Karel Makoň: kotouc-O01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. musím s nimi žít a to do se vám to na mysli ovšem nemůže ho tomto případy že krista napodobovat protože on byl daleko dál než jsme my všichni ale on šel do hospody dobro nad lidmi a pravím že bych to nemohl do od abych nemohl dovolit jako on se napít někým on tak na koště nejsem zase v jeho byl i my proč pak ne ano nám to zdá aby ponižují těle není to pravda a možná že musel si s nimi. Při hnout aby vůbec o byli z chop ni vyslechnout aby byl jiným jich ano například jsem udělal velkou chybu ve své rodině že se mi nepřipadá jako jeden z nich. Málo by se jim připadat vedených mít daleko někdo jiný od ale hle třebas se distancovat protože mu nestačí ano než chyba býka jak viklat do dohánět mate jsem se vypadat jako ten nich protože nejsme oddělenou prostí to bylo to byly ty první kroky které jsem přidal ještě pořád příliš mnoho pro sebe. A tyto další roky před pro sebe dělat nedají jenom pro sebe čím dáti nejez co dělá by dát dělat pro sebe. Čili musím i podílet na tak zvané neutrální činnosti jejich a. Koneckonců jsem třebas na prosty do pen ve návodně nenechali tak jsem tam co v tom důchodu ale dávají větší práci než jsem měl před tím a nemohou reptat protože zřejmo vyčkat. Tam nějaký malo jsem předtím národem nebyl. Kdyby on národem nebyl tak nemusím takle sloužit ano mně trvale nemocen nedá svým dělat tak to není náhoda to všechno je nějaké řízení jsou okolnosti jejíž symboliku chápu a proto se v oboru proto jsem tomu toho dění pod co dál. si nesmím dovolit z bourá toho čemu jsem ještě ne oddanost. Když si ježíš kristus netroufá z bohu rád ten běžný život tak many neutrální my tomu říkáme. S ostatními mi to souží již to se mi na úrovni jejich po dobu třiceti let tak musíme velice opatrně bourat velice opatrní když totiž on nám tam ukazuje a to bych. Jako přikročit dalšímu že vlastně příkrá zboural a znovu postavil tak než se k tomu od o na nebo by než k tomu dospěl ta. A opravdu ten stupeň do táhl do nejvyšší možné míry. Aby tam nebyl skok my jsme viděli z pak jedině v okamžiku jeho smrti tam nějaký skok ještě byl. On sice postupně se vzdával svých apoštolů u svých učedníků u že když se rozprchli potom se zdál svých nejbližších přátel ti viděli že nemožným že ano v že ne neudržely ten kříž atakdále ale na tom kříži nebyl ve vším vyrovnání to znamená tam ještě musel dal nějaký skok netřeba opravdu dycky udělat nějaký stala by nebyl příliš dal ve velký z velkého skutku nejsme. Schopni i když ho když nakonec schopni takto potom za následek takovou únavu která potom následuje jako asi kdybys tam člověk chtěl provést. Nějaký sportovní výkon planého člověka a možná že by ho byl o tom nepochybuji. Ale potom by byl vyřízen ano byl by mi že by byl třebas co se nebude do takového konečně. Za pravdu to nemůže dovolit co netřeba tak není a to mládí nějaký které ming za sebou vyklíčí pohyb o to všechno tak. A tady jsem taky potřebuje nějaký které ming dlouhodobý aby mohli něco odhodit velice opatrně něco odhazuje pokud to není vyloženě jak se říká hříšné et tak uvažujte si byste to měli odložit například podívat se na televizi na mně kolikrát ve zkratce rozveden třeba v tak by či spí jdu život velice duchaplně že který bych a nikdy dohromady nedala zkušenosti. Které v ke který bych nikdy nepřišel jest deme držet při by tak víra není hrách se hluboce za myš jedna vlastním životem nad nad životem svého okolí protože ta symbolika ji života něco říká o vlastní symbolice. A to by vám za že taky říkala také bych si troufal například nedívat se na televizi kdybych nebyl schopen vůbec pracovat kdyby nebyl schopen třebas ní. jednat jako jiný člověk který je činný kdysi jsem činný jedním směrem mohou být činný i du li směrem že to není zaplaceno na věci co s tím se nestává hříšné. Že byste příklad ze jakou činnost placení pro táto za činnost neni nějaká pomohly v její vším že ano tak tele na koukal na televizi nejste pád měl to vás on na ko říká něco doby stání časem o na že by tam čase může dělat něco dostat placení prosimvás. Tak pak to víte. A to vám si vámi vůbec nedělá protože tam co nějaký povinnosti vůči státu vůči bližním vám říkám tady sto povinnosti vůči vaší rodině třeba. Kdybyste byli sami nedívejte se vůbec na televizi nebyl sám tak se vůbec nebudu be. Ale protože mám rodinu tak se na tak jsem terezy op část podívám a takhle bych jako u. Ba udělal nějaký pořádek vešel něco kdybyste chtěli ovšem to otci dlouhé povídání jsem pro symbolicky provede na tvé levici promiňte o by to na čemkoliv jiném takle s vámi pro debatovat. Ale se vrátím k tomu bourání let tak ježíš kristus ukazuje na svým že. Měli se narodit v betlémě muselo zbourat. Dosavadní svůj způsob života prosimvás myslím že máte za sebou ten výklad že panna mary je svým způsobem ježíš ne joze je svým způsobem ježíš okolnosti ve kterém žijou. Oba dva a že jsem potom žije ježíš s tou je také on ano je to jeho situace okolnosti jeho života. Čili když jsem to vykládal všechno ne jako individuální život tak chápejte když řeknu. Musel změnit musel zbourat dosavadní způsob života když že se chtěl narodit. Betlémě tak tím říkám že převrátila naruby život panny marie že převrátila naruby život joze fa. Obě oba by byli šli jinou cestou v kdyby v ní. Byli ne nepřeje o jen to mary svůj život kdy byli chová nedali do služeb ježíši který se měla rodit ano. Když to převede na svůj život. Myslíme zbourat teprve tehdy dosavadní život celku jako takoví když jsme schopni celý ho zase věky k tomu novému vnitřnímu životu. Nejsem nás objevuje při prvním stupni při přechodu z prvního na první stupeň a jestliže nejsme něčem ochotni mu všestranně sloužit jsem tam neměl přát si pro mýtem krále tak pak to nesmíme bohu voda. To nesmím nebo orat to je věčně máme svědomí že jsme to nezbourali protože jestliže nejsem opravu o tenat se musíme řím že nejsem schopen ve všem slovo že li pak nesmím to o čem nejsem schopen ještě sloužit zbourat protože tady by nastala mezera tady bych z oklestil svůj život o něco v čem ještě musím dorůst stát k tomu aby to taky sloužilo to jsou nějaké mém byliny nebo ho. Nějaké rostlin nebo nějaké stromy temně tedy ještě nejsou připraveny ani ke květu tím k plodu. Zatímco některé rostliny některé části bytosti tedy. nebo tak symbolicky jsou připravil nebude některé části činnost do připravím k tomu aby přešli bylo služby ježíši kristu jiné části bytosti ještě vůbec nejsou připraven. A s těmi musím velice opatrněji jedná když totiž provedu řádně nebo hodně hluboce. Ten nám první přechod tak způsoby ne že se dostanu z okruhu nebezpečí že budu zabit se ve ten nový život bude zabit jako ti vláda látka a tam měl zatím musí stačit. Ten život se nezabil znamená o ty silu pořád touhu se změnit život že tady je ten dovíte mi důkazem že tady nebýt život je že si žádá mojí v služby let co s tím co symbolizuje jeho touhu abych mu sloužil jeho touhu touhu boží ne mojí protože se toužim mi tady jeho touha touha boží která ve mně žije rozumíte tak na to musíte jít. Tak jestliže to tak je tak prosím jsem tam kde on na sil. Moc sen toho aby země vědomě toužil tak tam mu vyjdu vstříc kde ještě nejsem. Si vědom toho že on ve mně touží tou nebo onou činností tamní klidně vykonáváme o nebo dání činnost a. Nemůže cení stát není to žádné co řešení a teprve když ježíš kristus byl dokonalým tesařem dokonale zvládl všechno. Osvícení které na tomto stupni nastat to znamená schopnost rozlišovací nějakou daleko větší míře než jakou máme my tam ho klidně vstoupit do jordánu. A mohl dokonce oponovat tomu. Svatému věrnou při tedy bych ho nechtěl pokřtít protože v jali věděl své věděl že je nastal okamžik kdy musí přejít do dalšího stupně protože by zbytečně mařil ča ale nevím jste v tom může by maska je čas neutrální