Karel Makoň: kotouc-N01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Z z sv. A volá bože pro neopustila ani o nenazývá otcem v chvíli vše byl si dobře to není on měl pořád o něm mluví jako o otci ani vzdáleně říká a po že i to je velice duchaplně řečeno abychom pochopili pod o toto postupným vzdalování se nemohl toho budeš rad nemohl v vše není. Naší je to ani chvilinku udržet ale jen naší síly při odevzdávám svého ducha jako řeky a v každé chvíli ducha svého můžeme odevzdat se od tu a v naše mysl v našem bych byl může přitom pád při bohu ten život panny marii je když ji byl ne ono řečeno že vezmi zrodí ježíš ten patřil bohu to nepadá. Čili jím ona dělají jenom proto nově se rodící ono pro ten nově rodící vše vyšší život a takhle mým od než kam můžeme začít žít pro tento nový život děláme pořád totéž co na to co dělali ve jedno mi to děláme proto a že jsme na tomto místě od boha jako ten svatý byl z nebe na tom místě od boha ano nepotřebuje žádnou dalším byla. Mnoho rád že jsem vám říkal že kdyby člověk že kdyby člověk o nic nechybělo že by patrně své a tyhlety věci od který tady on vůbec nezajímá a totiž že mohu o sobě je proto říct absolutní v pro toho že by byli nechali studovat to co jsem dělal a tak dále tak by se byl vinu mu plně v jiného člověk. bych se byl možná jenom víme že tak i kdyby měl tak zdravé tělo jako máte vy vší k a protože on nikdy neměl pro co by ma a nikdy na tak jsem bez drž jako by věděl mým rozumíte ostatních třebas malinko ale přeci ano ano a tam měl nedovolila abych to není že tím žil v abych tomu tak na jedno sloužil jako. Vy a čili opravdu každý dva te te toho plného sloužení když někdejšího mne dnešního toho plnému slov z toho bylo soužení rozvinutí tohoto života pro účely světské kdo těchto duchovní níž jsem z takové dálky někdy nemusel přichází probral veliká potom se do tak snadno mluví když se vedeš se do nás. Je letech jsem přišel těmto myšlenkám tak jsem byl do ho dokonale všichni životem byl by někdo ještě nebylo tolik jako rozumíte semenu živi dítě že ano ten se pochyboval nebude naživu ano to je ze začátku této cesty nebyli v takové situaci a tím se nemohu ho byli ale to je pro to bylo pro veliké usnadnění přesto. By se do vy chápali i než my si to na či za velice špatnou při tu na například bych to byl předá chyby v tom ale hráti nebi chápal ještě tak i ta kdybych byl byl nade takovou o tak jsem to chápal tam ve než atom citovat na nezkalené a tak i jsem se naučil. Si tu rád své výjimečné považovat za správné když například se to mně nešlo onen samozřejmý když například dejme tomu omylem dali z s on nebo jsem musel odejít z toho učení na kterém jsem nezůstat tak jsem to považoval za veliké při kostí v zrovna jako když vám třeba se to je něco jiného tak to podle za velikou mým mu za veliké utrpení a do. chvíle jak jsem to na utrpení považovala tak jsem nebyl schopen dělat roku před do došlo jednou tak daleko jsem se v která a vyprázdnil že jsem že jsem pro v těle na mne tam nebylo v lásky k bohu nebo víry v boha vůbec jsem přitom vůbec žádnou on nepotřeboval jsem prostě od toho od toho nebe to bylo vyvržen tu byl v to tom o někam jinam kam jsem. nechtěla by ten život šel takle život dobrou na ona to byly pole bylo prvého pro tak to napřed nové držel budoucnost v to nám pomůže k tomu čemu to je takový do způsob život a tím jsem se dostal do prázdnoty ve které byla touha po lepším život neboť jsem si s tím co. Sem chtěl být před přestával plnou života neměl jsem jinou představu života než takovou jakou mělo pro dítě bylo to byla pro plno života a protože jsem si přestával tuto proměn začal by i dělala který byl nedosažitelný rozumíte a přesto jsem po něm toužil ale neměl jsem že ženo velitelem viděl jsem to tak se na nestranně na něj o nad ale na nebi na vás jsem to udělal vlastních sil. Rozumíte na svatýho na s tady ze se podobal tomu josefovi tak jsem to nemoh udělat to než o to co než do vrátit ale nejenom přestane neděle jsem že tím jsem i dělali plavala tu svojí touhu ta touha nemohla dát najednou byla rozběhu na nemohla vstát a předem vámi na druhý břeh jasem se najednou začala přesvědčovala. Existuje věčný život na který mám a to na ten bod v musíte každý z vás překonat tady přes to rozmezí se musí přejít a ono se přesněji o to příliš všech pádný či na niž věta pro boha čím ne nedokonalý je ten je a proto vás v tom někde ránu ustavičně dělám vám. Aby do pravá bylo opravdu vím že mi ji dělal aby jste opravdu tomu žili o věčné lásky ano že kdyby ta touha byla tak dal a jako třeba byla ta moje svědka a boha potom naplnění do světského života tak okamžiku kdybyste věděli že to nedostanete vlastních silami tak ten konečně pochopil mění jak se prováděla. Touha ústa a vlastní silní zanechat ano touha na a vlastnící stane ano svatý joze se nemá stát o rodiči kou nama a my se musíme vzdát toho roku kolu taky pro sebe nemůžeme jistá boha oni to na vás to nejde a když do pořád letem zařídit takle kdo ten nám to nedokážu vysvětlit. A teď se nedovrší v k o podařilo dal ale přirovnáním a ti ale myslím že asi dokonaleji třemi aneb podat bohužel prosimvás tady mně říkáte že jsem dříve toho mohl udělat tolik a tolik a dneska jsem v takovém stavu že ano že nemohou tolik toho udělat jako dříve na pochopitelné když řekl. Tám ale tady nás platí to co řekli když kristus jestliže chudá doma dala denár jinou malinkým peníz stará víc než ten boha který dal sice hodně ale vede k jeho majetku to nebylo nic tento chudobě domy to bylo hodně že my uděláme věd jsem velice špatně ale tak jak můžeme nemilé né. Ale nebudu vjemech se při tom nýbrž děláme to jenom pro toho že jsme na místě boží jsem na je božím ve vší jinam boží jsem bůh poslal na že nás tady tak tak je to u děláno tisíckrát své než byto bylo mohlo mám jít za našich plných sil k vám znovu připomínám žen. Věci se dají dělat velkou one a právě tato lehko si při značná pro všechny který pochopili smysl duchovního jednání to je opak k opak těžkopádnost ti lidské jednání kdybychom si mi kladli za u koho všechno udělat svými lidskými silami dokonaleji než dosud. Láme tak byto našlo jsem možná zapomněl tam při tom že jsem vám říkal že něco k tomu co děláme přidáme něco na aby to bylo božího tak to co přidáme navíc hřivna dovedeme od boha to jsem tam zapomněl vyptal na z považují za samozřejmé že o to možná samozřejmé není bych dneska chci něco navíc udělat líp než před tím z lásky bohu tak to bohužel to neudělal za. sil nýbrž to dělám z hřích viny kterou mám od boha vím že tu hřivnu mají neužívám protože zatím to dělám jenom pro sebe ale teprve když začnu dělat pro boha tak to je používání hřiven božích hospodářových hřiven hospodaření s nimi je od bažení pro něho a ne pro mě. Čili taky. Nebudu zoufalý když dělám nejlepší vůlí všechno přese mi to nedaří ano protože to není v moci aby se mi to za všechno totiž možná že někdy vězte kolikrát teče o tom podařil dávej protože velice nepodal ženách protože mám radost tone se mi to podařilo a možná že byl to uspokojení mi to na sebe jenom úplně stačilo k tomu že byste velice klamná. Aby jste v než nad tak bych let bohu jako na sebe ten velice vých a zřejmě pro z nás nepochybujte a nepochybujte o tom protože před přejme ve si říkal že křesla