Karel Makoň: kotouc-S01-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Janet brání rozdíl oproti tomu pod rád cením své na cestě do jordán. Člověk se dotoho nutí kde musí být ze si to abych tvoje kde musí být v tom co jeho otce. Aby do toho jordánu dostat. Stopa když se konečně na tole na dostali z plně ty podmínky že se konečně donutil k tomu že musí ní. A nebyl poddán a tak dále to všechno víte ne ta. Pak do sto najednou k tomu momentu že se umí odevzdat tomu janu křtiteli a že při tomto ponížení sebe ponížení jedna z podmínek kterou musí s plně. Se mu dostane toho vědomého vycházení z otcova domu do tohoto světa ustavičně od boha vycházím jeho synem takže není ho není pro něho obtížné plní jeho vůli. A podívejte se tady u řečeno od vás tohleto. Ten hospod a ten služebník dostal že s hřivnou. Je takové pád vývojové že vlastně že bych toho hrází prosilo stráže nikoliv pro sebe to je důležité tu jsem mockrát řekli. Ale to je tady další otázka kde to ten který dostává tu tom město myslete si na je to je ten který začal s tím z podařit jste vy. To znamená v tom život ježíše krista jasně symbolicky řečeno že to jáčko které pro své pro a pravého otce něco dělá že musí být zachováno do smrti na kříži to jáčko tím je také schopen milovat sebe. Taky schopnostmi dal považovat jenom dát si satanáše po tu satanskou část toho nad toho svého přemohl na poušti tak mu sloužila rozumíte. Ale takže v tom neměl žádný boj než vše na kříži byl mnou vlastně pokoušen k tomu aby sestoupil z kříže ležel sestup jsi jsi možný cestu křížila podobně nebo tak nemůžeš chcešli můžeš tady se osvobodí z toho zajetí dělat proč to samo nabízelo pořád on říkal o mat víte že kdybych chtěl tak tu k andělu by mělo toť seslané je to všechno znáte nemusím tady říkat to mohl lehce on odolával této věci. Protože odolal tam na poušti to bylo dáno tím logicky jeho jednou tu satanskou úlohu uvedl. Převede ze stavu to učení do stavu sloužení jo ten satana na tom když vlastně slon od tam mohl přibít do čech ho udělat ale mu sloužil ho to nepokoušel o to i vyslovovat ale nevadilo v tom nes ze z cesty o to své a chtěl jsem ještě vysvětlit se dávným. Tak teďka o to vinno křtiteli. Řekl jsem vám a tomuto muselo pata protože byste mohli svému mému výklad špatně rozumět že tiše všechny ty složky jan křtitel farizeové jsou všechny složky člověka téhož svoji sil člověka který jde do věčnosti co je to za složku který jan křtitel které musem musíme podvolit ti. My musíme se podvolit ti části našeho já. Které jsi čistě připravuje nezištně přeje připravit cesty k a které si přeje pomoci člověku aby se mu usnadnilo pomoci celému je ku tou svou silou aby se mu usnadnilo pokání. Neboť věří že ježíš budu liší který žid když ji vy čistým životem žít. Že mu to velice bude prospěšné na cestě k bohu. Čili je tady řečeno to co jsme vyčetli. Na tom obrazu tak ta panna maria učí toho ježíška šlapat na hada na hlavu boha domu. Člověk nemá podceňovat ani tu lidskou touhu po čistotě ale asi k. Uvědomit že sám není schopen. U úst předně u střední to co je tam ježíš ty věci řešit tím středem svého já. Tím pro koho to je který je vlastně synem božím v bude synem božím dotek síle ten sám si ještě pokud s tím není nedovede poradit s tím křtem znamená s tou silou k čistotě. A musí po užít prostředníka toto pořád se dokolečka opakuje ježíš by se byl nemohl narodit bez panny vady je a bez těsto z joze vám vite a potom za ni bez těch třech králů by nebyl měl to osvícení posvěcení a bez toho egypta beze všeho co my všechno prostředky které tam pracoval jako nevím kde jsou mimo ten střed o které se od který se teď svědky kdy o ten se který být zachován potože věčný aby nám jako by byl totiž. Ale je věčným pro že z věčnosti pochází a ten střed naší bytosti. Do věčnosti lidé ale může nám být vzdát tento střed můžeme o ztratily když je nehospodaříme ano. A když neumí mého jaksi ošetřovat nezačal v této křehké dítě. Bych tak řekl. A tady to děl tam není křehké dítě li při to vyspělá bytost která potřebuje jenom posvěcení své čistoty protože je dát a zase je moje zkušenost jestliže ta čistota ani posvěcená. Že vnější li vnějším nějakým prostředkem když kristus nemohl považovat. Nemohl nám taky jak ukázal tom symbolismu jako že tím janem z ve mně on sám je to lidský příbuzný vně mystik svým. Šťastně zvolení lidský příbuzní ale není sám on se nesmí nikdy ztotožnit jistou nejskvělejší stránkou svého trávení tou pravou nesmrtelnou podstatou a co s mám pravost toto značně dostal rostou podstatou a pozor ještě i ona musí ze sebe před co s ale hnout a co na na lépe no že i v části toho života po jordánu a chce se na něco tak sláva na velikost tat ta schopnost řídit vést. Měla dělat zázraky jak to všechno tak to víte. Čili onak se vystavuje této touze po čista nikoliv jako své touze nýbrž jako. Tomu své od boha komu začíná toho jak si cele považovat za od boha poslané od člověka který naha upravovat cesty páně jako za vlastnost děl od boha danou která upravit cesty páně jeho tedy cesty. Které ukazovat na nás a je zajímavo že ten jan brzy potom umírá s ti tím je tak že s tím herodes nebo jeho nástupce tak jak ho s to je taky velice důležitý symbol protože v není ho zapotřebí při dalším vývoji. Do protože jim vykonal své v může odejít také nemilosrdně s jednak s těmi nejlepšími lidským vlastnost jen to vás upozorňuju všichni končí smrtí potupnou smrtí na kříži nebo jak umučení jeho učedníci tak on si lidské vlastnosti né. Aby mohly být věčně živý jinak o nejde ne věčně případu jedna z nich páchal sebevraždu tak lidská vlastnost rád na ne. musím v podívejte se tady vědomá otázku to bych jinak promlouval ne o začátku ježíšova života je tu jan křtitel k jeho lidský příbuzným to znamená o začátku toho života člověka který se snaží o spojení s s pod jsem od vědí do otcova domu musí existovat jako blízký příbuzný jeho touha očista. Tě. To si a toho si buďte vědomi a neopovrhujte a touto vlastností. Tato vlastnost musí být s tak ta teprve člověka dovede tam kam ho může do ve s touha po čistotě. On nemůže nevedla dokonce dost neviděli z toho případu bohatého mladíka který byl čistý od mládí ale nestačilo toto následování krista vyd. Protože byl bohat. A on by byl ten ježíš býval bohatý tím že měl takového blízkého čistého příbuzného ten kdo byl překážel si pořád myslet že to je pořád jedna jediná bytost cenný jenom či ty ty ty symboly všechny ty lidé se tam existují. Celý tento stav který on tady čím jednorázové je jednorázově že by byly to je mnohokrát opakovat není to mít postupný stav od osobního váhání a zmenšování sama sebe. Postup by se člověk jenž do je to opravdu