Karel Makoň: kotouc-M01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sss v. Tento způsob života je zárukou že jednoho ne. dostaneme. Na nejzazší ne možností lidských v takovém životě. Že totiž normálně když žijeme pěti životem který jste tady jistot učitel byla ho budu spokojeno určitý majetek tak. To dopadne jednorázově tak že postupně všechno ztrát těla ztratíte všecko. Než to když že ten život jak jsem tomu říkali stylizuje této znamená když jeho vyvede které z těch kolejí které vedou přímočaře ke smrti fyzické jenom a jenom tam ke v ničení individuality lidské. Tak nastane. Okamžik vizte vlastně ocitnete uměle před smrtí ale je fyzickou. My totiž. Že od víte to je proto jako před smrtí u konce všech možností že těmi prostředky kterými jste šli daly nemůžete ano. Čili by před modlíte smrt předběhl do smrt. Najednou vidíte jsem se snažil třebas o takový na takový život takovými prostředky ale byl doby jem byl tak by byli a ono to dán nejde. Ale přišel sto jíte o to jde tovární no tak tak v tom v tom pánem jen do od te aby te všechny kdo by doby ducha. To je ten požehnaný okamžik který v nejvyšším stádiu třeba vložil buddha. Co pod tím stromem dne že když po středu mávat by dětech jsem marně snažit snažil o to dosažení věčnosti a všichni ho od bývali všichni mistři a říkají že na to nehodí nebo odkazovali na jeho mistra v nejlepším případě to on potřeba vedle dech poznal že to vopravdu nikam nevede se asi patrně nehodí ale ta ho k tomu účelu k tomu smyslu ten jeho život není proto hodný neni prostě radost když byl vjemy do mohl dosahnout ale ta touha má. Po věčnosti mu stala. Ano tam mu zůstala a tím veden domovem liší od fyzické smrti kdy třeba ztratí vědomí ale nemůže mít žádnou touhu. Do tady vědomí neztrácí touha mu zůstane ale může do ono to nečistá a oproštěná od jeho bývalé nají která se ukázal by marnou. A tady se přesvědčíte prostudoval ducha. To ale nevím definována chudoba ducha tady najednou je úplně chudý duchem a teď je na vjem jestli toku doby jdu ducha dovede správně a tady nám ježíš kristus radí že pokaždý kdykoli dojde takové chudoby ducha vám toto stupně u doby. Potom totiž not ve zase další vyšší prostředky dal se s tím dostanou třebas jenom ale k takovému vyprázdnění ta řeka byl v podobě ducha. Tak jestliže e víc jak vám tohle tu si počínat. Tak pak přejít ne. K vnitřnímu uskutečnění toho o co se ve mně marně snažil. to vysvětlím jak tak třeba když jsem l nad tím příkladě když jsem se marně snažil v tomto život je patřit těm dále mu mu které jsem měl l. Ta tam noho marně prostě bylo v je že jste na tu životní byla mu mýlil dostanou nebo ztratil dokonalosti vůbec ne. Tak jsem rezignoval nadto se k tomu dopracovat ne jsem rezignoval dokonce. Na to že budu moci pokračovat v tom čistém životě který jsem si vzal za úkol ho budu provádět říkal k tak že bude stanou dát dar bude ten ten svět větve byla mu bylo od i ostatní a přítel který na čili nebylo milejší než žít než žít. Takže jsem se vzdával všeho co jsem měl neboť jsem nic nového nabýt nemohl a to jsem měl jsem ztrát šel to byl příhodný okamžik ke vnitřnímu uskutečnění ovšem aby to vnitřní uskutečnění o na stát k tomu je třeba. Buď víra jsem neměl. Aby tím abych věřil že pánbůh z toho této bryndy dostane že tam přeci nenechá a. A nebylo aspoň přinejmenším řek bych taková fanatik z kát touha jít dál i když nevěděla. A to musí být opravdu fanatik skla proto že nemá prostředky nevím jak bych chtěl dál a před li se a před tím neustane. Tady máme další takový příklad ježíše krista jenom do ve na toho chromého u to je vrabec třemi který neměl nejmenší naděje ale před se tam ustává a proto se mu zjevil kristus čili to je se mu zjevil kristus to znamená že se mu jevilo vnitřní uskutečnění že se mu zjevila přestane vnitřně uskutečnit toto potom musel praktikovat zase dál ve svém všedním životě. Radžas domluvil za sebe. Tak to momentu když jsem byl takhle vyprázdněn ze zažité se mi dostal do ruky můžeš dali nese si přetože život lidský je k tomu stavěli aby člověk v něho přešel do věčného života. jsem v tom poznal pravdu jsem to poznal pravdu způsobem ich jakého jsem nikdy nebyl svědkem. To bylo to jiné chápán o které jsem dostal čát u mluvil a které se dostává každému zákonitě prožité nemá možnost jít dál ale zpraven je že snažil od toho jít dál. Nemá tu možnost a nevěděl vlastní prvky ale nevěřím tu touhu dále jít ano tak to byl můj případ jasem jehova těmto podmínkám které jsou na příděl mně byl u panny marie že máte by nevěděl jak to může stát ale byla pochod znají dál byla ochotna všechno opustili ale žít byl a oni za nebo osud porodit toho ježíše krista ten život věčný. A se k nám dověděl že to možné ale jsem v chvíli hned taky věděl těžko říct uvěřil či se mi dostane do ruky prostředek nevím dobrou moc uskutečnit věděl ten kdo byl jeho nemám jasem dobře ale jsem byl ku plně bezstarostný jsem věděl že ten prostředek budu mít. A ani hleděli jakým způsobem ten prostředek nabudu jakým způsobem se o něm domy to jsem vůbec nevěděl ale byl jsem je on říkam úplně bezstarostní neboť jsem dospěl k tomu okamžiku chudoby ducha na on vědomě stupni samotou doma abych vystupujeme to byl ten nejvyšší stupínek který byl zapotřebí aby jsem získal aby jsem mohl do člověka něco toho poznání vyšší. No váha. Opravdu ten prostředek tom nezáleží se mi do rukou dostal zdánlivě vnějších podnětů protože jsem si myslel tento vyčetl naň podrobili tento ve dosti se dověděl vnitřně. Na. To bylo dát oni se to přestane každému kdo tuto musí zachovat a to se nedá odradit tím že nic nemůže. Rozumíte že mění nemůže do řeka nesmí odradit se pro z vyššího li stal v tom to chápu bylo ve nechápal tak platí na všech stupních. Kdyby člověk si myslel že to ne. Tak nemůže učit domem tu mi protože všechno může dát a on to dál nejde to dneska dobře víme ta se tedy vůbec nevěděl. Ale pro samozřejmost která přitom existoval duši nestavím že tomu tak bylo na úrovni jsem byl chudý duchem. Ano a tak to prosím šlo dál jsem říkal prostředky jimiž. Jsem své dopracovávat kdy dalším stupni vnitřního uskutečnění vnitřního uskuteční. To znamená jsem se vnitřně dovídal. O tom jak je vám úkoly nebo co mám dělat dál nebo porozuměl jsem věcem kterým jsem před tím vůbec nerozuměl lépe ženo chápal temně jsi byl jsem jim nerozuměl jsem mohl změnit svůj život. jsem samozřejmě měnil ten život byl se nikdy nevrátil k tomu životu jaký jsem žil před tím ale tato dát nebi na definicí jednou jsem si myslel že dech vnitřní jednou tady který nepřestával že budou muset na se na dalších stupni vývojovém. Že si myslel na tak teďka ě k je to taky bylo že bych si ani nemohl l některé hříchy které páchají měli byl dělal třebas nebylo měl za obtíž či žít čistým životem na ani jim proto obtíž bylo a kdyby mně na mně bylo jakože přicházela pokušení ne e něm na mně bylo přišlo tak se mi o byla z toho důvodu že jsem měl sílu k tomu ne ze sebe nýbrž z toho uskutečnění v něho. Tele jsem ustavičně opakoval tu vnitřní koncentraci jiné tou vnitřní modlitbou do pořád doplňoval jen to pro vnitřní uskutečnění a tak všemi jeho přelévá síla do zevního konání nebýt vnitřní modlitby kterou jsem soustavně dělat tak samosebou stav síla toho prvního řečnění opadla a bych byl časem. Prostě odpadl anebo by byl zase dostal na zpáteční na tu cestu původní ačkoliv kdyby