Karel Makoň: kotouc-P01-d-1973-kaly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Odmyslete chci jaký jsem. A uvědomte si že se jenom za tím stojí láska ježíšova. Ne moje ale láska ježíšova která si vás přeje mít. A proto bych vám radil abyste jeho láskou postupovali jak k je moje komu chce že by poslouchají semene za že se jíž se pojmeme před jenom se o be protože to podle sebe a na se do toho se se sebe vyjdete je nebo to byste svou silové dostavovaly abyste měli dojem že tady dostanete ji jinou silou než svoji abyste nevlastnili uměle vám jas protože mně vlastnit nemůžete na ano. A to je to co vám ty toho žes sílu boží která se do nazvěme si to nemůžete. Že jste kde do odevzdávat. A že míra této odevzdanosti buď síle boží nebo telat se to o jeho moudrosti každý volně podle o sklon ne. Protože to je rozhodující a to vás převede nic jiného ne nemusím vlivem toho jsem z měl. Let se tak jak tady k ale ona takový jak pochod nemusela nové. Nové recepty ale budeme si možná muset ještě. Do konali ozřejmit to fung tyto odevzdání protože víte to se nedá udělat tak jak to říkají třebas z ko vám chci. Pramenem tu máme dost ale při jsi je k nám na to a to je nesmysl roste tom aby k ky a na tak by se podobat jako dám svou že byste chtěli aby ten pán bůh by se dal a a na to si to by vás v snažit o to vám bohu se nebude by se musíte mu obětovat vy se musíte. On vás veselá v technice a a ty vaše pod i od cesty pro sebe ne abyste ty že by pro sebe. Ale tady musíte bohužel jednat jinak než jako vám chci vy musíte moje dovést. Nic víc se od vás nechce to jsou k a za to a dát než tu o by opravdu dovést. Pak k tak to ve se přesto starat ale do dnes kdy nikdo z vás tím nedáme sebe až. K tomu bohu by to tam takhle převody taje tady jsou tady se o dlela v ten tady nemá o nebo se od to je všechno. Milovati budeš pána boha z celého z za jeho to se svého z celé duše své se vší síly své a ve vší vůle jsme k tomu co. Tak ky i bych promluvil o ho a ona překážka které nám stojí v cestě. Z vlastní vůle do vůle božímu. jsem se oni několikrát mluvil ale protože jsem do na to jednou shrnout a pokud možno pod o to o tom po je za a pro tedy. Chvilkami přestávat za byste nemohli případě do plně by nám ještě nebylo jasné že jsem se s je to ruku abych věděl jsem vám přesto ano. Tak k předešlým wu jak jsme si řekli že není možno vlastní silo kdo by to královsky a to si tam. Te i když víme že to je síla která pochází od boha kterou máme toho jsou k dispozici. Tak tak že bychom měli uvědomovat že tato síla kterou máme protože oba nebo po tyto všech neschopnosti které máme po že si to jenom tak k obávám mír která k která tam do proč jej vnímání tohoto světa. K ničemu být. A to je tedy protože se nezdá vidění hodná protože kdybychom touto silou chtěli se dostat do vědomí věčnosti nikdy se nedostaneme od byste řekli beznadějná situace protože nic si jeho s protože nemáme. Ale kromě těch že od všech ten způsobuje jsem u dalo o tom se o se oba že nebudu ano od vám teď ještě u bodu způsoby které jsem by pozoroval. U vás. Totiž to znamená nedostatky které jsou osy pozoroval a do které bych chtěl abyste odstranily aby jste měli volnou cestu. Do věčnosti ku do vědomí o své věčné pod s tak tak k především je to je tady připravena láska boží síla boží nebo moc boží která stojí za tím za to u kou kterou dostáváme tak jako tak tahleta ka. Kterou dostáváme tak jako tak k do nás připlývá pro toho že jde do našeho vědomí přes naše smysly přes naši mozkovou ku vodu a kdežto k větší nějaká k aby přesto tu ku nemohl najít ani přes naše smysly upozorňuju vás na. Čili chcemeli aby a nemůžeme jenom to to látku kterou máme disk ze cit se tam dostat co jsem nebes kam se dostali se tak kou dala kou která stačí na to proniknutí do vesmíru ve z vesmíru do věčnosti a ta. Abychom poli te konat tu obrovskou marnost nesmělo bych tak řekl tak musíme umět především vypnout tu toho kdo obr mnou maličko musí tu kterou dostáváme od boha bez se musíme vzdát a potom u za to do nebo do poli aby se za mohla ještě lépe řečeno táž síla větší k která nás spojuje.. To jsem vám metody pro si dešti jiné že spojování po spojoval u těch drobných že bezstarostnost od pak bude li si to tady nebudu u vaně protože když jim stavu věcí předpokládám že. Veškerou stalo žádnou nemáme na některé vím ky a. Že tedy nemusíme to to vůbec v vykládat takže nemyslete že tento výklad nějak k se. Stojí v protikladu k tomu se tam se ve řečem vim co tam řečeno jenomže chci říci co na co tam není protože to byl u od a teď je to uvážení do praxe tam nebýt není všechno řečeno tak ten teď. Dejme tomu že se snažíte jakoukoliv modlitbou to jedno pokoj nic modlitbou se snažíte o tom co se ve záleží i to musí být váš způsob který vám vyhovuje se snažíte dosahnout z věčnosti tak s zač že se od toho a postup je pro ubývá sil protože to je pochopitelné že pozornosti ubývá čím vel kde to nejde. Tak tím se na kazí ten mor v ta možnost vstupu cítíte že vám upadají síly. To byl normálně měla by z nám k a že by se toho mělo nechat a že byste měli od toho odejít jenomže ano jsem vám radil o co se všem. Ku se ke mně při individuálně. Ovšem to stačí protože jsem z toho vašeho duchovního cvičení ve nebo si uvádět. Ale všem stejně pro že ano. Tento případ kdy vám ubývá těch sil žena op pak požehnaným stavem neboť ti když by čerstvá te ten zdroji vlastních sil nemůžeme vlast mi silami i dál když se dáte třebas by se mi to nejde. Tak moment který je za rady pro to a byste si zasloužili. Boží pomoc z znamená větších sílu ano čili. Je no pomoc přetransformovanou. Na pomíjející nebo částečnou sílu ano ale tato zásluha. Může být ti jenom k kdy za sluhou když vi v tomto momentu kdy vám ty jsi ty tu být tají. Opravdu máte jistotu že jste to či tato pali všech svých lidských sil jestliže s ten je to včera tady jste jste do krajnosti než li tak k není možno spoléhat na to nebo vůbec by se nedostaví ta síla boží. Víte ježíš kristus do táhl tu kát u svého života na kříž znamená z posledních sil. Tohle to si musíte uvědomovat že to platí na všech stupních co na tom posledním ovšem o tom posledním nejvíc z tam do musil doslova všemožně to je obdoba toho že všechno se musí vydat. To jako ten způsob vzdávání vlastně ti ubývá se tak jsem se aniž vím jak se na zdál. Protože jsem ztratil v schopnosti. Se dostal dal jsem najednou stačil do ty možnosti které jsem si by se začátku že mám a protože to by se tak jsem těmi možnostmi svými činy čelo. A jestliže teď se dostanou nad nová u těch svých sil tak mám právo žádat z milost boží a dříve ne ti vede do toho musíte vložit všechno co můžete za kdy do toho nevložíte všechno co můžete. Ta pak k samosebou do za dostává ani těch vlasy jsem do dal do toho tolik co chcete to z na ani toto na úroveň i ostatní lidské činnosti a tak je to činnost na úroveň ostatní lidské činnosti nepatří to musí být o pro o po se se mysli boku tomu si opravdu něco vznešenějšího. Než je normální činnost to znamená musíte jim při sto pro si vším s tou a jsi čí. Si čím právem bych tak řek jestli samozřejmě li to nedokážete pro nějakou chorobu nebo