Karel Makoň: kotouc-N01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Staří se pole toho nejlepší je v tomto životě to je sebe život věční a nenechal ho zemřít nechal odejít od sebe tak el ten el svatý joze tedy se zařídil podle hlasu ve snu abych k tomu chtěl mít proč utekl třebas do egypta před ty hladem se vadit to bylo jenom tím rodem zatím tak byste správně řekli že em. Aby byl vzdálen tomu rozumu který tak znamená aby nepodléhal jeho vlivu nedát na ani řek bych tak by bych to převedl v pozice místním do byl do toho symbolu vnitřního ram si před tím to není všechno vysvětleno mi totiž dobře víme a jak jsem to tady několika předtím říkal že ten egypt pro židy nebyl místem zasvěcení. Ten egy byl pro židy místem plný při vám protože když byli v egyptě. Tak jediné čeho se jim tam nedostává od že se nám vždycky dostávalo všeho měli vždycky dost to byly které by vám ti plné mísí. Oněch levá protože dobře známe i pánové do protože to byly ty svoje otroky také stavba nebo býti kteří jako otrok ještě nebyla mohli cení klidně stát protože by byly ty stavy nikdy ne nedokončil kdyby lidé jsme tam byli ne hnali na krista a my můžeme předpokládat to byl statisíce jíte na tom pracovali protože si dovedeme bez techniky na představy že by to bylo nikoho k tomu se bych statisíce lidí. Ale je tam taky který jim muselo pracovat tak musel celý egypt na pracovat celý egypt je musel dobře živit. A toto povědomí u nás v tu musí zůstat že když si již již i kristus uchází o egy nebo utíká byli i ta tak je to z toho důvodu za jedině z toho důvodu. Že člověk dělá aby nedělal aby tady se bylo upozorňoval že člověk nemá dělat základy jednu chybu to je ochoten dělat že hned začne jsem tak věk rozumíte nezačne jem k jakékoliv askeze dělat všechno se v lámat se. Přes koleno najednou proto nejde jestliže vám protože to jenom tak kdyby byl kdyby ten ježíš byl zůstal v tom v palestýně pak klid před tím rodem že bylo do nenašel. Ta by byl trpěl z mým mou protože by byl neměl ty plné hrnce jako mně v egyptě. Tam by ten svatý joze tomu panna marii dobře našli zaměstnání a molinos dobře krmit. Rozumíte člověk musím jít opatřen ještě začátcích jsem než jevím nechci tím blahobytem ale veškerými potřebami světskými v proto ježíš kristus říkal hledej království boží vše ostatní vám bude přidáno. Ono opravdu musí být přidáno jestliže ježíš když jsem viděl kde hledal království boží a v této době sebe hledá jinak. Že jste hledí zachovat toto jsem nabylo letem způsob hledání který se doporučuje k této úrovni tak je mu přidáno protože chleba. Nemá činnými nebyl ten věčný život či by ho zachoval to jemu všechno přidáno. Je to samo myje přidá také jemu byl jsem vám taky neměl při tom byla. Ta panna maria taky není do zevní neměl zle protože v pali o to králoství boží nedali krátký boží jeho prospěch které jim bylo přidáno svým že je to strašně nemusí všechno pro vana kopyto v a když to takhle kompletně všechno vidíte tak dovíte třebas praně ale tam ani jednáme jde dál. by ještě dál když ovšem se dověděl potom do ve že herodes se tím zemřel a že nastoupil jeho syna archelaus v pád jsem byl stejně krutý jak víme z dalších záznamu jako jeho otec tak do toho dale dal a neodvážil se nastěhovat do rodiště ježíše krista do betléma všimněte si žen. Se tady pomalinku u skutečně proto ježíš kristus potom hlásil s naplno v tím člověka nemá kde by hlavy sklonil že do ptát tím ani z vás ni zdá a větami pravdu pata ale ty člověka nemá na v tom plane nikdo místo vedení mohl složit svoji hlavu opravdu ta nemá člověk nemůže hned začátku kdy jsou na dokonale z toho takzvaného vlastního. Nýbrž jenom pokroucení dál od o kousek dál teta pozice tele tam dvojnásobně označená na tomto místě že bych tohle tam vládne ona tu na malost do rodu pak se od rodil rozum ale není to přeci ten král původní velice důležité toto pochopit a ježíš se nerad jeho mává jen proto. Mu v duchovního že ano nebo osvíceného do místa kde se narodil nepatří k tomu narození tu místo narození na tomto světě tam přestává patřit ose přestává patřit totiž pomalu kdysi bych mi že najednou přestane čemu patřit že pak na ty si hlavu a nebuďte to nešťastné to se nedá na jenom když to dobře ukazuje že napřed se převtělovat. Ji betlema a on to daleka a to nebylo jako sebe a rovněž nám tam napovídá ten nebezpečný rozum neumřela l jestli si myslel že si myslí že když si zachoval pro ku tentokrát svůj věčný život protože si za byl u herodesa a mýlíš tele máte ho na tu. Který je který si že když jistoty jsou nemá podobě všechno je o by toho. To mohl na tom měl právo ale nemůžeš se spolehnout že by nezabil li to co co by mohl nabýt protože on ne zabíjet a ještě jsem zabíjet on se dostal na kobylku svatým jenom příteli takovou zabil bez postíš protože je to být jeho pro vy. Kdyby tento rozum neměl tuto vlastnost tak nikdo z nás neumře na tomto světě. Nikdo víme o most a kdybychom měli rozumu svatýho je ve vás začátku a potom ježíšů tak nemůžeme nemyslí. Tak tady na tom světě od nestává mrtvých tady budeme židy věčně tady bude zažije věčný život. Ale protože ho máme tak on tam vraždí ve věčný život rozumíte ani to ale dělalo tady při tom kdokoliv jiný to pořád vraždí ten věčný život ano tak tohleto no myslím je vypořádali rodem ano a ještě bych se vrátil k tomu herodesovi ten hle kde to je totiž ten dosavadní rozum který nás. To přeci nikdy na opouštěl to je to kralování bez vůle žel jsme se řídil rozumem nosu a jeho kralováním nemělo žádné překážky aby prostě to co bylo on bude to bylo rozumné. A když on by si všechny milerád se na tomto světě jako měl do kterého nade hle jsi ve zval mudrce dávno hle mu řekli aleno po do toho jsem tam měl národě tohoto bylo přibito bral vysvětlovat. A. Když tam ho nemůžeš nají tak tam prošli tedy k a ty přikládal je to prozradí. Tak že to je si vysvětleno tak správně když je že ten na rozum tyto před těšit kdyby ani nemohl tam být toho ježíše tak jenom před těžit jsem také řekneme chce mít z toho užitek sám ano samozřejmě když byl při dělal na tu tomu názoru. Že ten malý ježíš že ho ohrožuje od toho době to co zabit ale kdyby přišel právě potom může být také ten případ že bych to mohl mít užitek. Jsem tak je to všechno co my tady vykládáme dělá pro svůj užitek čili to je pořád ještě herodem který nám říká jen rozumnější stala se o život věčný ale ne o život pod jsem se taky ještě na nebe. Protože tady bych si na zadní kolečka tady myslím na život věčný. Před tímto herodesem nevydá nic jiného než u ten do egypta to je by od něho dále těm tomuto u toho myšlení musíme být vzdáleněji s tím se nesmíme ztotožňovat tak na říkaje potrpěl na začátku jsem hoden ještě on může jít tímto způsobem myšlení u je tam krásně mysl nemůže ale při tom do způsob myšlení nemůžete dlouho nad. On cestě existovat kdybyste chtěli ten život věční získat za sebe jo to v ale tak se na určitém stupni nastaly te a ani he darem vás nikdo dále nedostane kdy mu musíte toho heroda zabít a tam je taky řečeno jak se ten do nezabíjí ten nade přetaví jenom tím že se narodí ten ježíše ale mně ten ježíš je o. Jeden