Karel Makoň: kotouc-S01-b (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Od neděli věcech te zkušenosti před o. Věku kdy jsem jistý písmeny co vás do zprávu o let své. Nebo na to co je tedy způsobem tělesně nebo naopak jsem působil na duševní stavy. Nebylo takový centrální prostředek který působil oběma měli. Například že opakováním určitého ve skupiny souhlásek se vyvolal určitý duše vystavte jsem potřeboval vlitou konce tehdy těmto věcem velice dobře vyučil se napolo oni data trpím jsem si rozumně jsem neměl z vlastní hlavy kdy pravíte živý chceš člověk v této v tomto oboru si pomohli určitý miska řekli aby něco jsem v vyprodukoval co by normálně. E to nejvíce vidíme třebas při oblast kdy návodu nebo tak jej dávají pořád stejné zk řeky je tím napomáhají o třebas do svým pohlavním vázán nebo v k tomu všemu ostatního že to dostalo na do takového v tak e. Rozvoje ne tomu tak dostal ekg citace ten na všecky slovo e bili no ex citace ten že ve že jsou schopni toho pohlavního soužití s je voni nejsou tak zvrhlý totiž jako člověk aby třebas měly takové touhy se výrok tamto mně přichází jednou za rok například řeč sice se hrála si dělo se odění jednou za rok a. Když se jsem to dostal nedostane tom ono vstup na petrově také po všem tak odmítá se další pohlavní soužití. Jo tak je to zvířaty takže věřím že oni se musí k tomu výtečně připravovat tomuto aktu pohlavnímu že musí znát celé obr vše a ty o to do obr řády a svou oběť za doprovázené a pohybově doprovázené a teprve potom se dostaví to co potřebují při to přirozeně vykonat. A pravé akupunkturou považuje takový obřad krise je e to připravuje že jo to podstatné co se udělat že se napřed ten člověk dostal do určitého duševního stavu tím že se hmotou působit na ducha a z toho duše do stavu v tom dušeni stavu jediné že je schopen člověk potom působit na vyléčení. Vám nějakého medu že v jiném stavu to si myslím již není věží je to on nelze že oni navodí určitých ta duše. Působení na motto působivě na duši a potom v tomto dušeni stavu i jsou vystižen toho dosáhli toho pacienta že potom plnil samozřejmě o lepší a naprosto dotován nemůžeme nemohou se splést myslim pokud ses tady v tom že by ten pacient se toto o nedostal jenom tam může vyjdou chyby tady v tom počátek stády cenit není ano a my to když si ve všech možný věda vytváříme takových slovní. Kterému nikdo jiný nerozumí než ten byl toto světcem takže na ostatní to budí dojem že to něco vyššího nepochopitelného skvělého do myšleného a spasitelné ho říkal co konaná ale to oboru jedinečného ale e v ní. Víte tak dycky se třebaže temnou klasifikace od ne no klas viklat. Tak to nikdy se dál než za poklad říkat dostaneme svět tím udělali veliký pokrok a byl například mohou uděl nějakou diagnozu třeba jenom v oboru pekla tělo hovoru ekonomicky třebas nebo spojil světa dále ne stal pružnost vážnost do na to všechno tam musím znáte ta jak dost říkala materiálu třebas. Ale. Všimněte si jak jinak natož ježíš kristus třebas zajímavý úplným o stali on totiž když třebas léčil tak ani ne pojmenoval tu chorobu. On se zeptal. Viděl do že to slepí dělal že cele viděl to on poznával. Ano protože tam křičel o vás tím ježíši ani vidím nebo u protože byl dal mnou o k němu přišel říkal co si přeje a teprve když je ten nemocný neříkal chci vidět. Tak on mu říkal on to udělal z pro cenu toho bylo zapotřebí a teprve potom když vydělat tak mu říkal tak koupili nebo nebo vezmi svoje na řadě když konala hadi ne že byl hrom ale dříve panna pojmenoval tebe ježto pro hotovi. Když když jenom o dával povel aby odešel nechal to definovat svým pacientům. Žete taky ohromná příprava že ten člověk se sjednotil oko od myšlenky. On vlastně jeho sílu násobil pro člověka musí v jeho víry. Je že on dekami staly jenom na tuhletu věc atd celého osobnost se o pro toho z toho vzdálila že by to pak jeho na malinkého ku víčka takže byla dosažitelná pro toho ježíše vybrat těkal na část bytosti někde jinde to znamená česky byl to člověk nevěřící. Pochyboval on to nedokázali kříž dělat ceta proto nazaretu vůbec žádný zázrak neudělal. A je si myslím že někteří lékaři dělají dobře když tak nepřipraví na svět. Paní kamenická radím u svých kterak tímto způsobem než že vám tady říkám podobně jako ježíš ovšem ted tak vidím že ona v s s že ona neví ani jak tomu přichází ano ani ale udělá kolikrát takovou jakou novou že všichni lékaři který tam jdou řad vlastností o tom mluvil. Ap proč protože on na toho člověka připraví že. A tím jsi jednotě s ním na chvíli celého toho člověka on není v jednotný on mít dál pochybami ony je tou chvílí vyléčen někam vstoupí li ne ne nebyl kdyby tady na te protože začal věřit. Začal věřit a. Teď sedí vám jakože ona co co mu schází nám ještě na to za ni půstu a o na to ano teďka říká příznaky které vůbec třeba aby nesdělil přesně ode norma se patře musí přiznat ho boží jeho od a ona mu říká tomu pacientovi co mu bolí toho volí tohle vody a pád atd co co schází kdyby jeho mamince. A jeho dědečkovi tady nabyli a co ten člověk viděla co ten člověk je a jak spí as ty cesty říká také vás vých čili proto jeho vším na tom prostě že na na jeho bytost se sbírá další věty část těla poli na na protože nikdo ne pohlédne je na. Pro vadu hrachu která je roste rušena do širokého okolní jaký obsáhnout jedním zrakem. Ale když to s chromá vyvede nehromadili tak se pozná že to hromada hrachu abra pro tohleto wu pro tento pro že to o mít pro mají tu bytost z toho provádím jednoho uzly školu tak dovede udělat věrnost ale není nemluvil bych je pravdu úplnou bych nebyl býval svědkem protože to situace tamto dávám lékařů po souzení nějaký jiný činil bral z do něžná nám ona z. Na moravě tady u je hlavy požádal abych dovolil tam si paní kamenické moč v protože na po ve k o moči prodělá moč jednoho velice těžkého pacienta kterému lékaři v brně říkají že to z taková že zemře do nedověděl není to žádné pomoci a tak jsem říkal on o na by vás věta dělat tělo nám moc pacientu stačit přijeli. Te do těch roky tam něco pro ono je nad se od k an a tam se s vyjdeme a vám budu s vámi bez prohlášení chcešli a vás tam protlačit k ní. Hle ve tam vešli jela na říká mám tady víte sto na svět a že stavěl že se z moravy tak se bují mu ovšem ten pacienta nebyl na samého mil jeho mohl vší a řekla mně tady sedět ten ve země a kde jsem považ pak od něco z pro ze se mi dal na okraj toho jejího pracovního stolu a ano vůbec nedělá odpor své oči na všechno ve říká mi sto prostřední pravda jan o tom pro ten. Oči a řekla mi by jej mám špatný dojem o tom v sobě a k tomu. Do do kol bylo pro polovině listopadu dokonce tohoto roku zemře. A to bude tady s jeho je tady někdo z jeho příbuzné stávají tady činně ale tady manželi jeho nebo tak a ten vědět vedl tak