Karel Makoň: kotouc-M01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Všechny tuhlety praktiky u potravy anebo promiňte li vám ano li ta pravda u plníme nepočítali. A to za následek že se setkal s těmi dostal padla fotrovi nebo na to mi po mnohaletém. První tím že se někam dostali ale byl na určitému bodu tak nemohu dál po vím tam tím více nad ten v u plátky. A my jsme u tebe do byli evropy zbytečně nebude byli evropě. Pro kterou vlastně mluvil ježíš tak vidíme by přestala křesťanská stál tam požadavek látky byl první našem prvním požadavkem. My tomu říkal touha jak chcete pro to z vašich dali touha dobrá by je ale tak nikdy nebude tak vel aby nahradila ku boží. Rozumíte to jenom o chtě te téže rád ti boží. Ale uvědomovat si že budu v něm je daleko více jsem schopen odezvou milovat. Tak jsem zachráněn tu ránu víte tohleto je ta ten pravý obsah víry jen tehdy když ten se k který šel k ježíši mi to po vám ne. Aby ježíš mu uzdravila jedním kát celý někde u mír dal daleko od pro ježíše. Takhle sedí může dal pannen není třeba abych tam vůbec chodil k nám domu v stačí řekneš stane se prosím vás to nebyla jenom víra pouhá víra taková na nějaká přišel silná ale bez zbavená lásky to byla víra oděná láskou že vám to již je chápal jako láskyplného člověka a nevím ten dalo je tak. se doslova necheme v že je tou láskou bude člověk ano že celá se jeho nemoc jeho nemravný on tam šel. Takovou jistotou že jsem do pro činný člověk ježíš vydán na takové na men byli vykonal víte ten hodnými ani vůle když budu za obor a to může mít za prosit. A v tom se nemínil když je e překvapila jeho víra ale založenou před nabyla znaky láska tam všechno není řečeno v bibli samozřejmě ale to patrno že on tak bylo v chvíli miloval. Protože vůle i když na jedné na tomto věkem když potom vysvětlen služebník dopravním rád ono by bylo mi že do mně za od ale to říkal jenom řekneš tam nebyla. Tomto obral o lásku i tu mu tele těla a začnu s tím bylo onen tím bylo ven při protože ty pro nad k jsem to od lidu několika slovy to bude velice snadné ani že by milosrdenství. Byla na není v blažení milosrdní neboť oni dosáhnou milosrdném. Tohleto blázen kdy je. Veskrze špatně chápáno křesťanství když si člověk řekl když budu milovat někoho budu milosrdným tak vím pán ve nebude na pán trvala on i ta noho jim tu smrt vydán nebo co se o to by do nebe to je pochopení které nám bylo vštěpována po staletí křesťanství ale je to. Pochopení nedostačující aspoň dneska. to na to nestačím protože lidé kteří jsou milosrdní jsou naopak svědkem toho že. Jako bych tedy to milosrdenství boží netýkalo. E vším to byla plnější tím větším příjem jsou na vtělování jak tomu mají potom rozuměl vy tomu rozumíte to vám to nemusí modlitby na to jednou opakuju aby to bylo úplné. Ale zaručeně milosrdenstvím nechápat lidsky všechna slova. Ústech ježíšových jsou symbolem. En milosrdenství jako člověk zná není symbolem celého milosrdenství božího. To na ten boží je daleko mu širší pojem daleko na tom mohu vnějšího silnějšího všestrannějšího co my nemůžeme chápat co přesahuje. Za hranice co mne ani se lidského. Mozkového vnímání prostě kdyby o na příkladu. Jestliže člověk být kdyby zemi jak jsem tady říkal před ti tak musí se dostal vzdát tu zem jo zdání byl jsem nad musí být jejím vládcem trans nad ne a tomu musí umřít pro ten o kterém pro je. Pozemské něho třeba dorozumívání pozemské existence. Prostě před projev všeho konečného existenční je konečného teprve přejde tohoto konečného do toho nekonečného tak poznáte do dědit zemi kdybych to konečné ano čemu to je totiž nějakým způsobem přidáno potom. Do takové mínili jak to potřebuje na cestě do věčnosti této dědictví v tom. A na tak je to tím milosrdenstvím pro pravé milosrdenství boží spočívá v tom myšlená člověk ještě žen na člověka a bůh se baví toho odděleného pocitu člověčenství není že v nás udělal něco víc než člověka který že kdybych oděnou bytostí že z nás udělá. Řek bych by dal která je schopen na zakoušel jeho milosrdenství. My totiž v takovém stavu jak ne smí vůbec nemůžeme poznávat co je to milosrdenství boží. To platí plně o tom styku nemůžeme dneska vědět tento pravé vychováváno tento dědictví země. Protože jsme nepřešli do věčnosti. A tak je že když když o milost ten si tak také mluví o něčem absolutním opak toho vím milosrdenství. Ne o konkrétně milost byl i pro toho nebo pro ono tímto začíná to je správné pro veliký byl světu on dojde mi tu bratří mých mně neučinili ten pořádku ale tam to začíná. Končí to dvě činným milosrdenství oni nad ti víte že kdybych pase je tam v tom pocení jsou ve se říká. Ty na to částečné dobro které hleděl dostávají jen jsme dobro věčné milosrdenstvím tam jasně že ti řečeno. Čili to je něco jiného každé jsem do se vás u začátek na svůj konec poli on je to uděláme to byla nemusí to dělat protože to vykonáno je to jenom jsem symboly vím li. Je zase atd teď je to ne to nemůže nikdy do tam a ten ten na to na. Te hle dal vým toho tak vím na to jeho a on ty která mi konečná zažívá jím ve všech tyto na tvých zažívá jim nejbližších i do na ty na kolektiv nejpříjemnější vám řeknu nejnebezpečnější pro člověka je ještě nejpřímější mých událostech zažívat to na ten ti boží protože pán člověk je zůstat u události a. Zapomene na samotném bylo semen ti že nejde bohu o to aby zůstala tele blažené situaci. Nýbrž tady na to dal do milosrdenství a to něco jiného než situace která bylo tele kdy dál. Jen výborný člověk pro vlitými myslel na tak jemně kdy jsem to chtěl všechno jako dobře do mysli v no a jestliže člověk přejít do tak jenom vlastního semen z tví věčného tak musí být milosrdný v tom smyslu jako byli nižší podobně jako byl vyšší podobně sama sebou jak jsem vám líčil. Se stal vyšším když je prostředek k ten vím se dostával do bohu do věčnosti mu byl nositelem nositelem do věčnost a tady rovněž o milosrdenství platí totéž když tento milosrdenství které koná není v síly jem není mu to pro bude silami dělal pro toho nebo pro onoho něco ho. Nýbrž jeho vjemu prostředkem aby dokázal že miluje otce že miluje svého boha aby mu aby mu to udělal proto že bůh si to přeje je to napodobení lásky boží jeho milosrdenství že on v jeho síly a v jeho milost se tím dali když je sám milosrdný do na tak na tele. Tak když takovýmto duch všem přichází je tuku milostem vítat ani neví že to dělá. Je milosrdný to bych domu řekly ty jsi milosrdný když byla stali tak bych nedivil někdy v ježíšem. Jako on mu někdo řekl mistře dobrý že je dobrý jenom otec nebeských tady kterou mu otcem vystihuje. Pro správné pochopení milost kdo je dobrý dojem milost četní on opravdu dělal dobro a milosrdenství jenom. Vůle boží jenom a jenom protože byl do jeho milosrdenství že už. E již jeho milosrdenstvím otcovým dělal všechno víte to je samozřejmě vrchol a proto je touto cestou milosrdenství velice těžko jít ten člověk byl opravdu musí mít nějaké poznání aby mohl takhle milosrdenství provádět obyčejného provádí jenom protože někdo potřebuje