nenápadně post mi za že jenom okolí vidí že je to jiný člověk než v to byl původně před nám na něm něco časem mění prosimvás by se k vám někomu něco nedaří ta hlavní příčinu která stačil byla odstraněna je že na to jdete svou silou příliš kdo jste přerostli přes tu fázi je to svou silou můžete někam dostat. se tak dobří jich že to nestačí naší silou čili na jedné straně to dobrá vizitka naší vyspělosti nebyl straně je to špatná vizitka tohle se nedovedete zříct svých dobrých vlastností a v své cesty nerodí zamění za cestu boží od boha protože bůh si daleko více přeje k vás vlastnit mi žitý vlastnit boha a taky hodin vlasti ne. Budete to není možné si totiž si pořád ještě nevědomé že při tom celém pochodu vám jde hlavně o to abyste sebeza slova a kdo sebe chce zachovat se sebe straně u a do sebe ztratím transem ve mně nalezne říkali ježíš dalo nalezne život věčný a z to se nedá slevit to je základní pravda kterou ježíš a. Sval a mně toho že tady vykládá nesmí že tomuto přít je to za to velice ano podívejte se zastavit u divil třebaže na vám tady všechno říkám jako po jordánu by se představil že by se bylo by mu byly kdo to byly po jordán tato zatím tvrdím ale. Nad na nestranně a to si nebudu protiřečit. Nemohu zase tvrdit že byste nebyli spojení s bohem na víc než po jordánu ti že byste nechodili s duchem svatým nemohu to pro ni. Protože kdo vstoupil na duchovní cestu nemohl napřed provést jeden krok aniž by částečným se mu nepřipravoval půda na vyšších krocích. Tam že udat připravená tato připravenost na vyšších krocích se vám s nakonec se nám projeví tam vědomě přijdete. Totiž ono je jednou jisto je že my si jenom neuvědomujeme své dokonalé spojení s bohem a ono existuje takže proč nejste za jordánem co by tam jenom vědomě nejste. totiž jestli člověk být spasen jsi mám prut přejít nastal boží tak musí vědom věcí věcí. Tak nejde o nic více o nic méně než si ty věci umět uvědom myš dostat do vědění je to opravdu cesta vědomí tak jsem to na nepsal nic jiného a tato byste v fázi cesty vědomí si toto ještě na každém roku neuvědomuje a on vstoupil do metr jenom velice jasně. Ale proto můžeme si říci jakými prostředky se nedá. musím že největší chyba minulosti byla učil na tím že se ukázala do jak je cvičení duchovní a řekl jsem že tímto jde do konce víte to není pravda že je třeba k tomu v je ježíšku víc to znamená zlepšit své sebepoznání a tam si že toto všechno musíte chápat jako. Z snahu mojí nám přispět správnému sebepoznání to nám byly k složky které měli k tomu podstatně přispět ne. Abyste se správně poznávání čili proč byste nemohli věci jakého třebas duchem svatým. Plně to taky by na ni taky mi to nevadí školy musím že poněkud je to vadí v tom smyslu. Že si nepřeju abych tak dokonale poznával vůli boží že z toho vyplývají jsem nepříjemně pobyt. Ano se na stranu přes si dnes ty přijde před pro k. Tak že mám tady dotaz jak se zařídit v takovém případě kdy. Koncentrace prováděná do těla podobě písmenové od styčným a to tím způsobem že se provádějí ten ta písmena od nohou směrem nahoru. Způsobují byly podobné tekla magnet lidským jak které způsobují zase s tou stání a klesá ani krevního tlaku a ve je to k takovým stavu on si které by si člověk nemůže správně vykonávat svoje povoláních musí si přitom sednout. Občas protože. Dostává takové návaly kdo hlavy krevního tlaku že od že toto zbavil nová ji. F. Tak na to bych měl v jeden jednu radu velice vážnou okamžitě s těmito duchovními cvičeními tohoto druhu přestat. A to tak z toho jednoduchého důvodu ještě bych chtěl něco k tomu říct nevadí že toto duchovní cvičení tak bylo navozeno řek bych zázračným způsobem nebo nadpřirozeným způsobem nebo aspoň ne obyčejným způsobem a to tím způsobem že ta dotyčná osoba. F. Ve spánku byla poučena na dálku o tom jak to dělat. Ovšem patrně nebyla poučena že to provádět tělem ale byla určena jak to do těch nohou dostat tím že ten dotyčný který v tomu učil. Tak si lehl tak aby se svými šla kam byly se dotýkaly znamená po ležela zákon ležel se no ale to bylo stranou. A do těch novou převáděl do svoji soustřeďovací sílu. Takže vona měla dojem že od doby umí se jsou se do nohou. Ovšem udělala chybu v tom že to vedla z těch nohou směrem nahoru protože ona při pomoci k které se dostalo v tom snu jasně pociťovala tělo ten dotyčný tlačí jejich nohou nespadl z toho pochopila že to že atomu tlaku ustoupit tato provádět celým tělem k pro pochopení správné. Do ten či nemohl ří říct jsem to prosím vás upozorněn ten na tom jo toho dotyčného tak této poučení nemohlo vypadat tedy o nastat by bylo možné ještě pokusy své toto duchovní cvičení dělat jinak opačně na tu mnoho tlačit zhora bych tak řekl ne. Aby to nešlo nahoru kdybyste ale vzbuzovali zaseje ty též velmi. Které stoupají nahoru tak definitivně s tím skončit ano to je důležité protože je to potom. Trvale narušení rovnováhy krevního tlaku v to jenom za následek že jako druhotný ale že v první. Následek je kde člověk nemůže tímto cvičením získat takový klid. Který by ho přivedl na okraj toho spojení protože ty byly mu nedovolují se uklidní. jsem sám v tyto byli pociťoval začátku také směrem zdola nahoru. Ale. Měl jsem co dělat abych se proti těm by nám postavil abych prostě přestal posuzovat. si myslím že v dotyčné jen od pociťovat se domníváme ta dotyčná osoba by toto nedokázal přestože jím nechci jako an podceňovat protože se měli již míra wattse do třebas brně kde který je tak tedy to byly pociťovala. Vizte horní a z či na. A tenhleten člověk nedokázal tím ty byl listu my a on to úplně spaloval u k jeho spaloval. E. A potom nebylo vůbec možné ě je dostal ne ty ženy když to nechal takle rostou ví. Protože on včas nezakročil proti tomu to znamená tomu je třeba aby se člověk neztotožňoval s tělem. Aby svoje tělo považoval za nástroj. Aby se nepovažoval za vládce a aby toť tělo ovládal tím způsobem že mu po velí co se v něm děje nebo ne jsem to asi překonal tyto pocity jenom tím že jsem se nestal dělat s tím tělem které se to dělo a považoval jsem to za příčinu nedostatků do toho duchovního cvičení a tak jsem tak mnoho o tom budoval nevím jak dlouho. ty byly přestaly ale my my se kvašení o které se mluvila o jsem vám pochodem že jsem potom mluvil a i to kvašení ti o to ovšem nezpůsobilo zvýšeným krevní tlak i to vaším vlastně rušilo v koncentraci ne. Tomu vašimi se nedá zabránit ne každé. Písmenové cvičení správně provedené musí změnit strukturou řekneš vizi z kost tu tu liského těla musí se kloudně provádí. Tak celé tělo se před dělá přetvoří do poslední buňky a velice prudce že to nejsou na názorové ve mi že to. Je to překvašování toho těla které