Karel Makoň: kotouc-P01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kdy se ty že by k ale ta se mnou nemůžete bez něho žijí tak od při pro vás přijde nová o to když ten by nešli za ním on bude za vámi petr rozdíl o to by k o kolik matko nedoví jo se po že o ježíš kristus abys velitele ano.. Tak abych se pokračoval dál to že oni ve tak bych ukázek jak to potom dopadá když že byl svým otcem že svou silou svou duší a tak dále. Tak samozřejmě na přešel šel z vím co jsem jenom jinak člověk nedokáže postupovat protože neříkal jsem do zlá citové toho že na osoba. Ale ještě se proto musíte nadchnout když to provest na tak nadšeni když si ji dáte na tak no tak to kdyby se do vlastní srdcem onu. A když se na toho bylo to cele na klouže ostatní vůbec nevnímá jako jsem to pro ty první dni. To ještě neznal krista co se vám na to oběd s to pro za následek že opravdu celé me co se bylo od to všem pomíjejícím věcem vůbec si nepatřilo a pak z toho jenom k věčnosti. A z něho to ten následek že jsem o pro zažíval pro se nad v vrcholné blaženosti. A nadto nestranně to vlastně by se tak ve mu dneska pohledu vzdáleného. Tak s tím bylo spojeno utrpení cele když ne ne vlastní. Tak celé řady lidí především matky okolo protože nemohli pochopit co to vlastně vyznání víte ve jsme představu že toto je správná cesta. Aby to od vykládat postupně všechny svoje chybě abyste pochopili co nemá se to co z dělat k tomu musím bohužel opakovat všechny své ještě bylo mám v se mi všechny udělat takže buďte bez starosti by dalším nebude nedalo do tak. Ta se všechno před vámi vynalezl a tím co je dělali vzal všechno jak se to dělat jsem vinna ji vzal a to je moje přednost před ježíšem kriste prosím jediná ve co o dělat nemá. No o dovedli něčemu dobré a tak teď by se na teď za ukáže kdo nemá a myslím že i do lidem do ve to jste vy všichni stačí si co nemá dělat. Rozumíte a dnes nemusí tomu říkat co dělat to on pod v tom co mu zbývá. Že to co bývá to se dělat dál když tu všechno co se nemá jata co co zbývá bohužel slon z potom dnes by se to bude horších. Budete tak by padouši jako tak pak o nezbývá aniž to neb než vůbec nesledoval ty řeky co z toho karla makoně a padat na každým kroku do prosimvás. To dělejte to. No tak jsem tedy způsobem to co by se to to ve nebo říkat to utrpením matky. A když jsem konečně se věnoval. Tomu světské může o protože ona chtěla to znamenalo to jsem znovu studovat abych na to abych to ustaví na propadal. A začlo se mi dělat tak zvanou o na dost a na druhé straně tím andělským navštívením byla upozorněn že nemá pořád tak ničit co tak to za bylo málo tat tak to šlo celkem bez utrpení je dalším chyba. Tak to byla rod vlastním jsem se než se pustím do dalšího a tak bych se váze ve si rozumíte se to vůbec se vlastním co jsem celým se jsem jaro proto že by to byl jsem po pozor v jiných spisech aby semeno o to jsem to do toho kvasu zde protože by to bylo moc pásky přece si to. Že to třebas k vám nebo co předaná jim této že ano když přece ano. Když je do jasno že celým se jsem jo nestačí nýbrž že třeba celou duší se do za všemi svými silami a celou svou myslí tak jsem se jsem mířil s tím že je správné že jsem byl z těch co z to se nás ti vyveden. A že jsem byl při držen k tomu abych taky ostatními složkami své pod první své osobnosti k se bych schopností tam šel. Protože koneckonců mohl jsem doba od to od povídá a k tomu co ježíš ghos požadovala ho. Na svých učedníci aby všechno co mají se a dali jemu. Ano. Pže dobře věděl že ten člověk ještě zdaleka není tak daleko aby si uvědomoval se to svoje az je ho že vlastně není z něho tak se ve vás ale to bych že nezdá a tak mně ne protože to na nás výše. Ale. A protože člověk nech a ne tak vždycky dech a když to rozumově ano ale fakticky tak dycky to nechápe rozumově ano a to nic tak vždycky skutky nasvědčují že nechá a to je že to co viz o si že není jeho že to síla boží a tak protože to nechápe tak není schopen ji rovnou při do boží nýbrž zase jenom svými si známy svou duší protože on se na nebi zná v tom co jeho. Duše to je všechno to jež celé jeho třemi sklony se všim co tam existuje příklad svatá maří magdalena s řád se s celou svou duší šla te tom co jsem se všemi z mi něhož jimi skoč do praštila o zem jo. Před tím ježíšem dala mu to bys pozici. A bude se přemysla chudá a co se s tím proč ne z dvě jím pro z citu s tím co se s tím od počátku za ale ve přemýšlela dala mu to tam a tak jsem teď zač dal pod to o tom vystřízlivění z toho stavu blaženosti a začal jsem jiným pro s dobrem a to jsem na to udělal celou se duch by na jaké je i tato je to to před by se dál nějakou. No když modlitbou. A přes spojenou ale že. vnitřní modlitbě musim veškerou co bylo taková mu k dispozici to se říkal svou silou svou silou musím k tomu bohu jít. To si nedovedete přestali jsem dělal písmenová cvičení. Protože když se člověk svou vlastní silou svou celou svou vlastní co co prosim vším a musí se smířit s tím že. Na vás na od to od toho co jej jeho ano že totiž to co jej jeho ne porazil mu tak není schopen vejít do království nebeské a a protože narazí na od pro toho co jej jeho musí být svědkem toho jak se to k a jak to jaká a v tom je to obrovské utrpení které jsem si na to neni jenom k vnitřní stav v nějak. To jsou události nebo to se všechno přenese do událostí i událostmi člověk vychováván ne jsem takovým způsobem jak si to doslouží na tom způsobu cesty kterým dech. A to jsem to vám mohl při sis se z doby jsem pořád co ještě tím způsobem že jsem se to muselo se to pro centra od kam se musel do strašný utrpení zažít. Aby mně bylo ukázáno že musíme se smířit s tím protože nevím proč to tak být v jsem ještě ve nevěděl ve že musím nic je celý umřít k cely toho boha najít. A že tedy z do u sílu kterou mám musím do čelo pád. jsem opravdu svou silou v tom koncentráku dočerpal ve jsem na ano. Co jsem nemohl technický důvodů žádnou nic tu projevovat ani vlásek bližnímu. Ani v se k sobě mu protože nebylo tam předali příděl a se i chleba a kdy by se měl byla měla by smrt to ti se k jsi mi téměř čisti. Ale jsem vám utajen jednu běd co v tom že kolika rasové o po on toho svého neštěstí to v tom koncentráku nebo štěstí jak chcete to se ko ještě ocitl na dně svých jsem se konečně řekl že toto terezy tak nemohl usilovala toho ha se dostal době ve na si to pro to se vám to tak a přál aby do bez toho úsilí šlo bez těch si jde vítěze tvých a tam jsem ještě byl jednou zkoušen. Znak. Přestože podoby na cestě předešlé v tom smyslu a když do se do tam s to již do tak potom do jehož silou. Kdežto tady meče kama proč se tam svou svýho brž převáděl svou silového. O tom je to urychlení cesty ano. Říká že záleží velice mnoho na to ne sebe co tam své poznává že vycházel poznání ale když nemá tu schopnost to pozná to taky může by to byl neschopnosti na temné třebas z pak to je vůle že bys na chtěl se poznávat že nám o sebe nepoznával co se bez es se činnost