Karel Makoň: kotouc-M01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Po několikráte vracím chudobě ducha a zase jako dycky jsem přesvědčen že to řeknu mi tak aby se do praktikovat nevím jesi se mi do podařit musíte mně pomáhat aby bych něco řekl nejasně tak se přihlásit nepřímá a to patří vně nýbrž žít si k tomu ještě rozumím zatím opakuji něco z toho co jsme si řekli aby mně bylo dobře rozumět. Tak my jsme si posledně řekli žen. Umím život ježíšův v celku je symbolem dál. Symbolem nikoliv jenom životem ale symbolem toho co máme dělat jestliže si řekneme že symbolem to znamená že nemůžeme ho napodobit doslova nýbrž že musíme ten symbol si doveden dovést vysvětlit pro každý konkrétní příklad případ našeho života všech každém našem životě ten s tím bylo se musí individuálně použít nemůže toužíš šablonovitě formálně. Ne tak jak je podán nýbrž jaký je žit. Námi jinak silou musí třebas pro sebe přivlastnit starý člověk jinak ve střední letech jinak mladík. Protože každý jiný kus cesty a jinou zkušenost před sebou a za sebou. Tak když panna maria se připravovala k tomu přijetí. Ježíše do svého těla bych tak řekl nebo tomu zrození věčného života v sobě. Set tak el se připravovala čistotou čistým životem zase by bylo nesprávné si myslet. Že to musí být jedině bezpohlavní život kterým se můžeme připravit to není pravda ten čistý život panny na je to je s tím bylo. Zrovna jako dejme tomu ta touha židovského národa a po ho než děláš je svým dálo v není volil naší touhy. Jestliže někdo třeba praví o něčem zcela svědkem. Netuší vůbec po mesiáši tak prozrazuje nám že tím způsobem připraveno k věčnému životu. Protože je svým způsobem horký je schopen toužit. On není schopen toužili ten nebude ani o světských věcech na světské věci a pro světské věci. Ten nebude schopen toužit ani pro věci duchovní nedělejme si naději že někdo kdo miluje svého bližního může milovat boha kterého nevidí a to platí tedy od daní temnosti také že někdo by mohl se věnovat věčným cílům kdyby ve svém životě nebyl schopen ho plnější a plně svému napřed věnovat jenom přijede a všimněte si těch svatých byla pěkná řada před námi všichni. Dobyli je kteří byli by tažení zprostředka života většinou ano málokterý zpočátku byl v klášteře ty obyčeje toho motto dosáhli ale takový svatý hustým tedy že plným životem nebojí že ano s tím většinu dostali daleko více protože rozvinuli svůj život uměli toužit po měli tento svět milovat a to byla důkazem že budou umět pod na něco lepšího milovat také to nové. Čili jich není synem je dostal jsem věnovali tenhleten svět anebo že o ještě milujete. To ježíš kristus neměli nikdy nikomu za zlé. Protože první zázrak udělal kani dojem který nese bylo pak rodím hlav stalo. Nese boží dělali opíjeli proč ho tam udělat aby ukázal kde abychom prodělali samozřejmě aby ukázal že na takové místě kde lidi opravdu se chtějí vyšší. Přichází také se svým způsobem my žití. Napovídal nemá jiných způsoby být jiná jiných způsoby tím že to obdobný způsobu vyžití ne v jiný ale obdobný způsob. Že to je ale kategorii je těchže věcí že to pořád touha. Právě řekl ramakrišna že při téže s víc se můžeme třebas krás. Anebo učí buddha dávat bytu protože když si z nich svítí me znamená světlem svého rozumu a. A svým citem můžeme se věnovat něčemu celá světskému ale můžeme se také věnovat věcem duchovním ale neomylně jste osvědčit v tom malém neunese věnovat že bych to prostředně světským věcem neplnili řádně své povinnosti vůči lidem není naděje že nebude někdy bude plnit vůči bohu. Proto si velice vážím lidí kteří dovedou své povinnosti dobře plnit ale nemají vůbec. Pánu o duchovních věcech. Že čistou na dobré cestě třebas celý život lepšího na to co mi tady říkáme ale jsou na dobré cestě protože mi věříme že život je věčný ne. Ale kdo ještě. Jenom chytrá vší vše vinno jinou oni mají jste nemají poměr vůbec k ničemu pádný pro nic neví. Nežít pro vět žádnou jenom pro sebe aby se dobře měli pohodlně žili ti se vůbec pro tuto duchovní cestu nehodí čili tak nemusíte chápat ten smím volně čistého života. Čistý život že něco je takový život ve kterém se po něčem touží. Po nějakém i byla muset touží po nemusil byla i dělal panny marie a málokterý nový člověk v moderní člověk je schopen tohoto ideálu protože nevěří na boha ale třebas je zaujat nějakým dílem třeba nějakým vynálezem nebo nebo pořádkem nové ale jen čímkoliv nebo službou rodině službou společnosti not to je nesčetné množství možností tady byl odvolat že od vypočítat ale. Každý takový člověk který za ničím de. Temně schopen jít za bohem ten je schopen za věčným životem nikdo jiný takle musíte chápat symbol čistého života symbol správné přípravy panny mary jak atd člověka také. Čili jsem tomu dříve říkal život lidský musí být stylizován to znamená nesmyslem volně spojovat ti životních korytem. Ale teče kam chce aby člověk nebyl tam víte tam plášť aby něčemu patřil. Aby pro něco žil. Například v jedno je hudebníkem na že pro svou mu v malý když se mu to to je správný člověk plně blízko bohu. Jakékoliv umění když žije pro svou rodinu temně blízko ano. Protože on vychází z tam sebe k tomu přeje tu který miluje on sebe vychází proto bych nepovažoval věty věci dlouho ještě ani na duchovní cestě za zbytečné protože člověk totiž nemůže náhle oddělit od toho co miloval něčemu novému prostém málokomu podaří existují tomuto podaří let tak dal pak samozřejmě i s tím spojeno veliké utrpení protože to všechno ještě nevyrovná v tom si jimi nemá tam bylo ne. si v tom světě ještě jem aniž si toho vědom jeho tam něco drží něco máš že splatit právě tím tím do toho vložil mi totiž strádáme do do všech událostí které žijeme sami sebe a ten v právě tam a myslí muss ve hospodařit. Čili pro kostely dál řekl. Takovýmto život tak takovým způsobem čistý život a my si samosebou o něm ještě muset promluvit potom podrobně tam necháme porodit pánem ježíšem jako máme formulovat jak máme za ním jít tak zatím silami poradit ještě pannou malý když o to mělo konkrétně kdo k tomu zaslíbení aniž jemu došlo. Tak pak se tam dočítáme že panna maria se prohlásila být služkou služkou boží. A přestože nevěděla jak se to může stráže nemohla porodit toho to dítě to znamená my když žijeme pro něco ještě nerozumíme správně. Tomu těm hlavním příčinám proč proto žijeme myslím jsme třebas když žijeme pro svou rodinu z víme pro své věci. Ano proč to tak bylo že žijeme opravdu pro ně. Ale pán mu do protože je to to kolikrát chandogya u panny řády tady citoval že pánbu dobře může to láska k němu on do že to ještě vůbec neví ne proto ježíš kristus řekl komukoliv cokoliv uděláte mně jste učinili ano co to někdy než on bratřích mých. Mým mně jste učinili to znamená když že matka moje dítě není dojít špatné to výborná záležitost ano to výborná příprava my musíme umět přirozenější a celou vší toho přirozeného život tady tam mu k tomu pánu bohu nemůžete že mi něco zbytečného. Toto je pro s tím klášternictvím nebo i lidský způsob ašramu indický způsob myšlení který nám lidem kteří žijeme ve světě nemůže vyhovovat. Protože je to život který ji z milion miliónů lidí může vybrat jenom jednoho který se pro ni pro ten život hodí a. Ostatní musí odhodit jako nepotřebné kdežto ježíš kristus nehlásal cestu výsadní pro jedince. Nýbrž ten hlásal pro každého tu cestu bude o pracuje od tíže dopracuje a je obtížen kde do zahálí ale není obtížen proto se jeho cesta vůbec nehodí cesta ta se hodí jenom pro ten věk kdy člověk je nucen aby se uživil pracovat