někdy mocnější víme mocné ale nemá to směle. Je to prostě celo tělesné překvašování. Sem říkal kdo to u ten následek že to změnilo moji situaci tělesného stavu dobra dobrém smyslu ale první známky toho překvašování bylo bolesti těžké bolesti na všech místech byto bylo nepořádku. Protože ono to nedokázalo tím před vaši mým předělat ten organismus napřed se muselo převrat v těch místech všechno je to narazí do nějakého dal lidské závady. Takže o to kdo přesně od všech slabina dne jsem v těle je že to byla dobyto mohla se případně propuknutí vizte s tím znovu zabývat. Tak ale myslím že vím písmenová cvičení jsou se lékem a že jsou jiné druhy nepřítel tichá koncentrace. Ovšem tahleta dotyčná osoba která tohleto zkoušena s těmi písmeny. Ne ta se setkává na zase s jinými potížemi při tiché koncentraci. A teď musí zvážit které se ty potíže že byli klaním postačí vyššího rázu my si tyhlety nebot tam ty. Si myslí že tamty byly po se nižší zen přeci a tak dále tak nechci ještě pokusí o to aby to uvedl na pravou míru. Aby se odpoutala co dělat protože kdyby se odpoutal co dělá byto nepociťovala tak nejenom že by to mělo za následek že. Že by jako. Nestoupal nesou patrný tak ale že by po nějakém tom před kvašení. Se do str bych nedostala z pocitu tělesnosti jako to bylo u v tak že by měla veliký náskok proti těm kteří tou jinou cestou tedy. Tato cesta jsme si často říkali je cesta bytostná. Tak že za tou stránkou boží která se nazývá stát. A přesto stát se chce dostat celému bohu celé věčnosti. Takže člověk potom na této cestě zažívá kruté z stavy. Odumírání protože se to stýká se plavete podstaty. Lidské která ten bytosti lidské která musí odpadnout tam začíná odpadá nad lidská bytost. Potom takže to jsou kruté stavy tělesné abra ale pokud znám pletu osobu dostavit zažívat dříve je a měla z nich strach. Tak dělají mohu jenom ujistit tyto stavy sice se nějakým způsobem od dále lidem v nějaké pomoci ale že znovu k nim dojde. se dostane takových stupeň že překoná pocit tělesnosti a že před tak to si rosy tak potom ten přechod z. Dotoho bytostní ho řádu do čisté bytosti. To není čisté vědomí do čistého bytí tak řekl musí přinesl s sebou odpadnutí toho odvozeného bytí všechno musí tam by se neděli by tak do člověka třebas zažívat zakopal li. Tak čistí za dotyčná ma osoba doma protože by to poznal že že tady je za du. V ty bujet skutek a jinak uši že studená jsou přece neklepe nech anděl sahat ke mně se nedá k zrozovat. Uspání obou dvou let věk a z vůbec nepřinese žádný důkaz že člověk potřebuje vých na že přechází ses bytosti která je pohybová kdo bytosti která je nepohybu. Ta zdrojová pít nos naše je hned po v boha ten stav absolutního klidu či se musí veškerým neklid bytostní odvozené bytosti zastavit. Tak tady se dovídám další lékařskou oni to mat si že to vlastně že ta nebezpečnější ten misky na který potom jako dovětek k koncentraci nastala ovšem ten mystik ten k tak je opravdu s pravým při tak si toho že to za působilo v tom co je to mělo za působit bytostně. Vy chtěl pravdu za bytost odchází. A že se člověk blíží tomu stavu nebi dost ne jemu nebo v čisté existence naříkal. Ale něm není to bohužel stav který se hodin našeho života a jak tedy myslím že se ten člověk o které my tady řeči je dost dobře připraven na tuhletu cestu že opravdu jeho cesta to je. Ale jako jsem musel od této cesty upustit země odradili od toho ne tak a potom se musel těžce dohánět to jiným směrem k tak pro taky nebude ve když toho od toho opustí a bude to záněty nic něm bude pro těžkopádnější ale myslím že se tyto stavy nebudu opakovat protože zřejmě kdybych šla bytost. Tím směrem ne tak by to odnášel nám možná i těmi kola psi a to je žádoucí aby se o nabito časem stalo. Ale tam že by si i věděla rady jak si v tom zacházet jak s tím zacházet že by jsem neznámá před i před pro co by se stát ale je mi dobře známo že když potom to přejde do extaze kde vůbec ten bytostné extaze kde vůbec neklepe to co co na nedýchá své. Takže kdyby člověk se nutil k nějaké práci takže by se zničil on musí dostat k v klidu on z míry se přecházet do pohybu či do se hodilo pro na klášterních ky a po mně se to město hodil jsem měl prázdniny tyto mohl dovolit. Co se vzdálit se vyvaroval na plovárně asi tělo měst intenzivně slovní škola jsem se nama znal takže mně vyžíval v z umíte vně co si mohl dovolit. Se vnitřně zkázou nad protože když jsem to dělal v posteli od ve vinou tak i v z tuto že mu jsem vládl významně jsem spadl. Kdežto jedině na plovárně a při z níž tu jsem dneska na to jsem tak spadl že jsem to vždycky a bude dělat ale musel se mít umělý vzývání. Na ale jsem měl toto mistrem tím důsledky v poznání. Za všechny ty pokusy se tvrdě platí samozřejmě bych nerad aby jako s ze sebe dělal pokus do králíka. Před za rada která asi starat kdosi nesprávná nebyla správně pochopena. A opravdu bych chtěl aby to správně pochopil tak že bych musel nikdy dat aspoň čtrnáct dní a denně se informovat o tom jaký to následky nemůže tak na dálku vůbec udělat ano. Tak tohle či nechá ano se chtivý meditační neteční podobně i řečí. Tady slyším že ty lékařské prostředky vůbec za týrali na to aby se s ten k na zvýšila viz to nedoznal. Totiž na této cestě takzvané bytost neexistují dva typy. A ovšem celá řada mezi typu mezitím ale jeden typ je tak na nás tu jedná cesta a to její cesta a druhý kdyby na horká cesta to není její cesta ano.. A kdo je tento studený ty co při její případ ten takhle listy dne ho i ty zase hoří. Například páter spí dělo kterým dano zemřel na zkušenost s nebo vně. Za svým tak ten byl hor tím typem takže temně horečku osou mast lid ze stupňů znamenat to se muselo by si tento vjemem návodu v ve vaně an v říkaje neboť každý se domněle z zničil všech i se ze litery měli ten nemocnici z trvala ano před to bylo ve čtyřiceti bylo pocení je potom nedostali do dolu ta oni potom měli takový ten koni s kým do pro měl na teploty vody do dovedl statky tak tamto jsou. Naž krise osudu a z půli. Že ten organismus prosím ne utrpěl vůbec žádný závad a on v jiném nedostalo sklad prvé to málem byl by tak je to nemůže by večer. obraz který by se musel by si tak radikálně kdy by to znalost jinak když ho tam všechno z pekla lidově řečeno v něm. Tyto hotova pod tím ka a u něho se vůbec nestalo protože jak správně mi tady říkáš to není lékařská záležitost ten to je záležitost na při rozeznat přirozené povahy to je. Poctivě na nás se stát a on s vám bylo si to vy setkávat tak je že měl bych uchráněn volili takto vydobyl vzali nebudeme takové vysoké teploty a a on se potom tímto způsobem nedostal do byl smysl toho do vás on takle podnikl je to do vědy