Karel Makoň: kotouc-T01-metoda-d (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Mám tady dotaz. Co ještě schází k tomu, aby člověk vstoupil do věčnosti, když se absolutně uklidní a když je jenom v očekávání milosti, že Bůh se ho dotkne svou přítomností. Co ještě schází? Tomuto momentu schází to, že von očekává ten dotek. To je největší chyba tohoto momentu, toto očekávání. Nikdy, když jsem očekával, nikdy jsem se nedostal. Ale nikdy. Kdyby aspoň někdy. Ale nikdy. A proto v těch Kalech jsem se snažil, abyste se dostali do stavu, ve kterém zahodíte své možnosti, své možnosti nějakou metodou jenom tam dospět, jo? Abyste měli dojem, že vám tady třebas někdo pomáhá a že to nejsou vaše možnosti. Že tedy vod sebe nemůžete nic očekávat než od pomoci, která se vám tady nabízí. Přestože to nebyla žádná pomoc. Ta pomoc spočívala v tom, že jsem, že jste měli dojem, že se vám to nabízí, ano? A to bylo dostačující. Že jste mohli vyjít sami ze sebe. Ten, kdo je v očekávání, ještě ze sebe nevyšel. Rozumíte? Ten je pořád ještě v sobě. Kdežto ono se chce, aby neočekával. Ježíš Kristus přeci jasně řekl na kříži, to je stav dokonale vysvětlený, že nic neočekával. On se ptal, pročs Bože opustil, ale neříkal, neopouštěj mě. Neočekával, že se k němu znovu vrátí, nýbrž správně mu vrátil svého ducha, odevzdal mu ho. Tak si to vem. Tu máš. A toto v tom stavu očekávání chybí. Co si myslíte, že očekávala Panna Maria ve stavu, když se jí, to řeknu teď vod začátku zase, promiňte mi mockrát, ale musim, když se zjevil ten anděl Gabriel a řekl jí... napřed pozdravil, zdrávas Maria a tak dále, a potom řekl, že co se, s- esi vona svolí, aby se narodil z Ježíš, Syn Boží, že se to stane. Jaké očekávání předtím vona měla? Chm. Vůbec žádné. A víte, to je to nejhorší, že vám musím říct, že se musíme umět dokonce připravit neočekávat a nechtít. Protože každé konkrétní chtění není výrazem pravé vůle, jejíž podstata je Boží. Podstata Boží vůle je taková, že ještě žádným korytem neteče, jak to dycky říkám. To je vůle jako taková. A jesi se s tou vůlí chci spojit, a ta vůle tady je, abych byl s spojen, ze strany Boží je tady, tak nesmím vlastnit vůli nebo nesmít vůli, která je vlita do určitých kolejí. vím, že to velice těžké na pochopení, to sem si vědom, ale myslím, že vy při své poučenost to dobře chápete a že tady děláte tuhletu chybu. To znamená, tam vždycky mohu přijít jako člověk očekávají, ale tam to očekávání musím opustit. Podívejte se na Maří Magdalenu, která asi, když přistoupila k Ježíši Kristu, věděla stejně dobře, že Ježíš Kristus odsoudí, jako že třebas veme na milost. Vůbec asi nerozsuzovala v sobě, jestli vezme na milost nebo jestli odsoudí. Mohla se spíše nadát toho, že odsoudí. Ale na to nedbala, o tom nepřemýšlela. Ona tam složila svůj život k jeho nohám. A my, když jsme v očekávání nějaké milosti, nedokážeme pro toto očekávání tento svůj život složit. Protože přeci chceme pro sebe. Tak jak ho skládáme? Na jedné straně ho nabízíme a na druhé straně ho chceme. To je sedění na dvou židlích. Velice jemné sedění, s- zlehýnka. Na pěkném, vypolštářovaném sedátku, dvojitém. Ale je to takové. myslím, že chápete. Kdyby člověk netoužil, vůbec by se nedostal ani v tom vývoji lidském dál. On by se nedostal do takového stavu vývoje s lidského, lidské bytosti, ze které se přejít do věčnosti. Čili celý život jeho se skládá z toužení. A to je život velice nadějný. Takový život, který se neskládá z tohoto toužení, to je beznadějný život. Člověk, který po ničem netouží, ten je napřed ztracen pro život věčný. Když ale někdo touží třebas po majetku, když touží, nevim, po jakékoliv v- v- vybití vášně, ne, promiňte mi, že takhle mluvím zle, ne? Když touží po tom nejhorším na světě, když je lotr třebas, to je tam krásně řečeno, lapidárně, tak ten ještě může býti spasen. jsem vám tady kolikrát říkal, že ten Mefistofeles nemohl jsem sice v ale stádo to řekla dokud par faust toužit jít dál když netoužil mohl jsou. Si po k a tak si proměn přišel a totéž platí o tomto výroku který jsem tady ptáš bez touhy a ten člověk není schopen přít po as touhou není schopen při to z toho důvodu že nedovede toužit tak aby to. Nebyla touha říká dost rodem do směru vel do nějakého tvaru nějak podoby do tohle není bez podoby jeho touha není stavem. Aby tato na jeho cesta na stavem to je třeba vede k aby v byl absolutně zklamání. Abych neobstál na žádná konkrétní touha. A v tom okamžiku okamžitě přechází do nirvány vizte jež buddha. Ne viztež ježíš kristus na kříži po čem to v tomto odevzdal hotova. Tak tak bych to zodpověděno v podívejte se když jsem než se kolovat o tom kdy přestat toužit a kdy začít protože tady mu bez toužit tak se dostaneme na zcestí protože budeme prost řeka. Pro nás zatím platí že toužit je absolutně nutné absolutně let nějak pro tak pro vás ale přitom si musíme uvědomit. Že toužíme jakkoliv toužit protože neumíme v tak. Abychom tím způsobili vrcholek poznání nebo abychom svým přivolali nějakou milost vyspíš dovede netoužit tak abychom se odosobňovali svou neschopností důkazem o své neschopnost někam toto tu hrad a to je veliká výhoda k tou po a tak jakmile bychom přestali. Toužit na této cestě tak opravdu začne být všemi těmi lidmi kteří ještě nezačli v tom v as na to mi ještě ku neboť ježíš říkal z ke svým vlastnostem k a tato k svým žákům to jsou vlastnosti. Čili smíte vědět abys vy jste jiní aby se solí země a tak dále. To všechno co v nás touží též smyslem. A když si ho musíme velice vážit že jsme schopni toužit po by si k věc. Jak abych myslel že by za nic se nedal tuto touhu že když pozbyl že budu nešťasten ovšem tím že vím nám tím sám sebe odsuzuje k tomu že nedosahují kdybych ji neměl odsoudil bych se k tomu stavu kamene i a to byl stav horší. totiž wu ve žít žen než se ocitnu na k. S lidskou bytostí ve třech stavech proto různě prolíná ve stavu tamasu. Netečností kamenem řada. Do stavu radžasu znamená kdy je to sem to čím jsem tak po věčném nebo po časném to jedno ale toužení které neřest lidský člověk to nebo ve stavu. Satvas kdy se snažím z nos kdy mně jde o ctnostný život ale. Všechny tyto ku mi k tomu hromadně říkají indové nejsou tak nemají v sobě pravé poznání ne každý člověk který kráčí v oblasti těchto ku on nepoznává věčnost. F. Myslím že je to jasné hlad je to proto na na kříži. Který se vzdal to prostí. se za tak musím vzdát svých ctností jsem to o sobě není pozná. A když jsem se neuměl vzdát touhy o které jsem si myslel že je větší než cokoliv jiného tak jsem nebyl schopen přes určitý stupeň lidový