to našem na den kdy to je v pořádku takto začíná. A když to dělá dobře a bez ohledu na víc vedení bez to na odměnu. Tak neměl odměnou jak který dávno ve svých na věčnosti atom jakém smyslu že on domů do poznání postupně dorůstal poznání protože to milosrdenství které ona je milosrdenství boží ale ne jeho toto poznání postupně dorůstat. Takže e. Všichni kdo ji vjemů byli věčně li nemají být jenom nižšími nýbrž tím bohu ne jemu dal ale ty jsou věci jemu tak ještě nemají kdo to poznání ano a on je musí z toho vyvádět protože bije pannou dal milosti. Ne že mu to nedělal dobře jenom mají toto rády jiná věc ale že on čeho je aby se přiblížili bohu aby toto považují za milosrdnost od někoho aby považoval za milosrdenství od boha a tím uzavřeli oku. Když vám někdo dělám milosrdenství děkuji ten tuku bohu. A říkají tele tomu člověku dáti děkuju na kde představy že se přitom protože on je výrazem vůle boží ano která rovnocenné si dělat tak je tam dale byla za ven sví že byla dovíte žila v její není pro spravedlivosti nebo ho oni budou na cit. Je tady prostým někde li by to neni některý čekáme po spravedlivosti tam není nýbrž to neni přidáno protože to tomu překlad byli asi líbilo nebo pro bylo pro ono pro za nemožné jenom žila vším a vím mění by se člověk mohl dostat e dejme tomu nějakému věčnému nasycení ale si myslím že ten překladatel by tam bylo. Po spravedlnosti při dál to napřed vysvětlim tedy ve toho po spravedlivosti jo a pak to že si tím o tom jim pak tu hře špatně ale tak tím si výkladem bez toho po ho vlastnit po spravedlivosti ano ale jak to tedy je tak bych byl se odvolal na ježíše krista. Víte dobře že se narodil v betlémě ve stávání vtělený bůh a on věčnosti existují když se dostal do těla u bohem chlévě světlých pro dobytek to byl první stupeň tohoto rad mění rozumí neboť on se musel říci. obrovské slávy kterou před tím zažíval každý člověk který vstupuje na tento před pláče kde plakal tak zemře protože také on lituje toho stavu ze kterého vyšel tu bylo do doby že jiná a samozřejmě jen ty žilo lidský stát také mají pravdu ale také mám pravdu obojí je pravdou. Když vím samo ale potom ukázal jiný způsob zlačnění vyšší způsob snaž li tím totiž kdo přicházeli na to n ne pozornému čtenáři může u jít když v bibli kdo přicházeli ke svatému janu se dát pokřtít tím tam nepřicházeli s plným žaludkem svou kázal pokání a vůlí čili tam přišli hladoví jsem. A jenom za takových okolností mohli být pokřtím. Ježíš kristus vstupuje do jordánu hladoví která činí žít nit vší. Neboť je to nějaká paralela. Pokud a a na dovím míním po něčem pomíjející. Nemohou hladovět nikdy o něčem věčné překonán v sobě tenhleten hlad a tu jiné hladem a vím mým postup věčné spravedlivosti jaký ten duch mnou když dát tou tohleto rozumíte pak v tom mého novým dostane posvěcení po kterém budu na citem za se ovšem věčným životem. Ano ježíš kristu ukazoval potom dál by před ti když dělám to jenom odešel. E tak se osidlech trp není na poušti kde hladověl a úplně kdy hladověl tak o teprve pokoušel satan. A on dal on se ale maje von nedal předností klidu když hladověl on se postaven tváří k vás satanu který do pokud hladoví anna doví není řečeno a teď se najedl nýbrž zlačněl svým čili si taky prosimvás jednou pro vždycky. učení ježíše krista nemůže jedním něho nemůžeme pochopit jedné jeho věty nýbrž který jeho životem ve do vlády byl by jenom celým jeho životem nemůže se učí klade žádnému jednomu příkladu všechno je u něho ty pro vám to bylo jeho života a mohla o bral mi podobenstvími a přímými poučkami. On řekneme svýho řekla třebas plato není těžila činí v nemohl si cení. Tak po tam také dokumentují všude a on našel když přemohl pro satana. Na dělat mění že on vlastnil po službě bohu po službě své mu od ti aby k němu udělal to všechno co potom následovalo před tímto dít byl pasivní nikomu ji ve vás stal. Tam musím dál v sobě aby dostal na úroveň na kterou nebyl schopen být učitelem ale v na tu úroveň došel tak nemilosrdně vládne měla aby ten aby mohl přemoci jako např jinak se to nedá než jak konečným to anna všem st. A pak jeho na to že to nemiloval nejvyšší to nebyl nejvyšší stupeň na činění když potom třeba ty tři dni před smrti nebo do prostředka tat lépe řečeno e poté normálně ní. Getsemanské na hoře olivetské když se dostal na kříž nemyslete si že před tím o někdo neomezí tím někdo krmila. To dát měl tam v zahradě a potom do toho kříže. Proto to tam ten jeden člověk v ale kdybych neměl jiné ne neboť kdyby neměl rád něco dala. Protože mohl předpokládat že nic nejedl správně před tu ano ten nejen tam všechno nádherně naše nedám počítáno že o nás tady ono potom ukazuje ještě vyšší stupeň že nemá potřebu vůbec když již je v tom hrobě jo pavla k dokonale bez potřebí v se dostane do takového prosta může nepotřebují nepotřebuje pít. oporou tímto způsobem značný že překoná po naším ostří po světských pól nedokonalý po ho po dočasných byl věcech on do častém pokrmu po častém pokoru. A pití tak pak může stal z mrtvých čili může být za cit a jediné nasyceni nasyceni věčným životem jiného si cení když významná takhle symbolickým nechápal něho ten ježíš kristus tam kázal nahoře nebo v nás jem pro vším nebo mnoha dávno kázal prostě totiž že tisícům že ano nebo není kolika tisícům on zapomněla do mentálním velkému davu. Kázal mnoha ji k novému a apoštolem mu přišly žít učedníci učili pane. kážeš takhle tak trnovou oni jsou na k a nemají co by pojedli není tedy vůbec žádné stravy a on říkal opravdu tady není to je tady jedem jeden takový nadít dává dvě rybičky ne nebo dva nebyla na není a opět rybiček nebo tak něco zela. A oni mu řekli on mu řekl postačí byl jenom jsem před to jsem tak tady ukazuje ten že když například ty lidé znát měli kvůli jenom protože o tom tady slovo boží jenom proto vlastně li tak že byli schopni nasycení zázračného na cit kdo na půl u pro slovo boží rozumíte ne. Temně schopen konat protože mi ještě mnoho takových ku k vám ano no tak prosím. osobně to tak široce nevykládám ale pro na s mění považuju za se u ježíše jako symbol. Tím od daleko širšího okruhu věcí než to co ona mění vykládat například když jsem vám nedostanete bylo nějak do nějaké pozice. El třebas žila na telat vydal nějakou koncentraci třebas set let tu přidal onoho dejme tomu na to tu na tu stranu pro vajnfurtra. Tak dostaví se dříve nebo později nutkání se hnout aspoň malinko se pohnout že tomuto nutkáním vyhoví nemáte po koncentraci tak jestliže je a to je svým způsobem na činění začni v o pohnutí ten takle široce daru nad naším víte osobně pro sebe ona vešel se nevykládám ale ani za jen tak nevydal v tom spisu ale také na to chápu. Totiž každý slovo ježíšem vedu strašně široce. jakou po mým ku aby člověk obdobně to chápal na všech možných úrovních cele pro stavu života protože on nemyslel odděleni jako my. Von měl na mysli e celou plnost života a takže na svět ten kdo by se byl jednala chvěním které tady existuje když po naším překoná jsem pro mým protože víte