ho dar povalil mu měl nastoupit do vojska náhle dostali to ten pod li nad kterým celek tak krade dal za sláb a to musila ho ku říkat takový člověk nemůže ten vůbec ve přežít. Ten to svoje mládí jsem bude se dostat ho po chováme tak co bychom za jenom o jedno. Tak teď tím se by o stříleli ale s myslím že se tady mými protože to jsou na od rosy tady byla že že prostě to byl člověk horké povahy jo v natahovat cesta ten u nás vzít to byl protože ta nesvorný který v k kamkoli se s otřela tam pociťoval veliké tak bylo velikého k myslím že právě ona by se neměla vás tak dotyčná osoba co přidat se do nitra jsem protože by se. Tam tohleto teplo takovým způsobem u nikdy rozhořel no jakou člověka horkého. Od z vršku za dálo ale nebylo by to tak tragické by nějak stoupat třebas teplota naopak tak by se asi vyrovnal a nebyli by tam žádné skoky. Samozřejmě při koncentraci do nitra je třeba se vás na jednu záležitost. Aby to nebyla koncentrace do těla. nutné protože když se člověk soustřeďuje do těla tak to všechny následky o by mělo váhání tělesných funkcí. Plato jako ona se soustředil do mnoha jsem se co se dal seznal vých. A nebyl nohou měl mnoho a nikdy jsem do také nedělal to byl ten podstatný rozdíl je v koncentrace atd koncentrace tak v do pravili. jsem považoval tělo za prostředek jako statku chodit třídu kdežto u nás se praví chrámem božím jste a duch boží ve vás přebývá kdežto jsem z z z z z z mi to to jsem jako mít na že by s trval vůbec nýbrž jsem si říkal jsem mít jen moje moje pojetí je moje tělo je mostem nebo branou kterou se vstupuje rozumíte branou kterou se vstupuje a v tomto pověděla tak. Musím vám to bohužel radit protože daleko bezpečnější jelikož tam nemohou nastat teďka doby jsem dobří nevěděl tak přesně ano jsem taky s toť tělo. To přenosem s tím na při seděla bytostí cvičení tak o tělo tím taky vlastně i nulová ale. Dneska se třebas se v když žádám to by se dali cvičení tak to masy se tak i tělesné následky to je jasné ale nikdy to neznamená že by mu to tělesně vadilo nebyl do času o do tranzu nebo. To není nebezpečí. Čili co bych radil přitom soustřeďování do nitra aby tam když na osoba. Kr z toho nitra ze sto něco vstupoval do věčnosti neboť indové říkej ten pod na kristus se soustřeďuje v těle není bodem mocný je to od nehmotný tak zvaný bindu znamená víte pan může to od toho od toho vím pán jedním že to od toho poutat nic. Ten bod tej nás jsou tam věčností tak na to musí jít. Že to je místo pomyslné místo se kterým se ve kterém jsem se si jisto který nehmotné nervové ve kterém se spoutává věčností je to vás sis to lotos anahata který ji budu nikoli zdola hadí silou nýbrž přímým působením nad jsem toto s. A ten nadto se otevíráno ve se otevřeně že dotekem mým své se otevřel cel z za následek opravdu vzbuzení lásky. A tím zase ta láska zavře držen jak tam přesto o to bylo to z to co zavřete na velká tady na to co to neprovedl zdola páteří ale na tu chvíli je člověk plní nějaké krise se dostane nemám v lásce ale. Tak možnost dalšího pokroku. Takže tato cesta není tak úplně špatná z ale není to cestám bytostná nýbrž do cesta anandy cesta blaženosti cesta lásky. No ne takže odpovídá opravdu ní. Tomu láskyplnému programu ježíše krista protože to soustředěním z onoho je tam jenom skrytě řečeno ale to je hosta chce hořící že te z cela běžná věc protože tam je na ni upozorňován no otevřeně sela u těch dvou apoštolů nebo o učedníku udeří po smrti že člově doprovázely ježíše nebo ježíš doprovázel je na cestě do málo z říkal ty zdali nehořel se jsem se čili to do pro tito způsobem byli. Vedeni aby si ji se celo hořela. Ano když jich. Tady mám námitku že za dotyčná osoba budete v k tak těžko přecházet z tví existenční cesty na tu cestu lásky se v ale to možná nikoho tak jsem přitom radil aby ten přechodné meditativní bo no z z znamená aby ses co se do toho nitra sice kam dotoho nehmotného vodu ale pomocí třebas střelných modlit ne v ne půl hodiny nýbrž mi zastřenou modlitbu a zase se ustoupit od toho a zase když to bude tomu utkat zase znovu střelnou modlitbu. Anebo že. Mil přeje nebo odevzdal jsem své lásce. Svého vedení a podobně jaký to napadne str nějak dnes formuje tak aby to bylo stereotypní protože by to byl kde kamenování to vyplývá z její citové potřeby. Ano. A vždycky jak to vysloví tak aby byl přitom chvilinku zůstala v tom nitru nebo do toho nitra sta ano. A k a ne tak je třebas vteřinku ano a všechno oko a taky to na pane tolik tak to udělá se ten přechod ale si to povede dál ta prosim tak. A může potom že napřed třeba byt ku nejdou co dobrotu co prodělá ne. Neklidně psal z že jo. Tady se na mně se ještě vysvětlení že se soustřeďovat přes nohy a ne do něho ho. Totiž těsto napověděl ne celé své tělo jsem považoval za prostředek který na li za most tedy nám dáno kterou jsem vás váze a protože jsem si že i jiná brána neexistuje než moje světlo jsem se možná ani nemínil nos v to v tom že asi v jiném dány sví. Si není než pro člověka aby nechat tělo že by vlastně byla chyba protože tuto tělesnost. To dost nedorostli tím stát o dlouhým vývojem a vynechat znamenalo by sice možná by ses dostal nějakému vytržením ale zaručen byto z s zajistil nám větší nerovnováhu když ho nevynechal vám když ho sebou u tedy beru tě. Od do z ve zase jiné potíže samozřejmě tak co nám říkal to co mám ty všechny přeli stavů jsem vám tady vysvětloval včera to si prosím v sobě na hrajete. Jsem se jak to spolu souvisí tomu se zabránit an i to co existenční stavy fakticky ale je tady otázka jak to je přes nohy. Tedy když například van proto radil do nohou tak říkal co si je se do nohou tak abyste probrali celé nohy do kotníku. tam žádné místo nechybí před třebas od palců u vás je se pořádal do těch kotníků neboť tam je to první příkad toho žebříku jakubova a vy musíte do první kříž ky do lest abyste vůbec vstoupili na to že při kristu pád do nebe tak prosit podle panna kladeným na vykládal. Kdežto toto pojetí které opraven ne byste se vypadá asi takhle. Lidská bytost i v je nositelem odvozeného vědomí z vědomí božího toto vědomí a je charakterizována jak se nám to jeví a tím. Že na jeho povrchu mu nastávají ustavičné změny myšlenkové proměny myslicího princi ve tomu říká patandžali. Joga sutra. A zastavit změny tohoto viz sil o principu je účelem mystické koncentrace nebo jógické koncentrace a říkal ty po zastavení změn myst do principu nastává a v lidské mysli činnost dáme přináší karmu a tedy člověka osvobozuje. také ne úplný výklad jednici se vnitřní tok vidíte nikdo mi není to svatým kromě kama makoň v ten je svatý. A a tak jsem one na všem třeba družičku pořádný tím jako s tím jsem. Nabývat