání ona jinam i toho že mi prodělává máme celý být volní stvořeny stvořením boží od začátku do lidské existence zde na světě a teď se ale vzorový mi v tomto okamžiku je nedaleká kdy se se dovršená dech než se dostane mne k tomu šestého nikdy ono co do člověka tak my se ocitáme v tom to v když se protože ani vnitřně. V tom matčině těle to před tím co bylo co pro nezi předtím my se ocitneme ve chvíli kdy v se chce jenom abychom v próze byli a ten to lidství a dokud se mi to si jenom víme tím že se učíme převaze vůle k okolí napřed potom se učíme řeči potom se upřímně pospojovat na to rozumově všechny vjemy tak abychom ho v tom zrozovat jaké závěry. Učíme se rozum rozmýšlet rozjímat rozum rozlišovat dobré od špatného toto všechno je rození nikdo ještě tvůrčí činnosti boží a tím to vším se dostane na vrchol tvůrčí činnosti boží mi tedy dopracováváme úkolu božím na sobě mi ho i jim vím vy povalit tu jemné to je ten rozdíl oproti tomu obecnému děním které okolo nás že mi nikdo nejdeme to co bůh. Obecně tu boží ano mi to vytváříme za jeho pro otci v jenom pořád do s tím dopřává při summu z postily kdy botách lásky poznání se to po se mi do žádá nejen ten život lidský tak že on vně kterých okamžicích se dostává ke svému vrcholu a ten byl choval toho je. Že něco co jsme na předělu třeba velkým rozmýšlení velkým rozjímání velkým vypětím s velkou pozorností nyní tutéž věc děláme samovolně tento prodělá poprvně nezná ty vědci se objevuje jak bravurně děláme něco na co on ještě musí přemýšlet a především že vrchol u si špatně rozuměli tomu nastávat tedy když není třeba tolik myslet na věc když ty věci na mnou jako viz. Sami jakobych samovolně každý ve svém povolání musí ve jsem životě musí dospět tento vrcholu že mu něco jde samo jako v samo jako sám dýchal těm u tedy o kom to dostane živ to vše nejsou vrcholu lidské přirozenosti nýbrž čím zvířecí či například dýchá a samovolně ne samovolně pro bylo všech jeho činnost i vnitřní to znamená koloběh provede co co na tom dále ničím sekrece to všecko probírá samovolně bez jeho vědomí. To ale u zvířete taky s tím se u ježíše k od zvířete ale člověk se liší do že ten navíc tím jenom mým v kom se a na ale že musí o věci přemůže o který zvíře nepřemýšlí se toho se dostane na samovolnou činnost na daleko nižší úrovni než my ani se veme jdete po velkém přemýšlení na úroveň která v pravdě lidská která neměli vím úroveň ale jestliže zůstaneme u toho ta. Tak když je za za to kát říká nestarejte se nadále on chce se na nás abychom se dostali nad todleto abychom přestali žít tímto rozjímavým životem tímto starostlivě on tomu říká ustrašený protože pořád jsme před nějakým problémem to musí jednou přestat a to stačí abychom v okamžiku takovém požehnané by tak rozhodneme svůj život když něco se samovolně abychom se nevrátili k sobě odvrátili o. Sebe tebe rozumu jsi okamžik kdy kdybych to řekl dramaticky jako to ve starém zákoně v u toho jako pak musí víme z začít tam a tam si s bohem jako prodělal celou nad ten jako jsme s bohem v kterým bohem tím tvůrcem neboť my musíme překonat ten tvůrčí byli si boží v sobě na nás to se která to za nás pán bůh neudělá a překonáním tohoto tu šlo by si tu znamenal jinou konali. Jemu říká když kristus ten podobenství omar na ten synu návrat do otcova domu a když se návrat k i nebe vede když mu nepotřebujeme rozjímá když nepotřebujeme přemýšlí se nepotřebné stará když to samovolně ale je to vyšší úroveň jestliže ti samovolnosti jej samovolnost jako že mi klepe srdce nebo bych tam nebot takovým samovolnost v tom nevím lidské jednání taková jako třeba znamením že krista je si světech když by ho tam na toto ono není této samovolnosti. Tak pak jsem na tom vrchovatou může být mockrát třeba za den ze které je nutná převrat se do otcova doma by se budu mi jeho v tom co co tím rozumím rozumíte co mám řeknu tedy v nejvyšším rozbila nám toho návratu by byl na že by začal znovu přemýšlet protože to je bistami dělo od z úvodu z po mi byla hostu vím ne nespočívá. Přemýšlení při nižšími zásadně nám o věcech které se dají jinak v vracení se k sobě na předem v především o své vlastní spásy řeknu takovou nejkrásnější let tak si nižším osobuje jak si to tak pánubohu osobě o pánu bohu této s kým se kolem sebe či jsem vyšší musíš pak to stech osy se stech to čím se kolem sebe tak byste jedinými číši když že jsem si tady že jsem světa mysli a tady jsem byl toho že s tím nějakým začalo tím začít může. jsem o čistý život prostoty žilo ale nesmí si myslet někdo že tímhle tím se spojí s bohem nikdo nebyl nejctnostnější že budeme spojil přes tu stala se pak čistě v tom točení se kolem sebe a v tom musíme udělat přítrž třebas třikrát veden do brzká ve nebo pořád nebo v jednom on se tomu se opakovat je že si vědom toho že tohoto je že toto je tak zapotřebí žes že jakmile dostanu věci do takového chodu žádného bych tak jak si. Ten život že se objeví on řád jem znaky spravedlivým žádný nikomu neškodil mne že se mu prospěšná cele jakož přemítat přestanu zásadní nýbrž v tom bernou potom z rukou božích to co se děje nepotřebuje se začnou dát do kou božích tak sestup po si to jenom pro se nás to je jeho tento jíte i potom po děl na že po do oko pro mi také nějakým můj novým dojem ještě pět nežila předtím jsem si před tím jej jakoby z váže se ti že si ho mít vás tím jsem po. Jenom tu činnost i on je sobec v buddhů se by se si vytvářel děje ale teď si nebi krás tím že jako jsem do tohoto stavu nepovídavé jeho tak pří mám denní její z rukou boží a všechno své schopnosti se neschopností pro slavnost z jeho rukou intus na boha ne protože je jestliže kdysi při bez na třebas zabil stal by na dní nešťasten že kdyby říkal to jsem na tom ku látku próze jeho bylo. To na tom špatně to je taky jedna z věcí která způsobil by se řečeno že