jsem jdou tak to musím při ne to nabral a ne aby se neřeklo do pro na prostě. A ten člověk zemře dvanáct dole na tuto měla ale svým říkal jak jste poznala že ten člověk duchovou jak braním nenapověděl. jsem nestačil vůbec žid od koho ji zde jsem tam opravdu přišel z tam o to řekla by to za pomoc v tom vážně případ. A jsem byl toho pojmu a zjistila přesně co ty lékaři říkali tak to jsem si myslet že tak jsou i takové věci jako třebas mohl kde se nějakým způsobem soustřeďuje celá za bytost. Že to vím ježíšek vlastně tak kterou se podílí vlivem ne bych neřek jenom vlivem fyzických procesů ale nejdeme třebas ano. Těch ega by nás které nějak navazují na svět viny nebo a tam zase jsou nějaké vlivy jiné než čistě hmotné tady to. To. Že se to nějak přenáší do moči takže ona pro toho můžete vůbec z ti. Tak je. Tak mu kamenická tak z hle jsem veta a ona se hle plete hlavně v tom při ta je když jde o osobu na který dále. Když to mít strach který západu je toho o před ním v posuzování vět to připraví svou vlastní osobnost. Víte právě u akupunktury si cením toho že ten člověk se opírá o to akupunkturou dělá. On něco co podle za objektivní znalosti a tím ze sebe dostává schopnosti když dělat zřejmě nějaký e nějaký věci které kdy zřejmě neměli s ním nějak souvisle kdyby měli platit v každém případě děla pomocí své viděli v toho co podle za objektivní ano. E něco co by neudělal kdyby se nemohl opřít o něco mimo sebe. To platí totéž o vykladači karet ha. Všech tak to je věcech o oběti jsem opisoval byl v cestě vědomí kterou nemůže člověk udělat sám potom proměňování. Této promění toho pád jen tam něco ho no to je ta vaše sahala lékař a si vzpomínám že náš před por nic mistr republiky let leda při bylo kdysi se dostala ani to že to tam dělalo v belgii a u bojovat tam nakonec jak koncem o primát světovým a ten jak konec byl večer předtím před tím zápasem s ním večer šel. Nějaké nestala otci. A velice dlouho po o večeře měla debatoval li to mravně lidsky a druhý den na západ byl mnoho nerozhodný bojovali velice mnoho a nakonec najednou jsem jako kdysi do určitých opat a ve kterém toho čekat složil a dlouho mistrovství světa kdyby nebyl jistě. Vizte roky a tak ten náš nebe svého stal jak to byl sídlil a on říkal ten bolet neříká to z pokory ale byl jste ve všech případech lepší než a jsem vás nemohu uměním křivda vůbec přemoci ale jsme včera večer večeře li že ta příprava pacienta tak jsem přesným pozorováním vašeho duševního život. A poznal eeg který. Pak by na vás působil abyste mu nemohu odolat časem poznávací slabinou duše a jsem celou tu dobu snažilo se udržet na nohou abych abyste jenom ve porazil ale protože se vůbec dokázal na vás ničit protože z se měla s litovat světa ten chvat použít pro zvláštní slova. Ale jakmile jsem se ocitl v pozici ve tento nechápat o užít oka věřilo užila able stalo matka a bylo po vás ano. To je to co akutní jsem před pokládá ano že voni kde bych vědeckou cestou. Se dostanou do tohoto stavu absolutní připravenosti ne jako v tom zápasu ji do pranou obdoba kdy tenat pacient musí na tu další prostředu na jed kladným způsobem. Nikoliv negací ano. A pro tu přípravu neděláme bytu všeho dělat pro by nějaký zkoušek. Na tom patřete abychom udělit jak nosu. On se od tohleto náročné řemeslo nepokouší protože nikdo o dáte do zkoušek abyste mohli oporou sic je to stačí k tomu abyste mohli o proud usoudit všecko potřebné o tom pacientovi se může vyskytnout horami o názor něco v tom zvrhne všechny naše předpoklady o tom ba o neznalosti ve všech těch souvislostí které tady existují to nemůžeme lidsky vůbec vládnou jsou když třebas indové říkají že tady. Skutku jdeš kteří se dva tisíc vývodů i pravili že vám to třebas po že kdo to vládnou na to neni na matou vůbec se ho tak je také na to není tady se musí na je nějaká tak zvaná objektivní metoda atd teta pro paty akupunktury která mně kdy mání v trávě toho jako lékaře je to dovede zbavit do vlastního úsudku. Takže jsem s denně věřit jako ten pacient který je do viděli v pravém tím procesem původní proto působí na dvě stran a pak tento nová tak například máme tam nějakého muže obrazu antoníne v ní. A jenom pak o bych mu dal nějakým váze a tenhleten an prvním kdyby se mi podařilo někdy ho zbavit am oním na aby to nebyl ten am první který do je vzato by se dostal do věčnosti. Tou chvílí bych ho do věčnosti dostat je se ještě nikdy nepodařilo od zbavit toho antonína o této pořád antonín bojujícího věčnost. Do doby dokud takovým nebude tak tu věčnost nenalezne a on říká to mám dělat nebo tu svá všeho zdál neozval rovnou antonína a věřte mi to že to se násobí lidské síly neboť člověk vystoupí sám se ve stavu toho svaly ježíš říká jinými slovy miluj svého bližní jako sebe sama nebo miluj napřed o to znamená kristu samo sebe višnu než jenom sebe. Tak si poloviční pohlavní řekni na těch možností je v tobě ven nebo vystoupí tato žena do byt do míry ni něco o syna co ve mně jaký a ho hloubky si sebe vystoupil. F. Pro málo proto na dobře z a bylo to na co se bez na ty či. Podívejte se jam třebas doma nějakého přítele který měl takové podivil jsem svou kterou kterou potřeba do pro nějakou kolu. Ale kromě toho ještě jiné žil zdravotní dělat jako taková kombinace nebyl toto na mluvil. A hle tele ten člověk. Nemohl se dostat z toho protože i jedno z pravil byl nenastalo a tak do na si to říkal. Že jedničku nehne na ve které ho na náhodu když se toto v ten život těch karmicky opakuje tak to nejsou zevní okolnosti to jsi ty to sis sám děláš. Že ano asi bylo tak jest ve a. A tedy z zřejmě špatným postoj k tomu co se okolo sebe děje. Jestli totiž tak to asi zažívám hlavně z jednoho důvodu pro slovy. Že žádnou situaci. Do které se dostanu nehřeší ním jako situaci mi k jiným navozenou. Nebát. Poměry nebo tím že moje dítě třeba ve škole výtky tak tomu co k tomu dojít ne nebo že tady nějaká choroba a vůbec ne když je ve li u někoho nějaká poroba tak jsem vjemy když že ten proti těm který se na to kdo si pořád tady důvody do krve nadjá proto nový by na nedávám ale tímto způsobem a i u svých přátel. Řeším takové pro kriste. Tak například jeden z nich měl nemocnou cenu mu nemohu mít za zlé že byl k cesy připoután on si to strašně za zlé měl. Ale nesmyslné my si to za zlé jak aby otec neměl zájem mohl vzdal více ježíš ještě šlo dokonce o její život tak když mně ne jsem náhodou v době přišel do od radovat on žil od sval nově. A zrovna když jsme jeli spolu on taky o to tak nezas nádraží taktně za říkal nás je si jsem pro dlouho v od právo ho zel takle milovat on říkal aleno bylo by na na moji kterou hned tak asi pět toto moč špatní a teď jsem viděl že mu na tom velice zážitků tomu pravděpodobné že v tom být to jsem chtěl já. A tak jsem vedle ho ty věci