Karel Makoň: kotouc-S01-a (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

... tomu, na to jdu při svém působení na vás tím způsobem, že nepůsobím svými vlastnostmi, svou silou nýbrž tím, co nevlastním, tím, co nemám, tím co nemám, působím, a proto se nemohu vysílit. Ježíš Kristus také, když dělal zázraky tak nepůsobil tím, co měl, nýbrž mocí svého Otce. A proto ho žádný zázrak nevyčerpával. Jedině když se ho dotkla ta žena, ne, bez jeho vědomí, tak mu sebrala sílu. tělesnou, abych tak řekl. To znamená, kdyby Vy jste se chtěla ohradit proti tomu, aby vám někdo nebral vaši sílu, to znamená vaši tělesnou sílu, tak to dosáhnete, toho dosáhnete tehdy, ta vaše tělesná síla taky nebude vaše. bych tady nemohl nic jiného, ničím jiným to dokumentovat než že znám člověka, který zná takovou sílu to nejsem já, tato síla, o které tady mluvím, která není moje. Ta existuje ve stvořeném tvaru, ale neosobním. Tím třeba vede to vesmírová síla, která tady působí. čili nevím, jestli vám to mám poradit, ale udělám to. bych vám radil, abyste tu bytost sama naučil jak tu vesmírnou sílu na sebe získávat. Ona by vám za to byla velice vděčná. Na to nepotřebuje žádné víry. Anebo, abyste tou vesmírovou silou sama odívala to vás taky neučí obojí vás naučím ano teď za deset minut. Tak- ta vesmírová síla je prostě síla, která všude proudí. ovšem lidská mysl tu schopnost to jemné rozptýlení této síly soustředit, to je ta veliká vymoženost. A vy byste měla jedinečnou schopnost todleto, daleko větší měrou než například myslím že stejnou měrou jako ten člověk, o kterém jsem teďka mluvil ano, že byste mohla například tím léčit aniž byste se sama vysílila a- ve středověku například blahoslavená Anežka Česká tuto sílu ovládala to vím z koncentráku, neboť ten dotyčný který např- tam byl v okamžiku, kdy jsem odtud odešel, je to člověk z Moravy ... blahoslavená Anežka Česká ovládala tudletu sílu. tak jeden můj přítel se v koncentráku dal od poučit o tom tu sílu používat když ji použijete, jak vám poradím nejenom sama nabudete sílu kterou u sebe třebas nemá protože na poměrně rychle se nabijete... se nabijete ale zam- zamezíte tomu, aby se vy- a naopak jiným dáte možnost aby se tou silou nabili sami. tak ona ta blahoslavená Anežka radila tohleto když jsem odešel z toho koncentráku tak ten můj přítel stál před tím bunkrem když jsem než jsem odešel a říkal prosím sice nevím jestli tady zřejmě ještě zůstanu, protože nevyvolávali, ale jestli jestli nepudeš náhodou na popravu, dostaneš se domů to sice nevěděl to kam jdu, tak prosímtě řekni mě, vzpomeň si na potom a podpoř svojí myšlenkou ale teď mně momentálně aspoň řekni jak to se mnou teďka bude, když nemám o koho se opřít a jsem říkal, podívej se, ty jsi měl dojem, že se opíráš o ale ve skutečnosti tomu tak nebylo protože kdybych se byl v tomto stavu, v jakém jsem, rozdával o to své, tak bych za chvilinku byl vyřízený se rozdával s o koho s vámi se o něco co nebylo moje ne a co bylo boží a protože vlastně jste byli vedeni bohem a byli jste vedeni jeho silou ten prostředník který tady, kterým jsem byl a který, bez kterého patrně to nejde ten se vždycky najde, protože to byla zřejmě milost boží a ne moje milost, která vás vedla to bylo komplexní vedení boží. Pak buď bez starosti zase další vedení neboť byl to co prostředníka, budeš ho mít. A on ten dotyčný se hned druhý den se mu zdálo o jednom člověku v tom koncentráku to pražský němec k známky který tam byl v době v tom koncentráku, jmenoval se Schreiber ten Němec a zdálo se mu, že ten Němec k němu přichází v tom trestaneckém oděvu a říká mu teď povedu já. A buď bez starosti, že se setkáme. A druhý se setkali na tom apelplatzu, kde- kde jsou ty hlášky a on s to z ku poznal to co tady byla a též ale byl poznali jeho z z téhož snu, který měl o něm. Takže si řekli, my jsme se dneska v noci poznali že ano my jsme se z toho si poznaného dostat se ani ve potřeli vykládat a ten člověk to začal asi tímto způsobem tato poměrně detailně vám řeknou přitom porozuměl říkal mu když ten karel makoň i v ě k v. vedl způsobem kterým by se z nemohl dostat dál za této situace. Protože učil soustřeďování do nitra nebo prostě z přes tělo a přes tělo se nemůže dostat do těch hloubek nebo těch výšek. Do kterých nižších protože toto tělo je dneska s tak oslabeno že to není plné chtělo kde to neni by to pro dnešní jsou tedy jenom protože to není rozvinuta a existence lidská. Nám se to rozvinuto existenci lidskou přemůže dostat k bohu moci je nějak zapotřebí ano přede tímto stylem. Čili ty dokud budeš mít toto oslavení musíš na to jít celá jinak musíš se odívat silou, která není ještě zosobněna v tobě to znamená, která se teprve chystá k zosobnění, která je ve vesmíru na a ve který člověk žije. právě bych navázal třebas na to, co mi tady říkal jeden přítel lékařsky vzdělaný třeba o epifýze neboť na tuto sílu jsme nějakým způsobem napojeni v několika místech... jako svého těla my jsme napojeni jednak na vědomí a to je koncem páteře a jednak na tudletu sílu, která není vědomím. která je v pravém slova smyslu existenční silou. A to je jinak, to je tady zase shora. Někde ano. A takže my jsme propojeni z obou dvou stran tady silou pouhou, takže to nám nepřináší žádné uvědomování si síly. A zdola muladharou koncem páteře uvědomovací silou, takže my si uvědomujeme tento svět. to je uvědomování si zdola, abych tak řekl potom převádíme i do vyšších čakramů tak si uvědomuje vyšší sféry, tak on říkal, on na to nešel takhle indicky v tom byl vychováván toho co anežkou českou oni na to indicky nešli tehdy ve středověku neměli k tomu přístup, ale na tom záleží co na snazšími zkušenostmi. Let tak el on řekl tak mi teďka musíš sil se vzdát toho způsobu jak on tito radil. A musíš se tou silou odívat protože by sto sám nedokázal ale je to do tato sama. Protože co sám nedokázal tak že ti tu to co anežkou českou po zvu. Ale je to naučíš a takle si sedli. To to ještě mezitím byl velel věci které vám tak to bych hle na slovy tady říkám v ě ten můj přítel říkal no ale jakým způsobem mně povede když ty jsi na jiným bylo ku na ty se nesmí stýkat jednou bylo ku do druhého opak přechod tím době pracovní jednoho dobrého střed trestat smrtí to znamená byli těmi kulička mi namířený strojní pušky dělat každý jsme střelit každé do tam procházel z těch stojí ušetřen. Mířili do těch vodiče. Že nebyla naděje že by se mohli setkat on říkal o to se nestarej se tady řízení boží tak všechno ve zařízena tak tři