v je nucen ne tíhu toho všedního dne. Ve kterém jistě žije že tam mít neni kdežto všední. Ale mýlíte protože on může ten svět posvětit a ten denní život posvětit ve si kolikrát říká to jenom opakuji dneska by to bylo u cele. Tak jestliže ta panna maria řekla služka páně v že je to tak s tím myslela. Že dříví dokud se člověk připravili i tak zvaným čistým životem. Tak mohl přitom sloužit sobě. Ale teď po určité pádné aby pomohl pokračoval dál sobě jsou kde si musí sloužit bohu. Toto potřebu vysvětlit. Čistý život může být ještě službou bohu čistý život jakéhokoli druhu u kdy na bože dycky zabarvení může být u mu bohu v sobě. Že člověk se být například čistý proto aby se dostal do nebe. Aby získal pro sebe život věčný tak je to služba sobě a ne k bohu on do nedělá z lásky k bohu nýbrž z lásky k sobě a po jemu dovoleno a to je čistý život na úrovně na které je rozumíte. Protože on tady neumí být na to nemá větší poznání o není jsou zen za svoji neznalost tam neznalost zákona božího omlouvá. Jinde před zákonem světským nejste omluveni když neznáme dál ale tam u boha jsme omluveni. Čili jestliže on neznáte zákon dál při se dál nedostal ve svém vývoji a. A touží jenom dostat se do nebe dostat třebas do věčného života a k tomu říká jak chce zachovat si život třeba. A dělá všechno možné aby si ho zachoval. Třeba hodně o lékařích aby žilo zachoval všechno než čím pořádku na něčemu náleží. A tento život je svým způsobem symbolem čistého života na úrovni jak ježit. Be by to byl velice větší ty ode nedostal koupil dát věřili poznání rozumíte mi tady musíme se jinak hodnotit člověka který nic neví ani na on když se dovedu něco ale proto říkám nepřejte si toho modlí dětem velice závažná vět stával za mám být sví kdyby se to viděli tolik že byste e opravdu nemohli na od ani do oni to museli rovnou jít tou kou přestanou nás to bylo opravdu v skok. Buď která je mu víte velice málo te tak. Ale v jednom momentu když člověk cele zrodit když ze sebe zrodit. Ten nový život zde na světě nedát po smrti zde na světě. Tak musí dělat další rozhodnutí jenomže bude čistí že udělá všechno aby žil věčným životem. Ale že udělá další bylo že tomu věčnému životu bude sloužit. Že mu svůj život věnuje že mu svůj život obětuje že bude dělat všechno co ten život věčným ti o něho bude žádat asi tak jako od matky která v sobě množství dítě si ustavičně ten dovím od žádá je které chvíle dít jež je vím ho její ne všechno je jí. O to se podít tam matka tím novým dětem takle se musíme o svůj život podílet jestliže es tím větším jestliže chceme ze sebe zrodit krista. A teď jsem ocitáme bodu tyto mohou tam okraje je. Navrhnout děláme to neděláme to myslíme tak nemyslíme tak že ano to se dá. A málo pro toho smysl samo co o ni o to co dělám dávné ale nebo a mohu to zabalen do se do symbolů a od doby ho do toho prvního. To prvních třicet velice navazuje ale nelze říci že by se dalo všeobecně sledovat. Protože to konkrétní osobní výklad dotyčného člověka který to přednáším. Je to jeho přístup věci před to není třeba prošel nějakou fází to možné. Ale je otázka si to hodí pro toho druhého kdežto ježíš kristus tuto cestu nikdy nevolil ten volil cestu svým po lidského výkladu aby si přitom dobře vědom toho že každý si z toho vezme právě toho co se pro jeho úroveň mýho. A i když tyto vysvětlí špatně v s námi dal třebas u svatýho totiž klas assisi že my tady budoval vnitřní chrám budoval zevních rány když do takle u plně křivě vysvětlí nit se nestane na onen tomu vnitřní budování nějakým zpožděním dostane a to v poli děním není výrazem vůli mi která svému vstala nýbrž pro zpoždění je výrazem přípravy kterou nutně potřebovat dopřejme člověku. Přípravy nebuď nedočkaví víme že jde o ho věčné zápolení bych tak řekl a nedočkavost netrpělivost tady že vy nepřináší růže. Netrpělo způsobuje neklid. Který nám nedovoluje abychom stanuli ve věčnosti. To je jediná věc která ruší člověka to je pro čemu se říká starost. Starost bych definoval jako neklid neklid to co není neklidem to bych jako starostí nikdy nazval. Jestliže to například směřování k něčemu za ničím že tak to není starost dejme tomu vám to řekne jak těm příkladu. Ten četní který se podklady když jsem tam musím kafarnaa on dáno a on milovala svého těžce nemocného služebníka a řekl pane uzdrav toho. A ale nemusíš tam oni chodit protože vím že máš takovou moc že můžeš jenom živit dostane se toho. Když na to pochoval říkal takovou spí musel nevíru zralé měl on starost tento v četní k od svého svého neměl tak rád toho služebníka neměl o bylo starost měl o něho stalo v bych to nazval stav kdy on byl vím že ten služebník zemře když mu ježíš nepomůže. A on tedy šel s naprostou jistotou za ježíšem to není ten duch starosti ten nepatřičné v proti které tady prany může ju nýbrž též správný způsob starostlivost. A to byla řek bych. Taková jistota že ten ježíš si šel on to svým potkává zaručuje tomu služebníku pomůže to dověděla řeči. Tak jestli ale přitom do měla všechny znaky starostlivosti země ano no přestala ho dobře výklad aby neumřel. Ale taková ale stalo svět protože dana. Taková proto jsem vám říkal před velikou že dovoleno aby byl v první fáze starali o sebe dokonce dáno abyste chtěli být čistý nebo čekali dobrotu proto aby dostali do věčného života které v první fázi dovoleno ale teď. Jakmile máte sebe zrodit to již řekli do tak to nestačí kdybyste tímtéž próze ve chtěli dát tak ani krok neuděláte najednou se od vás se další rozhodnutí předtím stačilo rozhodnutí kdyby ruky styk jak je pán je do nebe a to nemohlo uspokojovat na tom mně mohlo způsobovat radost že to jednou jistotu no tak bude že to je taky tak říkají že to tak. Ale teď začíná vám poznává že toto nestačí ten podívejte své. mám pro do musí na dokumentovat to co nám říkal o to stačí na tom bohatým mládenci který také od mládí dělal dobrotu vším žil dost je tady ještě nebyl spokojen. V určité fázi člověk odroste tomuto způsobu života. Svatý todleto krásně názorně slovy kdy říká když jsem byl vím jednáte jako dítě ne atakdále jsem dospěli nemohl jen za vidět na podobně a tak také duchovní větě je oblast dětství dělal dospívání dělal potom dospělosti jela a zralosti. Tak toto je být služkou páně na ano to na ne jsem tím svým životem ctnost vím když sloužil sobě a teď si uvědomuju to na to že mi do symbolicky do tedy na protože obyčejně teď si o byly když je to hřivnám. Se kterou on nesmím ho za že prostě vlité úplnost způsob myšlení před či pravá ne na pro dlouho připravoval pořád vám to manu dokolečka abych vám do vnutil domyslit děl na nad to na protože si protože věděl by se považovali za svou myšlenku el to bylo asi ví. Aby ten život nepovažoval za svůj či aby jemného od do z podařil pro sebe. Nýbrž abych s tím hospodařil pro hospodáře pro tu věčnost. To znamená tady na úrovni se chce aby člověk mělo hodnou dávku rád kdy bohu v kdyby on je totiž neměl tak nemůže proto hospodáře co z podařit on bude když kabát vyšší kožené si ten kabát oni mu ve vyšší vlastní zájem než než když dal bych ji dal a kterému vůbec nerozumí o nevíte vůli látku božím přeci a on do sloužit. Jako ten dostal hřivnou od toho podal který odešel nevěděl co s tou hřivnou neboť brát na níž ví. On si byli vědomi jenom to může mnou málo množit ale pro sebe nýbrž o to s porážce a jak ty musí být teď odkud žitého okamžiku vědom děláte žilo musím rovnou do vás musím násobit u moc věnovat pro sebe nýbrž pro pána boha musím věty dělat od teďka dobře proto že si to on přeje že