začal hřešit ne osobně rozumíte že totiž jsem na to neřešil vůbec sám. Nýbrž po mně třebas řekl jim nekáže si nevědí rady el s tou chorobou nevypadá v z toho že byto byla v že by to oslepen střeva k v k ten začal tak zdálo být a když je řekl dalek zažili do nevědět říkal kdo to tady nadto si vědět. Jenom pán bůh ne tak jsem cele to jeho po k i dání. Které on tam ho tu říkal rovnou skládal do náruče boží v rovnou jsem mu to takhle odevzdával jako když to neposlouchal jakkoli to poslouchalo on rozumíte výsledek byl že jsem mu mohl klidně říct bez pardonu bez váhání se zárukou kdo zárukou že to přeci jenom tato práce slepý do střeva. A. A potom se potom v jsou hotové nebyl pád aby se dále v kom vychovávala a on velitele valdó ve mně aby že tělesa ale do plzně tak jsem zase jakmile jsem vyšel jeho hlas apod zase se to on okamžitě jsem ten tanec koná předával do věčnosti okamžitě. A on potom tvrdil že jsem v tom telefonu mluvil věštec ky zkrátka vždycky se mu řekl to co on potřeboval vědět a co na konec do značné míry přispělo k tomu že to dítě své uzdravil obec nějaký další komplikací ono se sebou od ale na tak ale dítě jsi tady dokázal co to je od osobně na činnost. Víte byste možná za nečetla ale je to ve zkratce ovšem na nižší bude mi že to dělám vysvětleno v tom zlatém klíči četl v že to někdy na prosimvás zaklepání co podobou musím všech dělali dva za dvě přivedli se ukázal byla milovat li li ten bude to trvat delší do budeš ne než ho dostane dali se od dostanete třebas nebo tak nějak ale prosila za ty krisi vodního patří anděly do podle něj. Kdyby náhoda do ty když že měl tak ho mu píšu na dodám. Ano. Sladký krýt se tak ten princip pole něhož se řeší bezvadně všechny náležitosti bez trestů bez těchto propast ano ovšem na úrovni nižší než na které jan tak byste by na tom nevěnoval ještě k nebi jako vyšší úroveň jenom bohužel musel doporučení be ano to jsem tak ona nebo kří vztek světech jiného nikoho na to jinak aby si že za cesta vědomí cesta vědomí je popsána. E. Prakticky tím způsoby na popsání jak uděl vyšším způsobem na dobré zná dobře milovat protože rozumíte i svátek. Že tomu rozumíte na mi to vysvětleno a jak na to prakticky aby to sloužilo k tak v denním životě rozumíte mně. Povýšení mysli do toho v toto stavu kdy to krise nejsou kdy jsou za námi pozorně vás ale že jsem pod tomhletom opisu ty kterým se to dal do ruky které se spis pěti lidem že potom pozval naše zní zavřel tam někde takové ne chalupy je tam smět týden trápil abych s ním vnímat skal praktický u závěr jsem toho aby prostě se dostali do toho stavu žádoucích ho. Který by znamenal tak lidské duší toto jsem tam napsal vás nebude žádný chóru by měl vás to bude ta víra víte nestrannosti jenom chci říct že teď budu v to děl pokračovat ale kdyby se vám ta cesta je. A v byla tak tam ty účinky v že toho zavržení denního taky popíšu. A všechny příčiny tamních nedostatků rozumíte bude prostě v cestě vědomí žena přestanete mít u v tom pokračovat takže kdy vám tato úroveň nestačila tak o na tam na vyšší volně viset našla nebo jim a bohu kdyby to tak co ona nesnáze stane skřítkem ono to taky čili bych to opisuje ve velkém pro ne v něj a tak bych vám toho moc na to co ten otce ochotný třeba žid se od odvolal. Tam ne tady mám jednu poznámku že někdo z vás tady nepozná kolik vlastní si na to vložit právě čech se musí se že to li co může ale jakmile se lidsky co může a jakmile se ocitne na hranici svých možností. Než po z by neklidu. Tak musí od vlastní činnosti ustoupit důležité než po zbytek klidu pozbyl klidu tak o něm. Platí to co říkají staří řekové když ti bohové někoho trestat baví rozumu to znamená taky klidu ano protože rozumíte neklidné úradku mnou mu váhu pak vámi i pomoc a když jezte nebezpečí že ztratíte klid. Protože toho příliš mnoho na vás a nestačíte to lidsky. Tak to budete poletovat co by se předně tenat letu byl tu metodu paže fakticky když vyčerpal všechny své lidské možnosti. Tak potom nedělám vůbec nic nejenom že si přitom od počinu ale ty věci nadpřirozeným způsobem neřeším protože do řešim já. V takže to vůbec nezmůže proto se tak vždycky nemohu dostat do vaší situace. na tom máma nese prožil doma neřekl stačí ho poslechnout. Například se s tím dotyční měl tím autem jsem říkal to ne to řikala jsem poznal že jako on na to lékaři mne nestačí ne. jsem se samosebou napřed snažil nějaké lidské stanovisko nadto najít nenašel. A věděl jsem se lekat na to stačí na to nestačím let tak musím přizvat mu tu vyšší režii bůh není přizval tím nicnedělání. Činění tomu říkají wuvej že ne placen toho vůbec. A nepovažovat řešení při tohleto stavu nesmím požadovat než kdybych do toho e vznesl žádost aby se to by stačilo nebo aby to za pán bůh vyřešil. Nic se nestane více ale musím to se ne odevzdám jemu rozumíte nejbezpečnější způsob odevzdání spočívá v aktu věčnosti člověk by měl umět být vděčen i za tu mi prekérní svých byla těl žete obtíží. tady říkám li ovšem na vyšší úrovni jo a kdybyste dovedla i ten tak ten stav jemu odevzdat je neboť je koneckonců i síla v situaci která nastala pochází od něho že. Nic se mu řekli nemůže vymknout tak by by to vyřešil všechno myslet měnilo. To litování minulých události dobré jenom tehdy když litujeme že jsme plně se neodevzdali do vůle boží. Že jsme si. Jsme se z neděli to po svém prosazovali svou na úkor lásky o bohu atd. Nic jiného si nemůžeme vyčítat a nemáme se vracet máme které my jsem se z milosti to nemá být. Musí si kupředu eva od trvat cvičení to tady dám do která je totiž že mají tu nevýhodu že pracují z vlastními silami člověka. Víte a nepřijdou v část síly boží totiž. Jsou takovou osamoceno o váznou v lidském životě která před přetáhnout. Ostatní život na stranu do tohoto duchovního cvičení. Tak jsem prostě si zjistil že celá řada lidí která po naň pud našla. Buď je začal dělat cvičení delší dobu nebo být hodin aby dostala nějakých spěchu a když toto takle dělali el tak nakonec to mělo ten následek miska byli zdraví protože přišlo do prodělat nesmím. To musí zachovat ta doba a jiná. Jiný by duch vidí to je dělat si především do budu ale žil normálním způsobem vedle toho co normálně a ty účinky se na určitém stupni bude úplně dostavily takže oni všichni říkají non začat rozené nějaký u spěchat pak to přestalo ano o které bych vás nerad jako odsoudil ani k tomu prvnímu ani k tomu druhému abyste se zastavil na určité úrovně rozumíte protože jakmile se ta cvičení začnou. Vynechávat. Tak ten účinek se úplně zruší toho přestane ten účinek toho fungovat jedna věc a na druhé kdy si to dělá zdroj dojmem že tím mechanismem opakování jména božího se dostanou někam do věčnosti tak v velký omyl protože mechanicky se nikdo duchovní toto se musí vložit daleko více. Věcí ano