dni listu na jednom bylo ku ne. Úplně přesně vedle sebe ne takže všechno kap dál a oni si sedli v oslem dále mně našla v sahal že ano kde do sto padesát lidí před si to za takových okolnost on ho proto je nastal dokonalost co českou jsem. Stopa řady přede si na slavný ky které byly na zemi na žádných nohách ale na postel tam nebyli oděli vždycky s se zastaví ku jednou úzkou uličkou v do za člověk prošel tak širokou z jsem tibetu a tak si z tedy třemi proti sobě on na hodně vysoko na ten nic ty slavní a ten než najedl říkal tomu příteli soustředí se jak umíš takových to ostatním to. Taky soustředit ostatní udělám dělá protože mám pak se obraz toho škod českou. Jati jsem zavolal na a vrátil pomůže. A on se s otřela uměla a všechno co v tom sále bylo svému zahalil takové stříbrné bude i to že on neviděl ani toho svého přítele ani ten cele to okolí přestati že i ten hluk všech těch lidí co tam seděli tu tasí do nás je to byl určitý projev k vesmírové síly a to je tady od ti ano zastupující směr síly. Která atd. Po které bychom mohli říct že jestliže vane od sis se modlí deme o mém že jsem přítomen na on byl bůh přítomen v této v okamžiku umí touto silou kterou zahalil všechno ostatní. Ta kterou zahaluje dokonce bytosti které nemají být vidět děláno nižší nadít ochrání rukou božích ten vše co potom neví ten a tak dále. A z tohoto šedivé ho o páru stříbrné jeho najednou slyšel milý přítel hlas. jsem anežka česká o na ve si za to co nám jsem anežka prostě česká a tu na pomoc budeš mým synem a abych ti nedokázala nesmí synem jako pravá matka oděju v nějakým šatem své ochrany od cítil pak ku tím mu na svých pramenech jak něco na ramena odpadá. Nebo jsem přenáší ale říkala e aby viděl aby věřil že jsem se matka tak ti v první řadě pomohou ve všech věcech aspon a. Abys z sil myst aby se neděl abys nemyslel že to mám dělat proto ve připraveno napřed co. Ti si dát tak je jak si dovolím jako svému ti abys s přála si z přálo co chceš no ničitel tak od pohádka dobýval nevěděl si přát tak to nechal či jednání ano řekla tak ti především řeknu co ti čeká odtud se dost a že ten den který se dostal v potu potká velice těžká. Záležitost stala on přicházel z koncentráku a dostal se do své rodné od z ale u k bohu jiná. A nesli jaké osoba také z jeho otcem. E tak se klidně připojil k tomu původu k poslednímu a došel na bytost to byl jeho příchod z koncentráku. Tato se se mi ztratila výtečně jak to věděla napřed a za druhým je ti řeknu co máš dělat protože je to je abys sil šel mou cestou protože dítě musí svým způsobem poslouchat matku od jinak by to nebylo správné dítě nebude je tento pod něco co jsem před tím svolení tak budeš či je poslouchat. Tak si myslíme při cestou křesťanskou a to jsme se obraceli bohu na nebesích my jsme tedy za nebe považoval něco nad sebou. A tak jsme nevědí jakoby která ovšem nikoliv slovy dala staneš synem drž tak aby toužil rozuměj od toho řeka daleko mě. Sem říkal vůbec nic že on si on měl do že to slyší slovně česky proto přetlumočil svou schopností ano viz se tyto bylo obsahové myšlení které rosy pout v tu chvíli tlumočili před tu moč za do normální češtině protože jsem jsou stala on říkal stal přes dělat to nebyla tato normální či ještě na dvacátého století si nemluvila to ona když to jsi mluvil ona přetlumočení jsme dobrými tu oční ky toho co obsahově. Vnímáme. A ona mu řekla tedy radu přestat mluvit jakože onomu to řekla tomu řekla že doba v je také oslaven dvě podoby živém nemá roste životní síly. Takže musí umět tu sílu na sebe přivolal zvnějšku a musí se tou silou obrnit musí sejít o pálit. Tak mu radila aby si představoval že z vesmíru na měly e tane takový vodopád stříbrné z síly tekla zrovna taková podobná nakolik tady když kolem sebe když nevnímá své okolí. To je ta síla kterou jsem dříve zahalila aby směl o představu. Za obrovská pomoc žen měl ne představu od síle. Ale v podstatě by to líčil to stříbra v nás jako jako tady to stříbro letem mal v je si tak. A e tou se o nejí za hora dolů jako když si pod o do pádem nebo pod spojkou všem pomalinku aby je to dnes lásku plně ne u a v k nebi stavy v tom příliš mnoho napřed po malinko potom přidávají. A cokoli budeš potřebovat pro svůj duchovní cestu tak čisté svým vezmi. Co je to svatý v ven yase než jenom oponovat. To je uchrání před svými vlivy to způsobí izolaci tak jednou protože nikdo ji nebude li je a přesto bude silnější než cokoliv obého z vůbe jeho předků nepřejde. Ano jsem potom v témže olomouci. Jedné paní tohleto radil která byla ve styku bardo dnem na dálku to on s čerpal z sílu a ona se nedovedla ubránit tomu aby tu sílu nepřestával čem. Pád o to vyšší předstíral že tu používá na uzdravování a ona byla ochotna tu sílu on naučil půstu čem pád a o na tu či domu předával dálku v u to o rovnou své bylo opravy v ale když se přesvědčila že on se tu si to neužívám dobrém že ji také používá vedle že to prostě magik napovědět strany te tak požádala při dne při dosti ve si sv. Čtyřicet sedum abych se zbavil tohoto nápor tu tohoto vztahu k tomu dal do hlavy tak je tahleta ženám prostě se taky e touto silou opadla. Takže on na ni vůbec nemohl ano ten večer když ty zase sebrat kus síly postil se musel vzdálit protože že a. Tak ona řekla tak s touto silou se budeš jednak hady protože byl izolovat. Protože tady v tom koncentráku jsou hrozné síly působí síly přímo vražedné světě stal pátku a na druhé straně bude s ním čerpat sílu pro své soucitný na boha ano. Jako co to děly mi to jedno říkal jsem čela že byla znamená anežka česká byla ve styku se svatou klárou. Která žila koncem balast do století ne koncem měl jedenáct se mu sahat vzdát ano co z s s s lid na tak s tím zároveň se svatým anežky z assisi a pramen sám zachovali všechny dopisy které on napsala svaté krásu a místních těchto dopisů vidíme se bavili o těchhletěch věcech že ta svatá klára. učila toho tomuto způsobu modlitby a teď tam bez člověku ten svatý totiž čekají znali věci metody. A proto například dejme tomu když znáte to sela římské zjevení které svatého františka odělo těmi radami kristovými jak jsem se cela svým zjevil ta při byl o vlastně na příliš těmito do byl prvním nositel styk mat svatý v tom tiše a zaseto zvnějšku ne zmítal center jako zvnějšku přicházející to jsem museli jako zvnějšku přicházející protože právě tímto způsobem šli. Stavíme jak na to šel svatý zaň tiše je za svatá klára v že on to zase učil že ty věci byl asi o dvacet let starší a tyhlety věci učil a