do egypta on přestane lu svolí. Působnost nebo svoji funkci nebo svůj umu předal a proto umírá. Jeho. Jeho účelem jeho existence bylo zabít ježíše to bylo účelem to dostávat beztrestně dělá v každém že bude jeho vidíte kolem sebe zabil ježíše vzati. Protože nikom se nerodí život věčný ten zabití ježíš. Ale jestliže to pro zabít o u soustavně navíc každým momentem života zabíjíme ježíše pokud nestalo víme podle stavíme na to stanovisko pro na nebesa. A to jen bez padl mu tak jak to říkám. Víte že se ustavičně nás nerodí do věčnost roste ustavičně neví jak také nechtěl ještě viklat. To bych taky jednotek se vynořit ale tady to není to prostředí nemohu co a tak to protože tomu takhle je že tak je i vám musím prozradit že jem my musíme mít co nejdříve přejít na lásku k bohu který toto to byla láska k sobě která rád nutila bychom či do věčného života. A my musíme přejít na lásku bohu. Ta láska k sobě ten to je definice kralování heroda. Vy si to kralování herodes pád toho rozumu nemůže celé definoval a to synem tele že on si budete vysvětlit než že je to láska k sobě láska k zachování toho pomíjejícího co tady mám. Ano nic jiného to není to tak do nebe než ho tak porozumíte proč musíme nikde jeho začít zabíjet a když ho zabijeme v tom že nebudeme stát pro sebe o tu věčnou nýbrž z lásky k bohu tak jsme na správném přes ovšem vím že toto je těžká věc. A ta láska k bohu začátku je tak tak nepatrná že se podobá ta vás je toho a tak dělá ha. Čili je taky radil zabil toho ježíše jenom že pochopil že nemůže. Tam to bylo aspoň svatýho jana křtitele a my ji když začneme jak si myslíme milovat boha. Nebo za že neprodělal z lásky k bohu a ta ho milujeme taky na této úrovni že pak ho se nám nepodařilo zabít ježíše. Tak ho trpíme se mi vjemech se s tím že ta věčnost být dobýváno z lásky k němu uznáme to za správné toto uznání máme a to je vše. Ten se rozum když nepoznal podle kterou v že královstvími toho nového když to bylo za není z tohoto světa. A protože to bylo vlastně neohrožuje tento svět atd po králoství to allah měla že vlastně tření nestali o nezabíjet onoho trpí vedle sebe tak to je tak prvotní ten začátek látky na naší látky k bohu jo tak to vypadá. Je to tam jenom ten detailně vysvětleno víte v tom evangeliu město nemůžeme ji přát vysvětlit. Není to e one to pramalé za to všechno vidíme při oko které se potom dělíme vidíme tam. bych se ještě jak se potom dostal myslím že v vysvětleno motto těm vel svatým čím krávu. Řekl jsem vám že ne na je nestranně pro narození ježíše v betlémě způsobí. Zrození nový jich duchovní vlastnosti které nejsou ještě tak živi. Tat tak jel. Obrany schopné přece nemohou mu máli před rozumem který je ustavičně svým formování na tohoto světa o něčem jiném. Než šel. Než to my u než o čem to o čem oni uprostřed tak to není tím co před něj ona o něčem na co o čem oni by pro v ani být nemohou tu jsou příliš malé to znamená o ničem jiném než o čem jsou i ona ani oni mysleli vaně rodiči jako by měli by zachování děláno ale jsem janě když to straně v chystá neví. To byste projevy dělo dotyku na jaké žil celý večera op. Na to je velice zajímavá kapitola a velice poučná pro nás protože bychom se moc poučil o tom byl z to si musíme za všechno líbit. A to jsi líbit nemáme dát ještě při činnosti vzpomínám jsem tam zapomněl tří kdybychom se postily tak jsem tam začal říkat před tím je to v ustaly v svým mou tam v tom betlémě nebo někde po bych třeba na dalekém nebo tak něják ale dalo ještě mezitím do toho egypta stal tak by to mělo ten neblahý následek že byste předčasně navenek dostalo něco co. To by bylo ještě v jeho mu stalo v krista tím začnete prosti tak najednou uvolnit dech tobě duchovní síly. Které byste nebo pak je vždycky životem bude co by si které byste dával že neuvolní li rozumíte kdy jsem normálně krmila někdy takto zůstaneš ještě konáte jim k klid tele. Ale ty si že uvolní mým a tím že se uvolní pád z ustanou vlastně na místě tak proto nemůže herodem zabít rozumíte. Ale kdybyste kdyby nic z toho bude podle vydal aby zabil všecko těmi davy kristus zůstala toho taky zabil to je vám jasný. Toto bylo zapotřebí tam jako dodat k tomu. Je velice důležitá poznám časem zapomněl pro vizte že vědom pro stačila se se na to pole na. Ale ve protože tam vědět a tak opravdu čem k svým králům tak kromě toho že to vyvolává nové vlastnosti v tom člověku tak to el pro zrození již ne tak to ten následek když jeho toho co jeho vědomí spojí s tím s čím dosud vědomě spojen nebyl ano. Totiž by čistě žil tele že nemáte styk se svatými protože máte styk s bohem že nemáte styk s ježíšem s pannou mají a možná že když jedete neprávem ale jestli to je taky jak to říkáte ted tak je to způsobeno jedině tím že v té. Nezrodili v sobě tu schopnost napojit svém. Zná po prostředí ve kterém tyto světy se mohou projevit kdyby například člověk miloval boha třeba jako zpívá muss tento teďka zemřel roku šedesát otců tak by se napojil nejenom na boha jako on se napojil ale na pojem by se i na to všichni kdo tak i za nimiž dal na obě dvě strany. El protože je přímým misse na spojujeme na obě dvě strany misse na poli jemné je zase jenom láskou. Síla může smíme na sebe a věřte mi to jsem poznal většinu jsem na to není otrava pro pro vy vše myslel na sebe víc než ti co nebyli budovali proto na no tam kdy je to je že mám co prosim vyčítali těm nemám krutost on těmto prany světskými vím lidem že nejsou. Správně rozumí město protože nemyslí na věčný život a to je tedy to jsem nemohl opravdu napojovat není z něho než na sebe. Při tomto způsobu myšlení a to bylo v tom základní chyba a toto myšlení a ale jakmile máte příležitost bezstarost bezstarostně proč to stávám bezstarost vně o někoho nebo za někoho zajímat si říct nebo od pro někoho něco dobrého dělat bezstarostně. A opravdu dělat pro tak jako by to bylo pro pánaboha protože boha nepoznáváte apod nebude toho poznávám za potřebujete s stýkat z lásky k němu tak si nade jednak o nehodného přílišným jim jednáte jako se zástupcem božím jste a stalo. Tím způsobem se dostal ten do pro spojení s bohem i když jsem nově strany víte že tímto způsobem jednal třebas svatá terezy je že ona měla vždycky jich nevhodné nebo nehodné zpovědníky neměla štěstí ani na jednoho a zpovědníka vší si to byl pro byli lidé. Co si pán bůh posila tohle lidi víte co to by bylo to polil samozřejmě to je asi jste nápoj na to jakou proč se nás závidí špatné věci prožíváme těžkosti sester nápověď ale on nás čistými poradila tímto způsobem o na svými dala radit protože. A v jejich on uších ten člověk který zpovídal tam byl z vůle boží. Naprosto není tu k tomu hlavě svou zpovědníku tomu že by tam měl boji přestože ona věděla že nehodný a ona věděla. Ale bez vůle by to nemohlo stát aby tam hodným zpovědním byl on tím že nedal zasluhovala do zpovědníka při říkala ty tam takového zpovědníka do ho tam vás po by byla jsem dycky to mělo jeden jediný následek že von ten člověk se obrátil. Ano a nervová zemřel nic jiného se stalo ano. Ale nikdo dostalo v tom stavu v jakém tam toto spojení se přišel nikdy ne a takovýmto