dál. Šen konečně by to nucen od centra ku objevit sama sebe že správně netoužil mat přestal jsem toužit. Tak to byl stav požehnání protože země z mikroskop co na svět trpkost trámy všecko dala a tak dále rostou potom v vyvinulo zdánlivě ve stav přicházející z vnějška to že ten krista pak chtěl zabít jsem to bylo přesto byl všechno vnitřní stav to s to dobro že měl zabil byste všichni v tom viděli vyčíst tak jako do pro nás projevím proto moravě tak to víte že nějak myslím tu moravě ve bych vás chtěl z toho by bez tohoto budu v vnitřní s. A. Ano to není žádné chtění po taky proto tak nejen s tím jsem nebe nebo do nitra na anebo nejsem v čechách taky kdyby mu v čechách to bylo zlý to bych stal co sebevraždy kdybych šel do od ona spáchal bych sebevraždu kdybych s vámi. Do tat ten spáchal sebevraždu ale kdybych šel vědomě k bohu tak vy ženo věky dělám co dělám nic nedělám. Protože to co vidíte že dělám to není to pravé myslím jsem tady na ježíše krista na s nechci chlubit dále že totiž oni jsem si dělat zázraky nebo co takového prosimvás nedělal musel přitom nenamáhat. Ona jasně říkal atd vydělat dáti kus byla byla nedělá nelhal protože byl málo říkala pravdu kdyby tam nebyla by vrata víra. U toho dotyčného teď jen u z ale tak vám nemohu uznali proto ve nazaretu domlouval. A také bych u vás tady nebyl kdyby u vás nebyla nějaká víra mu bez ne o tom tady takový jeden. Dotaz kterých říká vzdali tak tím že tady říkáš. Bez metody to nejde a s metodou to také nejde nese na kříž lidí kteří mají v tom metodu z víry v tu metodu nebo prosit tak chceš nový znaku další metodu která by nebyla podobna za metodě nebo tak nějak el ty jsi taky někdy nebyl než ten možnost. Tím způsobem kterým pracovali dál jít když žádný jiný způsob neznají. si myslim že to nebezpečí tady je ale snažit se ze všech sil o to aby bylo za žehná neboť jsem říkal že metoda je nutná že jen nutná a. Je nutná a proto vím že jak jsem dříve vysvětloval z je nutno stylizovat život to je především. No ovšem kdyby člověk byl jenom metodickou bytost. Tak by metoda sama osobě mohla člověka vynes až. Na od ale protože se člověk podoba svým růstem v zevním i vnitřním zdánlivě ne metodické ne ne co tu s tu jaký vím ano jsme svědky v celé přírodě od tu míti konal nejvyšší pravda nic mi že se nám v tom že ztrácí z ne tak nějak. Že to je v nejlepším případě z s z z ka v různých metod nedokoná co je vzal mně to jedno druhé pod víra. Abych celek se vůbec zachoval tvor. Boj mikrobů různým v lidském šel třeba na jen ano ve všem znám ho. Způsobuje že tímto bojem se nakonec nad oslavujeme. Nýbrž tento ustavičný boj v našem těle způsobuje existenci a že byl v něm to co ve jsem tam existovat látky které stan nevytvořili vůbec v kdyby jsem to bude tam neexistoval by dokonce od nevíme li jak by ten boj tam nastane uměle jeďte ka by prorokujeme ten ba je nám že si dobře vědomi nutnosti toho co a tak taky vím. Že na nás způsobím bohy tím ne sv. Ale nejsem na vás když vám tady říkal vím že ne statí které že jdu bez od metodu protože nechci způsobem protože chci jenom způsobit kam jsi se mi to podaří. Abych vás přiblížil k momentu kdy metodu nebudete bytí ví. Kdybyste volit tutéž chybu jako jsem dělal jiná. Jsem dal mu mocí metod vždycky na to ani jenom na to dycky na to chtěli že se odděloval úspěch. A z když s protože jsem neznal nic než metodu opravdu nic a dneska ne že bych metodu potíral ale vím že člověk je s puškou mnohá listů a mnoha atd. Zákonu které za město jen proti druhému pokud neznáme její vás ví. Toto bychom mohli říct že bychom tolik dalek ježíše krista jeho života že tam do rozpor mezi postavením jidáše te. Das tomáš těle petra svatýho na oděn miloval kdysi mysl věří nevěřil třetí zradil atd tak dále kdy o prověřil další nevěřil co o tento náš to ale pro toto na rozebírat. Z těchto rozporu vznikla vyšší stav nadstavba. A musím si přiznat. Že musí když se chci že chci tímto svým vykládá výkladem způsobit. Abyste z sobě vytvořili nový řád hodnot kde byste metodě přisoudili pravý význam chci vás naučit tomu aby postupují cele určitou metodou dospěli jste dost tady jejího opuštění konkrétněji kdybych například se modlil slovní modlitbu. Abych nebo něco prohlašovat neslovní od ve by z toho prohlášení kdo to byl vejít do stavu. Který odpovídá tomu vemu prohlášení třeba když říkám otčenáš. Abych opravdu dokázal otčenáš ten metoda křít otčenáš smíte metoda to je způsob. Něco vyslovené a abych to nebyl přejít do stavu kdy pociťuji velikost toho co v st. Nebo na svojí nepatrnost nebo od milost jak chcete cokoliv jednou svojí nepatrnost od dní postil nad v jindy obrovskou vložen mi o jsem někdo věčný ne ani se u k něco jiného nebojte se nadšení atakdále víte ale jestliže v řeknou otčenáš. Ani stavem z těchto stavů u to jsem nemenoval nezpůsobí. Tak jsem zbytečně říkal otčenáš to jsem mohl klidně říkat třebas karate ano a bylo to totéž. To ze nezanechává vůbec nic ale se musel modlit do svou as pravdě. A on se duch za to je to musím taky vědět že musím ze slova které časné přejít do věčnosti to z nádob pravdy do toho ducha toho slova. Ten duch jsem toho slova je vyvodit třebas sto otcovství všechny důsledky tedy musí být poslušný jako svým ne musím jednat podle vůle otcově v ze se mi že k němu vrátit a tak dále. To všechno mohu vyvodit z toho otčenáš. Ale jenom pro sebe ale pro ostatní lid se modlíme otčenáš v k v znamená a všichni jsme děti téhož otce a se přestanu rozzlobit na tím krisi zapomněl že jsou jsi li se to jehož celá nechovají se tak jemně jako že jsou moji bratři. To uvědomí si to zapomněli na to co tam ještě zapomněli na to ale když to vím. Tak je přitom ještě od avatar po hlav ku tak si budu věnovat jsi můj bratr ani musím měkko co na sto vodu váš to není zapotřebí to může při stal. A je to můj bratr nikoli nepřítel aby musím jednat jako s bratrem na o jako nepřítele tak takový být přechod z metody ale když za tohleto nebi na to jsme dříve nevěděli prosimvás. Tak nikdy nemohu zase se ho kdy jsem modlitby jakéhokoliv druhou modlitby udělat stav ale dělám z stav nýbrž zůstanu při ne to je tak se odsuzuji že zůstanou trčet v k tomu se odsuzují a dost tomu si zamezit apod to říkam z na to do to nejde a bez metody to nejde. Kam řím že tím jsem dost sil naše obavy v k vím že cokoliv vám poradím v že to byla na úplná tak stoprocentně sedí ty. Tak. Nikdo z vás neměl nikdy je tak dokonalou víru v ve jsem s ním jako a nikdy nikdo a nebudete mít protože jsem v metodě ven. To opakování toho čínského slova jsem na ven to čínské samosebou mysl tak