na velice býval nešťasten ano. Všichni kdo takle upadli tak že obyčeje potom páchali sebevraždu protože v to nedokázali žít na úrovni na ho bych ji taky nedokázali tak při brali život. Příklad jidáš tak jasem potom. Udělal do takže co jsem dokázal uskutečnit to jsem uskutečnil ale uděláte minut základní chybu kterou dělá člověk jak se jsem před řečem ještě teď na každém stupni kdy se domlouvat ale je to tak běžná chyba její musím tady ti. Že totiž. Všechny schopnosti které člověk nabude tím vnitřním uskutečněním si postupně přivlastní si říká váhá a to jsou moje schopno a zapomene že mu to bylo věnováno že mu to bylo dáno jako hřivna kterou hospodařit jsem dokonale zapomněl že to nejsou moje moje zkušenost. Že to milost od boha a. Tak když jsem se dostal za své nakonec všech těch možností které vyplývají z toho prvního místního než mění tak musela el tak se muselo vejít do se k nové krizi také že byla horší než ta první protože jsem prostě byl k o něco vých né. A to jako krize kterou prodělával ježíš kristus. Třebas v betlémě se museli tak bude pudem těle. Pány. To byla krize daleko menší to je symbolizováno pláčem dítěte není křičí protože tady nešťastnou a když když ostatního pěkného ráje ve třiceti žilo v pekle byla jako menší než kterou zažíval třebas ježíš kristus v el toho vstupu bylo ráno když ho ta pracovat na tam a je to daleko že než ježíš kterou tu zažíval vyšší že vstoupil na kříž kde se vítězit opuštěn po tolika milostech od svého otce tak jsem nevěřil. Daleko rub vší krizi pochopitelně nadto odpovídá tomu stupni na kterém jsem byl ale tam jsem se později přesvědčil že ježíš kristus když za nás tyto krize všechny prodělal a před námi prodělal ženám zároveň ukázal. Jak tyto krize mírně anebo je úplně o tupit je že jsme ochotni přiznat chci. Že jsme vinni to uklidí ale že z z z nechci přivlastnili co nám nepatří. Ježíš kristus v okamžiku kdy všechno odevzdal bohu pokryly. Vidíte to i on. Když odevzdal svého ducha a všechno odevzdal před jeho dalo tělo co z konal šel před pro sebe všechno vykládal a nakonec. I tu svoji kdy kdyby dualitu celou ten duch lidský odevzdal otci. Tak to tu chvíli je po utrpení tu ale pro ránu je pokud to řekl že toto takové zákonitosti které tam velice dobře líčí a se mým bohužel dříve vůbec nerozuměl. Pozorně na to an ne že bych byl tím nerozuměl kdyby byl chtěl před cokoliv jsem chtěl tomu jsem porozuměl jelikož šel on se měl volní přístup k tomu pramení že my nevíme co máme chtít. My si kolikrát přejeme co si nemáme přát. A věřte mi to že v této věci mně nejvíc pomohli moji duchovní přátelé. Kteří za chtěli co nás jsem nech. Nám jsem za mnoho věcem že tady v těchto svých kázání dovídám o věcech který bych se nikdy z vlastní iniciativy nedověděl kde bych to jenom do takové míry jak to potřebuju před jenom pro svou vlastní cestu nemělo by do takovou obecnou platnost. Jako to začínám mít když temný stáváte když na co chcete když jsem v sobě má. Proto vás vždycky žádat abyste byli nedůtklivý abyste pořád je li něco víc praví. Vám takto dycky vypadá. Nějaké vnitřní uskutečnění které vlastně bezčasové například když vstoupím do koncentrace vnitřní tak ten poklad tam nalezl rád naleznu rázem netrvá pro u ani vteřinu k vám to ani zlomek kteří ten pes časová záležitost a kterýkoliv poklad o tam můžete vydobýt pokud ho unesete potom na toho vydobýt okamžitě bezčasově když se v tom pod na nějaký čas také pozdě. Bych byl potřeboval čas na to aby vydobyl tu milost byl koncentráku aby viděl to věta takovým posla božího kdo potřeboval aby vůbec nějaký část bejval taktně zabil tam a tam jsem si do kam je tomu vůbec není třeba žádný čas kdyby si může že za pět dalece sledovat je za za padesát je něco dokázat že teď. Může to doka pod ale protože tam čát nevládne bůh není v tomto času a naopak je v mých ve tím že na čase prostorem tak máte k němu vstup volní jenomže jiná je otázka jak to unesete si dobře pamatuju na to. Jakou obrovskou u vás o vám tu poznání jsem získal pro tu chvíli co v tom koncentráku ano to bylo poznání tak všestranné že kdybych si z toho jany velice nepatrným klame nezachoval. Tak jsem nejmoudřejším mezi všemi lidmi ale člověk si to nemůže zachovat každému tomu vnitřnímu uskutečnění odpovídá. Nějaká touha jinak řečeno každého toho vnitřního řečnění kdy byly jiné samočinně nějaká a tou. F. A větší do uskutečnění větší vyšší tak tím dát touha je dokonalejší a uvědomělejší el neodvratitelný nezapomněli které nás nepřekonatelná prostě touha která člověka nechce která mu dát pád která nám nakonec z něho musí udělat jiného člověka nebo pomocí zabít. Tak aby nám řekl takhle tak než jsem vel začal tu cestu dělat ne tak se měl touhu být přírodovědcem protože měla pro vědomí vším v ale měl jsem představu o svém životě celkem vám dost dobře vypracovanou nebudu li padat jak to bude všechno vypadala. A to byla touha řek bych velice složitá neříkám že byla špatná celá řada lidí let takové touhy uskutečnila její život je pro že do pro lid pro důležitý když někdo ho do do svým povoláním ne za svým cílem životním tak i tím časným tak to je člověk který je to nějakou misku v sobě ale když jsem potom získal do vnitřní první vnitřní uskutečnění o kterém tady. Za řeč. Tak to je ta touha a úplně zmizela jsem přestal toužili být tělo vyd se nebo při do věcem a začal jsem toužit. Potom bohu potom spojení s věčným životem pojeděním by byl dělal by že si myslí že to povrch a špatná. To povalen dobra. Od touhu to je právě ta prostota tam chudoba ducha v tou nesouvisí jenom vyprázdnění v první jeho máte. Ale vzdát vědí to přechází do velmi uvědoměle touhy po věčnosti i když tu věčnost nevidíte ještě. Ale v ani nějakým způsobem blízká. Protože dokážete po toužit jenom činným do poznáte že vám být takže on doka netoužit správně tady jeden z vás říká kdybych to nepoznával tak by netoužil ano ale jakým způsobem který poznáváte projděte někdy bylo zeptal co to ta věčnost je a proč potom touží tele. Tak byste nemohli si nic jiného protože je to celý smyslového života na nic mělo mi tele řekli i jak to vůbec nepoznáte jak nevíte co to je tam taky nevěděl žádné vidění jsem neměl žádné nasycen neslyšel nic se nehmatal i takového. To byla temná ale přímo žádá touha potom potom věčném životě ano. A potom jsem mu co ještě že jsem v době neviděl ten městy do o kristu osoby jenom vám to řekl ve škole a to jsem hluboce podceňoval protože jsem jim to on tomu nerozuměl. Tomu je třeba vám moc dlouhé školení než člověk porozumí ježíši kristu i s tak v třebas jenom jak tomu rozuměla dneska. To jsem si musel pomoci mít celou řadou jiných živých do dob odměna kolem dovedli ke kristu. No a. Takže je tady ta touha potom tam se nějakým způsobem s přesně vně. Samozřejmě ježíš jezte dokázali vnitřním životem uskutečnit vnitřně uskutečnit něco ho. Tak ta touha obyčeje začátku ten následek že vás z l odrazuje nebo to vzdaluje všemu co s v v v v v v ve z našich očí nesouvisí. Na nená mi potom hrubě podceňuje v všechny pomíjející síla to je pochopitelné když tam ztratí z dohledu. A tím že od ten zevní svět proto je do vůbec smyslem zevního života. jsem opravdu dobrý jak se ten první deset tělo nebo ve větle padám svého života. Jsem vel nevěděl š nemůže ten kdy nevěřte ten že nikdo vězte mně hodnotný jak toto vnitřní dosahování které se že by se v tom zevním