vliv měl například páter spí z na ty nešťastní k i na ty hříšníky nikdy od něho neodešli děly takový jak tam přišli. A to nejenom páter ty v v v v v v v v k a jestliže my jdeme byl v bohu a opravdu k němu jim jdeme opravdu je moji deme když to nemá a máme když opravdu za nimi budeme máme za sebou to jsou sebeláskou byl ve opravdu k němu nemodlí jdeme od jeho takovým jakmi jemu čili. A jestli jsme odešli tak máme důkaz že jsme k němu nešli. Rozumíte mně čili jestliže ježíšů vším pro znázorněním tohoto cestami správně dít. Tak ti může se narodí v nás děti život tím víte okamžitě na pojem me na všech i duchovní si které svou tak zvaně mimo nás říkám takzvaně mimo rád že mi v době rovněž deme vnitřní děláte čili čili je tomu indové říkají pane vyšší nějakou pomoc nějaký do svěřen u on od koho do tomu rozumí nebo ta. Prosila jej vůbec žádného s tímletím no oni mi to všechno jednat jedna úroveň nemůže praví ne po užití darů že tomu že tím neužil to dokonce využita a o to tak. On se napojil na tuhletu úroveň ve které dostal hned odezvou to znamená že se dostal posilu. Že jakmile opravdu vědu bohu okamžitě dostává všechno co potřebuje protože potřebuje svaté tři králové pro byl že si krále si protože co jiného na to je nerozhodující ono že totiž e říká o to že to lid čili to neni možná pravda si myslím že to není pravda. On se usuzuje podle pro že přede si přidali rozumíte ve takový jednodušším vysvětlení z s se kterým si můžeme oku byl bral byla byl před ním ztotožňovat že to není rozhodující. Ale v pravil svěřil byli vydali k si to rozhodující ale ještě by si s tím nové v tom není rozhodující. Možná že jim byla pořádná pravda. A si myslím že to vstupovali všechny duchovní síly které od věků existující vůbec a působí v tomto vesmíru ano. Že to byl svým bylo u sv. Pojmů si to musila wu duchovní která je osvobozená která prošla tímhle tím životem a to je svobodná. Ježíš tím vám to znovu dokázala při proměnění na hoře tabor a kdy se tam setkal v tedy všem a mojžíšem. Že celá tato duchovní síla minulosti za ním stála i přítomnosti to byly ty svatí tři králové. Jenomže pak komunikace která existovat teď mezitím mezi tím ježíšem. A nebyly těmi svatými tím třemi králi a potom mezitím mojžíš nemá jsem později dal do tabor přitom promění ježíšem to do se uvědomí daleko vyšší tam do komunikace on víte i tady se nám pořád ukazuje. Obrazy bych stupně spolupráce. Tady aniž si toho jsme třeba vědom a proto vám říkám že třebas nevěřím že se nestýkáte těmito ho mi bytostmi. Že když o tom nevíme tak se mi to mělo lišíme ta pomoc tady je například vašich muss metod pozorovali že za pomoc tady je bez pardonu mohu říct že tady je neměnným se zaručeně je tady. Nejen nemůžeme chápat tím způsobem jako ježíš dohořel tam on to nesmí ale chápeme jiných musel nějak jenom to příhodný no aby nás to nerušila by nás to neodvracel by nám to bylo prospěšné. Ano. I na mi to milost od nestal nikdo ono tak jak s tou pro prost neseme aby náš pravý člověk pro snesl ano. A co při svatí tři králové tam přinesli je tam před si přidali odjakživa co zlato je symbolem věčného života o tom není pochyby tak kadidlo je symbolem posvěcení a myrha je symbolem jak ježíš později prozradil to bychom nevěděli je symbolem oné drahé masti kterou byla tažena a. Na tu nad na toho ježíše a jak mu to vyčítali ne z dva že jo by do vlasti jidáš. Ta tady semeno chybě tam myrha víte. Jak je trám krásy všechno stupňovitě podáno a oni nebi byli jakože prozradil toto lekne mu pomůže k u k ve smrti takovému slavnému z kříšení. To také totiž on nestačily když ho když mi to tady se narodil. Ale ono je třeba přitom že ho v sobě začnu mít ještě vstal z mrtvých při tom o pro vývoj je nad od že ví. Protože musím když je přemoci tak daleko toho vládce který do mám v sobě který neni věčným aby sester na přidal na stranu boží je aby abych vycházel na boha a to k tomuto rozumu a ne. Opačně ano obrácení světel tomu říkají alchymisti u tak el tak. Bylo to vlastně zaslíbením všeho budoucího co se při s ježíšem kristem potom stalo a zaslíbení všeho toho co se děje s námi prodej tam si třicet tři která kabaly v ky znamená zaslíbení. A teď je tam nav mluveno o tom. Že on mým nevíme vědomí oni nevěděli že který ježíš je oni se dotazoval jak je to možné. Říkali jste mi tady řikám že pro svírá na jeho svobodná vědoma a duchovní oni ani nevěděli že ten ježíš cíle. Jsem to za pořádek museli se táto rozumu herodesa a jakým tenhleten mohou poradit prosim se tohleto tak jsem podívejte se to je dogma o tak. Že i bych ještě hleděl do li se se tak vám to možná špatně napověděla vytrvat mýlil promiňte mně že tady je psáno v písmu když se tedy narodil ježíš v betlémě lidovým za dnů krále heroda hle přišli do jeruzalema a do jeruzaléma mudrci od východu a pravili kdo je ten narozený král židovský. Kdybyste totiž byl budu i jeho vodu být na východě a při jsme se mu poklonit proto hladem uslyšel u o tuto doslechnu ano se tam příčiny. Ale neřekli to přímo jemu za jsem tady před do tu na ty chyby naž také napověděl atakdále proto nebudu číst a tu si hle než tajně zavolal mudrce anděl a vyptal se jich přesně na dobu vjem byly která celým u kázala pro stroje a do betléma se slovy je te a dobře se lid litera dít těla je naleznete oznamte mi abych se mu šel poklonit i já. Tak tady je že bych chtěl vám říci tohleto ty mudrcové při čili bylo jeruzaléma jeruzalém byl duchovních před říše duchovní všem křičí v době a to se o to jisto lidsky odůvodnit dokázat v. době kdy když je římská a tam vládla fakticky jistým děláte pontský ním ano při myš do může s tím aby ten herodes do jenom svou novou vládou. Je když měli ještě vládnou úplně duchovně těm vším vůbec nic ženami dal proti vládě tam ten vláda hmotná dále v stěhoval do vlády duchovní jediným dej tam byl pravým brát čelem byly již čili tím vládne duch po v jenomže nebyli bohužel na výši aby tomu li správně vy užít tam na bůh vlastně přihrává el. Tu situaci ano aby se vláda rukou světský dostal do rukou duchovních a proto ježíš tolik i stylem bál na to aby převrátil ty duchovní vůdce v aby dostal svou karma oporu se mu podařilo některé z nich takovými o nemá jiné dostat na svou stranu to on potřeboval protože on si sliboval že ne pro duchovní vedení je mým. Všímá ho v zemi takže jak tím potom pravé to znamená člověk byli hledal. Pro království boží zde nebo tam člověk je ochoten hledat ježíš kristus to řeknu zase při velmi člověk protože to je nejlepší. Řek byla volil vám království boží je zde nebo tam nevěřte. Nikde na tom dosti větě není pro království boží. Tam nám muselo být nějakým si nikde čas toho prosto o není o musel nějakým způsobem být řečeno. Že oni ho nemohli najít v jerusalémě když to byl duchovní centrum. Proto například víme tomu jestliže toto je nám tu žil třeba do nitra. Ta tam protože to dělat celý život ani tam nenajdete žádnou mortona jedete panně zrovna tak málo jako kdykoliv kdekoliv jinde prostoru. Proto indové správně říkají že toto místo doprostřed pro z toho že ten místo klidu bez v prostorové bezčase. A přemění se předcházet spojka do