stoprocentně věřil jsem se je to prostředek který přenese do věčnosti. Nemůže tu nad tohleto musem před jenom nechci říct v část dovede op kusy protože jsem si jsem byl na toho koně již na tam metoda a jsem se jim nechal u mne st na tebe jesiže tak ale zachází kte z metodou tak vám není na škodu naopak velký o prostě je. Vám taková víra mne to že bych tuto víru od ko dál. Tak jsem udělal chybu v jsem nikdy netvrdil že by to bez ne to vyšlo ale bych spíše chtěl říct nechci říct že byto. Bez metody milují do určitého stupně k tak i když to byt nedostal a pak to dál to nejde ne tak vypadat tože to dobře o to za nález není. Abych jenom říci že. Že žádnou metodou to vůbec nejde když to pro neni prostředek ta metoda který nemá um ne est nebo by je schopen u mne s. Zbavit kněz sama sebe. Prostředek který nepovažuju za svůj který prostě jimi dán. A s kterým pracují jako s něčím daní. Jako se s hřivnou která mně byla svěřena ale opravdu. Jak ježíš správně řekl kdybych byl dobrý hospodář ten s hřivnou kdy. Ale jakmile by se dostavil hospodář bych odmítl lidí odevzdal po tam nebyl ten při ta nebo si přestat. Od mít tedy ode za tak jsem tu li dokázal že nevím jaký smysl máme to tak a že jsem vůbec neporozuměl proč vlas při na svěřena která nebyla za tak je to správně jsme se. musím být ochoten kdykoliv opustit a k tomu vás chci přípravy či kdybyste se zuby nechci protože jak se obrovskou sílu vůle bez že ne to tak. Z na mohu za učit že to na věčnost dne do tak ne. A bych tomu se za tady protože vidím jsou nějaké překážky tady vaše atd jak si všechny vodstranit. A jedna bych se taky káže třebas. Nejenom že metodě vůbec nebo tak že totálně nevěříte nebo že pro vás není tím nositelem do věčnosti. Ale že taky nedovedete tomu koni setnout hlavu když vás nikam do s co v pohádce nutné i v tom skutečnosti. Na život ježíše krista za z že z z období učitelském se ukázat jak žádná metoda by v ničem nebyla kdyby nebyl na to nestranně odezva. Která byla něčím jiným než s metodou. A my tam musíme umět pospojovat jako věci které existují v jedné bytosti když například někdo chce být léčen vyléčen třeba cest se pod li někdo jiným mu poskytuje zdání někdo jiný mu poskytnuta možnost abyste jste slepoty dostal ježíš kristus tam u kázal že nazaretě nemohl dělat zázrak v cože znal metody léčení a metody zázraku zřejmě to ovládal. Tak do jeho z ale nevzal z ale že to nešlo žádná metoda tam neúčinkovalo a že tam chyběla jak znamená stav mysli těch lidí si tak v tom. Kdo nazaretu existovali a jestliže u nás že na něco nedělat něco bez tady třebas jen jako svou povinnost. A přes to původně na víře bylo postaveno ale pak ten víra je střed nestrannou na začlo ve jako povinnost. Tak to představy ten bezprostřední činech spojovací. Opravdu jsem třebas po za za pro němu li ti co tady pro nás vidíte si dovedli skvěle dělat koncentrační cvičení hle janet jako první povinnost vůči bohu v ale nic víc ale vůbec jsem do toho nevložili. Co osvojit bytost nýbrž proto bylo jiné povinnosti tak tuto povinnost z konali jako první a ježíš kristus tam ukázal. Že přednost ten který něco nedělat z povinnosti žena přednost ten který to dělá z lásky a radí nám abychom milovali tedy nám to by ho v tom plnili příkazy boží a že tento příkazy plní ten vlastně miluje to říká. To jsou znaky závazky ale do plní příkazy brzy nemusí to být ještě v dycky znak jedná lásky protože že ti farizeové si taky myslí že plním příkazy boží a nebyl to snad k a s k v. Bylo to zaujetí. Pro vlastní cestu pro vlastní metodu od které si všecko sliboval. Ta ježíš s ukázal že tam metoda která byla dokonale pracovat ta metoda stylizace života je to na modlíte že k ničemu nevede a na svaly mně hroby spí denními protože sami sobě předstírali něco po čem vůbec netoužili. A do čeho jsem vstupu na myslím že jsem se ještě vysvětlil že který chyběl stav. Z ta si v modlitbě a ve veškerém počínání nepřecházejí do stavu žádoucích ho pro spojení s bohem do jediného stavu přecházeli stavu sebeuspokojení. To jediný stav který je neplodný. To co si s tak se to uspokojení v je nežádoucí být spokojen s tím stavem ve kterém jsem znamenat nejít dál jestliže jsme tady řekli. Že koneckonců na metodě nezáleží. Tak jsme si to jsme dali o vám to li za pravdu že by za kdekoliv o to mi při nějaké stavy dostavují jo u někoho by otázka proč se u někoho citu stavět stavět svou žádnou něco jdou nikdy nikdo nepokračoval. Ne ten musela tam být nějaká máme to dá. Kterou s to je ještě ale ne obě myslí že je to metoda. Co tak vně na dal a. Že to on to dělal když jsem byl zoufali na svým životem tedy se obírali jinou cestu než. Kam jsem chtěl aby se u ano to zdánlivě nebudeme co dále protože to trvalo takto metoda byla zřejmě ve vašem případě ne z tělo ovládal semen toho tu a tam metoda ovšem dodat není učím ky a toto co teď ještě pro víme. Tam metoda spočívá v tom že žijete z způsobem. Který člověka uschopňuje aby se to stavět dostat a tady se nám prozradí na tudleto v pekle. Že vy do všeho skládáte větší čas bytosti než my. Ale kdyby třebas nevědomosti protože si předstíráte si něco co byste třebas nikdy nedokázala to je pořádku jako ten svatý petra předstíral třebas lásku která mně nebyla předstíral víru která by nebyla atakdále. Sám osoby předstíral ale nedala dával svým on si nebyl vědom že si to před světa. On byl ale zavalen za nás sled následovníka a co z pastýře je svět ježíšovy z toho důvodu že doveden do věci vložit víc. Než ostatní tak to dovedl přestože den nevědomí tak jak nám něco co jsme si nebyl ochoten dát ale nejenom tento prohlašovat ale je přesvědčena tam vkládá. Prosím na dávání z on vystaveno z chybného sebepoznání rozumíte. Aby taky vycházejí z chybného sebepoznání jste ochotna více vložit do hry než například my a proto se tyto stavy dostavují to je soustavný způsob vašeho myšlení. si ten toto se uvědoměl když se třebas a to byl hlavní důvod proste ten zub před znamená když se mi jest na ten su co byste do toho prosila tato jednoduchého aktu by se tam dostala na k na věc a to bych jiný člověk do toho nevložil v kdy měl nebudete dávat za pravdu vim. říkám soto z za život. Ale vizte na dotoho prožila než normální normální lékařská k ní. A to je to je to si semeno mávání to máte pravdu ale on by vám nikdy na to li článek nepřišel protože ty ti blázni kteří jsou tam u něho že ti tímto způsobem se nestali dál sny. Tímto způsobem se nikdo nestane dál ne si to způsobem se stane jenom člověk citliví pro vjemy pro který jiný citlivým není protože nepodařil. Do. Událostí nebo do věci které