životě taky dalo dosahovat protože my běžná chvíle jak si tady žijeme mohla proměn znamenat styk s bohem de pak mně to napadlo. Tu tu vůbec nebylo myslitelné. Křičela dokud ž třicet sedum jsem se dostal pocitu tím zasvěcencem do pro o poděl rostou do tento zažíval. Ale do se nepovažoval svojí zkušenost nýbrž zapře danou od něho ono bylo všechno do pro před daný od boha a že tedy jsem opět pochopil že to předali o nějakého člověka. nevěřím že to od boha do bylo pro člověka noha tak. bych to uzavřel tuhletu toto opakování tím že nakonec to musí před padnou opakovat na trest bych tak řekl pitím v zevním uskutečňováním toho vnitřního. Se dostal na takovou úroveň že i to se mým konání přivádí k vnitřní zkušenosti o k pojmu o jednotě všeho dohromady že to zvěstuje existenci boží že existence i stvořeného jsou to lide nebo předměty ale nebo okolnosti to je taky stvořené ten děj který tady plyne čas a prostor tak. I stvořené všechno co je jeho obsahem je také stvořené nastane okamžiky všechno stvořené mně připomíná nestvořeného to znamená stvořitele tu znamená původce. Jakmile mi tohleto jednou všechno začne připomíná tak všechny události všech všichni lidé ale mně byla lepší nebo proklínají všichni mně připomínají. Moje synovství připomínají že přes tyto věci se mohu dostat k tomu otci. A to je důležité si uvědomit že že pak se život stává modlitbou. Ano a protože člověk nemusí projev ani slovo modlitby. jsem se ho tam zažil jenom pokud a poprvně na vlastně rozhoduji ale násilím al v plném mění bych takže poprvně v tom on centra ku když jsem ve si nepříteli který chtěl zabít viděl posla božího tak takle by to mělo dopadat neproste jenom kdy mně teklo do bot nýbrž takle by to měl dopadat pořád jaře do přestaly by byl takhle pořád temnou dopadalo tak by pořád domě při podívala přibývalo. Takové bohatství moudrosti jako o tu prožili koho by tento zažíval rozumíte. A proto moudrost abych mohl že viděl moudře jednal a podobně a moudré jednání v tomto smyslu bylo kdybych vším možným šel k němu k otci. Kdyby mně nepřekáželo že musím dělat tamto nebo tam toho nebo že mu dělat to vám musím dělat tam toho. Protože mně překáželo on to kdybych neměl tu možnost krev cokoliv k němu přicházet kdybych nešťasten kdybyste nás k i k na událost okolnost ve světě která by jemu nepřiváděla takhle by mělo vypadat byl takle by na ta pravá budoval ducha že by všechno člověka naváděla o k tomu věčnému životu všeho bylo tam uváděla stále hlouběji takovýmto člověk nemůže. Zemřít kdyby toto zažíval potom krátký boží protože on zažívá králoství boží tam totiž v tom království boží existuje tato dobrá bůh když je ustavičně všech týká moudrostí kdy ustavičně z bere ustavičně v žije vědomě ale když dovedu tento svět chápat jako něco co vychází ustavičně z rukou boží ne tak taky tak i ten vlastně na věčnosti. Neboť také chápu že to on ve svých tvorech chybět. Vede se tady mám otázku jak v tom člověk nesmí mít žádné jiné přání nebo neměl by mít žádné přání tak to je otázka která je velice při nechává na vyšším moc na poli děl po mně promiňte mi že poněkud detailně. Nesmí si člověk dělat iluzi že když hřích krát touhu po věčnosti že může ztratit nebo z těch se může vůbec ztratit veškeré ostatní touhy kdyby se tak stalo to bych v tu chvíli umíral el li vězte tomu se do tak stane v každém případě se. Říkal imelda ram velkými že ano o na toužila jenom potom kristu a jakmile ve příčina je těch přijala okamžitě umřel. Takže kdyby se takle absolutně toužili jako ona absolutně ve své větší dokázal toužit tak byste tady neměli co dělat ale z milosti boží pánů vám nechává ostatní touhy aspoň do míry aby se nemohli žít abyste mohli toto osten vnitřně uskutečnili uskutečnit zevně protože let ten vývoji nekončí prvním závanem věčnosti. By sice na čáku hluboce potřebujete tu zevní skutečnost a přítel na každým kroku že vás odvádí. Že vám dal předkládá něco po čem byste neměli toužit nebo se dokonce hříšné našich očích. Ale tento dojem věk klamný jestliže vých máte po takové ničím uskutečnění tak vám to být důkazem. Že toto tedy ještě uskutečnili máte teď uskutečněn denním životě to znamená vaše touha musí být ta kterou vyslovil vyslovila panna maria při navštívení anděla viklat nikoliv tak aby ta umřelo jak by mohla zrodit krista. Ježíš když se zrodit poprvně závanu věčnosti se nezrodí ten potřebuje část všechno potřel vás dozrát protože třeba převrátit své nitro na dobyli. Jestliže byl předtím žili milióny let. A teď to máte najednou všechno vrátit k čisté svým směrem dospěl máte obrátit. A tomu je třeba nějaký část. Ale když jeho zapotřebí tak pak je třeba mít jinou komu vedle toho k vedle touhy po věčnosti od ale začátku velice temná jsem řikal neurčitá třebaže silná. A ta touha byla definována anomálii ano řekla ale služka páně to znamená slovy potom čili to vím o ten bohu vám řeknu li že toto člověk a je ochoten tímto životem sloužit tak potom něho neutíká zajít jsem mu to koníka a to vím taje by byl kdyby to přímočaře šlo jenom mysim uskutečněním ale máme e tělo je že tím že to vnitřním uskutečnění neznamená všecko. Že kdyby to bylo všechno dal by tento život dál nemusel pokračovat ale protože dát a proč je taky věc protože to musí převede všecko bezezbytku do tohoto života. A teprve se to převede do tohoto života pak jak se nám říkal před kterým kovu říkal že ten člověk celým životem slouží. A pozděj dostane do vyšších vyšších tele tak celým životem předávání ducha a božího tělo je nositelem ano. Jako ježíš kristus na kole dokonce ducha utěšitele tak pak můžeme klidně zemřít pak může říci jsem udělal on by je všechno co jsem mohl jezte u k je všechno vobrátilo. Let tak tělem když jsem ovšem řekl že. Ta panna mary sloužila patří mně k tomu otci který z nich tělo zrodit svýho syna. Dobře víte že to jinak nešlo protože co může matka udělat proto aby se v pro že potom ježíš jednou začala ne tak může jenom jista pili kladný a dal proto abych se neurazila byla a aby které nabyla ne a nic ale kdežto ježíš kristus když potom se ocitl za jordánem. Tak by víc než sluhou. Když například zničil pokušení satanovo to nebylo pouhé sloužení. Ten satan chtěla aby mu sloužil ne on tady tou schopností rozlišovací po tím dělal to co bylo nepravé. A podporoval toto bylo správné toto milovalo a nejenom v sobě ale ve svém okolí posty mohl dovolit. Abych do mi že nemůžeme dovolit protože on dovolit proto že chápal tu jednotu mezi sebou a všemi tvory protože to koly dělal pro toho nejchudšího nejdu o chtěl to dělal z vůle otcovy ne to dělal vlastně tedy pro svého otce a podobě tedy byl. O každém nás že cokoliv se udělil než tu bratřích mých mně jste učinili. A to byla jenom prostřední fáze je vývojová. Pak se musel této činnosti která vám je jestli jsem výtečná. Že do činnosti se musel vzdát. Když tou byla příliš atd rostou může tato činnost je před si jenom za lámou valná do dualismu. To je odmítání z rána a přitakáváním dobru a pro člověka před jenom od do žil dualismu. Ježto on se mělo stát čistí je do čistého ducha čisté existence. F. Ve které nejsou rozpory ve které nejsou některé není dvojnost žádná a proto později o tom působilo svým duchem. A. Ten působí jenom tam kde si to člověk přeje kde tomu předá průchod kde ten den tomu průchod nedá tam ten duch nepůsobí jenom ten kdo ten duch ho dovede otevři v tom