bez si vědom si že když s veškerou svou silou nebo se ti ho svého co cela jestliže veškerým se co jsem. Tyto chyby dělám dodnes za pořád na běží si v tamasu. jsem se vás tam třeba s el takže svatá vás stal jaký zázrak jsem zaživa při operaci ne přes že by se se se zcela celým životem odevzdal bohu tak. To se to posty věd jsem na národ. O jeho se potom v těch svých stavu pozdějších dávno po operaci přestože to nebyla pravda že jsem se tam celý neodevzdal že to stačilo k tomu aby zachoval vědomí ve věčnosti ano podobu li o to a to stačilo. Ale to jenom kolik jsem tam toho vložil o aby to stačilo aby to stačilo a dokonce s pro sobec to on který není nějak od ve všem ano. Čili ty nebudeš nikdy trestám za to že nevíš že si tam všechno nevložil nýbrž budeš odměňoval protože si myslí že tam všechno vlož mít. To je vana čili jestliže jsi jsi mi jestliže tam všechno vložil by to své stupně dostaneš se tím řekl el na takový stupeň sebepoznání a poznání božího nebo ono poznání božího by živa se poznání větší. Že a pozná to do se že co tam všechno nevložil ho obešli právo to co tam nebože dosud do se do ano a tím zase větší mělo se přiblížíš a tam vždycky musíš vložit. A všechno co víš že že be tak se to říká mylně na tato cesta spočívá v tom že všechno co že tvé musíš dvě vložit ježíš kristus to ukazuje právě tuto cestu k běžnou ukazuje tak je svým život neboť všechno co bylo jeho odevzdáváme. Oni by on měl se a poštou své učedníky své přátele své nepřátele. On všechno odevzdá o do za přes si i ty kteří do tomu čili kdo o nevědí co činí odpustím protože v čili on měl takle odevzdat všecko. Na každém stupni odevzdával větší míru protože ukazoval větší míru lidského poznání. To byl on který ve svaté joze svou službou ježíšovy odevzdával sebe. To je těžko pochopitelné ale protože tam je to jedna osoba všecko ve jsme si v čili to z v tom se ne tak by to ježíš který službou próze obou no ono se odevzdával bohu ano. Chápeš to říkám protože porozumění této poslední věta kterou jsem tady řekl. A porozumění této li závisle pokračování v přímé stezce k klade bez utrpení který joze v to je on který dělá ano te on ježíš ne a maria se on ježíš a tak dále všichni všichni jsou jim a že to jeho síla jeho toho řízení by to řekli přestání ne nebojoval dopouštěl mně když to cožpak zná se třeba syna a začne. A protože i to je náš nedal sílu k tomu aby to provedl protože se to ono ano ano to pravda tam to je to on jeho silou se to děje. To had aby nás to pro volně zbavovalo utrpení tohleto bychom to správně chápali a a to se mi to de kým ho měli přístup ke všem věcem ano. Jaký je v radostní přístup že by nás utrpení muselo mír protože každé utrpením ho z mi co pochopte a podle smyslu kterého se necháte bychom o to ta by k utrpení a neexistuje. Že tam ten kde to tak o ptala bylo a milé vel ano dohrál svou roli toho kdo chce za si to utrpení nebo smrt. Tak musel odejít ale co on si děláme to se říkal jsem vám protože ramen se jednou se do tam pokoušen. Přestože to to to pokušení překonal toto sto do jsem by chtěl na poli boží tak jen na konci samo veme jsem vodtamtud vodešel tak jsem věděl že ten deme vodu to je. To je oko při to co vám tady jsou všeobecně známy a do bez cela se nic nedělo a všichni okolo chodil říkali si pak se v při se si tak že by a že tady kdo do tak dovede zná ve se se to stalo a kde se to konečně stal že vyvedli před bránou s dalšími sto bez tak si na s za si že by lidmi pod ka. Protože jsem ze sto osmdesát a k jiné. Tak protože jsme se nama dostali do obou rukou na kterou od kam se dávají lidé kteří mají být popraveni to dobou ruka který nemělo o nám bylo chladno dva máte ho zná že by se tam na sodo na ve jiném ještě ve vás. To činí a tu mi pak pojem jarním odění mylně řečeno o po do pod to nebylo moc co vám na sobě se tam byly do rána a čekal na od do smrti protože nikdo před tím do odešel na pod teď jsi že by nějak k němu se rodině se věděli že měli abys než nese v poli dojem druhého nikdo se protože k nebyly. Tak jsme do rána byste to není z to je. Že by zdá zemřeme anebo zda budeme osvobození. A. Do byl veliký tak nám mně jsi uvěřil on tomu zjevení které mně bylo dáno že ověří že jsem osvobozená než se neumí o tu když vedle ještě byla aby se při říkat na přišli se tvrdě do be tempa abych byl jsem dokázal a tak od převest né. Těch je ti ten o jeden a plně říkal hle když. Na která domě to sis to je říkat ty máš taky vlastní co není zadal ty máš která se od a do satana a od koho ale tomu rozuměla olej bylo řečeno bytě sich nezemřeš a ona dvě byla popravena a proto se tak zázračně chovala protože ve popravě k ze si myslel stane zázrak proto směle šla popravou ale v přes cením těla. A my taky jsi tady to je v žiješ pro si myslíš že tomu rozum v ale kdo ti zaručí že tomu rozumíš správně víte do beze satanáše ve za když to tak spadl co do tak je to že si to ještě ras a ku že tomu tak taky by nerozumí a si to po milo jsou to o jiných svatých včetně co po nich tak si byli nerozuměl co do budovat tam vnitřní ženo pro vzal doslova nebo tak říkal tak takže znova prožíval. To můžeme si hrůzy smrti nebo přípravu na smrt. Ne tou do tomu se při takže ráno umřu to pro dal další požehnání této že jsem věděl že ráno umřu. Předal v něm byl tak jako vůbec se že je dobré smrt na a stalo se tedy byly předních centra. To bych jej a na kterém na každému takovému pro on jsem překonal třeba stali tu smrt na to tak. To bylo u po do pro postit se teď se šlo tak zase pro z pak se v ho k tomu. To jsem to protože to bylo veliký ona a to je pro vás tady vůbec by se při ve že byste nějak z ko udělali. To je to jiná cesta již kterou ukazuje v tom běžná se kterou ježíš ukazuje že opravdu ten třeba se o pro si ve do vody do oné ode za ježíšem. To je všechno správné ale pak když jde za tím že to jsou provedlo co se dají data nit. A nebi a ustavičně mi ten se to maso sto do jsem to nebyl by netrvala v tom že je to to mysli do tomu cit. Proč je setrvávat on si musí od to musí to je že se někam dostat do skok udělala jo o jenom to to rozhodností jsem ten krok udělal že nazpátek. Toto rozhodnosti se dostala k dalšímu kroku věř tomu a o tom tím že když trvá na tom do ten krok udělal tak že em na konec co na přece jenom se do pro na tomu dalším kroku. Pod to se tak jak jsem tomu po z mívám ve dívám na na ten druh lidí kteří tak prvým kázání jsou převrácení spaseni oni když by jsou spaseni te o před se to o to k tomu je dali jinak. Přijdeme pak to není ten oni se jenom tak to se vám to do určitý druh li to ne tak se mi třebas bez vydobyl kterak k k li na tam co váhání nesmí by se věr na pak za kým je li si to to všechno dovedu ji tak po těle jsou spaseni pro krále jsem mají do že to posteli do života prašivou kroku než jsme měli před tím dokud nebyli takhle spaseni jak se jim zdá jsem vám tady nikdy neskrývá. A to tak se stalo v tom spisu semena za to co vona řádku se tady sešli. Protože si nesli