činnost že maříte čas něčím co byste pole svého názoru neměli dělat jestliže byste to nedělali je od nás ten si byste toužili tou jinou činnost. bohu. Říkáte nahradil by třebas nedění na televizi soustředění pořád. Jestliže byste opravdu bez hnutí brvy to bez cel toho že by se někomu uškodí li že byste se před ním stavěli bylo v ses do do světla podiví na např je třebas měl v jedno nebo že by se z by stávali na odiv svůj jiný způsob života byste tímto způsobem mohli se nedívat na televizi pro si nedívejte ale si že tam nebezpečí že život bude jiný než život země jiný. Že život vašeho okolí tak to nedělejte protože my se nesmíme ničem lišit od ostatních vidí když si dával záležet na tom aby se nesmíš protože kdo to dělat tak dokonale že jeho učedníci vůbec nepoznali že je vtělený bůh a pořád potom pochybovali protože on se opravdu ho máme jako on. Věřte mi to ti tomto ostře hrána ale vězte mi to když on třeba do odkládal nad smrtí lazara ačkoliv i to jsem věděl že ho vzkřísí. Tak dobrého schopnost přizpůsobit se ostatním lid zem neboť plačte stačím svými to řeklo vám to neřekl nikdo jiný tady se zabít svými protože on nikoliv nikdo jiný kdysi tak my radujeme za víc jimi je jednak myst pláče nestačí neděláme toho nevíme se mimo el posiluje nespojí pocit oddělenosti a to není správné a velký hřích to takle ten velký s. To von nikdy nedělal on se nikde cítil oddělenou bytosti ostatních a my se byl se cítíme tak my nesmíme tento pocit sobě ničím postil doma. A tím se pará při svém ho posilujete tak toto jsem potřeboval nic protože zbytečně děláte skrupule zbytečně opadl na ta by že z těla výčitky svědomí protože nejste sami bíte si ty výčitky sedmým nedělali kdybyste nebyli na úrovni třeba vize krista který si nedělal vůbec žádný výčitky že jsem na každou hostinu která se mu nabízela vite na každou předal ale mu to vyčítali ne. Je nechybí ž nikde a to byl tak bez že že ještě si tam dal všechny svoje učedníky not to měli asi radost takové. A to byla radit řeknu to tam toho vypili ale ona nebyla kdy jsem na metám potom svědky třebas. Tam marta říká s ten o obě rád dne kdy nosila jedno ji do nad o jim tam tam se neb postily tam nesou sledovali vůbec tam nemysleli konkrétně na božský nějaký úkol nýbrž se radovali a dokonce ježíš kristus vykládal duchovní věci na přitom pojídá ostatní taky klidně si takle žili ve vás nemohl nám dokonaleji ukázat. Ten přirozený olej který jakým máme že totiž nesmíme dělat to. Lehkomyslný škrtat dosavadním způsobem života pokud není vyloženě hříšní samo není na s ne. Jetliže vás pomalinku připravuju na to co vám v této přednášce neřeknu. Že totiž ježíš kristus říkal nejsem dobrý doby jej vně o nebesích že z nás jak chápeme je noste na na do nebe nevede proto jsem vždycky od této ctnosti říkal. Zlepšování člověka ve jen do určitého stupně a dál ne ne že kdyby se člověk sebevíc snažil jsem zlepšit tak nakonec zjistí že padání nejí li se jím být nezlepší a že tedy je určitý stupeň přes který vůbec nemůže být. Tímto způsobem se nedá jít přes určitý moment dál naopak všichni svatí říkají že nejsou hodni toho co zažívají a ve říkali to z pokory nýbrž ve říkajíc poznání jež se o tom věděli dobře jak jsou slaví staví zůstávají jakou milost ve dávat protože na to šli jiným způsobem dovolil je v milosti boží aby v žil. A my teďka víme v čem tam milost počínání je že nás nutí ke mně život ovšem být domu přidáme lidské pojetí že mně kdy se musíme pořád bývá na ježíše krista kam ta změnám vedla na mně na ve za do jordánu a pak od to na na křtí prostou prosimvás pro závažné věci to je hotové zbourání vždycky noho mezi z tu je. Kdy čit třeba. Se radikálně nebo úplně totálně liší vstupem do třiceti let o ježíše kri. Ste krista od toho co potom dělat od třiceti do třiatřiceti se to radikálně liší od toho co potom dělat co světice když přišel na kříž na když se dostal k tomu zmrtvýchvstání tam se choval starají jinak než před tím soustavně nechodil s těmi apod. On mohl s nimi chodit protože by byl nemohl ale on s ním nechodil z toho důvodu že to nám musel ukázat že úkoly jeho by jiné že on musel táhnout všechny. A ne konkrétně někoho. budu povýšen na kříži potáhnu všechny znamená on u něho neměly nějací lidé protekci bych tak řekl nebyli nějací zvlášť vyvolen že by byl jenom vodil toto poselstvím musel nechá aby taky oni šli kamkoli abych aby si je u čeho je tam ty jsou lepší tam budeme anti jsou horší tam neb budeme on si netroufá ale nikdy ježíš kristus usuzovat podle zevního. Chování člověka na jeho vnitřní postoj nebo na jeho vnitřní připravenost. On si o podivu mezi opilci celníky to byli hrozný lide a mezi prosit kam by tam našel své svátek. Znamená on neměl květy naše lidské předsudky toto je člověk dobrý do člověk špatní. My jsme všichni lidé nikoliv ctnostní v tom smyslu jak ježíš kristus přát abychom ctnostní byli. On byl totiž ctnostní s s vírou otce ale ne vlastní ano a to je ctnost která se vymyká lidskému pojetí. Této ctnosti mnoho věcí připadalo i vlastního učedníků mýty nejvyšším jako nectnost a nesprávné. Vizte třebas příklad jidáš. Říkal a co tato žena ve na tebe dívá takovouto cennou to kdybyste tato koupili kdyby to pro dalo aby se mohl je málo by se to dát u vím ano říkal jsem nás správně. Z hlediska lidského samozřejmě ale lidské ježíše krista mělo být ukázáno. Jak on říkal to se stalo na počest toho co se se mnou bude že a budu v hrobě že budu na vázán más tmy a že toto pomazání těmi mast mi bude jedním z prostředků pomocí něhož stanu ve ví. To budu muset potom vysvětlit vně že ano nebylo jenom. S symbolem není jenom to co von tam o do za toho ducha tomu způsobil smrt jista tak protože byl na vázána to všechno tam nemá něco menší zda všechno stejný význam ano všechno je celek mi to všechno ještě nevysvětlili samo cení ale bych se u oporou zastavil ještě u toho navázání protože v aspoň by se trošičku toho mi rozumět. Že vám to dneska poslouží v tom našem způsobu myšlení je že totiž my si neuvědomujeme. Že kdo to pomazání dělá to pomazání dělají lidé neboť dělali lidé na přijata maří magdalena která mu tam nebo nám jen nějaká taková žena která tam pomazal vám napřed to nadaná hlava potom nohy pod od tělo sama vzala tak to blažená hříšná nad na by jej hřích jsem si že pozastavovali ten ti jak ti učedníci jen tak ti farizeové z nich byl na návštěvě. Nenapovídá vám to něco ho že máme být svou vlastní hříšností pomazáni. Jesi vám byly neříká prosím to vám nebudu vysvětlovat protože ho mi dobrat tak aspoň několika hodně nová přednáška jakým způsobem my musíme svojí hříšnost umět. No zaujmout do toho nebo zapřáhnout zapře protože li. Protože věřte mi to říkal to správně svatý pavel když nemám nic než tvoji slabost kterou jsem napřáhl všechnu sílu kterou vidíte umět nám od boha a totéž říkej líčí již tím bude si že ano a toto oni dovedli do tu slabost dovedli zapsáno my tomu říkal co říši nos jedno nedokonalost tak tomu řekne něco jak to do se to jedno ale měli všichni na myst jedno a totéž že když člověk neza. Ujme toto správné hledisko protože celá jeho bytost se všemi přednostní i se všemi nedostatky musí bohu tak jenom částí své bytosti na pak se sbohem nikdy nesetká pak se mám vyložil atom prvním stupni v tom v cestě vědomí jenom celá aby to může se s bohem a nikdy jsem se s bohem nesetkal do vstup proto že celé semeno nebyl bohu odevzdat a to začátku se nedá dělat jinak než vnitřně. Protože země ještě do toho po ne ne. Ale musí se připravovat na to s tím že nebude se potýká v jen jimi součástmi nebi mi slabostmi své bytosti protože dobře že to která zbytečné že se mu ty chyby znovu opakují ale že toho že by to nakonec vedlo u dělání toho co neklade by dovedlo by bych únavě vyčerpanosti ho. Prost nato se musí z celá jiným způsobem než že jak na to jste ochotni kde tak přímočaře. Ta