kdybyste ne te tak poruší te ten svůj přístup k bohu tak takto za následek že opravdu jsme při víte k tomu bohu a velice prudce když si na to upozorňuje když. Například nedovoluje ženě aby se ho dotkla jsou kráčel k otci po své smrti se jevil se za ranní si zahradě an to je. Takový že jste taky vysvětleno naším pravým jinak on nám mnoho mistr mysl ano že kdyby se to mělo v je tady na dali do vykládal nějakých hloubek tele ti detailu listu vykládá vším když se tím cítili být nějak ovládáním nebo která nechci. se tomuto poznání sami dobra přede tak. Jem patrně to bude chvíle kdy do sami budete moc zastoupit do přirozenějším vám to tak všechno vykládat tak to by bylo žil tady si a to myslím ta. Kdybych tomu přidal e to u našim po spravedlivosti jestliže člověk opravdu v přežít spravedlivým životem a na tu spravedlivosti ochoten to volit dál tak dal ten opravdu ten pláč mít o věčný život. Em když čím když nevíme že toto věčný život je ale touží po spravedlnosti po tomto o do spravedlivé. Tak je velice blíže věčnému život. To bylo tam znázorněno u ježíše krista velice dobře na svatém pavlu dříve ž čát onu který byl rád měl po spravedlivosti ten byl být jist tím že to řekli proroci a to řekl hospodin je správné a on neznal ježíše nevěděl tento prorok jeho taky měla váže to symbol ta ani tomu nevěřil. A proto děláte měl pro spravedlnost by se dostavila tenat pátek aby s tím ti ty odpadly kritika s tím vy přestaň s tím se vrátit protože napřed se dali pokřtít když jíti aspoň těch přenesl. Že považují toto zatím životní existovalo za správné je to považuj za nedostačující tomu bylo proti mysli a proto pramálo při zabíjení ano. To bylo na tím o spravedlivost nic ne. Před tváří boží neznamenalo že že přitom pomáhal vraždit vůbec měnit on vlastnil ospravedlnit. A proto byl nasycen byl pramen to co nasycen tak nasycen že řekl kdo by jsem živ nýbrž živ je ve mně kristus byl pomůže čeho věčného takže nemohl např kdy po tom časném a podívejte se máme příklady ze středověku že by je ten dobře poznali hlavně některých klášteřích je v vlak mění dojem. Že po málo při vnitřní modlitbě a přeháněl nad ním ano například protiklady že to o sobě říká nebo co přibral na sklem o ono jim budovy v kteří předání vložení pak litovali protože si třebas skal byli zdraví ano. Ale jen illi v novodobé málem snadno na mi sice tak taky třebas hlásal panně od rad. E mi mým nebyl dobří došli k poznatku že třeba si jak jsem tady říkal jsem mnou jsem tak porušení tu koncentrace. Jak pro bylo jsem bolel vaně pro stali že nevím dali tuto jen žít třebas několik hodní. A dostane se museli překonat obrovské např mění po pohybu a pohyby je pro časného se to jako pokrm tělo to potřebuje ten bohem opravdu kdy byla chvíle žádal vyslyšen nepohyboval ne tak umře nemá to byl kyslíku co musí pořád pohybovat prudce se musí bojovat. A to do určité mínili platí o člověku nemyslete si že i když tvrdil spíte že spíte pořád na jednom místě kdy vás někdo pozoroval. Sám nestal tady kdyby že se pohybujete přitom ba nese převažuje te třebas ne boku na boku úplně ale on bude trest to je prostě jem byl bych přímou žádoucí proto tělo aby byl zahynu aby ne s nestrannou aby dame tonuli vůli abyste abyste tím právem čelí nebo tak jen co vám tady. Zabito nedostatek oběhu krve a nebyl nastal to bylo třeba váhání a teď ten člověk najednou protože si to zjistil že pohyb vadí přestal nebojoval pět hodin třeba nebo ne od neoděné nebo jenom hodiny samozřejmý nebo začala bojovat tak při porušil z naší činností. Tak znám celou pravdu lidí kteří. Kdo musel buď zabili nebo si porušili činnost anebo atd přizpůsobili pátým danou chorobu ano odumírání který bůh začli se přát na před. Těle nebo klepat aspoň některým tu není že ano to všechno se stalo nepochopením věci se přeháněl mi tohleto pláč mění ano v tom nejširším slova smyslu myslím že to tam není nebezpečí pro že bychom vaším takové od po pravým toho co ne. ale jsou pro svými vy kteří třebas si mínili že budou ve věta ti. A přitom si neuvědomují že když jsou těmi ve věta že vlast měla v a. A že to co stal měla vším jestliže si přitom ve věta je do přeji tak bohaté všestranné stravy třeba ve věta z žene. Aby to doplnilo kdyby k roviny takovým ve věta se také musí snažit abych fakticky. Na směl aby než tu kterou měl tak trávu aby do tělo ne netoužila třebas po ma aby přestalo toužit dokud ten ve věta v tom nižší pomást tu tak není pralesa vysloveně táž on neví může ještě v tom byla stane sví toho toho půstu to volat mění on se dostal na tuhletu čili potom by mu radil doplňovat tu stravu dát. Aby měl do dotek kdykoli protože onoho to by mělo vždycky nutí plného onomu spotřebuje byl k roviny ne tak jsi. Tají v anebo povel na aby to byla potom že by věta a ta ka ale nesmíte odbývat to je mi dovoleno kopyt to nebo mi to plané. Nad protože by se trvale dostával klade mění které by mu způsobilo neklidu duši zbytečně. Vizte by byl nervózní jo znám moc ve věta z kukly jsou velice nehodní na to by člověk neřekl u ní. Za mnou a kdyby mně to dobře na je ne nebe nebo nebo nebo správnou prostě pravým měrou předčasně. Ale to jenom protože jsou jedno tak tak ta měla v ani to je jedno to dostává a co to dostat tohle ta je to ta totéž co tělo toho matko výtka tam matka na st a nad ba znamení čistého srdce neboť oni budou vidět boha tak my jsme si několikrát říkali že boha. Nikdo neviděl a tedy je to možné že tady li si tu vibruje kdyby boha na své kdy byl rád kdybyste si uvědomili že ježíš kristus mluví daleko širším způsobem nebo všechno míti daleko širším způsobem než jak my jsme my. že vidění boha kdy míněno trošku jinak než vidění zrakem to by bylo strašně málo jen zrakem vidí že by ten zradil tuto největší co existuje protože do zraku víme vjemy nejvyšším množství síly své životní vám opravdu je to svět do našeho života kdežto my. Ty nové se do věcí pochopili správně. Že nejvyšší stupeň modlitby nedá tím o lidsky návodným jedině jako nazíravá modlitba nazíravá. Jako budeme mění. A na niž se všemožně nám vysvětlili jak jeho budu do nedění je. Že to není nedění našeho druhu že to jenom obdoba nedění tak i bych kdyby vám chtěl tyto věci vysvětlí tak bych musel opravám mysl by se to nazíravá modlitba. E. Protože se do toho pustil na ale myslím že to nebylo vám dneska protože ani pro ni smyslem této přednášky protože k tomu abyste pochopili správně a tu úplně pro to co rozumím viděním boha ten člověk se od se nikdo teologických byl spojenou jako třeba nazíravá modlitba. Krátká dobře li před než ti mystikové znají stupněm modlitby a vedle modlitby slovní znají takzvanou pro výrobou modlitbu v vyšší vstupem tím a potom na nejvyšší stupeň modlitbu nazíravou. A říkají že tomu nazíráním se člověk dostane přes to rozjímání. Že tam do toho roku tím z začne nad míra vám to musí se mohou přijme tím způsobem vysvětlit co je to co to znamená tak bylo vím na se začne nazírat on mně dal dal oni radí aby na rozjímání se ubíralo v určitých kruzích abych to je třeba co