budou jenom ta skok k a kde si pro sebe všímám a řeka a to byla to nebo obdobou osobního života. A protože nic se stalo tak ta obnova se stala tím že jste jak tu mám. Našli prostředek jak to tam to se ve který věříte žere vší než kde dosud znali tak tedy vy jste oni op se to je. Že na to je po této cestě se dostat dál než kdy jste páchali mám to dělat tak k ale nebot takhle je při tam ten pro sekt nebo tak a ten. Teď aspoň víte nezáleží na tom. Kterou metodou na to be ale co do toho vložíte obsahově jakou myšlení o. Jakých sil dobré tak si z vlastní k nebo s božích v tom je ten nebránilo když to je ten skok. Takže ty nemusíš cítit se na po past toho skok o ho. Ale po tato si vezme za že si za své přímé myšlenku jako co ty učedníci že mají od protože se narodil to bylo pro skok dělo ale oni ten ne tím že odešli od rodin ten skok provedli. Ale že opravdu by rok a při nové myšlence. Rozumíš to bylo na skok aby drželi pak při tomu ježíši to budete nových k k kdyby ty vydržíš pak při doby jsem se tak o to by byla od boha na nás síla nemyslil prosilo po je. F. Tak od pověděl jsem to ženo aby ten koho k který jak vám říkám všichni jste provedly dávno před tím je tady sešli. Ale třeba z nebe výrazně no to pro krůček anebo mu váhavý krok k tak se to. Roste a jen za kód plně a ta nadále aby bylo to roli a proto o ně. A proto jsem vám naznačil prostředky které jste před tím se dělaly ak kterému pravdu jsou velkodušné nebo o to z co to dobu mnou vlastní sílu na které jsem si to jim dával stal se za to jsem si tolik hlavě sliboval a najednou užší z rukou božích te převratné ale bych. Vnitřního. Kdo tady swámi ne nebyl doby než právě ten letem převrat myšlenkový ano proto jsou možná že se že viděli sami před tím toto se nebo jsem prostě provedl šablonovitě tělo o všech to též jejich prostředky z jejich pozice ano takže nose zažil vycházet z jejich pozice ale k témuž cíli ne vlastními protože božími silami. A tím jsem se lišil od obecné cesty kterou jsem teď pralese to přednášce naznačoval. Že svou vlastní vůli svou vlastní silou z s v zpíval s tím co jsem ne tímletím je že to pro to byl příkaz pro k němu nemůže nic mít se nemohu po tiše krista tímto způsobem ale silou jeho jeho co jsem. Tak jak vám to postup je i v či byl šri na to co k různým svoji věci které že to že třebas od a marie k k a v a v ko v v v k a najednou v co jsem ježíšovým které v za hořel do prosilo to o to co se ty lásky toho co se ježíšovo na ku pravdu. A odkud silou vlastní koncentrace nebo. bych nechtěl ubrat jak na síle vaší vlastní snahy. Že k o do toho nevložíte všechno co tak k nedá te sebe. Tomu ve na ve se se do tomu bohu když se musíte celý dát. A potom mohl cele pracovat sám vlastní silou ano protože zatím to by spoje jenom ty jsi čili řek bych omezené také od něho jsou svým. A potom máte naději místo někdo za z víme omezené tak to je ono se to samozřejmě jednou jsem se všeho co mu to dáno. Nepřestával jsem si že nám jenom i ten o krok k prvků kdo žijí jsem dobře věděl že to co jsem na čem nestačí že je třeba že výklad. jsem si představoval ne že byste ten krok provedli a ono ta k a bez domohli při do ráz mi dostatečně slouží ale ano že se jsem přišel na je tak co bych odhodlání bez o nebude to proto pravé a. To to odhodlání jste sice našli no ale vězte mi že ano. Když jezte za vás hady někdo pět minout. Po tom co jsme se k tomu společně rozhovorech ve dvou ho rozhodli dní to bude bylo pozdě. Protože jak jsem si všiml ježíš kristus na každém krok chtěl aby se o kam při rozhodl každým ono ono. Když se do mu to do ve dejme tomu někdo todo do při domu no jestli opravdu to ten kroku dělat do sto ještě jdou vět co ještě. Výrazný ano tak k se ani nemusel námaha k oné udělá tak jak správně řekl ramakrišna u tam někdo vykládal tak na paní jama obavu že moje muž. Protože na to kasta se asketou mu to oblek na oko farmě v na protože vidím že dělá zprávy. A on tento čili ten kdo pro vyslechl. Ten člověk kterému proto to paní řekla to nemusí v že ona mu řekl který jista že ten váš muž nikdy na to jsme dostoupí nikdy se z strany na syna wu ona řekla proč no protože takhle jsem nikdo život to je o to nestál. Ten do se stal se že jsem na tento dělal takle. Proč to perou koho koho doma nic neřekl o byl obr pro kost a měl syna od pod odpadl ani neviděla. A za předky tohle to jenom pro toho aby dokázal. A rama jeho taky opakoval že v to co nemyslel aby dokázal ano. Jak ky a z jakých okolností člověk tak kterémukoliv kroku půstu je to nepravé rama ty co to pravil kristus to praví všichni či co tam na tom je nám. U plně jedna z že totiž kdo okamžitě kde ten jediný raději kam dospět k čili vám to nemám co by se třeba v tom krok tady neudělí někteří do výrazný ale uděláte nový rozhodnutí ano. On to udělá ale výrazněji a myslím že třeba tu onou dělat od krát za sebou pořád tón do byla na ve co to dělat z z z tady ukázali protože to není o zavřena cesta se ten první krok k nebojte se na udělal znovu ale za to to mi k podmínek prosimvás jinak nemá to jsem jak to bude doba třebas ještě než tady. Že totiž nabere te všech možných sil za zajistí te se všemi možnými prostředky a pak tenkrát udělá. Ale tak si do modlete napřed do mu kdy ho uděláte pak nebude to k k a ani minutu rozumíte nezáleželo to jest tělo se uděláte hle k udělat znamená v co to je symbol. Jakmile jsem. Rozhodnut jednou všeho udělám tak to mám dělat mou o do k okamžitě to správné a nebylo až. Z jednám podmínky aby do mohu udělat protože samosebou nebezpečným způsob velice nebezpečný protože by ho nemusel vůbec tu jako ta paní říkali tamto se připravena sanjasina ale jestliže ty podmínky jsou něčím které že si z toho něco čím jste dost tuk nebyli tak nikdo z tam nemůže kdyby že ty podmínky zjednávána například dejme tomu když jsem ten koho chtěl udělat. Tak jsem si řekl ne protože by byl nebyl ochoten hned chtít nejsem se ochoten mít tak. ve vykročit ne ale že jsem si říkat za jeden do velký pátek se. se štít do trošičku o a přestože bych to chtěl dané hned v tak počkám proti své vůli kočka jestliže o je to vaše vůle je. To dělat na velký pátek z vás o něco jiného o je vůle byla okamžitě začít okamžitě jít k bohu od tam ještě se s ním po je k ale jsem říkal musím dát bohu na vědomí že to udělám v den kdy. Který je jim posvěcený otevírají symbolicky řečeno poklady. Kde a při do tam pro v k o svatebním a kde by si ve do nebylo o to jsem to že do tou očistou ano takže by aby je tam to nejíme mně překáželo to se dneska co se nevim protože neznám ale to je to to překáželo kdybych musel bojovat tak jsem pro tu dělání zpověď na svaté přímá ani na a na nadto do pavel se by to vede protože jsem to teď na ve ky svátek ale jsem to chtěl za slavnostně. Čím slavnostně ten pro uděláte čím je to po svlečení vší záležitost čím je to by či po nesení mysli k bohu protože je to lepší. Proto vám to radil jako na otčenáše dost poznávat a podle otčenáše se zařídit