a proto bych vám doporučoval v s s s s s s s my abyste z z si prostudovali která tu která s tím souvisí on na to na na pozorně. Ovšem vy byste asi patrně něco z pročetl vám to tady na před no od aby se říká že tak koncentrace kterou on sám navrhuje je nejvyšší možnou obětí. Ne co si to máte te ale ve skutečnosti. Teď tímto prostředkem který navrhl kuje boha dobývat rozumí a vy ale buď je to o by nebude to dobývání jedno z toho tady je že to oběť tak to není dobývání je to do tak to není kdy tady to je nedomyšlené v tomto hodně a právě kdyby si že byl některý tak to vy třeba o to co liber chcete holá dělal umění dávati se k bohu tak byste si. Opravil ani byste otcova zavrhnout ta cvičení na pozdravu víte toho ducha protože ono nejde o ten systém klanět koneckonců správný ale. S nesprávným duch se to navrhoval a no tak šel mluvili jsme od těch od těch důsledcích které nikdo nepociťuje stejným způsobem jak ani tedy ty symboly které univerzálně pod ve navrhuje vše každému stejně nejeví ty smyslem nedají podle jednat jednotného návodu řešit. A on to navrhuje rozumíte. Kdybych třeba řešit vaše sny symbolické tak bych musel vás zná abych to správně řešil ta když si vyroste kde v jiném prostředí jiné symboly budou vás hrát roli jo. Je pro vás bude něco znamenat v něco špatného tak tam je od když tat nebo domy o to zase do dané. Takže také relativní do před koleje ano. A ale nejde když svět protože neví civět skal protože nemá ty stavy které on navrhuje a tak bych vám chtěl říci že o pro v na tom nezáleží protože na jediném co záleží je jak hluboko pronikat te. Buď čili bylo. Čistého vědomí nebo do čisté existence je to vysvětlím anebo od do čisté lásky víte anebo do všeho dohromady kdysi třebas dostavují stavy kde váš při kde ta vaše láska stoupá. Země neodůvodňuji třebas najednou ten při tlak se vás buduje ne o a při se se být do byl do třebas těmito věc mým dojímá vás to tak je při pokrok se dostavuje láska se jsem na při tak je to vše není to třebas tat silou duší a tak dále a to by nevadil jestliže ale upozorňoval protože na příklad dejme tomu je co o lidech kteří nemohou mít žádný z těch stavů. Který vadí pod taem doporučil aby měly nebo říká že do mi to nejde třebas nemohou rosy styk ma ta vůbec ne a jsou zase lidé kteří budou nosit styk matka anebo to pravá styk ma a málokdo z nich bude který bude mít o pro vás ti ma a když například někdo domy byl domy krátkém řádu nebo tady v lidském řádu začne mít styk nata tak oni do považovalo za. Ž pád ne a kdy vedou ho z toho dostavovat takovou se stavy mysli nadaná neměl jestliže například ta styk mat tam někdo nechal těžká sklem řádu tak mu to nemají za zlé na pak si o velice váží ale nepovažují to za znak jeho pokroku jsou tak zvaná charismata čili milosti zdarma dané které se mohl dostat k i člověk který toho není hoden. Čili je nepoznají podle toho hodnotu toho člověka velikost záslužnost toho člověka tím nepozná takže vám proto mylně informoval že kdo třebas ty mate nějaké s nějaký pokrok to ještě neni samo o sobě pokrokem protože myslím že toto tato li by tomu dobře rozuměli by měli nějakou tradici tisíciletou na viděli jak na to jsou opravdu dali z milosti dané ale nejsou zasloužil ne týmž. Dobrý tak v další taková oprava kterou bych chtěl říct a potom konečně by bylo zapotřebí říci že. Kdybyste předěl písmenová cvičení. Tak dělaly správně v tom duch mu jak jsem tady mluvil o kterém se zatím ještě nevíte kde jste nečetl ty spisy které se toho týkají je to si ji ve se jsem to třeba tak kdybyste v tomto duchu to dělat tak byste jedno hodné nemohl ty písmene říkat. Ne protože by to bylo špatně. Ale že byste přerostl přes tu úroveň těch víc ve nebo co slova božího tato řeknu na nějakém příkladu blahoslaveným bych mu bylo třebas když sloužil mši tak se dostala obyčejně jenom ke slovům vším tu mu kor v u srdce a jeho řece o pro se zde by bylo tak je nebesům nebo k tak k bohu protože zro zpět svým varu kam v a v v v v v v stát stát o ta se na dal se nepokračovalo tak musel. Je na je za křičel i když ko dojde kterou a pak to přešlo dál to by si ji že tam modlitba slovním jakéhokoliv druhu a tak k prosebná nebot tahleta tam spíš povahu jednodušší než prosebná volit data mantrická abych tak řekl indicky vyjádřeno tam musí ve zjednodušení postupně to je pravý pokrok ne tam ty stavy ale tohleto ke se dostanete. Takovému vnitřnímu tažení že nemůže te něco vzít v vás to unáší jste řekni vytržen bych tak řekl ne z toho normálního diskurzivního odpovídat jeho způsobu myšlení to povídavý způsob ten pověz způsob myšlení nemá místa. Od vaší modlitbě a pak který přichází modlitbu ticha samočinně takže se nemusím na žid o modlitbu ticha. Mohou pomocí písmenových cvičení nebo po v ani ne na božího se dostat do této modlitby ticha přirozenou mu přestanou že mi do tam tebe. Nebezpečně když v tom že když se snažím o uklidnění od ticho to tichou koncentraci že to nebude to pravé ticho. Které bychom asi rozlišili takhle. Ticho nepravé které není mystického buduje uklidnění u knění mysli zbavení jsem nesměl myslícího princi ve říkal do vlasu která patandžali a to pravé ticho této co ježíš kristus vyjádřil slovem pokoj vám. Je po koleji který za následek přijetí ducha svatého neliší nebo větší míře své to znamená. Jasného vědomí při jasné vědomí že nějak. Spolu účinku ji na díle božím že jsem nějak dívám do boha a ovoce bývá domě ano. A tato modlitba nám povahu nikoli aktivním tím bych to porušil to hloubku tichá nýbrž zná podobu trpnou a co to tak od sebe dobře věděla. Protože nedostane těch svého řek či pravá mystická modlitba modlitba trpná kdy ne prostě trpím nebo rád samozřejmě trpím protože sice. Domě neví živá ta věčnost a sám se ji odevzdávám v tato ctnost a odevzdanost této nos. Také aby že nemohu dneska toho ducha modlitby vyjádřit správně ale. Když budete chtít tak postupně vám tyhlety smysly neprávem samozřejmě ale dáme vámi předčí. Kde je to vysvětleno protože každého lituju kdo dobrou vůli a musí zkrachoval na této u protože ona ho není nebe ne. Těm letem konců sám osobně jsem nemoh pochopit proč například na jenom je tady ve říkat to slovo boží ale se že to chyba k tomu nutil do se další chyba a tak dále tak to lety zkušenosti zkrátka matko to mají z kam můžeme říct padesát sled o dokud se tři let ale víte ještě třeba mávání ta můžete na to. Vzít je že vizte pohled těch zkušenosti zažité že se nic zlého nastane řečeno mírně a tak bylo. Zkrátka tato to byl skvělý propagátory těchto věcí vůbec jeho knížek pravé v jeho myšlen bychom se neobešli anebo si to začli toho ti by dole nezačlo ale ne z neumělo ustrnout noste podle vlastní zkušenosti my jsme dali dohromady ty zkušenost. Ti nejsem proto proti mně mu rozumíte ale takže zkušenosti dohromady