Karel Makoň: kotouc-N01-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

St. Jeli na podle svatého matouš le a tady jsem byl v kapitole první tady se mluví or do mnou v ježíše krista od celkem nezáleží na tom na těch jménech které tam tomu je tam pero jmen ve na vám takovým způsobem že rozdělen na tři části a to od pokolení pokolení od adama po davida pátek že kamenována pro nás a ode davida prospělo. Van do babylonu vlasy čtrnáct pokolení. A od vtělování do babylonu po krista za co pro nás pokolení. Zastal abych moh se začátek začít říkat pravé není třeba pramen v o to nebo silové ještě po do hlavy u to o ježíše krista syna davidova. E v jedna abrahamova abrahám to s pod žil i k a i dát oděn jako boha jako zplodil i budu ale jeho bratry oblast prožil v pane stát a tak dále a tak dále. E. Prosimvás jenom vás upozornil abyste věděli že toto je pro dokument podle od cele. A od jsem je podle tohoto do umem nový jater přemýšlejte o tom děloze ano který není do rok men mariině. Protože u mně šel jsem vlastně všechno proč dělo podle otce byl patriarchát né. Narození ježíše krista. Nestalo tak pro jeho matka maria byla zasnoubena a k k i joze ovi abych dříve než se chceš byli čela co je že je těhotná z ducha svatého a on je například jde její muž byl spravedlivý ale nechtěli vydat mystice pohaně za nějž dale ji tajně propustit. Ale když o tom uvažoval. Hle zjevil se mu ve snu anděl páně a řekl mu kdo lehce synu davidův neboj se víc ti k sobě marii svou manželku neboť co v bylo počato je z ducha svatého porodí pak syna a dáš mu jméno ježíš. On totiž spasí svůj lid od jeho hříchu. Toto všecko se stalo aby se naplnilo co řekl vám skrze proroka myslím izaiáše. Hle panna počne a porodíš syna a nazvou ho jménem ve manuel co překladě znamená bůh s námi když žel ze probudil ze spánku učinil jak mu přikázal anděl páně a vzal svou manželku k sobě ale nepoznal ji porodila syna i nazval ho jménem ježíš tak máme tady navázat na poslední. U nohou protože před čtrnácti mi nemluví opakovat je to vlastně vysvětlení první kapitoly začátku první kapitoly matouše. Nám ten si dát v kdo řečem čili ho nebudou pak si napřed se řeknu všechno co by bylo možno rozumově pochopit bez nějaký inspirace ano a to e vět zřejmě stačí se nás symbolika která za ta se pochopit ve jakékoliv inspirace vyznáme před do kabalu kabala se s tak víme co do tak vrátka znamená. Nás na sama osobě nebyla zvláštním číslem který by měl zvláštní význam duchovní a protože ale tady řekl nás je uváděn nás taky musíme ví. Takových protože dohromady které duchovní smysl mají to před i tak dělá ano zásadně čili je no králi který nás nemá mýlit oni když neznali ve či tu soustavu takže oni nestali jednak věřili v to rád ku kde se kteří jak jako to ptali vnímání rozumíte toto je taky dobře je snad že o tom e jakost do s tím jak na to jít no tak. říkám proto je třeba jenom znát do vody že to není žádná inspirace ne ten vydělal ženám ne na to. Tak desítka jak dobře víte je. Káže mu byly ale jednotky ano nebude to prostě povýšena. Povýšení člověk bohem znamená bohem. Z člověk ve kterém bůh přebývá neříkal znamená člověk ve kterém jsem v po čem to je do si to vás soustava ale tak se to spojí málo kabalistickým že bez které symbolem člověka s bohem hodí vyšších ho je tak tomu v krista navíc tu v keři si říkat symbol hmotné existence on me jeden z jako takové neboť. to nebude třebas prozradil. Toto dal ono v tu smrtelnou jsme řekli a nesmrtelnou trojici jsem byl náš byl nebyla hmotné tělo astrální tělo elementární tělo a nižší rajské to znamená v ven dál ne vždycky mental duše lidská ten myší konal ježto vyšší konal jinde nahoru pátých stupeň který ji není bohu a. Kdyby to je božská duše atd máte jiskra boží tak to říká toto tato podstatě se v kdybychom to nechtěně opravovat za slovy to opravu velkého pro tak vím že ty smířil takle je aby on si je nemuseli zabývat že toto vám to dneska na to nejde. Ale jisto je že kabaly ti hebrejští zpět kupovali roli na lidskou existenci. Na ten pomíjejí již způsob života který zde žijeme individuální bohnicích způsob života koly v když kou neboť těm třem rozměrů které známe přidali k trpký a to je život vlastně v hmotě. Třebas pomíjející a ve spojení s ze s tou s tou desítkovou je to pro nás z to znamená. Je to poučit dále období kde bůh působí náš život v těle na život je. Bůh způsobil trojím způsobem na život v těle jak se pro zná i daleké národy. První období toho působení božího které se zdá být matoušovi rozhodující je vod abraháma po davida. Je to prvních do nás ka. Tahleta prvním zkrátka existovala fakticky od devatenáctého století před kristem to byl život abrahama. Pod život spí po život davida. To jeho kralováním bylo asi roku devět jsem dostal od roku tisíc špatná roku byl ze sebe za obrana pátek ne hledět sebe za vědět taky případ na či patnáct do začlo před kristem kde se ten dostát dokončilo přibližně ta ano čili to co stavem takový devět set let ježto nad pokolení devět set kdežto na po konání protože ve že to jak dlouho trvalo tak to jedno z pokolení na pokolení napřed pět let že přidání. Pokolení bádat dospět rod set let se rodí lidem novým lidem jan je další pokolení tamto nikam také dlouze. Že není pravděpodobné kdy bylo jenom čtrnácti pro do že mluví se oni byli také plodně taky poděly při role dosti na tak do pokolení nové nastupoval daleko dříve než zabil tam na sebe anebo naším vše přede státem o to o li pro očí ještě na delší dobu po není možné čili jde o opravdu o symbol strastech symbolem že na určité úrovni byl národ izraelský veden a toto toto byla úroveň proroků. Přímo odpojení bohem vedou žijí děl lidský věnovat božího příkazu ale dávající přímo příklady od boha od davida po ho v zajetí babylon zapřeš prana. To znamená ten způsoby bych jim vládnou lidé sami e jenom vzdáleně jsou vedeni bohem. Za též trpná ano a od dobyli od babylonu do krista. My vlastně než staneš dát tam moc i těch králů upadá když se ukazuje že to vedení lidské není věčné. Tak elán. To je třetí období kdy vlastně se dostáváme k tomu známému symbolu ježíše krista omar na ten synu. Že v krajně nastává byla je to hodného dovím proto že po měl na otcův dům. Byl bylo jinak tomu nemohl dojít než kdyby došlo kdyby kdyby nebylo nezbývalo pro těm těžkým konců že ji mám dávalo na všechny strany a naposled svými málo poli římané předtím řekové ho při jiný lidi daní an do prostě na ho mi byl tak jsem s nimy mával ano. Tak těle. Je tady řečeno protože to všechno on zadní symbol soustavný symbol stálých symbol ano nic z něho tane než symbol nebylo jim zaručeno do nás do nás právě pro daleko ale nám o to abychom pochopili. Že všechno musí mít ve dovršení že se nedá ani přeskočit. Že když toliko u padalo jako se za to že u padalo. Tak to šlo určitých etapa ale ten úpadek nikdy nemůže být tak hluboko. Proč bylo co pro smilování boží aby do do upadlo tak mít kolem bylo před tím než než stouplo vždycky ta úroveň toho ku pak je daleko na výši e nad na větší výši než byla jsem tam zákona ze kterého tolik prošlo tomu vzestupu. Do taková vedla na krále směrem nahoru nebo vzpírala která se ještě