pro nerozjímal starost a plně hle od všemu koly. Nýbrž aby cele abych si poručil tele okolo kterého k rovnou může aby do mělo pro užší být prahy třeba že jsem třebas si učí třebas temná dejme tomu milovati budeš pána boha a bylo třeba tuto svého vyšli tohle to vším. Tak pak nesnaží rozum rád o tom co je to cela co se milovat. A jestli pochopí co je to přenosem se milovat třebas jenom mým taky tak pak je také naděje. Že se tom že přitom pojme zalíbení měla nebude chtít milovat přenosem. Dokud nevím toto je milovat třeba co to tak asi taky nebude chtít milovat kterým jsem jsem. Že vůbec tedy to by to dělal dne a proč by to dělal ale když si uvědomíme třebas milovat dal co co je milovat bezvýhradně. Je a klidem ě to znamená milovat takže člověk v sobě zdání čit abram i jeho tak. k el. k absolutnímu toužení takovou toužení jsem vedle něho vší žádné jiné toužení nemůže existovat že to toužení jsem. Je vším veškeré ostatní pouhých takže zbyde touha po bohu. A to je to láska co jsem touha po bohu při tom je vypěstoval nebo citově na oděná. Ano a kdo tímto způsobem k sobě při tobě na on lásku k bohu kdy prostě není ještě boha úplně nýbrž jenom nemíní jenom ztracen. Jestliže plně to co se od ty jak tady říká na to není čistého jsem své. Tak to tento následek že vidí totiž boha a von to jsme svým dál a to je velice těžké ale pokusím ne nějakým obrazem to vysvětlit tak jestliže třeba s oni pro bývají o tom co je to a jak se milovat bůh. A dost bylo tak daleko od toho vnímání jen na tom ho milovat nejenom o tom rozjímám. Tak možná že to dospěje tak daleko že přestanou slon měl vyjadřovala tu svou k bohu o milovat žes cele dostala do stavu lásky do stavu touhy. Ve která nepotřebuje ani jediného slova aby vydržela aby zůstala existovat. Tím není tohle dostane tak mají čili v jsem se to znamená se cele se kterým neprochází ani jedna myšlenka konkrétní snažilo když přítele vyprázdněné čisté takovými te ano. Že tohleto se stane tak pak tam můžem víme prali jsem nevím do toho co chce co není konkrétní co je věčné a protože. Šlo o částečné vnikání domě kterou mohutností to znamená typem. Tak se nemůže jsem to říkal při dej tichosti neví tam celým bůh tak by toto jsem neunesl. Nýbrž vedle se tam na jenom s tím co odpovídá čistotě. To znamená on v toho boha spatřuje třeba jako čisté světlo tato domy činnou u těch křesťanských mystiků v jevilo nebo ho spatřuje nemožnosti ji než čisti své srdce. Jejich před jen pravá čisté i když toto se měla ne jsi ne o jsi nemusil vývoj niž se nesnažím být čistí a ono pokračovat ono co se pokračujete čistotě člověk cele ustavičně vyprazdňuje ustavičně citově použít o tom bohu. Je tohle do se dostavuje samočinně tak můžeme tím že ten člověk je s že čisté přece také k tomu si již kristu a co to potom pro zření boha ten člověk počít se je že jen z druhé strany tažen a nedovede si vysvětlit jinak to tažením než jako vidění boha možná žilo. Když vám. Nějakou představu o ježíši kristu třebas li s kovové k tomu že by porobě nějakého tvaru je to ale nežádoucích ale není to zapotřebí nikdo neviděl volal do viděl třebas vyšli krista který se mu zjevil to není vidění boha. Nad bytím boha je něco jiného to je. To je to podstata této pod stal dáte tato potom od toho vidění myslel petr když představy vůbec co to prostota být chtění dobra kteroukoliv smyslu. Kdyby bylo takzvané smysly duchovní které nemají konkrétní činil tele tou abstraktní které u které by s tím mít podstatu toho smyslu neboť i ten smím se lidský jsem pochází k podstatě boží podstaty a který měl matku třebas svět podstatně božím vlastností. E to již je boží vlastnosti atakdále kdy nemůžeme to tady vykládat protože byste mně ani nevěřili ale je to velice obtížné když tam mám tady je mi že toho čisté vidění. Člověk nepotřebuje žádného draku aby potom vydělal ano. Neboť je tak dalece on totiž tělem od částečného vidění žil vidí totálně že vidí úplně. Ve potřeby ti zraku. bych to řekl jenom tím způsobem na nějaké jiné vlastnosti lidské. Svatý pavel mluví ostré stavy tak říká zdali to bylo v těle nebo mimo nemohu říci to na není a tak vyšší tam ten člověk když vím boha tak nemůže říkat viděl jsem to od tělesnýma od všímá nebo nebi je od je našima nebo nebylo do vůbec o koho on nemůže vůbec jít. Ale kdy nikdo nás se to všemu tomu co viděl k kdyby někdo mohl ničit a proč se bůh třeba vjem není anděla do pro tedy zažil tak by vám zaručeně řekl křídla neměla ve tomu neměl byl to člověk nebyl když totiž li vám to řeknu toto vidění toho boha s na nějak než synem příkladu který je. Velice pěkně popsán od el německého opraven v lál píseň o mu dal nade tě. Když znázornili tu pannu marii a on jejího přesného popisu jak vypadala. Tak on říkal moc nevím do udělaly dalo to přeci ona není on na měla domnělém v za mnou na není vám třebas lidským ale kdyby byl kdokoliv mým dokonaleji sebe dokonale je to nával by se mávat to byla namaloval nebo dokonale být podklad tak pozná že to není ta panna maria ona pak ono marii neviděla st potom to tam byla už. To byl jenom dovětek toho co e neviděla vůbec dělat těm co to nemělo smál se to bylo něco vznešenějšího než co tvar vůbec une své když například dejme tomu člověk slyší hrát boží on k vyššího promluvil do od toto by totiž je to st ve to tam tak to že to slyším. Konkrétně postav tento chrám to není to původní vůli konáním boží podstaty pro tak jisto může špatně mysleli tam může stavět chrám který neměl stavět ano nýbrž to je následek vnímání boha následek čili konkretní jakýkoliv konkrétní vidění člověku musí považovat za následek absolutní schopnosti být jiný než člověk po tak by nic nevidí a. Proto východisko k tomu aby viděl co koly v na co u před svoji pozor ano kdyby se mi to absolutní schopnost tak nemůže ten při upření draku někam něco vidět to musí nedá víc a tomu svým zdroj vidění bůh abyste mohli něco vidět aby se přes toto vidění částečném ve dostat k tomu vidění absolutnímu čili když například někdo to řeknu opačně kdyby do. Přestane třeba podobu krista ale dokud kdysi jím myslel tu podobu krista sebedokonaleji i kdyby ta podoba se oživila kdy je vyšší jeho trojice krista takto ještě není vidění toho ježíše ale jedno hodné nastane situace v i ten i žijí vím že s tím po a bude v něm vyšší kdy ho neuvidí. Na rovně nýbrž bude nějakým způsobem jít tak on ho vlastně vidí správně že vidí jeho podstatu pán nazíravá modlitba je nabírá na podstatu boží rozumíte na víra na po za tu boží která nemá žádný tvá jak to vím že když jeden příklad mojí viděl další hořící který hořela ale let a on šel a v tom. Poznal hospodina znamená oni činného neviděla o hajný který hořel trní ale toto není nehořelo viděl podstatu toho života toho trní poto tak která byla tak silná že by to tedy měla zprávy protože to my jako oheň a před si v ale strávila čili toto bytím podstaty věcí. Jeví je mohutnější než která kolik konkrétní je a které tak si nežil kdy u podle názoru řeka mělo trávit tu konkrétní podobu nesprávným jenom je tak