ta něco přidávat si zkušeností. Které se nemohli těm lidem zprostředkovat třebaže byly daleko víš než my protože jejich cesta byla u si způsobem zaměřená a my z věčnosti do bude jenom to z kam jsme zaměřený kdybych byl matematikem dovím se o matematice ano. Odtamtud se na přijat páska své myšlení i o jsem to byl ten výklad ostatní všichni věci. Že měl to letem přístup zase lepším matematikem protože se přesto toto středisko boží a když toužím třebas potom abych se stal. Lepšími žákem kerning novým to smysl abych porozuměl lépe zemi se kterou on manipuloval vždycky dost protože jsou si dal do lidského těla te na země. El tak jsem zase dostane inspirace od zemi tak zkratce řečeno napřed jako v první lekci vypadá takhle že lidské vědomí jenom na povel a qu ho prodělává změny mysli příhod princi kdežto uvnitř z je to klid ano a jedině když jim dán. Zase nová a kůra může udržet. Ty změny myslícího principu v šachu když se zbavim pocitu tělesnosti a tím vlastně také on by tu. Od vůli mozkové která jediná je schopna zachovávat to chvěním myšlenkové ten tu změnu ten sled myšlenek ano. Čili. Je možno soustřeďovat se takovým způsobem aby ne zastavil. Neklid v podobě změn mistři ho principu a. Ten neklid který se v jenom přestal vnímá atd zůstal živé vázán naživu budu mozkovou. Pokud by živá dovede tuku tu a nad ten neklid které se od něho odosobnil jsem se o něho na co od něho odešel a byl jsem přitom živý čili jedině živé vědomím. Je schopno bez toho neklidu když z váže neklid česky řečeno paměť ten přejte neklid. Z váže tam nic mozkovou kůrou a přestane manipulace pamětním prvkem v v v tak v tak se začne pronikat do podstaty čit za jiných okolností to není možné. Ale je to možné tak jak vám říkám jenom přes zem toto pochopení on neměl po zemi ke není ano po že nic jiného není schopno vázat změny myslícího principu než mozková vůle a mrtvá maska byla neváže. Ž musím být živou mozkovou ku mu o aby vás zela tyto změny sic do principu a přitom jako živý tvor musím skrze tu je to hmotou která zase jiné chvění. Ale taky vadí projít do doby dostal stavu kde chvění žádné není ti proto se ne jsem se snažil skrz nohy. Mně to zná klesli vědí nohou neboť projev této moci chvění z něho to není druh chvění z na tam o ta. Se dostat do stavu než chvění či jak je to mělo následky kdysi jsem říkal nejenom boží tak jsem nebyl schopen to nejenom božím najednou říkat. Nebyl vůbec se ho nemohl vyslovit. Napřed jsem na to pořád za chybu toto se vizte že to zákonité že to je správně prováděná písmenová koncentrace. Na této měla ten následek. Že když jsem šel jenom přes tělo a ne do těla do věčnosti jako přesto jako přednost ne. To mělo ten následek že jsem zanechal to chvěním bytostní odvozené bytosti chtěl ale živé tělo je schopno jedině živé tělo je celé schopno celé to chvěním vázat li v. A tím se ocitl v oblasti mimo to chvění jsem zároveň tedy do byl tímto způsobem dobyl uvozovkách. Ve oblast v svět oblastmi chvění znamená a moci existenční a oblast poznání čit. Protože to bylo z láskou. Se s tímto principem to ještě musí si někdo další do to se zlepší po této stránce to. Zase. V jednom někdo musí jako nastoupit na tudleto místa musíte dále zlepšovat to pokusíme se ještě o to i v tomto vtělení ale nevím. Tak tím tomu nemám dispozice no let tak ale myslím že se mám by se kde se to přes tělo nezůstává vůbec v tom těle nýbrž tamtudy prostupuje v z se k věčnosti. Znamená to je pro mět tření bych je ve které se pro třetích vidění nechá se tam tak živá hmota u že to k vědění to chvění atomové jenom a to by měl rušilo. Rozumíte. Jenom satya se že pokrok vědy mně tady vrcholně pomáhá daleko víc než kerning protože ve mně nemůže v tom to o nic apod vědět. Ale že o pro tam za nos na masku úlu těch když se to on taky tedy ještě lidi nevěděli. Dneska víme. To mně z druhé stali je čistě hmotné vědy s věrou věr jiných devět dokazuje že ten můj pokus je opodstatnění co je nadějné že to takhle může probíhat. To jedině taklen že ano. Jedině to na tak správně postavená dával na tom obrazech zen proto na člověka se takhle nemůže dokončit protože nám jde opravdu o to aby snese když si napřed dál to nejde nejednat polidštění kdys nepoužil moc z i za tak ještě ne v aby by toto vedlo aspon polidštění tak byl velký pod s. Protože se kdybyste potom zvířetem mezi dětem viz o jsem se s tím potýkat ne tak je to velká vyrval pomocí meditace ke koncentraci zatím bylo míněna že totiž. My se zbytečně domníváme že se koncem to ne. To si jenom předstírá kdy činna na se pokouší o koncentraci tak jenom medituje jenom vlastně rozjímá nebo točí se oko nějakého soustředění a není to soustředění. nevím jest na tom by ale když jsem měl to dokud se dnes svatého dosáhnout dvanácti kteří novou koncentraci tak jsem ten za každý okolností samu i za před i před operační stavu jsem musel zajistit abyste si vstup do věčnosti k tomu je třeba dosáhnout a rány ne tak jsem za nás kteří jsou v plynulého soustředění totiž myslím. Tak se musel ten dávat do bod konce uměla kdo osmý ho do sedmi večer hned se jen než se jako měl absolutní jistotu že to tak všech okolností dosáhnu tak to jsem přitom při při slyší zkušenostech které mám mně dala takovouhle práci takové přípravu jsem se pro nás aby si zajistil dvanácti vteřin o koncentraci ničím netušenou a nevím jak se na tam by ale možná že se tak dobře neznáte. Víte se to neušel na koncentrace nás ti kteří. Neušel na to co se krásy se synova mít následky spojovací jasné spojovací nějak skutky takže než je u spali jsem to jsem se dvanáct řím do potřebovat na toho rozvinutí tak jsem vešel do stavu spojení věčností te. Ne protože to se měl naději v tom zůstat protože ni si to na mohlo by to rušeno a e s těmito námi zevního vědomí neboť ty odešli li koš jsem se vzdálil od toho pohybu mozkový byl v mozkové k umře ano. Nato se tedy mít tento pokus se podařil. Že vy proč do to bylo správně že mám upravit pokusy se sebou jako s pokusím králi jen ne nedá nazvat si netroufám kdy pokusy dělat někým z vás protože kdybyste se chtěli postoupit na ten pokusit musím ano to jsem ochoten na to vět psů kolik provést. Máme protekci blázinci antická ano a a takže vona nám tak koncentrace ve vlastně jenom tímto způsobem zatím dneska že třebas řeknu nějakou střelnou modlitbu k třeba pane ty jsi láska nebo otčenáš mm nic víc s být. Zlo na deklarace jenom aby mně to co je to křít zlo abys do toho žil a prožívám stav třebas synovství. Pocit že sounáležitosti s tím bohem tento po přesto si třebas trvá dvě tři vteřiny této koncentrace čit napojení meditace na koncentraci. Tak v tom podívejte se i si v tom středu nebo kde to říct