Karel Makoň: kotouc-T01-metoda-c (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ten ježíš kristus jsem poslední tři roky svého života totiž nic nedělal než plnil vůli otcovu. A tento stav odevzdanosti do vůle otcovy bylo rozhodující ne nějaká metoda rozhodují si to v okamžiku u smrti jeho neboť i když se si kdyby opuštěn od otce od vše ostatní je celkem vedlejší v do toho že bylo protože i tak je od otce v že ho žen zavolal dokonce bože prostě opustil v tom momentu zvítězila ta odevzdanost. Tomu otci dokud s ním chodili dokud s ním byl spojen a teďka přestože nebyl spojení on zůstal v tom stavu odevzdanosti odevzdávám ti svého ducha a to není žádáme todle to je stav který přežil veškerou metodu veškeré ty zázraky v tom bylo ve všem nějaká metoda ano. To všechno přežil a to bylo konečné vítězství po němž následovalo osudem mít tři dni následovali do takového přechodu než se to uskutečnilo budete přístup činu tak tam přesvědčíte že k tomu probuzení pu mi tím být tím způsobem to děly ty číňani v tom zenu dokázala za roztodivným šelem příležitostí nikdy ne. Nikdy to nebyl přímým následek metodické snahy nýbrž přímo o to byl následek opuštění metody vždycky. Že na příkladem je tomu u mnoha ale za někdo seděl nějaké pozici na nic tím nedosáhl a najednou opustil tu metodu a dosavad to potom budu na po že to není z s sám umět todleto ve velice blízké protože jsem tedy na metodě jel spěl že mně z pád čili všichni ne jsem říkal oni by mít tam to cvičení neviděl potravy. jsem přesto se ho držel apod ze se s tej jeho u že na držel ale toto nových cvičení. Jedním do toho koncentráku a nemohou oné jsem vůbec říci že by metoda kterou jsem nastoupil se ve mně byla těžko ale nemohu nade nestranně říci že by nějaká metoda sama osobě mně byla osvobodila vůbec ne protože i jaká byla. Metoda v tom prvním probuzení v těch sedumnácti letech. jsem danou koncentraci neznal jsem se nemodlil když jsem nevěřil v boha jenom jsem byl z soud stavy za wu sval nad vývojem svého života a prosimvás jak to dlouho trvalo ta soustavná troufalost to trvalo od chvíle co mně ten nic jedné školy by psali z toho na novým nazírat ale násilím daly. Kdo obchodní na klade bych ne. A tak to by bylo to to bylo od červem jste jednoho roku do duby na ni druhého roku čili čistotě dokud do trvalo čili z toho vznikla metoda životní myšlenková metoda ano to jsem za tři že dokud zabije ale tak dokonale metodu myšlení že se v tom motto ale pořád dokolečka chápeme toho pod této stránce to byla metoda. Ale když jsem. Si přečetl tu větu v tom pozadu tento život nemá smysl jsem od dožít sil jenom al zemřít nýbrž smysl přejít do v něm do věčného života přes i tuto větu přečetl takto znamenalo okamžité probuzení. E. Probuzení do věčného života ty na nějaké vrcholné ne ale natolik probuzení je se o prost o tři byl procitl jsem někde ve jsem předtím nebyl protože jsem jistot je že tento život ten smysl. A že v něm nemám právo být doufali. Samozřejmě prvně jak se nadto byla káže jsem si nevěděl rady vůbec tím životem nevěděl jsem s není tak jsem přestal ho vnímat chcete život jako správnou metodu s to jsem si nevšimně do byla strana metoda žít na tomto světě protože to byla metoda. No a tak za čase zanedbávat povinnosti světské především studiu ma všechno jídlo spaní. A museli při všem násilně držet jak při tom studiu tak přitom jdu tak přitom spaní. A mně protože udržení znal naživu a tak to bylo. To byly takové důkazy které že říkají napovídají to od čím schopna vás správně pro učit o tom kam z metodou a kde bez metody. Je to všecko jenom co k čemu říkám bez metody které vám představená metoda ano je to n výsledek mění a jsi mi přitom bezvadně umí je to spěli tu muss je to duch metody který zůstává ano tak na příklady med tomu v tom začátku ne to byl to bylo pojetí že. Tento život nemá smysl. Je to absolutně nesmyslné a že tedy nějaký život smysl ten jak ten žil před tím ten vás by se ale ten nový ze kterého není pro vybřednutí že to rase nemohu dál dostat n na který jsem jsem prostě definitivně určen ten ne nemá smysl a tohleto bez východu mne hledisko mně přesunulo najednou konali mně přesunulo z toho kam se. přestal patřit tak jsem tam přestal patřit ano a někam kam jsem vůbec nepatřil kam jsem se ani nehnul. Od dokonale s dokonalý přechod na ne patření k nenáležejí k nevlastnění jsem neměl tušení že se někam takle dostanou na ty oblasti. To jsem bych psí napřed že neví toužil rozumíte jsem ji nechtěl vlastnit kdysi děláte obrodu překážku v tom že ji chcete vlastnit že ano a dobře víte že na izidě plášti o co o žádný smrtelní nebude pro můj plat tří. Nic smrtelného neodhalí ten plášť nesmrtelného nikdo ne. To věta potíž nelogická na že ano nenese se snažím tam přijít a ras na na to brzdí. A kast nahá. Je když si on je ale správně toho vývoje nového ducha kterým pane celým vesmírem i za jeho hranicemi. Ak kterým nakonec je tam odnese o kterém nevím ani odkud vane a kam asi jenom to co snahou nevědomky připojuji k vývojové tendenci celovesmírové která z nás toho času udělal vidí schopné pojmout takové pro myšlenky. Zase váznou spokojil ale se budu s při jsem vám říkal řečí měly ten si po trpí jak to ty ty zen buddhisti si po trpí jak to tvrdit že žádáme to tak ničemu není ale přes o svém vyčetl že vlastně jednu metodu jsou z ta se při stihne křitele slabostí v tom v metoda od vás ví. Metoda kterou jsem celá ale ta s námi pěstoval nejsi jak jsem byl to směru k tak k a ten a o které jsem si si o zrovna to co činně ani to vysvětlím přestože. Je vám to asi známo nebo to poznáte z toho stali měla tam. Když například žák se svým učitelem se stýká. A chce být zasvěcen takovou klade otázky a ten učitelem na odpovídat. Způsobem který byste mi neuznali za správným protože zdali by si z něho děla velikou psinu my jsme to tady pěstovali celé krás s úspěchem bylo v něm vy psinu dělání z těchto posvátných věcí že ano. Synem dal byl vyveden jak si kterýho na tak se to vedly dál ale nevěří že by to byla nebývalo k prospěchu věci oni tohleto dělají záměrně. A takže máte dojem že spolu to vím tím na pro z nás se letech číst tak si to to si toho všimněte si to jenom přímá si je to není nic než ti k as není nic jiného v bez skutečnosti je tady je to tam neměl vysvětleno v tom spisu na to musím říct abych aby sto četli si v lepším porozuměním. Že tady je něco na co tady ustavičně upozorněním ježíš kristus totiž věděl dobře by do od co od něho chce například jsem tam někdo přišel nějaký slepý ne to vás tím že slepí chtěl vidět. Tak ježíš kritus to by si jako třeba dát co chceš ode ty cení jsi to nevěděl leže chce vidět. On se ale znovu zeptal co chceš kdy teta metoda otázky a odpovědi. Totiž mohu se si svůj jim vlastní a základní chyba názor nadto třebas si nějak budu o něm vnitřně sami potřebujete. A nepomohou řešili to co by vlastníte jaké nedostatky nebo jaké dotazy nebylo jaké potřeby máte když řeknete když mi klade otázky být že si vždycky na to velice pod atd. Záměrně tak vinni měst