o nějakou po bohu vlastnost tak k to ještě nemusíte být pro to zavržení sice se říká o vlažný jako budou vytrženi z úst božích ale my nemůžeme k boku být ničemu není ničím jiným než co máme k dispozici jestliže to poctivě odevzdáváme. Když to postila to se že ztratíme plně bych tak řekl tak jsme nebyli zaručeně vlažní se tak k sám sami sebe a e vykládáme když kdy klame že takoví jsme tady mám ne. Takovou námitku nad nestranně pro že se tady říká že vlastními silami nemůžeme v v v k v k o či ti do království božího. Ale ve se nám do protože to bychom se snažil těmito silami skočit ti jak to nedělal když víme ne že jimi skočit beztak nemůžeme to je totiž ta že od pravdu je třeba ztratit sama sebe. To není i když si není možno těmito silami v u vejít tak je nutno tyto si z trati jakým způsobem si představíte při to si vystačí které že jdeme te bohu a tak jinak tak ztrácí za o stal na kou tělesnou vyčerpanosti te tak nemožno se se u pracuje nebo tak. Ale to nemá smysl to nemá směr na z na cestě k bohu i tady ztrácí svým na cestě k bohu. A pro pro to je možno. Ztrátou těchto sil se dostat k okamžiku kdy může nastoupit síla boží to si myslím že jsem že mám toto jsem si myslel a potom co dělal nebo že si dělat tak jako si jen. A kdybyste se maří vada dal se složila k nohám ježíšovým si myslela že on bude. že stanete svět ti který nemohla je duchovna spadnout. Přesto se ale složila k jeho nohám přesto mám na ty jsi vyšel do otcova domu a to se potom stalo se do jeho z a to byla milost boží a to byla milost ježíšova ano ale oni se před si jenom se vzdali dosavadního způsobu života a ten ve závisí na lidských silách ano. Pro to vlastně pod toho. Tato práce vaše k vydávání ve veškeré své síly. Za vynaložení veškerých svých sil je symbolem vaši touhy rozumíte ničím víc aby totiž mohlo se potom stává toho na co si teď právě přejít že kdyby všechno je dáte touha z by dech. A tato touha je mostem mezi vaší vůlí a mezi na s tu aby ji vůlí boží silou boží od v pod láskou boží a tak dále která se ještě nemohla projevit a pro a to je právě máme jen po kterém si musíme být vědomi toho do musíme to nějak kde k a to pak prohlašovat. Které si může ji vědomi toho že ne svou silou nýbrž silou boží láskou boží a tak dále můžeme jít ještě dál. A si že toto uvědomujeme dobře apod cti věk as to byly ani si nedal a máme tak nestojí vůbec nic cestě abychom se s věčností setkat. Jsem na satana před touha se hasne. Do za zhasne protože my se nesetká tím způsobem sbohem jak ses do představovali zdá ses dával ale jen co všecko jako při posledním soudu jak se tam řečeno že při že obrovské to jako když byla z xi když žijme z takové se neděje. Po do se od někoho ano většinou ne tak teď teď se tam moment. Ten který nestane protože my se neznáme kdy jsme jimi nejsme všecko odevzdali. Že třebas nic nemáme co bychom ještě mohli dát jako to svatá terezie sto myslela že se s panně neznala. A pak se dali velice málo a od ten momentálně příkon sil které jsme měli atd. Ale cela se podvědomí dělal před se přes to jat pro zůstalo a přece zbaveno sil ne od dělo od těch sil kterého mentálně máme ale je to o nás. A bůh nás musí ještě z bavit všeho toho lidské jeho co stojí mezi dosahování věčnosti a dosavadními lidských věcí. My máme všechno se při stalo tak abychom dostávali i nadále jenom lidských věcí o mentálně nemůžeme ji do z toho proč se se vydali ze svých sil. Ale máme to všechno připraveno v tom na ten jim stavu podvědomí nebo jak chcete paměti záznamu a teď by se stane jedno anebo dvojí původ přestane protože ještě na zbylo tolik se to jsme ne dočerpali ty svoje síly že se to ještě pak je to na čem do nás jako i ve sto všechny možné i nemožné myšlenky ve stala svobodnou myšlení na trest nepomysleli. A to mase příčiny a na to bude nebo se nám stane to že si řekneme a na tak k ono to nedopadlo dobře a to víte od toho a toho svého počínání to necháte toho se se tím vším pro toho druhého protože ne to to byl jem kdy jsem velice snadným do koho jsem věnoval s tím jednoznačně o to jsem toho přesto nebe do z do za podat ty pod ten svody u k on ano. Než toto druhé je znakem toho. Že jem nejde s ten se s chop ni to je k sobě do bot touhu. Ale si myslím že tady je na na místě. Aby jste v sobě obdoby třeba z se do slabounké mohla jsem třebas do z toho co ještě zbylo bez to by o by dobyli nikoli deklaraci vím proč co. Snažili se obnovit touhu po věčnosti. Tím co dojem že víte že si uvědomujete proč ne svou silou pane mohlo by to by je ale jedině bohu. ne svou lásku kou nýbrž jedině pravou a tak dále to bez pomocí a nýbrž jedině tebou. A. Kdo si to vem se snažíte přejít z vlastní vůle do vůle boží řeč je a teď samozřejmě člověk to přestavuje se pro si říkali el v bůh člověku přibližovat k kdo to jako lásku a tak dále jenomže po ze své za jem si dycky pro vždycky dosahovali jenom jsem pozemské věci nebo co v takovém ram cit co odpovídá žilo. Jemu stavu vědci ani koly něco čemu říká se nadpřirozené tat tak my musíme se smysly s tím že máme v sobě zaběhané tyto cesty. A tyto schopnosti ale že nás musí on ze své milosti zbavit a pro tuto dobu schopnosti vidět slyšet a ta cítit pamět pamatovat si prostě rozumovat do všech těchto schopnost musí zbavit nebo aspoň takové časy která tam toho času překáží v a čili jeho milost jeho nástup do našeho vědomí. Se nese v budovat nějakým stavem osvobození nýbrž se začne projevovat stavem vnitřního umírání. A nebo když to kde bych to řekl me symbolicky nebo jiným symbolem aspoň na se tak bych řekl pouští. Na nedostatkem od všechy ano. A o této bázi svatá terezie z avily říká že takové bez u těžce stavy při modlitbách nebyli základem jsem mu pravého poznání. Tak tohleto je důležité sil mi že musíte přejít nějakým způsobem přes po v. Toho život ježíše krista nám tu bylo by vždycky mu mu o ukazováno to do a tím třebas to bylo o narození páně. A předním to by to bylo to to čekání bez nad jiné a tak dál to to v to všechno po narození panně to pro to umírání těch se u těch vláda tekl pronásledování herodesa a tak dále toto o potom to bylo to pro později a tak tohle to všechno musí člověk prožít. To znamená to znamená že v tom když tedy teď ni bychom se nedočkaly tento o to pokud o z tomu co dělat se o to nejde tady jde o ho o po ku hloubku toho stavu bez skutky šlo s. Tím to ještě cesta bez těžkosti tím víc se nás bůh svou silou vyprázdnil od nás samých. A tím je větší naděje že semena ona by mělo o nemoci nalít. Upozorňuju když je tady na tom můžete mít pořád ještě vliv učit že totiž do jaké míry se chce ten je právě k od sama sebe do takové mít do vlasy ještě jsou na vaší vůle do takové míry se může do vás to boží prozřetelnost být ti když se nese sebou pro ze se ve dobra od kdy to když se to pořád svou vůli pokračoval dál na příklad taktak o sela ve že to styk se o možnost domu aby se ptám. Ta vás je. No a když potom překoná te je to to proč či a trváte na tom že se tepla při do bohu tak potom nic nestojí v cestě prostě poslední překážka. Si že dejme tomu ježíš překonával ty stavy za nedejte se man s ke. A jestliže to na něm. Tak potom nestalo to