jsem jeho vůle nad do myslí že to je hřivna kterou mám v ruce může to. Na kterém temně hřivnách. Prostředky od jevíte mám než byl s tou hřivnou vše nevíte živě poslouchají ve o které které musím posouvat jsou živnou atakdále všeho dohromady je to či musím od nikoliv pro sebe nýbrž pro pána. Ano tak tak je to symbolicky řečeno velice obtížná obtížný převrat tohleto lidským život protože musíte si myslel že my jsme se za tím vším obohacování. I v první fázi když jsme vyšli třebas čistým životem v tom nejširším pratik tuto nemusel by na bezpohlavní život dale čistý život nad spravedlivým životem třeba ne. Tak tenhleten život byl službou víceméně v sobě samému. Když to byl život třebas pro okolí pro mou rodinu. Jeli moje rodina to jsem byl taky a tuto proto jsem to rodině protože z to bylo to byly moje vládu rodina moje je to moje zájmy tak na to ne jako něco svého jsem to přivlastňovat a tím protote byli k tento způsob nestačí ke zrození boha v sobě jsem o pro nikoho ještě nezmizel dost v velice dobře konat se povinností vůči rodině. Protože to dají z jeho rodina u čistá dobro dobyl jeho ztrát atakdále vůči spodní proto na jeho společnost jeho prospěch aby do pro něco dál pro z jeho kapka dokonce na tak dále rosy tak svěřoval prosim tomu nebýti ideální důvody jsem nikoho ani neviděl že by se byl setkal s bohem nebo že byla aspoň ze sebe zrodit ježíše nikdo vně a prosto může nenastal u něho tane ten převrat. Kdy on se stává služkou i jako ten ten mu dala hřivna kterou přestal sloužit sobě začal sloužit ten by rovno na tu živnou pro pána boha pro toho bratra bardo tad. Nevíme si dovede pro v na to o protože o to komu by nebylo věk jak on si pro při které se to dělá. Ale zatím to bych chtěl tadyhle li ku přestat protože potom jsou další kroky k potom všeho další kroky. Proto je krok který se nesmí vynechat samozřejmě kdyby byl do pro chtěli vynechat tak nejsme schopni nastoupit potom další krok který zelená aby v tom své mého otce a zároveň byl být poddán tomu svému okolí to je další krok v k rozum daleko vyšší daleko těžší než které ten který by k na právě tam tady rozvádět.. Ale vám to ještě symbolicky kousíček rozvedu vám že abyste to dobře pochopili. Tam pochopí že se tím asi myslí ta panna mary dělá ten začla ze sebe rodit ježíše to děláte již po malinko v něm začala růst víte. To je asi tak jako kdybyste najednou vzal měnily svůj život za život toho ježíše. Aby se jako když řekli nevím z můj život uším život ježíšův užil živu život kristu tato to ušel říkám konkrétní jak je to myslím jo. Tento způsob myšlení totiž člověk tam hluboce přivádí nebo prut se převádí na druhý břeh. Je tomu i život který dělal žiju nebudete život ježíšův jest je to život ježíšku pak žiju tento jeho život a pro tento jeho život to dělá víte tady bez vjemy rozuměno co před dom trošičku ještě symbolického toť těžko pochopit vím ale opravdu je tomu tak že kdybyste si byli vědomi že nežijeme svůj život to je obrovský pokrok myšlení. Že to život dojem mám dost říkám symboly chtějí že tomu od boha dané ne a proto nemám ani právo atakdále na jsem liškou při všímat tyto pokročil dneska malinko jsem pokročil kupředu a vydal do trošičku jinak jak se odvážili. To na smrt. Ale jestliže ten člověk bez se před tím zažil o čistý život pro sebe. Tak vůbec si ani nevšímal protože to nevěděl že to pro tebe neměla vůbec si toho vší vůbec si nevšiml si je chycen láskou boží že nevíme jako ostatní lide protože nikdo jinak protože to tažení božího že to vše pak nedefinoval ale ve skutečnosti začal poznávat boha kdokoliv toto když. Nevím je životem naprostou uvolněním a bude si dělá co bych chtěl z toho napadne. Nýbrž se obětuje nějakému kde dál no ale ze černému nebo nešel jemu pak tom co považuje za ideál ten začíná a dosti hluboce poznávat boha rozumíte v poznání boha není něco něco nejeví. Poznání boha je že jste dávám nají jiný to je že se nám na jiný způsob myšlení ale na jiný způsob v jediný věci ale i způsob jednání s ten člověk začne žít čistým životem svým způsobem čistým životem tak. mohu tvrdit protože jsem tento stupeň překonal když je tím luk o spůsobem jsem poznával boha a tímto způsobem a on miloval že mně dal tu možnost. Nedal tu sílu abych vydržel sledovat ten v kdy by dělal ale si do nemyslí čili když to dělá pro sebe že v že by v tom vydržel kdyby ono pod volal bůh. Onoho chybí tím dost ano čili on zkušenost se ten člověk nos on jenom láskou boží. Může neuvědomělou zkušenost on neví že toho mu který od dál ne. Ano. Jako jsme si říkali pořád jsem do čan do jeho po liž rady s tím manželem nevím že miluje měl když byl svou manželku otec nemůže miluje mně když miluješ neděle pravým těle nemůže si dělej víc je otec nebo matka nýbrž jemně dovím o žité do bůh budu máte vědomě naše činy byly jeho myšlení a jeho činy nevědomě nemáme ten rozumu tím že nemáme to na věci vůbec nic nemění. On tam nevědomí on nás všechny je on o každém našemu ti ten věřitele. Čili on taky on nám milost pro látkou táhne nám dávno předává zkušenosti o sobě. On taky víc jakou radost i nás naplňuje jedli kdy bude ten svůj program který měl nedospěli dále za svým zatím pro sebe nevadí na tom prvním stupni milovat ano protože bych prosil nad tímto chtěl definitivně jako on david názor nebo námitku že musím nějaké poddajnost nebo to poznání jednou tou dobu temné i když se ve vás zrodí. Ježíš malinký tak ještě s vámi nemluvnětem nemluvně v to co je mi poznají protože byste moli mít tady je nebo tam je ježíš kristus tam řekl že vám někdo řekne krásy boží je zde nebo tam nevěřte mu ten vás zklame. To se nedá umístit te soustavné tažení. Jestliže například ramakrišna se dostal do učitelem fáze vývojové kde ve všem věděl boha. Tak viděl správně. Protože ten bůh opravdu působit kočce která se potom od táži i v tom kam dojmy když tomu blátě i k tomu zlatu on tam svým způsobem působit tak jak mu to dovoluje odpor kterého moc je ve které on jsem many cestuje. A jestliže ten člověk svůjživot vím v jeho upravuje když nežije jenom tu onen mě. Nýbrž směrů jeho tak mu dovoluje velice mnoho zasahovat pánubohu do život protože nastupuje řešilo cesty na cestu z kou. On se převede tu úzkou neví kam to ne ne a. A o to jeho činnost jeho myšlení záslužnější že to neví jsi mi že to pro něho bude mistrem. Vám o to pro něho nikdy nebude. Protože pojem který odhalí můj pláž praví i kdybych i víc. Ten nebude smrtelný žádný smrtelník neodhalí můj plášť. Nikdo se nedotkl nikdo dobu nevstoupil úrovně nepoznal ve smrtelný jenom to nesmrtelné se v nás prosta poznává nesmrtelné jenomže se k němu dostal je velice obtížná záležitost protože musíme celého smrtelné mu obětovat to mezitím. vás tady pomalejší tvých učí jak to smrtelné obětovat. Prosím to je že ta panna marie dal daleko od toho obětování které v kterého jsme byli svědky na kříži. Pole ono od tam nechtěla by se křižoval lál na pád pán bůh těla bez sebe zrodila ježíše byl to úplně opačného než před křižovat. Že když se zrodil aby jež na kole byl ukřižován nevíte jak tato dlouhá cesta zrodí se toto něco ukřižováno ale to věčné. Přesto v tom křižován. Tak let totiž symboly jem kdy bylo třeba všechny odhalit takle byste viděli jenomže jako říkam do strašně zavazující tam kdyby mu na to říkal člověk odpovědný tak bych řek jenom dycky tolik nakolik ten člověk tam vší toho praktikovat. Protože řek měli toho tak ten dotyčný v ztratí důvěru ve schopnost touto cestou jít. Řekneš si jako učedníci tvrdá jeho řečí a nechá toho kdo to poslouchat to