kus svého vlastnictví předávat když si to otázku klade te tak vědomě nebo nevědomě dáváte najevo že chce te se něčeho chopit nějaké odpovědi ano. To je to co se duchovou ne dání nikdy uskutečnit duchovnost se nedá ani u chop. ale dobře vím že to sou část. Toho neúspěchu který někdo třebas na cestě ježíš chce ale i na této cestě něco ho. Vlastně nebo jak chcete a proto jsem rád že se ptát protože. On by se to on nezbavil oni se toho on se zeptá tak ona mně to jsem dál. Tuto svou vlastní vůli a svými nechám pro sebe. Jednak protože třebas ono to pověz zenu prosebné ale na protože jsem si jasně vědom jeho možno zbavit tohoto vlastnictví chápete taky a ten je tedy ho do ta as odevzdám věčnosti.. Není možno oddělit dotaz toho dotyčného od jeho bytosti tím odevzdávám také jeho ovšem do míry jak je v jeho cesty dotazem žil v jaké my o něm záleží čili o na něm záleží tím vím z on se vzdává aniž o tom sama sebe a tím víc přechází do věčnosti takže jsem o to se ode pro zlo učí je jak jsem dojem že vám to nějakým způsobem přispělo. Ale to nebyly kdy konkrétně toto tedy tedy se nám dal. Ale ten duch který tím našim odevzdáním které neumí nedělat. Jste postihly toho ducha jste postihly tato ducha se v čili toho ten duch z do vás sestoupil protože nic sil není třeba jak jsem říkal než se umět odevzdat. Abyste tady navodili schopnost odevzdání chce když je třeba důvěřujete. Tak vám to ale ten nemá za zlé když jsem si vědom že toho nejsem hoden na tom nezáleží to dávám najevo dělám ven chci byla dojem vševědoucí jeho toho budou abych on po sil vaši důvěru abyste mohli u plně ji i s s s s s s cele odevzdávat toho jsou otázkou protože vím že vás musím zbavit chtěním co jsem si dobře vědom a. A ale nesnadno je odevzdanosti a vás učím odevzdávat své. Se do užitím li na přijde odevzdávat a tím se při víte tomu stálého stavu vnímání věčnosti a toto nesmysl to dotazování od vodit toho mistra nezáleží na tom co ten mistr ta od povede u nás na tom záleží co odpovím. Ale co ten mistr tam o to to vůbec snaží o mu třeba řekl byl tak si tak si sil do dneska tu kaši z ano nebo tu poli tak si kdy umytí z dálek mu to do si zase jsi odpověď že on se ale přitom svým zmocnil toho o jeho dotazu jeho touhy a odevzdali. Takže třebas ten dotyčný který mu bylo také odpovězeno když od něho odešel vůbec netoužil po věčnosti. Vůbec přetože předtím pořád toužil a v tom stavu kde přístupem milosti která z věčnosti přichází protože se nemohl zbavit toho obsahu touhy to jsem od vod o mentálně vědomým tomu neměl to je nerozhodující ale tam na se na to aby byla tak tam mohla volně působí jako osobu. Visí prostředek nýbrž směr rozumět ale u úspěch metody kterou jsem začátku užíval třebas těch první devět let když těch písmenových cvičeních spočíval nikoliv jenom v technice. Ale především spočívá v tom že jsem pomocí toho prostředku. Se odevzdal že by to umožnilo sebe odevzdat a my když je například důvěřujete takle temně dotaz tak by se mně odevzdávat ale vím komu se chcete apod to nebo jako odevzdanost sobě nýbrž jako ode rovnosti je tak co dělám vod začátku se stýkáme bez jakékoliv znalosti číny tak tak to způsobuje že z toho máte nějaký. Užitek no ano. Ne že jsem to konkrétně tak nebo ona od pole od pole že to tak sis to uvědomil jsem taky je v nás to uspokojilo rozumově vedlejší jako je vedlejší viklat ku oni světa z krista za síla která je v tom ak která mně umožňuje tam milost která mně umožňuje se přiblížit jej věčnosti. A ta v tom když tomu rozumím když tomu rozumím. A když například ten mistr byl u toho čínského žáka způsobil že si kdyby neschopen. Tak zároveň mu velice usnadnil ten přístup protože nikdo není schopen nikdo není z s a když přijde na ten dotoho sto fází protože si to jasně vědom. A přesto zůstává tak se podobat na vás tomu člověku který byl chromý as ležel u rybníku vůbec se s ti nebyl neschopen absolutně neschopen a přesto těl zákonitě musel přijít ježíš kristus zákonitě dale celý ten it is měl v tom není a. ta svatá terezie z avily neměla vůbec co by dala. A dala jenom to ježíše krista v jeho a ne svoje osmi doma přivlastnit čistý když svého nic i ne dával tak v. To je moment kdy všechno a ten výsledek věčný a myslím že je velice důležité si uvědomili že potom metoda málo veliký snu že v tom několika letem ležení. Toho mrzáka u toho rybníku bethesdy byla metoda a ne to rad vytrvalosti víte. Jakýmikoliv jsem způsobem vytrvali také za dobrým kdy jsem prosím vás činí z ty vyslovoval slovo mysl a ono o tom milost nevěděl jsem že to je mysl vůbec a o to vedlo do do mysli. Co se syt o to do ty mysli vedlo je to objevovalo cetou co mu byl že činění říkají že mysl který na něco co přemýšlí nýbrž čem je všechno obsaženo. Že dneska cesty libovolně stýkám s tím že přecházím ze své vůle ne do této nemysli kde vůle kde kde je všechno obsaženo nejde všechno co bylo bych je že se člověk nedovede ani nemůže ani dovést odtamtud něčeho moc nit kdyby se této moci tak z toho je moc s ním se musel dávno rezignovat na toho abych odtamtud něco mu dostal. Protože jedině když. neprosím aby se dostal kdyby ses tím stýkám si s naprostou z toho že musí do tam je. Z na bezstarostně tak to je víte. Když ten mistr zenu dal takovou odpověď která se praze na toho žáka na kolena bych tak řekl. Tak do samo jsou vždycky mělo vždycky mělo za nás nestranně ano protože ten mistr především rozeznal jednu věc správně. Že ten žádá aby se dotazoval kdyby za jeho metoda byla ve jsme vedla výsledku. Či že ho musí zbavit důvěry v tu metodu a. Musí způsobit aby důvěřoval něco ho co je mimo tu metodu něco dalšího o to byl třeba v tomto případě ten mistr je. Ovšem stává roste že ten žár pak samozřejmě byl tak deptám že o toho mistra odešel. se někomu jinému a o to o se vrátil potom co s sela běžně stalo to bude říkat to na ke z řeky že popisován li. Ale je důležité na tom je že ten člověk se setkal v odpovědi z věčnosti aniž si to ještě třebas uvědomit a totiž že není možno aby když něco odevzdáte aby nenastala odezva v tom smyslu že se na něco. Se nazpátek rád čili když třebas od vás něco doslechnu. No proto postil odevzdám není možné aby se vám něco brát jo. Kdy ses sebevíc. Snažili abys to nevrátilo tak nezabrání jde k tomu ale vždycky sami s obrat čili vy musíte být bohatší op další poznání. Pane tím tou konkrétní odpovědí ta nemusí být uspokojující ale s tam ten který zažívat kdysi musí se hodnotit ten stav ale ne je tu odpověď ano to je rozhodující. Dokud se máme o co opřít atd této ale tento vztek metr všichni ni tak že opravdu není možno abychom se vědomě spojili s věčností. Jakmile se zbavení všech op je ale. Tak by si vyjdeme ze všech tvarů ze všech onen a one třeba před city obě to by taky formy v v tvary určité tvary pomoci tam jiným způsobem není možno se dostat do věčnosti tímto způsobem když kristus co tam dramaticky ukázal ale není třeba také dramatizovat sto symbolu si vezměte jej jasnou poučkou že třeba se zbavit veškeré opory konkrétní. Neboť ta pravá opora