oslňující že ě ten mojžíš to nemoh vydržet musel kopyt drak před ti. Tak jsem janem tento znázorněna on ve škole ono to bylo když to pochopit co to na byla modlitba je třeba na vstoupit. A pak byste poznali že to vlastněna byla na podstatu nadjá na podstatu a byla to jinak bar ven nad děláním je konkrétně to nedá nějakou obr o toto nedá znázornit vých váhání těžko. dávání těžko nazírání jsem zažila mi před jenom ě ten nejíme mně mocný el řek bych zpu. Do vnímání a proto to není přibližuje podstatě věci ano st tak než si promluvíme o blahoslavenství pokoj jiných když kristus řekl blahoslavení okolí neboť oni budou zváni. Syny božími a kdy chceme li správně pochopit pomocí ježíšova života toto podobenství o je správné všechno všechny výroky vláčet ty temné si viklat celým životem pomáhat svým výkladem život tají je tak pak si musíme uvědomit aspoň dvě byly více souvislosti které souvisí tímto textem tímto byla tone. Ty první těchhletěch textu je událost která je vám všeobecně známá a to je ono zjevením svět ježíše krista apoštolům po jeho zmrtvýchvstání když byli všichni chromá dění v takové mít dosti se skrývali. A kde napřed nebyl svatý tomáš ježíš se tam zjevil uprostřed nich vešel zavřenými dveřmi a řekl jim pokoji vám tak tady je právě míněno to slovo nebo ta věta tam myšlenka pokoj vám a víte že v li dále byl svatý do když mu to vyprávěli nechtěli věřit že tam opravy když přišel v těle. Tak řekl že dokud nevloží prosty do jeho nám a do jeho boku že neuvěří ježíš kristus se potom znovu zjevil vystavil sama a zase řekl pokoj vám a tomáše vybídl aby byl bylo nutné do jeho brán a do jeho boku on a to učinila řekl vám můj pán bůh vůli ne to znamená uznal. Když uviděl že opravdu ježíš vstal z mrtvých a když přijde žil ti řekl že byla stavení jsou ti kteří neviděli a uvěřili to chtěl na jeho adresu říci že on musel napřed vidět aby uvěřil. Víme dobře že mu to nějak neměl za zlé protože všude se snažil aby všichni. Byli posilováni víra neví že tím co on vykonával na zázraky takže si že musel vykonat o jeden víc nebo o jeden důkazů víc tak jistěže neměla to tomášovi za zlé také proto jak si později vysvětlíme dneska žen za nedůvěra st je mým ku byla tak to pro jiná jelikož vší byli zklamáni tím způsobem toho obchody na této země. Tím potupným ho odchodem ztratili víru to jeden vědom a druhý výrok týkají se pokoje je křest v jordánu ježíše krista protože tam sice o pokoji není vůbec před ale jelikož toto podobenství slibuje. Že budou zváni synovi syny božími ti kteří budou spokojení. Et tak i jasno že již kristus. To synovství věděl v jordánu neboť tam byl učenost tento je syn můj milý v němž se mi zalíbilo. A tedy pro seslání pokoje musí nějak souvisí souviset se sino vím z po vědomím že jsme syny božími čili s návratem do otcova domu v tom musí slovy že to je nám jasné čili když kristus svým životem vlastně označil smysl tohoto podobenství nebo v tohoto přirovnání pokojný v v podobenství je to jenom v slovní a. A my že to událostmi jak to máme rozumět jak se do toho pustím protože jem by bylo zapotřebí si uvědomit tuto vět abychom tomu rozuměli že bez toho co k čemu ježíš si říká pokoji nebylo možné aby ježíš kristus svým seslal ducha svatého. Nebylo možné ono na osobním vedení které je na věčnosti tím jediným co člověk protože nemám osobnost byl v tom smyslu jak. Od pravdy která je omezená tělem nýbrž osobnost neomezenou lidskou tělesností a pro také musí mít že jimi pro vedení tak ten toto bych chtěl vysvětlit promiňte mi ještě mnou na tom ježíši v ježíšově životě jestliže ježíš kristus ukazoval žen musel dvakrát přijít. A dát jim svůj pokoji než potom přišel s duchem svatým který není seslal pro sebe zkusí po to spí co to byly ty jazyky pramene váže o tom mluvili všemi jazyky a podobně dne a při do celého světa o to okamžiku kázat to k vám vědního no let tak by vedle dříve než tohleto mohl učinit tak musel způsobit ten pokoji kdy duší čili. Je to patrno že tento pokoj člověk nemůže výtka přímým způsobem že do pokoji daný od boha že kdybych se snažil o něco oku ticho jak jsme si tam říkali nebo nějaký pokolení u z uspokojení své duše od bezstarostnost aby do všech o nebylo to pravé to by ho mohlo přivést k tomu vedení duchem svatým ten pokoj který potřebujeme k tomu abychom stali syny božími. Ten je dán od boha a kdo tedy pokoji o kterém katolická mystika říká že to žít znamená vám padání v tom se mýlí zdarma dané o to neni a my si právě dneska vysvětlíme jen jakým způsobem se člověk může k tomu pokoji dopracovat pro ten smysl těle těch mír větším nabýt praktický kdo přestanou a ale to cesta. Že to vlastně na konci cesty tak řekl ale my tomu že všechno to říkat abyste viděli celou tu cestu tak že ježíš kristus vysvětluje krok za krokem svým životem jak si člověk k tomu pokoji dopracovává také jasno že ten pokoj není jednorázová událost nýbrž že to vývojových stát že člověk postupně od něho dorůstá. Vážil zažívá svým způsobem pokoj při prvním narození potom dále pozdě. Ale z opakujme chci jakými prostředky hřích radí se dostat kupředu především je nutno si říci že lidský život není ještě tak rozvinutý že nejsme ještě tak daleko abychom mohli rovnou z toho stavu v jakém jsme se dostal rovnýma mal do věčnosti to nám měl být ten nejde to vámi byl z toho důvodu že lid on i když je tak vyspělé by se mohlo. M. Kdyby člověk chtěl odebral do věčnosti aby mohl zaměnit tento život. Dočasný za věčný život kde se nám to rád prát se v tom co dál než že si přemýšlení ale snahy abychom mohli se přeměnit na věčné bytosti a i myslíme myslím si že bude třeba ještě ve si říkat příliš mnoho ale taky přítele říkám nechci říkat mnoho taky žít cele k tomu aby člověk o ní. Bez jakýchkoliv těžkostí bez toho co již kristus teďka ukázal bez toho křižování aby mohl vejít do věčného života to bude muset přít se mnoho jiných vtělení božích to co on dobude aby za své nám kázali o jiné se ocet jen vnější měšec tahleta která by než tato ba přes svých nebo znalo ale. Ale ta cesta našem století je kalich u i vnější našich století na z našich tisíciletí tak ještě byl dlouhou dobu v nich v z ku vnější ve všech se s tím že jsem protože nemůže kdokoliv touto cestou jít proto dítě zabral milováno přístupu pro tím že jde nerozumí to zabráníme že nevědí sví. Jak to ježíše krista následovat protože opravdu to neví k tomu v jeho života nebo bych pojem velice málo a jenom ti co jiný nejlepší vůli li či mohou o následovat slovy po všech stránkách se tak že v první řadě když se ukázal ten li že člověk musí dále rozvíjet ještě svou osobnost aby překonal těch nějakých proti. Jít sled normálního vývoje který čeká ostatní ho. Že když se dostali do takové úrovně rozvoje své osobnosti že bych mohli bez velkého. Lásky přejít do věčnost a to již ukázal svým životem tak to žitě ztratil první třicet let především musel rozvíjet lidské schopnosti ale ne jako my to děláme abychom si třeba vydělali nebo abychom byli sami nebo spokojeni že něco umíme či ani ne pro se do