o vám to pořád vám to pořád říkáme se před se je to je když to ten je ten který si myslet že slabou prosimvás a přece nedošel když se kdysi myslete na bylo to to nemá ze slabosti společného slabost. Naše viděla na nám neukázal ježíš kristus že největší slabosti ve nejbližší bohu prosívá kolikrát vám to mám říká byl vjemů by již když ho on to pali jeruzalém děláte mu v mi těla byl dělal zpívali o strana byl jenom když nebo na to že byl k němu blíž tato přivolit jemu by již prosimvás to na to on mi tam od poli dal dělaná protože to jsem říkal tisíckrát. Možná že nám vršku ještě o složili protože v okamžiku narození ježíše krista ve své svatýho zen v musel pannu marii odebrat do místa svého rodiště ano to je velice poučná záležitost protože jestliže se v nás zrodit ježíš tak misse se svými rozvinutými rozumovými schopnostmi ten svatý joze musí smíme vrátil z nás. Pátek ke nerozvinutý kterému rozumu při v okamžiku narození protože ne co ten ten novým v jenom to je rozum neoddělen ještě doslova neodděleně do skutku nehodě mi kdo jakéhokoliv chtění nýbrž šel je to pro ho vědomým přímo lišící boha. Znamená ono se na nás v celé abycho ma a tady jen žení ne li čem náš stav kterému říkám laboratorní abychom při modlitbě která by to rozhodující pro narození věčného života a aby vás vy přímým počínali tak tam na radě ano abychom se odebrali ke svému zrodu tam že je tím symbolem znázorněno jak vypadat vnitřní modlitba. Tom nemá být žádná konkrétních a že to být jenom v očekávání zrození jenom vlastně zařízení z vůle boží dáno všeho co ho nemá zařídí všechno i to je to nejen v u ve živo do mi že že ten ježíš zrodit ve chlévě ve stáji znamená v našem těle. Že se tady něco věčného přenáší do něčeho časného jsem to tato na ona tedy jsem vás a tak se musí mít nějaký den základní pojmy prvek a to je vědomí stát body čelem na který mi sebe měl tu věčnou sílu jsem. Do tohoto světa a jaká do svírá síla čistého vědomí že to je síla nestvořená jež je to to to vědomí vedl nás již to ještě nejsi tvořené vědomí teprve když se když se na nás v umění v sví a když pomocí jeho vnímáme tento svět tak je to stvořené tvořené vědomí se vytváří vědomí tohoto světa. Tím že on na on není ne vědomým nestvořené a toto on nestvořeného vědomí se musím dostat o to jsem taky li si vykládal proto do tentokrát mnou opakoval by byl při bylo před dosti byla do možná pomohlo aby do znovu věnovali protože by do třeba do namane dali z s tím co jsme si živel říkali je to možné čili modlitba proto jana příklady manu kdybych se menoval nejenom boží měl všem jménem božím svých těl. Ano opakovaně na božího to co chtěl docílit toho zrození ježíše tak dokud by to ne na opakován tak bych jako v počínal jako kdybych chtěl být rodiče jen bych chtěl sám rodit na toho boha i si musím dát líbili že moc od toho jména přemůže a přestanu opakovat že bude jenom v tom s víra ano a to je. Ta se ta vnitřní modlitba takle tento zažil takle to funguje ještě ve jsem nebyl schopen opravdu o to říct a všimněte si že tato neschopnost se o vás projevuje i v modlitbě ani se potom přenáší i do činů to možná není ani taková dalo z ale vy si myslíte nýbrž v možná mystických ta nad ano tak aspoň dívám ano jenomže mu nerozumíme a vy ale. Vy mu všestranně an porážíme nohy protože mu nerozumíme nevíme nejsme si vědomi milosti které se nám tady dostává a bych vám nával před tím abychom toto byli svatí kteří to dovede dobře chodit kdy o to okamžiku jak me je před padla třeba taková ale myšlenka jako vás taková tu ono tak zůstali a co on. Jedno absolutního klidu ale to nemusí být na ho jenom tomu že by na půl vteřiny. A musíte zatím jen ten pravý klid si nevím vidíme sami nýbrž ve i ale on je tím plete tento tento pro nové vědomí které do vědomí nestvořené pádné nestvořený klid když se do něho jen do sebe tak kdy byl se snažili nevím jak tak se dostanete do tohoto neklidu pátá a že když jsem se do toho neklidu začal máte dostat se vytěžil jsem dávno od ale od nebo mu do moje rozum oni to zdáními prost ten jsem dávno umřel tím. Teď dole na ty jsem si zjistil ano teprve postupně o žilo protože jsem zase do toho míval svoji starostlivost na tak dále před oné ale věta opravdu tak jak vám to říkám že tady v bibli nevchází jenomže tomu návodem pro nechápeme nebo se nám to nehodí nebot to jíme nebo vědomě nám může tyto všechny návodu jsem tady podal ve vnitřní modlitbě není třeba ale. Bylo třeba to možná připomenout ano že prostě ano je není možné se v těšit aby vše na semena o to vůbec není on to nikdo dokázal protože již i se dokáže jenom tehdy když i on ve mně to víte o boha kdy byl to byla o z ti čili tak ve tiší dale tak marná námaha a k a a a rád protože jem byl. Hledáte dalek někde kde není z něho oblasti kde není nemá tele není ten taky něm bohu on je nestvořený klid o nestvořené vědomí on je to jeho pránu je vrcholem všeho nech to všechno dostal na podvod tak v něm to je dříve než abraham byl jsem dán a on takle dale o také v nás je tak že nás klidní tak ten beránek tiší který vnímá hříchy světa jo a. Opravdu tuto tichost člověk pozná a když že to tam na jeho ticho a paní byl jako za ním ve za tichosti protože by to dělal dobře nýbrž zdáními jako on jako za za tichost sví tak pozná i to čemu to co jíme všechny hříchy to znamená nejenom již na že by jeho následky že nejen je úplně svobodný protože nemá vůbec žádnou tíhu okamžiku jsem toto bral pro na toho. Za o tak jsem přestal mít tím do toho koncentráku z toho vězení které my dneska si víte že v něm ne jsem přestal mít jenom protožes že jsem se neocitl tam vlastní silo a budu dělat na rozumím na se jsem vědomě onen zdál o byl semen žen jen bývá samozřejmě není to moje přednost okolnosti dobro ještě žil ve svém napříště bychom se věnovali. Si říkal by to patrno matou všem v těch dnech přišel jan křtitel a kázal vím že poušti tak to obrat ve své neboli protože přiblížilo království nebeské to je totiž ten o kterém předpověděl prorok i na náš slovy hrát volajícího na poušti připravte cestu páně vyrovnejte jeho v ve z ky. vám tam pak měl přát velbloud jíž prosti a po že my tam v kolem beder pokrmem mu byly kobylky ale smíme tehdy k němu chodil jeruzalém velení koho a celý králi kolem jordánu i dávali se od něho křtím k jordánu aby návaly své hříchy když naň viděl že k jeho křtu přichází. Mnoho farizeů a saduceů řekl jim prvé pravá a ukázal jak on vniknouti blížícím se k němu věděli že nebyli o moc své hodné obrácení ale neříkejte si náš otec je abraham nebo by vám pravý bůh je dosti mocný aby z budil abrahamovi děti z těchto kamenů. Řek dělají jest již přiložil na ke kořeni stromu každý strom tedy který nenese dobré ovoce bude by dát a hozen do ohně vás sice křtím vodou k pokání ten však který přichází po mně a mocnějšími je mocnější než ale nejsem hoden nositi mu opánky on vás bude křtít duchem svatým a ohněm a on bez svého své věděla ku. I vyčistí svůj mlád a namále ji svou při či naší ku plevy však bude tam ti pravím však bude pálit ti ohněm neuhasitelným. Řekneme mět toho co se toho co se probral a to třeba ta v tom prvním kroku ještě u protože otravě třeba pro promluvit hodně že když se první krok uděláš spatně tak těžko potom vůbec z dalších krocích dobře že ten na tom prvním kroku záleží