naprosto nekonkrétní v tom smyslu. Nerozlišená nebo působí sví bez mezí. Ta podpora věčná může způsoby jenom tam kde se člověk neopustila o něco konkrétního neboť jak se opírat se o ten o tak zaměnil. Tu oporu věčnou za oporu částečnou rozumíte v tom je smysl ne ne nedokonalosti v těch metod že to z částečného něco co zastupuje věčné. Samozřejmě velice záleží na tom jak se na tu svou metodu díváte jsi sem dívat jako něco z jako třebas na to opakování toho slova mysl na něco co pochází z věčnosti na jen výrazem věčnosti jenom tak pak záleží na tom jak se na to díváte tento pojem na je pro vás tím způsobem osvobozující protože. Zbaví kde bych se sama sebe že omezené odpory totiž dete rovnou do neomezeného vědomě teperve cenného. Teď když držet řek abstraktně nebo neumím prostě myslet jinak než konkrétních pojmech a těžko se dostává do tohoto jiného způsobu myšlení a jinému jinou o způsobu chtění které jsem nepodobá vůbec chtění to vypadá jako by člověk nechtěl vám tady říkal nech tří z ale od vlastně nová podoba vůle fakticky konkrétní vůle je spočívá v tom že se něco chce třebas věčnost ale vůbec se neradi představit takže způsob. Jakým to chce nakonec musí west jenom k tomu že proto přesvědčí o tom že co chtěl nemůže získat. Neboť jakoukoli představu o tom měl co chce. Že jakákoli stalo potom je špatná je chybná a aby se mohla stát správnější tak musím být zbaven na se teď mne představit nám z kdy jen z toho z představy kterou vlastním o věci. A takže se ty věci třeba nevykládali plně jiný který to zažil. Sedli projevím který jinak než jak jsem pochopil z jeho kladu kde toto mohu ale je to úplně jinak je to u k jinak to z toho protože musím být i v tomto smyslu z vlastnictví. Ze všeho co zase nějak v moc byl rozumově nebo citově. Bych vím že neklid jasem nevím pořád váhal city věci tam takhle krát protože je to vypadá jako po zření všeho co jsme si tady pracně postavili ale není tomu tak je to dovršením proto ježíš kris sto tyto způsoben také dovršovat jenom si musíme troufat si to přiznat že pro děláme celý ten vývoj to při že musíme v této fázi tolika nese by sto jsou sval. I byste si řekli na tak se třebas vzdálená záležitost není to pravda protože časový je. Toho nemusí vyžadovat větší dobu než půl vteřiny toho dostat se na kříž nebo ještě méně než ku v nesmí se cenné v k v. Ten to nevyžaduje žádný čas třiceti let síle nebo tato co všechno symboly. Těžkosti je. Zen buddhisti jdou dokonce daleko říkají že v tomto nejsou postup s tím nesouhlasím li protože oni také to probuzení každý z nich pociťovat místní svou silou ale mají pravdu. Bez milosti z stoprocentní se že tón navrch že také by neměli říkat když i zažívám málem tu věčnost tak je to celá věčnost jenom v je sám překážely tomu aby se to plně zažívalo ale to protože v tom psa ale ne je překážejí dost to jsem jeví jako vstup je ovšem je že jsem jako stupně protože je to tatáž věčnost kterou zažívám i začátku zažívám byla a potom třebas jasně. Ne v trávě tu pomoc svatých mysl nevede představit. My si myslíme že nejlepší pomoc by spočívala v tom li si že by nás upadli za ručičku a odvedli nás pánu bohu. ovšem to je představa jediná protože za pravé nás nemohou za ručičku nejde to se jim nás nemohou němu dovést a proč protože by nás jsou překážky které nedovoluje vina za to ruku vzal naopak platí jestliže člověk vůbec ne vzývá žádné svaté ale disponuje. Kdy ses správně pro zažívání věčnosti. Je z vel blízkosti svatých je ve společenství s nimi a nemusím nikoho vzývat. Naopak vzývá li ho a nedisponuje se jiným způsobem než vzývání neuspěje. On se musí z vás zcela jinak než vzývání ne že bych byl kdo by ho vzývat toho svatýho dobrá věc. Ale. Jakým způsobem nose disponuje k tomu aby to vzývání mělo nějaký vliv aby ten svatý mohl zakročit to vzývání musí být musí mít povahovou absurdní odevzdanosti. Ale absolutní důvěry v toho svatého jestliže po do za svatého za tak výtečného že se z cela odevzdám jeho vedení pak toto vzývání u spěch okamžik jestliže ale si ho z o bohu jako oslavou tam vůbec mu mám za mu styk na tak si nemohu udělat z žádné věčnosti svého sluhu. Věčnost a je proto aby nám sloužila nýbrž myslet k tomu abychom sloužit kde největším v království nebeské doslouží a to platí i vůči věčnosti vysvětlíme že my se kde jsme stanete ke nedostane miska žebráka to prosím krásně vykládal ramakrišna proč že neúspěch v tom styku s věčností protože stojí na stanovisku žebráka některý žebra a o ale může mnou. A protože byla almužnu nemůže získat. Společenství s tím pánem on není na úrovni toho ta na kterého dával ježíš když si představujete že žádáte o věčnost lid a než jsem si dáte jenom obal možnou nikoliv o věčnost protože oni prostě nemáte žádnou představu. Tak jenom uspokojení sama sebe od další vlastnictví o nic víc a pro za to dostává milosti boží na milost svatou nedostal že by bylo posilovalo vaše a kdo to vaše musí umřít kdybych se ukázal o nějakou pomoc svatých ne tak bych asi po tu svou žádost formovat tím způsobem. Aby umožnili při boji se jejich oběti. Aby umožnili připojit řeky oběti bohu protože jestliže je to svatý tak. Se ustavičně obětuje. To je vrchol svatosti ustavičně pro jiný žije ne pro sebe ne pro sebe kdežto obyčeje nám tu si můžeš si pro sebe s to on pro sebe vůbec ne ježíš kristus správně řekl že chci něco pro sebe nevěřte neděste za mnou. Nic nechtěl pro sebe. úplně opačným způsob myšlenkového pochod než jakými je pěstujeme a proto nemáme spěch. Cesta bude cesta ode k bohu a boha a ke mně. Bůh ke mně jde pořád mně aniž si to uvědomujeme a potřebu při k němu poco je kus cesty jemu děl.. Čili kdybych prosil svatý tady se tady prostota aby se připojil k jejich oběti. Bohu jo pak bych chtěl úspěch kdybych to muselo se upřímně. Vy totiž že když někdo zažije li li to je ten ale on se jenom když je to zažije ve svém životě co jako třebas operaci. Kde je něco z něho se víme a kdy nějaká ten se mu přidala ale změní se stavem běžného vědomí třebas vložený men stavem bez vědomí násilím přirozeným el takto vždycky za následek takovou ztrátu rovnováhy roz vlády protože s tímhletím násilím si myslet že jsem do násilím je. Při byla nepočítá o takže ten přirozenost lidská zatím kde víceméně trpí. Ta zvláště když přitom je třebas ještě trans u ze kde byl tráva než cizí se všemi jste mi toho člověka setbě s těmi sklony jsem toho původního. Tam je tak je li ovšem v alenky bych předpokládal že. To léčení některého na zažila bylo samozřejmě léčením povrchním že je dosahovalo li do těch oblasti li kdo je příčina všech chorob. A že v oblasti duševní když byl to nakonec. Vypadal jako moc na příčina. Jsem to že je třeba od když je do ze v zarazí třísku do doby tak je že to je od např jen nalezl třísku do ruky li promiňte mi nejsem toho názoru to nebudu dál vysvětlovat a nejsem to ona vzoru. Za nejsem toho názoru dělat to je ten při či na to třeba setkáme li nějaká náhoda to nehoda proměn není náhoda. A je to tedy něco co nebylo nějak určeno ale co vyplývalo z