taky za ten ji klášter e dal řád sil k kterým se dodneška ty klady z ky řídí takle a to je ten základ a teď se radí teď radila. Dál ono je dobře přitom odívání před tou silou být pokud možno nejí klidnější protože. Čím člověk je mezi klidný tím víc děl na dělá do při kryjí v ky. Musí z pak jsou tím klidem se tou přikrývkou odívat jedině klidní člověk dokáže své neprodyšně uzavřít do toho skořápky boží bych ti se to mentálně veliký znám pod ze své vlastní chodí obalen láskou boží nebo silou boží nebo tak nějak a zaručeně není to je symbolicky viditelný pro ty kteří mu chtějí škodit a je. I dali pro ty kteří to smí být si dobře či je ta nejkrásnější obrana proti nějakému ji učí náš že opravdu ty lidé kteří ji tam v ti školy nebo prospěchářství ti z vás něco těžit vás nevidí v tom světle jako před tím jako předmět s svým kterého vykořisťování když nás jíst celá jinak vím přestanou si se odvažovat vás. Tak že by třeba ani to nejde ne ale když to člověk trpící tak by to nehezké tak do zbavit rozum tele potravy ale dát možnost aby se sám tímto způsobem oděl v jsem tady ve z měl nějakýho panna vám k k a s to neví ne křtí. U staráte za varování v tak který kdo devadesáti pěti let jsem byl naživu touto cestou se udržoval citu. Ten stavu vědomí protože nemohl přes ten organismus ten jsem byl jsem z konal nemohu se k tomu bohu dostávat ale toto cestou se koukal řekne v síle boží a. Posledka nad lidem si zastavení anežky český se do ona kde prsty tady ve zlíně kdyby vám to nešlo a tak nebojíte nýbrž se od olej ten naprosto lásku českou jo na velice ochotna nitka a pomůže vám to když pomáhal tam v tom koncentráku tak tak daleko těžších okolností kde člověk je daleko těžším způsobem dosáhl klidu. A ona jinak nemůže pomoc nečisté v absolutním klidu to si musíte napřed získat ten klid a musí se prostě vystihnout okamžitý v tomto kritus se poprvně oděje kte ano. Když se stanete její dítětem vědomě nebo nebudete je na tom nezáleží tak tak potom už. Ste propojeno mystika jisti a mezi ty svatý ztratíš ti a vás jenom prosím kdybyste to ještě než na aby si přečte na klid krista světce když s asi na možnost aby někdo mohou být tato řečený k tomu je zapotřebí v katolické si svým abyste děly v jeho jménu zázraky a zadruhé aby se naše něho bylo. A v tom prastaré klasická stadia naposled mezi tolik zázraků že to není hezký jak. To zapsáno jenom by do z to padesáti velice dní zajímavých případech které jsem si vyčetl z takového seznamu zázraku který onak udělat nají přímluvu ale protože se nenalezl její její hrad nemůže být tato řečené. Takže my nemáme svatou anežkou českou nýbrž jenom na sebe dalo v těch chybí nalezení to dobu. A e. Podívejte se s tím nevíme klec tím pro vlito trošičku ses měla to tam dám protože tady máme to jíme li taky rodině že ano. Tam tak jsem si trošičku s tím vypořádat s tím víme tím je to takhle které si do past na rostlina že ano která tady ustala z z z jiného. Sk vede tedy normálního všechno co my tady na tom si co na tom světě vyroste. Ne to je vlastně určeno ke zkáze a. To co nabízí vyroste z toho co je tady poučenost ke zkáze petr smysl to chodíme to je to věčné tu byl velí není věčné samozřejmý ale to symbol rozumět tomu toho že co navíc tam na stavba je kristova a to nám ukazuje svým životem. E. Na tom smrtelným přesto do kterého tady se vyprodukuje něco nesmrtelného ten post tím oni znali. A to co říkají nestačí život říkali keltové při kterém se umírá nýbrž je třeba ještě život naroubovat na to život nový který se jeví začátku jako čili do pasivní pravda ale ve skutečnosti přežívá to co je určeno ke zkáze. Aby to přežil tak samosebou o to o tón dvojí od toho života symbolicky do vědy ten život je určeno k smrti neboť pravil že to co obratu tamní vzala nejvíce z toho stromu odešla z jakoby byl mrtvý když umrtví víš své tělo naději se zmocnit toho nového života ve zkratce všecko že li keltové výtečně rozuměli smyslu lidského života váš. Kdysi se toho života hmotného ve hmotě jakob prostředku bez kterého není možno pěstovat víme li to velela život věčný. A my jsme na směli jsem velmi významná očištěn k el skal ale v čechách i celá žena zachovají božích věnec plány skočit skála hora a tak něco nad sluší tří. Tam je to když tam sval nebyl země v tom v je aby to ještě zachovali či jsem je třeba se to skočit z kovu horu. A tam vám mně přesně zachovali doby pět set let před kristem o do tam s kamenný z deskou ab okolo ni se tam na nese se dělo as skutky k tomu oltáři hlubokém zaseto stojí v s k o na vysokém kopci proměn a slyšet sestře sat med věta dlouhá ji řevem ta li tak jak oni svoje op vydat či hrad nená města stavěli aby se chránili před pády okolních medu. A v těchto oblastech ještě ten člověk když si citlivým jinak než v. Ne tak se může setkat s životem který se tam nějakým způsobem. Zachoval setkat ještě řek bych se asi podobným způsobem jako se mi při k obaly mrtvoly. Takle to neuměli bez mu mystika chce zachovat na určitých místech svůj život že oni fyzicky odtamtud dávno odešli. Ale ten život který dovedli vzbudit svým duchovním snažení ten tam zůstal jako duchovní ohnisko kdybyste přišli třebas na některá kultovní ě k terezka taková místa třebas svatá hora v čechách nebo padlo meče k vám na úvod měl na to zase dalo u on ne tak tam. Byste zjistili že se tam úplně jinými lidmi a to je dneska ten jenom u odměn to je místo pro ty je to na žádném kopci je tam svatyně panny marně zajímavé že ta věčně těchto klec svých sil z svatý míchy. Místo dneska kult panny marie a výtečně prosperující v řekl bych byl než tam je k tomu protože. Ta svatost. Tady nějak z pranická nestraní křesťanství taje tak přežívá dobyto je věčná záležitost. A e e duchové citlivý to by cítila postavit na svatyni ě. Jako výrazy věčnosti tomu k jak při daleko svatost znali nebo v čem mít právě musí mají třebas panně marii a tak ta svatyně v tom na meč kuje mi zajímavé na soustavu do okruhu nástavba. A ba rok v protože ve věnovat nová stavba z od nás to století ale stojí na místě starého tuto mýho místa a tam to místo je dneska postaveno přít na zemi že to je jeden z kultovních z tomu z tady světu aniž to bylo asi kdy se tomu tak je tak ten se za a je tam dneska nad těmi těl ještě pořád v tom je a. Člověk tam procházejí úplném nad lesem jsem nevěděl že dokud slovní místa. je to potom řekl ten došel neříkal než to na tu skočit z kou horu těm dal tu tak budeme napřed trnové řek mi krásná co je panny vady jela si tomáš jaký poměr tak nebudeš