dala ten kdo pod slova řekli oni správně to řekl. Nebyla že když by to mohli poslouchat aby se mohli podle toho zařídit. A takže kdyby každý bylo prošel nějakou právě tak se potom někoho na poučení nebi jeho poučoval při tak aby jim nesmí budoval v něm dojem to nedá praktikovat. Protože v jim zatím muset ověřit ale. Žádný stupeň vývoje se nedá praktikovat vlastní silou lidskou. Nýbrž jenom dokonalostí vědomí o tom že mám co od boha přes toto živu od boha. Že když naproti který přitom může prsou živým od boha ve se nikdy nevím jenom v největšímu názoru který bylo udělala v tomto světě vůbec nebo nikdo zázraky pána ježíše. Protože víme že. Že to všechno hřivna od od konce netajil v tím že to není z něho žen nemůže čin jež od petra že nic neděláte svým vůle váže učení že mu bude pro straně o to tam všecko co dělá je z vůle otcově mi to dáno bylo do svatý kristem napsáno tak muselo cesta napodobí volen naplňuje tu vůli otcovu nic víc a my také máme naplňovat tu vůli otcovu všechno co máme dělat když jsme ochoty toto udělat naplňovat tu vůli tak o. Nám k tomu všechny prostředky. Ten základní když máme ten tento život ale dát mu ještě to posvěcení tomu se musíme odhodlat. A on potom když to odhodlání bude správné stoprocentní. A opravdové upřímné tak tam k tomu dal svoji tří osvícení a všecko. jsem tady napověděl jednu věc že totiž musím oděného ta by na to nezapomněl to byl tolik malinko skok dále let jsem říkal že ten stupeň stavech které mele člověk potom na je v tom co jeho otce a přesto je oddán svému okolí že to je stupeň vyšší. Který se nedá dosáhnout bez toho mezistupně narození ježíše atd jak tomu máte rozumět tak. A tomu máte rozumět tak že je žiješ se narodí v člověku který ježíš protože ten člověk mu sloužil protože mu odevzdal svůj život z jim ruce narodil ale ne že se stal sluhou toho života tak jsem v něm narodit na rozhodnuti že přestane sluhou ano ono bylo v tom novému životu že mu bude sloužit prožil mu pravila že ten život narodil tak to narozením jednu vlastnost. Ve které neslevil jim před moje zkušenost. A to do všech kteří šli přede mnou a jsou daleko víc než a v ničem se nelišíme je to přestal nebo vím nebo mohamedány všichni co vší říkají totéž totéž že ji podávají. Že v kom to ten nový život narodil. Ten musí být v tom novém život ten musí v něm být ten si nemůže pomoc to je tažení to znamená modla tuhletu milost že se v něm něco narodilo on musí být v tom co se v něm narodilo a ostatní to nechápou protože když kristus stal svých rodičů ale zdali pak nevíte že musím být kdyby to asi nevíte jak tyto byste v je musím být v tom temného od takto oni věděl to může jenom ten kdo. Pro zažívá den dobra díváte mi že tam musí být že si nemůže pomoc čili kdybych chtěl být většími tak toto naplní takovou velkou nespokojeností a myslím tím setkáváte jimi že nespokojili že mistr v tom tak jak byste chtěli být že bych chcete být v v je že se ve vás něco rodil nového že chcete být v tom novém v tom věčném život prosím to není sobectví v to byste si by byl si dobře dále nadto pozor. To je tohleto vnitřní zrození této vaše poznávání které máte když to poznání nesmíte přestat jako v jediný z běžného typu. To je závazek tam to pořád říkám je toho moc poznat že to závazek to je závazek to vám nedovoluje žít tak jako přežili před tím ale kdybyste se před jenom donutili žít jako před synem byly těly vrátit tak ti pane to se modlil bylo obrat kdo se to není slovo nebo na to co jidášem zradí která podobně děláno něco takovýho zavraždit se se tím způsobem víte toto není možné teďka právě. Si dopisu vidím který byl jsem do koncentráku na který se nějakým způsobem s pro nevěřil tomu svému ideálu. A nemůže svému zpronevěřit a nejde mu to že stal byly doby dneska rovnat tam při píše li to nejde se musím vrátit na tu. Není taky mohl že bych se nemohl protivit protože v dáváte jako dejme tomu když ve mně koluje krve ale vých chrám tak je tak je tak je to vážit tomuto životu když se zrodí ježíš tak by do váže k tomu vyššímu životu v tele tomu se nedá zabránit. Ale vám říkám dole daleko důležitější je to potom je všech pochopitelné pro synovství které zažívají kristus v jordáně zase bylo to zavazovalo k čemu jemu než co dělal před tím prosté věděli o najednou kázal vět stát se učitelem to byl závazek pro poznání na zavazovalo ne. A. Pas mr tak si do nezavazovala tam do volají ještě víc neboť on musel se za ducha svatého se don největší co mohl udělat že poslal ducha utěšitele za všeho to zavazovalo to pořád člověka navazuje kde jestliže osvobozuje jsem v tu doby svého života tím způsobem že to představené tam budeme hledět na pána boha a jeho svatý nýbrž že budeme zavázáni k větší spolupráci s veškerenstvem celým vesmírem on to pořád tady říkám. A dneska by to mohly pochopit proč tomu tak je pro tenhleten vnitřní na výtek proto poznání proto vědění které jiný charakter ježíš by nás to byl ku. Ano a to byl tak v ničem nedávat musí nikdy násobit že naučí ale taje se toto naučila to musíte dělat a bych se ještě něco ve dál když například se odhodlá kteří spravedlivým životem. Tak věřte mi to bych se pro je to on o tom že nemáte stálo po novou prosim připravila se tedy spali životem k vůli pánu bohu ale pod li v. Jemu svědomí. A to může tam prostě v to že máte takový smí potřebu žít spravedlivým životem že to vím svým potřebou máte na žijete je si on není ten nespravedlivě kteří nevěříte ještě vůbec za pánaboha co vám to bude dělat za zlé a takovým jistě do se před častokrát skal a říkali jsem nevěřil na boha a se mal se dopustil páté špatnosti se nikdy předtím neudělal vím dát příčí vím že to musím. Nějakým způsobem od či ale teďka přetváří toho když pánu bohu nevěřím na sebral pro tebe tam který na boha věří již jak to by to byla by na tom na mohl by tady to jako někoho mohl se vyzpovídat. Od někoho mohl víckrát pro můžeš je mým prosila skutku ale kdysi si od jeho co bych dalo platně měly do doby toho činil není. Nebo mi to by měl aspoň byla tomu jsem ochoten uvěřit říkávám na místě božím větou když je věci tak jednají naprosto nevěřící kteří se dali na úzkou cestu už. Ty prostě jsou nějaké em tažení aniž vědí já. Co tažením bohem kupředu tou cestou po které jdeme my námi říkame že věříme na boha a von to vůbec v on to neříká a on ten toutéž cestou a v takových že celá řada. Čili jestliže panna maria žila celý ten život pro své mládí takovým čistým životem protože to přikazoval a její víra. Tak vzpomeňte si na slova ježíše krista je ten kdo mně říká pane pane. Ale kdo při plnit příklady o cenného ten miluje ten je můj svým ten je můj pravý učedník to následuje ano. A ona bezhlavě plnila ani věděla proč pod o nařizovala její víra příklady boží a dostal se takle daleko se také ale myslím že v by se teďka mohly. Při četli tedy jak by se dalo uskutečnit to narození osobně zem to je to moje nová. A jsem to tady několika lidem radil ale nějak to nemohu všeobecně vnucovat. Když se připravuju třebas tím životem čistým nějakým musel spravedlivým životem v je k čemu je než že k čemu třeba paní. Tak vždycky mám naději jednoho dne začít tímhle tím uspět něco vám teď řeknu. Že to obrátím stojí za mnou totiž tam moje síla snahy kterou jsem do toho vložil. A tu sílu toho vedle si kterého uskutečňováním třeba spravedlivého života který je svým způsobem čistý život. Či čím slova smyslu. Si na tuto sílu vložím najednou do rukou boží jenom ten ten vstup kus jenom tuš zprávu jenom ten výsledek toho když jimi to najednou popadne a