uspokojení ani ne pro že když. učili nýbrž že musí rozvinout tu osobnost pro toho. Že toto rozvinutí je absolutně nutné k tomu abych se mohl dostal do jordánu aspoň. Aby se mohl stát vědomě synem boží jakmile nerozvine tu osobnost nemůže stát tím synem boží takže i jemu to učení se tesařem a všechno co s tím souviselo bylo prostředkem nebylo pod cílem aby byl zastala jsem proto nemusel být o dostal jsem naopak musel být nepřímý dostal jsem než normální cesta a musel být lepším člověkem než normální člověk. Aby i do rozvinutosti jeho bytosti byla tak velká či o to dostačovala od ke vstupu do jordánu aspoň ke byl ano. Ale vidíme že v této první fázi které tam nejdelší pracoval na sobě. Aspoň oni všemi něm nevíme pracoval na sobě na nese abych sám prošel. To znamená že člověk v době nemá ještě tak velkou schopnost vidět spojitosti mezi sebou a našimi bližními nemá ani možnost do ani k. Prosti tak zasahoval do jejich života a proto se musí mat především sama sebe svého vlastně růstu. Ten moje nesmí být zase příjem která by mu být aby přestalo o svůj vlastní vůči i duchovním jenom proto že zájem o sebe. Ale nemá zájem opravdu o všechny o všechny své bratry. Jenomže musí vědět že nemůže zatím pomáhal dokud sám nedoroste do určité velikosti. Určitého formátu který mu dovoleno být učitelem toto je důležité že ani ani ten vlastnímu není cílem nýbrž je prostředkem i jdete úplně nový způsob chápání života jako prostředku ke vstupu kdo o věčnosti i když jsem zatím na na úrovni do nevstupuje ale život musí být dávno před tím prostředkem k tomu aby se tam jednou mohlo. Vstoupit příprava musí být přípravou k tomu aby samo od u tu věc tuto povahu lidský život nemá na každém kroku tak tak se tam nevstoupí do věci i během tohoto života nemůže oni se znovu vtělit. Ale proto například jede starostlivý to znamená starají se o sebe nebo od někoho jiného. Taky tam nevstupují protože je třeba jsou velice dobří byla v pravý janem co všechno milosrdní nevstupují protože ten život nechápu jako prostředek nýbrž o to aby se o někoho postarali pod chápou u dát řídil a ježíš kristus jsem dále ukazuje že jakmile dosáhl. Takové úrovni že byl v tom co bylo to bylo jeho otce to znamená dělal ten svůj život prováděl všechno co svým životě vůli němu kvůli tomu aby se k němu přiblížil. Vy tím tyto světskou činnost tak pak se mohl ocitnout v jordáně. A tam konečně se stal vědomě synem božím je za tím mým žil těmi či teď svědky. A od chvíle byl vlastně korunován na učitelem teprve pak může člověk říci. O sobě že se může stát učitelem aniž byly tady zkoumal že bude slepý že tam jako slepí povede slepé a že by to byl padnou do jámy oba dva i ten vedení mýtem. Vedoucí dost ježíšovy nemohlo stál protože získal toto osvícení o tom že nesmrtelnou bytostí je synem otcovým tento vstup do otcova domu který on tam zažívá to ovšem je vidíte začátek věcí v tom na podobenství omar na ten synu je tedy vstup do otcova domu začátkem do podle tohoto člověka čeká na věčnosti. A co ještě může dokonce udělat tomto životě již kristus říkal že v tomto životě se může zdát ještě učitel upozorňuju váže není třeba aby ukázal pro je pro že on kázal dělat zázraky spojeno s tím od učitel učitelem jsme daleko víc si tím že žijeme způsobem ano. Pravým nebo příkladným a nejenom toho se ještě málo co může vykonat nejvíc je to že ten náš život svým způsobem přemáhá. Ani bychom o něm mluvili přemáhá ty kteří jsou na cestě přemožení připraveni mistra řekl jsem zažil v okolí toho člověka se potom byli zázraky asi toho druhu že jste lidi vedle něho ptají po smyslu života a z novým velice tak tohleto a potom trvalo tři roky ale je vidět že teprve v této fázi. Člověk musí přibrat všechny svoje vlastnosti že tentokrát musíte celou osvojí osobnost před tím mohl jít jenom vůli mým do těch třiceti let a ono se snažit přiblížit se k tomu otci ptáte vědomí jeho synem vám tomuto šlo třebas aby jsem věnoval tomu božskému tou hlavní spojí vlastností jo ku. Kdežto potom při přibírá dvanáct učedníků dvanácti symbolem vesmíru znamená veškerých sil které máme k dispozici vesmíru a my jsme vesmír v malém čili všechny svoje síly potom člověk musí věnovat. Tomu dalšímu vzestup pak není možné jenom e tou hlavní svoji silou někam vidí třebas jenom láskou nebo spravedlivosti nebo jenom výměnou. Nebo jenom nějakou činností nýbrž že veškerými vlastností i těmi svými špatnými vlastnosti které ještě ve jidášem i ten jidáš byl na potření a když tohleto zase dovede do určité dokonalosti tak zase nastane řek bych období kde tímto způsobem se nedá jít dál a vám. Ještě bych k tomu měl podotknout žen jak dobře víte ti nad prostorové nebo vyčlení jsou vlastnosti žen kdyby některá vlastností zůstala stranou předčasně že by se do dílo nemohlo provést kdy musíte kdybyste byl na úrovni vědomě vědomé bytosti musí vědomé věčné bytosti musíte opravdu využít všech vše. Životních sil v to víte jak tělem nejsme třeba slabě že bychom bez pomoci boží nedokázali tohleto provést protože by vždycky něco ještě zůstávalo stranou kdybychom nějakým způsobem ještě po straně nesnažili o to nebo ono co by než souviselo z vel s tím tou přímou cestou ale v ježíšově životě za tři roky které jsou tam podrobně líčeny nestaráme se ani jednou událostí je on dokonalost. Oni vůli a hned konal vůli otcovu on také řekl není to přesně řečeno jako by to řekl jesiže něco konám prosebné nevěř temně ale za marně země např dělám to zavrhne temně nic nedělám pro sebe všechno dělám pro svého otce a proto s mně můžete následovat to smyslu to asi mysl ano čili my samozřejmě do té. On když ve třiceti prvně ve musíme dělat napřed pro sebe ve si to neděláme pro sebe to děláme velkou chybu než se dostaneme tak rychle kupředu k tomu jordánu a teprve pak to děláme všemi vlastnostmi a jenom pro otce ale i tak i v op k tomu co my děláme je pro sebe tak ne proto abychom sebe od těšily. Nebo abychom stali středem zájmu božího nýbrž z toho důvodu abychom se přiblížili bohu je to prostředek ve životě prostředkem tak to míněno prosebné prostředkem k věčnému životu to ani si že potom se dosáhne toho že toho že ty lidské vlastnosti všechny moje jsou přímo vede mi s tím ježíšem. Tou vnitřní podstatou naž a co s tím že bych tak smířeni nejenom smířeni ale el s tou s tím spokojeni a ono by se stát že byli zůstali trčet na úrovni tak pak je nejvyšší část aby mi toto vedení osobním vedení tam bylo od nás abychom. Vlivem svých vlastností které máme neboť jiná jidáše taky součástí člověka v raději ježíše aby byl ukřižován abych se dostal do hrobu abychom mi přes ten hrát dostali do své bytostí o koho není který bychom se mohli dočkat ti seslání ducha svatého ten pokoj ježíš skal ježíš kristus nikoli bojem. Na kříži nýbrž tím co následovalo pokřtí žili tím že byl tři dni v hrobě ano ten pokoj hluboce zažíval a pro toho moh rozdávat všimněte si že on nikdy před tím nepřicházel mezi své učedníky vzor činným pokoj vám protože by byl nemluvil pravdu on ten pokoj dával teprve potom když