litovat za to ztraceno poděl se že jsem toho meditoval o. Říkal a tak ti musím prozradit že tady bylo tři ku to místo keltské a že se to násobí teďka v tím že to kultovní místo křesťanské a se toto místo křesťanské na atakdále tak se že tělo svědčil říkal on na že to co si tak potírá že tyto to je to nic nebylo. Toto co ty na že něco lepšího se to neni bral proto před ě. E přes tys z staletí jak tisíciletí přetrvává tak to v tom něco musí být. Že když považujeme rády ještě za trup mosty a my musíme bohužel ráj bože ještě se od ty tak keltové dokázali předal člověka do toho stavu ráně tolik nedělal vůbec žádnou potíž a převedení čekalo stavu tohoto ráje považovali za svatost konala nevíme si jich mohl říše andělé nejsou svatí sval prosim těžko bych mohl tvrdit taky že si to tam netroufal. Tvrdit v před těmi kil. Ti kdy padouši byste dom za ráje to kdo tam tu odtamtud dávno by padli tak jsem to chtěl původně říkat. Aby tam ještě víte odtamtud se taky vypadnout se podle vás nebudu si tak se bude do šelem. Se tomuto vykládal. To byl přeci nebude vyčítat žádným telat nýbrž z nějaké hory se provinil proti řádu na pro to co tady vtěluje ž je za ho on tam udržuje duchovní oheň na nějaké hoře. Co do z toho do se v tom může vykoupat. A on říkal kdo šel jestliže ty se v tom tekou než tak nemůžeš se li za několik nerostu to vykoupal v tom nikdo vykoupat nemůže pase sám jak to sám zařídím aby se stal v jedno vykoupal. A uvidíš že se s námi smíří již. A že děláte vy mystikové velikou chybou že se hned k bohu který je bez tvaru a nejde přes nás se nebo před nás přes ty který přes ty anděli který jsou přízi pomocníky v rukou božích proč tak se ve starém zákoně každý anděl na konci věnuje stal taje je bůh. Gabriel muž boží atakdále e třebas jiné názvy ovi překlad třebas celé ě n anny není páně ale že v nich. Ale ten o bych celou řadu ani omezovat všechno je ten na konci ano to je vám známo jenom potom někde. Znamená ten anděl se neliší od boha jak ty si mysíš tak mentálně říkají oni k keltové nýbrž ten anděl je určitým konkrétním výrazem boží otci a jesiže ty jsem neumíš když kdysi bytost čistě konkrétní. Napřed při si ty konkrétní něm vlastnosti boží tak těžko budeš abstraktně do něho vstoupit při klademe s tím nějaká mezera proto jak je kdy nezavrhoval ty kelty hrát skrze k tomu bohu radí dobře on nikoho nezatěžoval rady stal v ráji v prostě. Přes ráj prováděli člověka dál samosebou pak jsem si jsem si nedal říct maje zkušenosti z cela opačné totiž člověk dvacátého století je trošičku z z z z jiného těsta než člověk z doby pět set let před kristem oni si tohle tom boha mi ten kdy dovolit protože svět se všemi rozkošemi a se všemi možnost. Které nabízel člověku byl velice prostí to co atd kdybychom dneska považovali za velikou radost z čeho říkal do ve měli radost co se dokázali třebas celý život radovat to by nám ani pět minut k radosti nestačilo dneska jim by samosebou ani pět do stačilo prosit to jsem si dneska za do do s považujeme za setkat kdy z jiného těsta ale tak jsem si někdy že to co už. Včera říci myslím tak tehdejší lidi projděme ducho života e měly málo styčných bodů s tímto světem třebas svou lidskou vášeň nebo zvířecí vážit to zaručeně měli. A nadto nestranně třebas nějaké než nějakou než domy do s myšlenkou na boha a možná že ještě nějaké jídlo dobré ale co jiného to bylo co dneska tady všechno je pozřel ty divadla e technika tadyhle tak kterou máme kolem sebe. No ty vytříbené dech tři zač ti ne na zájmy lidské takže my ten lidský zájem deska tříští me kdo veliké k řady kousků malých i těžko sbírá med tu lidské lidskou mysl je to jedno hora léčku a víte dobře že dokud to všechno nese berete dokud všechny zájmy. Neztotožní se s jediným jediným zájmem o věčný život že opravdu nějaká část bytosti zůstává stranou o u a platí o vás to co od těch manželé kteří svatým petrovi za hady že z pravého pozemku svým s nenechali ano oni měli rad poznámek který měli všech téma řekli prodat. A měli to dát ve prospěch obce křesťanské. Ani malinko si pro sebe nechali kdyby to náhodou zkrachlo aby měli něco pro se z tomu cesta z milost nevěřili ještě. A jeden od li přišel petrovi a každý padl mrtev protože za hari tuhletu maličkost. A to je ceníme tolik maličkostí které nás drží na konci tyto stavy starověk neměl tohleto. Že těžko je posbíráme a jednají jediná maličkost kterou ne posbíráme nás podržujeme mimo boha mimo věčnost. Čili vypadá atom beznadějně řešení člověkem víte či deska se musí na to jít úplně jinak mně velice prostě vám pokroky lidské věděla temně praví mozková úroda je schopna vázat paměť všeho druhu. Čili také v paměti jsou přesječili sklony které mám ty zájmy roztříštěné zájmy. Čili musím svěřit tuhletu práci v mozkové kůře. Tím že její nechám sice živou ale opustím svým vědom vím kdybych sví kdyby byl zůstala živá tak neváže tu tak se ta paměť na mně se asi tak. No z se vším tím haraburdím které li mě. A když ale živá a vyžívat marná taková že tyhlety věci se o tom předčil kdesi stavech když potom jako se moc umrtvovat. E třebas proto jsem tu byl při těch stavech. Ne o výhrad takle jak měla tak se mi najednou známy ze si dala str cela ku pozorovatel paměti všechno co z bylo a nejenom to vím co bylo před narozením tohoto světa a tak dále to byla hrůza dobra do znát jak kterou jsem musel nějakým jsem přenést. To s ti vás nebudu tady strašit ale. I protože kůra dokud byla teplá nad od byla zásobě nás pěkně to tedy že to u držela v šachu tak to dává naději že by za dnešní doby vlivem pokroku vědy jen to že toto víme můžeme dospět k těmže třídu jako třebas tam říkal dober roku pět set. Před kristem a také. Jsem na zkrátka podporováno v tom smyslu že dnes si jiná doba abych to uznali. Že nestaví tím způsobem jak tehdy vyučoval jeden čela nemohl její. Že by tomu vůbec nic nemám protože vím že tehdy jsem musela tímto způsobem jít. Že že to mám veškerou úctu k tomu způsobu ale jako musí přicházet nová vtělení boží která nově tu nároků definují apod či jiní nové směry když to všechno postaral jen do nového hávu dané a musel při kristus mezitím aby si toho všimli nenápadně a kdybych jako říkat tak kristus nebyl abyste jenom byly tady jsem u styl veliké chyby. Tak jsem si vlastnímu po vykládal oni to kupodivu všechno uznání oni o kristu věděli kristus přišel krista asi vážky to je opravdu náš pád tam jo zajímavý a ten není proti nám na ten je s námi ne bezvadná zkušenost to za to. Čili nestavím že když si lidi hádej