Karel Makoň: kotouc-N01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak jsem si řekl že ladem majeli když ve že byly po je že na je okamžitě a řekl jsem ti ten měl dobrý jiná a pak když to když ztratili řekli že do kostela a nemohli najít. Nebo když se ztratil bylo u žil pro do studny anebo rodu pro od ze studny. E tak jako s po měli by na čele na majelliho který ještě jak je nápady. A že tady by tělo protože tady to co by tím chtěl dělat to on říkal my si musíme klást otázku je to. Od chrámu ten klíč přeje si pán bůh abychom měli si bohoslužby pomyslit do bratři a oni řekli no samozřejmě tak bych to ještě do vůle boží ne tak ten kdy jste tu nedostaneme jakýmkoliv způsobem. My musíme jenom vědět že to je plnění vůle boží protože vůle je mi tenhleten ti ale vy musíte si být nic i že budu v ten klíč abychom mohli ty mohou od od ty dělat. A to jsem si řekl přeje si bůh abych jim tady věk viklat ty věci ale nebo si přeje abych tím to nebylo žil jestli to přelije u tu situaci o hledání mu odevzdává jo to rostlina hledajícího odevzdávám do vůle. Jakmile se tam odevzdal do jeho vůle protože rodiče ho po stali tolik do kuchyně a řekli seděli bytost vám měl to nemáme část ale jsem ho odevzdal to nedaří situací bohu ale to okamžikové ho do ho tak při že bůh je jsem to nad že se o jenom prozradil teď jsem to odevzdal podívejte se a takový do to účinek toto byl hotovým zázrak jakýpak zázrak to je ten smysl dejme jednu ježíše klid. A. Jestliže jsem si ji že je to vůle boží o to pro ni mohu o tom kolik ten dejme tomu že krista protože to dělal ježíš kristus ten byl jedině vůli otcovu svírá něco dělám a ten si ji je to vůle otcova kdo ji měli tak pak mám právo o to koly prosti. A budeme doplněno a to je to modlení ten du u ježíše krista nebo do víme žid li tak jak. Chcete celý život musí být posvěcení tím že děláme vůli boží a čát tím jednáme jak pak žene jestliže který mu život. Je nástrojem rukou boží jestliže prostředkem kterým se dostává k bohu tak konám vůli boží do doby ale do mínili dokud v tom svém životě v ten prostředek je to prostředek mému blahobytu k mému dobru dne. Zastavováním této nastavované do tohoto života nebo jakýmkoliv způsobem mít pro sebe je to dáno. Tak to neni podle vůle boží tento život těmi prostředkem který která vám na každém kroku do rukou božích a pak je to tedy prostředek kterým v tu budu do boha a protože nic činného od něho většího nemám než ten vody. Od a když jim do boha vstupujou tak a mohu o to koly prospěly bude dáno o protože to jsou býti tím tu ten mu do tím tu jsem jsou ti musí do musím to tomu tupou od nebo od k tomu k tomu potřebu zdraví mu ho mít. Toto nebudu pod doma budu mít když to budu opravdu podstatně koly proto dále o ten u. Ano to je jemu nerušili například pokud o všemu duch jít mít k tomu bohu jít ten život. Tak nebude okamžitě od měl toto rušení jestliže budu opravdu každým okamžikem kdy nejsem rušen chtít jít k tomu bohu to by dale si žiju pro sebe nemám právo chtít to rušení aby mně bylo rušeno aby mně bylo odstraněno ano mu umím pořádal všechny od že oni byli žiju pro sebe ale měl by žil pro boha a nic by nechybělo zrovna jako bych ti apoštolové chodili ježíšem nic tím věky dělo u. Upozorňuju vás toto je to jenom prostřední vývojová fáze je že si toto nic nechybí denní jednou před dál komu je to všecko všechny ty dary od boha nit u ku byl za to by se mu odevzdává a obyčejný dopad tomu o dobra o do ven těmito dary boží a všechno co v tom. Tak tady mám třeba jsem řekl že do toho tak je ten případ s tím. Synem hledají či ne tam bylo řečeno ano ano ve do tam do tam do toho řečeno že to bylo dobře na to naváži že jestliže tady například ježíš kristus nám dal skvělý příklad podobenství jak o nás sledovat a to třeba také v podobenství kromě jiného podobenství o řím na tak tam je řečeno že hospodář předal při mi. Tím může v o že nevybral mým kteří to bylo hodni s tím že budou hospodařit s těmi věda by měla od ve vlastním nýbrž jako on hospodář propůjčení majetkem. Které ji který bude muset jednou vrátit i úroky i se vším co si vydělali čili měl tam je nějaká taková časová nebyla ukázána. Která někdy opravdu nastává ale ně. Protože čas je svým zralém nemůže sví dycky nastat. Váže takových akutní případech jako když se tím svírá je to dobré umýt on to dělá tak a to nervovou u že to zbavuje klidu mám právo na ten klid protože jedině ve pád ve stavu klidu svému bohu přiblížit nám pro toto dělat že že se musím toho klidu nějak dopracovat ano. Tak v tomto případě že mám právo na ten klid který by je prostředek na cestě k bohu ale nevím do účelu. Než proto že to prostředek nepovede že to dělá dobře že tím mít klid né. Ale děláte klid potřebu že si následovat krista ale jak nemohou než klidu když kristus často to říkal v napomínal nemějte ztrát je nerost čili že jsem na víte nepřátel a tak dále ne. Aby měli k li totiž tak to myslel že toho klidu. Nutně potřebuju k tomuto účelu a ne k nějakému svému vlastní nýbrž proto hledání toho království božího. Tak pak mám právo tento část před k přeskočit komplexně doví jako symbol to znamená i jiné pro vracet víme jakmile jsem tomu rozeznával rozeznal že je to při návod pro ono mu to rozeznat. Upřímně o do na to šli za od boha na při do pro čekat poznám kdo to dělá v dobré vůli protože mně to třeba strávil živě. Když to rozum znám jako dobrou vůli nestranně toho člověka a že to dobro všem svým způsobem my jak to zařídit tak pak nemám právo nad tím šla nýbrž a tu lásku která je v tom. Si nesmím přivlastňovat to je to je co on na co jsou ty úroky ale je musím brát jedeme do bohu čili tu lásku maminky bránil smír rád tím umývání na dobyto do od anebo tak tady musíme hne ne říkat novým říkal pro nemusím ale musí mým věnoval bohu. Pane bože tady máš může nic li tato láska pak tato dvě přímý a když takhle trpěli je by jednal tak zaprvé jsem od čili to je důležitém co do toho člověka přiblížilo k pravému pochopení lásky k bohu usnadní cestu dál vytříbím bytí a. On sám najde a bude se že tam do sebe lepší prostředky jak tu lásku propagovat. Tak proto od u dále to u s bohem ho to. bych ještě chtěl říct jednu věc kterou my ten klid nutně potřebujeme. Ale nesmíme si myslel že nám k tomu je především sloužit nějaký prostředek v jemné mimo zná. Byli jedno příkladem je tomu kdo je li jsou okolo nás nemají dopřát klidu prostředním ve kterém žijeme pro ty skal situace od těch starověcí od těch tolik ji nemůžeme žádat. Nemáme právo jim nové jenom do mírnit právo tak odtamtud č. Těchto zevních pro pomocníků mistra řekl pokud ho k sobě sami nalézáme. Prže když ho k tobě na neznáme. Tak máme právo žít prostřední abychom pomohli prohlubovat žilo době mělo známe nemáme pravou nemáme tak je to pro dobro od čili tady platí to u známe ježíšovou kdo tomu bude ještě přidáno a kdo nemá tomu i to co bude za to.. To znamená ve všem si dává dale protože pro jeho tomu odevzdat to tak tomu rozumějte. A kdo to znamená do tu bylo třeba pro vnitřního klidu tak ten svým tím motto vážit. A musí si uvědomovat že to je dar a nikoliv jeho lásku. A když do tak je tím jedná že to není jeho to neb přivlastní. Nýbrž že to něco propůjčeného aby moh jít dál tak pak správně pochopí co je boží do stavu milosti. A pro