tam bylo k ale vší nade směrem nahoru ano nad vzalo asi znázornit. Čili nám říkají. Kdybych to chtěl člověče tohoto vědom této vědomosti použít pro svůj lidský život. Tak si nedělej nic ze své věkem situaci dostal přestaň povedlo kou někam dolů tato je ne li on i když jež čí chvíle proto aby se splnilo nějaké zaslíbení každé je zaslíbením duchovního rázu u je všude tam ale od číslem přeji. Protože tam kažte vrátka objevuje třikrát ne čili ten zaslíbení zaslíbením jeho to je tam detailně rozepsáno. Že konečně se nezrodí ani prorok ani král protože nikdo v těch potomků davidových ta abrahamových nebude narodit. Nýbrž ho bude rodit čistá a pána ducha božího. Ve držet dobude v rámci toho zrozování těch potomků abrahamových takto nebudou oni který na zrodí nýbrž ho zrodí někdo mým která nevím na mění toho rodu vzdálené vjem který bude symbolem to je symbol než pro jiného něco daleko k nešení vyššího protože ten neznámý za panna mariina vedle vede to se vám velice nezná jim byl byl byl nestranného rodu ona. Nebyla neznámy to je na neznámá nesmrtelná duše kterou my všichni máme kterou nikdo nezná. Ale dale absolutně čistá která není ničím pak se v něm ano tak. Čili říkáte atd to tady byl čeho správně co je dovršení vládnou vlády boží na tomto světě. Dovršení vlády boží nadto si zrozením krále. Který že narodí krátký rodu ale nebude tím do rodem zrozen nýbrž v tom ono vět bude zrozen z vůle boží ale ne z vůle člověk čili tím krátkém léto samozřejmě míněno takhle to je prosim málo králi symbol klade symbolu boží božího vedení a do boží vedení nemůže projevit teprve tedy když člověk dát tomu průchod tím jeho nechte zrodit sám. Nýbrž nesmím vyšší tím že je jedněmi složka člověku která je schopna ho zrodit. Čili tady je zase další věc kterou musí nepochopit že celá bible hlavně nový zákon jen návod u potřebné k tím jak se dostat k tomu zrození boha takže je detailně popsáno nestranně mužské tuto dělá a tam v tom ruka jede tady to stane prany ženské stroje panny marie bych tak řekl tady nesmrtelné duše čili my se klademe všímat mu je vám kým řek. Bych to zrození které není vlastně tím pravým původem toho duchovní ale přeci hraje velikou roli říkáte nikdy je člověk nepomohlo no kdybych prošel těmi třemi čtrnáct kameni kdybyste to nezařídil tak rozuměj jako ten svatý joze. Kdybych konečně nepřijal za své myšlenkou která byla vnuknuta k to k tomu to dovolit jak to nemohl by znázorněno když ten tam vnuknuta to znamená myšlenka nepocházející člověk kalich pocházející od boha tak je to míněno budeš je považovat za za od boha pocházející myšlenku že panna maria a to znamená po je se duše může zrodit nesmrtelný život tebe. Let prostě pro tělo může zrodit tebe tam nepatřilo tělo může zrodit tak pak musíš jenom přisluhovat k tomu a to přistupovali tam o tom co je popsáno jakým způsobem než to bude dělat takhle tak ten ježíš se sobě zrodí ano když to dělat jinak nezrodí musí když samozřejmě mým za sebou ty při čtrnáct z ky tak jako jeden předpokladu to znamená. Neuznává by byl ne že by byl někdo schopen dobrovolně tyto věci na sebe vzít. Že by byl dobrovolně ochoten ji za věčností kdyby mu netekou do bod. Každý člověk kterému je špatně kterému jedlé kterému který spokojen za nim stavem věcí každému tak jeho člověku je daleko znáte mi do království nebeského jak praví do návod než komukoliv jinému a v si do jeho nepřemohl víte aby jedl nepřemluví svého ale hladového přemluvit nesnadno ale člověk když se dostane na konec či říci. Tím možností tak se mu to jeví jako by hladovění plně schopen něco přímou hladovění ve smyslu symboly že ano on hladoví ve ve ho ti on do přetavuje on do bytí jako těžko nějakou aleno to neni pravda o to není těžko mám do nemá to neni hlad o to není. Konec všeho je tam krásně znázorněno v tom na mám na ve synu. On přeci měl projít novou vědy vím nepř čili toho bylo moc to byly e plněji právě po mají děláno ale ono tomuto hnutí stalo ono se říká že do doplnit celým adam měli mi ježíšovým tření jeho kázání vším všem jeho učení protože jinak tomu nerozumí nerozumíme co od on bych moh ještě do doprošoval jiných jeho výroku onen neboť to zkomplikoval nad všemi ho zastat tolik konci. Ale všimněte si to on neměl hrát ale byl nespokojen tato nespokojenost může stala v tom národě i ale jen tou měrou jak u padalo to vedení toho národa. To vedení o padlo takže se dostal do pod moci jiného národa ano a to byl moment který uznávali ten největší ve na bože neudržitelný. Tak ten teď kdybych je ještě mi dovolil říci když tedy uvažoval o tom když se dověděl ten měl ve že maria která se stát jeho manželkou být sil je těhotná a sela protože jeho stal ducha svatého říkalo se toho. Tak poděla byl spravedlivý. Nechtěly by budit když on by musel vydat byl býval kamenování to byl ten ježíš zákon nechtějí dát e ukamenovat tato říkám mírně vystavit pohaně. A zamýšlel ji tajně propustit. Ale když tak neuvažoval jsem o byl doma anděl řekl mu synu davidův neboj se vzít k sobě marii svou manželku neboť co vinni bylo počato je z ducha svatého pro ni pak syna a naší men ježíši. To co on totiž spasí svůj lid od jeho hříchů znovu se musím vrátit které se symbolem při která tady je kdo to byl ten david davy v že mu říká tady synu davidův protože ho protože synu abra tomu o to od onoho dobra pro za čína pro by sice byly u davida. Protože tam by byl zakladatelem jeruzaléma. Tam začal jeruzalém tím právem a vším tím že toho se potom postavila ale kdyby tam tele ne založil david jeruzalém tak tam ani nepostavil jako oni ten místě šalamoun on krám. A víte že ježíš tu symbolicky říká postel tentokrát ho za v ale o na jen svým a ho ve se dnech postavím. Čili opravdu šlo o ten jeruzalém o ten nový jeruzalém v z ta symbolika ale dokonalá tam nechybí ani kam mým ne ten ve malby podporované všecko jako v egyptě někde ano tak. Proto bylo zapotřebí odvodit ten celý hodnot men od davy dál a od abrahama. Abyste poznalo jaké jej dědictví. Jak lidi přít od adama nad je od abrahama jaké od davida atakdále. Tak jaké od davida člověk totiž když jej těmi všemi vámi nevedl tady mu o který jsem tady mluvil. A i když to nejsou páter nějakých tolik k leže by to probíhalo vadit dale jako tady v tomto případě v ale toto páté říkají ještě jednou rodinného života na by se to převést. Vždycky cele. Jeho život je objeví období budovat šel řekl bych které řekl. I když domy kdy je třeba duchovně udělat. Dělat držel novou upozorňuju třeba na toho svatýho vadit tak který např začal budovat chrámy které bylo padlé ano. Tak my taky budeme nadto sedět svoje ni byla jen co všecko dáno budujeme prostě stavíme ten svůj život jako nebi do věčnosti měl dál fungovat stavíme všechno děláme aby tento žilo byl co možná ani pohodlnější dokonalejší na tak dále. A víte dobře že ježíš kristus prorokoval tomu věru znal může neustane kámen na kameni. Neboť to prorokovali jemu tělu když se dostalo ve skutečnosti o nevadí že tím se může to je všechno převede ale aby abyste viděli jak to funguje o vašem životě odlet ano.. Tak el abychom se domluvit o to by potom by jistým abraháma totiž když kristu osobě řekl jakože byl řeka dáte