ona bože jsi nebo o různých věděli tak to jsou jenom lidi kteří si ve do k ní. Ale ty kteří nás předešli do věčnosti a tak kteří tu věčnost nacházejí třebas jenom nepatrném měřítku to třebas taky by se do těchto věcech u bez své hádali. Nikým je to je házení hrachu vlasti nebo přiklání strana měsíce nemá to vůbec význam naopak rozděluje. Ty který to myslí dobře jinak fa špatní že toto vrhá tak se to vůdci náboženské tak jsem si to dostačovat těch k letech abys to co ty si v a při totiž ten život nechci vám sahat do svědomí ještě zdaleka neumíte považovat za hrou lásky li každou chvíli ho začnete o do za tak bych. jsem tohleto naposled udělal v tom koncentráku slibuje že na to že to vytkla neudělal. Když si jenom člověk umělá bez to on úplně zoufalý se nedám strhnout jeho zoufalství tam v tom nevidím tak věty. A když se někdo traduje jako jako by na ty mi dali do po sil ve vše jakých co neznáte nikdo mne chybným. Tady se tak nepříčetně radují že jako vizi dal měli ve řídit tak litoval naposled. Tak silně na str ho k této radosti nezřízené. E protože ta radost kterou jsem poznal nebo poznávám jiného druhu. Které vyvěrá ze zevních příčin tady je nás z toho z toho pramene milosti který je pro každého člověka připraven jedy svítí dal stavení tiší tam to radil to ba co se ve neuniká je to napsáno a tuto tichost člověk musí umět zachovat jak při mi vyčítat vědy tak při největší radosti řekli byste že nemá potom nic. Ani z této vědy je tak ani z radosti není to pravda v této vědy může pomoci dokonce může pomoci ě k v tak by si ve které ještě vůbec do tak jeví dalek trošičku člověka vyčerpávající žil třebas umět dávají naší de cele k takové úkoly na které nestačí pod kterými klesa. Proto ježíš kristus který znal e daleko samo jsou vlivy činně se než my kdokoliv z nás teprve ten vnitřní klid pokoj vám říká. Že ano tak ten poznal a umělci předávat tak který ježíš kristus také dokázal u mírnit žádal všech že se svými setkal na to přenesl na jiné lidi a e učedníci kteří chodili s ním zažívali nesmírný klid že to jsou to dokud si let za tu dobu by musel si s tím rozloučit se to všechno myslí. čili co tak musí být. Samozřejmě to není vrcholný cíl letem klid ale je to určité si tam míra pochopení života. Která as celého života dělá hru lásky přede si asi to takhle my se tady sešli ne protože chcete poslouchat ale že si vás tady aniž by si to tak přestavujete že jsem vás tady pán bůh pozval aby sis se s vámi e prostě sdělil el svoje zážitky lásky rozumíte. Aby prostě vám ukázal že vás rád asi tak protože my běžně to nepociťujeme my si to vědní neuvědomujeme ale on si to uvědomuje pořád nás jenomže jeho láska jinou povahu než naše naše láska teče určitými porodit ty touž je vlita do určitých ě. Z ty dr de ale do ty směr toho máma rád to máme dělat si tam toho nemám vůbec prát a tak dále mám to všechno o stupňované. Ježto ten bůh s tím slunce svítí na všechny stejné ten veliký rozdílem a desek koutech te to nedělené nás chce. Ten pozná že vlastně neexistuje dal na této na tomto stupni. Ale že neexistuje radost našeho druhu to znamená která začíná a která končí. Nýbrž že byste nám život který nezačíná ani nekončí radost která nezačíná ani nekonečným. Která je pořád tady byla taky nevidím jako jsou naše radosti evou v tom smyslu je ten řím aby nás to já. radost tak mír a tak jemná že dobyl není nevstoupil taky vůbec tak ve synové přestali to ještě radost. E to by se mu to od ve nějaká radost co není ve žádat. Ale pravá kteří věčně krále taková že oni ani člověk neví li dvě ani nevědí že ovládnuto. A to platí o radosti to platí ovšem o životu pravý život je takový že ani nevíme že ho máme. Ten život jen zdrojem našeho tohoto odvozeného života o tomto životu o které víme že ho máme to není ten pravý život a celá tato vědy že bychom měli vědomí toho života který zatím který jsem nejeví dneska jako život po je to vlastně než život v tom smyslu. Tadyhle toho našeho života protože ten zasednou ocet na druhé straně to znamená ježíš kristus třem. A ten naopak právem tohleto nazývá smrtí právem protože to koneckonců smrtí končí ale není to ten pravý život z toho důvodu že nás výtky byla u tak tak. A že se unavuje v tom životě soustavně že to neplyne zkrátka samočinně u toto nicnedělání toho věčného života které bral co blaženství. Kdo se dostal do hloubky jakéhokoliv náboženství tak k tomu jeho náboženství odpověd druhému náboženství a tak to taky platí obecně o našem životě jeden život stojí proti druhému životu jenom ukládáme druhého je že jeden z života druhého tak to vypadá v při povrchním životě. Kdežto při životě trošku malinko hlubším jeden druhého dne pokládáme. Ježíše nikdo mne okradl tím že si od něho vzal třebas tím životu dokonce k sílu věčnému život k u k na ale dělat protože když při za jeho životu k dočasnému žena při ostří si zmrtvých tak ježíši vůbec dobyla za nás stala. Tam na úrovni se neo obírají lidí posilu tím že předávání protože tam je si nekonečná dát znova. Síly a když v této síly cokoliv u berete nic se neubrali protože nekonečna když u berete jakékoliv konečné číslo vám zůstává nekonečnem dva řekne každý matematik. Přidá tolik nekonečno jakékoli číslo zůstává nekonečnem mi to nekonečno kus něco to není možné ne. Tak takle rozumějte pro celý běhá dají mým mezi sebou a někdy se taky pro nábožensky hádají ale to všechno je vedlejší prostě proč nejsou s parní protože nepřešli do této s v to co to zdrojové síly které kde. Když se cokoliv ubere tak se nic neubral kdybyste se se mnou sebevíc pořádali také neubere ten nic k zkušenosti kterou mám ne. Kdybyste s s s s s s ll s potom byli dělali co všechno dělali nic se nestane protože z nekonečna nemůžete nic obrat. A jestli jestli byste zničily to tělo je říkal. Ježíš kristus tělo vám mohou zničit ale na ducha nemají nejmenší vliv nebojte se sice jednou ztotožnili s tím duchem nic se vám vlastně nestali tam tělo vezmou na žádá budou víra z mučit nic prany to je pak ona ka stejná boha jako vykládá přebytek. A potom se utrpení dostal do úplně jiného světla protože je netrpí protože mají třebas jsem tu patu chorobu nebo pro že jsou prostě smrtelní nýbrž protože nejsou ze smrtelných je jenom proto trp v tady mám poznámku o pravé radosti. Totiž že svatý Augustin který napřed se dovedl radovat která světským způsobem. Že to jako ani jeho od maminka nedovedla přede přes srdce nepřestávala modlitbou za ni to převrátila co vrátila silou své modlitby. Tak tento svatý abu styk