tuto milost kterou dostane bylo za el tak podívejte své mám tady vysvětlit vyvolenost žití také že ti měla bych to řekl tak zprostředka ne jestliže ten národ židovský byl mojžíšem veden k tomu abych stylizoval život a to z než když do pád den ve kterém jsem. Že kristus taky že tu kapitolu židovský svět. A partneři jak oni stylizoval život u pro něho byl nežili žil normálním životem vš. Všechno žili žili tak jako že to příkaz od boha. Umělého stylizovali u něho přesto vám klid ten život kdy přirozeným způsobem nýbrž tak jak jim to k rozumu ježíše bůh hospody přikázal. Že to opravdu tak bylo do pro tak to říkal oni rodinné ale oni tomu věřili a oni vám někde život tak všech vtělování že opravdu se museli to stále měl lišily od těch ostatních lidí kteří žili okolních ti ostatně je to oni museli vypadá jako nevím vrátka prostí a to je prosím stav který trval od zapsala ani tím v knihy mojžíšovy. Těch jeho tu člověk. nevim přesně kolik let to bylo ale bylo to přes ty tří let. Krýt jestliže že byl by to bylo tisíc sled no několik provede let to bylo zaručeně. bych tomu do byla do toho na to do za lež jak dobyla po celá staletí ano kdy ten li národ stylizoval život nežil jeho pro sebe nýbrž žil od také pochopili vůli boží. Že je to řekla to vědění je nechali někdy viz vedení okolí ne. A jestliže tomu takle bylo tak oni prostě nastaly ohromnou sílu odosobnění. Ohromnou sílu od osob mění a to je ta síla o kterém ustavičně tady říkáme míra odosobnění dával míru poznání a když to takle obec byl že přivádí ke mně mesiáše neboť ten představil pro poznání. Čili proto by vyvolení že tak dlouho se od říkal dojem tomuto do života na nové děly úplnou výjimku kterýkoliv národ se takle o to říkal kterýkoli tak nestylizovali život. Tak ten měl obrovské požehnání a proto v ale že u něho velkých věci když jsme třeba za ji jiní ti kteří také stylizovali život se mění než. Lidi ale od něho litovali a kolik je tu se tam. Jenom proto stylizaci tak jeho toho národa celého národa ale ne jedinců. Protože ty si že se dostali k tomu poznání ale byla čili ten celek protože byste vzdáleně nad na pospolitost. A vytvářely prostředí ve kterém se ten než může narodit když se díváme na život kristův nebo na život jeho následovníků tady říkáme si že tam pak bych se tam dál abych tohleto udělat ale kdybyste se zeptali nejíme ničího jeho rád do dní ku kdy svět to opravdový nás do ní. Tady by vám to obratem ruky v je vrátil k ten a protože on by vám do dál za ale ne z pokory ale z vlastního poznání že on do nedělá že on se přitom nenamáhá že mu to radostí který chtěl tento takoví toho ka že mu to radostí a on to přestane dělat protože to je líný. Ne ten je odpustitelný kdežto ti patří ti tím dal si to nedělal jenom pro tu na dalo to dělali při sebeobětování děláno ale přesto tomu měli sílu od boha v ježíši kristu kdy řekl kdybych neumí o tak by je nemohl smí či když je tam nemůžeš u ní. My sami nemůžeme být čistými sami nemůžeme být dobrý proto ježíš kristus za pravé člověka kterej který mu řekl mistře dobrým to je dobrý jenom bůh otec vědom. Že že je dobrý a byl dobry napravit. Ale tam na takto nepovažoval protože by to bylo neodpovídá jeho poznání všechno dobro jehož byl nositelem děl od boha. Jak mu ho. To prokazoval od boha prostě všecko milování nic nebylo jeho on nevlastnil. A pro toto bylo pro něho nad a proto mohl taky nám tím že když to takhle pochopí ne. Tak každé jeho o kterém ve nebude bude snadné bude lehké a břímě sladké nebo opačně kde je. A jeho je sladké a jestliže opravdu not pak klademe tak to tak je. Čili toto to na někoho opět objevuje se že von to dokáže pokud toto věci které jsou li sví je následování krista. Tak to na něm ne op tím u víte to obdivuji se nám milosti boží které nikdo není hoden ani ten kdo to dělá jakou tak musí mi bylo od boha že to je schopen an ne že on jak rozumíte to není ta když to mohu odvolat tak že jestliže bychom například svému nepříteli ě n jej dal že že nás nenávidí znamená po že bychom to zajít jeho. Vlastnímu tak bychom ho nikdy nemohli mít neradí. jednou byl miloval sil nepřítele tak to bude v tom případu a tehdy. on nebude pořádali jeho tudleto špatnou vlast. Nýbrž jeho špatnou vlastnost byl uvažoval za něco čím nás bohužel musí vychovávat jelikož nejsme přístup kdy vyššímu způsobu výchovy. On to dělá se musí k tomu s tou úkolu do řídit. A my mu tomu dáme při to u něho my jeho nenávidí živý on protože nám nenávisti v mých chovat a musí slova. Že hlavy potřebujeme žena. Tak nebude myslet takové nemilovat no možná miloval víc než svýho přítele že on za nám byla by tu těžkou k na. že nás nenávistí aby nás dostal do vlastní než nenávisti k bohu to je naše nenávist k bohu kterou on nás nenávistí a tady je nazvat dělat tenhleten ten an šla do velikého vršku úplně slepá tu slepotu krutě zažívala. Že. Mohla jenom zjišťovat že jde do vršku ale neviděla se na vršek jenom cítila co stoupání. Cítil do byl veliký vršek a šla pro chléb někomu jinému než sobě ano a na tom vršku nahoře ale byla žádali lidí kteří také ne tam byly pro ten chléb. Protože neviděla tak se stala oni říkají to u toho doba se stala jež ti může tak i ten chléb dostát. A oni řekli paní tady třeba dostat nemůžete protože jste slepá a musíte doplnit vyplnit napřed dotazy vnikl abyste nepatrnou vyplňovat nemůžete. A a el tak byl v velkým zármutkem vrátila nazpátek. A když přišla pod kopeme tak se konečně jako by se na ni začala sypat taková u tam v touhám která také otevřelo její oči. Ten čehož měla pocit řek bych dobrý je a v tom se probudila tak teď ten výklad. E protože jenom krát jsem potom toto ještě vrátíme protože jako tam ten ten první tohleto je třeba že by potom podle okolností jak se teprve tam no ale tak především el zásadně že ne vždycky je buď zaslíbení anebo předávání duchovní síly v každém případě. Nic není nikdy mými či denními nikdy uskutečněním ve musem neuskuteční něco nýbrž jenom předán nějaká síla která se potom musí uskutečnit teprve mimo stav v synu. Protože ve snu se nám to zná jenom pro toho že bychom je jím stavu zatím tomu odporovali. Tak my se musíme tady napřed se je toho dost mu dovědět že všemu. Ta dotyčná které se to zdálo odporuje protože tam je vidět to je ten je vidět že že že za okolností kdy děl jeho stavu by to nemohl víckrát ano. Protože je kdybych do bylo možno jich ten dal z bdělého stavu v tak by by to nemuselo vzdát tak by se to mohla ta by to mohl dostat věren stavu. Bych tohoto jsem toto vždycky musíme vycházet při výkladu usnu. Že tam kde je něco čemu by člověk nebyl ochoten se podvolit. Kdyby jim. Byl tělem stavu že by totiž neměl v tom podmínky vůbec aby tomu realizovat v tom co bude domu podvoluje v tom stavu spánku et tak del to ten nedostatek že tam nepředkládá kterou svoji vůli. Protože skládá jenom vůli která se vtělila do toho astrálního stavu nebo toto v tom betlémě a to neni celá lidská vůle to jenom jedná její část takže tam neklade naopak svou vlastní vůlí odpor takový jaký vykládal běžném stavu a proto který si to osobě zdá ve snu aby se zlomil tenhleten od ona ale přitom bude co to boží málo vůle málo protože člověk vlastně odevzdá a on sice ve dal tam odevzdá daleko znát ale. Bez vlasti málo protože to stav na dno odevzdání