bůh způsobí do domu neotevře v tom nepůsobí čili byla pro netrestá a chápete že veden dualismus že tady jenom tak máme dobré odměňuje radost to vím dobří dostanou tím co se otevřely duchu. Pátém. A potom na tom kázání tady vyššlích sám tuto řeč. Je to velice záslužná aby byla tím záslužnější že dotyčný který do tady tvrdí vůbec nedávám že nejsem schopen v tomto životě na pro který tady mám dispozici je to patrno na litovat přátele. Řekl jsem vám snad o sobě že jsem byl schopen protože jsem měl v ruce prostředky. No bylo to před jenom z toho poznal dobyla kapitola velice užitečná že nikdo z nás není schopen nikdo z nás nemá ruce ale tím že to víme li kupředu své tak nýbrž to jeden si ve mně v když pořád se pilně snaží i my do třebas ve světské věci nejenom o nějakou věc ale dobrou. Tak se dostaneme určitým konců presto když je. Konečně správně poznáme že nemáme prostředky abychom se toto přesto dostaly dál ale nepřestáváme toužit tak jsme na prahu vnitřního poznání a to co dostal jenom když ode mne na žila na touha než nikdy proto nedostatečnost vaši šel naše touha let máš. Jestli vaše touha zůstane máte prostředky a ty jsou v bohu že do vás když že se otevřely byste najednou by chudý duchem. Set tak například dober to byl veliký spisovatel chrám jsou z ky. A jednoho ne mu připadalo že vyčerpal všechny prostředky které měl po ruce. A že nemůže dál protože nemůže myslet šlo stvořit př. Ne tomu ale zůstala touha toho že lepší víc lepší věci. A v chvíli se do něho na lila víra boha a poznávání. A on tvrdil aleno za tím vším stažením lidským je vlastně touha po bohu a my ani nevíme že o něm toužíme myslím že touží velebil skládat spravedlivěji vší ale je to síla boží která vede k sobě to řek probral. Jo. Ještě by tam bylo mi řečeno toho že v ježíši kristu život v jeho životě to všechno bylo žilo jako takové úseky přesně ohraničené kdežto v životě který v nás se v ježíše krista takové úseky ne existují. Nýbrž je to plynulý vývoji ale čím plynulejší tím je žádoucnější znamená i pro plná vnitřního nesmí se mohou že měl realizovat tma pro své převedl denního života i například ty maličkosti které tady vykládám můžete vy převést do zevního života protože se pole toho zařídit v ne a. tím začnete se přibližovat k bohu. Protože kdyby tomu tak nebylo tak byli ježíš kristus říkal ne ten kdo mně říká pane pane ale kdo plní vůli od samého jo. To je ten pravý jih jana čili ten de bohu ten se přiblížil chtěly tento postup to co nám dal líčen ještě noho druhotný znaků tak mezi hlavní dva důvod ne znaky bych zařadil radost a zármutek strach. I odvahu. Takovéto dvojice takovéto páry dvojice tam obyčejně střídají. Tak ta radost v to v každém vnitřnímu uskutečnění které nastane e z toho vyplývá a vždycky veliká ráno ovšem když že to nedokážu uskutečnit v zevním životě tak se pro časem měníme veliký dál veliký dál ano. A věřte mi žení živě dokážu všechno realizovat co jsem vnitřně uskuteční.. Proto tam říkal máte v před sebou nejvyšší síla přesto dostanete třebas jenom zrození ježíše nedostanete vstup do jordánu né. A protože dostanete jenom zrození třebas ježíše tam můžete nastoupit byly to přesto k jordánu a potom tento dost počkej při žila a dál. Tak to je radost zažila ale domů jít e e v druhé co se dostavuje je stráž a odvaha vlast své před tím uskutečněním. Před tím než se než se to vnitřně uskuteční člověk veliký strach ta abych toto potřeboval jak si jich nýbrž ku do konali vylíčit on to potom jevilo čistě vnitřně ale i jsem. Se dobrovolně nezříkal toho života přírodovědce prosím nestraní budoucnosti ale že to byl jsem si říkal ne proto atd. Že bych prodělal radosti ale protože tak mu oni vůbec vstoupit rosteme projevil jako hrozný život ne na svém dost tak jak se neměl žádný žádný pohnutky ii náboženské jsem neměl vůbec tam v tom nebylo po náboženství ani ni. Ani kde ta ani prostě nit. Je čistě západ naprosto světského nedá žen do člověka zaujatého pro nějakou věc to je velice důležité kdy si uvědomovali protože pro je důkazem že každý člověk může na tu cestu ustoupit. který jsem byl takle zaujat čistě světskou věcí a netoužil jsem ani nevíme ničím po dobývání věčnosti a po pánu bohu nebo u svatýho vůbec jsem na to nevěřil a říkám spravedlivě ano. A takovému člověku se tohleto stalo. On dal když byl upon svých u konce se svými silami při žid viděl že není vůbec schopen touto cestou sedátku a abych taky učilo věcem ta dostal na prahu života který byl jiný který neznal který el prostě tomu není byl v ono marnost podání ostatních vidíte měla tamto tento věřila který dětičky na tak dále ne proč tomu nic dovolení bylo pro měl prach a jestliže tomu takle bylo tak. Tímto strach jem souviselo v tom zdání než tam nastoupit takový život tak kratším o nemít né. A tím se musel znáte oprošťování od toho života kterým ten dosavad žil i od toho budoucího který jsem nemělo vstoupit který nebyl opravdu žádoucí. A tento. Prach se potom stupňuje při vyšším vnitřním poznávání ještě hlouběji po tom e že jsem nevěděl že vlastně kdy budu pokračovat dál že vlastně pán bůh bral si vezme daleko větší měrou než že u činných chudým. Tak jako jsem byl bezbranný proti tomu co se na chystal o tomto světě ten způsob života který sami krista. Ale potom jsem nebyl pout do bez za den brání potom jsem se cítil pozdě nejsem vnitřně dosahoval umírat v tom pro správný pocit uměla se nevěděla co mi za že umřu a. Čili začínáte strachem přechází to napřed nějakého říkala te a když to přejde takto vím právní pravdu tomuto bych vám pro není vyšší stav to neni dále. Kdežto přejde po tomto ticho tak to přechází do velké radosti protože člověk je naplněn řek bych tím věděním které v tom tichu bylo obsaženo tam ještě připravena další li na to není tiší co už. Co dalšího tam pro rozum kdo praně mysl odpykal nebudu ano to nikdo radostí aha a teď jsem našel život který je správný. Že se neděl našel právní způsoby života jsem že jsem se správným si milovat řečeno správným vší život tak ale neměl jsem ještě k tomu prostředky byli byste k tomu při dostal jenom jsem měl jistotu. Jednak o správnosti to v je a jednak on v ono možnostmi tohoto chtěl dosáhnout obojí jsem o obojí jsem měl jistotu že to jak možné tak správné ano. Tak u víry když se po slíbit že říci jakým či a teď těle. Nastalo další že totiž jsem vel neuskutečnil mnohost toho co jsem vnitřně zažil ne o na to své zármutek a do sto opakuje pořádal na myslím že to je jasné plně desce proč vám ty věci tak pro o vykládám protože vás chci zbavit jedné chyby kterou jsem dělal která byla jedna z největších. Že jsem hluboce podceňoval veškerou světskou činnost na část dlouhou dobu vám rozeznával jsem mezi světskou činností a duchovní. Duchovní činnost projevila ta modlitba né. A on pro dáváním veškerým svodům tohoto světa probral duchovní činnost čistý život ale například dělat něco světského mast mařit pojmy v z ku nebo to učil v těle nebo cokoliv jsem ne že by byl začal být jiný ale jsem nechápal čemu je toho. To se mi nemiloval jež je nepřeje zase mi do poznání do toho zevního konání do jsem ještě nevěděl. Že obyčejný výkon potřebuješ sílu božích že od boha ho beru a že bych jedním taky takže tím mu velice dobře sloužily protože dělám to z jeho síly z jeho dopuštění nejhorším případě z jeho vůle že bez jeho vůle se to dnes neděje a tedy radostně to mohu