protože by na docela další přednáška když o sobě řekl dříve než abraham byl jsem a tady se to on protože o do abra ten abraham nebyl první kdo se narodil jen ale k jem totiž žil kdy mezi židy že ano tam kde začíná život o abrahama kolem sta ale o ní. Se o oni že tělo na namále jevy a tady se nad on nenáleží přitom narození jinde ano tady ne sabi pravé naráží na a dáma ano bychom si mohli taky říct proč ale tak na to byl čas ale ten vážil nají na abrahama protože dobře jelikož byl žákem ježíšovým svatý matou že ježíš protože oněm mi mě. A že říká dříve než abraham byl jsem. To znamená dříve než se začla rodit se vždycky tak hle jeden za druhým následně než se začlo žít jisto lidsky nese začlo dít v čase a prostoru. Tak je tady mně toho. A to je ten ježíš kristus slovo boží které bylo před před narozením je při ale před narozením všeho se zrozením všeho přetvořením všeho a neví něco ono co se může za určitých okolností se tady objevili v protože ono co tady je ale muslí kdy okolnost tím víc plně mi to nevim byly pouhým plozením povím na dáváním jisto je že musí do li bez toho. O způsobu pro zplození musí být jiného dolu tomu kdyby čistě duchovní. To musí být přivolení. Ty voleným tomu věčnému životu v zrovna aj jako el tam panna maria přivolat staniž se je poletovat mého přivolil svatý joze obava při on to není náhoda to je návod.. Se zrodit vědí někdo nepřivolil chápete by byl svět nepřivolil tak ukamenovali pannu marii. No to byl by ukamenovali kdyby byl od vodil od sebe. Tak se nesplnilo to co se mělo ukázat tou symbolikou rozumovat kou opatrování rozumnou podobně osvícení na pole byl bych toto bylo když on vám byly která by nám mnohé věci nemohla po men nenapovídal nám tady musí být napovězeno všecko a do zenové tam všechno napovězeno kde by se dal ještě detailně viklat ten zákon víte. No a jelikož je tomu takhle ale prošel. Je tam ten návod dokonale podání takových do můžeme ještě jednou vysvětlím jakým způsobem přivoluje do té. Jakým způsobem přivoluje panna mary to je důležitý. Joze se dovídá že panna marný je těhotná ducha svatého. To pak se nám nestává životě tam milost že se dobýt děláme že jsme nositelem že jsme chrámem božím to pak vám to někdo v životě neříkal. Josefovi toto stačilo aby o tom hluboce přemýšlel ano aby to nenechal usnout sobě on se žádným do on se nad tím on se on zatím zastavil ne ty. on o tom uvažoval dají napsáno prosil tady napsáno tak že při slovy u sebe na tam v tom uvažoval ní. si myslím že kdokoliv se toto dovídat se o tom uvažovat že to je dobrý začátek věcí proto mi tady o čem uvažujeme pro ale tak umu vážím musím bůh ti do rozhodnutí. Jestliže by nikdo rozhodnutí zrodí ze sebe krista tak je to úplně na hlavu postaveno je vám to jasné. To jsem moc nikdy vedle celá dali jak to máme takovou dobrou uděláme taková jako duchovní čili takhle se modlíme na takle ve dobří nikam se nedostanete kdy se to pro nikomu neradí aby tohleto dělal. Tady se nápad radit celým životem dít ale celým životem se oddávat. Celým životem souhlasit s vůlí boží celým životem se po dát je to proti své vůli co ona si z vůli boží. Neboť byla do ostuda pro toho joze ba když takové ženu dané. To nebylo snadné on proti své vůli prodělal čili jednal proti podle vůle boží ano jestliže člověk podle vůle řekne podle vůle boží se řekne nejsem schopen ze sebe zrodit boha se tak se může ocitnout ve stavu toho teď vniká římského. Který jde potom za ježíšem protože sám nemůže uzdravit svého služebníka toto tělo s jeho nevědomosti toto jeho v jeho nevědomost nemůžou on na to nikdo ho může toto že ten duch boží který je v tom v ježíši tak za ním jde. A. Podává jeho velikosti nechá působit na sebe jeho velikou kdyby to ponechal každý něco ve způsobit poprosil nedbat je tam symbolicky řečeno po je naše je a služebník. Bychom takhle nechala sebe působily by to bylo naše duchovní líčením počáteční protože nemáte nechali působit v lásku boží nebo cokoliv velikost boží existenci boží odevzdá této existenci ovšem opravdu tam spěl do existence živě síly za tolik že si věčnou i na to jsou látku na to bavilo ji i zdáním v každé situaci jednou se mi jeví jako spravedlivost jen jako život jedou nad o látka jen jako pravda zatím. ale ne jenom toho brát. tyto přivlastňovat alejí zatím se celá opačný úkon než jakými dělám. Toto vede ke zrození. Ale tady dále řečeno no prodělá do toho o to se provede tají je v tom nitru nesmrtelné duše je tím vůbec nemusíte svět pro máme dále dělat jenom todleto musíme splnit své zjednoduší návod u pod vedení a mám obavu že to neděláme to velice přesto obtížné. Do tenat ve do ten jeho vlastně je se plně te te. To je že bych tak člověk dálo tu přestane pro člověka jako rozum že to bude srozumitelnější člověk který se konečně rozhodl ne vám něco zbudoval. Rozumíte ale nechá boha aby budoval přizvat ho k prát ty. Že ta to věčné nemůže nic jiného zrodit mezi věčné se věčnosti může zrodit ne něčeho co je odvozeného co někdy začlo tedy joze nemohu nemohl ho porodní nemohl ten nemožný to se vám tam nehodí do toho toto symbolu si to vykládal kterak se nám to tam nehodí že bychom nerozuměli tomuto návodu potom ano ten byl pravým slova smyslu synem královského du pro toho že konečně. Pochopil co je to rodin věčného krále že to znamená. Nechtít rodit něco co začíná. Nýbrž objevy něco co je věčné své před abrahamem co je před abra. Čili vlastně dovršily všechen měli tedy začíná někde abrahamem a tedy končí ježíšem tam on vší děly tam začíná věčnost sestupovat do lidského těla vědomě ano. A. V jemném ještě vysvětlil další část to živou neboť tady nebylo vysvětleno pro k vším nakonec vzal za manželku po neznat u dění. A neměl svým to mít přesto tedy to bylo jeho litera můžeme klidně mluvili pokračovat tak jak jsme jsem v tom symboly začli že tam ten joze je obrazem lidské mysli rozumu inteligence lidské která a když přijde na to. Že je tím pravým partnerem je nesmrtelná duše rozumí může zavrhnout v moji svou sounáležitost s hmotným světem jako proviní ale nejdůležitější. A může považovat za odvozenou a to je právě to co musí dělat.. To je tady na do něho tím že svatýho ve nedbal na to že měli kamenovat a ne kamenoval nedal kamenovat neprozradil to znamená on je lidské zákony které vedou ke smrti ke kamenování ke ničení měl tak dále při smrti fyzické ony mi k opovrhl tak tím vlastně umožnil k tomu duchu svatému aby začal působit správně na správné v je správný. Čili. Ten ježíš nesmrtelný vědomě nesmrtelný život se člověku rodí za těch okolností že člověk souhlasí tím starého inteligence rozum souhlasí s tím aby se narodil v pak nebo tam dojmu lidí protože se zrodil ten bůh člověka když totiž my. Víte o každém zasvěcenci že v něm se že z něho se zrodil bůh že ano to bude celá běžné myslím že jo v němž se narodil bůh a myslíte že on do způsobil ten člověk svým životem to bych jen v ale že nebyl byl tak nejednal nebyl by žita svatě na tak dále boby sebe trvati jít o viděl všechny kdybych světa a kdyby tuhletu lásku neměl na říkal svatý pavel. K věčnosti líbí nedal přednost tedy před vším kdy především nemiloval tu věčnou takže by pro ni zapřel