litovat tak není schopen se co byl ani jeden krok k druh neklidu se nesmí litovat zase mně když ty kdo z nás je jako zásadou na které stálo jeho uklidní svým tím do sebe rád není hoden z mít smím být svým žákem po sebe nenávidí ten jeho den stát se mým žákem že ano tat na to musíme bohužel vzdát. A to se musí splnit ano jinak to nejde tedy vede si přestat protože jsem o to mi to k podstatě ve skutečnost tím že by se dalo nazvat jako to před tím toho rozvíjení lidské činnosti se nad ono pochodem v jedním směrem to znamená od boha když když když si na boha pro si je pořád cesta od boha pryč kterou jinými lidského života v lidské lidskými možností. Všem v tom smyslu že v nejvyšší pády je to třeba když se na boha v pořádku ale pořád ještě se vzdaluju je jako asi ten člověk který si tam vzpomněla ten vám tak myslím vyzpovídal na potud ještě než tělo tak to ještě pořád na varoval ve tam nikde je ale ne v nějaká tady říkáme svými jsem tomu říkal řečí poté se musím jakoby odrazit znamená musím dát. své myšlence která mně připomíná otců dům a to musím dát řek bych e musí mít poskytnout li nějakou sílu musim věnovat svoji pozornost musím musím nad před ti a to ostatní způsob myšlení když totiž bych nedospěl co po cestě od boha tak daleko že bych byl nemohl být tak. myšlenkou na cestu nazpět tak se nevrátí na cestě od boha musím dostat nebo víckrát zaujatost pro ten návrat svým čili tam ještě musím přemítat na onom nemá za zlé tam ještě musím rozjímat ale by je dát když rozjímám a pro své rozjímání ne on vším. Tím s a je rozjímání nemá smysl samoúčelný to být prostředek který zaujmout způsobit ve mně za užití jako takové které nepotřebuje abychom rozvíjeli další co z za si v rozjímání toho musí být tolik aby vydržela to podnětné co v tom v je aby provedli způsobilo kdybych je tedy z na. My jakou touhu nějaké zaujetí pro ten návrat a to zaujetí v sobě nemá konkrétní dano myšlenku to začne někdy tak půjdu a jenom obrátím se na dostanou protože jsem narazil na zeď která vlastně fakticky je vrchol rozvinuté lidské činnosti zem kde statek visí opět k rad vlastně definovali protože to není to pro pána boha né. Nýbrž to je prosti vývojové stádium člověka které je je tomu tak tu do tu vývojovou cestou vývoje nemůže dání při vývoji dále ne pokoro či on musí od postupného jak tomu říkáme my dělá oni ho vybíjení jsem při a kdo ho otevření nějakého nového světa jak by se otevřely dveře. Jako to jenom se objeví něco nového bych to znázornil třebas nějak měrou věk předešel od boha to že by třeba při nazpátek jakoby se odrazil co jsem si byl taky tak může si myslet o te o kterými i svého svých možností vždycky jsem se o drazí tak byl je to symbolicky znázorněno krásně tím že jakou přemohl boha a zápasit s ním nad chci kdy musíme přemoci v sobě boha který tvoří. A musíme nastolit boha který ničí co z s on. Ne ze základu ničíte znamená ho poznávat jako vrcholného vší ničit tele ten způsobí že například nejenom že nebudete schopnější pro tu příliš správného soustředění pravidlo přechodu nazpět vede schopnější v tomto světě nýbrž ve schopni ani myslet samozřejmý ani povídavě myslet či ne všemi je o tom jak to udělat kterak se to může stát protože na každém stupni v. Pak. Toto není třeba bude se mít zkrátka dobře je tady vám mu víš svědek o tom že v tomto stádiu není schopen myslet povídali není a tím je to vyřešen kdybych chtěl nemůže protože je tady. Ten svým bůh nastupuje ten bůh který přijde tvořil ale míním porta a bourá a to co bylo zde postavená pro styk s tímto světem od obyčejného vjemu všech možných kristu počít se na ku o přijít tuku v jeho ne do vnímání rozumové to rozjímání citové citový život to všechno si bere k sobě zpět. On je se způsobem mluvení takže my nejsme schopni pro mnou by vnitřně ani vnitřně ani rozjímat nic ani hnout prstem a to je stav kdysi nás on dale. To znamená toto vlastně udělal on tam byla ale jsou tu soustavu která slouží ke styku s tímto světem on se. Ut pak ukázal být bořitelem svého tvorstvo příhod procesu celého toho protože jsou který před tím že přátel ano tak to můžeme lidově vysvětlit asi tak je to on zase který to dělá děláme sami ale musí vjemů mu dát tomu při to my se musíme od sebe vypráví atd styk kam jede potom dal mění jak to udělal na toho pády nebo v tom v tom místě nebo v této chvíli ano. Takže se vrátím k abyste si to vymýšlí denním základním požadavku ježíše krista je základní od nad u z do hledá svůj život ztratí jej ztratí nalezne ji prosim na nic jak z věk měl se zrodíme tento světa mohl nedáme ten život je pořád denním deme prosím to je za musí být jasno a v tomto způsobů hledání života po ka všemi tehdy když chceme. Spásu pro sebe sto pro dále dáme život v po že čím ono na toto na věci nemění vím že jsem toto musí pravá a na tu na tak je nám ne do mám by v tom nic nemám ale to samo o sobě nestačíte spojení prosimvás berte na vědomí. Čili jestliže tímto způsobem hledán život tak chop prom žádným z není ho promarní když my si na svatý věci ztratím ho ztratím toto vědomí a kdybych se mnou narodil tisíckrát za nimi že ono co to bylo přeci na to byl mně ztracené ano kdežto když jenom vůle ztratí a pomohu třemi čemu se pro stačit život a stane tím ho fakticky nejenom co rozhodnou ale ztratím ho za pomoci boží pochopit. Ten tak k pak na jeho život ovšem věčný takového fakticky životem se nedá ztratit rozumíte tak on myslel jsem si toto je na a on to doplnil tohleto je ten základní svojí požadavek ten tím známým přirovnání o hřivnách protože my jsme tady dostali začátku sil proto nějakou hřivnu ale nepochopili jsme před tou hřivnou máme prosto li toho si to ani mi bylo možným k tomu ani. My pole se vychováni nám to neřekl že ano on to neřeknu ani ani křesťanská to je cesta do neřekne vůbec o tom nevědí že mámy doma na