těch vlastností jednotlivých nebylo přímí. On zapotřebí dalšímu pokrok ku nýbrž že jim bylo zapotřebí jenom pro ostatní lidi ti apoštolé potom vlastnosti složili ostatním lidem byly to vlastně v síni boží v od díle vedení duchem s za tak které asi úvodem k tomu toho že tady mám a že si takovou námitku nebo ono. Kdo plně v že toto bylo smrt když se vám zdá být jaksi že všechny náročnějším je to pravda ale musíme si uvědomit jednu věc když že ježíš narodil tak bylo slyšel z nebe hlas anděla v v v zpěv andělu a to je k tomu ještě hráz který si evangelista za vstal sláva na výsostech bohu a pokoj lidem dobré vůle. Čili do vím od toho ježíšova života bylo dáno že bude oslaven bůh tím způsobem že bude z jednám duších li lidí dobré vůle pokoji a on tedy to je prostě činil toho všeho ten pokoj ve když je těsně předchází tomu duchu svatému tomuto vedení mu k u svatého ale při narození. Že tenhle ten když jsem z nás narodí bůh když jsem narodí touha a k bohu že tak této narození toho boha te tak to ani my musíme mít za úkol že si musíme oslavovat boha na jedné straně po mu přišlo ke slávě boží a ne oslavě ze samého a na druhé straně že to musí končit někde pokojem tak vím že bych. Mírem který musí za vládnou napřed v duši potom aby mu za vládnout skrze v šelem mít tu v celém stvoření tak že myslíme že se s tímhletím voláním andělským na částku je mnoho napověděno že totiž všecka ta byla stále říká že tady probírali že jsou řekl bych že ano různé přístup. bych neřek jakoby máte třebas někdo na ten názor že třebas se chopit byl u toho který nám nejvíce vyhovuje na to nějak rozšiřovat nebo tak bych řekl že je zapotřebí vždycky chce chopili toho co momentálně můžeme dokázat že je třeba když ježíš navrhuje te tyto tato různá. Stane či takže na mysli různé situace ve kterých se člověk nachází někdy se nachází v situaci že jen i ji nová ale jen do chudoby ducha a někdy je v situaci ji do je uváděn do zoufalství a pláče jindy zase je plat činí atakdále a on mu chce ukázat že by měl v každé situaci najít prostředek. Přechodu do věčnosti a dokonce se nesměřuje s tím že by to tak jenom obecně nazval pak budeš zač je dostane se do věčnosti tak této neříká on přesně říká jaký prostředek přesto vede do věčnosti čitta třebas že i když že do cosi přejdou přes dědictví země a tak dále to proč ten velice užitečný ne. Do učení protože když se fází do věčnosti tak se může váze v mnoha branami jenom jednou všechny jsou vůz jde samo jsou všechny jsou v že jsou mast jednou jedinou cestou do věčnosti ale kdybych dal se tam na taky proto že přijde různou bráno ale se tam se tam nejí v každém z litovat jenom vědy. Než procesem vejít nedá a že situace vlažnosti jenom taková situace a toto ježíš kristus na každém kroku ukazuje v ale je to stane v v která a člověka aby bičem zaujatosti pro věčnost jenom taková situace dávána naději že nás převede do věčnost jiná ne proto dejme tomu je. Tam dalším byla slepě které se praví bratrovi vyvede pronásledování pro spravedlivost a pro pro ježíše krista neboť vy také při je do království nebes do ve tam potom dalším bral co to znamená že anebo pro do dalším pro spravedlivost semena tomuto není jedno toto dělá že to dělá a něco zvláště do třebas dobré nebo špatné tak to nemá. Aniž špatné ani dobré následky takové neutrální a že my tady máme největší práci s tím tu tak zvanou neutrální činnost že třebas do vaší te me ve uklidí na takou nebo že jede v kanceláři někde na pracovišti co tam děláte tak tuto neutrální činnost dokáže že pro světly vůlí po věčnosti že do tak vězni udělat prostředek. Kterým ten de do věčnost znamená ani koly v všední život všední činnost nýbrž opravdu prostředek jako ježíš kristus z toho svého ve z v udělal prostředek který se ocitl v jordáně znamená ten se stal synem boží kterým chtěl oslavit boha proto před proto andělé nebe brali při rození že sláva na výsostech bohu na před plavala mysl nebo co znamená. Všechno pro slávu boží si vážím velice vidina se roli svaté nazvali který za kladeny lidského řádu to ale sto ježíšova v tom panny vstali smrtelná pracovníku ježíšových třebas dal do panny všem ano náš to co v ale do se nazývá ne tak i žena pracovali všem a ježíšovým ale protože opravdu ve své činnosti viděl to nejlepší ne. Které měly porozumět vel tomu spasitelskému úkolu ježíšovu ježíš kristus pro nás všecky kteří se máme ocitnout na věčnosti musí být znovu a znovu křižován s tím že musím nesmírně a my když jsme toho svědky si myslíme že jsme křižováni my sami ve skutečnosti. My sami bez krista nedělat kdo je fakticky křižován námi ježíš kristu a kdyby on se nechal s námi znovu ukřižovat tak my bychom nedokázali vstoupit na kříž bychom z něho utekli on jediný takovou sílu že z kříže neuteče i když je tomu vybídnut jak je tam znázorněno jsili syn boží sestup z kříže tak to vůbec neodpověděl. Ano ani toto nestalo co odpověď čili on protože syn boží že z kříže nesestupuje a ne my protože jsme když již synové na lidské svěřili který mi že vstupujeme moc vrátíš kříži sám ze sebe musím říci že to stav vývojový když se mi podařilo hned po čát to nás zkáze v či že sestoupit dneska k tomu z mělo ale to tedy bilance tragická a by. Vám nepřál aby se toto dělali po mně jenom vel by byl rád kdybych ten není porozuměli tomu spasitelskému úkolu ježíšovu lépe než dříve protože jen je to důležité když vám například říkají svět mi že za naše hříchy ježíš kristus ukřižování a že nás tím vykoupil jsem tak je to jen v je v. je nepochopitelná se tak že vám to jsi mi pochopitelně ale jen pochopíte se tedy velice snadno se to pochopit jak to že skal ježíš kristus musí znovu křižoval že ustavičně křižován k tomu ani jak nemůže to pochopíte z toho co vám řeknu ale neděje jež si na ni když to pochopí že že nebudete tím sestoupit z kříže nebo že na něm budete o to blaho sklonil spěje nýbrž že. Pořád vede nestejné ten den své stejnou ve ne že z kříže sestoupit za by čeho a bude to zaviněno tím že si budete myslet že vizte křižování to je láska boží která vás křižuje ale je to láska boží tak je to on ježíš kristus tedy křižován neboť on je tou láskou také kdybyste mysleli tak by se vám na tom kříži dlouho. Muselo přebývat jemu se tam znovu protože že nesestupovali jenom protože přestupuje než při do znamená přede si ho mi to ježíš bez ohledu na vůli boží to je vám nepříjemný nebo jemně nepříjemně nemluvil nová tak jedině proto že to pro du že tato situace to kříži ještě stane že ten neseděl ten nebi ženou o na to že ne a to je nám vzorem nám není vzorem protože dlouho trpíme ve nevzal ne. Kdežto ten že on trpěl krást ne ale že nám dal všechny možnosti abychom ho následovali aby se nám podrobně jak tam do o na při žil pět a jediný prostředek jak tam nelpět dlouho je svým ten by a toho vzestupu že on tam opravdu všemi a tane znázorněno posledními silami na ten kříž to on ho tam ani nedokázal už. A on do oné na tu kanály ano musely mu pomáhá ale on tam přestal ten přít donesl i de tohle to je velice důležité v