bezčasovosti bezprostorovost v z s tam tu procházím jenom prosto jisto že jinak tělo jsem si ji na věčnost a to není v času a prostoru a tohleto vám tam muselo by taky vysvětleno přeci jakobychom to bychom dali tu si může zažil pravdu sledovali nad otce jo. Že bychom si mysleli tady je náš duchovní cele tam semen co od dob a že víme tak ještě nikdo onen vědomi někdo musel vidět sil nikoho one. Ani jedno ona ale neuvidím ani do neuvidí když například s el co tam maria markéta alacoque začla tímto kývá ani se třeba jako tady na tom obrázku veprostřed prostou tají byli vynález evropě tak ona se soustřeďoval na srdce páně v sobě ale v k rozumějme ježíše tane na jaké jsem se do tou věčností a ne k tomu co chci jestliže bychom si. Toto budete představy dostal cele tak je to jenom vidělo vzala mým ale není v tom pekle betlém tupě utajená věc. není známa jako duchovní centrum za nejedná vůbec rozumu rozumím vůbec nemůže pochopit protože nevím v času a prostoru ano. Vedle mě. Tady v tomto smyslu symbolem zrození věčného v časovosti. Ale. To spojení které tam existuje jen nepochopitelné rozumově semeno může transformovat bezčasovost na. A z toho prosto od nepochopitelné. Nýbrž to by se byli nějakými těmi čakramy o pořádku jak si každý dovede poradit a si poradí. Čili ti tomu byl jenom ukazuju úžasnou moudrost je se tají větu stane jedu dal mně se ptají pro toho aby nám řekli. Kdy do svého duchovního centra ano čili může to chápat tak i dat jako duchovní úkol. Ježíš kristus říkal velice li dále na čistotě do chrámu jeruzalémského a v kdy tam před si vím dal by kup činný čili a penězoměnce víte na tom záleží. Ale je daleko ještě o to vím dání těch kup i ku a penězoměnců k tomu z umrtvit vstání smiřte pod ale nesmím si o tom víc než že je to čisté krám nikdy čistý od ničeho si nesmíme slibovat více v tomto může dávat. Když čistou mysíte u dít mělo to je pranic na to není špatného ale musím v tom viděl vstupní bránou ale milé místo kam se mám u týkat vstupní brána prach kterou musím jít dál. A proto je čili svatí tři králové. Museli jim dál a proto tak vám to ještě na činnou před čtu. Když to od krále vyslechli odešli ale větu kterou viděli na východě šla před nimi přišla nad místo kde bylo dítě a dostavila se. Plete u úžasně důležitých tahle vjem zašla od východu oni tady říkali na začátku že při si od východu že. Viděli jeho vjem o na východě i na východě na východě upozornění. Že na tam musí všechno k a pak to nemůže být vymyšleno toto není vymyšleno zasvěcovací obešla to pro nás s tou ježíš kristus svým životem detailně co máme dělat a to co s námi děje. Jestliže mi totiž dejme tomu deme s nejlepší vůlí třeba do toho nitra protože jemné a proto byla rovnou jedno. Ale do toho nitra se uchyluje jako do chrámu božího on vám v před nenajde toho boha te pravda ale on vyčistí ten svůj chrám takže je vyčištěna vstup může krvi nejít o si myslel toho se to by bylo naše ve by mi to není to pravda proto svatý pavel říkal byl to nevydržení ale nemohl si na to bylo v těle nebo mimo mít pro správně. Řekl abychom my věděli že to vtělené nedělo že to nemá místo a nikdo by vám nemožný jsem chtěl zažíval pro na to o tom letos když k vám to řekne. Tak je to by jim nejvíc se jako u toho musíte vzpomněl chtě dál a jestli zatím byl světový se když ne tak to byl jenom takové domněnky nebo nějaké vším bráním nebo nějaké nižší stavy které duchovní mým stavem nemění společnost káni kde není věže krista není nic ještě proti pravému styku třeba s bohem tat tak tohleto je třeba vědět protože nemůžeš měl dělil li ona byla na východě. A teď je na západě. To na na opačné straně. Ono totiž v betlémě na západě od za to je taky mých protože to plátcích dano od věrou pramen se poděly na tu přibližně do tak na západě ale to není to hlavní to jenom symbol abychom si věděli abychom si věděli rady co s tím co se člověku správné. Abychom uměl rozeznat co je pro správné vnuknutí jsem to nesprávné toto totiž rozezná i na čáku velice obtížné. A my to můžeme ho dal jenom podle tomu toho v plete mylně toho světla. Že je to co od východu a tyto do od západu. Východ je místo moudrosti si pro tam vydával by bylo mých tomuto do tuto moudrost třeba jak on je ten duch v východu světlo tam taky jsou východu světlo. Po mělo další kdo při patrně východu všechno přišel východu ale nás nápadně on může vší slunce končí světlo ano tam zapadá slunce zapadá světlo tohoto světa to je to co ježíš kristu ukázal svou smrtí. Ano že totiž musel zemřít na kříži potupně muselo pro světlo zemřít vjem tak jak vám to křičela kříži bože prostě opustil. To byla dala jen dát bože prostě o protože to byla to byl ten pravý smysl toho konečného vítězství a to by odevzdávám svého ducha prosila postil tak si odevzdává svého duch v v ano čili on jeho neměli nají. My ho nemáme hledat velikého hned nechal návodně jednak mě. Nýbrž malého nepatrného v den nemocného tak ho mu jsme na ale kdyby tohle do své bezmocnosti dokonce najdeme host znáte než ve své slávě co je dal jeho před lidmi je malé před bohem a naopak a to bych přesto neuvědomil potom všem nám tady ta věta říká ale ceny by většího nad to jenom tak naznačím v ale o tom tady mockrát říkal když opravdu krávy plným obrácení je. A tak je tak podívejte se tak el. Teď jsme u toho obrácení světel mysim o to obracení prost ty vědy z východu na západ ona se objevila na východě a oni najednou vešli vidět na západě a to v chvíli kdy mi byl nedokázal odpovědět na tomto světě správně jde ten ježíš se narodil v herodes pro nevěděl nikdo to nevěděl nikdo to ani ty mu kdo si tam to nevěděli to znamená jestliže mi uznáme že nikdo na si nám nemůže. Ty kdo je bůh byl království boží nikdo ani my sami ani byli osvícenější rozum nám to nemůže žít. Tak pak tu svoji nevědomost spojenou ovšem s touhou po poznání rozumíte tomu si obojí skloubeno svět boha pasivita do víme do vůle boží jo nemusím že doby dát po nebo že se do pro vůle dovím v tom by do porušil bez ne v domě odevzdám ale nesmím si to li ani slovo. Tak to dělám přede vámi v tom správně todleto. Pod co jsem tady před vámi je tak když tam odpovědi co může se mi to po pro doby se to dověděl o prvně svým pád a tam musím znovu odevzdávat. Ale doby může něco málo o tom nebyl tedy dověděl třebas úplně ano to co momentálně potřebuju spásy. Nedělám nároky toto věděl víc než co je momentální zapotřebí jsem na naopak tak co by malo. A tak on měli okamžitě viděli že na západě protože oni by byli pod tento mu boží teď král a ten je ten betleme na západě od jerusaléma ano či oni v chvíli jako odevzdali bohu po nalezení protože to děly z lásky mi to podařilo tak v chvíli byl vlastně betlémě tam mohli krotit ale nikdo z nás než. Proč nepřekročí k tomu ježíšku nesetká se s ním toto takle neudělá. to tam prosím znázorněno při předtím při tím joze jsem chtěl on honem do vím dále vyšší jako si na do radíte. Nikdo se o nic nemůžete. Vy musíte jenom napomáhat tím způsobem jak tady bylo řečeno a toto je počáteční na po měla pod jeho řeknu o tom dalším. Sss tak podívejte jste minulou lekci. Na mně jsme si vysvětlili především