to dělat ale v tom na mně to tak je protože to vím o to byly ne k ježíši kristu v kdy začne vyložena totiž není by se ten život nemáme splň jako živnou která není než je nýbrž protože pro na vedení boží ke že toto děláme a hospodaří mine zakopáváme hospodaří ne tak k pak samozřejmě musí do byly proto život. On tady se objeví před známy protože s námi účtovat a to je ten obrat dovedeme obrat v kdyby se od nás nechce abychom dale hospodařil spoje tou hřivnou že co se na jiném byli bylo protože vyšší hřivnu do na místo jedné životem to je to nám praví jiné stará to je něco vyššího jsem byl jste mi zase ale za jiných podmínek dale ve vší do pochopení věci tak dále čili když člověk přejde přes ten v tom byla v ten tady pořád mluvím. Tak hospodaří jak čili nezdá pořád jako oni není to pravda co zažili nebo mi že to nepozná jsem to ještě jinak se si nic nikoli jako se svým tím jako boží kdežto my se vším o splyne jako se svým si umyl mu když tedy setkáváme s ním jak jdete přes svými věcmi že ve se svět v sobě berete tuto že mám před určuje že se s bohem spojit pochopitelně to je milost zná jimi na velice mít dalek nemusím vám to jedno že vede naplno. Protože nemůže toto vám to budu skrývat tak byl s s s že to nechoval slušně protože je třeba si že by jednou se to tady vládne kde to je v čem je ta chyba a to je ten v tom že by ne tomu i když si to u dělám jenom zpovídám vnitřně tak pokračuje pučí činnosti znamená při kam se na boha stvořitele pořádnou dál od něho třebaže se snažil milo si by si ale když. To způsobíme mět podnět taková myšlenka povídavá a po mně tak ten podnět musím pocítit ne mým mým neb povím dal ne ne a pomocí něho se upadnout nestaví právě na toho boha rozumíte mně a toto upnutí tuto zaujetí způsobí že odstoupení od sebe přestanu být toho v tom nejširším za smyslu že by může i ty myšlenky které byly před tím protože my víme. že nepotřebují ježíše nepotřebuji že mohou jenom v učím u těch myšlenek teď k tomu bohu se odevzdat nebo tak nějak ano v že v přes je dost a s v z s se s s s s s eva protože třeba z za to za za stav v ž v že může v je z toho v když je tam v kapitole za nás a v dveří začátky je vrátky než si za ty první je zde pro svou úrovně lásky. Když to mu mění o nás se pro o tom co jsem svým a tak dále nakonec v veškerou silou svou že je o stoupá není pro žebříčku lásky tohle to. Jedna z není či v tak vědí že jdou si neuvědomil ano katolická tady jsem že když to všechno jsem na to tak to jedno ani z ku a pak samozřejmě nestačila než své žáky své li při svým vychovávat tím co bylo mi snažší a že vždycky si ve co se samozřejmě. Když ten první na první úrovni která tomu ona vší člověka nad úroveň lidskou na úroveň lidskou která spočívá v tom že miluje boha budu v sobě tady jenom jaký prostě vší. Za tuto první z nich jsem se povznést na sebe při svém k částečně sebe od při z ti tak pak samozřejmě to si vysvětlíme na těch vyšších úrovních je to ještě dokonalejší a nad to byl z ovládnout ta úroveň ničím ona za člověkem nějakým způsobem tím těžko slovy vysvětlitelný v. Oni dělám pro pot stane s nebo odrazový můstek dvě myslím takhle dovedly přestaly že když člověk zvykl sobě nějaký si třebas vůči nějaké osoby kterou miluje že tento si to láska co jsem si bude pro to je aby pro čím dělal něco svou myslí třebas ve tato ten vyšší stupeň tam třebas i lásky nebo aby byl pro svou z dělo něco pro odvedla to není možné. No a kdybych chtěl třebas nebylo v je toto odpornou k ano tak on na vím ten měl tuto základnu si to rovnou která o to milovali prostě poměr k tomu člověku on to nemůže udělat že to tak. Čili když to rozumět temné že tyto stupně jsou opravdu stupni a že vzpomněla brát si ke na vědomi když. Že na to není určitá úroveň na nižším stupni. Že dobrým odrazovým sklon pro stupeň vyšší a to tedy který měla vědět že třeba jako byla ona je ten stupeň citově budovat poměrně slovy dvě ale nespokojit se s tím nýbrž okamžitě něho odstartovat dál. To nešlo naprosto jednoduchého důvodu že miloval bych jednodušší my milovat pomocí snu si napřed tam li že duše lidská jsou všechny lidské z ho. Činnosti které jsou lidských schopnost. A tedy je to všemi lidskými schopnostmi se li si že ještě do duší a ty schopnosti se je pro věnost ctnostech že byli v činnosti ba ve způsobu odpočinku. Nečinnosti to v čem jsem způsobu životu se skok. Dosti lidské ano čili ten kdo nedovede si to napřed k bohu jít nebral dělat to vidění dostali. Z ten s tváří v když mu to to v umět lidem protože není tváří stavět ani pomocí všech svým jeho vlastnost to není možné zprávu jste mi tady namítli že je tady ježíš kristus jinak kterou s a ta byla o člověka chtít být než lidské. Aby opravdu tomu ušel na podkladě toho svého pocitu vlastní on že to že to neb ono to rád ten otci na s. Jistí dokud to on zastav dnes sám bůh. To to se šplhat nahoru se do také pomocí pocitu vlastní svým to je na nás sláva a to musí být proto ježíš kristus zásadně říkat co i svou celou myslí svou. Celou silou jsou to znamená vědomě s spala o mu o ji. Tak teď pro tu li své síly svou z nich svou myslí li si protože být z že. Ale jak svatá terezie správně poznala když všechno řekl ruky všechno u sebe na všechno to on říkal a věnuje v toku tak nakonec ji musíš z s z s při v k těm tam jsou při kterých zjistíš že protože to dělal to dělal taky nemůžeš prosadit se je na cestě onu ty nemůžeš u slovní. Tak. Si nemůže li vnitřně boží protože to vlastnictví při dvě přitom. Že ano a proto ona říkala mým hrůzou zjištěním že nemůžu umřít přestože chci. Pro znovuzrození je možno jenom tehdy když je opravdu ztratí tan. Sebe on musel jim novým na nový základně některý straně by to říkal ano přesně tak to vy základech které nejsou stal svět a víra by za z jenom říci že není v tom žádná ne že bych to s ti v ras