protože pochopil do dna se to radovat se světsky. E tak mu bylo dáno zastavit pochopil zase do dna celé wattse ve světsky se na od vracel z boží síly. Tak že on na dobře říká že tahleta radostná umu který v jinou povahu než na do světská z toho důvodu že do světská musí být navozena ze zdrojů pomíjejících kdežto radost duchovní i navozována se z zření nepomíjející. Ovšem v jesiže tu radost pochází z mysli bohnicích zdrojů po používáme pro o bez které v sebe samého. Pro uspokojení sebe jsem si že nám to zabraňuje tomu abychom pro tu radost kterou zažívám. zůstali u žel zabraňuje postupu který el a dovoluje nám abychom umí přebývali tak nám z milosti a z lásky boží katar dost musí býti křižování zřídka kdy a musíme smířit s tím že nám dycky vzata teprve je v tom okamžiku kdy ty jsou starost chtít nehospodařit ještě řeku co tróje. Tak teprve v tom okamžiku nebo od chvíle můžeme s tou radostí ustavičně žít. Této hospodaří s takovou radostí to je něco jiné hospodařit se s něčím co je pomíjející to není hospodaření s pouhou hřivnou která svůj začátek dosti konec na matku citovou hodnotu tato radost totiž nekonečnou hodnot nekonečně hodnotami hospodařit něco jiného než spasit konečný výhodné tady pro si. Své dost dobře to nedá vysvětlit s těmi hřivnami a e e v s v tom podobenství protože o staří s těmito věčnými statky je říká ježíš kristus v tom podobenství o při nás to začíná se člověk teprve musí učit tím že se naučí hospodařit s těmito statky pomíjející. Od tam je to sice jednorázově všechno řečeno třebas v tom v jedné podobě tam řečeno že za jednu hřivnu se to se dobře hospodařila ne pro toho člověka krise protože než proto hospodáře který správnost vracení do časnými statky. Že dostal jedno město za jednu hřivnu jedno město není tam to dovede nadál. Dostal v jednom s to aby s tím hospoda sil zase pro hospodáře tou to tam není to u se o rasy buď kdy třeba předpoklad tyto vysvětlíme dát protože tam se šetří slovem vyd. Ale on dostal město ne abychom vlastnil nýbrž stejným způsobem aby jako předtím aby s tím hospodařil aby sedni stal vládcem o tím způsobem že jsme správně hospodařit a se napovídá trošíčku ě že ten z s to ne. Jakým disponoval tím městem byl patrně trošku jiný než jakým disponoval s tou hřivnou. Těžko říct že byl vládcem hřivny ale ze říci že byl zrádcem krista ale to tam tak by se zda řečeno ano čili čím dát se dostal po této cestě tři miska to opakoval že milo za milost bereme tím více máme právo se s tam vládci toho stavu který řečí zná. Takže dejme tomu pravé hospodaření s hřivnou která na hřivnou z milosti která věčným dostala která je věčné povahy jako třebas tato radost. Je vlastně vláda nad touto věcí i nad touto radostí z konkrétně vláda. Znamená ten člověk opravdu tím právo ji ovládat podívejte se ježíš kristus přestože plnil stoprocentně vůli boží jaký o vláda jednáte budeš do dělal on sám. Kdybyste nebyli z toho spisu bible svědky toho že se přitom do se namáhal ze říkal do toho vložil všechno proto vloženo sílu boží měl sílu svého otce nic víc o sobě říkal že menší než on. Nikdy se stavem nad tou na tu úroveň to z jeho cetou tohleto dělat protože by nám byl by věčně choval že v dokonal úroveň nitra. Ale ukázal nám se to vláda tak věčnými statky ani jakým způsobem z z za to vláda může použít třebas pro konečné v těle onak použil před si pro konečné síle k ní. Tu věčnou moc boží aby třebas večer člověka nebo aby ho křísil toto mistři nemůžeme dovolit z toho důvodu leže bychom to třebas neuměli takže bychom to zneužívat. Kdybychom se když postavili proti vůli boží. To vládnutí je totiž možné dokázat jenom když člověk napřed dobře uměl hospodařit s těmito světskými dočasnými prchavými pomíjejícími smrtelným mi věcmi. A když se osvědčíme v tom malém třebas hospodaření s jednou hřivnou smrtelnou bych tak řekl nebo z s je mast pěti teprve pak se může osvědčit z hospodařím jest nad tím městem třebas nad tou radostí že čili všichni se dočkáváme ale musíme se osvědčili v tom stavu v jakém jsme bez této věz tělenosti protože zatím bychom jakost nedovedli z podařit lépe žili nemá né. Kdybychom měli a s to li bychom jít jen do těch ostatních darů pomíjejících před kterými není tak nebezpečnou z podařit jako s touto věčnou věcí na vám promrhali bychom ji za tekou promrhával celý svůj život hospodaříme s tímto životem a u vniká mezi prost světa umíráme že ano aniž bychom přešli do věčného života to je protože špatně hospodaří dobře hospodařit. Tak nám neunikne ovšem musel bychom o celý obětovat bohu této správné hospodaření s pomíjejícím ta hřivna kterou dostal kdokoliv z těch v tom přirovnání v tom podobenství. Ta celá byla nevzdá ani kousíček vede při pro od a všechno co tady na viděla zase bylo odevzdáno. Rozumíte ani to musí těsto jsi nechal ten dosti hospodařil rozumíte mi dobře když třebas nevíte co všechno jste že mi kterou máte k dispozici. Vzniká co sis si si vůbec vydělali který třebas neví ale na tom nezáleží o čem víte že jsme si vydělali nic z toho není vaše všechno je boží který všechno patří je e to je jedinečné na tomu jinak z mu ve svatém svatém jiná su v neděli že on měl hlavní devizu atd mají norem bylo jinak by i k větší slávě boží k ničemu jinému. Než k větší slávě boží k ničemu jiném mu bezvadně rozuměl a proto byl duchovním vůdcem pátek třeba s s s například ježíš jsem říkal na věci se nad za druhý síni a byl plačte stačí síni tak jenom si to suso předtím deska tady říkal když mi kde kteří ve vnikli do ě k věčnosti převedeme za víc mi tak to jeden následek že se s nimi o pít jemné toho radostí. Nemyslím chlast ten o pijeme se tou radostí. A když je svými ser mohl z víme tak se ničíme tím zármutkem. Ježto on toto radil svým učedníkům kteří pronikali do věčnosti když takový učedník káně který s ním chotí se raduje z radující tak radost toho radující ho. Že od sebe to jde se vším způsobem převedete radosti věčné oni připojí k věčnosti tím věčná radost samosebou se nestane větší radostí od věčnosti nekonečně při dáte jednou nico nepřidá. Ale důležité je že ta radost přešla do věčné radosti. Protože to správné hospodaření znamená on říká hospodařte správně se s tou radostí kterou mají jiný kteří nedovedou s hospodařit v ale když viz s ním budete za hospodařit správně vím tím velice poslouží. A na tady oni dvou zármutku a vy ten zármutek při pojítek věčnosti ano věčnému životu. Na jež okraji ten tam od někde je od atd tam se se do toho vnitřního klidu k věčnosti netrvám se vůbec nejistě