duševního života nebo z pojetí života člověka ten takovému pojetí které buď mně to opustit nebo měl pozměnit nebo měl vylepšily a myslím pravé volali ky která jiný který ji mít k že tam s tím se není kladlo větší požadavky než na člověka který plně. To jsem rád se s tím třebas aby prošel nevidět ku když člověk nemusí izák poli s tím světem as tím čím ostatní za napoví čas. Na sebe. Takten čas nemá vypít zatím že by myslel na sebe nýbrž že by obrátil. Pozornost věcem obecným. Nebo jste na stavbě lidského života musí s tím opatrně samozřejmě ale zem měla bys tím začít ta měla by sil do na že teoretizování v tomto oboru nevyřeší věci nýbrž že třebas kolikrát jenom komplikují že třeba nějakou metodu používat která disponuje člověka aby mohl zažívat něco mít vší ho ho no ono totiž. Tak zdraví orgasmus fakticky na sebe nemyslí. Jestli ona na sebe myslí taky věže ještě ukryl zdráva neni. se snaží jen co možná nejvíc za sebe za to v tom je ten nejlepší je metoda. Kterou se zbaví těch těžkostí. Protože bych byl nerad abychom připoutává v její pozornost k samotné. Tady jen umí je větší nebezpečí že to pozornost vel se k tomu připoutáno ni samotné protože nemá třebas těch byl v tudy problému jako jiní lidi jak nemá jiných problémů které odpoutával od ty již samotné ale tím víc s tím musíme varovat před tím na by se točila kolem sebe protože to je v z toho vyplývá hrozným těžkosti jak zdravotní kladně duševní těžkosti tam u tak tak. Ti řek bych jenom zdravotní ale takový je že se tomu říká osudové ano. A nesouhlasím s tím slovem osudové ale si to jednoduše vysvětlit. Aby jako rozuměla tomu proč nějaké těžkosti potom zažívá že to z toho důvodu že se oni patrně chce na by me myslel na sebe na víc se mi sela třebas. na věc a víš šlo o nějakou věc. U někoho dobývat žil třeba životní a někoho se to bývá třebas pomoc rodičů nebo jakákoliv jakékoliv odosobnění pro nějakou věc. To je možné to co bude vědět jak na to. Oko s s s tisíc vinici co s. Něco řekl v tak v poslední naší schůzce jsem říkal že v podstatě mistři zenu v tom svým způsobem ale tak to odpovídali na dotazy neboť ti metoda je dotaz odpověď na dotazy zda je možno dosáhnout nirvány co znamená vědomého spojení s věčností em během tohoto života o to mi tady tak toho každý jiným způsobem ale mělo to tento smysl vždycky. My žádnou metodou to nejde a bez této li to taky nejde čímž podle mého názoru velice prací z přes definovali jak to víte. Ne jak to nejde a jak to víte. Protože mnoho věcí se lépe definovat tímto způsobem než dlouhými řečmi o metodě a o tom co metoda ne nezmůže jestliže ježíš kristus s pět mi dneska že někdo z vás namítá řekl jsem cesta a podal přesný návod jak po této cestě kráčet takto odporuje tomu co říkal třebas látce že. Toho pro něž se na kráčeti není pravé ta ale jenom v zdánlivě protože všichni mistři zenu na příklad kteří stavěli nad kali z mu říkali bez metody to nejde. S metodou to nejde a říkaje taky bez metody to neni znamená je třeba aby cesta byla známa ale kdyby byl ježíš kristus řekl jenom jsem cesta tak. Tento mi tohleto řekl pravdu protože to odporuje ježíš učení ježíše krista ale protože kristus neřekl jenom jsem cesta neřekl jsem cesta pravda a život tak to pak platí ka která asi velice syna katolíci že to tak přesně definovali že kdo vytrhne když se to učení a zvláště z kontextu jednu část aby dávají za celek. Tak definuje sám sebe jako kacíře. Protože staví na hlavu všechno co v větě je a prosím toto netají jasně ve úkon žena jsem cesta staré za celá měl jsem cesta pravda a život. A teď se podivné na tu cestu pravdu a života že totiž jestliže on je také pravda. Tak je to samozřejmě pravda které jak učil zvláštním způsobem symbolicky nevíte málo by přímým přímou odpovědí vždycky v v v obrazech a toho v obrazech událostmi as slovně ještě mně jinak a potom učil věčnému životu v co že zase něco jiného než cesta k němu v st.. Není to ovšem to do tak úplně prosimvás si dobře to uvědomuju protože jsem teďka trošičku mu řekl jenom abych se zbavil dalšího povídáním tak jsem to také odbyl jsem to řekl ho z ku nepřesně cesta není něco něco odlišného od života. Totiž ten život ve věčnosti bychom takhle ten život brali protože on všechny ostatní který kteří do věčnosti nežijí na vzdal mrtvými tak můžeme myslet že ten život o kterému mluvil byl život těch živých to znamená ten život ve věčnosti vědomě žitý ve věčnosti ten život se nepodobá jsme tíž zase podoba opravdu životu který měl na mysli ježíš kristus a to není jaksi se pro nás zatím. Srozumitelné protože ten život povahu něčeho jako tato nám jak se není že by za do určitých slyš co oni by to do určitých kolejích co nespěje odněkud někam. V tomto smyslu cesta po které se na kráčeti není ta pravá cesta. A život který odněkud někam kde není pravý život a pravda která někde začíná někde končí nebo o které se postupně moc němé postupným učením pamětí a jinými prvky. Duševními duševními schopnostmi to není pravá pravda takže v tomto smyslu prosím teprve ale kdo takhle kom komplexně pojmeme nepodporuje učení třebas zenu v učení ježíše krista. Protože nám to zodpovídá než krista ten se zpovídá toto jež co si mistři zenu. Že totiž metodou samotnou o to nejde že pokud odněkud někam v de ne tak. To ještě je způsob počínání který vede k rozvinutí něčeho časného. My jsme si často říkali že to není na škodu věci to je metoda bez které to není. Kterou on taky dokonalé či svým životem a svými řečmi. Ale není to všechno. Čím nebe není to dostačující čím by se člověk dostal do věčnosti neboť tam vždycky se to u metodou tím postupem když dostal do nějaké nesahá z že najednou nastal znovu. Vždycky tomu tak bylo a nastoupila pravda. Vstoupila ras která nezačíná která se tady objevila jako věčně tak na. Takže jsem se o ni mohl říci dřív než abraham byl jsem jak se tam objevila tak pravda jako věčně dané na příklad u panny marně a co z tebe narodí bude syn boží to byla hotová vně z od věky připravené a věčně platná. Co se jsem ze jsem se duše narodí to je syn boží to platí před narození ježíše krista po trati ze sebe tak si na věky. Nebo vstoupil do jordánu ježíš ale do že v nás tento nesmím jinými než se mi zalíbilo ten to není těle. Si pořád je a to je. Správný překlad že totiž není to věc která začínala. Nýbrž to je stav který ten který si petr v ježíš kristus uvědomil ale ten stav nezačal před vědomým cesta člověku je proto ten hlavní argument těch mistrů zenu proti metodě zní asi tak z toho. Jestliže někdo si myslí že nějakou metodou sv někam dostane. Tak na omylu proto protože tam kam se chce dostat vlastně se dostal. Kdyby milováni nebyl tak vinni nedosáhl. On si to jenom neuvědomuje jen na nás se nějak liší od stavu věčného vědomí ani trošku přehánění samozřejmý. Ale že tomu tak fakticky je. Můžete usoudit sami z toho že žáci ježíšovi i s ježíšem chodili ježíšem kristem tři roky a nepoznali do dostačující mínili že oni synem božím anna. Nec rezignovali na jeho následování když zkrachovalo jak svým zdálo