jestliže musíme ji dál kdy musíme se některého názory potřít do se dále dělat si ty slušnosti bohu. Neměl. Ale když se to srovnává kdy to znám mnoho lidí ty sis tu ho do moc co všechno rozhoduje tak můžeme na to tady je že to správné ano. Kdyby to měl že ano jeden tak je toho problematické co tady ti dám nemluvím za jiného člověka nýbrž za stovky bytí které mám před do sledovat. Tady byla řeč o celé řadě stavů třebas hřmění a anny třebas světelné projevy a nebo třebas z učení šel a tak se mění hřmot koho a tak dále radoval ve pro opakovat ale tyto stavy že nejsou ani bohu vyjma jinak svým nýbrž jsou skutečností. Ani nejsou wu zbytečné ani nejsou sterilní bych to řekl protože ale nemají ne přímý vliv své nadto poznání z jiného důvodu než že by ty mají jiný účel než aby člověka povznesli do vyššího stavu poznání tam kdy zbožňuje v tom člověku něco pomocí těchto stavů. Něco čemu se říká siddhis. Zázračné síly ano. Ten člověk který tyto stavy prožili el když mu to není je to na přivedlo k věčnosti. K tomu styku s tím centrem tak od chvíle možnost rozvíjet některé vlastnosti které před tím neměl. A jiné vlastnosti za se v něm ustávají kdybyste si kdokoliv z vás kdo to zažil z poměl jak co jste byli před tím tak si jste byli potom tady si zjistil jste byli potom trošku vím ano. Víte ono je čili tohle to ale to jsou mezníky kde a to hlavně viděná rovnou by je tohleto tedy tenhleten nám. Přizpůsobování lidské přirozenosti rozumí. Te tomu hlavnímu a takovou k věčnosti na tuto podstatu křehkou. Je to takové přidržování řek bych mezi buněčné tak aby to potom ta podstata na kdyby to najednou na přišla a tak by to byla chyba a ovšem je ramakrišna ho v zázračný silách si nic říkat co to výkaly malomocné ženy před tím že říct že se nemáme na to upínat neláme z toho dělat z svoji nějakou osobu prestiž nebo pro klam nebo nechceme zatím jít. a že nemáme tak i tito sil ty užívá abychom o ho on rád trvaly lidi protože by se mohli dělat nějaké takové zázrak v jiném činí pomocí těchto sil usedá ale do to dělá tak to nevyužije ne jem neměl do prospět po vlastní změn rozumíte pro tento nevyužije v tom člověku nejde to promrhá a čili je to lepší ne to nechal zase. Kdy které aby to své kdyby udělalo vyprodukoval o tom lidském organismu nebo v mysli lidské a tím splnilo co spojí úlohu. No v k mám s a h z zk tisíc byli co se s č u. My když že králoství boží se na si trpěla jsi nedobývá na proč není možno vlastní vůlí na dobýt ti když jsem si tady sklad dostat se v tom řekla tak daleko tuto lidskou čas vám přeloženo z ty činy kdy jsem se dověděl předem vady právě tuhletu věc. Z toho co potvrzuje to co mi tady říkáme že totiž. Že tam jeden ten zen buddhistický světec praví. Jestliže někdo si myslí že nějakou metodou do bude nirvánu nebo vědomý věčný život. Jedna omylu žádnou metodou žádnými cvičeními žádnou koncentrací žádným způsobem života kterou stylizací života se nedá nic takového dobýt. A před ve větě říká. Jestliže si myslí že bez žádné metody bez nějaké metody se to dobýt také na velkém omylu protože bez metody to vůbec nejde to je že pak hotový takový člověk ano a tady je celá pravda vysvětlena a v tom je právě ta potíž oni či není to řeknu takhle vedle sebe jsem rád že jste mi na tohleto přivedli protože ona by to opravdu přerod komentář to co jsem teď překládal a vám teď. Tam jsem se to hlavní mohu komentovat napřed než se dostanete k v. A takže nebudete na rozpacích co tam vlastně ty číňani říkají oni bez ohled mně každého odrazu kdo chce nějakou metodou se někam dostat a bez o nade odrazí každého do bez metody se se tam dostat ano. A z mysl je ten letem. Jestliže není že žádná soustavná snaha za člověkem aby se tam dostal. Tak není naděje že by tam pronikl ve věčně přibral jsem tam dovede tak i pro centrech. Nějak soustavná snaha tak přímá nebo nepřímá musí být za člověkem aby se disponoval k tomu přijetí toho světla. Aby se probudil v tom věčným životě ale jestli si myslí že v tom okamžiku nebude probuzen. Se to stane při motto metodou nebo vůbec dostane tohleto do kterou před tím používat také na velkém omylu nikdy ne v kdyby trvá na metodě kterou se přiblížil. Tak by nikdy nevstoupil. A on se musí smířit s tím že se přímý nějakým způsobem disponuje jakoukoliv metodou a že bez této by sice není možno vůbec někam do a na bát čili nijak jsem a podceňovat kterákoli snaha jakákoli stylizaci života vůbec za poznat naopak to musí být. Ale na druhé straně kdyby se nad omyl spěla aby mezi touto metodou se tam musím dosaženo správná metoda. Tak byli v tom rozhodli jsi okamžiku ritam může vstoupit jeho pro od disponován zamezil tomu vstupu. Že tím jsem vlastně taky řekne jaké měli násilím i králoství boží je dobýváno a proč vlastní vůlí není možno dosáhnout toho království božího. myslím žel mohu to zří z vlastní zkušenosti a že to nebude radí vně ovšem je to individuální přístup věci ale konečně když nejsi taky tak počínají jak řecka budu troufat cesty z velice pomohlo k tomu žáci deska troufám říct něco jsem ze když netroufala říct se mi to zdálo by příliš ne vlasy vždycky je. Neformální. Protože je vám dobře známo jakým způsobila co se disponovat k prvnímu probuzení když s tím cvičením nějakou metodou. Vůbec ne. Jak se disponovat prvnímu probuzení tím že sebe je to dva ale znechucen jsem tím vývojem svého života trvale znechucen vývoje z toho života tam by si to bezprostřední dění které předcházel tím prvním probuzením a toto trvalé znechucení životem. Byla vlastně velice dobrá metoda která disponovat a. Velice dobře ne to je spaloval takže jsem najednou do toho spadl aniž se vůbec toužil do toho spadnout aniž se vůbec ten zákon bylo málo mohla by poznal dovolat ji probuzení z vás vůbec nežil zabil existuje prosimvás. To jsem měl o tom pádu. A když to potom když přeskočí než je vědě mezistupně který se mezi tím ten že kdykoliv kde se s tím udělal a od sebe nese zase třebas v tom koncentráku promění temně ale ne že přitom je ten je za pak je zabydlet v stáleji třebas tady ruzyni kdy nás tam bylo co maže vás vy dva tisíce ale nikom musel nestalo to co mně vidím deska a hlavně ne přes či on že toto je dokonalý. Zasvěcovací obřad co se mnou odělo že totiž po o dvě jak vám jsem říkal jest za pak do pravého ducha a takovým bezvadným s tělem se jsem přestal na několik hodin slyšet tak dokonale že vedle zaseje člověka tak jsem jenom že po v že ústy jsem z něho te se tady je krev ale nevěděl jsem neslyšel jsem vlastně neslyšel jsem že křičí a zaručeně křičel je to potom řekli že. Přišel rosy jako zvíře ano. Tak byl jsem dokonale duch vší. Čili jsem musel se naučili rezignovat znám jednu z k ostatním složek je smyslových musel si říct i když zůstaneš tady po tom koncentráku nebo co se mi že to bude