které nou nebude s tak i ten tam od ex uvažujete on ten zármutek jsem mizí v před přítomný v přítomnosti tak protože nebyly todleto dovede tím že on se s vámi rovnou sil. On například ježíš kristus plakal nad. Za za jen o kterém věděl že ho před sis při sví v než nad ním plakal. Aby nám ukázal se to plakat s plačícími. On plakal jenom protože tam byly začít s on si s nimi zaplakal hle to nebyl obyčejný pláž tebe se byl pláč který míře bez k z výše na znala je to pravda.. Ten zármutek vám obrátil vyžívat a potom životu řekl před obrazem věčného život tak si to symbolicky ukázal jenom nad kříšení to časného člověka a jsem si myslel obraz věčného života když ten lidský zármutek přemění na věčný jít e jas pro proto jim s věčností tak vzkřísím v atd mého vzkřísím se toho tato kterými jsme my kdy mrtví. Stáváme z hradu tou chvílí jak zármutek lidský se připojil k věčnosti. A proto blahoslavení plačící rozumíte v ten smysl jsem to tak tak se tam nevysvětloval ale je to tenhleten smysl toho vně v tom tímto připojení jo. Se tomu dostávat tempu z praví při který pro měří již osm a před tří do od a na co chce dnes na ty. My jako měli mi to kdybych na to. Jak je to možné že přestože takové hle smyslové projevy jako třebas zjevení různých svatých nebo panny mariině né. Je někdy tak problematické že člověk se nevyzná bují prosím úrovně to přichází protože stop pořád vyskytuje a jaký to smysl je tou vzniklo ale jsou příčiny jádro to způsobil za ten komu se to zjevila nebude to el opravdu touha tím toho boha aby se tímto způsobem projevila lidem jak to vlastně je. Měl bych na toto na ten názor na že mám ho vám on ji a ta ho ji tak a mění já. K tomu a ho a a a a a za toho a to mu mám na tam na ho o to co vám na a do ííí. mám o tom o mám vám on tam tak na a mnou a tady dát za ííí vámi na ííí svou za ííí to není na ba není nám tam tam. Ííí a na zná ííí tam ííí ba na ho ho tím tak to je na jinak ne mu tam na a ale. Třebas z že měla mít námi i mám na úúú nenacházel a ona ho na ho v na tak ono je na toho nic dělat svou mnoho není kdy uměla ho a no a on ho ííí ho znám. A aby mohl tak za mění na slova ííí ííí na o na dávám na něho o tom co ona ho na a on ho a no a v a to za mon doba. A ono to a ona to za můžeme ho mu ho a no a tak tam ano mu ho tam mnoho ho k tomu bohu ano on ve mně a na na a ve ba není to vám nové a není to on měl není. Von mu v tom vás toho a toho na na něho dávám jeho ííí aby vás aby o bombardování a a na a na ho mu ho aby. Hlava a oko toho a ta mu na ona ho homo pak dva a mu ji mamma ba na ale na dva na ííí ano. No a dali nám není to nemůže o na ano a ííí no a na a mohu do ho noho on co on na nová o ba ta za vám tomu ho měla mít a no. Ta tam ta mu ho není do boha není ale tam na něm na a a a a ííí mu ííí ííí na ta ho a a a a a a a ona ho v není na a mnoho na bohu a ona ho. A tomu na a na na a on a ííí ho na a na ba ono ííí a mu a mám na no ano. A není na není a no o ho a a a a není to není není ta tak vám mu nemám na ona nám tak tak na ho on nám k a. On tam do ííí ho a a a a a a ho no nebo ííí a a a do ííí a ííí to ano a na a a ta. Že tam na na mění a no a my ho tam na a mu mu nebo mi ma a ona o ííí ho a o ho ho za mě. Synu ó ano a známo vám ííí ííí a on o tom že do ííí ano ano ho na a mám jednat ano. A na boha a a no a on to on a do ííí ííí a na tom bohu tam mohl nová a nová mohu vám ho tam za o boha ho mu ííí zákon mu nosem taková ho za dva ano mám na ho. Za váma na a no a no a ííí ííí právě na ta mu na za den ano no. To ho ona ííí ííí ho mu ho mám o ííí ve dva mění v není na tom málo no a ho a a. A to mu ííí tak na to mu mám ííí o a ta nám ho a no tak ho no a a o nám na a a tam ona. No a ba ano a no a óóó ho ona a dva tam o o o o mně na ííí a tam mu o ho na ííí o pak na a ííí. Ííí a ona ta povede ven a no a když ne věc no kdo za ním a pro ma ííí dogmata a no a on měl. To on tady myslíme ale před jenom si to tam je nepřiblíží tak tak je to assisi těmito všem vystavit stavy nikdy nevedou ke konci tomu cíli ale nekonečně třebas řeka přibližují tato jejich mysl po to je jako že když nad ale to přeci při mi že tady pro tu jinou přesto víme kdy a jak jsem takle ode o čase vědy mezi tady lidský klidně taky mu mu o věc o ní. Prost pravé vjemem si a takže tam tak jeví jinak. Tady mně v i to je pro člověka osvobození z například ocitne v jiné prostorové víme z přeci kdy začíná pořádná koncentrace tak na jenom se člověk cítí rostlina se jakoby do celého vesmíru propadá se do úžasného k aniž by se propadal prostě studuje třebas tiše spoje v v v hloubce prosimvás ještě pocit je o to tak do po řády jmen byl to si nebyl přeci předstírat ale v neb. Si tu je své tělo chtivost tedy mal městem malinké lidem je od vědy nezi nějak tím větší víte je to a i po u po tři vůle v je to veliká pomoc protože nezbaví šli se pocitu tělesnosti to vanem ježíš vedl věky mi že tady pohybujeme a proto zvyklí se tak konvenční jmen zemi stane se v tak potom nemůžeš přejde něčeho vyššího a proto je i tohleto do bere přestože si musí na to dívat ani v tom že si to na něž těla no. Na musí si za to dál ale ještě nemáte nad ale tam říkat tak ty jsi třebas u toho pust to naříká si ho po je třebas extaze je pro je to co tam člověk při třebas čisté vědomí to v třebas čisté bytí všechno mělo čisté bytí nemůže o sobě to od to nemůže by to bylo ku co se vůbec nějak politik proto ještě není ono se popsat namarupa to tedy nemůže být dělat nikdy v když se něco pojmenujeme nebo pro značí nějak tak to není to pravé to není ta pravá skutečnost. El máme další li téma a na to je vlastně způsob nebo směrem kterým se fází do věčnosti když je to. To se umíralo věčnosti je mi k tomu láskou a to znamená indicky tím ananda tak on samozřejmě. Pocítili ale do určité mínili samozřejmě s vědy i v oblasti poznání ky v oblasti bytí. Říkám do určité míry v takže von třebas ještě to tak malá míra že ani nepozoruje tu spojitost mezi těmito oblastmi ale as to je to se nedá zrušit ale existuje li takže dejme tomu kdyby došel oba pod rostou cestou písmenových cvičení aby by to bral opravdu vážně ní. Neřekl neřekl bych že u vás je v tom smyslu aby toho dělal moc alibi to dělám jednoho ky kdyby se dovede s tím cvičením strhnout celou svoji bytost aby to bylo bytostné fakticky to co je o co. No tak by to mělo za následek že by tam probíhaly ty stavy bytostné to znamená že byste napřed byl tady do bytost nějak přetvářela moc vně plně že by se potom přetvoření ztratil pocit tělesnosti