dobra ruka v ježíš kristus svým životě to nebo zase na líčit. Tak ještě jednou prosimvás připravte chce přát nená. Že jestliže budete chtít přistoupit k dalšímu stupni na mu takovému jako křest v jordánu tak musí zbourat dosavadní z z z bůh co v z nos mého života bohu voda. Vy že nesmíte být ctnostní tím způsobem jako dosud kdy znáte co je ctnost a co není ctnost po nebude potom v tak či. například vím dobře že jsem musel zbourat ten svůj devíti je jistý most život úplně totálně zbourat toho centra kdy byl byla na tom že jsem ctnostný člověk o se na tom lpěl před. Tak jsem tam zahynu plným právem ten život by neměl být znám vývojový. Protože. Byste potulovat pořád po úrovni nějaký ctností které by fakticky těmi pravými úspěšný mi duchovně vůči z mít co mi nebyli. Tam se dověděl že žen nejsem ctnostný že vůbec nejsem když na to takového všichni lidi považovali. A teď nastojte co jsem toto věděl jsem tam tu z nás a potom chtěl dělá. se neděl že přesně ty věci mám vzít věděli ne jsem to vykládal pro změnu kdysi si o s mistrem lidem. Bylo to samozřejmě za něho taky tím nese nějakou touhou po vykonal dosti říkal do tak užitečná byl že byto měli všichni že toto hledisko a nepadá úvahu jakápak užitečná dvě. O tři neděle lekl se svými setkala lidem že ani jeden za nepovažuje za užitečnou. Jeden z mít. A ostatní či říkaje poto bez klepejte do potřebovali to byla ona kopí tom ne ale od doby k tomu ne rád vědění nebylo na. Tisíc osud se z lidí bez pěti a těch pět na které nebylo ukázáno že to že to od čili je tady otázka poslušnosti veliká otázka poslušnosti. Která hraje největšího i když člověk není schopen něco dělá dobře a on není schod je aspoň poslušen je aspoň poslušen toho co a nejjistější způsob a jak jít k ale za že to nikde v v důkaz který beg upře když poslu. Poslouchat toho z se věděl protože byste mi to v kdyby se dověděli být musel být poslouchat po dobře že moc v tom nevím. jsem opravdu rád že moc toho nevím protože by musel moc od to za dané jsem schopen tolik poslu. Tato vím přesně poli kolik o ten o to abyste mi to že to i vaše situace tam ve si všichni na ni samém. Jestliže víme málo se málo vyznáme také do protože bychom nebyli ochotně as schopni pochodně možná ano ale schopni poslouchat že to jsou věci které jste za dělají které opravdu nejsou příjemné. Nemyslete si že že bylo tak tuze příjemné potom jordánu být čtyřicet dní na poušti to byla povinnost. Značně být pokoušen jsem on nebylo příjemné. Než on mohl někoho spasit než on mně to bylo či co z tam dát příjemnější ani to nebylo příjemné někdy protože byl kamenován a tak dále na tom milost ve taky stinné stránky tak jestliže si toto uvědomíte že napřed musel moc nepříjemný věcí před kou z nou. Tak prosím nebudete trvat na tom že byste měli mít toho času větší poznání nebo že se vám nedostává zkušenosti která by vám za hrou učila když liší pokrok. Protože opravdu vězte tomu že pán tomu rozumí a že ne že to nezaslouží do toho nechci říct ale že by se proměňovaly tím že to víte se pro toho nesmíte než že krát jsem se provinil nesčetněkrát kde se něco věděl nezařídil se od podle toho mám nejkrutější žil zkušenosti se sebou právě tam o oporu v tomto smyslu. Že jsem se dověděl co jsem potom neposlechl a. dokonce mohu dneska proti protože bych mohl vysvětlit bez mezer všechny stupně i když dneska nevím na tom nezáleží se nemusím starat jež její jak v jeviště by se byl tak by to taky nedělal rozumíte třeba veliká po by to taky sebe rád ne taky vím že bych se vlastně provinil. Potom bych začla proviňovat a proto nejenom s ohledem na vás také spojení ano to tak pomalinku vysvětluju a tak opravdu ve aspektem ale tak jsme na sebe protože mám právo sebe milovat jako vás že prominou. Takže jež. Uvažte jenom jez jsi byste byli schopni třeba zbourat nebo přestavět svůj život tak jakkoliv kristus. V jordánu nebo esi byste byli ochotni představě svůj život jako ježíš kristus na kříži. To je otázka. A pak tedy zbytečně ne v po zkušenost né. v které by vám byly větší škodě než užitku. Je to asi tak jako kdyby rostlinka která je slabá a měla těžký o tak být do možná zlomil no to konečně výtečně i na stačí v domech se lámou pod tíhu o on ježíš kristus a nebylo mu v žádné stéblo nalomené ale nechce nás zlomit v nás opravdu postavit na nohy věčné a proto tak milosrdně nám uděluje své poznání velice nos. A vy třebas vidíte tom že někdo čemu rozumí veliké požehnání. Na to vidíte špatně v tom je především veliká odpověd. A jestliže v tom také požehnání tao poznáte nikoliv na tom člověku který tomu rozumí nýbrž jedině na sobě jestli na sobě pociťujete že to dobrý byly tak prosím je to taky požehnání ale nesuďte podle toho do vám tyto věci káže. Nýbrž podle ovoce poznáte podle ovoce nikoliv podle toho v tom nebi ježíš kristus říkal nikoli bolestnou podle o ot. Také bych vám dneska je při ale vlastně vysvětlit co si myslím o tom co jsme zažívali v kalech a jaké by mělo být šel pokračování toho co jsme tam zažívali. My jsme si tam řekli že to co tam zažijeme budeme převádět do běžného života že je podle názoru lidí kteří jak si vzdát pochopili smysl ježíšova učení že to je to na sobě správné začít s vnitřním uskutečněním. To jsme tam udělali. A že toto říci že čím potom musí přejít teprve do řeč je do země život tam se uskutečnit také zevně. A to jsme říkali že se zabezpečit tím že ten člověk si vezme do hlavy nebo vezme si za své myšlenkou. Že nikdy se nebe k dosavadnímu způsobu myšlení a jednání. To znamená jeho pohnutky před jim bude přistupovat k potom vnitřním uskutečnění rad k tomu k dalšímu životu budou jiné než byly před tím. Tím jsem nechtěl vás způsoby stav ve větší starostlivosti stav dal větší zk by poznat z ti stav větší malichernosti stav přísnější ho nedění na sebe. Protože ten celý vývoj mají úplně opačným směrem ode k bohu. Jestli s přitom převádění toho vnitřního poznání. To zevní než milováni přivádí k vám. Pozorování sama sebe u svých skutků přísností něco z ti a tak dále ale kde přidržuje vás bohu tak to vůbec neuskutečňuje jste tak vůbec neplním toho co jste si tam a z to jsme si tam slíbili nýbrž děláte něco opačného tam musí ten k zážitek kdekde dávat řečeno symbolicky musí této vládě nad ko zabít. Dříve nebo později v od toho pomoc řek takto obyčeje bývá čili. Co je to co jsem to na vás chtěl jaké jsem na vás chtěl předsevzetí. Jak i závazek chtěl jsem v abyste. S tím to stavem vstupovali přistupovali ke všemu řešení. Abyste než ty do ničeho z sami jako před abyste nikdy nebyli samota při abyste byli společně s síly kde je abyste šli aspoň. S tím bohem s tím uskutečněním třebas nepatrným které se tam zažili ke všemu abyste tím přis od ekg a jestli si toto nemůžete klidně žít st přistupuju s tím zážitkem k tomu bohu v tou zkušeností nebo za vlasy těm věcem těm řešením zevním to co si tam nepřistupuje to jsme my třebas říct že tam přistupujete je tomu tak není že tam přistupuje cestou s tím přestat zažili tak prosince proti víte tomu duchu neplním se toto svoje přece ze přineste když tak. Rozuměli tady která by bych to mohl i ten tak pozdě ještě napravit protože i když celý ten vývoj vést k vnitřnímu osvobození ale ne k i k dalšímu zatížení dalšími příklad z je dalšími zákazy. Nemyslete si že. Máte být potom vnitřním zážitku není svobodní než jste byli před tím. Když z předtím museli na všechno myslet samy všechno sami vymyslet o všechno za sami postarat. Tak to máte přestat teď byste nedokážete ještě úplně nestarat to vím na to je další stupeň te pravé ale že jsem vedle vás stará někdo ví. děláte to že za někým beg vždy to být návod ke na sledování krista. A to musel nemůžete vím k na od žádnou starostlivostí ani žádnou tak zvanou bezstarostností ani jediným ani druhým proto se vám tady uváděl ten příklad s tím obrazem. Tam v dale by byla por geneze