koncentráku potomek to zapření když staneš naživu tak bude zří duch vší do smrti to jsem si musel vzít za na mnou věc. A je zajímavo že když jsem si tohle do tak jsem si nějak smířil jsem se zdál sluch mu. Si říkal to beztak asi bude vzdání se celého života protože před nestane si si tyto třebas nepopravím zase se udělat toto bylo nadání tak jsem začal slyšet ne. Na nepatrnou postupně se to s vracela. Ale to je to byl první takový případ to zasvěcení řek bych dát nějaká metoda je těžko říct že když potom ten ten mu bez ta tam v tom koncentráku jako jsem si myslel že mně se zabít za dotoho vedle nemuselo potřeba být ale mně se pomyslete důležité. Jsem si myslel že přijdu o život a aby se moc celý odevzdal tak to mělo za následek duší probuzení nebo hlubší poznání nebo duch ze svěcení než jaké jsem měl před tím. Tak prosimvás to zase ne nebyla žádná metoda takže mohu plně po sto v je to co číňani říkají že žádnou metodou se se tam nedostal. A že to bez metody než stav který před tím nebylo jeden větle. Jak jsem se nedostal do tohoto na sto vizte jeho doupata a ty to pro říkám prostoty své do panství protože to zrozovat li ten nás dovede tím že si říkal tak i jsem žil co se dva svaté promiň temně v z s pro svatými se na ten jsem byl v ale jestliže že svatě jedné a najednou se mnou tady jednají jako zvířat jako nevíře jako nemůžete nepustím ostatně prostě tím s či žili zcela obyčeje že mu žil ne v to že jenom vlády životem. A že si vjemy stal ve do podaného názor o to byl věci život a oni byli stejně trestáni jako a mít jsem když aspoň nějakou nešli jevu jsem neměl tápat tak jsem pomůže nad tak se dostaví protože dáno čili v tom jsem viděl bez vadnou než my a na co jsem zkrachoval co mu bylo zase jsem zkrachoval co do z do z oni na to ode by je toho be a to jsem nevěděl aniž špetku špatnosti nebo on se modlil o to pokud do se modlil slovně smrt syna o dnes. To mi že. Aby pán bůh on prostě dal větší lásku k němu než čemukoliv jinému v ale v v v v ještě bych to chtěl jež za nad k jiným způsobem. Je tak to na to tady prostě před sebou člověka který jsem si se na tohleto do těsto soustavně a důsledně. Ten nekompromisně za každý že okolností i z toho koncentráku a přitom touto metodou samotnou přímo neuspěl. A mohl by tedy ne z toho vyvodit že žádnou metodu nemá doporučovat aby dobře víte že ve všech těch spise kdo to z čeho metodu jejich jedním zdokonalil protože jsem si jist jednou věcí když člověk pane mně si potom této men či budete moci co dělat důvěřuje se něco děje jako spásné mu střed ku. Ne tak sám lépe sebe ztratí. Neboť on ze sebe vyšel do toho prostředku ten prostředek se mu stal zem něho jako tam ten případ. Si na to co na prostředku mimo prostředníka mimo sebe ono o měl v sobě v metodě které kterou užíval když je to zas ani vám musím něco říct a to na tom metodou začala jen velice ostré světlo je. Přednes či jem jsem tak překládal bez rosy kou jež se do do byl přečetl kupředu za nemoc el tak zběžně ale při čem se nebude tam přišel na větu. Do jsem překládal v těch činně než je. Že jsem se s ním dověděl že když jsem začal tady v tomto vtělení s těmi písmenovým cvičil z tomu říkal. Takže jsem vlastně cvičil slovo. Které v překladu bylo čínské a překladu kdo se může je to z čínské ale který to znamená kdo se neděl že je to znamená mysl. jsem svědčil slovo mysl. jsem přitom neděje se to je mysl tři misky vůbec a toto jsem od toho zastav cesty toho se nedo co dělám a ho to fungovalo. Ale tak ostrý světlo na ty věci třeba v tuto zas. Důležité totiž že tedy jsem z toho vyvodil tato ve vší dobu že tam metoda sama. Ale ten důvěra v tu metodu pravdu jen způsobuje že ta metoda úspěch a jenom tehdy ten úspěch nastane když tak bůh je ta víra třebas tu metodu v sílu deme to ti ne před výší před bídně nebo ne. Do pozadí uvedené samotnou metodu to řeknu konkrétněji. Není třebas když jsem to slovo říkával tak v určitém momentu jsem ho nemohl dále říkat nešlo mi toho nebo protože měl ničivou od pohrom ale prostě nebyl jsem schopen říct. To slovo od jsem se dostával do takových hloubek či tam jakékoliv povídáním nemělo místa. Ovšem když jsem se. Sise že to uvědomil že by bylo ještě byl čáku tak velké se ze říkat to byla chyba že si ustoupil od je to byly. A přeci jsem měl otatní momentu jasno že tento se který jsem si z ó vy nesprávný jsem věděl že. Z prát. Jsem to nevěřil jsem to věděl tak jsem ten prostředek dostal do ruky jsem viděl že správný. A teď najednou. Chór nemohou používat najednou mizí najednou je zbytečným to byla sobec na rozuměl deska samosebou vím co to je. Ale byl jsem to věděl tak jsem se snažil to nejde ale to slovo opakovat. Ale čím více jsem snažil se to slovo opakovat tím méně jsem byl schopen v tom pokračovat ne takže potom záhy není to čáku tak bylo cvičení duchovního ze se to slovo ztrácela. A z toho nevidím jednu věc. Že opravdu žádná metoda nevede nějakého poznání. Že měli pravdu činění říkají žádná metoda nikam nikom nedovede ale bez metody ji do celý říkají hotovým dřevo ten kámen ano který neporozuměl vůbec věci musí mít nějakou metodu. Něco dále nad chovalo v těch číňané bylo toho že oni říkají musíš dělat tak jako když neděláš wu za ni nic nedělat celá ale kdy je dáti jestli nic neděláš protože si s nedělá nedostaneš ani jíst. Každý den bez práce je každý den bez jídla probrali zásada ti místní řádek knění takže oni byli vrcholně čí v ano. A přitom zastávali názoru bůh za její nic nedělat tak se obdoba toho co jsem tady říkal o metodě člověk musí dospět a ježíš kristus ukazoval na svém životě to dál největší práci na celé cestě neboť to bylo něho znázorněno třiceti lety a na to ostatní jenom sil třemi let nebo třemi my si další fáze že musí dospět do takového stádia vývoje. Že zvládne svůj život svoje povolání svoje starání tak přes se nestará že dělá jakoby nedělal že mu to všechno bez samo na to nemusí pracně přemýšlet jak to udělat nemusí rozvažovat že že to opravdu jestliže činnost na kterou všichni mrak tady neni žádném co to je za skvělou činnost ale nadto nestranně jeho to neunavuje protože on přitom není na rozpacích on přitom dělal. Jako když nedělal ano toto dobře tomu rozuměl svatý pavel protože říkal ne za v ne ne k činnosti dobrých skutků as spravedlivosti si ospravedlněn ale z milosti. Nená nastupuje nějaká milost člověku která se jinak nemůže projevit nejsi člověk dělá jako v jedné dělal. Ježíš že svatý pavel totiž to v ještě li způsobem říkal nejsem živ ji zřejmě kristus a před tím jsem se musel pořádném jsou na zmenšovat zmenšovat jsem nebyl vůbec nic aby neměl jenomže ježíš kristus v u by se nám ten detailně shoduje jenomže je ti činně mně byly v do svými jeden bez ohle v že ano. Čím tam někdo šel tomu učiněno li říct abych chtěl aby