se s ním dějou víc než něco okrajového ze své bytosti a. Tak vy máte tu vlastnost. Kterou byly normám kdy na svaly vzácnou vlastností kdyby to měl vědy následky. Totiž. Nedovedete se stýkat s lidmi kteří na spotřebují nebo o nichž si myslíte že vás potřebují nebyl ze s stýkat jenom částí své bytosti. Nýbrž se svými stýkat že celou svou duší celým svým srdcem celou svou mysl to je tak nadějné že na vás sled do stav mysli za kterými metody vždycky nejde tele neboť ježíš kristus měl pravdu když říkal. By se nemůžete učit lásce k bohu na lásce k bohu. Vy se musíte učit lásce k bližnímu lásce k bohu. A obecně řečeno my se musíme učit lásce k bohu na ze veškerého svého života z každého skutku. Že když že do skutku vložíme hodně do jakého i k toho nepatrného. My ten skutek posvěcené svou osobností zanechává tam naše osobnost naše s to ty a to znamená že my vycházíme ze sebe. My jsme v věci nebo v události kterou jsme právě prožili. A tím se učíme vstupoval do věčnosti to je metoda kterou vyznáte teta právě tak nic jiného žádnou metody neznáte to jeskyň děláme. Za kterou nemůžete řek bych tímto životem možná že i tímto životem za že. Jenomže je třeba vám říci že kdo takhle samovolné při správné používá metodu ten vlastně přerostl přes ani chceme která se dostává k či ku me i mně tady mu potvrzuje tvé jak se mají dostavit nebo jak se dostavují učí že totiž. Je to tato se správně vlastní nějaká metoda ne ten způsob že to je způsob myšlení celkový ráz. To neni že jako třebas na nějakou metodu tak mi to vyčleňuje letu metodu ze svého života. Nebo některé metodě nech mi tohoto podpírá ne svůj život nebo od nějaký skutek. Kdežto u vás to není že byste tou metodou podpírat jak se to vůbec v jeden pozadí. Ale pro toto není metoda. To byl za ten na metodou protože to styl vašeho života a tedy se nám to jeví jako metoda víte znám lidi kteří se dovedou stýkat s lidmi. Takovým způsobem že mluví o počasí. Ale nikdy proto říkám jenom obecně je to symbol mi to co ona o ničem nikdy né. Od co se k se chci a ten byste právě člověkem který by toto a nikdy nedokázal s takovými vizte strašně ráda rosy dál jste vy. A asie nemáte mezi svými přáteli si myslím že jste si vzala pravé z nemám dělat proto že se něm poznal člověka. Který nepatří do těch tolik ví. Ne který byl schopen mluvit s lidmi jenom o počasí a tím bych končil styk s denním. Že jste poznala jeho duši a ovšem. Na metodu že duše může na drž jiná než duše ženy na proto osoby nenalezla ty vlastnosti které máte věk a proto se se dohromady dostali takže za mě. To plnili protože se dneska čekat pořád na váš dotaz abych kázal dohromady v co jsem byl v promiňte protože ten člověk musí ustavičně hledat spoje. S tím druhým nemůže se spolehnout na to že jednou nenalezl. Oni se ruší tím že si žije svým životem. No a těm nežádoucím stavu o kterým takto o kterých tady byla řeč se za zabrání jenom tím. Je že v dovedu od těch stavů ustoupit odstoupit tím že to dít nahoru to jít nahoru jen je zajít jak s tím kolik z tam ne my jsme se prosim dneska učili tak co říkal neposlou budete pleť v že dokud se z modliby třebas slovně nedostanete dostanou tak je to marné. Neboť jenom ze stavu se můžeme dostat dál. A tam musím tady říkat tentýž večer přede dejte se pro byl jsem proč je dost zcela opačného vyjdete toť těžké před více lidmi kázat. Protože ten stav. Který nezvládnete a který je se prací k vám svými následky třeba strachem a také tím že nevede dál. Protože to nežádoucí a že ho můžete zvládnout jenom tím způsobem že ho použije jako prostředek. Ano tento stav který zažívám je stavem který vyplývá z nějaké o způsobu mého života nemusí který je z jakého to na rozhodující to co vás nechce tato psycho analýza proč. Ale. Protože neznám z že z jaký důvodu se dostalo prosím do na to takle jo nedošli co jsem že kdybych směl vštěpovat jaks to co mu došel na dobyto došlo to by zatím se u mlátil žen. Ale jelikož je nežádoucí ten nás vede. Tak musím umět. Si uvědomovat že ten stav mně nechává a to před totéž je polovičním všetečných cestě. A že se mi tu nabízí jako pomoc z nás ho tak i na další cestě z ale ne jako prožít v ku.. Čili to oddělen jako prožitek jiné ti způsobem nervózní co tu děláš co řady do se měl strach nebo tak nějak nýbrž tím způsobem jeho upřímně upřímně obětují dům bohu ten vězte mi to že kdyby se toto udělali ze svou nejhorší vlastností kterou máte zkuste si mít nějakou nejhorší vlastnostmi minut z osamělý dělení to dokážete ale zkuste přitom jako tat tu do. Ctnost vede nás z to takle tak v tom největším prospět tu obětujte bohu pro svazku dejte to zkus se to jednou. Jenomže bude okamžitě vodní. Ale zjistíte že to co na vás způsobovalo třebas po rozvinutí nějaké neřesti není způsobí spojení s bohem. A tak taky stav který vás uváděl do strach ku nebo jakékoliv jiného stresové o stavu ten na nás z budí další krok kupředu. Máte k němu špatný přístup. Ty stavy se přeci nám nabízejí jenom proto abyste jich toužila tak jak vám to říkám. Co mně dala hrozbu práci třeba že při koncentraci jsem měl touhu sebou hnout aspoň maličko a dokud jsem to je čistě náhodné co tak říká. Ale dokud jsem ten tento stav potřeby sebou hnout nepřekonal tak se z toho nepříjemného stavům ne ky chtít nic. Vůbec ne se stal ale jakmile jsem si říkal ale tato napětí které tady je to je přeci pobídka k tomu abych je obětovat abych je dokázal obětovat a tak jsem to učení nehnul jsem z obětovat. Vy hle on se ten stav obrátil daleko vyšší stav vnitřního třebas umírání i dostal jsem z toho strach. Ty se do musem ten strach obětoval ono by se řeklo co onoho muselo by to jenom dobré věci kde to a to je horší copak prosimvás mařím nové na obětovala ježíši kristu ten ne jeho vším lidský život v toto na tom kdo je to dalo jen v tobě byla konal jsi mi to jednou na bylo to na co myslíte když tihleti byli vyslyšeni že nebudete jestliže nám byly stravě zde. Ne že to jako ve jeho špatných stav mají špatnou vlastnost. Taji se proti tomu od rostla proti maří na dale mě. Čili vy musíte této nad celého člověka to znamená ty svoje špatné stavy. Nechme to by nechá tak ty pořádnou dát jako na po ti se dostávají mimo o kam on mu na scestí je nemůžeme zasáhnou nikdy nepociťujeme jednomu jedinému řízení mysli prostě svými nevíme rady. Prosimvás tohleto vám zakazují. když mi to dalo hroznou práci než jsem se ocitl za je jakýmkoliv patři ten třeba stavu v ní. Prosit ten pocit z se mnou usiloval jsem nechtěl jsem v ale slovo málo. Kdybych se nesnažil se vodna nad a od tomu tat mohl jsem na nějakou prudkou činností