je tam u sebe na tím že mu nepřekážejí dospět ke rozumíte to by dělej já. A to ostatní se podvolí snáze než to v těle tak především ten kdo jde kupředu kdo děl na tu horu nebo ta. To není nikdo jiný než naše duchovní já. Ano které ukazuje cestu ukazuje cestu tam kde kam míří. Ovšem ukazuje tady cestu osobnosti to znamená do duchovní nemůže pokračovat samo osobě nýbrž musí mít na pomoc všechny lidské vlastnosti toho člověka. To by se dalo by se li ji to se všechno dál kdy byl žit životem výše krista. Když kristus sám nešel na kříž měl dvanáct pomocníků dáno kteří ho a nějakým způsobem k tomu kříži dopravili atomy doví který znáte jeho dopravili k tomu kříži tadyhle to vidíte také dost dobře na tom snu že. Kdo o dopravil tam na ten vršek že. Ten kdo je schopen jít do věčnosti této věčné nikdo jiné na ale lidské vlastnosti nás náhodu dostávají a ty s těmi lidskými vlastnostmi které pomáhají na kříži bych tak řekl a tady v tomto případě nebo věčnému protože věčnému životu. Tak tyto vlastnosti člověk k tomu propůjčený a těmi vládnout tak aby ten své bytí skal samozřejmý. Tak to je tak úvod jenom k tomu ale bylo rozumět je jaká je základna tohoto snu. A samozřejmě že platí tady to co řekl třebas krišna padá víte jsem schopnost soustřeďovat ne a když kristu osobě řekl kdybych za vás neprosil od se nemohli byste skal ano čili když někdo kde kupředu v tom v jasně rozlišovat tak to není jeho síla když. I nižší je to jeho síla je nad to je znázorněn tím že on je slepý přitom prosto jedna z jeho vlastností. Která ovšem po a pomáhá k tomu svých stání toho věčného života ale pláž tím spůsobem ne tak jak si to člověk představuje že si přestavuje že prostě příde k tomu nebo na ve mu dělat tak dále to neni pravda. Řešíme musí si každý dát vědomi že každý jsme z jiného těsta je na příklad všechno to co mi tady říkáme li. Může třeba chápat nemusíte chápat ale důležité je abych jisto nedělá hlavu že všechno nechápete tak. Jak si si mysíte že by to mělo pochopit že něco je pro vás těžké nebo nevážit v né. To je tam symbolizována tou slepotou. Že kdykoliv si mysíte to jsou ohromné věci ale to se nedá uskutečnit protože ani tomu tak nerozumím. totiž kdybych měla by plni nějaký dotazy s těmi svými schopnostmi k děláno kde bych to oděl proč je to tak a tak ne proč ten chleba a kdy rozumí jdete o tom bude ten dostal proč mámy tak bych staneme nad od tady si tím jenom potřebu ženou chci pro někoho je to pro někoho je ale dejme tento o to potřebuje potřebují ví. E to opravdu cele a to mít za ve to pravil jsem třebas neobešel dáno povím ale v tom mým oni své jako někdo jiný komu lépe za narostla toho jsem daleka a tohleto nesmí vůbec zrazoval rozumíte ve tam toho tu krásně řečeno v mi nemůže víckrát ten v ale tím že ten věcem budete pořád lépe rozumět že to že si o tom tady vykládáme protože jste. Protože kde se do vršku v ě k že tože vám otevřen ty oči ale že potom v za ten na dva při otevřených očích. Samozřejmě že tímto způsobem to znamená když na novou ne cestou poznání může jenom ten kdo může nebylo nad ale to není jiná cesta ježíš kristu ukazoval ku úplně jinou cestu temnota choval cestu. vás v tom petrovi stal říkal jsem. I těm lidem kteří nejsou schopni kteří nemohou porozumět. Když on tam přeci říkala že ne na nemůže ve ještě rozumět tomu co potom tuto ducha těšit dale by vám všechno vysvětlit tak tady máte jenom pochopit že si nemáte komplikovat cestu všemi těmi výklady které mi tedy děláme ano nemáte když máte klidně od toho odstoupit rozumíte tam na dobrá o tom není pochyby protože se přitom rozdává ale. Ale to není pro toho nadto celý neporozumí ven přitom musí toho ducha. Ten smysl toho žen že jde za tím chlebem rozumíte. Ale říkal že pro tu že by to pro koho ten chleba že bych se ten ten chceme proto toho pro ten proto světské ne. Pro toho člověka samosebou to je někdo koho nevidíte koho byste mi nemohla ani definovat proto že to víte to byl jenom někdo jiný ten někdo jiný to nejste vy to nejste vy to není to naše pravé to je tady někdo vší pro tohoto chceme li totiž nikdy které hle v ale dostane proto pro tohoto chceme tím že musíme si byl na to musíte pochopit to co na vás tam be. Že když se ve přelévá pro toho. Měl to znamená e pro toho který by nebyla vy tedy by se cítila byla by se dělá tím sebe povýšit nebo v sebe polepšit nebo pole při svoje postavení. Tak oni nevíš dáte jak správně bylo řečeno na tom ano k ní. Roku i věděli žádný smrtelník neodhalí můj plášť jenom nesmrtelné se spokojí spojí nesmrtelným. A proto nikdo kdo je slepý to znamená nikdo do to chce pro toho jiný ho než pro sebe ale jsem říkal že ten kdo ve ve sklo by nebyl pro vnitřní nesmrtelné já. Tedy v sobě jde z věčnosti do věčnosti jak ježíš kristus říkal z věčnosti přichází od ba přichází napověděl nikdo jiný je tomu bohu než ten bůh který ve vás je tady nad rad rozumíte tak na tomu víte litery velice oka pravda bude v tom snu obsažena. A jestliže tomu takhle je tak pak když se vzdáte že pro toho jiného to nedostanete tak máte právo o to dostat protože to není pro vás rozumí jak o to dole to požehnání proti prvkem. To neznamená že by bylo zbytečné to šplhání do toho vršku kdyby tam byla vešla tak za ni potil ke nedostal nazpátek to co to co vám patří rozumíte.. E tady let ta paní říká že měla ten kdo dělat pro někoho který do potřebě víc než ona a to tedy jsem velice mýlí protože. Kdo to nejvíce potřebuje to je právě nesmrtelné člověka toto neví být potřel. A ne ten jiný o kterém si myslíme do potřel kdy totiž o sobě a ve který o které jsem si myslel na to potřebuje být při vidí nebo chceme kdybychom tohoto takle je takto potřebovali v tom bylo úplně všechno jinak jenomže nejvíc to chce ten bůh nás hrát a my se musíme jenom připojit k němu protože tady od nás chce dokonale neodevzdá. Přidat že proudu kterým on míří do věčnosti z věčnosti do věčnosti tak ten si říkat uzavřít okruh ne. To by se ten milosti kterou tady máme a odejíti do věčnosti. A tam česká bez takovou touhou že mnozí svatí říkali pane bože nech aspoň hodinu spát. Ano ano ano. Tady totiž na tom svoje zajímavé taky toho že člověk to nedokáže nikdy která dělat pro pána boha to si musím si že se musíme smíří a že taky v pán bůh nám polem pro protože nám dovoluje abychom to chtěli pro sebe ale to tu nevýhodu že musíme nevědění prodělat krizi rozumíte kdybychom to prosebené je tak je to včela bez krize viz svatý dělám kde nebyla vše páně. Kdežto u těch ostatních kteří chtěli nebe pro sebe který chtěli být spaseni jako svatý petr a to ostatní u těch co se to neobešla bez krizí oni museli mít swámi kde musel tělem je ten slepý jsem nevhodným jsem nevěřící jsem rád že ne jsem zapíral boha že ano státem prostě jakýmkoliv způsobem při čili byla by tu slepí a proto nejsem schopen plnit podmínky to tomu vedle a jakmile se do do dověděli. A přesto neustále li si to přát dáno tak pak to nebylo kvůli nim protože sebe na protože si přitom mezitím. Protože tady byla nad v něm ta láska o že tam tam byla tak byla dostal se návrat třeba nebe nad ve tam byla potom jediná před tamto naše to jejich se odstranilo no to po padlo na zemi za toho mistra řekl ano. Pokud u byl radila poli dal tak tak se zavraždil na mně a pokud to bylo lepší tak