kromě podrobnosti jiných úlohu svatého josefa a když ji ale to bylo tak před rokem nebo ještě dříve jsme si vysvětlili úlohu panny marie v a k rád se budou opakuji samozřejmě protože nemohu s po na to že zrovna to co potřebuji aby si z toho pamatovaly že zrovna máte na nech hlavě. A proto vám to potřebuji že vy musíte si uvědomovat že panna maria s i svatý joze a všechny ty okolnosti okolo to jsou části lidské osobnosti a s čím dokonaleji vycházíme z tohoto sebepoznání ve všech a tím tím je větší naděje že se nedopustíme velkých chyb. Kdyby totiž je kdybychom totiž že nedokázali dělat to co svatý joze el tak by nestačilo kdybychom dělali to třeba na ukázala tím vzorem panna maria a naopak a my musíme znát úlohu obou dvou nebo zařiď se podle úloh z obou dvou není to těžké naopak tak tím že to je velice jen ducha a jenom do vysvětlení které vám tady dávám v je velice těžko. Pádné protože z těch symbolu se to velice těžce převádí do lidské srozumitelné řeči jelikož šelem ta pravda symbolicky vyjádřená daleko širší než co může lidská věta postihnout v tom je veliké nebezpečí jaké výkladu protože do vezmete jakýkoliv v oné nikdy ten výklad není li to si dobře uvědomuji tele. tyto věci budete si znova znovu třebas probírat protože to není celý výklad činnost začátek proto jsem než ta tuto při náš nazval prvním krokem a po něm přijdou roky další ale nebylo možno tak by to byli roky než četné ovšem my si to že duši me na dělání větší skok abychom se dostali konci věd tak teď bych vás ještě. Uvedl malinko do úrovni panny marie. Jakou měla vedle sat byl ve fa samozřejmě ten ježíš se nemohl narodit v joze fa to nebyla matka se dali z panny marie a ty přitom samozřejmé žen dualismu není možno takové zrození ber dvou složek není možno ve složky joze. A bez složky panna maria ženské a mužské složky ale při tomto zrození z toho věčného vědomí v na je tomu jinak než při zrození člověka kde je to řek bych jen o jiný druh spolupráce neřídili manželi než tady. Tady totiž jde o tom aby se opravdu joze choval jako josefa na mary jako panna maria. To znamená kdyby je ne překročila svojí pravomoc tak byste nemohl ježíš narodit. Ale kdyby byla panna maria a překročila vůli boží tak viset tak ježíš nemohl narodit tak řeknu tedy nad tím ona řekla když ještě byl tak anděl zabili jel v staniž se mi podle svatého služka jsem služka páně staniž se mi podle tvého slova. Čili tady je řečeno že by nás jež je to složka naší osobnosti je připravena půda připravena půda pro zrození vše krista v nás existuje někde uvnitř tato čistota o ji jímž styku s bohem my nemáme vůbec zdání. Pomyslete si na jednu běd a době chtít uvědomte a do přes svíčky z temnot do hlavy svatý joze dostala pokyn ve snu světem bez snu kdežto panna mary dostává a pokyny bdělém vědomí. bez snu těle vědomí ano hrdě kabir přejí jemu jako posel boží a říká to řečeno nesymbolicky. Mým tělem vědomí ani posla božího ani na boží neslyšíme ani nevíme jaká je vůle boží v tomto ohledu. Čili to neni obraz které byly žena o které bychom my měli vědomí. Když panna mary totiž dostala toto osvícení nebo tento zkázu od archanděla aby jela. Tak svatýho se o to neměl zdání. A ztratil dech nám představuje tu vědomou část lidské bytosti toto naše vědomí ovšem osvícené. Osy se zatím mírně jenom ve snu aby mi zbývá ještě myslet paže bez snu. Samozřejmě jestliže tam všechno symbolické tak je tam symbolem i ten sen ten ten znamená. Člověk zpočátku nemůže být i věnován za všech okolností. Nesmíte protože kdyby že neznáte vůli boží že ji nepoznáváte přímým pocitem sounáležitosti s bohem nebo rozhovorem s ním nebo stykem s nýbrž že ji poznáváte jenom ze na to nechci že bych vám musely dát tmy. Ale ve stavu u tu mu rozumu který existuje ve snu. A v jiném stavu nejsme schopni k začátku vůbec přijímat inspiraci od boha jenom ze stavu tohoto u k tomu který nemůže být mistr v jejich symbolizován než snem ve jsou totiž nemůžeme za to co se nám vám nebo přímo nadto nemůžeme jenom nepřímo tam si nemůžeme mon dobře vybírat nikdo z nás tu když neumí obvykle. Co se nám bude zdát se nám zdá nebude tam se nám zdá podle jiného receptu než který si sami uvážíme. A tady který jsme u kořene věcí ten svatý joze před si musí vědět co dělat ten musí vědět. Že se narodí ježíš v panny protože to je opravdu řízení boží atakdále to všechno mu svět jakým způsobem my se to dovídám. A tu bych chtěl říci jednu důležitou věc když totiž tomto světě nepovažuju ni za náhodné. Jak si myslíme že když my se tady stýkáme například o ten člověk přeci hovoří víme že to neni něco co by se tak nahodilé v jeho misse náhodou přešli na podobní nýbrž že to co jsi tady říkáme nám oběma za nám patří i tomu vykladači i tomu kdo poslouchá znamená tedy tento říkat tak ten mi do poslouchat třeba stát. Nebo mohli mi občas úlohu na tom nezáleží ale není to náhodné. Čili. bych to řekl takhle nejsnáze se přejít v správné službě za tím účelem konané aby se narodil ježíš aby potom nepřišel o život této službě nevolá ani způsobem který nesmíme považovat za náhodný na přir byl dostane věky ne která od jedete vykládá nebo k lidem kteří nám to vyložím. Jestliže mi tu tobě přímé jako správnou síly přímé jako stranou když nám to jak se říká cení při s tím souhlasím ne tak pak je to na úrovni tak je to řečeno na úrovni znou svatý joze a nesmíme tu kdysi telat čili že by je se nějak oblacích bůh k nám a či ve dál tím víc se promlouvá nej. Obyčeje vnějšími v událostí stále dokonaleji s věci každý ježíši než světští nebi světský okamžik tedy znamená na boží že ano tam sice ne my čekáme nějaká znamení vedle. Ale jemu ano a proto ježíš kristus velice rád pali že ani jiné těch si podat na nezná zázraky kdy si pořád samá znamení a řekli tak leže to znamení která dostanou nebudou takového druhu že nakonec bez taky neporozumí a tak asi to si tuto řeklo všemu do řek jinými slovy ale také se tak stalo tam největší znamení která dostali těm vůbec nerozuměli ukřižovali vše krista a to. Nikdo by se mu a tak dále kdo toto kostela plánu protože mi opravdu je největším znamením te rozumíte myslí například myslíme že když nás potká v patnáct záležitost nějaká špatná událo při do pro nás e mu zapomenutí a nebo plést v ale správné by bylo kdybychom v tom viděli ponaučení kdybychom se z toho po nauč. Jeli jak se máme zařídit totiž nemám dveří tak jako svatý joze ten jak se dověděl že panna maria je těhotná z ducha svatého tak se na dvě jediným způsobem že ji dal ochranu to byla katastrofa právo že jich ta že našel těhotnou svoji nevěstu pro něho toto toto on nebyla ale tam říkal nebylo pro tato strofa ani. Pro jo i doba nýbrž tak atd ten stavu že nezoufal nýbrž viděl v tom pokud není od boha neboť bůh ho poučoval o jedné věci všechno ode pochází všechno mně patří kdybychom tohleto pochopili pak toto ještě svatých protože v pochopil tak dojem veliká část toho prvního kroku ale. bych nechtěl takhle obec jenom vám to vysvětlit protože byste řekli to jsme dávno slyšeli důležité je tady to co vám bylo za četl. Že ten svatý joze. Nebyl sice otcem ale že svatý matou evangelista