jinou ale tím jsem se dokázal on se nese přestaneme okamžiku. Od byl zase znovu. jsem ho musel z veškerou silou své vůle obětovat bohu jako prostředek jeho milosti. Neboť jsem předtím nedokázal něco tak se zdařila celého vůbec objevit proto ve na mozku. Obětovat a teď jsem něco se bez je to jeho jakého satan náš nebo jak se začne v sobě objevil. A. Čili když toto objektu tak je to daleko víc než co jsem kdykoliv před tím obětovat. Neboť jasný teďka obětuju něco co se mnou slovo rozumíte tato je víc ježíšek obětuje třebas pět hodin koncentrace. S nim vůbec nic se svou ano on tam slova jak ta s ta mu to jedno aby dělo s tím na maximum co s ním svou o. Prosím vás tato nemyslí jako psinu ale ne tady je podstata věcí. Chtěl bych asi šetřit jak se tomu dost měla mohu vás mohu vás visí že to nebudete umět co zřít z takových. Wu obětovati bohu protože to není v lidských silách prosim na s ale o jedno když to neumíte nezoufejte si je to v nejlepším pořádku co by dát co do z nás umí kdybychom uměním se mohli někam dostat tak bych tvrdil jedině na to jdou před k v. A říkám že bez metody to sice nejde ale hned se musím jsem taky nedostane. Čili to není jenom bych otázka umění když to neumíte je to v pořádku. Ježto umíte je to taky v pořádku. S stejnou měrou v pořádku jenomže když to neumím jak je to zpočátku v tom smyslu tím že můžete se opřít o moc boží. Světa přímočaře líčí je to rychlejší. Ježto když tam když si myslí že to umíte tak se hmoždí protože tato na proto na nikam nebe. Kdežto hle. Když to považujete za sílu boží která na sto může zbavit ten denní se odevzdáte a jiní dáte než vidí v tom stavu anežku nebe jakou k atd. Děl nejsi tak nemůže z touto věcí jako se svým darem i ne mým s ním hospodařit tyto překážíme cestě k tobě jak si při si k tobě mít jsem si od tebe odvracet ale neříkám aby se tato moc mluvila ale v tom poslu. Nadto lid v když třebas do pacientu skládám něco co jiný tam nevkládá před to vlastně moje modlitba. Za to že třebas nečiní. Jak to může být modlitba třebas učím jedno cokoli dělám tak pak ovšem musím si být taky vědoma toho že do vědom toho že to jsem mystické následky a musím si taky vidět radu do s těmi následky. Totiž následky patří bohu. Z veškeré nás se musím umět zří z bez kterých následku své činnost umu tam vařit za chci jak si my toto o řím tím je to lepší dělat co jsem říkal že taky je dobré když tam se staráte tobě nedokážete dostat že co o tom na po víte. Je to báječná metoda. Ale indové správně říkají zříci se ovoce svých skutků i dobrých i špatných neříkají jenom dobrých i dobrých i špatný znamená okamžitě jak jsem tyto věci třebas dokončím třebas nečiní toho pacienta nějak takový úkon třebas do čem mít tak všechny následky které to na jen se odevzdala. Odevzdán bohu to je ono ne že kam se také stará nebyl z ale no ale upřímně ale ne že s tak je to na mně hle jak jsme se v no. No a mohl non a no tohle. No a no a jiné. No ale no ale no ale no. No jiné no jiné no ale no. No ale no ale nenene právem no ohle. A práva. Když žena či nec tisíc byly přece se na ty či.. Aby značně říci ve zkratce mně když jsem to při kdy bylo mu je jak to vypadá v z metodou a na duchovní cestě. Kdybyste správná metoda která působí na duchovní cestě k trvalému pokroku do ho. Vědomí věčnosti. K trvalému uvědomování si věčnosti těla nějak vyjádřit je duše tak byste se řeklo že je to vlastně manipulace z vůlí ano. Nemůže se od nikoho světského člověka chtít. Aby jinak manipuloval z vůlí než že ji bude používat pro své časné cíle. Proto aby dosáhl toho nebo onoho my jsme si řekli že tímto způsobeno svět promrhává tu nejlepší složku své bytosti neboť žádný světský síly mu ne po spojuje všechnu jeho vůli to do tolik nestojí o málo protože co stojí tolik ji i v jeho očích. Je to spoj všechno celou jeho vůli tak aby v tom byla po spojovala celá jeho bytost. A proto jsem neb po spoj věd celá bytost toho člověka. Tak se nikdy neobjeví nic božské ho při tomto způsobu života o to jeden z jiných důvodů proč nemůže na této cestě světského člověka se dobýt věčnosti.. Tak to je ji samosebou mohla by se i v této v kázni světského života s tam že by člověk najednou zažíval něco čemu říkají v. to zkus toto jela nebo mon bylo při mně ne nebo mokša a v indii to znamená probuzení k věčnému životu najednou uprostřed světského snažení by mohl být také probuzen z toho důvodu dotoho věnoval všechno co k dispozici měl že se opravdu od se do sama sebe fakticky pro ten cíl světský který si vzal do hlavy že zapomněl úplně na sebe co z po stovek z ne ve vrcholném výkonů. K bohu kde a tak dále anebo jiný člověk světsky založen ale to volně se vinu víc nějakému světskému v z síly v v v ale bývá to ojedinělý případ tak jistě bych tuto metodu jako i řím ježíš světským životem nemohu považovat za všeobecně platnou. Ale. Přesto bych chtěl to jim to k tomu ještě podotknout že světští i mně. Kteří dělají vědci polovičatě nemají nejmenší naději dostat se za tuto úroveň světského života. Je kteří v tomto světském životě něco dělají snažíš jak dokonale a třeba to bylo nemravné. Ovšem v na při byl by to rovna v ježíši ale když doba nemravné takto to čáku na vítězství na pokrok kupředu. Protože se cele k tomu odevzdali o úplně zapomínaje na sebe šlo jim oběd třeba to je velice důležité. Druhá fáze je tedy tahleta fáze již kdysi přejít do zrození aspoň mesiáše znamená zrození božského v nás. Tak tato fáze je že musí přestavovat. A trvalo u touhu musí při do trvale touhy u toho duchovním cíli třebas po věčném životě. Po styku s bohem nebo něco takového. To se může stát si ty mu člověku pro si může se z nechutí to českého života protože on co s svaté o pokus může to stalo a jiným svět tu je tu kdy se přesto svatým proti v assisi. Buď je jsem světský život nacházeli dále v něm tou uspokojení které přijde nacházeli aby nové se duchovnímu životu. A pak se samo svou by život je stal něco jako třeba za to co dovršil to assisi že viděl najednou polozbořeném chrámu nějaký obraz který k němu promluvil ježíše krista postav znovu tento chrám jsem to do souvislosti s tím ne od cením se svým životem světským jo. To by se byl nestal to vyplývalo z jeho stavů duše mýho rozumíte to není že by byly jenom sám ježíš působil tají musí být souhra s tím člověkem absolutní jsou rad. Teď jedno i ta tam není něco o jedno nikdo jiný a ten říší nikdo jiný a ten bůh někdo jiný to to všechno jedno ano. Proto již kristu o říci cokoli jste učinili než u z bratřích mých mně jste učinili on tuto jednotu s s s s s s sil neříkal k kdyby byl říší tak to ne