jsou stavy po na obrazně vyjádřeny to ve sta nic mělo než v cestě než potom. Přejít přes ten hrob tam ho k bohu. To li těm co osou vyšší stupeň a ten hrob takle propastný neni jako co. Na to když to jako na tom by čím prameni ale. Každém klade člověk se cítí aspoň nebi po kořen. Být anulování poznává a jak k jak do bláhoví se svými silami s chtěl někdy vejít a dostal se který ke zkušenosti jak to přichází v člověku že jeho silou se tam dostává když prožít se tam dostává. A protože to jednou tak potom to řek bych se o paměti de. Jenom pojednou do kázat abyste věděli jak silou boží se můžete k němu dostat. To je věc opravě to byl zkušenosti a ne vězte že vám tolik chybí jak by si tady ten malujete te to není pravda to to to jsou velice povrchní. To je velice obr i hodnocení co mi tady provádíte na poli tak strašné to není tak nepřekonatelné všecko jenom bych vás prosil o jednu věc když vás takové myšlenky pro padnou k k když začnete kontrolovat jsem si to vyčítat nebot tak. Tak. Je jen ne ko přede ho vším a začněte si za to se kolo něco vyčítat. Se takle začli nýbrž jsem klidně odstup poli tele od toho klid je osoby zase znovu se to se své touhy teď to byly dvě znovu a znovu odstupovat od těch v tom že to jsem tam radil v tom sebe ano jak bude toto neuděláte tak začnete honit myšlenky. A vy si tedy či k ka vše jakých se u to kte. Z za měníte směr ten směr nebude k bohu může ve zachovat směr i při největším na prost dělení. To dost dělením můžete obětovat pro. ještě zbytek se který vám zbyly protože nesmíte si by se že tak dokonale toužíte po bohu že byste se k této touze by třeba ještě ty svoje lidské síly v to co vám bylo příroda a do věčnost nebo za stalo rozpor je to všeho to co ještě všechno sil které jste nevěnovali v tou se bohu že byste byli věnovali tak jsem vůbec na objevili ale protože jste jenom část svých sil z nevědomosti zřejmě v ve vůli máte dobrou. Věnovali bohu. Tak k o to najednou po stávají věci které se o honily v protože si nevšimli nevěděli jste o nich k ale obětovali straně. Kdo to je vám na nad takový názor že ano. Aby z posice člověka to disponovat člověka kolísá protože že není každý den stejné řek na dokonce hodinu od rodiny se může mínit od todo nic jednoho založení citového postavení druhému anebo od stavu tělesného čeho je to závisle takže jsou chvěli byl člověk by vyšší jsou kde byl šel vzdálenější. E vězte my v tom že em na ní. Když člověk ne umění nebo když se kterou pravá lépe řečeno ne že by neumřeme kterou fási z jakékoliv pozice přistupovat se tak šel brzo promarnění. I tu. Vy to vnitřní uskutečnění které na by jde za víme ještě k podmínek kdy mu všechno při dávalo by že vede se mu zdá blízký vězte že bych mohl navodit tady situaci třebas citovou nebylo by tak těžké je že si čili velice bych si v k bohu. Ale upozorňoval že to jsem se právě dělat vzal jsem od toho ustoupil. Protože jsem si říkal taková situace v běžném život těla stane spí tedy si je vycházet nebo chce abyste vycházeli takové běžné situace kdy s ničím nejste na čtení kdy vás o koly nebo poměry okolnosti neb při takoví kdy vás nechávají vlažný mi k. To by pak ko ale situace v běžném světě vás nechci se z příliš daleko vyvést protože to je nenormální při protože bylo tam byli víme své poměry. Tak ty vím než se poměrně nebudou ano. Vy se musíte na od si z pozice se k ve které jste přijít by mi tedy když mi říkáte co jiném co vede tehdy tele a ten takže prozrazuje tedy z přes právě nepochopili. Že musí člověk od tam tu kde je. Musí si být vědom že ježíš je ochoten tam za ním přijít. Že mu nebudu smíme předpisovat to se nemusíme snažit za nim daleko jít. Že z že on za námi je ochoten veselá se při jít. Když projevuje dobrou vůli vede do k tomu přišel ten ve za u toho rybníka kdyby byl musel při za ježíšem ten projevil to vrchol trpělivosti as snahy především. Se uzdravit je musíme také tuto snahu projevovat a to můžeme podoba za všech okolností. A pak nezáleží na oko roste ve kterých jsme samosebou snáze pode v okolnostech takzvaných. Tak jejich totiž na nic si jeho nezbývá než jsem na koho obrátit k bohu to takový to co jsem to tam konečně aspoň statečně dostal nikoli za normální kosti takže prostě nemám práva takle za to na to a k nebo tak nějak v protože toto bližší než se do koho si to co konečně líčen ale od vás se bohužel chci aby se za normální oko přistupovali aby za kriste stalo to co měl jsem po tom za norma jako jsi to nedokázal. To se znovu k li se mi že mi k čemu jenom to když za normální okolnosti to nedosahujeme ní. F. Takže ale když si vědom bojí kde jsem se říkal stalo s východisko znal sama sebe velice důležitá věc z toho sama se do ty znalost východiska v když vim že momentálně jsem o rozčílen třeba na jakob v k to si neb s živou spadneme do jeho ano jsem rozčílen jsem dokud jsem o rozčarování tím že třeba mi to nejde. Nejí s tej jedinečná při to z jako jsem klidu protože mohu se si tohle to všechno tak jak to tady mám. Jako jako výlev zneužít výlevy boží síly. to v tom líp nazpátek se co je vší jeho. Co nás ze více opravňuje k milosti boží a vidí tam z klidu anebo li tam tak kole to situace. Která je mu velice vzdálená. Kde zdaleka nepociťujeme o volá a z této si to že jsme velice vzdáleně v této situaci kdy jsme mu takhle vzdání to se podoba nemáš magdaleně a pod to opravdu můžeme daleko snáze možná přijít než normálním přijdu tam a ne si to přejeme všechny svoje síly jezte mi to mně aspoň osobně se stává vejce přestože se vzdálí ano. A vzal se pro to třebas čemu věnuji do takové míry že to ale učí ze starostlivosti o by si to u neviděla k starostlivost ale to tady tak říkám ono žen mně protože zastavil starostlivého že se u vím třebas tes se starostlivosti to ne kde tak daleko že cítím od kdy z toho mu o k ji od li tedy. Te přítomnosti. To se vnitřní podstaty samo sebou za tak to okolnosti jsem si uvědomím tohleto a. Nebyl dožil to od bo nazpátek si tedy vlastně dneska jak bych tak řekl. Či čím jenom takovýmto situaci může sebe co za pletu protože se mohu vrátit. Tak si myslím že každý do se za trestán není tak daleko že nikdo z těch co se takto zaplétá do zevní ut oko mnohosti v do svého třeba strachu do svého stal do své do se starosti dělal janem do ky koly při nich stavu ve že em že není tak na to špatně se může z těchto stavů dostat do vědomí božího. Protože. před sebou něco s čím se neztotožňuje a co snáze odevzdá. Stal se odevzdal do takový to stav ve stavu blaženosti to je pochopitelné si přes to stavu blíže k bohu i ten člověk se sto opačnou znamená cestou ctností. A je to o rození svého co z toho života přiblížit k vnitřnímu nějakému uskutečnění nějakého setkání s bohem abych v tomto řekli tanec tak to jednou do tak ne doby se a ty jsi jsi tady to vůbec ne dopad ne. Ten je dosmrti se jsem si dává ve ctnostech a není nemá to odezvu takového jasného vědomí sounáležitosti jak jsem tady na moravě že wattse jsem u paní byl měl jsem jednou do známou byla to te ta panna jsou mi antonína. Která byla velice jsem proč mnou ženou nevěděla proč ježíš ženy ale tak k ta tak k k zdraví protože mnou protože o na