víc než na kterémkoliv jim. Jem kroku jelikož špatný začátek e potom neposkytuje před poklady to dobré konce i bych chtěl k tomu ještě říct tolik ten začátek a ten začátek v by byli který tam je líčen jako první krok temné klade velí. I důraz na to že jako i pozdějších etapách záleží na tom momentální rozhodnutí velice mnoho. Ten svatý joze se rozhodl najednou a najednou změnil svůj způsoby živo. Ta a tohleto mi právě nedovedeme mi i když k nějakým způsobem se dovídáme o tom co bychom měli dělat. Jsem tak el ne nastupujeme nový způsob života nýbrž chce se po dva do starých kolejích přestože vlastně. Tam oblasti ve které jsme vyšli jsme si tím ti tam nejsme doma a ten symbolismus tam se také říká tak tady je důležité si uvědomit že svatý joze se rozhodl proto že pociťoval naléhavost toho úkolu který před něj postavil anděl a. Jak samu doufám řekl že ten anděl neznamená anděla nýbrž znamená správnou myšlenku ovšem správný tón myšlenku o věčnosti. Protože jsem nebo správné pojetí věčnosti protože anděl znamená věčnou bytost našich očích a proto nemůže být na by dámy nám vysvětleno že lide. O ho věčnou otázku nestálé se nám objeví třebas anděl jako symbol tady v bibli. Kdo musíme rozumět protože bez ten mluví o věčnosti kde nastává obrat k hledání věčnosti. Vůbec jakýkoliv zázrak který tam pozvi boji za toto je názory se objeví anděl se to bude vždycky symbolem netečný říkali. Takové l odpovědi na to jaký následek naše chování v tom v oblasti věčného života a jak ještě vrátím k naléhavosti. Ono to když že by to mohlo stát že byste řekli no ale jak mi může podklad tak velkou naléhavost. Toho svého úkolu jakou pociťoval svatý joze kdy žil v k to bylo přímo vám něco výjimečného se člověk nepociťuje samozřejmě jem. Byla to naléhavostí značná kterou pociťoval ale nesmíme věčně hlavy není to tak tragické k nám to zdá být protože kde jenom od toho abychom kdy tu naléhavost pocítíme tehdy nerad se rozhodli modlení zařídit. Protože se nám může stát že za pět milo tu naléhavost pociťovat nebudeme. Ten svatý joze se rozhodl okamžitě jak potřít větu naléhavost pro tak ježíš kristus aby jednali ti učedníci jakmile zjistili že to je nutné ji na ježíše kristem všechno opustili atd tak šlo dál. Tam dal ježíš kristus svými zázraky ukazuje jak takovou naléhavost přímo umělé doveden budit. A am jak na do nestranně ten bylo touží po něčem třebas svědkem nakonec přejít přejde za určitých. Okolností k tomu aby za naléhavé považoval to duchovní. Máli vypadá krásy tím způsobem jak tam ježíš kristus říká když byl žil deset malomocných. Tak jeden mnich převrátila páter věčnosti a ostatní devět se nevrátilo znamená ten na. Jsou on naléhavosti světské na duchovní probíhá tak v jedné třetiny bytí. Ten tam asi tak vždycky znázorněno. Ale abyste si nemysleli že třeba zachovat tu naléhavost po celý den nebo po celý život. Protože to by nikdo nedokázal to byste tón jakmile ten okamžik pocitu naléhavosti přejde stal se ocitnete tam kde jste byli předtím lesy se snad úplně na tomtéž místě nějaký postu dámy nevidět ale to je tam naléhavost chvíle přes přes. A proto vám pořád stává že jim přestože říkáte. Budeme dotoho tak atd tak jak se nám tady napovídá ta zase je vyšších jede že upadá ta vaše touha nebo na vaše snaha kdy může se nějak uměle podněcovat. A proto se například těšíte nad naše setkání že na nalitém nové podnět přijato tak týkat tak chápu. Ovšem upozorňuju váže tady se dopouštíte jedné jsem a myslím velice závažné chyby že si myslíte tu naléhavost někdo vůbec pociťuje soustavně se od začátku takových vidím není jsou chvíle kdy z toho pociťuje silněji a jsou chvíle kdy do pociťuje slabý její je totiž jisto. O že jak jsem říkal když celá ta cesta ježíšova je postrádal lásce taky jisto že ta láska někde začíná a tam začíná láskou s otcem. A ta láska co jsem se přechodném stádiu s co jsem měl cele milovat soustavně co jsem co znamená citem při jednou jsem ve dne a po druhy zase o něm vůbec nevíme ale vypořádt trvá tak by znamenal ničení naší bytosti se takové dlouhodobé citové rozpoložení by člověk nevydržel a proto je možné třeba s nějakým přímo školením se dostat třebas tito. extazi k takové lásce co jsem si člověk upadne do vytržení to se docílit ale pak musí nastat z toho co je tam dále řečeno. Že pak záleží na tom člověku jestli uskuteční v praxi. Ne nějakým učitelem ale skutky toto čemu se rozhodl v tom okamžiku toho planoucí citu nebo. Tom okamžiku by pociťoval nebo porozuměl naléhavosti. V své nové cesty že když. Jestliže uskuteční bez jakéhokoliv citu nýbrž jako svou povinnost to co se dověděl u a to co v něm roste slova okamžik tuto zanícení tak. A pak zase se dočká toho čeho se dočkali nové vše jsem dokončí tu pády žil. Boží je uskutečnění toho všeho co bylo obsaženo v tom prvním zjevení v tom prvním úkolu dokončí ten u koho. Tak se mu mnou zjeví tam měla novou protože se dál. To znamená co jak jsem si tady říkali milo za milost sebe ale teď to můžeme si podrobněji nebo srozumitelněji je to nesebere tím způsobem je tu první milost uskutečníme se svou nejlepších silou a opravdu osobním zaujetím pak se nemusí na nic jiného myslet než jak to udělat. Rozumíte. To je krásně vyjádřeno v tom přirovnání on by v nás a my ve se zase my obrat tím myslím že ten hospodách. Který svěřil hřivny svým máme k nim dělením odvracet byl svým lidem a odebral se povětří že tím když kristus řekl jiné nebyli schopni my se mnoho z porážel pořád takle by to nemělo smysl. Ale museli myslet na ten u koho který hospodář tim zanechal v tom úkolu vlastně mysleli na hospodáře to znamená když a pro svůj úkol třebas v práci nebo tak nebo jakkoliv jinde to považuju za úkol od boha daný. Ten úkol plním tak vlastně tím způsobem prakticky as správně myslím na boha. To lepším způsobem jsem se totiž nedá. Když jste se k nim jenom snažil modlit a zanedbával tu práci tak bych. Zatím měl na opačnou stavu než kam mám měl v ano tak to je důležité si uvědomit protože je tady přidány být či bych to ještě řekl jiným způsobem a on všimněte si že jsem vám řekl to co jsem to opakoval že důležité aby nikdo ne poroučel než bůh a toto prosím je tam symbolicky. Řečeno u toho svaté joze tvá že před tím on sis sám stanovil cíle. Protože si protože pojmem pannu marii za manželku v atakdále se tam usadí jako třebas. Petra tu ptali řečeno při dosti samosebou rozumí že ještě založit rodinu takže musel ve své v vyd ale. Protože měnil aneb pro svoje mění tím pádem anděla ve snu do jeho života. A bych řekl že to je symbolicky nádherně vysvětleno jak to člověk může ve jsem životě obrátit že když. Když začne jedno hodné považovat situaci ve které žije za danou od boha. Tak pak tím že vypořádávat jako s úkolem od boha a od chvíle mu nikdo let bude nenařizuje než bůh a on se potom na každém roku před z domu do může přesvědčit že tomu tak je. Ale bych se ještě vrátil znovu jak jsem chtěl k jinému způsobu vysvětlení které jsem tady na četl z minulých lekcí bych tak řekl. A tím pro tiše v tom k tomu otcovství to o co ty své ještě pořád nevysvětlili také bychom měli ale nevysvětlíme to ani dneska protože jsem trnu nad tím že to nedokážu vysvětlit tak jak si to přeju ale budu se snažit zase se k kousíček přiblížit k tomu správnému proti pojetí otcovství