to jeho učení tou potupnou smrtí na kříži aspekt li se k. Čili nebylo jim zřejmo tím co vidíme na vím tedy na jidáši že on je opravdu syn boží. On to musel ustavičně dokazovat zázraky i v tobě nepoznali řek bych způsoby které na které se indové dívají jako na takovou náhražku pravdy že tam z kámen způsobem jsem se dívají. On podporovaly jich sta víry. Protože cesta žili ustavičně upadal na minimum nebo na takovou míru jako třebas máme my jiná na tajné dostačujícího by nás převedla na druhý břeh. Neboť jedině víra živá je schopna přestat být. Ten nestranně musí nestal zatímco ježíš kristus říkal že je každý zázrak který vykonal mohl vyčkat jenom za těch podmínek. Které definoval tvá víra uzdravila ne tvá víra uzdravil. Jdi a nehřeš více nebo tak nějak. Ale vždycky mluvil o že to znamená přestali často vykládali on musel přejít na tu metodu zenu teď se tato dovíte jak se to děje stejně on to oni samozřejmě neměl na to na věčně platná. Metoda dotazování odpovědí. Pže von musel se zeptat co chceš abych dělal říkal abych třebas viděl atakdále a on to teprve udělal. To znamená on nemusel vzbudit vírou v tom řek musel jít víru že ten ježíš tomu může udělat a přesně definoval mnou víru pak li definoval mnou víru chci abych viděl třem. Takhle musili tady víra na víra musí mít svůj cíl jasným síly pak. Slovní nějaká nějaká. Kde karavana víra se proměňuje nevíru která je stavem vědy a to je cílem nebo ne to řečeno ten kdo na jenom prostředním prostředečný cíle ale v nejlepším prostředkem jak dospět do věčnosti ale to není žádná mně to tak jakmile jsem nějakém stavu tak neříkám něco nebo nedělám něco nýbrž žiju v takovém stavu třebas žili ve stavu naděje ve stavu zrodu starost. prosím nebo to jak jak jednou se s je to všechno řečeno nebo vjemem stavu ze stavu lásky. Ale to není láska časná která odněkud někam kde nýbrž je to je láska která nikam neplní k stav lásky. Jako třeba tam když vysloví ten člověk chci abych viděl. Tak projevuje ne dávána najevo ten stav své víry že od kdysi slibu je zmíněnou hmotného stavu na příkad. Čili že pro jemně s. Hlavní znak síly že je to stav mysli který ho přenáší z mu nižší jeho je do něho nebo spokojí si z toho nějakého budoucího který v nemám třebas zdání co to takových nevidoucí člověk vůbec nevěděl co to je vlastně vidět třebas od narození slepý tane zásadně řečeno si nemohl představit co to je vidět. Chtěli ho chtěli něco co je co měl co pro něho bylo nedefinovatelnou se nám dovídat ostatních že museli o proudů nabyl nebyl by to špatné z to rozebrat co je to vidět v ale ne onou ve žádnou představu to je taky vy třebas když jdeme do věčnosti tak nemůže o tom žádnou představu co to věčnost je aniž máte nejlepší metodu v a nejlepší poučení o tom co ta věčnost je třebas od li se to zažili tak to nikdy nevystihneme tu pravdu která zatím mně a ani ten život. Který v tom je obsažen ani tu cestu kterou se tam člověk může sbírat protože se nakonec ukáže že veškerá metoda člověka dostane jenom do určitého zdokonalení nějakého s tím života a jakmile toto k ranní dostalo se na určitý stupeň vývoje tak tak nemělo další smysl zdokonalování jak přešlo skokem ten dělo nějakého stavu když. Když ho a pak bylo třebas mohu začít očistu a znovu začít osvícení na tom vyšším stupni v v no z to všechno opakovalo tak jak vám to pořád či tam vlastně te to několikrát za sebou v tom ježíšově životě líčeno jako obdobné počínání na úrovni kdo narození ježíše krista na úrovni do jeho přechodu do jordánu tak rovni do jeho přechodu do věčnosti přes kříž te pořád totéž jedno toto teče může na jiné úrovni rád. El toho čista která se mi že je důslednější jak všechny metody jsou důslednější dělat všechno myšlení je důslednější napřed musí li vůli boží vědomě ne jako předtím jenom pole nějakých náznaku nebo pro znaky extazi nebo nějaký v z mu to by nestačilo no a tohleto všecko tedy v kam napovídá že jedině cesta pravda a život celou větou chápané učení vše krista na může povědět. To co se zdá být rozporné ano bavit vás tohoto rozporu na to aby ten člověk který se že dal si to na to je. Tomu čínské jemu stalo jsem se tak si není pravé toho když ježíš kristus řekl jsem cesta. Protože byli zřejmě kráčet neboť ukázal jak ta tak tady ještě jsme si taky říkají že pro někoho je snažší jít to znamená třeba nějakou cestu protože to s naší je poznávat. A to řekové snažší nějakým způsobem zdokonalovat svůj život tak tím se dostal do života věčného čili pro každého z nás je jiná cesta převážně. A tak jsem si představovali třeba že to musí být. Samozřejmě že platí že nejsme nebo málo do jsme schopni harmonicky všemi součástmi svého života postupovat to znamená neseme vyvarujeme nebezpečí utrpení protože dáváme přednost v nějakém metodě která představuje třeba jenom cestu na nebo jenom pravdu nebo jenom lásku a pak samozřejmě musíme do marně to ostatní neboť. Se tam musíme dostat celý i se všemi jsi je i přes všechny a se všemi ale přes všecky svoje špatnosti znamená že tam od za celou svoji bytost cenou z celé svoje jsme se zbavit sebe celého evy z v bychom na rozdali jenom na příklad svoje ctnosti tak ten pro naše nectnosti překážek na cestě. Tak tohoto si buďte dobře vědomi že začínat jsem šest kterékoliv strany. A vono to jinak nejde než začínat z nějaké stane nějak rozpis ve ze všech stran ale musí se nakonec přejít na všestranné chápání milování ne. A to po vstupování kupředu. Tak mám začít dotaz cesta pravda život ze to poznávat je to považovat za gradaci přesto jako mít. Pravé jako poznávat a život jako žít plně v věčnosti že tak indové bylo pověděli ano v protože by byli moudřejší než ale jak s tak na to věděl protože al mistrova je v zenu bylo k neděli do od v. Nese toto byl vůbec nic neřekl kdysi plátno čas ale třebas nějak podobně ale protože to satori neznamená to osvobození to bodhi jak se říkají indové nebo mokša to se nedociluje bohužel. Jenom metodou cesta neříkali nýbrž právě nečekaným přechodem z metody jen do vyššího stavu vědomí zásadně vždycky. A proto jsem si dovolil vám tady ukazatel svůj vlastní příklad neboť se měl vždycky dojem že jsem s každou metodou zkrachoval velice jasným jem. Třebas přeříkával je nějaké mám trám. Jsem se dostal do stavu kde jsem nebyl schopen ho přeříkávat a to v první moment je země budil dojem že jsem neschopen jít dál. Ale když se to soustavně opakovalo tak jsem k tomu stavu povolil vstoupit do mysli a ani hle o to mělo za následek vnitřní umírání prudké vnitřní mír na i pro tu metodu kterou jsem dosud šel. bych tak řekl asi takhle je to v těch dva starci samo co. Jestliže člověk je vrcholně třebas zoufalí nad tím že se mu to nedaří. Tak pak je blízek vší ku o ku který může co ty židy nastat po němž se objeví nová kvalita. Protože je velice nepravděpodobné že podobá víte nebo se zbaví ho kte. Toho metodické o člověka když nebudeš do k o vás. jsem se potom přešel na sobě že jsem byl vždycky šlo konat od začátku a dokonce u. Mohl bych začít s tím jedním ab rokem svého věku a mohl