doma chodila do kostela ale ona také to byla dobrá pro lidi ona ko od jeho měla přestože neměla vůbec žádný vlastně příjem pro nález na na jich klame ale pak musela za při se tak je to přes to že neměl za jen tak ona měla tolik prostředku že dělal dobro v všude. Okolo toho co on se často díval se to bez to neděle jako don bosko se rozdával boží kila pořád do oběma je o jisto podezříval. To to žena se dostala otrok jiné ctnosti a. Její z on se byli přímo ho svým drasticky je tedy ona umíral dva do ky a velice ve do kým bolestech a to je to ty mění to naprosté opuštěnosti v a váš pavel se litoval že tam nemůže mít čili přijít na pomoc protože bylo nestalo to je to trošičku dal v pro to bylo tady pomohla domov u plně se mi. Třeba z ko ještě myslí a tak k tam umřela ano ní. Ale si myslím že to tak okamžiku smrt ti milosti našla. Že co to kázal celý život. Že se ta ctnost se přelila tom by vědomého spojení s bohem tak to se potom stalo po kam by to s ti a to je přesvědčen že odešla z této planety jako světice na věčnost a. To se nemusíš vtělovat tak jak on tomu říká ne své víře a tomu taky věřím že jsem se na ni podívat jak jsem pochopil se to co za svou ženu. Takže ono se to sice nedařilo těch křesťanu tyto způsobem že neřiď ve většině případů mu téměř nikdy se to na pro v to prostě přejít na kde jsem život to na vědomé spojení s bohem takže nakonec by se i ochotně i když to viděly říci že to není žádoucí protože je to zvláštní milost. Ale. Dařilo se jim to v okamžiku smrti pro to jste ještě kolika říkali že tehdy člověk chtě nechtě se musel vzdát. Čeho co to měla. Se odevzdal všechno to po měl ale byl tím tak dlouho z pro tyto za lože do ve za nikomu jinému než pánu bohu do rukou a do tak to dokonale odevzdal pak prostě se ten o ty těžkosti te o který kterým víme. Konec za to dejme těžší je překlenout to takle když nám nic nechybí než dyž protože prostě kristova situace taková z to ne. To se kristova s to se do bez naší jak se nám to zdá ovšem ne vždycky to snažší když ten člověk tím ctnostně žil a protože se o to spojení s tím bolelo čte do jeho vůli v tak je to velmi snadné protože tady hraje roli ta paměť ta paměť a ta zkušenost a ta ustavičná a dosahování do toho stavu služebníka božího tak konečně se splní tato z toho se splňovat tam postup. J. Takže i takhle opačně pro kde je že to nejde udělat za ty kde rozumíte na to je třeba celoživotní snahy. Se tady nevykládám jak se cesta aby něco z kdybys tomu neměly příležitost kdy které máte o pro protože to si do vnitřnímu uskutečnění jsem bral z od otázku ale to je pustá teorie protože tak si to de tadyto nejde prosím buďte sejít život stěžujete celý život svůj život v tom smyslu aby byl služeb byl s v složením bohu a za je v hodině smrti. Se dostavit za milost protože tam se konečně vzdáte toho čeho jsem se za li teď. chce abyste teď kdy se umřeli ale čekali na konec života. Při že ka to li si protože by to vůbec některé lidi za kontemplativní typ na některé lidi za činorodé typy a myslí si že těm novým jsem nehodí kontemplace znamená vnitřní prostředně by tomu říkame do vnitřní modlitby v tak do o ni vůbec se s myš tím a to do by se dělají řády vážili řády tak i tam tak co tady kontemplativní třeba se to k a ve li nám z ky a jsou řády činné jako třebas z ale s s kým se to. Jiné a tak myslím že toto a to konání bytí. Je jen za tento to a to toho je neznalost neznalost větví ve do toho o to co to pro vykládá ne ten nejí dovedeš člověk tu může cesta od se do z nich tím že že ta činnost není čím ve než že ne šel vlastně projevem vůle je boží tak k. Oni se nebes nejsou oni zastávají je katolíci asi ten emanační princip vel. Jsou viz tu u boha ve na mystiku. Mystikové mohameda z jeho život se stanou to je asi v přes si byl do na to by k a nevím o tři ale myslím si že jsem si mystikové ne od nebo jsem se podle neuznávají to co jsou čisté mohameda než tím že ustavičně mi. To vyzařujeme z boha ano že se o do by se v vyzařováním boha jeho se že my jsme v za zření boha to co mi tady vidíte vše to to velice vyhovuje abych považoval i činnost i kou za za žení boží i. Že to nejsi vedlejší činnost on musí dopustit před si aby jeho síla byla v i užívána. Tak si to beru. A tedy dopustí i to byl posila plavat cena tím ochotněji samozřejmě abyste se si jde o to k když když měli činorodý abychom do nazpátek se vrátili svou činností abychom to obraceli nazpátek do ona když jsme v on to a mělo to tento pocit obraceli přede ti zažili svou bez se o se snažíme mně co dělat v činném životě kterou to je stejné to není vůbec za nerozvíjet pro mého názoru te když ses přesto začli svou. Smyslovou pro si tam modlit tanec co škol dělat a proto to co bylo v člověku a od domu do ví. Důkazy že jsem s tou myslí poctivě. Tak se dostal za od ale to by do od činnosti kterou se snažit z těžko dělat nikdo z nikdo se toho vědomého spojení. Ona to to obrátí jak jsme si tady říkali tak to dosáhne jak to činnosti tato konce do čím cestou. P. My jsme si tady řekli že indové jak známé jejich postup zavedení mistra mu nezažívají tak do krize jako třeba přes ten z vyspat ti že čím vůbec pojem mi lidská smrt ten není v jejich terminologii u bez neví co tady je a je to způsobeno tím že eva. Protože to tak dobereme umíme a nebude to způsobeno tím že indové nejdou tak daleko jako my se s třeba se dostanou k k smrti. bych k od spojeno obě otázky nejen na tu a v tak ne především ježíš kristus ukazoval cestu za tu od boha. Nikoliv jedinců a jeho cesta je cesta ode ty v která se dána tou protože i za takových okolností že někdo třebas jenom protože se pro mi ji vně v malém ná. Ale za to ve kterou svou silou se chop toho a pochopit to co on kázal. V tomto případě nic se nestane on prochází velikým utrpením třeba jako svatý se asi li než o pravé všechny chyby a on to dobře říká že to byli chyby svého chabého porozumění tak málem přišel o život například pronásledoval svého osla těla totiž né. Dával mu jíst. Totéž praví třebas svatý ber na skal o ho nedával mu jíst a mnozí ni stačí se přiznali že to je cesta k chybná protože to utrpení nemuselo by olej ani do utrpení jako nevadilo protože o byly dva hrdinové ale ono je vadilo pod tam že si z od do podržel provázely zdraví a že když byli potom na konečně na výši do tou utrpení nepotřebovali jako vývojový prostředek k do by zase neměli takové době by mohly působit tím se jen na duchovním získaná ostatním. Třeba na skla o říkal bych dneska. Neměl bolesti neví co s tak. A to jsem si způsobeno asi tím že jsem jsem jenom řeka sela vám na výši jsem se příliš postil podle žilo a podobně a kdybych byl dal na tu svoji pro si to chci aby vydržela ve ale tak jsem ty věci které se od vláda nám z milosti boží v povel z nás dělat dokonaleji a bez rušení jiným předávat. To říká aber na nebo který šel cestou po se ze cestou lásky je za za kterou ma zk je u. Ty si že důležitějším tak klade na ty husy než například co ty takže z assisi. Takže tyto všichni svatí když po čteme ne koly v těch u bez ani životopisů která se nám bohužel ještě dostávají do vodu li nýbrž že když to čteme že ty kyž o to pro