řeknu pane bože v tom si ho do jsem uskutečňoval svůj praktický život spravedlivý třeba nebo snažil rostou uskutečňovat touto silou vstupuju do tebe touto silou odevzdávám svoje vědomí. Svoji mysl svoje city všechno pro co jsem dosud učil všechen ve poli je nedát se odevzdal abych si ho přetavil káže ku byla říkám vám jako věřícími země aby ho dal aby udělal co chtěl. Aby si smí dělal třebas abych si co vzal a vůbec tím nevrátil rozumíte aby prostě když neuznal za hodné si ho nechal ale neudělal nejlepšího člověka třebas zbavil. Tento povinnosti to jedno ale to dělal jenom z nitra aby to onen na by to odevzdal z toho důvodu že v těch si milovat kde těch světě nemiluju těch tři milovat. Jo. Prže pamatujte si že milovat boha znamená to dokáže jenom ten toho v čem milo když ho nechcete milovat se na určitého milovat že jo ale chcete milost za mnou učíte a pak mu dáte co vás nápadné a bude toto pravé co stromu dali právě v tom musí být opravdu dobro co než je dáno bez předsudků o bez co skoro vůlí jsem bez na brán že ano k dáte mu to ale to v pořádku a. A protože ho ale nikdy nedát dejjenom to co on do toho vložil nýbrž vždycky mu dát ještě něco proto jsem si přitom při vydělali znamená by mu nikdy nemůže dát jenom ten život který on nám dal nýbrž to jste v něho by udělali také v jeho pomocí nebo. Tak proto mu dáváte doma vloženou hřivnu a můžete radit nad doka. Že jsem vám za to že jste vložili tu při dnu aby se mu žilami tím že tomu bylo nevzdali. Bez nálady bez prosto li pro naladit těla na tu hřivnu daleko víc. Rozumíte a že najednou se vás objeví úplně jasněji nový život než předtím. A takovýmto způsobem se postupuje takže když jsem se třeba abych mluvil osobě dověděl že existuje nějaký jdou vnitřní modlitby kterým se můžeme spojit vědomě bohem tak jsem říkal a ha zavede dobře pozor tady máš možnost. Vy pomocí tohoto prostředku vejít do boha se neříkal tady máš protože z ku předělat na boha nikdy ne tady mám máš možnost ty člověče pomocí tohoto prostředku přejít do boha a ono to šlo protože to nebylo nikdy duchovní cvičení. Nýbrž v tom prostředku jsem viděl zastřené větší ale on vší pomocnou ku ku jsem je tady ty dáváš do ruky prostředek kterým mohu to vědí a mohu protože je to prostředek od sebe. jsem uvěřil že to prostředek jeho a ne mu než je to moje cvičení. Moje duchovní modlitba moje činnost ale ve projít jeho milost která tady ke mně ta. Jsem nepochyboval ani chvíli o tom že to vopravdu on který se mi projevilo tímhle tím prostředkem se mi to dává že se mi ze si nemůže jinak projevit ve se na nějaké zjevení nebo poznání. Aby tento se poznání dostavilo rozumíte mně úplně opačně jsem na to šel než jak byste chtěli ano. Tak by by vám chtěl říci jak tomu rozumět protože to bylo chudoby ducha a pro tomu co tady bylo že k tomuto symbolu jak prosim o dvě chudobu ducha. Když člověk žije svým světským životem. Tak fakticky rodný tedy vůbec se jako on bardo na to aby měl to nebo tamto tak fakticky vjem bohatě jest stále na niž se být boháče myšlení třebas bohatým v očích lidí ale staří ten bohatý nou proto bohatství pro vás i tohoto světa jak ježíš kristus toto k tomu posměšně rozum říká m bolel tu o poklady které rez ničí a a a opici. Kladou ne protože by pravé poklady on takovýto poklad čist dál. Každý z nás si takovýto poklad v sále například dorůstá dospívá do do dní do člověka který může být společnosti nějakým způsobem. Je čemu a tím také může si založí svou vlastní co do ctnost a život pro sebe může mi to i ono a. Tak se může v společnosti cítit svůj a může mít své vlastní věci. Tento život je život bohatého člověka i když oči je proti sami nich vidím není bohatství ale je to svým pól bohatého života. Kdežto člověk který kde opačnou cestou to znamená který v tento život nebo aspoň začátku něco milého. Obětuje nějakému vyššímu viděla říkám jsem za za tu si ji dál věčnosti. Tak ten začíná u nohou že všimněte si že. Tak třebas když někdo najednou posedlý nějakou myšlenkou třeba látkou někomu zamilovaný na. Tak nejedná myšlení kdy na nic jiného. Znamená volně myšlenkové vlastně chudý život se točí okolo toho milovaného né. A opak celky bohatý točí do prostého měšce do zjednodušil ten svůj život v že ano a plně tím způsobem k učí žít než ten který zatím jenom žádala zpracováním po všech koutech. To našel milovaného nebo svůj než se to může k jsem tu učí než ten ji to teprve dohromady jak k k odvelel leda ano tak jak si tak si to uvědomíte ještě než udál byl byli bohatý do než jak vám tady vykládám o to mám když k tomu bohu. A proto bylo možné aby je bohatý zacheus se dostat pánu bohu víte no. A protože to nebude bohatý tím způsobem jak el je to špatné jak co to na to nevyhovuje na této cestě jak chcete pro člověka vzdaluje protože se nestaral o to jak to v byl bohatý nabýt. Nýbrž on na že ten zacheus byl ochoten i to byla tví po z být a když dalo o tom co je do fáze je že například dejme tomu mám někoho koho mám rád. Tak jsem ochoten pro toho koho mám rád i pozbýt svůjživot nebo co je nade nebo je to to milovat atakdále a o chodit se nějakým způsobem. On je to s víc. A myslím že to kterém cesta kterou nastupuje dříve nebo později každý čeká aniž ještě věří pánaboha. A tím může se připravuje které milosti která vyplývá z chudoby ducha nese připraven ke království božímu znal co oni chudí duchem ani neví jak se tam rychle bližší a teď kdyby si někdo zamanul kdyby někdo zamanul třeba soustředit tele na jednu myšlenku a kdyby ji. E. Se mu podařilo všechny ostatní myšlenky zahrad ale jenom na tu jednu mystikovi soustředit. A. Jsem stranou vero dvou tedy v bez nedal ale na chvilinku na malinko klid něco podařilo tak ten člověk by se stal tak chudý duchem pro tu chvíli že by opravdu. Něco poznával co předtím nikdy nepoznával. Tady je právě nebezpečí třeba s pak jsem ba sine ale hathajogy když je tak nebude dělat. A když tedy věděla a to je vždycky budete to co ten dech nebo takže najednou spadne do takového stavu ani nebude jed jak. Zažil zažívat pravili které vidění jen zažíval a poznání než se mi do neboť bylo u temné ale bude před jenom něco znamenat pro něho byl přímo poděšen a to také starat se mluvil s těmi lidmi kteří pravil mýtu tomu dělají tam chodí za nimi měli kdyby kteří říkají a se dostalo takového takového stavu že si nevíme rady ano do vyšších duchovních stavů. Stávají protože po nese oku byli ochotni se o bohatství těch dají těkající myšlenek. Když my si ani neuvědomujeme když od boha dostáváme sílu. Myšlenkovou sílu. Kterou potom čekáme po všech možných končinami se ani neuvědomuje si do stylu upřeme jedním směrem. Léto stavu násobení tohoto opaku když on se spojí ve všech těch nitka které byly prostupovala naše krista je najednou v jeden pramen sil ne dávno které nás. Opravdu svým způsobem ku vědomě o tom budu od si toho v to na na daleko více než pouhá nitka. Vizte normálně ve svém vědomí setkáme jenom nitkou své mysli a najednou tady setkáme s provázen mysli neboť nejí je to s tím. Do někam zaměřili. A nemusíte být i dělal duchovní doby ji dělal hmotný například dejme tomu co řeknu tak nějakým příkladem kdy byly pro toho co dělá před tak za udál u z pokud co dělá při tak že by přestal vnímat okolní že za jenom by ten stát a hleděl by nebyl v mysli tu před tam u toho třebas člověka kterého m toto kamenech se dostat. Tak by zaručeně měl hluboké poznání. Víte že mu byly kdysi se to odděleném dobyl byl nejslavnějších něco chatu tam jsou svých který žil nedávno celkem než že kdo jsem v jeho