to otčenáš ono totiž začátku je nutné. To někde říkat aby ho to nerost synova to jenom tomu ska samozřejmě pro třeba s rozumíte protože to jsou střediska se do ryze ka a ten v ve spisu kterým se prochází do věčnosti snáze než kdy někdy někdy jiným jak místem žena se středem prsou co prochází poměrně snáze než třebas patou tak proč bych se říkal někam jinam než do tohoto střediska již mohu projít ne. Do toho stavu sounáležitost nějakého stupně sounáležitosti s bohem on ale to znamená skrze za se přesto z třenic ne do toho střediska prosim na tom trvá ano aby to nebylo svou zření na tělo než aby to bylo soustředění na boha neboť bůh není těla ano své cestě ve tak samozřejmě že dosahovat o to stavu činností. Je velice dobře možné ji já. Bych to uvedl na nějakém příkladu který ale nebudu za by se tedy tady mám otázku jak dosáhnout toho spojení s který věčnou pravdou třebas momentálního. Když chci někomu tím posloužit a lidsky to nedokážu udělat o pro tady musí splněna podmínka že to lidsky nedokážu udělat nesmíme hříšně. Si dělat dobrou měl větší hřích dělat smyslu z pána boha něm by měl stačit. Můj rozum světlo mého rozumu které je taky od boha tedy i ta láska. Která je tak jak se říká přirozená ale když to od dané situaci nestačí a mám touhu posloužit člověku tak mám právo to udělat takle jakmile dostanu třeba dotaz ne který mám odpovědět a bych si přál. Neod povědět tak jak předpokládám že byste člověk sám od poděl neboť tito inteligentní člověk ano předpokládat minimálně tutéž inteligenci jako mám aby že od tuto odpověď nestojí čili mohu ab byl jiří že lidsky nemohou odpověd rozumíte že si to ani nesmím dovolit že bych od do se stal přinejmenším. Tak v tomto případě bez rozmyšlení mám právo apelovat na pomoc boží. Ta pomoc boží se nedá apelovat tím způsobem že by se z nich dělá nějaká pravda protože to pravda kterou my lidé vydobýt. Že tímto způsobem kdybych učinil u něho do nás pane o že z odpověz nebot toužil bych aby odpověděl to by stačilo. Sice vyšší způsob dotazování ale stačil bych toužil aby odpověděl. Tak těle bych nedostanou odpoví. bych tady narazil to na příklad toho se tím říká v kafarnau ho. Ano který přišel k ježíši a žádal ho od toho aby uzdravil jeho služebníka který umírá a ježíš říkat tak s tebou půjdu. A ten střední římský říká nechoď jsem mnou pane před si stačí řekneš slovo. A můj služebník bude zdráv když mám také podřízené a stačí vyšším řeknu a oni to udělají učiním totéž a můj zúžením nezdravá. Řekli ježíš amen pravím vám izraeli se naše tak velkou vývoje u tohoto to na na tom mým svého slovy ano. Tohoto jinověrce tedy než židé kdy tvůj služebník je zdráva a podle tohoto obdobně si představujete člověk dělat. Že totiž člověk nemá zbytečně za stahovat pána boha do něčeho. Do takového způsobu činnosti která a jednak u boha není vůbec možná protože on je klid je třeba aby někam chodil aby něco slovně napovídal nýbrž je třeba aby souhlasil. Jenom stačí abys souhlasil on aby jeho vůle se kryla s mou vůli. Čili abych se odevzdal jeho vůle. Jako ten setník chcešli pádné řekneš jenom slovo a můj služebník bude která. Když nechceš se řekneš nebude zdráv rozumíte op obrať jsi to byly čili když vy nade tu otázku tak nežádám odpověď. Nýbrž mu předložím jak o ten se nik předložil mu případ svého umírajícího služebníka na předloží jej si s tím co chceš toto samo co při tom tak je říkám prostě mojí předložím jaký říkáte. Slovo za slovem jaký říkáte tak slovo za sem při skládám. si to slovo ani nemusím říkat tato po vás neopakuji ju co my si říká. Rozumíte. Jak to ne a ty ku vým nepotřebuju vůbec vnímá z myslet a co si tam to je i se a potom toto mohu do toto co vlastně říkaly ve jsem u za to od nebo u za toto vaši otázku to jsem vystaven se často a od od uzná ale od nás bude takže jsem se zeptat jak se toto moje je to se mi ta cesta co se od od z ale vím rozumíte jenomže musí toto vaši mysl nově ve k tomu rozuměli. A je to neudělám né. Od po by to taky samozřejmě ale je to chyba protože on může si že mluvím z přesně protože to chytl za jiný konec než jak byto formuluje te. Jesiže si tímto způsobem o to i jinak pře k vám to znamená jestli by to otázku neříkáte vůbec jemně by se s tím máte byl to říkáte nýbrž by tu otázku budete bohu za to dovoleno protože to nevíte kdy se ho se k je ale že byste ho chtěli tahat za nos nýbrž že by se si jak otroka ano. Vy si mysíte že tam tes země a ne se to ti přeci ših z víte. Ten je vším pořádku či by se vůči bohu ne proviňujete že by si z něho dělali nějakýho sluhu jako by se to dělal bych to oba opakovalo to si nemohu dovolit rozumíte mně dobře. Tak si to nedovolit nikdy takže bytu otázkou po kladete přes k bohu. Fakticky na některé otázky nemůže nic není odpojit než ono které my tady ale jasně velice cením an protože soto otázky opravdu vedoucí do hloubky věci jsou inspirovaného tak lásky. bych řekl že pán bůh napovídá jelikož si přejete opravdu do věčnosti se dostat to říkáte z pouhé zvědavosti nýbrž je to jeho dílo nové vás které tady působí to cítí. A tak to taky berou a na tady se tady jeho dílo zapůsobila tady to je ukázka jeho víra jeho práce ve vás jo a tak takle když to vezmu tak taky s tím jako s dílem božím zacházím a jesi se mi nedostanete vodit nic se nestane si se mění dostane tak odpovím z tohoto pramene ano a to potom nepotřebuju nic jiného dělat jste od lidi než si vzpomínat co o tom v za mých tam třebas ve zkušenosti osobní dotoho to mohu klidně a. Jakmile tam začnu výklad tak jsem zase s tak se přesto je na tom bezprostřední zkušenost do jsem získal. S tím stykem s tou boží pravdou. A to se způsobili kdy samu řím z se staly ale že váš dotaz pocházel nikoli ze zvědavosti nýbrž z touhy při by sice bohu běda když se někdo stará jenom z důvodů třebas filozofický aby si potom za do z od boha nad tím ano. Aby jde uspokojen svoji vědomost tak jsem nikdy nestane žena taková vnitřně odpověď dané řešení nedostanu a podle toho také vypadá úroveň mých odpovědí ano nesprávně stane poznal pro toho tady máte na jenom se svými zuby ale správně poznal úroveň vašich otázek v roveň vašeho chtění naší touhy vaší lásky a nesmírně svým váží. A pro tuto v se lásku atd toužit tady rozumíte aby ji znovu slyšela jsem v znovu vykoupat v jeho to velice posiluje o říká jsem s tím že tam o to od ale tak postem že nikdy nikdy v plzni se necítím. Protože oni opravdu to myslí vážně a on se straně asi nemíti se tak je proměna se co budu umu od v ní. El tak je to je asi ten důvod proč tady máte stádo ale je taky ten důvod se kterým se mu dobře ozřejmit. Proč ta úroveň pokaždé jediná po bez to není závist se na mě. si opravdu kladu za velkou