podle něho od se v ježíše krista od se měl o jako dítě královského rodu ve kterého byl joze čili co se v nás narodí to jsi se nebude zaviněno naším otcovstvím nebo způsobil naším otcovstvím. Nýbrž jen mate svým naší nesmrtelné duše ale podle toho otcovství našeho které je nějakého zvláštního druhu to ještě vysvětlím ten vášní bůh nám pravé vysvětluje co máme dělat přitom na toto o to svět tak náš u něho to může když se na když navodíme který druh otcovství tak musíme podstatně přispět vším tím že nás je při v. Je vším čím můžeme přispět ke zrození řekli my nemůžeme jiným způsobem přispět ke zrození ježíše krista než že vezmeme na sebe to od co tím způsobem jako svatý joze to znamená nejsou se otci před se se jimi vzdálené. F. Ještě si představte jednou toho nad el ve fa před tím než poznal pannu marii ano to je před tímto byl člověk který nepoznává svou nesmrtelnou duši k jejímu umělém neboť nesmrtelná duše přichází na tento svět do nás se vtěluje jediného bodu takovou věčnou touhou. Ale nadějí že ze sebe pro nás to je pro tento svět zrodí ježíše krista a to je opravdu pro tento svět protože hmotná úroveň ve kterém my žijeme nebo ještě lépe ten on je tady strašně málo mu před k úroveň časoprostorová ve které žijeme v času a prostoru. To je úroveň která je spojitá. Když se mi z nevím článkem který je ale ve spojení s ostatními články my bychom nemodlí li vstal bez prostoru a bez času ve kterých se pohybujeme a v no moli bychom nestal ve všech těch složek které o nam dány k dispozici aby náš život velice křehký život mohl existovat mít tento vždycky je jeden nejí křehčí životů jaký existuje a že egy. Plete hotový zázrak na každém kroku milion jim v je s tím musí v tom člověku hrát dohromady aby zůstal naživu kdybyste jedná ze složek lidské bytosti uvolnila všechno se hroutí z těch tisíc že jsou části ve kterých člověk pozůstává na nemyslím na kát úzká ale do vnitřní ústrojí třebas nervové vnitřní sekrece podvědomá činnost. Se na loutku on nesmí ani na chvilinku ustat protože to kdyby ustalo například bušení co se tam bychom to dopracovali jenom na chvilinku kdyby to tak jsem na dostal by život na to by že by kdyby ustal li dech a to jsou prosimvás dvě věci o který se vůbec nestaráme a kdybychom se od rosy stala od doby do bylo horší do dýchání a to není přece bychom tady vi. Čili protože že je pod jemné činnost propojenou činnost že se stáváme snadnou váže že přestáváme nemocnými ano byla do myslí na to jak mu duši co se nebude li na věří vjem ano takže nesmíme do to poznalo čili tady se od nás chce to co se chce od svatého joze ta abych toho ustoupili od sebe ano. Abychom opravdu se našli věnovat ježíši kristu k tomu věčnému životu abychom když jednou pochopíme že panna maria a že než se dal před si to přeje aby je u nás zrodil věčný život abychom byli tomu při návaly nit který nechceš abychom ho při návaly a že se vám řekl že k tomu že neučiní li dvojím způsobem buď celým svým životem nebyli dělal alenebo jsem na tom můžeme napřed nad tedy či. Když to neuměl celým životem protože my se přede přejeme že se snažíme sebevíc ztráty se nám to smysly to je nám pro z obzoru a pokud se nám on neztratí z obzoru tak nám to nehodnou je znehodnocuje než do naší činnosti ve že bych se byl a když si a my si možná že i dneska snažil myslet na boha na věci boží při své činnosti tak by byl z mého. Naděje tuto svou činnost do mínili že bych ji nemohu vykonávat jež se mi tady lidem třebas vykládám nějakou látku nějakého přijel tu ve škole která nesouvisí s tím co tady říkám teď vám tady by přitom myslel zároveň na boha tak je to ten můj výklad nemá vůbec ani hlavy ani pád ti abych se ztratila bych začal blábolil nebo na bych něco tam pro řekl co on co. Bych většími mění s tím novým nám domem tam opravdu nesmím myslet na boha v tomto smyslu to je to že nemohu žádnou víme že je sebelepší myšlen o zrodit krista rozumíte tam moje mysl tam ten zrozuje krista od dán proto pouhým myšlením na boha řek bohu ve vstávat to není to pravé rozumíte tomu vás anna či ta služba do toho bylo něco jiného než pouhé myšlení. To bylo jednání jednání je víc než to vyplývá myšlení i myšlením si do jednání připravím jedna není možné bez předsevzaté myšlenky v tom dělat to nebo ono jen ve chtěl udělat to nebo ono ale pak to dělá a tím může do dělal myslel na toho ježíše čili i jsem si poradil. Začátku tím způsobem jsem kromě nějaké modlitby pravidelně co přes den dělání na ví. Jen z lásky bohu jen proto že jsem chtěl ukázat bohu dobrou vůli že vy k němu on to nepotřeboval bych prodělal rozumíte. Ale jsem to potřeboval abych se u poznával v tom směru směrem k bohu dělal jsem něco samozřejmě co nebavilo zásadně maličkost která nebe bavila jsem si přikazoval dělat nebo co bavilo ten si po pokud to nebylo zapotřebí udělat zakazovalo udělat třebas v jsem rád chodil do biografu. Zase se tomu narovnat kázal zapomnělo a pak takovým rovnosti předat ti to bylo vedle modlitby samozřejmě ale vězte mi to že tohle to bylo velice účinné to jsem to trošičku špatně pochopil že v okamžiku kdy je to přestalo bavit když jsem neb potřeba co pro vyrovnat vůbec chodili protože jsem si pořád kladl na velikou šel se do toho bylo u nechoď. Jakmile vás v to nebolí ničeho se musíte odříkat se tak to nemám znám nechtěl by se je li to ne to mají být nějaké ty které mohou v lidském životě chybět ani by tomuto odpor do zdraví a kterého odpoutávají od toho co ho připoutává ó ano tak to jedna stránka čili když aby budeš nám radil aby seděla na vedla. Na to je ten joze v laboratorně tak musím také pole modlitbu tak vypadá modlitba tak že jste takoví řek bych jenom v mi k něčemu co potom probíhat celý den an modlitbám tohoto druhu že by měla vypadat asi tak cele jako projev vůle jako správný projev vůle. svou vůli zaměřili k tomu aby král o to nebo ono světského teď ti zaměřují svou vůli aby to co dělám bylo lépe vykonáváme žít pro svou protože to si udělal vůli bohu protože jsem na tom nebo na na tom místě od boha jsem si se pořád ta si to neuvědomuju to nebudu. Vědoma do mínili dokud tomu udělal takovým zde na tomto co dělat když ale tím nebudu spokojen že by to nestačilo lidem takto osud dělám ale že to že mně to nepřivádí k bohu proto tomu s tím nebudu spokojen čelo toho on co on na protože chci aby to navíc do toho musím stát aby to na ta obyčejná za poniž šel aby to připomnělo existenci boží můj a. Jde k němu aby začal mít závazek k němu tak pak proto lepší proto navíc co dělám se tam moje činnost převede do činnosti vůči bohu rozumíte za to něco málo navíc co novou činnost potom na onen dokážu dělat kvůli bohu a ne mít židem nebo kvůli sobě ano a v tomhle. Pro spasitelský úkol od člověka než se musí stát spolu spasitelem on tím že do větší vkládá boha či ti tím je posvěcuje a tím do pro světlo přináší ostatním lidem ano když jel byli ti dva učedníci ježíšovi sví z ježíšem a že si že do klamalo zatím bylo velice. Dobře jeho kdy jsem se hořela radostí že ano a protože opravdu něco navíc slyšeli co on ten ježíš kristus nám být udělal pro li od za jeho smrt která byla mezitím téhož