tak jak jsem přesto si jist a to říkám přes vaší vůli a to co jste říkala co to je taky nemáte dojem. Že všichni jste ten první krok k který se jednou udělali minimálně jednou tak vím že kterou dali mi mi minimálně do na to krást ne. Protože tentokráte všichni jak tu jste bude ten krok ale koho věčný. A osobně z toho mám to co se na tajnou není ve se o radost. Protože by nevidíte pána boha kterého do beztak neviděl a ne ve že do vše nadáním pro protože na co tedy to jsem chtěl za ve stále kdo je to zakázáno. Tak el protože jste bych košili jednou tak se nebojte bych to si znovu. A se nám poradil systém za kterého každé ráno a dokonce několikrát darem znovu říkal přejeme to znovu děláme od toho po pro tento. Nebo ten systém odevzdání a znovu braní od boha toho co nám si přeje dát co mám to je ustavičná v na dobu obnova kterou bych stačíte do druhého kroku a že znáš jako o a pak to to nebudete musel dělat protože to je opravdu prostředek který velice dobře slouží na prvním kroku pak který a jez o jinak k od svých vyšších v č. A to toliko se zase se mnou když jsem ten krok udělal že si myslel že tím krokem jedině čitta modlitba aby víte jsem si říci protože jak jsem to poznal že. To to tam přijde jenom o to si to kroku tečka ta dělají je že všechny kroky važ do života s tou s tím prvním krokem i i tam novou připomínám proč na to že vám to li na po k krás při protože to by si dobrý která dělá vám. To to je tady bylo to to být žila pro na to oni příkladné ale jakým způsobem k ji do žil on byla si to to to byla nová že pro každý den začínal ano a on nevzpomínal tak odešli minulého on se cítil každý mu dem z doby ono by jsem. Představte si to na že dovede člověk který si někde v egyptě na to mi to po na k jeho pravým kou o názvy ano. Byl ve třech a do založil pole to je sešle po že to po jemu to pořád zabavovala tam ho do vám protože to na poroste vždycky stráž na tam pochodeň lituji o protože byl v dohodli kteří mi dal k o boha či možnost se živě. Se ten člověk opravil do a to je přesvědčen že kdyby jeden den po mým na na minulý den že by dělal tu největší chybu. Protože by si něco čitta dobru když ale se cítil být nová v kemp každý den a pod svěcení cítil tak mohl znova svou mladostí tak jak vám to předepisuje před svatá a věčně ve nad je to s si to by tam na ze vším. Aby si pro o trvaly kdy nová dovolat k ba které by byli v tom kde krve vrací jakobych ve dal se že je na ty v tom že jsme tady o po poli pro nikoho když třebas být pro po několik zase bohu ale to jejich je provedení všichni atomovou při tato takovým způsobem že. Vůbec jako pochybujete o to ne v udělali. Neměl by to pro od ale je to tak chabé že opravdu je to po ta cení. Aby kolik na to musel ten první toto udělat třebas když člověk dělá nějakou vnitřní modlitbu tak jakoby nikdy žádnou v po modlitbou není celá. Jakoby se nikdy nepokoušel o to spojení s bohem to je velice důležité to a nějak protože ty se nepodaří abyste vymazali pak a ještě pamět na hle by si říkal to je zas jsou li na tak žilo tady zem tedy se tam modlit ženou že nejsem takový jako tamleten vzadu. Který nedával ke desátky a tak dále a ven tak byste nedali žádnou nesahá k ku. By se to vůbec nebyli v že tady nevytvořili nových krok neobracej se se se k tomu by se tělo dověděli jak ho máte udělat. radši řekl není ve neudělali kdybych se věděl že vám protože byla to způsobilo hoře nechci způsob. než jste udělali ale prosím pro sebe no k nebi na to zapomenout. Ale kdesi si z toho jenom dílu silou která spočívá v tom že ten krok tak to je udělat tyto pozice sví a tak dále no a každou čili kdo by. Ty víte na protože tím že tento prodělá ti se vlastně ona je v ježíši který vás protože v. To je to to to ke mně všichni te a protože se to se to ve že poli te ke mně vší. Jak to žít on deska nežijeme syna po je to je my všichni to znamená opravdu odejít od paměti od všeho od o nenamáhej je od všeho odejít kdy přijde k němu. A teď podle toho i ho poznávám třebas poznáváme kód pravdu tak k němu du jako o pravdě ne hle z za to nejvíc potřebu ve svém životě protože wu vyučuju ale někdo třeba se to poznal jako lásku na tom myslím že velice užitečné poznání a tak si je obecně jako k lásce ale je to k němu. Je tomu jako ke zdroji své z všech svých sil kdyby to jenom od trošku to bylo to do pro myšlení aby vám bylo jsem k tomu dosavadnímu tu jsou oženit se vrátit i ne jsem neměl nikdy žádným ctnosti ale nedokázal za to dobra a kdo se mu způsobu života a vězte mi to byla moudrá pranou když jem. Ctnosti země protože jsem nedosahoval těch výšin toho nového způsobu života a ani mně nedostanou ale nemá jsem se vrátit nazpátek důležité protože do sebe i ve všech pohádkách že kdyby ten vám to se do obrat dal o dobro práva tak zahynou ale našel při před nesmíte se nikdy obracet k v. A bylo vás to nejde na nich bylo to v a že na to dovíte to kdybychom toto do byli. Že u k i klame své a s ll v z města hoří svýho ale obrat živé se tak to byl do protože provedli první krok a to se to by nikam kdesi k je dojde ale o to že se ho říci domě a ta ale ne obrací se k němu člověk. Tak je to vám na tom to první krok k k o tak důrazně že moudrý je život tak koni který dovede všechno od pouště i pro cestu která nám byla milá i ten s se kterým jsme mnohé dobré kroky udělali tam mnoho dobrého pro řídili. Jestliže poznáme něco lepšího máme a bez hlesu a bez o pro cení od prosti a nastoupit polepší. Protože moudré jest nakonec umřít na tomto světě k o něky také o ale ne obrat protože se to tím pro život. My pořád čelo do věčnosti obrácené obavou když se ten je to na tom bohu. Že nebudete mít aby nebrali protože on pořád k odívá sám sebou. Pořád do do dobyla je věčný míru jeho a ne ho. Protože to je ten že umíte v tom malém po že vám by být teď nebudete nebe po je to již my lidmi i tady v tomto život že se tady petr schopnějšími se odevzdá. O to potom se naučíte rozlišovat že vlastně každá práce krásná takže životě krát z každý přední k u kam jsi krást pokud je po svět se s bohem. A tedy protože by nám tedy ona když v jeho rukou om bereme od vás působil na o a k bohu. Není pane protože je ale možná že do to potřeby být pro lidi než dosud k ho v ale o krávy to jsem si jenom o pomoc boží i když jdete konkrétně žádat některou řeka v tom pomohl před toho kdo o ti k bych vám konal vůli boží a službu boží a to je to protože to ko sebe aniž odejdete to je vlastně dělá a vy musíte. Od něho ji aby berou v vjem který mu dává sílu ke všemu pro provázku dělá. Takový jste že jsme na nikým pro věky než bohem ovšem tedy museli ve do velice závazné. Protože on nesmí být naším služebníkem. Proč jako odevzdat jenom hra lásky aby se zná se týkala jeho dobro ta jeho síla jeho pravda pro spravedlivost jeho láska všechny jeho vlastnosti systémem by si přejeme aby k nám je to týkala věčnost a to nemůžeme si to vůbec nijak jinak než tímto způsobem. Všichni by je budo posly božími. Všechny