je při mně je vám ten příklad tady uvedl abyste byli zapsán se tam totiž na tom obraze byla. Názorně na panna maria jak šlape hadu na hlavu. A malého ježíška a tu obou o u kou do žilo tak prudce stojícího přední. A ho k tomu aby také šlo dát se na tu hlavu hada ovšem v takže na přišla nenají jedí nohu o na patrně potom ut tuk nám ona on potom sám bude stát na noze asi tak o stav fáze tam není a náhodou za nebyl řekl před tím jsem byl na to upozorněn tak zvanou náhodou těch návod jak jsem říkal bylo asi textem na počítal dva před i dali podobných náhod stupni škola od ve. Tím el. Tak náhodou tam byly dva italové starší manželé kteří nepochopili ten obraz říkej co to asi tohleto znamená to jsme nikde neviděli aby na panna maria učila ježíška jak šlapat hadovi na hlavu a se jim mohlo říct italsky vysvětlit jaký to smysl prosím to byly vteřiny které se rozhodovali by tam když se o kteří do po je tady k obrazu klid třebas tam šel dříve tak ta. Ještě nebyly chápete to byla z hrát party je. Připravená do všech podrobností jak tito ve se dověděli kdyby se člověk sebevíc snažil ze svých sil zbavit se některých špatností nepodaří se mu. Protože zvolil špatnou metodu. Sebe vzdělávání sebezlepšováním a všemi těmi ten o sebe bychom li mi principy se dostat a ne určitého stupně jenom dokonalosti. Ten stupeň je správným východiskem dalšímu ale není dokonalosti. Dokonalost sama jenomže naší nesmrtelné podstatě my se musíme chcemeli dál dát pokud čit tou nesmrtelnou částí svou to znamená kdy musí nejí nechat působit s byt a jsem vás chtěl trávy naučit tam v těch kalech. Co je to ten zdokonalovat se v těch dokonal stech v těch vlastnostech těch ctnostech. V těch byl předpokladech pro vstup do králoství božího i v zevním světě se nás se naučit jak to máte dělat s tím co tam tam bylo dáno nikoliv nikdy bez toho. To znamená za z vlastní síly dávali se si přeci jednal ram záležet na tom abyste pochopili a nechal třebas na tom zk zachovat abyste pochopili že vlastní silou nic nedokážete. To jste doufám všichni pochopili jenom silou boží lásku boží jak tak dále že. Jeho prostě vůlí dosahujeme li těchto dalších tak zvaných úspěchů jeho co není spěchu. A že se dostane dál kupředu v jenom jeho silou po určité počtem vývojovém stadiu to nejde vlastní silou vůbec tam vlastní ti znamená mezi se na boha na postavit nepřekonatelnou překážku v tom nemohou vlast i další slova si nevím věk dále nemohli ještě někam do ve s a jestli si děla sto hlavou protože vůbec to prosti nejsou takové aby mohli dál do bez tak jsem zcela na zcestí. Ano to sem nepatří vůbec. Je čili jich je myslím že my vepře rozuměno kdy jsem z vás těly věděla že neúplně jsou volné věk ale poněkud svobodnější jediné jste byli dosud dost jste byli nesvobodní svou starostlivosti protože bys to před tím viseli stejně dobře jako se to mysleli potom dobře jenomže jste měli zač z z novou nepředou s i v jinom metodou jak na to. Byste neměli nikdy k ničemu přistupovat sami i když se vám zdálo že ježíš spí a nechává nás utonout tak byste neměli si zoufat byste ho dokonce neměli ani volat víte tak který již v krist. Tomu zoufali z ale měli vrátek oni toto ježíš je li ježíšovi učedníci dostali že volali do podělit kdy malověrní. Což nejsem s vámi o tom víme že napomáhá nebo nevíme dotek nerozhodující. Ale on z na mi jsem tam chtěl nechat jenom e poznat že s vámi že vás něco nového žije co je silnějšího než jste vy abyste se o tohleto dovedli opřít aby se to nechali působit volně působit když to necháte volně působit tak to zabíjet te nesmíte si špatně. Vzít do hlavy nebo špatně chápat to co se stalo z ježíšem po jeho narození oni museli dát určitou míru svobody tomu ježíš k v. Oni si museli dát líbit toho že on třebas zůstal v tom chrámu a oni šli domů s těmi ostatními co pak nevíte musím být v tom co je jeho od chce to se chce od vás stejnou měrou. Jako protože budete oddáni tomu jsem pokoji vím že to je zdánlivý rozpor. Ale vůbec žádost proč to neni pokud poznáte správný les správného ducha všech těch věcí čili pokud dovedu nejít nepřistupovat k věcem a k řešení jakýmkoli řešení sám. Nýbrž smím ale ne že by ho jako prosil aby se vzbudil kdyby toho pramene prostě samo zřejmě do do věci smí ano to jsem nechtěl vás způsobit. S tím stavem který tam zažili je toto být rozum výtek jeho znovu by volá ho proč ten tady je hotovo když to momentálně nepocítil to neznamenal se ztratil jsem to znamená jenomže spí v pořádku to právo pro by ho vodil ukázal mně nemám právo ho budit čeho nemám bych nezahynul s ním tedy rady byste věřili že deska nezahyne te protože za se nechal zrak na to proto dělal tolik že vás nemůže nechat zahynout. Jsem toto kdy neviděl je li vědět na tento nevěděl v tato od vás chci najednou za několik měsíců i aby že na vás chci rodiny prosimvás jsem to kde věd let nevěděl neboť po deváté roce jsem jednou se ocitl na pokraji smrti protože jsem si pánbůh nechávat si z ne takovým nějakým nebeským způsobem jak se mi zdálo který si nezasluhuji při tom jsem velikém pokroku který jsem před tím zažil ne. Ale to jsem dělal velikou chybu proto pro z neděje to všechny chyby po mně neopakujte v kdy máte na sela ježíše krista a ne kde. Kristus vám radí něco jiného nebuďte malověrní. Vy přeci nemůže tej jenom věřit když víte že vede vás buď je ten bůh dělí dělat te ten stav který zažíváte nestav milosti a nadto ve nebát spí dělat to je ten zlý ježíš jenomže spící v nebi kde o liž spis by pořádku když jsem ho bez důvodu v pořádku je všechno je v pořádku nic není ztraceného nic se nevzdaluje i se neumenšuje. Nic se neb promarňuje promarňuje se jenom tím že a ne do s a že zase do sám. Když třebas co vám tady tvrdím že máte napřed vyčerpat všechno tak zvanou lidskou dát ku která je dána vám dispozici těmi pěti is ty tisíci lety vývoje lidského i tehdy si máte být vědomi toho se v vývoji bohem daný protože to sex sobě z vlastní nic jaký by se nestal tím čím dneska je. Prosím vás vy kteří jste rodiče vás tady jste všichni v kdy nemůže přizpůsobit aby to dítě bylo takové nebo on také aby prostě ten. Sabi vlastně proto uděláte to nic není to všechno dělat tak zvaná příroda dává před to osten je jenom po po od že a víte tady je to krásně ukázáno na tom pro dění dítěte co je to nic nedělat v tom pravém slova smysl kdyby například ta matka přes starají míst tady se je nemohl narodit chopit temně ale. Když taky ničím nepřispívá konkrétně nýbrž jenom ě n jenom tak že si vyplňuje nějaké podmínky. Proto viděl rostlo ale tím to s tato aby bylo aby to bylo třeba se dívka nebo u by to byl muž. Ničemu tomu nepřispívá. Prostě to je dáno povahou toho zárodku a tak dále povahou těch při jedním zákonité tady samočinně působí v když že se semeno ocitne kdekoliv v zemi která je zalévá nám o této jídlo. A on užívána smíš jen tak vyroste co ano. A prosím může tyto semeno říkat že to samo způsobilo nebo se to způsobil tento o zase vět co to je to za sezení své klid tomu samotnému růstu ptáte to to co dělá tady tat při let tak zvaná čela ten bůh to je daleko víc než to co dělá přitom člověk. Přestože dává pod z čili jich ten život jsem chtěl aby od chvíle jste hodnotili správně že vy máte právo dávat podněty. Ale nemáte si osobovat práva a která a nikdy být s ten neměli nikdy mít nebudete. Že a které se dají vyjádřit jedinou myšlenkou ježíšovou nestarejte se si se sebe i starali tak to dopadne s tej jakkoliv se nestará te nejlepším případě. Se matka dostat jak je to budete dítě že ano tak poroste stejně vyvine jakkoli nestarat nebude protože bude normálně ji stala pak se by se byla by co by normálně i žila je to to je to přirozený stav těhotenství že pro mi kterému mít poklad jak lékařské ale tam se kdy krásně ukázat že ano. A ono se to kdežto ten by se to se ví. Přes takové záhadné který hody nějaký kdyby dělal