všechny zákony světské za kon ne tak by se z něho nezradil tento sebezáporem začátku vše v je proto jsem neradí začátečníku aby moc vykládal o tom o začal dělat. Ale oni se ani velice pokročilému abyste povyšoval nad ostatní že jsme v něm ten ježíš nebo ten kristus neboť ta věčnost zrodila. E to není jeho předností neboť každý byt každý bez výjimky kdo poslechne toho toho návodu který zde podán každý zrodíte se krista ale nebude to on vinno vraždí nýbrž bude to nesmrtelná duše ale on se bude moci přelidnění zvát synem královského rodu. Ale bude věž jeho království není z tohoto světa onoho okolí považovat za krále za lepšího než jsou oni to jeví něco vyššího ale on bude odporovat tom kdy ježíš krista nedal korunovat nikdy na krále svědkem že také symbolicky že ano co tady říkám že jsem tady neví že jde tak jak vám to říkal před tím ústně co se mi nepodařilo znal která při všecko co bych o tom. Dokázal tví toho času prvku v po že dříve tedy než žen vám za dám další úlohu ne tak bych ještě dnou upozornil na zvláštní povahu. A zvláštní důležitost. Let toho čemu říkáme lidská inteligence nebo ve zkratce rozum rozuměj jednajícího člověka ale proti myslíme že ne že to a tím vlastně odvozena část vědomí božího že vám náš ním povahu a znáš v poslání. Poslání kterému se mnoho lidí před námi nerozuměl. Jedině rozumu zavrhoval li jako něco co. Mír nesprávného a co se člověka oddaluje od boha k druzí jeho nevyšlo báli a. Tím od něho chtěli úkoly které nikdy nemohl plnit víte li dobře ten jimi po kom vedení které u toho rozumu tady znal. Tam si mít a tam je dále vysvětlováno kam půjde ano rozum ano.. než tvé jsem vám tedy to bych vám tedy budu moci tohleto za dát co vám si o tom rozumu dalšího říci v druhé kapitole matouš sobě. Jsem taky ráz ještě dovolím malinko před na něco o tom tak i a to je ten konec co do první kapitoly. E který jsme si říkali na porodí pak syna a dáš mu víme mají ježíš on totiž spasí svůj lid od jenom hříchu ale toto všecko se stalo aby se naplnilo co řekl pán skrze proroka hle panna počne a porodí syna a nazvou ho jménem emmanuel což je v překladě bůh známy když se il že probudil ze spánku učinil jak mu přikázal anděl. Panně abra svou manželku k sobě ale nepoznal ni porodila syna i nazval ho jménem ježíš. I ty kterým konec se prvního první kapitoly připomíná znovu. Že manželku nepoznal znamená že s z nic neměl porodila syna a že o na za medem ježíš se tady je na jedné straně řečeno. Že žen prorok řekl aby mu dali jméno emmanuel bůh s námi. On klidně jeho dávána dívat ježíš a tohle do také ještě vyžaduje malinké jeho vysvětlení i bych byl mým ku ještě k vám dal by jen tak tady je tam jenom prosím jenom pro tam neni protože tady řečeno na dvou hojí jménem emmanuel přímo od se tady říká že ho nikde poznají jakou boha tak o že bůh tady je s námi bůh. Konečně se patřili boha. Toto poznal ten první ten stařec tedy do tam za do náruč dělat tat ta prorokyně pána která je a tam se objevuje mít přitom e obři přítel obřízce pána ježíše v tom chrámu patrně si na to že i něm poznali boha je bůh je tady s námi v tomto dítěti. A nad nestaly a klidně potom umřeli čili. Že védy proto upozorňuje na toho že budou li i toto poznávat. A když se upozorněni ve svém životě v že jestliže omyl svolení k tomu tím způsobem jak tady se nám navrhuje ale pro toho nám roste tady vysvětlili aby se v nás zrodil ježíš to znamená věčnost. Let tak budeme také prvně pozorovat že bůh je s námi. S námi totiž kdyby bylo potom věci o kterých klidně můžeme říci toto je řízení boží. Již tohle neprosil jen nepostřehne né. Se tak časem poznáme a a a ono to bylo ohromné není boží na sebe tehdy veden na tento nepoznal asi jako ti dva kteří šli do ve na nepoznali že když mluvil tato se nemůže také táže dlouho nepoznali řízení boží v tom ale nakonec jsem s tím dobrem poznáme že to bylo všechno řízení boží v dobijete jsem poznávání denním boží nad no anti špatnými neobyčejně ochotni klamete něco špatného no. Tak to bylo třeba dodat k tomu abyste měli všechno vysvětleno protože si řekli že takový symbol musí mít za komplexně a my jsme tam tohleto neřekli. A tak dalším co by vám to dal by bylo. Vysvětlení tady ovšem symbolické vím dále zacházet rozumem protože tím že se rozum od mu dá. Ten rozum který tak část rozumu tedy začátek jim ten se která poznal že správné rodit se ze sebe věčnost. Se s tím neni všem vel rada nám o rozumu konec protože zůstává tady druhá část toho rozumu která není oddána. Která je symbolizována herodesem a v tom si musíme vět rady. Protože všechny věci tohoto světa nás přesvědčují o tom že toto snech chvil se osvícení jsme přijali za správné že jsme nositelem věčného života do máme v sobě objevitel přesně máme spojit ale ne tím co umírá nýbrž tím co je věčné a tím přejít do věčnosti tím do vědomí tak je tady nade nestranně rozum který nám říkal to nesmysl nic takového neexistuje a všechno nás je. Že že tady co značné pomíjí ani z nepomíjejícího není ničím takovém se nesetkáme. A právem tenhleten rozum na začátku rozumu se cítí být ohrožena ve svém pán že v kterém zatím nad námi a proto ale je tady celá řada jiných rád. U kterých nemáme všimnout abychom dovedli zacházet touto druhou částí rozumu správně. Kdo z než dáte čeho je zavalen ale natolik abychom mohli se pole toho podrobně řídit. Proto vám před čtu znovu tuto past náš aby se pokusíte o tom přemýšlet. Když se tedy narodil ježíš v betlémě věděli za dnů krále heroda hle přišli do jeruzaléma mudrci od východu a pravili kdo je ten kdo je ten narozený král židovský. Viděli jsme totiž jeho dvě z du na východně a přešli jsme svému pokloní co na to herodes uslyšel zrušil své a celý jeruzalém s ním. I svolal všechny velekněze a vykladače písma lidu. A když vím dala ranních když nemáme si náš narodit. Oni mu tedy řekli v betlémě vím ději neboť tak psal prorok. A ty betleme země jim doba. Naprosto nejsi nejmenší mezi předními měst svým do neboť z tebe vyjde vůdce který bude vládnout mému lidu izraelskému. Tu si hradem s tajně zavolal mudrce aby ptal se jich přesně na dobu době kdy která jim ukázala prostá je pád do betléma se slovy i dítěte ale dobře se mi dejte na dítě a je naleznete on nám ten mi e abych se mu šel poklonit i já. to od krále vyslechli odešli ale věda kterou viděli na východě šla před nimi přišla na místo kde bylo dítě a zastavila. Jakmile uviděli jednou nesmírně se zaradovali. I vstoupili do domu a nalezli dítě s jeho matkou marií. Padli na zem a klaněli jsem pak otevřeli své pokladnice a podali mu dary zlato kadidlo a sami a on ku a poněvadž dostali ve snu pokyn aby se nevraceli herodovi odebrali se jinou cestu kristovu do své země když odešli hle anděl páně se ukázalo že ovi ve snu a pravil vstání. Vezmi dítě i s jeho matkou u ten do egypta a tam buď ti řeknu herodes totiž bude pátrat po dítěti aby je zahubil on tedy vstal vzal hodnot sví dítě i s jeho matkou a uchyl se dají i ta a zůstal tam do skonání herodova aby se splnilo co řekl vám skrze prorok. A egypta jsem povolal svého syna. Když rané viděl že byl od mudrců oklamán velmi se rozhněval a dal pobýt betlémě i v celém jeho okolí všechny