jenom plakalo podobal svatým petrem a nebo svatý doma do si stáhl do těch anna a tak dále v každém případě to op pak o plně stejné a vám tady říkám že jem byl pro to jsem rád že jsme si to tak nemohli říci protože v tom ježíši kriste víte je obsažen jedno duch víra se na vysvětlení všeho na cestě jednodušší jedete. Nemusí neodložil do všech podrobnosti ve se vám třebas vniká ve ten duch všeho toho ale víte tam nic nového tomto výkladu proti tomu jsme si řekli. P. Protože na žita pani která o tom tady mluvila o to si v no v byl před vámi dělat pro slepá tak bych byl to nazval jako duch chromá promění duch chromosti one s mým tu znamená pro jako každý jej jiným způsobem chromý každý svým způsobem jenom kombinování je jeden duch o něm dělal ho někdo je v nebi někdo je že někdo je kulhavý janem co všecko by mohl být dělo. A ten prosím tahleta paní prozrazuje že že z tohoto tady poslouchala dojem že by nikdy. Že do větší neviděla dát jako vidíte dotyčný který byl tady vykládá čili že vedle ale plně slepá ale přidal své nebo ty si to mají kupředu protože tento si troufal kupředu totiž není koná nýbrž ten kdo si toho ale kupředu to je bůh která a kam ožít dělají přitahuje na ano to tím že u věnovat že nemůže být za všechno lásku kterou máme věčně bohu on je tam v nás. On miluje byl v nebem v nás a tím jsme ale na to jen naše prokletím nýbrž tažen neničí požehnání a tím jsme schopni jeho láskou se posouvat kupředu a proto mohl ježíš kristus také říci že cokoliv se jiné než u bratřích mých mně jste učinili že. Že totiž byl tam je to on taky krásně názorně pro byla pro někoho jiného. I když li tím jsme nazvali nic samotnou ano že to není pravé já. Tak. Protože apoštolové byli vlastnosti lidské tak každá vlastnost jiný přístup k věčnosti přes vím jenom krize protože jiným způsobem každá forma jsem totiž každá a znamenal jednostranný přístup věci ale ne všech stran a jenom duch svatý jít způsobí tu konečnou harmonii ovšem i s tím duchem svatým je to trošičku jinak než jak vám to tady. Teď jednoduše líčení protože podívejte jste když třeba. Křtili apoštolové tak aby křtili nikoho než na koho sestoupil duch svatý. Čili všichni na kterého viděli sestoupit ducha svatého toho pokřtili v nikoho jiného neb pokřtili nikdy oni měli to vidění že tu povalen ducha svatého a přesto vidíte že. Svatý apoštol pavel i ostatní do určité míry k liší celou řadu dopisů těm naší ve jim ducha svatého těm pokřtěným kdy je ustavičně zapomínají kde dávají dali chyby někdy taky dokonce že ano a ustavičně podporu kdybych byl v touze po bohu po věčnosti. Proč jak je to že je to možné ě když přestaly i když na něm byl seslán duch svatý jenom protože i toto i tam míra seslání ducha svatého své stupně kdyby nám byl seslán duch svatých v takové míře jak byl seslán na ty apoštoly. Tam jsem toho smrtí vstání páně že ano. Let tak e nebo tak to by bychom nesnesli rozumíte ten du na ty se nás náš ti řek bych z s postupně z malinkým tak jak mi to uneseme aby nás přitom nebe a byl v pravým slova smyslu. Aby nás nezbavil tak úplně našeho které ještě potřel pro další vývoj tak tohleto třeba si uvědoměl je že ten tam je to všechno znázorněno jednorázově ale ve skutečnosti duch svatý sestupuje tehdy když šel se rodí ježíš kristus v betlémě ve vyšel rodí z nesmrtelné v našem těle když sestupuje našeho těla pro smyslu že tam naše aktivní žít. A tam toto projevil v tom novém zákoně je různými projevily těch chvil o radosti andělské ne sláva na li že to nebo ono pokorně dobré vůle na tak dále ten duch svatý vstupuje před si na ježíše v jordánu ne. A konečně když takto posílení ježíš tím duchem při narození potom postupným zlepšováním svého života e doplňování sil životních do mých dáváním rozšiřování činnosti dostáváte šel do jordánu tam přímá znova ducha svatého a znova a s tím duchem potom působí svou činností mezi lidmi. A tak to obohacen jeho lidského ducha a duch tím duchem svatým odevzdává na kříži odevzdávám těm bože ducha čili že víte že její je tady jeden takový princip dokud člověk jen ne na bere e takovou dát ku ducha. Který byli představoval úplnou smrt na kříži. A kříšení byl to znamená e trvalého spojení věčnosti trvalé vědomé oni nos ti kdo tu musí vždycky je nejvyšší taky odevzdávat takže mi dal se váže na z li to nejde tak je to svými mně no to že všechno totiž to ježíše krista do života a to si postupně budeme všechno vykládat o víte and co by se dalo vše všechno v tolik že to naprosto jednodušší všechno toto do zrozeno žilo a teď jednoduchou formu ku no. Jsem tady mám el on takovou otázku která by měla asi tak tomu že boží k ještě opsat ano. Že určitá osoba v určitém momentu když ztratila svého milovaného může dala by na takovou životní jde li mu. Takový úkol na aby na místo které se uprázdnilo v on má. A vložila ježíše krista. A my jsme byli svědky toho že tento úkol který dáš žil protože v době před tím než ztratila toho manžela. Daleko v čem byla vás dána na lidi než potom. To znamená že bylo by je se že do určité míry ten styk s lidmi zastoupil styk s ježíšem kristem kdy ono může definovat jako vědomé nestýká není ale jako bude chu která se dostávala těch těžkých že ženo. To byl opravdu on který tam přišel že našel nás ráz najít tohle. Že on el nalomené nou jednou nebylo omyl nýbrž vším na to dál. A. Teď ale přestává od doby že o k němu jít další bolest ti ano. A že ta poslední bolest takový charakter duševní že se ten ji nedovede zbavit. A i bych chtěl říci tohleto a ta osoba totiž dorostla ten do takového stupně vývoje. Že tím nesmí o žádné kteří bolest svých myslet. Že to bolest její. A my totiž si rád ji přivlastníme radosti dělat všechno v tomto světě ale my si dovedeme přivlastňovat i bolesti a není divu protože jít cítíme protože prožívá ale protože to prožíváme takto nemusí být ještě naše ale nikdy by to našel neměl ano. Jakmile to naše je me na určitém stupni tak u této bolesti uvízne me a nemůžeme se k dostat ano. Jestliže je ale uvědomujeme že pole na učitelem tu k ní. Není neříkám na nižším ale na určitém stupni nesmí mít naší bolestí. Nýbrž je to bolest ježíše krista který našel daná při jíž který daná než člověk příliš opakuji je to čeho pole a ne naše. Tak nikdy bereme k jeho ale v tom že trpíme jeho pole ale ne svou když i když víme mylně že je to naše pro svým když on jim pole nebereme nýbrž jeho. to oboje tím nemůže dáváme na místě nýbrž jdeme na příliš aby kde tento na křtíš k příliš denní číši nemá samoúčelnou utrpení nemá smyslu když není k po jeho vzkříšení jenom musíme mít při tom trpělivost oněch křtít mu když se prodlévá ve na rabi je rozumíte jakmile člověk vstoupí do svou bolest jinak vší tak opravdu vnitřně umře ale ne. Se narodí nýbrž pro nějakou dobu trvá a tu trpělivost musí mít aby vyčítal. Do trpělivost tady při máš ji může ale nikdy víc než abych si uvědomoval že i z bolesti kterou musí jít ke kristu že to je ten prostředek který toho času ho dopravy blíže k ježíši kristu k ta je si dal tento prosté ne do praví byl že tak pak ani ty ostatní které jsou ještě křičíš dali na další cestě kterého maje ve po že posunout dál ani kdy nebudou mít úspěch ani těmi se dále o. Stane nemůže dostávat touto bolest třeba na tuto bude sví tak jenom za těch pokroky