janem co všecko vite to překonává těch pět set. Tisíce let vývoje za devět měsíců protože se do toho nemůže za zahrnout takovým zázrak se děje takoví z pak se je naděje měsíců kde toho zasahovat tak by se to nestalo že kdyby mohl nedostal ale ještě že nemůže protože tady nemůže ode přežilo dosahovat tak tím prost víte tu přirozenou samovolnou sílu boží která by tady normálně působila zákonitě sama od sebe kdyby tomu nechali odmítl. Čili jsem vás ještě k tomu abyste nechali volní pochod k tomu co jste v sobě nalezli. Abyste za radostí s tím šli ke všemu při kolik všemu co do z tu ale ne sami nýbrž s tímhletím samovolně ve vás působící. Samovolně vás táhnoucí v samovolně praxi mít sílu k dalšímu poradu bych tak řek vyššího druhu je další potíž je v tom následováni spočívá v tom že člověk mívá ve zvyku považovat to co dosud dělal za překonané a tedy to nedělat to je veliká chyba. Že nic není překonáno že každý z nás se v každém okamžiku nachází na jiném stupni vývojovém když jsme v při plném vědomí. V jasném plné vědomí jsme na vyšším vývojovém stupni když jsme třebas o spali nemocní malátní ano. V tom náš duch je na nižším vývojovém stupni v tom okamžiku čili když ježíš říkal by te než spěte ano. Tak tím že byl v tom stavu dělo s ti neschopni dokázat co ji kdo kázal nejsme schopni. Čili neříkal nedělejte to co jste předtím dělali nýbrž dělejte totéž ale na vyšší úrovni. Petrovi řekl ode dneška nebudeš slovy které byly ale bude člověk duše zasel lovit nic jiného než u byt se do jsem byla jsem bude li i nadále ten mu vývoj nepude tím směrem že jsem byl předtím to jsem dneska budu spisovatelem prosíme budu zaselo v třem. Když sebe učitelem budu zase učitele ale jiným učitelem když se bude na každém po za celek takže a jediným lekla se atakdále v jsem byl jedním vjem za ty stykem tak bude lepším za ty stykem a jestli nepudu do jste stati styky do toho svého učednictví s tím novým co jsem zažil tato ale kast je to při bez tví. Tak. Cit cesty toho mého života se do rozcházet s tím co jsem poznal a to bude také jeden z důvodů proč to zabíjí proč to vláda nad koho za víru nebo umu řím post. Tu. Čili nepovažujte nikdy za překonané co jste si dělali znamená vy musíte v situaci kterou zažíváte v tom ježíši slova smyslu protože mate jaké povolání nějaké povinnosti vůči rodině a dále je zatím s ten styk je řízení boží. Zatímco jste se dosud museli v rámci toho starat o to ono vinný se staráte sami by se stala on swámi nemůže se hned vůbec nestarat to nejde ani se o to nesnažte. Ale starejte se o mnoho tak či o to proto musí tak do ztracena nikdy bude třeba vůbec se nestarat čím bude také liší situace tím semen nestarejte. A čím bude situace ne také by měl ne past na snaze řešit dal na tím se více starejte proč. Protože to nebude při pravá oklik z. Neboť co vás připravuje o klid to je ten nejnutnější hřích kterého se můžete při následování krista dopustit. Není většího hřích. Kdyby jsi ne na s klidem tam maří vada ne rad jedno vám petrovi že by byla utekla k tomu bohu že nevim čili dalo pak byto bylo došlo to přece oděla samaritán tak ta žena pěti mužů u studny že u teď oděla se dověděla co oni řeklo ví. To bylo to jsem nemoh i dát ten věčný život. To maří vada neudělal toto neudělala neudělá naše svět tělo praxi protože byl před ním na kříž nemohl u ten z od od věci. To bylo pořádku tam na myš kristu ukáže ukazuje že nesmíme uměl ztrácet klid. Že musíme zachovat nechci říct lidskou důstojnost. Plné vědomí plně čistým klidným vědomím být přitom. Při čem nedokážu být klidní svědomí jím ne že s klidným vědomím. Tak to mohu odkázat na milost boží tady mám právo žádat milost boží něco začne připravovat o klid. Nějaká situace v tu ho u pod i od toho musím ustoupit pokud toto dál a přitom zkázy jim se stane jaká katastrof svatby vstoupil že by toto ustoupit ani nebolelo opravdu si pro milost boží to znamená daleko jež je zastavit vlastně řešení aspoň na vteřinku že ani nežádat nýbrž obracet svou mysl prostě bohu bez konkrétní. Žádost tří tady pro as než ženit tak tam bylo od že je to v tom zlatém klíči. To bude asi takové ovšem na to trošičku oněch ku co se tady říká v ale tak asi by to mělo vypadat. No a. Toto jsem si představoval že se našem život se stane že takle budete následovat protože ne. Prosím vás ten život těch učení o ježíšovi te měl by s našimi život ostatních kde oni před tím než se stali jeho učedníky přestali od své rodiny a opravy to někdy nešlo to jste viděli i za doby ježíšovy že nikdy se nepodařilo u doby dostatek lid aby si vydělali nebyla by uživit své rodiny a oním říkal v v tom případě za je tenat kdy za. Je li že není li to znamená jsem hloubka poslechnete li zajde je tedy blíže ke mně stačí si tam přiblížit jasný tak u dalo víte ale jakákoliv jiná starou si výtečná ovšem museli za je v této co musí člověk dělat pokud musí tomu dát. Třebas že přímý anebo velice chatrným dalek musí do toho něco vložit protože nemá potom právo vůbec chtít aby se stal tebe ten zázrak které tady pořád mluvit nebo od od ne mu o chce li zázraku osou ustavičném zázračném životě. Vám tady líčím ve svým vlastním životě se svou svou stane zázrak že to neděláme ještě do z ne protože by to budete dělat líp. A jestliže ježíš kristus dělal zázraky tak jenom protože nebyl do tělo toho nestaral se pojí dobrotu svoji vůli. Nýbrž na jedné straně vůli toho kdo chtěl být vyléčen tento nestranně vůli otcovu když došel valná příklad ježíši smiluj se na jemnou pro ten slepý tří vás na to olovo někde a o něho přikovat a říkal ne při k pytel rod v šel k němu je do této otce zaselo co si přeje v potřeboval. Abych vyslovil aby dal popud konkrétní o pod ten slepý k tomu co chce aby se na něm udělalo toto je zapotřebí. To je tam jsou přesné předpisy jak máme si počínat ano a teprve potom překl tak aby s koukal na. A dal najevo že to nedělá on nýbrž že to jeho víra a potom velikost boží že plní vůli otcovu. Ale plnil vůli otcovu s v tom že i v tom u ten člověk si řekl co chce. Vy musíte vědět co chce te a bůh vám potom ukáže co on chce nesmíte zabít ne svou vlastní vůli. To to byste se dost ocitl ocitli v ničem co byste vůbec nic nevěděli to nebylo na nic. Ty jsou tření není se také na nic ze začátku za to s to je mnoho uplyne času než žábu schopen na nic se soustředil. Je mít tady na vás dělá třeba nejen že. Když ježíš kristus se kdyby ji byl své učedníky nebo od toho od koho chtěl vyléčit aby řekl co chce. Aby člověk mohl myslet že může k bohu určovat svoji vlastní vůli prosimvás ne on to tam definovat přesně abychom se v tom vyznali on tam nakonec řekl o cokoliv budete prositi ve jménu jiném dán dát. Znamená vy musíte o všem dejme ježíše krista tohleto nebudu tady viklat protože to jsem do z věčně vyložil v tom co jsem dosud napsal ano. A to jsi stačí přečíst. To znamená nikdy nesmím svou vlastní vůli prosazovat. Musí poznat jenom ve jiném ježíše krista. bych to řekl zase nějakým podobenstvím ježíš na života. Byl tam teďka nevím asi slepí od narození který jasem tak napsat chromý to byl omyl kterého ježíš kristus sil z slepoty vyléčil ano. A on se potom dostal do rukou u těch farizee volati ho vyslýchali jak byla z toho veliká tak panice. A nakonec se stali ty farizeové toho ježíše co způsobilo že on byl od narození slepý. Že je to jeho vina nás předcházejících vtělení anebo léto by na jeho rodičů. Ježíš řekl ani jeho vina ani by na jeho rybníčku nýbrž než aby se ukázala sláva boží to znamená musí si vědom že když s čistým svědomím něco děláte to ne příčí mravním zásad v že to v při menším neutrální činnost tak a smíte dělat to znamená není vám klade na že na překážka viz který nedělali et tak je to ve vůli boží co moč. Je ve vůli boží protože je vůli boží je ten celkový růst pomocí činnosti tak je tomu tak ne a protože tomu protože to ve vůli boží