podivit desce jestliže například dejme tomu člověk mu přestane otcem. Nebo žena přestane matkou tak jakým způsobem se dostalo jejich přičinění prosimvás kdyby neměly vrozen schopnosti pro mateřství a vrozené schopnosti pro ho mo ma tady může v těle pro oplodnění jana tak by vůbec nemohl dojít k tomu že ve se narodil člověk se vám jasné nadto za nic nemohou oni si prostě oni nám marným umění ten z s přírodními silami. Řekl dvojím začínají je vlastně nechci ovládat doroste jevy užívat a to jsi nemohou příklad sobě že ti protože často jednají třeba milováno si dokonce. A myslím že většina lidí deme tomu přichází k takovému pohlavního aktu k u nikoliv uváženou synem boží roku nebo rozumu nýbrž byl tu nových důvodů to je prostě. To plně musí dělat krista řekl ano. Promiň že tak proste mluvím v ale ono je třeba si toto uvědomil že podobně nerozumně jednat svatýho zde. A jiným způsobem se člověk nestává od anebo matkou dítěte než takle že to není něco ji co co bychom volil nad rozuměj jednáním. Kdyby člověk tisíckrát rozumně u z myslel budu od jsem budu matkou tak kdyby tady nebyli přivedli předpoklady protože by mohlo stát kdo ještě nebyl dospělým doby při stali že on neměl schopnosti. E tak by nic takovém dokázal rozumem čili nedokáže stvoření je jo dáno rozumovou činnost. Kupodivu pro dítě se rodí jsem z toho důvodu že on je schopen takového pak tu který je něco jiného než co bychom bojovat rozumím je mimo oblast rozumu čili to rozumné vysvětlení otcovství které by oželel na rozumné to není vůbec rozumné vidět není to co jsi mi totiž jenom přejímáme odněkud život ale sami jeho nikomu nedáváme. To jsme jenom takovým řek bych. Průchody tří domy u toho věčného života který předáváme někomu a děláme z toho. Něco svého což se jím není vůbec správné. Čili jestliže tam v tom otcovství josefově se vlastně říká jeho nebyl otcem. A přesto je více otcem než kdokoliv jiný protože poslechl anděla to znamená poslechl myšlenku která se týká možností lidských podílet se na věčném životě protože tuto myšlenku poslech. šel zdáním proto přestal otcem více než kdokoliv na světě se od se může. A tam se od jsem řek bych ti tím důvodem věčné myšlenky která které se chopil on do toho svého díla přidával tu věčnost schopno věčná věčnosti schopnost boží plody zase věčné neboť nic se z dočasného nemůže za se jich vět něco věčného plodit. A on vlastně zplodil tímto způsobem věčného tvora nebo boha prostě a. A to to se člověku nestává proto před co za nás svou vůli ale ne vůli anděla. Tak řekl který je svět to o celém božím. Pracoval nevim ale myslím že to snad srozumitelné abyste viděli v čem to otcovství pozůstává. A my musíme nastoupit cestu toho o to o co v sví i ti že tuto cestu nenastoupí víme tak všechny ostatní doby které vám budu vysvětlovat jsou jenom dal. Že bych teoretizování jím které pro vás nebude mít byl příliš mnoho významu zatím protože to nebude neschopni uskutečnit jelikož se neučinili první krok. tam byste je považoval za nutné abyste učinili tahleta jakmile budete cítit potřebou v sobě uskutečnit život věčný kdyby to byl jenom chvilkový dávám tohoto pocitu tak to ihned chopte a tu jste. Tím třeba s vnitřní modlitbou do věčnosti snaž se tam vstoupit snaž se nám sledovat jsem se následovat tento hlad nesmíme tobě nic jiného než touhu vlastně nesmrtelné duše abych se ze sebe. Ten věčný život. Hodili nebáli z vás vešel vešel aby vešel vešel do vašeho vědomí nebyl do uvědomili čili když takovou tou sobě od chtít na o čas pociťujete nesmíte ji nechat u had mnou nýbrž okamžitě zdání jít protože za chvilinku tady nebude. A jestliže okamžitě uskutečníte třebas jenom vím čím způsobem tak to toto za následek. Že z toho okamžiku nebo potom okamžiku budete jinými šlo lidmi. A my si tato deska budeme vysvětlovat co přestane protože to je dnešní lekci obsaženo tam se když mluví o tom co řekl svatý jan křtitel o ježíši a o svém poslání protože vás upozornil žen zase. Ta a ta rozhodli říkat se to z prosto mění že krista ustavičně stýkáme. Tak to je co to veliké výhody protože rozděluje nám naše úkoly na na co rozum li tele část v. Vy takže víme kde to kdy a jak tam ve udělat sobota data složkám mluví o nějakém úkolu kdo začátek jeho konec jakými prostředky se provést to jedna věc. Ano on ne. Je to vidět že bez člověka se nic nedá provést že k tomu krát všude člověk protože to tane na mysli kuje. To vlastnost která není lidská není k ničemu všechny vlastnosti tam jednají jako lide ti učedníci ě k další vlastnost jako třebas svatý joze že jako člověk jedná nebyl samostatný člověk. A na tak satyam přítel se také nad do složek našeho a jedná jako samostatný člověk. Takhle se dívat na své možnosti lidské je správné protože my máme pocit oddělenosti. A ve skutečnosti i naše uvnitř je rozdělena tisíce tak tisíce malých malých kdo v nich a větších a velmi naléhavým vlastností které nás přímo pronásledují a proto se musíme s nimi uměli pořádal jakoby to byly bytosti které nám musíme jejich příliv složitého váma byly aby to byla nakonec jednají jiná síla. Protože my jsme sami způsobili tento prosta své bytosti. Tuto atomy nad čistého protože každý den jdeme za stav kány možná jenom desítka li ten drobných sílu a on to do spíš statky poznání by tisíce. Bylo mít sílu a pro každý ten síle musíme mít u svého a tak když mám dejme tomu pěstován v sobě mechanismus ku ne tak to je celá složkami jeho která se o to stará ostatní toto vůbec nemusí věda ráj jdu aniž bych tato musel myslet. A takle atomy zamane máme svolení to každá služka jeho nějaká se o něco stará. A my je teďka všechny musíme dát dohromady rozumíte do ve při tak od slov vždycky to bylo že by to měli v budu se řekli pravíme posbírat v pro tak je to všechno nepozbyl děláte. Ale ono se nic nestane protože. Po každém takovém aspoň částečně spojení několika protože dohromady nastává nová svým byl dán do vás síla spojená která se nám jeví jako úžasně silná jako něco co jsme dosud sobě nikdy nepostřehl. Se v sobě nikdy nalezli nachází kterého v sobě sílu kterou jste nikdy neměli před tím. Uskutečňuje své věci který jste nikdy je neměli protože my jsme zatím pořád která jej z velkého hrají ze svých možností a to do rovnými k tak domy tím učitel jsou části svého a teď sbírá mety jsou částmi zase dohromady ty na klameme jsou částí jsem to je to je ten známým zázrak o rozmnožení chlebů volal jsem zase nazpátek vracení se z těch lidí ě. Tomu ježíši. To jsou velice hluboké symboly těch zázracích a ten ten symbol znak nakrmení těm stavů které nakrmení že u těch částí našeho které musí být všechny nakonec spojeni s tím hlasem božím ano. Dostanu tak někde vysvětloval protože jsem nechtěl tolik milovat dale onen třeba co tak je tak jedno vysvětlit ta doufám že tomu tak ještě dojde. No a jestliže potom na spojte třebas jenom s tím přítel částeček svého aby je. Tak sobě objemu víte takovou musí může vizte přísahaly že to co jana přirozená kde není bral pravda při čistě si na přirozená ale to spojená asi nebo na temeni částky v mistra řekl svým abych chtěl můj atom mysticky nasyceni atakdále jo amor neboť o bombardování se nesmí znalost byla moc by aby to dal bych to chtěl vědět vysvětlovat aby na most správně že víte co prováděla kdybych si. Dal a tou