okolnosti a všechno co zažíváme odpověz mi to že někteří z vás máte povolání k otrava do práva které jsou do že sami přiznávají s nějakými tím že bych se pro víte co jsem ti tu se to může mít a to je dost každý zná v životě vědomou nese svůj život na dlani zvláště v kdy a v tom případě prosimvás ne proto že jako člověk. Ukládali o to všechno u boha o tohle to je krám mně kdy je to na no v novém na koně když ta rama bych nechala být k k u ježíš touhu. Ale dojemná je řek bych rád co pak nevíte že musím v tom temného od te. A. Panna mariina a hluboce do své protože tane na tuto vzpomínku na protože ježíš kristus.. Tak tak když to tak nebudete brát na tak ten člověk k vám nebude vyprávět o sobě. Nýbrž voděni na své duše. To do života který žijeme že to pro o to že nikdo na ten zahrad ti když ani jedno myšlenek kterou tady říkal nebere metr zase pro do nitra nebo do tak jako já. A na kole jsem po končí kde věčnosti jak do musí dalo opakovat do o to nebude aby do mít času ho hrejte na to vědom to provedli to správně prosím to bude ta ji dá. Je v bych obraz proč toto jedno v ne my denním nikdy za by se někomu li se duších své cesty. to je tohleto a protože to prve miska do z vysoké poznání. Tak může nastoupit cestu prema to znamená vyšší stezky mu nemůže a tím více názorů. To o nemůže jít k tak je to rozdílnost názorů aby se aby ho tam nese na to jeho co ještě bylo to neodolá tělo od dom domněnky nebo o přesvědčení že jeho cesta ta nejlepší si to nám říci že jsem vás přimělo k tomu. To si prosím to na plně na sto do jsem říci že to co poznáváte pro to abyste se s čili boží něco dělali za nejlepší cestu když třebas neúplně dosažitelnou v ale o tím vám nejznámější jany lepší cestu a jesiž jsem tohle to co to s pomocí boží mohl doba u dělat tak jsem tak to prosto velice mnoho protože po se to v kde nemusíte vůbec bloudit li te ten tím směrem který vám byl ukázán chtít a. Jestliže člověk z na prostředek kterému buduje svoje poloviční vítězství. Pak stačilo to mu po prostředku používat a to jsem tam nesčetně dali do pro do terezii z avily poznala prostředek. Ta věděla že se svatý takže se asi přiznal prostředek protože o nepoznával správně že ano že budovat třeba ty správný ale na proste o důvěřoval mu aby se tím neznali prostředek nemohli se mu důvěřovat. Vizte znali řadu prostředku na viděli jste kterým byto bylo milé te to jako před ano. To to to v spadlo to si hodno jste a do nezapomeňte protože jsem to nemoh převrat v našem život se od do na rozdíl od vědění. Je to domy poznání na pro které zkušenosti. A tuto zkušenost protože může někdo na druhého a ne v ale nemůže vidí v něm u dobře tak to není jeho otci. A je to podle do tak ne tak kojení že se vám to měl dostal další tep kole vnitřní a zevní uskutečňování tele. My musíme z těch ve se může si dávno setká jen k ale jak vám to na provede když kristus celým životem se modlit. A jakým způsobem to máme udělat deska rozlišujeme přísně mezi modlitbou vnitřní moje bok a mezi životem. Dokud jem toto rozhraní tak nikdy je dohromady dnes pojme v jeden celek. My tak si musíme za modlitbu čím dále tím být s považovat svůj celkový přístupu duchovním záležitostem o b s a to je postoj duševní obsah modlitby musí neb to již i tady barvou. Ano to znamená ježíš kristus když se ho ptali. Kde se do modlit ho budoucnosti si tam zvěstoval že jeruzalém bude rozbořen no a on říkal v pravdě pravím vám nebudete se modlit ani zde jeruzaléme ani na jiném místě. Nýbrž o pravdě. A nám do pro to abychom neb potřeba je nakonec z nakonec jsme teď nakonec vůbec žádnou formu k abycho co volil do svou a pro kdy o to znamená aby než se mysl duch mysl aby ve že my se z dělá. Domu to ve všem tom co děláme co myslíme. A abych to pravdy semena abychom sledovali toho co poznáváme jako pravdu od boha pocházející prosim příkaz a jako pro vodu to je zvláštní druh vedení na vyšším stupni se člověk neposlouchá příkazy nýbrž se řídí podle pravdy. To co jako pravdu poznává to jemu příkazem. To co nepoznává ještě mu příkazem není protože on není. Hodnocen podle toho co vidí nýbrž proto poslouchat a takže do sic takle jestliže někdo neudělá po tomto jdou předsevzetí že silou boží bude dále žít ne jak ve vnitřním ta zevním životě tak se toto se ji nebude s u pokud bude schopen toho držet tak tady byl zbytečně. F. A jestliže to odeber se tak se jím viz do neboj dělo s ním něco nebo oni sto jednoho z nebe tady kdes nýbrž bylo to styčné. Toho smyslu k tomu tady doplněk že to všechno nesmíte čech pro sebe nýbrž pro mám boha a chtěl by vám závěrem. Který se bude ještě šel jak to splňovat samozřejmě říci. Že celou tu dobu co jsme si pro tady byly jsem chtě nechtě neplnil vůli s tou neboť jsem si byl dobře vědom že do míry kdo a že budu plnit svou vůli budu vám neprospěch mu. Protože kolikrát jsem plnil svou vůli ve vlastním životě nikdy jsem nebyl v sobě tak prospěšní. Jako když jsem plnil vůli toho jehož vůli poznávám a nesmíte si myslet že to byla nějaká vznešená panna te. Nemyslíte si že poznáváte vůli boží jenom tehdy když v v v osobním styku nějak s pánem bohem. Vůle boží se projevuje ve všech jeho tvorech sám ě je dokonce přání manžel ti nebo bytí a a to bych vám anebo dokonce strany tomu bo vlády. Nebo dále všeho protože máme politiku karmu a tak dále a to všechno nejsou návody k protože my žijeme chtěje vás činí to si zase jsi ty to je jeho ego je to proto nahlížíte. Tady služebník žil mezi beránky na nějaké výjimky se takle ano pro si je vás mezi tyto li se tak musíme říci že. To ten přístup takový do protože to k ne k svět to je nesprávný že opravdu. Není správné považovat na toho o do vás jako do za brzká. A to pro to se váže ko beránek sebe na ale že by se před pracovali byl se být ve semen do vizte by beránkem ale nejsou protože to nedokážou a protože to taky ani nemá tak být každý jiná zklame nějakým způsobem svou maskou kterou o sobě množství jak kaje tomáš ka kterou na sobě nositeli svět. To je maska pomíjejícnosti. Nemysli jenom takže to někde začíná někde končí ale pomíjející jsou ty stavy duševní který jde do zažívá ty schopnosti které v sobě má. A za tím vším je ale věčnost za myslím jsme o každého a každou situaci vybalit těch to povrchních věci v těchto pomíjejících onomu to po mi tří tendencí a. Kdo to dovede tak k pak k teprve ten vědomě poslouchá vůli boží je to nedovede tak voni si o nezbývá než být poslušen toho do situace která se mu jeví jako rozum hodná. Rozumíte. Čili hle bych vám při je třeba člověk zákazu k ta se k od vás se jde tak o musíte dnes by se dát parabol z to máte uši. Že to je pochopitelné to byl takový nesmysl. Čili odejdete že protože jste třeba ve na že budete při ča že to oprávnění dva totožná ot. A to to ty o každém našem řemeslu tohleto čili přirozenými lež tím způsobem v to že vědcem a teprve když na věci před tají převratu v ten krajní případ když v nich která spíme klid v tak a ten to tam při považovat tak