tak byto smíte dělat i si to nesmíte město není u počít nabuďte bezstarostně se to nepodaří v nesmíte mít skrupule nebo si to nebudete dál aby dobře budete vědět co na znáte te takže klidně se opře se o takzvanou vlastní vůli ktré dána dosavadním světlem vašeho. Poznávání neboť to vaše pozná mně také světlo od pána boha a ten váš správný cit ta i ty naučné ctnosti po je vývojové stavy mistra které svou nakonec pak po na to musím stavět to nesmím zbourat ale také musím je že to není všecko jsem mu najednou uprostřed všech vodou u dovědět že na to musím nějak jinak jako třebas že všechno mělo nebylo to správně musel jsem šel dál. Prosim dejme ježíše krista znamená tedy deska se řečeno jsem to vyložil jinde podrobněji nepřát si aby se proti vůli třeba prosadila jeho vůle. Znamená jako kdyby on sám svou vševědoucnosti zapůsobil. E tady na těch činně bych si nejvíce v něm co jsem dosud ve se zanechal jako závěr v jedné věci totiž říkají nikdo zná s. Nežije konkrétně všichni žijeme velice abstraktně a protože to. Je dokonalosti v věčná pravá skutečnost je nejkonkrétnější ze všeho. A protože my nežijeme konkrétně proto se s nestýká ne proto o nevíme je vanem tohleto potřebuje drž mysli protože v tom z překlad toto nebude do dobře vysvětleno on ten člověk je dost jako vysokým stylem na to a ten vám si ten překlad tak vám to po si při škol vysvětlit jak k způsobem ježíš kristus poznával vůli boží. Jedině tím že byl daleko přítomni nižší než jsme my. Stačí být při tom vnější než jsme my a čím dál přítomni užší než jsme a tím dokonaleji bude poznávat svoji věčnou podstatu jaký jsem v on se spojil s bohem byli jedno s ním a jakým pravé ve chtít které pravou od nás chtít totéž než tím jež proto že tak snadné být přítomný žít v přítomnosti mi totiž si děláme. Starosti jak jsme to dělali jak jsme žili v tom budujeme své. Přeskočí vám nejsi to o dobře nebo špatně to žijeme z minulosti děláme si osoby nějaký obrázek i když uděláme nejdokonaleji tak je to prosím výběr nikdy nepostil nejen ne sebe celého nikdy ne řekneme jak si jsme byli celý to není že to není naši vždycky z proste řekli takoví jsme byli. Si dycky nám vět za pamatujeme z toho co jsme dělali a do takové se považujeme teta otázka u chtěli to není skutečnost i do jiným kdyby se nazývala si říkal jak jsme byly tak by nás odhadl úplně jinak a říkali big když se mi víte takový jste nebyl vizte velí jiný dávat nám takhle ekg protože by se znáte tak ne. Abychom musely mu dát třeba za pravdu že on na zná ale je protože nás neosobně ji vidí a ten náš osobní přístup sami k sobě nás jako v brzku šidí tak my žijeme z této minulosti když si myslíme jsme takový jak tří jsme byli vychováni jaký by se byli vychováni tím prostředím tím vývojem lidstva a tak dále při jen si tady říkali ale není to pravda protože my se nikdy nedovíme že ani nevíme kde vývoj. Byl a ani nevíme neb mate ve si co se všechno dělali rad při jsme se vyvíjel věk jakými kdyby jsme se dostávali kupředu které z nich byly kladné které za podle to nestane třebas hodnotíme v či již i z této minulosti pamětně je chybné to je nekonkrétní způsoby života nekonkrétní způsob myšlení je žít z budoucnosti to znamená myslet co by dosti jak budu rase na třebas krista jak budu konkrétně řeči. Svoje věci teta starostlivostí pochodem te také nekonkrétní způsob myšlení protože po zády nechávám protože i ten ježíš kristus říkal dříve než abraham byl jsem v nebi tak i v chvíli to říkal tak pořád je říká že byl je aby vůbec nikdy nejsme my jsme byli kdy bude ve své mysli ale nejsme a protože nikdy nejsi. Ne nemůžeme setkat se svou vnitřní osoba která je kdy měli je tady je a ona a to jenom straka existenční protože je ale také činitelem v a tak dále bude taky milují si nad všechno je ale protože mi to nad o stylem mezimi dost prosta si nežijeme konkrétně tak proto se sbohem nestýká. A stačilo by žít v přes to s ti ovšem k tomu je zapotřebí aby člověk žil v přítomnosti aby si udrželi jasné vědomím jen jako takové aby nesl žádal myšlenky nebudou ctnosti ani pamětně chce připomínal minulost ale zažíval přítomnost jako nejcennější nějak kterým neboť jediná skutečnost. Na tomto světě že mi místem. Žádají nás neřest není skutečnost co jsem byl touž neni co budu ještě tedy ale co jsem co je. Že ano a to je on. spojení sbohem kdyby se dovedli oprostit od dostat rosy tak jste tím tou chvílí spojím pojem a to je ten celý styl je že se domu domů může. Řešení všeho ty začne být přítomný tak se mu odhalí celá budoucnost. Správně pochopí celou minulost aniž by se snažil odhalovat budoucnost ani by ani by se snažil odhalovat minulost. K tomu. Či není tady říkej čím tat uvidíte jen tento termín měla tak jsem teďka vysvětlil tento syna pomozte letem text co se vám na diktoval to budete číst abys pak to šlo snáze od jak beztak byl to tento překlad budu komentovat budu sále další krok. Neboť jsem bral všechny tyto myšlenky čínské potřeboval jako zdůvodnění toho pochopení vše krista ve které jsem si neodvážil vůbec by se nad protože dobře vím že to svým způsobem zbourání. Toho co se ježíši kristu obecně myslí nebeské tradice těžké on nečinnosti. Že konveční ctnosti nená naučené do mluvené lidmi je že těmi pravými ctnostmi v když kristus tam tu krás ukazuje že tyto ctnosti by dobré ale v okamžiku by ty nejvíc potřel se oněch opřít oni usnuly tam se zády věcem z kdy nebyli u k ničemu vrozen nejsi okamžiku nestačí. A musím smířit s tím že budou spát a to bude to nejlepší že budou stát že nebude li že nebudu z vlastnění. Tom konvenční slova smyslu. By tak konvence není nic konkrétního teď něco abstraktního to jsou abstraktní ctnosti dost dosti do které se kdy tím dost abstraktní to není z astrá aby vyd vyplývala samočinně. Z věčnosti že by bezděčně bez námahy bez přičinění hlase takto váže ani se o nic že se snažím o na tu je. Již kristus jsem nemusel snažit vůbec o z vědění co jsi otec myslí on prostě byli jedno s tím aby věděl co si myslí když to žádná věda. Když to mi život v přítomnosti takle vypadají ty další kroky a to se velice v něčem panovat co mistr troufal vůbec napsat ovšem ne o ježíši kristu ale ježíš kristus nám toto je vám teďka dokazují ukazuje všechno jednají jiná cesta koše když krise byl před jenom to poznáte vršku dál než byl paláce zase v ten dalšího na tady v tom něco přidat. To ovšem znamená že rozebírat mi ho byste neměli ne. Prosimvás rozebrat te ale jenom proto abyste mohli opustit abys ty správně z hodnotili aby se řekli toto toto kód indové radí toto není to pravé že pravé je to co tam zažívám jediná skutečnost kterou zažívá. Kdyby byl neuměl odstoupit od za ni dosti na tak tak přišli nikdy by se byl neodvážil ho. Ježíše krista pořád zabilo za někam sebou o musel dokonale odstoupili od se mělo co je to pravda nata maří vada na to byla pro v malost odstoupit takle od své minulosti na kdyby to byl udělal nějaký farizeje opak k oblak ctnostná minulost on to kupodivu udělal málokterý z. A takový rod si si to udělali podívejte se potože jim byly dale od minulosti ustoupit ti nám bohužel není libé kdysi říkáme o tam vše co zbylo dobrého. Prosimvás to si tedy do ghos. Ale pamatujte si již ježíš kristus nebyl vůbec dobry jak sám osobě řekl čili my jsme máme ještě moc jsem při jsme to byly pak o to nemůžeme se odpoutat od minulosti a nemůže je plně žít pro svou dobrotou nemůže plně žít v přítomnosti. Třebas tak takhle to myslím že od toho kdo je prvního prosím cet se dnes na při měl jsem programu. Swámi promluvit od těch kalech samosebou to se týká jenom těch kdo v k ale bylo nit nikdy nikoho jiného totiž se musím toto rozlišovat z toho důvodu že nechci nikoho z vás ne je nám již provedli něco co jsem s nikým jiným jak prováděl provede jsme a je to co jsme provedli. Jak se na pravé lid tím že tam a že jsme člověka. Který tam byl