moc zenu abyste viděli taky některé jeho sochy ovšem ne v celém jeho dílo. A ten tak jak ten neříkal svým přátelům že bez v pochází mi nemůže být. Protože ono nejde potože on tu suchu udělá ale že do toho vloží sama sebe do toho vloží ne tomu obětuje. Že se osvobodí od toho vědění kterými je sám sobě když musí v sobě patřit výtek kdo přestane v sobě patřit ten se teprve poprvně v životě. Co svědčí o tom co je to svoboda taje nám velice blízká ale protože v. Stále nějaké formě nějakým způsobem v sobě patříme to když žil v kristu třebas své rodila to bylo prostě pro tak proto nejsme svobodní jakmile přestaneme své patřila nepatřit svému ideálu tak. Začínáme být svobodní ano tam tentýž začínat obrazy a v svobodě je obrovské poznání obsaženo které sice si člověk nemusí vždycky vysvětlit jako boha jako dávám boží velikostí ale vždycky. Je to něco co nesvedl života nový prvek něco v něm narodí. Víte a jestliže tady o tom mluvili dříve že to co tomu kosmické vědomí že do toho spadly třebas takový umělec jakou vody ven. Tu říkej dát pas dál aní že ano nebyli do malých duchové. Protože dovedli vím duch šelem něčemu jsem stoprocentně věnovat tím se osvobodili od sama sebe nemysleli přitom vůbec na pána boha. Ale to by ji i do které potom dále vykonávali na bylo tolik na klamali je že to není svět chvění kdy byl. Protože oni tam do sestra žili ze sebe víte. To musel mu li děláno se jim považovat se osvobodit od sebe sám sobě jsem si největším žaláře a žádný mýtem zároveň nikdo je tam nežila by než jsem jsem když na ni ke kdybych toto pochopili jak v kde se to násobí mezi sebou dělal že nás jsem i dala vjemy dělal v k jem si mohou otevřít sám u proklet. A moh ku tak byste mně přestaly říkal že co potom nějaká zvláštní bylo to jen a šel záležitost prostým může se zařídit a proto když mu mohl říci kdybych tento život věčný nenávist ho. Není třeba nějaká předala žádali třeba těla od že to byl dal protože byla běd může mít padali se děla. Že ona si myslela že pět může je to on byla ano. To si nesmíte nikdy myslet protože vizte tím daná v těm byste tím za nás někdo jiný není to my a je že jim pán bůh ten nás táhne k němu vyložen nemůžeme děl proti naší vůli protože všechno svůj průběh a my mu stavíme hrát. Mě. A samozřejmě že se tam dávají v evangeliích podrobné rady jak si pod vším dát když člověk udělá rozhodnutí svůj život zasvětit službě bohu jak si dát pod čím to je tam krásně řečeno. Říká se tam. Bez vězte před jež se je svět to učitelem oné dělej co co můžeš abych se přesvědčil že to u činné.. Že my je dokonce dáme prostředky aby ses přesvědčil o tom že tohle to svoje rozhodnutí je rozhodnutích správné když to chceš totiž svůj život věnovat třeba k bohu. A proto tam do rovnou je napsáno. V tom evangeliu nese mluví o tom navštívení panně marii je tam psáno že ten anděl rovnou řekl a pohleď tvoje příbuzná ale věta taky byla ve věku by dem že na nerodí. A ona je to říkáte atd tolik dáte myslí si že o ten když se na ni podívat. A přesvědčíš se při tyto zázraky se dějí ano a panna maria šla na chtít dělat ale dít ti tu a. Není která ani že tady na zaplesal na nebo v tom jsem v ten nový život. Ano tím že se vzdáleně přesvědčili víte. Proto mi to tady děláme jsem dal mně přesvědčujeme aby se v nás ten nový život pohnul a on se na svým ve myslet si že je to jenom plané povídání. Opravdu trošičku jíte. Ale bych chtěl k tomu ve zad jenom že tam celá hledají jiných těl pouček. Dělej tím protože bibli je tím co můžeš jenom abych to zachoval že ano tak byl především je tam příkaz toho herodes své. Aby se odebrali na místo do jeho do svého rodiště podle otce že podobno ve a to ano protože rozebrat. Co to znamená. Že jsem musel temný rozhled i ten osvícený rozum se musí podrobovat rozumu běžnému. Kterýmu ukáže abyste odebral nám mít to by byl jsem na tom je že tam bude chceš ten a po trestem pro toho vyloženo tak nemá být co to znamená co to znamená ten ten symbol znamenal nebo opouštějí v této fási obyčejný mír a ten je říká jednu dobrou věc v ráj překl mých. Kus svého zrození buď jako v něm vně buď jako mají ti. Pokud když sám se nevrátili do může dát svého zrození a nikdy se nic jste vedl rodím ví. To je velice důležitá poučka o to jsem vám tohleto a my do tam po míjíme tam totiž každé slovo z třetí na si nemůžeme něco vynechat ano. Věřte mi to že kdybyste byli neocitli v tom betlémě v stáje tak to takle je do pád tyto to muselo dopadlo zrovna tak ale tak to je to předepsáno dostaví v jsme.. Betléme betléme nikoliv nejsi nejmenší své mně svým v vých neboť tebe se na lidi a tak dál. To bylo oněm ještě no ten obyčejným v celé v tom betlémě politické tělo. Je to nejdu ježíš čeho musíme vycházet prosím umem vážit nic nevíte ano tenhleten život toho zvířete světské jeho pro je to co mně musí za vzývat prvních chvílích a to mně musí dát možnost jsem vyd li prát svým svým věčným životem v toho zajetí mého a že ten věčný život vězte. Ten všichni máme kdybychom ho neměli bez třeba při vědomí tak mu nemůžeme dojít. My od něho nejsme odděleni nikdo z nás ale jestliže máme pocit oddělenosti tak je to zaviněno tím že on ve život do nás prýští ale nevchází ve si životem do byl. My hospodaříme tím být když jej jako do svým ale máme tím hospodaří jako jeho na návrat k své do jednoduché né. Považovat to co mi ty tělo za jeho že to tak a to znamená vrátit se do betléma rad řekl svému zrodu toto všechno co o tom jsem dostal na jeho kdy do ten o boky symbol toho betléma říkal jsem vám totiž že ten život nový. Své rodí pomalu a že to je vědomi vždycky způsoby že to stav který neví že rození města. To není místo nebo tak jim bytost pak. A ten stav svou intensitu v po již vším stojí průhlednost podle toho jak daleko se dostal. A protože to taky do toho vložit li tomu. Ale protože začátku je ten je tam velice mrhá velice zemřete mění. A i abych v v čem byla při z bavil veškerého rozumování a veškeré záštity tohoto světa. Taky by tam ukázalo že byto bylo nesprávné. Že bych přišel opravdu o život že bych nedokončil tu svou cestu protože ještě kdy on ho budu muset i když se tedy že narodí se u příklad do tohoto světa utíkat se o pomoc do tohoto světa. Protože my se musíme jednou pro vždycky odnaučit považovat něco co je pod námi na něco co není od boha. Proto je pod nám život prostým zvířat okolnosti ve který žijeme sela světské okolnosti které duchovním životem nemají zdali je vůbec nic společnost ty jsou od a víc se nemůže stát bez jeho vůle. A právě proto musíme umět se všeho učí a dokud tomu dovedeme těm věcem musíme po milovat tím způsobem jak nám v tom velí náš rozum protože ten osvícený rozum ten těch po byl v ještě velice málo kolik těch povelu dostal osy se rozumí do ve co kým nedostala rád do i veni anděla něco mluvit dojem vědomí dali po do protože v narodil do byl syn boží. A tomu stačilo ale více či k osvícení není v tomto období není přílišnou osvícení pro toho byl že byl on měla by odešel do kdy ta atakdále odtud vlasy je zjevení nám může býti jsme měl ji taky nepotřeboval ale to samo osobě by člověku nebi plnilo ty četné meze eli které z vznikají tím že musím žít mezi lidmi a narážet na různé situace kterémusi jemně. Řešit stavech věděla rady jak je mi věštit ani výměna pro toho pána on zatím jen ten tak nebo o doprava do znamení do vyššího rozumíte mně velice důležité tak jsem to myslel že totiž nemůže nedělat skoků říkat tak co je teďka rozum všemi řeka moji čit nebo k čemu jsou není pro všechny moje zájmy to není pravda ale