udělat a do pak tohleto a proto vám také velice těžkopádně musím říct. Vykládá am v smysl tohoto světského života a je to cesta nevyšla prana je to cesta kterou před námi křesťanství nešlo protože když jenom pro vážně myslel duchovně hoden tak odešel do kláštera řekl tento život jako jsem tu ten si měla jsem byl na prahu kláštera. A. Nebudeš proto tam nedal palem a nebyly to svědkem důvody jsem tam nedal nýbrž by do se důvodů duchovním že by tam nemohl dělat to co by byl chtěl pro tu duchovním blaho své do že tam byli v vláda o cele a nedovolil by el se duchovně vyšší byl by mně ještě sklad rukou dali na to jsem nechtěl to byl hlavnímu pravdu ještě bylo viklat tento byl nan ale teprve když jsem na v koncentráku na to větším všemu věty ji. Že jsem se dostal k tomu že jsem kdy skal daleko větší míru poznání než se měla před tím pro jsem si nepřivlastňoval za časem poprvně si nepřivlastňovat tenhleten život vědomě poprvně v životě nýbrž co ho odevzdal tak jsem potom ten život vydělal novým na očima na jsem ho viděl jako život boží cvičil protože žiju nejbídnějším životem to je to všechno. Pramení z jeho moci ani kdyby vnějším životem by nedokázali kdyby je tomu nedával moc takže potom přemohl pro tento život ve všem sloužit tomuto domov o jsou ve tím jemu to při jsem to myslel že složité páté svědkem je si víte tady se mi to dělal změnilo ne abych se začal sloužit světskou věc sví v bohu a pro stal to ještě potom jim to ještě dneska slovy. To dojem mnoho sebezáporu aby opravdu ve všem viděl dotud službu abych si to uvědomoval. Je velice těžké proč vědomi byl by si vůbe jinak myslel tak kde kteréhokoli úplně nad myslí on se s tím svým způsobem myšlení pořád týká a on ho musí padali do watts vím jiným způsobem. To je kdybych ustavičným volní překážela řekl co k čemu je tohle to k čemu je tam na zem a od do tím úplně podle jimi hledisek. Člověk. A přece jenom ustavičně přesvědčuje co řekl li jako opravil řekli v kristu. Že po tom pátým doslova ale na každém lidském kroku to co on řekl a pro jed co jen malého před lidmi je velkého před bohem. A co je velké před lidmi jen malé před bohem čili že celá ta duchovní brát ses se skládá potom malinkým dobyl malinkých částeček. Trpělivé denní prát se z toho š jedině hodné který byl byl prošel vím kdy bez povšimnutí a bez požehnání. K tomu od toho posvěcení každého okamžiku protože když pochopím že to on který vládne vším že on je činitelem tak těmi posvětí každá chvíle to není všední život že tam patří je radost teď se nikdy smutný kdybych to ovšem správně praktikována a nebudu smutní ani nejhorší situaci. vim že kolikrát potom koncentráku byl zase smutným byl ale vězte mi že vám když to bylo tak bezprostřední pro vnitřní poznání než do to že on zapomněl ne přes mu tím nebyl. A všichni směle považovali vzala vlastně šťastného a napřed zkoušeli jsi jsem blázen né. Protože blázni jsou přesný za každé situace třeba nebo pláči nad se do situace ale jedno z toho. Abych přistižen dáte nejsem tak se opravdu víme li o tom co je. Toho příčinou a to byl hlavní ho příliv za který se mi chytl to byl hlavní důvod jsem byla plně ve získal pro svou vět protože říkal když když s ním když je to že tyto okolnosti na nepůsobí jako na tebe kdybych si jej vím tohleto vých dal nebylo by to bylo že by byl za každé okolnosti v tady není. Že bych nepodléhal náladám a on mi to uznali k tomu se u na řekl na. Mám tady dotaz co s že ten strach tedy připadá po tomto výkladu jako něco nadpřirozeného to se musí dostali v fázi je tomu tak vám to mám tady dostat dál by se ten strach dal nebo měl překonat tím že bych se na něj přestali bát a že bych z zvýšil nebo snažil se zvýšit touhu po bohu. Kdyby to takhle přímočaře šlo tak samozřejmě by to bylo jedinečné ale ten strach obyčeje tak mocný že nedovolí toužit protože mně stráži v zemi. Ale přesto vám řeknou. Že mohou nastat případy kdy přestože strašně veliký do nutí člověka k činnosti kterou by normálně nebyl schopen provést. Tak se například citoval tady několikrát ten případ těch k letu který se u dělat že to setrvávat tele kde těch šest let bylo na tom ono. Ještě proč kořenem letadlem a mělo dole chtěli dole nám mateřské letiště v nechtěli padnou do rukou nepřátel. A ten strach je donutil k takovému výkonu že to letadlo zachránily. A ještě není případ že bych chtěl jmenovat že jem jednáme jeden případ byl v ní. Mysím že to bylo na tragické od dánu nevím ztroskotala ale ve faktický případ. A oni si těch pravou svých rád ten udělali takovým brala pletly pro dál dohromady a na prostředek postavili byl takovou svíčku plachtu neměli dále svíčku tam postavit a na tom trámu čekaly při při láká pomoc. A čekali přelil marně a čekali celou not marně a dávali se rozhled od když člověk nýbrž že když šel vyšlo slunce takle tady jeden jediný tam zůstal naživu který stál nehnutě modlitbách. A co domu ale na prostředku dobyla jeho výhoda tedy že na sta na kraji. A vůbec se jen tak se modlil tomu bohu ze strachu samozřejmě svůj život. Že si ani nevšímal že během noci aby jsem odpoledne v minulém hodné dala si za útočili na ten or a opravdu posbírali všechny ty co tam byli okolo něho jeho jediného nechali stát. On jediný byl také zachráněna pán dal nám dobru tuhletu mistrovi ano čili to jest svým bál že člověk za u je zaujat tím bohem tak veškerých strach přejde vím dobře v tom koncentráku kde jsem veliký strach o život a pokud jsem ho měl tak jsem dostával stále větší rány ale když jsem jenom na zlomek vteřiny. Právě v situaci mi kritičtějších zapomněla ten strach to jsem říkal ě. Jsem si asi myslel nosnou daní do do nebyl část ale protože jsem prostě zjistil že to nikam nevede že beztak nemůže du když do tak jsem nabyl jistotu po smrti vystoupil by člověk měl mít pořád životě že to je jediná jistota kterou mít. Nebo může ji nemáme ale že to je to kdyby měl vycházet do byl krásný život a tu kdosi musem na byla tato okamžiku jsem se odevzdal bohu ano a všechno všechny příčiny strachu pominul li neměl jsem proč bych se dál od ano. Že jsem na každém bylo mu potom předával pomoc boží a všechno mi el nadále se nevidí brali jsem viděl když budu plnit vůli boží že nezahyne. Ne ten jenomže nezažil kriticky na leže nezahynou věčně. Znovu jsem tyto pod jeví jede uvědomil jsem si při prvním osvícení uvědomil že věčně nezahynout při ledu věčný život. A pak jsem proto že jsem si to všechno jsem stalo vydobyl proto poznání přivlastnil která zapomněl že nezahynul. Asi jako apoštolové nebo učedníci na tom pravá modlit za slabou skla. Tak byly moc oddáni předtím ježíši kristu hle jakmile mi to ona ho v tak zapomněli jednou k věčnému životu protože ten věčný je vedle nich tak si se právem dostali vy malověrní and co v ale věděl jsem s vámi on taky nevěděl o pak době jež on stálo vůbec domněle všímal nebylo natolik dělám by byl naživu on nebyl jsou pro ne. No ale takto nebylo. Prostě jeho milost je dostal za které si v rád dal bych se tomu odevzdat bych se mu byl dobrovolně neodevzdal a to je protože jsem opravdu těmi prostředky poměrně vznešenými se dostal na konec tak zvaných svých sil. jsem nedovedl on potom tu dobude li těle. Vy vůle přibírat milost boží jsem pracoval ve svých žil v to co co to pojednání které se od ba dostatek mezi přivlastnil to je tedy veliká chyba. To kdybych tisíckrát jsem vám říkal tak je to