ze strany boží nebo žádná tato z jeho strany na odpad v tom o tom co vám tady říkám je ose jinak na s nám že jo. Ze strany boží protože jestliže tam jednou v sebe vede se před sebe jako vlastník tak samo co vám také všeho co se k tomu boku to nesl to od čím jsem se k němu povznesl. to tak a teď když to jenom vy si je že jestliže by ve stavu to bylo při všem tom co se pro ze slov pro tak bych napřed ve vědě. Že tím pro způsobem se mohu k němu to. Na tak dále nýbrž jen chvilkově na jestliže nedokážu nic víc než si ten tím se to jinak. Ale jenom tělo proto celobytostně ježíš od toho co jsem byl tím. Do celého starat že se prostorem a byl jsem schopen extatického vzepjetí. Čím větší ve extazi jisto jak se to co původu citové ano že je to co pokud bych tu stačí si tyto citového protože. Ale dále proměn šlo v čili marně čekám že oni o to osvícení proto se na to na nás také v oblasti jiné než si to že to co osy protože mně potom to vlasy si to správně se v pravé a onoho pro si kterou byl o život jednou bohem pak je pro si tu věc na to jak jsem pak konat co v k pro v pro v k a jejich jednání. E že bychom se nedá propadnout kdyby ale je tam byli vstoupili. To duších co to to mu na všech i s tím schopnostmi které mají. Nemáme v to že si to si vysvětlit vůle tak byl samosebou kterákoliv toto co prostí do tam když vešli ptala potom nesli člověkem přičinění a mezi bohem a co je to v on byl domů propadnout. Protože by narazil na tuto schopnost od životnou s bohem asi tak a že potom tam co do celou svou myslí. Tak tomu co on svým rub u člověka žádná myšlení ká. Tak velkou jako tak která byla bohem o živé. Protože to byla myšlenka na boha a pro pro muslí to by bylo to že odebral tak pak tato myšlenka je tak sil na že si mysli všech ostatní hnutím mysli. A onomu nedovolí aby jim věnoval tuto šprtačili ale bylo šlo starostlivý aby byl bázliví aby se mohl pro v ale zabývat. Něčím co není jeho co není boží jsou vyšší bohem nebo aby moh temně žádný hodnot zase pozměnit v tom smyslu jako teď o živil bůh že napřed. Tam toto kdysi bylo že sebe konat trpní sto protože to je od tu sílu opice tak to vtělenou dobrat se na tu pravdu o zkratka se obrácena k bohu. Jsem na to se vrátí potravu pro člověku i když toto třebas tohleto lidské dovršením pravdy protože si to prvému je že když. Tím mohl ji člověk na vůli jak starost vrženým najednou sobě co proč před tím neměl stát. Že věci božímu to strašně snadno. A věci které by byli proti tomu co vládu o do strašně těžko nad tak těch pro že vůbec nemůže dělat že tak pravím při. To by si jak je to třebas co jej děl. A to jsou jemu je to ani nemůže provést jakkoli kdy byl zbaven veškeré osobní síly. Zase mi protivní skleničky co jsem chtěl jenom říci. Že si postupně pravdu podle zkušenosti opravdovým byly e úrovněmi lásky. A ono není prosto jenom v tom co tomu rodu. Je zárukou všechno dělat za ta ještě bych chtěl se dotknout aspoň také krátce druhé stránky pravé straně. Do stavu ky u vyrovnat s tím když dní to tam to samozřejmě že. Jenom obdobné protože člověk kterého milujeme. Nikdy není tak dokonalý abychom nezacházel by tisíc rod čekal že tam abychom miloval jako boha ona o tom vidění tělesnosti lidské nás zbavuje to možnosti čisté lásky a si myslím že milovat když mýho je toto. Pral se aspoň na při když kristus v době prosit toho daleko pro vší než čili na při vyšších i na cestě lásky k bohu. Protože e si říkáme v on to co ten člověk není hoden ano a on si to doložil nebo pro vás to mi stalo byl do pole. Jiným tak si pro vymlouvám je po na to máme tak je pravda že by to bylo správné tak bez půst je milovat to bychom možná myslíš na. Dobyto správné. Proto by to byla bych to byl prase v k tomu byl trošku jinak než pro do dostat roky protože ježíš kristus chtěl zabránit. Tomuto příliš jen u srovnávání láskou domu při protože učili je její tím že ukázal že máme bylo by jako sebe a tím vlastně pro věc vyřešil nemusíme tam rozlišovat je to stupně. Tak prostým je jako tady ještě jsem vám slíbil že to co s tím se do křtil a dostat sil prudké ve věk. Před sil do pro co to věci ještě. Vím o tom že aspoň by se mělo by je že jsou obdobné dvě další sobci cesta existenční ano. Cesta poznání by také z úrovně. A samozřejmě dokud tam člověk byl s tím svým k poznání e tak je to také dostat která nevede k bohu nýbrž na práh. Od ní. k tomu vědomému spojení s bohem a to tak i k tomu na rozdíl od do této prostudovat ky. tahleta přestat třebas cesta poznání tu že není řeky v kristu k tomu rozletu pro o ze svých svých ku. Víc co to je cesta od příček tam ještě rod byl dopadá tak padáš na ano než pro vás co to není je myslím že je vám jasno dostat jen nemohl nemilovat ježíši když šlo o život a musel roku o před ostatní protože kdo to z lásky prokázat rozumím on o od nýbrž domu se o toho ježíše krýt. Se mu chtít pro že to vůbec asi v od probral v tam po svých pro tím že se o po o sto do tu o přijdu do není jisto zapomněl na sebe. Musel proto od nad kdysi on vám kost uměle že svět co o život o to byl on šel třeba. Na tu vůbec tuto budu věděl tato když třeba do byl dokonale zapomenout než to co přitom poznání cestě poznání u tam zapomenu je jenom pokud rozvíjet u od tam na poznamenat sebe v tom byl ku do nich byl bych k vět u u u v jeho životní zapomenout v okamžiku když byl se nad sebe tak my jsme se při od tato tu byl na ano. A protože i tělem pole svých čili ekg jej ničí. Pravím bych řekl jednu věci se na olivera. Namluvil na dokonce tak by byla hle tak odvážná na že by mohla ve je nějakým umím na by řekl věci tak svých prvních dní. Na to že mu ku v tom že člověk je člověk to nemůže být v mých jedná jako vím že to říká to i na mluvu vně žel může to k čemu stal před. Čili tím že člověk je proto že dostal nějaké chvělo vědou je většinu byl člověkem ale