to neplač či ne. mu koly z nejmenšímu z nejmenšímu z bratří mých mně jste učinili jo. Tak to je velice důležité si že ježíš kristus že nevěděli očima vodil vnímám ten pocitem oddělenosti na věci. Jestliže soustavně tedy toužíme tak metoda pro svým kterou se dostaneme nakonec k tomu že zažíváme první probuzení kterou by se dalo říct symbolicky narození betlémě nic víc. Narození ježíše v betlémě zrovna to nemluvně na tak na tu bys to vykládali nebo to dál říká ale touto metodou u toužili toho věčném životě se nemůže dále dostat dále vší kdo ještě fázi. je nestačíme se nejsem postu zkus za nestačíme tímto způsobem tuto celou nadstavbu po zrození. Ježíše v betlémě a ukázal ježíš co svým vlastním životem. Ta celá stavba vypadá tak že do světil let zaseje byl v tom musel být v tom musel pozor mistra řekl co pak mi výtečně musím být v tom co je mého otce aby jim od u dán z z z to znamená a svým rodičům svému okolí tyto dvě věci se musí udržovat zachovávat musel by být v tom znamená svou vlast. Tím vůlí se nutit k tomu abych tam byl tam ještě vlastní vůlí a vlastní vůlí jsem si na činím být v tom co je otce tam není řečeno chtít aby se zrodil mesiáš jo to to zrozen to se nesmí tři nesmí vůli pět u to pak i do znova znovu rodil do znovu novou okolím na to znovu znovu u pěstovat není tu. Není chybné. jednou zrozen musí když je zase jít dál musím prostě teď jenom chtít být v tom co je mého otce. To musí být jak to nejsem to všechno potom s husou máme co vysvětlit ne ne tak je to chyba se nemohu dostat v jordánu tak by se dostal do jordánu to znamená vědomému synovství tak musím přestat samosebou od chtít být v tom se mého chce to je pochopitelné už. Protože kdybych ji jako v tom bych trval v tom chtít být z když v tom jsem mého otce aby konal na svojí byli. musím přestal vykonávat svoji vůli musím vykonal vůle vůli otcovu čili od jordánu do smrti na kříži v tom vývoje který byl fási platí i být vykonavatelem vůle otcovy ještě vůlí otcovou. A toho smrti na kříži li stát se vůlí otcovou. Proto ježíš kristus mohl říci do své smrti na kříži se neničí jež od z jenom protože byl vykonavatelem vůle otcovy proto byl menší než s ne jiná. Bez tím dokonale spojen ale byl menší v tom že byl vykonávat te čili nebyl jenom o koho be větší než ten otec nebo na stejné volby tak nemohl být vykonavatelem on musel být si ho chápete nebo otrokem jak chcete to si od to jedno z toho musel být. Je by se toto po rušilo tak tam je to to je špatná tam to nejde potom na těch zastaví ano. No a on potom si myslím že není třeba dál než je tedy to mystika že si poradil když se ocitli. Ten si jako smrt jista něco by potom když jsem tam prostě ztotožněn s vůlí boží je to s vůlí. Takže když tady říkat třebas v jedním dechem metodami k ničemu aby je to mi to nejde tak to se nejlépe symbolicky znázornit lidsky dělám si myslím vzati na přede při symbol než že na hře na klavír. To se naučit prosto kladu a metodě. Obrodu jak na tekla výhrad dokud a nebudu myslet na tuto metodu. Tak to nebude žádné žádná na klavír žádné umění to nebude každý umělec pozná že nejsem ještě k rady vizte že mám ještě nějakou metodu hlavy a v tom okamžiku li dokonale tuto metodu opustí a může syny dokonce vlastní prstoklad to prosím krotil mistra patrno že si najde svůj vlastní styl. Co vlastní techniku ku ve věčnou víte řekl že z částečně opovrhli těmi by obec mi pravidly tak teprve pak začnou umělecky něco ve produkovat ano a tady jsem na tímto způsobem symbolicky aspoň říct že v čem byla metoda ne a kde by je to ve čekal že i bych to řekl ještě na svém vlastním poznání když jsem třebas opakoval nějaké. no a dokud jsem opakoval při že duchovní cvičení při duchovním modlitba. Tak jsem nedosahoval vůbec žádného vědomého spojení s věčností.. Ale stalo se že toho přestalo jít to smyslu nebyl jsem schopen. I při největší námaze je tomu nejenom boží třebas opakovat protože by se mi tam dostával jiné myšlenky a on mi to nešlo kdy vykládat dál i dál to opakovat a tak jsem to prostě nakonec v tom nosem obětoval bohu říkal tak. Z mi překážky jsou tak velké žít ne my bývá ani činného než ten jenom je to neznám než prostě to opustit jakmile jsem to opustil ten spojovací stav se dostavoval ano. Vše nebylo přitom takovéhle přemítání tu bohu protože jsem to musel opustit bude silnější než než jsem byl z vězte by to nucen opustit metodu ty. To by nechci říct že bych ti kdyby byl nezačal byla by se byl dostal do toho opuštění metody. Ale musím když se věci pochopil že se na to domy to neško a bez metody by to taky byl šlo ano že opravuje říkal stání tedy s to že tak i je to příprava. takové vodu pro dorůstání do určitého stane dělilo v jeho metodou kdo kde to mohu pustit. Řemeslo stojí za mnou ale na nemyslím zatímco se snažím třebas stopy do věčnosti a vono mi to nejde a přes toho u této snahy zůstává ano. Tak tím vrcholně od bourá vám sebelásku protože ona mně to nejde ona mi to ne u z s neus po kojí dítě ale tím že navazuji samosebou také u někoho tomu tak nebude ale některý případech navazují nebo navozují větší touhu ku. Záleží ovšem na okolnostech je říkal svatý na čili saleský malý plamen ve větru hlas ale pořádný plamen ve větru se ještě vícero jsou při. Čili musíme na tohleto se tento dobře odhalil že to neb platí ve všech volnost je za kost když ho nechtěli tak to by se se ti teď jsem z ano. A potom ještě na věci tomu třeba aby se dodala. Že totiž jestliže nad tu někam svoje úsilí. A kde oběd s. Více než om je to opravdu pokud je to pochod od sebe k bohu. A ne od sebe pomocí boha zase k sobě. Ten také když tóny pod se že sebe zkáza bytost kdy mně jde opravdu od toho boha. Od tu lásku k němu něco takového je tak pak ne musí na druhé straně vzbudit řek bych ozvěnu. Musím se je on o si to se že na úrovni nadlidské také kód tak tímto svým způsobem jednání takže je to moje světlo touhy je na nadlidské úrovni vidět a tam vzbudí řek bych si paty je bych tak k lidově a ta se projevuje tím způsobem tím způsobem pomoci že jsem bez své vlastní vůle tažen. Tomu se říká nadpřirozená poutanost s křesťanské mystice která je tak si jemná že mnozí světci prosili boha aby jej nechal aspoň hodinu spát víte že ani hodiny spát nenechal a tohleto je důležité aby se tomu nedalo protože. Ono všechno se jedno nevyjádří jako předtím tak nikdy to není celá bralo s to musí po všech straka takle vidět ano tak je to v pořádku. A když se dostaví tahleta na při tomto nadpřirozené tažení. Tak samozřejmě v tomto přede tažením velice prudce umírá moje já. A. Když umírá moje a tak to za následek