dobré protože to je největší chyba kterou člověk může udělat. A jakmile přestal opak not tak bylo po za v myslím že nebudete mít pochybnost o tom jaký žid zevních prostředků po užívat abyste se dostali na takovou úroveň ní. Ve které by mohl ho přijít něco čemu se říká více učinit nemohu více nemám dispozici a že že tady takové tímto způsobem zevního dosahováním nebo nebylo praktikování třeba ve všem paní života než v ani myšlení nedostali k takové výši že byste řekli při víte mu mu u že do mým jich ku udělám určitý míru starosti nám atakdále na to nejde a že byste tedy se do. dobrovolném proto také svatý kdybyste rezignovali nade vše jím vlastních prostředků a kdyby tady to nepřestaly toužit po bohu tak byste získali učit tomu zpráva o tu. A tak myslím že takovéto prostředky znáte neboť to je spravedlivý dobrý čistý život byl nežil že těmto konců dostali. Ale že vám pořád ještě není jasno jak potom do této prázdnoty do tento nebi nad se ve které jenom touha. El mít jak do toho přidat prostředek který by znamenal. Vím kvalitativní skok to znamená vnitřní uskutečnění dano abych dostati nižší uskutečnění dál a k novým prostředkům k novým dali byli by ho znovu disponovat. A na zlepší naději na úspěch protože bych možná tolik nepřivlastňoval jako ty první taky první ze když to dělal totálně všechny ne ale jsem tu chybu opakoval na určité úrovni ještě dál tak jsem si například teď tady jsem prošel pravdu. U ni pro operaci zase si přivlastňuje ten stav který jsem tam nebyl to byla taky chyba. Takže člověk svým věky si krát poučen a udělá sice na vyšší úrovni ale udělá tutéž chybu zastře. Tak myslím že nejste před těmi o prostředku který by vás mohl také se spojit s tím bohem neboť moment je příznivý když rezignuje se na vlastní prostředky aby se s bohem potkali když po něm toužíte než že přestáváte toužit alejí jak to uskuteční. Kde se nemusíte své starat moci jak to uskuteční mu svět jenom uvědomit že bůh je uvnitř všeho nám bůh je uvnitř byla vaší tou ti. Kdybyste tuto mohu která vám z by jde o objevili jako chtít jeho vás u k vám. Ale jako svou vjemu jako jeho lásku k vám radila pro svou k němu opakují tak byste tuš kdy měli prostředek který myslelo k němu přijít protože tak je to oním do tohle tomu jakoukoliv na farmě tolik záleží. Ten protože jen že ve skutečnosti tam máš jíte tento přechod v tom tomu o těle. Že ještě vám to byla vaše touha rozumíte ale kdyby vás kdyby tato na kravám byla byla pro vás objevem touhy boží kterou po vás on touží tak byste vlastně s ním byli spojeni. Pro jednoduše nemusel by nám byl nějaká písmenová že neboť ti odebrat nebo z takovýho proto je pro pravé spojení bohem nikdo vám oni neřekne je to v těle protipólem říká o z na že teď je neví ale za to bylo v těle nebo mimo nemohu říci. A to řekne každý který tohleto zažil čili i kdybyste toho. Potřebovali kdyby do nějaké konkrétní podoby lid třebas do ho opakovaně na božího nebo do do stech chu kdo se tady řekli třebas přitom panem vůli nebo prosit čili nebot to je tvoje láska. A velice unést pro jeho láskou tak přesně spojíte. Minimálně ještě dvanáct vteřin takže by to znamenalo vědomé přejíti do vyšší fáze. To st v budu pokračovat v tom blahoslaven. Víc tiší na stavení tiší neboť že se budou oni budou dědit zemi ano. Tak tady je třeba aby jedli janem jakým jsem to učinil posledně tady dali žili především co se rozumí jdou tichosti a do doví co se rozumí dědictvím země. Kdy tím země ale tak zaručeně mi jde o jinou ticho ale ježíš kristus z nás nenechává na holičkách a vysvětluje nám vlastně o jakou tichost lidé. Protože říká do svou tiší tím jedí ženy. Kterákoliv ticho atd. Poniž nenásleduje li jistý země není ta pravá tichost kterou na vědomí kterou na mysli ten z toho patrno čili opravdu no jestliže nelhal a pomůžeme nadto věděl že tomu tak je že nelhal let tak že mluvil pravdu o jednom zkušený zkušenosti kterou měl tak pak tím ho o kterou on tady propaguje jej tichost která nás způsobil nám v nám neboť způsobuje dědictví země. Takže já. Toto budu muset velice ve dání vysvětlit protože jen s tím do síly on by nemele jakých receptu které se tady vyskytovaly hlavně že to slovem sval také jinde rostou modlitbě ty mu k tele. E existovali ve středověku si lidé představovali že stačí že utišit nic nedělat být absolutně trpný a. Bůh se nás umíme tedy to je duch který hlásal především molinos jinak jeví člověk. Ale tohleto způsobilo židem mnoho bytí tím oklamala. On si neuvědomil že sám třeba k tomu kritus se dostali jiným způsobem než jak je patrno v jeho spí. On patrně taky nelhal on patrně také mluvil pravdu ale když to někdo čte tak se z toho pravdu nedoví do musím vysvětlit také napřed si tím se to dědictví země země to je moje tělo hmota hmotný život všechno co souvisí s vesmírovým životem. Tou klecí ve které žijeme tohleto všecko člověk vědí že všechno země v tom nejširším slova smyslu jakým způsobem k tomu může na věděli když to člověk vědí on v tom nemohl na by mi vysvětlit také nad tím vlastně vládne né. Nedá vás nemů byla dána tím co věděl není to to tomuto předal nýbrž je toto ono honění toto si uvědomte že to je velice zpětně vysvětleno je že bude vládnout hmotnou. Že hmota a mu bude sluhou že hmota mu nebude vězení dosud vědám hmota vězením jsme se bez dělání vší duchovně jenom vězením protože ten tak tu moc nedostáváme na tu nemůžeme totiž dostat jedině pomocí do od ticha. Teď se pokusím odejít od toho bytí zase kousek by že by z toho ticha když někdo najde nějaký prostředek o kterém věří že ho povede k bohu do věčnosti a toho prostředku se drží. Tak ten prostředek jestliže je lidským přítelem třeba řečí třebas modlitbou slovní ba říká otčenáš nebo dostat do modli se prostě bohu nějakým způsobem rozjímavým nebo slovním. Nebojím dělání nějaké zevní skutky milosrdenství pro sem nepatří protože to je vinen v jiném tom blahoslavenství ale tady jeví tiší kyž tichosti se myslím vnitřní stav samozřejmě tak. Jenom na taková tiší na vnitřní taková takové ticho ho má. Význam nebo následek o kterými již v něm du když to není ticho ho tu plné když to není ticho kde nevíme osobě jsme jenom již není nýbrž když je to ticho o kterém že dost nepřesně vyjadřuje katolická mystika velitele. vám vysvětlím co to je vše příklad jak se začali se říkat máte nějaký prostředek žár řeknu příklad třeba opakuje ne nějaké slovo boží nebo ho řekněme opakujeme tvůrčí slabiku ono dejme tomu ano. A jestliže vy se dostanete. na konec všech možností tím opakováním slova božího jména božího anebo od slabiky onom dejme tomu. Tak se to projeví takhle. Že dále nemůže větu slabiku říkat dále nemůže se říkat to jméno boží toto se děje každému jak jste mi tady sama řekla minulé třebas modlí otčenáš a jen naladěn dobře tak se nemusí ani se nemůže modlit dal ubíjí netřeba u toho slova otčenáš a na denního oni vším novým nějakým novým životem. Kdyby se to totiž stupňovalo ta byla do naplnilo tichem každý by bylo. že dojem blahodárná vět nebrání se tomu nýbrž opakuje třeba slovní pramen na boží anebo tuk boží slabiku on jenom tak dlouho dokud ho to někam nese dokud vidí že o to tomuto rozšiřuje vědomí že ho to přibližuje věčností do míry tak pak se dostaví okamžik jste od ve nesmím kdy kdy on. A nemůže říká pro ve se ocitl na věčnosti ale zvláštním způsobem on se tam ocitl ve věčnosti která podobu ticha. Její