chlad kde on dvouletý dolů podle času který když neděl od mudrců který se splnilo co řekl prorok jeremiáš bylo totiž vede hlav nadán mně velký pláč a anna řek rád šel oplakávat viděti a nedá. Že potěšit poněvadž jich není když zemřel herodes hle anděl páně se ukázal ve snu josefovi v egyptě a řekl vstání vezmi dítě i s jeho matkou ale nikdo izraelské země neboť zemřeli ti kdo ukládali dítěti o život on tedy vstal vzal dítě i s jeho matkou a vešel do izraelské země když pak uslyšel. Že by z ku kraluje allah ale archelaus po svém otci herodovi bál se tam mít a podle pokynu ve snu se odebral do končin dali svých když šel aby byl v těch které se nazývá nazaret aby se naplnilo co řekli proroci bude nazýván na dale v ky. Prosimvás tyhlety úkoly které vám dávám když jsou tady k tomu abyste. Museli ty věci odpovědět vůbec ne takovou povinnost vůbec nemá nemáte. Ale jsem si dobře vědom že nejste postavení činů mojžíšových. Že totiž potomky mojžíšovi někteří aspoň v nich věřili že to co jim mojžíš řekl je od boha. A protože to bylo nic nebylo z toho nic sobě bylo řešilo. Na sobě bylo uspokojovalo v jejich šel světských tužbách nýbrž bylo o jenom odříkání toto nedělej tamto nedělej které zraněné. Tady byli nuceni při každým v tom jednání které se protivilo běžnému způsobu života a jejich ten pohodlí. Ti z povedou na boha je to od boha musíme v tom plní je to od boha musíme za ní. To byl systém který byl jedině platným tehdejší době. Protože kdybyste byli nenutil li tak to ne tak by se byl nakonec sebe zrodil ten ježíš který národa by tomu bylo li někde jinde ano to znamená taky ano. Jako své předtím mění avatar roven věc o dělí tím že že ano tam byli jednali odmítali vede rány podmínky tím. Že oni mysleli toto nám nařídil bůh a proto plnili vůli boží neznalý než v těchto příkazy. A. My ale bohužel také nejednáme my jednáme podle své vlastní vůle a tak se snažím aby do toho svého myšlení do světa přidali aspoň mně z no toho jistě podle vašeho názoru mezi těžkostí považujete za od boha dané na zjevení boží znamená evangelium to je to co je nepravda v vyššího rázu. Než pouhá v není pouhý ději nýbrž je to nějaký symbol naší vlastní cesty. A protože to symbol naší vlastní cesty tak tom víte budete moci je vůli boží jim tím se řídit. Takže když těle na to budete přemýšlet. A protože není nemyslet na boha že semeno do představit tam nikde na jeho věci a jakkoliv lidé na boha. Kdybyste například svoji bráti považovali za od boha danou tak jsme na boha rozumíte od adventu bratři dobře dělali v tom ve na boha ten celý princi věcí vede největšími vyššího pól dělat dal ve to o žal za přikázáno od boha tak je to boha proto mohou být spasen ty přátel on stal svatým pavlem že si myslel že to vůle boží on to dělal jakou vůli božího jako svou vlastní vůli u pracovat křesťany z vůle boží jak si tak představoval. Dobro chladná stává tak na tom nezáleží. A toho přivedlo ke kristu a vím že je to pravé způsob jak se může při mém blíže ke kristu protože milost díváme o své jen o své vůli co udělám teďka to udělám potom atakdále takle se rozhodným. Ale ve skutečnosti se nám rozhodovat protože na tom místě kde jsem jsem od boha. A to ještě dokážeme tak proto vám jako pomocné dale jen jako pomocné dal ale teď před postranní bych tak řekl vím tak když jed vyšel řeknu na tak aby něco měl ne jsem tady navrhuji rovnýma od těchto vědce. Jelikož vším co vám to umožní abyste krok za krokem následovali vše krista tady někde začátek. A i ten kdybyste uskutečnily tak byste zjistili že bůh je swámi emmanuel to byste to na to emmanuel by se cítil ten život. Říkali věci ano bůh jsem mnou jakmile takle opačně začnu jednat tak musíte poznal že bůh je s vámi se toho vrátit v tom myšlení úplně vobrátí ano tužeb božích. Ano. My se si toho podobenství od těch hřivna pro nebyl byl pracně obracím tam není řečeno že ten dostal pět hřiven žen dal ještě hnal že dostati navážeme se mu bude těžkosti hospodařit že nebude vidět co s tím ani ten dostal jednu nedělali dante dostali zpět ani nahoru ani jdou než dělání bylo nedělejme nikdo jsem osobně pokojem neříkám do moje přednost. Že mám tak málo hřiven jo neříkám že to moje protože si myslí že by více hřivnami nedokázal hospodařit. Proto se například chválil třeba tu svou chromou ruku protože ta moje ňákou kdy mluvíte víme co máte vy. A mně to umožňuje tím snáze hospodařit vlivem toho svatého tady než se může dostat nebudu že to nebude myslel se rad na zapomíná tak on v naší hospodaření z naší všimněme budou trávy myšlenky teď jsem ji neměl jany moje maminka jak byla u strana dokud měla všech pět pohromadě v byla méně starostlivá kdy doby nechávalo to bylo neříkali pravým požehnání kdy. Ve nevěděli jaký z toho dostat aby přestal být starost jana přestává být starostlivá asi vzpomněl že by z něho dostal na po měla ale bylo to v nejlepším pořád moje jsme jich není přitom nechat kde starost jama o to samovolném mělo a stalo se pak jindy ne na nadi než vám provedla otcovo neprovedl na pořádku ode mu čili ten život je tak udělám tak milosrdný že kladem davu mně toho čeho jsem měl dávno. Tužba. Když totiž byste správně dělali modlitbu. Tu vnitřní tak první čeho se zbavíte a člověk nutno se zbavit vět paměti tam někdy paměť paměť a do se baví pamětní nemůžete ani o k rovnou dál to se vám tak je paměť ale jak se mám paměť vrátí tak ten ježíš ten vnitřní modlitbou nové spojení s bohem tam paměť nehraje vůbec žádnou roli něho paměť dostane do toho co s větami vždycky paměť dostala proto že tam byl na to pro nešťastně si při to to nával tvoje tělo by. To je vět paměti když si upamatovat toto do věc paměti to nejsem a to by to máte protože jsem to a ty doby jsem se do sebe považoval oné. Rozumíte paměť musí pryč pořád. To by například telat trpí který se obracel k ježíši aby se nad ním smiloval ten musel asi za mnou že ve tak do života v kdybyste byla dost po měl kdo dobra po měla tam maří magdalena ta by byli utekli by se byli neodvážili to nebyly brzo ši dobyli víte ji dovedli pamětí brát domovem tento návod je nám op v. Sebe celého i s tou pamětí se všemi přednostmi i nedostatky to všechno je tady jenom proto abychom teď tím odevzdali bohu a nebo všechno všechno naše zápal na oběť kterou jsme před ano. A byl jsem dneska na náš chtivě u jednoho přítele. Ale to je nemocen na na něho přestal taky nemocná tamto toho času velice těžce jsem na mi že to bude tragické ale nemůžete hnout za podobně a tak jel oni poklady otázku nešel se rozloučil s tím prosím co pak jsme takových pádný děláme pořád takové štěstí kdy mi nikdy něho neděláme a my známe my kteří jsou horší než my a mají se dobře na tomto. Světě. A my kteří se snažíme dělat všechno co pán mu nařizuje modlíme své věříme v něho a tak dále my jsme takle tvrdě soustavně pronásledování osudem a pořád něco tam chybí v tom světě ano. Ale do takové let a mohl se mi odpojil jenom takhle. Prosim vás se do slyšet hodně tvrdě ale nevede k v on je jenom část jsem říkal nemůže vám to v v ho maloval že vám do jak si to myslím od plných klid.. Ježíš kristus nařizoval svým učedníku aby se nestarali. Abyste z norem starostlivosti