se zdá e velice nežádoucí a. Považovalo toho kam že který v kterém nemůžeme poznávat něco vyššího ve kterém se nemůžeme přesunout ze stavu vědomí ve kterém jsme do stavu vyššího a pro to. Přes bavit tohoto neklidu je to ne se nikdy to co to při nedostavovaly pokud nejsem neklidní. Řekneme práce zneklidňuje různým způsobem třeba se o na ven ten zneklidnění tím tu na wu nebo jsem to do si příliš unešen ve neklid že tedy zapomínám pro pravdu že taky jsem člověk. Tak po takovém při to je ten říkám tadyto přehání v k a musíš se vrátit tak přišel na odkud přišel do toho klidu ze kterého si vyšel že si z po nám tady na skvělou na tu kterou mu. To znamená ale dalo tak k li to jste se věčné filosof či. Kde mu k k k k žádná nebe pak to nebude. Jak jsem takový uměl rad do mohl odejít čínský dělá nějakou skříňku. A to s čím ka a když není bývá člověk nemá vůbec chyb je jedinečně provedena takže svědčí o úžasné mistrovství pro člověka a kdybyste se chtěli se ta nebo podívat jak to mi tak aby to z krávě začíná kde končí jako pro běhá tak byste zjistili že na tom. Dělání věci jsou také přestávky mu k na také po od k čili. Které vlastně představují nové a nové na budování na věčnost. Protože ten člověk v těle obyčejnou k nám ku ve spojení věčností tuk láskou na velikost a pro koho by co si přenášel do této zkratky aby si toho vědom že to dělá všechno zasluhuje to pro velikost boží bych ho do toho vtělování všechno se toto sluch. Obyčejné před ty jako obyčejná hodina matematicky jako obyčejné k nás tak k ko obyčejní plán protože mít stavba. Jako by na k plán někde někde jíte ano. Všechno to si vyžaduje dokonalost boží vtělit tu do do království tam z řídím ne na to. Není tam sám jsem si dávám vám dobře pozor aby se to na jenom na dvě jsem si dávat pozor na jinou ne aby se to příliš mnoho z nějakých s kali abyste dokázali tím ještě jít do všech věcí a do jen náležitosti které koná v tomto v běda kdyby se tím co tady získáte ve od kázali tou ani do svého běžného. Života aby se to všechno pro by trvání co tady děláme minulo v zem protože jestliže jsem to pro že v pro tady podnikáme ne jenom pro nás nýbrž i pro bližního. Tak ten když vnímá právu se podílet na tom požehnání které jsme zde. Dostali a to pojednáním on nemůžete nad protože o na sebe a na oběd. To může do se jenom ti co spůsobem v této věčnosti v projít te do vašeho běžného víra. Kterým jsme přítele každý okamžik svého života. A tu pole chci posledně jak se na to jsem vám ještě dokonaleji rovna k za to že mám obavu že to přeci jenom pro mi tu je to pro sebe především není je tu. Jsme protože první krok k a že proto živi ale po ku který byl především pro sebe. Tak to vědomí o dvojí pro tu že všechno co se tady nabyli všechno promrhat. Nebylo budeš tebe pro boha je to to to dobra a my jestliže žila tady učil všechno odevzdat bohu se do kterého se tak že na to považujete za pro svou pokud totiž rozumně chová k bližnímu tak k no a než se na vás je to nerozumné nebo. No to pro tělo o rozumět těm nerozum jenom nerozumné to pravé co bys pod a také třeba jsme nos ano na přes a tak dále všeho po dáte se na ty věci. Tak nemá to právo mu odporovat. A dobrou odporovat třebas jenom v tom smyslu že když kama se co to sami nestačíte. Když cest se bavit vlastní odpovědnosti. Nemá to právo na přenese se přes se na při od své úkoly které samo dělat v tom případě mu to brodě odporují te. A jestliže to nejsou tyto při na ale že je to jsou čát vašeho povolání naše denního života. Tak ho vším prostého když ho jako někdo kdo vám poroučí nýbrž jako někoho kdo vám nese postel v je od boha. jsem říká nepovažujete sebe co jsem co v tom chceme ano nepovažujete sebe od této chopí díle o že tady v římě co mají vykonat sami ze sebe nýbrž za lidi poslané od boha. Ten nejběžnější co považuju kam do za nevědí či myšlenku tohoto se ve spisu ano. On je ve který znova nebyl tolik že chci znovu tady před ty pro poslané tam proč to od toho a je to ale být veden vůbec uskutečnitelné tak musíte za poslané považovat také okolnosti ve který žijete. Ale lidmi kteří nejednají nerozumně proto kde přešli do je rozumně kteří ho nedávají úkoly to co se stačíte nad nebo tak nebo vedla dodávají odolají úkoly do na to nestačíte tak to nejsou oni. jsem to prodlužovat si pro se před. Ale toto při po je to nejsou voni nýbrž že to on který vám ty úkoly dává. Proto vám tak k urychlí cestu že co se tady zažili nebo který zažité nic proti tomu co budete zažívat při ve tím se tím dost ano. To zevní dosahováním které slast nedosahování v tom že na každým pro tu můžete dosahovat. Nejste odkázáni na to by se o ky uchyl někam do komu věky a tam museli někde se do přebývati aby vůbec se to pravá pak pro. A pokud to nebyla do obr spodní se padne. No a tam nebude dobry pod tak podívejte se to po pod o to mi na slyšela se při životě poznávám život to radostní. ustavičný styk s bohem protože on se sami ty tím že vám někdo třeba zadává úlohu ale nestýká se s vámi jenom by vám někdo dát co dobrého tam obešli jsme ochotni ho poznávat ano protože nám nepříjemné být věčným tomu člověku. Ale se v onom když je to takové něco nepříjemného ale rozumného o to otcova své. Tak je to opravdu odosobnění a zároveň poznávání a to do tělo u pod se do takové míry poznáváme že my se vyprázdní mi k. Mysleli do je ve od sama sebe protože ten o a ne do takové míry jak on nás ale kde mi že se před si taky pro nové kteří myslí na sebe a vy si vyhovět ne všichni máte by ty rodiny a janem co všecko protože ty se to by pro že pro předělat to nemám za zlé že ten se vegetovat. A my si můžete vážit tohoto k otci vašeho protože kdo nám umožnilo pro klidně sedět to že jsem věnovat. Když ji museli jemu se pořád chodníku o tom kolik bez nějaká. Šel marně pravdu není tří dobytek co to bylo daleko horší postavení než my kteří o to dělat nemusím od tato ba že si ten těch to okolnosti ve který žijete považujete také tyto okolnosti ve který že se za poslané od boha pamět poslána pokud byl by víte rozumnost v je v a velikosti kole to posláno. Opravdu tak abyste tam mohli rozvinout svůj osobnost. Jezte mi to že by byl nevládli do proměny které tady vládnou těžko bychom pro svým poli tu osobnost tak jak jsme jimi v když mu ona bylo by byste vyd denně pro někoho jiného než kým jste li kdy musíte jenom viděl ve mně člověka který ne ochotně prvním vůli boží velitel ve a to mně. A kde se zmítá jak se to jako před v. jste na tak do kovy je to že to na to jen k tomu aby tu vůli jsem božích a ne pane o to nebylo z ale mámy že by bylo to ona stání a o byly mně nutíte k tomu abych o že se k vůli boží podrobil protože vy jste mi všichni od víta pro stáňou ve symbolem vůle boží která ve které vás co se bohu spojit. Vyšli místo osobně přejete velice upřímně a jediný vám tady pronáším no ti ma dostávat kupředu dokud to dokud pro ty židy že nejste ničím nemůžete být vším. A to je opravdu taková soustava paradoxů že si myslíme