a pořád by v tom bylo oblasti bytostné ale na druhé straně by se začal ve na čelit projevil prvky poznání protože on by například poznal že neni. Závislí na těle na žel a věda takové věci které nejsou v oblasti bytostí. To oblasti poznávací jenom protože vždycky poznání pokulhává no ano a protože by pokud dávala po stránce že by nezná sám sebe. Že vyzná poznává jenom se nejistá to ještě mi poznávání sama sebe tak my tady byla základní chyba v celém postupu totiž když toto sebepoznání nepokračuje ruku se s těmi stavy tak se o to na jedno od druhého ka říkal že ty věci roste je ale značně říkají veliký byl pro spory v tom organizmu i v duši a vypadá to o že to třebas bylo při nějaké takzvané. Zevní situace také je události. Ježíš příčina je vnitřní tak ale když třebas si jich vezmeme potom nějakou cestu jinou trávy aby na vzdálenější která by v tom organicky spojovala všechno tak si musíme říci že vůbec toho člověk není schopen. Protože taková cesta nenabyl byla držena ani ježíšem kristem ani žádným jiným duchem víte dobře že indy jistou akty jogini an šla na jógini pro jogy atakdále a v evropě existují mystik chci a teď styl byl s. Například nějaká spekulace proto lidská to jsou úplně diametrálně se lišící cesty a ten dosti spekulativním mystikem není třebas mystikem zažívat svým tedy tyto zažíval prožíval bytostně a pak nám ovšem nezbývá nic jiného než si uvědomit když ježíš žil sám říkal napřed láska potom všechno ostatní. Že propagoval že tu nerovnováhu na žili uznával jako nutný zla ve které se musí. Vyskytnout na každé cestě. Tak pak se musí opravy do hloubky v tom poznávání si krista a když tohleto uděláme tak tam najednou zjistíme že on. Tou symbolikou svého života v pořád u k na svým že se snažím. Ale propaguje rovnováhu propaguje rovnováhu která se dokonale ovšem nedá zařídit si jenom z toho důvodu že on zároveň dává přednost napřed vnitřnímu kroku ab o něm jeho vnějšímu uskutečnění což jest řečeno česky zajištění nerovnováhy aby se mohla dělat rovnováha. Jež jim dal se věnovali ale při dalším vnitřní kroku aby se se potom na na to rovnováha atakdále to je dáno tím narozením betlémě potom za ještě vaně rovnováhy s tímto narozením a to si ti let. To je vstup do jordánu který vším krok a to za ještě varování po tři roky. do do vzniku nerovnováhy jejich touhu řekli horečnou činností která přestala meze toho vstup jordán dosaženo toho vnitřního stupně čili dostali jsem vám tady ale když si to stanout nerovnováhy opačným směrem tentokrát zevním pokrokem a to jsem potom zase z jednat s zpět obrátit dospět nad onom do než mělo vám jiřího kladete smrt na kříži to co. Pobývání v hrobě mrtvých stále na po nosem za rovnováha si dává seslání ducha svatého před tím nějaká mezera a tak dále čili ježíši kristu v zdánlivě mluvené jenom o nerovnováze a o velké tak vědy se do nestranně myslím že za dané situace při vnějším složení člověka. A při ših do dispozicích ne že to jinak udělat že o pro ten vše se musí si zjistím že udělá napřed to vnitřním třebas na to vnější protože když se snaží jenom po vnější kroky. Pomocí vnějších prostředky třebas po řády nebo co smí život potud ty vnější kroky. Tak to zdaleka je ježíš kristus říká a to ten syna vede tak daleko jakkoli se odhodlá vnitřní kroku na následování krista tak k jeho vnitřnímu rozhodnuti které je radikální která příklad znamená a pro za všechno co mám kudy no to je symbolicky řečeno. To. Vy tady kladete otázku zda např je taková akupunktura působí jenom bytostně anebo zapůsobí řeky. Duševními prostředky. A samosebou se za kterou mi nezabývá ale tohleto co vidím jak to dělají že jak jsem potom četl někde tak by jakých pojednáních a jak v praxi stanovit podmínky proto tak bych řekl že to především. Působení na duši na duševní stavy. A přes tyto duševní stavy působení na tělo přestože to vypadá tak bude se tělesně někam něco pýcha a to je li to je podle mého názoru že my jiným povrchní dojem tohleto. Protože my vůbec se lékařsky nezjistí jaká střediska nehmotná a existují nikde v těle. Vy nemáte ještě lékaři jasné vědomí o všech sic chci moci k čemu jsou a copak teďka ještě kdybyste měli přijde ty nehmotný byli viděli nějaký čakram někde které li při po do silou v lidském na která kroku nikdy tak to neni ani náznak ničeho takového sat tam někde muladhaře. Ale někdy nikde jinde ne ty vyšších čakram. Příliš proto uvážit tak zaručeně mi dáte za pravdu že se patrně působí skrze něco jiného než jenom v k v moc tu ale to že voni předpisují třeba aby i ty je byli nebyli nežene za. Asi patrně myslí z kovu který by to bych se o křižoval nebo který by o křižoval tím způsobem jako třeba železo tak se to lépe řečeno o když by byl on taky že vy třeba stříbro o k cituje né. Ale před jediným teď již již tři si žilo mu řekla ale ale je to nic. Tak on milé zela. Tak este dvě onoho tak byto bylo bylo tři taky jsou oni jsou v je tak se v není do prostě rez která aby je patrně zabralo zabraňovalo o pro koho mala a to s se jim toho stříbra. si myslím že tady záření střídat se v m záření bytostné samozřejmě. Ale které může býti ě takovým pojítkem mezi ničím co povahu duševní o čem bychom nemohli si že do čistě bytostného lásku tady že jsi někde musí být těle pojítka mezi duší ale tělem tyto vidíme jako jedno pojednat tato je tento se odlet teprve při smrti tak z neděje nejužší že teď to není jednotek tyto jednat taje a taje porušení této jednoty způsobí mnoho chorob a myslím že oni. Tou akupunkturou především zjednávali bude v tu jednotu která je porušena to je můj názor ten kdo je zatím protože nejsem lékař ne a teprve pak pak v tom dalších kazí je čistou takové mně ke nebo v našich fázích akupunktury k zjednaly tuhletu rovnováhou kdo na kořen teprve věci a pak si to snadno podaří a protože vynes je na této tu rovnováhu. Te tak potom se vám je těžko daří ten si na to jde zprostředka bych tak řekl to vím stalo přednost ako od li tam než něco k tomu že jo ono by stačilo totiž že kdyby člověk uměl působit přes celkem nízkou úroveň astrální. Tak tělo a měl by veliké úspěchy kdy bezpečně z astrální úrovně působil na tělo nemůže nebo na stranu mi říká prožito duše ale jak něco mezi tím je to jiná jemnější života možná že jste ako mu protože působí třebas jenom přes astrálního dvojníka možné. Ale v tom je také nějaké vědomím sama staň oni kou a chová se tam poněkud jinak protože za jiných podmínek se tam vyskytuje a když třebas je tomu tak tak potom se odtamtud může působit z vás se ti na.