a bral zralém ustrašena ti. Jestliže si předstíráte že věříte v boha v koho pak prosím vás věříte když je to bůh který vás nemá rád a jenom nás pronásleduje v kdy nevěříte vůbec u boha který vás miluje protože kdybyste věřili boha který vás miluje. Nemohli když ten strach nemohli byste být u starání. On ještě vás řekl jsem jen že kdykoliv vám stráž a ani kolik nestarám a tak dycky tam stejné potíže jako vy si tuhletu před i o nemám o li a a k ti a a tak že vám vlastně závad ale je a když ti ji vody a k a o o tom a kde za zabránil a no a a stalo ano a marná výtečná neboť když probudili ježíše který vedle nich spal když to po stát měla a zase po pád dělají jenom proto že se zdály a tají jedno od toho že jsem vás vy žádné bych o tu vládlo a tak když ji za ty malo a a ta že za svět aby se tomu věřit do tak co je ten to výklad správný tak. Že si po tom co se stalo se svatým petrem když jej jede na ten že je dveře ježíš jak kráčí po vodě. Mění petr nechtěl věřit. Že to jeho on ztratil to je není tak zavolal ježíši jsi to jsi to ty mistře si to vy. Promluv a již pro oné že to on a aby dokázal petrovi žen je to on tak mu řekl pojď ke mně a nestrachujte petr šel a dokud se strachovat tak šel po vodě a jak na čan práh byl v vítr udělají se vlnky jenom po je to mohu protože měl strach svou tomuto o na po ti ni a za časem to. Vyd ježíš kristus o musel si za ruku vytáhnout říkal no tak podívej se taková tvoje víra. Tak je tohleto nemám nikomu ani tomu činu příteli ani mám za zlé protože e. Víra je takové ne povahy a proto osobně osobě radili tvrdím že nevěřím. Protože mohu věděl kde by byl vystaven nějaké takové zkoušce že by nezakolísal a jestli je takovým stát tak by dobyl důkaz a že nevěřím není to pravda pláči ti říkám že nevěřím než abych čeká na koly sám. Tomu že předejít noha a jak ještě s po mým nám na jednu věc kterou jsem vám tady myslím mne říká že i když šel svatá jana z arku patrno ka transy je v tom to nás ten století to bylo v době o sobě sa. A při činná se na trčet po něm když ona žádal jednou všech ti se zde východní v rámci. Aby dal brojí pro a pro tři on bojem se tak i ve jsem si říkal. Tam tím se dojít jisté dojít před soud transy tele od semena a velikány paříž na všechno nevíme co a vytčený jak se tam se zase třemi ozbrojen. A ona říkala kdybych přestala samá o sebe jako by se staráte tak bych nedělá nic jiného by pro dávat těmi angličany ale ještě bych mohla být taky o život ale protože o mi mně tady nejde kde obě boží o věc spravedlivou tak budu okna ani na bohem kdybych se sebevíc starala taktně za nepomůže. Ale když je za mnou bůh a tomu věřím že za mnou bůh o ochrání i třemi odporem. Ty mám mít to od něho vím to mi stačí o pro na došla k tomu karlovi se mému a. Do proto zkrátka dobře protože nešlo volním nýbrž i ti šlo oběd. Jeho od začátku mít tomáš do setkání říkám že tahleta cesta kterou tady hlásáme je cesta od člověka bohu a od člověka k člověku k němu samému dovolujete od toho člověka k jinému člověku to je správné že člověk se od osobně a v tom druhém slouží mou může sloužit bohu ale si že v sobě především tak. Neplní základní před přikázání ježíšovo dejte především království boží neboť hledá sebe. A dokonce i ten člověk stokrát i boží hledá pro sebe tak je to totéž že ano protože onoho na to z lásky k bohu nebo víry boha nebo prostorem nebo že to správné právě jemu mají o správnou věc spravedlivou věc on taky kristus říkal teď řekla i božích as spravedlivost jeho tak že toto vám potřeba být jako dovětek k tomu protože se pořád vidím že naše stará nedělá nata. Chyba že lidé sedí proč proč proč ty potíže tady jsou. A jsou tady jedině z tohoto jediného důvodů nebo hlavního tohoto důvodu tebe že si před týrá to není pravda že při předstírá víru před ti dát lásku nic takového nemá takovém jak si to před těla. A ho tam v tom ne v tom nechat o jen velice milosrdně činnost toho by dobývá násilí je ten že se vám za nával tím dal klid. Let tak by tam stalo smrti přišel by o život fakticky by jenom přišel o život oni jenom vím že přišel oni v mých oni e správně se praví i ve jo obě která se řadí mezi je dovádí dělá v tomto oboru. Že jo. Oplýval vším bohatstvím pravým šťastnou rodinou dobrými poměry který žil. A bylo to způsobeno tím že velice miloval svého boha že mu pilně sloužil plně jeho vůli všemu koly on chtěl a říkáte tam samo o symbolicky těsta tam se přiblížil hospodinova říkal mu podívej sice to je lehké my takového služebníka které pro něho snadné když mu všechno dává na tu dobrou službu. Ale ten se nikdy vlastně neosvědčí jest je správné služebníkem jeho tou vše její a se dal mu to co mu dál a uvidíš ne. A začalo spojité lidskou přetože věřil svému služebníku věřili že ten služebník o neopustí janovo pro mne opustil. On ten držení byl věr vnější okamžiku. Těžkosti než byl před tím když se mu dobře dařilo ten pro v jen svojí víru o tom se že věřil o tom se jít nemiluje nemiloval. Ale. O tom úkoly nás které máme potí kteří máme potíže že toto nedá víc samozřejmě může nastat výjimka. Že může někdo trpět pro někoho jiného to je pravda ale tomu vždycky je dovoleno aby věděl že na někoho trpí to tak jsem nepěkně nejedná tam nahoře aby mu pramen řekli například páter pius tedy říkat zemřel nedávno na ten věděl vždycky za koho nevěděl že jste jeho těžkosti stupňují protože blíží velký říší. Jsem podívejte se mám tady malinký dovětek ato takovém malinké těžkosti malinké chorobě. Také ty jsou také ty jsou ty jsou náhodné anebo také mají ničemu naučit být zaprvé nevěřím na náhodu a. myslím že ani maličkosti něco náhodné že všechno vstupují nějaký znám který buď chápeme oné chápeme. A one do řečené chápeme protože bychom se museli pole toho zařídit velice milosrdné že nechápeme ale jakmile to nastane třebas taková malá podoba. Když jsem třebas tím ve před která je někde ve duch po vám chyba nejí kdekdo a my taky. Tak to nastala náhodou protože při před řečeno všichni dnes i no a na každý by řekli zvláštní odolnost organizmu ne a o tak dále ale na tu zvláštního bylo or o nevěřím dělá. Tak i do se ani nekazí nevěřím protože oni si ji zjednodušují citovat či oni prostě nejdou do hloubky anny oni řekli ti že se ani nechápou ani oni nechtějí vidět ani neberou potkat. Není nebe opět tedy jak na abych se s nimi jako počítal ale jsem se osobně na sobě přesvědčil že i ty malé choroby. Byli pro poučení a protože se jich tedy na pět poučení vydobýt když tomu nerozumím tomu rozumím. Ale ještě jedna věc si je tady zajímavá když například dejme tomu jsem byl v tom koncentráku a dostal jsem se tam proto že sám často říkal abych na sobě něco opravil a abych také opravil něco na těch dvou vých tak těla jsem tam před to byl a nemohl se odtamtud vypadnout že se říká protože to nějakým způsobem do vnímal. Protože. Když se pravil tam nějaký úkol by se měl vykonat pravda ale myslím že jsem tam byl tím že některé věci trvají proto že se nenají najednou odvolat protože nesou následky které třebas někdy i celoživotní které jsem přizpůsobila kterou musíme. Jelikož ž jsem je neměl způsobit ano se tu tu vinu soustavněji ten život činil and taky nesu