nemohl najednou opustit. Protože si mohu udělat službu bohu jsem v nich ten moh od vás do práce protože jsem měl o to zdá jem. Oni kázali abych tím sloužil bohu dovím těžké nad o to vůbec pochopit jak je to možný a proto třeba byla to byl před jinak kdo ve slovním ono tu jsem podat sil v sobě pro tam hledět své uspokojení třeba nabýt toho co tam dělat. Ale. Tato se tomu naučíme si budu mít dobrou vůli kterou tato proto rozlišovali se dostalo ve dostat jenom do mých určitým. Stavem duchovním a čím vyšší ten stav je tak tímto poznáním o to ten způsob rozlišování je snažší. Tak jsem spadl dostal pod vážit abyste je si neodvažovali zbytečně těch prostředků kterých ještě budete nutně potřebovat. Protože všechno je vám dáno dispozici víte jak se stával svatý podiv se asi ty když přišel z dlouho poměrně na toho že víra svého své tělo protože mu nedával co bylo. je obor vrata posla jenom ale nakonec že to ostře je úplně nutný protože on nesmí dát to potom vládne vně ano. Že by bez něho nemohl ví. Ježíš kristus správně ukázal ještě vím že není před svou smrtí na kříži dělo oslátku. Ještě tam rajtoval nad tomu vím že ti lidským ano a kolikrát opak o sice okázale ještě mu ukázali večer nad o. Tam se mají dostat u na najde tam oslici přivázán mnou to všechno mluví o lidským těle volit. Já. Nebo se nám to říká tady zasahuje lidské a tam ještě co říct to lidské ho ukazuje kde je poslední vaše večeře. Na tomto svět. A kdo se bude pro mu milovat oddal ve v v páně a hle v tělo páně. Prosim ještě pořádně za asistence lidského rozumu za se z lidského to lidské umírá teprve na kříži tam jeho zapotřebí ho lidského pro již kristus pláče nad dělat za lazarem tam se ukáže lidské tu jsi. Tam to to vypadá v jehož smyslem je protože on před ty nežilo tak si jistí to bylo jim pak dál on klidně žít umýt tak když byl on přeci neumřel on jenom spí jako neříkal jinde ale on za ním zaplakat onen to byly jeho přítel na tom to je říkávám protože měl k němu osobní vztah ukázal že tyto vztahy nesmí být prošlapány. Že nesmíme od kopl ho své přát nata na říci se nad povznešen že stačím tam s pánem bohem to nesprávný způsob. No takle šel ten nepochopil kristovu cestu do by se byl možná rodil o kam do ašramu. A tam by si nemohl vnitřně je dost dospět do velkého zasvěcení ale nakonec z by ho byli s to ta mu byly daly a donutili by ho aby to uskutečnil v tak chci věčným životě si často říkají že rozdíl mezi vnitřní dosahování a mezi že s tím zase ještě jednou brát skutku vnitřní dosahování. A ježíš kristus tam také radí svým způsobem života. jsem věčně dosahovat ano že totiž napřed vždycky předchází vnitřní dosahování před zevním se nějakým způsobem když spolu rod třebas čistým životem. Abych mohl již je to dosáhnout ale nic je toho nedosáhnou ani země. Pokud neudělám něco o co při mu o působí na vnitřní uskutečnění. Něco nového něco zvláštního něco výjimečného. A když to neudělám sám z vlastní vůle tak se to přihodí zkrátka. Nedopadne třeba pod látek tedy dalo by padli dělal do mysleli kristus to dělat sama. Tak se ocitla pod vlakem nadto bychom neměli překlad do byla jsem do sám neudělal co do se v koncentráku. Pod rukouto gestapák pro toto bychom měli čekat bychom měli z s tam dát koni které zatím stavení jít. To znamená je že jsme do věci ano. Do do svého ideálu i ve povalit svůj život bych se do toho vložili svůj život pak máme právo žít říci rozumně zase z rozumu které si někdo je bože dál ten něco z vlastní nic dělat ty při dál ne co pro vložil svou vlastní vůli kterou zatím vám. A něco jsem na hospodařil tím způsobem. své řídil ano a proto mám právo a je to odevzdat. Po čekat přijde nýbrž při to odevzdat. A protože v tam v tom přirovnání nemůže více v tom podobenství že to na těch li přitom byl dobře přijdeme jakmile mu to k či o do tam on přichází totiž to je to tam nemůže být v tom nemůže by v tom znázorněno. Oni byli o nebi si fakticky si život vařit těmi byli by kdykoliv ochoten o to oněm dát rozumíte mě. Tam musí být ochoten nikoli hospodařil pro sebe nýbrž pro něho na být ochoten kdykoliv mu to všechno odevzdat co jsem hospodařil. A tak připomněla hospodařil vím dělám rozhodný ty že mu to jednou odevzdávám a tomuto nám tedy je si bude vězte že je to vám onoho. Jakmile bude mi milo že to pro něho mám třebas pocit lásky říkám nenechávají svého byl ráně rostlinou nýbrž že s ním dětech k bohu obětujíce pocit radosti obětujte pod si byl žádnou obě umíte. právě tohleto obou o to ještě zvlášt probírat přitom byla provinil kajícím ano kam se tomu bohu detailně ještě vší nad atd. Jak co to obětovat. Ale opravdu když prosil kani nebo svou radost nebo cokoliv odevzdáte tak ono to přestane být vaše napřed na to mi nebe vámi moc a ono vás o to v ale pro střed je tady dát odneste k němu hřivnou která. Způsobí že se dalšími od tam danou ano tady pořád popisuje do jednoduchou pravdu že kdybych si člověče chtěl sebou odevzdat můžeš aby si ji v že když se mu odevzdá že on nikdo neodmítne. Zdalipak otec když o po pravila čili o kole hodí po něm kamenném ano. Pořád do boha o věčný život nehodí pro vás kamenném nýbrž přijme tu vaší žák a tím více přímé když opravdu odevzdáte přitom sama sebe víc než chtít věčný život to je to svět spojeno odevzdání něco opačného něco velice účelného v tom smyslu bohu milého bych tak řekl spásy plného nebo spásou. Osmého ne my to nazval. Čili tak je to je to jen co není třeba v jako v komplikovat. Jenže než se dát taková jednoduchá rada vel tak dobře bylo tak dal co prosti kde jsem před ale byl protože tvrdě prosti je tomu složité ve kladeným ano. Tak přesto je to neberte nemyslet jestliže něco na přemůže zaplatit než může dostoupit. Jestliže tam pravým neodejdeš odtud dokud poslední noha ale že nesplatíš. Tak je to míněno takhle že je. se do vůle ještě ho když ho mu to nešlo nadto nebo tak to by pro tu že by někdo může v tom bránil tam je napsáno prosta v ničem daleko nerušili. Je tady milující bůh na to byl zapomnění nezapomeňte že když jste o choval a mění se co jim o do brát tak není li víc co byste mohli dát za pravdy to všechno pak to tady jenom milující bůh plivá přímé. Čili když se nedělo hodnou dávat hady ve nebo cokoliv máte dispozici ale dnes rovnou dát sebe. A tím jste všechno platili. Že v tom máš ten ram bylo všechno všechny vaše byla vše bylo že přednosti tam ještě rod na zem. Nic víc když kristus správně řekl nikdo může dát víc než svůj vlastní život. Ale kdo se přimět těla kdybyste takle to do odevzdal že tomu dohled op blátem následky že. F. Tady mám námitku v my když se člověk rád odevzdala ale nemá tomu tu sílu zajedno do okolností větších sílu a tak a tak je tomu. A právě proto bych vám radil jednu vět předčasně se vzdáváte rozumu a. Rozdíl váží vyvodím deska potom co všechno dověděli měl by po učen o tom. Že je rozumné a správné chtít jít k tomu bohu stačí je to rozumné nemusí být žádné kokon. Tak i do ho do hluboké uznání rozumové že není rozumně již je na světě než se vrátil do otcova domu pro stačí a žádný okolnosti jeho náleželo roli jaké dobyli příhodné a okolnosti v tom koncentráku prosimvás. Když si moji přátelé musím tomu příkad né. Ještě moji přátelé ležely kdy našla jiný kou na boku. Že on do od a to dělají to koncentraci měli vysoké stavy poznání jaké dobyli příhodné stavy a myslel si že u možnou rozum jim říkal rozumím říkal sme na on těle. Budeme mrtví svou mně to říkám žádný osvícení byl by rození tak roste nastalo pro od pána boha to byl strach před smrtí o bičem. A bylo to stačilo