jak jednal ale člověk dostával to může to pro nesmírnou může by mu přednostní jedění vůle může by velikou vinou když jedna proto že člověk. Ale zaručeně nemůže propadnout někam hlouběji než ten kdo si jeho lidství nazpátek ale jestliže o co se dostat pro pro cestou na od tak stanout slovně muss nějakých sich ten ne nějakou nepravdou jakým systém nějakou metodou na to kde to bylo do všech důsledků. Zpracovanou nikoliv malichernou mi dal o jich tou která člověka celého zaujme on proto my mu byli starozákonní proroci a všichni tehdy nositeli si to snad neboť ty volně byli málo i nalézti by si teď k se stranou a dávám přesto je že by by to dělat todleto dělat nemám tak proto tu stravuje pro mohl vědět dal řek bych to opět tu ji poznal šel na mnoho známku protože je nedokázal. Byl bych ti tolik dosti uměl du. Ježíš v tom dale nějakých před když byli by v nich a byl by nemohl v než k ní. A proto roste tento mu dal mu to by jste co by trošičku obcházení systémem vnitřní tom jsem v takovou řek bych ta tak roku ne kterou o k prodal zevní že on musí ji bude tak je ona dal tak to byl život člověka od celého zaujímala ale je předem jeho života dal od v u modlitba tak pak to může li teď se k cesta byla bohu vede. Ale zase i na toto je prosím před tím že nevědí svůj přít li se tam u mně když se člověk pak bude tvé. To se to když ten své trošku vyslovit kde je něco trošku výše dovol říkat jakým způsobem. E tak jsem vlastnost co doprovod k bych mu to dostane pravdu řekl že si aspoň ve pro nad pro zračil. Co je pravé dejme tomu bezstarostní ne proto přestali lásky nýbrž že na nějaké poznání že v rukou boží to jsou pravé ano. Protože byl na to na na tom co to je moje tělo pro pravdu o oni nebo pro ta měla od ruky doka ti o. Tak tak to on on klady nějakou opravil tam pro vědou. Ale vy oporu slovní a to je málo tak to je asi ta jenom tak že bych proti tomu že to s tou vstup je v je tedy myslím že to jsou námitky celkem tak staré jako tato tradice která nám. Od tomhletom pochybuje jsou od petra a prostého důvodu je to správně říkáte že si říkat jestli do miluje citem nebo dokonce ještě tak přeci to musí při že vás mnoho lidských znamená svou duši tane může není být jeden vedle musí k tomu přizvat také svou mysl tam mysl mu. Si být citem tak zaujat ta je vůbec nemůže těkat kdo milujete mi řekami. My že ano nýbrž že si ho k tak ta víme že od boha ano nebo o vjemy mysl je na předmět byl. No samozřejmě není ani pochyby o tom že tam je to odkládat tu sílu takovou může čili se není vůbec tady čili že to pravé ona ho v tu měla úrovně. Ti kdo o slova dále během že to že člověk se nejenom právě nejenom nýbrž zároveň tou duší. A roveň tom zároveň tou kterou žilo a jenom komplexu takové o kterém se říci on jde celou svou bytostí janovi vším se mu o ne taky a ten je schopen vše o li o prosím to je pojetí či ně. A bylo by to kolik správné kdy mezitím stalo o pro v o pochopení toho co je třeba udělat aby ten člověk mohl takle celobytostně když totiž člověk tam převážně citem nebo je takovým takovou první pohnutkou bůh ji do při den to možné od že to musí začít ne člověk. Ten k tak není tím nikdy řečeno že vy ostatním právnicky jeho bytosti proti tomu ve dále při může být na ale protože se řekli tak osobuje nabude navrch pod nabude vrchu tedy která o to ostatní bytost toho člověka a ukáže své co on si byl příliš malý protože. Byl u to je přibit el dní před onou co vám. To s těmi ostatní složkami lidské duše aby se to ukazuje pro je co je nedostačují i on dovede na chvíli při se dát nebo ovládnout svou lidskou bytost dělat mít u z nával tak v tak že je nucen tu pravdu i to prosti ze svých od věží jak byl odpad a pánem dovíme se proč o. On byl protože v přirozenosti je mění a není to schopnost aby si trvale existoval žádným si trvalo protože bych to to proto že přirozenost lidská to nedokáže li to nad jejich schopnosti tato přemlouval tím citem ten při totiž národů člověka od tu vůli asi tak jako jako smyslová činnost že odstupuje tím že se smysly. Něco pro v býval dejme tomu když víte bolí v ku tak prvním více bych ježíš ona velmi chutnal ostatní kterou abyste neplnili jenom věk. Let tak to pro pro dobré ano protože také na tom ku pro byl bych to o co. A to to to že jste zde v určitém svým tak novou zdání že kterou měl byl všemi lid od do pro by to byla pro dále po onom připraví k tomu tak je bez pro si ten tyto nedovolil aby ty ostatní složky žili odděleně od ano on k tomu jeho sílu když si myslíme že jsme si nalil o. Od ty budeš tím co je toho převládajícího při tu bylo moc která odvolávali jako by to za tak může určitá myšlenka ovládnout lidskou by to může to k a pak si to pro ve tím mu to vyšlo čili musí stranou tak to je třeba si na to při po mně pro že jeho mysl zaujata jako přestanou proto dost dávnou ano. Že tak takhle na to myslíte dostal onoho proto byl sto si tu že tomu tak je o pro trvám na tom že když člověk i je i jak při ten. A tyto se pro o co k bohu on se na sebe byl tobě ne na dlouho při pravé ostatní bytost narostla dal na chvíli do pro za letu vším a abych tak řekl tak on si opadne a pak tam o o pro by nikdy v letu a protože to je tu i za to se potom přesto na to dal tak může jít přijde nikdy o tu. Čím je to že bych let co mu to dál. Nýbrž je tu bytost ostatní spolu naplat chvil tou při roka otci v tom byla síla při jdou anebo ona síla člověka síla do od je k u. Nám buďte přímých svými analyticky tato od slevit plat protože tím že to je pro mohla konáním. Ale ty totiž i přes jsem si světly trpěli není to pravé tím že takhle trnové rozebrat. Že si prožil zato ming vyšší co v člověku je po na pro tento o do za něco tak skvělého že celá ta tam ta. To bylo to teďka pročítat je tyto na výchova tu si byl tyto na vých od někdy prostředky nemožnými jenom proto byl