že dostane když to nebude bolest jeho ten nedobude pole jeho tak to ve vás i jiné které se utopí ve kterém může jej umřít ano než tím vy vy lidsky protože nepochopili v u mysl toho on musí pochopit smysl toho že tady ježíš kristus se abych půl jiným nesl ale ne nám ale v s ním nesl ale vězte to když vím dnes vede. Při jíž když je to jeho příliš ale mu jenom pomáháte ne jako ten šimon těle rajský děláno mu na jenom po to víte. To nevíme pomoc ježíši kristu tak pak je to hole lehké a břímě sladké nebo opačně tak obojí stejné že ano a nebude pro dále v jevit jako utrpení nýbrž jak ona byla v poznání. A spojil se dají nás ježíš kristus upozorňuje tak je se máme v chvíli vnitřně zachovat v tom momentu kdy on umíral musel přestat chtít abych s ním byl ten bůh že je pořád chodil je vám to jasné on v něm přestal být ten bůh o na že ježíš kristus a proč opustil taky nemá ten dojem že vás bůh opouští v v věci vyd tele. No tak nejprostším tam neni to on byl přímým tak pravého umírání je. Protože máme tady že totiž čím se provinila jenom vím že jste na příliš žili a to je provinění to je veliký proud. A jestliže tomu takhle je tak se musíte zachovává podle ježíše krista či že nevíte proč vás opustila ale musíte volil za toho ducha a ten budou v tomto smyslu je spočívá v tom nějak něco a tak o to neni nýbrž při mi mysl duch jež mysl toho utrpení mysl touto veni že máte povinnost dneska ne kříž ježíš toto nestane se to toneme se ve vás. Tebe vůbec ne ježíš kristus to ne dnem na sebe. Rozumíte tento nesl dali v k o když se musíme smířit s tím že jsme do cestě že že v určité fázi nejsme sami že máme li se dostat pocitu sounáležitosti se všemi tvory ji musíme něco napřed pro udělat. Že musíme jedno hodné v když ten tamní tele někoho naší síly byli a jsem v tom byl. A dokud do takle děláte v protože víte že někoho než ti byli a on to byl tak je to ještě snažší ale tak když nevíte komu to dáváte ztrát a to tak je to dáváte ale dáváte to na vodách pokroku mistra rozumíte tak pak opravdu přes tím hledáte. Po tři tu sounáležitosti s veškerenstvem a to je tom větší přebývání v kristu atd vystavena neboť jestliže kristus. Další mým větší měrou ve vás přebývá ano máte máte být větší měrou jehož je velkou v tak musíte si vím že si tím být zajedno s ostatními z moravy rozumíte to jsem necítíte v čili že tento stupeň neumíte přejít na to s tou jeho nejde ochotna smíme je toto břemeno které jeho ano čili ne ten s tím toto břemeno které jeho ale je to jeho břemeno kde jsi mi že že kdyby vám to nenesl atd tak pod tím. Padne v jeho břemeno on vám to hlásky jenom dává tak při podá že v umělém umělého kdy nebudete byl spasitelem jako je on to budete malinkým po on spasit věkem a nebude byl na ani jak se to stalo že vedou od ani chápat ale bude jím a každý z nás tím je. Protože nemůže být oddělenou bytostí je tu k musíme přestal být oddělenou bytostí a pak nikdy nejsme sami že jsme ve všech to ona ježíšem kristem.. Je přineseme řekl třeba že utrpení které člověk zažívá na tomto stupni není utrpení jeho co nemá přivlastňovat. A protože ho pole na za utrpení ježíšova. A že ona tedy jenom přisluhuje přitom vlastně a pro toto cítí a že tedy nás svoje utrpení přenášet na něho a na ježíše krista tak nemyslím tím že by je říkal panny či než ten ten si to utrpení ani ho nemám. Tato dobrovolnost pro trpět že ty se musí zůstat ano jakmile nezůstane ne tak je to vyhnou děláním se těžkostí která bych nechtěl tak jsem to nemyslel. Ano bych ran jenom chtěl říct tohle tom. Že člověk ježíš kristus se krví potil. Když za nás nesmysl naše hříchy e vám. Je to vám bylo že mezi ty člověče pohleď když jsem tam mohl mluvit tak řekl takle tohle nám šlo mně jsem se krví od sil vzdáte ne hříchy. A ty ježíš jim ku na své hříchy ani nepomyslí ale bůh v čem jsem daně kteří postit je to nějak je to umělém né. Čili si nesmím na jako na neříká že si nedal sloužím ten stav který zažívám k to k do zasloužit rozumíte stavy dosloužil mým pro svou špatnost nebo an pro svoji sebelásku ještě větší ten taky než byl nějaký kom neví hříších na tom nezáleží ježíš je tomu že že tam pro že patři to byla na jemu to je největší hřích ale na tím jsem se nikdy k nevíme potil. A když je právě na tím do hřích jsem krví bo při to jež tuku všech svých chu mu též smysl všech veškeré hříšnosti že mi patříme sobě na němu a on se nad tím toho s krví pod svět za tím sobectvím kterého lidstva které netouží po otcovském domě a v do že tam do svého vlastního z takzvaného vlastního domu který mu byl jenom propůjčeno aby jistého jim by nech ty a to je naše provinění. P. Ještě malinký dovětek k tomu totiž že ježíš kristus se modlil přitom velikém utrpení zdárně že se mám že by na sebe na všechny hříchy světa v tom pro to utrpení ležet vstoupí na kříž ne že na sebe ne že cítil se být spojen se jim trpícím lidstvem ne které v něm ve kterém kdekdo umírá a jako víře a nenarodí se přitom ve věčném životě a. Toto zvířecí tento ježíš způsob umírání o chtěl zrušit je nastolit v okamžiku smrti po ono vstup do věčnosti ale musel bych to chtěl nic lidem usnadnit tak musel sám. Tuto tíži na sebe vzít že neměl právo to někomu darovat by bytost sám neprodělal nebyl bych sám neb podvolil této z kou a proto když my trpíme tak musíme mi že ježíšem kristem v této zkoušce po do mávání. Jestli jsme ochotni daně koho něco a ne když nevíme za koho protože ono se od nás totiž chce abychom nemilovali přednostně někoho koho známe nýbrž abychom v tej milovali bližního jako sebe neznáme jeho něho jako sebe a takové utrpení o kterém nevíme odkud kde a tam je a na koho je. To je právě takovým jeho utrpení který je e to v jenom na toho neznámého bližního a tím pravým ne známým bližním je právě ježíš kristus. To je ten kterého naše men dál zlých a a v nemoci pád a dáváme mu napít abych v a tak dále protože jestliže dáme nabýt ale mají toho tomu koho máme hráti mi to není ano. Ale. Jestliže nepřejdeme do vás kdybychom ale dali někomu najít na atakdále aniž někdo tróje aniž máme nějaký osobní poměr kdy on přesto vás nepřešli tak nepřejdeme k tomu společenství všech všemi dušemi a ježíšem kristem. Čili tady nás učí něčeho něco ježíš kristus k něčemu do to my nemůžeme pochopit totiž všestranné nás k tomu přelití která by která je krás nebude rád dovolit sil se mnou chtěl jich. A přelévá se do obecné cesty do obecné lásky ke všem an protože jedině v touto láskou děláte stanou vědomě bratrem všech. A nakonec budu schopen vinni milovat nepřítele neznáme přišel máme tady bych jedení je symbolu kříže. Symbol přít jiném jak ji ukázal ježíš kristus je všeobecně užívání symbol ve starověku například držet se z ku nebo v egyptě. Pádu. A v egyptě podobu dvou břemenem na e prostředním nad tím normálně líčením nahoru on nahoru jen malinká vyčkat taková. Tyto znáte tak to je to ten způsob egyptský. Ale ježíš kristus si nemohl by volit při jiného symbolu a že jestliže chtěl ukázat jaký máme úkol přitom sebe křižování že to u konal který spočívá v že ona mu pod k úkolu. Jedním z nich je ta cesta nahoru na jedním z nich je ta cesta vodorovná. Nejužším způsobem ženo že mi tím způsobem že by se řeklo. Člověk na neni. Ty je máte umírání proto tam tady jak jsem li dali ten zážitek je také není správné