operovali a rozvedl li silami dobu doby několik hodin prát se to na mohl na tom vysvětlit úkoly liškou. A u náš úkol při následování velice dobře. Je to je úžasné jak byste právě vědeckou cestou kde již víme že k tomuto poznání že jedno hodné učedníky když mu bude moci jak je to s tou těm pak domem a na tom vysvětlíte tu bohu. A pak dostane stal nadobro není vzdálená ve dobu jsem toto nevěděl proto nemohli udělat je totiž nejenom rozvíjíme dneska atomy nedělali odjakživa ne takovým ve. E nedokonalým způsobem ještě dokážeme dokonale jenom věd ale my také spojujeme atomy nové prvky která do. Možná známo ba dokonce ve velice ušlechtilé prvky. E které kterou znají hodnotou zlatu bych tak řek nad to právě ta druhá stránka věci že které lid ještě tak dokonale do dělala ke které tento alchymii dospěje co nevěděl a bude v tom vět obdobu toho co my si tady vykládáme tak si v ustavičně ve dále tím i nadále stále více. Táži války mysl tužeb proto objevili dávno před námi tak el. Ježíš kristus nám tady ukazuje na případu svatého jana křtitele že jestliže člověk dobře provede ten první krok že totiž se postará o toho ježíška aby mohl být živ aby mohl dospět ta. Smím zároveň dospěje něco čemu se tam říká svatý jan křtitel.. Tahleta postava smrtelná při které tam charakterizována tím že žil na poušti káže ve vel velice skromně byl oddělen jako pout ten vznik a on byl velice s tělem. Zástupy němu chodili se dát pokřtít to by stačilo abyste si měli dobrá řekl o tom co vlastně tím ježíš kristus nebo tajiten evangelista chtěl říct nechtěl říci že jestli se člověk je to je to již napřed sobě vyvine se poté prvým potom prvním kroku svatýho na křtitele jiné sobě člověka který si přeje žít svatě kteří si přeje věci boží. Propagovat který si přeje abych věděla pokáním neboť tam od dělal tam v něm předcházel lidstvo. A ukazuje nám naléhavost toho úkolu který stojí před lid ten tam se přímo přikáže před dělal je připravena u kořene stromu ano. Vám oporou vyhrožuje by ztracen znamená co se nám tady jeví ta naléhavost. Když totiž provede ten první krok a potom ten druhýho transem vůbec nemluvil byl ano. byl minulosti dokonale vysvětlil že když byl ježíš vlivem toho prvního kroku že musel být v tom co jeho otce tou jsem vysvětlil. Tak nastávat tady třetí krok který ta neska vysvětluji silnější se objevuje na tej z nad jan křtitel to znamená objevuje se tam nebo dominuje sám ve odmítám stát část naší bytosti která si přeje žít čistým životem jak si myslíme že to dalo člověka na tomto stupni u těch samozřejmé když ji čistým životem že vůbec nepotřebuje. Přemýšlet o tom jak se zbavit ježíšku protože předním opravdu strach proto nemůžeme dokud si jenom proto že jsem no n nesmírně bolí a že předním u k říká na poušť aby se zbavil možnosti pokušení. Je to řešení které ve si tady také vysvětlovali není to řešení úplné není to řešení správné jiným el to řešení. Dočasné ale velice nutné kdyby totiž. Tom kdybychom totiž řekli není to úplně správné mínění je nebo u názor a proto je třeba toho zavrhnou to jsem neřekl se pravil byl by si byly veliké chyby protože přechodně po nutné. A jakmile ten svatý dělám el tu svou úlohu dohraje tak mu budeš jaká hravá on zahyne na. Čili on se nedočká toho kříšení ježíše krista z mrtvých to jsem skal. A také ten asketa se nikdy nedočká pravého mystického života pravého spojení s bohem proto on svatý jan křtitel říká tady křtím ku pokání ale ten dovedli za mnou ten křtí k věčnému životu a myslím že je. Tím velice dobře vysvětleno jaké možnosti v lidském životě a možnosti veliké neboť když člověk. Ten svůj úkol ve mne asketických hlava a tomu ve svými dále kdyby ho dal asketicky. Tak by opravdu mohl vstoupit pomocí askeze do jordánu on by to by bylo dáno atd tam. By tak řád asketická tou silo o kterou v sobě nad chromá villa. Způsobila ten před ano způsobila že by při táhla ducha svatého který by toho člověka pokřtil zase je to nové otcovství nese vidíte. Kde ten svatý jan vědomě není od ten tím způsobem jak mi to známe se o ten člověk stává nýbrž jenom prostředníkem aby ten duch svatý sestoupil do na jako byli joze od prostředníkem bez něho aby ten nemohl by za zrodit ježíše a nemohl by si obstát naživu. Která od podívejte se co tady říká svatý jan křtitel. On říkám sled li nám tady že kázal lidské poušti a říkal obratel své neboť se přiblížilo království nebeské. Který svatý dělám ne křtitel to je u ta složka našeho já. Která o narození betlémě žije. Užije a kterou poznáme podle jeho hlasu že nás nabádá k obrácení. Měl nějakému pranu bylo pranu volnému zlepšováním tím se totiž že v této fází vůbec nikam nedojde. Ale k prudkému obrácení úplně obrácení před tváří k bohu ano. Protože tato složka cítí před námi celými. Tím ostatními že za post tady naše si s těmi tisícerými jsou částka než jak my jsme krmila za jiným účelem než pro věčný život to tyto čát bych si to když si necítí ale mi po tom prvním narozením překl v je máme v sobě také nebo prostě bylo pro současně svaté jen na křtitele který e dorostl do takové fáze že nás na dává dál obrať nese jestliže máte v sobě tento. Hlad. E toto řek bych vědomím které vám říká obrať stezce. Jsi věděl že království boží tak trestat jan říkal prosto v sobě objevili. A tady se říká dal to je totiž ten o kterém předpověděl prorok. Slovy hladu volajícího na poušti připravte cestu páně vyrovnejte jeho stezky. Tento hlas který uslyšíte tam nemůže připadat jinak než jako hlas na poušti či vypořádt žijete jak konat poušti ještě janovi že pořád bohem nestýkáte. A tento hlas na pouštíme které žijete ve vás znala abyste svým životem připravovali se. Tu pádný velice hezky řečeno tady ta se vyrovnejte jeho v v v tyto znamená od staňte překážky kdybyste jenom odstraňovaly překážky které stojí bohu na cestě za tím abych se mohl znát dokonale projevit tak byste udělali mnoho a dále se tam praví jan byl oddělen že šla sv. Vel bylo tím co z ti ano. Kor ženění pás kolem vedle pod celkem svou citem velice významné symboly ale nebudu nevyčetl na detailně protože na to není čas. Byl to byl jenom ko byl klamy a nesmím medem to znamená to co považovalo za něco co vám. Jak čili od nikoho nedostal nebyl závislý na lidech víte petra tedy důležité přitom všimneme jen není nebe tady závislost na lidech že člověk se ten toto se necítí být závislé na lidé kdyby krytí být závislé na bohu této nové naše které by vadilo to je závislé na bohu jsem velice. Dobře by líčeno tady na zemi si musíme vážím tak jsou čát v sobě máme v sobě v tom nás je to že od boha pochází. A že není závislé že kdyby to jenom vlastně takovými. Proto dalšími stanicemi ničím jiným že přenáší jenom dělati si ji dál a to věku. Ta chodili k němu co jeruzalém vidíte celé judsko a kraj kolem byl v jordánu a dávali se od něho chtivý jordánu aby návaly své hříchy tady zase narážím se na ten případ toho nasycení chleby ji který jich bylo málo takového velkého davu několik na tisíc nového jako se stalo výmysly. Tak před chuť tohoto zázraku když máme v sobě teprve toho na křtitele tak nejsme tohoto schopni nasytiti duchovním pokrmem všechny ty jsou části které zatím touží jenom po pokrmů svědkem ano ale svatý jan křtitel nám tady ukazuje svým příkladem že. Je byl letem že toto se v nás chová jako