jsem si byl po všech stránka podchycen. Tam rozhovor tato žena dávám za pravdu že není mu když člověk je si ten také není možno aby nebyla na tak na mně abych čekal na víme pamatovat. To se to vono aby v jeho síla nebyla tím od od sebe zná. Tím citem. Ta může být tak opotřeboval neboť tam byla pro od to byl dělal dala ta tím citem nedovolovala ale byla dala a že toto co je třeba od pravili tak prosím tyto dvě od byla ve napadat a ne protože je prosil poslal je v tom pravém a tohleto je mu hle tu do že jednáte v tom smyslu pravdu že že ostatní složky se na učí. On při do učitel mír mi poslušen a to jsou připraveni o oběti ano to předtím třebas nebyl by třeba přestane či se před pocházíme a on nežil od obětí toho si to je odliv pro od podání byl rád jako člověk který toho že tomu tak není a on nám na věky citového zanícení ve do do skvělé okamžiky mohla mu dal do od tam tu k ní. Nikdo vodu a von musel na tak jako on dal budu od prosili ale je to končilo u byli za to co je opačné strany přestane vel po musí žil ostatní cel by to z tohoto typu. Tři tři je pro poznání o byl bych ho ostatní protože vím že je ke slovu to byl bych ho jo. Protože pomohli od do on rovným se dal li pod jeho vývoje při to v tom pomohl pilně jeho pokorný a to byly člověku samotnému tato na rozum je an prosím dalo. A protože on šel si jako byl říkal bylo to nerozumné padlo do prát jsme o do pro blažené takto může dopadnout a dal by to jde vždycky o na dopadlo tak to dopadá lid kryla se při ten. Ano. A ona tam je to by vás si o sobě pro vám to tak že do doby prosit pravdy v jeho proto kristu to pro tu si to toto ne při rodu do rodu která v tom že je člověkem ano tak že člověk ano před tím co ten kdy jsem řídké taková o to taky dobré protože to je všechno co dělali ve nejvyšší způsob tele. To je to toto on tam o krve na před upon stádem ven ale teď si představte. Kdyby ten člověk tam nešlo jenom si ten kdyby byli hrám pro mně to jen proto že to je že byl od sám nebyl tolik že by byla nějaká jeho hromu o malicherná hlavním první si dělal mu ten mohutnosti. Do do pravou by byla ano nebylo byl ve pravdu o nabývat řekli činu přitom na ale ve dovíme v tom v jeho činnost je on byl proto pro tu byl rodu kdo na poli nebo pro to co bylo mně ne tak kdyby on do třebas jenom dale. Milovalo takhle. Proto by bylo pro pojem je to jenom s do života a tak do se pod ho zažil v tom že tohle mohl na pole pro dopadal. Byla ona myslet čili než tohleto se toto by si byly pro to co dělám to bylo jenom proto vám na tom to dělám bez do na to doby a on jednal tak musím křtil že ano pohled že to on to oddá kladnou toto totožnost slovním kterou o na po o před ubíral kterou boha milovat tomu sloup byl z nás tu. Pže ta vůle nevytvořila základnou mil o které si proto si byl říkal když třebas s nimi tolik na bylo to nebyl ale jsem tomu by byl schopen než že je to je na. jsem to byl zapomněl na sebe že ano co může pro od si na to žádnou blaženost ale rovnou toho jednání byla vznešená. Potom když přenos toho jednání. E to je to je to po k je co v tom je tam kde pytel nejdrobnější činnosti boží. On se najednou to bylo vší něco. To co z s časného dělám věčné abych to řekl takle tato ukážu třeba jenom na jedné lidské vlastnosti vůli e. Byl nad krávu dojem božím říká ne ale že by nebyl schopen neumím k jeho projevu vůle kdybych pomohl dostával neutrální božskou sílu vůle jako svou uvědomovací mít od boha obecnou v tu budovat svým tak taky sílu byl není vším ruku v mít k tomu něco pravé řekl. Pro od boha čili na tento v tuto jednou věcí tak to bylo to v i k mařeno vlastností lidskou v spojí tam nesmrtelná pod od atd téže věci nalil jako rovný stojí vůle boží to je k o láskou láska boží a tak dále bychom do každé vlastnosti tak je tomu tak je e a tím procesem když byla dělá mně to. Nikoliv pro sebe nýbrž pro boha a protože užívání těch prosti veškerou duší svou to jako vodu dělám všecko tak jenom pro boha tak ti měla aniž vím jak proč je tomu tak a jak je tomu tak jak to může stát. budu budu za rovno budu božské od toho lidského o toho přidaného pro boha a to se mi dostává navrch proto mnoho dávám před ku no koluje toho dávám přednost. jsem svou vůli když sloužit bohu a. Tato volnou stránka způsobilo je pro převrat pro tak když oni na. Které od boha o to pocházelo ale je tomu se to nevracelo rozumím na mu pravou hle co k tanci která a tím je opět v jiných u věr o dovol do pro ku proto přímým činorodé tuk ven se například které byly žena toužím znovu sloužit. On nešli jednat v po o to mi to daleko proč nižšími jednat aniž napřed bývalým proud kam to vjem byl. Tu k od povedu vůči sobě. Toto umět způsobuje že tomu nadán vracím a toto čerám rad svým je pro pro je čarami od už. Že v tom takže na tom věční se tam vrací a byl jim časným které z toho pocházel ta tak je to čas neobrací do toho věčného vězte co se stal pro novému úrovních vůle proto šel pro rozvíjením tohoto života v na od boha od svou li pole do stvořeného toto to se stvořeného domu na sem dycky tvrdil že ne než nesmrtelným před nesmrtelným spojené ale pomohl toto je pro toto. Bude je to je to všechno po pak měl když rozuměno tohoto života a to opačným je tímto životem do bohu i pro tu budu vlásku domě. Tak pak se může věk se praxi das síla vtělená toto si ještě. A my prostor bohem aspon bohem nikoliv jenom na to co vlastností samozřejmě bylo jako s koly. A oba pro do pro tu vodu po pravil na pro toto co jsem na to proto to všechno pro cestu jak by to bylo pro klid taky připomeňte. To bych to proto dokončit tak na úrovni na které u k a potom jim to dal tam spoje te. Veškerou nebo to byl proč se probrali i potom mysli pro čemu my se nad pro o vel duši ale proč to pro vyšší úroveň ano proč mysl se potřebovalo je dejme tomu u lásky a veškerou jako pro mnou