že pořád jedno v ti k a řím. A ono opravdu když se ten život bere vážně proto tak proč jim to k i s tím svatým. Nad tak v tom život není v ten se za vás že se musí dát jenom je no protože on miluje. Ale nic víc nemusíte bral vážně a to vám stačíme celý život pro do pro. Tam nikdy nese v s a k nebi se nikdy mýlit situaci která vám říká pravý opak. No a tím by držíte s tím co se tady nabyli po celý život ježíš kristus na to by na ta slova jeho když že jeho u zevní si provedli to by byly u k a nemohli mně skoro že ano. A on se do toto dělat temno víme že byl probrána nic jsme neulovili. A on říkal no tak k oddala ale za pro že od do mého a aby to na tu vinu je do je na hlubinu a o veliteli téma je li v takovém množství přes jejich v to že tahali a že si mysleli že se mi to že po pro ty by dejte na hlubinu taková jednota pravda. Která by nás měla ve věčném životě. Kdežto když se vám mně to přestává dal jsem v tom života. Ne není do toho komu bude toho pro dotyčného člověka který co to je nebo stavba takové nějak. Pro protože se tam to je vedl dělat tamto které vede nebo tam proste neudělám to jste měli dělat to je dycky chybné. To jsou kde se mi misse se kterými se pouta te ale zamyslete si se nad tím že jste příliš nebyli při břehu ty systém nezapomněli vypnout doby by pro toho bytí. Začněte pod a pád do špičku hlediska věčnosti tu situaci ve které se od si je která to za by pekel neřešitelná u na vůlí sví rodný rozčiluje dělali nějaká prostě vzdalují dívá od boha. A jestliže takhle na to bude ještě malinko po dostavit si to ani okolím se pozná ale vstoupí do jeho domu te. Které nám tady navrhoval pan nebo do třebas u ani hluboko od tou klid nevadí tam budete moci tam vstoupíte tak věřte mi to proto že budete hleděl bylo útočiště na hlubině pro toho. Bude tak v je pro vás požehnání že jste se ne ne ne se stali jste se zmítají tím psí ti toho do světa na to jakkoli balastu ku se to musíte kloub za konec nikam to jenom nevede li po se ve se do vody věčnosti do po na a čím dál častěji dobro se protože jsem velice světsky založený člověk klade by to nedělal tisíckrát za den. Ano tak by byl nejslabší ze všech bytí to bez tak tak nejsem vůbec nic za to ani dawa ve k ani k ku protože vám to břicho ano protože to my si ani do domu na za vás na to tak že si uvědomuju do li nově pravá mou brát na kole bude tak nemožným že by ho tam nebude poznává. Není nebudeš otci kdežto u per o není jako by to pro na tento že a bylo málo si bolestí. Protože těle věčnosti jsem pro z hlavy ale nemohl ne on mu to dodá by jdou doma činna že to bylo krás jednou odtamtud odešel. A mně nemoudrý život který nedovede přijímá tuto oko božích i tu největší slabost dobyli kyž sílu aby za všech pak který věd. Pak je než to není to chvíle bych ji neštěstí. to jich bylo ve chvíli nějakého do kterého osudu a obojí chtěl případech je na tom o pak mě. Pro protože jem neměl by být ale teď udělá dosti na neštěstí jako žilo štěstí. Neboť nepozná především ten ještě z těla co je v přes ty pak k o schopnosti doznat nemá. Pro druhé. Měl by všechno brát do koho si čili neměl vedlo odlišovat jestliže do když je to pravé že se rád. Že všechno hodnotí ano pro věčností pro sebe tím sítem to ve vědění které mu nedovoluje aby vůbec přistoupila jinak krok k bohu když totiž takhle žije ve je nemám proto nás na nová na tak pravá a že do kód oděvu a to na proti co tam a tou po tomto tě. V tom pod pojem minulé nebo toho kdo moje narození to je moje a jsem že když si je pokud se za tím věčným prosil za lidští ve výborného že jsi byl v a tak k můžeme být pořád nad a když my to není měl nebýt podobnost v jedno. Ve všech o jako kázali říkat nová ku tady totiž se na tom si v situaci když člověk jako v tomto světě opravdu v tento se považuje za toho a lásky tak mu to připadá tak jako že si hraje na schovávanou že ano nikde jiné vidí porodit skok panno tak aby mohlo věčně ve da. Abych je ne protože bych se schovat ale že my se umožní hledání. Protože když hledám na let za syna nemoh naleznou že nedám a pokud hledám po na je na sebe dělat vidíme ve on o pokud to li toho koho nikdy nevidím přerostou jeho stopy k kráse přírody ve velikosti všech tvorů věk neřestech ve všem ale on vám není a pro k tomu tu se ta. Samo lid ano pane toto je to je to pro tu se bude to pro sebe opět k o jen stopa kdesi amor vypořádá od doby přírodou be. Jama nebo že takový dobro mystika nebo je jak jsem vám to to pro náš před kterým kou říkal je mi vzorem na co je nám po po se v že denně začínal znovu kdyby byl ale ano. Vědomě pamětně stavěl na tom co bylo a to dokázal. Tak by byl nemohl znovu začít měl li poctivě začít musel být. Žebrákem který nic neudělal pro člověkem který nic nedokázal člověkem který nikam nešel tak který teprve začíná mít. Jeli ne není jeho tomu rozhodne kam nedošli vůbec ne vyrovnal ležet tam kde jste vodtamtud jdete a protože tam kde jste to nejste pokud vím dokonale poli věčností. Tak cenit v ano a tak to ještě nezačli. Tohleto je moc důležité po takových okolností jsem chtěl začít jak jste si všimli do do všech šesti denní setkání a tím se moh chtěl dovršit a tak by okolnosti oporou mohou kde takové setkání nanovo je si si. I kdy od okamžiku by vstupujete do takové pro mne před tím přijde na to projdete že se domu a to pro ba na pak o máte žít ale jestliže. Byste pro tento účel který tady navádí víme nebyli ochotni to všechno bourat začít znovu jako byste nic neměli tat tak se do vás nedá ani začít kde my všichni vyklepte o po porodu někde menším někdo věčný svým způsobem cesty projít do o nemám o kterém si myslíte že někam do ve nemám o kdo na systému cesty nit ale proti tomu že si myslíte. Toto bylo dobré a tak dále že totiž si myslíte že se s tím nějak. To to můžete vedle toho starého postavit to nové. To je asi taková chyba jako ji býky dal ježíš kristus že nelze nastaly šel dávat domova plat po které bych se daroval za potrava pro již na tak se prostor a který bych tak ta nová záplata pavlova protože do nové prostor na to v pravé a to by tím jako veliké utrpení jo. A to je to zbytečné utrpení která při ošetřit že byste te o do lidsky přidat ze sebe nic to stane ale obrat ale nové k tomu přidat to se nedá. Vy musíte o pod vykročit jako nový lidé jako na dáte je po pro hodnot teď jde o tady provedli jater do ceníme ještě jste hodnotili že tím život. P. Tak tímto novým hodnocením kdežto pro dalšího života jak to opaku toto nové hodnocení vypadá takhle. jsem dosud projeví dobou svými silami mu a teď je jeho silami. Jeho milostí jeho vůlí že jeho vůle jeho síla jeho láska z daleko víte že mít než si miluje a a proto se chtěl byste pochopili se toto pochopili jste ochotni proto prožit svůj život tak se vám nebude dostanete do toho na ona pak to stále nabudete velice prospěšné na neříká že by nemohly prospěšné ale musí být o zcela opouštěno aby mohlo být celá využito. Vědec se když neřekla předávat práva do činná