že se na by prut se rodím ve mně dobře by řekl svatý pavel kristus. A se tím ven ču no a v v pořádku a on tedy tak asi proto u vím dobře že to poznání základem. Že ho pokroku když se vycházet z tak do sebepoznání ta se může stal jak se říká česky že přes tření my se hrneme do ničeho čeho se potom bojíme ano co stačíme svými silami. A naopak na třebas když se podceňujeme tak ne jámy těchto jsem u by někam mohl vyvést to bych doplněn ano to zase do se další chyba na opačné straně jsoucí jak kdo tomuto pranu sebepoznání bohužel. Kdybys chtěla se z ve zkratce dobyto velice na pedály nesnadné ale kdyby to asi neřeklo tak to říct jednou vět toho. Člověk poznává sebe s tím z nás své a tím lépe čím dokonaleji od sebe do odstoupit v tom kdo nesl smylu protože to je ten sice co mu tam přes na. Ale nevíme kdysi byly to někomu stačí tak jak to nějak pro sebe no a. Když se vám dneska před svým kou říkal o těch čtyřech metodách různých. Jsem kde třeba jednu za druhou by milovat ženo postup jesiž jsem v fázi do narození mesiáše el v ve vás kdo o přechodu k byl dar a tak dále co ještě že metody s tím an řekli. Jsem si misse očistíme ta tak taky platí tady o tom sebe poznávání v že. Vládnu postupně různými prostředky sebe poznávací kterými nevládnou zpočátku. nemohu chtít sebe poznávat proste víte nemám dispozic si tedy první je že bych neměl podceňovat při sebepoznání tím že že to rozum který je světlo nejí jasnější pro a. Jenomže říkat tohleto ženě bych vlastně neměl protože že na narostly od může mával větší schopnost říkám než osou rozumovou to ne ale větší schopnost to je když své bylo u svých situací tak že oni vám mohu říci. sice nejí jím i jak to je ale vím že to pak a to je tohleto by třebas se mnohému může nestačil ten toho daleko ne jediné že na upozornili protože se nespokojí je s tím. Aby něco věděl o nevěděli jak k tomu přišel veliká chyba bili si tímto způsobem můžeme s znemožňují pokrok přejdu. A velice totiž jednou na mění jednostrannému pokroku i s ke jemu budeš se všechno pochopit za logicky spoutat technická ku tu na je záleží s tím mužů a nikoli žen a víte kam to medium všech. Jesi že toto sum prosimvás dojít ale že je to zamyšlení naším našemu protože kdybychom na trošičku také dali na úsudek žen tak by nám každá z nich řekla. To jsou řek je do že se tak je a dali do školy to bylo v kdežto to století před kristem asi tak. Že jsme nedorostli technice přece nemáme prvních západ že že že že mu to napovídalo je od tušení že to někam špatně povede. Čili je z. Te každému kdy duch pobyt cit jakými způsoby dojít sebepoznání kritika každému budu mluvit že budu radit něco jiného podle jeho úrovně. Že nemohu říct třebas někomu kde rozum bude založen aby se snažil pro cítit citem sil v mysli do toho co mu za či takže mohu a že kdybych si dáte chtěl recept jež všeobecný datem tomu to je jenom tolik že. odstoupit od sebe tím začne poznávat sám sebe konkrétně. Jsem před řešením nějaké události nebo rozřeší mám nemám toto dělat nebo ne a tak dále je třeba aby ten člověk nech čili je to o věci uměl osoby si že jste mi na to na za ty i ty tři že ano ale to není všecko jsem za ty krýt nemá odstoupit proto aby se mu vnukla správná myšlenka. Nýbrž aby mohl pohlédnout snáze na sebe potože z blízkosti ve které se ocital a se teprve v těch protože nových otázka staneš sobě tak by jíst ko. Že proto není schopen řešení je v sobě tak víc kdyby si nebyl tak blízko tak by byl schopen řešení bych jako v ní. Nech nezávislý posluchač jako nyní ne ne ve nezaujatý je kdy ba na k nebo tak my lidsky schopen mi čeho viz jsem za jaký. Prostě ty obecným obec nepravou doby žilo kdy v okamžiku rozhodném být nezaujatý být nezaujatý při a ten si více zlatý klíč todleto protože to člověku způsobuje že do jeho života semenu nese prvek. Teď bych neosobnější které jej některý si cení v tom byl jim neřeší ale na naší podivuhodné světlo do věci které by že nazvala když dalším hlubším v v v v v cítěním a by tomu protože řekli intuice něco takového to je tak to jenom obecně za tím řečem říkám. v tomto případě odstup od sebe dělat to tak kte když jsem zaujat pro svou věc ta citový že čitta nutkavá mně to a okolností nutí dobyto než že by to nebo skládal. Tak řeknu ano to budu řešit se toho nezříkám je to musim řešit ale jak to budu řešit za třicet vteřin tak ti tři kteří to vůbec neřeší. A dělá něco úplně jiného než že by dostavil mysl chtělo úplně co jiném na ti tři vteřiny intensivně se vědu něčemu jinému. třebas najednou začnu překládat. Nebude musel se něčemu učit nesmysl jemu el co se moje rodina kdyby mám boha tu je mluvila najednou z tam o po nějaké jeti mistře že protože jsem byl protože jsem protože jsem do se nějakým řešením které se chtěl zaujati je že se chtěl zaujat pravé z vim že kdyby se mi to pod na žilo udělat že to nesprávné řešení se že nezaujatě a proto za čista mu třebas o to s ke slovníku naučil se poušti. Ne. Z káže pojme do pól z kam to potřebujeme třeba ne tak že dneska jsem chtěl vysvětlit. Jak je to s tím druhým prostředkem se li těch tys které jsem se na menoval. A to s tím prostředkem musím být v tom co je mého otce abych se ne pro nevěřil tomu co jsem. Vykládat před tím jsme se zapisovat tak něco co opakují z toho co jsem předeslal že tento prostředek je samozřejmě vyšší. Než prostředek předešlý. Než než ta touha po mesiáši jak je tam symbolicky řečeno pro si na symbolice jsem říkal o symbol aby to dozoru vysvětlovat je to mysim touhu po mu chci já. Symbol prostředku který použíti ano a tento prostředek musím být v tom co je mého otce i prostřeli vyšší ale kdybych nebi že si mysleli. Že tohoto protože u smím používat této nebe tehdy když jsem dorostl pomocí toho prvního prostředku do jeho pěstování panny marii zase symbol ano. A kdo narození ježíška v betlémě. Upozorňuju vás že všechny prostředky činy než nižší mohu po užívat a měl bych použít stal kdykoliv mám k tomu chuť. Že když to mu mám v očích tak to určitá míra posvěcení jež se tomu. Ovšem je tu nebezpečí že čím vyššího prostředku budu používat. Tím patrně mu ten ho nebo požívat úplně protože jsem ano. Ho správně ne poznal jeho postup se správně nepochopil nepoznal řečem a to se stane nepoznal tak v ten prostředek používám povrchně si vzpomínám jak obrovský boji sváděla z cíli ke začátku ten při i. V tom když pro tuto vystoupil jsem o vnitřním keře kde propagoval modlitbu ticha. A katolická mystika modlitbu ticha považuje za trpnou mystickou modlitbu dosti vznešeného a zu a říká správně vých. Utiší když se někdo uklidnili do myšlenky jak to