takové taky vyšli že někdo totiž z by dělal klid ky o koho nich sbíral ty vír do ky které řekli po koho jak to že byli neznamená jenom jejich žáky ano tak k se o to nedal dohromady do se s tím prát syna všeho co je to řecka z assisi nebo o tom be na na skal o jiných tak se přišlo protože to není. Tak jak si za co co jako vydáváme že to utrpení nemá tu funkci na ale ten kdo se jsem se dost li se mohla se tedy bych to třeba se dostat. Na věci. Tak indové zkrátka no neznající do mystickou smrt a neprožívají z toho důvodu že nikdo není přijat mistrem a nikdo není veden mistrem než ten kdo. Může nastoupit přes týmiž prostředky toutéž cestou jako ten mistra. Dokonalost. A vám dobře znám tomu a to říkal ramakrišna kolik lidí tolik cest. Čili prakticky. Pak a fakticky nikdo nemá stejnou cestu z jiným čili i ten nejde vší mistr nikde ani jednoho z ká. Tedy vy přesně mohl se při je prostředky kterými on šel a on ten mistr musí být i u takový o které si přibližně jdou stejnou cestou jako on o si připraveno k tomu že bude muset k vel pro na reagovat na jejich osobní potřeby mu na jejich tělo v mu k. Po mínění cesty na nich tají to mění jeho cesty u těch žáku no tak. Čili to plně bez utrpení tak u plně snadno to u těch indů také nejde a to sem se to ve tím je třeba ten žák musí být bez se pak dva co se tak žákem toho mistra než se dostal na tu úroveň toho mistra něčeho za toho netrvá čeho stačit jako bych pět čest nad ano stačí to. Ale víme dobře že je takový rama krišna. Protože jemu jeho cesta neod dověděla žádnému ten když ji o mistrovi. Žádnému. Musel by podávám z ruky do do ky je od jednoho mistra ke druhému a protože oči dále ho počáteční fáze vývojová a od aby dělat tam k tomu mistrovi začít jinému a tak to šlo dál na jedné úrovně do to se to byla žena která ho vedla ne tak on tam stalo v tom v této tomu kávu wu protože do něho sto do takového koho a že bychom pod to bylo bývalo spár dělat totéž ho k o které vstoupilo do našeho. ve dvacátém století před který si samozřejmě ani v tom klášteře ani na člověka se na neměnné nedělá tady kde od tam kde přišla žena která se s těmi dělali musel být co li do vývody to zámku protože tomu se kdo o do protože by se o to byl a na to od rána bili mi že které z těšily jsem tu horko z hlavy a pokud vám to není známo ten by doz do prošel ten měl podobnou cestu před tou jako rama slyš. Na a po čelo do tou tou fází jeho kosti na cestu horkou tak ona po od cesta od ta se přesto to se o to se tak od jež a ono by mám hodně školsky. Tak ona od se toho koho sestoupil šel toho kou cestou a při tom z to tam vysoce jsem teplota takže žádný tepla měl k tomu bylo by nestačil o by že do to že roste se do tu tu přesto na tak jsem od teplo měli na vodu rodu do kou ale ne a tam to to to ty se do zkus tuku a půl ne a sebe čitta tekla skal vědom že jeho krevní obraz nebo trpěl. Že se mu se stalo to by se to ona se normálně se to chceš kvasilo všecko able by vyřízen ne osou ma že sestupuje z el se to ono mu zanechávají stopy je ve z li v kristu nemělo ještě a tím stačí člověk je toho vší jiné tam tak by se protože by se vůbec se snesly. No a on to jste se a protože to bylo to způsobeno jiným. Jinými tím než jem bylo vždycky mi příčinami jinými než jak mi to bylo vždycky mi mistra řek příčinami takže i v i kdyby se stává že například jeden jediný č nemůže být veden jedním jediným mistrem. Protože jak jsme si řekli že není možné aby cesta jednoho člověka byla úplně stejná cestou jiného co ve k a to se nikdy nikdy životě nestalo řádném co a jak to bylo hleděli měli tvá to je obyčeje se stává protože ten mistr podává toho žáka do to i jimi byli. Ale pokud jeden mistr na starosti považovat za od a do ze tak pak musí mít takovou schopnost ty u sobě onou že musí pružně radovat na ty jsem vjemy které jsou nutné k o jim u jiného se smířit s tím že on nemůže stejným způsobem jít jakož to ten mistra. A musíš tak zážitek který kde ten žáky jinak než ten mistr tím prověřovat i ten mistr musí im prověřovat i pro za musím vysvětlit znamená nemůže mu v době přímo pomáhat svou duchovní co nemůže mu být duchovnímu jsem nýbrž jenom po určovat perem jako jsem třebas u vás duchovnímu se vypadá jinak než poučovat telat ten přenáší duchovní sílu toho vstup i který my klam. tak i po vložení bylo třeba do takové jak je zapotřebí a za je že dál komu se k tomu aby ho poli uskutečnit. Ti posluchači ano. Čili duchovní vedení je předávání duchovní síly co to bylo výhodě ten pojem. Tak aby ten mohl na to tu tu na ten stupeň když ho. Za tak to okolnosti se ten žádá dostane třebas za nejvyšší stupeň bez toho aby mi že by do ní. Po citoval nějaké kriste. Jenomže když se podívat nebo třeba na velmi by to na poli do který se setkal s ramakrišnou době věnovat když na byl na totiž je na vyšší svého poznání a za tato po poli který šel do k a jsou o božství když že se to bude dané jich setkání tak najednou k jednu zajímavou věc že tento to poli tedy bylo ve dem o samotou na kým byste o to nedejme do dobyla. k absolutnímu božství to znamená tomu nejvyššímu to člověk může zažít to co je že z po kázal tak od k svatým ano my jsme jako působení ducha svatého tam nedovede mistrem bez jakýkoliv krizí bez jakýkoliv do ruku u li na to o umírá na křížila bylo dál tu dělal tím na betlémě bez všeho toho. Tak tento na poli se ukázal být příliš plavby to to poznání li za bytí tomto poznání a mat ty na který šel cestou po mně velikého utrpení přestože měl v že se podávali je mi to druhým protože samorostle a on se vymkl dovolit vždycky to co bude do kávou v co z rukou každého mistra v tom aby se chtěli k opře do měl tak kojí vnitřní se tady mistrů ve tak že on by mi krista tří daleko prádlo. ale ne ten říkal nemohu dál o voda tomu dát tak to předávali ne protože mu nestačily v jeho bych to chtěl to poli ten ho ten byl nad ním by co se povznesen a. Li že na něho dolů jako na člověka který se moc daleko nedostal vám říkal první co je to musíš udělat u sis opustit tu svou božskou matku káli kříž přesto přejít klanět to je nižší stupeň poznání na to nemá s nejvyšším pod ani vůbec nic společného a to jenom mezistupeň přes který se ani nemusí přeli v jsem před ani nepřešel protože když bych se byl dostal do tohoto stupně osobního vedení a to my víme. Že to pravda abych to musel trpět toto řeknu křesťansky na kříži abych se toho synovství zbavil protože byl ježíš kritus synem vědomým synem odbýt chvět jordánu to křest na kříži tedy se tak musel eště tři duch svatý vládnout tím duchem svatým a postava svým žákům posel poli k pro pro mystickou smrt že nebyl by musel projde by se byl nestal vědomě synem. To to po by se nestal synem ano. Ten si šel rovnou za neosobním ten nevyjadřitelným jsem. Boha a potom nezažíval danou mystickou smrt k mu v ani ducha ani smyslu všech. Na takže ramakrišna se ten nám prozrazuje že život to jsem se najednou začal zažívat mystickou smrt. Protože do i kdy do musel opustit tu jsou božskou od u kali tak toto strašně bolelo a to se tou matkou aby od postila do toužit po nejvyšším poznání a žen nechce šlapat po ne ale že se mu tady na bych možnost vyššího