bych končit dneškem vždycky je to však i deska ještě dáte třebas dotaz na který mám odpovědět tak jsem v tu chvíli toto vám o podle nich kterou znám neboť v této kolikrát přes tam dosavadnímu je poznání jak se mi zdá a třebas nemate ten dojem ale ten dojem a k rozhodující. Prom pro mou cestu. Že si učiteli chvíli kdysi před být u vědomi jsem udělal pro váš dotaz. A pro svoje odevzdaně i to se mi že třeba se to po je při se dostane šok který vynese dál. Ovšem však toho druhu jako je to pravíš to řečeno všecky nečekaná záležitost né. I ten člověk kterému rozích pak nám bude tvrdit mně nic není a najednou se vám tam složí ví. A právě že na se mi že při těch. Svých duchovních cvičení nebo modlitbě deme tvrdit ono nám to nejde ale my tomu nerozumíme že my se toto neberu vážně tyto vaše dotazy. Protože vždycky se to právě vůbec nešlo tak jsem byl nejvýš dalšímu poznání kdyby například že dneska ho tam odpovídat. Tak z toho proměn nevyplývá další pozná poznání jsem prospěch a s. sem jezdím proto jenom a bylo odpojit dal dotazy. nechci jenom abyste se dotazoval li abych měl co říkat. Ale jsem prospěch náš v tom smyslu že když se někdo za světce a věřím že jste hodně poučeným že kdo dosazovat dotazovat velice trpné. Takže nebudu umět odpovědět a to je pro žádoucí stav věcí že tedy tomu muset odevzdat. Takže pomohu jak sobě tak nám i dalšímu poznání. Tu vám možná prostředečně že vám to vysvětlím také jsem to předtím třebas nevysvětlil že v tom bude jak vy říkáte si jenom něco nového a pro sebe ovšem získám daleko více protože to viděl v takové šířily kterou nemohou postihnout řečí a proto říkám jsem ochoten svět kdykoliv. Že je jsou li ti tak poučení že jsou schopni dávat do se dotaz. Proto by si někdo objevil třeba načisto se si který se mi jevil jako tady stalo tak se nestalo upřímnou radost nese říkal tady bylo dotazy vztek který si budu něco taky mít. A v prospěch z veliké na nestranně. Čili to odevzdávám slovně říká mi tedy jeden a všechno odevzdávám a myslím že nedělám upřímně a výsledek řád. si myslím že jsme zodpověděli teď správně. Že svatý petr a taky velice upřímně a bych ti ježíše nezapřel. abyste se to za nás že i na snad upřímně on nelhal že vycházel ze svého chybného sebepoznání ano. Kdybych každý ženám ze špatného sebepoznání na že z sebe neznáš ukázalo se že to není pravda co říká ne že by byl ha ale že to není pravda že jsem mínil lil nebo o zapřel neško po za to na začlo zakokrhá ani kohout v. Protože v této do také pěkně z van do vtipně vysvětlení ta rozum jednou promluvil a bylo po všem nemoh třikrát zapřít tak jestliže ovšem se to takhle stalo tak to bylo vítězství které zažil jsem odhalil sám sebe že sám sebeklam že neschopen něco pozná. A v této v tomto stavu neschopnosti se do něho mohl být duch svatý s i ve vytržení nemohl protože před tím. Svatý petr vlastnil jak se mu zdálo nějakou lásku k ježíši kristu. Jakou odevzdanost nějakou oddanost komu touhu janem co všecko vlastnil ale bylo to vlastnictví. A to vlastnictví stálo mezi jím a krista. A v chvíli to přestal vlasy protože to však kopat tím způsobem byl zbaven v těchto dobrých svých vlastností dověděl se že nejsou do prosím jsou v jeho slabostí tak v tom okamžiku zase se protože jsem byl na jiné cestě. Mohl se stáhnout a mohl. No nemusel ani nemohl ani o sobě dale tvrdit miluju jsem oddaný to si nemohl troufat. A víte podobným strastmi zažíval jsem. Totiž když po těch devíti letech jsem se mu jenom o tu lásku větších ježíši kristu nebo k bohu nebo tak nějak jsem se ocitl ve stavu absolutní bezmocnosti mísy cenu ty dnes třebas měli co chtěli tak jsem zjistil že že od pouští dočasný lidský život protože to věčné se před novou rostlin a nikdo mi nepomohl dál aby s rozhodnou nesprávná. Tak se mu klidně volat bože nejsi prosím neopustit v ničem nešel na ruku. To bylo správné před na nebo pochopit jako tyto utečeme můžeš ale chápeš jakýmsi blaho žádném el stavu jakém v jakém stavu milost se nachází v protože bez z vás tomto stavu nacházel ale protože mně to nebylo jedno a velice to zk dávalo neboť při tím tady bylo nějakým jaký devět ze sv nějak to co my dalo do mého života poctivé snahy dělat to semeno ukazovat že to protože to všechno zbytečné že člověk. Čemu dělat takovými jsem že najednou mně jde o holý život ve že dávám přednost tomu udržení se že toto říkat tamto patrně neexistuje pro tak aspoň žiju. Tak kdybych se byl odvážil se ale neodvážil modlit. Jo kloudně aby se modlil tito způsobu zaseto on se tak mu do dostane po tu pane protože zachovej karla makoně naživu v na co v tom o tom dost dočasném stavu života on bude hodnější tak bych se byl modlil ale kde mu věčné nějaké poznání protože jsem dávno věděl že to musel odrostl na toho nejsem schopen správně jsem to. Žádnou metodou se člověk ne u z chop ni žádná metoda tam nevede a bez metody to není tak toto třídenní nebo několik vedení zoufalství přestalo metodou velice to bude pro a je proměn do buducnosti samo zní skvělá metoda. Neboť to co za metodu vůbec že nemůže považovat to je ta opravám metoda co vůbec metoda není tak to taky ti číňani myslí. To co považuješ jsem metodu to co je cesta po se dát na že to není pravá cesta. Ale to se že zdá že se to na není to co to jsem se kráčet nedá o čem si ježíš že nikam nevede jako ten svatý toto si myslel teď jsem odsouzen protože jsem v neško dokonale přikázat z ježíše krista. Ne. správná metoda metoda zoufalství například není to cesta jediná ale cesta která vede k šoku. A která převádí člověk v proto jsem se opravdu snažil a u každého různým způsobem vás v těch kalech však koho a v co si možná vším a každý sebe svým způsobem to vám. Sis se to nebyl dost nebo se šokován tak to byla veliká chyba tak jsem to dělal špatně. Jsem to nebi máte správně protože chápete že budu na vlastní zkušenost. A ty zkušenosti zní jednoznačně žádnou metodou to nejde protože jakoukoliv metodu člověk si při vlast musí dycky přivlastní. Tak to vlastnictví stojí mezi ním a bohem on když přece ocitnout tváří stal věčnosti nesmí nic vlast. Jako než krista v tom křísí nic nemohl vlastnit i tu svou matku musel odevzdat janovi nemoh ji vlastnit. Kdyby si byl nechal pro sebe tam plakat tak o tom co nepodařil celý ten stav na tom kříži do bez ho do věčnosti. A. I k tomu dokud totiž mohlo dojít tak se ta bytost musí nějakém stavu spojit celá pospojovat nesmí nic zůstat vedle toho stavu který tam do tlačí tedy že to není metoda cesta. To není počínání odněkud někam se třebas za svou prací stav lásky sto naděje stavěl co to je to všechno nemenoval ale ty se těžko dostává do toho absolutní do stavu ve kterém vedle něhož by nic nemohlo existovat rozumí v to co tady třebas jiný se klidně dostal do stavu takového dostal navozoval s tvým že to záviděníhodné. To je nádherný s v tomto smyslu samozřejmě. jsem proto aby se co rovnou vážnou cestou aby tento stav byl opravy duch to byl novým vyvrcholením jsem říkal tak si nezoufali přežilo tak je to špatné když si z nám ukazuje že tyto