nastala po když bylo. Tam platí něčím navíc co člověk nevkládá do lidského života a proto nic navíc není na životě a ten život není poznamenán tím nabýt se pro boha. Ovšem kromě toho že něco navíc třebas strádáme do své činnosti tak to ještě mi to v tom bude prosím jenom pokus od celoživotní snahu ale kromě toho jsem nemluvil ještě o laboratorním pokusu atd něco jiného než co vám tady říkám laboratorní pokud to něco na něco jen pro boha to je okamžik jen pro boha nedělejte se při iluze ale. Že tyto okamžiky žité jen pro boha že mohou být nějak dlouhé to mohou být jenom okamžiky li si předstíráte že to může být třeba u hodina nebo tu rodinám nebo deset minut tak si nalhává k něco co není vůbec pravda neznáte chce celá patřit bohu jak vám říkám by stačilo zlomek vteřiny. A převedlo by vás toho. Že byli sví si na to řídilo světlo od něho. Že byste najednou poznali že od září od něho pro ten zlomek vteřiny byste poznali světlo které za řád el září od něho ovšem tento jen ve věci zaujetí pro vaše není na normální okolností schopen brát taky dobře vím tak jsem toho byl schopen jenom jednou v životě za výjimečnou okolnost. Že ano. Ale normálně říkají indové se mnou potože aspoň dvanáct vteřin. Aspoň dvanáct vteřin dokázal takové soustředění na boha a věřte mi toho pod ale kdo například smysl pro krásu tak. Jako to tak ve žila svědka mohl by se třebas mohl by byl zlomek. Na tu třebas vás řím by je že kráse světu velikost boží mohl by doby. Kdo smysl pro u vzdání lásky boží tak by mohl po jen o nás kteří někdy uznávanou pán bůh rád. Jesi by to be bez kdy na do nás držen uznával tak se dostal takové jinde vím to tam bylo li tedy nikdo přísun lásky je to li boží stal stal představy se obrátil rozumíte on by pozval vlastně s tím lásku boží. Že mi byly úplně zahrnuta že by se potom be nikdy nepohyboval že by mu byla dána dovím ku. Nám totiž tyto dali nemohou být dány pro toho že jsem nedovedeme jako svatý joze odevzdat. Že se nedovedeme ten také pasivně chovat při vrcholné aktivitě. Asi tak a tohle to je to modlitbám kterou člověk. Nemusí odívat vůbec žádný konkrétním a ven nemusí doby nějaký opakování ne na božího. Protože ona když v tom opakovaně na božího se kterým člověk je. Ten neztotožnil nebo neví co stoje nebo nemá k tomu poměr tak je to možná někdy jenom normální záležitost. Nebo že tohle dění na obraz třebas ježíše krista a onomu to člověku nit o obsahu toho obrazu neříká například vidím tady ní. Myslí že se páně na tom obrazu ale on mi to neb promlouvá o jehova te. Ale promlouvat do třebas o jeho lásce když přemýšlím o jeho utrpení nebo o jeho zázracích nebo o jeho odpouštění těm hříšníkům třebas tomu petrovi. Za tu neznalost kterou měli vůči sobě. Proto přeceňování nebo tomu tomášovi když se nad tím pozastavil tak i on byl tam by byli. E tak že to je opravdová vnitřní modlitba jak vypadat totiž že totiž tím moje povídavost se měníme ta dokud se moje povídavost nepromění ve stav ve stav lásky sounáležitostí s tím nenutí k němu tak to neni vnitřní modlitba která by k bohu ven za to mně nechává pořád. V tobě ve mně samotném nevede v něm. Nová u vás upozorňuju co musel svatý josef ze svého života. Udělat co se musel všeho zří když utíkal letí musel ale dokonat celý rok asi rok co musel říci normálního svého života. A panna maria měla dojem že se říká na celý život svého normálního života protože věděla co čeká. Nebude kamenován a. Tohle myslíme že nám chybí a tohle musíme do svého života přidat že my musíme si uvědomme žen že v je ten ježíši nebo že ten věčný život je velice náročný že matka která se plně nevěnuje svému dítěti není pravou matkou a o eeg který již v nevěnuje plně své jež by věčný dano co v tom matka může dělat sama že v tomhle v tom případě je přitom mat. Ta sama udělat nemohl ale víte dobře tady je ukázáno že lidská individualita která se ve vyvinula zdánlivě proto aby v tomto světě mohla si zařídit dobré by bylo katolická někdo zasedne vyvinula jen do této úrovně protože na této úrovně bych si dokáže člověk prosté udělat do dobré by bylo to je úroveň rozvinutého lidství tele pořád. Na této úrovni se právě dál tato úroveň není konečná úroveň a to další co následovat být toho že toto úlohy nic kterou mám musím sloužit bohu tuto tato úroveň musí být obětována jako svatý do se obětoval dosavadní způsob život jako panna maria obětovat totiž tato úroveň musí být teďka prostředkem musí být pak formou. Musí být byl řek bych když ten odkud se vypouští družice i per která byl s tou pád nebi je od panovat dělám bo upozorňuju vás na to že tu bo odporovat jenom opotřebuje že si nesmíte vzdávat že je to hloupé říci do tak že u než tu v toho dosavadního život že tak to na vybudovali tuto vám mohu odporovat chtít tak ne aby zradil spěli jako. Dosud protože máte rád li ale je na protože od tam a může se ode by do věčnosti ale ne odjinud kdybyste budovat jinou základnu tak na to třeba praví kde půl dalšího života pro náš ten nesmysl tady na tom luftě může denní nemusíte vůbec někam přeli jinam nemusíte mi zaměstnání nemůže mi z může z toho zevního jednání jenom vnitřní obstát smysl. Budu odmění on šel toho co dělat jenom na ale je do toho nové nový obsah rozumíte forma ustane dány je ta takle ale bude postupně při způsobem bez vaší vůle jak bude zapotřebí aby to objevovalo tomu novému opsat panen stane stejná samozřejmě ale o to se nemusíte starat to se samo v tane bez vaší. Vůle to jsem taky jsem si myslel že se že bylo z toho vidět jakého druhu vlastně bylo otcovství josefovo jakým právem svatý matou už. Jen nazývám ježíše z z rodu královského a ze kterého pocházel svatý joze panna maria jakým právem onoho nazýván e vlastně jiném josefovým. Toho věčné vědomí které jsem nás zrodit. Je v přítele synem věčnosti samozřejmě ale protože kde od toho aby lidská individualita která prodělala ku vlastní vývoj tři miliardy let existence tohoto vesmíru zůstala zachována tak je to také otcovství. Pocházející od člověka jenom proto že existence boží v čem byla do o času a prostoru aby tvořila nakonec člověka a vědomím boží se vlilo do časoprostoru ale náš do si nakonec v stánku lidskou aby tvořila toto vědomí jak to unesl byli smysly a rozum smysly a rozum neunesl tou mít za. Tím než to co jsi tady my říkáme než lidské vědomí čili toto lidské vědomí pochází svým původem od boha a jestliže na sebe vzalo podobu člověka individualita lidské. Tak nemá být toto vědomí tak to vjemu ten ztraceno naopak tak to je od vědomí se stádem věční vědomí není to jenom z toho důvodu že člověk předchází třebas ostatní tvory cítím na světlo znal na cestu ale do také z toho důvodu že ve věčnost je možné ustavičné sebe obohacování. Protože co je nekonečné tónem to může do nekonečna se věčnou od kdo vložka zmenšovat atakdále všechno mno konečno varu do může láska a podobně před tady to jsou nekonečné hodnot ty a otcovství do ten o ono spočívá tedy v tom a otcovstvím naše lidské spočívá v tom že nevím na sebe bereme ů. Choval pomoci rodit ježíše kris že na sebe tento úkol bereme tak opravdu do pomáháme panně marii než ve své duši k tomu aby