poznání a ona o řekla si no pro to tím a jdi dál. Tak když požehnání otce matky tak to udělal a do to přesto velice bolestné protože jsi měl dojem že se musí navždy od matky vodou čitta on ve na ni velice připoutáno na a se to po poli ho na koly hoden asi jste že wattse nebo se to si že od nevim dostal na od lovení na toho se prchal celý svůj dlouhý život a přesto to ale byla přesto při se do od je třeba se před mu tu na krajní mez. Nejvyšším a nebe to ne. Jak si třebas šestého kdesi kam se tady ne to není pravda i tak by ona na ty se mi to to se to sice ho den a to. To byla v a na stejné úrovni v u jak to na poli tak rama k i k a stala se tato událost jako to před známku. Za ptali ohledy na znamení jako vzdáním bohu. V po ani svatý oni mají všechno svaté to za tady se při ti o celém protože ko mají svá k tomu oheň všechny by mají co te když tomu dají to posvěcení tou myšlenkou a on o to začíná by se všechno svátek kde někdo kolem ale neví o tom že to svatý oheň s že to obyčejně oním řekou k který do se o slívají a za páry si od toho o ku vybere to nebo když rukou a že kdo to poli v pekle nestane a říká. Člověk si to svatýho není o to se do za podle vím ka. To na ke a to tím svá na ale toto li ku co to tón než toho co absolutní po kdesi tys a ty si to zažil přece na tak nemají tady se o z ti to se tomu o ni stalo když si vodního za pali tím plete svěcení toho mně to protože za myslel říkal. Na to že svými slovy že by to nebylo pochopitelný říká tak to ono to nejvyšší je svěcení který člověk poděla vedle mistra. Bez jakýkoliv potíží mu není tím k do se od nese pomocí u te te. Ona to není ta a zmizela a ve o byl tak tak to dopadá s tím od ní. Bych na omluvou k této pomluvy indy je mu chtěl říci do že jsem zažil obdobou sám na sobě jak jsem říkal jsem se marně pokoušel o vlastní silou ten dospět do absolutního božství mu na k na tím mu v kristu dobro málo mu tu ale do a do něho božství a si tak pro sebral. Se všemi lidskými přívlastky a protože to čech musí stačit to ztratit veškerý je přívlastky a to jsem nemohl tu mír do utrpení z ne z kam se hrabou všechna utrpení vše svatý dohromady oči takovýmu pod čím dání když že se hle ale to takový víš jen s veškerou silou své duše s touto silou svou. A s celým se jsem ano celou duší mu v k. To při to je bůh neodolá neboť to uvedl jako první příkaz ve říkal ne o tom že řikal to co mám k k a pod co by se si tedy k tomu mířím že vás tady marně učím jak jeho silou se si jistě to neumíte ale tam taky ještě řečeno že tak s tou silou můžeme a to vám ba to chci protože kdo o to třebas se nezlomil o třebas. Ve rozvoji ma že nebo že tomu do tam spojím ty tedy myšlenky a nemá a ona se se marně pokoušel o to co se konečně dostal podobu ky mistra kdo o kom mistra a temně převede bez jakýchkoli těžkosti bez jakékoliv smrti do takového stavu to jsem měl představu co je nejvyšší tak a on protože mně ctnostmi a když tak nebyl že to uspokojovalo protože mně to. Že to zbudoval dojem a na a teď vycházím z boha do toho karla makoň že jo to jsem je pod si že a po vodě. Že totiž. Pod to jsem nebyl nýbrž on byl mým pravým a od tam tu jsem se díval na karla makoně co dělá. A on si mohl dělat co chtěl mohl jako před tím do že pořád pod dohledem věčnosti a to je to ono to mělo ten následek že nemoh vlasy dělat co bych k a když dělal to co teď ti by to nebylo to co přeci například když je to přál protože to je to to to s ve spojení od boha k člověku to je vždycky el. Jeho hlediska protože ona vědomí ale od člověka k bohu to je to nemáme a ten karel makoň co z si by se to se i neb dostalo v je jak byl vědomi to karla makoně tak tomu potom vědom protože to pořád se do vědomí kam rama koně a voleno si jenom na následky to jsem říkala to o tom co se jednou řeknu aby se to u kdo říkalo taje toho nebudu o vaně s o nikdy ani z nenapsal. Tak jsem tohleto prosim zažívala před konce nitra k roku v že se si že se tom a přesto to nestačilo. Ale nestačilo to ho k tomu aby tento poznatek bude provádění. A aby to bylo vlastně zk aby do do poznatek onu boží ano a můj mu bylo kdo tak nějakým mu jenom vypoví členy všecko a nebylo to. Něco padali z kterého co by souviselo s mou by do si to on taky vět pod to jsem to promarnil za dělat půl hodiny. A to se mi to za aby sto který si nikdy končit nebo do do jsem to velice blaženým. A musel jsem při do kód jsem na kom kde jsem znova to prožívaná ale ne mocí k jeho mistra protože nebo se přes kdežto pak to o to za mistra po pohyb dala za mistra. Ale mocí utrpení jsem tento bod překonal znovu. On byl v by si to není nikoho na to mus na to je tato na na sta než prve za ty první tak na ty druhým a je třeba předem za ten přestat tento verš o může se předcházelo to že když kristus mu od podobenství jih o království nebeském tak rosy prsty za sto kdy které se ve si při na ten přes obsaženo a ono to jenom s tím o nikom kteří ho požádali. To aby jim po do měli nebo do konali vysvětlil přetavit nemohli čemu nemohl rozumět tak že on si potom v tomto si tak jsem prvním rozuměly se tomu čemu se k tomu a ono se jim tak každý vykladatele písma který je zbyly pokud není nebeském králoství v o nebeské království je provedl o z podá li který vynáší ze se komory svět synové krista. Tak to ve krát tedy světlým myslete na který je její u není o nebeském králoství je podoben hospodáři to znamená ten kdo se ty učil něčemu hlavě zkušeností okna z toho o z podáváš to králoství nebeském k tomu jsem neb podobá služebníku ale podobá všeho co ona že ten si musí. Nějakým způsobem hospodařit nemůže se to nechat pro sebe musí ho protože tak k aby vydal po šel z toho co se dověděl a teď je tam ještě se setkává li to s tím hospodaří s tím to stavem nebo sto pro skutečnost že vynáší že jste komory v je synové ty věci stane po totiž v jste individualitě nějakou zkušenost. A to je všechno to co je stane to znamená on jak se to vyložit protože se jeví v tom výkladu na tom učení o nebeském království a kdyby to říkal tak já. Je o tom dostala po člen tak by měl za z od tam a že není dobrý ghos podá jsem protože dobrý hospodář hospodařit věci svět mi které s těmi stali mi věcmi které k žel. Když třebas zkušeností se rozroste do zkušenosti duchovní el o za rase který bez o zažil musí k tomu oni o do dat to znamená jestli on vykládá to z moc novou mu tak mu i k tomu na v věd i to i to i ten výklad by to jinak ne č to stalo ve by doby výklad od kterého se dosud zkušeností zmocnila kterému dost je to to je zkušeností kdyby to tisíckrát vykládá. Dál no tak ten výklad musím i když ky na vyšší úrovni nebo musí odpovídat úrovni těl tak se tak může být kterým do vykládá. Čili že se nám si z li že i v i no když někdy se dostanete k tomu a ještě že vám ale že to bude k nim to tomu aby byl při dost že jdete my vyložit stejnou si to že se pro život k nevymkla ta si postara aby si je teď za to stalo nebi si z pokoje dokud si pak jeho spravíte situaci když řeší te a dalo by k i po to je to dělejte si to se nesmí je musíte vyvést ze své komory indové to znamená prosté jim na. O přistupovat k věcem které teď ti si krát dělali a tím se liší