stavy před tokem to jednak podle jak to mají moc dlouho jestli je to tam znázorněno třebas několika minutami před smrtí ježíše krista. Že zoufale volal bože prostě opustil tak prosím vás před tím tak zoufale nevolal. Ještě nebyl tak blízek tomu ku neboť tím se klidně modlil za ty svoje katany ten otče odpustíme neboť nevědí co činí znamená že to měl moc jasný hlavě že měl nějaké spojení s otcem nebo se k němu modlil. Ale pak to spojení zrušilo no v tom musel být tok. Protože ho předtím jasně zažíval a dopracoval se k němu postupně do toho jordánu a pak ho jasně nepřetržitě zažíval a ty to je moje o něm. Toho co do představit že to je hrozné. No ale každý z nás je tak že toto dopracovat tíž těžším způsob v ale kdyby v tom stavu zoufalstvím trval dlouho tak je to chyba protože on se opotřebuje. On smál otupí nakonec celou bytostí přes ten stav nemůže dále v protože jeho bytost je ledu konaná nadto z ku lidskou to není správné z dostat ukazuje že většina jeho cesta cesty byla harmonický byl harmonický postní nahoru že musí dojít přes harmonický postup nějak je mu na vyvrcholení nějakému šoku a zase dalšímu harmonickému post postupu dale. Několika třebas trvající než tam říká tři roky nebo třicet let to po tři dni po smrti že na o lidský boj a potom proto se z jedete maří na daně nebo na této ženě abys ne nedotýkej se posmrtným v zahradě neboť v otci aby nám dokázal tobě se tam musel být popsána že to byl vývojový stav poté smrti klidný vývojový stav. Ve které neměly být nikým rušen to nebylo žádné všecko chování to byl další vývoj. Z ky že nás na vyšší úrovni nastává další vývoj prostě někam takle z buduji jdu padá mu uvědom si že jsem neschopen ano ale zůstane země stav touhy tam přenesené. Nebo se to jevilo toto dal rozum říkat tam přenese na vyšší úroveň ze které potom zase jdu nahoru zase nějaký takový stav do čistého stavu nějakého z se dostanou to nešlo k ta se musím si uvědomit jestliže kristus říkal osobě nejsem dobrý ne v tom smyslu že to tam bylo učenou nositelem nikdo doby než otce v nebesích tak nelhal jsem říkal a nebyl přitom pokorní byl říkal že správného stavu neboť byl to člověk který si. Uvědomil že ne svou dobrotou ne svou dobrotou se dostalo to stalo se. Protože byl přiznal že tomu dobrotou se tam dostal tak nám za vítr z plachet kdy nemůžeme tou cestou vůbec žít proto se budeme se dokud nebudeme se za takovou takovouto dobyl do takové takové cvičení měla takovou nad o metodu života tak to nepude by to všechno můžeme dělat ale nesmíme se o to synova nic než nějaké vyvrcholení po který musí nastat hluboký pád do nevlastnění o nejde o to nešlo ale od toto nevlastnění je já. To nemá o to moje není toho mám moc ho co tento přeroste přes další možnost vývoje tak co to musím vždycky zbavit ano to je na jednomu to se po čas. Co vždycky zbavit jenom toho do čeho dorostl svým sebepoznání o čem vím že to jsem a že tomu či ani nevíme tomu že je to jinému zbavovat takže jsem si dycky myslel jsem se zbavil dycky všeho. jsem to potom myslel jsem večeře jenom velice málo nic něco zbavil to jsem neznal sám sebe do ve jsem se upřímně všeho co jsem na sobě poznával upřímně ale se to platným do toho s tak v něm ano. Protože nás tedy nejde o zbavování se lidského v jde o zbavování se vůbec všeho jo let tak je tady jde o věc a to je ne vlast z si z proč ježíš kristus potřeboval petra k tomu aby mu odpověděl na jeho dotaz kdo jsem a ty si kristus syn boží. Protože tomu vývojově potřeboval on ježíš jest je to zapotřebí při vývoji ne tak v tom aby toto někdo za mi nepřátelé že ti apoštolové jsou naše vlastnosti a že on nám tady vysvětluje již kristus manipulaci z vlastností mámy jak máme manipulovat nesmím vlastnosti samy celá svou vstává vysvětlená manipulací s vlastnost. A tohleto o všemi prostřední stánek toho many značné systému kam jste mi prominou že musím přejít na první článek. A není to ale první dali slasti svolila co zjednodušení protože to byl celý večer. Když s ty svoje žáky pozván že poznal jako učedníky. Tak to je první článek manipulace vědomé manipulace vlastnostmi ta nevědomá byla před tím v tom v čem ale o pro vědoma ale od chvíle vědomě manipuluje s vlastnostmi jako s něčím svému od otce svěřeno. všechny své vlastnosti a prosím jak ty dobré. Tak ty svoje špatné jidáš a konečně i to pochybovat ctnosti apoštol tomáš to taky špatné. Ctnost musím považovat za vlastnost nikoli vypěstované tímto prostřední některým sílu nýbrž svým původem protože v li prost si na to míněno ne ne bez vůle boží je jako něco co vyšlo z bohu vší na mně nebo. Zboží náruče co mně bylo dáno dovím ku nějaký vých sudička mi abych s tím nějak z podařil a potom všechno co potom přijetí těchto vlastností nebo řek bych tak přibrání těchto vlastností k tomu vývoji ho ve mu v ne. Pudový kde bez vlastností bez vědomého při braní nosí li to nejde dál. K tomu potom přistupuje ta fáze je kde ježíš kristus to jedné jste vlastnosti k ta a to jsme myla neboť petra. To je jak on si že vlastnosti jako vlastnost že on ukazuje. myslím že petr ukazuje vlastnost jinými tele o protože on věřil že například on miluje krista hatha dávno co všechno von měřil milost dale. Jako každý věřící že jsem mínění že neví nerozumí to co věřit protože nerozumí sobě a on ale abyste vlastnosti lidské například což petry že víra je aby z tyto sval. Poznání které vychází z nějakého stavu tak musí tu víru oslovil musí zní vykřesat věčný oheň. A tento dotaz je vykřesat dávání věčného ohně z vlastností víry. Která pochází od boha neboť i když jsem dlouho z otcova domu pryč. Jste mi toho nikdy se i když naprosto nevěřím že jsem tam kdyby byl nikdy se úplně ne vytratí povědomí že tam patřit. A je to důkaz an velký důkaz vidím v tom ti všichni ji pokud jsou zdraví z tu živou jako by byto do věčnosti mně nic ustat ano to je mi jasným důkazy vzpomínají na otců bych domu na to mohu věčný to je prosim důkaz tak jasný že okamžitě vidím ten člověk odešel z otcova a jednou to tam bral. Jenomže nech ten si to ještě nestudoval hlavy aby si to totiž hlavě moc zrovna tak mu ten život a to byl myslíš taky byl život musí dát dotaz ti kdo jsem neboť to právě to není víra to není jakákoli vlastnost nýbrž to pravé to je pro bylo. Jo cesta život je prostě věčnost věčný život a jestliže. Navíc která moje nebo kterákoliv syna na proto je to ukázal na že nám to vykonal věk jiné vlastnosti. Se dostanete tak dálek o aby mohla odpovědět ty jsi syn boží po se nás tak to přešlo do věčnosti ta vlastnost však ji aspoň aspoň na tu chvíli krista do věčnosti vám to řeknu ještě jiným případ svatý tomáš neuvěřil když jsem vstal z mrtvých protože sám přesvědčit. Aby si nemysleli že to něco jiného když přišel tomáš než starost tím petrem když vše tomáš třebas do toho večeře na nebo o to co chtění těch ostatních apoštolů a isis se znovu zjevil. A řek vybídl tomáše tomáši vlož ruku po z test do mých těla a do mého boku. Abys uvěřil a nebuď nevěřící ale věřící to je obdobné dotazu i že to příkaz. Ten dotaz že