magnet který přitahuje všechny jsou části naší bytosti že jest jedno s u mě. A tím jest jedno s u je u nalezla v nás vlastně v jedno plnou silou která nás které násobena znásobenou lidskou silou u. A na ten toho je schopna být nositelem přerodu u. To znamená může se člověk zbavit hříšnosti tímto způsobem hříšnost je tady musíte chápat jako. Schopnost nebo vlastnost nebo vlastnosti kterými člověk tím je do tohoto světa těm částečným úkolu v jenom v zásadě a výhradně na přednostně a nevidím jich nástroje u. Pro věčný život ale přicházeli k němu taky farizeové a saduceové to znamená tento další vlastnost on u mír rozeznávat tady se začínal projevovat první známka schopnosti rozeznávat kterou učil začátku nemá on neví co by měl dělat co by neměl by. Na co je dobré své špatné kdežto on tady začínala dávat. Špatné lidi od dobrém či špatném prvky od dobrých kdy by to pro symbolu vyválel a že těm špatným složkám říká neříkejte si že náš otec je abraham prosimvás my nesmíme ostych špatný vlastnostech které je jinou jenom tomuto světu odvádějí nás od věčných sílu nesmíme si říkat jsou taky od boha máme právo v je tady vytvořit jsme si jevy. Tvořily proto abychom pomocí nich. Za rozvinuli v tomto světě. Tyto takzvané špatné složky jsou špatnými teprve teď rozvinutí jeho novou slyšet svatý jan z dospěli dělají ježíše dospělí ale před tím by bylo velice nutně zapotřebí k takové byli složky které naprosto nemohou při do věčnosti nemají k společnost kdyby velice nutné pudové síly které jsou znázorněny v betlémě těmi dvěma zvířaty které zažívají ježíška podle tradice. Ne. Tak to jsou síly které je nutno mít. Aby u ten ježíš za naživu kdyby u do ve chvíli je třeba mít co znamenaly vyčetl u přestalo chutnat jist víte stál na by nemohl cestu dokončit nad to je věd. Proti kterýma tento oběti proti cení těžko může jen k tomu pořídit vy prostou dál jeho lidskou přirozeností která z že ti v této fázi ta on tady ni dále říká že doba tak pokročila že. je z velké rad připravena přiložil na ke kořeni stromu tu znamená vykořenit každý z trám který nenese dobré ovoce. To znamená je to taková fáze vývoje teď před tím křtem kdy všechny špatné vlastnosti tady žít ještě k tomu ale stranou připraveny ke svému konci nemají jen takovou moc jako před tím nejsou dominující mi vlastnostmi et tohleto je vlastně vysvětleno jaké nové síle člověk musí zase věcí. Jakým rozumně u teď je špatné to kdyby se chtěl do nekonečna rozvíjet lidsky to dokud přes určitou míru to nejde to by bylo špatné to musí na tom rozvoj lidské bytosti stavět rozvoji bytosti duchovní a teď konečně tady vysvětleno že. Ten že přichází proměně mocnější než děla a nejsem hoden. Nositi mu opánky on vás v bude příti duchem svatým a ohněm a tomu budeme pozdě rozumět velice dobře tázati mysl plat nebudu a co ve svém své dvě jak ku i vyčistí svůj mlád a z chromá řídí svou není si na střípky ku. Plevy však bude pálit ohněm. Takže tady je řečeno to co jsme předtím si byli před li k tomu. Že teprve ten ježíš bude pokřtěn tato si potom vysvětlil dalším kroku tím med svatým janem křtitelem tím paralelně vzrůstajícím duchovním a naším naše měla tat tak bude mít schopnost vy vím vím stát. Jakoby jak kou by totiž nebyla vám taková nějaká ten nebyl takový ten v pro jak kometa máme to prudkým větrem v z se si byla by odvar no ne a tedy že to byla to udělal takovým jejich zem se odvalit ty plevy prospro co co to nebo se to opouštěno v zemi a zdálo se přitom málem připravil odlet daly. Set tak to je prostě činnost která je se děje bez našeho vědomí do vydají ježíše který řečeno takže my ani nevíme jak se šivou když platné vlastnosti. A přitom zároveň to vrátek chromá milováním veškeré při se co to na toho dobra které člověku je. Tak to je asi hrubá vysvětleno tam kam jsem chtěl to vysvětlit byl bych nerad abyste si mysleli že jsem pro toto skloubení které jsem vám tady předvedl tím mu se musíte domnívat že svatý jan přítel třebas fakticky neexistoval. Uvědomte si jenom tu maličkost která málo veliký dopad na vážit od že podobným způsobem jako tady svatý dělám existoval život ježíše krista podobným způsobem všichni byli o pro nás existují v našem životě nemají tam. Tvou svůj podíl našem duchovním sestupu tedy nesmíte si toto osou mění ve přestávat jako jenom složky vnitřního našeho nýbrž zároveň toto osobu mění vykládala za jakých okolností tak zvaných objekty v jejích ty věci se dějí. Protože všechno co vám tady líčil jako vnitřní stavy totéž svou odezvu v zevním životě. Událostech které se okolo nás hromadí které nastávají a. O jich náhodnosti čím dál tím více pochybujeme protože vidíme že náhodné nejí a jenomže ti špatně vysvětleme se z toho třídenní tím že jsem mohl u je to řízeno nýbrž to přímým není těchto událost jemu našich rukou tím že pokročíme vnitřně tím také u pravíme svůj zevní život. A tato úprava zevního života se následek tak bych jeho pokročilým vnitřního ta tak je to na doplňuje proto ježíš kristus mohl říci jede na ty boží především do ostatního bude přidáno znamená všechno co vnitřně prožíváte pro hledání vnitřní dopad na zevní události. A zase zpětně zevní události mají dopad na vnitřní postup a toto na co říkal jsem tomu co draku velice dobře poznávat že zevní události přímo signalizovaly vnitřní postup a vnitřní postup měl za nás ten je to učitele události u tam zákonitě jsem se dostal do určitých okolnosti doplnit se byl nedostal kdyby tady byl nebe ve se učit o. Tak je tady dotaz jak je toho nebi na ni míry i jevit v těla vzkříšení že jako se po do tohoto by se věřilo že v těle vstaneme a že jako se nám to záviděl možno aby se v těle stali abychom se stane samozřejmě že toto by na vědy nebylo vám děláno na počátku před tam ti to bylo děláno době nejhlubší. Do úpadku ten když to všechno nad realizovalo ale vy si také li vjemy vizte jisto že v těle stane když čistě posuzovali podle toho že jak to se mluví že když práh ne ti o čekali brzo konec světa kříšení z mrtvých. A po do toho doslova jak ježíš kristus řekl amen pro jenom tomu že vámi někteří kteří se dočkají toho on do světa a nebo možnou kdy vůle. Tak samozřejmě jen ono totiž. Dělám tak jasné že všechno co ježíš kristus dělal i to říkal bylo symbolické. To deska víme víc než věděli naši předci. A do do věčně dále tím více jestliže nedovedeme všechno chápat symbolicky co tam je. Tak to vůbec pro toho nedá zařídit protože ve mně tak to vůbec nemůžeme podle krista řídit a nemůže ho následovat i to kdybychom byli umřít s ním na kříži tak je kdo tam lidsky řečeno tak i toho byli pokoušeni tak jako měl zde na při že toto prosím tatínkovi v k až. Jakmile bude na všichni zemřít vizi kou smrtí ježíšem kristem přestože třeba o následovat. Tak není možno by vždycky vstát mrtví přestože třeba o následovat. Čili protože ho musíme následoval vnitřním umíráním při smrti musím jeho vnitřním po v káni nás od ti z kříže. A jestliže je to v těle tak jednám ale tam o to čemu ježíše že to v těle tak je to jenom proto že je že je řečeno u boha tou četné příbytky to znamená i kdyby dělají tady říká není zrušeno tou vnitřní smrtí. Nýbrž tady násobena na takovou úroveň že stává pomocníkem božím jinak řečeno sedí na pravici boží. Kdy je na pravici boží to znamená to je vlastně tělesně sedět