které znamenaly. E to co se naplnit. A to by naplněno opravdu člověkem kterého se dotýká nikým jiným samozřejmě jež je třeba rodem neznáma toho člověka. Který žijeme dvojnosti jako člověka který potřebuje svým způsobem se odpoutat a přitom být vyrovnání. To vyrovnání této vodorovné toto odpoutání od země bych tak řekl je to on ne tady ovšem oboje v bylo znázorněno na zemi. To znamená že člověk si musí uvědomit že to odpoutáním nemá vypadat tak jakože odejde od tohoto světa. Nýbrž že je provede v rámci světského života aniž by z něho utekl této jsem tady pořád vykládáme. Víte že ježíš kristus vlastně okamžiku kdy tím měl na kříži tak vlastně odcházel z tohoto života na tomto světě při se do potom po zmrtvýchvstání do trpnou objevil na chvíli o ale jsem nepatřil byl vinném byl od své atakdále tak jsem tohle to není náš úkol náš že my můžeme být na nebi jenom že taky my tam nemůžeme vstoupit. To je ten rozdíl mezi avatarem mezi vtělením božím a mezi člověkem čili máme li tam být tak čili musíme splnit to co ježíš kristus na nás chce a to je také nad o něho není křížem kde se ještě vrátím kte kolmé části. Kdyby tato kol část naplněná člověkem jak nás ježíš kristus v tím že se dal ověřit na kříž. Tak to musí být že je člověk který nelpí na ničem pomíjejícím. Pomíjející je znázorněno u zemí ě. Na nemít měl ježíš kristus ne nebyl s nohama se dotýkal země. A také tak člověk nemá své. Dotýkal země v tom smyslu že nemá na ni na čan čemkoliv po mi těmi zpět. Ten dotek a e totiž to od byli do věku být zvláštní povahy že totiž nemá a odejde protože tady řekli. Ale mámy všechno co je světské za prostředek k dobytí věčného života. A to by pro jeho prostředky prostředek nýty jež prostředek ovšem tímto neztrácí na hodnotě nýbrž do hodnotu prostředku který vede do věčnosti když čili lidově přetavil men nebe nad hlavou oné a proto a to potom styky tak ten na tak to pro oné že jedno jde nahoru ne. Tak to je ten názor jenom dycky abychom tomu rozuměli že člověk mám mířili ti tím prostředkem do nebe ě. Od země li již od všeho pomíjejícího pryč ě k to jedna věc druhá záležitost kterou musí tedy nebo druha a oni za kterou musí přitom splnit je stát že být vnitřně vyrovnaní a to je to je něco jiného než odpoutaná. Odpoutanost znamená na nikoliv vyrovnáno nýbrž tam neměla v je. Čí ano jsem říkal že pravá odpoutanost v tak než vydají li čili je vlastně. U. U dělání ze života světského prostředek že jako most že z něho dělá most k věčnému životu a to je tak smysl toho k ona žena a kdežto od toho dobře na rovného smysl je ten že u. Člověk se nedá rušit čímkoliv ledaže že by to byl prostředek zase k tomu není k nabytí věčnosti to je prosím dovoleno. Takže to je to mu to na jiného druhu že jsem nepodobá tomu prvnímu kdo je nás mnoho větší duši je a to není dán jenom tím by chtěl odpoutání vjem nýbrž nemáme také či ti že nám že při kdy než slouží jako prostředek k nabytí věčnost nýbrž. Od a ono nás od věčnosti protože nás zbavilo klidu. A jestliže klid když jsou správně užity tak nás klidu nezbavují nýbrž nás připoutávají k věčnosti vám to vám na příkladu ježíše krista se že když například se dověděl o vám na to o svém příteli na dalo by že zemřel tak přestože věděl jeho v příští padlo do vel to tam napsáno pro zesmutněl chce. Podívejme se na to tady byl si po použit nikoliv jako nářek na nikým kdo odešel ano protože on věděl žilo v křísí protože byl plakal ukázal velice mu odejmi kristus jak citu použít jako prostředku. Měl nabytí věčného života který byl symbolizován příliš tedy nata. Aby on totiž mohl křísit to ona dala k věčnému životu symbolicky tak musel ji mít soucit rozumíte. My také nemůžeme dosáhnout vrcholu své cesty nemáme li jsou si trpící člověkem. I pomíjející a proto ježíš kristus ukazoval na tu lásku bližnímu vám. Nečelil nemocného při že mrtvé atakdále aby ukázal že musí mít člověk jsou si z pomíjející. Co si z pomni činné pro toho aby se k němu připoutává ale protože to pomíjející je prostředek k věčnému životu a zasluhuje či aby jako prostředek. Měl svojí čech ale abychom mu proto projeví tou úd tu jsou si tomu cítění ním u. Moderní věk jeden veliký nedostatek že citová výchova chybí. A chybí čím dál tím více. A není neska nedostatkem že bychom věčně neuměli pochopit. Ale protože se neumíme do nich cítit je myslím že ježíš kristus jasně ukázal že nebylo třeba začátku všechno pochopit ale bylo třeba svítit ježíšem kristem. Cítí li jeho touhou spasit být od něho tu pomoc lidem. Připojit řek jeho pomocné akci. A když nerozuměli tomu proč to všechno dělá takto mohli cítit jsem vám tady říkal že on dával přednost ti tu před vším co jsem z bylo jenom rozumné. Tak například rozumné bylo jak on sám prozradil abych káni kde je ještě neudělal zázrak neboť ten záda na něm těla jeho matka a oni řekl co je potom proti do toho tedy na dech jater ještě není můj část to znamená on věděl že ještě čas není ještě čas nenastal ale on přesto poslechl matku to byl jsou si. Její dobrým ve všem. Tedy které měla do jsou ty které měla těmi kdo se nemohli pořádně napít kde jsou tady v do krajnosti jdou říci. Věcech které bychom my dnes spalovaly vidíme tam krásné příklady třeba když on ne kamenuješ ženou která byla jenom na kterou nikdo ne kamenoval protože nebyl nikdo ve při on projevil takový způsob. Řešení aby sám nemusel kámen na aby mohl dát na jeho jak si váží citu k lidem. A řekl nám také že ne pro projevil ten čit tím způsobem že ve dvanácti letech. Dal jasně najevo že být v tom svého otce aniž rodiče žádali o to aby šel za nimi vyčítal by řekl což nevíte nemám být v tom cenného otce ale přesto šel aby jim poddán někam dále ano. Při otázka citu tohleto a no a my to o pociťujeme ve svém životě. Asi tímto způsobem by bylo jednou začne mít postřehovat ve svém životě a v ježíši. Vyšší režii boží let tak měl řekne kdybych měl on udělat nějaký úsudek nemohl by charakterizovat tuto v režii boží jinak než jako úžasnou látku jako při který bůh ke mně ano. Že opravdu mně nechceš koni a že po ve věcech ve který vých nikdy nebyl ochoten nikomu pomoci protože bych ti řekl že to malicherné toto maličkostí. I v maličkostech na všechno je na nás pamatováno a to proto že takhle citlivý mě. Jedná věčnost námi a chce od nás abychom i my tak je při by jednání. Je to znázorněno na krista na ježíše na ježíši kristu na tom kříži také tím že vůči tomu. Předem dnu které bylo vodorovné měla prospěla tem jakkoli by chtěl obejmout celý svět není to tak. Kde tam právě ukazuje i jasně náznakově symbolicky že tento prvek o to hlavní je správně pochopená láska a že ho máme na se na nejenom ve odpoutanosti to by vedlo nakonec mrtví dění veškerých citů když to jenom po jeden po této jedné straně stalo nýbrž máme v nás nad i v lásce která začínat citem. Ne tak se vrátíme ještě k tomu při tu na to co tady bylo řečeno. Tak je že ten že totiž je že ho dělá člověk který není spojen s bohem můžeme připoutanosti k člověku učím člověk si takže potom mi to na škodu věci to je pravda ovšem upozorňuju vás na jednu věc jestliže při si je součástí řek bych duševních mohutností v z člověka a bez kterých se člověk neobejde bez vých že není celým člověkem. Tak pak o něm platí že musí být nebo že být. Třeba záměrně vyprovokována