mohl sebe do výše krista zrodit když na sebe se u kolem den vezmeme tak panna marie nejenom jeho nezrodí neměl by paní smyslu protože bez to byl že by to bylo nešlo. Bez jeho pomoci kam bylo znázorněno ale ani o nezachovala naživu protože během odnesl pro dítě nabyl čili my se stáváme zvláštním způsobem otcem. Tím že. On pracujeme z vůlí boží a vůle boží tady je abych naší pomocí ten život věčný se zde na světě usadil aby začal prvé ale zde se rozšířil jako vás na to již znázorňuje o tom království boží ano a to je další vývojová fáze li tam nebudeme vo tom dále mluvit dale te dalšího napadat tomu nějak. Tím způsobem cítí opravdu je svým způsobem přispěl ježíš kristus a o nás chce abychom následovali znamená abychom vyplnili ten úkol který nás u vložil který nám o žil. Tak myslím že to je tím vysvětleno a nemůžeme kousek dál. Může se stát že člověk opravdu upřímnou snahu k tomu pánu bohu jít a vzdát se všeho svoje před na překážku tomuto vstupu a opravdu děláš za možné aby se zdál ale chybí mu prostředky kterými by vstoupil a jsem vám. Říkal právě dneska tyto prostředky chybí každé že není v moci člověka aby zrodil sebe a je protože na nebo mu nikdo ano ano my opravdu nesmíme se přece jo my nemáme to a to je to nejtěžší ne než smíme výkladu abyste pochopili že sice nemáte. Prostředky kterým byste mohli zrodit věčný život ale že máte možnost aby se ve vás do nemáte možnost způsobily nebo pomoci nás by nám pomoci k tomu aby se u vás zrodil které on žil a toto co jsem tady pra je nad naživu vysvětlit s a vono mi to nejde promiňte ale je to asi tak že. Dáváme když pozici sebe k bohu jako dejme tomu dal vidělo své kdy spoj si svůj život panně marii a k tomu ježíš toto dávání sebe k dispozici prostou si prostředí které máme s tím se nezrodí sám ježíš nerodí ale nemají je mým toho co zažívá panna marie nemáme vědomí a my tam máme jak o. Svatý dodnes jenom ve snu znamená ale nám se může nám zdá o tom co bychom měli udělat rozumíte asi ta my můžeme tím po vědomím co máme udělat to můžeme mít ale všechno v on se o to na jim samozřejmě ale za že on to může udělat ale nemůžeme zdroji ježíše kris to nemůže kdežto panna maria při vědomí to znamená ze sebe že tento úkol vědomě jsem. To úkol když se dostavuje ale anděl zabili měl na to sami pro znázorňoval jednorázově na věčný úkol tam tento úkol zrodit ze sebe ježíše kris ano a tak jeho zrozuje ale musí mi k tomu pomoci joze a my nemůžeme si nikdy hrát na úlohu panny marie ne jenom v tom smyslu že také z panny marii je něco co máme a to jsem tady ještě do. Řekl polem pro říkalo dávno přeci v ale tato ještě dneska budu opakovat co máme panny marie jako jsem vám řekl že to vědomí které tady máme které bereme od boha a to je tady rozvíjíme v tomto životě do plné rozvinutosti světského života je od boha ne tak také vůle zrodit ježíše kris ta. Je nesmrtelné duše to je úkol nesmrtelnou všední dání dovím o nesmrtelné duši tato duše touží zrodit ze sebe ježíše a proto je si člověk na každého mohu něco porodíš že někdy nesmysl ale někdy i dobré věci tak je to pořád které mění. Na to neni vše krista mi také tímto způsobem že správně vládneme svou vůlí rozumíte která je odvozena z vůle panny mariině tele že nás nesmrtelnou duší kdy ji tímto způsobem že kdo po máme a protože v naší moci k tomu abychom mohli zrodí ze sebe krista vám to říkal při do do todo straně jsem říkal na počátku všeho. Toho dění bylo přivolení panny matně ano ze strany panny marie k tomu ta je to je člověka musí se při mohli na to dneska všemi tu mu kou a že toho moc víme že to naše že totiž opravdu řekneme si pro ten náš úkol toto je můj úkol kterou o nějaký panny marně oni mu o je to stahovat opanoval je a to přát toho znovuzrození to je znovuzrodit tolik toho ježíška ta narození toho ježíška a i tomu mohu musím. Jakýmkoliv způsobem přispět jak je to mei mých silách ale vrchol vůle není v tom že kristu než pochoval vůle mojí je v tom že přivoluje pannu marii přivoluje on také svým způsobem přivolil aby se to všechno stalo svatý joze rozumíte také přivolil on tím do hlásil aby se byl ježíš zrodil. Ovšem tento vás než jemu tolik na tělo bych tak řekl ano tak od el panny panně marii ale musela se svým ztotožnit jakoby on to měl na starosti bych tak řekl ano to musí být v našem záležitost může za také naší stali prostí nejenom v radosti panny marně kdyby on říkal co je do toho do ten rodiny nebyl o protože tady byl by to dopadlo to tady všechno stalo kterého se to evangelia toto mistři nemůžeme nikdy. Udělat abychom si mohli tu tito rozum v od její vůli na zpátky ovládání vůle právě ten ten řád hodnot který si stanovíme a kde si řekneme jsi žil to je to správné ho u z věděla na co nám říkal jakým způsobem v tom co dneska říkat přidání něčeho navíc za by proto lepší než toho při těla nebo ne to proto odříkání všeho atakdále tak na či anebo denním pravidelná modlitba vnitřní a tak podobně ano. všechno otázka vůle ovšem vůle jinam zase použité a to je to co jsme pořád nedaří vysvětlit než normální čili když e dejme tomu chtěl po men tu to byla pro něho pokusu tou vnitřní modlitbě zrodit ježíše krista tak se mi to nepodaří když říkal teďka rodin věčnost svou sino ne je to nepodaří to se může byl pokusit u. Nýbrž tyto kolikrát jsem tele jen za nepodaří ale jestliže třebas se chopí dejme nám boží znal říkám zaseto příklady vám tady kolikrát umírala dobře pochopili ho a potom jen jednu boží tele od vedu onu svoji mysl svoji pozornost svoji vůli dobrá a znamená vlastně panně marii mění. Tak se totožným jejím úkolem a tím že jsem dale dost v že žiju mimo není ten joze je součástí téže bytosti lidské tele že osobnosti pane ale na jeden pro nás s tou pannou marií ale jiným způsobem než panna maria on nás pasívně rodí on akty je přitom pomáhá ten proces toho růstu toho mláděte v lidském těle nemůže mat. To jinak než že řekl mým ne ale že v určitém klidu a ostatním mohou mu si přitom post provádt nebo sloužit ne na to byl ten svatýho ve a tato prohrát tady musí být do hlavy že toto budete dobře přemýšlet tak víte jak vás proč na vaši bytosti jakou úlohu ma a nebudete nikdy si mysleli že svou vůlí můžete například byl prokázat pro spojení s bohem ale může tele. Tou vůli připravit cestu k tomu aby se to stalo musím se disponovat k tady dycky říkal pro tuto milost narození věčnost a to stačí protože když že se to potom stane na boží ve vás ale na věčnost ten věčně žil když pod ale že se věčnou bytostí tedy ne tak aspoň vám to nikdy nestoupne do hlavy a nemyslíte čili že pojem váš že dílo. Že to že to vaše výtečnost například potom jsem zažil toho se tato nemůže si vůbec by že to moje výtečnost nýbrž že to je moje slabost byto došlo tak daleko že jsem nebyl schopen z vlastní vůlí chtít nýbrž jsem byl schopen jenom se odevzdat když kristus také. na kříži ukázal tam rozhodli se v okamžiku že pro spojení ne byl schopen z vlastní vůle udržel protože předtím bez mezer a pro spojení s otcem bylo volá bože proč neopustil ani o nenazývá otcem v chvíli vše byl si dobře to není on měl pořád o něm mluví jako o otci ani vzdáleně říká bože.