směla světil. A byl to člověk který za sebou dlouholetou praxi si e e v byl se se dání z s se zatím takovým začít koncentraci co se toto za těch mých známe indickým způsobem tak od on na to odpověděl si dneska z věc svou obecnou polích ku a on říkal ano tak si divit látkou misku tímto zasvěcení končil co osvojí žádné ze cení nebylo. Že oni byli v zásady že již vědom chce nemůže. A to právě jsi u vědomo jinou že to ve všech těch fázích kde který jsem se oko se dostal dát takhle s budoval dokud jsem chtěl tak jsem dobrou přípravou. Disponovat jsem se všechno pořádku nic proti tomu nemám ale nikam se tone do něho zase disponovat. Ale nastane začátku jsem vůbec nechtěl ano ano zase do nějakého stavu ve kterém jsem věděl. Že život věčný zde na světě je ráda na záležitost to byl první krok nechtějí krok naprosto nechtěným ano. A tak to šlo dál před že se o si byl třebas byl vedle toho zasvěcence jsme si mysleli sedneme se tedy soustřeďovali tak jasem z z si vedle těch co tam byli. Vůbec nemoh se dělat nejmenší naději k li že na něco spadne a také poznání že oni se s před tím co se s ním týden. A protože on měl odejít. Tak jako taky pozvali nese od jsem neřekl že je tam nepoznali ne dále pak jenom tak let v tom ale jsem do toho okamžitě spadl bude si nedělal vůbec žádnou iluzi z toho důvodu že oni se vědec si koncentroval na nějaká někam dotahl li jsem si říkal co mu že to se to taky že jsem pozor sice nebudu dělat jak těžkostem musí ukazovat že jsem něco víc ě. Na o to měla za nás bere jsem se opravdu od se že v tom světle ze kterého se vycházet. Ne ze si ze světa rozumu nýbrž jsem se tat jsem v némysli bychom to řekl která nepřemýšlí kde všechno připraveno že totiž všichni v tadyhle připravováni k tomu abychom přestali nakonec přemýšlet. A této pravé nestará ne abychom se to všechno brali z rukou božích. Že přičemž protože musí nedělat svoje věci pořádně ě při který musíme mít rozum dokonce snad si to musíme považovat vzala dění které nás disponovat kdy ale ne které řešit tu konkrétní záležitost. Jiný člověk než třebas když se postavím před řešením nějaké záležitosti tak vím řeší rozumí toto nedělám dávno dobyli třicet let. Neřeším i a se když umí tože to řeší jak to všichni vidíte to je zdánlivé řešení o to vám na to tak jako když starostlivě věci řeší. Že se mám jednu jedinou ten tendenci disponovat nevzdálit se aspon protože takové řešení které člověka zaujme tím způsobem že ho zbaví klidu toho zbaví jaké schopnosti vstoupit do věčnosti. A to na dobře vím a proto tak nedělám proto nejí bylo s slabých plnější okamžiky byl ten i se v koncentráku nesměl řešit protože zatím bez nesměl že si že kdyby zbyl jenom rukou bývala toho kdo se za pata tak je okamžitě zabil co jakékoli do řešení bylo nemožné tam prosím ví. Když volili velice jasně neřeší věci takle vypadat všechny věci svém životě že neřeší jíž že jenom do jež při tu co děláš bohu vším co děláš v bohu ty máš jednu jedinou starost aby žes o něho nevzdálil ne všechno. Při tom co musel musíš všecko vyřešit je že to svět právě přidáno. Teď je tak protože přitom nejsi na rozpacích že nejsi pro sporech sám se sebou nevíte nemusím se vůbec stát co mám dělat a co nemám dělat že. Věci se řeší je že touto leží v ovšem musíte dokonce tak daleko. Že když chci dosáhnout milováno nebo po poznání jak chcete probuzení jak co do nazývat tam v nich na tom nezáleží. Tak i když si tak to si zamezuje lu dosáhnout toho oni říkají kdo podobná takovému způsobuje nahání jako když někdo ho hledá a osla na kterém středu. Je jestliže přidáváme na svět sebelepší duchovní cvičení na záplatování čát s. Tak je to nová záplata nastaly stačit že to potrestá do toho něco vložíme kdy musíme se nějakým způsobem vypořádat s tím svým životem. A on to jediné co jako myslím že se k tomu všemu co z jsem se kdy na učil od terezie přes indy činu jsem tam přes západní německo co to musíme mi dneska přidat že i těch že i těch činně onu ty kláštery měly jinou povahu z na příklad o tom v křesťanství. Nebyl to pralesa výstup dítě ze světa. to jenom stylizace života oni pracovali ten klášter pracoval pro daleké široké okolí zatím pro zatímco pro klášter křesťanských široké okolí pracovalo s víte za ten malinkým rozdíl. A v mít tedy oni nemohli plně rozvinou o tom klášteře evropský ním život a proto se jim to dneska uších tato mísy srdce. Nemyslím nějaké řízení dobře ale fakticky se jim to ruší protože není kdo ras těch klášteřích ani tam na tom západu nikde protože to dohrává tímto neznala dávali on tomu samo svou přehodnocovat moc to je něco jiného za joze a tělo císaře nebo k. Co to byl čísel že josef jsem beze by se rušily krásy ne pracující. Ano kdy ten ten smysl protože to nesmysl to věděl protože to nemá pro tu dobu žádný přineseš v tom není když on představoval že takovou vedle pracuje pro mně je tady jste smysl aby se udržoval ne to s nemyslet přitom na sebe. Neměl žádný jsou cely lidský tendence v tom není pochyby. Ale tím byla tady taková přede hra je vidět čelit se něco by se z toho jsem z toho práva aby to existovalo ve samosebou že to dožívá tou novou v která zkostnatělé a která nevyjadřuje ten pokrok který mezitím lidstvo byl učiněn. Tím že jsme tak vrcholně čí je tady mám. Takové je dobré doplněný doplnění toho co jsem říkal těžko bych mohl přímou cestu nebo se věnovat metodě taktiku v atd něco o čem bych pochyboval že to smysl že to někam vede. jsem tady říkal a ustavičně ve svých spisech se se snažil o to abych se v tu metodu zdokonalil abyste měli ve všech věcech metodických jasno. Že tomuto jsem napsal třebas o písmenových cvičení nebo od i v koncentraci si myslím že toho daleko víc. Než než tyto do plodnější dělal daleko víc jevy něco snaha daleko více říci než co dost bylo řečeno co on o toto by nebo někde ti indických spis z ale protože jsem považoval za nutné aby tu metodu měl každý je tak objasněn nu že by nedějí techniku nemusel myslet že nebyla tak jasná že by to přestala mít otázkám technickém metody že by to začal být. Způsob myšlení je při které nemusím nám metodu myslet. Metoda totiž pokud se musí myslet na její provádění ano opravdu je takovou přípravkou jako asi v indy když. Řekněme si říkali že takže tam musí být o sum součástí a když se ten žák učinit třeba napřed jenom pozici. A potom se učí dech ovládat to byl do toho vloží nějakou koncentrace přitom musí nějaký jakou životosprávu toto všecko. On to ten mistr domu nešika tím prosímtě jsem toto že se učíš pozici je točení krám. Nedostane tím se nikam nedostaneš nýbrž on říká nezvládne šli pocit si nemůže zvládnout dech. Ano pozval nešli dale nemůže za mnou koncentrace na tak mu to napojují čili. Když si tohoto člověk je vědom tak myslím že nemusí ztratit důvěru metodu. On musí dovědět že