vám ne aby on vedl tím snáze k tomu spojení s bohem. I u člověka ještě měnit s spojena ale chce přesně spoje při mu velice pomáhá k tomu abych te. Mohl k němu přiblížit. bych chtěl říci že tohleto znali i staří národové a v ale to je být pro me a služebníci dál jany koho všeho protože tento cit uměle v sobě pěstovali aby dokázali třebas zázrak. A my chceme dokázal zázrak přeměnu dočasného na věčné. Jak víte že to čili vzpomínám na jednu událost ze starého zákona a z na jsem ve dál odkud odlehlá ale dobře ilustruje proto chci řím. Víte když si že eliáš zápasil s kněžími bálovými. O národ izraelský že oni chtěli na izraelský přetáhnout na víru z bála a jeli jediný eliáš byl ochoten se s nimi utkat a do bdít národ izraele svých pět jedinému bohu tedy hospodinovi. A dokud káni seděla tím způsobem vám dobře asi známo že bylo řečeno kdo dáváním bohem tak ten je vítězem ve těle sám ženě ve proudu vrabec z těch pomůcek které tedy na zapálení ohně když do vady. A tím bálovi kněží když chtěly ten oheň za pány. Tak že išvary do dělám oddali své bičovali své abych sobě rovným je li čit oni dobře věděli jakou jaký význam si. Ale přesto oheň z nebe nesestoupil a nic se nestalo eliáš byl nepotřeboval tím že prostředku. Napadá nalít vodu okolo oběti která měla být za pánem a aby dokázal že to že to nebude žádných vymkl. A modlil své. To tam roste nebyl bolest tuto mal o byli on zvítězil a tím pravil bálovi a. A ti bálovi ne ti že také. To modlení on se dlouho modlil mi že to byla taky taková řek bych tím na povrch ve pod neznatelná citová příprava on by býval boha proč to asi musel dívat ti bůh přeci vím tak nemilosrdně bychom museli dvě hodiny prosit no a on musel ze sebe vydal všechno co mohl aby si toho zasloužil ano aby totiž člověk především máli dosáhlo. Od boha nějaké milosti musí do toho vložit všechno co může. A kdyby do toho nevložil jsi tak aby ji do toho vložil velice málo sebe si myslím že ten na který byl tak daleko ve svém duchovním pokroku že bohem od obcovali. A protože s tím týkal a nepotřeboval třebas nějakou hodinu se modlit aby dosáhl toho zázraku kdyby bylo to záviselo jenom na tom spojení jeho bohem. Ale na tom jenom nezáleželo záleželo na oběti jeho při tu jeho myslila všeho prostě co měl dispozici kterého člověka a než on a ne k tomu vyprovokoval bych tak řekl. Tak jsem to trvalo nějakou dobu. Takhle jsem si vysvětlují také to že ježíš kristu třebas zahradě věcem vám je zápasil se svými lidskými jsi ty a při ty lid o vás ke svému otci musel jo ten zápal dobýt musel ho vítězně zvládnout prosím to byl to byla otázka citů dát ten dál vědět nemám ano to rozumné tam nehrálo velkou roli protože rozuměl byla by se dalo obětovat hotovo. Bylo mu to ne. Ale by musel zvládnout citovou stránku svého být víc kterému bylo dovím ku na víte tomu dalo pořádnou práci a totéž se dělo ještě posledním okamžiku když na kříži umíral prosimvás když tam volá. Bože proč opustil to není vyčítavě bych tak řekl to neni. Něco co by jako patřilo do rozumové činnosti to patří do citové činnosti před. Tam se vypořádával naposled ještě jsem si ten do posledního momentu se vypořádávat citem. Tak myslím že to tam bylo zapotřebí do na tyto to říkáš že dobře tak podívej se stále na ale ne abyste o dával číst. Že totiž ty jsi opravdu osoba která je že která řek bych daleko větší míru citu než šel většina dni které znám a nás jen toho. Je si cit kolikrát něčím mi tady nazývá ve zkratce ano. Tím trpět připoutává k tomu člověku že když si již zavázán třebas přítel jiného člověka. Jednak svýma na věčné jiného člověka říkal při závazek ten který dělat letem když někdo vůči němu chová nějaký doby že dál nemohu v tom zklamat nebo tak a také bych k tomu chtěl jenom říci že tohle toho není za škodlivá připoutanost to co ty zažívá jak to nechtěně nelitovat pro ve všem ve všech případech neplatí není tak škodlivá při poddanost neboť tělem je to prost. Že který si předem velice těžkopádně to uznávám ale před jenom vede kupředu. Jelikož vždycky musí vést k určitému zklamání protože jsem zatím nebyl nikdy svědkem toho je že byli při který do věci vkládá čili sklidil nade nestranně odezvu která by byla jaksi uměle nás k tomu svému kladu. Vždycky byla poněkud ve vší na protože ve tak např je umět se teprv jsem vždycky vtíraly jak jsem mohl ano čili vám to chci udržet na určité úrovni v kterou on za správnou. Ale. Aby takový při k jako ty nevedl připoutanosti k tomu stačí. Abych si nechtěl od těch lidí v toho odezvu ten nýbrž abych ven při který věnuješ člověku fakticky věnoval jako prostředek jako jako nástroji kterým se věnuješ sám bohu a to je to asi co si chtěl přišel na tom a v tomto případě je to. Přestala být připoutanost a i z nejhlubší si ji promrhali při i když mu živý člověk. Vede k bohu a naopak čím je již živější tím vám dokonaleji vedle znamená u lidí kteří jsou velice vědomě založení. L tam kdybychom jim nařizovali abych v míry měl by se odpoutával jen bych tak bychom věří bavili největší mohutnosti která je v bohu může velice rychle přivést do kdo mají a to je hlavní prostředek než jim řeknu one to ono to nebezpečné ono dovede připoutanosti ale řeknu jiným tohle to co jsem tady řekl žen s tím když někoho milují tak. On ji vlastně boha a že musí s tímto způsobem jednat a musí toho si tu vydat ze sebe ještě víc tedy než do z tu ale jakoby to bylo bohu a tím ve své novou tímto citem bohu když také on se člověk tváří tím žitém k člověku. A to je tedy opravdu pro spojení to říkám to je chyba on plná ale k tolik do hodně těžkostí bylo dání a ne několikrát ani prospět ten také by měl být tomu druhému. Kdežto když šel slouží ježíši ničitelem a či do se taky dát sloužit velice účinně bohu v tom člověku tak těl ses sám přidává přidávám tele. Nikoliv tomu člověku nýbrž k tomu bohu kterému tím slouží ano. Tam el v podívejte se člověk spojení bude aspoň částečně s tak napodobit svého vědomí k tomu co tady bylo řečeno přidávání něco navíc. Že on totiž. Je si jist takže si vědom toho že ten při pochází od boha. Oni se toho opravdu vědám. A proto nejde tím citem jako s vlastním nýbrž jde v božím citem ano čeho bohu vrací čili teď se pro se navazuje okruh ano tyto prodělá na že člověk který je spojen bohem a proto si proto jak tady říkali to si mohl tohleto dovolit. Daleko beztrestně než měli bez následků špatných jsem protože všechno od boha brát z rukou boží bralo a bohu proč se odevzdávat i s tím člověkem kterému sloužil ten ve mně nesmíme si taky dělat nic z toho že když to takhle dělá člověk takže to nemá ten bezprostřední se který bych od toho očekával víte dobře že ježíš kristu třebas co on pravil jde li deset malomocní za námi jenom přešel podnět. Mat a to byl pro s tím ježíš kristus nemohl nich budit. To co do toho vložil on z toho vložil od boha čili od boha schopnosti a jenom jedno se mu brát do nad pět klidu ženě celého života je nám a promrhali to ten ježíš ježíš kristus řekl plačte s plačícími ale ve sebrali líčí mi e mluvil k lidem kteří ještě nebyly spojení s bohem. Čili že on takhle radí aby plakaly stačí přímých to znamená opravdu jsem mouky li. A opravdu se radovali v těmi kdo nemají zdání o věčnosti. Taky nám řekl vidí tím že nikým pláče tvé a někým radujete tak se také