fakticky velice jemně formulovaných příkazem kdo jsem u prosím těle do kaši mi dalo řeky vyjádří se jednou to bylo mně mění formulována ale bylo to totéž by byl toto tak činění na určitou vlastnost jinak na ty dosti máme na tři. Aby nám ukázal svoji božskou podstatu a ten tomáš říká. Nemusím nemusím sahat do tvých a kdy tady bytím ty rády jsou asi to by to za světy. A on říká na na tak on nerad ale přeci sám nucen správná prost kdo rány ježíšovi v chvíli praví tam vůli před si to tam vám mu ji mlád chce ta vlastnost musí kázat v sobě sama že ze sebe neliší že že jí. Za ta a ta a vládne. A ten petr prozradil že jeho věčné nevládne na sil o sebepoznání. Nýbrž ten věčný kristus na to odpověděl tím stylem jako ten svatý v tom náš pán nám a to nemáme nic z něho to bylo to bylo vnitřní poznání které je zakotveno na základě každé naší vlastnosti a tak jestliže ježíš kristus třebas na kříži zažíval absolutní. Bezmocnost nebo stav opět stav oddělenosti. Stav oddělenosti který mi sice zažíváme ale bravurně jeho snášíme přes na zvyklí bez na to do toho neodvádí chyb nad jeho ovšem zen v nedostavil jediný z jana v této taky do zoufale synova dělá ale odvádělo od toho tele do jiné potřeby odevzdal svého ducha bohu on totiž nám tady napověděl že kdykoliv na někoho přijde takový stav oddělenosti před tím. Nestane zažíval. Tak svého ducha znovu odevzdal boha a bez to bez o na to že nezažíváte stav spojení a tak se dostane na vyšší stupeň spojení. A kdyby neprošel tím stavem ve spojitosti po nějakém spojení tak by nemohl ze stoupnout na vyšší stupeň spojitosti ano asi tak ale i bych chtěl oponovat tomu názoru v. Že tyto věci byli kdyby jenom proto smí věnovány aby se člověk po ven v že bez tohoto stavu beznaděje a pocitu oddělenosti. Po nějakém přechodném stavu spojení třebas velice dokonalého jak se zdálo kdy ten člověk schopen plnit vůli otcovu už. Že musí nastat stav napřed beznaděje a potom. El opuštěnosti oddělenosti od boha jenom pro toto nebylo na psa. Prosím vás ne kdo do tak je napsáno proto ale ne jenom proto. nevíme se nám říci proč co bylo napsáno protože kdybych řekl z toho jiných argumentů proč slova napsáno nevystihl celou opravdu. Jelikož čím složitější. Je v společensky na to letem velice vyspělých složitý je probíhá jak v jednotlivci tak ve společnosti tím el pro něho existuje víc příčin tato létat příčin se z nás do bujet složitostí nebo z nešel nos tím el. Z toho stavu nebo projevu který probíhá. Bychom například my dneska řekli tuto látku způsobily hle tak než že bychom mu křivdili v ale při jiné ti to ostatním kteří ji také způsobili. A tak taky kdybych řekl že je to tam v tedy v jenom proto aby člověk věděl jak asi počíná tak je to pravda ale je to pravda tak malinké části není to celá pravda. A moli mistrně kdybych jsem vám neřekl toto co vám teďka říkám že jenom proto tam není napsáno tak bych se vlastně dopouštěl teprve žita protože nemůžeme. Částice není vydávat na celé vysvětlení vás upozornil že všechno se jsem se podávám která konám jsou částečná ano protože nebyly nepraví že za nepravdivá ale nejsou úplná nikdy nemohou být úplná úplná budou tehdy ty věci budete vnitřně poznával a zase se potom si z víte že ještě v tom jsou stupně. A teď je otázka nesli chcete abych vám to vysvětlil v jiných hledisek jata tane na píšu protože se to mně stačí nebo pro vás stačí proto aby toto napsal stačí a pro toto dvacátých století stačila by si vidím mysleli že toto byla jiná příčina anebo o tom na škodu věci protože máme celý z pod sebou určité úkoly které mu směs plnit napřed amen úkoly trnu se s nim později. Skal na tato s to se musí splnit úkol měl by ses v nebi nastal naříká na strofa v třetí pořadím. Že jsme hledání velice prudce jsem do vědomého spojení s věčností a k náš úkol abychom poznali jako metodou a jak dost metody. Tak když se nedostává se do situace že všichni okolo něho dostávají nějaké dary tak on nic. Co s el jak na to reagovat nebo co se o tom myslet že to stav nemilosti anebo co co jsme tady kolikrát odpovídali na příkladu milarepovi ne na příkladu člověka o chromého žid svýho na břehu kdy výklad je cesty ano ten člověk si že by si neměl myslet nic jiného než konečně jsem chromý které báječně. Neboť jestliže člověk jsem tím ne jsme si podporovat utrpení nebo chrám most ale to jste cítím být krom tak to řečeno a to je základ z moudrosti protože není jistějšího základu na s tohle to upozorňuju vás nad než že přestanete vlastnit nějaké dobré vlastnosti tím ostatních dostávají nějak. Že milost těl jak patrně nejsem dobrý tak tak jsem asi na úrovni ježíše krista on taky nebyl dobrý ano. Ovšem řeknete ve jsou si z muss byl spojení s bohem otcem ano. Není to co sis z neboť tam ukazuje na mnoha příkladech že ti co byli v takto beznadějném stavu že by si totiž si vykoupení anebo vyřešení situace jsou z vás. Myslím že kdyby matka která s pláčem doprovázela svého syna do hrobu nebyla tak zoufale plakala že by to bylo ježíše do dělo ve vzkříšení nosit. Plačte s v tak k ne z tam se praví jenom nebuďte náš víte ho nebo vstupní ale nebuďte dáš a. si proto vážím protože sobec pláče nesobectví v nad svým špatným stavem. A že člověk nadaný nějakou radostí obrovskou kterou mění čekat pláčem radostí nad to na dosti všichni obava jsou na tom stejně protože obávat pláču. A opanoval tím pláčem se zbavuju sama z věřte mi to že tady těžší a ne si když si činů je totiž že bych nechtěl usuzovat co mají dali totiž nechci nikoho odsoudit. Když je člověk ve stavu takového daru přijímání tak neberu kdy těžší. Se dostat dál než ze stavu kdy dojem že jsem nemilosti že neschopný protože jsme si tady ne protože to říkali ale protože námi v kristu kázal že takový stav se vždycky musíme z aby člověk mohl jít dál. Jenomže člověk táhne na mír je daleko potože někdo s kým se vzít.. A ježíš kristus ukazoval temně na apoštolům kteří při do mám s zdalipak co to všechno nemusel z ka. To jsem musel sta. A musel přestat tyto zoufalství všechno to co tam toto masy toho lidu třebas než přišel ježíš kristus že je to mesiáš na potom no a nad tu pobití těch zvládat řeka zabití z svatýho jana křtitele a pak ta zrada a ano. No před toto muselo být všechno to co člověk i prožívá mám brát z rukou božích. Kdyby to vedl. Svůj stav nemilosti brát z rukou božích tak by opravdu jednal způsobem osvícení. Jinak jedná špatně jsem. Nemohou tříd proto že je to milost je to způsob milosti od boha data. Že by potom na tom byl vystaví si kteří třebas nemohou ani jíst musí někdo krmit nemohl mnou třebas vůči ten nemyslím to dobře. Tady ověřit když tady ničemu nejsem to ani nemyslí ani nedop káže mluvit ani dokážu všem všem na obtíž. Mohu by proklíná ten okamžik že se dočkal tak velká nově ku jedná nemoudře v každém věku jsme schopni nemoudré pojednání on měl být věčným. Že ten bůh který mu dal dosavadní život kde byl možný dal mu také život typy nemožný přidal mu k tomu nemožnost přidal něco k tomu co ježíš kristus zažíval někdy na kříži z tohoto momentu bohu.