nadále se to proto rozebírat se to v tom byl případ od případu ano ale jisto je tolik i když mám nějakou těžkost když mám nějakou nějaké než přesně potká on necítím jako neštěstí že takle to nemá obyčejně vůbec žádné následky. Takové které by byli proměn praktické povahy jo například braním stane li ani o tom obyčejně to dobře dopadne tak k paní obyčejně nedostanu nějakou jim texty ten zajímavé a že o tom vím a nedbám třebas na to anebo při spoje co dělám alejí nestane to o před svým tak se stane ní. Že třeba toho otravou nebo zrakového nebo v tom musí někam dál to to to je známá věc a to vidím zákonitost člověk totiž nemusí být z proto žijí zen s bohem nemusí bídný všechno proto předepsána pro tají či. Ale podléhá při zákonitosti a. když ti uděláš toto tak ona se ten a ten následek na určité úrovni jakmile syna o není jiné satanem jediný následek. Jako kdyby třebas byl takových straší pytel jako můj přítel jo o které setkám mluvil jo je to s tím nějak podceňovat dali nestraší pytel s že bych byl takový tak pitter. Tak to nepřejí byla dána kdo rána tady nejsem nedějí víme že to nemá to prostě bych se řídil prožívat lepší kdybych dálo mnou a rovnou se šel zabít udělal by lépe než se tak klepá. Kdybyste totiž kristus takhle dál tak nemocí datem nemohl takové hledět dělat toho jana. To von se nemohou přirovnat či kristu samozřejmě ale určité věci jsou smíme dovoleny. A zrovna jako vy vy se cítíte být trestáni za něco za co jiný trestán neni ne že by vám to že by vás pán se stát ale že jste na úrovni kde do pro samočinně které stát námi jiná jiný zákon tam platí. Přísnější zákon protože čím větší svoboda tím přísnější dát tom v zajímavé tuhleti že tu lety paradoxy protiklady tady vedou velikou na li ježíš kristus nejvíc znamenal pro lidstvo když byl nejslabší když se nemohl ani bránit když se musel dát týrat a vstoupil na kříž a potupnou smrtí zemřel a to byla nejí hodí doby nejvhodnější okamžik. To byl nejí užitečnější okamžik prostřeli ho jíte a lidé kteří. Viděli jeho zázracích by byli řekli pak je syn boží teď vidíme že tady působí od o něm. Když se mi to nebylo pro největší největší bratra slabou. A tím teďka momentálně první či zk je proto vy tak je zajímavé že takový lál od si říká. Ono se nesmíte na nehleďte nejsem příkladem pase vrchol slabosti. A pro tu slabost ak všech kost kterou mám kterou vyniká a jediné čím vnikám všem schopen těch velkých věcí. To řekl velice dobře tak tady mám jeden dodatek mými tady řečeno. Na tu vytěžili duchovní lidé na dosti také v těch žijí lidé kteří na nic nevěří a potíže mají obě strany stejné. jsem to jsem zažíval v tom koncentráku. dostal nařezáno a ostatní kteří vůbec nic nevěřili vůbec nikam než oni se tady dostali nařezáno a také. Dokud totiž ti říkáme že jsme duchovní lidé ale jsme na tom tak že kdybychom teď zemřeli. Tak ztratíme tvoje vědomí jako ten tak v ani duchovní neduchovní své to znamená nedostali ve řekl vědomému zažívání věčnosti tak nejsme v pravým slova smyslu živí nýbrž jsme jak tím stádem ostatním stejně mrtvý jako jsou oni. A stejně tak víme proto nesnesl který na tom jako oni. Nesmíte na to o něco lépe na tom když k o něčem něco víme kdyby vědomosti o něčem něco znamenaly. To by bylo velice nespravedlivé protože ty přeci ještě ničemu nemusí zavazovat. Když někdo zná vyšší matematiku tak o to nemusí dávat k tomu aby tou vyšší matematikou počítal o ni může nechat hladem. Nebo přesným jenom tupit nemusí být užit doba ve které prostě ostatní anatta když vám nějaké věci duchovní věcech duchovní tak to jste taky dají nemusím správně smích dívat a protože tomu tak je tak že by jako ty o sta. jsem pochopil v tom koncentráku jsem trpěl proto jako ostatní kde jsem byl na stejné úrovni v tom užití sví kdy vědomost. Že ten mých užíval špatně a podle třemi měl víc duchovní oblasti tak jsem tato bylo za to o to trestu hodnější. Tak tohleto by možná nabádal dojem byl nějaký osud nebo osudové rány vůbec ne věřím jenom nebo jsem se přesvědčil lépe řečeno že sám typem osud dělám a když jsem se hrnou na nějakou vyšší úroveň na nějaký vyšší způsob myšlení když jsem chtěl lépe žít ne ten myslet lépe sloužit bohu. Tak se zařazují du mezi ty kteří opravdu lépe slouží. A kteří lépe sluší kteří to jsou které mají znaky že méně myslí na sebe než já. Tyto jsou čím dál je to tím méně myslí na sebe že ano ježíš kristu když ho ten ono to nepožádal. Aby se na nic smiloval neříkal prosím dech je by mám toho plných doby neví umírám. By řekl to ještě dnes budeš se mnou v ráji a kdežto my když máme nějaké starosti tak všecho nám může být ukázal jenom máme jenom sebe a proto to taky pořádně býváme a proto konat tak ono v ale a a to je za toto dělá jako nějaký oslu to si děláme svými tady tam dokázal že o sto od neexistuje a proto ježíš kristus mohl říci. Když tam apoštolové se hádali kdo bude první království boží a von se nad tím pokud a říkal. Prosimvás doby tam o by první první tam bude tento nejdokonaleji bude protože ostatní ten bude první úplně jiné hledisko nežil hledisko jaké máme my leželi dobude by koncem tohoto byli modlit dobude by prázdnější a není to není to tam nestaral dalo li stalo jenomže do bude sluhou všech. Do bude sloužit nejlépe. A on dokázal že nejlépe sloužil že bez pohledu na sebe sloužit v okamžiku smrti ještě sloužil. Ano kdy byl tu plný dělat žádný zázrak ale mohl tento styk udělat protože opravdu sloužil. A si myslíme že tohleto bylo nutné vložit toto jsme si řekli jan si že nemáte za není tak bych pokročil soustře dál od do tiší báječně bytí. Do toho našeho pochopení funkce rozumu na cestě kterou si právě probíráme. Že totiž šelem rozum podle našeho dosavadního způsobu jak ho užíváme toužil nám k tomu abychom si dobyli na tomto světě nějakou pozici. Abychom si třeba život zlepšili. Příjemně li usnadnili prodloužili a tak dále k tomu byl dobrý rozum. Na třebas jenom pro nás pro tak i pro své vyšší kdy o to mně dělá li ale je tam kam ukazuje ten příklad svatý joze jsem kde měl ve to nebyl vinen tím že se narodil ježíš kristus na ten nový věčný život. Ale přes samo musel pomáhá aby zůstal naživu tak po je u máte tak to jedinečně vyhmát mu stát u boha rozumu. Ta v tom našem postavení ve kterém jsme totiž my si nesmíme od rozumu slibovat. Kdo ti by to pochopit nebo tak že bych tam nějaké nako duchovní dokonalost nebyl nějak vůbec přiblížím bohu. musím ale ten svůj rozum přesvědčit. Že bude jednat jedná jednat ne nejedná jednat opačně. Než jednal předtím před tím jednal tak aby dobyl tam v tomto světě aby dejme tomu v viděl na to co ještě dobývá stará aby podvědomě zná tak nebo vedou k tomu rodiče aby návod tak aby se ježíšem dělalo aby bylo dobré aby bylo prospěšné lidem ne a bylo mravné tak dále. A čili je nějakým umím svým nějakým úkolu na tomto světě tady dokončí. A co si je táto nejde kdežto na tom jo ve o když se chtělo aby nesloužil něčemu co mám dočasnou vlaku před znamená tomu rozumu to je ten joze se chtělo aby to k něčemu co věčnou plat aby o dusí ji tomuto věčnému úkolu všechno dočasné to znamená on měl do čas. Jak udělat to neměl vydat tu marii ke kamenování to neudělal smiloval