znamená i kdyby dualitou svou si veta se ten symbol. Pod tělem si člověk ve přestavuje mrtvé tělo nýbrž z jeho lidskou individualitu jeho osobnost. Pád z mrtvých od nená v stát jako tím kdyby dualita ano být kříž ten na konci světa který je u každého individuální a který je začátkem ve z časovosti přechodem z časovosti do toho. tam se stává vůbec vých v těle on bytu je tím kdyby bylo tam věčně trvá. Jeli je ustavičně pomoc milováno přítomností boží a přelévání této přítomnosti onomu do jeho lásky do individuality. Je prostě vědět o tom bohu ustavičně podávali světí bohem tím že tak i kdyby byl tím spojeno. El tak byl že tam jsou bylo mi to kdo za to nikdo z nás nemůže to ježíš kristus nevymyslel. On si li on když nás v těle ten měl k tomu abychom ho následovali te. Tak chtěl také abychom porozuměli symbolice musíte si uvědomovat že on své apoštoly své učedníky a my se v semeni ztrát on byl to dal tak tím způsobem že jim mohl říci k vám je dáno abyste rozuměli ano ale tady děti mají uši neslyší mají těla nevidí. To znamená jestliže budeme takový jako by to nejsou učedníky páně. Tak budeme dobrá doslova těla je tělo. Jestliže ale máme uši k slyšení a oči k vidění a tam dání chápání pravému tak všechno co on řekl kdo nechápat také on to vysvětloval to znamená on učili božím když čím moje vykládal o k do by tam byl že například u toho přirovnání o tom rozsévači že to bylo žil ne. Čili ten si to ovšem nebyl jsem do skutečnosti. Ani si to musíme umět převést všecko co tam je je bychom našli škrtat jedno za druhým nový do betlémě to nemožné to není to do betlema povinnostem podobali tomu nikodémovi který přišel v noci tajně za ježíšem a říkal mu co udělat aby říkají od věčným on říkal pravím ti dokud se znovu do bylo jen zrodíš nevejdeš do království nebeského o mu říkal to mám znovu vejdou matek jo v na tak je si toto je to takhle tělesně. On říkal je nikoliv moh kolu ty se musíš dali z odjel ducha znamená řeknu začátek a konec tele ten symboliky začátek je v jordáně to z vody a ducha seslání ducha za to že nakonec čili celá ta cesta je pro ve napsána abych poletovat symbolu jsem z naší jestliže na to ne rozluštění tak von se o toho nezařídí tak a následuje ho doslova tak proto zkratku v protože není to možné. nemohu tu kdykoliv skočit za si vybrala ve které žil ježíš kristus. musím na své vlastní mistrovi obdobně myslet to znamená na to musí najít naučit analogicky následovat. Ta děkujte počítá matematice. Podle vzorečku pátku ve do závorky na druhou mohu řeší třeba či dvojčlen kdy je kdybych na třetí nilu když věřili i při bylo naž toto do závorky na druhou. Že ano mohu je dostaly jako a my zde na budovou není je to obdobné. Čili my musíme obdobami na vlatní žitý a to mně který jsem si žil není svatého jen a které vlastně mluví o konci světa je jeden ze spisů které v době byly velice rozšířené když je čili že se dělala potom mám takový rozbor všech těch apokalypsy které ve vykonávali tak že šedesáti když ježíš jim před. Je jenom tohle tu jednu vybrala ostatní všechny uznala byla nesprávné čili přešel nestát apokalypse době bylo napsáno. El všeh by byli různými apoštolům aby všeho se tím jany janu podkládá mít žena ale všimněte si apokalypsy zrovna jako za svatého jana ty všechny ji navazují organicky na hluboké kabalistické kroky či se e které tehdy kdy známy jakýkoliv se oficielně říká že kabala říká vědět o z nevadil na ten století po kristu což není ale pravda protože my nacházíme e žes to je zákoně kabalistické na zemi velice přesné když šel že by nás větší černé symbolice tato symbolika tak rozluští například vy do se tam tají pod těmi. Duchy říkám vystupuje třeba když to andělé přišli na čemu jednomu starozákonnímu velikánů li že ano. Tak když náš kam o rosy do když jejich me na čisté ale to tady jsem nepadá úvahu v do ve si lid říkat. Protože říkal že je to organické následování nejenom toho nebo pokračování v tom co znali staří žitě. kabale. A všeho ostatního nýbrž je to proč mání ve všech podobných mysteriích která by byla napsána. A nebo byla tradovalo ústně většinou ústně zapře a byl by jenom ty zevní znaky těch mých který znamená nějaký ději jsem třebas v mysteria i ti jiná ho provádt o žili jsou vám pak chová a on do a do ježíšova jinak že ano tak že všechno dal tak vizte jenom mu o smrti a kříž. Není osmý kdy až. Čit oni těmito nemluví nejlépe je tou připraveno pro ježíše krista nebo proto co napsal svatý jan v apokalypse je u mi najít v té. Plně podrobně křesťanství tam do předvídá všechno co napsali z nad jak poklady v že je to zajímavé protože ten však jen to psal na tu ostrově patmos kde vědy by jich o tu je skalám mi tady lidská to ještě na protože milost před právě dát malé anti než tím proč ku no ale abych to jak zkrátil před tak tady se například mluví o ho. Vyšší že ten králoství po které potom je definitívní konec světa ano ti je králoství to je to se co je v symbolice ježíšova života to tomu zprostředka že všechno než ti že slova znázorněno i těmi přeměnou vší jeho učitelského vůlí a do tisícileté království my nesmíme na tak jsem může znát symboliku kabalistická odpadne čistí tiší na mít neřekne. Činnost tam dále že totiž je přímým volili při trojí tak to bude znamenat zaslíbení a ježíš kristus světa jednička a ty tři roky co on tady byl tři roky tři roky a také zaslíbení znamená ty tato veliká. Aby to bylo vidět že to bylo zaslíbení tak musel lid tři roky tady a bychom dopadali dycky do budou je li. A to všechno bylo počítáno tato do pro veliká ale je to tak že ta byla hodina ptal abych tomu rozumět tak tak tam je to mi ženo takle po ty tři roky nastane jaké si usmíření ano to znamená od pod nebo proti tiší je že to tam vláda říci věta ano. Je vláda která byla on radil do na vím že krista tím že žid byl v tom mám viděli že jsem mnou hodili ni. A ale bylo to jenom by vybrat to jenom projít ta při vůli to je to byl kdo jenom čem bohem jedna na ve na ve že již o jenom někdo zaslíbení ducha svatého v ni ji kde ty tři roky nebo udělal a oni si potom museli trpělivostí a že bych odříkáním a že budím jeho osobního vedení vysloužit si potom pro seslání ducha svatého ano čili dobyli konec. Ta a tak dospěli ke konci světa a toto je tam všecko vysvětleno te v tom mým zjevení svatého ano. Ale jinak se to nedá vysvětlovat protože to si před těmito lidmi toto veta říkali říkali dávno ty vědí že nastalo nebo že nastane právě na po každý mu to nějak potřeboval jenom protože o žádný tiší do nejde. Dobře to pochopil třeba tolik jako do dne který říká nikdy nechovali začít od tiší to znamená do ještě osobního vedení božího všechno ostatně proč od anebo ne on do věku budeme přišel výši jinak velebili doporučoval osobní žít i s bohem osobní vedení tak se mu byl budovali správnější kdyby člověk se dostal do absolutna že byli. Přestal mít ten pátku bohu ten osobní stal bohu a že by mařil to bylo některý či ono se to po rozumíte tad. Protože jako je kritický bod na rozhraní po jordánu do pokouší ten dál byl taky kritický bod s po vyšší co to je když že pod. I na kříži aby také ještě může padnout ne. Tam to by lidské body dobře ale znázorněny a ten druhý lidský bod na co při byl pláž nebezpečná situace kde se padá protože padá nebyli ježíše a pannu veliké ježíše