už. Podívejte se jejich krise od on byl tím způsobem že mysl lidská a při upírat tam kde sil před poklady člověka a e e. A tam byli v jeho mysl tam je připoután v tom smyslu nebyl poklady které rád a jestliže on člověk by poklady a budete duše co byl vším schopnosti jednou obětoval bohu. El tak si pro poklady člověka neztratili vím myšlenkově od naopak došel mil velikou pravdu v do na další smysl je svobodnější protože kterákoliv schopnost lidská je schopna lásky plně se obracet k bohu. Schopnosti všechno ostatní kromě v mysli jako takové pro celek myslel na nebyla určitého klidu. A právě pro mysl je ve nechal který si byl bral čemu ježíš kristus říkal pokoji smíme předem dání e no čili veškerou mysl neznamená co z nich ne o bohu ustavičně do také ne tak se taky k této jenom schopnost přemůže pro na neschopností všechno se vjemy než přemýšlet. Jsme se nepřemýšlí tak teď bych pro jako vědomí ne lidské a tahleta mysl nemá li být obtěžován na první pravost pro nikdo o tak rostly prostě ano roztržitost musí mít potřebou ten to rovnal není tam a lidských schopností uspořádaných protože oni do křiku. Jako pod jediným velitelem a jestliže tímto do které měla v k a jak jsi tady řekl v tomto přikázání pak je to si či konání velice dokonalé to jednotící přikováni těchto schopnosti lidských a mysl se se k nad nám byly tomuto vší ku tím že nemusí rozjímat sil jedno pět v tak svého vědomí. Tak dalece. Že je pro ni tolik v plné křesťanská velice nazírání. Mysl nadměrná je vyšší stav mysli mysli když mysl povídavá rozjímavá a když skutků či pravdu pro při se o něco rozporná v mysli tak to připravené tak pro podložené je nemělo sporu jenom taková mysl. Jako veškeré nám může k bohu jít neděli věci mu nevěnuje neděli že by mohl nad tu že bych se mohl milovat veškerou silou u dokud nepředcházelo ten syt. Dokud nepředcházela do které ty schopnosti. A myslel nebo ptáte mysl deskou staráte když jsem nech soustředíte na boha. A to se pořád těkat. A to proto před tam dole je nikdo nedostal tam strom neboli tele řekneš přešel stalo. Ale ne podlaha na stojíte. A chtěl bych ještě k tomu říci že měl taky slově věk který utvořený. Kdyby byl přitom když někdo rozumových rozum není mysl tu jedna z lidských schopností lidská duše je to je projev lidské duše rozum mysl i v k od ti že si pro levém lidské bych je myslete takovéto nebyl vědomí je duše není všem daleko vyššího to je to byl daleko dál pro toto matka mluvil v látku taky to je v ky říkal na tom stali než do svoji podali ne staví nade. Vše plným právem anna. Tato myslel samozřejmě střed propadá všemi těmi mezerami které jsou na na odložili které není propadá proto těkavosti do pro starostlivosti pro do pro ze by to z mých myšlenek a tak dále odpovídal dosti jestliže zanechala nebo je nám dole ovšem on třebas se připravuje teče by si to tak založen aby měl dokonalo do odkud citovou. Nebo třebas ten nevymyká citem pak samosebou může mít e mi jim chvilkově jak a toho unese někam jinam a protože se při ty plytké stolu tři ty malé ale snadno unášeni svědků vy víte v snáze než čili při ty sil ty sil dale by ty bývalo kódu znají a když do mých tak i tak člověka nepustí. byly ale jsi ty slabé jako slabé myšlenky jako představám mysl. My že těmito stavy ty se ve upínáme k čemukoliv kolem sebe byl jsi u toho o do ale pro tak to byl do od rad na nové vejdeme přirozeně čemu jemu to jsou slabé ty si tyto ne tu musí nikdy dokonalou ono tu o to je e připravilo znamená by to nebo citově nesla byla by to stol. Tu dověděl založená aby toto toho co my si na to jedno ale musíme se smířit s tím vědom nedokáže třebas tupé od si pro trošku dostavovat a to pro měla tato tato je to vědět za nebyla bujení potom všechno citu stavěl protože opravdu těl proto musela by na to představivost tím pokrok byl pro mělo dovětku to byla rozumí tomu prodal své lidi prosto proč je si přečtli v ní. Tak tam jsem se tam dostal tu tradici toto je nemožné dělal to byla ta čit tak to pro co nad na ten si budit. A dokud upozorňoval jsou jedinými možné i pro je jat tím chci říci že u mi to bych lidí bude nutno se smím li tím že si o pro je z lásky. Cesta byl tedy stupeň lásky se jsem nebude hrát při vysoko velkou roli a je že bude dali slovních pavel prosim vší o tak uměl vůle převratem nám dala tomu u bral ku. Potom stala jak se rovná jo poprava kor věrami je do které se propadala se to co je dal by měl budete jednat pro pravdu že opravdu říkal že sebepoznání věk na kladem je to styk po vešlo to byl z nás to věděl opět vůli kterou se nemohu popřít bylo by to po či ne tam co bych pramálo to je to ponechat pranou nevšímat svého opustil dostalo postavit se nad něj. Nic se nestane když si nemůžete vybudoval vyšel koho za stanete o tom vyššími složkami duševními neboť je dejme tomu naděje láska a to je vůle dosti nikoliv svět. Pravd jako vůli projevu vůle a v prostoru v k vyšším řekl je nebo činnost byl zatím pracoval na co bych ti které mohou to co řekl a tím se tak si tak že nebude na tom člověku nadosmrti a on bude takovým řek bych taje velice přišli svatým. Tomu nemálo tu tyto podnož ku. Pro ty svatí ty jsi byl tak si to na den kdy byly to se na ta by to rozplizlý dělat pro volní ke všemu návod k strašně milý jiné. Ale taky dobrota v pořádku voleným proto byl dal ve vší než tak tytéž u svatými žil který nebyl se někam a na všechny kolem. Tak jsem teď myslím řekl že milovat veškerou myslí. Je big myslí tak zaujat myslí tak zaujat citem myslí tak zaujat že myšlenka na boha na prostě statku víme telat a plnému nemá ani zapotřebí v tom diskutovat. Ani přemýšlet ani pochybovat ani rozdmychávat vírou ani citem ji uznávání proto poznáním jako ku v na mně k čeho nejen od nad nějž jinou může být tak velké že mně u prosto na jiným na kolena že to byla to ostatní mluvit. F. Oko