podivuhodné že na přijdeme k tomu on říkal nejenom boží a ocitl se v tichou. On tomu nemířil on opakovaně na božího se chtěli dostat k bohu a on to opakovat tak dlouho a tak ho může na a tak prosebně. A takovým cílem že se chtěl potom nejenom božím tvé do toho mohla protože nakonec je tam vedl ten stav nebe na tam lidská řeč nemá vůbec místa. Jemu za na ta lidská a jen na rozdíl od toho co říkal nebo o pro stavu kdybych. Neklidu nemohu přeříkávání nějak temeno bože přenesen do absolutní tichosti. Tahleta ticho je ale abych tak řekl tichost nestvořená víte kdyby to chtěl je z kilo bych tak museli tichost tvořena tikot nestvořená k pro tichost tvořena každou tichost do by vytvoření že žena chtěl u těžším utišil svoje myšlenky zastaví myslící princip to je tichost tvořena. Ale každá ticho která mně nikdy ne ne vůle nýbrž proto že se od ty mu zdá vším tím co o své mínění a to je celý vesmír se pořád pohybu. To znamená to by tu se právem tichou tam kde není tam na a to jenom u boha čili to podstata boží která vyvěrá tím tichému ke mně rozumíte ten nestvořená tu ano. Ale bylo tento na to dal klidu těch na to je nestvořený bůh samo o ten není mým ten neměl začátek. Nikde než česky je si byly on byl se tam praví ten tak správné takže my když například přeříkává nejenom boží neboť se tak na tak my když tady děláme správně ještě to správně budu muset vysvětlit. Tak nic se dostaneme do nestvořeného ticha a ti řeknu před to správně správně říkáme do boží jenom ten. Kdo opravdu se spoléhá ve nevíme nižších pochybností na toho. Že to ne mnoho k tomu bohu převede je to že to bych v tom nemůže nějakým způsobem on. A když si pod tím ne tento vládne představujeme již pod tím medem nevidíme na stole těžko lidmi na nevidí boha ale když pod tím jménem ne nechápeme že tomu bůh. Když když to není nám tak jako když tato není aspektem božím když na to jim bůh sám bych tak řek krista to není takhle tvá tele když to není víra jeho osobnost jeho ale ne tak marně přeříkával ne nějaké jméno. Prosimvás kdo se například snažil dělat písmenová cvičení podle vajnfurtra ale nedošel k tomuto stavu. Taky li ne téhož z toho dostat pryč protože jem se. Nespojoval tím ne dnem božím takovou důležitostí a takovou jistotu vnitřním to znamená přežít jsem neb posadila nového a ne na ten který odlet nýbrž jenom co bytostí jehož vlastníme den a on měl vším způsobem do pro ten se utišil třeba ale to bylo tichost tvořené.. Kdežto když tam opravdu následnost celý nadto jíme na myslet když je když těmito nástroji stojíme jenom o který se mám sebe k bohu na tak nechápu. Tak je to tam odvede ale prosím to není síla toho jíme nad tím který jmen u toho z přijatými myšlenky co si o tom najednou myslí umíte proto správně říkáte li člověk to si nemysli že ten ve pasti do toho pokoje ne na božího ten beztak na tak i byl přitom odkládal cela správně to řekl tak i děla a. Tomu vás jsem si musel como jsou plně jsou hlasy. On říkal nech může se dostat vyvolen krutosti prosím bit když prodělal jinak. Kdyby si byl toho ducha toho smysl na ten smysl toho musím tím plně souhlasit nože je oděn zaujat proti na tuto svou a plným právem na taky nese v tomto shodli neměla to plně nepohodlí časem je háje jakože začal by jen ve by nebyly to je to než mě. Tak to on jako neuznával vůbec ano. Ale kde od toho ducha všude jde o ducha všude o modlitbu právě tam duch ku jak to neni modlitba právě tam duch budete to jenom nějaké mechanické přeříkávání nemá to ten nevíme nižší spojovací účinek. Není do modlitba tichá v tom nechtěném lidem že mu to to je dobrý či nedostaneme řekli k nestvořenému klidu tichu. Ano ní. Tak toto bylo zapotřebí bych býka ještě řekl jakým způsobem se to projevuje třeba ten prosme nemusí trvat teď jenom o to třeba poznali jak se to projevuje. Sem běžně přitom přechodu do toho ticha jak to dopadá takhle přeříkává doménou boží ale že přeříkává ho proto ani jednou neřekne nechal lidsky. Vždycky naříká jako něco jako jako něco co ho ne své. Jako něco čemu věří že toto odnáší bohu jako posla boží kdo nechápe je chápeš bylo našlo. A odchází jemu tam odkud ono přišlo slovo totiž pochází od boha na o to by bylo o to co bylo v na tak dále na to slovo říkám tak jsem k tomu totiž rozuměly jsem to slovo boží říkal ano když říkám se vám nejvyšší část jsem na to ženou jenom jednu hlásku zase ale vede zahrát dal od boha odtamtud přišla a proto mohu pomoc svým zase k němu vejít rozumíte ten neměl tuhletu myšlenku o tom zadního tam dovedlo neo. Mylně ale nemohlo to jinak být na nebyl to žádný návrat nebyla to žádná zvláštnost že v tom tenhle ten duch ten správný duch který to musí být ano. Je mi dobře rozumět a jak by to dopadalo především jsem přestal mít potřebu říkat toho slovo boží třeba a. Přesto přestat se mít potřebu pro toho že nějakým způsobem jsem se moc věnoval stanete hmoty jsem úplně začal věděti tuhletu zem a to tím způsobem že zatím jsem byl do moci konal jsem tak tím jsem tady uvězněn v tomto těle teď momentálně na této planetě ale nemůže v no ale když správně říkáte třeba tu učí slabiku nebo doménou boží tak. Nejenom že přestanete být vězněm ale kdy touha motto ho proniká a tím duch všem musíte proniknout jak se to jeví prostě li třeba o to možná ale my taky jinak to jinak zažila říkáme co bylo u třeba jako. Obrovská a mává hloubka o rozšiřování jít do nekonečna hloubce. Tam plujete mu bez pohnutí budete tam vy musíte v hloubce. A ten který bych ten zároveň visící a zároveň je prost pro třem za hranice vesmíru. A dali jste mi v veškeré hlubiny. Tak se dostaví mezitím dostavovalo ale dostane se tak hluboké ticho žilo u plně to z ne z něho úplně zaujme. Že ě. Ne vůbec nevnímá mít než toto ticho jako nejvyšší dosavadní zážitek který ho potkala. Když s tím spojeno aspoň u nebylo žádné světlo žádné konkrétní poznání. To je prostě zažívání existence zažívání existence boží ze které je veškerá líčí kdy ten se pramení. Pro samozřejmě za následek že fakticky opouští že tu svou schránku a že se oni přestáváte starat. Takže když jsem z takových stavů vycházel tak jsem byl v tu neví studený to měl dlouho jsem v tom stavu byl. Tak nemůže vůbec zří jsem se nikdy bohužel hodně nepodíval ale proto lidsky noci když jsem tu koncentraci tak nedělal ale dej se oddělenou chybu. I když to potom šlo za hranice existence i dávají tento ale jsem tak často stal ba. Protože ono totiž nestačí se spojovat s bohem jenom jako existence. Jako vstát nýbrž je třeba se spojit také jeho poznání a jeho lásku prostém nedokázal tomu jsem neznal prostředek vůbec jsem boha jako lásku ani nechápal. A člověk si opravdu v věčnosti bere jenom toho za čím tam víte na to vás upozornění nejsme tak všemožné cit všemocný činí abychom si moli co bychom se to tam všechno je. To si nikdo z nás nebe by si dycky vedeme to stačí tam jdeme proto význam vně všem něco vědět to chtěl vědět to co víte význam protože víte zatím vám máte a tohle mám potom jestli se do nás do vně vrátí znásobenou u mocně mnoho no be li ten věk ženo obohaceno našich nadto vrací nazpátek tak víte například jako. třeba v tom do doby vím že jsem nesmrtelná aby že tam na touhu hrází všeho stvořeného jsem nesmrtelná aby v když jsem než jsem byl a že budu ale dnes jsem jej vím se dovíte se mi neděle že jsem nic víc jsem se jsem. A že teďka momentálně jsem byl zítra se budu ona věku