musí zvládnout třebas hrou na klavír aby moh umělecky provést na její dílo. Že nemyslitelné aby třebas provedl o pena když neví nic o notách a přitom je dobře si uvědomit. Že než toho šlape na za hraje čem moc času uplyne metody s kým jímž nějakými poučkami byl tím stráví třebas technikou pod času dne. Ale v okamžik tu modlí zvládne vůbec nebude myslet. Na tu techniku tím na prstoklad bez metoda ano onomu to pude samo ten prstoklad ano a on to dobrá nakonec za hraje s paměti ano cokoliv oddělovat stane smrti jeden se sebou v noci a bude to původně podle no v takovým toho způsobu důvěry metodou člověk musí nabýt je to duch od je podle návod všecko co potom dělám. I když vůbec noty přesto mohu nemám i když všichni si myslí a onomu to jde samo. On hraješ co pena on nehraje nějaké jednoty. On tady nemyslíme žádnou techniku všechno je to pravda jak tady říkám na ženou techniku nemyslíte. Tento způsobu důvěry musem z ne to vše když opravdu si tady učíte umění žít a nikoliv technice život v ale tu techniku mým musíte zvládnout abyste mohli přejít do umění život či tuto důvěru ve nás si vzbudit. Že technika je nutná nikam sice člověka tam nakonec nepřivede. Ale jestliže tu není tak jsem třeba nebyl malířem v tak jsem pořád majetkem ne tak to není mistrovský dílo ten v ani z za sebou cela mají svou techniku. Pak to zvládne všimněte si třebas se dal by k as to bylo neb podobné malířské mu dílu nakonec miloval ani on v tom vím ale on dokonale zvládl techniku. A pak si mohl takové i s ten o nedovolit a on vždycky z po jsem šel někam jenom jist on hledal byl člověk hledající. Nad jsme také my my tou metodou vlastně. Se dostáváme sami ze sebe protože tam metoda je něco co my jsme si nevymysleli. Ano to nejsme my. A jestliže se nám dále podlaží že z tohleto roste ztotožníme jej považujeme za svou. Zase část svého vynálezu. Za způsob již osobně mohu proniknou do věčnosti tak samozřejmý budeme s. A v a my se nesmíme ničeho zmocnit na této cestě ničeho kdy může všechno umět opustit to v pravém skal který čili jak by to bylo zatěžko opouštím svou metodu když je dovedla nit a ježíš kristus z toho bezvadně ukazuje co to je důvěra metodu a co je to opuštění metody. A tak například ve dvanácti letech neopustil své rodiče nezůstal ve chrámu ovšem přechodně copak potom když že přišel z poušti po ho v tom jordánu neříkal o z rodině kdo je matka kdo jsou bratři. Rozumíte. Kdyby byl tu matku nebot ty bratry nějak na vraždil. Co bych se do metodou udělat tak bych mohl říci bytové zbytečná ale on tu matku nechal se sebou vodit jo ale to nebyla jeho matka k to netají jeho metoda kterou se dostala tento si s to co tato li čistě vědecky z no ty symboly si umět v před převést na k bohu s ku. A když potom měl milované svoje posluchač těla těch dvanáct apoštolů u tak se musel nad se vzdát jidáše na no a potom se musel vzdát všech ostatních jede na s ti. Kdyby se byl toho dnes za to bylo tu dokud metody v tom tamní popisovala přesně metoda co z vlastnostmi a jak se jak se chovají metoda co z vlastnosti. Tamas vlastnosti dojít aby je opustit. Kdyby je opustil zří ne on ještě tři z nich potřela dokonce v zahradě je třeba s ky že ano. Že opustil dříve že on je i tam o třeba aby vedle jeho spálil i k tomu je třeba i k tomu bylo do ho usnuly je potřebu ale potřeboval nešel tam sám jo teprve pak to mohl vědec sám a věřte mi to pak metodu nebudete postrádat ale do doby když se řeknete je to předčasné. Potom klam správně říká tohleto co říkám skryta dokázal jakou velkou kdokoli a to chopí neprojde mystikou zbytečně se to k a. Neuspěje o musí dvojí mystikou musí dojde metodou. jsem taky prošel extazím než jsem se dostal do ty věci a proto jsem mám právo o tohle tom a. Chce podívejte se za sebou přátelé kali. Nebudete je to vzývat jsem předtím před ven tu činnou u když jsem potom teprve po vás získal někdo tam miláně v tom pod zemí ne v tom průjezdu. jsem totéž dělal swámi jestlipak jsem vám s dokonalostí modlitební nebo koncentrační ve zrodu v si pak jsem říkal děláš špatně koncentraci mu k k k k ne jsem jenom opravován vaším mysl svědectví máš myšlenkový stav na ten jsem působil protože důležité je s jakým duch jsem na to de te aby. Tak konkrétní stav a to jest metoda jako na to jdete konkrétně na to nějakým způsobem daří. Vás stal a jdete aby tato vám nepadá měla zastat onu tolik vaší dobré z na že by ta snaha přežila tu metodu chtění a že nakonec tu na toto musí to za hodni a stane tu ono je to být sám chce být. Jinak řečeno dát prostě když vstupu do koncentrace kdybych trval na tom poli si po koncentračním nad na ten metod je tak bych se nikdy nedostal k pravdě která zatím to nebyla by modlitba v duchu a v pravdě nebyla prostě modlitba ale. Jestliže teď se u při vždycky po každý znovu jestliže moje touha poté věčnosti je větší než za snaha atd technicky to správně provést tak k okamžiku kdy technika musí ustoupit jelikož touha převážila techniku. Že tomu takhle je tak ta touha nastoupí zastoupí techniku. se s ze stavu technického počínáním do stavu dost rozsahu do stavu s. Ta mu do stavu tomu i jen do stavu naději jen do stavu beznaděje. Sem chtěl pěstovat to v kalech se to nejsnáž do stavu beznadějně do stavu poražen tím ne bohu tak to by krásných se může stát že ten kdy pozdější okamžik z tohoto okamžiku jsem vždycky se dostalo nejvyššího poznání jak jsem ji zažil jo jsem nebyl schopen ale kdyby byl před tím nebyl býval činný. Tak jsem nedokázal být také nečinný tím důkazem který se předváděl že jsem neschopna an v jsem říkal když as snaha přeroste přes tu techniku zůstane tak jsem se vědomě dopustil chyby že totiž musí nakonec přestat i za snaha aby vůbec se dostavilo to poznání. Musím tedy vám říct že od začátku samotného dokonce zase k bohu krista k tomu. Tam to je to také naplno říct protože kdy jeden nepomohli ti číňani svým spisem z on toto nikdy takhle otevřeně neříká. Ale proto není protože deska vím že v tom musí je to správné při s tak co říká. Přestože jsem si vědom toho že vám třebas způsobím že těžké chvíle. Že vám řeknu že kdybych si byl sál tak při to v tom koncentráku a to po do toho centra kolem na za se mu dostane začala z místa z nebe věčnost nebo co takové. Protože jedno nám měla ani ten první krok v těch sedumnácti letech ani ten další krok a s ním tam u toho zasvěcence a nebot ten další krok třebas v tom koncentráku při tom když ještě za musím vám to bez místo o tak v tu vůbec nepřál nic se semeno stal a to je to správné co jsem z s bez nároků bez znal co koly tamto musí. Či tereza chovat bez nároku na cokoliv vstoupit jedině tak se vstoupit když vám to předvedu na se na máte nejsou těžko co vládne protože ono to tak daleko ale on vám to třebas co to mysíš že kdyby to mohl všechno neztratí.