v tom je ten bohem není to nic proti vůli boží to není to připoutanost jak vých chápete protože. Že stavíte do jednoty s tím který vláčet vystupuje třeba že tam musí sebe do učitel byly samozřejmě. A když jimž se radujeme tak bych to byl taky sám sebe i do že mnoha lidem nejdeš se radovat hra samotnému domu dělo v mnoha lidmi. A nebo několika to nebo někým dohromady a v tom vjemy je ve řek bych dobrá povahová vlastnost že je pláčeš sám žen že potřebuje k tomu nebo na raduje se sám potřel tomu bližnímu se kterým pláče. Tohleto měl námi ježíš vystupovat sám ze sebe může to nepochopitelné že byste řekli no tak když se raduje tak se ve pociťuju víc než než. předtím když jsem na radovala ale není tomu tak protože radostně také jsou čát věčnosti a že dále je také součást lásky když totiž uvědomujeme mysli neuvědomujeme že ne ananda jak to indové říkají že to je mi to dále blaženost ale to je velice nepřesný překlad žen. Utrpením jest svého ruku blaženost že to vlastně opačná jenom blaženost ano že to by si byli ve něho mi vůbec jsme schopnější a který nám pomáhá velice k tomu abychom dostali k v. Že všemi dnem nemůže blaženost pomoc naopak blaženosti kolikrát velice škodlivá ale koš se člověku líbí řekni připoutává kdežto. Ten budu blaženosti které my říkáme utrpení tomu se těžko člověk připoutá ačkoliv i takový jidáš jdou ano. Koleno normální a protože toto nebezpečí utrpení není mně může nás zná ledové k bohu než radost. A myslím že tohleto jen zdá důležité pro člověka který je nemocný nebo. Nějakým způsobem třeba stání nebo tak protože u těch hodnost nemáte li to mladý člověk. A musí umět tím svým stavem ve které k bohu jít. si toto nedokážete tak nechápe smysl svého stáří nebo smysl své choroby stále pomůže tak nestaly nebo takle chór v tom je smysl pro střed z kou se kterým bohu máji je ono se mu řek ne mým když všem byl braly do se mi to šlo. Nevěříte tomu kovy do pak mladých lidí kde k bohu. Téměř nikdy no toto musel vůbec nejde totiž protože necítí potřebu kdežto člověk kterého vší život ten daleko k bohu kde se tomu toho toho jediného bůh přímo z vé. Někomu jinému mluvil ježíš kristus říkal všichni do se radujete pojď věkem mně ne činnost a obtíženi jste. Poli věkem. Tak to je pořád všechno taji určitá stránka citu ten je třeba dobře pochopit a umět užít. Protože ona je tu ne proto aby nás jenom přestala nýbrž tady aby nás kdy přestala život věčný žádný nich že to nemá. Víte když jsme se učili dramatickým pravý dům a hlavně na činně rád byla velice složit dál ptal jiná. E tak tam byla zcela na pravíme a si uvědomuji tohleto že není pravil do bez vím ky. A když jsme si tady řekli že klid je to nejdůležitější k tomu aby se dosáhlo spojení bohem tak na věci nic nemění že i neklidem se můžeme dostat bohy bohu a nesmíme či tak úplně to nad tím hlavou že to jak je to možné to pro na vás tím klidem samosebou když si ukázat někomu prostředek mnich snažší a my. Nejvíc nejpříhodnější poraženo tak budu ukazovat na klid jako na klid nejednání mohl na klid takový nějaký spal v úplně jsem mrtví na jednáním v klidem. A budu ho vynášel jako ukazatel on nejlepší prostředek to je samozřejmé. Ale zpovídám si na jednu věc kdyby byli všichni zůstali klidní v okamžiku kdy jim byly navštívení bohem ale tak by byly nemohly když žít nebo přímou všechno to co se do do nich chystal být. bych tedy jsem mluvil do ten dokládat nebem to co tam nebylo jich tam bylo napsáno. Ale ti a když jsem zažíval nějaký příliv milosti tak dycky začátku to mělo za následek veliký neklid velikým řekli. A teprve z tohoto neklidu te vytvořil vyšší stupeň klidu. Řeknu do takle konkrétně třeba. Když jsem nebyl spokojen se s tím způsobem života a k tomu co ten životu kam měří čím budu vám proto jsem to za prany způsobovat tak dále tento vrcholně neklid mohu přijít tento vrcholně neklid my víme z ll. Ten první poznání první začáteční poznání věčnosti. Troufám si říci že kdyby byl tento neklid ne existoval. Tak jsem nežít dal ten řád než k klid který považuju za daleko vůle když ale všech on přel neklid řekl k li se člověk dostává ale ne jinak než. Neklidem jestliže například někdo dneska trpí tak on na to své utrpení považuje jenom za utrpení vlivem zkušenosti kterou mám. To utrpení považuji za začátek poznání proto například mohla se ve starém zákoně říci. Bázeň před bohem ten začátek moudrosti podobáte ve do toho neklidu těžko říct jestli je to pátek jenom v velikosti boží anebo vůbec bázeň nebo vůbec pracuje pro pravdu věřím že to je míněno širším způsobem že byl před tváří boží existuje každá naše bázeň on oni pokaždé a je to začátek moudrosti vězte tomu. A zatím tehdy když jsem měl ten největší práh. A když když když se dostal takovou úroveň nebo ne větší zármutek všeho druhu neklid. Tady jsem na takovou úroveň že hraní žil u vlastností vůbec lidskou. Tak pak se to na rozlom milo vlivem toho že jsem bez milosti boží dokázal dát mysli směr správný ne. A tohoto vrcholná neklidu a následoval vrcholný klid. Řek bych řekl by do tak že když se tato dívám z hlediska toho který do přešel li který mu přímá zkušenosti. Že jsem ten neklid nějakým způsobem obětoval. My ten neklidu dovedl věnoval bohu protože jsem se tam ti neklidem bral a myslím že nám toto detailně vysvětlil ježíš kristus. Ženám ukázal nestojí oprostíme klid kterému málokdo rozumí. Jež okamžik bych před smrtí když řekl potil li prosil úplně boha aby ten kalich mu byl dál prosím to nebyl projev v klidu to byl projev neklidu a tím nám dokázal že řekli. Byl jen nejúčinnějším prostředkem tom protože si proč. Ale že přes neklid se tam kráčí také ti apoštolové kteří prodělali smrt ježíšovu vzdal v je v tom nebyli klidní a tento hluboký nebyl tato prošel žení duševní na hradě li přičemž zachovali směle správný způsobilo seslání ducha svatého. Ježíš kristus že ti radil apoštolům co se strachujete. Když například dejme tomu je na kterém na tom právo nebo na to rodič se rád pro nula na rozbouřeném getsemanské dveře. Ale vám řeknu kdyby byli neplynule strachy. Nebyl by ne vzbudili ježíše krista bylo dejme budil li když je trnem strachy. Tak pravé závislou budí on žije boha. Tím že někdo projevuje nějakým si jakéhokoli jdu negativního aktivní a duch je právě to abych tu boha. A jestliže to při vůči bližnímu tak pak to mnohonásobně vyšší účinek ještě protože člověk zapomíná přitom na sebe ovšem je třeba bližního zapomíná na v by tak jako ve samaritán že byl nepřítelem vlastně ten zbraně toho samaritána pro do že zapomene a začne ošetřovat. To znamená on vyšel ze svého nepřátelství vyšel za svého. Kdežto poměr k tomu člověku a nastoupil aniž si to nějak definovat ani do toho míč měl nastoupil pravý boží jednání kde pravý způsob jak jim v jednal mu pravé milosrdenství božím čím víc do když odstupuje člověk od sebe tím vel být nenastupuje vůli boží si při do ve že to na jednu věc že ve starověku. Lebku ale mým ten kdo tady mu zasvěcovali strachem že ano měly to sobecké strachem. Že by tam žili člověka do takovém ho maxima a že ten člověk ztratil řek bych sama sebe v tom zná a v tom momentu když jsem úplně jsem v tom strachu prát šel je ztrácel životu si myslel že přijde o život tak to pro že byl dát do dvacátého století po kristu přicházelo poznání.