budu v pro tu chvíli. Zcela výtečné to jen ten prostě poznatek který tam nemá vůbec žádné místo ale jsem dělal na jinou chybu jsem nevěděl jak dál. A vám to potom viset tím učil vím dala stavem tvých mít co tam bylo za chybu. Tak jsem vysvětlil co je to byla stane tří říkat že to vy jistý země když kristus ovšem oni že nám předvedl daleko dokonaleji než jsem přitom mohl předvést nějaké koncentraci. Na to co vám tady říkám to byla hotová žádná jiná proti tomu co ježíš kristus zažíval na křtí ten tam totiž na ten kříž než jenom z touhy po poznání boha otce to byl s ním jedno předtím od křtu jordánu ne chtěl jsem tam převratem žádným před jordán to o neměl on do tam nešla za sebou takže on tam šel i tou láskou kterou měl klidem ke všemu stvořenému i ke svému otci. To on to nedělal žádného rozdílu protože všechno co od nepocházelo to on miloval protože miloval svého otce ano. On začal s touto láskou a on tam šel on vlastně vysokým poznáním na ten kříž. Víc ne nemusel po vadila kdybych země a tomu ve nemohl by mnou prostě pater tyto také ne o tom ví. A prodělal to by nejdeš vyšším způsobem jakým mým nikdy nedostaneme ani není zapotřebí abychom dosáhli přese přestal mrtvých v těle stal z mrtvých že byl větší i těle ano tedy tohleto prosím o tom nestojíme protože kdyby se člověk upnul jenom na to tak by prozrazoval že mu jde o tělesnou nesmrtelnost a ne o lásku k bohu on i do mohl dovolit protože miloval svého otce ale než. Domu o to byl tělesně nesmrtelný vůbec to bylo přidáno kdybych šel někdo komplexně všemi těmi všemi aspekty poznáním existencí i láskou pak by mohlo také přidána všecko ale protože komplexně jedeme na všechno přidáno neni ale dělá jenom to co na cestě momentálně potřebujeme. Čili musíme se spokojit svou skromnosti. No tak to jiné myslím to byla stane ticha na svatém tam co na to říkáte ano. Tady nám dotaz jaká je tedy dal úvodní začáteční myšlenka se kterou mít k bohu je do tedy ne jak mi tady bylo napovězeno je to touha. Po věčném životě prostými při je to touha po věčném životě je to v nejlepším pořádku ovšem musíte se dostat k určité hrají si tímto způsobem za kterou se nedá jít ano. Protože věčný život není pro ni časného a byly svým čas svým a vyprovokovaným po narození ve pro tento život pro vnímání tohoto života vede do věčnosti nemůžete ani jinak. Čím máte jít než svým vlastním vědomí. Ale musím vám být ukázáno jak ježíš kristus skvěle naznačen na kříži že proto smrtelné. Ten věčný život není. To smrtelné se musí trojí nesmrtelného proto je třeba nevím aby nastala smrt na kříži smrt toho smrtelného tak že člověk jde za životem věčný no a zatím pořád jenom vidí že na něho v taháš nad kde vnitřního tato měl zrovna umřít. Toto a právě v od potom ještě by říkám tom milosrdenství ano no. Se mění ve se nehodí čili. Jak jsem například dejme tomu v tom původní myšlenku jsem měl taky takovou v protože jsem se dověděl všem do život smysl takový že pomocí něho můžeme přejít do věčného života. A zatoužil jsem potom věčném životě v potom mi že tedy jsem chtěl aby patřil ne. Ale dostal jsem tele tou živý těžkostí začala na to upozornili které vám tady bylo mu není činný a vrcholem jej byl ten koncentrák v tom co všechno říkat v. A kdyby byl šel komplexněji jako třebas svatý dán ne el tak samozřejmě těmto krizím nedošlo. Ježíš kristus si přeje abychom při komplexní ne abychom či jednostranně ještě časem ničemu co by že po mělo přidat není to špatná myšlenka neříkáte ale není bral. Řek bych u plný způsob přechodu jo protože ten kdo touží ven abych se dostal k otci to věčnosti to je vlastně bůh to nejsem já. Jenže si to přivlastnili pro toužení je to moje to které vláda chyba stala pro mě. To byl zajedno vykládali ano to tady nebudu a pro tuhletu chybu musím potom pro děláš jak mi krize abych se a abych uvědomil že ten který toužíte on to nejsem nesmí ale dával touha nesmí batři dně se musí patřit jemu bral velice obtížná vlády dostat tomu se musím postupně vypracovat. Kdy je tím začal tak bych si vzal vítr z plachet než člověk toku před tam musím začít těmi říkáte třeba a taky je mi říká jsem měl o prvém v že on ten tak úplně nezačal ale to bylo dáno. Vím jimi začátkem na tom nezáleží my nemůžeme že ten ho budu každý te ba atd kdy se mi toto je správné. Po. Jsem vodil nese tady mám dotaz jakým způsobem velel dochází k tomu přechodu el do toho ticha. K tomu přechod do toho týká e nezachází tak že byste věděli. Co je nade nestranně jak vypadá na věčnost pro nikdo z nás neví by se tam jenom berete i tam před jenom vejít a podobáte své dítěti které v úplné a v něž jsme v těch temnotách vnějších úplné protože volám matku. A jestliže najednou ut svítí rukou která se po něm stahuje která si dál dají nahoru ku a pán ho k sobě. Předpokládal že tam matka a se stáhnou se ta ano. To znamená kdy jsem třebas se snažil věčnosti vstoupit voláni jména božího to je předal volání pomatené ne pro mně to tak musí být. No po k otci jak chcete ale i když si také při na tak chci žít. Mohla jsem ale najednou jsem potřít sil odezvu že to volání jej nějakým způsobem vyslyšena ačkoliv onen doplňky nikdy nezažil se to v ještě nepoznal vyslyšení. Na to o také ruka pomocná která mně byla podána věčnosti a tato ruka způsobila že jsem byl od stal jsem se všeho i v jeho ve kterém jsem před tím byl že jsem tady nebyl schopen ani opakovat doménou boží. Které který jsem se takle dostal v pomocného své. Samozřejmě že nebyl schopen protože jsem byl od tažen od všeho lidského atomové povídáním přetože mělo smysl dostat se do věčnosti do také lidským projevem tohoto lidského projevu se dostanu. Aniž se o to přičiňuje o abych to dostal a aniž přitom velkou ji nebo ho. Prostě jem jenom tak bez vědomí tupě živým nýbrž i cítím se tažen toto tažení že prvého jako. E prostá chování jako jako rozšiřování rozšiřování mého vědomí. Nikdy jako ztráta vědomí jen podala dostat za vědomí tak je to tak jsem zůstal na čele zůstat jsem ztráta nejdu do věčnosti. Tak to tady ještě nemáme tady důležitým když používáte nějakého třebas slovního prostředu který se zde dostal do věčnosti. Ale nedostavuje semen doví vedení tak to nemusí být sem vina vašem vlažností. Nebo vám na to bylo nějak ano kdo to na kdyby na mně kde není ne a to tam jo dílem neuvědomujete že i na je celá na vaší straně. Kdybyste si uvědomovali že není překážek na straně boží nýbrž jenom na straně pak vší. Tak byste nedostali přes ten mrtvý vám tady nebo o myšlenku kterou em sám nad a ne ne a to není v ní. Kdybych si byl ten když ten na nějakém oděl nemocen něho dál uvědoměl. Že chyba a že jsem tu vjem temně ale bohu a že tu chybu mohu odstranit jednodušším způsobem že odstranění sebe tak by byl šel zase ten dál v stačí si uvědomovat například že bůh miluje. jsem se nedávno setkal v jednou paní která pořád trpí strachy. na a když jsme celou učili tak. Be dal mně vnuknuta myšlenka na s za nějaký jered se při jak proti strachu co dělat. Ale ve mně ta atd temně že kde a na kdyby jste si jenom vědoma toho kdo mu vám a vy ten na a nic mu není nic na lidová a kdy ten na kdy ne op ne a tahleta zprávy nic jo let co o v ano jsem nebyl nad ním bůh v něm není. On bůh byl nějakou existencí ne ale nebyl láskou ještě zdaleka nebyl láskou ale on je to především o něm především láska nebo také ano a tohle to právě všechny tuhle ty praktiky tak.