jsem ve jak tak oni vzdálili jeho neskutečného způsobu života. Kdy ten člověk se sil pro tento svět což jest neskutečný způsob života jelikož žije pro neskutečnost. A hleděli jsme ho vrátit skutečnosti to znamená neděli jsme k tomu. Představit život v přítomnosti. Přítomnosti která nezačíná nekončí znamená kdy tomu říkat za z věčnost nebo bůh to jedno a to není třeba věřících lidí vůbec ne. Prostě směs na který zatím přítomnosti a on to se nám podařilo za takových podmínek se stavy líčím který sami nemohu za to odpoledne rekapitulovat to znamená my jsme si museli za dokázat že není možno jak chtěl na to k tomu prožívání přítomnosti semena tomu říkat za věčnost nebo boha. Se dopracovat jinak nejsi budu intenzívněji prožívat přítomnost intenzivní protože přít ano a tu přípravu pro intenzivní prožívání přítomnosti jsme dělali ne takovým na by řekl pod od mým způsobem. Protože jsem dobře věděl že jejich a i když žel chtějí všichni do přítomnosti věčné se dostat není připraveno a není ochotno v pobývat protože i přes vůli toho člověka opačnou přes opačnou li toho člověka že si takže bych chtěl totiž protože on tak je na chystám vám mu ustavičně v tomto světě dosahovat. Dosahovat směrem do budoucnosti. Základně vědomostí milosti to znamená ustavičně sis po mi jiná z ale za je ustavičně ras po mým dání dosahovat a to je samozřejmý jsem to ani moc nějak široce nevysvětloval ale ustavičně vzpomíná znamená myslit myslit od jedné věci ke druhé myslitele proporcionální je postupně se učit se naším poznatkům proto jsme tam nebyli aby co z něčemu dalšímu naučili. Je tam jenom proto abychom si a dost síly dosavadní poznatky tak aby se nakonec všechny dohromady mohli opustit. Aby ten člověk zůstal tolik sám. Že by nikdy sám nechtěl být že by opravdu za toužil nebýt sám. By do ničeho budoucnosti sám nepřistupoval abys sám se ničím jak potýká protože celý ten systém který jsme stav zažil navodit spočívá v tom že vůle v co v a to břemeno a ne ho stěžovat znamená dokud všechno dělal člověk sám. Tak tak tíha všeho počínání to bylo počínání světské nebot nazvané duchovní tak všechny nás spočívala na něm kdežto jiný by to mělo být by to mělo být jinak tak všech nad tím aby spočívala někde jinde řekněme si to nějak obrazně a nadto jsme tady veliký důraz aby se to vštípil do myslí těch kdo tam byli tele vzpomeňme si třebas bible jak tak tíha v toho dění to znamená s. I zachrání třebas ježíše malého kterému šlo o život tak tíha nespočívala a nemohla spočívat to na svaté joze ona o na panně marii. Že tak síla nespočívala proto na ni že měli určitého míru osvícení. A tam míra osvícení byla způsobila nikoliv jako o nás milostí nýbrž jejich vlastním rozhodnutím kdyby se byli nerozhodli sloužit tomu ježíši tak by byli neměli vědomí o tom co s tím ježíšem mají udělat nebyli by čas utekli třeba na to egypta když byl opraven v tom betlémě a vůbec bychom se začli nedověděli kolikrát byl poprali našem betlém ježíš a. A ne vůbec nevíme že že byl popraven a ten kolikrát by tím byl dneska na třeba sedět jas to by byl dávno kdybychom kde zanedbali tyto základ věci bychom nepřestali tak těžkopádným vlastními silami kdybychom byli nikde než si toto sami kdybychom byli udělit správné rozhodnutí. A jsem chtěl od nich správné rozhodnutí nejenom rozhodnutí. A to rozhodnutí zase bych praně našel obraz by byly to od ti telat tak takovouto svatého v na s ani s mi nic není nic více se nechtěl ovšem jsem zjistil že přesto co všechny četli nás něco za pět na dávám tak je to nepochopili nebo ne za je to tak jak to měli vzít slyš to co ty satya se v ale padat tak že celý život měl od chvíle změnit že přes nezačíná nějaké nějakým vnitřním zásad ten jakým rozhodnutím což. Rovná se vnitřní zážitek jsem to byl na od za konat bez že není protože se že na za je to nic se zážitku se rozhodovali pro celý život celý živost protože tomu ježíši změní ba úplně totálně co od doby ji je ten joze es neměl tesařinu pro sebe aby si vydělal aby měl rodinu nýbrž co zažili dal proto aby mohl z uživit toho ježíše aby ho mohl dovést k v ní. Do toho jordánu a tak si když si a smrti stání samozřejmě aby mu v tom pomoc to mělo jak svatý joze může tyto oslovil zad co nemáme a toto rozumu při jsem od nich chtěl aby to nebylo co nutí tam něco zažít. Než aby tato rozhodnutí s tím zážitkem vstoupí do života ten začnete totiž měl by padat takhle neměli v sobě pocítit že něco v nich je navíc co z nich zůstává. A tam měly ochraňovat a protože to pociťovali u to navíc. Ale tak se mohli úplně konkrétně o to starat aby za nezahynulo né. A museli sliby že se budou starat o to aby ten to uskutečnili v praktickém životě nebo svědkem život jak chcete v tom nerad dycky život říkam z to jeden jediný život i život duchovní život světský. No a to mně slíbili a za takovýto okolností. A jenom do také měli jak s tak to slíbili tam tak neměli zažívali u to vnitřní skutečně jak tomu říkám znamená to narození toho ježíše protože to na tento ježíš si se mít různým způsobem zakoušet různou intenzitou zakoušet. A myslím že zase se mohou obrátit se na ten spisem který jsem napsal o tom. Cesta vědomí o tom zachariášovi který své nepostavil tak ne úplně bezvýhradně tomu andělském mohla z ona ta takže oněměl zem tat tak je tady ve nepsál aby například oněm měli to samozřejmě jsem hodně by se bezvýhradně k tomu postavil a protože jsem nebyl si tím jist ani u jednoho z nich že to učiní. Tak jsem s nimi jednal trošičku záludně. se napřed neděl se dokázat se mi dokázat že nejsou schopni vůbec něco takového do dosáhnout. Že to byl můj záměna. A teprve byste tímto dokázal že jsou to práci ne kde to nejde ani za pomoci boží to nejde. Tak teple potom v tom mohlo jít protože z si museli zjistit. Že opravdu nic bohu nedávají přestože si někam do kávu za ty se na tejden tak nic k tomu bohu nevěnovali ten čas taky nevěnovali v těch kalech tomu bohu vůbec ne ta. To sto byl neptám že ten tam se jim věnoval bůh totiž. No a oni mu dali právo aby stejně věnovala on víc než kdykoliv před tím protože oni před tím tohleto právo kdy mu ne ne jak na to právo on jako sebe tak stojí před každým z vás prosím zkušenost to není žádná obrázek dal jsem si to nějakým básnický obrat v a v vůbec v jako že tak ustavičně prost si nastoupit našeho vědomí nesmí sta. Je okolo si jak my žijeme nesmí říkáme počkej na tebe čas přestat máme po že dělám něco co by mi dáno abychom nemuseli dělá. Kdybychom správně pochopili co to co vám tady říkám toto jsem věděl že by bylo dlouhé povídání tímto vysvětlovala tak se na to šel pod vím způsobil pralesa smyslu se napřed naučil poznávat čím jsme dokážou a z tohoto u moč o nic do stavu je daleko snažší přístup k tomu aby člověk konečně si na říct a řekl tak pane o že svými již s to je to přivolení ano. a z tam se ale to jsem chtěl na nich a to oni udělali ale to těch těžký okolnost dělat to jen u již to již vím to jim nebo když ten stě řečeno jenom by jsem na tak nešel jede na něž jsem jako šel pán bůh no z z zda ale babylon svatým žena na pannu marii je tak tam všichni shořel li to ne jako ta vůle. Sví ovšem vůbec netroufal tato nevypadal jako bych to vím jak a za byly e kdy může létat příliš náhlý přechod. A z toho důvodu potřebu oni z tato pozice s nimi mluvit ne jenom ještě máli na nebo spěti ale s každým za či ještě čtyři nemoc rozumíte každý z nás tak nejde nikdy příležitost dneska nebo zítra ale nevěděl několika vtělení kde vědět že do za li z něho pro nové ano tam nějak nenaléhá vám je do času pro za den za nebo tam co do proti věčnosti ne. A teď neměli svět dost. jsem velice rád že jste dali tuto vtělení že jsem ani nedoufal ne dali jste a ta se může k. Tak je za to bylo asi podstatou těch kalů že jsme si tohleto navodili vidíte teďka jakých okolností a proč aby to věci nemohu přeříkávat se svým ostatní