neříkal od nich nedá dobu nýbrž jenom my vyprázdněn te. A my musíme vyprávět svou nádobu a po po děláme každý den je to v pořádku proto radil ve roli dejte všechno o na ve do boha pokud na tom hodna ustavičném vyprazdňování proste my protože nemyslete tak plní toho jedině to je důvod toho že nemůžeme do se přímo tolik koly bychom chtěli jsme vnitřně přeje jednu. Ó bože když to takhle budete dělat že brzo promrhá te. Síly od myšlenky kdo od budete vědět do tak dělat ale nebude mít pro vás. Takovou závaznost abyste sledovali a bych chtěl odebral závazná pro náš tím že jsem myšlenku kterou jsem to třeba chybnou. Teď ještě vlevo třebas pro tyto krise assisi když chtěl stavět ty chrámy jasem stejně chybnou všem ku pro třeba začátek začátku ale. podstata byla správná provedení bylo špatné protože tomu na rozuměl protože do domu příliš konkrétně ani koly jak to pro myšleno symbolicky a tak to mělo vlastně nesmysly tam po svatbě jsem se do zbytečný utrpení. No ano to ale nevadilo ale důležité bylo že jsem tu myšlenku závazně přijal z závazně a v v v ale do se že je pro ten když bylo to pro do kláštera kde je ten že umřelo pro tento svět že nemá o něm víme na čeho je nemá rodiny že nemá aby když že jeho když že u otce nebeského a tam že ještě proto tolik životem bude tam mířit aby se tam po smrti dostal toto se nebude protože každý. Klášterník. A toto bych chtěl abyste si byli illi tím nepatrným od jem. Že vedle vás bude ta rodina vedle vás budete zastávat to poli ty k a to prostředí ve kterém žijete a protože toto nebude vaše toto nebude do mám od byste moli říci neslo protože dala mu proto tady nebudete mít velení v ani své do je. A přestože budete. Ve všem tom co se do toto udělali a to je ve všem budete povedlo pořád sloužit bohu by že to je daleko k když když jsem těch klášterníků. Protože řekli jednostranně za po na to na mně prováděly jsem to pokud to ve se ve řekli abra pro neprovádíme o. My jsme ve světě a musím šesti vypořádat bez něho bratra se že jste něco pro ze pro že a když to takhle nebereme tak cesty vypořádáme as ztratíme pocitem závažnosti který máme že jsem vám to začíná. Každý den znovu a to se kdesi doslova nemůže vzít. Protože před si žil také z paměti mám nějaké zkušenosti který jsem řeknu přejde řeknu tak aby věčně znovu objevují to jsem objevil protože na takto jsem to nemyslel. myslím. Na tam tu li kterých se přít ta ano zásluhy které dosud vám o to aby se když dobrou jsou žádné toto než pochopila stanovil za velitel strašně dlouho podobalo a to si myslel že je to pánu bohu dala protože se tam dostala takže na dokonce tolik že nemá co by dávat tak to potom kódu při tak je to na vždycky a potom se do na určitém stupni k a k mnou dávat ale kdyby byla ani v nebi. Dělá a přesto jsou látky ježíši to byl byl nemuselo aby se nemuselo stal by byla pro do roku od krutá celé tělo by musely. Prostě nade nosit musí všechno sebrat tak tito takovým řek bych rovno s takovým chybným přístupem pravíš. Je to duch a přece si ještě li z že by se mi do z na bych doklad k či domu z pověsti z kdy jsem si že nebudu spal do doby ještě po že bych před o protože si to mně bylo z ně. Protože nesl z vše kdybys nebo muž dosti cesty do ve při překl protože přes protože v k od těch k jeho li z řeky která jest. Myslím že kde jsi. Mu k mistra i když je při lid od se s než o když že to za z od dali když nebo z toho. Když s s. Co bych k tak je to s tím že že to z do z při tedy prostí z tři kdy bylo dost kdo o pokud si či ještě o když kovy je jak k k k li o o lež nit bo toho s pod již také všech živých o proud co když je to krizovou pro si s tím jsem to chtěl nějak tak přečetl od svou kde jsi do druhou čistým když k i ty o. Toho či prostí. Ty o o sto o či ke na provozovala k k k k i když i když si tyto od k dělali sta si mysli si něco jsou za by že by tady čas vše to síni z když tím že li. Pro to se obr jakým li s i když jsem si při toho k k když se s váhu o tom proč je tak předem před jako čisti který pobytu tak jako při li žít to by z otce osvěcovací přes tu. Při po mně pro cestu k otci. Když ježíš co říkám my slovy kt jestli si to tak mění tak daleko tak i ty jak si s to tak je přitom jsi jsi vůbec kdo mi že při kterou bych chtěl do z toho. Nebo s tak o to s je nebo stalo a z toho jsou pod tím o tom o to co to potom i když to o jsou to poklad kdysi některý si si lid toho kolik si do je to při pro je z toho jak si přes či ke při to z to vše milost co s tím co si z toho si si chtění stranou. I dnes mysli vše kriste si že v kalech rád zda li mi že tady obou o ty co jsem z mysli ten není do toho co ji od se mi to jedno od k ježíši k tomu o mysl by dosti či o to jsi byl ještě vší ni než k je že si že život je to pro to pro. Tak je nebo by či na to kou z krk vizte někdo něco jiný hluboký koni do mizí a na střední z při dosti či do věk když jsi na proste li k když když je v let denními okolnostmi ekg. U si o ty jsi člověk příliš kritici ale z kdy když si to bylo všeho toho co bylo kdysi jste si to před či ke k tak je při jsi jsi hle li kte tak jako k na sledovali jak pro nikdo před si ještě pro že to nebo vůbec nic li do něho pro při se při přesto pro to tak proto ještě do přesto vím jak ku ku při když si a ty tu před říci. To potom to je řečeno cit o tom co je jeho otce. Kdy mi slovy převádět ale kdesi života z to si uvědomovat i ti by bez i těch i k do že to z tu k k když když ho když vnější o ni před ním když jsi mi tu při při to z tady by byl z synu tak když bych to či kdy ji mohu ti při si pod proto jestli duši těch. Čím kdo si myslí i vy si je toho si není k vůli boží tak na ty při že kdysi protože od doby je ono co kdo by to chci pže z kdy či syna království boží tak s za před lidmi ne vší do z toho na muž mu do všeho i toho či do kdy se ti přít a dneska mi to že když si budu s dosti stal li bych jim co by si z ležím si ost to to je li. Tu jeho vůli tak že bylo o hle před bych ji postu co jsem kdysi ekg jestli jest to je přeci postup pomoci z že my chybuje před svědky i postu vůbec c c co je to to vy cesty. Si ještě přít vím kdy se v st. Z města věz když po tři li ji si při výši rohu ti z li s nestranně když je že si to či při když jsi se mi to bylo li to z s z s ním ještě mnoho k si že ty jsi u či při kdy když nižší pro je před o když si o svou k od toho z kyž k bohu po koho tak tak. Co se tady je mu ty který si buď vůbec post před i s kdy jsi to kde jsi. Jak se při k otci kdysi vše pro z toho by si to o li si do. Když když měkko než či k li kristus že není si s to s by s činí. A ty o všechno při o do od vůle otcovy. Ta vše jako by mi byla toho o z jse si při to co kdy se mi o prosta od těch jez při od kdy nebo o z kdy z něho tento slib který ho i když si je to co jsem si to kdo mu po než ti tři pro svou myslí si že šla ku pro to co je nohou a že i to musí i při o vidí. On se dech i ty sis tak ti jak si to li ho pro někoho je to jsou o do pro z to je to je vše..