k tomu aby se na rozum radil správně a myslím že jem mi podceňujeme toho co máme od boha dané žili pod vedeme ž není nejběžnější a vše li o kam žid. Než kam mně stala jedna paní budějovic si dobrat se vrací s nimi které moje spisy nad byla tu li tu je tu si velice vodní vážím na že pro tu pochoval a proto se nám stále do toho nic na tímto způsobem že říká. jsem když jsem toto místo před za pro ta že dovedu si vážit nejpřednější do okamžiku. Že i pro není všední okamžik nevíme tomu tak bylo prosim mluví pravdu za je to je věčný. Pro svatými nás není všední okamžik ten nečeká budeme náladu ale byly dáš bylo okolnosti dokud si řekne do krise říká za on si je oproti jsem schopen na od kdy nejsem schopen nikam nedostane. to říkám já. Alejí jakmile to neříká kdy ty miluješ ustavičně možné a pro dáte povedl ustavičně do byly tak že to byl vším pořádku vjemů okamžik kdybych nebyl povinen není okamžik by byl ne neschopen potože ty ne protože u tebe denně okamžik by mně měl mele milerád. Děj dáti modlibě měl dělat při že nemám někdy vůbec která v to není vůbec rozhodující pravým žije moje láska a to je jeho konečně být vědom toho ten kdo to byl jediný činitel a jestliže tane taje tajemně zárukou jeho dobroty jeho milosti a jeho svatosti. Ve které mohu podílet no a tady je symbol toho svatý joze sta. Došlo ještě byl betlema ano asi tak pro tam známky o tom protože nezáleží prostě mu to vrátí do svého rodiště ano. A jsem myslel ten symbol tak že osvícený rozum to trnové se nám právě ke svému běžnému rozumu neboť když ses spojí osvícený rozum teď to bych světlu rozumem byl jiným aby tvoří jednotu ale jedna jeden proti druhému tak pak to může dospět k tomu narození jinak je pro. Tady říkám není to dostupné pouhému zdravému lidskému rozumu. Že máme jít k bohu když od bylo všechno máme ženami do otcova domu byste něho odešly když nebyli marnotratní mistři věta která mi že se máme je to rozumné. Tento rozumu om se musí v poli s osvíceným rozumem mu který třebas někdy v ten je také promluvil a řekl mně poděly to nedělej ale kdyby se měl deska spojenou vědom nadto do osvícení rozum poli bych to věděl třebas jenom dvakrát životě řekl jako tomu on si co mám dělat to je málo. V těch miliónech případu mysl nevěděl rady a proto musím spojit rozum světských rozumem osvíceným a považovat ten světský rozum na od chtě text toho osvíceného rozumu za soud část jeho když totiž když je nestavím proti sobě. Ak usnadnili tomu osvícenému přelévá atd co do toho do osvíceného. Takže nakonec není rozdílu mezi tím osvíceně mravností cenný. Kdyby někdo že kdyby někdo na příklad dejme tomu z vůle vykládat nějaký božský věci nějaké symbolické věci kterým by normálně nerozuměl a kdyby se ho někdo např obstál. Jak je to s tím tím symbolem tak ten dotyčný který mi to měl v ducha který osvíceného rozumu vysvětlit. Ten nebyl jenom tehdy schopen stavy svět kdybyste měli tyhlety podmínky. Kdyby on vás vy rozumem plnou s kým rozumem že ten dotyční se ptát oprávněně první od k a i když se toto umělá že je to oprávněné že ta jeho kde byl proto tělo oprávněný tak jestliže k dispozici osvícený rozum pak. Učím něco jako. Co by na zrak po spojení tele dali v je vůle když ji vůlí která je obsažena v po ostří rozumu ano přeje pro spojení vlastně s bohem. A to nedostaneme bez nějaké jeho vlastního také příčině vůle víme nějakého vlastního z toho hlasu. Víte že tento souhlas do lidského muselo do se rovná se vás o panně marii je v tají protože tvoje vůle si dát rozumíte je to vysvětlí si musím to hlásit když si nese ohlasy jim tak se rozvoj mojí lidský rozum bod toho další jeho požehnání a dohromady to byl dál. Ale první podmínka kterou musím splnit ale druhá hodným k ráje. Že nesmím v svým vědět potom od toho lidského rozumu jak prosty musím volen je to je svět to mus svým potom ponechávat tomu osvícení protože jestliže je to a do jaké miluje to ve vůli boží aby se to vysvětlilo do takové mínili toho osvícení nám bude dáno. To je druhá podmínka a za třetí nesmím si ta ni by pro nemusím žáku schopen kdy si myslet že jste člověk nýbrž že se tady u po bohu aby se projevil ano. Že to on který mu klade otázku vážil o mu odpovídám je to hra lásky v po tak že o tom domu při vepři mu na vlastní ale to je způsob který dovoluje člověku aby. Bezčasově okamžitě se ocitl jakémukoliv druhu poznání ano. U za své říci ještě jednou o ho blahoslaven sví. Chudý duchem na vyvodit z toho praktické závěry pokud se obecně dají vůbec vyjádřit. A přejít do dalších blahoslavenství tak kam stačí ča. Tak především jak jsme si tady říkali opakuji tohleto život ježíše krista a to v tom nejširším slova smyslu když to byl to mele když za již ježíš ježíšův život považujeme i to co bylo předním dejme tam naděje činnost jeho národa. Že které vešel potom než si nakonec. Takle vezmeme život ježíšův a pro domu živého za jeho. Nad na kříži tím že. Působí i nadále duchem svatým k utěšitelem takhle pojatý život ježíšův nebo život ježíše krista budu tedy vykládat tele bez sv. Narážek na něj ni nýbrž jenom tak když ven nutně zapotřebí taky učiním nýbrž budu přímo viklat se taková že bych pravidla. Po který by vždycky toužit která všude tam jak jsem teďka byl ovšem mají to máte do nevýhodu že se pole toho beztak všeobecně nedá dít jelikož šel každý budete pravidlo rozumět jinak a proto ježíš kristus to rád užíval obrazů aby do takové míry jaké míli v někdo obraz pochopí mohl ten obrat sledovat a tato míra pochopení mu byla dávno kou. Že bude zjednána určitá rovnováha mezi poznáním a mezi uskutečňováním toho poznání čili to co obyčejně nám dán největší potíže dat pochopíme ale neumím mém. To uskutečnit kdežto pochopíme li vlastní řek bych hle na plně nebo ho vlastní ním spěla své. Třeba podobenství ježíšova no tak je. Nají jenom nepochopili nýbrž nezískali sílu uskutečnění to je ta zvláštní věc když chápete věc která není symbolická. Tak tele ji může nepochopit pouhým rozumem když chápete věc která je symbolická duchovní symbolická taky pouhým rozumem nechápete kdybych těch přát být chápete vyšším smyslem kdy může v něm je zároveň obsaženo to čemu říkám sílu uskutečnění toho co jste síla uskutečnění toho co nepochopili to je vědy je říkám ne úplně ale částečně na obsažena čili když třebas jsem pochopil smysl tohoto život. Dát. Nikoliv jejich né. Takovou inspirací tak jsem zároveň nabyl sílu začít začít neskončil ale začít to uskutečňovat to co jsem pochod tím se lišilo toto pochopení poprvně v mém životě od všeho ostatního jsem před tím pochopil poznal že to u k její jiná tak nebo je pochopení. Tak je to jinne upření tohleto stávám ve předkládám. Visí se snažit aby se do rozuměli aby do pochod aby do chápali rozumově ale toto minimální co se pro vás může učinit daleko více je daleko by se výtečně již je toho toho pochopíte z vlastního nitra. Vlastní zkušeností. A také na tak je mého pochopení toho co jsem zatím pochopila ale tím nějakým způsobem o kterém tady mluvím. Si dovoluji vámi vedly k tuto chudobu ducha a ještě jednou takle vždycky se tam by si že v tom životě nějaká snaha která. Ne odpovídá běžnému způsobu života takovému prostému běžnému způsobu života tomu způsobu života který míří. Vyšší žít na tomto světě tak ke smrti nýbrž je to snaha která míří třebas zná poslušností bohu nebo ho za vyšších spravedlností. Bez ohledu na toho člověka který třetím řídí to znamená vždycky jenom z způsoby života ve které me jest předem zdá jem obě ani koly o sebe samého tento způsob života je zárukou že v.