vám to říkám protože na tom přímo závisí je to byla stane s tím pak oleje neboť ten pokoj který on potom další zdál a na věci od chvíle kdy ses kdy do měli vší že do domu a on vstoupil po tom. Ale dostal předtím stalo proč bych se ten pokoje který moh tak vydávat ostatním ten nezažije je do doby dokud jsme si budete přerušeno nad ten proces z toho křižován ale když si že budeme si vědomi toho že nejste křižování z sami ježíš kristus že s vámi znovu křižování že dobrovolně swámi postupuje tudletu cestu. Tak to bude opravdu velice krátké křižování velice prudké i ne ten jiný neboť se přidá teď jeho utrpení na kříži to je to co potom radil ten svaté terezy jiné tak že tam svoje utrpení naší žili a ty si roven jako vlastní a do něho svého kdybyste to jsou moje křižování které nás potkává věnovali ježíši kristu neboť oni beztak swámi znovu křižování se. Tak že byste velice rychle dospěje k tomu spokojeni za které může velice záhy přichází duch svatý ale je to že mně zbývá vysvětlit že ten smysl toho křižováni vše krista jestliže ježíš řekl že nikdo nemůže dát víc než svůj život tak také ukázal že kdyby někdo dal svůj. Život předčasně že by tím nedokázal vstoupit do věčného života a víte dobře že když ho chtěli kamenovat dříve než on měl vstoupit na kříž čili i oni je pro střed nich to znamená on se nedal zabít řídíme než měl vstoupit na kříž a kdy měl vstoupit na kříž prosby. No všechnu tu činnost to je tam symbolicky viděla že na jako zázračná ano jako zázračné poučováni zvládl či činění zázraků všestranné tak ten život který je rozvinout do těch nejzazších mezi jenom ten být obětována kříž a teď je byste že stali a jaký mohu. Rozvinou život do takové míry jako ježíš kristus pro že na měšce do vydělal všechny ty zázraky které on výkonná jsem tedy odvolám na to podobenství ne na to byla stavem sví neblaze není již neboť oni budou děditi zemi nebo byla stavem s tím v kteří že jsem že vědci kteří domy ti boha který se zná. Čili v v v zastaven čistého srdce neboť oni viděti boha budou v když se dostanete totiž do toho stavu absolutní rozvinutosti svého života ne tím způsobem jak tam ježíš kristus ukazuje že v symbol symbol a on taky dobře řekl jakým smyslu je to symbol tam totiž je řečeno všechno co tady. Dělám nedělám z vlastní vůle nýbrž z vůle otcovy tak jestliže člověk těla a všechno co dělá v tom světě z vůle otcovy vůle boží ale ne z vlastní že vám nikdo nepřikazuje než od než bůh že je to opravdu jeho sluhy tak to je ten rozvinutý život v této největší zázrak jesiže když potřeboval ukázat co může čistě mrtvé atakdále. To je vedlejší to z toho pořád symboly jednoho a téhož zázraku že on složil od při tak jak on si přát aniž nebudeme ve jsou jen od při tak jak on si přeje to znamená když celý život bude nám prostředkem k poznání boha ne síle abychom dostali toho nebo onoho co je pomíjející nýbrž prostředkem by to dělali mu ale nebo do posvětili tímto síle jen aby nám to bylo prostředkem než že také budeme. To je svůj život tak pak opravě do ten život který směřuje na kříž který v této fázi může bytím křižovat aby než se nám nesmrtelný život tedy věž nás nekončící věčnost ne takovou při takovým přechodný vstup do otcova domu jako je třebas ten vstup do jordánu to bylo takové takový vstup do otcova domu to bylo při jen v otcově domu nic víc to první při dání než toho. Nanebevstoupení to nebylo přivítání do bylo trvale přebývání u otce a to je tedy dali zatím stupeň jiný tak jestliže máme v tohoto na stáhnout se také platí když jednou opakuji že ne každý život v může byto pravou obětí která přineste věčný život trvale věčný život nýbrž jen ten život lidský. Jenom tak rozvinuty jestliže vše se trvale věčný život který ten je rozvedeno v kdo to malé služby bohu kde člověk neslouží svým sílu nýbrž příčinu otcovým ano tak děl teď přemohou konečně dostat k tomu smyslu toho křižování ježíše krista když kristus tam na každém kroku ukazuje. Že kdyby nepředešel člověka v tom co tam ukazuje tak je člověk nemohl následovat že ne že chce abychom ho následovali to znamená on opravdu musí mnoho všechno provádět mi totiž že nebyli často svědky dělat to co nám dal by nepochopitelné že se třebas pro temno antonínovi padali z jeho nebo jim po ve jež kristus na ne to při že. Ale není to jako vím že ne nebo jemu jako panna maria a jinak tomu mu projevil a proč protože vedl člověka z toho stavu ve kterém o on byl a při varovala se k tomu jeho stavu třeba dal nade ta byla ctnostná pána mladá že z nás je na tak že jej mně po z plnosti měl že on si čela panna maria která taky na věčnosti. To byl duch jde řekni přidala a po ji aby el tu svoji neproste jenom z převedl na do věčného života a svatý je ale oni padl vám je že potřeboval protože byl člověk velice dobročinný milosrdný láskyplný tón při on mateřská duše je tak poschoval své mateřské sklony k od za ni tak se mi zjevil jako malým vědí onoho vypěstoval kdo plnosti a do křižováni a do nebe. Stupeň ano to bylo velice kdežto svatému františku který že celý život svaly na že se na fyzickému anna z assisi li že celý život křižoval k tomu přistoupil v podobě anděla tedy mu ho nahoře pravé jemná a proč byl od u cele a po k anna radami ježíšovými těmito ranami potom do sebe vstal ducha božího. Ducha svatého a tak se dostal do věčnosti tak každému přijde na pomoc k okamžiku nebo do toho stavu do kterého on se sám propracoval a znovu smím prodělává a od toho stavu všechen svoji celý svůjživot který jednou prodělal to znamená ten v živé na tam potkáte je na nich prvky ukazováno ustavičně probíhající proces který nikdy nekončí a tak. bůh pořád nás vede který nás pořád vede kdyby byl jenom v k o že svět to znamená způsobila abychom byli oděleni od něho let tak by byl udělal něco čím by nám byl vlastně zavrhl protože nás ale nezavrhl tak musí také pro stvoření svoje převést zase k sobě i tato hra lásky by nebyla úplná to jenom to říká hrát or. Hráz od slova nebo mat činná kde matka své dítě ze své náruče když jim je abych pluje ale zase padá a kdo je návod vše to je celá za hráz i který my jsme ve které jsme tady svědky na tomto světě nic činného to neni než jeho zření dítěte náruče boží a pád toho je že se nazpět jež kristus na. Protože jak ten pád by padá opravě to pád svým způsobem že to dítě které se cítí odděleno musí přestat věnoval za tu oddělenost a musíte se celé přejít do neoddělenosti od věčnosti při při se taky ještě krátce o tom zbývají tím že to bylo velice snadno pochopitelné další bral své příteli tady milováno vně blahoslavení. Ti kdo jsou pronásledování pro spravedlivost neboť jejich je království nebeské a říkají tam dál rozvádí do pro své učedníky blažení jste když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a mluvit proti vám byl hnáni je všecko zlé kvůli mně radujte se na plesejte neboť hojná je vaše odměna nebes. Svých neboť tak pronásledovali proroky kteří byli před vámi ona navazuje tady na tradici žen řek bych nebylo nad proroka v židovském národě byly by nebyl.