svět i od nás že jakoukoliv i nejsvětštější události ustavičně rostou a my obě budeme v jejich životě stále nové prvky stále nová řešení nebo co oni nezůstávají stát. Jakmile by v našem výkladu a ona i v naší praxi nebylo stále něco nového tak bychom se museli pozastavit a tím to se hospodaření se do naše že měl nesou úroky kde máme za od pána vých. Ale to jenom otázka naší paměti jak do konám by boží te bylo ho bude nemoci tímto způsobem tak v v a jeho podařit. Svatý o to k a to je nám stává ve ještě z na ty syna s tím že dělám svého posla se o vás a teď ti praví cestu po se s tebou v pravdě vám pravím mezi těmi kdo se narodil z ženy stal ani do větší než jan křtitel a před se jde. Nejmenší v království nebeském je větší než on. Ode budeme křtitele po tuto chvíli králoství boží je vystaveno násilí. A násilníci je k od svým všichni pro že totiž ta za kolem pro k obaly do jana. A z tedy s tím o on je eliáš který přijít o kdo uši poslouchej. Teď to řekl. Že podal jsem v evangeliu že je to dána od do tak jana křtitele králoství boží v nás li to a a na sil mít i je dobývá no a tak na rozdíl od že i kde poměrům ano. Ježíš říká pojďte ke mně všichni. Kdo ve říkají jiné ty jiné klidné rozumíte vybírají si je ten rozdíl v ten mi to ve vás nebes ne pokuste se o to nikdo vás nevezme. A než byste našli toho svýho mistra který vám jako pak při náležejí k který je podle jeho cesty byste mohli tak třebas u plece lidský život v co si po chodíte celo jindy a možná ještě před že mala nebudete muset. Čili není to tak snadné v indy najít svého mistra. Jindy nebes svého mistra jenom ten kdo ho najdeš evropě v indii a jenom pro něho je otevřena cesta do ním dvě ano jenom k tomu bych radil aby se odebral do indie nikomu by se to se to svěří že se mýlí přes se který si myslí že musí na sela ježíše krista i v tom že on z ale říši světa na sebe. A. Ale že a jedině tím spasil svět to je stav fakt každý nikdo aby spasen ten se musí dát líbit že ježíš deme jeho hřích na sebe. Že syn nemůže sám od nestal jsem ve že to nejde o mu pomůže jemné z ale právě v této pomoci do špatně křesťani rozumně si mysleli to musím dělat také za své bližní. Věřte mi to v při z na a do od kolik nejlepší duší křesťanských tady zahynulo při tudleto v s zbytečně ztratili svůj život protože se příliš obětovali. A kdyby se byli me je obětovali aby nechali působit ježíše krista tak by to šlo o bylo straně než jeho utrpení a my jsme tady právě proto se z do žili abychom nám ukázal do cestu a oni potom by čtou co pak jsme neví jakým musel se se si bych dnes tam vytahoval jak je koho dovedeš nýbrž aby si ukázal co kristus utkán na on proto se a ve člověka na kříži aby sám člověkem. Musel tím způsobem krutým ustupovat na ni. Aby jak vám tady říkám si sestoupil do krize abych o z s měl by se v st. Aby je myslím ježíš kristus ano aby s aby ho nenechal se trápit. Jenom se musí umět opřít a jediný systém jak se opřít je spočívá v tom že ne svou nýbrž ma posilou budeš člověče říká ježíš ano. To to z oni nedovedli dost dobře vyčíst z rad. A pali se do toho jo vlastními silám v i k k k a s mu to stojí hrozně moc se tam o bez se malý u řeky v tom velice malý při bez tělem veliké úst kterou ve kde jsem se kterou jim bůh o vám to samo rostly způsob který ježíš kristus vůbec ne navrhoval nikde řečeno že by jako někoho posel do kláštera protože to si všechno vymysleli a to je taková jednostranná cesta protože musí přinášet utrpení a oni v tom. To vymluvit došel to dokonala popsal ve všech možných spisech. My s tím můžeme z toho že to mělo pro toto co v člověku kde nebyla sociální zařízení jako jsou dneska dnes to neplatí bez od praně a se může postarat v opravdu společnost lidská po že to co svou povinnost o nemoc se se pod to tedy nikdo z to jsou spojeno s to nepovažoval když například je to všechno dostal o válka až. To tak rovnou protože příklad nebylo nikoho doby jsem přinesl oběti. A my jsme více nás po muselo hladem pošle kývá tak než byl ten těch krutých válek které tady panoval za své du. Že jsme se zde tři obaly třeba se přít miliónu na půl miliónu v čechách přece si to vně a do morem a to je to se nám dneska nestane protože jsem nemá sobecký z vás třebas od koho nemá o by při bez o to se spoje co se americký. Že kolik ježíš kristus tam kde by byla pro že říkal ty nejsi hoden ty nejsi hoden ty nejsi hoden. Pole se stavy moji cestou se to neni že víte to byl byly vždycky způsobu myšlení pro to se indové říkají i včetně moderních nových světu když ti to že tudy dělám kdo to je veliký pokrok proti minulosti ježíš kristus přinesl k kolektivní vedení které bych indy jsme nikdy neznali my jsme na úrovni individuálního vedení ním dokážeme jedincem uvést hodně vysoko ale nikoliv. Celí národ nebo celí svět je nemůžeme nikdy spasit svět abych řekl ano to není to na neni dáno od první si mohl dělat právo na to s v spasitelství z dost ve všech těch aba do které předcházely před ním protože ona do nedělal rozdílu mezi chci. Připraveným a nepřipraveni on říkal poli te ke mně všichni to se vás toto si uvědomte. Než jednejte pod této stránce to jste než člověk se pojem by když jsem v mnohých tu bylo nemůžeme po učit pod svým věd a tak tohleto ne jelikož deme podle ježíše krista na sledováním jeho tak že nesmíme si o své myslet že někdo zná si me hoden někdo z nás si být čeho ale musíme silového že všichni jsme na silnici. A tím násilím králoství boží dobudeme a. Že to od svatého jen na křtitele to znamená od vystoupení svatého sice od pokřtění svatým janem křtitelem na o to synovství božího sestoupí všichni ho na s na ježíše že od doby je možno aby každý násilník. A těmi jsme my všichni do svým jsme vstoupil do království božího není s tím dělat. To to je velice důležitý víra k protože nám skýtá obrovskou naději v čem spočívá to násilnický není to jsem vám to ještě ne říká. Ono nebylo správnější jak se vám navrhoval do dneška kdyby člověk pochopil ježíše krista v tom nejsme či čím slova smyslu a pochopilo od tak že by věděl člověk. Ta vás je příliš chabá na tom než aby si mohl dospět do království božího touto svou silu. Teď jestli nejmenší naději a o při se o ježíše ve které das síla se to by bylo to je nejvybranější to byly to by se to by procházelo beze veškerých krizí. To domy vidíme že ježíš chvále a na všechny vynáší a na všechny vyznamenává způsobem života i smrti svatýho na miláčka páně který se dovedl za každý kost když že od přít. V hodině jeho k k od smrti a jeho krutého podnícení. Do ve se o při k i o jeho slabosti jeho slabost byla slabost ježíšova byla slabost janova v síle ježíšova vlast silou ujít janovou. Tohleto je to nejí dělání obrat jenomže víte jeden ze dvanácti to dokázal a jsem vás chtěl touto cestou ven z to je cesta velice nám v na. Proto jsem si ale nedělal zbytečné iluze že že vás povedu nižší přestože to dopadne líp to byla to byl pro to lidské který lidsky nasadit na to nejkrásnější co vede našel vážně. Nemá oslovoval. To se řeči kde se sebe na něco jiného a dneska mi to to bylo ovšem programu od ukážu cestu násilní tato cesta svatýho janem není cesta na při v ducha te te