čest že odpovědi nejsou o na mně závisle ikdyž bez paměť je to hodně skládám i toto ta nám vlastní zkus to ti které jsou věcí pamětí. Na tom nezáleží tak posilovat je jen podle úrovně vaší otázky na úrovni na které naše otázka ano to na tam na odtamtud. Takže mou úroveň mně velice posloužil poslouží teď tím že úroveň mého povědomí co na to jsi sbohem zvyšuje te jezte daleko prospěšnější než sami sobě za za to o hluboce vděčen. A právě proto vám říkám že do kód sval do vás nikdy ne jezdím a do to co viz tak kyne ne. To nejsem nýbrž to jsi opravdu před na věčnost abych tady byl ta věčnost která ve vás so která ve vás pracuje rozumí asi ta před. Na totiž je vázána na živé organismy a není to kráse této pochopením země na seance říká kdy kr z živou hmotu a lidský organismus se tato nad báječná boží si může prvého. Tady se mně říká pokud jsou v bibli nějaké návody na modlím pokud tam vůbec tomu tak el je to spíš jen z věnování s tělem nahoru. Teprve na po stránce že při tak tam o ježíši řečeno pozbyl oči nebes tu ne a tak dále a na se na modlitba atd. A tak bych jako tomuto dojmu který měl pisatel oponoval protože on na ježíš kristus tím chtěl naznačit a připadalo mu tento dost jasné symbol toho svého počínání že se odpoutává od moci. Jak vám tady pořád radím tresty za hmotu musí od použito musí skrz tím že ten prostředek o před z a ona o tebe od ty a upíná se k nám oblast kde hmota jako začlo miska není a to jeden důvod proč se obrací očistu atd druhým že opravdu. V těchto hořejší střediscích od čela nahoru to o do skrze tato hořejší střediska od čela nahoru se nejsnáze spojujeme s pravdou boží ano jako sv. Přes středisko co se se s to jen z jeho láskou tak přes tření z ko mezi obočím a ještě výše ses spojujeme přes středisko toto spojené snáze z jeho poznání. Takže protože on toto věděl a to spojení vždycky nebylo stejné intensity. Že chtěl posily tak zdvihl oči k nebesům ve svým zdálo na co se směrem nahoru aby el tak intenzita toho spojení byla větší že on měl také výkyvy v intenzitě to z. Tam patrno třebas nobili nebo. Z jiných takových při dosti nad kdyby byla tajíte zase nemění na tak by byl nakonec neztratil to spojení okamžiku smrti že ano. To znamená že to že bylo možné tu intenzitu úplně anulovat v tom stavu učitelském ve kterém byl od doby vstupu do jordánu po kříž. Pak samozřejmě tady jsem říkal mu byla stálá pod od svých stání neměla tyhlety výkyvy ale do doby než to naznačuje střední fázi vývojovou tak muselo tam by také naznačeno že bylo třeba ještě to o spojení s bohem posilovat třebas soustředění. A. Jakýmsi druhem modlitby by tu nedám nebyla třebas slovní ne vy či ne. Ta tok ovšem soustředění na hlavu dobře víte a shora dolů do těla je zprávy co tření na vesmírovou sílu která člověku pomáhá v tom smyslu že to není síla lidská. Nýbrž za nesmírná která se přivolat na na při to v tom koncentráku na s on to nevěděl kteří ji kteří jej které je to příliš se bralo to dal tuto pod výživa to všecko. Ty není li si tu pro koncentraci normální že ano ale měli sílu proto pozvání síly vesmírové zhora nezbyl na hlavu hadr cela. A také tady například byl tam za některý byl devadesáti pěti lety kdy zemřel. Ten poslední době musel to počet zkušenosti z koncentráku musel se soustřeďovat nad hlavu a vykoupat se koupat se z této vesmírové svět protože jeho tělo toho neprosí málo to nepřímo ho bylo při v z konat jedné vše a umem bylo toto cvičení duchovní u přinášelo další duchovní užitek ano. Čili u člověka nemocného. U člověka křesla temného nějaký jiným způsobem čas podvýživou je velice důležité aby ses co slavná hlavu a odtamtud dal sílu a myslím že toto věděli všichni evropští svatí protože přišlo askezí tak oslabil organismus že vlastně nám toto vesmírová síla je naplňovala nějakým poznáním a. Myslím že. Že jsem to při považovat za kdykoli veliký jejich nedostatek ale myslím že to je tak jedna z cest a je zajímavé že právě chyba semena než česká jsem říkal tuto cestu znala to byl její způsob soustředění na tu vesmírnou sílu která člověka vstupuje shora a učila do z kde když tomu on centra ku lidí že ano toto dělat přímo osobním zásahem něco u či ne. Je dále zajímavé že tam v tom assisi jsou zachovány všechny dopisy které psala blahoslavená než k v v v cesta a v česká. své učitele se duchovní která zřejmě tohleto učila. A to ale ten o tom v vnitřní modlitbě a teď těle věcech a její učitelkou byla svatá a k a ne duchovní sestra svatého si z assisi. Která je časy všech jsa tři letech sv cesta s a že řeší život protože sice lid takovou podvýživou neměl jako si ji bratr chrám z věk. A an bratr františek pro vymyslel ten řád z když z ky který je lež to je systém bez změnili jak se osvědčil k k a když s ky. To je řád když spí ženský že pochází z toho assisi a vás na náš k na česká vlastními styku ovšem ty dopisy které psala svatá klára z naší nastavené ale s se ani jeden nezachoval k praze není ani jeden dopis dispozici který dostal z toho jsou mi víme jen si odpovědí její že to je to pojednat dopis s tím ty za ty krávy to my víme to tam s pojem vidět. Někde četl nám teď a no tak si všecko. Říkal jsem tady že spala masy nemáme dělat služebníka na to nestranně jsem radil mysli že ráno a máme se odít silou boží. A dovolit bohu aby vstupoval do našich počinů našich myšlenek aby nám dovolil jeho silou všechno vykonávat aby na dovolil dělat to co není v jeho intencích a večer teprve mu to odevzdávat všechno i ty účinky naší činnosti a tak to opakovat pořád dokolečka tak se nám zdá že tyhlety věci stojí proti tomu když dneska říkám či si z pána boha nemáme dělat sluhu myslím že nestojí. Protože nemluvím o různých úrovních a ty to jsem říkal že začáteční cvičení které ji mít nedělat z boha sluhu jak jsem vám tady zdá nýbrž přibírá do boha do boha do činnosti lidské na cestě na které ještě ani zdaleka sám bůh nemůže působit protože není k tomu nedáváme do příležitosti. On totiž že bůh tu působí jenom v rámci toho normálního přísun mu ho přetékání věčného vědomí z do nezbylo vědomě k tomu říkám do vědomí odvozeného ale nic víc. A my tímto způsobem tuto počáteční vlité svým modlitbou když myslíme upřímně způsobujeme že ten přísun. My přítok ten příkon této sví boží je větší ano to je nutné abychom totiž zvýšily ten potenciál boží moci v sobě čili my vlastně když je to správný dělá to je o to aby nás zvládl on ani koly v. My sami sobě ne tou silou odvozeno z ráje. Mít jenom takové intenzity si nikdy pomocí jiný nemůžeme uvědomit existenci boží nebo přímou pomoc bože po v jedné o tom nebo nevíme o tom že toto je také od boha že to z to se tvrdě učíme musím do toho míse tat nejde nám to