se na dní protože. Svatě od nás tak kdežto ti ji plnit tak byl dát kamenovat on ji ušetřil toto vám mlčel v tom toho pro sebe se že držel to je prostě jeho dítě. A jsem toto není ještě by se na na vám to musí ještě podrobněji vysvětlit že totiž v čem pozůstává z s tím toto působení rozumu všestranněji dodneška ten všichni se mylně domnívají že to je pak a ti ti. Že to je že vím co že rozum musí ustat veškeré činnosti že stačí třeba zastavit myšlenkou činnost soustředit ceněna ne. Všechno nestačí to je tam velice dobře popsáno než se musí jednat se musí jedno že veškeré jednání musí být i pod řízeno novému síly že například dejme tomu kdybych našel dát léčit kdy žila třeba operovat o věci nepříjemné tak bych to nechtěl dělat proto abych byl dál nýbrž bude dělat proto že mám slouží. Bohu tím přitom že budu dál že bych jako nebyla nepravý nemohl sloužit. To musí být smysl toho nemůže dobýt tím že nemůže být smysl toho je nám léčit dneska pro ten říkám provádt ale pro nemůže být tím jsem to vám třebas ve čit to aby byl prát aby měl sebe nad o. Abych neměl žádný potíže nýbrž abych mohl sloužit kdy život a jestliže nechci svým životem sloužit tak nemám právo být a osobně o nemluvím dává kuje do sebe ve jsem pochopil tuhletu roli rozumu rozumíte takhle pochopená na rozumu velice obtížná záležitost. Protože člověk si kolikrát něco před dělá to neni pravda a při jen se potom později když ty věci neodcházej ty potíže neodchází jak se při je tady nějaká eště chyba. Když potíže neodcházej ve říkám ve je nějaká chyba. Tady ještě něco předstírat tady ještě nem nejsem sám sobě nevyzná se v sobě ne nevycházím správnost sebepoznání třeba mám dobrou vůli ale vycházet pravé poznání. Tady svatá terezie to sou zlatá slova když řeka a jsem vám to ne o právo na to pak choval že člověk musí vycházet správného sebepoznání a tam míra sebepoznání se stupňuje samozřejmě a jestliže začátku jsem třebas postavením jenom z toho josefa a že on neměl soustavné vedení od boha ale pochopil co se dělat a to nemusí být hlas andělský byl tam jenom symbol. Když člověk pochopil co dělat. Tak pak je vlastně to svým pochopením vázán toto pochopení jiné než pochopení matematiky přírodních vět tam nejste ničím vázání tam nejste transem neprovedete když to o ježto není žijete. Ale tady o nepoužije ve tak okamžitě cestami začíná netrestá ano či když pochopí co mám dělat a dělám to tak pak uchování v sobě život věčný pak především způsoby že se vůbec může narodit a to domy způsoby že zůstane naživu teď jsem ho neuvede měl se klidu se nedá nabýt tohoto orat se ztratí pro a výklad je ten dobyl obojí. On zachoval pannou v době před narozením ježíše neboť ona byla u kamenována. A oni obor zachování je její dítě po vám v době narození že svými utekl do egypta. Tak že vás upozorňuju že možným že na něco zapomenu tohoto výkladu je ve kterém si pokračovat to znamená do hor kapitolu matouše si vysvětlovat ano ale pak připomeňte protože nedělám to u mysl nýbrž proto že v třebas zapomenuto přít. A hle na přede požádám není to správné že konám li jen jedním po druhým v ale to musel volit cestu nejmenšího zlá a protože pořádný jedním po druhým taky dát tady mám jako přední postavu herodesa v tom toho oddílu a tak to je pro dělám herodesem ano tak my jsme si dneska říkali to jsem právě řekl jako úvod že to patři tomu co dneska budeme říkat. Že ten herodes jsem se vlastně dosavadní náš rozum který zde na světě se vládnou který prostě bez vizte věci zařídit tak aby nebyl ve svém panství ohrožován rozum nemá pomoci před si ke všemu abych tam vládl všemi svými věcmi nebo potom považuju za v nové ono to není moje ale tato do považuje li aby je to nikdo nemluvil aby prostě je e to by let aby byl jak se říká pánem při nad se to je na na. Ve tento rozlom no to si nesmíme myslet že zabili okamžité okamžikem byla ven nabyl o jiné rozhodnutí byla vezmu na sebe nebo za své jiné rozhodnutí rozumové čistě rozumové řeknu toto ale do správné muss tím sloužit panně marie co znamená věčné duši nesmrtelné která se nemůže zrodit když věčný život a to je smysl rozum. Jiný smysl mého života ale ne jsi tady od žít v nějakých jarním kolik léta od pak chybného do hlavu neboť tento život je přechodem jak se tady pořád říkali života věčného a musím všechno dělat abych se navodil ten přechod abych ten živit činí život sobě z křísil a při poli se k němu do si vědomi odešel do věčnosti. Na toto ten herodes před z víra takže když rozumu to fakticky předstírá že třech celé poklonit že chce se vzdát tomuto novému lepšímu on toho zdánlivě uznává. Ale kdybychom měli být si jisti přestože nám do stokrát říká že to pravda do tak myslí že si to jenom před i děláme my se svým rozumem že si jenom říkáme jenom přednější ten nový úkol. A že to můžeme dokonce že to nalhávat ale kdybyste bývali lidi zblízka na život tady je li pravý opak. Že pro následujeme fakticky svým způsobem jednání pro následujeme všechno nové či to jsem nehodí do našeho způsobu myšlení do z dosavadního mu to že to pán milujeme tady když i. Na přemůže tom zabít jemné čili jestliže tady něco nového narodí a to je věc komplexní to neni ježíš stroje který ježíš který se narodil vliv na narozením mnoho věcí on vliv na narozením mnoho věcí v lidské duši. nepovažuju anebo byl ten nikdy nic sil co je v tom zákoně novém za náhodné náhodně se tam mlád tam narodila době ježíše ne náhodně byla zabita. Protože jsem říci pro zrození ježíššem okamžitý následek jedem že se narodí žádal nových vlastností zároveň stanovil mít které ale jsou vydáni vše vám tomu dosavadnímu rozumu. Okna je při jdeme oni ho přijme proto k této rozum ještě vládne že někdy nemá ještě právo vládnout a kde mám právo vládnout věčnost nemůže nabýt samozřejmě ale všechno co ve věčnosti pocházíte vlastně stvořené na mnoho nově tvořené. To všechno právo zabít. To prostě vidíme mi třebas nadále v tom živo ježíše kristu od krista komory od ve na příliš neboť jeho tělo je tady narodilo tak mohlo být zabito. Nemohl ovšem dobra ani na věčnost těmi víte byla by nad smrtí po nemohly ale mohl dobýt do tak do dobyli to bylo fakticky mrtvé se tomu se nedá na braní ani nade nejnižší domě nějaké nejvyšší rovni že všechno co v vyprodukuje v. Toho duchovního postupu může by a bude třeba nabito a nakonec musí být zabit. Jestliže třebas věk ho viděl veliké zázraky aby všechny ven nic obrátili se o on se ponížil před všemi před kterými dělal zázraky a dokázal je tak slabý že zázrak nemůže udělat jsili syn boží sestup z kříže neudělal to. Ano kdyby udělal dal by vám veliký důkaz ale on přeci dokázal že ty všechny čili které by tím by se veliké byli potřebné ale nebyli tím největší neděli lidem moli pochopitelné věčný oni často měl nad ni by se ten nějaká znamení dělal tedy to největší co co může se dostat. Ty pořád sled žijete že nemáte žádá znamení nemáte dale důkazy že nemáte dale učenosti ten nesmysl. Jsem na to si nikdo nemůže z nás svěřovat. Protože to není to hlavní toto pod semeno cestě to hlavní co potřebujeme je li jednat tak jak ježíš kristus nařídil to znamená daří se podle toho vědomí o čem víme že nejlepší staří se o to.