není to nic tajemného ale proto za sebou nemá ale tenhleten vstup kdy tam provedli tak proto nebylo zbytečné vám o tom něco vykládat protože bych vás mátlo protože tady v na této cestě musí být zachován nějak. řád když. Se osvědčí v malém musí se velkém neosvědčí si se malém kdo si jista měl velkém na že se musíš osvědčit v malém že ano se nemilosrdné do také my tam někdo o svěřil málem nebo do se že také my se může řeč nadál nejsem se musí stavět se posel nějaký základ nestaví se žádné slušné známky toto je normální konkrétní se v na žádná abstraktní stavba nese postaví nějaký základ onen se staví dál. A jestliže ten bych vám to co jím si říct. E přednášel všem tak stavím bez základu o který o nich vím že existujou. Rozumíte. Čili co bych způsobil sto vás bude hroutit se li vám způsoboval neštěstí utrpení abyste říkali tak proč mi trpíme. No protože karel on to zavinil jediná odpověď a proč bych to měl za by nit co na něm. To si mohu například si budeme tele boha ten tak ho na pak z kuse aby netrpěl když i když to rozebereme ale ne aby trpěl protože jsme se tam domu byli doufám jasně tam ne z odborníkem lékařem že jakob pro lékaře utrpeních je symbolem to tam není co pořádku no tak pro nás každé takové těžkosti jsou také symbolem toho že toho cesta napravit. Ale ukazuje nám to by kde je kde je ta překážka li v čem pozůstává za těžkost protože tamto zrovna bolí jen a ten to je třeba odstranila z cesty. Protože věřte mi to ona se na cestě nemusí tolik vytrpět jako jsem netrpěl jsem to dělal samorostle ne tady byla rády byste byli toho zbavení se nevěděli nic co z dost a to bych se vůbec jsem se prostě sám a po stále hlubším vnitřním uskutečnění nese to považovat za jedině užitečné pase ho sval jasně svět duchovní asie světský a ten svět světský stál proti se s esi. Je světu duchovnímu jsem neznal hodnotu světského života jsem se štítil v pravém slova smyslu a to bylo základem všech mých těžkostí které jsem tady zažíval. Nebyly malé a je zbytečné abyste třebas jednu z nich prožívaný nechci vám vnuknout myšlenku že se máte dát z utrpení nebo je protože se která by tak nechcete trpět to je vlož pak ty si jste se to je to že se máte rád že si nepřejeme tu veni tak tat tele able nemusel trpět ale si že to utrpení nese není protože se který dát se chcete to učinit z nastávajícího utrpení v tom smyslu abyste o napravili. Ne protože byste nechtějte věda ale že v tom nikde kde závad na to jste upozornila abyste moji snadnou jako do rozumu. Tak prosím také to v pořádku v tu jednotu uděláme a nebo uděláte ne v sami ne a můžete jít dál. Li u prosimvás my se tady nepokoušíme od toho abychom byli třebas jenom vedení kristem vás rozdá aby das atd. Nebylo jenom osobním nám o nějaké osobní vedení nějakým jeho následovníkem vůbec z tady pokoušíme od toho abychom co největší měrou přivolali do svého života něco či jenom li říkala budete se modlit v duchu a v pravdě tam chtěl. Duchovou v pravdě znamená. Aby náš život byl modlitbou když protože mu tam říkali tak s tam rozbořit tenhleten jeruzalém kdepak my se potom ona nemodlit amen pravím vám ani tady ani na kterémkoliv jiném místě světa nýbrž v duchu a v pravdě bez on na to kde právě jste. A v jakém jste stavu za všech okolností duchovna a tady jest možnostem modlit je tím řečeno od boj věž kristus to je velice důležitý poznáte který si z něho musím musíme vzít protože právě dneska žijeme za jiných okolností se přežilo tehdy ani si tedy mohli dovolit že třeba zatím ježíšem chodili jak ti učedníci ale tak je jich rodiny a on všechny. Uživil v době těch střílet nikdy mys nechybělo to si mohl dovolit protože tehdy byli boháči kteří je ne rády v postily ka všechny opatřili na již hostiny na svatby hodili že ano a byly odporování tak i těmi které vyléčil nebo uzdravili atakdále kdežto my jsme nikoho neuzdravil ani naší společnosti neexistují boháč kteří by nás byli ochotný. Obsluhovala tak my musíme za jiných okolností prostě víte na s těmi prostředky které máme k dispozici to znamená my opravdu no musíme kde není tím duchem. To osobní vedení to se nesmíme zříkat samozřejmě ne nás můžeme est. Cokoliv na tomto světě všechny okolnosti nás mohou vést kteří způsobem osobní vedení ale toto stála. V těch okolnostech as ještě situacích pane to je ten duch. A bez dnes ti z nás pořád musím jedné jediné věci. Nepovažuji okolnosti ve který žijete události které třebas vámi zmítají nebo vás ukolébávají slast jemu o tak o čili nikde jedno je to je to okolnosti za něco co se děje mimo vás. Za nějaký průběh něčeho v času a prostoru jak se vám to jeví tak na toho po liší všichni lidé kteří nemají oči ačkoliv se dívají kteří nemají uši ačkoliv slyší když to tu mám by mělo být dáno abyste viděli as slyšeli a v jakém svou z vás smyslu že to jsou vaše vnitřní duchovní stavy protože okolo vás probíhá nějaká leží je vážit vnitřní stav ne oddělují deset. Prosim vás. Od toho dění kolem sebe. Nedávejte na poměry nebo co takového stane ten nesmysl to prozrazen že nerozumíte těm poměrů ve kterým je že nevíte je to tak jsem z místa přesto sami navodili tím si stupněm vývoje. Ten tam měl jednu z neznačí jen za člověk. Na tápe těle na ale ka se neptá a přišla město otázkou jak vznikl svět. Ne. A samosebou dítěti mají neohraničené otázky si že to ani ve tří jenom že povědět. Ne. Tak samozřejmě čím těžší otázka tím těmito milejší nemít si s tím je nesouhlasit ale to dítě s tím jsou zase důležité ne odpovím nesení řekl to na sem říkal protože ty který do první třídy obecné kdysi musíme ti člověk je bytí v taky ty události do za námi mu jsme za nimi a podobně nic myslím visí bát ano. Totiž to první tři obec se tam učí abyste nenaučila čí třebas a ten nýbrž aby sto uměla spojovat ten a jedna a když potom že ten a jen na řekla ano a může tam je to vyčítá že vstupem a a si myslela za mi to mi napověděl tatínek před tím ten před tím tomu tak je škole se že to dělá potíže říkal protože ty stes ten z toho no a tedy místo zná. Že to paní řekla vyšší te způsobeno tím že ti odděleně chápeš jednu věc na druhou teďka když potom když tele babičku v atakdále jedno chápeš od jen za druhém ve druhým a to je ten způsob který nám nedovoluje. Vidět z vznik vesmíru vznik všech věcí. A je konec že je to tady je tím snadno prosimvás všichni do se tady z kdyby byl jsem podejme si ruce i ty ale kosit s námi poli ruce. A vidiš že jsme spoje za ruce. Tak takle všechno vesmíru pospojováno tak jsou všichni ti spojení aniž o tom o tom nevědí. A teď mi prosím to nese dobře ale o kom kde začíná ten kruh nezačíná zahalen ka nezačíná. Tak taky nikdy se je ten vesmír nezačal neptej se nikdy nikoho kdy začal protože on nezačal. Ano čili když nezačala tak to nemá smyslem který tomu potkala proč vznikl nebo po víš pokud neví že nezačal. Co nezačalo ne to jsem říkal masa toto vládne dala jsem nechtěl z to říkám jenom vám. Co nezačalo nemá důvody které nemají začátek nakonec. Všechny důvody např či tady nachází na tomto světě mají svůj začátek nakonec z řeknu proč jsem přišel do gottwaldova abych tam ničil své spolubratry žen to je konečné protože zase mět od jede vlak ne nebude moci ničení do věčnosti. F. Ale zrovna tak jako tohleto tak taky není možné věčné zavržení protože ten to jsme si často říkaly časné provinění nemůže mít věčný účinek zase může v něm časný účinek takže na všech těch časných vůči musí třebas nemáme naší soustavu sluneční která trvá čtyři miliardy let při z jak by měla let co tak říká. To jedno kolik tak je to je prosim nedám no ne a v ale nedá se odpovědět se nějak věčným způsobem. Se to nějaký cítil asi tak dočasný jako třebas můj pobyt zde mezi vámi čili moc na tom nezáleží jak si to zdá pro zrovna tak to je takhle spíše je třeba vědět že je to ve všem působí ta věčnost neboť taje tam tím prvkem který nezačíná a končí a to je.