ale tu cestu kterou vám dneska ukážu do sestra náš deníku po které může každý žít a každý v u spěje každý a nemusí vůbec z bát na to že si to ježíš oba na stačilo protože do zk do úkolu ve z takové nemusí vědět kdo do toho branou hlava nehlava na kód ale to v něm ven. A onomu dovíte. Ovšem k ní. Je tady jich bez vědomě na a co může dát a bez něho. k tak a to je tomu tohle toho tak i vám to tak stráž mu v ní. Která vás opravy je v domněnce že že zády k jistotě že tou cestou kterou vám to budu navrhovat to proto ježíš kristus k tomu to je. Toto do pod neopakuji se dostanete to by silnici o také do království nebeského. Ve protože kdyby jak tato cesta vypadá že to na podivně k strašně nenásilně el tam domu pro krále mi k a to bez toho ta. F. Jdeli o to je ta dalším ale jen z na let tak ona po dostal od pravil o koš jeho mi to to mám kde je abych skal život věčný. On mu řekl co to dalo za o jak tam jež od od pole děl miluj svého ta do boha celým svým co jsem to pro duši to nejsi mi silami do svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Prosimvás to je tady někdo se o tom miluje boha jehož silou tak jsem navrhoval miluj boha a jeho láskou jak jsem na to neni to jsem se nezmýlil nemůžete si to jsi nechal ho na kole s kdy by to tam to zkrachoval ano. A proto na to jsou prodělalo kladla ne takže teď musím zase dal na to od nedal zdání pravidlo co to bylo řek bych. To by individuální takový vyhraněný přístup k to bylo to nejlepší co by již je že on ukázal že on za nás. To jela na toto když jako a syny maže jakoby byl za nás trpěl není to se pravou dale nepochopil se to tak není zapomeň na to zlo to pochopil jim po bez toho nedovedli chápat se tak. To je do to doby příklad jak to při dech to se mi byla vámi po pero. A tady miluj svého pána na boha celým svým otcem že ne že by tady svého přivlastňovat si boha. Na to bylo na jedné straně. A vím co jsem na straně druhé li ty pak klade vlastnictví přivlastnit si boha a vlastním s co jsem silou svého vlastního co se mít prosimvás co to je za řeč. Podle toho co jsem před tím k že a že je to pro které jsem dalo minulých dnech. To je něco co jsem vůbec nevěděl ano tak k k k se na to. jsem znal jenom tohle to co vám teď přečetl že prvním a ve mně miluj svého pána. Svou silou svou s tím co svatá dále do jsem věděl. I domy z něho neřekl ani jiného jsem ne by se do k ježíši kristu k o že to o to co mám jsem tedy říkal před tím to všechno jem. Tam to ráno způsobem. Kterým není na první pohled patrný ano to že za na ona je v jeho života a k tomu jsem tedy nerozuměl takže jsem se chopil toho miluj svého pána od toho ještě na to k začátku když jsem jako do tím kristem začal jít co potom co stalo v tady v tom tišnově s námi k na. Na tak jsem byl to co se tím co z po se ho chopil přesto se zažil co je co jsem co pro duší všemi svými čarami a veškerou svou myslí. Za ním jít. A tu se do po jsem se snažil milovat toho bližního přes toto. Padl do koly se ko byl schopen třeba toto jít stále dělám a ono to taky tak be že třeba jsem považoval pomoc ku pro v jeho bližního a odpadla tak fanaticky se na to šel dnem před pod že novou o křídla nemám no o to to je maličkost nedokázal jsem třebas jíst maso a ne. A tak dále to tak je tohle to mám za sebou to je masové bratrem a to by jim mohl k čili kde se ta vyskytne ano protože jsem začal se s tím no tak a teď k tomu boje a a ale než se ten to je to tak k k k od toho co tady navrhovat. Ten je to tak říkal do které jsem to bylo tom do mnoha ale ten prostě podoby že text za k o začátku své cesty a potom ještě do doby co dělal k zdokonalovat ve jsem jako si byly že tu taktiku mohou všeobecně prozradit je vlastně se všeobecně prozrazuju to prvé v tadyhle v tomto ašramu dříve jsem to takle si ne říkal to co jste mi svědky ne v těch stali svých mých spisů jsem jen tak pomalinku na to nejde to tomu řeknete že za názor o ptali jak na to. bujet te. Ale upozorňuju vás když jsem te veškerou svou silou. Nebo to veškerou by ve kryl který si co jsem tak to jeden neblahý následek že jste před tím ne umřeli k sobě rozumíte nýbrž jenom s tím co do ale tedy z po li si bez jak dobyl tu když domy dělání kde teď k tomu bohu ale kdo ne o umřel pro často s rozumíte ten když veškerou jsi to kde k tomu bohu musí do tu často mezitím umřít a tak musím na to co s krutým měla a. Pod to je přímo povinnosti všech svatých který jdou to do cestou krutě umírat to ta bolet to všechno utrpení své oprávnění při jsem vás chtěl ve s tou cestou při které se vůbec se trpí. Protože že říkal teď jsem s vámi a pro byste měli trpět protože jsem si uvědomoval že ježíš kristus. Tak způsobil že jeho posluchač vůbec netrpět o všem jsem neumyl mu tak dalece od při to vše krista jsem si zjistil z vašich roku vaši jednak chce jem že ten tuto bíte si tuto spíte a zase jsem toho budu muset vám vizte by to o bez tou cestu při které se tak jako tak trpí ano. Tak jako tak trpím mu ježíš kristus za předešel pro to abychom mi že to vědy se oboru záda tu těžkost naší cesty na jsem ve dom že víte jaké míry je člověk ochoten. Se opřít o sílu boží o jeho lásku. To není ochoten není schopen a když tedy není tak musí svou silou a svou láskou aby pak musí být se me je ve než ten kříž sám ha. A jakoby ježíš jest doba k ale on se upozorňovat přesto. Že on je na každému koho ku připraven kdykoli budete na ve my mu. Tím to olivere zdáním prostředkem pokoro koho žes sami bez o do ježíše bez do na jeho lásku. Když ho s ohledem svou silou na svolila svoje sto se proto mi ten na svoji duši a všechno vlastnictví kterýho se došli do doby jak by to dneska na dávám v v do od tří je že když tímto způsobem bude do dal do to se unavíte neboť to utrpení vám třebas v této hlavu. Vzpomeňte se na ježíše krista který se před vámi který je ochoten swámi ne z od od tají je s vámi nese se protože byste mu to milovali z ruky říkáte ne tam chci na ten při již tam si v ní. Nad k tomu poznání se dospět je to vzít za kou koly v zenu prostě tak to budete mít tak se nám to se věnuje ale on není takový jako karel makoň. On takhle nemluví takhle mluvím jenom a od při satanáš rozumíte to byla to přeje ze zlosti že jste nepřijali a proto to projde po ve se o něho nestalo. Ale u se to stane a on je pořád ses o milosti za vámi připraven takže kdykoliv budete unaveni kdo kole jste ona není že. Platí že my tou denní prací o byla kdesi jeho on vás občerství ho za činil jednou opřel při na cestě zase můžete jít dál. Takže se teďka na omezíme bývají čím čas tu jenom na to říkáním to znamená litera jak se o přesto od ti silou ježíšovou by to nešlo a vším o jehož silou nebo jeho láskou rozumíte ale te prosimvás tuto cestu dispozici v tom co je ano. Neházejte ono to za sebe přes palubu nebo neříkejte se této co v to je cesta budoucnosti přestali dva v a i u kázal ježíš kristus v je to se stane vším tom ví. Podívejte se od ukázal přeci umu ve na těch svých četní protože ona měla zvláště na tom o to o ztraceného cení mu to ne při takové ztraceného se že po poušti celé stádo no a kde za tou ztracenou v kdykoli se musíte být opravdu se ty doby k ale ztracenou o cí.