radí weinfurter není to modlitba ticha není to mystická modlitba. Je to někdy ale věčně případech jsou si mění na nic tak ničemu nebude by řekli indové přebývání v tapasu znamená v čem se podobala v chvíli tam není ale ne živému tvoru ale čím jisto tímto způsobem přehání tím pro něho neboť se kde králem kdy jsem začátku velice v anděly tomu tak o. Projevy a měl jsem katolickým kněžím mystiků v do z kdo je to by jim za zlé že tak jeho otci z a oni řekli ne nemáš pravdu. My ho mi to odsuzujeme nám protože mysli jsme si vědomi toho že tato mystická o jedno po bohu by být pouhou znamená od boha danou nezaslouženou. A když čím jednáte jako s ničím co si můžeme když se dělí věže svým tím modlit to nejde. Ovšem když je ona je pravda někde neproste jisté že van proto byl tomu nerozumně kdy být o tom není pochyby a že oni tomu rozuměli. modliby čich a že oni poznali pravou modlitbu umělý poznat že ty jsi to z čistě pláštěm. Ale k čemu rozuměly ani o milosti že je připravena pro kriste a i ten nejvýš byla s. Že nemusí to dělat nějaký vývoji a že že to není nic tajemného. Jak oni co přestal li vůbec že tiší tajemně na tom jenom toho že my neznáme. Němci sebe do míry abychom viděli nakolik jsme schopni sami sebe opustit. S čím větší měrou sebe opustíme pro krista tím větší měrou spadneme do vyššího duchovního stavu. Záleží nám míře opuštění sama sebe za účelem vstupu do věčnosti ano. To stačí a tyto stavy se navozují. To sto smyslu měl se v tom že si to k vám tu to že když to sám bohužel zažívat. Takže nebojte se vyšších prostředku protože vyslyšena řekli člověk by každou chvílí na jiné úrovni. My bože na že když slyšíte nějaké hezké řeči o těle svět že jste na vyšší úrovni jsem znal nadi již zcela jinak než třebas pod učil né. A. Tak bych moh do po tomto úvodu přejít k tomu co je to musím být v tom co je mého otce. Nemůže způsobem ale z nich ne řikam je to je dusil vysvětleno že by to bylo komplexy svěřeno k je to jenom protože se ho tak že to tak v celku stačí ale to nedostatek je v tom že toho. Při zjednodušil no kdybych zbylo ale ono a no. Takže v tom není celá pravda jenomže ono by se to řekne by se složitě tak to ne vystihne. Ne tak to nevystihl celou pravdu když nejsložitější definice ano. A proto promiňte to řeknu taky duše jako včela jsem řekl jednoduše ty čtyři ty ku. Již být v tom musím být v tom co je mého otce znamená musím se snažit konat vůli boží neměl tím způsobem vysvětleno. Musím se snažit konal vůli boží když kristus se snažil konal vůli boží je si že najednou spadl do jordánu on se po třicet let snažil konal vůli otcovu být v tom svého otce ale být v tom co jeho otce dobře vím že víc než konat jeho vůli protože. On pochopil co je to on věděl se to tvůrčí činnost boží. Že bůh ježíš nezahálí že bůh je ustavičně činný tak je že to vůbec nemůžeme vidět asi takhle když se kolo pomalu točí tak ještě vidíte příčí ky toho kola kde když se točí velice prudce tak vůbec neví že že mám příčí ky a prosto kolo vidíte jako. By se na to činnost tak je to s činností boží rozumíte. roste či na takové obrátky čit to nikdo z nás ani nemůže vidět něco děje kdežto my když máme kam je to totiž dosti boží tak pomalé že jež je to pořádný vidět. A moci to ceníme že to vidět ale že to je velice lidské ano tak jisti že ježíš v době svého mládí. Trošičku styděl nic víc to k činnosti svého otce než mi bylo to způsobeno tím že prošel narozením betlémě což nebylo obyčeje narození to je symbol velice vznešeného znovuzrození velice vznešenou z mu rození a my jsme tím neprošli tak proton takle nevidíme do dílny boží a kdyby. Tedy pokud to dovedu bez představit. Měl říci jakým způsobem asi ježíš kristus by jedoty ji nýbrž je potom viděl že musí být v tom co jeho otce. Tak bych to řekl asi takhle. On dobře znal že to co je ve starém zákoně pověděno o šesti dnech práce. Spodní a sedmém dnu odpočinku že to je symbol toho co se ustavičně děje co ustavičně probíhá i že probíhá ustavičně činnost boží a ustavičně sedmý den odpočinku kdo od tohleto zažil. Tak je že stvoření potom zcela jinou povahu než jak my podle symboliky kterou s i v že ne ti vysvětlit mu přičítá ne že totiž to není nějaká a k celé ponižuje další jak chce. A tu činnost boží jako to tam líčeno. Nýbrž že že je to soustavná činnost na různých úrovních jak je tam líčeno. Neboť nedokážeme to jít jinak vyjádřit než symbolem času a prosto pak to museli žít jedno za druhým. Když to jednou dáme do času pro z to s to a když to obrátíme když to symbolu přejdeme do bezčasovosti ve které se to děje se tento prýští tak tam se zároveň rodí svět zároveň se ničí je za rovině bůh klidu a kdyby tomu tak nebylo tak mi nikdy nemůžeme být čí protože on jediný činitel. Tady bychom by mohli být činni kdyby on činitelem nebyl činnosti odvozena od činnosti boží u po ze odvozena od činnosti boží. On jediný činitel. Ale bychom nikdy nemohli by z klidu kdyby on v klidu nebyl nikdy ne a protože von je neustále v klidu tak a náš klid je odvozen z jeho klid. Tak také u že v klidu být a když on ježíš kristus říkal pokoj svůj dávám vám ano. Pokoj vám jim při našem to i to zde na vně v něm byl s nimi je by je bude že je. A on ho doplním předat znamená ten pokoj ten klid to by se řeky na tvůrčí činnost tam v tom ono v bohu je a je toto nejvíce nemůže dál ne tak činnost no ale necháme těchto u oslu mystických. jsem toto potřeboval nám musí z proto abyste pochopili že jsem můžeme chopit kteréhokoliv prostředku jinam že i to nejsi ježíši že ho tam bude vadit třebas jsme neprožili třebas to je ten symbol tvůrčí činnosti již kristus tu tvůrčí činnost tak nejistě prožil někdy také prožitou takže věděl budu li teďka před větší jiný. Lidsky činných protože zatím vývojový je nesmím navíc pomýšlet jelikož bych neukázal správně lidem cestu to při musí být vždycky činí a lidsky se musí rozvinout je tomu co to pro opat a počal nastala tak jesiže musí být napřed takle činný taky a přitom musím dát největší pozor neboť on v tom mně bude odvádět. Od z vůle mého otce aby jsem nevěřil v vůli abych pořád v své činnosti s spatřoval činnost odvozenou od otce a že tedy moje činnost musí jemu sloužit to musí být vykonáváním jeho vůle že musím při tom být měly být v tom co je jeho a jeho je za činnost on jediný činitel nikdo jiný činitelem není to potom dokazoval vlastně v když říkal co do se mu či je to. Sebe z by se něco je protože nevěřte mně všechno jenom vykonává vůli od co vůbec nic nic jsem někde věku víte ne nejsem dobrý atd tak dále pak to ozval děl všecko vůli boží především poznávám rozumem se.