zapomínáme nadto kdežto toto přispět k tomu abychom se postupně nezapomínal ji abychom se stát abychom se bez myšlení dostali do přítomnosti boží ale že když vám teďka radím. Protože z boha si nemáme dělat zel slohu tak mluvím ovšem o zcela jiné úrovni jen ne začátečnické. vím o ho v takovém stavu ze kterého který bychom výrazem nazvali para znamená v každé joze se vyskytuje část nižší tak část vyšší. Částí nižší je dovoleno vlastně aby nechci říkat z pána začali dělat sluhu ale pro ten nejvyšší smysl života. Aby se to hnal ustavičné pomoci boží bez to na protože by to moh třebas sám taky zmoci nějakým způsobem protože on nemá ještě k litery já. Kterými bych mohl rojí jasně rozlišit co mohu sám a co může vám bůh takže jelikož nemám v této schopnosti rozlišovací která se stane na vyšším stupni. Tak musím také že lepší tedy počínat si takhle s nám radil. Se ze dvou zel to menší ano ale že to bylo to není nejvyšší dnu moč modla možná modliba začal řečnická modlí za. Ale jakmile byl dosáhnout určitého propojením své mysli s s boží vůlí to znamená česky řečeno i pro se mi to levý událostmi protože situace je okolo se začnou jinak formovat než před tím že věci vědou jak si být sami než před tím samočinně bezstarostně jedou jakmile tohleto takle přichází tak. Těmito důkazem že tady působí síla boží a musím sáhnout k vyšším formám modlitby toto je duch modlitby vyšším formám meditativního nebo soustřeďovací modlitby toto co tady radím že říkal před li vzor byl jsem v tom od povídáním na vaše dotazy. Ale tak to si může dovolit jenom člověk který tou základní zkušenou za sebou u toho spojení ne. To by bylo chyba aby on začíná zase začáteční z kou modlitbou ne která vlastně víceméně se drží pána boha za šos. Protože to jinak nedokáže jako nedorostl dítě se musí mámy byl stavy neupadlo. Tak toto dítě které toto dělat to se nemusí mámy držet naopak bylo málo mohla klid je mu odmítnout proč se nevěříš máš vlastní nohy v ne. Totiž člověk čím více stoupati svobodnější. Jelikož z naší přístup k moudrosti životu a v pravdě a lásce boží. To začátku daří tupě velice těžký a proto se musí doma. A této násilí také součást to násilí kterým je království boží dobýváno jo dobýváno nikoliv dobyto tam není řečeno že by tím do dobyta ale je dobývá a no z na tento by sloveso li si dobře mat kde to neni omyl v překladu nýbrž správný řeka s tím není nikdy dobyto ale je dobýváno. Není konečná fáze cesty. Nerady vám cestu kombinoval a stěžovala že když jimi poučkami protože ono při jeho pouček nakonec se vede k tomu že člověk neví které se chopit a bych vám chtěl cestu zjednodušovat pane komplikovat ale přestalo. To co řeknu považuju za užitečné s že to do určité nikdy komplikací totiž i duch na duchovní cestě musíme jemně vás musíme umět cele. V něčem tele velice pod tichou po špička abych tak řekl pomalu a mírně jemností vánku. A něčemu musíme ji ze velice prudce a veškerou silou kterou máme. Víte dobře že ježíš kristus říká milovati budeš z para mas dost v z celého co ses do vší mysli jsme si sice si síly své. Čili co bič lásky ale tam si nemáme tuto u z du dávat a tam máme se snažit o ho plné zapojením láskou an do toho co právně děláme staví nemá nešetřit. Ale na druhé straně zase je když že používá jiných prostředků než se vás k třebas dal k řek bych technických prostředků posílení ká. Tak tam se musí po svod pomalu rozumím pro hodnotě technických pro střed co tím myslím třebas jim v technický prostředek k tomu abych se udrželo naživu svým v tom není spojena za nadál láska co to třebas mateřskou ve li je ne tak to není ještě to ta pravá láska. A ale kdybych svět prudce tak by to znamenalo určité potíže zdravotní. jsem to ukázal na stravě ale celá řada věcí je takový že když je prudce vnímám když se prudce s tím vodách vám když prostě. Vím otevírám zbytečně svou bytost. Tak to za následek že nastávají poruchy v mém duševním anebo tělesném organismu nebo všechno dohromady. Tak aby dostanou u toho jídla ne tak dejme tomu každá modlitba která není vykonávána z lásky nýbrž která je vykoná jako povinnost třebas vůči bohu nebo vám jako ní. Jsou část života kterou považuji vzdám organickou část vůbec ostatního dění se tak to není v podstatě láska nýbrž je to součást prostě mého života že to modlitba součástí mého života žil jsem posunem kupředu láskou nebo jiným způsobem tak těmito prostředky musím působit zcela jinak než tou prudkou tím prudkým nával jen třebas své lásky. No ano. si vzpomínám že když je tahleta jemnost třebas modlitbě nešla. Tak jsem si musel jsem se muselo při představovat si na to abych tu jemnost do sílilo tak jsem si vzal umyvadla. V plném vody nové příliš jednal tak aby viděl nahradit nabito nebylo vitálně rada příští z koho. A vzal jsem brát od tří a snažil sem se. To je vody dotknout tak aby se nezve měla hladina zkuste si to aby se nehod věřili ty kroky mu. Neboť takle jemně také mně se vstupuje do nitra tak za jiných okolností tam nevstoupíte. Neboť ty určitý druh cel lásky také je v této jemnosti teta vrcholná taky láska ano neboť že když se říkal z veškerou silou než pro tak ta síla tak jemná tak také třeba s veškerou jemností do taky platí. Ano. A je cela se za záležitostí které mohu obyčejnou lidskou silou u vyřídit nemusím vůbec se tam na toho i že za síla jemná nebo si hrubá a jak to ke přichází tak se toho zbavím tím že to provedu tón danými schopnostmi na danou sil situací z me duše. Ale dejme tomu tady v tom případě když například ses nikam bytostmi které jsou opačného třebas návod o které se mají velice rád ti. A kteří jím ky ve kteří se neumí stýkat jinak jinými než skrze svůj prospěch bych tak řekl již tomu rozumět no aby z toho prospěch měli. Tak si musíte pamatovat že ty na to nejdou nějakou jemnou silou je na tom velice hrubými silami a jediné co je jako u nich celá velice hodnotné je ten jasný záměrech ten jasný této nejjemnější co v tom je ovšem protože jako z o mocný se. Třebas něco vlastnit. Kdy mu tomu se buď těžko můžete zabránit aby nevlastnil aby nechtěl vlastnit. Ale on nedokáže vlastnit věci jemné jednotka čili čím na jsem vyrovnaný vší jeho přítomnosti. Čím dal ne podlehám jeho touze hrubé touze se zmocnit vlastnit s sílu třebas ti mýho mohou ba. Tak tím méně mu dopřává aby se tímto způsobem vyžíval znamená tím není neschopen mně obrat od sílu temnou beztak on promrhá a že oni nepřál o promrhat na co on si musí po znovu. I bych se tomu ještě něco řekl. Jak to dělám například s vámi že se snažím pokud možno velice jemnou silou na vás působí. Dokonce ne svou a u kdesi že moje síla veškerá hrubá proti této me síle takle a pokud to na vás působí tak musíte mít.