o tom dosud tou byl na vůle od těch let prvních dvou stupních nebo úrovních znamená než vtělení co jsem na veškerou duší tak to jsem z tele které veškeré myslíme a tam jsem to chtěl dokončil že bych chtěl li si žil proto v totální potom pro že při obou pokud byl si příčiny jsou tolik je postaveni znamená že člověk se dopravy mým při by je. Vědomému zaživa ono je. Je to oka visí že on není vším zatěžko ano to je nad rušit ku jenom brala na domu se dostat je trpět tím způsobem bohu znamená doma k tomu ba do při ba kdyby mysl tak obětním velkém zaujetí mysli se byl ptal ten dál ale když tato příklad před pokládala o janu. A stanou se měl jestliže on se dostane tomu vědom spojení el a o na to byl teprve do ona o tom mu na tak rovná o na to že do toho boha vnímá proměně. Na mně rozuměla on v tom byl jiný jako konkrétní tomu v ní. A o duch sladkých tomu smí nýbrž on se mu vědí jenom jako osvětitel z řádu nějakého e prostě oběd uměle obecně znak ale tak k němu takovým že jsem jednal a to tu k jenom tak on chce. A tu bych řekl že mu tento vstanu boku temná a na které především ze s pravdou boží tak hodným jež rovnou promění byla jako o tom že budu. Z druhé strany on prohrál. Jako jeho tažení napřed člověk je to tam dostával pro o bohu tak to s tak jak to k ní. A nadto zabil prostě odpovídá ho. Po opravdu jiný boha k člověku jako kdyby to člověk byl ten bůh člověka na koho tak otroky pádné. Jako by ten bůh o člověka tak dál že on nepravou je tím do že je mu ano v tomto okamžiku jestliže ku. Okolnosti si o vyžadují ten člověk je si uvědomili že nebyl šel na to své cesty ni ale že ještě jinak prom pro svět je vykonal něco ho tam důvod chyb ještě bral na tu vyšší přít ku tak pak je pro prostor je si umět také od tohoto stavu tomu cit protože upozorňuju na to proměnili tažení proti bohu duch mu tak je to mohl lidsky se nedá chápat. On on na obracíte když doprovod tažení odmítne te v tom smyslovou o jakou prominete dale pro smyslovou. Dále co je toho vám z lásky k sobě. A jestliže se projevovalo jak z toho kontextu ni tuhletu tu si ku brát tu k bohu a k bohu za tu kvůli umím brát i ve vší dát do schopnosti kterou vůle pak kterou bohu ptal proto pro při by je a na stupni mysli dát cele dale poutanosti kterou ze strany boží pociťuje. Pak je to to nejlepší co může udělat. Ale upozorňoval že to obou vytkl na mu bude e nějakým prohlášením učinit je že jste v tomto stavu si prohlášení mil do hluboko do za tu pro stavem toho oko o tom to to to mu byl proto byl ani a tak je a on se tam musí dostal nějaký mým způsobem. toho toho po milo sebezáporem prosím ta ještě o jednu vět a e e mějte na vědomí. Živ bude na cestě než si vím my vlastnostmi jdeme pravou pro by i svou myslí. Proto mu to proto že vím li či nejlepší je všechno své obětovat jana stavů musím trvat tak je tam nad čím nit tím svým ale protože to na tím je to to nejlepší umět to on si to proto i ona ti. To pro o pro všechno co ve vložilo proto dost pro k tomu spojení ale to bylo jenom pravil podmíněno. V tom byl v tom prvním v kdybych na kříži nebo protože o to není nebo u. O po on dokonalém sama sobě proto o končilo to do hlavy protože on si to byla pořád dáno a proto nebyla za to ručím proto nebyla národ pomohl proto dobrotu dokonalost volal ííí znali když je mi to potom než co dokud ona on se může dělal tak to nebyla nebo na on si pro prosebný ve mně brání pro pro to vše na znal ho může být od ba bez po pravíme. Pro to mohu toto proto může opravdu dobré tím že jsem byl před kdy to nemohl nikoho kdo znova aby dělal něco něčeho co není jeho a může se máme byla jenom s tím co si myslí že jeho je proto že ona se pro by to byla pro prací v vel nebyla by byl kdybych vám jemu o rodu dal a že byl do nebe na do proto dale a tato mohli tele že to je to na to co rovnalo na orat hledat. Tak je to je toho pro čemu ne dal mu pravdu o to dostanou prou s pranou o pro proto nedopracoval naprosto byl by to byla vůle myšlení ano když ona se nad tato proto ještě byl opřenou ne tak je po pila opravám u bez vede klamu že je to vůle pravdu do domu a protože byl na ve se o to je ale to je sebeklam byl by byla vším na pravou. Po prožila a on šel byl ale ona to jen na rovnou nám do on byl v pokušení to je to po modlíme do nás v pokušení že ano. Ale i tam v tom dokud tyto mohl by nebylo proto šlo o to by ho na ho rovný ten by v kdy ne vel to byla by byli se mnou dělo pravdu říkat že o postupu ale se o protože si ho právě o prou ji kdosi právě všechno jsem dělal bude si pro vnímali např je tak to tak jenom tak je to o pušky ale do dob co bylo to je právě u vím nad na tom ježíši duši přivádí. To je tak to pravil užívat do své tak popravu co naučíme tak proto o bohu ve si myslím žel proto o to bylo hodně do do učení proste osvědčit málem ano od tu čistotu ve velké na mně se to když byl málem protože v tomto smyslu dobro vládneme ano. A toto pro stala věk domy pro vládnou všechno v ní. Ano to je předpis je tu vím byl pravou prosím o to co bylo tam bylo od než chybí všimněte pro v tom spisu konal u tam na klame nad to ještě správně tady proto aby pro dal na je to tak byl hned u potom na protože opravdu je opravdu jedna ono to znáte živou nikdo pro hlavě chtěl na tu nebylo jen pro o do tohoto mohla ale proč on božích je to. Luk. Tomu by se doprovod byl pro o na čáku tak dal to nebo ono to bylo na ni bylo z mého dost pomohl na tu vjemy také na tuto stupni poznání naučil stupni vím to je tato prosili v této myšlení i jak oni věděli že to nejste schopni nevlastnit to bylo tom ještě svou mysl daru zaujatost může to byla vůle kdy bohem třeba byl by si říkal jsem zaujat o ale tam na tom pro stupně bylo ve power. Dělat to je pravda vůle prost když je je opětována bylo jenom proto za bylo prostý jeho ho k vám stalo pro byl pro pociťovat.