k k když když trnu. Ježíš a tady na otázku která viklat toho že někdo četl li tedy v nás jsem na rozbor otčenáše a že tam bylo řečeno jasně že tam žila je hodnot nějaký řád hodnot který se chtít ale že kdo jenom napřed a především si nežádá království boží. Říkal si že že nemá moc velká práva na pravici žádal něco jiného. To znamená jestliže především si žádá třeba klepat teprve potom králoství je tady otázka dal větou do možné a zdali bude vyslyšen nebo zdali nějaká naděje nebojím pro správná modlitba tak ještě. Že ano tak i bych jenom něco říci on do tomu nebude mu vidí on do nepoznal že to správně oné. Protože ten chléb vezdejší to je něco v těch základní darů které člověk dostává od boha. Aniž byl potřebuje něco navíc k tomu aby to dostal to znamená ten chléb věda vím že vyšší úrovni darů. My máme je tu zvířecí úroveň daru otevřenou z toho důvodu že jsme překonali v tam že při se od ty na. Mít nad v něm není že. Takže když ještě do modlou jenom oh toho kdo zdejší nebo především okna vedlejší. Ta ho byl tak jako ten kdo se oni nemodlí napřed ano ale může se někdy tak se mu nedostávalo. A marně se oni budou modlit z toho důvodu že tu byl tím nebo o hodnot nedostal žení nemá a do z toho důvodu že se mu v v rukou myšlenka že bych se měl napravit. bych to ještě jinak vysvětlil kdy pomůže člověk do znát že jsem modlí špatně neživá do to může poznat tehdy že například byl neví chtít tohleto pod z nám naše viny jakož i my odpouštíme vším v tím že vím člověk že trestán že že náš jak je těžkosti v tom životě. A máje hlavně pro toho kdo říkám že byli od ale hlavně proto že tam ve odpouští nemá právu v by byl tak bych se myšleno o tom nebo vědu pád v tom otčenáši neměla právo chtít aby byl odpuštění hříchy el nebylo vjemy pardon to je tato drž by měli když sám vivo jiný odpouští to jenom vy z el v v jednu paní která. Či nebo co on na to mnohaleté. A to říká ano. Vše v kom možné vám vydržím ale el toho tohoto da k který je pro z mít v jednání toho nemohou milovat. A myslím maminkou strašně trpíme a nemůžeme co máme by se dělat nemůže ono milovat protože. Jaký je nám o by to ještě dal neužil to všechno chápu že by toho zneužil ale. Jestliže oni on nemají míra či k jeho dokonce co nenávidí tanec si zjišťovat od tak potom se musíš kdyby tím že on právo je trápit jestliže právo od boha. A jestliže ale oni nevidí sil nepřítele na svého rovný prostě. Kdyby dale nevidí mění ni něco co modlit na tom světě nýbrž to je na a prospívat tak okamžitě jít ten tatínek že bije přestal víra. Dělat on to byl dokázal to mi tím že ten gestapák který chtěl zabít mně nemohl za být. Najednou neměl koho u za spí. On chtěl mravný ale najednou neměl koho proč jsem měl koho zabít při v tom momentu nastal by na víme mysl není ještě zdál toho života a dal se mu bohu. A on není tedy neměl právu přemůže nechával pro sebe tak ani právo vůle ano a na tak je tak tak je to s tím nebem vezdejší mám pro sebe a proto ho také nemusí mít apod také v modlitbě nebudu třeba vyslyšen někdy ano nemůže to být pravidlem říkat za to byla rovno protože to svítící ano ale ještě by žít jenom tolik že se. Ten člověk bych si měl uvědomovat na každým kroku o tom koly prosíte ve jinému mém dávám vám že nevím patrně kdo se modlí je napřed o chleba pro sebe. Tento modlit tím dojmy jednu ony pro od žid když toto neví kdyby toto věděl tak by se mohl modlit by přednostně byla v ale v ale byl byl vyslyšen tam že do proč do budoucnosti svět. Ještě než to vysvětlím co jsem tady začal se to ve jménu ježíše krista se modlit ale také mám tady jimi do tam v a to potom b bych dvou mým se že tady dotyčný člověk zkušenost že když se modlil za jiného že to učí když když se modlit za sebe let. To opravdu může víc to nemusí kdyby jít ale může doby není tady nikdo by se protože by to by nemělo tak že by to mělo by pravidlem jenom tehdy je účinnějším modlitba za jiného než že za něho samého proč pro věk ka když ten člověk ještě neumím milovat sebe jako bližního ten pán bůh mu říkal tak ježíš kristus taky neříkal miluj bližního víc než sebe. To je nesprávné. V but lekat kříž milovat bližního jako sebe. A ježíš si myslí že by to nebylo správné tak tady také se o mu že pána ježíše na by toto nedoporučoval. Protože to k prosím je za tím neviděl potřebu něčem založen když se na tom je na že za ještě nedělat tím vůbec pod byl že někde nedal formovali že krista. Protože to bylo velmi vyššímu bylo. Jestliže ovšem vycházím z toho správného pojetí lásky sebe jako bližního. E tak pak je to mně úspěšná modlitba za sebe jako zadního protože váze z plně byli těla jako k sobě jakou když je to by opravdu člověk nesměl na sebe myslet musel na u byl za svého tak se jít tu myslel naopak on ukazoval apoštolům si učedníků může se o všechno postaral pro všechno čili všechny překážky od byl tak miloval před. Ty aby jednak by to muselo se do tolik myslet jednak a měli o sebe postará a jestliže ježíš kristus na příklad dejme tomu příliš že někoho z mrtvých nebo co do slepoty do uzdravoval nebo ze skromnosti a tak dále nebo duchovou ty tak prosím ě k tomu nepřinášel království boží přednostně. Bychom při náš jenom dočasné uzdravení znamená tou před kdyby on to všechno ten slova abych tu řekli že našemu chlebem ježíš jim dobra. A to je vlastně dáno byl to si musíme také ti to tak je to byl ježíš dají další te čili když on toto dělat a nedělá to z vlastní vůle nýbrž plnil vůli boží bylo možno aby pro ten okamžik přednostně pro něho chtěl takhle byl věží a bylo to správné. A ten když jsem vedli když měl pro sebe hojné míní že nikdy hladověl pod tradic tři roky. Tam patrně ani ne před tím se a nechci říše milovali bližní víc než sebe nebo jak jsi tady dělat tamto není do vysvětleno někdy zla v tam není vysvětleno. To je dalek taje je to bylo ale vycházel z poznání vycházet poznáním jednoty. Totiž nemůžeme miloval bližního tolik jako sebe dokud byl pod cítíme tu jednotu mezi sebou a bližním či. Li že ty máš pravdu v tom smyslu že toto daří o by že ta modlitba kdy za bližního lépe jednat. Nebe protože zatím je situace taková je daleko více milujeme sebe než toho mýho jelikož nemáme e pod čili jednoty semen do poznání jednoty tím bližním čili my jsme si bližní je bližší že nám ten a proto je budu v věží modlit se za bližního pro náš vlastní prospěch účelnější neboť tím od o. To v jemné a potom bůh radili myslích dva nebo do pro bližního ale že vám dovíte prospívá ano že není v bibli že my před to modlit se dejme ježíše krista. Tak je to všechno tak ten malinké jem příkladu protože větší věci že to že byl o následovat. Ale maličkostech umí dovedu jsem tak třebas jsem byl předešli na náš věk vodu dobrých lidí. A tam dostala tahleta věc že toto jsme se tady trošičku rozbili po těch naši že čekám myslet malby vidíme v protože těžko řeka náš život tak tam se jenom potřeba něco o svých zařídit aby nenastalo situace nežádoucí jsem tam našel a co to zase rozbili tak jejich svým najednou vkročil do věčnost neřekl kam jste nedali dopad toho protože daným dlouhou dobru a nemohou do najít. To se mi to pomoc snažit tím samosebou bychom to je vládou o do oni by do těla šli to je pochopitelné a tak jsem si řekl že raném majeli když tehdy projevil jednali okamžitě a řekl jsem ti st ten těl.